Troldholm II s ABC, Fakta og Værdier Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj Veksø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldholm II s ABC, Fakta og Værdier Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj 201-241 3670 Veksø"

Transkript

1 Andelsboligforeningen Troldholm II Korshøj Veksø 1

2 A... 4 Affaldssortering... 4 Andelsboligforeningen Troldholm II... 4 Andelsbolig... 4 Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF)... 4 Antenneforening, Veksø... 4 B... 4 Bestyrelse... 4 Boligafgift... 4 Bopælspligt... 5 Borgerlaug, Veksø... 5 Budgetmøde... 5 C... 5 Containere til affald... 5 D... 5 E... 5 El... 5 F... 5 Fastelavn... 5 Fremleje... 5 Frugttræer... 6 Fællesarealer... 6 Fælleshus... 6 Fællesspisning... 6 G... 6 Gasfyr... 6 Gaver... 6 Generalforsamling... 6 H... 7 Haveaffald... 7 Havedage/Haveudvalg... 7 Hjemmeside... 7 Husdyr... 7 I og J... 7 K... 7 Kilen, den grønne... 7 Kontakt til foreningen... 7 Kørsel for foreningen... 7 L... 8 Lån... 8 M... 8 Maling af vinduer og døre samt træværk... 8 Medlemskaber... 8 N... 8 Nøgle til fælleshus... 8 O... 8 Opslagstavle... 8 P... 8 Parkering... 8 Q... 9 R

3 Renholdelse... 9 S... 9 Socialt samvær... 9 Snerydning... 9 Støtteforening... 9 Særaftaler... 9 T... 9 Trailer... 9 U V Vedligeholdelse Vedtægter Vejlaug Venteliste Ventilationskanaler Vurdering W, X, Y, Z, Æ Ø og Å Økonomi

4 A Affaldssortering Andelsboligforeningen ligger i Egedal Kommune, som affaldssorterer i bio- og restaffald. Husstandens affald sorteres inden udsmidningen i affaldscontainer (se under C). Principperne kan ses i folder fra kommunen, som husstandsomdeles én gang årligt. Andelsboligforeningen Troldholm II Foreningen er fra april 1987 og består af 21 rækkehuse fordelt på 7 blokke med tilhørende fællesarealer. Boligerne er fordelt med 14 2-plans huse og 7 1-planshuse. 1- planshusene er 2 rums boliger på ca. 65 kvm, og 2-planshusene er oprindeligt 4 rums boliger på ca. 98 kvm. Men i årenes løb er en del af 4 rums boligerne ændret til 3 rums boliger ved sammenlægning af værelser på 1. salen. Boligernes facader er opført i både mursten og træ, så der er en del vedligeholdelse, som skal udføres med jævne mellemrum (læs mere herom under V). Til foreningen hører også et fælleshus på ca. 98 kvm. Fælleshuset er ejet i fællesskab med naboforeningen Troldholm III. (læs mere herom under F). Andelsbolig Det at erhverve en andelsbolig indebærer en bopælspligt samt et fælles ansvar for foreningen og dennes drift. Det betyder, at man påtager sig et ansvar for at tage del i bestyrelsesarbejde (læs mere herom under B), i vedligeholdelse af fællesarealer (læs mere herom under F) og en del af den indvendige- og udvendige vedligeholdelse. Andelsboligforeningens drift og andelshavernes ansvar og pligter er reguleret i Andelsboligloven og som følge heraf foreningens vedtægter. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) Andelsboligforeningen er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF). Her kan bestyrelsen søge råd og vejledning, når det er påkrævet. Antenneforening, Veksø Andelsboligforeningen er tvunget medlem af en fælles antenneforening, og foreningen er repræsenteret i Veksø Antenneforening. B Bestyrelse Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og suppleanter. Formanden er valgt på generalforsamlingen, den øvrige fordeling sker ved bestyrelsens egen konstituering. Boligafgift Boligafgiften skal tilmeldes og betales via PBS. 4

