Personcertificering Statik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personcertificering Statik"

Transkript

1 Personcertificering Statik Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Udgave Side 1 af 16

2 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 2 af 16 Indhold 1 Indledning Certificeringsprocessen Certificering af statikere til konstruktionsklasse Certificering af statikere til konstruktionsklasse 3 og Certificering af statikere til tredjepartskontrol Særligt for anerkendte statikere Kontrol og opretholdelse af certificering Indberetninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Side 2 af 16

3 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 3 af 16 1 Indledning 1.1 Certificeret statiker En certificeret statiker kan dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i Bygningsreglement 2018 ved byggesagsbehandling af byggeri i konstruktionsklasse 2-4. En person, der ansøger om certificering som statiker, skal fremsende dokumentation til certificeringsorganet for, at vedkommende har de kvalifikationer og kompetencer, der er krav om efter BEK nr. 1616, Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Herefter bedømmer certificeringsorganet, om dokumentationen er tilstrækkelig, og om personen har evnerne til at kunne anvende sine kvalifikationer og kompetencer til at dokumentere og kontrollere statistiske forhold. 1.2 Udvikling af certificeringsordning Udviklingen af Certificeringsordningen har taget udgangspunkt i BEK nr. 1616, Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet samt tilhørende vejledning Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er regeludstedende myndighed. 1.3 Definitioner Ansøger Kompetence Kvalifikationer Person, der i henhold til certificeringsbekendtgørelsen søger om at blive certificeret statiker. Ansøgerens evne til at anvende sin viden og færdigheder til at dokumentere og kontrollere, at bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner er opfyldt. Den uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring, ansøgeren skal have for at kunne blive certificeret efter den ønskede ordning. 1.4 Referencer Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (BEK nr. 1616) Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere Bygningsreglementet 2018 Side 3 af 16

4 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 4 af Kriterier for ændring af certificeringens gyldighedsområde eller niveau Når der udgives en opdateret udgave af denne beskrivelse, for eksempel som følge af ændringer i BEK nr. 1616, skal certifikaterne opdateres med disse ændringer. Dancert afgør, hvilke bedømmelser det eventuelt kræver af certifikatindehavere for at få opdateret deres certifikat. Side 4 af 16

5 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 5 af 16 2 Certificeringsprocessen En ansøger kan ansøge om at blive certificeret til én af følgende tre områder: Certificeret statiker til at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 2 Certificeret statiker til at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 3 og 4 Certificeret statiker til at udføre tredjepartskontrol af dokumentation for overholdelse af statiske forhold for bygninger i konstruktionsklasse 4 Hele processen omkring at blive certificeret statiker til konstruktionsklasse 2-4 eller til at udføre tredjepartskontrol er illustreret og beskrevet kort i det følgende. Side 5 af 16

6 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 6 af 16 Certificeringsproces for konstruktionsklasse 2 Ansøgning fremsendes TRIN 1 Accept af ansøgning TRIN 2 Fremsendelse af materiale til vurdering af kvalifikationer og kompetencer TRIN 3 Vurdering af kvalifikationer og kompetencer TRIN 4 Beslutning om certificering TRIN 5 Ansøger informeres om beslutning TRIN 6 Opretholdelse og kontrol TRIN 7 Side 6 af 16

7 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 7 af 16 Certificeringsproces for konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol Ansøgning fremsendes TRIN 1 Accept af ansøgning TRIN 2 Fremsendelse af materiale til vurdering af kvalifikationer og kompetencer TRIN 3 Vurdering af kvalifikationer og Vurdering af kompetencer ved projektgranskning TRIN 4 Mundtlig redegørelse af indsendte projekt TRIN 5 Beslutning om certificering TRIN 6 Ansøger informeres om beslutning TRIN 7 Opretholdelse og kontrol TRIN 8 Side 7 af 16

8 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 8 af Ansøgning For at ansøge om at blive certificeret statiker skal en ansøger indledningsvist udfylde ansøgningsblanket, der rekvireres fra Dancerts sekretariat eller fra Dancerts hjemmeside ( Ansøger vil blive bedt om at fremsende dokumentation for ansøgerens kvalifikationer og materiale til bedømmelse af kompetencer til certificeringsorganet. Certificeringsorganet giver herefter, dog senest fire uger efter modtagelse af ansøgningsmaterialet, besked per mail til ansøger, om materialet vurderes fyldestgørende. Når certificeringsorganet har modtaget fyldestgørende dokumentation og materiale, oplyses ansøgeren om forventet behandlingstid per mail. Det er muligt at ansøge med kvalifikationer opnået uden for Danmark. I sådanne tilfælde kan Dancert kontaktes for at få vejledning. 2.2 Vurdering af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 2 Materialet vurderes af én bedømmer, som også udarbejder en bedømmelsesrapport med afsæt i kravene til konstruktionsklassen, jf. afsnit 3. Dog kan Dancert vælge at bruge en bedømmer til bedømmelse af kvalifikationer og en anden til bedømmelse af kompetencer. 2.3 Vurdering af kvalifikationer og kompetencer for konstruktionsklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol Indsendt materiale vurderes af to bedømmere, som også udarbejder bedømmelsesrapport i forhold til kravene til konstruktionsklassen, jf. afsnit 4 og 5. Dog kan Dancert vælge at bruge en bedømmer til bedømmelse af kvalifikationer og to andre til bedømmelse af kompetencer. Efterfølgende skal ansøgeren foretage en mundtlig præsentation af projektet, der ligger til grund for den endelige bedømmelse af projektet. Præsentationen vurderes ligeledes af to bedømmere. 2.4 Beslutning om certificering Certificeringsorganet afgør beslutningen om certificering på grundlag af ansøgningsmateriale og bedømmerens vurdering (KK2) eller de to bedømmeres separate vurderinger (KK3, KK4 og tredjepartskontrol). Ansøger får information per mail om beslutningen inklusiv en bedømmelsesrapport. Er betingelserne for certificering opfyldt, udstedes et certifikat. Er betingelserne for certificering ikke opfyldt, gives afslag om certificering. Der kan klages over beslutningen til certificeringsorganet. Side 8 af 16

9 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 9 af Opretholdelse og kontrol Hver 12. måned indsender den certificerede en oversigt til certificeringsorganet over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4, som vedkommende har virket i, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Ud fra oversigten udtages projekter til stikprøvekontrol. Læs mere om dette i afsnit 7. 3 Certificering af statikere til konstruktionsklasse 2 Krav til kvalifikationer til personer, der ansøger om certificering som statiker til konstruktionsklasse 2 omfatter: Uddannelse i byggetekniske forhold svarende til 180 ECTS-point, hvoraf 60 ECTS-point skal være inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Viden om byggelovgivning og bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner, kontrol m.m. Tre års erfaring inden for de seneste fem år med anvendelse af ovenstående to punkter. Herunder beskrives de projekter, som ansøgeren har virket på. Ansøgers kompetencer dokumenteres ved, at ansøger, for et bygværk i konstruktionsklasse 2, skal kunne eftervise, at de bærende konstruktioner opfylder de krav, der fremgår af BR18, kapitel 15, og udarbejde dokumentation herfor som angivet i BR18, kapitel 28. Bedømmelse af kompetencer kan baseres på en kontrol af en del af et projekt, som ansøgeren selv har udarbejdet, og som fremgår af den projektoversigt, som ansøgeren har fremsendt i forbindelse med dokumentation for erfaring. Side 9 af 16

10 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 10 af 16 4 Certificering af statikere til konstruktionsklasse 3 og 4 Krav til kvalifikationer til personer, der ansøger om certificering som statiker til konstruktionsklasse 3 og 4 omfatter: Uddannelse i byggetekniske forhold svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 90 ECTS-point skal være inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Viden om byggelovgivning og bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner, kontrol m.m. Fem års erfaring inden for de seneste 10 år med anvendelse af ovenstående to punkter. Herunder beskrives de projekter, som ansøgeren har virket på. Derudover skal ansøger dokumentere kompetencer ved at fremsende et projekt udarbejdet til certificeringsorganets bedømmelse. Certificeringsorganet skal foretage en projektgranskning med henblik på at bedømme, om ansøgeren har kompetencer til at: Udarbejde en fyldestgørende dokumentation og foretage kontrol af dokumentation af bærende konstruktioner. Dokumentationskrav afhænger af, hvilket bygningsreglement projektet er opført på baggrund af, og om projektet er omfattet af teknisk byggesagsbehandling eller med brug af certificeret statiker. Eftervise, at de bærende konstruktioner opfylder kravene til sikkerhed og anvendelighed, der følger af BR18, kapitel 15. Denne eftervisning skal ske for mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele ud over fundering. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse mundtligt redegøre for projektet og godtgøre, at ansøgeren selv har virket på projektet. Side 10 af 16

11 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 11 af 16 5 Certificering af statikere til tredjepartskontrol Krav til kvalifikationer til personer, der ansøger om certificering som statiker til tredjepartskontrol omfatter: Uddannelse i byggetekniske forhold svarende til 210 ECTS-point, hvoraf 90 ECTS-point skal være inden for design, analyse og projektering af bærende konstruktioner. Viden om byggelovgivning og bærende konstruktioner, dokumentation af bærende konstruktioner, kontrol m.m. Ni års erfaring inden for de seneste 14 år med anvendelse af ovenstående punkter, hvis ansøgeren ikke er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, eller 4 års erfaring med virke som certificeret statiker på konstruktionsklasse 3 og 4. Derudover skal ansøger, hvis ikke denne er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4, dokumentere kompetencer ved at fremsende et projekt udarbejdet til certificeringsorganets bedømmelse. Certificeringsorganet skal foretage en projektgranskning med henblik på at bedømme, om ansøgeren har kompetencer til at: Udarbejde en fyldestgørende dokumentation og foretage kontrol af dokumentation af bærende konstruktioner. Eftervise, at de bærende konstruktioner opfylder kravene til sikkerhed og anvendelighed, der følger af BR18, kapitel 15. Denne eftervisning skal ske for mindst to typer konstruktionsmaterialer og to typer konstruktionsdele ud over fundering. Dokumentation for kompetencer for ansøgere som statiker til tredjepartskontrol følger som udgangspunkt samme regler som for konstruktionsklasse 3 og 4. Dog skal ansøgeren også have udarbejdet kontrol af statisk dokumentation for to konstruktionsafsnit, der er i konstruktionsklasse 4. Ansøger skal som et led i certificeringsorganets bedømmelse mundtligt redegøre for projektet og godtgøre, at ansøgeren selv har virket på projektet. Hvis ansøgeren er certificeret til konstruktionsklasse 3 og 4 eller er anerkendt statiker, kan der følge andre krav til kompetencer. Se afsnit 6 vedr. anerkendte statikere. Side 11 af 16

12 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 12 af 16 6 Særligt for anerkendte statikere En anerkendt statiker er en person, der har modtaget anerkendelse efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark. Hvor en ansøger har en anerkendelse som statiker og dokumentation for mindst fire års virke som anerkendt statiker, kan anerkendelsen lægges til grund for vurdering af ansøgerens kvalifikationer og kompetencer, såfremt ansøgeren har en gyldig anerkendelse og virker efter anerkendelsesordningen på projekter, der mindst er i høj konsekvensklasse (CC3). En ansøger, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark, er undtaget for dokumentation af kvalifikationer. Ansøgerens dokumentation for kvalifikationer udgøres derfor af, at ansøgeren har en gyldig anerkendelse efter anerkendelsesordningen. Ansøgeren skal fremsende dokumentation for sin anerkendelse til certificeringsorganet. En ansøger, der har modtaget anerkendelse som statiker efter anerkendelsesordningen for statikere ved Ingeniørforeningen i Danmark, skal dokumentere samme kompetencer, som fremgår af krav til en ansøger, der ikke er anerkendt statiker for den pågældende konstruktionsklasse. Side 12 af 16

13 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 13 af 16 7 Kontrol og opretholdelse af certificering 7.1 Oversigt over projekter En certificeret statiker skal hver 12. måned indsende en oversigt til certificeringsorganet over projekter omfattet af konstruktionsklasse 2-4, som vedkommende har medvirket i, og hvortil der er meddelt byggetilladelse. Fristen for indsendelse af information til certificeringsorganet regnes fra datoen for udstedelse af certifikatet. Af oversigten skal for hvert projekt indgå oplysninger om: 1) Hvilket virke, den certificerede statiker har haft. 2) Om projektet er igangværende eller afsluttet. 3) I hvilken kommune, der er ansøgt om byggetilladelse til projektet. 4) Byggesagen, som gør, at denne kan identificeres entydigt. 5) Starterklæring for hvert projekt. 6) Sluterklæringer for projekter, hvor der er meddelt ibrugtagningstilladelse. 7.2 Stikprøvekontrol Tilføjes senere. 7.3 Recertificering For statikere, der er certificeret til konstruktionsklasse 2-4 eller til at udføre tredjepartskontrol, udtager certificeringsorganet hvert 5. år et projekt til kontrol, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. Dette gøres ud fra den oversigt, som indsendes årligt til certificeringsorganet. Frekvensen for recertificering kan justeres op i tilfælde af, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræver det, fx på grund af ændringer i Bygningsreglementet. 7.4 Ombedømmelse Ansøger, der ikke har opfyldt kravene ved bedømmelse, kan bede om at blive bedømt igen inden for en periode af 6 måneder fra første bedømmelse. Har ansøgeren ikke levet op til kvalifikationskravene, skal ansøger fremsende fornyet dokumentation til bedømmelse af kvalifikationer, jf. kvalifikationskravene til henholdsvis hver ordning. Side 13 af 16

14 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 14 af 16 Har ansøger ikke levet op til kompetencekravene skal ansøger fremsende nyt materiale til bedømmelse af kompetencer, jf. kompetencekravene til henholdsvis hver ordning. Har ansøger ikke levet op til kompetencekravene ved den mundtlige redegørelse for konstruktionsklasse 3, 4 og tredjepartskontrol, skal ansøger ligeledes fremsende nyt materiale til bedømmelse af kompetencer, og en mundtlig redegørelse af det nye materiale skal bedømmes. 7.5 Fratagelse af certificering Betingelser for fratagelse af certificering En certificeret statiker kan fratages sin certificering, hvis én af følgende betingelser er til stede: 1) Den certificerede statiker kan ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist dokumentere, at betingelserne for certificering er til stede. Hvis certificeringsorganet ikke finder, at det dokumenteres, at betingelserne for certificering er til stede, fordi den certificerede har været inaktiv i en længere periode, kan certificeringsorganet fratage statikeren dennes certificering. 2) Certificeringsorganet finder på baggrund af den udførte kontrol ikke, at den certificerede statiker lever op til betingelserne for certificering. Hvis certificeringsorganet på baggrund af den løbende kontrol ikke finder, at den certificerede lever op til de betingelserne, som ligger til grund for certificeringen, kan den certificerede fratages sin certificering. 3) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker ikke virker i overensstemmelse med krav til certificeret statikers virke, jf. BR18, kapitel 32-34, kan vedkommende fratages sin certificering. 4) Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede på anden vis ikke opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, f.eks. hvis personen umyndiggøres. 5) Desuden ved forhold beskrevet i Dancerts almindelige vilkår punkt 7.1. Hvis én af ovenstående betingelser er til stede, kan certificeringsorganet fratage statikeren dennes certificering. Certificeringsorganet vurderer, om forholdet er af en sådan karakter, at personen ikke længere kan opnå certificering ved en eventuel fornyet certificering. Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker ikke fratages sin certificering, selvom betingelserne for certificering ikke er opfyldt, såfremt den manglende opfyldelse af betingelserne ikke kan lægges den certificerede til last. Det kan fx være, hvis den certificerede kan dokumentere at have været fraværende fra sit arbejde grundet barsel eller sygdom. Certificeringsorganet kan i den forbindelse fastsætte en ny frist for, at den certificerede statiker dokumenterer at leve op til betingelserne. Derudover gælder den til en hver tid nyeste udgave af Dancerts almindelige vilkår herunder opretholdelse af certifikat, som kan findes på Dancerts hjemmeside Side 14 af 16

15 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 15 af Den certificeredes opgivelse af virke som certificeret En certificeret statiker skal uden ugrundet ophold give certificeringsorganet besked, hvis personen af en af følgende årsager ikke længere kan/vil opretholde sin certificering: Hvis den certificerede statiker ikke længere opfylder betingelserne for certificering. Dette kan fx være aktuelt, hvis den certificerede skifter arbejde eller i en længere periode ikke har virket inden for sit fag og derfor ikke lever op til aktivitetskravet. Hvis den certificerede statiker ønsker at opgive sit virke. Det kan fx være, hvis den certificerede skifter arbejde eller går på pension. Den certificerede skal straks give certificeringsorganet besked om, at vedkommende ikke længere kan/vil virke som certificeret. Opsigelsen af certificeringsaftalen skal ske i henhold til Dancerts almindelige vilkår. 7.6 Opretholdelse af kompetencer En certificeret statiker skal løbende opretholde kvalifikationer og kompetencer, som personen er certificeret til og søge relevant efteruddannelse. Den certificerede skal søge relevant viden evt. i form af efteruddannelse med henblik på at sikre, at vedkommende i sit virke til enhver tid overholder gældende regler for bærende konstruktioners sikkerhed og anvendelighed jf. BR18 kapitel 15, 28, 30 og 33 med tilhørende bilag, vejledninger og standarder for den certificerede. En certificeret statiker har pligt til at fremsende dokumentation for dette ved certificeringsorganets forespørgsel inden for en frist på fire uger. Side 15 af 16

16 Beskrivelse af certificeringsordning for dokumentation af statiske forhold i bygningsreglementet Side 16 af 16 8 Indberetninger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen I fald at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opretter en database med oplysninger om, hvilken konstruktionsklasse en statiker er certificeret til, vil certificeringsorganet indberette oplysninger til denne. Når der er ændrede forhold, der vedrører en persons certificering, vil certificeringsorganet indberette ændringerne. Det kan f.eks. være, at en certificeret person har fået certificering til en højere konstruktionsklasse eller har valgt at opgive sin certificering. Under normale omstændigheder vil certificeringsorganet indberette de opdaterede oplysninger samme arbejdsdag, som certificeringsorganet bliver bekendt med de ændrede forhold. Side 16 af 16

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1)

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) I medfør af 15 B og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 1. ------IND- 2017 0432 DK- DA- ------ 20170921 --- --- PROJET Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1 I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1)

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet 1) BEK nr 1616 af 13/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet I medfør af 15 B, og 30, stk. 2, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016,

Læs mere

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1 Version: 04-12-2018 Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere rev 1 Indhold 1 INDLEDNING... 4 1.1 CERTIFICERINGSORDNINGERNE... 5 1.2 CERTIFICERING AF PERSONER... 5 1.3 KVALIFIKATIONER

Læs mere

BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN

BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 11. oktober 2017 STATUS PÅ BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN Høring over BR18 og certificeringsordningen: 5.

Læs mere

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke Kbh 21. dec. 2018 Udkast til vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke 531 Formålet med den certificerede statiker og brandrådgivers virke er at sikre, at: 1) byggeriet

Læs mere

Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand. Thomas Cornelius,

Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand. Thomas Cornelius, Certificeringsordningen Konstruktioner og Brand Thomas Cornelius, tch@cornel.dk PROGRAM 19.00 19.10 Velkomst Civilingeniør Thomas Cornelius, syn og skønsmandforeningen. 19.10 19.30 Certificeringsordningen

Læs mere

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner,

Nye konstruktions- og brandklasser Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinstitutioner, Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat 04-05-2017 Til høringsparterne Høring over udkast til bygningsreglement 2018 og bekendtgørelse om certificeringsordning

Læs mere

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden

NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE. Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden NYT BYGNINGSREGLEMENT - NYE ROLLER, NYE KRAV, NY METODE Rasmus Damkjær-Ohlsen Teamkoordinator, byggemyndigheden Disposition Ny struktur i Bygningsreglementet helt overordnet Ny måde at inddele byggeri

Læs mere

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Notat BS0400-00233 22-03-2019 Til høringsparterne Høring over udkast til tre bekendtgørelser på byggeområdet

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for følgende rammer: 1 Gyldighed

Læs mere

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar)

Bygningsreglement Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Orientering om det nye samarbejde (fordeling af roller og ansvar) Bygningsreglement 2018 Trådte i kraft 1. januar 2018 Overgangsperiode indtil 1. juli 2018 Det nye Kommunen skal

Læs mere

BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere

BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere BR18 og certificeringsordning for statikere og brandrådgivere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Annemarie Poulsen og Anne-Sofie Bang Lassesen Onsdag den 17. januar 2018 Program Generelt

Læs mere

Anerkendelse af statikere

Anerkendelse af statikere Bilag 3 Anerkendelse af statikere A. Anerkendelse af statikere Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) bemyndiges af Trafik- og ByggestyrelsenErhvervs- og Byggestyrelsen til at anerkende statikere inden for

Læs mere

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017

BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Onsdag den 22. november 2017 BYGGELOVSDAG 2017 NYT FRA STYRELSEN Generelt Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen Genbrugte

Læs mere

Orientering om BR

Orientering om BR Certificeringsordningen for Konstruktioner og Brand Hvordan påvirker det byggeriets parter Emne: De udførendes syn på den nye ordning Sted: IDA Syn og Skøn. Dato: 22. februar 2018 v. /Niels Strange Om

Læs mere

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL

VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL VEJLEDNING UDFYLDELSE AF ANSØGNING OM CERTIFICERING I BRANDKLASSE 2, 3 & 4 ELLER SOM TREDJEPARTSKONTROL Vejledning til ansøgning Vejledning til ansøgning er udarbejdet som en hjælp og et værktøj til at

Læs mere

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen.

og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. BYGNINGSREGLEMENT 2018 KAPITEL 28 141 og at de tilstødende bygværkers funktion og tilstand ikke forringes under og efter udførelsen. 496 Dokumentation for de bærende konstruktioner for bygværker, som er

Læs mere

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget

Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen i Danmark Anerkendelsesordning for Statikere Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker Bilag 3C til Håndbog for anerkendelsesudvalget Indledning Denne vejledning

Læs mere

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering

CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET. Principper og rammer for implementering CERTIFICERINGSORDNING FOR TEKNISK DOKUMENTATION I BYGGERIET Principper og rammer for implementering v. Martin Barnkob Lindgreen, vicedirektør i Trafik- og Byggestyrelsen oktober 2016 Formålet med certificeringsordningen

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer

BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 - BRANDKRAV OG VEJLEDNINGER Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Ersün Züfer BR18 OG VEJLEDNINGER SIDEN 1. JULI 2018 GÆLDER KUN BR18 OVERGANG MED TEKNISK BYGGESAGSBEHANDLING OG CERTIFICERINGSORDNING

Læs mere

I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke.

I denne vejledning gennemgås de opgaver og minimumskrav, der er knyttet til den certificerede brandrådgivers virke. Udkast til vejledning til certificeret brandrådgivers virke for byggeri i brandklasse 2 KAP 34 545-551 Certificeret brandrådgivers virke I denne vejledning beskrives den certificerede brandrådgivers virke

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner BEK nr 880 af 03/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3016/3039-0557

Læs mere

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold:

Ud over kapitel 5, så indeholder følgende kapitler krav, der vedrører brandsikringsforhold: Version: 11.12.2018 Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand INTRODUKTION 0.1.0. Regulering af brandsikkerhed i byggeri Den overordnede ramme for reguleringen af byggeri er byggeloven. Byggeloven

Læs mere

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen

Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen Hvad betyder de nye krav til statisk dokumentation i praksis? v/ Jesper Frøbert Jensen BR. Kap. 1.3.3 Stk. 3 Hvis det skønnes nødvendigt i det enkelte tilfælde, kan kommunalbestyrelsen forlange: - - -

Læs mere

Personcertificering - Innovationsledelse. Beskrivelse af certificeringsordning for innovationsledere

Personcertificering - Innovationsledelse. Beskrivelse af certificeringsordning for innovationsledere Personcertificering - Innovationsledelse Beskrivelse af certificeringsordning for innovationsledere Udgave 1 19-01-2018 Beskrivelse af certificeringsordning for innovationsledere Side 2 af 8 1 Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand I medfør af 28, stk. 2, 31, stk. 1, og 31 A, stk. 1, i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1185 af 14. oktober 2010,

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. C E RTIFI CE RI NG SORDNIN GEN Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. I medfør af 2, stk. 4, 15 A og 30, stk. 2 og 5 i

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København

Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Godkendt offentligt REFERAT Møde i Statikeranerkendelsesudvalget tirsdag den 13. juni 2017 kl. 12:00 17:00 IDA Mødecenter, København Fra Statikeranerkendelsesudvalget deltog: Henrik Mørup, Ole Meinicke

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke.

Håndbog for anerkendelsesordning for statikere. Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Håndbog for anerkendelsesordning for statikere Del II: Procedurer for anerkendte statikeres virke. Dokument: 100.102 Udgave: B.3 Revision: Udarbejdelse: Niels-Jørgen Aagaard Kontrol: Jeppe Jønsson Bent

Læs mere

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet FRIs høringssvar certificeringsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet Afsender: Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Inge

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Fredag den 22. marts 2013, kl. 09:30-15:00 17. juni 2013

Læs mere

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver)

BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) BR18 s betydning for bygningsautomatik (Installationsopgaver) Status BR18 Ikrafttrædelse den 1. januar 2018 Certificeringsbekendtgørelse for brand- og statik-områderne Overgangsperiode mellem BR15 og BR18

Læs mere

Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre

Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre Ét er et søkort at forstå, et andet skib at føre [Den politiske kandestøber, Holberg] Lidt om mig Uddannelse: Civilingeniør, Byggeri og Anlæg (Energi og Indeklima) AAU 2007 Master i brandsikkerhed DTU

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Det er således valgt at gebyret skal afspejle kompleksiteten og kvaliteten af det indsendte ansøgningsmateriale.

Det er således valgt at gebyret skal afspejle kompleksiteten og kvaliteten af det indsendte ansøgningsmateriale. Januar 2018 Gebyrvedtægt for byggesagsbehandling Gældende fra 1. januar 2018 Kapitel 1 Formål 1. Efter Lovbekendtgørelse 2016-09-23 nr. 1178 28 kan kommunalbestyrelsen vælge at opkræve gebyrer for behandlingen

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv.

Retningslinjer for foreningens forvaltningsretlige Sagsbehandling af godkendelser, tilladelser mv. Side 1 af 5 Opgavefordeling KZ & V står for den daglige sagsbehandling på området. Sagsbehandlingen omfatter alle relevante sagsskridt, der relaterer sig til myndighedsbehandling af det sagsområde, der

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens byggesagsbehandling af Cityringen og dens afgreninger BEK nr 1092 af 30/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Godkendelse af servicefirmaer Erfa- og informationsdag for mølleejere 2015

Godkendelse af servicefirmaer Erfa- og informationsdag for mølleejere 2015 Godkendelse af servicefirmaer Erfa- og informationsdag for mølleejere 2015 Peggy Friis Energistyrelsens Godkendelsessekretariat for Vindmøller www.vindmoellegodkendelse.dk Teknisk certificeringsordning

Læs mere

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav

Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Stikprøvekontrol af de tekniske emner Funktionsafprøvning af tekniske installationer Dagslyskrav Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for byggeri Byggelovsdage 2018 19. November 2018 Stikprøvekontrol

Læs mere

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler

Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Sådan vælges tilsyn på frie grundskoler Valg af tilsynsmodel Valg af Offentliggøre liste over Valg af én flere Underrette og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om Offentliggøre Valg af tilsyn Anmode kommune

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6 UDKAST af 3/6 2013 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Læs mere

BEK nr 1364 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1364 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1364 af 29/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse og ajourføring af lokomotivførerlicens og -certifikat

Retningslinjer for udstedelse og ajourføring af lokomotivførerlicens og -certifikat Retningslinjer for udstedelse og ajourføring af lokomotivførerlicens og -certifikat Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Lars Veiler (LTVJ), Fagansvarlig Godkendt af: Katrine Jensen (KATJ), Sektionschef

Læs mere

Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard,

Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard, DOKNR-xx-xxxx Ref.: IME E-mail: ime@frinet.dk 2. maj 2019 Til: Fra: Høringsversion til interesserede parter i byggeriet Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk BR18 Dokumentation af bygningsreglementets krav Summary

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland

Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland Bekendtgørelse om lodsning m.v. ved Grønland I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering BEK nr 793 af 18/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2018 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 2018-23749 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskudsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb BR18

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb BR18 Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb BR18 1 Når du skal ansøge om byggetilladelse, skal du søge igennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø. Byg og Miljø er bygget op sådan, at du logger ind med

Læs mere

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

BR18. Vejledninger. 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BR18 Vejledninger 1. Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 BD 11 14 049 Side 1 af 21 Indholdsoversigt Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18.... 3 Forord...3 Introduktion til bygningsreglementet

Læs mere

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden

Til Center for Miljø og Teknik, bygningsmyndigheden Et notat fra: ygningsmyndigheden OVERORDNEDE PRINCIPPER FOR EMYNDIGELSE for valgperioden 2018 til 2021 (emyndigelsesplan) Fra Miljø- udvalget 14/17010 Oprettet: 13. marts 2018 Sidst opdateret: - - - Til,

Læs mere

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling

Gebyrvedtægt. Byggesagsbehandling Gebyrvedtægt Byggesagsbehandling Gældende fra 1. februar 2016 Kapitel 1 Formål 1. Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at de kommuner der vil opkræve gebyr for byggesagsbehandling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Afsender: Bygherreforeningen Borgergade 111 1300 København K Henrik L. Bang Mobil 4042 5575 hlb@bygherreforeningen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg

Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Vejledning til ansøgning om byggetilladelse med fritagelse for teknisk byggesagsbehandling - frikommuneforsøg Med frikommuneloven har Klima-, energi-, og bygningsministeren efter ansøgning fra Viborg Kommune,

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Aftale om tilslutning til ordningen

Aftale om tilslutning til ordningen MELLEM ANSØGER/FORHANDLER (i det følgende kaldet virksomheden) Navn på virksomhed (står på certifikatet) CVR nr. for virksomhed Adresse på virksomhed Postnr. By, land Kontaktperson Tlf./ mobil nr. Mail

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 9.30-16. 2. maj 2011 Tilstede

Læs mere

Certificeringsbestemmelser (CMC)

Certificeringsbestemmelser (CMC) Certificeringsbestemmelser (CMC) 20. februar 2014 CMC Denmark INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Baggrund... 1 2. CMC-betegnelse... 1 3. Certificeret konsulent... 1 4. Opnåelse af certifikat... 2 5. Opretholdelse

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivførere

Ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivførere Ansøgning om godkendelse som uddannelsescenter for lokomotivførere i henhold til bekendtgørelse 1029.af 5. november 2012 som gennemfører Kommissionens afgørelse 2011/765/EU af 22. november 2011 om kriterier

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse, ajourføring og suspension af lokomotivførerlicens og -certifikat

Retningslinjer for udstedelse, ajourføring og suspension af lokomotivførerlicens og -certifikat Retningslinjer for udstedelse, ajourføring og suspension af lokomotivførerlicens og -certifikat Indholdet i dette dokument er udarbejdet af: Fagansvarlig, Lars Veiler Godkendt af: Områdechef for Organisationsudvikling,

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: SPOLD Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 1806097 Dok. nr.: 665447 Dato: 21-09-2018 Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som ambulancebehandler

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m²

Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb. Privat udhus under 50 m² Vejledning til Byg og Miljø Ansøgningsforløb Privat udhus under 50 m² Når du skal søge en byggetilladelse, eller anmelde et byggeri til kommunen, skal du søge igennem selvbetjeningsportalen Byg og Miljø.

Læs mere

Udkast til. Godkendelse

Udkast til. Godkendelse Udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område BEK nr 594 af 26/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS 20000-00069

Læs mere

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax

Tagelementers styrke. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 5.00/ udgave januar Telefax MK 5.00/004 5. udgave januar 2014 Tagelementers styrke MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 72245900 Telefax 45 72245904 Forudsætninger...

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget

Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i Statikeranerkendelsesudvalget Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 12.45-16.15. 1. december

Læs mere

Det gør såmænd vores myndigheder. TBST Transport Bygge og Boligstyrelsen 26. september 2017

Det gør såmænd vores myndigheder. TBST Transport Bygge og Boligstyrelsen 26. september 2017 Det gør såmænd vores myndigheder. TBST Transport Bygge og Boligstyrelsen 26. september 2017 BR 18 Paradigmeskift. Nye ord og begreber i BYGGESAGSBEHANDLINGEN Nye ansvarsforhold, for rigtigheden af udført

Læs mere

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE

Bendt Rasmussen Strandgade Svendborg BYGGETILLADELSE Bendt Rasmussen Strandgade 67 Byg, Plan og Erhverv Tlf. 62 23 30 00 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 14/14487 Ejendomsnr.: 99200 Matr. nr.: 93-a, Troense By, Bregninge byg@svendborg.dk www.svendborg.dk 12.05.2014

Læs mere

Bygningsreglementet og funktionsafprøvning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Installationskonferencen

Bygningsreglementet og funktionsafprøvning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Installationskonferencen Bygningsreglementet og funktionsafprøvning Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Installationskonferencen 2018 2018-09-25 Hvad skal vi snakke om? Bygningsreglement, vejledninger og standarder

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018 Center for Miljø og Teknik januar 2018 Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune for 2018 Et bilag fra: Bygningsmyndigheden Inkl. instruks for opgørelse af sagsbehandlingstid Gyldig fra den

Læs mere

KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG

KRAGEKÆRVEJ 12 (5700) - OPFØRELSE AF BIOGASANLÆG Bettina Veje Andersen Glarmestervej 18B 8600 Silkeborg Byg og BBR Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 33 33 BYGGETILLADELSE Sagsnr.: 2019-0214 Ejendommen: Kragekærvej 12 Ejendomsnr.: 51364

Læs mere

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende

VERSION 1.2. Procedure for klagevejledning studerende VERSION 1.2 Procedure for klagevejledning studerende December 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan kan jeg klage?... 3 1.2 Hvad kan der klages over?... 3 1.3 Hvad sker der med min klage?... 3 1.4

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Funktionsafprøvning og BR18. - Niels Bruus Varming, TBST

Funktionsafprøvning og BR18. - Niels Bruus Varming, TBST Funktionsafprøvning og BR18 - Niels Bruus Varming, TBST BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BAGGRUND FOR BR18 OG CERTIFICERINGSORDNINGEN BAGGRUND Initiativ i Vækst og udvikling i hele Danmark fra november

Læs mere

BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig?

BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig? BR18: Hvad gør bygningsreglementet egentlig for den sunde bolig? Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Center for Byggeri Indeklimaets Temadag 2018 2018-09-25 Hvad skal vi snakke om? Bygningsreglement, vejledninger

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning for transportable konstruktioner:

Vejledning om certificeringsordning for transportable konstruktioner: Maj 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning for transportable konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE FORHOLD ANSVAR OG PLIGTER VED CERTIFICERINGSORDNINGEN...

Læs mere

2018 VO2. Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docenter

2018 VO2. Docent i UCL. Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docenter 2018 VO2 Docent i UCL Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse af docenter Docent i UCL Indhold 1. Baggrund... 3 2. Opslag og internt ansættelsesudvalg... 3 3. Opslag og ansøgninger... 4 3.1 Opslag...

Læs mere

Certificering af sociale organisationer

Certificering af sociale organisationer Certificering af sociale organisationer Bureau Veritas og Foreningen Akkreditering Danmark Den organisatoriske standard Certificering af sociale organisationer Ønsker I mere tid til det, der virkeligt

Læs mere

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 Dansk Vindues Certificering Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af vindues- og dørprodukters overensstemmelse med VinduesIndustriens

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Vejledning ved køb af legeredskaber

Vejledning ved køb af legeredskaber Skriftlig aftale med leverandør...2 Byggetilladelse til legepladser...3 Hvornår skal man søge om byggetilladelse?...3 Når legeredskabet er på plads...4 Bilag 1...5 Gældende standarder...5 Juni 2009 1 Vejledningen

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg Dato: 2012-01-18 Sign.: PLY Sag: FU13202 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet BEK nr 185 af 27/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1801599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere