UDSTILLINGER OG SKUER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSTILLINGER OG SKUER"

Transkript

1 UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at I benytter udenlandske dommere?... 3 Deledommeraftaler... 3 Særlige forhold der skal godkendes af DKK s bestyrelse eller udstillingsudvalg... 4 Anmeldelsesgebyrer... 4 Evt. udeladelse af mellemklasse... 4 Benyttelse af DKK s klubsystem i forbindelse med udstilling... 5 Afvikling... 5 Antal hunde pr. dommer... 6 Overførsel af resultater... 6 Fejllister efter afholdt specialklubudstilling... 7 Flytning til anden klasse på udstillinger... 7 Andre praktiske oplysninger... 8 Takster Håndtering af dommere... 9 Hvorfor denne vejledning? Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, udstillingsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med certifikatudstillinger og dommere. Det er ikke en tjekliste, der indeholder alt, hvad man skal huske, men har man kendskab til nedenstående, er man hjulpet godt på vej, når man skal arrangere udstillinger. Vi ved, at mange specialklubber og kredse har nogle særdeles erfarne mennesker til at arrangere deres udstillinger, men vi håber, at alle - såvel nye som gamle udstillingsarrangører - vil læse denne vejledning samt DKK s udstillingsregler grundigt igennem, da vi ind imellem indfører nye rutiner og skifter lidt om på, hvem der tager sig af hvad i afdelingen for prøver, udstillinger og præmieringer. Ansøgningsskemaet skal benyttes, hver gang man skal ansøge om afholdelse af certifikatudstilling. Skemaet kan hentes på DKK s hjemmeside under Om DKK > Blanketter eller under Udstillinger > Certifikatudstillinger. Endelig kan man rekvirere ekstra eksemplarer hos Vibeke Jørgensen i Dansk Kennel Klub.

2 2. Hvad skal der søges om? Ønsker man at afholde certifikatudstilling skal man meddele dato og sted for udstillingen, og der skal ansøges om dommer. Det gøres ved at udfylde ansøgningsskemaet, som skal indsendes til DKK s udstillingsafdeling, att.: Vibeke Jørgensen, Hvis dette gøres elektronisk via aktivitetskalenderen, skal der sendes en til vedrørende denne ansøgning. Når ansøgningen er godkendt, vil den kunne ses i den samlede kalender. I dette tilfælde sendes ikke en skriftlig bekræftelse til klubben. Når DKK har modtaget ansøgningen, kontrolleres om dommeren/dommerne er autoriseret til at dømme de pågældende racer. Herefter returneres skemaet til klubben/kredsen med DKK s kvittering for godkendelse (Dog ikke ved elektronisk tilmelding). Hvis skemaet er forkert eller mangelfuldt udfyldt, returneres det til klubben/kredsen med anmodning om korrekt udfyldelse. Vil man efterfølgende foretage dommerændring eller flytning af en udstilling, skal der naturligvis også søges skriftligt om det, ligesom en eventuel aflysning af en allerede godkendt udstilling naturligvis skal meddeles skriftligt til DKK. Når I foretager dommerændringer, skal I sørge for at kontrollere, at den pågældende dommer ikke figurerer som dommer for samme race(r) på dommerlisterne for DKK s udstillinger ca. 1½ år frem, som er offentliggjort på DKK s hjemmeside, således at der ikke vil være sammenfald af dommere. Dette skal I især huske på, hvis antallet af tilmeldte hunde på en udstilling ikke svarer til det antal, I havde regnet med, og I dermed er nødsaget til at foretage en dommerændring efter anmeldelsesfristens udløb. Spørg evt. dommeren, om han/hun er inviteret til at dømme de(n) pågældende race(r) andre steder i Danmark, eller om han/hun lige har dømt den pågældende race i Danmark. Angivelse af udstillingssted skal være så nøjagtig som mulig, og I bedes også angive postnr. og by, så vi bl.a. undgår tvivl om landsdel ved navne på småbyer eller bynavne, som forekommer flere steder i landet. Angivelse af hvilke racer, en dommer skal dømme, skal være helt præcis. Det betyder blandt andet, at de klubber, som dækker flere forskellige racer, skal huske at skrive racenavnene i skemaet og altså ikke blot benytte diverse fællesbetegnelser for grupper af racer eller gruppenumre. Afholdes en udstilling sammen med flere klubber (fælles katalog), skal der kun udfyldes én ansøgning, hvoraf det tydeligt fremgår, hvilke klubber, det drejer sig om, og naturligvis hvilke dommere, der skal dømme hvilke racer. Ansøgning om dommerelever og -aspiranter skal sendes til DKK s eksteriørdommerudvalg v/hanne K. Madsen, senest 4 uger før udstillingen. Nærmere oplysninger om dette fremgår af DKK s reglement for uddannelse af eksteriørdommere. Husk at bestille aspirantkritikker, når I har dannet kataloget. Vil man afholde skue, skal man ikke ansøge om godkendelse. Såfremt man til et skue benytter ikkeautoriserede dommere, skal dette meddeles i invitationen til skuet. Opretter man et skue i aktivitets-

3 3. kalenderen, skal man huske at sende en til for at få skuet til at fremgå af den samlede kalender. Vi minder om, at et skueresultat er uofficielt og ikke er en tællende præmiering. Det kan derfor ikke bruges som grundlag for avlsgodkendelse eller lignende. Hvor tidligt skal der søges? En god regel er: "Jo før, jo bedre", men DKK s bestyrelse har på sit møde i december 2007 fastsat en frist, som er senest 5 måneder, inden udstillingen skal afholdes. Dog kan klubber, som udelukkende benytter danske dommere, vente med at ansøge til senest 2 måneder før udstillingen skal afholdes. DKK er ikke forpligtet til at registrere resultater opnået på ikke-godkendte udstillinger eller for sent ansøgte udstillinger. Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at I benytter udenlandske dommere? Da det varierer meget fra land til land, hvilke oplysninger DKK ligger inde med, bliver vi nødt til at bede jer om ALTID at medsende nøjagtig adresse på de udenlandske dommere, I ønsker at benytte. Ifølge FCI s regler skal man, hver gang man ønsker at benytte en udenlandsk dommer, bede om tilladelse fra det pågældende land, - også selv om man i forvejen godt ved, at den pågældende dommer er autoriseret til at dømme de(n) pågældende race(r). Det er DKK, der indhenter disse tilladelser. (Blandt de lande, der benytter FCI Judges Directory, er det dog en aftale, at man kan benytte disse dommere uden at anmode om særskilt tilladelse fra kennelklubben i det pågældende land, med mindre det er markeret ud for dommeren, at der skal gives skriftlig tilladelse). DKK påtager sig ikke at undersøge dommerautorisation for dommere, der ikke konkret tænkes brugt på en ansøgt udstilling. Det betyder, at I selv må have besværet med at finde dommerne. Når I så har besluttet jer for at ville benytte en dommer, så kontrollerer vi naturligvis, at den pågældende dommer er autoriseret for de(n) pågældende race(r). Flere kennelklubber har lagt deres dommerfortegnelser på internettet: Mange af disse kan man finde på Dansk Kennel Klubs hjemmeside under Udstillinger > Dommerguides. Her ligger også DKK s danske dommerguide og et link til FCI Judges Directory (tidl. Europæisk Dommerguide). I nogle tilfælde kan man også fra udenlandske special- eller kennelklubber få tilsendt årbøger eller dommerlister med fortegnelser over dommeres adresser og autorisationer. Disse kan være til stor hjælp, selv om man oftest må betale lidt for dem. Deledommeraftaler Når en specialklub afholder udstilling modsat dag af en DKK-udstilling, kan der i nogle tilfælde etableres en aftale om at dele en dommer. Det vil sige, at dommeren dømmer på DKK s udstilling den ene dag og på en specialklubudstilling den anden dag.

4 4. I sådanne tilfælde er det DKK, der inviterer dommeren til begge udstillinger, hvilket naturligvis betyder, at aftalen om at dele en dommer skal indgås, inden dommeren inviteres. Alle aftaler om deledommere indgås efter DKK s retningslinier ved deling af dommere imellem specialklubber og DKK. Disse retningslinier er tilgængelige på DKK s hjemmeside under punktet Om DKK > Regler og instruktioner og under punktet Udstillinger > Certifikatudstillinger. Særlige forhold der skal godkendes af DKK s bestyrelse eller udstillingsudvalg Hvis en specialklub med mere end én race ønsker at afholde udstilling for kun en eller nogle få af klubbens racer, skal dette - med få undtagelser - særskilt godkendes af DKK s bestyrelse. Derfor må man påregne ekstra lang behandlingstid for disse ansøgninger pga. den ekstra postgang. Kredsudstillinger (nationale udstillinger) skal særskilt godkendes af DKK s udstillingsudvalg og bestyrelse, og dommervalget skal for kredsudstillingernes vedkommende godkendes af DKK s udstillingsudvalg. Fremgangsmåde ved godkendelse af nationale udstillinger: Kredsen skal indsende ansøgning til DKK s udstillingsudvalg v/jette Nielsen, inden den 1. august 3 år før udstillingen afholdes, (dvs. inden den 1. august 2015 for udstillinger, der skal afholdes i 2018). Informationer om ansøgningerne videresendes til DKK s bestyrelse sammen med en indstilling fra udstillingsudvalget om, hvilke ansøgninger der bør imødekommes. (Her tages bl.a. hensyn til, hvornår den pågældende kreds sidst har afholdt en national udstilling, og hvordan udstillingen passer ind i DKK s øvrige udstillingsprogram). Når bestyrelsen har behandlet indstillingen, besvares ansøgningerne efterfølgende af udstillingsudvalgets sekretær. Ud over udstillingerne i kreds 12 (Færøerne) afholdes der kun 2 nationale udstillinger pr. år. Dommerlisten skal fremsendes til udstillingsudvalget til godkendelse, senest 1 år før udstillingen afholdes. Listen skal være sorteret efter dommernavn. Anmeldelsesgebyrer Anmeldelsesgebyret fastsættes hvert år af DKK. Gebyrerne for 2015 fremgår af DKK s til klubber og kredse af 30. september 2014 vedrørende Gebyroversigt. Klubber og kredse skal som minimum tage samme gebyr som DKK i både uofficielle og officielle klasser. Klubben/kredsen fastsætter dog selv gebyret for en hund medtaget på udstillingen uden for bedømmelse. Evt. udeladelse af mellemklasse DKK s bestyrelse har i efteråret 1997 vedtaget, at den enkelte udstillingsarrangør selv kan beslutte, hvorvidt der kan tilmeldes i mellemklasse på klubbens/kredsens pågældende udstilling. Det skal dog tydeligt fremgå af invitationen og anmeldelsesblanketten til udstillingen.

5 5. Benyttelse af DKK s klubsystem i forbindelse med udstilling Specialklubben/kredsen taster selv udstillingen via DKK s klubsystem (og bruger evt. DKK s elektroniske webtilmelding via Dette kræver, man er tilmeldt aftalen. Informationer og brugervejledninger vedrørende brug af DKK s klubsystem kan man finde på hundeweb.dk på følgende link: Når klubben er klar til evt. at modtage et wordkatalog samt evt. bestille aspirantkritikker, gives besked til Lonni Prirsching, eller Pia Trudslev Jensen, som dernæst udskriver aspirantkritikker og danner evt. wordkatalog. Der skal påregnes minimum 5 arbejdsdage til dette, før forsendelsen til klubben sker. Priserne for at benytte DKK s system er i 2015 følgende: Grundgebyr til oprettelse, ekspedition og fakturering (pr. udstilling) kr. 290,- Udfærdigelse af Excel fil med katalog (pr. udstilling) kr. 115,- Gebyr for overførsel af resultater, systemvedligeholdelse, hosting af kritikker (pr. hund) kr. 18,- Der skal medfølge kopi af stambog på udenlandske hunde, der ikke findes i databasen i forvejen. Stamtavlerne indsendes inden udstillingen til som efterfølgende opretter hundene i systemet. Se evt. vejledning for behandling af udenlandske hunde: Hvis en udenlandsk hund anmeldes i brugshundeklasse, skal der vedlægges kopi af det anerkendte FCIbrugsprøvecertifikat. Såfremt en anmelder er bosiddende i Danmark og anmelder en hund med en udenlandsk stambog, skal stambogen ligge hos DKK til omregistrering, og i dette tilfælde er det udstillerens ansvar at sørge for en bekræftelse fra DKK s importafdeling. Hvis stambogen ikke foreligger senest på udstillingsdagen, kan hunden ikke deltage. Ved tilmelding i uofficielle klasser (baby- eller hvalpeklasse) accepteres en skriftlig bekræftelse fra registreringslandets kennelklub om, at hunden er under registrering i den pågældende organisation. Her er det også udstilleren, som skal sørge for at indhente bekræftelsen. Ellers skal anmeldelsen være vedlagt en dispositionserklæring samt kopi af stambog, for at hunden kan deltage. Afvikling Når jeres udstilling skal afvikles, skal I naturligvis sørge for nøje at følge bestemmelserne i DKK s udstillingsreglement. Her er det specielt vigtigt, at I har et grundigt kendskab til de generelle bestemmelser forrest i reglementet, som blandt andet omhandler udstillingsberettigede, regler om kupering, vaccinations- og sundhedskrav, evt. tilbagebetaling af gebyr samt ikke mindst regler for, hvordan man skal gebærde sig på udstillingsområdet, og hvad I som udstillingsledelse kan gøre, hvis disse regler overtrædes.

6 6. Samtidigt skal I selvfølgelig også sørge for, at de specielle krav, der er gældende for jeres race/racer, nøje bliver overholdt. Her tænkes især på specielle alderskrav, HD-krav, prøvekrav til certifikat og prøvekrav til championat. Eventuelle klager skal som bekendt afleveres til udstillingsledelsen på udstillingsdagen, og det er jer selv, der som udstillingsledelse skal behandle disse. Ofte er det mest hensigtsmæssigt, at I som udstillingsledelse med det samme går med ud på udstillingsområdet for at undersøge det, der bliver klaget over. Måske drejer det sig om noget, som kan opklares, forklares eller rettes med det samme, og så kan man undgå eventuelle efterfølgende sager. Er det for eksempel en klage over bedømmelsesforløbet i ringen, er det jeres opgave som udstillingsledelse at sørge for, at den instruktion, dommer og ringpersonale har fået, svarer til bestemmelserne i DKK s udstillingsreglement samt at den pågældende instruktion også følges. Er det for eksempel en klage over en udstillers eller en hunds opførsel, skal I huske, at I som udstillingsledelse ifølge DKK s udstillingsreglement har flere sanktionsmuligheder naturligvis afhængig af sagens natur. Det kan være bortvisning af en udstiller fra udstillingsområdet, fratagelse af tildelt præmiering og/eller indberetning til specialklubbens bestyrelse. Endvidere bør I naturligvis altid have et eksemplar af førnævnte reglement ved hånden. Ligegyldigt hvordan I håndterer klager eller situationer på jeres udstilling, skal I huske, at det altid er jeres egen udstillingsledelse eller efterfølgende jeres egen specialklubbestyrelse, der skal behandle sagen. Antal hunde pr. dommer DKK s bestyrelse har i foråret 2005 drøftet problematikken omkring antal hunde pr. dommer og besluttet, at det vejledende tal i FCI s show regulations, der siger omkring 80 hunde pr. dommer, når der skal gives skriftlig kritik, fremover skal følges. Der kan, hvis særlige grunde nødvendiggør dette, søges om dispensation fra dette tal. Overførsel af resultater Klubben skal huske at færdigmelde udstillingen elektronisk, så resultater kan blive overført og faktura udsendt. Vigtigt: Arrangøren skal anvende DKK s elektroniske kritikprogram, så de udstillere, som har betalt for at modtage en sms med kritikken, rent faktisk modtager denne, og så alle resultater bliver vist på resultatsiden Brugervejledning til resultat- og kritikprogrammet findes på hundeweb.dk under klubsystemer. Vi anbefaler, at I sørger for at udskrive vejledningen og udlevere den til det ringpersonale, som I benytter på jeres udstilling. Link:

7 7. Fejllister efter afholdt specialklubudstilling Specialklubberne har ind imellem en lang fejlliste efter udstillingen, hvor DKK's medarbejdere foretager et efterarbejde i form af at lægge hunde og resultater ind i systemet. Ofte skyldes det, at klubben ikke har medsendt en kopi af stamtavlen for de hunde, der ikke ligger i systemet, eller gjort en indsats for at søge grundigt nok på hunden i DKK's system eller forsøgt at skaffe de nødvendige oplysninger om hunden (f.eks. slået hunden op i SKK's hundedatabase eller en anden database). DKK s bestyrelse har i december 2010 besluttet, at det pr. 1. januar 2011 koster klubber og kredse kr. 50,- pr. fejl/hund, hvis DKK s medarbejdere skal foretage førnævnte efterarbejde for mere end 5 hunde for en udstilling. Såfremt tallet overstiger 5, skal der betales gebyr for samtlige fejl/hunde. DKK har i december 2012 udsendt en vejledning i, hvordan man behandler de hunde, som ellers vil ryge ind på førnævnte fejlliste. Vejledningen ligger på DKK s hjemmeside under Udstillinger > Certifikatudstillinger. Link: Flytning til anden klasse på udstillinger Efter overgangen til FCI s klasse- og aldersinddeling, hvor udstillerne i højere grad kan vælge, hvilken klasse deres hund skal stille i, kan man komme ud for, at nogle udstillere ønsker deres hund flyttet til en anden klasse, fordi de åbenbart har glemt hvilken klasse, de har anmeldt hunden i, eller tror, at de har fortrydelsesret, når de ankommer på udstillingen. Med andre ord: Man kan ikke få flyttet sin 17 måneder gamle hund fra mellemklasse til juniorklasse, fordi man opdager, at man havde glemt, at juniorklassen slutter ved 18 måneder, og man så vil få mere ud af at konkurrere i denne klasse mod nogle yngre hunde. Vi skal derfor gøre klubber og kredse opmærksom på, at udstillerens valg af klasse on-line eller på anmeldelsesblanketten er bindende, og at flytning til en anden klasse på udstillinger kun kan foretages i følgende tilfælde: Til championklasse, brugshundeklasse eller veteranklasse, hvis hunden har opnået titlen DKCH eller DKCH(U). Øvrige krav til deltagelse i henholdsvis brugshundeklasse eller veteranklasse skal naturligvis være opfyldt. Til championklasse, hvis hunden efter anmeldelsesfristens udløb har opnået en anden titel end DKCH eller DKCH(U), der berettiger den til at konkurrere i championklassen. Til brugshundeklasse, hvis hunden efter anmeldelsesfristens udløb har opnået en prøve, der berettiger den til at konkurrere i brugshundeklassen. Til alle mulige klasser, hvis det kan konstateres, at der er begået en fejl fra arrangørens side, eller hvis der er sket en trykfejl i kataloget. Bemærk: Hunde, der inden anmeldelsesfristens udløb har opnået DKCH (dansk eksteriørchampionat) eller DKCH(U) (dansk udstillingschampionat), skal anmeldes i championklasse, brugshundeklasse (kun

8 8. såfremt hunden opfylder racens aktuelle prøvekrav) eller veteranklasse (kun såfremt hunden er fyldt 8 år). Ovenstående er gældende på såvel nationale som internationale udstillinger, uanset om det er DKK, en specialklub eller en kreds, der er arrangør. Vi beder venligst klubber og kredse sørge for at videregive ovennævnte til deres ringpersonale. Andre praktiske oplysninger Ved hvert årsskifte udsender DKK et eksemplar af vores dommerinstruktion på dansk og engelsk som en service til vore klubber og kredse. Instruktionen er lavet med udgangspunkt i DKK s egne, internationale udstillinger. Kredse og specialklubber er meget velkomne til at kopiere og benytte disse instruktioner, men I kan også udarbejde egne instruktioner. Det er jeres ansvar, at de inviterede dommere får udleveret en dommerinstruktion, når I sender PM (deltagerinfo), kørselsvejledning, hoteloplysninger m.m. ud til dommerne, og det er jeres udstillingsledelses ansvar, at instruktionen overholdes. Det samme gælder for ringpersonaleinstruktionen, som dog kun forefindes på dansk. Både dommerinstruktionen og ringpersonaleinstruktionen ligger som pdf-filer (Adobe Acrobat) på DKK s hjemmeside under Om DKK > Regler og instruktioner og under Udstillinger > Certifikatudstillinger. Her kan man også finde DKK s udstillingsreglement. DKK har i starten af 2015 opdateret materialet til dommerne om fokus på sundhed og funktionsevne. Dette materiale, der forefindes på dansk og engelsk, er via klubposten blevet fremsendt til alle klubber og kredse, og det er også jeres opgave at sørge for, at dette materiale udleveres til de dommere, I inviterer til at dømme på jeres udstillinger. I kan også finde dem på DKK s hjemmeside under punktet under Om DKK > Regler og instruktioner og under Udstillinger > Certifikatudstillinger. I DKK har vi valgt at sende materialet til dommerne sammen med de praktiske meddelelser, ringlister, dommerinstruktion m.v., som vi fremsender til dommerne et par uger før hver udstilling. Sørg også for i god tid at få alle aftaler på plads med hensyn til ringpersonale m.v. Her kan DKK s liste over autoriseret ringpersonale eventuelt være en hjælp. Listen ligger på DKK s hjemmeside under punktet under Udstillinger > Certifikatudstillinger. Såfremt klubben/kredsen ønsker at benytte en anden afregningsform eller andre takster end de, der benyttes af DKK, skal dette tydeligt fremgå af den invitation, I sender til dommere/ringpersonale. Takster 2015 DKK s takster pr. 1. januar 2015 er følgende: Udenlandske dommere (satser fastsat af FCI): Dommerhonorar: 50,00 pr. dag + 2 rejsedage à 35,00.

9 9. Kørepenge: Udenlandske dommere udbetales kørepenge efter FCI s sats, som er 0,35 pr. km. Dvs. Dømmer dommeren én dag, udbetales der 120,- Dømmer dommeren to dage, udbetales der 170,- Dømmer dommeren tre dage, udbetales der 220,- Danske dommere: Dommerhonorar: Kr. 600,- for 1 dag eller kr. 950,- for 2 dage (svarende omtrent til 50,00 pr. dag + 1 rejsedag). Kørepenge: Danske dommere udbetales kørepenge efter statens høje takst (i 2015 kr. 3,70 pr. km). Dvs. Dømmer dommeren én dag, udbetales der kr. 600,- Dømmer dommeren to dage, udbetales der kr. 950,- Dømmer dommeren tre dage, udbetales der kr ,- Ringpersonale: Ringpersonalehonorar: Kr. 300,- pr. dag. Kørepenge: Ringpersonale udbetales kørepenge efter statens høje takst (i 2015 kr. 3,70 pr. km). Dvs. Fungerer man som ringpersonale én dag, udbetales der kr. 300,- Fungerer man som ringpersonale to dage, udbetales der kr. 600,- Fungerer man som ringpersonale tre dage, udbetales der kr. 900,- Endvidere betales nødvendige rejseomkostninger samt ophold og fortæring. For jeres egen skyld vil vi anbefale, at I sørger for at have alle aftaler med såvel dommere, andre klubber (for eksempel om deling af dommere), hoteller, ringpersonale, rejsearrangører med videre på skrift, så I er sikre på, at I har gjort alt, hvad I kan, for at undgå misforståelser og uenigheder vedrørende opgavefordeling, ansvar og - ikke mindst - økonomi. Håndtering af dommere I denne tid, hvor begrebet etik hyppigt drøftes, får DKK ind imellem henvendelser angående udstillingsarrangørers håndtering af dommere (især udenlandske dommere). Det drejer sig om, at man for eksempel lader udstillere hente dommeren i lufthavnen og spise med dommeren inden udstillingen - og måske endda også lader dommeren bo hos en udstiller i forbindelse med udstillingen. FCI's udstillingsregler angående dette siger følgende: En dommer må ikke: rejse til en udstilling sammen med en udstiller, som skal udstille (eje eller handle) under ham

10 10. have selskabelig omgang med nogen udstiller, som skal udstille hunde på den pågældende udstilling overnatte i en udstillers hjem i forbindelse med udstillingen I må dermed ikke arrangere, at dommeren afhentes af en person, som skal udstille hos dommeren, eller sørge for at give en udstiller andre opgaver, der involverer almindeligt samvær med dommeren. I må naturligvis heller ikke arrangere, at dommeren indkvarteres privat hos en udstiller. I det hele taget skal man som arrangør/udstillingsledelse undgå at sætte sig selv i en situation, hvor man kan risikere at blive kritiseret for at have haft mulighed for at påvirke dommeren. Når man har en tillidspost, bør man altid (for ens egen skyld) undgå at bevæge sig på kanten af reglerne. Hvorfor denne vejledning? Mange klubber og kredse har ofte stor udskiftning i deres bestyrelser og udvalg, og derfor modtager DKK mange forespørgsler om proceduren vedr. certifikatudstillinger. Denne vejledning kan forhåbentligt give et bedre overblik over "udstillingsjunglen". Hvis I mener, at der er flere personer i jeres klub eller kreds, der har brug for disse informationer, så send dem en kopi af denne vejledning. Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at denne vejledning erstatter den forrige vejledning, som blev udsendt den 10. januar Med venlig hilsen - og god fornøjelse med jeres udstillinger! Afdelingen for udstillinger, prøver og præmieringer 2. februar 2015

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Udstillingsansøgning... 2 Hvor tidligt skal der søges?... 2 Skuer... 2 Påsætning af dommere...

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Udstillingsansøgning... 2 Hvor tidligt skal der søges?... 2 Skuer... 2 Påsætning af dommere...

Læs mere

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver.

DANSK KENNEL KLUB Vejledning til brug ved ansøgning og afholdelse af DKK godkendte officielle lydighedsprøver. Denne vejledning er tænkt som en hjælp til brug for specialklub- og kredsbestyrelser, lydighedsudvalg, sekretærer og lignende, der beskæftiger sig med lydighed og dommere. Det er ikke en fuldstændig checkliste,

Læs mere

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer?

Hvilke oplysninger skal DKK have for at godkende en udenlandske dommer? Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser

DKK s Schweisshundeudvalg. Administrative bestemmelser DKK s Schweisshundeudvalg Administrative bestemmelser Godkendt af DKK december 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prøveleder 3 2 Adgang til prøverne 3 3 Adgangskrav 3 4 Definition af alderskrav 4 5 Særlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening

Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening Udstillingsregler for Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening 1. Indledning Disse bestemmelser gælder for udstillinger arrangeret af Dansk Chinchilla Kæledyrs Forening (DCKF). Pelsavlernes internationale udstilling

Læs mere

DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger

DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger 2015 DGKs manual til brug af hundeweb til udstillinger DGK Dansk Gravhundeklub 05-04-2015 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende udstillingssystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og

Læs mere

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne.

Såfremt 2 arrangører ønsker at afholde prøver samme dag, skal de være opmærksomme på at der skal være min. 100 km mellem prøvestederne. Dansk Kennel Klub Parkvej 1 DK-2680 Solrød Strand Tlf. +45 5618 8100 Information +45 5618 8155 http://www.dkk.dk post@dkk.dk Vejledning til afholdelse af officielle DKK lydighedsprøver Denne vejledning

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark.

Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. Fællesrepræsentationen for Specialklubber For stående Jagthunde i Danmark. FJDs engelske gruppemøde onsdag den 24. november 2010 kl. 17.30 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsens Vej 4, 7100 Vejle tlf.

Læs mere

Udstillingsreglement 2011

Udstillingsreglement 2011 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2011 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

Brugervejledning til DHF's onlinesystem

Brugervejledning til DHF's onlinesystem Brugervejledning til DHF's onlinesystem Indholdsfortegnelse Oprette ny bruger 2 Login 4 Oprettelse af arrangement 5 Rettelse af arrangementsdata 7 Tilmelding på lukket liste 8 Deltagerliste 13 Ændre deltagerdata

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/12-2012 Gram fritidscenter.

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/12-2012 Gram fritidscenter. Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/12-2012 Gram fritidscenter. Tilstede Pia Grisell Rikke Andersen Hans Erik Pedersen Michael Petersen Erhard Jørgensen Pia Hansen Marianne Pedersen Inden dagsordenen:

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018

Vejledning til brug ved ansøgning om og afholdelse af DKK godkendte officielle rallyprøver 2018 Vejledningen skal hjælpe personer, der beskæftiger sig med rallyprøver, til at få planlagt og gennemført de bedst mulige arrangementer. Vejledningen er forsøgt gjort så komplet som muligt, men kan selvfølgelig

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2018 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere

Nyt om udstillinger. Nye danske championater fra 2018 Nordiske udstillinger Diverse praktisk info

Nyt om udstillinger. Nye danske championater fra 2018 Nordiske udstillinger Diverse praktisk info Nyt om udstillinger Nye danske championater fra 2018 Nordiske udstillinger Diverse praktisk info Nye danske championater fra 2018 Dansk Juniorchampion DKJUCH Dansk Veteranchampion - DKVECH Hvilke udstillinger?

Læs mere

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER

VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER VIGTIGE INFORMATIONER TIL HTM STÆVNE ARRANGØRER Læs DKKs konkurrence regler godt igennem inden konkurrencen arrangeres, så du er sikker på, at du kender reglerne og overholder dem! Konkurrencen kan efterfølgende

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2019 1 Indstilling af elever 2 2 Elevkursus 2 3 Elevtjeneste 3 4 Aspirantprøvebedømmelse 3 5 Aspiranttjeneste 3 6 Regler for førstegangsautoriserede dommere

Læs mere

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven

Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Vejledning om afholdelse af indfødsretsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om indfødsretsprøven... 5 1.1

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ

Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 Søndag d. 1. februar 2015 kl. 10.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone Pedersen (LP), Vibeke Vangsaa (VV), Ole Pind (OP),

Læs mere

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder.

Tovholderrollen. En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Tovholderrollen En af de opgaver, der i Hovedstadens Svømmeklub varetages af svømmernes forældre er rollen som tovholder. Rollen indebærer, at man planlægger og arrangerer holdenes deltagelse i eksterne

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 5. Oktober 2013 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer til Oktobershow.

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED TRIKELSHØJ Randers Kommune har den 15. august 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 113 samt lokalplan nr. 573 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Velkommen til Hartmanns A/S 3

Velkommen til Hartmanns A/S 3 vikarhåndbogen Indhold Velkommen til Hartmanns A/S 3 Vikar hos Hartmanns 4 Arbejdstid 4 Når du møder på arbejdspladsen 4 Tavshedspligt 5 Sygdom 5 Sygedagpenge 5 1., 2. og 3 ledighedsdag (G-dage) 6 Feriepenge

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager.

Det er endvidere ifølge dansk lovgivning forbudt at fjerne vildtkløer af kosmetiske årsager. Konkurrence regler Heelwork to Music / Freestyle Generelle regler A). Arrangør Den arrangerende klubs bestyrelse - eller et af bestyrelsen nedsat udvalg - er ansvarlig for prøvernes tekniske gennemførelse

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside.

Alle papirer, der uddeles under kongressen, vil samtidigt være tilgængelige via foreningens hjemmeside. 23. maj 2014 Praktiske oplysninger til kongressens delegerede Mødeplan Kongressen holdes efter følgende mødeplan: Tirsdag den 2. september 2014 10.30 12.00 Kongres 12.00 14.00 Frokostpause 14.00 18.00

Læs mere

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger

Informationsfolder. Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Uddannelsesudvalget September 2015 Informationsfolder Trænergrunduddannelse (TGU) Grundforløb og Overbygninger I denne folder har uddannelsesudvalget samlet relevant

Læs mere

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK

Velkommen til udstillingen. Team Jensen, DMK Team Jensen, DMK Velkommen til udstillingen Velkommen til udstillingen Denne folder vil give dig en kort præsentation af hvordan tingene på en udstilling som denne foregår. Skulle du have spørgsmål eller vil du gerne vide

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011

Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 Vejledning til bekendtgørelse om medborgerskabsprøven Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration April 2011 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kapitel 1 - Generelt om medborgerskabsprøven...

Læs mere

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00:

Møde med Sundhedsudvalg: Tina (TP) og Torben (TL) kl. 10.00 12.00: Referat af bestyrelsesmøde nr. 36 Søndag d. 19. oktober 2014 kl. 09.00-16.00 Møde med Sundhedsudvalget kl. 10.00-12.00 E. J. Service, Cikorievej 54, 5220 Odense SØ Tilstede: Lars Wassileffsky (LAW), Lone

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK

Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Vejledning i at arrangere udstilling i DMK Udarbejdet af Christina V. Jensen, Udstillingskoordinator, november 2011. Når man som team eller kredsbestyrelse skal arrangere en udstilling, er der mange regler

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0164 afsagt den 16. februar 2016 ****************************** KLAGER ALR (1 person) v/ ULR SALGSBUREAU ARRANGØR Rejsespecialisten ApS (My Education)

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 01-12-08 JN/DKKregl/rettelser09.doc 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 Sidetallene henviser til den version af DKK s reglement for udstillinger og skuer 2008, der ligger på DKK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Administration af prøver/aktiviteter... 2

Indholdsfortegnelse. Administration af prøver/aktiviteter... 2 Indholdsfortegnelse Administration af prøver/aktiviteter... 2 Brug af hundeweb prøve... 3 Opret prøve...3 Kontroller oplysninger om prøven / aktiviteten...5 Indtastning af deltagere på prøven / aktiviteten...6

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder!

Kære medlemmer. 9. marts 2011. Tilbageblik på de seneste begivenheder! Kære medlemmer 9. marts 2011 Tilbageblik på de seneste begivenheder! Der blev afholdt julearrangement hos NKG Miniatures i Ll. Skensved den 12. december 2010. Det blev en stor succes med ca. 25 fremmødte.

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver

DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver 2018 DGKs manual til brug af Hundeweb til brugsprøver DGK Dansk Gravhundeklub 07 12 2017 1 Dette er DGK s manual til Klubsystemet vedrørende prøvesystemet for arbejdsudvalgene. Aftale om brug af og dataansvar

Læs mere

Drejebog for nationale udstillinger

Drejebog for nationale udstillinger Drejebog for nationale udstillinger DKK s udstillingsudvalg, oktober 2013 Opgaver nu og her, og på sigt Dato og forventet deltagerantal - Datoen skal passe ind i DKK s øvrige udstillingskalender - Forventet

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 11. december 2014 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2015 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 tallene henviser til udstillingsreglementet 2014 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Derfor udstiller vi. Hvorfor udstille? Hvad er en udstillingshund?

Derfor udstiller vi. Hvorfor udstille? Hvad er en udstillingshund? Derfor udstiller vi Denne artikel handler om at udstille - overvejelser, forberedelser og hvad der sker på selve udstillingsdagen. Artiklen er skrevet af Merete Stæhr-Nielsen - dværgschnauzeropdrætter

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion i DKK s klubsystem... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion i DKK s klubsystem.... 2 Orientering til specialklubber og kredse om DKK s klubsystem.... 2 Medlemsadministration.... 2 Udstillingsadministration af udstillinger/skuer

Læs mere

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering

Konkurrencevejledning og drejebog for Spor og Rundering Januar 2011. VEJLEDNING OG HANDLINGSPLAN Dette lille hæfte er ment som en forhåndsvejledning og drejebog til arrangører af DM i Nordisk i DcH. Hæftet udleveres til den lokalforening som skal arrangere

Læs mere

Vejledning til svømmere/forældre

Vejledning til svømmere/forældre Sponsor-event 2016 Vejledning til svømmere/forældre Hvorfor afholdes Sponsor-event: Formålet med Sponsor-event er: - At samle penge ind til klubben, så vi kan fortsætte udviklingen i Horsens Svømmeklub

Læs mere

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Brande Taekwondo Klub Dato: 14. september 2013 Sted: Blåhøj Hallen Indbydelse til Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 25. august 2013 Sidste tilmelding:

Læs mere

Udstillingsreglement 2010

Udstillingsreglement 2010 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? UDSTILLINGSREGLEMENT 2015 Indledning Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement? Regler kan ind imellem være lidt vanskelige at finde rundt i, og man kan godt komme ud for, at man skal bruge en masse tid

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte. en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Hvad sker der?... side 4 Boudlæg... side 5 Privat skifte... side 6 Forenklet privat skifte... side 8 Forenklet privat

Læs mere

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union

Dommerregulativet. Dansk Floorball Union Turneringsadministrationen. Dansk Floorball Union Dansk Floorball Union Dommerregulativet 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Dommerregulativet... 3 1 Godkendelse af dommere.... 3 2 Dommernes påklædning.... 3 3 Dommernes udstyr.... 3 4 Honorarer

Læs mere

Udstillingsreglement 2013

Udstillingsreglement 2013 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2013 Indledning 2 Hvordan bruges DKK s udstillingsreglement?

Læs mere

Udstillingsreglement 2014

Udstillingsreglement 2014 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dkk.dk post@dkk.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Udstillingsreglement 2014 Indledning 2 Hvordan bruges

Læs mere

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET

SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET 1 2 SERVICE & REGLER SÅDAN BRUGER DU BIBLIOTEKET LÅNERKORT OG PINKODE Du bliver meldt ind og får en 4-cifret PIN-kode på ét af Guldborgsund-bibliotekerne. Du

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Udstillingsreglement 2008

Udstillingsreglement 2008 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager 1 og Klager 2 har endvidere klaget over indklagedes salær på 28.435 kr. inkl. moms. København, den 9. december 2013 Sagsnr. 2012-463/MKJ/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager 1 og Klager 2 klaget over indklagede. Sagens tema: Klager 1 og Klager 2 har

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Netværkshåndbog for JA

Netværkshåndbog for JA Netværkshåndbog for JA Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg Alle netværk under JA kan holde møder og gennemføre arrangementer Når netværk under JA afholder et arrangement eller anden aktivitet, kan de

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY

SPORTSLIGT REGLEMENT FOR AUTOSPEEDWAY INDHOLD 1 Generelt 1. Motor Sporten 2. Officials 3. Deltagere 4. Løbs Datoer 5. Klasser og Point 6. Præmier 2 Sportsreglement 1. Afvikling 3 Løbsanmeldelse førermøde - løbsprocedure 1. Anmeldelse 2. Teknisk

Læs mere

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013

Indbydelse til Rødovre Cup 2013 Teknik Plus Landshold må deltage i stævnet Lørdag den 21. september 2013 Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Rødovre Taekwondo Klub Dato: 21. september 2013 Sted: RødovreHallen Rødovre Parkvej 425 2610 Rødovre Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber, Deltager krav:

Læs mere

Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult

Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult Vejledning i tilmelding via DataPower - Raceresult DataPower har udviklet et nyt tilmeldingssystem til brug for de motorløb i Danmark, hvor DataPower afvikler tidtagningen. Formålet med systemet er dels

Læs mere

Reklamereglement for Badminton Danmark

Reklamereglement for Badminton Danmark Reklamereglement for Badminton Danmark Generelt 1 Dette reglement er gældende ved individuelle turneringer og holdturneringer, som er godkendt af Badminton Danmark. I internationale turneringer under Badminton

Læs mere