Din brugermanual SAMSUNG RR82EERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG RR82EERS http://da.yourpdfguides.com/dref/2597060"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Modelnummer Serienummer 2_ dit nye køleskabs egenskaber sikkerhedsinformation SIKKERHEDSINFORmATION Før betjening af apparatet, bedes du venligst læse denne manual grundigt og gemme den for fremtidig reference. Brug kun fryseren til dens tiltænkte formål, som beskrevet i instruktionsvejledningen. Apparatet er ikke påtænkt til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mentalt kapacitet, eller mangel på erfaring og kendskab til apparatet, undtagen hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af apparatet, af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed. Da de følgende betjeningsanvisninger er beregnet til flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs egenskaber afviger lidt fra de, der er beskrevet i denne manual. Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler: ADVARSEL Farer eller usikker betjening som kan forårsage alvorlig personskadeellerdød. IKKE. Afmonter IKKE. Rør IKKE. Følg vejldningerne nøje. Afbryd strømstikket fra stikkontakten. til servicecentret for hjælp. dem venligst nøje. Forringet isolering af elektriske dele, kan medføre elektrisk stød eller brand. Placer ikke dette køleskab i direkte sollys eller udsat for varme fra komfurer, varmere eller andre apparater. Brug aldrig gasrør, telefonlinjer eller andre potentielle lysstænger til jordingen. - Forkert brug af jordforbindelsesstikket, kan medføre elektrisk stød. Tilslut ikke flere apparater i den samme stikdåse. Køleskabet bør altid være tilsluttet til dets egen individuelle stikkontakt, som har en nominel spænding som passer til mærkepladen. - Dette giver den bedste ydelse og forebygger også overbelastning af ledningskredsløbene, som kan medføre en brandrisiko ved overbelastede ledninger. Hvis stikkontakten er løs, må strømstikket ikke tilsluttes. - Der er risiko for elektrisk stød eller brand. Brug ikke en ledning som har synlige brud eller skader fra slid på nogle dele af ledningen. Bøj ikke strømledningen for meget eller placer den ikke under tunge objekter. Afbryd aldrig køleskabet ved at trække i strømledningen. Tag altid ordentligt fast i stikket og træk det lige ud fra stikkontakten. - Skade på ledningen kan forårsage en kortslutning, brand og/eller elektrisk stød. Tilslut strømstikket i den korrekte position med ledningen hængende nedad. - Hvis du tilslutter strømstikket omvendt, kan ledningen blive afskåret og forårsage brand eller elektrisk stød. Når køleskabet flyttes, skal påpasselig med ikke at rulle over eller beskadige strømledningen. - Dette udgør en brandfare. Sørg for at strømstikket ikke klemmes eller beskadiges af bagsiden af køleskabet. Indpakningsmaterialet skal opbevares utilgængeligt for børn. - Der er risiko for død ved kvælning hvis børn tager det på hovedet. Apparatet skal placeres så stikket er tilgængeligt efter installationen. Køleskabet skal være jordforbundet. - Du skal jordforbinde køleskabet for at forebygge enhver strømlækage eller elektrisk stød, forårsaget af en strømlækage fra køleskabet. 4_ sikkerhedsinformation Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes omgående af fabrikanten eller dennes servicemedarbejder. Køleskabets sikring skal udskiftes af en kvalificeret tekniker eller et servicefirma. - Ellers er der risiko for elektrisk stød eller personskade. FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSIGNALER TIL INSTALLATION Tillad nok plads til at installere køleskabet på en lige overflade. - Hvis det køleskab ikke står lige, er det muligt at det indvendige kølesystem ikke fungerer korrekt. Hold udluftningsåbningen i apparatets indkapsling eller monteringsstruktur fri for hindringer. Lad apparatet stå i 2 timer efter installationen. ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSIGNALER TIL BRUG Tilslut ikke strømstikket med våde hænder. Opbevar ikke ting ovenpå apparatet. - Når du åbner eller lukker døren, kan tingene falde ned og forårsage personskade og/eller ødelægges. Sæt ikke en beholder fyldt med vand ovenpå køleskabet. - Hvis der spildes vand, er der risiko for brand eller elektrisk stød. Lad ikke børn hænge i døren. Hvis ikke, kan dette medføre alvorlig skade. Lad ikke børn komme ind i køleskabet. Der er risiko for fangning af børnene. Før ikke hænderne ind i området under køleskabet. - Der findes skarpe kanter som kan forårsage personskade. Lad ikke bærn træde på skuffens afdækning. - Den kan gå i stykker og medføre en glidefare. Overfyld ikke køleskabet med madvarer. - Når du åbner døren kan en madvare falde ud og forårsage personskade eller skade på madvarerne. Stik aldrig fingre eller andre objekter ind i dispenserhullet. - Dette kan medføre personskade eller skade på materialet. Opbevar ikke flygtige eller brandbare substanser i køleskabet. - Opbevaring ad benzin, fortynder, alkohol, æter, LP gas og andre sådanne produkter kan forårsage eksplosioner. Opbevar ikke farmecautiske produkter, videnskabelige materialer eller temperaturfølsomme produkter i køleskabet. - Produkter som kræver en nøje temperaturkontrol, må ikke opbevares i køleskabet. Sæt ikke elektriske apparater ind i køleskabet, undtagen hvis de er af en type der er anbefalet af fabrikanten. sikkerhedsinformation _5 sikkerhedsinformation Brug ikke mekaniske apparater eller andre hjælpemidler til at fremskynde afrimningsprocessen, undtagen dem der anbefales af fabrikanten. Kølekredsløbet må ikke blive beskadiget. Adskil eller reparér ikke køleskabet selv. - Der er risiko for brand, defekt og/eller personskade. Børn bør holdes under opsyn, for at undgå at de leger med apparatet. Flasker skal opbevares på en fast måde, så de ikke falder ud. Dette produkt er kun beregnet til opbevaring af mad i et hjemligt miljø. Hvis der findes en gaslækage, undgå nøgne flammer eller andre mulige antændelseskilder og luft i rummet hvor fryseren står i flere minutter.

3 Brug kun de LED lamper der leveres af fabrikanten eller servicemedarbejderne. Træk strømstikket ud af stikkontakten, før du skifter lamperne inden i køleskabet. - Ellers er der risiko for elektrisk stød. Hvis du kan lugte lægemidler eller røg, træk strømstikket ud omgående og kontakt dit Samsung Electronics servicecenter. Hvis du har problemer med at udskifte lampen, bedes du venligst kontakte en servicemedarbejder. Hvis produkterne er udstyret med en LED lampe, må du ikke afmontere lampeafdækningen og LED lampen selv. - Kontakt venligst din servicemedarbejder. FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYmBOLER TIL BRUG Hvis køleskabet afbrydes fra strømforsyningen, bør du vente i mindst fem minutter før du tilslutter det igen. Hvis du har planlagt en lang ferie eller køleskabet ikke tages i brug over en længere periode, bør du tømme køleskabet og trække strømstikket ud. - En slidt isolering kan forårsage brand. Fjern overskydende fugt fra indersiden og lad dørene stå åbne. - Ellers kan der opstå lugt og dannes mug. For at produktet virker så godt som muligt, - Bør der ikke placeres madvarer nær ved ventilationshullerne på bagvæggen i køleskabet, da dette kan blokere for den fri luftcirkulering i køleskabet. - Pak maden ind korrekt eller læg den i lufttætte beholdere før den lægges ind i køleskabet. Fyld kun vandbeholderen, isbakken med drikkevand. Hvis køleskabet bliver våd, skal strømstikket trækkes ud og du bedes kontakte dit Samsung Electronics servicecenter. 6_ sikkerhedsoplysninger FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYmBOLER TIL RENGØRING Sprøjt ikke vand direkte ind i eller på ydersiden af køleskabet. - Der er risiko for brand eller elektrisk stød. Undgå at forstøve brændbare gasser i nærheden af køleskabet. - Der er risiko for eksplosion eller brand. Undgå at forstøve rensemidler direkte på displayet. - De trykte bogstaver på displayet kan blive slettede. Fjern allle fremmedmaterilaer eller støv fra strømstikkets pinde. Ellers er der risiko for brand eller elektrisk stød. ADVARSEL Træk strømstikket ud af stikkontakten, før du skifter lamperne inden i køleskabet. - Ellers er der risiko for elektrisk stød. Vælg den bedste placering til køleskabet Et sted hvor anordningen ikke udsættes for direkte sollys. Et sted med en lige overflade. Et sted med nok plads til at køleskabets dør kan åbnes uden problemer. 600mm 100mm 550mm 1800mm or 1650mm 1,175mm 50mm 1,010mm Højden på produktet kan variere af at deaktivere børnesikringsfunktionen, tryk på knappen Børnesikring igen i 3 sekunder. 18_kører Køleskab Tryk på knappen Fridge (Køleskab) for at indstille den ønskede temperatur fra området mellem 1 C og 7 C. Standardtemperaturen er sat til 3 C og hver gang du trykker på knappen Fridge (Køleskab) vil temperaturen ændre sig i den følgende orden og temperaturindikatoren vil vise den ønskede temperatur. 02 KØRER Når temperaturindstillingen er udført, vil temperaturindikatoren vise køleskabets aktuelle temperatur. Hvis den aktuelle temperatur er højere end 9 C, vil temperaturindikatoren blive vist som 9 C. Power Cool Tryk på knappen Power Cool for at aktivere Power Cool funktionen. Power Cool indikatoren vil blive tændt og køleskabet vil mindske tiden der er nødvendig til at afkøle produkter i køleskabet. Power Cool funktionen fungerer i 2 timer og 30 minutter til at nedkøle køleskabet hurtigt. For at deaktivere Power Cool funktionen, tryk på knappen Power Cool igen. Power Cool funktionen kan ikke bruges samtidig med Ferie funktionen. Når Ferie funktionen vælges, vil Power Cool funktionen automatisk blive deaktiveret. Alarm Tryk på knappen Alarm for at aktivere alarm-funktionen. Alarm indikatoren vil blive tændt og køleskabet vil advare dig med en alarmlyd, hvis køleskabets dør holdes åben i mere end 2 minutter. For at deaktivere alarm funktionen, tryk på knappen Alarm igen. Ferie Tryk på knappen Ferie for at aktivere Ferie funktionen. Ferie indikatoren vil blive tændt og køleskabet vil indstille temperaturen til 15 C for at mindske strømforbruget mens du er væk, (på ferie eller forretningsrejse etc.) mens køleskabet holdes fri for bakterier og lugt. Ferie funktionen vil automatisk blive deaktiveret hvis du vælger Power Cool funktionen eller justerer temperaturen, mens Ferie funktionen er sat til. Sørg for at fjerne madvarer før Ferie funktionen sættes til. kører _19 betjene dit køleskab OPBEVARE madvarer Samsung køleskabet er designet til at give dig maksimale pladsbesparende egenskaber og funktioner. Køleskabet har nyskabende kølerum, som er fremstillet, så dine madvarer kan holdes friske i længere tid. Husk, at for at undgå at madlugte trænger ind i andre madvarer, skal de pakkes godt ind i lufttæt emballlage Nogle af egenskaberne såsom vandbeholder og minibar kan være forskellige og er muligvis ikke til rådighed afhængigt af modellen. For at få mere plads, kan du flytte vandbeholderen 8. Det påvirker ikke de termiske eller mekaniske egenskaber. En erklæret opbevaringsvolumen for køleskabet beregnes med disse dele fjernede. 20_ kører 1 GLASHYLDER 2 UDTAGELIG KØLEBOKS HYLDE DER KAN FOLDES Du kan opbevare drikkevarer; friske produkter eller madvarer, som skal tilberedes hurtigt. Hylder lavet af glas er lette at rengøre og det er let at se hvad der er opbevaret i køleskabet. Disse hylder er designet til at være brudsikre og kan bruges til at opbevare alle typer mad og drikkevarer. Hylden fungerer både som som en hylde med fuld dybde eller kan foldes sammen for at kunne få plads til højere beholdere. Plasticskuffen holder temperaturer der er lave nok til, at opbevare fisk, kød eller andre friske råvarer længere og friskere. er designet til at opbevare store og tunge produkter f. eks. mælk eller andre flasker og beholdere.

4 Du kan opbevare drinks og snacks lettilgængeligt i hjemmebaren. bedste sted til opbevaring af æg. Løft hylden lidt op og skub den indad. 2. Når fugtigheden indendørs er høj, kan der dannes sved omkring drikkestation & dispenser. Tænd for kontakten til anti-sved varmeapparatet for at fjerne sved, og sluk for kontakten, når sveden forsvinder. Hjemmebaren findes muligvis ikke, afhængigt af modellen. Kontakt til antikondens-opvarmer 22_ kører BRUGE VANDDISPENSEREN Påfyldning af vand Du kan påfylde vand i vandbeholderen, der sidder inden i køleskabet eller du kan udtage vandbeholderen for at påfylde vand. 02 KØRER Metode1 Fyld vand gennem åbningen i toppen af vandbeholderen. Hvis du fylder vandet på for hurtigt, kan vandet flyde over. Metode2 1. Frigør låsen på begge sider af vandbeholderen for at aftage låget. 2. Fyld vand i vandbeholderen. FORSIGTIG Der må kun fyldes vand i vandbeholderen. Tappe vand fra dispenseren Placer et glas under vandudløbet og tryk blidt imod vanddispenserens håndtag med dit glas. Den blå lampe tændes når du presser på håndtaget. Sørg for at glasset er på linje med dispenseren for at forhindre vandet i at sprøjte ud. Vandbeholderen findes muligvis ikke, afhængigt af modellen. kører _23 rengøring og vedligeholde dit køleskab AFmONTERE INDVENDIGE DELE Aftagelig køleboks Træk køleboksen helt ud og løft den derefter lidt op for at tage den ud. Hylder Løft blidt op i hylderne med begge hænder og træk dem imod dig selv. (Glashylde/hylde der kan foldes) Skuffer Træk skufferne helt ud og løft dem lidt op for atudtage dem. (Plasticskuffe/fugtskuffe) Dørkasser Tag fast fat i dørkassen med begge hænder og løft den blidt op for at udtage den. 24_ rengøring og vedligeholdelse Vandbeholder Tag fast fat i dørkassen med begge hænder og løft den blidt op for at tage vandbeholderen ud. Vandbeholderen findes muligvis ikke, afhængigt af modellen. 03 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Hjemmebar 1. Aftag dørkassen placeret på toppen af hjemmebaren. 2. Tryk på den nederste venstre og højre del af hjemmebaren med begge hænder og løft op for at åbne den. Hjemmebaren findes muligvis ikke, afhængigt af modellen. Udluftningsapparat Tryk på håndtaget som pilen angiver og træk i afdækningen. rengøring og vedligeholdelse _25 rengøring og vedligeholdelse af dit køleskab RENGØRE KØLESKABET Vedligeholdese af dit Samsung køleskab, forlænger produktets levetid og hjælper med at holde det fri fra lugt og bakterier. Rengøre den indvendige del Rengør indervæggene og de indvendige dele med et mildt rensemiddel og aftør dem derefter med en blød klud. Du kan udtage skufferne og hylderne for en mere grundig rengøring. Sørg for at tørre dem før de sættes ind på plads igen. Rengøring af ydersiden Aftør kontrolpanelet og displaypanelet med en ren blød klud. Sprøjt vand på rensekluden i stedet for at sprøjte direkte på køleskabets overflade, for at sikre en lige fordelingen af fugten på overfladen. Døre, håndtag og skabets overflader bør rengøres med et mildt rensemiddel og derefter aftørres med en tør blød klud. For at holde apparatet i pæn stand, bør ydersiden poleres en eller to gange om året. Brug ikke Benzol, fortynder eller CloroxTM til rengøring. De kan beskadige apparatets overflade og udgøre en brandrisiko. ADVARSEL 26_ rengøring og vedligeholdelse Rengøring bagved køleskabet For at holde kabler og synlige dele fri for støv og ophobning af snavs, bør der støvsuges bagved køleskabet en eller to gange om året. 03 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL Tag ikke bagpanelet af. Dette kan medføre risiko for elektrisk stød. Rengøring af dørtætningslister Hvis dørtætningslisterne er beskidte, er det muligt at dørene ikke kan lukkes ordentligt og at køleskabet ikke fungerer korrekt. Rengør dørtætningslisterne for snavs med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud. Aftør med en ren blød klud. FORSIGTIG Hæld ikke vand på køleskabet, mens stikket er sat i, da dette kan forårsage elektrisk stød. Der må ikke bruges benzol, fortyndervæske eller bilvaskemiddel til rengøringen, da dette kan udgøre en brandrisiko. Du kan tage gummiforseglingen i døren af, når den skal rengøres. Du skal sørge for at sætte gummiforseglingen i døren korrekt på igen, da køleskabet ellers ikke kører effektivt. rengøring og vedligeholdelse _27 rengøring og vedligeholdelse af dit køleskab RENGØRE VANDDISPENSEN 1. Aftag vandtanken fra køleskabets dør. 2. Frigør låsen på begge sider af vandbeholderen for at aftage låget. 3. Aftag filteret og filterbeholderen Filter Filterbeholder Der findes muligvis ikke et filter afhængig af, hvilken model det er. 4. Aftag dispenserhanen ved at dreje den imod uret. 5. Rengør alle dele i løbende vand. Brug en blød børste til at rengøre dispenserhanen. Brug opvaskemiddel hvis en mere grundig rengøring er nødvendig. Vandbeholderen findes muligvis ikke, afhængigt af modellen. FORSIGTIG Vær forsigtig ikke at beskadige eller løsne dispenserhanen. Hvis du er for hård ved dispenserhanen, kan vandet flyde over. 28_ rengøring og vedligeholdelse RENGØRE UDLUFTNINGSAPPARATET Rengør udluftningsapparatet når lugten ikke forsvinder efter at have brugt den over en længere periode. 1. Tryk på håndtaget som pilen angiver og træk i afdækningen. 03 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 2. Aftag udluftningsapparatet fra udfræsningen. 3. Gennemvæd udluftningsapparatet i varmt vand i over 4 timer og lad det tørre i 8 timer i skyggen. Det anbefales at rengøre udluftningsapparatet efter at have brugt det i 6 måneder til 1 år. UDSKIFTE DEN INDVENDIGE BELYSNING 1. Løft op i lampens afskærmning med din hånd eller med en skruetrækker.

5 Powered by TCPDF ( 2. Drej lyspæren imod uret for at tage den ud. Efter at have udskiftet pæren, lukkes afskærmningen. ADVARSEL Hvis produkterne er udstyret med en LED lampe, må du ikke afmontere lampeafdækningen og LED lampen selv. - Kontakt venligst din servicemedarbejder. rengøring og vedligeholdelse _29 bilag PROBLEmLØSNING FEJL Apparatet fungerer ikke eller temperaturen er for høj. LØSNING Kontrollér om strømstikket er korrekt tilsluttet. Er temperaturkontrollen på frontpanelet korrekt indstillet? Skinner solen ind på apparatet eller står der andre varmekilder i nærheden? Er nogle fremmedlegemer faldet bagved eller under apparatet? Kommer støjen fra apparatets kompressor? Varmebestandige rør er installerede i de forreste hjørner af apparatet til at forebygge at der dannes kondens. Når de omgivende temperaturer stiger, er dette muligvis ikke altid effektivt. Imidlertid, er dette ikke unormalt. U nder meget fugtige vejrforhold, kan der forekomme kondens på ydersiden af apparatet, når fugten i luften kommer i kontakt med apparatets kolde overflade. Dette er kølevæsken, som afkøler apparatets inderside. Er der fordærvede madvarer inden i køleskabet? Er døren helt lukket? Mad med højt vandindhold er gemt uafdækket med en høj luftfugtighed eller døren er blevet efterladt åben over en længere periode. Opbevar maden med indpakning eller i lukkede beholdere. Der er usædvanlig støj. Apparatets forreste hjørner og sider er varme og der begynder at blive dannet kondens. Du kan høre en boblende væske inden i apparatet. Der er en dårlig lugt inden i apparatet. Der er et lag af frost på apparats vægge. Der dannes kondens på indervæggen af apparatet og rundt om grøntsagerne. 30_ bilag Monteringsdele Sådan samler du produkterne Med Samsung modellerne, der begynder med R Z**, RR** kan du bruge kombinationen `Side om Side'. Du kan få yderligere oplysninger i butikken om farve og design. Hvis du bruger `Side om Side', skal du være opmærksom på følgende: - Det anbefales, at køleskabet placeres til højre, så det giver den bedste ydeevne - For at få det bedste resultat skal du sørge for, at der er følgende melemrum til stede og at installere AFSTANDSSKIVERNE, der fulgte med i installationssættet. (Ekstraudstyr) - Se side 16 vedrørende samme højde på både køleskab og fryser. - For at åbne køleskabsdøren helt skal der være 50 mm sideplads. Monteringsretning Monteringsbeslag Forbindelsesstykke Sådan monteres produktet Sørg for, at der er slukket for strømmen til begge produkter. 1. Der skal være en afstand på ca. 5-7 cm mellem køleskab og fryser. 2. Tag skruerne ud af dækpladerne til de forreste ben på både køleskab og fryser og fjern begge dækplader. 3. Tag skruerne ud af begge produkter, isæt monteringsbeslaget i bunden og sæt skruerne i igen. Monteringsbeslag, bund A 4. Indsæt forbindelsesstykket mellem køleskab og fryser. Fryser Køleskab 5. Sæt de to monteringsbeslag grundigt fast foroven på produkterne. Monteringsbeslag, bund A Dækplade til forreste ben Monteringsbeslag 6. Sæt igen dækpladen over de forreste ben på begge produkter. Forb indelse sstykke 1175 Monteringsretning 2030 Følgende værktøj kræves 7. Monter det nederste monteringsbeslag B bag på produkterne ved brug af skruerne. Monteringsbeslag Forbindelsesstykke Monteringsbeslag, bund A, B Skruer Monteringsbeslag, bund B Monteringsdele _31 Omgivendeværelsestemperaturgrænser Dette køleskab er designet til at fungere i en omgivende temperatur der bestemmes af dets temperaturklasse, markeret på ydelsesskiltet. Klasse Udvidet tempereret Tempereret Subtropisk Tropisk Symbol SN N ST T Omgivende temperaturområde ( C) +10 til til til til +43 Den indvendige temperatur kan blive påvirket af faktorer som placeringen af køleskabet, den omgivende temperatur og hvor mange gange døren åbnes. Juster temperaturen efter behov for at kompensere for disse faktorer. Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) (Gældende i Den Europæiske Union og andre europæiske lande med opdelte indsamlingssystemer) Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Kontakt SAMSUNG Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support. Samsung Electronics Nordic AB SE Kanalvägen 10A, Upplands Väsby, Sweden 8-SAMSUNG( ) I et forsøg på at fremme genanvendelse er denne brugervejledning trykt på genbrugspapir..

Din brugermanual SAMSUNG RZ80FBBB http://da.yourpdfguides.com/dref/3377692

Din brugermanual SAMSUNG RZ80FBBB http://da.yourpdfguides.com/dref/3377692 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Din bruksanvisning SAMSUNG RL36EBSW http://no.yourpdfguides.com/dref/785260

Din bruksanvisning SAMSUNG RL36EBSW http://no.yourpdfguides.com/dref/785260 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK320 VK400 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer og udstyr svarer

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt

TRAMPOLINTELT [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt TRAMPOLINTELT READ THIS FIRST!!! [LÆS FØR BRUG!!!] Tak, fordi du har valgt at købe vores produkt I TILFÆLDE AF MANGLENDE ELLER ØDELAGTE DELE BEDES DU KONTAKTE DIN BUTIK FOR AT FÅ HJÆLP. 03/07 DELLISTE

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG RSH1FKPE1 http://da.yourpdfguides.com/dref/785498

Din brugermanual SAMSUNG RSH1FKPE1 http://da.yourpdfguides.com/dref/785498 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere