Lokalplan for Helsinge Realskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 512.07. for Helsinge Realskole"

Transkript

1 Lokapa for Hsg Rasko Vabyvj Brky Hsgørvj Provsmark Fakvj Mjsvj Musvvj Haragrvj Kogsgavvj Skogad Boagrvj Vsrgad Væg Nordr Parkvj Ladagrvj Ldvj Parkvæg Møs Krkgad Tårvj Nygad Gadkærvj Rådhusvj Øsrgad Nyorv Badsuvj Rådhusvj Egrødvj Bøgvj Øsrgad Poppvj Ahorvj Ahorvæg Egvj Brgvj Lærkvj Brydrupvj Rudsvj Brkdasvj Frdrksborgvj Egsvg Vd Skov Hybvj Grbskov Kommu Mars 2010

2

3 ! " #$ " #%% %&% ' ( () $* (+% (,! (-.&/ ( '! 0 (1'!! $ - (2,! (3/$ 1 ("#$! 1 (#$!! 1 (+$% 1 (% 2 (. 2 ')4&0 3 5+% " 5 $ 5) $ 5 -

4 8& %5& 974$):; %$ """3 "-""" %$ % 5'!"""" &, """

5 %5% &-"1%9 9&!%!!!%!! "#$ 9!%; 3"<=%%!% =!!>!% %0=& % #= =% %!%! 0= %= 4%%5 %$=9 % ""3% % 9 & = %= %=>$%$ $$ 8=! =%% %$ $$%% = %% /! = % " # 9$9!0 >$ % 0= =$!% 9;0%%>! 5%%& 4!!%%%& 04& >!0 4!%9;00

6 '! $! " # +%$% +>!2="" 9+--?0!* = 8%$ ''A % 7!!$!4 % 4% %!!=! 9%!% 3"<!%! %$! "/-=!$! + %!!!% 9%$ &!! )!! %!4%=! 8. 0& $$.%7 % %$ 4B 4! 8&! %!$8 =!. %>!= 0! % 6% C & 8$ 8 %%-%%&= #>!& 0D! $!08$!&$ & %! &%!% $ % -

7 $&$%%, $=!6!%%& $) =%/ % 8 %! =0!!%= $8 $%&%! ;$$ %&/ E # $ &=$ ' 8% >!> 6%&5! '%>! ;/ %&!>!:>6%&6 01"=% 1 %6 =%%& B!! &! $ / 0!/ $ F $%=!%& />! $$%$ =! % / %! %!%$! %! % == &%!%! % " &!!7!%!!4!=%%

8 7!!9 %$!=! '!!= $ & >! 8% GG>!.0!! 8 = &>!8$ % &0!!= %$$! % %=% () % = =$=/ %!%=!$% %%= / ) % 8% = % 8!!!%!!%!8 = =&!!9!!!4 0!=% $4 0=$ $%=% % 8!$! %D 9!%& 0&3 1

9 A7!)='H G &G %!$!= %! 6!)='H %%$ % 0 A9%! %!8 I&I= '!)'% $= %$!=%! '!H8%% =% A'!= %! = C $! =!7$ 0&'!#%!! %!/! $% %= &!!& = $!8%= $ $=%% &'$! /% B$!%$ %B%$!% &%$6$0 %=J!! % =!%& ' 60=& / >! %>! 81" $1 2

10 $ % $ >!=% $ = %& 8 0!%$!8%$ 0!>!%%$= ;% =% 0 8,%%$%= >!8%$ $% % $ & ;!% =%% $ B & %%8 %=&(2/2 (2 %$ 6 % %& 8= &$ 8$ %8!0 %!=% %$%% % B >! 0!% 6%! %6! 4=%!$= &(29% $ %= &=&(2 #!!===% %$$8$ $%$!!% $! 0 7$ %$=!% =;$= 3

11 . & $%=& (260!! $ $& $= % $=& (2-4!$7$ / $! % %&%%.!)'%$0 $&!7$ $!)' %% :&%=%%=& (2 8$ 8 >!=!$!8$ % %6-%%$= % 8%%$% $ B$ $ &4& G%G=% $!!%%$ = $= &=8% & = =! (2!!% + % %. % $ G< G $ = % = B%!% & $4 0! = * + * "

12 %#""1,""! %5""3/ %5=&7 $5 % ) 11""$%%% $%$. )! 8 %=% * ))./ 4&!%&&% =% $ %!8 %% &% &""1& $%&= %!%&$%$ &8$!& %=%& 331= %!!- $ " $ *! %5 B% %&% 5&!%.)+ =%% %=& $1% 0 "+ +! &% 9#&%%$ >!! %$! B!% 8B! B!%!% 2!!") #&& $=&

13 =&$% %(1# &4 )""/)! "" %&% &% = %$ %&=&%(%!"" "/)! %4&% = &0=%=!= % %$%&8= $!! 4&0%$ 8 &0 '!"""" &%4&0 )

14 ""! " 3 "# "# %= /!!= 3( + 4! ( +4! $=%= =9'!=9 /=& 5 )!* 35-" #) -" #) 5 % = =$=/ %!%=!$% == / 5 8=&% =% 55 6=&=% % 36& &

15 6 4 $=!! 30/1 0/1 8%$%& >!/ %$ 6 0 % 5 81" $1 $ 6 H!0>!=&.&=0!$ %0% 37 " 8 "8 7 8!0 &%$-"K 7 '!& D'!& %$%#0& %$3 75 7!)'=& =& 76 '!0 %! 7 '! - $=&

16 3 " + " + L%$!)='=H#%$ %$=% $ :8 0!#% %! % 4"K 0%$ $$: 4!=% $ 5.%$%= 6 7 =$ 7%$-M-M 7%$-M 7 7=! $=% $ '!)'% $ 9 '!H8% =%%$!! : 7 %$ = 7 * -

