INDLEDNING... 2 KAPITEL 1 - MARKETING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 2 KAPITEL 1 - MARKETING..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1 - MARKETING... 3 METODE... 3 Teori og modeller... 3 Empiri... 7 MÅLGRUPPE Teoretisk præsentation Målgruppeanalysen Markedsundersøgelse for eventet Eventets målgruppe Idealtypen Brancheanalyse Konkurrentanalyse Marketingstrategi Teoretisk præsentation Marketingsanalyse SWOT KAPITEL 2 - PROJEKTLEDELSE SCOPE WORK BREAKDOWN STRUCTURE Uddybning af Work Packages NETVÆRKSDIAGRAM Kritisk sti PLANNED VALUE RISIKOANALYSE Regnskabsanalyse Risikoanalyse Risk Identification Risk Assesement Risk Response Development KAPITEL 3 - ØKONOMISTYRING BUDGET DE TO SCENARIER BREAK-EVEN BUDGETOPFØLGNING KAPITEL 4 - FINANSIERING FINANSIERING AF PROJEKT Banklån Cash flow Kalkulationsrente Investeringskalkule Diskussion af den teoretiske kalkulationsrente LITTERATURLISTE

2 Indledning I år 2014 er Danmark for første gang siden 2001 vært for det internationale Melodi Grand prix. Eurovision Song Contest (ESC), som arrangementet officielt hedder, bliver afholdt i de gamle B&W haller på Refshaleøen i København. Showet tiltrækker sig traditionelt uhyre stor opmærksom i såvel ind- og udland, hvor 170 millioner seere følger arrangementet gennem TV og internet (DR A, 2013). Den store opmærksom omkring arrangementet er allerede udnyttet af restaurationer, hoteller og kreative ESC-arrangementer, som kan se potentiale i den enorme efterspørgsel af hotelværelse, transport, arrangementer og lignende (DR B, 2013). Motivationen for projektet er udsprunget af den førnævnte brede interesse for Eurovision Song Contest på dansk jord. Da B&W hallerne på Refshaleøen, i sammenligning med Parken, har en relativ lav kapacitet, så vil udbuddet af billetter til showet og muligheden for at komme i besiddelse af disse være meget begrænset. Målet for projektet er at planlægge et event i ESC-ugen, som kan udnytte den store interesse for showet. Idéen med eventet er, at det skal holdes en aften, hvor 300 personer fester sammen med ESC-tema som udgangspunkt. Der vil endvidere være en let forplejning i spektakulære omgivelser samt underholdning fra kendte ESC artister. De eksklusive omgivelser og underholdning af kendte ESC ikoner skal skabe potentiale, hvor oplevelsen er førsteprioriteten og hvor prisen spiller en mindre rolle. Alt dette, forventer vi, kan blive muligt ud fra den overbevisning, at Eurovision Song Contest 2014 i København er en så sjælden oplevelse, at mange vil betragte oplevelsen som en engangsmulighed og derfor prioriterer denne oplevelse frem for noget andet. Igennem samarbejde med landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT Danmark) vil der blive satset på et event, som kan tiltrække homoseksuelle mænd. Denne segmentering er foretaget på baggrund af en forventning om, at homoseksuelle mænd vil finde showets sjældenhed i Danmark appellerende samtidig med, at de også vil prioritere et eksklusivt og differentieret event. Eventet bliver stablet på benene med henblik på at sikre et eventuelt overskud til donation for velgørenhedsorganisationer eller foreninger som LGBT Danmark. 2

3 Kapitel 1 - Marketing Metode I dette afsnit redegøres og reflekteres der over valg af teori, modeller og empiri. Indledningsvist gennemgås valg af teori og modeller i den rækkefølge de optræder igennem projektrapportens marketingsdel. Dernæst præsenteres valg af empiri samt de metodiske overvejelser i forbindelse med dette. Formålet med afsnittet er at give læseren indblik i marketingdelens forskellige bestanddele samt de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag. Teori og modeller Målgruppe I projektrapporten inddrages Christian V. Rasmussens værktøjskasse i forbindelse med analysen af eventets målgruppe(rasmussen et al., 2008: 49). Målgruppen vil blive defineret ud fra demografiske, socioøkonomiske og kulturelle variabler (Rasmussen et al., 2008: 49). Det er et bevidst valg, at projektrapporten ikke benytter sig af et præ-konstrueret målgruppe analyseværktøj, da homoseksuelle er en differentieret målgruppe og derfor ikke har de samme overordnede træk, som flertallet. Af samme årsag benyttes et sammenskruet målgruppeanalyse-værktøj. Kritik Når man forsøger at kategorisere verdenen, for bedre at kunne forstå den, kan man nemt overse relevante forhold (Rasmussen et al., 2008: 48). Dette bevirker, at man efterfølgende overser målgruppens behov og præferencer i forhold til et givent produkt. Samtidig skal man som målgruppeanalytiker, så vidt muligt, forsøge at løsrive sig fra egne fordomme omkring målgruppen. Konsekvensen af fordomme er, at man tilgodeser og sætter fokus på enkelte informationer, for derved ubevidst at generere sandheder omkring målgruppen. Dette er et kritikpunkt, der skal være stort fokus på i forbindelse med en udarbejdelse af målgruppeanalysen. Vi befinder os i et andet miljø end målgruppen og kan dermed let blive påvirket af vores fordomme omkring homoseksuelle, når vi opstiller målgruppens præferencer og behov. 3

4 Porters Five Forces I rapportens marketingdel anvendes Michael E. Porters Porters Five Forces til at foretage en brancheanalyse. Porters Five Forces anvendes primært til strategisk analyse af en branches underliggende struktur, ved at undersøge de konkurrencemæssige kræfter og de bagvedliggende strukturer (Porter, 2008: 80). Porter identificerer fem kræfter, som udgør branchens struktur (Mintzberg et al., 2009: 104). Disse fem kræfter er truslen fra; nye indtrængere, leverandører, kunder, substituerende produkter og rivaler. (Mintzberg et al., 2009: 104). Gennem analysen opnås et større kendskab til branchen. Denne viden kan bidrage med konkurrencemæssige fordele, samt reducere den trussel som konkurrerende virksomheder måtte udgøre (Porter, 2008: 80). Herigennem dannes der videns grundlag for en effektiv strategisk positionering (Porter, 2008: 80). Kritik Begrebet nulsums-spil er et hovedpunkt for Porter, hvor begrebet referer til den normative antagelse at stigende rentabilitet for en virksomhed, må betyde forringet rentabilitet for leverandører og andre interessenter i branchen (Henry, 2011: 81). Her går kritikken af Porter på, at virksomheder i dag er blevet stadigt mere bevidste om den merværdi, der kan ligge for leverandører eller andre samarbejdspartnere (Henry, 2011: 81). Det vil sige, at man ikke kategorisk kan antage, at én virksomheds succes, nødvendigvis er en forringelse af en konkurrent eller anden virksomheds rentabilitet, da samarbejde ofte tilgodeser begge sider af aftalen. For eventet er denne kritik interessant fordi det fordrer et udgangspunkt, hvor potentielle samarbejdspartnere skal findes de steder, hvor et samarbejde giver flere aktører en form for gevinst. Porters Five Forces tager desuden ikke højde for globaliseringen. Globaliseringen har resulteret i at grænserne mellem brancherne er formindsket og det er således ikke muligt at isolere en given branche, idet brancherne interagerer med hinanden. Derudover kan Porters Five Forces kritiseres for at være en statisk model. Porters Five Forces har til hensigt at beskrive et miljø, der er i konstant forandring, men beskriver blot et øjebliksbillede af den branche virksomheden opererer i (Henry, 2011: 83). Det kan for eksempel ske, at et konkurrenceelement med tiden ændrer sig fra at være en fordel til, at være en trussel for den pågældende virksomhed. I 4

