Hus nformation Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hus nformation Nr. 2-2008"

Transkript

1 Hus nformation Nr Det Europæiske Hus - forening for samarbejde om at skabe plads til alle - NYT PROJEKT STARTER I RUSLAND 1

2 2 INDHOLD I DETTE NUMMER side Det nytter at give en hånd 2 Hjemmeside i Belarus 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Min Lao Familie 7 Hvad gør EU i Rusland? 10 DEH fortsætter i Belarus 14 Bagsmækken 16 Redaktion af dette nummer: Henning Sletved, Lise From og Henrik Haubro HusInformation Nr. 2/2008 Det Europæiske Hus europeanhouse.org Det nytter at give en hånd... Selvom Det Europæiske Hus er en lille forening, hvis du sammenligner med de store hjælpeorganisationer, kan og gør vi alligevel en forskel. En forskel, der er afgørende for de mennesker, som ellers ikke ville få støtte og muligheder for at gøre noget selv. For at lære noget, der sætter dem i stand til at leve en selvstændig tilværelse og tage del i deres egne lokalsamfund. Det Europæiske Hus kan netop ved sin størrelse være med til at finde og deltage i løsninger og projekter, som er afstemt med vore lokale samarbejdspartnere. Og ikke bare være projekter, der skal følge mere eller mindre standardiserede projektmodeller, som handler mere om nødhjælp end udviklingssamarbejde. At dette så ind i mellem betyder, at vi er lidt forud for tidens trend og meninger på bjerget, må vi så tage med. For eksempel mener vi, at det er vigtigt at samarbejde med folk i lande som Hviderusland på deres forudsætninger - og at en af måderne til at fremme demokrati går gennem udvikling af social kapital, eller sagt på en anden måde: lokalgruppers evne og styrke til at skabe egne løsninger på sociale og kulturelle problematikker - gennem samarbejde med f.eks. os i Danmark. Det kunne være indsatser for handicappede, gamle, unge udsatte eller andre. Men foreningen kan ikke gøre meget uden nogen er med til at støtte og give os en hånd med - som medlem, med gaver eller.

3 Hjemmesiden Af Lene Petersen I Europa Delegationen havde man erfaret, at kun få i Hviderusland kendte til EU s støttemuligheder og havde samarbejde med EU- partnere, som med mere erfaring kunne støtte de lokale hviderussiske organisationer. Hjemmesiden findes på russisk/ hviderussisk og engelsk. Vil du holde dig løbende orienteret om Hviderusland eller ønsker I at lade jer præsentere som potentiel samarbejdspartner, klik ind på hjemmesiden eller /og tilmeld dig på denne, og kik gerne dagligt på For at etablere kontakt med myndigheder og organisationer udenfor Hviderusland blev der etableret en såkaldt kommunikationsog netværks platform, en hjemmeside (website). Denne hjemmeside har en bestyrelse, der er ansvarlig for hjemmesidekonsortiet. Bestyrelsen består af repræsentanter fra Hviderussiske NGOer og Det Europæiske Hus. Hver måned har hjemmesiden et nyt relevant emne, som er i tråd med de 12 tiltag som EU vil støtte, hvis landets regime vil gennemføre mere demokratiske reformer på forskellige media og menneskerettighedskrænkende områder. Hjemmesiden har løbende interviews med folk, som på forskellig vis forsøger at støtte landet og dets udvikling. Det Europæiske Hus ønsker at gøre noget mere i Hviderusland og har bl.a. aftalt et samarbejde med LOF. Dette nye spændende samarbejde kan du læse mere om i et senere nummer af bladet. 3

4 FRA VEDTÆGTERNE Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge. 4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. 8. Debat om foreningens virke. 9. Eventuelt. Referat fra DEH Den ordinære generalforsamling blev afholdt i foreningens kontor: Ved Glyptoteket 6, kld., 1575 København V., den 28. april 2008 kl Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Som dirigent blev valgt Flemming Rasmussen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med min. 3 ugers varsel. 2. Formandens beretning: Projektet i Hviderusland ophørte pr. 31/ Se HusInformation 1/2008 og Lene Petersens artikel i HusInformation nr. 4/2007. DEH er i gang med et EU projekt: eurobelarus.info. 4

5 generalforsamlingen den 28. april 2008 kl Læs Lene Petersens artikel i dette nummer af HUSInformation. Som omtalt i HusInformation nr. 1/2008 er foreningen udvalgt som en af de meget få organisationer til at være leder af et EUpartnerskabs-projekt i Rusland, hvor vi sammen med en russisk og to engelske partnere skal være med til at udvikle måder til at forebygge udbændthed især blandt kvindelige socialarbejdere. Læs Lise Froms artikel i dette nummer af HUS Information. Bestyrelsen har over en længere periode drøftet forskellige strategier med henblik på at synliggøre foreningens arbejde gennem at etablere en foreningsplatform, som kan bidrage til at skabe en ramme for aktiviteterne. Foreningens økonomi tillader imidlertid ikke umiddelbart sådanne aktiviteter, og det blev derfor på et bestyrelsesmøde i 2007 godkendt at gennemføre et projekt med at skabe et indtægtsgrundlag for etablering af en fysisk ramme for foreningen ved hjælp af indtægtsdækket virksomhed. Pr. 1. juli etablerede foreningen sig i nye lokaler på adressen Ved Glyptoteket 6, kld, 1575 København V. Medlemmer og samarbejdspartnere var inviteret til housewarming den 24. august. Projekt Vita blev igangsat for at skabe en indtægtsdækket virksomhed til udgifterne for foreningens ramme. Det er bl.a. temadage og konferencer som social kapital, som er omtalt i bladet. Marianne Nielsen har varetaget sekretariatsfunktionen for BID (Brugerlærerne i Danmark) Læs mere i Marianne Nielsens artikel i HusInformation nr. 3/2007. På bestyrelsesmødet i oktober 2007 gav Henrik Haubro udtryk for ønsket om at ophøre som formand. Der blev i den anledning nedsat et arbejdsudvalg, der skulle komme med forslag til ny kandidat, men der foreligger på nuværende tidspunkt intet nyt herom. Og Henrik har fungeret videre som formand indtil videre. Beretningen taget til efterretning. 5

6 6 Mere referat fra generalforsamlingen Forelæggelse af foreningens årsregnskab til godkendelse og décharge. Regnskabet var ikke færdigt, da Pia Ørntoft, der varetager bogføring og revision for DEH, blev involveret i en alvorlig trafikulykke i februar. Derfor har vi ikke nået til at færdiggøre foreningens regnskab for Foreningens tidligere revisor Ebbe Ravn har tilbudt at være behjælpelig. Det reviderede regnskab forventes klart i maj-juni måned. Regnskabet bliver lagt ud på Såfremt der ikke kommet indsigelser til regnskabet inden 15. juli 2008 betragtes det som godkendt. I modsat fald indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt herefter. 4. Forelæggelse af foreningens budget for det kommende regnskabsår samt fastsættelse af det årlige kontingent. Beslutning: Budget som i 2007, men tilpasset resultatet af regnskabet Lægges også ud på hjemmesiden og betragtes som godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden 15. juli Det hidtidige kontingent fastholdes. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indkommet. 6. Valg af 7-9 bestyrelsesmedlemmer. Anna Serafin har vanskelighed med at deltage i møderne i Danmark (fra Polen). Flemming Rasmussen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. De øvrige medlemmer genvalgtes. 7. Valg af 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant for denne samt valg af en ekstern statsautoriseret revisor. Intern revisor Marianne Nielsen genvalgt. Revisorfirma genvalgt. 8. Debat om foreningens virke. Der var åben drøftelse om arbejdet, herunder idéer til formidling, målgrupper osv. 9. Eventuelt. Intet under eventuelt. Dirigenten, Flemming Rasmussen takkede for god ro og orden. Referent: Lise From

7 Min Lao Familie Af Hans Henrik Christensen Gennem de senere år har jeg rejst rundt i Indokina. Thailand, Cambodia, Laos og Vietnam. Jeg har herved fået en stor forkærlighed til Laos. Landet ligger kilet ind mellem Thailand og Vietnam mod vest og øst og Kina i nord, Cambodia i syd. Oprindeligt bestod det af flere små kongedømmer. I mange år frem til efter anden verdenskrig var det en fransk koloni, en del af fransk Indokina. I 60erne da Vietnamkrigen rasede blev Laos ligeledes bekriget af Amerika. I området ved Phonsavan på lerkrukkesletten i det nordlige Laos tømte de amerikanske fly deres bombelast, som de ikke havde nået at smide i Vietnam, før de vendte tilbage til de- res base. Det var en krig vi ikke hørte så meget til herhjemme. I januar i år kunne landet fejre 40 år som selvstændig nation. Indtil 1992 efter Berlin-murens fald var det et lukket land, så kun i de sidste 16 år har landet været åbent for besøgende. På mit første besøg i Laos stødte jeg på en ung forældreløs Laot, Khamhoung. Han ville utrolig gerne tale med en person, der kunne engelsk, fordi han gerne ville forbedre sin egen kunnen i sproget. Vi talte om mulighederne for at lære mere engelsk f.eks. ved at gå på kursus. I første omgang gjorde jeg ikke mere ved det, men da jeg kom hjem fortrød jeg, at jeg ikke havde givet ham et tilbud om at betale for et engelskkursus, vi taler her om 130 us. dollar. Vi havde dog udvekslet e- mailadresser, så jeg kunne hurtigt få mit tilbud af sted. Det blev til virkelighed og den glæde og taknemmelighed der herefter fulgte i vores mailkorrespondance var det hele værd. Senere kom jeg på genvisit i Luang Prabang i den nordlige bjergrige del af Laos. 7

8 8 Nu var eksamen i engelsk bestået med diplom. Så vi drøftede hvilke muligheder, der kunne være for at komme videre med uddannelsen. Han kunne godt tænke sig at komme på school of finance (handelsskole). Det lød for mig som en rimelig og jordnær idé. Så det blev besluttet. I mellemtiden var flere af hans kammerater dukket op, de kunne også tænke sig at lære mere, især engelsk sprog, fordi Luang Prabang er meget besøgt af turister og hvad deraf følger. Som ungdomsskoleinspektør emeritus er mine økonomiske midler begrænsede. Men jeg tror på at uddannelse er en nøgle til et bedre liv i fremtiden. Så jeg måtte finde på noget. Det blev til, at vi fandt et hus, som kunne lejes for de næste tre år, hvor der var plads til tre studerende 1,5 km fra det nye universitet. Det gjorde vi så. Herefter fandt jeg en sponsor til en ny studerende Njong, så han kan gå på universitetet og studere engelsk. Afgiften for at gå på universitet ligger på 1,3 millioner Lao Kip ca. 800 kr. Så nu bor de 3 studerende husfrit og med studierne betalt. En hjælp til selvhjælp. De må arbejde lidt samtidig med at de studerer, men det lader sig gøre. Der er mange som Khamhoung, Njong og Bounlat, der kan se ideen i at lære mere, for at kunne skabe en tryggere tilværelse, hvilket har fået mine tanker til at gå i retning af et skoleprojekt, med projektorienteret undervisning, en ungdomsskole. På mine tilbagevendende besøg i Luang Prabang har jeg engageret mig i at finde lokale interessenter til et skoleprojekt, det er allerede sket. De skaber kontakt til myndigheder og fører den dialog, som er nødvendig i Laos. Jeg forsøger så at samarbejde med nogle europæiske NGO er om at rejse midler til projektet. Det er det langsigtede mål. Du kan deltage direkte På samme tid har jeg til her og nu hjælp etableret mig selv som projektmager i. mr Hans Uniting and connecting people. Education a key to a better life. Jeg interviewer og finder støtteværdige unge mennesker i Laos og forbinder dem med danske familier, der har mod og lyst på at hjælpe nogle unge mennesker til et bedre liv. En direkte hjælp uden omkostningskrævende mellemled. Familien får en . adresse på den

9 studerende og den studerende får en dansk families adresse. Så kommunikere de selv sammen og aftaler, hvad de vil give støtte til mv. Jeg står til rådighed med mine erfaringer ligesom jeg kan oplyse om bedste og billigste måde at sende penge på. Hvor længe og hvor meget man vil støtte med, afgør man selv, det må bero på den kontakt man får med den studerende. Forvent ikke det perfekte engelsk, men nogle spændende fortællinger fra Laos kan man næppe undgå at få. Du kan kontakte mig på telefon eller , som findes på under bestyrelsen. Hvis du mailer angiv støtte til Laos som overskrift, hvis du ikke vil risikere at blive frasorteret som spam. DU KAN STØTTE ARBEJDET I LAOS GENNEM DET EUROPÆISKE HUS: SEND EN PENGEGAVE MRK. LAOS 9

10 Hvad gør EU i Rusland? Åbningskonference af EU s partnerskabsprogram 2007 i Rusland den 25. april Af Lise From I forbindelse med åbningen af EU s partnerskabsprogram 2007 i Rusland inviterede EUdelegationen til en konference for de implicerede organisationer. Der var 49 repræsentanter for de i alt 19 projekter og 12 repræsentanter fra EU-kommissionen, ligesom den russiske presse deltog. Formålet med den officielle åbningskonference var at orientere om programmets formål og procedurer mht. at gennemføre og iværksætte udveksling af informationer mellem de forskellige projekter og EU-kommissionen. 10 Lise From og Tony Widmer udveksler erfaringer på åbningskonferencen i Moskva. Tony er repræsentant for de to engelske organisationer i vort projekt, den britiske socialrådgiverforening og NGO en Russian-European Trust

11 EU s begrundelse for interessen i at støtte den civile samfundsudvikling i Rusland er, at et aktivt samfund med deltagelse af borgerne, danner grundlaget for et demokratisk samfund. Et samfund der sætter sine borgere i stand til at tage aktivt del i den offentlige debat og organisere sig på en måde, så borgerne har mulighed for at give udtryk for deres interesser. Det er det frivillige (NGO er) organisationer som fx Det Europæiske Hus giver mulighed for. EU har den opfattelse, at denne 3. sektor, klart adskilt fra offentlige myndigheder, er grundlaget for demokratisk udvikling i Rusland. Rusland har gennem århundreder været underkastet et totalitært styre, hvor alle beslutninger blev truffet af regenten (Fyrster, Zarer, Statsledere, Præsidenter), dvs. et stærkt centraliseret styre. Først i forbindelse med kommunistpartiets og Sovjetunionens sammenbrud i slutningen af 1991 begyndte nye tider i Rusland. I Danmark værdsætter vi retten til at give udtryk for vores politiske holdninger og interesser, hvilket de mange danske foreninger er et udtryk for. I Rusland er det fortsat problematisk at give udtryk for sine politiske holdninger og interesser, hvis de ikke er i overensstemmelse med regeringens, hvilket man stort set dagligt kan læse om i aviserne. På åbningskonferencen blev der bl.a. spurgt om den russiske regering var positiv overfor EU s partnerskabsprogram, der som det fremgår af ovennævnte, har til formål at bidrage til opbygning af partnerskaber og lokale initiativer ud fra borgernes ønsker og interesser. Svaret hertil var, at de problemer der danner grundlag for de 19 projekter, er problemer som er åbenlyse og som alle er enige om skal løses. Når man ser oversigten over de støttede projekter kan man kun være enig. Det drejer sig om: - Fremtidsudsigter for Chernobyl børnene. - Unge menneskers involvering i frivillige aktiviteter. - Vi vælger et liv ungdom mod HIV/AIDS. - Børneorienteret beslutningstagning. - Undgå/afkort institutionsanbringelse for børn og unge lovovertrædere. - Opbygning af tolerance og tillid 11

12 12 i Nord Kaukasus. - Kaliningrad Alliance mhp at styrke kvinder (bl.a. ret til et liv fri for vold og fra socialøkonomisk udstødelse) - En familie til hvert barn (plejefamilier til handicappede, kriminelle og andre institutionaliserede børn og unge). - Gennem styrkelse og opmærksomhed til aktion (styrke unge kvinder til at deltage aktivt i samfundsopbygning). - Muligheder for børn, unge og kvinder i det fjerne østlige Rusland (kulturcenter for etniske grupper og traditionelle håndværk) - Frivillig sektor uden grænser. (opfordre unge til at involvere sig i samfundets frivillige organisationer). - Rådgivnings- og rehabiliteringscenter for blandede (fx mulatter) børn. (Fra tiden med mange studerende fra Afrika). - Opbygning af kvalifikationer og netværk for kvindelige indvandrer- og etniske mindretal. - Service for familier med handicappede børn. (udvikling og undervisning af børn under 6 år). - En rejse mod samfundet (?) (partnerskaber og opbygning af kapacitet i handicaporganisationer). - Informationscentre Unges Netværk (oprindelige unges deltagelse i det russiske samfund mhp at sikre kendskab til deres rettigheder). - Lige muligheder for gadebørn og unge i Sankt Petersborg (lige adgang til basal social og medicinsk service og information vedr. HIV hepatitis osv.) - Styrke kvinder der arbejder som social arbejdere (DEH s projekt). - Etablering af milepæle der omfatter teaterprojekter Taganka Shed (udvikle kreative muligheder i dårligt stillede familier mhp opbygning af bl.a. tillid). Med 142 mio. indbyggere og et geografisk område på 17 mio. km 2 og rækker over 7 tidszoner er de nævnte projekter en dråbe i havet, men en god begyndelse, som det bliver spændende at følge. I kommende numre af HUSInformation vil vi naturligvis orientere om det projekt, DEH er ansvarlig for, ligesom vi også så vidt det er muligt vil forsøge at følge udviklingen i nogle af de projekter, som er nævnt ovenfor. Foto t.h. : EU Delegationens opstartsmøde var også en gennemgang af de administrative regler for projekterne

13 13

14 14 Det Europæiske Hus er fortsat i Hviderusland Af Lene Petersen Som fortalt i tidligere HusInformationer har det Europæiske Hus arbejdet i Hviderusland siden 1997 med forskellige civilsamfundsopbygnings opgaver lige fra krisecenteretablering til støtte af selvstyrende borgergrupper, dette over det meste af Hviderusland. Det er ikke blevet nemmere at gennemføre ikke statslige projekter i landet igennem de sidste 10 år. Som fortalt i tidligere HusInformationer er landet styret med en jernhånd og der gives ikke megen mulighed for lokale kræfter, som gerne vil gøre en lokal samfundsindsats til støtte for befolkning og lokalområdet. Alt styres fra præsidentadministrationen i Minsk og begrebet self-government eksisterer kun i nedskrevne dekreter, men i praksis er handling totalt fraværende. Sovietisering of afsovietisering I Det Europæiske Hus har vi med vore Hviderussiske partnere gennem vort sidste projekt, som var støttet af Udenrigsministeriet, forsøgt at finde de lokale ildsjæle, som har villet og turdet gå i gang med lokale aktiviteter baseret på lokale behov. Vi ville opbygge den sociale kapital, i dag også kaldet sammenhængskraften, i de lokale samfund. Bemærk at denne sammenhængskraft blev fuldstændig destrueret under sovjetstyret, og med det siddende styre er det fastholdt, og vil mange sige, forstærket. Partneren forsætter med det, som vort fælles projekt skabte, dog uden os, men med støtte fra Forum Syd i Sverige. Det er en lang proces for afsoviettiseringen af folks tankegang og gennemføres ikke over én nat, især når det omgivende miljø samt administrationen af landet ikke understøtter en sådan proces. Der er ikke megen anden påvirkning ud over statens ideologier, støttet af de såkaldte ideologiadministrationer. Vore partnere og deres netværk af folk, der har tilsluttet sig vore partnere, gennemgår i deres aktiviteter med hinanden en såkaldt afsovietisering, hvilket jo ikke er helt ufarligt i et land med en fortsat sovietiserings tanke. Netværket af borgere, som vil andet end sovjettanken, udvides mere og mere, og det har været muligt at inddrage

15 Workshop i Minsk flere universitetslærere, folkeskolelærere, præster fra andre trosretninger end den ikke Russisk Ortodokse kirke, handikaporganisationer og andre grupper, som har vanskelige vilkår i landet under det nuværende diktatur. Det Europæiske Hus og EU Samtidig med deltagelsen i projektet støttet af Udenrigsministeriet, var og er Det Europæiske Hus (projektleder i Hviderusland) involveret i forskellige tiltag i landet støttet af ECD (Europa Delegationen for Ukraine og Belarus (Hviderusland)). I 2007 gennemførtes med støtte fra ECD et projekt i kapacitetsopbygning af hviderussiske NGOer, lokale initiativgrupper og lokale myndigheder. Målet var, udover at formidle EU og deres støtte til nabolandende, det såkaldte EU Naboskabsprogram (ikke at forveksle med det danske Udenrigsministers tidligere Naboskabsprogram) og dets værktøjer, at give de lokale NGOer og myndigheder en mulighed for sammen at udvikle lokale projekter og herefter søge penge til projekter bl.a under EU s Naboskabsprogram. Programmet, der hedder NSA LA (Non-State Actors and Local Authorities), er rettet mod projekter, der understøtter lokale initiativer, hvor dette sker i et samarbejde mellem NGOerne og de lokale myndigheder. I 2007 gennemførte projektet EU informationsmøder og kapacitetsopbygnings workshops for ca. 200 repræsentanter af lokale civil samfundsorganisationer (NGOer og andre initiativgrupper). Ca. 30 projektforslag blev udviklet i dette samarbejde. I 2008 gør vi det samme, så flere kan blive uddannet til projektverdenen. Det stiller rent faktisk store krav at håndtere en bevilling til projektaktiviteter. Og det at være projektholder (lead applicant) stiller store krav til projektledelse og økonomisk administration og erfaring. Denne vil en europæisk organisation så kunne hjælpe med at udvikle. 15

16 Bagsmækken Nye regler for gaver i 2008 Hvis du har lyst og mulighed for at støtte foreningens arbejde med et beløb, er der god brug for det. Du skal være opmærksom på, at der er kommet nye regler fra Skat: Fra i år (2008) skal foreningen indberette gavebeløb sammen med CPR-nr og navn for giveren, hvis beløbet skal kunne trækkes fra på selvangivelsen. Men ellers er reglerne stort set som hidtil. Hvis du vil give en gave er der flere måder at gøre det på: 1. Du kan sende en giro - og huske at skrive navn og CPR. Girokonto Du kan bruge netbank og overføre et beløb til Danske Bank, reg kt Husk at skrive navn og CPR. 3. Og du kan gå ind på websiden og klikke på Donation. Herefter vælger du beløb og følger instruktionen. Husk at skrive navn og CPR. i meddelelsen. Vi takker på forhånd mange gange for enhver støtte. Stor som lille. europeanhouse.org Det Europæiske Hus Ved Glyptoteket 6, kld København V Telefon: Fax: CVR nr Det Europæiske Hus Uraniavej Frederiksberg C Det Europæiske Hus er en humanitær forening, der arbejder for godt naboskab og inkludering af alle mennesker. Formålet er at støtte de mest udsatte grupper med at komme videre i livet og være en aktiv del af deres samfund. 16

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011

Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011 SOCIAL RESPONSIBILITY ACROSS BORDERS Nr 2-2011 deh Anse Leroy 5. februar 1933 30.april 2011 Anse har efter mange års kamp måtte give slip på livet, som hun elskede - næsten lige så højt som at kæmpe for

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 4-2011 deh I deh mener vi, at socialt arbejde for mennesker i udsatte situationer er en vigtig del og vej til opbygning af civilsamfundet. Fordi det handler om at mennesker gør noget for at løfte hele

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts 2010. Dienesmindes Venner Fur Landevej 41 7800 Skive Tlf. 9759 7013. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 28. marts 2010 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2010 Valg af dirigent.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012

Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012 Vedtægt for forening Mentornetværk Q 4400 senest justeret 21.marts 2012 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Mentornetværk Q 4400 Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune og er registreret i Erhverv

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling og vedtægter

Stiftende generalforsamling og vedtægter Stiftende generalforsamling og vedtægter Referatet fra den stiftende generalforsamling den 6. juli 2009 og foreningens vedtægter: LYØ KULTUR- OG BESØGSCENTER Der var fremmødt 26 personer til den stiftende

Læs mere

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S

S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y A C R O S S B O R D E R S Nr 2-2012 deh deh er en humanitær forening der gerne vil være med til at omsætte idéer og teori til praksis: at samarbejde om at lære at forstå, at håndtere - og ikke mindst om at det giver mening Så kan

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 1. Navn og formål: Foreningens navn er FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER. Foreningen har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset Vedtægter for den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset 1 Hjemsted Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vandreforeningen STREJFERNE

Vandreforeningen STREJFERNE Vedtægter for Vandreforeningen STREJFERNE 1 Navn og hjemsted Navn: Vandreforeningen Strejferne Tilsluttet Dansk motions forbund (DMF) & Lolland Sportsråd Stiftet den 4. September 1979 Foreningen er hjemhørende

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere