DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973"

Transkript

1 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1972 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1973

2

3 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle meddelelser og oplysninger. Skibene er opført i alfabetisk orden efter skibsnavn inden for følgende tre grupper: Handelsskibe på BRT og derunder side 19 Handelsskibe over BRT... " 43 Fiskeskibe... " 49 Tabeller indeholdende statistiske oplysninger vedrørende søulykker og ulykkestilfælde er samlet på siderne Ulykker, der for en videre kreds har mere end rent statistisk interesse, vil som hidtil blive nærmere behandlet i Handelsministeriets Søfartsinformation.

4 FØLGENDE FORKORTELSER ER ANVENDT: D. = dampskib Fy. = fyrskib M. = motorskib Hvalf. = hvalfanger S. = sejlskib Is. = isbryder SM. = sejlskib med hjælpemotor Kr. = kran Lgt. = lægter Lf. = lystfartøj Bgs. = bugserskib Lst. = lastskib Bj. = bjærgningsskib Bjkr. = bjærgningskran Pa. = skib, der er indrettet til at medtage flere end 12 passagerer Bjlgt. = bjærgningslægter Patr. = patruljefartøj Ff. = fiskefartøj Pont. = ponton Fg. = færge Sdp. = sandpumper Fry. = skib, hvis hovedlastrum Tk. = tankskib er indrettet som kølelastrum Ud. = uddybningsfartøj 4

5 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe på BRT og derunder (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: ad kolonne 8: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 5

6 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået handelsskibe over BRT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 6

7 Uddrag af Dansk SøulykkeStatistik for årene vedrørende søulykker overgået fiskeskibe (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) År Samlet antal søulykker Vejrforhold Fejl ved skib eller udrustning Besætningen utilregnelig årsag Fejl og forsømmelse fra besætningens side Uopklaret Forlis ad kolonne 2: Der er indtruffet et mindre antal andre søulykker end dem, der er anført i kolonnerne 3 7. Disse kan ikke henføres til kolonnerne 3 7, og tallene i kolonne 2 vil derfor ikke være lig med summen af tallene i kolonnerne 3 7. ad kolonne 8: Forliste skibe er medregnet i antallet af søulykker. 7

8 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER I 132 tilfælde er handelsskibe på BRT og derunder blevet ramt af en søulykke. I 5 tilfælde har ulykken ført til skibets forlis. Tåge og strøm var de almindeligste årsager i de 35 søulykkestilfælde opført under Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag. 21 søulykker er henført under anden besætningen utilregnelig årsag, og blandt disse er påsejlet ved kaj, vanskelige besejlingsforhold og svigtende styremaskine de oftest forekommende. Af de 28 tilfælde henført under anden fejl og forsømmelse må fremhæves: uforsigtig navigering og vagthavende faldet i søvn. I 23 tilfælde er årsagen til søulykken uopklaret. I 15 af disse skyldes dette manglende søforklaring fra et udenlandsk skib og i 6 tilfælde, at det ikke har været muligt at klarlægge årsagen til en stedfunden brand. Af de 13 ikke afsluttede sager er flere genstand for undersøgelser af teknisk art, og flere er indbragt for retten. 8

9 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk 2 1 Maskinhavari 3 Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

10 HANDELSSKIBE OVER BRT I 28 tilfælde er handelsskibe over BRT blevet ramt af en søulykke. 5 søulykker er henført under anden besætningen utilregnelig årsag såsom defekt smøreoliesystem, vanskelige besejlingsforhold og påsejlet til ankers. 4 af de under anden fejl eller forsømmelse rubricerede ulykker skyldes uforsigtig navigering. At 8 sager rubriceres under uopklaret skyldes bl.a., at en kollision med et udenlandsk skib, hvorfra søforklaring ikke foreligger, i almindelighed anses for uopklaret. 10

11 HANDELSSKIBE OVER BRT SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 1 Andet havari 1 Brand, eksplosion 3 Forsvundet I alt

12 FISKESKIBE I 129 tilfælde er fiskeskibe blevet ramt af en søulykke. I de 15 tilfælde er skibet forlist. Blandt de 12 søulykker henført under "fejl ved skib eller udrustning" er fejl ved omstyring og fejl i elektrisk anlæg forekommende årsager. Blandt de 26 under "anden besætningen utilregnelig årsag" nævnte søulykker skyldes mange, at det pågældende skib er blevet påsejlet af et andet skib, og en del skyldes vanskelige besejlings og manøvreforhold. Af de 20 ulykker henført under "anden fejl og forsømmelse" må fremhæves: mangelfuld navigering, mangelfuld udkig, og vagthavende forlod broen uden at være afløst. At 32 søulykker er rubriceret under "uopklaret" skyldes i 11 tilfælde manglende søforklaring fra et udenlandsk skib, i 7 tilfælde kollision med eller påsejlet af ukendt skib samt i flere tilfælde en brand, hvor det ikke har været muligt at fastslå brandårsagen. 12

13 FISKESKIBE SØULYKKER Forlis Vejrforhold, tåge, strøm, anden naturårsag Fejl ved farvandsafmærkning Fejl ved skib eller udrustning Anden besætningen utilregnelig årsag Fejlagtig eller mangelfuld brug af udrustning Overlastning eller fejlagtig stuvning Anden fejl eller forsømmelse Uopklaret Sagen ikke afsluttet Antal Samlet bruttoregistertonnage , påsejling Kæntring Sprunget læk Maskinhavari 2 4 Andet havari Brand, eksplosion Forsvundet I alt

14 ULYKKESTILFÆLDE I FORBINDELSE MED SØULYKKER ELLER ANDRE HÆNDELSER HENHØRENDE UNDER SØLOVENS 301 Af tabellerne på siderne fremgår, at der i året 1972 er indtruffet følgende ulykkestilfælde: Ulykkestilfælde Omkomne Tilskadekomne Handelsskibe på BRT og derunder Handelsskibe over BRT Fiskeskibe I alt : 49 (45) 43 (37) 27 (19) De i parentes anførte tal er de tilsvarende for året I tabellerne er kun medtaget ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker, arbejde om bord og personers almindelige færden og ophold om bord. Blandt ulykkestilfælde opført under "andet arbejde" og "anden årsag" kan nævnes klemt hånd eller fod under arbejde med tungt gods, ulykker i forbindelse med udsætning af redningsbåd samt fald på dækket. 14

15 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE PÅ BRT OG DERUNDER Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring 1 10 Skibet forlist eller forsvundet 3 11 Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 6 6 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler 1 1 Arbejde med fortøjninger 3 4 Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag I alt

16 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 HANDELSSKIBE OVER BRT Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion Andet havari Overbordfald 2 2 Forgiftninger, ætsninger og lignende Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber Arbejde i maskinrum 1 1 Fald i lastrum og lignende Andet arbejde Anden årsag 1 1 I alt

17 Ulykkestilfælde i forbindelse med søulykker eller andre hændelser henhørende under sølovens 301 FISKESKIBE Antal Ulykkestilfælde Antal Omkomne Antal Tilskadekomne, påsejling Kæntring Skibet forlist eller forsvundet Brand, eksplosion 2 2 Andet havari Overbordfald 1 1 Forgiftninger, ætsninger og lignende 1 2 Arbejde med laste og lossemidler Arbejde med fortøjninger Arbejde med fiskeredskaber 3 4 Arbejde i maskinrum Fald i lastrum og lignende Andet arbejde 1 1 Anden årsag I alt

18

19 H A N D E L S S K I B E P Å B R T O G D E R U N D E R

20 ANDREAS BOYE Marstal M.Lst Dar es Salaam Mombasa Stykgods Pemba Island 19.september Mombasa 6.november Strømsætning. ANHOLTFÆRGEN Grenå M. Pa Påsejling Grenå havn 23.januar Påsejlet ved kaj af Ff. ROBINIA. ANNA WONSILD M.Lst Gijon Kiwa's Lynn 1012 t. armeringsjern Kæntring Biscayen 29.april 13.maj Uopklaret Forlist. l mand omkommet. ANNE MARINA M.Lst Glasgow Burtonport Maskingods Carricatyne Rock 4.februar Svendborg 24.februar Ledefyrene gennem North Channel i uorden. A.M. havde lods om bord. ANN LISE THOLSTRUP M.Lst Fredericia Le Havre Ballast 25.juni Le Havre 27.juni Kollideret med Ff. TENAX af. Sagen ikke afsluttet. ARCTIC VENTURE Godthåb SM.Lst Færingehavn Kangamiut 150 t. salt Sprunget læk V. for Kookøerne 18.juli Godthåb 19.juli Vejrforholdene. 20

21 AROS Århus M.Sdp Kattegat Horsens Ral Issehoved Flak 25.april Århus 27.april Strømsætning i forbindelse med forveksling af 2 koste. B.P.DIANA M.Tk Rønne Ballast Øresund 10.februar 15.februar Tåge i forbindelse med is og vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M/S BREEZAND af Skärhamn. fra B. foreligger ikke. B.P.GRETE Havnetankbåd 16, havn 16.februar 30.oktober Undladelse af at afgive signal for passage af Molen. Kollideret med Ff. TERRA NOVA af. BALDER BUUR Randers M.Lst Dar es Salaam Djibouti Stykgods AdenBugten 22.april Randers 27.juli & 9. august Uforsigtig navigering. BALTON M.Lst Vestervig Jern Sundet 8.januar Maskinstop. BENTE MARINA M.Lst London Nordkøbing 730 t. vaskepulver Middelgrund 29.april Mangelfuld navigering. 21

22 BO Grenå SM.Lst Påsejling Frederikshavn havn 2.december Påsejlet ved kaj af Ff. LINDA AASE af Østerby. BROSUND Hobro M.Tk Hull Solubles River Humber 13.juli 8.august evandsstrøm. Kollideret med hollandsk M/S CAREBEKE II. fra C. foreligger ikke. BROSUND Hobro M.Tk Grenå Stege Ballast Sejerø 9.oktober Strømsvigt. CATO Nørresundby M.Lst Kattegat 17.november Kollideret med Ff. SUSANNE af Bønnerup Strand. Sagen ikke afsluttet. CECILIE Frederikshavn SM.Lst Søen Frederikshavn Søsten Brune Rev 20.januar Tåge i forbindelse med forveksling af 2 koste. CHARLOTTEN BORG M.Tk Skærbæk Bunkerolie s red 13.april 12.maj Tåge og vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med russisk M/S UNZHA. fra U. foreligger ikke. 22

23 CITO Marstal M.Lst Larvik Næstved 417 t. papirmasse Svær slagside Skagerrak 3.august Ærøskøbing 16.august Vejrforholdene. C. ramtes af en svær sø og fik 30 slagside. CLEMENS Kerteminde SM.Lst Korsør Ud for Korsør 19. november Korsør 24.november Besejlingsforholdene. Kollideret med M/F PRINSESSE BENEDIKTE af Korsør. CONSTEN M.Lst Gotland Sakskøbing Kalksten Storstrømmen 17.juni Sakskøbing 21.juni Maskinstop. Hurtiglukker på dagtank faldt ud. CORONA Marstal M.Lst KöpingVästerås Bremen 585 t. Stykgods Kieler Kanalen 24.december Ærøskøbing 8.januar Kollideret med M/S HUDSON LIGHT af London. fra H.L. foreligger ikke. DORA Vejle M.Lst Porsgrunn Frederiksværk Cilicium Brevikfjorden 17.marts Rønne 25.marts Kollideret i tåge med M/S MARINE. fra M. foreligger ikke. DORCA Marstal M.Lst Thisted Frederikssund Lukovit Roskilde Fjord 29.juli Vanskelige besejlingsforhold. 23

24 EASTHOLM Søby M.Lst. 298 Kalmar Stockholm Stykgods Stockholms Skærgård 20.juni Ærøskøbing 31.juli Kollideret med S.WAXHOLM af Waxholm. fra W. foreligger ikke. EDITH TERKOL Århus M.Tk Stockholm Stigsnæs Ballast Kæntring Østersøen 27.juli Århus 4.august 10 personer omkommet. Sagen ikke afsluttet. EGHOLM Ålborg M.Ff. 19, Ålborg Egholm Biler Tørnet færgeleje Egholm 13.oktober Skred i kobling. Tørnet færgeleje, hvorved en lastbil gled i vandet. EGHOLM Marstal M.Lst Karlshamn Antwerpen Cellulose Ud for Karlshamn 29.november Ærøskøbing 13.december Tog fejl af afmærkningen. ELSE JUNIOR M.Lst Vestmannaøerne Hafnafjord Foderstof Islands vestkyst 6.juli Reykjavik 6.juli Fejlnavigering. ELSE PRIVA Ærøskøbing M.Lst Selby Århus Ekspeller 14.juli Århus 24.juli Kollideret med hollandsk M/S ENERGIE i tåge. fra E. foreligger ikke. FALKUR Thorshavn M.Lst Fuglefjord Gdynia 525 t. sildemel Sundet 7.november 15.november Tåge. 24

25 FAXBORG Fakse Ladeplads M.Lst Storebælt 10.juni Store Heddinge 10.juni Bedstemanden, der var alene på vagt, faldt i søvn. FEGGE Nykøbing M. SM.Lst Porsgrunn Halmstad 225 t. Mangan Skagerrak 16.december Nykøbing M. 20.december Kollideret med M/S MAERSK CAPTAIN af London i tåge. Forlist; 1 mand omkommet. fra M.C. foreligger ikke. FLORA S. Svendborg M.Lst Leixoes London Træ Brand Den engelske Kanal 7.juli Overophedet trykleje. FLYVEFISKEN M.Pa Malmø Passagerer Indsejling til Malmø 25.maj 13.juni Misforståelse af rorordre. FRIGGA Korsør M.Bgs Brand Nyborg havn 15.september Tilbageslag i svejseapparatur. GAMMELØR Nykøbing M. M.Pa Salling Mors Påsejling Sallingsund 19.juni Nykøbing M. 20.juni Tørnet hårdt mod færgelejets anstødspæle med påfølgende tilbageslag, hvorved en personbil faldt over bord. 25

26 GEDOVIA Søby M.Sdp Søby Red Avernakø 1.december Ærøskøbing 14.februar 1973 Revet sig løs fra ankerplads og grundstødt uden besætning ombord. GEMALI Århus M.Lst Norrkøbing Montrose Træ og papir Sundet 22.januar Fredericia 28.januar Kollideret i tåge med russisk M/S ZHALGHIRIS. fra Z. foreligger ikke. GERT STÆRKE Ommel M.Lst Gøteborg Køge 650 t. stenmel Saltholm Flak 25.maj Svendborg 9.juni Forveksling af 2 fyr. GOLIATH Ålborg M.Bgs Ålborg havn 27.juli Ålborg 15.august Manglende agtpågivenhed. Kollideret med oliebåd GULF IX af Ålborg. GRETE TERKOL Århus M.Tk Brand Karibiske Hav 19.februar Omløberen på et nyisat brandolierør ikke fastspændt, hvorved olie er sprøjtet ud på motorens udstødsrør og antændt. GRETHE BEWA M.Lst Århus Malta Stykgods Berlengas øerne 22.februar Lissabon 22.februar Føreren, der var alene på broen faldt i søvn. Forlist. Sagen ikke afsluttet. 26

27 GULF IX Ålborg Oliebåd Ålborg havn 27.juli Ålborg 15.august Manglende agtpågivenhed. Kollideret med M.Bgs. GOLIATH af Ålborg. HABI Bandholm SM.Lst Halmstad Laboe Havari Storebælt 9.november Korsør 24.november Havari på rorkæde. HANS PRIESS Nykøbing M. M.Lst Orehoved Fredericia Ballast Omø Sund 5.december Fredericia 15.december Vejr og strømforholdene. HELLE ALB M.Lst Tynemouth La Spezia Clay Berlengas øerne 17. juli Lissabon 24.juli Vagthavende faldet i søvn. HELLEFOS M.Lst St.Antioco Dundee Atlanterhavet 24.maj Svendborg 3.august Tåge. Kollideret med hollandsk M/S MARGARETHA SMITH af Rotterdam. fra M.S. foreligger ikke. HERMANN SIF M.Lst Gdansk Fredericia Østersøen 28.oktober Fredericia 1.november Kollideret med M/S SANTA HELENA af HarenEms. fra S.H. foreligger ikke. 27

28 HERVIG Fredericia M.Lst Brand Kalundborg 10.februar Uopklaret. Branden opstået i førerens lukaf. HOLMI Godthåb M.Lst Holsteinsborg Ikertoq Fjorden Ikertoq Fjorden 26.september Holsteinsborg 28.september Rorgængeren faldt i søvn på vagten. HØJRIS Ålborg M.Lst Holbæk Randers Ballast Randers Fjord 30.august Ålborg 2.oktober Ledefyrene blev skjult af en tågebanke. INGE BECH Horsens M.Lst. 498, Gent Kanalen 28.juli Sugning fra kanalsiden tvang I.B. på tværs i Kanalen. Kollideret med M/T CHEVRON ANTWERP af Panama. INGE FRANK Vejle M.Lst Algier Lissabon Ballast Påsejling Lissabon havn 26.oktober Lissabon 27.oktober Svigtende omstyring i forbindelse med vind og strømforhold. Påsejlede M/S SLIVEN af Varna, som lå fortøjet ved kaj. INGELA Rønne M.Lst Karlshamn Kolding 496 t. lavasten Hundested havn 16.januar Kolding 19.januar Vejrforholdene. 28

29 INGER ANDREASEN M.Lst Halmstad Holyhead Træ Maskinhavari Kattegat 1.marts Frederikshavn 9.marts Møtrik til krumtapbolt løsgjort og faldet af, da tilhørende split ikke var rigtigt påsat. Plejlstang slået ud gennem styrbord renselem. INGER KANSAS Odense M.Lst Liverpool Gibraltar Stykgods Påsejling Lissabon red 6.februar Lissabon 8., 9. og 10. februar Påsejlet af M/S HINDRICK PETERS af Hamburg. fra H.P. foreligger ikke. INGER KLIT Frederiksværk SM.Lst Strib Frederiksværk 248 t. skrot Isefjorden 18.maj Frederiksværk 28.august Forveksling af farvandsafmærkningen. INSULA Søby M.Lst Kalundborg Stralsund Gødning Østersøen 21.marts Kalundborg 4.april Tåge. Kollideret med Ff. MAGARETHA af Heiligenhafen. fra M. foreligger ikke. JENBO Marstal M.Lst Søby Sønderborg Jern Sønderborg Bugt 30.januar Kerteminde 18.februar Vejrforholdene i forbindelse med strømsætning. 29

30 JENS CHR. SVABO Torshavn M Eksplosion Klaksvig havn 27.september Gasflasker med ikke helt lukkede ventiler opbevaret i lukket rum. JESPER Marstal M.Lst Oslo Bremen 223 t. skrot Oslo Fjord 25.november Odense 1.marts 1973 Mistet styringen som følge af knækket rorbo1t. JESPER Marstal M.Lst Oslo Bremen 223 t. skrot 29.november Odense 1.marts 1973 Vejrforholdene. JOHN MADSEN Århus M.Lst. 108 Søen Svendborg Svendborgsund 14.december Svendborg 22.december Kollideret med M.Fg. ÆRØSUND i tåge. Sagen ikke afsluttet. KARIN THOLSTRUP Nørresundby M.Lst Stockvik Zeebrügge Ballast Sveriges S. kyst 18.august 25.august Uforsigtig navigering. 30

31 KATHE MAC M.Tk. 499 Ålborg 1000 t. gasolie Sundet 27. marts Ålborg 12. april Manglende kontrol af kursændring. KIRSTEN BECH Horsens M.Lst Las Palmas Santa Cruz 415 t. stykgods Ud for Santa Cruz 17. juni Vagthavende styrmand og udkig faldt i søvn. KUNDA M.Lst Hamina Painspol Træ Maskinhavari Østersøen 11. november Åbo 15. november Brændstoftilførselen svigtede. LAKSEN Nørresundby M.Lst Egernsund Rønne Teglsten Østersøen 11. marts Rønne 22. marts Vejrforholdene. Drevet for ankeret. LEGIND BJERGE Nykøbing M. M.Pa Salling Mors Salling Sund 1. februar Nykøbing M. 3. februar Tåge i forbindelse med radarsvigt. 31

32 LEON SIF M.Lst Drammen Ijmuiden Stykgods 11. oktober Drammen 29. november Påsejlet Ff. JERRIG af, der lå opankret. Sagen ikke afsluttet. LILLAN COAST Næstved M.Lst Lissabon Itzehoe Påsejling Indsejlingen til Itzehoe 13. oktober Fredericia 20. oktober Vanskelige besejlingsforhold og strøm. Påsejlede tysk M/S HELGA I, der lå fortøjet. LILLEKLINT M.Lst Antwerpen Stykgods Jyllands V.kyst Frederikshavn 4. juni Uforsigtig navigering i usigtbart vejr. LILLIAN COAST Næstved M.Lst Antwerpen Faro Den engelske Kanal 22. september Fredericia 20. oktober Kollideret med tysk M/S SATSUMACORA i tåge. fra S. foreligger ikke. LISELOTTE Hadsund M.Lst Heiligenhafen Gdansk 317 t. byg Brand Østersøen 18. januar Randers 1. februar Uopklaret. Brand i aptering i forskibet. LISELOTTE Hadsund M.Lst Gent Marstal 290 t. majs Mørkedybet 10. september Åbenrå 20. oktober Vejrforholdene i forbindelse med vanskelige besejlingsforhold. 32

33 LISELOTTE LØNBORG M.Lst Hornafjord Gødning Hornafjord 17. maj Vanskelige besejlingsforhold. LISELOTTE LØNBORG M.Lst Kopparverket Munksund 1005 t. Sodium Sulfat Kopparverkets havn 11. november Uleåborg 23. november Søkortet var ikke ført å jour. LONELIL M.Lst Ålborg Thyborøn Ledig Limfjorden 28. august 23. oktober Motorstop på grund af svigtende brændstoftilførsel. LYDIA DANCOAST M.Lst Påsejling Bremen havn 23. april Påsejlet af fransk M/S VILLE DE BREST medens L.D. lå fortøjet. MARIANNE DANCOAST Tuborg havn M.Lst Marseille Livorno 935 t. kobber og stykgods Livorno red 1. oktober Antwerpen 18. oktober Skibet forsat under indsejling til Livorno. MARINA COAST Næstved M.Lst Weston Point Århus 545 t. stålplader Skotlands V.kyst 13. maj Århus 25. maj Vanskelige besejlingsforhold. 33

34 MARLIN M.Lst Ramvik Vannes Træ Sundet 29. september Sagen ikke afsluttet. MERCADAN Dragør M.Lst Gamleby Bordeaux Gironde Mundingen 6. september 24. oktober Reduceret vanddybde i den afmærkede sejlrute på grund af sandflytning. MERC AMERICA Dragør M.Lst Vestmannaøerne Djupivogur 467 t. fiskemel Tørnet kaj Djupivogur 24. januar Vind og besejlingsforholdene. MERC BALTIC Dragør M.Lst Göteborg Lissabon 760 t. stykgods Brand Biscayabugten 1. marts Frederikshavn 23. marts Uopklaret. Maskinrumsbrand. MERC PACIFIC Dragør M.Lst Glasgow Sande Ballast Tønsberg Fjord 24. januar Frederikshavn 2. februar Sagen ikke afsluttet. MERC PACIFIC Dragør M.Lst Ceuta Sayona Brand Middelhavet 4. september Uopklaret. Maskinrumsbrand. 34

35 METRIC Dragør M.Lst Morltaix Hamborg Ballast Hollands V.kyst 13. november Horsens 29. november Vejrforholdene. MOGENS GRÆSBORG Glyngøre M.Lst Invergordon Kryolit i sække Havari 3. marts Thisted 8. marts Vejrforholdene i forbindelse med for svage paller. en forskubbet; flere paller brudt sammen. MÆRSK FIGHTER M.Lst Borerør og cement m.v. Kæntring 17. januar 20. januar Vand trængt ind gennem et utilstrækkeligt tilspændt lugedæksel. Forlist. 9 mand omkommet. NAVIGATOR M.øvelsesskib Malmø Svendborg Lillegrund 14. marts 23. marts Vigemanøvre overfor fiskeskib eventuelt i forbindelse med strømsætning. NORDIC Nørresundby M.Lst Brand Nørresundby havn 28. december Uopklaret. Brand i rum for centralvarmekedel. NORFOS M.Lst Gent Fredericia 545 t. stykgods 24. juni Vejle 30. juni Mangelfuld navigering. 35

36 NORFOS M.Lst Gent Fredericia 545 t. stykgods Fænø Tange 28. juni Vejle 30. juni Mangelfuld navigering. OTHONIA Odense M.Lst Rotterdam Belfast Solsikkeekstrakt Den engelske Kanal 17. august Svendborg 13. september Utilstrækkelig navigering og agtpågivenhed. PATRICIA S Svendborg M.Lst Stadersand Tripoli 63 t. sprængstof Brand Den engelske Kanal 11. april Svendborg 27. april Uopklaret. PER Marstal M.Lst Halmstad London 533 t. armeringsjern Holtenau red 1. december Ærøskøbing 6. december Kollideret med M/S KONGSFJORD af Oslo. fra K. foreligger ikke. Forlist. PETERNA Egernsund M.Lst Göteborg Struer Makadam Limfjorden 24. september Struer 27. september Svigtende spænding på det elektriske anlæg. 36

37 PETER STÆRKE Marstal M.Lst Bordeaux Århus Påsejling Girone Flodmunding 13. februar Århus 18. februar Påsejlet til ankers af hollandsk M/S JUNO DELFZIEL, der drev for sit anker. PLAGEN Nykøbing M. M.Pa Pinen Sallingsund 12. april Nykøbing M. 14. april Tåge. RIGEL Kolby Kås M.Lst Lübeck Ålborg Kaolin Lübecker Bugt 14. april Ålborg 18. april Kollideret med tysk M/S TRANSLUBECA i tåge. fra T. foreligger ikke. RUTH KLINT Rudkøbing M.Lst Gdynia Norrköping Ballast Østersøen 14. marts Middelfart 14. juni Kollideret med russisk M/S KRASNOKANMSK. fra K. foreligger ikke. SEA STAR Hundested M.Lst Bordeaux Lissabon 320 t. stykgods Portugals V.kyst 26. december Lissabon 27. december Sagen ikke afsluttet. SIGYN M.Bgs Egedesminde Holsteinsborg Grønlands V.kyst 26. april Isforholdene. 37

38 SKANSEHAGE Rørvig M. Pa Hundested Rørvig Passagerer Ved Skansehage 10. marts Forveksling af farvandsafmærkningen. SOUTH COAST Næstved M. Lst Post St. Louis Stykgods Brand Middelfart 4. december Næstved 12. december Eksplosion og brand i lastrum. Skibet forladt. Sagen ikke afsluttet. STEPHAN Marstal M. Lst Helsingborg 30 t. stykgods s havn 22. november Fejlnavigering. STEVNSTRA DER Thurø M. Lst Oxelösund Fredericia Træ og papirmasse Oxelösund 13.oktober Fredericia 25. oktober Vanskelige besejlingsforhold. S. havde lods om bord. SUSANNE PAN Frederiksværk M. Lst Elsfleth Skrot Weserfloden 25. november 14. december Kollideret med M/S BENNEKOM af Lübeck i tåge. fra B. foreligger ikke. SVEND DAM MANN Rønne M. Lst s havn 20. januar 7. februar Kollideret med M/S ANDREW SALMAN af Göteborg i tåge. fra A.S. foreligger ikke. 38

39 SØNDERJYL LAND Assens M.Pa Assens Årøsund Biler og passager m.v. Tørnet mole Assens havn 11. oktober Tåge. SØREN FRI DOLF Svaneke M.Lst Påsejling Bordeaux 21. januar Påsejlet ved kaj af M/S KRISTINA K. af Panama. fra K.K. foreligger ikke. SØREN LARSEN Nykøbing M. SM.Lst Oslo Menstad Brand Oslofjorden 19. april Ålborg 30. juni Uopklaret. Brand i Maskinrum. SØREN RASK Odense M.Tk Bilbao Rotterdam Ledig Sprunget læk Atlanterhavet 26. august Randers 4. oktober Sagen ikke afsluttet. TALONA Odense SM.Lst Odense Kattegat 18. juni Kerteminde 11. august Fejlnavigering og strømsætning. TATERAK Godthåb M.Pa Julianehåb Narssak Passagerer Rorhavari Matoløbet 5. maj Julianehåb 6. maj Rorhavari som følge af sejlads i tæt drivis. 39

40 TEGLHOLMEN M.Tk Lyndiane, Senegal Yainville Saloumfloder 12. oktober Le Havre 23. oktober Strømsætning i forbindelse med den omstændighed, at farvand safmærkningen ikke var i orden. T. havde lods om bord. TELANK Sæby M.Lst Karlskrona Rønne Påsejling Østersøen 30. marts Tørnet undersøisk uidentificeret genstand. TITAN Odense SM.Ldp Klagshamn Bredgrund Ballast Sundet 15. februar Ålborg 22. marts Grundstødt under udsejling fra Klagshamn havn i tåge. TORSHAMMER Neksø M.Lst Cape Town Port Nolloth 332 t. stykgods Sydafrikas vestkyst 29. august Cape Town 8. september Den vagthavende faldt i søvn. TRALY Søby SM.Lst Drammen Odense Jernplader Odense Fjord 10. januar Uforsigtig navigering. TRINE Ålborg SM.Lst Brade Nykøbing M. Ballast Sprunget læk 25. april Nykøbing M. 24. maj Vejrforholdene. Skibet sat på Grund. 40

41 ULLA KILDE Årøsund M.Lst Herøya Struer 533 t. Gødning Limfjorden 20.oktober Åbenrå 26.oktober Mangelfuld navigering. ULRIK WIESE M.Lst Thorshavn Stykgods 28.oktober Frederikshavn 1.november Kollideret med M/S WODAN af Amsterdam. fra W. foreligger ikke. VENUS Ålborg M.Lst Kalundborg Stralsund Superfosfat Grønsund 22.marts Kalundborg 4.april Strømsætning. VIBEKE THEILGAARD M.Lst Cork Sagunto Kieselgur Maskinhavari Atlanterhavet 25.november Lissabon 30.november Brud på tryklejets kølespiral. VIKTORIA Lf. 10,37 40 red Christianshavns Kanal 11.september Skibene misforstod hinandens manøvrer. Kollideret med MPa. PRINCESS OF THE WAVES af Bergen. VORSAA Ålborg M.Lst Landskrona Oxelösund Havari Østersøen 8.marts Mariager 10.april Rorstammen knækket. 41

42 VORSAA Ålborg M.Lst Påsejling Næstved havn 18.april Påsejlet under losning ved kaj af marinefartøjet FLORA. WILLIG M.Lst Frederikssund Lübeck 193 t. byg Lynæs Sand 12.januar Neksø 28.marts Vind og strømforholdene. ÆRØSUND Ærøskøbing M.Fg Svendborg Ærøskøbing Passagerer Svendborgsund 14.december Svendborg 22.december Kollideret med M/S JOHN MADSEN af Århus i tåge. Sagen ikke afsluttet. 42

43 H A N D E L S S K I B E O V E R B R T

44 BLIKUR Torshavn M.Lst Torshavn Stykgods Brand Skagerrak 3. juni Torshavn 8. juni Uopklaret BOGATYR M.Lst Douala Lobito Maskinhavari Nævnte rejse 24.september 1.oktober Hamburg november Smøreolietankens bundventiler tilstoppet af klude. Krydshovedleje og samtlige hovedlejer beskadiget. CIMBRIA Århus M.Tk Tørnet kaj Århus havn 30. juni Fejlbedømmelse af afstand og fart under havnemanøvren. CRYSTAL SCAN M.Lst Påsejling Balboa Red 18.oktober Påsejlet M/S CHIMU af Callao, som lå til ankers. fra C. foreligger ikke. DIRCH MÆRSK D.Tk Påsejling Weserflodens munding 13.oktober Påsejlet til ankers af vesttysk M/S INOF. Sagen ikke afsluttet DORTE SKOV M.Lst Lovrerco Marques Vitoria Stykgods Vitoria red 7.maj Rio de Janeiro 25.maj Svigtende styre og manøvreevne ELSE SKOV M.Lst Agadir Riga Appelsiner Sundet 13.juni Helsingør 15.juni Uforsigtig navigering 44

45 ESBERN SNARE Kalundborg M.Lst Den engelske Kanal 4.oktober 30.marts 1973 Kollideret med hollandsk skib ANTARCTICA. fra A. foreligger ikke. ESSO AALBORG M.Tk Singapore Japan t. Fueloil Ved Singapore 13.november Kollideret med M/S SAPPHIRE af Singapore. fra S. foreligger ikke. ESTRID M.Lst Australien USA's NV kyst Påsejling UNO havn 8.november Kobe 15.november Påsejlet til ankers af M/S KYOIU MAAU af Tokyo. fra K.M. foreligger ikke. GUDRUN DANI ELSEN M.Lst Lissabon Avispapir KYLE AKIN 18.januar 9.februar i Frederikshavn 11. februar i Genua Vejrforholdene. HANNE SKOU M.Lst Santos Rio de Janeiro Stykgods Rio de Janeiro red 26.marts Rio de Janeiro 30.marts Vejrforholdene. H. S. drev for ankeret og påsejlede M/S LEBON af Rio de Janeiro. HELLE SKOU M.Lst Famagusta Piræus Ballast Middelhavet 11.oktober Piræus 16.oktober Kollideret med M/S DICKY BONZE Famagusta. fra D.B. foreligger ikke. 45

46 KNUD MÆRSK M.Lst Stykgods Brand Kaohsiung havn 1.juli Bangkok 18.juli Uopklaret. Branden opstået i lastrum nr. 2. KONG OLAV V M.Pa Oslo Passagerer Sundet 21.november 23.november Kollideret med M/S EKFJORD af Donsö, hvor om bord, der ikke holdtes behørig udkig. LANGELAND Bagenkop M.Pa Kiel Bagenkop Passagerer og biler Kieler Fjord 14.april Rudkøbing 19.april Tåge og vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M/S EGHOLM af Marstal. LUNA MÆRSK M.Lst Pusan Panama Kita Saki 25.november Kollideret med M/S AMBER af Somali. fra A. foreligger ikke. MARIE SKOU M.Lst Morehead City Baltimore 4400 t. fiskemel Tørnet mole Morehead City 9.marts Baltimore 15.marts Fejlmanøvre i maskinen. MICHIGAN M.Lst La Guaira Vera Cruz Ud for Vera Cruz 7.august 11.september Uforsigtig navigering, herunder undladelse af at benytte loddet. MILLE Kalundborg M.Pa Juelsminde Kalundborg Biler og passagerer Havari Sandbjerg Vig 10.august Kalundborg 27.september Vand på vogndæk, i aptering og maskinrum som følge af åbenstående hækport. Sagen ikke afsluttet. 46

47 MOMBASA M.Lst Calcutta Chittagong Stykgods Hooghly River 23.september Colombo 7.oktober Kolliderede med en dinghy. fra dinghyen foreligger ikke. NANOK S Svendborg M.Lst Brand Grønlands østkyst 23.juli Helsingør 4.august Uopklaret. NYBORG Nyborg M.Pa Nyborg Korsør Passagerer og gods Nyborg Fjord 6. maj Nyborg 10.maj Uforsigtig navigering. PRINSESSE BENEDIKTE Korsør M.Pa Nyborg Korsør Ud for Korsør 19.november Korsør 24.november Besejlingsforholdene. Kollideret med M/S CLEMENS af Kerteminde. SUFFOLK M.Lst Felixstowe indsejling 26.maj Frederikshavn 1.juni Misforståelse af hinandens manøvre. Kollideret med M/S MARGARITA TWO af Famagusta. THEA DANIEL SEN M.Lst Ijmuiden Palermo Stål Ijmuiden havn 21.januar Amsterdam 4.februar Fejlmanøvre fra slæbebåd. 47

48 TRAVEMÜNDE Gedser M.Pa Gedser Travemünde Biler og passagerer Gedser red 29.marts Nykøbing F. 7.april Vejrforholdene i forbindelse med lavvande. ØRNEN M.Pa Landskrona Tørnet mole Kronløbet 22.februar 1.marts Uforsigtig navigering. 48

49 F I S K E S K I B E

50 AGDA SCHMIDT SM.Ff Red 3.oktober 18.oktober Kollideret med fiskeskib KJELAND af, som var under bugsering. Sagen ikke afsluttet. AMMY VANG GAARD Sæby M.Ff Sæby Skagerrak 1.marts Frederikshavn 9.marts Kollideret med M/S FIRST LADY af Monrovia. fra F.L. foreligger ikke. ANNA ELISE SM.Ff Påsejling 14.april 2.maj Påsejlet til ankers af ukendt skib. ANNE KIRSTI NE SM.Ff Påsejling 3.marts 22.marts Påsejlet til ankers af Ff. JØRN TANGE af. ANTARES SM.Ff t. fisk Tørre Bjælke 11.januar 1.februar Slået læk ved grundstødningen. Forlist. AQUANAUT Haderslev SM.Ff Brand Haderslev Havn 13.januar Brand i maskinrum. 50

51 AYLAND Grenå SM.Ff På fiskeri Kattegat 3. januar Grenå 12.januar Kollideret med ukendt skib. BAKUR Torshavn M.Ff Hirtshals Lysekil Sveriges V.kyst 18.april 21.april Vagthavende gik til køjs uden at være afløst. BARAN Torshavn M.Ff Påsejling Torshavn havn 5.oktober Torshavn 9.oktober Påsejlet Ff. VESTURSKIN af Torshavn under havnemanøvrer. Sagen ikke afsluttet. BARNS NESS Hirtshals SM.Ff Grenå Kattegat 21.marts Hirtshals 7.april Kollideret med Ff. TONNI VADSAGER af Hirtshals i tåge. BELLIS SM.Ff Skagerrak 9.oktober 1.november Kollideret med Ff. CAPIO af i tåge. BENNY GULDBERG SM.Ff På fiskeri 15.april 27.juli Mangelfuld udkig. Påsejlet til ankers af Ff. TREND af Thyborøn, som drev for ankeret Sagen ikke afsluttet. 51

52 BIRGITTE MARLENE Thyborøn M. Ff Hanstholm Thyborøn Agger Tange 4. maj Uforsigtig navigering. BORGNÆS Søby SM.Ff. 19, Gilleleje Kattegat 29.oktober 15.november Mangelfuld udkig. Kollideret med Ff. TALONA af Søby. T. forlist. BOYE Hanstholm SM.Ff På fiskeri Påsejling Hanstholm havn 21.juli Påsejlet ved kaj af Ff. HANNE JENSEN af Hanstholm. BULBJERG Hirtshals M.Ff På fiskeri Havari 30.september Mistet roret. CAPIO M.Ff Skagerrak 9.oktober 1.november Kollideret med Ff. BELLIS af i tåge. CASSIOPEIA Lemvig SM.Ff Til ankers i Påsejling 5.marts Lemvig 8.marts Påsejlet af engelsk Ff. HAWFINCH. fra H. foreligger ikke. Forlist. 52

53 COLUMBUS Saltangara M.Ff Torshavn Kirkebø Næs 27.oktober Torshavn 3.november Selvstyreren svigtede. DALBOEN Hanstholm M.Ff På fiskeri Rorhavari 20.november Uopklaret. Brud på rorflange. DEFENCOR SM.Ff Hvide Sande Indsejling til Hvide Sande 18.oktober Ringkøbing 23.oktober Vanskelige besejlingsforhold. Forlist. DENEBOLA Thyborøn SM.Ff Hanstholm Jyllands V. kyst 5.oktober Thisted 12.oktober Uforsigtig navigering i tåge, herunder undladelse af at benytte deccaen. DIRTSA Ff rev 19.januar Frederikshavn 25.januar Motorstop i forbindelse med vejrforholdene. 53

54 DISSINGDAL Hantsholm M.Ff Industrifisk Sprunget læk Hanstholm havn 20.marts Thisted 12.april Uopklaret. Sunket som følge af vandindtrængning i maskinrum og agterlast. DORTE WOLLER Hirtshals SM.Ff Hanstholm 26.maj Frederikshavn 8.juni Vejrforholdene. Kollideret med Ff. DRYADEN af. DRYADEN M.Ff Egersund 2 6.maj Frederikshavn 8.juni Vejrforholdene. Kollideret med Ff. DORTE WOLLER af Hirtshals. E.N. CHRISTIANSEN M.Ff Hanstholm Fisk Havari 10.marts Thisted 15.marts Vejrforholdene. Bordfyldt. Forlist. ELCHARLOTT SM.Ff På fiskeri Brand 10.juli Thisted 26.juli Uopklaret. Brand i maskinrum. ELISABETH SM.Ff På fiskeri Brand 27.marts 16.maj Uopklaret. ELLEN KIRSTEN SM.Ff. 19, Tørnet molehoved havn 12.oktober Frederikshavn 26.oktober Den elektriske styreanordning svigtede. 54

55 ELNA MARIE Hanstholm SM.Ff. 17, Grenå Frederikshavn Ud for Hou 3.marts Thisted 22.marts Snetykning i forbindelse med strømsætning. EMMA SOPHIE M.Ff Påsejling Den Helder havn 15.maj 4.juli Påsejlet ved kaj af flydekran. ESTHER MARIE M.Ff På fiskeri Brand Skagerrak 21.juli Hydraulikolie sprøjtede ud på motorens varme dele og antændtes. EVA NORD FISK M.Ff Påsejling havn 8.december Påsejlet fiskeskib HANSIS af Frederikshavn, som lå fortøjet ved kaj. Sagen ikke afsluttet. FLIPPER Hanstholm SM.Ff Tørnet kaj Hanstholm havn 25.oktober Fejl ved omstyringen. FLORIANNE Lemvig Ff På fiskeri Brand 18.maj Overophedning af udstødsrør. GERHARSSUAK Napassoq Ff Fiskefjorden Napassoq Sprunget læk Fiskefjorden 14.februar Sukkertoppen 21.februar Sprunget læk under sejlads i is. 55

56 GITTE Frederikshavn SM.Ff Hanstholm Kæntring 16. januar Frederikshavn 25.januar Vejrforholdene i forbindelse med at ankeret havde fat i en ukendt genstand. G. bordfyldtes. Forlist. GITTE HENNING SM.Ff Thyborøn 150 t. fisk 17.oktober Lemvig 23.oktober Kollideret med Ff. BEN IDRIS af North Shields. fra B.I. foreligger ikke. H.I.SONNE Svaneke M.Ff På fiskeri Maskinhavari Ishavet 21.maj Neksø 11.juli Koblingen svigtede på grund af manglende olietryk. HALSNÆS Neksø SM.Ff Neksø Østersøen 17.marts Neksø 28.marts Kollideret med ukendt skib. HANNE JENSEN SM.Ff Påsejling Hanstholm havn 21.juli Påsejlede Ff. PIA SLOTH af Hanstholm og Ff. BOYE af Hanstholm. Sagen ikke afsluttet. HANNE MARY Sønderborg SM.Ff Påsejling Korsør havn 8.december Korsør 16.februar Påsejlet fortøjet jolle. Sagen ikke afsluttet. 56

57 HANNE ZAAR Grenå Ff På fiskeri Kattegat 30.december Grenå 18.januar 1973 Manglende manøvreevne som følge af trawl i skruen. HANSIS Frederikshavn M.Ff Påsejling havn 8.december Påsejlet ved kaj af Ff. EVA NORDFISK af. HANS OLIVER HØJGAARD Toftir M.Ff Maskinhavari Toukusak 24.juli Torshavn 15.marts 1973 Defekt ventil mellem vandpumpe og spulepumpe. Vandindtrængen stoppede motoren. HELIAN Lemvig SM.Ff På fiskeri 14.juli Lemvig 2.august Påsejlet af Ff. SIGNE IRIS af Hvide Sande. HENRIETTE M.Ff Hirtshals 22.juni Hirtshals 28.juni Kollideret med M/S GEVOBULK af Aalesund. fra G. foreligger ikke. Sagen ikke afsluttet. HERMAN AAEN SM.Ff Anholt Kattegat 25.juni Frederikshavn 8.juni Agterskibet rørt grunden som følge af høj sø. 57

58 HOLMUR Runavik M.Ff Torshavn Skaalefjord Ballast Tinganes, Torshavn 8.januar Vind og besejlingsforholdene. HORNSNÆS Hirtshals M.Ff Brand Hirtshals havn 3. maj Hirtshals 26.maj Tobaksrygning i køje. INGER JØN ZØE Thyborøn SM.Ff Brand Thyborøn havn 10.januar Uopklaret. INGRID LIS Rønne M.Ff Frederikshavn Rønne 30 t. laks Havari Atlanterhavet 5.november Rønne 29.november Vejrforholdene. Ramt af en forkert sø. JADE Hirtshals M.Ff Hirtshals Skagerrak 19.februar Hirtshals 3.marts Manglende agtpågivenhed om bord i begge skibe. Kollideret med M/S GATT af Oslo. JERRIG SM.Ff oktober 30.oktober Påsejlet til ankers af M/S LEON SIF af. Forlist. Sagen ikke afsluttet. 58

59 JOHN PETER Godthåb Ff. 8, Godthåbsfjorden Godthåb Forskydning af ladning Godthåbsfjorden 18.juni Godthåb 19.september Lasten forskubbede sig i dårligt vejr. JUDITH MAIDORF SM.Ff Neksø Neksø havneløb 6.januar Neksø 7.marts Manglende agtpågivenhed. Kollideret med Ff. KIBRIAN af Søby. JUTLANDIA Ff Skagerrak 8.februar Frederikshavn 15.februar Undladelse af at afgive tågesignaler. Kollideret med Ff. JØRN ERIK af. Forlist. JØRN ERIK Ff Skagerrak 8.februar Frederikshavn 15.februar Undladelse af at holde behørig udkig samt undladelse af at afgive tågesignaler. Kollideret med Ff. JUTLANDIA af. JØRN TANGE M.Ff Påsejling 3.marts 17.april Den vagthavende faldt i søvn. Påsejlede Ff. HANNE KIRSTINE af, som lå til ankers. K. J.ANKER Rønne Ff Brand Rønne sydhavn 19.januar Overophedning af træskot. Branden opstået ved oliefyrs aftræksrør. 59

60 KALABERG Nolsoy Ff Gaseksplosion Nolsoy havn 19.marts Udstrømmet gas i lukaf antændt af ukendt årsag. Forlist. 1 barn omkommet. KALLSEVNI Torshavn M.Ff Ulsteinvik Torshavn Maskinhavari Atlanterhavet 11.juli Torshavn 20.juli Pakdåsen ved stævnrøret løsnet. Lejerne løbet varme. KAP FARVEL Vestmanna M.Ff Havari Davisstrædet 29.marts Torshavn 7.juni Trawlet kom i skruen under vanskelige fiskeforhold på grund af is. KARLENE SM.Ff t. industrifisk 9.februar 22.februar Kollideret med M/S TAIPING af Bremen. fra T. foreligger ikke. KIBRIAN Søby SM.Ff Neksø Neksø havneløb 6.januar Neksø 7.marts Manglende agtpågivenhed. Kollideret med Ff. JUDITH MAIDORF af. KIMO Hirtshals SM.Ff Hirtshals 29.september Hjørring 6.oktober Uopklaret. Påsejlet af ukendt skib. 60

61 KINGSTON Ff Falkenberg Falkenberg havn 17. februar Frederikshavn 25. februar Vanskelige besejlingsforhold. Kollideret med M/S APRICITY af London. KIRSTEN Stubbekøbing Ff Rønne Bornholms vestkyst 25.maj Føreren, der var alene på vagt, forlod styrehuset. KJELAND SM.Ff red 3. oktober 18. oktober Under bugsering kollideret med Ff. AGDA SCHMIDT af. Sagen ikke afsluttet LINDAAASE Hanstholm SM.Ff Skagerrak 2. oktober Østerby 6. oktober Påsejlet agterfra af ukendt skib. LINDAAASE Hanstholm SM.Ff Påsejling Frederikshavn havn 2. december Frederikshavn 5. januar 1973 Påsejlet M/S BO af Grenå, som lå fortøjet ved kaj. Sagen ikke afsluttet. LISSY MUT Ebeltoft Ff Grenå Tørnet mole Grenå havn 15. januar Grenå 21. januar Mistede styringen i kølvandet af en netop ankommet færge. 61

62 LIVORNO Thyborøn SM.Ff Thyborøn Thyborøn Tange 16.august Lemvig 18.august Fejlnavigering. LODSEN Thyborøn Lodskutter Thyborøn Thyborøn havn 25. oktober Lemvig 2. november Kollideret med Ff. RICHARDT CHRISTENSEN af Thyborøn. Sagen ikke afsluttet. MARIE NORDFISK M.Ff På fiskeri Sprunget læk Uopklaret. MARIE VEST M.Ff juli Frederikshavn 26. juli Kollideret med M/S PETRO EMERALD af Famagusta. fra P. E. foreligger ikke. MARTINE M.Ff december 13. og 29. december Kollideret med britisk Ff. ROY STEVENS. Sagen ikke afsluttet. MERIAN Thyborøn SM.Ff Thyborøn 18.maj Lemvig 27. juni Kollideret med Ff. TREND af Thyborøn. 62

63 METTE BRIX Hirtshals M.Ff På fiskeri 40 t. fisk Havari Fladen Grund 11. januar Vejrforholdene. MINNA BENT Grenå SM.Ff På fiskeri Jyllands vestkyst 16.maj Grenå 25.maj Føreren, der var alene på vagt, forlod styrehuset. MORENA SM.Ff Sundet S. 24. februar Tåge. MORENA SM.Ff Brand havn 4. november 13. november Uopklaret. Brand i maskinrum ved oliefyr. MULU Køge Ff. 5 På fiskeri Sundet 12.december Køge 9. januar 1973 Motorstop i forbindelse med vejrforholdene. MAARUP Hirtshals SM.Ff Hirtshals Skagerrak 13. februar Hirtshals 3.marts Kollideret med M/S ANDREA S af Cuxhaven i tåge. fra A. foreligger ikke. 63

64 NORDLYSET Østerby Ff Eksplosion Østerby havn 1. november Gasanlægs hane ikke lukket under udskiftning af gasflasker. NUKIK Godthåb M Godthåb Frederikshåb Grønlands V.kyst 16.oktober Frederikshåb 30.oktober og 9.november Vejrforholdene. OIDIPUS M.Ff Lerwick ud for Lerwick 3. oktober Frederikshavn 26. oktober Svigtende styring som følge af at sikringerne til elstyreanlægget sprang. OKINAWA SM.Ff juli 25. juli, 8. og 9.august Kollideret med M/S MIDJUR af Dapha. fra M. foreligger ikke. OLAVUR HALGI Fuglefjord M.Ff Rorskade m.m. Gulf of St. Lawrence 20.februar Torshavn 23. juni Ispåvirkninger. OLGA PANTOS M.Ff Skagerrak 2. november Frederikshavn 16. november Kollideret med ukendt skib. 64

65 PIA SLOTH Hanstholm SM.Ff Påsejling Hanstholm havn 21.juli Påsejlet ved kaj af Ff. HANNE JENSEN af Hanstholm. REGITZE MØGELVANG SM.Ff Brand Kattegat 22. november Brand i maskinrum.sagen ikke afsluttet. REKITI SM.Ff Brand havn 30.december Manglende lufttilførsel til olieovn. RICHARDT CHRISTENSEN Thyborøn SM.Ff Thyborøn Thyborøn havn 25.oktober Lemvig 2.november Kollideret med lodskutter LODSEN af Thyborøn. Sagen ikke afsluttet. ROBINIA M.Ff Grenå Påsejling Grenå havn 23.januar Påsejlede under vanskelige manøvreforhold ANHOLTFÆRGEN, der lå fortøjet ved kaj. ROSA HENRIETTE M.Ff På fiskeri 25.maj Påsejlet af Ff. BODIL RIE af Frederikshavn. 65

66 RUTH HØYER Sæby Ff Hirtshals Påsejling 10.maj Hirtshals 18.maj Påsejlet af ukendt skib. RAABJERG Frederikshavn M.Ff Brand havn 6.april Fejl i Elinstallationen. SATURN Gøtu M.Ff Århus Grenå Påsejling Grenå havn 18.juli Grenå 20.juli Vanskelige besejlingsforhold. Påsejlede kaj og nogle lystfartøjer. SELMA ROSTED Neksø SM.Ff Neksø 200 kg torsk Dueodde 1.december Neksø 14.december Svigtende fremdrift på grund af brud på pakning i den hydrauliske kobling. SIGNE IRIS Hvide Sande SM.Ff På fiskeri 14.juli Ringkøbing 21.august Manglende agtpågivenhed. Påsejlet Ff. HELIAN af Lemvig, som lå til ankers. SILJA MARTINE M.Ff Kæntring 27.juli 15.august Forlist. Sagen ikke afsluttet. 66

67 SINNE NORDFISK M.Ff Brand Thyborøn 14.januar Manglende vedligeholdelse af isolering ved oliefyrets aftræksrør. SJÓAM Klaksvig Ff Klaksvig Brand Atlanterhavet 10.oktober Klaksvig 13.oktober Maskinrumsbrand. Uopklaret. Forlist. STEJLBJERG Hirtshals M.Ff Kirkwall Påsejling Kirkwall havn 22.oktober Hjørring 14.november Vejrforholdene i forbindelse med vanskelige besejlingsforhold. Påsejlede en ved kaj liggende tysk undervandsbåd. SUNDABERG Klaksvik M.Ff New Foundland Klaksvik 430 t. saltfisk Kæntring Atlanterhavet 7.maj Klaksvik 17.maj Uopklaret. Forlist. SUSANNE Bønnerup Strand SM.Ff Kattegat 17.november Kollideret med M/S CATO af Nørresundby. Sagen ikke afsluttet. SÆBORG Klaksvik M.Ff Klaksvik havn 17.april Klaksvik 18.juli Fejl ved regulator. Under forhaling i Klaksvik havn grundstødte S. og påsejlede senere M/S SJURDARBERG af Klaksvik, der lå fortøjet ved kaj. 67

68 SÆVARENNI Nolsoy Ff Eksplosion Torshavn havn 12.juni Utæt gashane. SØREN THOM SEN SM.Ff Hull ca. 950 pund fisk Påsejling Ud for Hull 30.januar 15.maj og 31. oktober Påsejlet til ankers af M/S ACTUAUTY af London. fra A. foreligger ikke. SØREN THOMSEN SM.Ff Påsejling Grimsby 4. februar 15.maj og 31. oktober Påsejlet ved kaj af engelsk Ff. CLAVIS. fra C. foreligger ikke. TALONA Søby SM.Ff Gilleleje Kattegat 29.oktober 15.november Kollideret med Ff. BORGNÆS af Søby. Forlist. TENAX SM.Ff juni 6.juli Kollideret med M/S ANN LISE THOLSTRUP af. Sagen ikke afsluttet. TERRANOVA SM.Ff havn 16. februar 17. oktober Undladelse af at afgive signal for passage af mole samt passage i bb. side af udsejling. Kollideret med BP GRETE af. 68

69 THOMAS MØLLER Svaneke SM.Ff Godtland Østersøen 30.september Neksø 9.oktober Kollideret med russisk M/S TARTY. fra T. foreligger ikke. TOVE ØGAARD Hanstholm Ff På fiskeri Brand 19.marts Thisted 22.marts Uopklaret. Brand i maskinrum. T.Ø. sank under bugsering mod havn. TREND Thyborøn SM.Ff april Lemvig 26.april Mangelfuld udkig. Drev for ankeret og påsejlede Ff. BENNY GULDBERG af, som lå til ankers. Sagen ikke afsluttet. TREND Thyborøn SM.Ff Thyborøn 18.maj Lemvig 27.juni Mangelfuld udkig i forbindelse med blænding af solen. Kollideret med Ff. MERIAN af Thyborøn. TRIO Hasle Ff På fiskeri Østersøen 25.januar Rønne 9.februar Kolliderat med M/S 9 DE ABRIL af La Habana. fra 9 DE ABRIL foreligger ikke. UDO Stubbekøbing Ff Stubbekøbing Brand Østersøen 31.maj Stubbekøbing 15.juni Uopklaret. Maskinrumsbrand. 69

70 VENNEBJERG Hirtshals M.Ff Scalloway Shetlandsøerne 2.april Hirtshals 26.april Decca og radar i uorden. Grundstødt i indsejlingen til Scalloway. VENUS Sandavåg M.Ff Tværå Torshavn NolsøFjord 20.juni Torshavn 21.juni Fejlbetjening af selvstyreren. VESTURVON Sørvåg M.Ff På fiskeri 8 1 / 2 t. fisk Maskinhavari Julianehåb Bugt 7.maj Torshavn 15.maj Motorens bundramme og stativ beskadiget. Efter havariet blev V. slæbt til Sørvåg. af Ff. STELLA KRISTINA. VESTURVON Sørvåg M.Ff Maskinhavari Davis Strædet 27.november Torshavn 12.januar 1973 Smøreolietrykket svigtede. VICTORIA Thisted Ff Maskinhavari Peterhead havn 11. februar Thisted 2.marts Omstyringen svigtede, påsejlet kaj og et ved kajen liggende skib. VICTORIA Hanstholm SM.Ff Hanstholm 90 t. fisk Sprunget læk 27.april Thisted 4.maj Uopklaret. Forlist. 70

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1974 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1975 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1981 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1982 2 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH.S. Dansk Søulykke- Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1975 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1976 DET KONGELIGE BIBLIOTEK KØBENHAVN Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1973 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1974 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1976 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1977 ATLAS BOGTRYK & OFFSET Ha 0010 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1977 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1978 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1978 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1979 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1970 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET AUGUST 1971 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1988

Dansk søulykkesstatistik for 1988 Dansk søulykkesstatistik for 1988 Søfartsstyrelsen November 1989 ISBN 8774541838 ISSN 01091018 S889 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion........................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1971 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET SEPTEMBER 1972 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af handelsministeriet på grundlag af udskrifter af søforklaringer og foreliggende officielle

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1982 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1983 Ha 00-10 ATLAS-QUICK A-S KBH S: Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1983 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1984 ISBN 8788729001 Ha 0010 ATLASQUICK AS KBH.S. Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1962 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1963 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn K. Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1987

Dansk søulykkesstatistik for 1987 Dansk søulykkesstatistik for 1987 Søfartsstyrelsen September 1988 ISBN 8774541544 ISSN 01091018 Ha 23647 SCANTRYK, KØBENHAVN 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Introduktion... 5 Udvikling 19781987... 6 Søulykkernes

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986

Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Dansk søulykkesstatistik for 1985 og 1986 Industriministeriet, oktober 1987 ISBN 8750369938 ISSN 01091018 Ha 0010 SCANTRYK, 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Introduktion... 5 Udvikling 19771986...

Læs mere

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13

Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Generalforsamling i Red Barnets lokalforeninger 2014 29.11.13 Lokalforening Formand Dato Sted Allerød Kirsten M. Due Henvendelse til formanden Engen 32, 3250 Gilleleje, 20575760 Amager Christina Iversen

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13

Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen. Fyn. Sjælland. D. 12 maj Yderby Rørvig 35 km 12 D. 13 maj Rørvig - 25 km 13 Ruteoversigt med dato for afvikling af turen Danmark rundt ad kystvejen Fyn D. 1 maj Fredericia - 30 km 1 Vejlby-Fed D. 2 maj Vejlby-Fed 30 km 2 Bogense D. 3 maj Bogense - Tørresø 30 km 3 D. 4 maj Tørresø

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1969 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET JULI 1970 Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres af handelsministeriet, er udarbejdet på grundlag af udskrifter af søforklaringer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1963 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1964 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Amaliegade 54, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden

10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014. - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 1 af 11 10 vrag Poseidon skal dykke på i 2014 - Wotan - Cimbria S/S - U251 - M403 - Alexander Nevskij - Elsass - Ålborghus - Boringia S/S - Anø M/S - Fjorden Side 2 af 11 Wotan Vraget Wotan kan dykkes

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1984 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1985 ISBN 87-503-5624-0 ISSN 0109-1018 ATLAS-QUICK A-S, KBH.S. HA 00-10 Dansk Søulykke-Statistik er udarbejdet i industriministeriet på

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Fremgang for fiskeriet

Fremgang for fiskeriet Tema om "Ulykker til søs 2001" Færre ulykker og dødsfald i fiskeriet Dansk fiskeri bliver ramt af færre og færre sø-ulykker. Antallet af arbejds-ulykker og dødsfald falder også. Forlisene holder sig på

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 7. februar 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 5 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 25-35 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN. E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN E G H O L M I I F o r l i s d e n 1 7. o k t o b e r 2 0 1 0 SØFARTSSTYRELSEN, Vermundsgade 38 C, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 00, Fax: 39 17 44 16 CVR-nr.: 29

Læs mere

Dänemark. Hans Klüche

Dänemark. Hans Klüche t Hans Klüche Dänemark Entdeckungsreisen im meerumschlungenen Königreich: Von den Dünenstränden der Nordsee zu den Klippen von Bornholm und Møn, vom nördlichen Skagen ins weltstädtische Kopenhagen Skjern

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

Digitale biografer i Danmark

Digitale biografer i Danmark Digitale biografer i Danmark Bemærk venligst at nedenstående oplysninger udelukkende beror på information fra den enkelte biograf i hhv. Danmark, Grønland og på Færøerne og at DFI s støtteordning kun omfatter

Læs mere

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen

Lods i Nyborg. Af Otto Nielsen Lods i Nyborg Af Otto Nielsen Ordet lods er et låneord fra tysk Lotse eller hollandsk loods, der er forkortede former af mty. Lötsman, holl. loodsman, begge atter lånt fra engelsk loadsman, hvis 1. led

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980

DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 DANSK SØULYKKESTATISTIK 1979 UDGIVET AF INDUSTRIMINISTERIET JULI 1980 Dansk SøulykkeStatistik er udarbejdet af industriministeriet på grundlag af udskrifter af er og foreliggende officielle meddelelser

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7.

SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION. P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. SØULYKKESRAPPORT FRA OPKLARINGSENHEDEN/ DEN MARITIME HAVARIKOMMISSION P A T R I C K ( N D 5 0 ) F o r l i s d e n 7. m a j 2 0 1 1 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf.

Læs mere

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By

Sjælland Dato kl. Lokation Adresse By Sjælland Sø 01-jul 11.00 Furesøbadet Frederiksborgvej 101 Værløse Havn 01-jul 12.00 Blegstrædehagen Kanalvej (v. Holbæk Havn) Holbæk AquaCamp 01-jul 13.30 Fløng Svømmehal, Hedehusene Fløng Byvej 24 Hedehusene

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Februar 2012 FRANK W / LILLY Kollision den 26. juni 2011 Den Maritime Havarikommission Vermundsgade 38 A 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 40 E-post: dmaib@dmaib.dk

Læs mere

Klubstandere, alfabetisk ordnet

Klubstandere, alfabetisk ordnet Klubstandere, alfabetisk ordnet Landsforeninger Danmarks Fritidssejler Union Danmarks Tursejlerforening Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer Dansk Sejlunion Foreningen til Langturssejladsens Fremme J-klubben

Læs mere

Breakdown of pilotage areas in Danish waters

Breakdown of pilotage areas in Danish waters reakdown of pilotage areas in Danish waters Vestkysten Nord Kattegat Øst Pilotage areas in Danish waters are denoted by solid red lines The pilotage areas are demarcated from ports, fjords and other countries

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Resultatliste 02-11-2014

Resultatliste 02-11-2014 Bane 1 6,875 KM 1 Rico Hejlskov Mogensen St. Binderup OK 44:10 06:25 2 Peter Villadsen AOK 1:00:27 16:17 08:47 3 Michael Fischer Aalborg OK 1:00:37 16:27 08:49 4 Jørgen Bruun Aalborg OK 1:03:15 19:05 09:12

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer

Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Bestemmelser vedrørende DS turbøjer Dansk sejlunions klubber har udlagt ca. 50 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Ankerbøjerne er gule og med sort mærket DS (Dansk Sejlunion). For benyttelse

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Træf fjordens Træbåde 18.-20. august 2006 Frederikssund

Træf fjordens Træbåde 18.-20. august 2006 Frederikssund Træf fjordens Træbåde 18.-20. august 2006 Frederikssund Arrangører: Skibslauget Sommerflid og Museet Færgegaarden Velkommen til Træf fjordens Træbåde 2006 i Frederikssund. Hermed følger lidt praktiske

Læs mere

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen

Vejledning for indehavere af et lodsfritagelsesbevis i rapportering af sejladser til Søfartsstyrelsen Rapportering af sejladser foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1077 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS

Læs mere

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond)

Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Fordelingen af 1. pulje til lokale aktionsgrupper i fiskeriområder (Fiskeriudviklingsprogrammet, Den Europæiske Fiskerifond) Lokal aktionsgruppe Kroner Bornholm 1.570.000 Djurs 850.000 Fyn 1.890.000 Haderslev

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født?

Hvad er dit køn? Hvilket år er du født? Fastholdelse i golfsporten Du er blevet kontaktet fordi du enten har meldt dig ud af golfklubben eller er tilmeldt et passivt medlemskab. I bestræbelserne på at forbedre og udvikle tilbuddet i golfklubben

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Godkendte Blå Flag strande 2008

Godkendte Blå Flag strande 2008 Godkendte Blå Flag strande 2008 1 Egense Skanse Aalborg Nordjylland 2 Egholm Strand Aalborg Nordjylland 3 Hesteskoen Strand Aalborg Nordjylland 4 Hou Strand Aalborg Nordjylland 5 Møllestenen (Koldkær Strand)

Læs mere

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande

Stormflod 12.-13. nov. 1872 Screeningsområde (farvelagt) Registrerede ekstremvandstande -16 Aalborg 48 Thyborøn 107 Als Odde 96 Anholt Fyr 157 Fornæs 111 96 2 Sjællands Odde 105-59 Vejle 191 Horsens 160 215 Kolding 310 Middelfart 270 Hjarnø 128 Odense 144 Endelave 191 Bogense 160 Ballen 142

Læs mere

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods

Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 449 af 25. maj 2012 om anvendelse af lods I medfør af 4, 5, og 34, stk. 4, i lodslov nr. 567 af 9. juni 2006 fastsættes: Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Skærpelse

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Hovedpunkter i høringssvarene

Hovedpunkter i høringssvarene Bilagshæfte Hovedpunkter i høringssvarene... 2 Storkøbenhavn... 2 Øvrige Sjælland... 3 Lolland-Falster... 5 Fyn... 6 Jylland... 7 Strukturplan 9. udgave... 10 Strukturplan enkelte menigheder... 12 Kirkeskat

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903

Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 Auflistung der Nummerkontingente der einzelnen Kreise ab 1903 BEZIRKE KOPENHAGEN und ROSKILDE: A 1-299 Kreis Frederiksberg A 300-499 Landkreis Kopenhagen Nord A 500-599 Landkreis Kopenhagen Süd A 600-699

Læs mere

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om EfS 02-2012

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om EfS 02-2012 Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger W-lige Kattegat - Skagen til Grenå 1670 C0190.2 Udbyhøj ord Fiskerihavn. På E-molens hoved 56 36,61' 10 18,0' E

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort

Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Oversigt over DS turbøjer Tallene henviser til efterfølgende kort Thyholm Thyholm Jegindø Jegindø A B B A 9 9 º, N 0º, Ø º, N º, Ø 0º, Ø 0º, Ø º, Ø 0º, Ø Strandbjerggård Strandbjerggård º, N 0º, Ø º, N

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

Nu bliver det lettere at prøve sine maritime drømme af i praksis

Nu bliver det lettere at prøve sine maritime drømme af i praksis Nu bliver det lettere at prøve sine maritime drømme af i praksis For Frederiksværk Lystbådehavn og havnens klubber er gået med i et nyt, ambitiøst Vild med Vand - projekt. Baggrunden for projekt Vild med

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse

Udbydere af danskuddannelse NOTAT Dato: 12. september 2011 Kontor: Integrationskontoret Sagsbeh.: YKT Udbydere af danskuddannelse AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post:

Læs mere

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede:

Side 1. Login. Vælg Rapportering i øverste højre hjørne på skærmen eller det direkte link http://indberet.lodstilsynet.dk og du får følgende billede: Rapportering af lodsninger foretages i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3. Rapportering foretages

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

Resultater Fynske Mesterskaber 2015

Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Løb 99 Åben Mænd 6000m 1. Afdeling 2015 02 28 11:30 Plac. # Navn m m m m m 1 2 Middelfart Roklub I Søren Madsen(1) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0

Læs mere

RESULTATER, INDIVIDUELT, ÅR 2001

RESULTATER, INDIVIDUELT, ÅR 2001 313 " Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 1.15,09 312 Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 0.06,19 312 Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 5.35,20 312 Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 0.03,56 312 Fredericia 3,8 km/ 180 km/ 3.33,22 312

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015

Svendborgsundbroen. Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Svendborgsundbroen Skibsstødssikring af Svendborgsundbroen Informationsmøde, september 2015 Hvad er skibsstødssikring? Vejdirektoratet er i gang med at at sikre Svendborgsundbroen mod skibsstød. Hvad er

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen

Lovtidende A. Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen Lovtidende A Bekendtgørelse om takster for lodsninger foretaget af det statslige lodsvæsen I medfør af lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes: 1. For ydelser leveret af det statslige lodsvæsen

Læs mere

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt

OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014. Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt OPGØRELSE OVER REGISTREREDE KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15 29 ÅRIGE I 2014 Registrerede tilfælde af klamydia, kommunefordelt Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt

Læs mere