Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3. Erfaringstal: 3 a. Befolkningsudviklingen. 3 b. Transportmængder. 3 c. Billetprisudvikling. 5 d. Udviklingen til omkostninger til løn og olie. 8 e. Udviklingen i færgekapaciteten. 10 f. Omkostningsudvikling pga. øgede krav fra Søfartsstyrelsen Analyse af omkostningen ved: 11 a. at lade øboerne sejle gratis. 11 b. at lade alle øboere sejle efter landevejsprincip. 12 c. at lade ruterne sejle som Samfundsbegrundet rute Udviklingspotentialer: 15 a. Turismen. 15 b. Erhverv Forbehold Bilag talmateriale til grafer: 17 1

3 1. Det er de tre øers overordnede mål: - At de folkeregistrerede personer på øerne skal sejle gratis med færgerne i lighed med beboerne på de danske småøer. - At taksterne for al øvrig person- og køretøjsoverførsler skal svare til taksterne ved personbefordring med offentlige transportmidler på tilsvarende afstande eller ved tilsvarende kørsel med køretøjer på offentlige landeveje. - At befolkningstilbagegangen stoppes og den negative udvikling i færgetrafiktallene vendes. 2. Udviklingsstrategier: - Alle de nuværende færgeruter opfylder i dag Søfartsstyrelsens krav om bl.a. sikkerhed til passagerskibssejlads med moderne tidssvarende færger. Dette skal fastholdes og udbygges i takt med nationale og internationale krav. - Rejsen med færgerne skal være en positiv oplevelse for såvel den daglige bruger, som for de besøgende på øerne. De rejsendes behov skal identificeres og søges dækket mht. regularitet, komfort, oplevelse og service. Løbende kvalitetsmålinger skal sikre, at dette sker. - At antallet af årlige sejladser på de enkelte ruter fastholdes på det nuværende niveau og udvides i takt med et stigende behov i perioder eller på enkeltdage. - Færgeselskaberne skal indgå som en vigtig partner i markedsføringen af øerne sammen med øernes virksomheder og kommunerne. Der skal udvikles nye produkter og synlighed, hvor færgerejsen indgår som en positiv oplevelse sammen med øernes øvrige produkter. - Færgeoverfarterne skal energioptimeres i samarbejde med relevante samarbejdspartnere for at reducere omkostningerne til energi og for at gøre overfarterne mere grønne. - Det tre kommunale ø-rederier skal udvikle en samarbejdsmodel, hvor erfaringer og synergi ér udnyttes indenfor bl.a. indkøb, vedligehold, markedsføring, booking og billetsystemer. 2

4 3. Erfaringstal: a. Befolkningsudviklingen. De tre øer har alle haft tilbagegang i befolkningstallet i en længere årrække. I perioden 2006 til 2012 størst på Læsø med 10,6 %, på Samsø med 8,1 % og på Ærø med 3,9 %. Danmarks Statistiks befolkningsprognose anslår at befolkningsnedgangen vil fortsætte og for perioden 2012 til 2023 på Læsø med yderligere 13,9 %, på Samsø med 4,7 % og på Ærø med 5,6 % Befolkningsudvikling 6000 Ærø Samsø Læsø Fig. 4a1. Befolkningsudviklingen på de tre øer i perioden b. Transportmængder. Alle tre øer har sammen med befolkningsnedgangen haft en vigende udvikling i de overførte mængder med øernes færger. Undtagelsen er Hov Samsø ruten, der oplevede et trafikspring med indsættelse af den nye og større færge M/F Kanhave fra Alle tre øer havde en nedgang i antal passagerer fra 2011 til Udviklingen i antallet af overførte personbiler har over en længere årrække været mere positiv, men der er væsentlige afvigelser på de enkelte ruter. 3

5 Udviklingen i antal passagerer Læsø - Frederikshavn Hov - Samsø Samsø - Kalundborg Samsø, i alt Ærø, i alt Fig.4b1. Udviklingen i antal transporterede passagerer fordelt på ruterne Udviklingen i antal personbiler Læsø - Frederikshavn Hov - Samsø Samsø - Kalundborg Samsø, i alt Ærø, i alt Fig. 4b2. Udviklingen i antal transporterede personbiler på samme ruter. 4

6 Fig. 4b3 Udviklingen i tons transporteret gods Læsø - Frederikshavn Hov - Samsø Samsø - Kalundborg Samsø, i alt Ærø, i alt Fig. 4b3. Udviklingen i tons gods transporteret på de samme ruter. Godsmængden mellem Læsø Frederikshavn og Samsø Kalundborg er næsten ens, hvorfor kurverne næsten er sammenfaldne. c. Billetprisudvikling. De øgede udgifter til lønninger, vedligehold af færger og ikke mindst udgifter til olie har medført behov for højere priser på billetter. I rapporten er alene medtaget prisen for en voksen t/r, voksen øbo t/r, personbil tilrejsende t/r, person øbil t/r og prisen for overførsel af en 10 meter lang lastbil t/r uden moms. De enkelte rederier har i årenes løb haft mange forskellige tilbud om rabatter, samt ændret priserne løbende som følge af stigende energipriser eller forsøg på markedsføringstilbud. Hvorfor en egentlig prissammenligning kan være vanskelig. Således tilbyder rederier bil + 5 personer til fast pris og andre ikke. Der er samtidig rederier, der opkræver forskellige priser i høj- og lavsæson. Billetprisen for en voksen t/r tilrejsende har dog været stigende for alle selskaber. Fra efteråret 2014 vil prisen på Samsøs øst rute efter nyt udbud blive nedsat. 5

7 Udvikling i billetprisen for en voksen t/r Læsø - Frederikshavn, udenfor højsæson Læsø - Frederikshan, i højsæson Hov -Samsø Samsø - Kalundborg Ærø Færgerne, i højsæson Ærø Færgerne, udenfor højsæson Fig. 4c1. Udviklingen i billetprisen for en tilrejsende voksen t/r 140 Udviklingen i billetprisen for en voksen øbo t/r Læsø - Frederikshavn Hou - Sælvig Koldby Kaas - Kallundborg Ærø Færgerne Fig. 4c2. Udviklingen i billetprisen for en voksen øbo t/r Prisen for øboernes rejser har forandret sig væsentligt i perioden med op og nedadgående priser som følge af lokale beslutninger. Fra 2011 til 2013 dog med væsentlige stigninger, primært som følge af øgede omkostninger til driften af færgerne. 6

8 Udviklingen i priser personbil tilrejsende Læsø - Frederikshavn Læsø - Frederikshavn højsæson Hou - Sælvig Koldby Kaas - Kalundborg Ærøfærgerne Fig. 4c3. Udviklingen i billetprisen for en personbil t/r. Udviklingen i billetprisen for en Øbil Læsø - Frederikshavn Hou - Sælvig Ø personbil uden (inkl. fra 2010) fører ) Koldby Kaas - Kalundborg Ø personbil med fører Ærø Færgerne Fig. 4c4. Udviklingen i billetprisen for en Ø personbil t/r. Udviklingen i billetpriser for personbiler er igen vanskelig at sammenligne. Færgen A/S indførte fra 2011 en fast pris for personbil + incl. 5 passagerer, hvilket naturligvis tilgodeser nogle, ligesom der er rabat muligheder ved mange rejser. En ordning der også indføres på Samsø Øst fra efteråret

9 Billetpris for 10 meters lastbil t/r uden moms Læsø Frederikshavn Hou - Sælvig Koldby Kaas - Kalundborg Ærø Færgerne Fig. 4c5. Udviklingen i billetprisen for en 10 meters lastbil t/r uden moms. Prisen for overførsel af fragt har igen været meget lokalt betinget. I dag er den stort set ens for de tre øer for en 10 meters lastbil t/r. På Læsø betales der efter aktuel længde, men øvrige ruter har forskellige længde kategorier. d. Udviklingen til omkostninger til løn og olie. Udover udgifter til vedligeholdelse af færger er lønomkostninger og udgifter til indkøb af olie de væsentligste udgifter for færgeselskaberne. Udgiften til vedligeholdelse af færger varierer meget fra år til år, afhængig af færgernes alder, krav i forbindelse med syn fra Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskaber samt eventuelle havarier det enkelte år. Udgifter til løn og olie er alene afhængig af aktivitetsniveau (antal ture), samt prisen på olie. 8

10 Udvikling i indkøbsprisen for olie for færgeselskabet Læsø K/S. kr.5,00 kr.4,00 kr.3,00 kr.2,00 kr.1,00 kr Fig. 4d1 viser udviklingen i indkøbsprisen i kr./liter for olie til Færgeselskabet Læsø. På grundlag af tallene for 2007 blev der i 2008 lavet en ny aftale om fordeling af 21 tilskuddene til Læsø, Samsø og Ærø kommuner med et samlet tilskud på kr. 66,7 mill. Dette tilskud er for 2013 reguleret til kr. 77,6 mill., svarende til en procentstigning for 16,3 %. I samme periode er prisen på olie - fra 2007 til steget fra 3,34 kr./liter til kr. 4,96 kr./liter, svarende til en udgiftsstigning på 48,5 %, hvilket har medført en merudgift ved samme olieforbrug på årligt kr.1,6 mill., alene for Læsø. Færgeselskabet Læsø K/S gennemførte i ture og alle ruterne tilsammen ture, såfremt olieforbrug og stigning var ens pr. alle ture, er der tale om en omkostningsstigning på omkring kr. 12,0 mill., hvilket er mere end hele stigningen i 21 tilskuddene for perioden. Tilsvarende er udgiften på lønninger i Færgeselskabet Læsø K/S i perioden 2008 til 2012 steget med 19 %, svarende til en meromkostning på kr. 2,7 mill. Fælles for tallene er dog, at stigningen i Statens tilskud til øerne ikke tilgodeser omkostningsudviklingen indenfor området. Samtidig er udviklingen i kommunernes tilskud til færgedriften ikke altid parallelt med udviklingen i 21 tilskuddene. 9

11 e. Udviklingen i færgekapaciteten Udviklingen i antal ture på de enkelte overfarter og øer Læsø - Frederikshavn Hov - Samsø Samsø - Kalundborg Samsø, i alt Ærø, i alt Fig 4e1. Kurve over udviklingen i antal årlige ture på ruterne. Det samlede antal overfarter til Samsø og Læsø har været meget stabilt i perioden. Antal overfarter på Ærø fra 2011 til 2012, har været påvirket af indførelse af V-sejlads Søby Faaborg/Søby Fynshav samt af sejlplanreduktioner på Marstal Rudkøbing og Ærøskøbing Svendborg. Selskab Skibsnavn Bygge år Længde Bredde Færgeselskabet Læsø K/S Færgen A/S Ærø Færgerne Max. Passagerer Max. Personbiler M/F Magrete Læsø ,5 15, M/F Ane Læsø ,8 14, M/F Kanhave ,4 16, M/F Kyholm ,8 14, M/F Marstal ,9 13, M/F Ærøskøbing ,9 13, M/F Skjoldnæs 1979/ ,9 11, Fig 4e2. Skema med oplysninger om færger i

12 f. Omkostningsudvikling pga. øgede krav fra Søfartsstyrelsen. Færgeselskabernes økonomi bliver i større omfang påvirket af øgede omkostninger til drift af færgerne, dels på grund af øgede krav til sikkerhed, men også på grund af, at Søfartsstyrelsen i stigende omfang pålægger rederierne udgifter for betaling af opgaver der tidligere ikke kostede noget. En beregning fra Bilfærgernes Rederiforening viser, at 7 rederier med i alt 37 færger, hvoraf de 7 sejler til Ærø, Samsø og Læsø over en 5 årig periode fik nye omkostninger på 9,3 mill. kr. til syn, auditer, prøver, certifikater, tilladelser, sundhedsbøger m.v. Opgaver der tidligere blev løst af Søfartsstyrelsen uden udgift for de enkelte rederier. Såfremt udgiften fordeles forholdsmæssigt på færgerne, svarer det til en udgift på kr. 1,8 mio. for de tre ø rederier. 4. Analyse af omkostningen ved: a. at lade øboerne sejle gratis. Færgeselskabet Læsø K/S havde i 2012 indtægter fra salg af personbilletter og årskort til folkeregistrerede borgere på Læsø med kr ,-. Der blev solgt knap personbilletter og anslået gennemført rejser på årskort, svarende til at Læsøboerne i gennemsnit rejste 16,8 ture til fastlandet i Samme år solgte Færgeselskabet Læsø K/S køretøjsbilletter til øboere for kr ,-. I alt indtægter fra øboere på kr ,- Ærøfærgerne havde i 2012 tilsvarende indtægter på kr ,- ved salg af færgebilletter til Ærøboere. Billetindtægterne ved Samsøboernes rejser til Jylland anslås til at være omkring 7,8 mill. kr. både for personbiler og personer. Billetsalget med personbilletter incl. 5 personer vanskeliggør nøjagtigt at fastsætte antal rejsende gennem billetsalget. Det totale antal rejsende som indrapporteres til Søfartsstyrelsen jf. pkt. 4b indeholder alle tilrejsende og de rejsende øboere. Såfremt der forholdsmæssigt er lige så mange Samsøboere, der rejser på Sjællandsruten, som på Jyllandsruten kan billetindtægterne fra Samsøboerne her anslås til omkring kr. 3,1 mill. I alt estimeres Samsøboerne til at købe billetter for kr. 10,9 mill. I alt estimeres det, at øboerne i 2012 har købt billetter til de nævnte overfarter for kr. 35,5 mill. 11

13 b. Omkostninger ved at lade alle øboere sejle efter landevejsprincip. I AKF rapporten af 2003 Læsø, Samsø og Ærø udvikling og muligheder behandles i afsnit Færgetrafikkens økonomi ved indførelse af amtsvejprincippet og i afsnit redegøres for synspunkter omkring En ny transportmodel om samme. Da amterne er nedlagt og der ikke længere er amtsveje, ændres overskriften til Landevejsprincippet. Forslaget gik på, at transport med færger alene skulle koste det, som det ville koste at køre et tilsvarende antal kilometer på landevej. I en beregning over worst case, hvor der ikke er indlagt højere trafikmængder som følge af det nye princip og under følgende forudsætninger: a) I hver personbil er der 1 passager. Pr. ekstra passager i bilen betales passagerpris. b) Der betales pr. bil. inkl. fører med kr. 3,80 pr. sejlet km. c) Campingvogne regnes som biler. d) Busser beregnes med kr. 5,00 pr. km. e) I busserne er der gennemsnitlig 25 passagerer inkl. fører. De betaler kr. 18,00 pr. sejlet 10 km. f) Passagerer til fods betaler kr. 18,00 pr. 10 km. g) I lastbilerne befinder der sig 1 chauffør. h) Taksten for lastbil alene er kr. 4,80 pr. sejlet km og med træk kr. 7,20 og sættevogn kr. 7,20 uden chauffør. Under ovennævnte forudsætninger og beregninger udført med opdaterede tal for 2012 er der på Læsø et forøget tilskudsbehov på kr ,- for I AKF rapporten for 2002 blev beløbet beregnet til kr ,-. På Samsø Vest (Jyllandsruten) er der på baggrund af budgettallene for Samsø Kommunes færge fra 2014 beregnet et forøget tilskudsbehov på kr ,- for I AKF rapporten for 2002 blev beløbet for både øst og vest ruten beregnet til kr ,-. På Ærø ruterne er der på baggrund af ovennævnte forudsætninger og beregninger med opdaterede tal for 2012 beregnet et forøget tilskudsbehov på kr ,- for I AKF rapporten for 2002 blev beløbet beregnet til kr ,-, men dette beløb er efterfølgende oplyst som fejlberegnet. I alt for de tre øer kr. 77 mill. Det foreslås, at der laves en detaljeret revisor gennemregning med aktuelle tal og med mere præcise forudsætninger. 12

14 c. Omkostningen ved at lade ruterne sejle som Samfundsbegrundet rute. - Overfarterne Samsø Kalundborg og Bøjden Fynshav og til dels færgetrafikken til Bornholm besejles i dag som Samfundsbegrundede ruter udbudt af Transportministeriet. - Ruterne udbydes hver 5 6 år efter reglerne i bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om færgefart, jf. lov nr. 398 af 2. juni 1999 om færgefart. I Ydelsesspecifikationen af 19. december 2012 Udbud af trafikeringen af færgeoverfarten Samsø Kalundborg er der nøje beskrevet krav til besejling, sejlplaner, billetpriser, havne og relationer mellem vinderen af udbuddet (operatøren) og Transportministeriet. Kravene svarer stort set til det der i dag gælder for de kommunalt drevne ruter til Ærø, Samsø og Læsø. Dog er der lavet listepriser med højeste priser for hvad operatøren må tage for specificerede billettyper. - Maksimumtakster inkl. moms for overfarten Samsø Kalundborg i 2012 prisniveau, enkeltbillet: Voksen 102,00 Voksen, pendler 51,00 Barn 4 15 år 51,00 Barn 4 15 år, pendler 25,00 Pensionist 51,00 Bil inkl. 5 personer, normalbillet 406,00 Bil inkl. 5 personer, billigbillet A 305,00 Bil inkl. 5 personer, billigbillet B 203,00 Bil inkl. 5 personer, pendler, 3. til 10 enkeltrejser pr. år 203,00 Bil inkl. 5 personer, pendler, fra 11. årlige enkeltrejser 102,00 Hertil kommer en række andre priser for øvrige transportmidler og fragt, samt mulighed for at opkræve olietillæg ved dokumenterede stigninger i olieprisen. Transportministeriets tilskud/betaling til operatøren er baseret på en aftalt service (antal ture), en højeste pris for de rejsende, hvor der er indbygget betydelige begunstigelser til dem der rejser meget. Såfremt Transportministeriets maksimums takster skulle gælde for de øvrige færgeoverfarter vil det for 2013 have givet selskaberne nedennævnte anslåede indtægtstab: 13

15 Færgeselskabet Læsø K/S kr. 3,2 mill. for personer og køretøjer, samt kr. + 0,9 mill. for fragt for ruten Læsø - Frederikshavn. Den store forskel vil især virke på priserne for overførsel af tilrejsende personer og personbiler i højsæsonen. For Samsø Vest ruten er det statistiske grundlag ikke godt nok til at fastslå om det vil blive dyrere eller billigere, at sejle til de nye øst priser. Udgangspunktet ved udbuddet af Østruten var, at priserne på de to ruter samlet set skulle have samme niveau. For Ærøfærgerne ville det medføre en anslået indtægtsnedgang på kr. 11,2 mill. for ruterne Ærøskøbing Svendborg og Søby Faaborg / Søby Fynshav. 14

16 5. Udviklingspotentialer: a. Turismen De tre øer har et stort fælles udviklingspotentiale i turismen. I dag besøges de tre øer årligt af mere end gæster, hvoraf nogle naturligvis kommer flere gange. Øernes gæster er kendetegnet ved, at de er meget trofaste. Omkring % af gæsterne har tidligere besøgt den samme ø. Generelt er der meget stor tilfredshed med produktet, hvilket genbesøgene også kraftigt understreger. Den største barriere for at udvikle turismen på øerne er manglende kendskab til produktet, samt omkostningen ved at komme ud til øerne. Prisniveauet på øerne er på niveau eller lavere end tilsvarende produkter på eks. Jyllands vestkyst. Omkring 90 % af øernes gæster kommer fra Danmark og resten fra Norge, Tyskland og Sverige. Øerne er som resten af turist Danmark kendetegnet ved, at have en meget kort højsæson, hvor samtlige overnatningssteder næsten er fuldt bookede. En mellemsæson, hvor der altid er ledig kapacitet og hvor spisesteder og tilbud lukkes ned. Og en periode fra efterårsferien og til den kommende påske, hvor der stort set ingen turisme er. Øernes gæster er kendetegnet ved, at de opsøger meget forskellige kommercielle ferieformer som hotel, camping, vandrehjem, feriehus, feriecenter, festival, lystbåd og bondegårde. Derudover er der naturligvis også mange familie- og vennebesøg. Samtidig varierer længden af besøgene fra 1 dagsture, til korte og længere ferier på op til 3 uger. Der er altså ikke tale om et ensartet segment. Fælles for dem er det dog, at de kan lide øernes natur, kultur og freden og roen på øerne. De fleste oplever, at ferien / besøget begynder, når de er på færgerne, som de oplever som noget positivt. Mange planlægger ø besøget efter aktiviteter på de enkelte øer, som havnefester, festivaler m.v. Udviklingen i turismeomsætningen har været stagnerende i de sidste tre år. Årsagen er primært, at finanskrisen generelt har nedsat forbruget af produkterne i Danmark og Tyskland. Det rammer naturligvis også øerne. På trods af dette har omsætningen og forbruget været fastholdt. Årsagen er igen gæsternes trofasthed overfor produktet. Opgaven er derfor gennem markedsføring, at gøre flere bekendte med øernes produkter, kvaliteter og gøre dem så salgbare som muligt. Øerne er hæmmet af, 15

17 at have meget begrænsede midler til markedsføring. De enkelte virksomheder har deres største omsætning i højsæsonen, hvor gæsterne næsten kommer af sig selv. En mellemsæson, hvor det er fint, hvis blot den hviler i sig selv og en lavsæson, der koster penge. På trods af dette gøres der et meget stort arbejde, både via offentligt støttede turistbureauer og via frivillige kræfter for at tydeliggøre øernes kvaliteter. Ressourcerne er blot for få og opgaverne for store. Udviklingen med Internet markedsføring og salg kræver nye kompetencer og midler. En meget stor opgave for de tre øer, som de vanskeligt kan løse alene. b. Erhverv. En udvikling af øernes erhverv kræver udvikling i salget af øernes produkter udenfor øerne. Alene derved kan beskæftigelsen sikres, udvikles og bosætningen fastholdes. Ved Direktør Niels Christensen, Erhvervshus Nord, april Øernes virksomheder er generelt små og med en enkelt eller to mellemstore. Der er mange enkeltmands virksomheder, der ingen salgsorganisation har og derfor alene opfylder aktuelle behov på den enkelte ø. Produkterne er samtidig belastet af højere fragtomkostninger end tilsvarende virksomheder i det øvrige Danmark. Dels via udgiften til færgetransport, men ikke mindst pga. den ekstratid det tager, at flytte produkterne fra øerne til fastlandet. De succesrige produkter fra øerne er kendetegnet ved høj kvalitet og den gode historie, der kan berettige en ekstraomkostning ved distribution. Nogle af produkterne er begrænset af ustabil og lille produktion (sæson). En fælles professionel markedsføring af ø produkter er en mulighed, såfremt erhvervsdirektørens synspunkt skal tilgodeses. En fartplan, der sikrer gode leverancemuligheder og en prispolitik, der sikrer så lave færgeomkostninger som muligt. 16

18 6. Forbehold. Til opgavens løsning er forsøgt indhentet så mange valide tal som muligt, men der findes ikke et samlet ensartet statistik grundlag. Billetpriser og transportmængderne er indhentet ved de enkelte rederier og Danmarks Statistik. Beregningerne af øboernes rejser er hæmmet af, at alle rederier ikke fører en statistik over dette, samt forskellige opgørelsesmetoder. Beregningen af indtægtsnedgangen som følge af indførelse af Landevejsprincippet baseres på metoden brugt i AKF rapporten, hvor der i 2002 var fejlbehæftede beregninger for Ærø. Beregningen af indtægtsnedgangen som følge af indførelse af priser som for samfundsbegrundet rute, vanskeliggøres af at rederierne i dag ikke har de samme billettyper og prispolitik. Inden der tages konkrete beslutninger omkring nye ordninger, bør der gennemføres nye beregninger af et statsautoriseret revisorfirma. 7. Bilag talmateriale til grafer: 4a1 Befolkningsudviklingen på øerne b1 Udviklingen i antal transporterede passagerer på ruterne Læsø - Frederikshavn, Hov Samsø, Samsø Kalundborg, Marstal Rudkøbing, Ærøskøbing Svendborg, Søby Fåborg og Søby Mommark/Fynshavn i perioden b2 Udviklingen i antal transporterede personbiler på samme ruter. 4b3. Udviklingen i tons gods transporteret på de samme ruter. 4c1 4c2 4c3 4c4 Udviklingen i billetprisen for en tilrejsende voksen t/r. Udviklingen i billetprisen for en voksen øbo t/r. Udviklingen i billetprisen for en personbil t/r. Udviklingen i billetprisen for en Ø personbil t/r. 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8 1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3 Bilag 1: Ydelsesspecifikation Samsø-Kalundborg 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8 Appendiks 1.2: Ø-kortordningen Appendiks 1.3: Beskrivelse af og vilkår

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 14.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 18.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3 Bilag 1: Ydelsesspecifikation Bøjden-Fynshav 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 Appendiks 1.2: Beskrivelse af Bøjden Færgehavn 6 7 8 Appendiks 1.3: Beskrivelse

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende

Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Registrering af overenskomstmæssige aftaler om fravigelse af de generelle hviletidsregler for søfarende Søfartsstyrelsen har registreret følgende aftaler i hovedoverenskomster, særoverenskomster og i lokale

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne

Kapitel 1. Analyse af færgedriften til småøerne Kapitel 1 Analyse af færgedriften til småøerne August 2013 1 Analyse af færgedriften til småøerne I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

POLFERRIES PRISLISTE OG FARTPLAN 2014. Til Polen? Kun med... København - Swinoujscie via Ystad Ystad - Swinoujscie. Gyldig til 31.01.

POLFERRIES PRISLISTE OG FARTPLAN 2014. Til Polen? Kun med... København - Swinoujscie via Ystad Ystad - Swinoujscie. Gyldig til 31.01. Til Polen? Kun med... POLFERRIES København - Swinoujscie via - Swinoujscie PRISLISTE OG FARTPLAN 2014 Stockholm Nynäshamn København Swinoujscie Gdansk Gyldig til 31.01.2015 POLISH BALTIC SHIPPING Co. FARTPLAN

Læs mere

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen.

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen. Priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter Awww.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK sæson 03.01. 22.06.2012 og 13.08.2012

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Færgefart i danmark 2015

Færgefart i danmark 2015 Færgefart i danmark 2015 2 Årsberetning 2015 32 mio. passagerer tager ikke fejl Hvert 47. sekund afgår der en færge til eller fra en dansk havn. Det er altså ikke tilfældigt, at vi danskere har færgefart

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø.

VÆRDIDEBATOPFØLGNING. Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. VÆRDIDEBATOPFØLGNING Hjarnø lokalråd. Ressourcer på Hjarnø. Hjarnø, et ø-samfund med ca. 115 beboere beliggende i mundingen af Horsens Fjord 5 min. Sejlads fra Snaptun. 1. Virksomheder. Hjarnø Morris Mascot.

Læs mere

REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT TIL KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Mandag den 10. marts 2014 kl. 16.30-18.00 i mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Fonden for

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 39 Offentligt UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering

Læs mere

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø

Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Læsøfærgen Analyserapport - Potentialet for fremtidens færgebetjening af Læsø Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Introduktion 2 Konklusion 3 Undersøgelse i befolkningen; grafisk illustration af data 4 Undersøgelse

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011

UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT. Januar 2011 UNDERSØGELSE AF DEN FREMTIDIGE ORGANISERING AF FÆRGEDRIFTEN TIL DE DANSKE SMÅØER UDVALGSRAPPORT Januar 2011 Undersøgelse af den fremtidige organisering af færgedriften til de danske små-øer. Udvalgsrapport.

Læs mere

Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. Juni 2014

Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm. Juni 2014 Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm Juni 2014 Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm 4. Rammerne for den fremtidige færgebetjening af Bornholm Rammerne for den fremtidige

Læs mere

Men i betjeningen af turisterne på Ærø har vi stadig den gode gamle service med tre turistkontorer og en venlig og professionel service.

Men i betjeningen af turisterne på Ærø har vi stadig den gode gamle service med tre turistkontorer og en venlig og professionel service. Beretning til generalforsamlingen 2015 Carl Jørgen Heide 2014 har igen været et travlt og succesfyldt år for Ærø Turist- og Erhvervsforening. Og samtidig er der i 2014 sket en nyskabelse i forhold til

Læs mere

På rallydm.dk kan man nu dels finde de godkendte tillægsregler, dels tilmelde sig løbet.

På rallydm.dk kan man nu dels finde de godkendte tillægsregler, dels tilmelde sig løbet. serviceinfo #17 1. Danboring Rally DM-6 Efter et veltilrettelagt Tegee-Dan Rally, som Hedelands Motorklub stod bag, skal der nu kikkes frem mod næste afdeling af Mekonomen Rally Championship Danboring

Læs mere

Hovedvejen 19, Avernakø By

Hovedvejen 19, Avernakø By Navn Laura Johanne Storm Adresse Hovedvejen 19, Avernakø By 5600 Faaborg E-mail laurajstorm@gmail.com Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller nej bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Hvad siger undersøgelserne?

Hvad siger undersøgelserne? Hvad siger undersøgelserne? I indeværende uge har pressen bl.a. refereret en opfattelse blandt nogle af de bornholmske lokalpolitikere om, at»de borgerundersøgelser, som kommunen har foretaget, viser,

Læs mere

Priser Ystad - Rønne 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg

Priser Ystad - Rønne 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg Priser Ystad - 2015 inkl. 1,7 % oliepristillæg Standardbillet enkelttur DKK Voksen 197 197 Barn 12-15 år 98 98 Barn 0-11 år a) 0 0 Længde maks. 6 m, højde maks. 1,95 m 1152 1152 Længde maks. 6 m, højde

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Foreløbig har manden for bordenden i de kommende forhandlinger, finansminister Bjarne Corydon, ikke kommenteret

Foreløbig har manden for bordenden i de kommende forhandlinger, finansminister Bjarne Corydon, ikke kommenteret Formanden mener... Er det tekniske udstyr på landets erhvervsskoler forældet? Det fremgår af en undersøgelse fra Dansk Metal, som siger, at op imod halvdelen af eleverne på landets erhvervsskoler oplever,

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

MOLS-LINIEN PÅ RET KURS

MOLS-LINIEN PÅ RET KURS MOLS-LINIEN PÅ RET KURS Mols-Linien er nærmest blevet en flydende bro mellem Jylland og Sjælland, og det er der flere og flere passagerer, der benytter sig af. I maj 2013 blev flåden udvidet med endnu

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Investor-prospekt til etablering af rederiet

Investor-prospekt til etablering af rederiet Investor-prospekt til etablering af rederiet - til daglig besejling af Aarhusbugten Aarhus Skødshoved Tunø Samsø helt tilbage fra Vikingetiden og op til i dag - har der været behov for transport mellem

Læs mere