5 vores tilfælde er denne kritik dog ikke et problem, da vi laver et enkelt event og dermed har brug for at se på et øjebliksbillede af branchen. Porters Five Forces er et anvendeligt analyseredskab, i forbindelse med denne rapport, idet den bidrager med viden omkring de konkurrencemæssige forhold, der gør sig gældende i branchen. Skydeskivemodellen Levels of Competetion I forbindelse med konkurrentanalysen anvendes Skydeskivemodellen. Skydeskivemodellen er et værktøj, der anvendes til at identificere og inddele konkurrenter i forhold til, hvor snæver konkurrencen er ved et givent produkt (Lehmann et al. 2008: 34). Skydeskivemodellen anvendes i denne rapport til at give et overblik over, hvor mange og hvilke konkurrenter vi kan forvente at have i vores branche og dermed hvilken type markedsføring, som skal anvendes for at klare sig bedre end konkurrenterne. Kritik Skydeskivemodellen kan kritiseres for at være forenklet. En af udfordringerne ved at anvende modellen er endvidere, at det kan være svært at sondre mellem de forskellige niveauer af konkurrence. I projektet bliver modellen nuanceret og vurderet ud fra de vilkår, der tidsmæssigt og strukturelt begrænser konkurrenceelementet i forhold til substituerende produkter. Strategi for effektiv kommunikation Under afsnittet marketingstrategi anvendes Phil Kotler og Kevin L. Kellers otte punkter for effektiv kommunikation (Kotler & Keller B, 2012: 504). Denne strategi benyttes for at øge den effektive effekt af kendskabet til eventet. En markedsføringsstrategi vil medføre en højere deltagelse til eventet (Kotler & Keller B, 2012: 504). Disse otte punkter sætter en struktur for den omfattende proces at promovere et produkt og det vurderes, at disse skaber et overblik og dermed gør det nemmere at inkludere alle elementer som en mangfoldig markedsføringsproces indeholder. Projektet anvender imidlertid kun Kotler og Kellers første seks punkter. Begrundelsen for dette er, at eventet er enkeltstående og kun præsenterer en 5

6 planlægning af eventet. Det vil derfor eksempelvis ikke være muligt at måle effekten af markedsføringen. Til gengæld lægges der i projektrapporten et stort fokus på planlægningsfasen, hvor Kotler og Kellers første punkter kommer til udtryk. Herunder inddrages den tidligere indhentede målgruppeanalyse. Dette punkt er relevant, da et kendskab til målgruppen, giver projektrapporten en række fordele ved det videre arbejde med Kotler og Kellers efterfølgende punkter. En dybdegående målgruppeanalyse giver blandt andet, et bedre kendskab til hvilke kanaler eventet skal benytte sig af, for at oplyse og vække kundens opmærksomhed. Efter en gennemgang af de seks punkter, benyttes disse til at fremlægge de overvejelser og tanker der er gjort i denne forbindelse, for derefter at beskrive den samlede markedsføringsstrategi. Kritik Kotler og Kellers otte punkter for effektiv kommunikation, henvender sig primært til en nystartet eller etableret virksomhed, der skal forsøge at skabe en loyalitet og/eller opmærksomhed omkring deres brand eller produkt (Kotler & Keller B, 2012: 504) Af denne årsag er projektrapportens udgangspunkt et andet, end det der bliver opstillet i Kotler og Kellers otte punkter, idet vores event er en enkeltstående begivenhed. Det vurderes dog, at teorien stadig er brugbar på enkeltstående events. Grundlaget for dette består i, at Kotler og Kellers otte punkter for effektiv kommunikation, fremstår som den samme uanset om du som virksomhed forsøger at oplyse en kunde om et produkt eller du ønsker at oplyse en kunde om et enkeltstående event. Forskellen i strategien ligger i de overvejelser, man gør sig under de otte punkter og her er det vigtigt, at man husker sit udgangspunkt. SWOT-modellen SWOT-modellens inddeling i de to overordnede forhold, de interne og de eksterne forhold (Kotler & Keller A, 2012: 51), fungerer i denne rapport som et opsamlingsværktøj til brancheanalysen og konkurrentanalysen. Med den viden der er opnået gennem de to analyser og det større indblik i branche- og konkurrentforholdene, anvendes SWOT-modellen til at give et samlet overblik over vores events konkurrencemæssige situation og strategiske handlingsmuligheder. 6