17 39& & 9 ;=% %$ 9 %$%= " 95 )!===% %$= %%$ 96.& $%= 9 '& $0!! $$=% $ 97 7$ $!) ' %%:&% $-M=% &=" 9 7$N:/"=- '! 99 ; $=/= = %$$ $/! 9: '!%!:!& '!$=% 9 8$=-= %8%$%% 9 8%$! % $ 9 9!!% $$& =2

18 95," $=& 3: : : )! =%&!= & ;/$== 0%! 3*!+ *!+ %&/=/=/!& '!=! # $ '!! 8 %$ $ 5 9!!% '!! 3*!+! *!+! >!! $= &! 3-+) -+) 11"" 9=% '! """""=$% '!% -"1 1

19 35) ) 5 B '!% &=!=!%% %& %(2 5 8%% & $ % % $%= 55 '!%$ $ = $$ = % 56 4%$ % %%&! 5 6%!%%= = $ 360# 0# 6 % %'! """" 6'!% E0649% B #$ 2

20 Bag A Scrgsskma Mjøvurdrg Nav på pa: Lokapaforsag for Hsg Rasko Sags-r. : 2009/05383 Tovhodr for pa: hrasm Pas formå og omfag: Lokapa har formå, a skr okapaområds forsa avds sko sam udvkgsmughdr form af - og ombyggr. Lokapa har gds formå a skr, a skos udvkg føgs op af passd rafkøsgr dfor okapaområd. Pa skabr rammr for foræg af mdr omfag kssrd byområd. Ska pa mjøvurdrs? Bgruds / bmærkgr: D vurdrs a d rva afd mjøprobmr dr ka vær vd pas gmførs kk r væsg. D drjr sg om afd mjøprobmr form af ovrfadvad/spdvad, søj, rafk sam udsg/dbk og ys/skygg. Dr r okapa dfør bsmmsr rducrg af d afd mjøprobmr. D vurdrs dvdr a dr r a om foræg af mdr omfag kssrd byområd. Dao: Ja Nj

21 Iddd scrg Ja Nj Bmærkgr Åbr pa mughd for frmdg aægsadsr projkr, dr r omfa af ovs (LBK r af 207) bag 3 og/r 4? Ka pa påvrk raoa aurbskyssområd væsg? D 1: I hhod bag 2 ov Pas karakrska Omfag af afd projkr og akvr mh. bgghd, ar, sørrs og drfsbgsr sam dg af mdr Omfag af dfyds på adr par Rvas for grrg af mjøhsy, hrudr for frmm af bærdygg udvkg E j r v a E j v æ s g V æ s g Uddybd bmærkgr Samdg md udarbjs af okapaforsag udarbjds forsag æg spdvadspa og kommupa. D r rva a grr mjøhsy forhod dsåd afd mjøprobmr. Mjøhsy dr godsr sudhdssad r dvdr rva. Md hbk på bærdygg udvkg r d rva a hav fokus på hodbarhd af marar, kk- mjøskadg marar sam a rducr rgforbrug. Rva afd mjøprobmr Dr vurdrs a vær rva afd mjøprobmr form af ovrfadvad/spdvad, søj, rafk sam udsg/dbk og ys/skygg. D vurdrs a dr r kk a om væsg mjøprobmr, s mr mjøscrgs d 2. Rvas for gmførs af ad mjøovgvg Søj og hådrrg af ovrfadvad har rvas for gmførs af ad mjøovgvg. I a r

22 D 2: Scrg Pas dvrkg på mjø E j r v a E j v æ s g V æ s g Idvrkgr sam øvrg bmærkgr Nærmr bskrvs af dvrkg Er dvrkg posv r gav sammg md, hvs pa kk gmførs? Hvorda ka d dvrkg forbyggs/ udgås/bgræss r skrs/udrsøs /forsærks? Hvsg hvords vurdrg ard dgår,. adr par, ovgvg mv. Bgruds for vurdrg Idvrkgrs dbyrds forhod og kumuav karakr. Idvrkgs sadsyghd, varghd, hyppghd og rvrsb I a r Bfokg og sudhd Sudhdssad Påvrks bfokgs sudhd, vfærd, hbrd og vbfdd? D okapa mdførr, a facr for skos vr bvr modr og mr dssvard, så vr får d fud udby af udrvsg. D r sær d små kassværsr og mag på spara rum grupparbjd, dr r probm for Hsg Rasko. D gædr også d uværd SFO, dr har hus mdrdg pavor, d ordg d af grud. Pavor r dårg sad og æks drv og rsa md y byggr. D y facr v gv bør mr pads, bdr dkma og fr mughdr for ddørs akvr. Svag gruppr F.ks. hadcappd, ædr, bør Frufsv/rkrav rssr Bgræsgr og gr ovrfor bfokg F.ks. gægghd? D ærms abor ka opv gr form af fr vr og drmd øg rafk og søj sam sørr byggsmass. I d okapa, agvs forskg ag, dr v forbdr rafksuao (s udr rafk) D y rafkafvkg v gv bdr fow morgrafkk for a mmr v. gr for abor. Bygg (F) vd parkrgspads og Nygad dar gårdrum. Byggs pacrg r b.a. vag for a afgræs søj fra gpads mod omgvsr. Sørsd af d frmdg byggsmass r pacr mod ord for a bgræs dbkog skygggr for abor md parcr dr græsr op d avggd sydg d af okapaområd. Skkrhd og ryghd Krma, brad, ksposo, gfpåvrkg Boogsk magfodghd (Fora og faua) Dyrv Påvrks områds faua? Pav Påvrks områds fora? Sjæd, udryddssrud.

23 D 2: Scrg Pas dvrkg på mjø frdd dyr, par. aurypr F.ks. Bag IV arr, rød-sd arr Naura 2000 områdr (EF-Habaog fugbskyssområdr) Skr dr akvr r ærhd af Naura 2000 områdr? Naurbskys jf. 3 Bskyssr Frdg Sprdgskorrdorr Er områd udag (Rgopa 2005) r fugrr som sprdgskorrdor for dyr? Skovrjsg/skovdæggs Grø områdr Påvrks d grø områdr (f.ks. parkområdr, græsara, skov, hg, mark) hrudr adgag dss områdr? Ladskab og jordbud Ladskabg værd Påvrks d bd dr kdgr adskab? Ladskabg rssområd føg Rgopa 2005? Googsk særpræg Jordforurg Rsko for forurg Jordhådrg/fyg Jord d/ud, rrærgurg c. Vad Ovrfadvad Hrudr påvrkg af vadøb, vådområdr, sør, grøfr og dræ. Afdg fra bfæsd arar og agarar. E j r v a E j v æ s g V æ s g Idvrkgr sam øvrg bmærkgr Nærmr bskrvs af dvrkg Er dvrkg posv r gav sammg md, hvs pa kk gmførs? Hvorda ka d dvrkg forbyggs/ udgås/bgræss r skrs/udrsøs /forsærks? Hvsg hvords vurdrg ard dgår,. adr par, ovgvg mv. Bgruds for vurdrg Idvrkgrs dbyrds forhod og kumuav karakr. Idvrkgs sadsyghd, varghd, hyppghd og rvrsb Dr må pårgs a sku sk rrærgurg vd opførs af y bbyggs. Dr r opag bsmmsr a skr a rrærgurg skr hsgsmæssg. Ev. dsporg af ovrskudsjord ska sk hhod Grbskov Kommus jordsyrgsrguav. D bfæsd ara og agara v forøgs vd pas gmførs. Dr udarbjds æg spdvadspa, s dfor. Uddg af spdvad Områd r dag fæskoakr. Dr udarbjds samdg md okapaforsag æg spdvadspa om a områd ska sprakoakrs. I a r

24 D 2: Scrg Pas dvrkg på mjø Grudvadsforhod F.ks. ædrg af grudvadsbskyd forhod (jordag, afsad vadforsygsaæg, vadborgr mm.) Rsko for forurg af grudvadsrssourc F.ks. dsvg Luf Lufforurg Søv, vaddamp, arosor, ug mm.? Emssor fra vu rafk og fra områd Søj E j r v a E j v æ s g V æ s g Idvrkgr sam øvrg bmærkgr Nærmr bskrvs af dvrkg Er dvrkg posv r gav sammg md, hvs pa kk gmførs? Hvorda ka d dvrkg forbyggs/ udgås/bgræss r skrs/udrsøs /forsærks? Hvsg hvords vurdrg ard dgår,. adr par, ovgvg mv. Bgruds for vurdrg Idvrkgrs dbyrds forhod og kumuav karakr. Idvrkgs sadsyghd, varghd, hyppghd og rvrsb Søj (båd d- og uddørs) I d okapa, r d kssrd gpads og dræsara, bggd mod syd, bvar. Dr v drfor forsa vær akv fra gpads og fra d uddørs dræsarar. Sørsd af d y byggsmass æks dog pacr d ordg d af grud. Hr r dr sor afsad d ærms abor og d y byggsmass (F) dar gårdrum omkrg gpads vd d uværd SFO. Søjgr for omgvsr fra d gpads bvr drfor bgræsd. D r mug a d søj dr v ku komm sv gårdrumm mm byggr også ka vær ødvdg a dæmp af hsy vr og prsoa på sko. Søjvau ka vd mågr fassæs, år områd r færdgudbygg, og d ka drfr vurdrs om dr r bhov for vu søjrducrd ag. I a r Ara græsr op okaba, Hrød/Tsvdj. Dr r opag bsmmsr dr skrr a afsadskrav fm søj ovrhods for søjføsom avds. Vbraor Ara græsr op okaba, Hrød/Tsvdj. Dr r opag bsmmsr dr skrr a afsadskrav fm vbraor ovrhods vd pacrg af bbyggs. E pdskur sår dfor 25 mr fra spormd. Trafk Trafkafvkg/basg Påvrks rafkks vag af vj, rafk Dr må forvs mdr forøgs af d kssrd, rafka basg vd Hsg

25 D 2: Scrg Pas dvrkg på mjø E j r v a E j v æ s g V æ s g Idvrkgr sam øvrg bmærkgr Nærmr bskrvs af dvrkg Er dvrkg posv r gav sammg md, hvs pa kk gmførs? Hvorda ka d dvrkg forbyggs/ udgås/bgræss r skrs/udrsøs /forsærks? Hvsg hvords vurdrg ard dgår,. adr par, ovgvg mv. Bgruds for vurdrg Idvrkgrs dbyrds forhod og kumuav karakr. Idvrkgs sadsyghd, varghd, hyppghd og rvrsb I a r mægd r rafkarr? Rasko vd okapas gmførs. I d okapa forsås d rafka suao forbdr md føgd ag: Id- og udkørs på parkrgspads bvr forskud og d r fordgsvj r sr fra dkørs udkørs. Dr abrs afsægspadsr på d y parkrgspads. D ka mdvrk a rducr afsæg af bør på Nygad. Dr ska skabs daog mm Rasko og Grbskov Kommu om ydrgr ag, dr ka afhjæp rafksuao, såsom v. haæg på Nygad og hæv fad på Nygad vd dkørs parkrgspads. Søj/vbraor Ovæv ag, ska mdvrk, a rafkk gdr bdr, d d skr dag. Vd a opmr afsægssuao på parkrgspads, ka søjpåvrkg på Nygad dbrgs. Skkrhd For båd bsr og d svag rafkar Kmask fakorr Påvrks projk af uværd /frmdg kmaædrgr? Ovrsvømmssrsko Lavbudsarar Kuurarv Kuurhsorsk værdr Krkr Frdd r bvargsværdg byggr Rssourcr og affad D kssrd parkrgspads r akoms for agdsparkrg af br, afsæg af bør og akoms af cyksr på samm d. I dag ska vr kryds parkrgspads, år d r bv sa af og cyksr kørr d ad samm dgag som br. I d okapa forsås afsæg af bør og akoms af cykr ford hvr for sg på d af parkrgspads. Drvd skabs dr sørr skkrhd for vr og rafkk v gd r. Araforbrug I d okapa forsås forskg

26 D 2: Scrg Pas dvrkg på mjø Vdvard rg /rgvg øsgr E j r v a E j v æ s g V æ s g Idvrkgr sam øvrg bmærkgr Nærmr bskrvs af dvrkg Er dvrkg posv r gav sammg md, hvs pa kk gmførs? Hvorda ka d dvrkg forbyggs/ udgås/bgræss r skrs/udrsøs /forsærks? Hvsg hvords vurdrg ard dgår,. adr par, ovgvg mv. Bgruds for vurdrg Idvrkgrs dbyrds forhod og kumuav karakr. Idvrkgs sadsyghd, varghd, hyppghd og rvrsb bærdygg ag darbjd d y byggsmass. Bærdygghdsprcppr v førs bv fasag d vdr projkrg af byggr. Ergforbrug Skobyggr r sørr byggr, md hørd bydg rgforbrug båd opførs og drf. Da byggr må påæks a sku fugr ag årrækk r d rva a hav fokus på øbd forbrug forbds md drf af byggr. D v vær opag a rducr rgforbrug. E rducr rgforbrug ska ss forhod kommd skærpsr af byggsrgm. Vd projkrg af byggr, dr ska fugr ag årrækk, må rgurgsmæssg skærpsr dfor korr årrækk dæks for kk a opfør bygg, dr d for kor årrækk r foræd. Vadforbrug Produkr, marar, råsoffr Skobyggr r sørr byggr, md hørd bydg maraforbrug. Da byggr drudovr må påæks a sku fugr ag årrækk har dr vær fokus på hodbarhd af marar, sam a byggr frmsår præsab ovr d. D v vær opag a dæk kkmjøskadg marar, så som a udgå brug af PVC og rykmprægr ræ d vdr projkrg af byggr. Kmkar, mjøfrmmd soffr Affad, gavds Vsu ffk Kysærhdszo Arkkosk udryk D kssrd byggr, dr udgør Hsg Rasko, r bygg fr forskg sarr. Nog r md fad ag, adr md sdg aghædg og adr g har sadag. D ovrordd, arkkosk udryk r sammhod maravag. D frmdg om- og ybyggr ska opførs harmo md d kssrd byggr. I d okapa æggs dr op, a d kssrd maravag førs vdr, så Hsg Raskos byggr frmsår som hhd md robus kvasmarar. I a r

27 D 2: Scrg Pas dvrkg på mjø E j r v a E j v æ s g V æ s g Idvrkgr sam øvrg bmærkgr Nærmr bskrvs af dvrkg Er dvrkg posv r gav sammg md, hvs pa kk gmførs? Hvorda ka d dvrkg forbyggs/ udgås/bgræss r skrs/udrsøs /forsærks? Hvsg hvords vurdrg ard dgår,. adr par, ovgvg mv. Bgruds for vurdrg Idvrkgrs dbyrds forhod og kumuav karakr. Idvrkgs sadsyghd, varghd, hyppghd og rvrsb Lys og/r rfksor/skygg D y byggr gvr og mdr ædrgr rfksor og ys/skyggr. Ædrgr v vær ydgs vd bygg A-C sam F. I a r Udsg/dbk F.ks. forhod abor Socoøkoomsk ffkr Tbygg A-C r pacr mr fra sk og forsås opfør ku 2 agr for a mmr gr form af skyggr og rfksor forhod abor. Bygg ags Nygad r pacr ca. 35 mr fra byggr på d ad sd af vj (Hsggård). D bygg opførs 2½ ag. D kssrd rær sk, ska bvars for a modvrk rfksor. Sørsd af d frmdg byggsmass ggr på d ordg d af grud, hvor dr r ag d ærms abor. Bygg mod Nygad æks pacr gadforøb, hvor dr ard r brafk, gåd, cyksr og busrur. - Mughd for dbksgr bvr drfor kk væsg ædr. D kssrd rær sk, ska bvars for a modvrk v. dbkgr. Tbygg A-C r pacr mr fra sk og forsås opfør ku 2 agr. Idbkgr vurdrs kk a vær væsg. Påvrkg af soca forhod Påvrkg af rhvrvsv Byghrrs kokuso og abfag: Bsmmsr d okapa, gvr vr og prsoa på Hsg Rasko mughd for a få dssvard og modr facr og bdr rammr for opma udrvsg. Sørsd af byggsmass r pacr dområd 2 på gruds ordg d, for a mmr gr form af søj, dbk, rfksor og skyggr. For byggr dområd 1 ægs mod syd, r dr ag hsy d ærms abor, hvad agår byggs pacrg og højd. For a udgå søj og vbraor fra Grbskovba, ovrhodr d frmdg byggr ophod afsadskrav på 25 mr fra spormd og udarar ophod afsadskrav på 10 mr fra spormd. Afsæg af vr om morg og skkrhd vd rafkafvkg forsås, d

28 D 2: Scrg Pas dvrkg på mjø E j r v a E j v æ s g V æ s g Idvrkgr sam øvrg bmærkgr Nærmr bskrvs af dvrkg Er dvrkg posv r gav sammg md, hvs pa kk gmførs? Hvorda ka d dvrkg forbyggs/ udgås/bgræss r skrs/udrsøs /forsærks? Hvsg hvords vurdrg ard dgår,. adr par, ovgvg mv. Bgruds for vurdrg Idvrkgrs dbyrds forhod og kumuav karakr. Idvrkgs sadsyghd, varghd, hyppghd og rvrsb okapa, forbdr md forskg ag på Hsg Rasko dfor okapaområd. I a r D okapa æggr op, a bærdygghd bvr høj prorr, år d frmdg byggr dajrs.

29

30 Nygad Nordr Parkvj Dområd 3 Dområd 2 Nygad Dområd 1 Krkgad Vkvj Korbag 2 Områds afgræsg og domådr

31

32

33 Trræ og bpag kssrd forhod SFO Idræ SFO SFO Ca Idskog Ca Ca Udskog Ekssrd rær dr ska bvars Sks af pacrg af kssrd rær og rræ A koagvsr ska opfas som vjdd Bag 5

34 Iusraospa frmdg forhod Pdskur Ny bygg A Ny bygg C Ny bygg B 2 agr 2 ½ ag 2 agr Ny agag D 1 ½ ag Lg Lg Parkrg Ny bygg F 2 ½ ag Ekssrd byggr Ny agag E S Cykovrdækg Cykovrdækg Cykovrdækg Ny agag Ny byggr Parkrgspads md fas bægg Bfæsd arar r grus S md fas bægg Grø arar og dræsbar Iusraospa, hrudr pacrg og udformg af frmdg bbyggs r vjdd. Bag 6

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r æk som suppm i æsbøgr, hvis bhov r dr. Opgavr r god muighd for: - a v og ærr ka jkk d æs sof, f.ks. i forbids md æskursus i kass - a vidrudvik vs sprogig kompcr. Opgavr syrkr v i a ku

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

Miljøscreening af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune

Miljøscreening af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune Møcr af fora dapa for rudadbky Grbko Kommu Gr orr D møcr r udarbd af Grbko Kommu. Møcr har r hør ho brør mydhdr (fø. adr hør parr) I hhod o om Møurdr af par o prorammr, har kommu urdr, a Idapa for rudadbky

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces

24. oktober 2012. Uddannelsesparathed en proces 24. okob 2012 Uddannsspaahd n pocs 8. kass Augus Jun E n p o c s f o a Kassækusus Ino--no Tmaug (UEA-uv.) Uddanns Cnum 2x2-dags nodukonskus Uddannsspan I n d v d u a k v Pakk 9.4 33.4-7 Ino--no Inodag

Læs mere

-*/+&3*/(&3 %"/4, #3&7)07&% &,4".&/41"1*3. %&,0/530- # (&3,0/5",5# (&3,0--&(*&) '5&3 (-04&) '5&3 '03."5&3 -*/+&3*/(&3 4*%&3 4,0-&) '5&3 www.ibnfmjo.el 4,0-& 1"1*3 LINEX gør det sjovt at lære Matematik

Læs mere

De unge voksne og folkekirken

De unge voksne og folkekirken D ug vs g flir D 18-35-årigs frivillig gagmt i sgmighdr UNG I KIRKEN WWW.UNGIKIRKEN.DK D ug vs g flir udfrdrig Kirfdt har sid 2007 sat fus på d ug vs i aldr 18-35 år md prjtt Ug i ir, hvr vi bl.a. har

Læs mere

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011

Jobcenterchefmøde den 22. sept. 2011 Jobctrchfmød d 22. spt. 2011 Nyt fra styrgrupp for komptcudviklig af jobctrmdarbjdr i Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Bskæftiglssrgio Syddamark Afholdt og plalagt aktivittr K o m p t c u d v i k l

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner

Særlige ressourcepersoner i folkeskolen. Inspiration til skoleledelser og ressourcepersoner ærlig rssourcprsor i olkskol Ispiratio til skolldlsr og rssourcprsor Itroduktio Hætt hr samlr god rarigr og arbjdsspørgsmål til hvorda ma orgaisrr rammr or rssourcprsors arbjd md at vjld lærr og udvikl

Læs mere

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb.

Biblioteksafgift 2009 Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb. Sorteret i faldende orden efter beregnet beløb!" # #%&'#( )%#* +,(+,(- / 0'" #&- 1 (0* )/'' +," 2#'" 3- )04 5 ' 6#- #)( )!7 88 (,2,4 9':;"* /(,(00 "1 #,#

Læs mere

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin

Program. Normalfordelingen. Hvad skal vi bruge normalfordelingen til? Eksempel: hjerneceller hos marsvin Program Normalfordlig Hll Sørs E-mail: hll@mah.ku.dk I dag: ormalfordlig Hvad skal vi brug ormalfordlig il og hvorfor r d vigig? Hisogram og ormalfordligsæhd Brgig af sadsylighdr i ormalfordlig Er daa

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.1.00

CA Clarity PPM. Brugervejledning til projektstyring. Version 14.1.00 CA Clary PPM Brugrvjldg l projksyrg Vrso 14.1.00 D dokumao, som omfar mbddd hjælpsysmr og lkrosk dsrbur maral, (hrfr kald Dokumao ), r udlukkd af formav karakr, og ka l hvr d ædrs llr lbagkalds af CA.

Læs mere

mulighedsanalyse - bilag # 2

mulighedsanalyse - bilag # 2 Ph: +45 35 29 30 70 www.sal-ark.dk Århusad 88, 2.sal 2100 Købhav Ø Dmark CVR/VAT: 25 31 93 62 mulhdsaalys - bla # 2 spalklassr, vj kmmu - ju 2013 vj kmmu mulhdsaalys østrbyskl østrbyskl SCar 01 // ørst

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

./0. 1 + 23224 - ++56' - +)7 +* +856' ++ +1'9 ' ++ +-'6'6 +8 ) :3.3 +1 8+=%% &>'">' )1 8+) &>'7'%59 6% )- 8+8 &>'7'%:'6% )?

./0. 1 + 23224 - ++56' - +)7 +* +856' ++ +1'9 ' ++ +-'6'6 +8 ) :3.3 +1 8+=%% &>'>' )1 8+) &>'7'%59 6% )- 8+8 &>'7'%:'6% )? !" #$% &'%' ( #$%#)*++ ./0. 1 + 23224 - ++56' - +)7 +* +856' ++ +1'9 ' ++ +-'6'6 +8 ) :3.3 +1 )+:"%%!"' +1 ))+''7;& )8 8 1 2< 3 )1 8+=%% &>'">' )1 8++ &>'7'%9 ''6%)1 8+) &>'7'%59 6% )- 8+8 &>'7'%:'6% )?

Læs mere

Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf. og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale

Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf. og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale Læse- og stavefærdigheder i 1. g og 1. hf og deres sammenhænge med gennemførelse og resultater i de almengymnasiale uddannelser!" #$%&'"&" Maj 2004 Om denne rapport (&"!)&")&""* )+ ",%,&,& "%( )&$""%$)&!-&,&

Læs mere

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

Forord. På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavr r tækt som t supplmt til læsbøgr, hvis bhovt r dr. Opgavr r god mulighd for: - at lv og lærr ka tjkk dt læst stof, f.ks. i forbidls md t læskursus i klass - at vidrudvikl lvs sproglig komptcr.

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød

Oplæg på visuel identitet til Himmerlandskød Oplæg på vil idtitt til Himmrladkød Udarbjdt af Rp Marktig A/S maj 2008 Opgav Udarbjdl af grafik prfil g idtitt dr kmmikrr Himmrladkød brad val g pitirr mærkt m t af d ablt bdr på markdt. Dd at diffrtir

Læs mere

Miljøscreening af forslag til "Lokalplan Plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje" og "Tillæg nr. 14 til Kommuneplan for

Miljøscreening af forslag til Lokalplan Plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje og Tillæg nr. 14 til Kommuneplan for Møcr af fora "Lokapa 315.20 Pcr o bor d Ba Ar G" o "T r. 14 Kommupa 2013-25 for boområd Ba Ar" Gr orr D møcr r udarbd af Grbko Kommu amarbd md RH arkkr o arkkfrma MW A/S. I hhod o om Møurdr af par o prorammr,

Læs mere

20 Prisindeks for ejendomme

20 Prisindeks for ejendomme 77 20 Prndk for ndomm 20. Grundlæggnd nformaon om ndk 20.. Navn Prndk for ndomm. 20..2 Formål Formål md rndk for ndomm r a ly rudvklngn å fa ndom. 20..3 Dæknng Prndk for ndomm omfar ndomm hl land. ndkn

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Arbejdspapir. Hans Hansen, Garbi Schmidt, Karen Margrethe Dahl & Sergi Vidal Torre. Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 4:2004

Arbejdspapir. Hans Hansen, Garbi Schmidt, Karen Margrethe Dahl & Sergi Vidal Torre. Børn, integration og ligestilling Arbejdspapir 4:2004 Udlændinge- og integrationspolitik i syv udvalgte lande - SFI s bidrag til baggrundsrapport fra Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark Hans Hansen, Garbi Schmidt, Karen Margrethe

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN

DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN Fra id til færdigt byggri DELPROJEKT: MILJØANSØGNINGEN v. Lislott Schou Hansn 1... Dlprojkt 2010 : Miljøn Optimring af procs omkring og godkndls Dltagr i afprøvningn Vstjysk Landboforning Ringkøbing Skjrn

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 39

Region Midtjylland. Akut kræftbehandling. Bilag. til Regionsrådets møde den 26. september 2007. Punkt nr. 39 Region Midtjylland Akut kræftbehandling Bilag til Regionsrådets møde den 26. september 2007 Punkt nr. 39 N O T A T Danske Regioners syvpunktsplan på kræftområdet Danske Regioner støtter, at der udarbejdes

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5

Hej konfirmand J. God fornøjelse. Julie 1/5 Hej knfirmand J Her er første sæt pgaver til knfirmandundervisningen, så lige lidt indledende vejledning: Det er vigtigt, at du læser teksterne g laver alle pgaverne, du må gerne skrive lange svar. Husk

Læs mere

Slagter Stjernholm. www.slagterstjernholm.dk www.slagterstjernholm-aarhus.dk

Slagter Stjernholm. www.slagterstjernholm.dk www.slagterstjernholm-aarhus.dk Sagr Stjrnhom www.sagrstjrnhom.dk www.sagrstjrnhom-aarhus.dk Lad jufrokosn biv idt ud ovr d sædvanig Hos os r a produkr hjd, og af bds dansk kvait. - D båd ss og smags! 4950 Frisksagd jugæs Stor frisk

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber

Hvad er drivhuseffekt? Global opvarmning: Status for vores viden. Rekonstruerede temperaturer. Drivhuseffekten. WG1 AR4 hovedbudskaber Global opvarmig: Saus for vors vid WG1 AR4 hovdbudskabr D global opvarmig r u ydlig; 13 af d 14 varms år sid isrummåligr bgyd mid i 1800-all, r forkomm id for d ss 14 år. Ol Bøssig Chriss Damarks Klimacr

Læs mere

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-na...

http://www.aaa.dk/aaa/print/index/serviceomraader/nm/nm-natur_og_landskab/nm-na... Side 1 af 54 Side 2 af 54 " # $ % &' )) * +' &, * - + Side 3 af 54 " #$.. / 0$1++2/01 '0/1 $.. ++2. #3 4 /40 /1 4 5 6.7.. 587 5.. -4/ /3 / 4 4 /4. / 7 44 -/ '++2/9+)/ 4 %/ &+:; 6 +)/ / / */ Side 4 af 54

Læs mere

Medie teknologi i galopløb

Medie teknologi i galopløb E frma ZS Hldg kcr l r, Udvklgdrkør, Zbra Dgal Mda Grup cbc@zbra.dk / +45 31 42 72 17 Hvr r mdfrbrugr på vj? 140.000 Kb/ 30.000.000 30.000.000 128.000 Kb/ M g bådbrdd 105.000 70.000 35.000 1.200 0 g 1991

Læs mere

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01741.04. Afgørelser - Reg. nr.: 01741.04. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01741.04 Afgørlsr - Rg. nr.: 01741.04 Frdningn vdrørr: Ørslv Kirk Domm Taksations kom miss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 23-10-1951, 09-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Socialpædagogikken i psykiatrien

Socialpædagogikken i psykiatrien Sociapæagogikkn i psykiatrin SL,. 10 fbruar 2016, Koing Jan Jaap Rothuizn Om at fin og formi sin fagintitt, svom n ikk r nogt særigt. og aigv 1. A or: btgnsr for ftt sist 40 år 2. Sociapæagogikkns birag:

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen...

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen... Byggpktør Thtd Nr 1 9 BGGESG /f fr Ejdmm Mtr f Thtd Købtd N r Ej r!* T»»> mldt f Byggrbjdt btr \\ é? < r Grud rl /

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

. : :@e. Silkebor3 købstads ; A.kt : 'Skab nr i. :,. ' Partiel byplanvedtzgt nr,. 11 '..,. 1 '.,<I. <ade 'og hus nr. : AnsveJ. ... .. '.. ' .. *.

. : :@e. Silkebor3 købstads ; A.kt : 'Skab nr i. :,. ' Partiel byplanvedtzgt nr,. 11 '..,. 1 '.,<I. <ade 'og hus nr. : AnsveJ. ... .. '.. ' .. *. Slkebor3 købsads ; q;::,, :@e 1 7 MAL?OST *, < ; Ak : Skab nr :, Parel byplanvedzg nr, 11,,, 1,< : < l , * * f!, < kommune,, 1 medfor af byplanloven (lovbekend@relse nr 160

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Annonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje for Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Natur og Miljø udbyder herved udførelse af grøn pleje i Natur og Miljøs distrikt Syd. Udbuddet gennemføres som et begrænset

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016

Effektiviseringer i et 80 årigt perspektiv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Effktvsrgr t 80 årgt prspktv LANDSBYEN SØLUND ANNO 2016 Ladsby Sølud 2016 Effktvsrgr paradgmt fra godt tl bdr 1 Hstorsk rds 81 år 1935: E astalt (md fast forsyg) 2016: E ladsby (på markdslgd vlkår) Bbor:

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag. Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS X ÆK

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag. Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS X ÆK SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Jonas Friis Fibiger Diemer Årskortnummer 20033949 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS X ÆK Adresse Peder Skrams Gade 16, st. 8200 Århus N Telefon

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Forord. Opgavrn r æn som supplmn il læsbøgrn, hvis bhov r dr. Opgavrn r n god mulighd for: - a lv og lærr an j d læs sof, f.s. i forbindls md læsursus i lassn - a vidrudvil lvns sproglig ompncr. Opgavrn

Læs mere

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14

REDEGØRELSE REVIDEREDE VISUALISERINGER D. 12.05.14 REDEGØRELSE D. 12.05.14 REVIDEREDE VISUALISERINGER Indigl i høringpriodn Nærvæd rdgørln agr afæ i, a dr r indkomm n indigl i høringpriodn dr pgr på; 1. Er d mdnd foo fra indigr og bilag 5 i lokalplann

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

MALENE BJERRE. Mød din kunde. Guide til effektiv kommunikation. gyldendal business

MALENE BJERRE. Mød din kunde. Guide til effektiv kommunikation. gyldendal business MALENE BJERRE Mød din kunde Guide til effektiv kommunikation gyldendal business Indhold Forord 7 1 Dårlig kommunikation er dyr kommunikation 11 FG'8(

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

#$% &' ( #$ ) '! #$# * +,$ -. /01 2 %,,$# ) /0,$, ) /0 #! " # ($% *! ($ 3! ($# 4 5 6$# #5 6$,, 6$( 8,% 6$6 ', # %!$% - ',,!$ - ',6!$# - ',5 5$( 9 (!

#$% &' ( #$ ) '! #$# * +,$ -. /01 2 %,,$# ) /0,$, ) /0 #!  # ($% *! ($ 3! ($# 4 5 6$# #5 6$,, 6$( 8,% 6$6 ', # %!$% - ',,!$ - ',6!$# - ',5 5$( 9 (! ! " #% &' ( # ) '! ## * +,% ) %#, /01 2 %,,# ) /0,, ) /0 #! " # (% *! ( 3! (# 4 5! 6% 7 6 ## #( 6# #5 6,, 6( 8,% 66 ', # %!% ',,! ',6!# ',5 & ' ' 5% 5 ) 3 (% ( 5# " 5, 4 (, (, 5( 9 (! ( )*! +, % % / 3

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Begrønning af Århus Midtby. Perioden 2004-2013 1. etape

Begrønning af Århus Midtby. Perioden 2004-2013 1. etape Bgrøig af Århu Midtby Priod 2004-2013 1. tap S i d 3 Forord D Bgrøigpla for Århu Midtby r udarbjdt md baggrud i t budgtforlig. Hr blv bluttt at bgrø midtby for 10 millior kr i løbt af d æt 10 år priod.

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring

DK / -- MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK / -- MAG SYSTEM Gulvregørig Mag System Kocept 2 www.vermop.com Di fordel Mag System Iovativt og ekeltståede Mag System fra VERMOP står for e helt y måde at fiskere vaskbetræk på fremførere (eller skaftet)

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. s y n es g od t om. Forår 2016. tid. Tilmelding. Kontakt. Kursuscentret euc nordvest pkk g i kursus l s s -k A r g i rvs l m Jbc r på EUC N sc su ur K Du k fr f m r, s fkus. S pkk m jbr brchur. ilbyr, i s 7, sm flvr blk AR 23 l fy u u i l sk lgls skl Jbcr lig kursus r I smrbj m Fø. s v

Læs mere

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon

Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon !! "#$% &!$"' ())*+()),-./ 0"! Barcelona erklæringen, Copenhagen Capacity, Forskning, Forskningscenter Risø, Forskningsmiljøer, Globalisering, HUR, Kultur, København, Medicon Valley, Oplevelsesøkonomi,

Læs mere

! "! "#$! ' ()$ 8!9,&! #:7 $ #$ #)> )55 #)

! ! #$! ' ()$ 8!9,&! #:7 $ #$ #)> )55 #) ! ! "! "#$! %&! '%()$ ' ()$,!! *+$ -!$$./., 6 %& 67 44& =!$ "$!0!$$1!2 340!$$1 ) 5! /&%!! 8!9!0/& 8!9,&! #:7 -!&00;!7)! )55 #) 2 !"#$%,/&%!! ) ;&4,+98!!11 # 1 (!;% -7 1551 9!?@!!-!'!(!!

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

) )! " ) # $ % & ' ( ) ) * ' % ) )) ) & ( + ) +, ) ) * $ ) ) & * -#./ ). &' )) ) ) & &$ ' 0 ) ) ) ) $ % &* '& 1) 2 )! & #

) )!  ) # $ % & ' ( ) ) * ' % ) )) ) & ( + ) +, ) ) * $ ) ) & * -#./ ). &' )) ) ) & &$ ' 0 ) ) ) ) $ % &* '& 1) 2 )! & # !""# $""% ! " #$% & ' ()* ' % ) )& (+)+,) * $ ) & * -#./). &' ) )& &$ ' 0 ) )$% &* '& 1)2! &# ' % %# ( ")* &*'3%41) %% " " # +# ")2,)2! " +))&*)&, ), ),))+256,)4+#6 )7++6, 26,),),#)) 8, ) ) 6)) 9)),96+,

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 4 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 16-93 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt?

HAVE-HELTEN. Alle kan starte en byhave. Hvem er den kommunale helt? Er du den kommunale helt? Er du en have-helt? BYHAVEKULTUR HAVE-HELTEN All ka start byhav DEN KOMMUNALE HELT Hvm r d kommual hlt? Er du hav-hlt? DRØMMER DU OM AT STARTE EN BYHAVE? BRYDE MED VANER OG MAGELIGHED? OG KAN DU IKKE LADE VÆRE MED AT LAVE

Læs mere

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivite t igangsa t (6) Uforbrugte midler skal iht. bevillingsskrive lse tilbagebetales

Kontrakt- eller lovmæssige forhold (7) Aktivite t igangsa t (6) Uforbrugte midler skal iht. bevillingsskrive lse tilbagebetales Bilag 2. - ovrførslr - Ekstrt fiasird projktr (Tilskudsmidlr) Udvalg: SOU Tilskudsmidlr Bvilli Bvilligsav gsty (2) p (1) IM-Koto (3) Bløb (4) BR- llr udvalgshvisi g (5) Aktivit t igagsa t (6) Kotrakt-

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

FORORD - TRANSIT 95 DETTE RESERVEDELSKATALOG INDEHOLDER OPLYSNINGER OM "TRANSIT 95", PRODUCERET FRA 0894. VERSION

FORORD - TRANSIT 95 DETTE RESERVEDELSKATALOG INDEHOLDER OPLYSNINGER OM TRANSIT 95, PRODUCERET FRA 0894. VERSION FOROR - TRANSIT 95 TT RSRVSKATAOG INHOR OPYSNINGR OM "TRANSIT 95", PROUCRT FRA 0894. VRSION SPCIFIKK MOVRSIONR R ANGIVT M T MOKONUMMR: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 VOGN M KORT AKSAFSTAN 2835

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bilag 9 Mulig samtænkning af affaldsforbrænding og fliskraftvarme inkl. Økonomiforvaltningens redegørelse

Bilag 9 Mulig samtænkning af affaldsforbrænding og fliskraftvarme inkl. Økonomiforvaltningens redegørelse Bilag 9 Mulig samtænkning af affaldsforbrænding og fliskraftvarme inkl. Økonomiforvaltningens redegørelse ) %* Til adm. direktør Hjalte Aaberg Teknik- og Miljøforvaltningen 24. september 2012 Vibeke Iversen

Læs mere

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning ApS www.it-knowhow.com Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

... 2... 3... 3... 4

... 2... 3... 3... 4 ... 2... 3... 3... 4...... 7... 8... 8!... 14... 1 " #$ %... 18 &'... 28 &( )* +,!,... 40 &-, )) -, ). /, )0 /,... 48 /,... 50 (... 51... 5... 0 1... 5 $* % $ - $0 0* 0# /' 0 2 03 1 0) 4# 4 43 1 5 "(7

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere