FINANS FORSIDE NYEARTIKLER ERHVERV 0KONOIV1I FINANS POLITIK TECH TREND FINANS UNDERS0GER FLERE. konkurrencefordel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANS FORSIDE NYEARTIKLER ERHVERV 0KONOIV1I FINANS POLITIK TECH TREND FINANS UNDERS0GER FLERE. konkurrencefordel"

Transkript

1 Tillid er Danmarks mest oversete konkurrencefordel Page 1 of21 finans jyllands-posten watch medier om os persondatapolitik l LIVE FINANS FINANS virksomhedsadgang ^ pr0v finans log ind Q. FORSIDE NYEARTIKLER ERHVERV 0KONOIV1I FINANS POLITIK TECH TREND FINANS UNDERS0GER FLERE ERHVERV SuperBest i indre splid knsekkede pa midten Tillid er Danmarks mest oversete konkurrencefordel»man skal ikke have papir pa alting, f0r et samarbejde giver mening«tillid er Danmarks mest oversete konkurrencefordel Danske virksomheder er bedre end udenlandske, nar det handler om at skabe tillid. Det er en konkurrencefordel, som flere burde udnytte, fastslar en ny undersogelse fra DI. erhverv kl. 06:00 Pensionskaemperne PFA og ATP kulegraver OW Bunkers kollaps Maj Invest br^nder fingrene pa OW Bunker»Sa gav vi lige kronprinsessen et par tasker ekstra«det er en konkurrencefordel de fserreste maske tinker over. Men at vi stoler pa andre og er til at stole pa burde flere udnytte, menerdi. Roto Colourbox Den naeste sille wulff mortensen Zuckerberg" bar J F0LG Aa opfundet noget, man tror, man bar b0rt om Ledelse DI SMV Nar Vricp rimpr ns St0rre arbejdsglsede og h0jere produktivitet. De fleste virfeombedsledere ville formentlig takke ja til begge dele, bvis de blev givet muligbeden. Den gode nyhed er, at de og deres ansatte ngermest far den muligbed ind med modermselken. Det handler nemlig om relaterede artikler tillid »Man skal imce At vi berbjemme generelt stoler pa binanden kan vaere en have papir pa alting, for et afgorende konkurrencekraft og en kilde til vaekst, viser DI's samarbejde giver mening«i Lederundersogelse Her svarer bele 92 pet. af de mere end 1000 adspurgte ledere, at tillid er afgorende for deres virksombeds konkurrencekraft. Det gaelder tillid i forbold til savel vlrksombedens eksterne samarbejdspartnere som internt i organisationen.»tillid er maske den mest oversete konkurrencefordel, vi bar her i landet,«siger Jens Kristian Jorgensen, chef for ledelsesudvikling og produktivitet i DI Arets arbejdsplads: Beierholm traekker en joker i kampen om ansatte og nye partnere A Vi er blevet mere utilfredse med chefen fl To it-selskaber og et revisionshus kan kalde sig landets bedste arbejdspladser Ivaerks^tter saelger latter i tog-kupeen

2 Tillid er Danmarks mest oversete konkurrencefordel Page 2 of 21»Vi har et unikt h0jt tillidsforhold i det danske samfund, og det smitter af, sa vi ogsa ser det i virksomhederne Giv vaerdieme et mellem medarbejdere og ledelse.«vanetjek fl Tilliden er det, der gor, at medarbejdere t0r komme med deres ideer til ledelsen, og at virlcsomheden blandt andet dermed kan blive mere innovativ. Det er det, der g0r, at lederen kan bede en medarbejder om noget - og derefter regne med at det bliver gjort uden at han eller hun behover at bruge kostbar tid pa at folge op.»det giver os en k^mpe konkurrencefordel, at vi arbejder tillidsfaldt med hinanden,«mener ogsa Jacob Himmelstrup, der er direktor i zinkstoberen Linimatic, der har 40 medarbejdere.»jeg er typisk meget pa landevejen og har med kunder at gore. Derfor er jeg nodt til at uddelegere og have tillid til, at frihed under ansvar fungerer tilbage i virksomheden. Og det gor det jo ogsa,«forklarer Linimaticdirektoren. Tillid er ogsa vigtigt eksternt pointerer flere af lederne i undersogelsen. At en virksomhed kan love en kunde noget, og at kunden tror pa, at det bliver leveret - til tiden - er for eksempel afgorende.»det gor reaktionshastigheden meget hurtigere og tingene langt mindre kompliceret, at man har tillid til, at aftalerne bliver overholdt virksomheder imellem. Det gaelder bade, hvis du er leverandor til andre virksomheder og hvis du er leverandor direkte til en slutbruger,«forklarer Jens Kristian Jorgensen. TElid er afg0rende for konkuitenceexmen Bt-iydnify if'.t;:i'adsguiudi forhoil 'H -ic.'? xfothoul til eksu'tar ng luiiinc i wv&.jrjiho-k-.i,.bidt;! ipft. iiiiltiilil EkstEinc; bjmafbciospjrlnijri; Inlernt i vif iiscxiihcdcn Kilda D!*s LecteJsesundersogeise 201 <5. Hos DI mener man, at mange virksomheder ville opna en fordel, hvis de arbejdede endnu mere med at oge tilliden. Men hvordan gor man sa det? Hvis vi taler internt i virksomheden, sa er det i hoj grad en ledelsesopgave, forklarer Jens Kristian Jorgensen.»Tillidsfulde medarbejdere er mere produktive, kort sagt. Man skal som leder arbejde ud fra det gamle mundheld»som mestre sa hans svende«. Man skal sporge sig selv som leder: Udviser jeg selv den adfaerd, som jeg onsker hos mine medarbejdere. Kommunikerer jeg klart og tydeligt? Og er jeg fysisk synlig? Det er ting, som skal til, hvis medarbejdere skal fole sig trygge og kunne leve op til den tillid, som man viser dem.«i DI's undersogelse svarer hele 80 pet. af lederne, som ser deres virksomhed som»i meget hoj grad konkurrencedygtig«, at de arbejder strategisk med tillid. Omvendt svarer naesten 60 pet. af dem, der der ikke arbejder mmrettet med tillid, at de opfatter deres virksomhed som»i mindre grad konkurrencedygtig.«http;//finans.dk/protected/finans/erhverv/ece /tillid-er-damnarks-mest-over

3 Tillid er Danmarks mest oversete konkurrencefordel Page 3 of21 f B in L^S OGSA peimge Investorer betaler dyrt for torn radgivning private danske investorer ma punge ud for radgivning om landets store investeringsforeninger, selv om deikkevil... i 0konomi Shinzo Abe og Japans 0konomi har faet en mavepuster TOKYO - Jyder og briter er kendt for underspillede beskrivelser, men japanerne kan ogsa v^re med.»rrigen har udviklet... a politik Danida-program: loo.ooo la*, for at skabe et, varigt job Der nae\ties ganske vist succeshistorier fra eksempelvis kaffeindustrien i Boli^da og bomnldsbranchen i Uganda i en ny, St.. a»man skal ikke have papir pa alting, for et samarbejde giver meiiing«for den lille nordsjaellandske virksomhed Linimatic bliver tillid brugt som en direkte eksportstrategi i konkurrencen med store udenlandske spillere. erhverv kl. 06:00 '""Wk : ^ Det kan tage for lang tid at udarbejde lange kontrakter. At stole pa hinanden kan i f0rste omgang give etforspnng, lyder l^ren fra Linimatic. Foto* Colourbox JSILLE ^ WULFF F0LG MORTENSEN S Aa S* ^ Ledelse Dl SMV Tillid ikke bare en konkurrencefordel, det er en uundvaerlig del af det at drive forretning. Sadan ser man pa det hos zinkst0beriet Linimatic i Nordsjaelland. Med 40 ansatte er virksomheden en lille spiller med langt storre konkurrenter, men det med tilliden - at have den i forholdet til de ansatte og i forholdet til kunderne - det er en Idar konkurrencefordel, forklarer adm. direkt0r Jacob Himmelstrup. relaterede artikler Dette er Danmarks mest oversete konkurrencefordel fl»hvis jeg saetter noget i gang hos mine medarbejdere, sa forventer jeg jo bare, at det sker. Og det gor det jo sjovt nok ogsa, nar man t0r uddelegere ansvaret. Jeg har tillid til, at jeg ikke behover at kontrollere, og det sparer mig en masse tid, som jeg kan bruge pa kunder i stedet,«forklarer han Arets arbejdsplads: Beierholm traekker en joker 1 kampen om ansatte og nye partnere i

4 Tillid er Danmarks mest oversete konkurrencefordel Page 4 of 21 Og han er ikke den eneste, der ser tillid som en Mar konkurrencefordel Mistroen breder sig i \drksomhederne Ifolge DI's Lederunders0gelse 2014, sa mener et stort flertal af de danske virksomhedsledere, at effekterne af tillid bade internt og i forhold til eteterne partnere bade 0ger produktiviteten og konkurrenceevnen. Arbejdsgange bade internt og eksternt bliver en hel del lettere og mindre tidsl<raevende, nar man ikke skal tjeld^e op pa hinanden hele tiden Ivserksaetter s^lger latter i tog-kupeen Giv vaerdieme et vanetjek A Det anderledes er en gevinst - ogsa i ledelse fl»set fra lederens stol kan der komme en utrolig effekt ud af at vise tillid til medarbejderne. Nar man skal arbejde effelctivt og yde sit bedste, er det vigtigt at det bygger pa en gensidig tillid,«siger Jens Kristian Jorgensen, der er chef for ledelsesudvikling og produlctivitet i DL Han understreger, at netop innovation bygger pa, at en medarbejder foler sig tryg i en virksomhed. Og det er ikke kun internt i virksomheden, at tillid er vigtig. Den er ogsa afgorende i forhold til at pleje og fa nye kunder, forklarer Jacob Himmelstrap. 45 pet. af Linimatics omsaetning er baseret pa eksport. Taet pa en tredjedel af den eksport gar til Tyskland. Og netop i forhold til vores tyske naboer kan Jacob Himmelstmp se en fordel i at komme fra en dansk virksomhed, hvor tillid er en indlejret - ja naermest ubevidst - del af ledelsesformen.»i Tyskland har de en anden form for ledelse. Der er det chefen, der bestemmer, der er begraenset raderum og der bliver slaet hardt ned pa fejl i geledderne,«forklarer Jacob Himmelstrap.»Jeg oplever, at de godt kan lide at handle med os pa grand af det, der adsldller os fra konkurrenterne. Og det er isaer vores made at arbejde pa. Tillid er et vitalt instrament i vores eksportstrategi. Vi gar ud og brager den made, vi bare per automatik arbejder, i konkurrencen.«i DI's lederundersogelse understreges det, at evnen til at saette sig ind i sine samarbejdspartneres behov og at vise fleksibilitet skaber tillid. Det kan for eksempel betyde, at man ikke behover lange kontrakter for at have en aftale. Jacob Himmelstrup har et godt eksempel: For et par ar siden, havde Linimatic opsnuset, at en storre industrikoncern i Koln brugte zink i forskellige afstobninger. Koncernen havde allerede to leverandorer fra omradet - Linimatics konkurrenter - som er en del storre end den danske virksomhed. Men netop storrelsen betod ogsa, at nar noget var aftalt, sa kunne det ikke laves om med kort varsel.»de ville gerne prove os af, fordi vi lovede dem at vaere fleksible og levere inden for relativ kort tid. Da vi fik den forste ordre pa emner kunne vi i princippet ikke na det. Men vi troede sa meget pa, at de ville blive en god kunde, at vi satte en masse i vaerk - ogsa selvom der ikke la en detaljeret kontrakt pa bordet,«fortaeller Jacob Himmelstrap. Det lykkedes, og den tyske virksomhed blev da ogsa den gode kunde, Himmelstrap havde habet, og Linimatic er trods sin storrelse nu fast leverandor

5 Tillid er Danmarks mest oversete konkurrencefordel Page 5 of 21»Det er for mig et bevis pa, at man iklce skal have papir pa alting, f0r at et samarbejde giver mening. Tvsertimod er det en konkurrencefordel, hvis vi har tillid til kunden. For sa kan vi forkorte vores leveringstid med uger, hvis vi ikke venter pa, at der ligger en helt fast kontrakt pa papir,«siger Jacob Himmelstrup Tillid er afg0rende for konkurrenceevnen iliede ri. i KiIdE Dl's Ledefsesundersegdsc 2011, Nar der ikke er tillid mellem parterne, gar der omvendt masser af tid til spilde.»vi beregner vores priser ud fra, hvad ramaterialerne koster. Med 99 pet. af kunderne oplever jeg, at vores kunder har tillid til den metode. Men nogle kunder, specielt dem, der arbejder med virksomheder i andre lande, har en mistro til, om vi nu prover at snyde,«siger Jacob Himmelstrup.»De vil sa have dokumentation for hele vores beregning. Vi stiller selvfolgelig op, men det er jo alt andet lige vaerdilose diskussioner og i bund og grund spild af tid.«den storste barriere for at opbygge tillid til samarbejdspartnere er forretningskulturelle forskelle, mens den storste interne barriere er manglende og uklar kommunikation, viser undersogelsen fra DI.»For at fa den gensidige tillid, skal man have ledere, som er abne og ^rlige i deres kommunikation, og en adfaerd som fortaeller, at det de siger, er det samme som det, de g0r,«siger Jens Kristian Jorgensen. Og Jacob Himmelstrup er enig -bade nar det handler om at skabe tillid internt og efeternt, handler det om at walk the talk, siger han,»det er odelaeggende, hvis vi beder om kundens tillid og sa iklce lever op til den,«siger han. ^ f Bi in L/ES OGSA peimge Investorer betaler dyrt for torn radgivning private danske investorer ma punge ud for radgivning om landets store investeringsforeninger, selv om de ikke vil... i 0konoivii Den U0nskede gaest BRISBANE - Da Riislands praesident Vladimir Putin fredag landede i Brisbane, blev han modtaget med den honn0r, der tilkommer... i poutik Positive, men forbeholdne reaktioner pa G2o-topm0de BRISBANE - Resultaterne af G2o-topm0det i Brisbane raekker ikke til topkarakterer, men den arlige eksamen er bestaet,... i

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

- og hvordan du GØRE FOR DIG opnår den, hurtigere Hvad tillid kan WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc.

- og hvordan du GØRE FOR DIG opnår den, hurtigere Hvad tillid kan WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc. - og hvordan du opnår den, hurtigere WHITE PAPER, September 2012 Af Martin C. Hansen mch@gardeinc.com www.gardeinc.com 02 16 INDLEDNING DDin virksomheds succes med at øge salget, forbedre kunderelationer,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva

Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva Grunden til vores store fokus på mangfoldighed er, at vi tror på, at mangfoldighed skaber værdi for Arriva. Pernille Kiær, Diversity Manager, Arriva indhold 04 06 07 10 12 14 31 Forord Mangfoldighed er

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000

Fordelene ved at være franchisetager i REMA1000 Købmand i Del 1 Hvad er franchising? Et franchise er en tilladelse en tilladelse til at andre bruger ens navn eller brand til at tjene deres egne penge. I en franchiseløsning er der i bund og grund kun

Læs mere