7 Kritik SWOT-modellen kritiseres for at være forenklet og forældet i forhold til de interne og eksterne forhold. En SWOT-analyse ville ifølge denne kritik isoleret set være utilstrækkelig som analysemetode. Ved at anvende SWOT-modellen i forbindelse med flere forskellige analyseværktøjer tages der i rapporten højde for dette. SWOT-modellen indrammer og konkluderer på de resultater, vi er kommet frem til via de foregående analyseværktøjer og modeller. Empiri Indsamlingen af empiri kommer til at foregå gennem kvalitative interviews samt en kvantitativ e-survey. I projektet anvendes e-surveyen og fire interviews med henholdsvis LGBT Danmark, Out & About, Wonderful Copenhagen samt en repræsentant for målgruppen til at få et indblik og en forståelse for vores målgruppe og deres præferencer. Nedenfor præsenteres de forskellige interviewpersoner kort, fulgt af en begrundelse for interviewet. Dernæst præsenteres den empiriske fremgangsmåde i projektrapporten, hvorunder detaljerne omkring e-surveyen præsenteres. Vivi Jelstrup fra LGBT Danmark Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er en interesseorganisation på områderne kønsidentitet og seksuel orientering. Deres indsatsområder kan fordeles på politisk arbejde, rådgivning og sociale aktiviteter (LGBT A, 2013). Grundet deres store kendskab til miljøet, dels på grund af den historiske og politiske udvikling og dels det at de er involveret i mange projekter, anser vi LGBT Danmark for at være eksperter på området. Interviewet blev foretaget med Vivi Jelstrup, forperson og frivillig for LGBT Danmark (LGBT B, 2013) og havde til formål at øge vores kendskab til det homoseksuelle miljø og det politiske arbejde for homoseksuelle. Interviewet blev endvidere foretaget med det formål at give os en større baggrundsviden om vores målgruppe og styrke vores efterfølgende interviews og e-survey. Vi er opmærksomme på, at LGBT Danmark ikke kun repræsenterer de homoseksuelle mænd, som er vores primære målgruppe, men også har stort fokus på især transpersoner. Dette fremgik gennem vores interview, hvor Vivi Jelstrup påpeger, at vilkårene for homoseksuelle er blevet væsentlig forbedret, hvorimod transpersonernes vilkår stadig er meget 7

8 dårlige(bilag 2: ). LGBT Danmarks store fokus på transpersoner har, vurderer vi, ikke den store betydning for den viden, de kan bidrage med til vores projekt. Det har dog betydet, at der er dele af interviewet som ikke er særlig relevante i og med de handler om transpersoner i stedet for homoseksuelle mænd. Frank Holm journalist fra Out & About Out & About er et gratis homoseksuelt magasin, der fokuserer på at levere både seriøs journalistik og underholdning i og udenfor det homoseksuelle samfund. Magasinet indeholder artikler om alt lige fra politik og kultur til foromtale af festivaler med mere samt en guide til nattelivet (Out & About A, 2013). Vi kontaktede Out & About med det formål at opnå et kendskab til målgruppen og få et indblik i, hvordan Out & About definerer deres målgruppe og markedsføringsstrategier. Ligeledes ønskede vi en vurdering af vores event i forhold til vores målgruppe. Chefredaktøren henviste os til Frank Holm, journalist på Out & About, som ifølge chefredaktøren havde et stort kendskab til Melodi Grand Prix. Frank Holm er ligeledes skribent på størstedelen af Out & About s i byen artikler. Interviewet blev afholdt med udgangspunkt som et ekspertinterview. Undervejs tog interviewet dog en drejning, da Frank Holm ikke kunne fortælle meget om de forberedte spørgsmål omkring Out & About. Til gengæld havde han et stort kendskab til det homoseksuelle miljø, da han selv er en del af det. Interviewet kom i høj grad til at handle om Frank Holms egne erfaringer inden for miljøet, men samtidig også om hans viden indenfor ESC, da han har en personlig interesse og siden 2001 har rejst rundt til samtlige Melodi Grand Prix finalefester og events i Europa. Frank Holms udtalelser blev derfor meget relevante for projektet og anvendes til at understøtte målgruppeinterviewet, da han befandt sig i vores udvalgte målgruppe. Vi er opmærksomme på, at det ikke er muligt at sidestille Frank Holms udtalelser med at være Out & About s synspunkter. I og med, at Frank Holm havde meget at byde ind med under interviewet ud over de spørgsmål, vi havde formuleret i interviewguiden, viste det sig at være nyttigt at benytte det semistrukturerede interview. Det vil sige, at vi tilpassede interviewet undervejs, da vi fornemmede, at Frank Holm meget gerne ville svare på spørgsmål om andet end Out & About s opgaver. Derfor endte interviewet med at være præget af, at han selv er en del af den målgruppe, vi forsøger at henvende os til med eventet. 8

9 Connie Westergaard fra Wonderful Copenhagen Wonderful Copenhagen er en netværksorganisation, hvis formål er at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i Region Hovedstaden (Wonderful Copenhagen A, 2013). De afgav i samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Refshaleøen et bud på Eurovision Song Contest 2014, som efterfølgende blev vedtaget. Deres værtskabsopgaver ved Eurovision Song Contest består i at levere hospitality, hoteller og indkvartering, organisering af frivillige, markedsføring, billetsalg, PR og citydressing (synliggørelse af Eurovision rundt omkring i byen) (Wonderful Copenhagen B, 2013). Interviewet blev foretaget med Connie Westergaard, presseansvarlig for Eurovision Song Contest Formålet med interviewet var at få indblik i arbejdet med den forestående Eurovision Song Contest i 2014, vores målgruppe, branchen og de markedsføringstiltag, der arbejdes på for at tiltrække de homoseksuelle mænd. Vi er opmærksomme på, at Wonderful Copenhagen ikke har et specielt fokus på homoseksuelle i forbindelse med at hoste ESC 2014 i København. Igennem interviewet med Connie Westergaard fremgik det alligevel, at de anerkender homoseksuelle som en målgruppe til ESC (Bilag 6: 169). Interview med Rasmus Bo Det var nødvendigt at opsøge vores målgruppe og høre med deres egne ord, hvordan de opfatter ESC. Derfor valgte vi at supplere e-surveyen med et kvalitativt interview med Rasmus Bo, repræsentant for målgruppen. Dette stemmer overens med Christian V. Rasmussens værktøj til analyse af målgruppen. Det kvalitative interview kan således hjælpe os med at identificere vores målgruppes kulturelle variabler. Rasmus Bo er en 27-årig homoseksuel mand, med en stor interesse for Melodi Grand Prix. Til daglig er han ansat som pædagog og er bosat i København. I Rasmus Bos fritid er han skuespiller i diverse lokale musicals, hvor han både fungerer som skuespiller og sanger. Vi er opmærksomme på, at Rasmus Bos interviewsvar ikke kan danne udgangspunkt for en generalisering af målgruppens kulturelle variabler. Dog kan de kulturelle variabler, der gives udtryk for under interviewet bekræftes via udtalelser fra vores eksperter, hvilket vil give en række indikationer på en idealtype i forhold til målgruppeanalysen. 9

10 Empirisk fremgangsmåde I udførelsen af interviewene valgte vi det kvalitative interview. Begrundelsen for dette er, at denne interviewform åbner op for muligheden for, at vi kan tilegne os dybdegående viden om tendenser, vi ikke selv har kunnet observere (Andersen, 2011: 25). Den kvalitative interviewform åbner op for to typer af forskningsinterviews med enkeltpersoner; sonderende interviews og dybdegående interviews (Kristensen, 2012: 282). Da vi ikke selv er homoseksuelle eller har en særlig tilknytning til miljøet, kan interviewene karakteriseres som dybdegående, da formålet med interviewene var at få indblik i vores målgruppe og få detaljeret viden om denne. Interviewene kan endvidere kategoriseres som semistrukturerede. Strukturen gør det muligt for den interviewede at åbne op for nye relevante vinkler og opfattelser, og på den måde bevæge sig forholdsvis frit rundt inden for de opstillede temaer, vi ønsker at have en dialog om (Andersen, 2011: 46). For at skabe rammerne for de semistrukturerede interviews, er der udarbejdet en interviewguide forud for hvert interview, hvori der fremgår spørgsmål samt uddybninger tilknyttet spørgsmålene. Alle interviewguides er vedlagt som bilag, se bilag 1-8 for interviewguide og medfølgende transskribering. Transskribering Interviewene blev efter udførelsen transskriberet, hvilket ifølge Steinar Kvale og Svend Brinkmann betyder at transformere, skifte fra én form til en anden (Kvale & Brinkmann, 2009: 200). I denne proces oversættes talesprog til skriftsprog, hvor konstruktionerne undervejs kræver en række vurderinger og beslutninger (Kvale & Brinkmann, 2009: 200). De tre interviews skiftede således form fra lydfiler til skriftligt materiale, og blev så vidt muligt transskriberet ordret. Vi valgte at undlade, hvis interviewpersonen sagde hmm eller øh såfremt det ikke havde nogen betydning for interviewpersonens svar. E-survey Foruden de tre nævnte interviews har vi valgt at udarbejde en e-survey, der er en spørgeskemaundersøgelse gennemført ved hjælp af internettet (Madsen & Grønbæk, 2012: 83). En e-survey åbner op for muligheden for at nå ud til en stor del af målgruppen, og anvendes ofte til at udarbejde en markedsundersøgelse 10

11 (Madsen & Grønbæk, 2012: 97). Undersøgelsen anvendes i projektet til at supplere de fire interviews med henblik på at få en indsigt i vores målgruppes ønsker og præferencer (Madsen & Grønbæk, 2012: 89). Ligeledes giver undersøgelsen et indblik i hvilken type event homoseksuelle mænd foretrækker, og om der er en interesse for den type event, som vi planlægger. Da vi ikke har adgang til alle homoseksuelle mænds mailadresser i Danmark, valgte vi at lægge e-surveyen ud på LGBT Danmarks-, Out and Abouts-, Homotropolis- og Prouds Facebookside og valgte derved bekvemmelighedsudvælgelse. Disse Facebooksider blev udvalgt, da de blandt andet henvender sig til den ønskede målgruppe. Da nogle typer ord kan virke stødende på nogle homoseksuelle mænd, fik vi Vivi Jelstrup fra LGBT Danmark til at gennemgå e-surveyen, inden den blev lagt ud til besvarelse. Dette gav os muligheden for at tilrette og på den måde få de mest præcise svar uden at støde nogle. Hun nævnte eksempelvis, at det i spørgsmålet om køn var en bedre idé at lave en valgmulighed, der hed andet, med mulighed for at uddybe, i stedet for en valgmulighed der hed transkønnet. Dette var vi ikke opmærksomme på, da vi ikke i forvejen har uddybende kendskab til mulighederne. Desuden brugte vi ordet seksualitet, hvor Vivi Jelstrup påpeger at seksuel orientering er mere præcist. Dette var et ord vi ikke havde funderet over alternativer til. Da hun nævnte det blev det klart, at det er mere korrekt at anvende seksuel orientering og det blev derfor tilrettet. Hendes kommentarer og rettelser kan ses i bilag 9. I bilag 11 (vedlagt som CD) ses de bearbejdede svar i Excel, her har vi sorteret de irrelevante svar fra 1. Kritik Efter bearbejdelse af e-surveyen gik det op for os, at størstedelen af de svar vi havde fået var fra homoseksuelle mænd bosat i Københavnsområdet. Udfaldet kan skyldes, at vi i indledningen til e-surveyen fremlagde, at eventet skulle holdes i København. Dette gør, at e-surveyen ikke er repræsentativ for hele Danmark. Det har dog fra starten været fastlagt, at eventet skal holdes i København og dermed var resultaterne fra e-surveyen meget anvendelige til den senere analyse af målgruppen. 1 For at se opstillingen af e-surveyen henvises til: https://docs.google.com/forms/d/1fbyo_ccgjagdaxsw7jkgwxsg-q4s2qt-ny0m3ya-jy/viewform 11

12 Derudover var størstedelen af de homoseksuelle mænd, som deltog i undersøgelsen interesseret i Eurovision Song Contest. Dette skyldes højst sandsynligt, at vi i oplægget til e-surveyen på de forskellige Facebooksider skrev, at e-surveyen omhandlede et Melodi Grand Prix event. Dermed har vi naturligt tiltrukket de homoseksuelle mænd, som kunne have en interesse for eventet. Generelt kan e-surveys være usikre i deres resultater, da man ikke ved hvem, der besvarer spørgsmålene. Når der ikke er tale om direkte kontakt mellem interviewer og interviewede, kan der opstå misforståelser i forhold til spørgsmål og svar, da det handler om et fortolkningsspørgsmål. Dette er vi opmærksomme på i brugen af resultaterne og vi vil derfor have en kritisk tilgang. Endvidere har valget af e-survey haft en konsekvens for hvilken del af befolkningen der har mulighed for at svare. Grupper af befolkningen som ikke har adgang til internet, eller ikke bruger Facebook, har ikke haft mulighed for at svare. Det er især personer over 50 år, som vil være repræsenteret mindre i e-surveyen, hvilket naturligvis har en betydning for stemmeandelen i aldersgruppen 50+. Omvendt var vores ønske, at events målgruppe skulle være en yngre målgruppe. Derfor betyder det ikke så meget, at aldersgruppen 50+ ikke er repræsenteret. Det kan ligefrem være en fordel, at vi har lagt spørgeskemaet ud på et socialt medie, hvor den unge målgruppe er stærkt repræsenteret. 12

13 Målgruppe Teoretisk præsentation En analyse af eventets målgruppe, vil være relevant i forbindelse med at kortlægge en detaljeret beskrivelse af eventens potentielle klientel. Derudover vil et dybere kendskab til målgruppen være relevant, da det ved det videre arbejde vil sikre projektet et grundlag for at markedsføre og reklamere for eventet på den bedst mulige måde. En dybdegående målgruppeanalyse vil derudover give en viden omkring hvilke detaljer, der skal lægges vægt på, den pågældende aften, for at gøre eventet mere attraktivt og for at kunden vil få den størst mulige glæde af vores event (Rasmussen et al., 2008: 48). Som nævnt i metodeafsnittet inddrages Christian V. Rasmussens værktøjskasse i forbindelse med analysen af eventets målgruppe. Målgruppen vil blive defineret ud fra demografiske, socioøkonomiske og kulturelle variabler (Rasmussen et al., 2008: 49). Ved hjælp af kvantitativt materiale indhentes, der information omkring de demografiske og socioøkonomiske variabler, vores potentielle kunder besidder. De demografiske variabler indeholder informationer om alder, bopæl og køn (Rasmussen et al., 2008: 51). Disse informationer er relevante, da de vil give et indtryk af den ideelle geografiske placering af eventet. Derudover vil de give et indtryk af hvilken aldersgruppe, der er mest interesseret i vores event. Den potentielle kundes køn er i vores tilfælde givet på forhånd, så dette er irrelevant. De socioøkonomiske variabler indeholder informationer om arbejde, indtægt, uddannelse og socialgruppe (Rasmussen et al., 2008: 52). Disse informationer kan eventuelt påvise et mønster ved den potentielle kunde. I projektet undersøges dog kun målgruppens indtægt. Indtægten er afgørende i forhold til en prisfastsættelse af entréen ved eventet. Disse informationer benyttes til en indledende afgrænsning af den relevante målgruppe, som den forsættende målgruppeanalyse tager udgangspunkt i (Rasmussen et al., 2008: 63). Vi vil herefter forsøge at komme længere ind under huden på vores målgruppe, ved hjælp af kvalitative interviews. Disse interviews tager udgangspunkt i Rasmus Bo og Frank Holm, der er repræsentanter for målgruppen, homoseksuelle mænd. Derudover indhentes der erfaring omkring målgruppen ved Conni Westergaard og Vivi Jelstrup, der er eksperter og har en stor viden om miljøet. Enkelte steder vil der også optræde informationer fra e-surveyen, der underbygger informanternes 13

14 udsagn (Rasmussen et al., 2008: 63). De kvalitative interviews vil bygge på spørgsmål til informantens kulturelle variabler. De kulturelle variabler indeholder blandt andet informationer om værdier, seksualitet, erfaringer, livsform og livsstil (Rasmussen et al., 2008: 49). Her vil der blive tilegnet information omkring målgruppens præferencer samt hvad der binder målgruppen sammen (Rasmussen et al., 2008: 54). Dette kan for eksempel være deres holdninger, deres påklædning og deres sociale mødesteder (Rasmussen et al., 2008: 54). Denne information er nyttig, da den giver et billede af, hvorledes de potentielle kunder tænker og handler i hverdagen samt tegner et billede af forbrugeren. Dette kan for eksempel være i forhold til specifikke tanker/præferencer og derfor handlinger bag deres forbrug. Ved hjælp af disse informationer vil det være muligt at definere vores målgruppe og de specifikke træk ved den. Til slut, under identificeringen af målgruppen, opstilles og beskrives idealtypen, der vil benytte sig af vores event. En idealtype er en fiktiv til formålet konstrueret person (Rasmussen et al., 2008: 67). Idealtypen kan beskrives i forbindelse med en brugssituation, som er en lille historie omkring brugen af produktet, i dette tilfælde eventet, og hvilke behov det tilfredsstiller ud fra den enkelte idealtypes oplevelse. Idealtypen vil indeholde træk fra de tidligere indhentede informationer, om de demografiske, socioøkonomiske og kulturelle variabler. Den forenklede idealtypiske fremstilling vil nedtone mindre vigtige karakteristika og fremhæve et udvalg af enkelte fænomener, der kendetegner den målgruppe, man undersøger (Rasmussen et al., 2008: 68). Idealtypen vil kunne identificere og illustrere centrale problemområder vedrørende brugen af det produkt, der er tale om (Rasmussen et al., 2008: 69). Igennem beskrivelsen af idealtypen vil projektet kunne identificere nøglekrav til eventet, hvilke værdier målgruppen har og hvorledes eventet bør designes indholdsmæssigt samt hvordan målgruppen får kendskab til dette (Rasmussen et al., 2008: 71). Denne information vil indbringe den størst mulige deltagelse til eventet, samt sikre, at kunden oplever en glæde ved at benytte produktet, der rækker længere end bare en tilfredsstillelse. 14

15 Målgruppeanalysen Dette afsnit vil indeholde de overvejelser og konklusioner projektet har gjort sig, i forbindelse med at kortlægge en detaljeret målgruppeprofil for eventens klientel. Denne målgruppeprofil har grundlag i de tidligere indhentede informationer fra projektets interviews og e-survey. Inden der bruges ressourcer på at kortlægge en målgruppeprofil, har det dog været relevant at undersøge om der eksisterer et tilfredsstillende kundegrundlag for eventet. Det har derfor først og fremmest været relevant at finde ud af om der eksisterer et homoseksuelt og ESC-interesseret kundegrundlag for eventet. Yderligere har det været vigtigt at få et indblik i målgruppens adfærd i forbindelse med ESC, da det er betydningsløst om målgruppen interesserer sig for ESC, hvis de oplever begivenheden hjemmefra. Afslutningsvist har det i projektets tilfælde været yderst relevant at undersøge, om eventets klientel er villige til at deltage i eventet på trods af, at arrangørerne er heteroseksuelle. Herefter foretages en indledende afgrænsning af den relevante målgruppe, ud fra demografiske og socioøkonomiske variabler. Målgruppeanalysen vil efterfølgende analysere den potentielle kundes kulturelle variabler. De kulturelle variabler bidrager, sammen med de demografiske og socioøkonomiske, til at tegne et billede af forbrugeren, der afslutningsvis benyttes til at kortlægge en detaljeret beskrivelse af eventens potentielle klientel, med en idealtype, der præciserer og synliggør kendetegnene ved målgruppen. Markedsundersøgelse for eventet I hvor høj grad interesserer du dig for det Internationale Melodi Grand Prix? Fem:; 29; 42% En:; 1; 2% Fire:; 21; 30% To:; 5; 7% Tre:; 13; 19% Figur 1 - Interesse 15

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

Bilag 4 Interview med Frank Holm fra Out & About

Bilag 4 Interview med Frank Holm fra Out & About 1 2 Bilag 4 Interview med Frank Holm fra Out & About 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 INTERVIEWER 1: Ved du hvad vi vil skrive om? FRANK: I skriver I vil

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Bilag 6. Interview med Connie Westergaard fra Wonderful Copenhagen

Bilag 6. Interview med Connie Westergaard fra Wonderful Copenhagen 1 2 3 Bilag 6 Interview med Connie Westergaard fra Wonderful Copenhagen 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 INTERVIEWER 2: Vi skal lave et fiktivt event, som vi skal

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen. Contest 2014. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 December 2014 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Medlemskabstyper for fremtiden

Medlemskabstyper for fremtiden Medlemskabstyper for fremtiden Med denne publikation ønsker Dansk Golf Union (DGU) at rådgive de danske golfklubber om, hvordan de for fremtiden skal sammensætte deres medlemskabstyper, og hvorfor de skal

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm

Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm 2016 Forkortet udgave af: Bruger- og seerundersøgelse 2016 Kvantitativ undersøgelse vedrørende Tidens Tegn Døvefilm Døvefilm ønsker med bruger- og seerundersøgelsen at holde sig opdateret omkring sine

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Fra Corporate Volunteering til innovative practice

Fra Corporate Volunteering til innovative practice Fra Corporate Volunteering til innovative practice Bidrag til case-konkurrencen om innovativ praksis inden for voksnes læring og kompetenceudvikling anno 2010 V/ Sidsel Maria Lundtang Petersen & Ida Maj

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Food College Aalborg

Food College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 68,2 79,9 56,8 Administration og information Rekruttering af elever 5,0 66,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 70,8 Elevens

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6

MIZZ UNDERSTOOD. Niels Simon August Nicolaj. Side 1 af 6 MIZZ UNDERSTOOD DANS MOD MOBNING Niels Simon August Nicolaj WORKSHOP BESKRIVELSE Side 1 af 6 Indhold HVORFOR FÅ BESØG AF MIZZ UNDERSTOOD DRENGENE?... 3 BYGGER PÅ EGNE ERFARINGER... 3 VORES SYN PÅ MOBNING...

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Bilag 1 Interviewguide 1

Bilag 1 Interviewguide 1 Bilag 1 Interviewguide 1 Intro Vi kommer fra RUC og er ved at lave et kommunikationsprojekt om madfællesskaber for børnefamilier på Nørrebro. Vores fokus er, hvordan man kan styrke eksisterende netværk

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere