Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends"

Transkript

1 Baggrund Naturlige kølemidler aktuelle udviklinger og trends af Monika Witt, bestyrelsesformand for eurammon, det europæiske initiativ for naturlige kølemidler Når der skal tages beslutning om, hvilket kølemiddel der skal anvendes i et køle- eller airconditionanlæg, er sikkerhed, omkostninger og miljøbeskyttelse de vigtigste kriterier. Men på baggrund af stadigt stigende energipriser spiller et anlægs energiforbrug også en stadig vigtigere rolle. Ideelt set bør det anvendte kølemiddel være i besiddelse af fremragende termodynamiske egenskaber, en høj, kemisk stabilitet og gode fysiske egenskaber. Desuden bør det ikke have nogen, eller kun meget ringe indflydelse på miljøet, og derudover skal det være billigt og nemt at få fat i overalt. Desværre findes der ikke noget kølemiddel, der opfylder alle disse krav. I praksis afhænger beslutningen om det bedst egnede kølemiddel af en række forskellige faktorer. Herunder spiller anvendelsesområdet og brugerens krav en rolle lige så vel som opstillingsstedet og miljøaspekterne. Men den afgørende indflydelse på energiforbruget har imidlertid først og fremmest dimensioneringen af hele køleanlægget under hensyntagen til dellastbetingelser, da et køleanlægs effektivitet påvirkes kraftigere af det samlede koncept end af valg af kølemiddel. Alligevel viser en række aktuelle projekter, at anlæg netop arbejder effektivt og miljøvenligt, når de anvender naturlige kølemidler. Ammoniakkøling er overbevisende med den største energieffektivitet Ammoniak er det kølemiddel, der har de dokumenterbart bedste, termodynamiske egenskaber. Det er det eneste naturlige kølemiddel, som industrien, på grund af det høje effektivitet, aldrig ville give afkald på. Også fra et økologisk synspunkt er ammoniak uovervindeligt: Det bidrager hverken til nedbrydningen af ozonlaget eller til den globale opvarmning (ODP og GWP = 0), og TEWI-balancen er også fordelagtig på grund af ammoniakanlægs høje COP. For industrianlæg med en kapacitet på mere end 500 kw er ammoniak uovertruffen hvad angår energi- og omkostningseffektivitet. Også i mindre målestok anvendes ammoniak i

2 stigende grad. Således anvendes ammoniak i stigende grad i systemer med en kapacitet på mindre end 500 kw, hvor ammoniakmængden kan reduceres i kombination med valg af det rigtige kølemedium. Netop her, på området for systemer med små påfyldningsmængder, forskes der for tiden intensivt. Målet for udviklingen er blandt andet små, semihermetiske og hermetiske kompressorer med en effekt under 100 kw. Også udviklingen af varmevekslere med reduceret påfyldningsmængde bevæger sig i denne retning. For også at muliggøre brugen af DX-anlæg beskæftiger forskellige forskningsprojekter sig derudover med en forenklet oliestyring med opløselige olier. Desuden anvendes der i dag i stigende grad ammoniak på områder, hvor der hidtil har været anvendt syntetiske kølemidler. Således er for eksempel alle store messehaller i Tyskland blevet udstyret med ammoniak-væskekølere til luftkonditioneringen. Banker, forsikringsselskaber og kontorbygninger luftkonditioneres også i stigende grad med ammoniak-væskekøleanlæg for at opnå energibesparelser. Selv moderne lufthavne anvender oftere og oftere ammoniak-anlæg, efter at risikoanalyser har påvist, at der ikke foreligger større farepotentiale for offentligheden eller for lufthavnens ansatte ved anvendelse af ammoniak end ved løsninger med syntetiske kølemidler. Derfor blev ikke kun den renoverede lufthavn i Düsseldorf, men også den nye terminal 5 i Heathrow samt Zürich lufthavn udstyret med ammoniak-anlæg. Også fragtterminalen i Christchurch-lufthavnen i New Zealand, sparer energi ved anvendelse af ammoniak til køling. Spar energi og penge med kuldioxid Interessen for CO 2 -køleanlæg er i de sidste ti år steget jævnt over hele verden. Det skyldes på den ene side, at Nestlé som globalt agerende koncern kontinuerligt har drevet udviklingen af NH 3 / CO 2 -kaskade-køleanlæg frem og bevist deres energieffektivitet med anlæg i Europa, USA og Japan. Andre virksomheder følger deres eksempel. Oven i købet er denne trend i nogle lande blevet fremmet med statslige tilskud. Således giver for eksempel Holland klare skattelettelser til CO 2 -anlæg, og i Skandinavien er beskatningen af syntetiske kølemidler blevet forhøjet. CO 2 er også særligt velegnet til varmegenvinding eller til varmepumpeapplikationer. I Asien er disse applikationer allerede meget udbredt, og det må forudses, at andre lande vil følge efter. Hvor meget energi, der kan spares ved anvendelse af CO 2 som kølemiddel, er først og fremmest et spørgsmål om den omgivende temperatur. Et CO 2 -system er således et anlæg, der drives med syntetiske kølemidler klart overlegent med hensyn til effektivitet, når det anvendes i det subkritiske område. Men anlægget kan også i det overkritiske område optimeres med stor succes hvad angår effektivitet. Det er blandt andet blevet bekræftet af

3 Coca Cola Company, der til deres 550-liters køleskabe anvender både CO 2 og R134a. Resultat: De CO 2 -drevne anlæg bruger 20 til 30 % mindre energi. I trans- eller overkritisk tilstand (temperaturer > 31,2 C) er CO 2 -systemer grundlæggende mindre effektive end anlæg med syntetiske kølemidler. Alligevel er CO 2 -køleanlæg set over hele året ofte mere energieffektive end anlæg med syntetiske kølemidler, da de fleste systemer, primært i tempererede områder, den største del af året arbejder i det underkritiske område. Klimaneutral køling med kulbrinter Kulbrinter som butan, propan og propen er fremragende som kølemidler. Butan anvendes for eksempel med stor succes i de mere end 300 millioner husholdningskøleskabe, der er i brug. Derudover anvendes butan i stigende grad i små, kommercielle køleanlæg. Således sammenlignede drikkevarekoncernen Pepsi effektiviteten for små drikkevarekølere med en kølemiddelmængde på op til 150 g, og fandt ud af, at kølere, der kører på butan forbruger op til 27 % mindre energi end dem, hvor der anvendes R134a. Siden da foretrækker drikkevareproducenten butan til disse kølere og det er de ikke alene om: Også firmaet Ben & Jerry anvendte for første gang butan i USA til deres iscreme-frysere og blev meget tilfredse med det. Propan har egenskaber, der er meget lig egenskaberne hos R22. Nogle lande i det asiatiske område har derfor i centrale klimaanlæg erstattet R22 med propan, og beretter om et 10 til 30 procent mindre energiforbrug, der kun kræver små, nødvendige ændringer af anlæggene. Unilever har også fået øjnene op for fordelene ved propan som kølemiddel: Allerede under de Olympiske Lege i 2000 i Brisbane og Sydney gennemførte virksomheden et feltstudie med 360-liters iscreme-frysere. De anvendte frysere blev brugt til en sammenligning af drift med propan og drift med R404A. Propan-fryserne sparede i gennemsnit cirka 9 % energi. Kulbrinter har udmærkede termodynamiske egenskaber, hvilket betyder, at de køle- og klimaanlæg der anvender kulbrinter, er særligt energibesparende. De blandes godt med gængse køleolier, og den kritiske temperatur ligger relativt høj. Kulbrinternes brændbarhed nødvendiggør ganske vist hermetisk tætte systemer og en eksplosionsbeskyttelse af elektriske komponenter, men komponenterne findes, og det er i dag nemt at opnå en sikker drift. På grund af det store energibesparelsespotentiale for systemer med kulbrinter har en række koncerner derfor meddelt, at de vil anvende kulbrinter i nye køleanlæg.

4 Indtil videre eksisterer der i Europa en påfyldningsmængdebegrænsning for kulbrinter på 150 g. Denne værdi blev fastlagt vilkårligt, hvorfor det er ønskværdigt at gøre påfyldningsmængdebegrænsningen afhængig af de fremherskende betingelser. Anbefalinger af sådanne lokalitetsafhængige grænseværdier kunne for eksempel udarbejdes og udvikles i forbindelse med et videnskabeligt forskningsprojekt. På den måde kunne der antagelig godkendes større påfyldningsmængder, hvis propanpåfyldningen befinder sig højt oppe på taget af en bygning eller i store og velventilerede lokaler. I USA er man tydeligvis klar til at tænke nyt: Selv om anvendelsen af kulbrinter indtil nu har været begrænset til det industrielle område, ophæves denne restriktion muligvis i fremtiden. De amerikanske miljømyndigheder EPA (Environmental Protection Agency), der på grund af produktansvarsloven agerer særdeles kritisk over for sikkerhedstruende stoffer, har for første gang godkendt et feltforsøg, hvor der testes op til kummefrysere, der anvender brændbare kølemidler. Det kan betyde et gennembrud. Vandkøling med et energibesparelsespotentiale på op til 25 procent Køling ved fordampning af vand har været anvendt siden tidernes morgen. Det som for den menneskelige krops vedkommende sker helt naturligt i form af sved, er i industriel målestok en udfordring. For at opnå en tilstrækkelig køleeffekt skal der nemlig anvendes et enormt vanddampvolumen, og det kræver anvendelse af turbokompressorer. Der kan enten anvendes aksialkompressorer med relativt lille grundflade og mange trin, eller seriekoblede radialkompressorer. Disse kompressorer reagerer dog følsomt på belastningsudsving, således at der kræves en så konstant drift som muligt. Desuden bliver det endnu vanskeligere af, at driften foregår i dybt vakuum; det er derfor nødvendigt med et absolut tæt system. Over for disse høje, tekniske krav står dog sammenlignet med de R134avæskekøleanlæg, der findes i dag et stort energibesparelsespotentiale på cirka 25 procent. Derfor forskes der for tiden i Frankrig og Dresden i prototyper af både radial- og aksialkompressorer. Luft hurtig køling med lave energiomkostninger Luft er interessant som kølemiddel, når der skal opnås temperaturer på langt under -50 C. Systemer med lukkede luftkredsløb har især en overbevisende, og udtalt høj afkølingshastighed (rapid cooling) med lave energiomkostninger. At luft alligevel ikke er slået igennem som kølemiddel i stor skala, skyldes de relativt høje omkostninger til hele systemet. For at opnå den nødvendige massestrømsdensitet kræves der dyre turbokompressor- /ekspandersystemer og specielle glideringspakninger til minimering af lækager. Samtidig er

5 luftkølede systemer imidlertid meget kompakte. Derfor anvendes de i dag til gaskondensation på tankskibe, hvor det lille pladsbehov retfærdiggør de høje omkostninger. Dobbelt fordel for miljøet og virksomhedens regnskab Naturlige kølemidler er billige, til rådighed i ubegrænsede mængder, og kan allerede i dag dække næsten enhver køleapplikation. Desuden besidder de, sammenlignet med syntetiske kølemidler, et meget lille drivhuspotentiale (GWP). Alene derfor anbefales det at anvende dem. Mindst lige så vigtig er imidlertid deres store energieffektivitet, for mere end 80 procent af køle- og klimaanlægs drivhuspotentiale stammer ikke fra lækager men derimod fra anlæggenes energiforbrug. For tiden anvendes cirka 15 procent af den på verdensplan anvendte elektriske energi til frembringelse af kulde - det rummer et enormt besparelsespotentiale. Foranstaltninger til besparelser på energiforbruget over hele køleanlæggets levetid får derfor stigende betydning og kan bidrage væsentligt til en aflastning af miljøet. På den baggrund udgør anvendelsen af naturlige kølemidler et dobbelt incitament for virksomheder for ved at sænke deres energiforbrug sænker de ikke blot deres omkostninger, men de skåner samtidig også miljøet. Dermed taler alt for, både i økologisk og økonomisk henseende, at vi i fremtiden satser på naturlige kølemidler for at sikre både investeringer og miljø på langt sigt!

6 Anlæg Ammoniak (NH 3 ) Ammoniak har været anvendt med succes som kølemiddel i mere end 130 år i industrielle køleanlæg. Det er en farveløs gas, der er flydende under tryk, med en stikkende lugt. Som kølemiddel er ammoniak kendt under den køletekniske betegnelse R 717 (R = Refrigerant), og den fremstilles syntetisk til anvendelse i køleteknikken. Ammoniak har intet ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) og ingen direkte drivhuseffekt (GWP = 0). Som følge af den høje energieffektivitet er bidraget til den indirekte drivhuseffekt også forholdsmæssigt lavt. Ammoniak er betinget brændbar. Den nødvendige antændingsenergi er dog 50 gange højere end for naturgas, og uden støtteflame fortsætter ammoniak ikke med at brænde. Ammoniakkens høje affinitet med luftfugtigheden har ført til klassificering som svært antændelig. Ammoniak er giftig, men har en karakteristisk, stikkende lugt med en høj advarselseffekt, og kan allerede ved en koncentration på 3 mg/m³ registreres i luften, hvilket betyder, at advarselsvirkningen indtræder længe før der opnås en sundhedsskadelig koncentration (> mg/m³). Ammoniak er desuden lettere end luft, og stiger derfor hurtigt til vejrs. Kuldioxid (CO 2 ) Kuldioxid er kendt i køleteknikken under den køletekniske betegnelse R 744, hvor den har en lang tradition, der går helt tilbage til det 19. århundrede. Det er en farveløs gas, der er flydende under tryk, med en svagt syrlig lugt eller smag. Kuldioxid har intet ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) og ved anvendelse som kølemiddel i lukkede kredsløb en ubetydelig direkte drivhuseffekt (GWP = 1). Den er ikke brændbar, kemisk inaktiv og tungere end luft. Kuldioxid virker først bedøvende og kvælende på mennesker ved høje koncentrationer. Da kuldioxids energieffektivitet er lavere end andre kølemidlers, er der i den senere tid arbejdet specielt på at optimere anlægsteknikken til specifikke applikationer, og der udvikles løbende mere effektive køleanlæg for at lukke dette hul. Kuldioxid forekommer naturligt i meget store mængder. Kulbrinter Køleanlæg med kulbrinter som propan (C3H8), inden for køleteknikken også kendt under betegnelsen R 290, eller butan (C4H10), som er kendt under betegnelsen R 600a, har været anvendt i mange år. Kulbrinter er gasser, der er kondenseret under tryk, farve- og næsten lugtløse, der hverken har et ozonnedbrydningspotentiale (ODP = 0) eller en nævneværdig, direkte drivhuseffekt (GWP = 3). Takket være deres fremragende, termodynamiske egenskaber er kulbrinter særligt energibesparende kølemidler. De er tungere end luft og

7 virker i høje koncentrationer bedøvende og kvælende. Kulbrinter er brændbare og kan danne eksplosive blandinger sammen med luft. De foreliggende sikkerhedsanordninger sørger imidlertid for, at kølemiddeltab ligger tæt på nul. Kulbrinter er billige i indkøb over hele verden og anvendes, takket være deres ideelle, køletekniske egenskaber, især i anlæg med små påfyldningsmængder. Kølemidlers ozonnedbrydnings- og drivhuseffektpotentiale Ozonnedbrydningspotentiale (ODP) Global opvarmningspoten tiale (GWP) Ammoniak (NH 3 ) 0 0 Kuldioxid (CO 2 ) 0 1 Kulbrinter (propan C 3 H 8, butan C 4 H 10 ) 0 3 Vand (H 2 O) 0 0 Fluor-klor-kulstof (CFC) Delvis halogeneret fluor-klor-kulstof (HCFC) 0,02 0, Per-fluor-kulbrinte (PFC) Delvis halogeneret fluor-kulbrinte (HFC) Ozonnedbrydningspotentiale (ODP) Beskadigelsen af ozonlaget forårsages primært af klor-, fluor- eller bromandelen i forbindelser, der er i stand til at spalte ozonmolekyler (O 3 ) og dermed ødelægge ozonlaget. Ozonnedbrydningspotentialet (ODP) for en forbindelse angives som klorækvivalent (ODP for et klormolekyle = 1). Global opvarmningspotentiale (GWP) Drivhuseffekten opstår som følge af evnen hos nogle stoffer i atmosfæren til at tilbagekaste den varme son jorden afgiver, tilbage til jorden. Det direkte drivhuspotentiale (GWP) for en forbindelse måles som CO 2 -ækvivalent (GWP for et CO 2 -molekyle = 1). Om eurammon eurammon er et fælles europæisk initiativ fra virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, der har engageret sig i en indsats for en øget anvendelse af naturlige kølemidler. Som kompetencecenter for anvendelsen af naturlige kølemidler inden for køleteknikken ser det som sin opgave at tilbyde en platform for informationer og udveksling af informationer, samt at øge kendskabet til og accepten af

8 naturlige kølemidler. Målet er at fremme anvendelsen af dem af hensyn til et sundt miljø og dermed videreudvikle et vedvarende arbejde inden før køleteknikken. eurammon informerer fagfolk, politikere og den brede offentlighed grundigt om alle aspekter af naturlige kølemidler og står til rådighed for alle interesserede som kompetent kontaktperson. eurammon stiller omfattende informationsmateriale til rådighed for brugere og planlæggere af køleprojekter og rådgiver dem i alle spørgsmål i forbindelse med projektering, godkendelse og drift af køleanlæg. Initiativet er grundlagt i 1996 og er åbent for europæiske virksomheder og institutioner inden for interesseområdet naturlige kølemidler, men også for enkeltpersoner, f.eks. inden for videnskab og forskning. Internetadresse: Kontakt: Kontaktperson, eurammon eurammon Dr. Karin Jahn Lyoner Straße 18 D Frankfurt Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mail: Kontaktperson, presse FAKTOR 3 AG Andreas Reich Kattunbleiche 35 D Hamburg Tlf.: +49 (0) Fax: +49 (0) Mail:

Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik

Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik Baggrund Supermarkeder satser på bæredygtig køleteknik Fødevaredetailhandlen anvender i stigende grad naturlige kølemidler til køling Forbrugerne har længe været opmærksom på mere end bare pris og kvalitet,

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status?

Varmepumper med naturlige kølemidler. Hvad er status? Varmepumper med naturlige kølemidler Hvad er status? Claus S. Poulsen Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik ? Lovgivning hvad siger reglerne? Undtaget for forbud mod kraftige drivhusgasser

Læs mere

Chillere med kulbrinter og ammoniak

Chillere med kulbrinter og ammoniak 2 3 4 August 2007 Chillere med kulbrinter og ammoniak Baggrund Diskussionen om et forbud startede i september 1996, hvor Miljøminister Svend Auken forudsagde de syntetiske kølemidlers forsvinden inden

Læs mere

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål

Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Udvikling og test af energivenlig lavtemperaturfryser til laboratorieformål Frigor A/S Teknologisk Institut Kontakt-information: Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg

Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Eksempel 2 Større kølehus Tadeus Padborg Tadeus i Padborg er en fiskedistributionscentral med et kølehus på 1000 m 2. De har et 18 år gammelt køleanlæg med en fyldning på 120 kg HCFC (R-22). Tadeus har

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Guideline til branchen

Guideline til branchen Guideline til branchen Svenn Hansen Videncenter for klimavenlige kølemidler Temadag 29/8 2017 ved Teknologisk Institut i Tåstrup: Klimavenlige og energieffektive køle- og varmepumpeinstallationer Copyright

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning

Køleanlæg med reduceret miljøbelastning GUIDELINE Køleanlæg med reduceret miljøbelastning - en god forretning for dig og et plus for miljøet 2 Introduktion til denne guideline Køleanlæg er i dag underlagt strenge krav til valg af kølemiddel,

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v.

Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v. Velkommen til Gårdteknisk Forum - 14. marts 2017 Kølemidler - information om de nye EU regler - introduktion af nye kølemidler Propan, CO 2 m.v. Eigil Nielsen er uddannet maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg

Ecodesign og energimærkning af køleanlæg SEER i teorien og i reguleringen Ecodesign og energimærkning af køleanlæg Per Henrik Pedersen, 12. november 2013 Disposition 1. Indledning Generelt om Energistyrelsens indsats Oversign over Ecodesign på

Læs mere

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut

200 C med ny varmepumpeteknologi. Lars Reinholdt Teknologisk Institut 200 C med ny varmepumpeteknologi Lars Reinholdt Teknologisk Institut Indhold Højtemperaturvarmepumper og deres anvendelse Hvad er teoretisk muligt? COP Carnot COP Lorenz Hybrid ammoniak/vand varmepumpeproces

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg

Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg Indledning... 2 Hvad er et køleanlæg... 2 Anlægskomponenter... 3 Kompressor... 3 Skueglas... 4 Filter... 4 Manometer... 4 Pressostater... 4 Drøvleventil / Indsprøjtningsventil...

Læs mere

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m.

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. IDA, København d. 25/02-2015 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Instituts rolle i vidensystemet Videnudvikling Vi udvikler ny viden

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

Energimærkning af chillers - væskekølere

Energimærkning af chillers - væskekølere Energimærkning af chillers - væskekølere Per Henrik Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik Energiseminar, Plastindustrien, 4. dec. 2009 Agenda 1. Hvad er en chiller? 2. Resultater fra PSO-projekt

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5

Ref.: AC-Sun Klimaanlæg.doc 02-04-2009 SMI / side 1 af 5 AC-Sun en revolution i klimadebatten Klimaanlæg er i dag den hurtigst voksende el-forbrugende komponent i verden. Enhver bestræbelse på at mindske dette el-forbrug vil være af stor betydning for den fremtidige

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER

TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER TEMADAG KLIMAVENLIGE OG ENERGIEFFEKTIVE VARMEPUMPER Kort om Bosch og undertegnet. Bosch Termoteknik står for Bosch-gruppens varmeog varmtvandsløsninger og er sammen med internationale datterselskaber en

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Break Even vejledning

Break Even vejledning Break Even vejledning Formål med vejledningen og Break Even regneark: At give rådgiver og kølefirmaer et simpelt værktøj til hurtigt at bestemme, hvorvidt et ammoniakanlæg er økonomisk fordelagtigt at

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil

oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil oxy 3 heatpump Vi har tænkt på dig, der har fokus på miljø og sund livsstil 2 electrolux varmepumper electrolux varmepumper 3 Nyhed! Oxy 3 heatpump med vedligeholdelsesvarme Den nye Oxy 3 heatpump har

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

R717 Høj Temperatur Varmepumper

R717 Høj Temperatur Varmepumper Cool Partners R717 Høj Temperatur Varmepumper p Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23 års erfaring fra Danfoss, Sb Sabroe, YORK og Stal Praktisk produkt kendskab og system design Thomas

Læs mere

Konferencer, temamøder og workshops

Konferencer, temamøder og workshops Netværk for optimering af drift og vedligehold Konferencer, temamøder og workshops 2017 fordi vedligehold er mennesker Et fagligt univers Bliv medlem af og få adgang til stor faglig viden, inden for vedligehold

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

MØD DINE KUNDERS BEHOV

MØD DINE KUNDERS BEHOV MØD DINE KUNDERS BEHOV I Danmark har Carrier varemærket gennem tiden været kendt for køl på lastbiler og i butikker, men er på verdensplan en af de absolut største virksomheder i kølebranchen. Willis Carrier

Læs mere

Econet. Systemet der gør alle til vindere

Econet. Systemet der gør alle til vindere Econet Systemet der gør alle til vindere Vores innovative Econetsystem sparer energi på flere områder I Fläkt Woods innovative system Econet er komponenter sammenkoblet for at skabe en sikker og mere effektiv

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Vurdering af mulighederne for at erstatte kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 )

Vurdering af mulighederne for at erstatte kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) Vurdering af mulighederne for at erstatte kraftige drivhusgasser (HFC er, PFC er og SF 6 ) November 2001 Per Henrik Pedersen Civilingeniør Teknologisk Institut, Energi Gregersensvej Postboks 141 2630 Taastrup

Læs mere

AxiBlade. Kundefordel. Udgangstab. Motor- og elektroniktab. Flowtekniske tab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade. Elektrisk effekt P ed

AxiBlade. Kundefordel. Udgangstab. Motor- og elektroniktab. Flowtekniske tab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade. Elektrisk effekt P ed AxiBlade Motor- og elektroniktab Flowtekniske tab Udgangstab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade Elektrisk effekt P ed Kundefordel Statisk kapacitet P US 100%/ 89%/ 69,4%/ 54% / Værdier

Læs mere

Egnen virksomhed - Carbon Capture

Egnen virksomhed - Carbon Capture Egnen virksomhed - Carbon Capture Emil Hansen Jonas Fardrup Hennecke Mathias Brodersen Simon Paw Dam Bodholt Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 2 Forord Side 3 Indledning Side

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING

DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING DIN PARTNER PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING Korrekt indretning og køling af serverrum Reducer energiomkostningerne Forøg effektiviteten Få sikrere drift Lad os rådgive om korrekt køling og indretning af serverrum

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Elektrohammere. Højeste slagkraft i en ny dimension. Elektrohamrene fra Wacker Neuson

Elektrohammere. Højeste slagkraft i en ny dimension. Elektrohamrene fra Wacker Neuson H Elektrohammere Højeste slagkraft i en ny dimension. Elektrohamrene fra Wacker Neuson En elektrisk kraft på daglig basis. Elektrohamrene fra Wacker Neuson. FÅ DET BEDSTE UD AF TIDENS STRØM. Den tekniske

Læs mere

Electrolux Varmepumper 2012/2013

Electrolux Varmepumper 2012/2013 Electrolux Varmepumper 2012/2013 investering electrolux varmepumper 3 En god investering En Electrolux varmepumpe er først og fremmest en god økonomisk investering. Den pålidelige luft-til-luft varmepumpe

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til fiskeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal.

Alle. Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion. Produkter i rustfrit stål til fiskeriindustrien. www.danfoss.dk/ir-rustfrit-staal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkter til fiskeriindustrien Nøjagtig temperaturregulering og nul korrosion Inden for fiskeriindustrien kræves der hurtige, effektive og holdbare køleløsninger både på

Læs mere

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Anvendelse...3 Identifikation...3 Montering...5 Indstilling...6 Vedligeholdelse...6 Reservedele...8 Fejlfinding...9 2 RZ4DA201 DKRCC.PF.D00.A1.01

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift.

Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift. Temadag om Flowmåling i udvikling. Målemæssige udfordringer ved køling med faseskift. Ebbe Nørgaard Teknologisk Institut Køle- og Varmepumpeteknik Ebbe.norgaard@teknologisk.dk Tlf 72201273 Indhold Relevante

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

Stirling-motorer. Introduktion. Styrker/svagheder. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC)

Stirling-motorer. Introduktion. Styrker/svagheder. Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC) Stirling-motorer Jan de Wit, Dansk Gasteknisk Center, a/s (DGC) Introduktion Stirling-motoren er en spændende motortype, der baserer sig på et noget anderledes princip end de mere traditionelle forbrændingsmotorer.

Læs mere

Grøn kobling. En publikation om platformen "Grøn kobling"

Grøn kobling. En publikation om platformen Grøn kobling Grøn kobling En publikation om platformen "Grøn kobling" Introduktion Denne publikation om platformen "Grøn kobling" er et standpunktsdokument med indsamlede oplysninger om konsekvenserne ved brug af drivhusgassen

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

LNG Flydende Natur Gas

LNG Flydende Natur Gas Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG Flydende Natur Gas -som alternativ for dieselolie i den maritime sektor

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE

Det naturlige. valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE Det naturlige valg DAIKIN ALTHERMA LAVTEMPERATUR VARMEPUMPE 2 Det naturlige valg 3-i-1: Opvarmning, køling og varmt vand Daikin Altherma er et komplet opvarmnings- og varmtvandssystem med en funktion for

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter

Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter Sikkert byggeri med Parocs nye tætprodukter April 2009 Indholdsfortegnelse Energiklogt byggeri Lavere energiomkostninger og mindre risiko for skade... 3 Rette produkt til rette sted......................

Læs mere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere

Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Kuvatek leverandøre af bæredygtige og økonomiske drikkevandskølere Profil Kuvatek er en nordjysk virksomhed med en stor forkærlighed for koldt og friskt drikkevand. Derfor bruger vi det meste af vores

Læs mere

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING

KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING KAPACITETSSTYRET VS. ON/OFF- STYRET AC- & DC-AIRCONDITION TIL ELEKTRONIKKØLING EHSAN B. HAGHIGHI PhD, Thermal Specialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJECT MANAGER, ELECTRONICS DANTHERM

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT

eco TOP » EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER AIR COMFORT AIR TREATMENT AIR COMFORT AIR TREATMENT eco TOP» EN SERIE AF KOMPAKTE VENTILATIONSAGGREGATER MED TOPTILSLUTTEDE KANALER Energi, økonomi og ekspertise med ClimateConsult I ClimateConsult anvender vi vores ekspertise

Læs mere

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet

Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gas Kondenserende gaskedel med solfangere tilkoblet Gaskedel og solvarme i ét Den bedste opvarmning Der findes mange opvarmningstyper, nogle er meget energibesparende, nogle er baseret på vedvarende energi

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: TM 3 Side 1 af 5 TM 3 Side 1 af 5 1. Formål Klimateknik Den studerende skal opnå sådan teoretisk viden vedrørende klimateknik, at det sætter vedkommende i stand til på forsvarlig måde at forestå drift og vedligehold af

Læs mere

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug

Maj 2010. Danske personbilers energiforbrug Maj 2010 Danske personbilers energiforbrug Danske personbilers energiforbrug Fossile brændstoffer, CO 2 -udledning hvordan hænger det sammen? Benzin og diesel er fossile brændstoffer. Brændstofferne er

Læs mere