Diplomarrangement den 24. april 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomarrangement den 24. april 2008"

Transkript

1 side 1 Nummer 35 maj 2008 Indholdsfortegnelse side side Diplomarrangement 1 Landbruget, Dyrskue 5 Fremtidige Projekter 5 Bestyrelsen har ordet 2 REACH 6 Generalforsamling 3 Medlemmer 9 Nye vedtægter 3 Regionsansøgning 4 Information 10 Diplomarrangement den 24. april 2008 Byrådssalen i Aabenraa dannede igen ramme omkring Grønt Netværk Sønderjyllands diplomoverrækkelse. Det er med glæde, at GNS kan sige tillykke med diplom og flag til følgende seks medlemmer, der alle har erfaring med udarbejdelsen og arbejdet med miljøredegørelsen: Danish Crown, Skærbæk Kaas Autolakering Højbjerg Maskinfabrik A/S Hydro Aluminium Structures Tønder A/S Alcumatic A/S Rømø Havn (var forhindret i at deltage i overrækkelsen)

2 side har været et år præget af interne strukturering og tilpasning i GNS, hvor bestyrelsen har arbejdet med at udarbejde visions og handlingsplaner for de næste 3 og 5 år for miljønetværket. Visions og handlingsplaner indeholder: Vision/strategi, der såvel forholder sig til lokale, regionale og nationale tiltag Vigtige mærkesager for GNS er: Eksternt miljø Arbejdsmiljø Klima Grænseoverskridende samarbejde og ERFA Arbejdsformen vil være projektorienteret, med stor vægt på Synlighed og PR Samspil med kommunerne, Arbejdstilsynet, Region Syddanmark, Key2green og de andre 3 Syddanske miljønetværk vil være i fokus Fornyelse vil være et fokusområde, uden at GNS s struktur ændres internt Handlingsplanen for det næste år er, at tilbyde medlemmerne: Arbejdsmiljøredegørelseskonceptet Oprette Offentlig miljøklub for de kommunale sagsbehandler Oprette Landbrugsklub og være partner i et fælles landbrugsprojekt med de andre syddanske miljønetværk GNS vil profilere sig via hjemmesiden, folder, kontakt til medlemskommunernes kommunikationsafdelinger, projektsamarbejde, netværkssamarbejde og opsøgende arbejde (for at få udarbejdet den gode historie ) Hvervning af nye medlemmer på kortsigt dvs. via interne konkurrence blandt medlemmerne, oprettelse af en ambassadør ordning, uddeling af hæderspris og at alle de sønderjyske kommuner er medlem af GNS På langt sigt arbejder GNS på at tilbyde medlemmerne den sociale redegørelsesmanual Få beskrevet GNS s organisationsstruktur og organisationskultur iht. projektstyringsformen Optage nye medlemstyper Indgå i nye samarbejdsrelationer iht. hvervning af nye medlemmer Derudover har bestyrelsen kigget lidt på vedtægterne og der er udarbejdet en forretningsorden, samt indgået en huslejeaftale med Aabenraa Kommune gældende indtil medio På generalforsamlingen den 24. april 2008 var der formandsskifte hvor næstformand Bjarne Westerberg blev valgt til ny formand for GNS i stedet for Poul Lehn-Rasmussen.

3 Grønt Netværk Sønderjylland afholdte den årlige generalforsamling torsdag den 24. april 2008 i byrådssalen på Aabenraa Rådhus, hvor knap 40 deltog. Generalforsamlingen forløb meget fredelig, med genvalg af to bestyrelsesmedlemmer blandt A-medlemmerne. Hvor Poul Lehn-Rasmussen og Jørn Rørbæk blev genvalgt for en to årig periode tillykke med valget. Derudover blev revisorfirmaet Ernst & Young genvalgt også et tillykke med valget. Formand Poul Lehn-Rasmussen, BASF ønskede ikke genvalg og bestyrelsen indstillede Bjarne Westerberg, Danfoss til formandsposten. De fremmødte medlemmer bød den nye formand velkommen med klapsalver tillykke med valget. Poul Lehn-Rasmussen var i sin mundtlige beretning inde og takke alle for det gode og konstruktive samarbejde, der har været i den forgangne periode. Det har været en tid præget af turbulenser, men sammen er vi kommet godt igennem dem. Der er kommet styr på økonomien, som nu viser et overskud for 2008 og Bestyrelsen har brugt meget tid på, at få styr på de interne forhold, som f.eks. udarbejdelse af en forretningsorden, nye vedtægter for diplom og udarbejdet udkast til nye vedtægter for Grønt Netværk Generalforsamling den 24. april 2008 Sønderjylland, der er tilpasset nutidens forhold i miljønetværket. De nye vedtægter for GNS var et punkt på generalforsamlingen dagsorden og blev vedtaget af de fremmødte, men dersom der i vedtægterne står at der skal være fremmødt 2/3 af foreningens medlemmer for at kunne vedtage en ændring af vedtægterne er der indkaldt til ekstraordinært generalforsamlingsmøde den 17. juni 2008 kl i byrådssalen på Aabenraa Rådhus. Efter den officielle del af generalforsamlingens dagsorden var afsluttet var der et indlæg med temaet: Fremtidens Infrastruktur ved Willy Sahl, regionsrådsmedlem. Willy Sahl var i sit oplæg inde på følgende områder: Landsplanredegørelsen det nye Danmarkskort Infrastrukturkommissionens seks fokusområder Trekantområdet Betjening af yderområderne En mere bæredygtig godstransport Visioner De nye vedtægter for GNS kan efter den ekstraordinere generalforsamling ses på vor hjemmeside

4 side 4 Regionsansøgning De fire miljønetværk i Region Syddanmark har i fællesskab fået bevilliget projektet Øget udbredelse af dialogbaseret miljøsamarbejde mellem virksomheder og myndigheder som et redskab til bæredygtig erhvervsudvikling af Erhvervs- & byggestyrelsen, der er her tale om midler fra Vækstforum og Dansk Vækstråd. Projektperioden er indtil den 31. december 2011 og projektbudgettet er på 13,2 mio. kr. i alt. Erhvervsministeriet dækker 75% af det samlede budget, mens projektparterne selv står for de sidste 25%. Foruden de fire miljønetværk; Miljøforum Fyn, Green Network, Miljønetværk Syd og Grønt Netværk Sønderjylland er Syddansk Universitet i Esbjerg partner i projektet. Projektet har også fået navnet Dobbelt så mange medlemmer, da miljønetværkene skal fordoble deres medlemstal indenfor de næste fire år. Projektet har 4 hovedaktiviteter: Markedsføring og hvervning Forankring af miljødialogen hos myndighederne Miljøredegørelser på virksomheder Videndeling og kompetenceudvikling GNS har som mål at øge medlemsmængende til ca. 180 medlemmer, dette skal ske via: Hvervning af nye medlemmer igennem tættere samarbejde med sagsbehandlerne ude i medlemskommunerne Uddannelse af sagsbehandlere Gennemførelse af informationskampagner og PR-kampagner Profilering af medlemmer, der har modtaget diplom og flag Samarbejde med erhvervskontorerne Lancering og markedsføring af redegørelsesarbejdet Vækstgruppeforløb, mentorordninger og individuel sparring til medlemmer Afholdelse af temamøder, konferencer, seminarer om aktuelle miljøproblemstillinger KemiGuide kurser og tilbud om ERFA-grupper Nu skal der vind i sejlene og kursen er sat vi skal have fordoblet vores medlemsantal, derfor søger GNS sammen med Aabenraa Kommune en ny miljøsagsbehandler til en kombinationsstilling indtil den 31. december Den nye medarbejder skal hovedsageligt arbejde med at realisere projektets aktiviteter, men det er vigtigt at påpege at det der de kommunale sagsbehandlere, der kender de virksomheder, som kan have udbytte af medlemskab af GNS og som gerne skal agere ambassadører for netværket. Men det gælder også for vores medlemmer, da de via deres netværk måske kender andre der kunne have effekt af GNS.

5 side 5 Landbo Syd og GNS havde i 2007 et projekt Strategi og Miljø, hvor 18 landmænd deltog og viste at det godt kan betale sig, at bruge tid og kræfter på miljøet, når man samtidig skal leve af det. Projektet resulterede i at vi fik 10 nye medlemmer indenfor landbruget, der medtog diplom og flag for deres redegørelse. Siden projektets afslutning er der sket store ændringer indenfor lovgivningen og godkendelsesproceduren for landbruget, derfor er det nødvendigt at tage manualen for landbrugsredegørelsen op til revision og tilpasse den de nye bekendtgørelsesmæssige krav samt miljøgodkendelseskravene til kommuner. Landbruget Det er ikke noget der kan gøres med et snuptag og derfor har GNS taget kontakt til Green Network, om i fællesskab at udarbejde en projektbeskrivelse til et projekt, der inkluderer en forsøgsrunde med nye landbrug og en tilpasning af manualen. Det er Green Network der har ejerrettighederne til landbrugsmanualen, men vi er opsat på, at lave et nyt landbrugsprojekt til efteråret i samarbejde med Green Network i Vejle. Der har været møde med Landbo Syd for at indhente oplysninger om deres erfaringer og der er kontakt til Green Network. Sekretariatet mangler lige lidt ekstra arbejdskraft, men det arbejdes der også på. Dyrskuet i Aabenraa Dyrskuet i Aabenraa fandt sted fredag den 30. maj og lørdag den 31. maj på dyrskuepladsen i Aabenraa. De fire sønderjyske kommuner havde et fælles telt på pladsen og her havde GNS igen i år fået en repræsentant med ind i teltet. Så vi kunne møde medlemmerne, potentielle medlemmer og samarbejdspartner til en uformel snak i teltet. Sekretariatet var at træffe i det sønderjyske kommune telt begge dage og vi havde mange gode og konstruktive samtaler med medlemmer og potentielle medlemmer indenfor landbruget. Vores hvervematerialer dvs. landbrugsfolderen og manualen for landbrugsredegørelsen var med på standen samt et godt humør og et smil til alle.

6 side 6 De fire miljønetværk i Region Syddanmark, herunder GNS har ansøgt Vækstforum om projektmidler til Miljønetværkenes klimaprojekt for effektiv og intelligent energiudnyttelse. Det fælles projekt løber indtil den 31. december 2009 og har et budget på 2,4 mio. kr. Vækstforum har indstillet ansøgningen til tilsagn til Erhvervs- & Byggestyrelsen og vi afventer nu endeligt svar, men der kan godt gå 6 uger endnu. Foruden de fire miljønetværk er Ålborg Universitet partner i projektet og de skal bidrage med en videnskabelig undersøgelse af hvorfor og hvordan det dialogbaserede miljøsamarbejde Green Network i Vejle har tilbudt de andre miljønetværk i Regionen, at benytte deres sociale redegørelsesmanual kvit og frit. Til at anvende manualen optimalt er der tilknyttet en SPK er dvs. en SocialProcesKonsulent uddannelsesordning til, på lige fod som vi har med MiljøProcesKonsulent-ordningen til vores miljøredegørelser dvs. at en ledig akademiker uddannes til at hjælpe nye medlemmer med udarbejdelsen af deres første miljøredegørelse. Fremtidige projekter Miljønetværkenes klimaprojekt mellem virksomheder og miljømyndigheder virker i praksis. Syddansk Universitet er også partner i projektet og skal være med til på et videnskabeligt grundlag, at vurdere hvilke energimæssige tiltag der har en stor klimamæssig effekt. Projektet skal gerne internt i GNS være med til, at knytte samarbejdet mellem sagsbehandler og sekretariat tættere sammen. Og i den forbindelse efterspørges gode eksempler fra tidligere hvor kontakten mellem sagsbehandler og virksomhed har først til medlemskab af GNS har du kendskab til et godt eksempel så giv et praj til På forhånd tak :) Den sociale redegørelse SPK er og MPK er kan ansættes i kommunerne og i miljønetværket. GNS vil i 2008 prioritere at få uddannet en MPK er til industriområdet og gerne en MPK er til landbrugsområdet dvs. at vi i første omgang koncenterer os om miljøredegørelserne og forhåbentlig også arbejdsmiljøredegørelserne. Men det er muligt for medlemmerne at anvende den sociale redegørelsesmanual fra nu af. Du finder manualen på Green Networks hjemmeside:

7 Ekstraordinært generalforsamling tirsdag den 17. juni 2008 Bestyrelsen har kigget lidt på GNS s vedtægter og tilpasset dem nutiden, det har resulteret i nogle mindre ændringer af vedtægterne for Grønt Netværk Sønderjylland. Vores vedtægter stadfæster, at en ændring i nærværende vedtægter kræver mindst 2/3 af majoritet af samtlige foreningens stemmeberettigede medlemmer ved generalforsamling. Dette var ikke tilfældet ved vores generalforsamling den 24. april 2008 i Aabenraa og derfor indkaldes der til ekstraordinært generalforsamling den 17. juni 2008, kl , i byrådssalen på Aabenraa Rådhus (hvor der vil blive serveret kaffe og kage). Dagsordenspunktet er de nye vedtægter for GNS. De nye vedtægter (udkast) De ændringer der er foretaget i GNS s vedtægter er følgende: 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er "Grønt Netværk Sønderjylland", herefter betegnet GNS. Foreningens hjemsted er i kredsen af B- medlemmer (i stedet for kommunerne ). 7 Kontingent:... A-Medlemskab gælder for den enkelte afdeling/virksomhed pr. redegørelse/diplom (i stedet for registeret postadresse ). Hæftelser 12 Økonomisk hæftelse: Medlemmer hæfter alene med kontingentbetaling for foreningens forpligtelser. Foreningens medlemmer/bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke der alene hæftes med foreningens formue. Foreningens medlemmer/bestyrelse har ikke nogen anden økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer/bestyrelsen har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art (nyt). 8 Den daglige ledelse: Den daglige ledelse varetages af et sekretariat efter en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden og samarbejdsaftale med bopælskommunen (nyt). Det økonomiske grundlag for GNS opnås ved kontingentbetalinger, tilskud, projekter (nyt) og betalinger for ydelser. Derudover er der fortaget nogle finjusteringer iht. ordlyden. Ønsker du at få kopi af de nye vedtægter tilsendt inden det ekstraordinært generalforsamling så send en mail til:

8 REACH arrangement den 4. marts 2008 Tirsdag den 4. marts 2008 holdt Miljønetværk Syd, Key2Green og Grønt Netværk Sønderjylland i fællesskab en temadag omkring REACH på Vejen Kongres Hotel. Om formiddagen, fortalte gav Lise Emmy Møller fra Key2Green en intro af REACH og Henrik Søren Larsen fra Miljøstyrelsen var inde på fordelene ved REACH og den nye EU-lovgivning, samt hvilke stoffer der er omfattet og registrering. Sidst på formiddagen fortalte Christina Busk fra Dansk Industri om eksempler på, hvordan REACH får indflydelse for virksomheder og myndigheder, og hun var inde på leverandørkæden. Efter frokost dannede de tre indlægsholdere et panel, hvor der kunne stilles spørgsmål om alt vedrørende kemikaliestyring og REACH. Efterfølgende fortalte

9 side 9 Medlemmer af GRØNT NETVÆRK SØNDERJYLLAND pr. 1. juni 2008 A-medlemmer: Abena A/S Affaldsselskab Vest AGRAMKOW Fluid Systems A/S Alcumatic A/S Arkil A/S Avnbølgård (landbrug) BASF Construction Chemicals Denmark A/S BHJ A/S Protein Foods Brdr. Hartmann A/S CLIP Renserierne ApS Danfoss A/S Nordborg Danfoss Drives A/S Danish Crown, Blans Danish Crown, Skærbæk Danish Crown, Vojens Dansk Affald A/S DONG Energy, Enstedværket DONG Energy, Haderslev Kraftvarmeværk ECCO Sko A/S Gerrebæk (landbrug) Herslevgaard (landbrug) Hinderupvej 14 (landbrug) H.N.H. Andersen Maskinfabrik A/S Hostrupgård (landbrug) Hydro Aluminium Structures Hydro Aluminium Tønder A/S Højbjerg Maskinfabrik A/S I/S Alssund Affald Kaas Autolakering ApS Langmose Landbrug Lesjöfors A/S L. H. Engel Møbelfabrik I/S Lilli s Havneservice ApS LM Glasfiber A/S Meldgaard MILJØ A/S Müller Gas Equipment A/S Naturmælk Amba Rangstrupvej 5 (landbrug) Rens Dambrug ApS Rose Poultry Rømø Havn Sauer-Danfoss A/S Sydvest Energi Teknik A/S Sønderborg Fornikling A/S Sønderborg Kraftvarmeværk Sygehus Sønderjylland Sønderjysk Undervognscenter Tornager (landbrug) Tornbjerggård (landbrug) Uniscrap A/S Wollesgaard (landbrug) Østergård (landbrug) Aabenraa Fjernvarme Aabenraa Havn B-medlemmer: Arbejdstilsynet Aabenraa Kommune Sønderborg Kommune Tønder Kommune C-medlemmer: AM-Gruppen A/S ARBEJDSMILJØEksperten BVQI Denmark A/S Esbensen Rådgivende Ingeniører Hærens Sergentskole, Sønderborg ITD International Transport Danmark JobLiv Danmark A/S Klaas-Puul Danmark A/S Marius Pedersen A/S LandboSyd LHN Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig OJ Electronics 3F Aabenraa

10 ide 10 Sekretariat Plantagevej 4, Bov 6330 Padborg Tlf.: Mail: Lydia Nansen Tina Hjørne Mikael Nielsen Produktion Grønt Netværk Sønderjylland Ide-bank Ideer til nye aktiviteter, projekter og informationsmaterialer m.m. modtages gerne via eller telefon. Det kan være et ønske om at afdække et informationsbehov hos medlemmerne eller ideer til medlemshvervning. Alle ønsker og ideer modtages gerne af sekretariatet. Hjælp os til at blive bedre! Intern konkurrence Der udleveres 2 flasker vin med GNS logo til et medlem, der er med til at hverve et nyt medlem. Bestyrelsen i Grønt Netværk Sønderjylland Formand: Bjarne Westerberg, Kvalitets og miljødirektør, Danfoss A/S Poul Lehn Rasmussen, BASF Construction Chemicals Denmark A/S Thorkild Fink, Gdr., Østergård Bo Jonø, Sygehus Sønderjylland Jørn Rørbæk, Direktør, I/S Alssund Affald Charlotte Engelbrecht, Sønderborg Kommune Erwin Andresen, Aabenraa Kommune Hans L. Hansen, Tønder Kommune Bent Madsen, Direktør, AM-Gruppen A/S Fastlagte aktiviteter i GRØNT NETVÆRK SØNDERJYLLAND August 2008 August/september 2008 Uge 43 Oktober/november 2008 November 2008 Nyhedsbrev Kursus for sagsbehandler EU s miljøuge Diplomarrangement Nyhedsbrev Næste nyhedsbrev Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i august Deadline for indlæg er den. 1. juli Alle medlemmer er velkomne til at kontakte sekretariatet med forslag til indlæg, gode idéer eller gode erfaringer, der ønskes videregivet.

Diplomarrangement den 5. november 2008

Diplomarrangement den 5. november 2008 Side 1 Nummer 37 December 2008 Indholdsfortegnelse side side Diplomarrangement 1 Vækstgruppeforløb 5 Bestyrelsen har ordet 2 Landbrugsfolder 7 Invitation til Klimarigtigt byggerikonference 8 Energiprojekt

Læs mere

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014.

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Forord Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Med dette nyhedsbrev byder vi alle gronet medlemmer velkommen indenfor i den kolde og mørke vintertid. Hos gronet har vi brugt efteråret

Læs mere

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland

Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Erfaringsopsamling EU Socialfondsprojekt 2003-2005 Styrkelse af kompetenceudviklingen i Sønderjylland Uddannelses- og socialforvaltningen (USF), Sønderjylland Amt Projektansvarlig: Christian L. Hansen,

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

gronet Nyhedsbrev Maj 2015 Indhold

gronet Nyhedsbrev Maj 2015 Indhold gronet Nyhedsbrev Maj 2015 Kort om nyhedsbrevet Med maj udgaven af vores nyhedsbrev kan du holde dig opdateret på, hvad der rører sig i netværket. gronet har afholdt generalforsamling d. 14. april hvor

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN

BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN BYFO // BYGNINGS FREDNINGS FORENINGEN ÅRSBERETNING 2009 FORTIDEN FOR NUTIDEN OG FREMTIDEN VISION // At sikre de bedst mulige fredningspolitiske, juridiske og økonomiske vilkår for ejere og brugere af fredede

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde

Årsrapport. 1. juli 2012 31. december 2013. Målgruppen for rådets arbejde Årsrapport 1. juli 2012 31. december 2013 Målgruppen for rådets arbejde De hjemløse og de mest udsatte borgere blandt stofmisbrugere, sindslidende, prostituerede og alkoholikere. Endvidere udsatte unge

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning.

Michael Jensen aflagde dernæst bestyrelsens beretning. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 30. august Videbæk Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Torben Hougaard Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2012 Dagsorden

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere