Der afholdes DUR-møde fredag den 4. september kl den 29. maj 2009 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der afholdes DUR-møde fredag den 4. september kl. 9-12.00 den 29. maj 2009 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående."

Transkript

1 Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Niels Jensen, DI Flemming Rasmussen, Destination Djursland Aage Rasmussen, LO Djursland Indkaldelse til DUR-møde den 4. september 2009 Der afholdes DUR-møde fredag den 4. september kl den 29. maj 2009 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. I forlængelse af mødet serveres der frokost. Af hensyn til mødets praktiske afvikling bedes du melde afbud til Magny Fynbo såfremt du ikke kan deltage i mødet. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden../. 2. Godkendelse af referat af DUR-mødet den 29. maj Region Midtjylland har indsendt en rettelse til referatet, som fremgår markeret med rødt i referatets pkt Mødets udfordrer udviklingschef, Henrik Kjærgaard, Niras Tema: Hvilke udfordringer står Djursland over for i forhold til klimaforandringer. Pause kl Status for DjursEnergiland v. Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse 1

2 4. Status for Kolindsund v. Anders Brinch Larsen./. 5. Opfølgning fra sidst. DUR handlingsplan er vedlagt punktet med tilføjelse af nyt indledningsafsnit samt afsnit om kultur ifølge aftale på mødet den 29. maj Endvidere er der udarbejdet et udkast til et sidepapir med handlinger for DUR Det indstilles, at handlingsplanen vedtages, og at det udarbejdede sidepapir med konkrete mål for 2010 drøftes. 6. Orientering om aktuelle temaer../. Punktet er vedlagt bilag med skriftlig redegørelse. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening.. e. Djurs Energiland der er redegjort for status under punkt på dagsordenen. f. Region Midtjylland. g. Syddjurs Kommune. h. Norddjurs Kommune. 7. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Forslag til emner Djursland og klima og indsatser i forbindelse med dette. 8. Eventuelt. Forslag til emner til drøftelse på kommende møder 10. december. Sekretariat: Kultur- og udviklingsafdelingen, Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, tlf , Med venlig hilsen Torben Jensen borgmester Jesper Kaas Schmidt kommunaldirektør 2

3 Bilag pkt. 1 Referat af møde i DUR den 29. maj 2009 Til stede: Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Flemming Rasmussen, Destination Djursland Helen Rosager, Norddjurs Kommune (referent) Fraværende: Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Erik Sejersen, afdelingschef for afdelingen for oplevelsesøkonomi og landdistrikter Anna Lise Vesterby, konsulent afdelingen for oplevelsesøkonomi og landdistrikter Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune afbud Niels Jensen, DI - afbud Aage Rasmussen, LO Djursland - afbud Referat af DUR-møde den 29. maj Velkomst ved borgmester Torben Jensen. Torben Jensen bød velkommen til mødet. 2. Godkendelse af referat af DUR-mødet den 27. februar Godkendt. 3. Mødets udfordrer erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensen fra Århus Kommune Jan Beyer Schmidt-Sørensen holdt et inspirerende oplæg over temaet Århus rolle: "Samspil mellem Århus og Djursland - hvad kan vi få ud af det, og hvad er Djurslands rolle set ud fra Århus' synsvinkel?" Uddrag af hovedpunkter fra indlægget er refereret nedenstående: 3

4 Udkantsbegrebet er et vidt begreb eksempelvis er Århus udkant i forhold til Hamburg. Ligesom der i forhold til Norge og Australien ikke findes landdistrikter i Danmark. Århus kunne være en del af DUR Djursland og Århus skal opfattes som et samlet hele, der i et samspil er et spændende vækstområde, jf. analyserne af, at byer, der er vindere med hensyn til udvikling, har adgang til arbejdskraft og forstår at udnytte de styrkepositioner, omgivelserne har. I forhold til Djursland gælder det samspillet om arbejdskraften, attraktioner, kulturinstitutioner og rekreative muligheder. Djursland som opland til Århus. Djursland er privilegeret ved at være tæt på Århus, det østjyske bybånd, København og Hamburg. Omegnskommunerne til Århus har vækst, det er derfor ikke kun Århus, der profitere af sin position som uddannelsesby med stærke erhvervsmiljøer. Tranbjerg og Lystrup er på størrelse med Ebeltoft og Grenaa samt Lemvig. Fremtidens oplandsby på Djursland er Rønde. Udvikling og vækst skal defineres ud fra såvel kvalitet som kvantitet. Kendsgerningerne er, at virksomheder lokaliserer sig, hvor der er andre virksomheder, ligesom borgere bosætter sig til, hvor de har lyst. Den bedste form for regional udvikling er forbedring af infrastruktur, så der er tilgængelighed. Befolkningstilvæksten i 2008 vil kunne betyde, at Århus har flere indbyggere i Djurslands fordele Djursland er tæt på uddannelsesbyen Århus. Djursland skal markedsføre sig på Århus styrker. Tiltrækning af borgere bosætningsmuligheder, infrastruktur, kultur, arbejdspladser, uddannelse. Århus fordele Djursland er et vigtigt arbejdskraftopland til Århus. Djursland har mange rekreative muligheder. Århus vil sætte et arbejde i gang vedr. oplandsbyernes rolle/arbejdsdeling, specialisering og udvikling. Eksempelvis hvilke kulturinstitutioner giver det mening at skabe samarbejde mellem. Århus erhvervsklynger: Energi, miljø og klima. Anbefaling: Djursland skal analysere Århus for at blive skarpere på, hvad Århus har behov for og hvad Djursland kan tilbyde Århus. 4. Handlingsplan for DUR v. Jesper Kaas Schmidt DUR aftalte, at der tilføjes et generelt afsnit om Djurslands placering set i forhold til de omkringliggende kommuner, det østjyske bybånd og de forskellige samarbejdsrelationer. I afsnittet forklares tankerne nærmere bag østjyske bybåndssamarbejde: Hvordan forholder man sig på Djursland til de forskellige samarbejder det østjyske bybånd, 7-kommunesamarbejdet og evt. andre samarbejder. 4

5 Der indføjes et selvstændigt afsnit om samarbejde på kulturområdet eksempelvis Århus som kulturby 2017, Kulturring Østjylland o.l. Det skal fremhæves, hvad der er Djurslands aktiver. 5. Opfølgning på helårsturisme på Djursland og plan for det videre arbejde v. Flemming Rasmussen. DUR vedtog at anbefale kommunerne, at der sker en politisk behandling af helårsturismeprojektet, som det passer bedst i de to kommuners politiske udvalg og beslutningsprocesser. VisitDenmarks bestyrelse har godkendt helårsturismeprojektet for Djursland og dermed modtaget kr. til videreudvikling af projektet med fokus på destinations management modellen. Herudover arbejdes der videre med forretningsmodeller. Den igangsatte nationalparkanalyse skal inddrage hele Djursland. Vækstforum har bevilget 2 mio.kr. til marketingindsats eksempel udvikling af nye metoder og afprøvning af disse på nærmarkederne. Der en samlet indsats i Vestdanmark på ca. 9 mio.kr, heraf 6 mio.kr. fra de tre vækstfora/regionale turismeudviklingsselskaber og restfinansieringen kommer fra privatet aktører. 6. Kompetencerådet v. formand Søren Valbak. Søren Valbak redegjorde for etableringen af Kompetencerådet, dets medlemmer og rådets arbejde. Kompetencerådet sender sager, som er politiske til DUR m.h.p., at DUR træffer beslutning om den videre håndtering af disse. Der er også mulighed for at DUR kan bede Kompetencerådet om at gribe fat i særlige temaer, problemstillinger o.l. Der er nedsat arbejdsgrupper under Kompetencerådet. Det blev præciseret, at Kompetencerådet godkender arbejdsgruppernes handlingsplan. Målingerne på indsatserne sker via de landsdækkende og lokale måltal. Der er endnu ikke udarbejdet konkrete målsætninger for indsatserne. Der udestår stadig en opgave i, at Kompetencerådet finder sin rolle i forhold til eksempelvis jobcentrene. 7. Orientering om aktuelle temaer. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland Der foreligger nu overnatningstal for feriehusområdet i en analyse lavet af VisitDenmark. Rapporten kan downloades på AC8433B0B266/0/Feriehusudlejning_2008.pdf 5

6 Endvidere foreligger der en analyse af turismens økonomiske betydning. FD20BE7FEB78/0/TurismensoekonomiskebetydningiDanmark2006.pdf c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening.. Lanboforeningen har indgivet høringssvar til nationalpark rapport. Denne kan læses på =201&sidenavn=Pressemeddelelser e. Region Midtjylland. De to EU-projekter har modtaget bevillinger på henholdsvis 23 og 27 mio.kr. f. Syddjurs Kommune. Nationalparken åbnes den 29. august. By på skrump sendes i efteråret. Der er vedtaget lukning af tre skoler. Beslutningen går nu i høring. g. Norddjurs Kommune. Børnetallet falder med 1000 inden for de næste år og skolestrukturen er under debat. Regnskab 2008 er under godkendelse. Der er planer om havneudvidelse på vej i Grenaa Havn. 8. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Der udformes en pressemeddelelse om besøget af Jan Beyer Schmidt-Sørensen og de muligheder, der ligger i samarbejdet med Århus med helårsturismeprojekt som eksempel. 9. Eventuelt. Forslag til emner til drøftelse på kommende møder 4. september og 10. december. Der blev foreslået en række oplægsholdere., Torvet 3, 8500 Grenaa, tlf , 6

7 Bilag pkt. 5 Handlingsplan for Djurslands UdviklingsRåd Udkast Handlingsplanen beskriver hvorledes Djurslands UdviklingsRåd (DUR) vil udmønte Djurslands UdviklingsProgram (DUP) i perioden og indledes med en beskrivelse af de udviklingsvilkår og muligheder, som Djursland aktuelt står over for med sin geografiske placering i Østjylland tæt på vækstcentret Århus.. Djursland set i en Østjysk kontekst Det østjyske landsdelscenter tegner sig som en stærk samlet vækstregion. Det østjyske bybånd fra Randers i nord til Kolding i syd udvikles sammen med Hovedstadsregionen som Danmarks to vækstcentre med henholdsvis Århus og København som knudepunkterne. Den stigende betydning af service- og videnerhverv og adgangen til højtuddannet arbejdskraft giver disse to byer en afgørende rolle for vækst og velfærd. Århus er desuden kendetegnet ved, at væksten skabes i et bredt opland, hvor et Storårhus træder stadig tydeligere frem på landkortet. Der skabes en balance mellem på den ene side lokale udviklingsmuligheder og konkurrence mellem kommunerne og på den anden side fællesskabet om principper for en kvalitativ og bæredygtig udvikling. Djursland har med sin nærhed til det Østjyske vækstcenter Århus store muligheder for at fortsætte de senere års positive udvikling. Nærheden til Århus giver overordnet Djursland mulighed for en afsmitning fra erhvervs-, forsknings- og uddannelsesmiljøerne i Århus. Via deltagelse i forskellige samarbejds- og brobygningsprojekter kan erhvervslivet på Djursland få adgang til viden og innovation med øget erhvervsudvikling til følge. DUR lægger generelt stor vægt på at samarbejde med de relevante aktører i Region Midtjylland og andre kommuner i Øst- og Midtjylland om at skabe erhvervsmæssig udvikling til gavn for hele området. Vision Østjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner deltager begge i projektet Byudvikling i Østjylland - også kaldet Det østjyske bybånd - der er et samarbejde mellem 17 østjyske kommuner, 2 regioner og 3 statslige styrelser. Projektet, der oprindeligt har sine rødder i landsplanredegørelsen fra 2006, har til formål at sikre en fortsat vækst og udvikling i Østjylland på et kvalitativt og bæredygtigt grundlag. 7

8 Et af de overordnede mål for samarbejdsprojektet er at nå til enighed om en fælles vision for Østjyllands fremtidige udvikling både i forhold til bosætning, erhvervsliv, infrastruktur, kultur og landskaber. Der har været nedsat en administrativ styregruppe, som i august 2008 fremlagde en vision for den østjyske storbyregion. Visionen peger på 6 vigtige elementer, som skal bidrage til, at den østjyske storbyregion udvikles til en fortsat stærk byregion med en international konkurrencedygtighed og en bæredygtig, fremtidssikret indretning: Et stærkt videnintensivt erhvervsliv Kultur og fritid i topklasse Velfungerende og effektive transportløsninger Byerne langs transportakserne som drivkraft Landskaberne bevares og udvikles som attraktion Østjyske kommuner i samarbejde I forhold til det kommunale samarbejde pointeres, at der forsats skal være sund konkurrence mellem kommunerne, men at man skal samarbejde om de fælles interesser for at kunne realisere visionen. I forhold til det videre arbejde forventes parterne at fortsætte samarbejdet med udarbejdelse af en fælles udviklingsstrategi med følgende emner: Fælles byudviklings- og infrastrukturstrategi Erhvervsudviklingsstrategi Uddannelses- og forskningsstrategi Kultur- og fritidsstrategi 7-kommunesamarbejdet 7-kommunesamarbejdet er et formaliseret erhvervsmæssigt samarbejde mellem kommunerne Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Århus. Samarbejdet har til formål at udvikle, planlægge og gennemføre erhvervsfremmende initiativer til gavn for erhvervslivet i de 7 kommuner, bl.a. i form af: Vækst- og innovationsgrupper for virksomheder, typisk med fokus på en bestemt branche, et bestemt marked for afsætning eller andre aktuelle udfordringer. Samarbejde med innovationsmiljøer samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner i området (eks. samarbejde med Alexandra instituttet). 8

9 Deling af fælles ressourcepersoner, der kan rådgive virksomhederne inden for eksempelvis ITområdet og HR-området (kontaktmægler og IT-agent).. Erhvervsmæssige markedsføring og profilering af Århus-området Tiltrækning og fastholdelse af udenlands arbejdskraft Andre samarbejder Begge kommuner samarbejder med og støtter op om Væksthus Midtjylland, der som den centrale udbyder af erhvervsservice i Region Midtjylland arbejder for at skabe udvikling og vækst inden for erhvervslivet i hele regionen. Djurslands Udviklingsprogram Djurslands UdviklingsProgram baserer sig på fire centrale vækstdrivere, der ses som fundamentet for at skabe udvikling og vækst på Djursland, nemlig: Rammebetingelser Uddannelse og kompetenceudvikling Iværksætteri Innovation Disse fire vækstdrivere vil fortsat være retningsvisende for DUR s forvaltning af udviklingsprogrammet, men med henblik på at gøre handlingsplanen mere operationel er den bygget op omkring fem udvalgte temaer, som DUR prioriterer særlig højt i planperioden De udvalgte temaer er: Infrastruktur Uddannelse og kompetencer Erhverv Turisme Energi og klima Kultur De prioriterede udviklingstemaer beskrives i korte træk i det følgende med fokus på igangsatte tiltag og forventet indsats i planperioden. 9

10 Handlingsplanen er et dynamisk redskab for DURs arbejde og revideres derfor minimum en gang årligt eller løbende i forhold til de behov, der opstår for at iværksætte indsatser. Denne handlingsplan løber over halvandet år. Infrastruktur DUR fremlagde i august 2007 en masterplan for infrastrukturen på Djursland, som også i perioden vil danne grundlag for indsatsen under dette tema. Masterplanen peger på 5 initiativer og anlægsarbejder, der skal styrke infrastrukturen på Djursland og dermed øge tilgængeligheden og fremme udviklingen af Djursland som område for erhverv og bosætning. Enkelte af de prioriterede initiativer er under etablering/gennemførelse, men DUR vil i planperioden prioritere følgende initiativer særlig højt: 1. Motortrafikvej mellem Sdr. Borup og Assentoft Etableringen af det nordlige hængsel er planlagt, og DUR vil i samarbejde med Randers Kommune presse på for at få hængslet etableret hurtigst muligt. 2. Etablering af motorvej til Århus Lufthavn/Tirstrup Vejdirektoratet færdiggør i løbet af 2012 det sydlige hængsel, som knytter Djurslandsmotorvejen til E45. DUR vil fortsat arbejde på at skabe politisk opbakning i Folketinget bag en opgradering af den eksisterende motortrafikvej til motorvej. 3. Opgradering af de overordnede vejforbindelser (ruterne 15, 16 og 21) til højklassede veje. De overordnede veje er statsveje. DUR vil derfor fortsat arbejde på at skabe politisk opbakning i Folketinget bag en opgradering af disse. 4. Etablering af ny vejforbindelse over/under Randers Fjord nordøst om Randers De to kommuner har medvirket i en arbejdsgruppe og DUR vil fortsat understøtte det politiske arbejde med at fremme etableringen af forbindelsen. 5. Modernisering og opgradering af Grenaabanen med tilkobling til den århusianske letbane DSB har gennemført en opgradering af dele af strækningen og den sidste del færdiggøres i Politikere og embedsmænd fra de to kommuner har deltaget i arbejdsgrupper omkring etablering af den århusianske letbane og DUR vil fortsat understøtte dette arbejde og samtidig sikre, at godsbanen til Grenaa bevares. Herudover prioriteres etablering af en nord-sydgående vejforbindelse på Djursland. Omkostningerne til etablering af en vejforbindelse mellem det sydlige og det nordlige Djursland påhviler de to kommuner, og DUR vil søge at fastholde kommunerne i deres tidligere tilkendegivelser om at ville finansiere en sådan vejforbindelse. I masterplanen er en række øvrige initiativer nævnt: 10

11 Modulvogntog til Grenaa Havn DUR har arbejdet for at sikre adgang til Grenaa Havn med modulvogntog, således at havnens konkurrenceevne kan fastholdes. Forsøgsordningen træder i kraft i efteråret 2009, men DUR vil arbejde på at Grenaa fastholdes som destination for modulvogntog, hvis der træffes beslutning om at gøre ordningen permanent. Etablering af omfartsveje ved byerne langs hovedvejene Ligeledes vil DUR arbejde på at sikre politisk opbakning til, at Vejdirektoratet etablerer omfartsveje ved Ebeltoft, Feldballe/Tåstrup, Tirstrup, Trustrup, Mørke og Auning. I alle tilfælde er der tale om forlægning af statsveje. Etablering af den vestlige adgangsvej mellem Tåstrup og Århus Lufthavn Etableringen af en hurtigere vejforbindelse mellem Tåstrup og Århus Lufthavn er med Århus Lufthavn A/S som initiativtager allerede planlagt, men arbejdet er stillet i bero. DUR vil arbejde på at nedbryde de barrierer, der hidtil har rejst sig i forhold til at etablere den nye vej. Århus Lufthavn Århus Lufthavn i Tirstrup er Østjyllands internationale lufthavn og DUR vil arbejde for at denne position bevares gennem øget tilgængelighed. Regionale busruter Der er i forbindelse med etableringen af Midttrafik sket en omlægning af busruter på Djursland. DUR vil arbejde for bevarelse af regionale busruter på Djursland. Havne og færgeforbindelser Grenaa Havn er den væsentlige erhvervshavn med potentialer for vækst. Færgeforbindelserne fra Grenaa til Sverige og fra Ebeltoft til Sjælland er væsentlige transportkorridorer for Djursland. DUR vil arbejde for at understøtte Grenaa Havns udvikling og bevarelse af færgeforbindelserne til og fra Djursland. Uddannelse og kompetence DUR lod i 2007 udarbejde en masterplan for uddannelse og kompetenceudvikling på Djursland. Masterplanen for uddannelse og kompetenceudvikling arbejder med fem overordnede temaer og peger på en lang række konkrete initiativer, der med fordel kan iværksættes for at styrke kompetenceudviklingen. I 2008 blev der nedsat et Kompetenceråd Djursland, som har til opgave at udmønte masterplanens ideer i praksis samt fungere som koordinerende organ på kompetenceområdet i spændingsfeltet mellem uddannelsespolitik, arbejdsmarkedspolitik og erhvervspolitik. 11

12 Kompetencerådet udpeger løbende relevante temaer, som rådet arbejder nøjere med at afdække og udvikle. DUR vil gennem løbende dialog understøtte arbejdet i Kompetencerådet og sikre at Kompetencerådet forholder sig aktivt til følgende højt prioriterede temaer: 1. Flere unge skal tage en ungdomsuddannelse 2. Målrettet efteruddannelse af medarbejdere 3. Efteruddannelse til områder, hvor der mangler hænder 4. Højnelse af det generelle uddannelsesniveau på Djursland DUR vil bidrage til at koordinere indsatsen i Kompetencerådet med den indsats, der udøves på uddannelses- og kompetenceområdet fra anden side. Erhverv Det fælles erhvervskontor, som DUR tidligere medfinansierede, blev nedlagt med udgangen af 2008 og erhvervsserviceopgaven løses herefter af de to kommuner hver især. DUR vil imidlertid forsat understøtte erhvervsfremmetiltag, som kommer hele Djursland til gode og bl.a. arbejde for, at Djursland får andel i de midler til erhvervsudvikling, som Region Midtjylland administrerer. Ligeledes vil DUR understøtte samarbejdet mellem erhvervs- og udviklingsafdelingerne i de to kommuner med henblik på tværkommunale projekter og udviklingstiltag på erhvervsområdet til gavn for hele Djursland. DUR vil især arbejde for at styrke iværksætterkulturen på Djursland, f.eks. søge at påvirke skolerne til at sætte iværksætteri på skoleskemaet - en indsats der skal ses i nøje sammenhæng med anbefalingerne i masterplanen for uddannelse og kompetenceudvikling på Djursland. Målsætninger for erhvervsområdet fastlægges i kommunernes erhvervspolitik og strategi og i samarbejdsaftaler med Væksthus Midtjylland. Turisme Arbejdet med markedsføringen af Djursland som turistområde varetages i det daglige af Destination Djursland og DUR besluttede i august 2008 at fortsætte samarbejdet omkring den fælles markedsføring og udviklingen af nye turismeprodukter og -projekter. I den forbindelse vil DUR arbejde for at understøtte udviklingen af organisationsstrukturen i Destination Djursland med henblik på en yderligere professionalisering af organisationen. I 2008 blev Djursland udpeget som deltager i Visit Denmarks helårsturismeprojekt, og efter udarbejdelsen af en masterplan for helårsturismen på Djursland er Djursland i 2009 blevet udpeget som én af syv superhelårsdestinationer i Danmark. 12

13 DUR ønsker at understøtte arbejdet med at udvikle Djursland som helårsdestination og ligeledes at fremme samarbejdet på hele Djursland omkring udviklingen af Mols Bjerge som hele Djurslands nationalpark Målsætningen for helårsturismeprojektet er fastlagt i masterplan for udvikling af helårsturisme på Djursland. Energi og klima Temaet energi og klima er nyt i relation til DUR s handlingsplan, men tages op i regi af DUR, da de to kommuner allerede samarbejder om projekter på dette område. I forhold til klimaforandringer, kan temaet overordnet set opdeles i forebyggelse og tilpasning, og inden for disse to hovedoverskrifter samarbejder de to kommuner om en række initiativer eksempelvis i regi af DjursEnergiland. Som led i samarbejdet om energi har de to kommuner fået udarbejdet energiregnskaber, som giver en status på området, og som fremadrettet i opdaterede versioner kan anvendes som måleredskab på, at CO 2 udslippet fra Djursland reduceres. I kommunernes planlægning planlægges der bl.a. for vindmøller og biogasanlæg og fremtidig anvendelse af Kolindsund. Der laves handlingsplaner for de forskellige fremtidige aktiviteter inden for energi og klima. Handlingsplanerne udarbejdes i andet halvår af Kultur Der er traditioner for konstruktivt samarbejde på kulturområdet mellem Destination Djursland, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Meget iøjnefaldende er samarbejde på forsamlingshusområdet med projekt Liv i forsamlingshusene omfattende kulturtilbud i årligt 30 af de omkring 60 forsamlingshuse. Et andet projekt er den årlige børnekulturuge, ligesom der er samarbejde om kulturprojekter på herregårde, et korprojekt, og kunstnernetværk. Desuden opstår der løbende samarbejde om enkeltstående projekter. Samarbejdet omfatter også det administrative niveau på både kultur- og fritidsområdet som regelmæssige konsulentmøder, temadage m.v. mellem parterne. På sigt er der muligheder for samarbejde om teatertilbud på børn- og ungeområdet, og andre områder som folkeuniversitetstilbud m.v. kan tænkes. På museumsområdet foreligger der hensigserklæringer fra såvel Syddjurs, Norddjurs og Randers Kommuner om et vidtgående samarbejde i form af en egentlig fusion. Hensigten hermed er at styrke 13

14 museernes muligheder for at få flere besøgende, mere synlighed, bedre og mere moderne formidling af kulturhistorien, attraktive udstillingstilbud, hvortil kommer de stordriftsfordele og synergieffekter en fusion giver. Syddjurs og Norddjurs Kommune har indgået en kulturaftale med Kulturministeriet via samarbejdet i Kulturring Østjylland. Kulturring Østjylland omfatter Samsø, Odder, Skanderborg, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Aftalen omfatter en række initiativer, som de seks kommuner samarbejder om og modtager medfinansiering på af Kulturministeriet. Kulturby Århus 2017 har indbudt samarbejdskommunerne i Kulturring Østjylland til at deltage i arbejdet i forbindelse med at få udnævnt Århus som kulturby i Selve projektet er mere end kulturprojekt i traditionel forstand, idet forarbejdet til en ansøgning om kulturbystatus omfatter et grundigt analysearbejde i samarbejde med regionen, der omkranser kulturbyen. Det er med andre ord tale om et regionalt projekt frem for et lokalt Århus projekt. Kulturby Århus 2017 har allerede etableret et samarbejde med de større bykommuner i Region Midtjylland: Herning, Holstebro, Viborg, Silkeborg, Randers og Horsens og i den kommende tid arbejdes der på at få et samarbejde i gang med de øvrige kommuner i regionen. 14

15 Bilag pkt. 5 Udkast sidepapir til Handlingsplan for DUR DURs indsatsområder 2010 Infrastruktur DUR vil fortsat samarbejde om at skabe politisk opbakning i Folketinget om de statslige investeringer til forbedring af infrastrukturen på Djursland, som fremgår af masterplan for infrastrukturen på Djursland. DUR vil have fokus på forbedring af nord-sydgående forbindelsesvej på Djursland. DUR vil søge at påvirke Midttrafiks planlægning af busruter på Djursland, så flest mulige regionale ruter i området bevares. DUR vil fortsat arbejde med etablering af letbane fra Århus til Grenaa. Uddannelse og kompetence DUR vil følge arbejdet i Kompetencerådet og bidrage til at koordinere indsatsen i Kompetencerådet med den indsats, der udøves på uddannelses- og kompetenceområdet fra anden side. Erhverv DUR vil have fokus på et fortsat samarbejde mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune om erhvervsudvikling og vil især arbejde for at styrke iværksætterkulturen på Djursland, f.eks. søge at påvirke skolerne til at sætte iværksætteri på skoleskemaet. Turisme DUR vil understøtte arbejdet med at udvikle Djursland som helårsdestination og ligeledes at fremme samarbejdet på hele Djursland omkring udviklingen af Mols Bjerge som hele Djurslands nationalpark Klima og energi DUR vil lave en handlingsplan for de temaer, som Syddjurs og Norddjurs Kommuner kan løse i fællesskab i forhold til klima og energi. Kultur DUR vil øge fokus på samarbejder inden for kulturområdet på Djursland. I den forbindelse vil DUR følge arbejdet i Kulturby Århus 2017 med henblik på, at der på baggrund af de analyseer som foretages i dette regi udvælges samarbejdsprojekter inden for kulturen på Djursland. DUR vil bakke op om samarbejdet i Kulturring Østjylland og løbende holde sig orienteret om indsatsområderne i samarbejdet med henblik på at drøfte relevante snitflader mellem eksempelvis turisme og kultur. 15

16 Tværgående fokus DUR vil i forbindelse med drøftelse af indsatserne i handlingsplanen have fokus på mulighederne for internationale samarbejder, mulighederne for projektudvikling i forhold til vækstforums handlingsplan og statslige puljer. 16

17 Bilag pkt. 6 Orientering om aktuelle temaer a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening.. e. Djurs EnergiLand. f. Region Midtjylland. g. Syddjurs Kommune. h. Norddjurs Kommune. a. Kompetenceråd På kompetencerådsmødet den 24. april blev det besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper, der fokuserer på henholdsvis de voksne ledige og på de unge. Det var planen at begge arbejdsgrupper skulle være i gang inden sommerferien, men denne plan viste sig ikke mulig at realisere. Arbejdsgruppen, som fokuserer på de unge, er sammensat med repræsentanter fra UU-Djursland, grundskolerne, ungdomsuddannelserne og ungdomsskolerne. Gruppen holdt sit første møde den 24. august og forventes at kunne fremlægge en handlingsplan på kompetencerådsmødet i december Arbejdsgruppen vedrørende de voksne ledige er midlertidig sat på stand-by, idet der allerede er igangsat en række initiativer og samarbejder til fordel for denne målgruppe. Kompetencerådet afventer derfor erfaringerne fra og resultaterne af disse initiativer. De kommende møder i Kompetencerådet er planlagt til d. 11. september og d. 11. december b. Destination Djursland Destinationsudvikling Projektet Djursland-MOdellen, som er finansieret af Destination Djursland, Midtjysk Turisme og Visitdenmark, skal udvikle Djursland som forbillede for destinationsudvikling i dansk turisme. Mette Rohde, som tidligere har arbejdet med på helårsturismeprojektet, er startet på destinationskontoret og skal det næste halve år medvirke til arbejdet med projektet. Der skal findes en model, der inddrager erhvervet på Djursland i turismen og derved skaber vækst og nye arbejdspladser i området. Først og fremmest researches på forbilledlige eksempler på udvikling i store populære rejsedestinationer i Europa. Nationalpark Mols Bjerge Destination Djursland er blevet indbudt til at deltage i styregruppearbejdet omkring udvikling i Nationalparken. Skov og Naturstyrelsen har fået tildelt en større sum penge, som skal anvendes til anlæggelse af stier i Nationalparkområdet, samt etablering af et velkomstcenter. Destination Djursland vil her arbejde for, at allerede eksisterende stier i Nationalparken bliver sammenhængende og finder sammen med øvrige store stisystemer på Djursland. Desuden er der 17

18 fokus på at gøre et kommende velkomstcenter og en eventuel etablering af et turistbureau i forbindelse hermed. D. 3/8 blev KASK-projektet VerDi skudt i gang. Projektet sigter bl.a. mod at få skabt vækst i Nationalparken og omliggende områder og i første omgang koncentreres arbejdet om at iværksætte nogle analyser, der belyser behovet og mulighederne. Djurspakken I juni måned blev djurspakken.dk udvidet med en betalingskortløsning, således at gæsterne betaler rejsen ved bestilling. Dette har nødvendiggjort at overnatningsstederne tildeler allotment (et antal værelser), så det sikres, at overnatningskapaciteten står til rådighed og der ikke, som tidligere, kan tilbydes gæsten alternative overnatningssteder end det ønskede. Forandringen har medført en øget administration for Destination Djursland, der nu håndterer det praktiske i forhold til kommunikation med gæsten og afregning med virksomhederne som deltager, hvilket overnatningsstederne tidligere selv har stået for. Derfor betaler overnatningssteder og attraktioner nu provision for udlejede enheder til Destination Djursland. Denne indtægt anvendes til videreudvikling af systemet samt markedsføring af bookingmuligheden. Bookingsystemet er ret enestående i Danmark, hvorfor mange andre destinationer viser interesse for det. På sigt kan dette føre til at etablering af fælles udviklingsopgaver, hvor omkostningen således kan deles. Leverandøren af systemet er en lokal aktør med stort kendskab til branchen Turistsæson Djursland Der har været travlt på turistbureauerne i denne højsæson og den tegner til at blive længere end sidste år, da der stadig er mange gæster i området. Ud fra de gæster, der har besøgt turistbureauerne, kan det konstateres at antallet af svenske turister er steget. I forsommeren har Destination Djursland i samarbejde med Stena Line gennemført en kampagne rettet mod det svenske marked. c. LAG Djursland Ansøgninger 5. ansøgningsrunde udløber 11. september næste kommer i januar Nogle af projekterne er nu ved at være afsluttet vi gør, hvad vi kan, for at få pressedækning, hver gang et (lidt større) projekt er afsluttet senest Helgenæs forsamlingshus. Der er stadig meget stor interesse for at søge midler til projekter dog ikke så mange erhvervsprojekter som ønskeligt. Midler fra Landdistriktspuljen Kursusforløb for distriktsråd og beboerforeninger på Djursland starter 22. oktober 09 og strækker sig frem til forår Kursets formål er dels at kvalificere deltagerne til at skrive bedre ansøgninger, dels at arbejde sammen på tværs af områder og kommunerne. Byfornyelse i Kolind 18

19 Syddjurs kommune kan søge LAG en om en fordobling af det beløb på 3 mio., de har modtaget fra Velfærdsministeriet. Koordinator Karen Just og Tina Degn deltager i seminar om byfornyelse i FødevareErhverv den Fællesprojekter mellem LAG og kommunerne Det planlagte projekt for profilering af lokale fødevarer kulsejlede lige inden sommerferien, da LAG formand Niels Mors valgte at indstille planerne. Beslutningen blev taget på baggrund af, at en tidligere ansøger beskyldte styregruppen for at have taget hans idé. Bestyrelsen debatterer emnet på næste møde den Fremtidens landsby udbud fra regionen Bestyrelsen udvalgte følgende projekt til at gå videre til regionens præ-kvalifikationsrunde: Sundhedshus i Knebel, indsendt af Borgerforeningen Mols. Projektet gik videre i runden, og ansøger, Syddjurs Kommune og LAG koordinator er inviteret til møde i regionen den 31.8 for at diskutere projektet og dets muligheder. Årets Landsby 09 LAG har via annoncering opfordret borgere på Djursland til at byde ind på regionens konkurrence om at blive Årets Landsby Vi giver trøstepræmie, hvis vores landsby ikke bliver den endelige vinder. d. Djursland Landboforening Djursland Landboforening Opdatering og status på aktiviteter i afdeling for Landdistriktsudvikling og Innovation og Planter og Natur Profilering af små fødevareproducenter og - netværk i landdistrikterne Efter at de tidligere projektoplæg og projekttilsagn omkring ovenstående emner synes definitivt at være afmeldt, arbejdes der på en revideret udformning og formulering af emneområdet. Vi mener det er vigtigt at der udvikles omkring emner, at der er et potentiale, og at Selvstændige i Landdistrikterne Djursland Landboforening har gennem nogen tid rettet fokus på deltidslandbrug og fritidsjordbrug, bl.a. gennem en række aktiviteter med bedriftsbesøg og orienteringsmøder. Dette vil nu blive fulgt op af en tema- og kursusrække for familier som er bosat i / flyttet til et landdistrikt. Der er fra Velfærdsministeriets landdistriktspulje en mindre bevilling til gennemførelse af aktiviteten. Da det ofte er kvinderne der har det største iværksættergen i familien, vil tema- og kursusrækken blive tilrettelagt med størst mulig appel til kvinder i landdistriktet. Forståelsespraktik Åbent Landbrug Djursland Landboforening, og en række landmandsfamilier, er i uge 38 værter for elever i 9u på Nr. Ferrimags Gade Skole i København. 19

20 Eleverne deltager løbet af ugen i Forståelsespraktik som har til formål at give eleverne et indtryk af livet på landet, specielt på en gård, hvor de skal bo hos en landmandsfamilie og deltage i det daglige arbejde på gården og familiens aktiviteter. Krondyrforvaltning Fuglsø Mose Meget aktuelt i forhold til den aktuelle debat om afgrødeskader forvoldt af krondyr, er Djursland Landboforening midt i et projektforløb som handler om at finde løsninger på hvordan afgrødeskader kan begrænses. Projektet løber over 5 år, og omfatter primært udlæg af afgrøder på forskellige lokaliteter i samarbejde med lodsejere. Målet er at finde frem til hvilke afgrøder der har kronvildtets præference i forhold til korn og andre kulturafgrøder som landmændene gerne vil have i fred, hvilken virkning hegning og andre afværgeforanstaltninger har osv. Natur og vildtpleje Djursland Landboforening afholder i samarbejde med AgriNord kursus om Natur og Vildtpleje Kurset strækker sig over to dage den 6. og 7. oktober Emnerne er: Jagtlovgivning, lovgivning om arealregulering, udsætning af fuglevildt, etiske regler for fuglevildt, arealplanlægning, plejetiltag og biotopplaner, film om agerhønen, debat og erfaringsudveksling. Kurset afholdes på Lynet Selskabs- og Kursuscenter, Haraldlundsvej 11, 8382 Hinnerup. e. Djurs Energiland Der er redegjort for status under punkt på dagsordenen, hvorfor der ikke foreligger en skriftlig redegørelse. f. Region Midtjylland - Landdistrikter/Oplevelsesøkonomi Vækstforums handlingsplan Indsatsområde: Fremtidens Landsby. Som led i udvikling og gennemførelse af projekter for fremtidens landsby i samarbejde med LAGer, kommuner, lokale m.fl. blev der i april udsendt invitation til at fremsende skitseprojekter for Fremtidens landsby til medfinansiering med regionale midler. Der indkom 22 skitseprojekter til prækvalifikationen. Ekspertudvalget valgte 12 projekter til færdiggørelse med henblik på ansøgning om medfinansiering fra Region Midtjylland. Fristen for at færdiggøre og indsende projekterne er: Mandag den 12. oktober kl. 08:00. Et af de 12 valgte projekter til færdiggørelse er projektet Sundhedshus i Knebel, fremsendt af Borgerforeningen Mols. Der vedlægges oversigt over de indkomne ansøgninger, og over hvilke 12 projekter ekspertudvalget valgte til færdiggørelse med henblik på ansøgning om medfinansiering fra Region Midtjylland. 20

21 Indsatsområde: Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter. Indsatsen er under konkretisering. Indsatsområde: Udvikling af erhvervs-styrkepositioner i yderområder. Ny målrettet indsats skal skabe udvikling og nye arbejdspladser i Norddjurs, Samsø, Lemvig, Struer, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner. Vækstforum sætter i sin handlingsplan for erhvervsudvikling fokus på yderområdernes udvikling af deres erhvervsmæssige styrkepositioner og vil derfor sammen med kommunerne og relevante lokale aktører deltage i udvikling og gennemførelse af perspektivrige udviklingsprojekter. Projekterne kan tage udgangspunkt i en eller flere konkrete styrkepositioner i den enkelte kommune. En afgørende forudsætning for de projekter som kan støttes er, at de har et regionalt perspektiv, som kan anvendes i andre kommuner f. eks. i form af "next practice", som giver bud på fremtidige løsninger eller videreudvikling af eksisterende styrkepositioner, hvor viden og modeller kan udnyttes af andre kommuner. Regional Udvikling forventer, at der i 2009 kan igangsættes et begrænset antal projekter (2-3 projekter) sådan, at projekternes relevans, mulighed for realisering er afgørende for hvilke projekter som igangsættes (det handler således ikke om først til mølle ). De projekter som ønskes igangsat skal være lokalt initieret i de enkelte kommuner eller på tværs af to eller flere kommuner. Regional Udvikling gennemfører i perioden 18. august til 19. september 2009 indledende dialogmøder med hver af de 6 yderkommuner for at afklare potentielle projekter, som kan støttes via en regional indsats. Der afholdes møde med Norddjurs kommune mandag den 14. september En regional støtte vil som hovedregel kunne anvendes til projektudvikling og i mindre grad til gennemførelse af konkrete projekter. Der er i indeværende år reserveret et beløb i Vækstforums handlingsplan på 5 mio. kr. til aktiviteter, der styrke yderområderne. Der vil fra Regional Udvikling være speciel interesse for projektidéer, der har et kvalitetsmæssigt potentiale, der gør det muligt at opnå EU-medfinansiering. Oplevelsesøkonomi. Havets Hus er et af fyrtårnsprojekterne i Region Midtjylland. Konsortiet Havets hus har i august 2009 til Region Midtjylland fremsendt en Regionalfondsansøgning. Der arbejdes på, at ansøgningen kan behandles på møde i Vækstforum den 31. august g. Syddjurs Kommune Nationalpark 21

22 Nationalpark Mols Bjerge blev officielt indviet den 29. august 2009 efter at bekendtgørelsen om nationalparken blev offentliggjort ugen forinden. Med støtte fra EU s Interreg IV A program deltager Syddjurs Kommune og Destination Djursland sammen med Region Midt, kommuner og turistorganisationer i Ringkøbing/Skjern-området samt norske og svenske naturparkområder i et fælles projekt VER-DI Vern og verdiskapning. Projektet, som løber over de næste 3 år, skal skabe udvikling i nationalparkerne i de tre lande, bl.a. i relation til turisme, naturformidling og produktion og afsætning af lokale fødevarer. Erhvervsområdet generelt På erhvervsserviceområdet har Syddjurs Udviklingspark overtaget opgaven med at levere lokal erhvervsservice (LES) i Syddjurs kommune pr. 1. juni Der er udarbejdet en kontrakt, der løber frem til 31. december Der er endvidere udarbejdet en samarbejdsaftale og resultatkontrakt mellem Syddjurs Kommune, Syddjurs Udviklingspark og Væksthus Midtjylland. Der er nedsat et Erhvervskontaktudvalg for Syddjurs kommune med deltagelse af blandt andre politikere, erhvervsråd, repræsentanter fra detailhandlen, turismen og Væksthus Midtjylland. Udvalget holdt sit første møde den 8. juni, hvor dagsordenen primært var at drøfte udvalgets funktion og medlemmernes forventninger til arbejdet i udvalget. På det følgende møde den 31. august handlede det om erhvervsservice og erhvervspolitik. Der forventes afholdt endnu et møde i erhvervskontaktudvalget i løbet af efteråret. Syddjurs Kommune besluttede i efteråret 2008 at der skulle formuleres en erhvervspolitik for kommunen, og dette arbejde er nu inde i en afgørende fase. Der blev før sommerferien udarbejdet et kommissorium for arbejdet, som efterfølgende blev godkendt i Udvalget for job og erhverv og i Økonomiudvalget. Siden har Udviklingsafdelingen udarbejdet et første forslag til en Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune som siden er blevet drøftet i Erhvervskontaktudvalget og Udvalget for job og erhverv. Efter de nødvendige ændringer er foretaget vil andet forslag til erhvervspolitik blive fremlagt på et offentligt seminar primo oktober måned, hvorefter forslaget sendes til høring blandt relevante interessenter og samarbejdspartnere. Efter en endelig udvalgsbehandling i oktober og november forventes det endelige forslag til en erhvervspolitik for Syddjurs Kommune at kunne godkendes i byrådet ultimo november måned. Syddjurs Erhvervstænketank Syddjurs Erhvervstænketank præsenterede i sommeren 2008 syv projektidéer, der skal medvirke til udvikling af Syddjurs Kommune. Projektidéerne omfatter: 1. Syddjurs Innovation (investeringsselskab) 2. Samarbejde med Århus Universitet 3. Skulpturlandskab Danmarks Internationale Skulpturcenter 4. Projektudvikling langsigtet byudvikling 5. Anderledes møder erhvervsturisme 6. International Grundskole 7. Færgeforbindelse Syddjurs - Århus 22

23 Siden da har syv projektgrupper arbejdet videre med ideerne og præsenterer 3. september på et temamøde i byrådet de færdige projektbeskrivelser. Projektbeskrivelserne beskriver på baggrund af markedsundersøgelser, rådgivning og analyser om de enkelte projekter bør/kan realiseres og i givet fald hvorledes. Samtidig vil der være en anbefaling af den fremtidige forankring, hvor nogle af projekterne bør forankres i primært kommunalt regi, mens andre skal drives privat herunder eksempelvis et investeringsselskab og en international grundskole. 7K-samarbejdet Der er siden seneste DUR-orientering afholdt et møde i 7K-sekretariatet. Der var tale om en workshop-seance med deltagelse af erhvervsrådsrepræsentanter. Opgaven bestod i identificering af emner til den mulige fælles udviklingsplan for de syv kommuner, som borgmestrene ytrede ønske om at få undersøgt grundlaget for på borgmestermødet december Styregruppen samler i øjeblikket op på materialet for denne dag m.h.p. en drøftelse på førstkommende 7Ksekretariatsmøde i september måned. 7K-sekretariatet var endvidere i maj måned sammen med bl.a. repræsentanter fra Region Midtjylland og Aarhus Universitet på en inspirerende studietur til Cambridge med det formål at lære af de succesfulde samarbejder mellem erhvervsliv, offentlige myndigheder og højere uddannelsesinstitutioner, der her er etableret. Inspirationen herfra vil blive forsøgt omsat i fremtidige 7K-projekter, men bør i lige så høj grad inspirere i de enkelte kommuners individuelle initiativer vedr. samarbejdet erhvervsliv-kommune-uddannelsesinstitutioner. Endelig skal det nævnes, at det store treårige projekt modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft med deltagelse af kommunernes udviklingsafdelinger, borgerserviceafdelinger og erhvervsråd nu er igangsat og de første møder med deltagelse af borgerserviceafdelingerne afholdt. Markedsføringsfremstød Ebeltoft Som en del af opfølgningen på DR s udsendelsesrække, By på skrump, ønsker Syddjurs Kommune at iværksætte en styrket markedsføring af Ebeltoft med henblik på at tiltrække flere turister og synliggøre Ebeltoft yderligere som såvel turist- som bosætningsområde. Der er sammen med interessenter og konsulenter sat gang i dette arbejde, og en markedsføringsplan for Ebeltoft med henblik på at udnytte (og på sigt fastholde) den eksponering af Ebeltoft, der følger i.f.m. By på skrump, er igangsat. En markedsføringsplan, der består i en tretrinsraket med et markedsføringsfremstød i.f.m. uge 42; udarbejdelse af et efterfølgende og mere langsigtet markedsføringsmateriale for Ebeltoft; og sikring af fastholdelsen af et samarbejde mellem byens aktører. Kommuneplan Arbejdet med Syddjurs Kommuneplan 2009 er foregået efter en politisk godkendt drejebog, hvor direktionen har udgjort styregruppe og herunder har en projektgruppe bestående af cheferne fra de områder, som bidrager væsentligt til processen, haft ansvaret for over 20 arbejdsgruppers bidrag til planforslaget. Forslaget til Syddjurs Kommuneplan 2009 er opdelt i flere dokumenter: 1) Hoveddokumentet, som indeholder hovedstruktur, retningslinjer og generelle rammer 23

24 2) Dokumentet med rammer for lokalplanlægning 3) Redegørelsen for kommuneplanen 4) Kortdata, i digital form. Sideløbende med udarbejdelsen af Syddjurs Kommuneplan 2009 blev der udarbejdet adskillige sektorplaner, som er indarbejdet i kommuneplanen. De væsentligste af disse er sektorplan for ældreområdet, voksen handicappede, skoler og dagtilbud, politikken for kultur, fritid og lokal engagement, Naturkvalitetsplanen, og Lokal Agenda 21-strategien. Igennem Syddjurs Kommuneplan 2009 er der til flere emner beskrevet, at der i den kommende planperiode, vil blive arbejdet med temaet. Disse er følgende: Stiplanlægning Kortlægning samt værdi og målsætning af alle naturområder Klimatilpasningsplan Bosætningsstrategi Boligpolitik Arkitekturpolitik Erhvervsstrategi/politik Udpegning af bevaringsværdige bygninger Bevarende lokalplaner for især landsbyer Lokalplaner for sommerhusområder Politik for varmeforsyning Konstant revurdering af bykataloget Forslaget til kommuneplan forventes offentlig bekendtgjort den 8. september 2009 og vil være i offentlig høring frem til den 4. november Til den offentlige fremlæggelse trykkes Hoveddokumentet og Rammerne for lokalplanlægning i bogform. Ud over udsendelse af den trykte udgave, vil dokumenterne ligge tilgængelige på kommunens hjemmeside sammen med et digitalt kort indeholdende alle temaer i kommuneplandokumentet. Plandokumenterne er udarbejdet så de også fungerer optimalt via det digitale medie. Bl.a. betyder tværformatet at siderne er velegnet til skærmvisning, og der vil komme hyperlink på alle relevante kort i pdf-en, således at man kommer direkte ind på den relevante GIS-kortside, hvor der for mange temaer kan søges videre i interne og eksterne databaser. Endvidere vil der blive produceret videooptagelser, hvor relevante medarbejdere gennemgår planforslagets indhold. I forbindelse med den forudgående offentlighedsfase til kommuneplandokumentet blev der udarbejdet en video hvor en medarbejder fra planafdelingen kort gennemgik plandokumentet. Denne video har givet planafdelingen overraskende mange positive tilbagemeldinger, hvorfor formidlingsmetoden nu gentages med det samlede planforslag. Der afholdes offentligt møde om det fremlagte forslag tirsdag den 15. september 2009 kl i auditoriet på Den Økologiske Landbrugsskole. Herudover vil planforslaget blive præsenteret ved en række andre møder i løbet af høringsperioden. 24

25 Syddjurs Kommuneplan forventes vedtaget 17. december Kultur I forbindelse med at "By på skrump" går i luften primo september udrulles konceptet i resten af kommunen under navnet "Sund Kommune". Konceptet indeholder en række optaksmøder for centrale personer/foreninger/erhverv m.m. i flere lokalområder, og efterfølges af en række messer i samme lokalområder. NEMforening, som er et foreningssystem der forenkler og lægger op til optimal brug og udnyttelse af kommunens fritidsfaciliteter, implementeres i løbet af efteråret. Ud over et konkret bookingsystem indeholder systemet muligheder for at forenkle administration af tilskud og vedligeholdelse af kontaktoplysninger. Lørdag den 19. september afholdes der et stort kultur- og foreningsmøde i Fulgsøcentret, hvor alle forenings- og kulturaktører inviteres. 25. august markeres underskriften af Kulturringsaftale Østjylland med en ceremoni - efterfulgt af et dialogmøde med Kulturministeren. I løbet af det kommende år afvikles en række af aktiviteter inden for kulturringsaftalen. Syddjurs Kommune er sammen med resten af Kulturring Østjylland inviteret til møde med Århus Kommune i forhold til en afklaring af deltagelse i "Århus som Kulturhovedstad 2017". Kulturministeriet søges om at Syddjurs Kommune udpeges som breddeidrætskommune (Breddeidrætspuljen er på 20 mio. kr. og kræver en medfinansiering på 50%) Administrativt arbejdes der på udarbejdelsen af et sæt retningslinjer for kulturevents/aktiviteter, herunder lån af kommunale arealer, støj hensyn mm med henblik på at forenkle administrationen for kulturaktører. I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen er kultur- og fritidsområdet involveret i planlægning og afvikling af Nationalparkens åbning den 29. september. g. Norddjurs Kommune Bioethanol Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. juni 2009 at sende et forslag til VVM-redegørelse, forslag til kommuneplantillæg samt udkast til miljøgodkendelse med tilhørende sikkerhedsdokument i offentlig høring i 8 uger vedr. bioethanol-anlæg på Grenaa Havn.(høringen udløber den 1. september 2009). Bioethanol-anlægget ønskes etableret på Grenaa Nordhavn, og i forbindelse med etableringen udføres der en større udvidelse af både havnearealer og kaj. Virksomheden vil producere ca tons bioethanol om året ved anvendelse af ca tons hvede. Kornet leveres enten pr. skib eller lastbil. Restprodukter fra produktionen vil blive brugt til både menneskeføde og foder. Der produceres ca tons foder pr. år. 25

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Til stede: Kirstine Bille, borgmester Syddjurs Kommune Jan Petersen, borgmester Norddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Claus Wistoft, politiker Syddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: 8753 5000, vif@syddjurs.dk Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind,

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Dagsorden. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Dagsorden Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato 11. marts 2015 Starttidspunkt for møde Kl. 15.30 Lokale Vestermølle, Oddervej 80, 8660 Skanderborg Udsendt til Else Søjmark, Kultur og udviklingsudvalget,

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V)

DAGSORDEN. Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2009 Sted : Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa Dato : 12. januar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.30 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand)

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde.

Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. 31. august 2012 Sagsbehandler: BTH Dok.nr.: 2012/0069929-1 Kultur, Fritid og Erhverv Udkast til handleplan 2012-2015 for Frederiksberg Kommunes nationale arbejde. Baggrund for Frederiksbergs internationale

Læs mere

Østjyllands Spisekammer

Østjyllands Spisekammer Østjyllands Spisekammer Projektbeskrivelse til netværksansøgning Et projekt under fødevareindsatsen i Grøn Vækst-programmet 1 Indhold 1. Titel... 3 2. Formål... 3 3. De deltagende virksomheder... 3 3.1

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 4. marts 2010. Dagsorden

Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 4. marts 2010. Dagsorden Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 4. marts 2010 Der holdes DUR-møde torsdag den 4. marts. Kl. 9-12 i Konferencen, Administrationsbygningen, Lundbergsvej 2, Ebeltoft. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat

Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Bestyrelsesmøde LAG Billund Referat Den 10. februar 2010 kl. 19.00-21.00 Stenderup-Krogager Afbud fra: Hans Hostrup, Erling Christensen og Torben Holt Vejen, den 11. februar 2010 Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Erhvervsudvalget Vedrørende: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken og bosætningspolitikken Sagsnavn: Erfaringsopsamling på erhvervspolitikken Sagsnummer: 24.10.00-A00-5-13 Skrevet af: Hanne Lykke Thonsgaard E-mail:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Socialdemokraterne i Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs Tryghed. Handlekraft. Visioner. Socialdemokraterne i Syddjurs Er du klar til valget? Livskraftige børn og unge Vi vil sammen med forældrene skabe helhed, tryghed og sammenhæng i børns og unges opvækst.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien

Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Samlet af Trekantområdet Danmark sekretariatet. Bemærkninger til indkomne forslag til Planstrategien Afsender Resumé Bemærkninger Vejle Amts Historiske Samfund (Billund og Vejle) Historisk Samfund bakker

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog

Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Bilag 4: Tovholdergruppen for Turisme Handlingskatalog Handlingskatalog for Turisme BRNs tovholdergruppe for turisme har, i samarbejde med repræsentanter fra BRN erhvervsforum, udarbejdet et handlingskatalog

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Forslag til erhvervspolitik for Syddjurs Kommune Forslag til erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2009-2011 Indhold Syddjurs Kommune en stærk del af den østjyske erhvervsregion 2 Byrådets vision 3 En helhedsorienteret erhvervsudvikling 4 Læsevejledning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 28. februar 2013 /LOHOLK Referat af møde i demokratiudvalget den 20. februar 2013 kl. 13:00 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til udmøntning af initiativet arbejdskraft Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr. 18 arbejdskraft Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Erhvervs- og Turistpolitik

Erhvervs- og Turistpolitik Erhvervs- og Turistpolitik SUND VÆKST Sundt erhvervsliv DET BEDSTE STED AT LEVE OG DRIVE VIRKSOMHED Indhold Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Erhvervs- og Turistpolitik... 3 Målene for Brønderslev Byråd...

Læs mere