5 Bopælspligt Ved erhvervelse af en andelsbolig vil det være en forudsætning, at køberen har til hensigt at bebo boligen. Hvis bopælspligten ikke opfyldes kan medlemmet ekskluderes af foreningen (læs mere i foreningens vedtægter). Borgerlaug, Veksø Veksø Borgerlaug er en upolitisk forening som består af repræsentanter fra Veksøs ejer-, andels- og almennyttige boligforeninger. Borgerlauget er byens talerør og andelsboligforeningen er repræsenteret. Læs mere på Budgetmøde Budgetmøde holdes hvert år i november måned med henblik på fastsættelse af det kommende års boligafgift. Denne bliver efterfølgende konfirmeret på den ordinære generalforsamling, som afvikles i april måned. C Containere til affald Foreningen har fælles affaldsskur med affaldscontainere (5 til restaffald og 1 til grønt/husholdningsaffald). Affaldsskuret ligger overfor beboelse, og det er derfor vigtigt, at vi tager hensyn til hinanden ved at pakke sit affald ordentligt ind og ikke smider andet affald i containeren, end den er beregnet til. Lugtgenerne kan blive voldsomme. Containerne rengøres 1-2 gange årligt af andelshaverne selv. D E El Boligen er udstyret med et HFI-relæ, og det påhviler andelshaveren at afprøve dette én gang årligt. F Fastelavn Hvert år er foreningen sammen med naboforeningen vært for Veksø Fastelavns Klubs optoget med heste og vogne. Læs mere på Fremleje Fremleje af andelsboligen kan kun lade sig gøre med bestyrelsens godkendelse i op til 2 år ved bl.a. dokumenteret Arbejdsmæssig forflyttelse Sygdom Studieophold (Læs mere i vedtægterne) 5

6 Frugttræer På foreningens fællesarealer har vi forskellige frugttræer. Disse er til fri afbenyttelse for andelshaverne. Fællesarealer Troldholm II har mange og store fællesarealer, som foreningens medlemmer i fællesskab holder på nogle fastlagte havedage (læs mere under H). Fælleshus Sammen med Andelsboligforeningen Troldholm III deler vi et dejligt fælleshus. Fælleshusets drift og vedligeholdelse betaler vi til over boligafgiften. Dog har vores andelsboligforening forpligtelsen til hver andet år (lige år) at sørge for hovedrengøring samt vedligeholdelse af udenoms arealer. Fælleshuset kan lejes til en rimelig pris til afholdelse af fester. Fælleshuset kan kun lejes af andelsboligforeningernes medlemmer. Fælleshuset kan uden beregning benyttes af andelshaverne til møder og socialt fællesskab i foreningsregi, når ikke huset er lejet ud. Fælleshuset styres af en Fælleshusstyrelse bestående af medlemmer fra begge foreninger. Bestyrelserne for de to foreninger træffer de økonomiske beslutninger. Fællesspisning Der er blevet skabt en tradition for, at Fælleshuset benyttes til fællesspisning en gang om måneden for de andelshavere fra de to foreninger, som tilmelder sig arrangementet. Datoer er opslået på døren ind til fælleshuset om omdeles til de enkelte andelshavere. Madlavningen går på skift. Prisen er 50,00 kr. pr. deltager excl. drikkevarer. Èn gang om året lænses kassen, og alle spiser gratis. G Gasfyr Varme og varmt vand fås via eget gasfyr. Det påhviler den enkelte andelshaver selv at sikre, at fyret ikke løber tør for vand. Reparation og vedligeholdelse i øvrigt dækkes af foreningen. Alle boliger har samme fyr, som er installeret samtidig. Gaver Foreningen har oprettet en fødselsdagsliste for de, som ønsker at være på en sådan. Ved runde fødselsdage og andre mærkedage, som bestyrelsen får kendskab til gives en gave til andelshaveren til en værdi á 150,00 kr. Generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afvikles inden udgangen af april måned. Dagsordenen fremgår af foreningens vedtægter. På generalforsamlingen vælges bestyrelsen samt formanden. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. På generalforsamlingen vælges endvidere repræsentanter til hhv. Veksø Borgerlaug, Veksø Antenneforening, Vej- og Kilelaug samt interne udvalg så som Haveudvalg og Fælleshusstyrelse. 6

7 H Haveaffald Eget haveaffald er andelshaveren selv ansvarlig for at få bortskaffet. Hvis der er kørselsmulighed kan eget haveaffald komme med på havedagene. Alternativt aftaler man med andre andelshavere om bortkørsel uden for havedagene. Eget haveaffald skal opbevares i eget skur eller have, indtil det kan blive kørt bort. Havedage/Haveudvalg I sæsonen bestræber vi os på at mødes en gang om måneden (undtagen juli) og hjælpes ad med at vedligeholde vores mange og store fællesarealer. Vi har redskaber i foreningen, som vedligeholdes på foreningens regning. Foreningen har jo mange år på bagen, og derfor er hække/buske og træer velvoksne og kræver jævnlig pleje. Det haveaffald, som jo naturligt samles på havedagene køres på trailer til Toppevad (genbrugspladsen) af en eller flere af de andelshavere, som har træk på bilen alternativt må foreningen leje en bil med træk til bortskaffelse, hvis ingen andelshaver med træk er fremmødt. Såfremt det er muligt vælges et haveudvalg, som udstikker arbejdsopgaverne i løbet af sæsonen. Hjemmeside Foreningen har egen hjemmeside Husdyr Det er tilladt at holde mindre almindelige husdyr i foreningen, blot er man forpligtet til at sørge for, at dyrene ikke er til gene for de øvrige beboere. Se foreningens vedtægter. I og J K Kilen, den grønne Andelsboligforeningen har en andel af den grønne kile, som løber mellem Korshøj og Kelsted. Det betyder, at vi har nogle omkostninger sammen med de øvrige foreninger på vejene til at vedligeholde og pleje naturarealet. Kilen er fredet. Kontakt til foreningen Man kan kontakte foreningen via denne mailadresse: Kørsel for foreningen I forbindelse med havedagene eller anden aktivitet for foreningen dækker foreningen kørsel i egen bil med statens skattefri takster. 7

8 L Lån Det er muligt for den enkelte andelshaver at optage banklån med sikkerhed i andelen. Det er et privat lån, som foreningen ingen andel har i. M Maling af vinduer og døre samt træværk Boligens vinduer og døre samt træværk skal males efter en vedligeholdelsesplan. Foreningen indkøber maling til dette arbejde, men det er andelshaveren, som selv skal udføre malerarbejdet og lægge pensler til. Det er vigtigt at huske, at maling af vinduer og døre inkluderer maling af alle kanter. Det betyder, at optimal maling kun kan lade sig gøre ved at åbne vinduer og døre, når der males. Såfremt der sker skader på vindues- eller dørrammer grundet manglende maling, kan man ikke være sikker på, at foreningen dækker reparation/udskiftning. Malerarbejdet annonceres og skal være tilendebragt senest 1. oktober i pågældende år. Herudover har andelshaveren ansvar for maling af egen skurdør, når dette annonceres og i fællesskab maler vi de store flader på skurlængerne samt døre til affaldsskur og redskabsskur. Medlemskaber Andelsboligforeningen er medlem af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) og Veksø Antenneforening. Se under A samt Veksø Borgerlaug se under B. N Nøgle til fælleshus Man kan mod betaling af depositum få nøgle til Fælleshuset. Susanne Mosby, nr. 103, Troldholm III, administrerer for tiden nøglerne. Det er vigtigt at passe godt på nøglen, da det er en systemnøgle. Ved bortkomst skal låsen omstilles og nøgler udskiftes. O Opslagstavle Ved affaldsskuret er opsat et udhængsskab, som fungerer som foreningens opslagstavle. Her vil der jævnligt være opsat nyheder, referater, invitation m.m. Opslagstavlen er til andelshavernes fælles brug, og nøglen ligger inden for til venstre i affaldsskuret. P Parkering Til andelsboligforeningen hører 22 parkeringspladser således at hver andel har brugsret til én plads. Den sidste plads er forbeholdt gæster. Gæster kan også parkere på Korshøj. Der er udarbejdet en plan for parkeringspladsen. 8

9 Q R Renholdelse Det er andelshaverens ansvar at holde sit udenomsareal rent og pænt samt sørge for at holde hække i en højde, der overholder gældende regler samt sikre, at evt. træer ikke skygger og generer naboen. S Socialt samvær Det sociale samvær opstår her i foreningen både spontant og planlagt. Foreningen har små åndehuller med borde/bænkesæt og grill. Snerydning Andelsboligforeningens medlemmer forsøger så vidt muligt selv at klare snerydning og grusning/saltning af fællesstier inden for foreningen. Foreningen har de fornødne redskaber. Eget indgangsparti påhviler den enkelte andelshaver. Såfremt vi ikke får tilkendegivelser til frivillig hjælp til stierne, må man også tage et nap med med fællessti i umiddelbar nærhed af eget indgangsparti. Såfremt der ikke er frivillige nok til at tage en tørn, må der forventes udgifter til udefra kommende hjælp. Støtteforening Andelsboligforeningen har igennem mange år støttet Børnenes Juletræsfest med et beløb. Børnenes Juletræsfest er en foreningen, som hvert år afvikler en gammeldags juletræsfest for børnene med stort juletræ i Veksø Multihal med leg, dans om juletræet med nisserne og godteposer. Løjerne løber af stabelen 4. juledag (28.12.) Særaftaler Såfremt der indgås særaftaler mellem køber og sælger i forbindelse med salg af andelsbolig er disse aftaler andelsboligforeningen uvedkommende. Dette er udelukkende et mellemværende mellem køber og sælger. Sådanne aftaler kan ikke indføjes i en købsaftale. T Trailer Foreningen har en trailer, som benyttes til bortkørsel af haveaffald på havedage. Denne trailer kan også benyttes af andelshaverne til private formål. Traileren må ikke efterlades fyldt. 9

10 U V Vedligeholdelse Det påhviler den enkelte andelshaver at vedligeholde og renholde sin bolig se nærmere i vedtægterne. Vedtægter Foreningens vedtægter læner sig tæt op ad ABF s standardvedtægter. Foreningens vedtægter kan også findes på hjemmesiden. Vejlaug Foreningen er repræsenteret i et vejlaug, hvor beslutninger træffes og udgifter fordeles forholdsmæssigt vedr. reparationer, snerydning og saltning af stamvejen (Korshøj). Venteliste Foreningen har etableret en venteliste, hvor interesserede kan blive skrevet op. Det er gratis at stå på ventelisten. Man kan bede om at blive skrevet på venteliste via kontaktmailen: Ventilationskanaler Påmonteret nogle af vinduerne findes ventilationskanaler. Disse bør være åbne såvel sommer som vinter. Disse sørger for en nødvendig ventilation af boligen. Kan dog ikke erstatte jævnlig udluftning. Påmonteret soklen findes ventilationskanaler, og disse bør ikke tildækkes. Vurdering Andelsboligforeningen er valuarvurderet. W, X, Y, Z, Æ Ø og Å Økonomi Foreningen har en god og sund økonomi, men der skal dog påregnes ekstra udgifter til vedligeholdelse de kommende år. 10

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II

Beboerhåndbog. Skårupvej Andelsboligforening II Beboerhåndbog Skårupvej Andelsboligforening II 1 Foreningen Generalforsamlingen Som ejer af en andelsbolig har du store muligheder for indflydelse på din egen boligsituation gennem deltagelse i bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter

Livet som andelshaver. - Fællesskab med rettigheder og pligter Livet som andelshaver - Fællesskab med rettigheder og pligter Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en ejendom eller klynge af huse (tæt/lav), hvor du som andelshaver

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13.

ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. A/B KNASTEN - Husorden side 1 ANDELSBOLIGFORENINGEN KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13. Antenner Det ikke tilladt at opsætte synlige antenner. Der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg igennem

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen

Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Lidt historie om Grundejerforeningen Fløngvænget - Bavneåsen Indholdsfortegnelse side Lidt historie...2 Kabel TV...3 Fastelavnsfest / Sommerfest...3 Veje...3 Fællesareal...3 Flagning...4 Fællesregnskab...4

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN, SMØRUM

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN, SMØRUM GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN, SMØRUM Velkomst til og information om grundejerforeningen m.m. Bestyrelsen for GF Boesagerparken vil gerne byde dig/jer velkommen til grundejerforeningen, der er placeret

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere