Dobbeltkønnetheden i bronzealderens symbolverden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dobbeltkønnetheden i bronzealderens symbolverden"

Transkript

1 Berit Johnsen Dobbeltkønnetheden i bronzealderens symbolverden Nordeuropa var i bronzealderen et bondesamfund. Det var samtidig et samfund med livlig handel og et samfund præget af magtfulde ledere, men overlevelsen var først og fremmest afhængig af landbruget, og af at høsten kom i hus. Det er en nærliggende tanke, at kulten i høj grad har drejet sig om at sikre overlevelsen, og at den altså har været koncentreret om at få afgrøderne til at gro og om frugtbarhed i det hele taget. Det er god gammeldags materialistisk tænkning, at den måde, man producerer på, betyder alverden for den måde, man opfatter verden på og altså også for de religiøse forestillinger. Så når bønder opfatter jorden som kvindelig og solen, regn og lyn som mandlige, hænger det netop sammen med måden, man skaffer sig føden på. For bonden har jorden været den livgivende og derfor kvindelig. I en fanger- og jægerkultur som den grønlandske har synet på verden været grundlæggende anderledes, og solen opfattes f.eks. her som kvindelig. Det er indlysende, at bronzealderens religøse verden har været uendelig kompleks, men der er for mig at se ingen tvivl om, at kernen i den har været at sikre foreningen af det kvindelige og det mandlige som betingelsen for det nye liv, hvad enten det gælder døgnets, årets, menneskelivets eller tidsaldrenes cyklus. Samtidig er det også sandsynligt, at året cyklus har haft den største samfundsmæssige betydning, eftersom det har været et spørgmål om overlevelse for hele befolkningen, at høsten lykkedes. Det har med andre ord været afgørende, at jorden blev befrugtet, og at det kosmiske bryllup mellem himmel og jord, hieros gamos, kom i stand. På vore breddegrader har den mandlige part først og fremmest været solen, hvad helleristningerne jo også taler deres tydelige sprog om, selvom også regnen uden tvivl har været vigtig i tørkeperioder. Lighedmagien er et vigtigt middel, når det gælder om at påvirke naturkræfterne. Det vil sige, at man magisk forsøger at få tingene til at ske ved at gøre noget, der ligner det, man ønsker, skal ske: Man skaffer frugtbarhed ved selv at være frugtbar, regn ved at sprøjte med vand osv. Enhver forening af det kvindelige og det mandlige har i kultiske sammenhænge kunnet repræsentere det kosmiske bryllup. Det har f.eks. kunnet ske ved, at lederen udfører brylluppet med en kvinde, der repræsenterer jorden, som det er sket i andre tilsvarende tidlige agerbrugskulturer. Men det har også kunnet ske symbolsk, som f.eks. ved den første pløjning. På en helleristning fra Litsleby Utmark ved Tanum ser man en mand, der fører et plovspand (fig. 1). Han bærer fuglemaske, og i sin ene hånd har han et træ livstræet. Vedhænget bagud er et sværd og en rund figur, som er adskilt fra sværdet. Dette og den runde figur har tidligere været vist sammenhængende og tolket som en pose med såsæd. Nye undersøgelser dokumenterer, at der er tale om to figurer. Han er imponerende i sin mandighed med sit rejste lem, som han står foran de tre plovfurer, hvor den midterste slutter i en 103

2 1. Pløjescene fra Litsleby Utmark, Tanum. (Tanums Hällristningsmuseum) skålgrube. Skålgruber er en rund fordybning i stenfladen og opfattes almindeligvis som frugtbarhedstegn, hvilket jeg vender tilbage til. Der er med andre ord ikke tvivl om, at det er et kultisk optrin, vi ser her, hvor plovmanden med det mandlige plovskær åbner jordens skød og gør den rede til at modtage den sæd, der gerne skulle vokse og trives. Pløjningen af forårets første plovfurer har helt op til nyere tid været en uhyre vigtig begivenhed, fordi det var her den frugtbarhed, der skulle give en rig høst, blev taget i ed. Selve pløjningen af jorden har indeholdt en klar seksuel symbolik, der kan være understreget af andre symbolske handlinger. Rejsning af majstang (fig. 2), som oprindelig var en stang, om hvilken der var hængt en række hjul af løv og blomster igen en symbolsk fremstilling af foreningen af det mandlige og det kvindelige - samt kåringen af majgreve og majbrud er eksempler. Der er ligeledes adskillige historier om, hvordan bonden tog konen med ud på marken og var sammen med hende dér: Forårsbrylluppet mellem to almindelige mennesker blev hermed endnu - et billede på det store kosmiske bryllup. I bronzealderen har skibene haft en kolossal betydning, både rent praktisk som transportmiddel, men også - og ikke mindst i religionen. Ganske vist fandtes der veje og vogne i bronzealderen, men sammenlignet med skibene har deres betydning for transport og kommunikation været minimal. Skibene har været forbindelsesleddet mellem lande og/eller landsdele, og de har haft en kolossal samfundsmæssig nytteværdi og prestige. Det er ikke uden grund, at skibet har fået så vigtig en rolle i bronzealderens religiøse forestillinger. Skibene nærmest vrimler på helleristningerne i Sydskandinavien, og dukker også op på bronzefundene fra perioden, ligesom de findes som stensætninger omkring begravelser. Skibet har også i religionen fungeret som transportmiddel. Det har været skibet, der skulle transportere den døde til stedet for det nye liv, ligesom det har transporteret solen over nattens hav østpå til den nye dag. Med karnevalsbåden bliver det nye forår og hermed frugtbarheden bragt til landet. Karnevalsbåden, der har sit navn efter det latinske carrus navalis, som direkte oversat 104

3 2. Majstang, Vitlyckemuséet. (Berit Johnsen) 3. Kvinde, hvis køn er markeret med skålgrube, Fossum, Tanum. (Tanums Hällristningsmuseum) betyder skibsvognen, er blevet kørt over jorden for at bringe den grøde og grokraft. Det cykliske, hvor afslutningen samtidig er en ny begyndelse, har gennemsyret bronzealderens livsopfattelse. Tilværelsen har på alle planer været bestemt af den evige gentagelse - liv, død og genfødsel, og skibet er knyttet både til afslutningen og begyndelsen af cyklen, uanset om det er døgnets, årets eller menneskelivets cyklus, det drejer sig om. I forbindelse med den nye begyndelse får skibet en symbolsk betydning som det moderskød, der skal føde det nye 1. Det er velkendt, at skibe ofte har pigenavne, selvom det ikke er konsekvent. Det forholder sig nemlig sådan, at skibet også kan opfattes som mandligt. Et af de kendte eksempler på et skib med et mandligt navn er Olav Tryggvasons Ormen hin Lange. Den mandlige symbolværdi hænger sammen med skibets evne til at kløve det moderlige hav, hvorved sejladsen kan blive et billede på den seksuelle forening af det mandlige og kvindelige. Skibet hører med andre ord til den lange række symboler, der er dobbeltkønnede. Det dobbeltkønnede dukker op igen og igen i bronzealderens forestillingsverden, med skålgruben som det allermest udbredte eksempel. Som nævnt opfattes det helt generelt som et frugtbarhedstegn, ofte forbundet med det kvindelige køn (fig. 3). Det findes imidlertid også i flere tilfælde som 105

4 4. Heste fra Torp nord for Hogdal. Fallos og skål sammenhængende er særdeles ualmindeligt, nærmest ikke forekommende. Derimod forekommer falliske figurer med skåltegn mellem benene, og muligvis er der i et enkelt tilfælde også anbragt et skåltegn i umiddelbar forlængelse af fallos. (Berit Johnsen) en markering af det mandlige køn (fig. 4), og er da også tolket som mandligt kønssymbol i tilfælde, hvor det findes omsluttet af en eller flere cirkler, som så i denne forbindelse repræsenterer det kvindelige 2 helt tilsvarende majstangens symbolik. Dette frugtbarhedstegn har sin store kraft p.g.a. dets mangetydighed, men først og fremmest fordi det indeholder både et kvindeligt og mandligt aspekt. Det samme gælder cirklen, der foruden det kvindelige ligeledes indeholder en klar mandlig symbolik i og med, at cirkelformen også kan symbolisere den mandlige sol, hvilket bl.a. ses i de mange afbildninger af solhesten. 3 Det dobbeltkønnede kan også udtrykkes helt konkret. Dobbeltkønnetheden er især et træk, man ser ved frugtbarhedsguder, hvis fornemste opgave det jo er at sikre det nye liv. Et eksempel på en sådan dobbeltkønnet guddom er den skæggede gudinde, som man dyrkede på Cypern i yngre bronzealder. Hvad angår den nordiske mytologi mener man, at frugtbarhedsguderne Njord og Nerthus samt Frøj og Freja oprindeligt har været dobbeltkønnede guddomme, der først senere er blevet delt i henholdvis mandlige og kvindelige frugtbarhedsguder. 4 For sidstnævnte pars vedkommende gælder det, at Frøj er knyttet til solen gennem sin galt, Gyldenbørste, hvis gyldne børster gengiver solens stråler (fig. 5). Freya med tilnavnet Syr, der betyder soen, er tilsvarende knyttet til jorden. William Heinesen har i sin novelle Grylen beskrevet en ældgammel fastelavnsskik, hvor en person klædt ud som Gryle bragte foråret til bygden. Denne skik blev praktiseret på Færøerne helt op til 1950 erne. Grylen beskrives netop som dobbeltkønnet: Vældig er Grylens frodighed, opstandelse skal hun vække, uhørte ting skal hun bringe i skred, hun er ko og tyr, hoppe og hingst, hun er i pagt med det tågede rognvand på fiskebankerne og med det grønligt mørknende vandbjerg, der indhyller hvalerne under deres parring i den store fjernhed under himlen, hun kender sortheden, hvor ny og næ mødes og alt opstår af intet, hun er den iltre stribe af kim, når den som et stjerneskud af evne tænder sig i syndflodsmørket og lader livet sejre over døden 5 I denne udgave af det dobbeltkønnede, er der ikke bare tale om kraftfuldhed og selvtilstrækkelighed i og med, at der ikke er brug for nogen udefra. Der er derimod tale om en evne til at skabe nyt liv. I bronzealderens religion fungerer dobbeltkønnetheden, hvor det mandlige og kvindelige findes i en 106

5 5.Gyldenbørste. (Lars Gabel) permanent forening, som garanti for det nye liv, som en symbolsk fremstilling af det kosmiske bryllup. I det sydvestlige England ligger Nordeuropas mest imponerende bronzealderanlæg, Stonehenge (fig. 6). Det anlæg, man kan se i dag stammer fra ca f.kr., altså fra bronzealderen. I Stonehenge kan man finde en lang række af de symboler, man i lille format finder blandt helleristningerne. Et vigtigt træk ved arkitekturen er de to koncentriske cirkler, der 6. Stonehenge. (Berit Johnsen) 107

6 stråler ind i hesteskoen, symbolet på jordens skød, og fuldbyrder én gang årligt det hellige bryllup mellem himmel og jord, så det nye liv sikres. Berit Johnsen 7. Den knælende kvinde. Vitlycke, Tanum. (Bruun Jørgensen) omslutter en dobbelt hestesko eller U-formet stensætning, hvis åbning vender mod nordøst. Som nævnt er cirklen dobbeltkønnet, hvorimod U-formen først og fremmest kan opfattes som kvindelig. Det mest kendte eksempel på denne symbolik findes på ristningen fra Vitlycke (fig. 7). Hesteskoen i den knælende kvindes liv er tolket som symbol på hendes køn og det nye liv. 6 Imidlertid består hesteskoen i Stonehenge af sten, og den inderste af høje falliske sten, hvorved der tilføjes et mandligt element. Som det gælder for de nævnte symboler blandt helleristningerne, gælder det for Stonehenge og andre cirkulære og U-formede stenmonumenter: Den symbolske forening af det mandlige og det kvindelige har til formål at sikre det kosmiske bryllup mellem himmel og jord en symbolik der aktualiseres rituelt ved særlige lejligheder. Hvad angår Stonehenge, er hele anlægget orienteret mod nordøst, hvor solen står op midsommerdagsmorgen. Det er altså sandsynligt, at de vigtigste ritualer har foregået på dette tidspunkt, hvor den mandlige sols kraft er på sit højeste. Midsommerdagsmorgen kaster solen sine frugtbargørende Litteratur: Crumlin-Pedersen, Ole, 1995, Boat-burials at Slusegaard and the Interpretation of the Boat-grave Custom. In The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia, edited by Crumlin-Pedersen, Ole and Munch Thye, Birgitte. Publications from the National Museum, Studies in Archaeology and History Vol. 1, København, p Glob, P. V., 1969, Helleristninger i Danmark, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter Bind VII Heinesen, William, 1978, Grylen og andre noveller, udgivet af Inger M. Hansen, Dansklærerforeningen, p Johnsen, Berit, 2003, Det kosmiske bryllup en ny tolkning af hellristninger, Stonehenge og andre udtryk for bronzealderens kult. Frydenlund Grafisk Jørgensen, Ove Bruun, 1987, Billeder og myter fra bronzealderen træk af ældre bronzealders religion i norden. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, 20. Kaul, Flemming, 1998, Solhesten på bronzer og sten, Adoranten 1998 Kobylinsky, Zbigniew, 1995, Ships, Society, Symbols and Archaeologists. In The Ship as Symbol in Prehistoric and Medieval Scandinavia, edited by Crumlin-Pedersen, Ole and Munch Thye, Birgitte. Publications from the National Museum, Studies in Archaeology and History Vol. 1, København, p 9-19 Winbladh, Marie-Louise,1995, Den skäggiga Gudinnan forntida kulter på Cypern. Fölagsband valentin förlag. (Endnotes) 1 Z. Kobylinski 1995, p 13 2 P. V. Glob 1969, s. 170, hvor der henvises til Johan Ahlins tolkning. 3 F. Kaul O. Crumlin-Pedersen 1995, p 96 5 W. Heinesen 1978, s O. Bruun Jørgensen, s

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

At være forældre til et dødt spædbarn

At være forældre til et dødt spædbarn Tom Kjær At være forældre til et dødt spædbarn Tom Kjær har været sygehuspræst ved Amtssygehuset i Herlev siden 1996. Herlev sygehus er et sygehus med speciale i kræftbehandling og er desuden lokalsygehus

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Hvad ligger der i ordene lov og ret?

Hvad ligger der i ordene lov og ret? Hvad er jura? Kapitel 2 Hvad ligger der i ordene lov og ret? Det gælder for juraen som for så mange andre fag, at man lettere forstår de begreber, der anvendes, hvis man kender deres sproglige udspring

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere