Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3. Erfaringstal: 3 a. Befolkningsudviklingen. 3 b. Transportmængder. 3 c. Billetprisudvikling. 5 d. Udviklingen til omkostninger til løn og olie. 8 e. Udviklingen i færgekapaciteten. 10 f. Omkostningsudvikling pga. øgede krav fra Søfartsstyrelsen Analyse af omkostningen ved: 11 a. at lade øboerne sejle gratis. 11 b. at lade alle øboere sejle efter landevejsprincip. 12 c. at lade ruterne sejle som Samfundsbegrundet rute Udviklingspotentialer: 15 a. Turismen. 15 b. Erhverv Forbehold Bilag talmateriale til grafer: 17 1

3 1. Det er de tre øers overordnede mål: - At de folkeregistrerede personer på øerne skal sejle gratis med færgerne i lighed med beboerne på de danske småøer. - At taksterne for al øvrig person- og køretøjsoverførsler skal svare til taksterne ved personbefordring med offentlige transportmidler på tilsvarende afstande eller ved tilsvarende kørsel med køretøjer på offentlige landeveje. - At befolkningstilbagegangen stoppes og den negative udvikling i færgetrafiktallene vendes. 2. Udviklingsstrategier: - Alle de nuværende færgeruter opfylder i dag Søfartsstyrelsens krav om bl.a. sikkerhed til passagerskibssejlads med moderne tidssvarende færger. Dette skal fastholdes og udbygges i takt med nationale og internationale krav. - Rejsen med færgerne skal være en positiv oplevelse for såvel den daglige bruger, som for de besøgende på øerne. De rejsendes behov skal identificeres og søges dækket mht. regularitet, komfort, oplevelse og service. Løbende kvalitetsmålinger skal sikre, at dette sker. - At antallet af årlige sejladser på de enkelte ruter fastholdes på det nuværende niveau og udvides i takt med et stigende behov i perioder eller på enkeltdage. - Færgeselskaberne skal indgå som en vigtig partner i markedsføringen af øerne sammen med øernes virksomheder og kommunerne. Der skal udvikles nye produkter og synlighed, hvor færgerejsen indgår som en positiv oplevelse sammen med øernes øvrige produkter. - Færgeoverfarterne skal energioptimeres i samarbejde med relevante samarbejdspartnere for at reducere omkostningerne til energi og for at gøre overfarterne mere grønne. - Det tre kommunale ø-rederier skal udvikle en samarbejdsmodel, hvor erfaringer og synergi ér udnyttes indenfor bl.a. indkøb, vedligehold, markedsføring, booking og billetsystemer. 2

4 3. Erfaringstal: a. Befolkningsudviklingen. De tre øer har alle haft tilbagegang i befolkningstallet i en længere årrække. I perioden 2006 til 2012 størst på Læsø med 10,6 %, på Samsø med 8,1 % og på Ærø med 3,9 %. Danmarks Statistiks befolkningsprognose anslår at befolkningsnedgangen vil fortsætte og for perioden 2012 til 2023 på Læsø med yderligere 13,9 %, på Samsø med 4,7 % og på Ærø med 5,6 % Befolkningsudvikling 6000 Ærø Samsø Læsø Fig. 4a1. Befolkningsudviklingen på de tre øer i perioden b. Transportmængder. Alle tre øer har sammen med befolkningsnedgangen haft en vigende udvikling i de overførte mængder med øernes færger. Undtagelsen er Hov Samsø ruten, der oplevede et trafikspring med indsættelse af den nye og større færge M/F Kanhave fra Alle tre øer havde en nedgang i antal passagerer fra 2011 til Udviklingen i antallet af overførte personbiler har over en længere årrække været mere positiv, men der er væsentlige afvigelser på de enkelte ruter. 3

5 Udviklingen i antal passagerer Læsø - Frederikshavn Hov - Samsø Samsø - Kalundborg Samsø, i alt Ærø, i alt Fig.4b1. Udviklingen i antal transporterede passagerer fordelt på ruterne Udviklingen i antal personbiler Læsø - Frederikshavn Hov - Samsø Samsø - Kalundborg Samsø, i alt Ærø, i alt Fig. 4b2. Udviklingen i antal transporterede personbiler på samme ruter. 4

6 Fig. 4b3 Udviklingen i tons transporteret gods Læsø - Frederikshavn Hov - Samsø Samsø - Kalundborg Samsø, i alt Ærø, i alt Fig. 4b3. Udviklingen i tons gods transporteret på de samme ruter. Godsmængden mellem Læsø Frederikshavn og Samsø Kalundborg er næsten ens, hvorfor kurverne næsten er sammenfaldne. c. Billetprisudvikling. De øgede udgifter til lønninger, vedligehold af færger og ikke mindst udgifter til olie har medført behov for højere priser på billetter. I rapporten er alene medtaget prisen for en voksen t/r, voksen øbo t/r, personbil tilrejsende t/r, person øbil t/r og prisen for overførsel af en 10 meter lang lastbil t/r uden moms. De enkelte rederier har i årenes løb haft mange forskellige tilbud om rabatter, samt ændret priserne løbende som følge af stigende energipriser eller forsøg på markedsføringstilbud. Hvorfor en egentlig prissammenligning kan være vanskelig. Således tilbyder rederier bil + 5 personer til fast pris og andre ikke. Der er samtidig rederier, der opkræver forskellige priser i høj- og lavsæson. Billetprisen for en voksen t/r tilrejsende har dog været stigende for alle selskaber. Fra efteråret 2014 vil prisen på Samsøs øst rute efter nyt udbud blive nedsat. 5

7 Udvikling i billetprisen for en voksen t/r Læsø - Frederikshavn, udenfor højsæson Læsø - Frederikshan, i højsæson Hov -Samsø Samsø - Kalundborg Ærø Færgerne, i højsæson Ærø Færgerne, udenfor højsæson Fig. 4c1. Udviklingen i billetprisen for en tilrejsende voksen t/r 140 Udviklingen i billetprisen for en voksen øbo t/r Læsø - Frederikshavn Hou - Sælvig Koldby Kaas - Kallundborg Ærø Færgerne Fig. 4c2. Udviklingen i billetprisen for en voksen øbo t/r Prisen for øboernes rejser har forandret sig væsentligt i perioden med op og nedadgående priser som følge af lokale beslutninger. Fra 2011 til 2013 dog med væsentlige stigninger, primært som følge af øgede omkostninger til driften af færgerne. 6

8 Udviklingen i priser personbil tilrejsende Læsø - Frederikshavn Læsø - Frederikshavn højsæson Hou - Sælvig Koldby Kaas - Kalundborg Ærøfærgerne Fig. 4c3. Udviklingen i billetprisen for en personbil t/r. Udviklingen i billetprisen for en Øbil Læsø - Frederikshavn Hou - Sælvig Ø personbil uden (inkl. fra 2010) fører ) Koldby Kaas - Kalundborg Ø personbil med fører Ærø Færgerne Fig. 4c4. Udviklingen i billetprisen for en Ø personbil t/r. Udviklingen i billetpriser for personbiler er igen vanskelig at sammenligne. Færgen A/S indførte fra 2011 en fast pris for personbil + incl. 5 passagerer, hvilket naturligvis tilgodeser nogle, ligesom der er rabat muligheder ved mange rejser. En ordning der også indføres på Samsø Øst fra efteråret

9 Billetpris for 10 meters lastbil t/r uden moms Læsø Frederikshavn Hou - Sælvig Koldby Kaas - Kalundborg Ærø Færgerne Fig. 4c5. Udviklingen i billetprisen for en 10 meters lastbil t/r uden moms. Prisen for overførsel af fragt har igen været meget lokalt betinget. I dag er den stort set ens for de tre øer for en 10 meters lastbil t/r. På Læsø betales der efter aktuel længde, men øvrige ruter har forskellige længde kategorier. d. Udviklingen til omkostninger til løn og olie. Udover udgifter til vedligeholdelse af færger er lønomkostninger og udgifter til indkøb af olie de væsentligste udgifter for færgeselskaberne. Udgiften til vedligeholdelse af færger varierer meget fra år til år, afhængig af færgernes alder, krav i forbindelse med syn fra Søfartsstyrelsen og klassifikationsselskaber samt eventuelle havarier det enkelte år. Udgifter til løn og olie er alene afhængig af aktivitetsniveau (antal ture), samt prisen på olie. 8

10 Udvikling i indkøbsprisen for olie for færgeselskabet Læsø K/S. kr.5,00 kr.4,00 kr.3,00 kr.2,00 kr.1,00 kr Fig. 4d1 viser udviklingen i indkøbsprisen i kr./liter for olie til Færgeselskabet Læsø. På grundlag af tallene for 2007 blev der i 2008 lavet en ny aftale om fordeling af 21 tilskuddene til Læsø, Samsø og Ærø kommuner med et samlet tilskud på kr. 66,7 mill. Dette tilskud er for 2013 reguleret til kr. 77,6 mill., svarende til en procentstigning for 16,3 %. I samme periode er prisen på olie - fra 2007 til steget fra 3,34 kr./liter til kr. 4,96 kr./liter, svarende til en udgiftsstigning på 48,5 %, hvilket har medført en merudgift ved samme olieforbrug på årligt kr.1,6 mill., alene for Læsø. Færgeselskabet Læsø K/S gennemførte i ture og alle ruterne tilsammen ture, såfremt olieforbrug og stigning var ens pr. alle ture, er der tale om en omkostningsstigning på omkring kr. 12,0 mill., hvilket er mere end hele stigningen i 21 tilskuddene for perioden. Tilsvarende er udgiften på lønninger i Færgeselskabet Læsø K/S i perioden 2008 til 2012 steget med 19 %, svarende til en meromkostning på kr. 2,7 mill. Fælles for tallene er dog, at stigningen i Statens tilskud til øerne ikke tilgodeser omkostningsudviklingen indenfor området. Samtidig er udviklingen i kommunernes tilskud til færgedriften ikke altid parallelt med udviklingen i 21 tilskuddene. 9

11 e. Udviklingen i færgekapaciteten Udviklingen i antal ture på de enkelte overfarter og øer Læsø - Frederikshavn Hov - Samsø Samsø - Kalundborg Samsø, i alt Ærø, i alt Fig 4e1. Kurve over udviklingen i antal årlige ture på ruterne. Det samlede antal overfarter til Samsø og Læsø har været meget stabilt i perioden. Antal overfarter på Ærø fra 2011 til 2012, har været påvirket af indførelse af V-sejlads Søby Faaborg/Søby Fynshav samt af sejlplanreduktioner på Marstal Rudkøbing og Ærøskøbing Svendborg. Selskab Skibsnavn Bygge år Længde Bredde Færgeselskabet Læsø K/S Færgen A/S Ærø Færgerne Max. Passagerer Max. Personbiler M/F Magrete Læsø ,5 15, M/F Ane Læsø ,8 14, M/F Kanhave ,4 16, M/F Kyholm ,8 14, M/F Marstal ,9 13, M/F Ærøskøbing ,9 13, M/F Skjoldnæs 1979/ ,9 11, Fig 4e2. Skema med oplysninger om færger i

12 f. Omkostningsudvikling pga. øgede krav fra Søfartsstyrelsen. Færgeselskabernes økonomi bliver i større omfang påvirket af øgede omkostninger til drift af færgerne, dels på grund af øgede krav til sikkerhed, men også på grund af, at Søfartsstyrelsen i stigende omfang pålægger rederierne udgifter for betaling af opgaver der tidligere ikke kostede noget. En beregning fra Bilfærgernes Rederiforening viser, at 7 rederier med i alt 37 færger, hvoraf de 7 sejler til Ærø, Samsø og Læsø over en 5 årig periode fik nye omkostninger på 9,3 mill. kr. til syn, auditer, prøver, certifikater, tilladelser, sundhedsbøger m.v. Opgaver der tidligere blev løst af Søfartsstyrelsen uden udgift for de enkelte rederier. Såfremt udgiften fordeles forholdsmæssigt på færgerne, svarer det til en udgift på kr. 1,8 mio. for de tre ø rederier. 4. Analyse af omkostningen ved: a. at lade øboerne sejle gratis. Færgeselskabet Læsø K/S havde i 2012 indtægter fra salg af personbilletter og årskort til folkeregistrerede borgere på Læsø med kr ,-. Der blev solgt knap personbilletter og anslået gennemført rejser på årskort, svarende til at Læsøboerne i gennemsnit rejste 16,8 ture til fastlandet i Samme år solgte Færgeselskabet Læsø K/S køretøjsbilletter til øboere for kr ,-. I alt indtægter fra øboere på kr ,- Ærøfærgerne havde i 2012 tilsvarende indtægter på kr ,- ved salg af færgebilletter til Ærøboere. Billetindtægterne ved Samsøboernes rejser til Jylland anslås til at være omkring 7,8 mill. kr. både for personbiler og personer. Billetsalget med personbilletter incl. 5 personer vanskeliggør nøjagtigt at fastsætte antal rejsende gennem billetsalget. Det totale antal rejsende som indrapporteres til Søfartsstyrelsen jf. pkt. 4b indeholder alle tilrejsende og de rejsende øboere. Såfremt der forholdsmæssigt er lige så mange Samsøboere, der rejser på Sjællandsruten, som på Jyllandsruten kan billetindtægterne fra Samsøboerne her anslås til omkring kr. 3,1 mill. I alt estimeres Samsøboerne til at købe billetter for kr. 10,9 mill. I alt estimeres det, at øboerne i 2012 har købt billetter til de nævnte overfarter for kr. 35,5 mill. 11

13 b. Omkostninger ved at lade alle øboere sejle efter landevejsprincip. I AKF rapporten af 2003 Læsø, Samsø og Ærø udvikling og muligheder behandles i afsnit Færgetrafikkens økonomi ved indførelse af amtsvejprincippet og i afsnit redegøres for synspunkter omkring En ny transportmodel om samme. Da amterne er nedlagt og der ikke længere er amtsveje, ændres overskriften til Landevejsprincippet. Forslaget gik på, at transport med færger alene skulle koste det, som det ville koste at køre et tilsvarende antal kilometer på landevej. I en beregning over worst case, hvor der ikke er indlagt højere trafikmængder som følge af det nye princip og under følgende forudsætninger: a) I hver personbil er der 1 passager. Pr. ekstra passager i bilen betales passagerpris. b) Der betales pr. bil. inkl. fører med kr. 3,80 pr. sejlet km. c) Campingvogne regnes som biler. d) Busser beregnes med kr. 5,00 pr. km. e) I busserne er der gennemsnitlig 25 passagerer inkl. fører. De betaler kr. 18,00 pr. sejlet 10 km. f) Passagerer til fods betaler kr. 18,00 pr. 10 km. g) I lastbilerne befinder der sig 1 chauffør. h) Taksten for lastbil alene er kr. 4,80 pr. sejlet km og med træk kr. 7,20 og sættevogn kr. 7,20 uden chauffør. Under ovennævnte forudsætninger og beregninger udført med opdaterede tal for 2012 er der på Læsø et forøget tilskudsbehov på kr ,- for I AKF rapporten for 2002 blev beløbet beregnet til kr ,-. På Samsø Vest (Jyllandsruten) er der på baggrund af budgettallene for Samsø Kommunes færge fra 2014 beregnet et forøget tilskudsbehov på kr ,- for I AKF rapporten for 2002 blev beløbet for både øst og vest ruten beregnet til kr ,-. På Ærø ruterne er der på baggrund af ovennævnte forudsætninger og beregninger med opdaterede tal for 2012 beregnet et forøget tilskudsbehov på kr ,- for I AKF rapporten for 2002 blev beløbet beregnet til kr ,-, men dette beløb er efterfølgende oplyst som fejlberegnet. I alt for de tre øer kr. 77 mill. Det foreslås, at der laves en detaljeret revisor gennemregning med aktuelle tal og med mere præcise forudsætninger. 12

14 c. Omkostningen ved at lade ruterne sejle som Samfundsbegrundet rute. - Overfarterne Samsø Kalundborg og Bøjden Fynshav og til dels færgetrafikken til Bornholm besejles i dag som Samfundsbegrundede ruter udbudt af Transportministeriet. - Ruterne udbydes hver 5 6 år efter reglerne i bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om færgefart, jf. lov nr. 398 af 2. juni 1999 om færgefart. I Ydelsesspecifikationen af 19. december 2012 Udbud af trafikeringen af færgeoverfarten Samsø Kalundborg er der nøje beskrevet krav til besejling, sejlplaner, billetpriser, havne og relationer mellem vinderen af udbuddet (operatøren) og Transportministeriet. Kravene svarer stort set til det der i dag gælder for de kommunalt drevne ruter til Ærø, Samsø og Læsø. Dog er der lavet listepriser med højeste priser for hvad operatøren må tage for specificerede billettyper. - Maksimumtakster inkl. moms for overfarten Samsø Kalundborg i 2012 prisniveau, enkeltbillet: Voksen 102,00 Voksen, pendler 51,00 Barn 4 15 år 51,00 Barn 4 15 år, pendler 25,00 Pensionist 51,00 Bil inkl. 5 personer, normalbillet 406,00 Bil inkl. 5 personer, billigbillet A 305,00 Bil inkl. 5 personer, billigbillet B 203,00 Bil inkl. 5 personer, pendler, 3. til 10 enkeltrejser pr. år 203,00 Bil inkl. 5 personer, pendler, fra 11. årlige enkeltrejser 102,00 Hertil kommer en række andre priser for øvrige transportmidler og fragt, samt mulighed for at opkræve olietillæg ved dokumenterede stigninger i olieprisen. Transportministeriets tilskud/betaling til operatøren er baseret på en aftalt service (antal ture), en højeste pris for de rejsende, hvor der er indbygget betydelige begunstigelser til dem der rejser meget. Såfremt Transportministeriets maksimums takster skulle gælde for de øvrige færgeoverfarter vil det for 2013 have givet selskaberne nedennævnte anslåede indtægtstab: 13

15 Færgeselskabet Læsø K/S kr. 3,2 mill. for personer og køretøjer, samt kr. + 0,9 mill. for fragt for ruten Læsø - Frederikshavn. Den store forskel vil især virke på priserne for overførsel af tilrejsende personer og personbiler i højsæsonen. For Samsø Vest ruten er det statistiske grundlag ikke godt nok til at fastslå om det vil blive dyrere eller billigere, at sejle til de nye øst priser. Udgangspunktet ved udbuddet af Østruten var, at priserne på de to ruter samlet set skulle have samme niveau. For Ærøfærgerne ville det medføre en anslået indtægtsnedgang på kr. 11,2 mill. for ruterne Ærøskøbing Svendborg og Søby Faaborg / Søby Fynshav. 14

16 5. Udviklingspotentialer: a. Turismen De tre øer har et stort fælles udviklingspotentiale i turismen. I dag besøges de tre øer årligt af mere end gæster, hvoraf nogle naturligvis kommer flere gange. Øernes gæster er kendetegnet ved, at de er meget trofaste. Omkring % af gæsterne har tidligere besøgt den samme ø. Generelt er der meget stor tilfredshed med produktet, hvilket genbesøgene også kraftigt understreger. Den største barriere for at udvikle turismen på øerne er manglende kendskab til produktet, samt omkostningen ved at komme ud til øerne. Prisniveauet på øerne er på niveau eller lavere end tilsvarende produkter på eks. Jyllands vestkyst. Omkring 90 % af øernes gæster kommer fra Danmark og resten fra Norge, Tyskland og Sverige. Øerne er som resten af turist Danmark kendetegnet ved, at have en meget kort højsæson, hvor samtlige overnatningssteder næsten er fuldt bookede. En mellemsæson, hvor der altid er ledig kapacitet og hvor spisesteder og tilbud lukkes ned. Og en periode fra efterårsferien og til den kommende påske, hvor der stort set ingen turisme er. Øernes gæster er kendetegnet ved, at de opsøger meget forskellige kommercielle ferieformer som hotel, camping, vandrehjem, feriehus, feriecenter, festival, lystbåd og bondegårde. Derudover er der naturligvis også mange familie- og vennebesøg. Samtidig varierer længden af besøgene fra 1 dagsture, til korte og længere ferier på op til 3 uger. Der er altså ikke tale om et ensartet segment. Fælles for dem er det dog, at de kan lide øernes natur, kultur og freden og roen på øerne. De fleste oplever, at ferien / besøget begynder, når de er på færgerne, som de oplever som noget positivt. Mange planlægger ø besøget efter aktiviteter på de enkelte øer, som havnefester, festivaler m.v. Udviklingen i turismeomsætningen har været stagnerende i de sidste tre år. Årsagen er primært, at finanskrisen generelt har nedsat forbruget af produkterne i Danmark og Tyskland. Det rammer naturligvis også øerne. På trods af dette har omsætningen og forbruget været fastholdt. Årsagen er igen gæsternes trofasthed overfor produktet. Opgaven er derfor gennem markedsføring, at gøre flere bekendte med øernes produkter, kvaliteter og gøre dem så salgbare som muligt. Øerne er hæmmet af, 15

17 at have meget begrænsede midler til markedsføring. De enkelte virksomheder har deres største omsætning i højsæsonen, hvor gæsterne næsten kommer af sig selv. En mellemsæson, hvor det er fint, hvis blot den hviler i sig selv og en lavsæson, der koster penge. På trods af dette gøres der et meget stort arbejde, både via offentligt støttede turistbureauer og via frivillige kræfter for at tydeliggøre øernes kvaliteter. Ressourcerne er blot for få og opgaverne for store. Udviklingen med Internet markedsføring og salg kræver nye kompetencer og midler. En meget stor opgave for de tre øer, som de vanskeligt kan løse alene. b. Erhverv. En udvikling af øernes erhverv kræver udvikling i salget af øernes produkter udenfor øerne. Alene derved kan beskæftigelsen sikres, udvikles og bosætningen fastholdes. Ved Direktør Niels Christensen, Erhvervshus Nord, april Øernes virksomheder er generelt små og med en enkelt eller to mellemstore. Der er mange enkeltmands virksomheder, der ingen salgsorganisation har og derfor alene opfylder aktuelle behov på den enkelte ø. Produkterne er samtidig belastet af højere fragtomkostninger end tilsvarende virksomheder i det øvrige Danmark. Dels via udgiften til færgetransport, men ikke mindst pga. den ekstratid det tager, at flytte produkterne fra øerne til fastlandet. De succesrige produkter fra øerne er kendetegnet ved høj kvalitet og den gode historie, der kan berettige en ekstraomkostning ved distribution. Nogle af produkterne er begrænset af ustabil og lille produktion (sæson). En fælles professionel markedsføring af ø produkter er en mulighed, såfremt erhvervsdirektørens synspunkt skal tilgodeses. En fartplan, der sikrer gode leverancemuligheder og en prispolitik, der sikrer så lave færgeomkostninger som muligt. 16

18 6. Forbehold. Til opgavens løsning er forsøgt indhentet så mange valide tal som muligt, men der findes ikke et samlet ensartet statistik grundlag. Billetpriser og transportmængderne er indhentet ved de enkelte rederier og Danmarks Statistik. Beregningerne af øboernes rejser er hæmmet af, at alle rederier ikke fører en statistik over dette, samt forskellige opgørelsesmetoder. Beregningen af indtægtsnedgangen som følge af indførelse af Landevejsprincippet baseres på metoden brugt i AKF rapporten, hvor der i 2002 var fejlbehæftede beregninger for Ærø. Beregningen af indtægtsnedgangen som følge af indførelse af priser som for samfundsbegrundet rute, vanskeliggøres af at rederierne i dag ikke har de samme billettyper og prispolitik. Inden der tages konkrete beslutninger omkring nye ordninger, bør der gennemføres nye beregninger af et statsautoriseret revisorfirma. 7. Bilag talmateriale til grafer: 4a1 Befolkningsudviklingen på øerne b1 Udviklingen i antal transporterede passagerer på ruterne Læsø - Frederikshavn, Hov Samsø, Samsø Kalundborg, Marstal Rudkøbing, Ærøskøbing Svendborg, Søby Fåborg og Søby Mommark/Fynshavn i perioden b2 Udviklingen i antal transporterede personbiler på samme ruter. 4b3. Udviklingen i tons gods transporteret på de samme ruter. 4c1 4c2 4c3 4c4 Udviklingen i billetprisen for en tilrejsende voksen t/r. Udviklingen i billetprisen for en voksen øbo t/r. Udviklingen i billetprisen for en personbil t/r. Udviklingen i billetprisen for en Ø personbil t/r. 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne

ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 (2. samling) ULØ Alm.del Bilag 18 Offentligt ULØ høring om trafikal ligestilling af øerne 1. September 2015 V 59 om konkurrencevilkår for økommuner og småøer

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer (Omtryk Yderligere evalueringer) ULØ Alm.del Bilag 16 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer (Omtryk Yderligere evalueringer) ULØ Alm.del Bilag 16 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer -17 (Omtryk - 16-11- - Yderligere evalueringer) ULØ Alm.del Bilag 16 Offentligt LÆSØ KOMMUNE Doktorvejen 2, Byrum 9940 Læsø www.laesoe.dk Den: 14-11- Sagsnr.: 825-2015-3532

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer BEK nr xxx 2016 (Udkast) Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-5754 Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 35 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2016 Oversigt over svar fra kommuner m.fl. om anvendelsen

Læs mere

ASejlplan og priser 2013

ASejlplan og priser 2013 ASejlplan og priser 2013 SamsøFærgen Hou Sælvig 1 time Kalundborg Kolby Kås 1 time 50 minutter 2. udgave 2 3 INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Hou-Sælvig 4-11 Sejlplan Kalundborg-Kolby Kås 12-21

Læs mere

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer BEK nr 639 af 11/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2015 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-2167 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Cc: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K

Cc: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm Ullasvej 17 3700 Rønne Cc: Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K 30. maj Under henvisning til kontraktbilag 2 Ydelsesspecifikationen

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 320 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Transport-, bygnings-

Læs mere

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 276602 Dato 29-02-2016 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Admpol Høringsudkast Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2014-20733 Doknr. 180907 Dato 19-01-2015 Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedsættelse

Læs mere

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1697 Offentligt

Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1697 Offentligt Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 1697 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 3338 1439 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bilag 1 til besvarelse

Læs mere

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag.

2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. 2015/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrignsmin., j.nr. 2015-6327 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Priser 2016. BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen.

Priser 2016. BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen. Priser 2016 BornholmerFærgen YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Lavsæson 03.01-24.06.2016

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB/SWLE Koordineret med Sagsnr. 2015-2167 Doknr. 218775 Dato 26-03-2015 UDKAST til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer I medfør af

Læs mere

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar.

Modtagne høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 19 høringssvar. Enhed ADMPOL Sagsbehandler MB Koordineret med Høringsnotat til Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer om forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002)

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm (23. oktober 2002) Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti om: Den fremtidige færgebetjening

Læs mere

Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland.

Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland. Færgen: Danmarks største ø-rederi Færgen er Danmarks største ø-rederi og sejler til henholdsvis Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland og Lolland. Færgen tilbyder en række fleksible løsninger og rabatordninger

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Trafikkøb Bilag

Trafikkøb Bilag Trafikkøb 29 november 21 1 Trafikkøb 29 Indhold Indhold Indledning...2 Midt- og Vestjylland...3 Ruten Rønne-Ystad...7 Ruten Rønne-Køge...9 Samfundsbegrundede ruter til Bornholm... 11 Ruten Bøjden-Fynshav...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner 2014/1 LSF 159 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-20733 Fremsat den 11. marts 2015 af økonomi-

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Ærø. Hovedrapport

Den fremtidige færgebetjening af Ærø. Hovedrapport Den fremtidige færgebetjening af Ærø Hovedrapport Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune Juni 2005 Den fremtidige færgebetjening af Ærø Facts og udviklingstendenser Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune

Læs mere

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB 5.10.2017 Side 1 1 Erfaringer andre steder fra Side 2 Trafikspring og årlig vækst Storebælt 12.000.000

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til

Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag. til Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann): Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar.

A. Modtagne høringssvar Social- og Indenrigsministeriet har modtaget i alt 24 høringssvar. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 L 179 Bilag 1 Offentligt Enhed Opgaver og Struktur Sagsbehandler MB Koordineret med Sagsnr. 2015-6327 Doknr. 338379 Dato 15-04-2015 Høringsnotat til Folketingets

Læs mere

BornholmerFærgen. Priser YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE

BornholmerFærgen. Priser YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE Priser 01.09.2016-02.01.2017 BornholmerFærgen YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Lavsæson.01.09.2016-02.01.2017

Læs mere

Cc: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K

Cc: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm Ullasvej 17 3700 Rønne Cc: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksholms Kanal 27 F, 1220 København K 19. maj 2017 Med henvisning til pkt. 8.4

Læs mere

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010

Rapportering om udviklingen i den kollektive trafiksektor - April 2010 Rapportering om udviklingen i - April 2010 28. april 2010 3 Rapportering om udviklingen i Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens første afrapportering i 2010 vedrørende udviklingen i takster,

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer

Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Enhed Opgaver og struktur Sagsbehandler MB Udkast til Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer Koordineret med Sagsnr. 2016-2980 Doknr. 343223 Dato

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

Priser BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE. 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen.

Priser BornholmerFærgen. YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE. 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer. faergen. Priser 2017 BornholmerFærgen YSTAD RØNNE 1 time 20 minutter KØGE RØNNE 5 timer 30 minutter SASSNITZ RØNNE 3 timer 20 minutter / 4 timer faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Lavsæson 03.01. - 11.06.2017

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 72 Offentligt DACF 2015-12-17 Til Folketinget Skatteudvalget Kommentar til Skatteministeriets svar af 14. december 2015, til Skatteudvalget omkring registreringsafgift

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE

Foto: Danmark i vandkanten. Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Foto: Danmark i vandkanten Overnatningstal jan. til dec. 2015 KERTEMINDE KOMMUNE Destination Kerteminde Haven ved Havet Turistsæsonen så i begyndelsen af 2015 ikke ud til at blive et turist-år pga. ustabilt

Læs mere

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm NOTAT Dato J. nr. 18. december 2014 2014-5371 Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm Transportministeriet har i forlængelse

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2. september 2016 2016-3618 Landgangspassagerer på Rønne-Ystad På baggrund af henvendelser

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Til Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen Udvalget for Landdistrikter

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl

Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl Kære Agenter 24.09.2015 ornholmerfærgen sejlplan og priser 2016 Hermed fremsendes sejlplan og priser for Ystad, Køge og Sassnitzruten 2016. Der åbnes for booking den 1. oktober 2015 kl. 10.00. SEJLPLANEN

Læs mere

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm

5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 5 Bornholms krav og ønsker til 3. udbud af færgebetjeningen af Bornholm 30.10.40G01-0028 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm 19-06-2014 5 Kontaktrådet

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen 15. marts 2013

Bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen 15. marts 2013 Bestyrelsens mundtlige beretning på generalforsamlingen 15. marts 2013 Ønsker du, at Bornholm skal ligestilles transportmæssigt med det øvrige Danmark? Så meld dig ind i Bornholms Passagerforening. Som

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 14.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

I forbindelse med afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling dags dato vil bestyrelsen afgive hosstående redegørelse for rederiets forhold.

I forbindelse med afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling dags dato vil bestyrelsen afgive hosstående redegørelse for rederiets forhold. Selskabsmeddelelse I forbindelse med afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling dags dato vil bestyrelsen afgive hosstående redegørelse for rederiets forhold. Henvendelse vedrørende denne selskabsmeddelelse

Læs mere

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm

Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Analyse af godsstrømme og turismeforhold på Bornholm Seminar, CRT, Nexø 7. nov. 2013 Carl Henrik Marcussen Anders Hedetoft Anja Bach-Jensen Dagsorden 1. Talmæssig belysning v/chm (udviklingen i finanslovsbevillingen,

Læs mere

1. FanøFærgen a. Indledende orientering Jørgen Jensen indledte med en generel orientering om FanøFærgens planer for Fanøoverfarten.

1. FanøFærgen a. Indledende orientering Jørgen Jensen indledte med en generel orientering om FanøFærgens planer for Fanøoverfarten. Notat fra møde med Færgen den 27.4.2017 kl. 10. Deltagere: Jørgen Jensen, Lindy Kjøller, Jonny Hansen, Jørgen Boutrup, Kim Riis Sørensen, Erik Nørreby, Niels Heinel, Kristine Kaas Krog, Kjeld Nielsen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt)

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Resumé 2011: Svært år for branchen med nødvendige omstruktureringer hos Mols-Linien 2011 var et udfordrende år for den maritime branche,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8 1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3 Bilag 1: Ydelsesspecifikation Samsø-Kalundborg 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 6 7 8 Appendiks 1.2: Ø-kortordningen Appendiks 1.3: Beskrivelse af og vilkår

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2012. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2012. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter Sejlplan og priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Ystad Rønne 4 19

Læs mere

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013

afs i rapporten: Kommunal udligning og generelle tilskud 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Juni 2013 Dokumentation Avisartikler De avisartikler, der er refereret i brevet finder du i Bilag 7 nedenfor. Driftstilskud og investeringsstøtte for 2014 fremgår af: Bilag 1: Sammensætning af Ø-tilskuddet i 2014

Læs mere

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2013. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter

BornholmerFærgen. Sejlplan og priser 2013. Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter Sejlplan og priser 2013 BornholmerFærgen Ystad Rønne u 1 time 20 minutter Køge Rønne u 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne u 3 timer 30 minutter INDHOLD Bestilling og information 3 Sejlplan Ystad Rønne

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

1. Kompromis forslag til alternative besparelser Højestene samt støtte til øernes erhvervsdrivende. Tekniskbesparelse kr. 225.000:

1. Kompromis forslag til alternative besparelser Højestene samt støtte til øernes erhvervsdrivende. Tekniskbesparelse kr. 225.000: Beregning af alternative besparelser Højestene / Hjortøboen inkl. konsekvenser Oprindelig vedtaget i ø-udvalget: Afskaffelse af alle rabatordninger tekniskbesparelse kr. 225.000: Voksen 85,- 0,- 0 % Barn

Læs mere

Divisionsturneringen 2003-2004

Divisionsturneringen 2003-2004 Divisionsturneringen: Finn Larsen Vinkelstræde 30 8900 Randers tlf. 86 43 46 47 email: divisionsturnering@skak.dk Randers, d. 6.4.2003 Til hovedbestyrelsemødet d. 18. april 2003 Divisionsturneringen 2003-2004

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt

(2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt 2004-05 (2. samling) S 2609, S 2609 Offentligt Folketingets Lovsekretariat Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 4. august 2005 003-000239 Folketingsmedlem Morten Homann (SF) har den 18. juli

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 18.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

ASejlplan og priser 2013

ASejlplan og priser 2013 ASejlplan og priser 2013 AlsFærgen Bøjden Fynshav 50 minutter FanøFærgen Esbjerg Fanø 12 minutter LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs 45 minutter 1 INDHOLD Turistinformation 2 Booking og information 3 Sejlplan

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5

1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3. 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 1 Hovedkontrakt 2 Appendiks a) definitioner 3 Bilag 1: Ydelsesspecifikation Bøjden-Fynshav 4 Appendiks 1.1: Maksimumtakster 5 Appendiks 1.2: Beskrivelse af Bøjden Færgehavn 6 7 8 Appendiks 1.3: Beskrivelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Sejlplan og priser 2012. SamsøFærgen. Hou Sælvig. u 1 time Kalundborg Kolby Kås u 1 time 50 minutter. www.faergen.dk

Sejlplan og priser 2012. SamsøFærgen. Hou Sælvig. u 1 time Kalundborg Kolby Kås u 1 time 50 minutter. www.faergen.dk Sejlplan og priser 2012 SamsøFærgen Hou Sælvig u 1 time Kalundborg Kolby Kås u 1 time 50 minutter INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Hou-Sælvig 4-11 Sejlplan Kalundborg-Kolby Kås 12-21 Billetpriser

Læs mere

AlsFærgen. LangelandsFærgen. FanøFærgen. Sejlplan og priser 2012. 50 minutter. Bøjden Fynshav u. Spodsbjerg Tårs u 45 minutter

AlsFærgen. LangelandsFærgen. FanøFærgen. Sejlplan og priser 2012. 50 minutter. Bøjden Fynshav u. Spodsbjerg Tårs u 45 minutter Sejlplan og priser 2012 AlsFærgen Bøjden Fynshav u 50 minutter LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs u 45 minutter FanøFærgen Esbjerg Fanø u 12 minutter 1 INDHOLD Booking og information 3 Sejlplan Bøjden Fynshav

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Se alle billettyper og priser på

Se alle billettyper og priser på FÆRGEPRISER TIL SAMSØ Samsø Rederi besejler ruten Hou (Jylland) - Sælvig (Samsø) www.tilsamsø.dk Voksen 102,- 51,- Barn 4-15 år 51,- 31,- Barn 0-3 år 0,- 0,- Pensionist 51,- 31,- 10-turskort - Voksen 812,-

Læs mere

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune

Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune Nøgletal for turismen i Hjørring Kommune 1. Overnatninger Tabellen nedenfor indeholder de kommercielle overnatningstal for Hjørring Kommune, hvor man kan se, at man i 2014 var tæt på niveauet fra 2008.

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

AlsFærgen Bøjden Fynshav. 50 minutter. LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs 45 minutter. FanøFærgen Esbjerg Fanø 12 minutter. APriser 2013. www.faergen.

AlsFærgen Bøjden Fynshav. 50 minutter. LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs 45 minutter. FanøFærgen Esbjerg Fanø 12 minutter. APriser 2013. www.faergen. APriser 2013 AlsFærgen Bøjden Fynshav 50 minutter LangelandsFærgen Spodsbjerg Tårs 45 minutter FanøFærgen Esbjerg Fanø 12 minutter Priser Bøjden Fynshav 2013 Inkl. oliepristillæg 01.01.-31.05. og 01.09.-31.12.

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Prisberegning/kalkulation

Prisberegning/kalkulation Prisberegning/kalkulation Når du skal lave en prisberegning er det vigtigt at få så mange af omkostningerne med, som det overhovedet er muligt. Alle prisberegninger er eksklusiv moms, altså plus moms.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

samt med støtte fra Færgesekretariatet, samt koordinering til visionsgruppen for Transport og Besejling Hjortø, Skarø og Drejø.

samt med støtte fra Færgesekretariatet, samt koordinering til visionsgruppen for Transport og Besejling Hjortø, Skarø og Drejø. 1. Projekttitel Udvikling af Øhop i det Sydfyn Øhav 2. Oplysninger om ansøger Ansøger er, Svendborg Havn, Færge og Sundfart, en institution i Svendborg Kommune, ved Havnemester Hans Søby i samarbejde med

Læs mere