Approximationsalgoritme giver garanti for løsningskvalitet Heuristik giver ingen garanti for løsningskvalitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Approximationsalgoritme giver garanti for løsningskvalitet Heuristik giver ingen garanti for løsningskvalitet"

Transkript

1 Generelle optimeringsheuristikker Også kaldet metaheuristikker. Idag gennemgås: Indplacering Lokal søgning Simuleret udgløding Tabusøgning Genetiske algoritmer Løsningsmetoder for NP -hårde opimeringsproblemer Opdelingskriterier løsningskvalitet: optimal/ikke-optimal beregningstid: polynomiel/ikke-polynomiel Approximationsalgoritme giver garanti for løsningskvalitet Heuristik giver ingen garanti for løsningskvalitet 1

2 Generelle optimeringsheuristikker Branch-and-bound helhedsbetragtninger til at finde grænseværdier global struktur holder styr på alle delproblemer Konstruktionsheuristikker konstruerer en løsning fra grunden når først et valg er truffet er det låst Lokalsøgning forbedrer løsninger, tidligere valg ændres omegn, validering, objektfunktion Definitioner Løsningsrum S Objektfunktion f : S R skal minimeres Omegn N s S for hver løsning s S Omegn skal opfylde at alle løsninger kan nås Skridt (overgang) betegner s s 2

3 Simpleste lokalsøgning algorithm lokalsøgning vælg en initiel løsning s S repeat vælg en løsning s N s if accepter ny løsning(s s ) then s : s until stopkriterium; Acceptkriterium: f.eks. trinvis forbedring f s s Eksempel: TSP 3

4 Design af lokalsøgningsalgoritmer Balanceakt mellem Intensivering (skal forfølge gode løsninger til bunds) Diversifikation (skal komme rundt i løsningsrummet) Intensivering Grådigt paradigme Selvom havner i lokalt minimum, undersøges omegn Diversifikation Genstart fra tilfældigt sted Accepter dårligere løsninger nogle gange Undgå at besøge tidligere besøgte løsninger tilfældighed i valg af naboløsninger forbyd alle tidligere besøgte løsninger 4

5 Varianter af lokalsøgning algorithm trinvis forbedring vælg en initiel løsning s S repeat vælg en løsning s N s if f s f s then s : s until s er et lokalt minimum return s Løsning s er lokalt minimum hvis s N s : f s f s Trinvis forbedring: Vælg en vilkårlig s N s hvor f s f s. Stejleste nedstigning: Vælg s N s så f s f ŝ for alle ŝ N s Genstart: Benyt forskellige initielle løsninger for trinvis forbedring eller stejleste nedstigning. 5

6 Simuleret udglødning Fysiske systemer: metal, glas (Metropolis 1953) Heuristik (Kirkpatrick 1983) f s s Heuristik har intet at gøre med fysiske systemer s N s vælges tilfældigt Intensivering: accepter altid f s f s Diversifikation: accepter f s f s med sandsynlighed P s s e f s f s T hvor T er aftagende kontrolparamter (såkaldt temperatur) 1 e x x 6

7 Ordbog Dowsland (1995) viser følgende sammenhæng mellem fysisk nedkøling og optimering Thermodynamic Simulation Combinatorial Optimisation System States Feasible Solutions Energy Cost Change of State Neighbouring Solutions Temperature Control Parameter Frozen State Heuristic Solution 7

8 Simuleret udglødning algorithm simuleret udglødning vælg en initiel løsning s S vælg en initiel temperatur T repeat vælg en løsning s N s if f s f s then s : s else p : rand 0 1 f s f s T then s : s if p e end T : ny temperatur T until stopkriterium return s Hvad skal initiel temperatur T 0 være? Hvorledes skal T i 1 udregnes på basis af T i? Hvornår skal algoritmen slutte? 8

9 Simuleret udglødning Initiel temperatur Bestemmes eksperimentelt Accept ratio χ T 0 5 ved T 0 Kølingsrate T i 1 : αt i, 0 α 1 jo større α des længere køretid Stopkriterie Temperaturen T kommer under en given grænse T s Ingen forbedring sidste K iterationer Der findes også en variant af simuleret udglødning hvor der foretages M skridt for hver temperatur, inden denne sænkes. Ingen signifikant forskel. 9

10 Simuleret udglødning Laarhoven (1988) viste at hvis temperatur sænkes uendeligt langsomt,og der er uendeligt mange skridt til rådighed, så vil simuleret udglødning returnere optimal løsning. lim P optimal løsning 1 langsom afkøling mange iterationer Bevis baseret på Markovkæder 10

11 Simuleret udglødning for grafdeling a 2 4 b e 1 V E og omkostnings funktion c : E N. Del V i to lige store dele V 1 og V 2 så omkostningen af kanter u v hvor u V 1 og v V 2 minimeres. Givet graf G Lad x v 1 hvis v V 1 mens x v 0 hvis v V 2. Kvadratisk minimeringsproblem: min c u v uv x u 1 x v V hvor 8 3 f 7 6 x v v V 2 V 9 c d 5 11

12 Simuleret udglødning for grafdeling Objektfunktion: f x c u v uv x u V 1 x v Omegn: Ombyt to elementer k hvor k V 1 og V 2 Udregning af objektfunktion: Trivielt O V 2 Ved ombytning af knuder ændres objektfunktionen f v V v V x v c kv 1 x v c kv v V 1 x v c v v V x v c v (idet x k 1 x k 0 og x 0 x 1). Kan beregnes i O V tid. 12

13 Simuleret udglødning, diskussion Intensivering Fordele diversifikation Intensivering: Accepter altid forbedrende løsning Diversifikation: Accepter forværret løsning med lille sandsynlighed Algoritmen gennemløber kontinuum fra stærk diversifikation til intensiv søgning ulæmper + Robust algoritme uanset omegn N s + Få parametre (T 0 α), disse kan justeres automatisk Ikke videre grådig, meget tid bruges på at gætte Hints Mest vellykket søgning midt i udglødning, derfor varianter med genopvarmning Udregn f s : f s f Kan være hensigtsmæssigt at tillade ulovlige løsninger mod straf i objektfunktion Genstart 13

14 Tabusøgning Tidligere algoritmer Trinvis forbedring Stejleste nedstigning Genstart Simuleret udglødning Ingen af ovenstående har hukommelse Tabusøgning opsamler information og bruger hukommelse til at styre søgning har ingen simpel definition er svær at analysere matematisk kræver mere tilpasning til hvert problem/omegn 14

15 Tabusøgning Paradigmet anvendt i 1970 erne, nuværende form indført af Glover (1986)... a framework that links the perspectives of artificial intelligence and operations research... effective strategies for combinatorial problems can require methods that formal theorems are unable to justify Methods that are intelligently flexible lie in some yet-to-be-defined realm to which theorems do not apply, yet which embraces enough structure to exclude aimless wandering Vellykkede anvendelser og klogt valgt navn har gjort tabusøgning til standard metaheuristik Ordbog AI ordinary meaning tabu forbidden (change of solution vector) tabu list table of previous solutions (compact) aspiration level objective function value aspiration criterion accept criterion long time memory statistics of good/bad solutions 15

16 Tabusøgning f s s Videreudvikling af stejleste nedstigning algorithm tabusøgning vælg en initiel løsning s S sæt s : s intialiser tabuliste repeat find bedste løsning s s : s opdater tabuliste if f s until stopkriterium return s f s then s : s N s som ikke er tabu 16

17 Tabusøgning Grundlæggende strategi vælg mest forbedrende (eller mindst forværrende) skridt i hver iteration undgå cykler ved at forbyde visse løsninger/skridt, såkaldte tabuløsninger Implementation forbyd alle tidligere løsninger forbyd max k tidligere løsninger forbyd max k tidligere skridt forbyd løsninger med en given attribut Tabuliste: hvis ændrer x i a til x i b tilføjes x i a x 3 1 x 4 7 x

18 Tabusøgning Tabulistens længde for lille: cykler for stor: tidskrævende at kontrollere tabu alt for restriktiv Med længde M garanteres cykler M 1 Aspirationskriterie Giver mulighed for at bryde forbud i tabulisten hvis objektfunktion bedre end hidtil globalt bedste hvis objektfunktion bedre end daværende bedste x 3 1 x 4 7 x

19 Tabusøgning for grafdeling Objektfunktion: f x c u v uv x u V 1 x v Omegn: Ombyt to elementer k hvor k V 1 og V 2 Mindre Omegn: Flyt et element fra V 1 til V 2 eller omvendt. Straf for ej overholdt begrænsning. Effektiv udregning af objektfunktion f s : f s f Tabuliste: Hvis knude k flyttes fra V 1 til V 2 (x k 1 x k 0) variabel k forbudt tilstand Hvis aspirationskriterie benyttes husker jeg gældende objektfunktion sammen med tabu listen: variabel k forbudt tilstand objektfunktion

20 Tabu Søgning for Kvadratisk Tildeling n faciliteter med strøm a i j fra facilitet i til j n lokaliteter med afstand b i j fra lokalitet i til j find en permutation π der minimerer f π n i 1 π i er facilitet i s placering n a i j b π i π j j 1 lokalitet facilitet Løsningsrum: alle mulige permutationer af n tal, O n! 20

21 Tabu Søgning for Kvadratisk Tildeling Omegn N π π π opnås ved at ombytte to elementer i π lokalitet facilitet I tabu-listen gemmes følgende skridt i j : facilitet i og j bytter plads u v : lokalitet u og v bytter plads Dårlig repræsentation da i j k l i k j l l k j i l k i j k l i j i l k j i j k l forhindrer ikke cyklisk opførsel I tabu-listen gemmes følgende skridt i π i og j π j 21

22 Sammenligning Iteration 2 Iteration 7 Global optimum Iteration 1 High quality area Low quality area Iteration 4 Iteration 3 Iteration 5 Iteration 6 High quality area a) Solution space model b) Random restart Start Start c) Simulated annealing d) Tabu search 22

23 Tabusøgning, diskussion Intensivering Fordele diversifikation Intensivering: Bedste løsning i N s vælges Diversifikation: Tabuliste, aspirationskriterier ulæmper + Meget grådig Følsom overfor omegns størrelse da hele N s skal gennemsøges Flere parametre end simuleret udglødning Deterministisk, kan derfor cykle + Veldesignet algoritme giver gode løsninger Hints Betragt kun en delmængde af N s hvis N s er stor Udregn f s : f s f Kan være hensigtsmæssigt at tillade ulovlige løsninger mod straf i objektfunktion Reaktiv tabusøgning, langtidshukommelse, genstart 23

24 Genetiske algoritmer Indført af Holland (1975) motiveret af Darvinisme Princip population af løsninger udvælgelse krydsning mutation algorithm genetisk optimering vælg en initiel population P s i, hvor s i S repeat evaluer population(p); udvælg individer(p, basis); kryds individer(basis, P ); muter individer(p ); P : P until stopkriterium return P 24

25 Genetiske algoritmer Udvælgelse survival of the fittest objektfuntion f s K s kvalitetsmål udvælgelsessandsynlighed p u s K s s P K s vælger probabilistisk P gange Krydsning: gentag til P individer 1 udvælg en tilfældig løsning s 1 fra basis 2 overfør s 1 direkte til nye generation med sandsynlighed p d 3 udvælg en anden løsning s 2, kryds s 1 og s 2 overfør afkom til ny generation med sandsynlighed 1 p d. Bemærk: gamle individer kan overleve, typisk p d

26 Genetiske algoritmer Krydsning to-punkts krydsning s 1 : s 2 : s 1 : s 2 : bedste eller begge medtages i næste generation Mutation ændrer et tegn s 1 : s 1 : sikre spredning i population da risiko for at alle ens sandsynlighed p m 1 P krydsning skal være vigtigste operator 26

27 Genetiske algoritmer, TSP G V E med vægte d i j, find korteste Hamilton-kreds Permutation π af n som minimierer f π n d π i π i 1 i 1 Krydsning skal bevare at π er permutation π 1 : π 2 : π 1 : π 2 : (to-punkts) π 1 : π 2 : (et-punkts) Mutation π: π : (ombyt to elementer) 27

28 Genetiske algoritmer, diskussion Intensivering diversifikation Intensivering: Population af løsninger Diversifikation: Krydsning, mutation Fordele ulæmper + Returnerer familie af løsninger + Bevarer lokale egenskaber Dyrt at vedligeholde mange ens løsninger Svært at finde god kodning for mange problemer Temmelig mange paramtere + Parametre kan indgå som del af strengen (mod øget beregning) Hints Population P 100 Stopkriterium: uændret bedste løsning K gange 28

29 Litteratur P.J.M. van Laarhoven (1988), Theoretical and computational aspects of simulated annealing, Erasmus University, Rotterdam, PhD thesis. N. Metropolis m.fl. (1953) Equation of state calculations by fast computing machines, Journal of Chemical Physics, 21, S. Kirkpatrick, C.D. Gelatt, M.P. Vecchi (1983) Optimization by Simulated Annealing, Science 220, J.H. Holland (1975) Adaptation in Natural and Artificial Systems, University of Michigan Press, Ann Arbor. Reeves (1995) Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Problems, McGraw-Hill. F. Glover (1986) Tabu Search, part I, ORSA Journal on Computing 1, Dowsland (1995) Variants of Simulated Annealing for Practical Problem Solving in V. J. Rayward-Smith (Ed) Applications of Modern Heuristic Methods, Henley-on- Thames, Alfred Waller,

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Af Torben Mogensen, DIKU Der findes tusindvis af forskellige programmeringssprog, og der bliver dagligt designet nye. Men er der virkelig så stor forskel

Læs mere

ESTIMATION AF TURMATRICER UD FRA SNITTÆLLINGER - TO METODER

ESTIMATION AF TURMATRICER UD FRA SNITTÆLLINGER - TO METODER ESTIMATION AF TURMATRICER UD FRA SNITTÆLLINGER - TO METODER Otto Anker Nielsen, Forskningslektor, Ph.D. Institut for Planlægning (IFP) - Trafikstudier, DTU, Bygning, 28 Lyngby Telefon 2 ; Fax 9 2; Email

Læs mere

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 Udarbejdet af: Vejleder: Tomas Rasmussen Mads Rosendahl. Abstract Dette projekt har til formål at undersøge

Læs mere

Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem

Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem Vagtplanlægning for sygeplejersker - et kombinatorisk optimeringsproblem Henrik T. Poulsen Kandidatafhandling ved Datalogisk Institut 2004 Technical Report no. 2004/12 ISSN: 0107-8283 University of Copenhagen

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo

Allan Sloth Christensen. Forfatter: Vejledere: IMM-B.Eng-2011-72 DTU: Bjarne Poulsen. LicenseWatch: Lars Landbo Forfatter: Allan Sloth Christensen IMM-B.Eng-2011-72 Vejledere: DTU: Bjarne Poulsen LicenseWatch: Lars Landbo Forretningsgrafik (3D) Silverlight i segmenter Vejledere Bjarne Poulsen, DTU-IMM Lars Landbo,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Indledning. Forskellen på drømme og målsætninger er målbarheden.

Indledning. Forskellen på drømme og målsætninger er målbarheden. Indledning Mål og målsætninger er heldigvis ét af de ord, som vi omgås uden hver gang at tænke for meget over hvad vi siger. Men de fylder vores liv fra morgen til aften. Ikke blot fylder de vores liv.

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

God sommer fra Famøs-redaktionen!

God sommer fra Famøs-redaktionen! FAMØS God sommer fra Famøs-redaktionen! I sommerferien har redaktionen planlagt at: hyrde køer, sætte tibetanske bedeflag op, nyde en kold øl, danse til den tidlige morgen, tage til Copenhagen Jazz Festival,

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Introduktion til Lean

Introduktion til Lean Lars Tegl Rasmussen Download free books at Lars Tegl Rasmussen Introduktion til Lean BusinessSumup 2 2008 Lars Tegl Rasmussen & BusinessSumup ISBN 978-87-7681-279-9 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

UNION-FIND. UNION-FIND-problemet. Forbundethed kan være svær at afgøre (især for en computer) Eksempel på udførelse

UNION-FIND. UNION-FIND-problemet. Forbundethed kan være svær at afgøre (især for en computer) Eksempel på udførelse UNION-FIND-problemet UNION-FIND inddata: en følge af heltalspar (p, q); betydning: p er forbundet med q uddata: intet, hvis p og q er forbundet, ellers (p, q) Eksempel på anvendelse: Forbindelser i computernetværk

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ

CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ CRADLE TO CRADLE I DET BYGGEDE MILJØ Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ

LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ Bacheloropgave af Maria Blankholm og Kim Gyldenkvist, januar 2014. 13965 ord:!!!!! LEDIGE HAR DA OGSÅ ET PSYKISK ARBEJDSMILJØ!! Et kvalitativt studie om lediges oplevelse af det psykiske arbejdsmiljø i

Læs mere

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd

Kom godt ud af det. - om håndtering af problemskabende adfærd Kom godt ud af det - om håndtering af problemskabende adfærd Af aut. psykolog Bo Hejlskov Jørgensen, PsykologCompagniet, pædagogisk vejleder Hanne Veje, StøtteCompagniet og autismekonsulent Hanne Stolt,

Læs mere