8 gode grunde til at behandle demens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 gode grunde til at behandle demens"

Transkript

1 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig

2 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 2 2

3 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side 3 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv I Danmark lider ca personer af demens. Det svarer til ca. 15 personer pr. praktiserende læge, og hvert år rammes personer af sygdommen, svarende til ca. 4-5 pr. praktiserende læge 1. Det er en sygdom, der fylder meget både i patientens, den pårørendes tilværelse og i behandlings- og plejesystemet. Her kommer 8 gode grunde til at behandle demens: 3

4 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side 4 1. Det gør en forskel - for patienten, pårørende og plejere Efter manges opfattelse, også lægers, medfører alderdom, at man bliver sær, forkalket, ynkelig og dement. Som læger skal vi vide, at demens ikke er en sygdom, men et syndrom, som kan forårsages af mange sygdomme. Vi har pligt til at undersøge patienten for at udelukke de behandlelige sygdomme og etablere den bedst mulige forebyggelse, når dette er muligt. At vi også kan opnå behandlingseffekt ved nogle sygdomme er et ekstra incitament. Patienter og pårørende frygter demenstilstande. De er bange for at selvkontrol, selvopholdelse, selvværd og identitet forsvinder. Patienten frygter at miste sig selv, den pårørende at miste sin kære, mens denne er i live. At kende diagnosen og hvad det kan medføre af behandlingstilbud og prognose er vigtigt for såvel patienter som for deres pårørende. Forud for henvendelse til lægen er der tvivl, usikkerhed og frygt. Det gør en forskel at kende sin tilstand, at vide hvad der er galt, hvad der kan gøres, og hvad der vil ske. Når demens kan udelukkes gør det også en stor forskel at vide, at man IKKE har demens, at frygten er ubegrundet. Diagnosen er således væsentlig.alzheimerforeningen har i mange år kæmpet for patienters ret til en grundig udredning ved demenssymptomer. 4

5 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side 5 2. Behandling forsinker sygdomssymptomer og kan (undertiden) forhindre eller fjerne dem Ikke alle demenstilstande er tilgængelige for medicinsk behandling. Men det er ved vaskulær og anden demensårsag vigtigt at kunne justere blodtryk, sænke kolesterol, behandle diabetes, justere stofskifte, forhindre thrombocytthromber med acetylsalicylsyre, forhindre atrieflagren og give antikoagulationsprofylakse etc. Det er også vigtigt at finde de patienter med Alzheimers sygdom, der kan få udsat deres symptomer eller kan opnå en bedre livskvalitet. Og hvis ikke for patientens skyld da er det vigtigt for pårørende og plejere. Det er hvad udredning går ud på. Som ved alle andre sygdomme. Man spørger sjældent om det er rimeligt at udrede for kræft. Det skal man bare gøre. Det samme gælder demenssymptomer. Demens er kræft i sjælen. Enkle testmetoder som f.eks. MMSE test og ur-test, gør det nemt for en praktiserende læge at identificere de patienter, der skal udredes nærmere med blodprøver, ekg, CT-scanning og eventuelt specialist vurdering. De validerede demenstests er nemme at anvende i dagligdagen, rimelig pålidelige, rimelig hurtige og via tillægsydelse betaler Sygesikringen deres udførelse. Det daglige arbejdes kvalitet forbedres ydermere. En diagnose giver nogle gange mulighed for behandling, nogle gange for profylakse, og ved Alzheimers sygdom en forsinkelse af symptomerne. Patienten kan forblive længere i sit eget liv. 5

6 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side 6 3. Diagnosen giver mulighed for nonfarmakologisk behandling Det er vigtigt at gøre sig klart, at behandlingen ikke alene er medicinsk. Socialmedicinsk behandling med hjælpeforanstaltninger, med støtte til patient og pårørende i dagligdagen, stillingtagen til kørekort, bolig, formue, ægteskab, børn og testamente og hos yngre også arbejdsmarkedet er nødvendig. Oplysning er af afgørende betydning. Patient og pårørende har som oftest et meget stort behov for information. 6

7 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side 7 4. Diagnosen giver hjælp til pårørende Forud for henvendelse vil pårørende ofte i lang tid have fornemmet at noget er galt, at patienten ikke længere er sig selv. Måske har de frygtet, at patienten skulle komme galt af sted i trafikken. De oplever at deres kære forandres, ændres psykisk, ikke magter hverdagen, ofte bliver besværlig eller aggressiv. Behandling med Alzheimermedicin giver mulighed for længere tid, hvor patienten er som tidligere. De fleste undersøgelser handler om hukommelsen, som ER vigtig for patienten i sygdommens begyndelse. Men siden er patientens adfærd langt mere afgørende for, om en behandling opleves som menings- og succesfuld. Så længe patienten fremtræder som sig selv, er han/hun lettere at omgås, lettere at passe og lettere at tage sig af. Medicinen øger hans/hendes muligheder for sædvanlig fremtræden og aktivitet. Når patienten bliver aggressiv, apatisk, psykotisk og urenlig, og specielt når evnen til emotionel genkendelse af den pårørende mistes, giver denne op og institutionalisering sættes ind. Både patient og dennes pårørende har derfor ret og krav på behandling, når det er muligt. Der findes i dag megen god information om sygdom og behandling på patientforeningers hjemmesider. Nogle amter har information på nettet, ligesom medicinalvirksomheder ved hjælp af hæfter og internet-sites bidrager til oplysning. Patient og pårørende skal altid henvises til navngivne oplysningssteder eller medgives brochurer. 7

8 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side 8 5. Diagnosen giver mulighed for hensigtsmæssig behandling De fleste praktiserende læger har oplevet at blive kontaktet fra plejehjem om beboere, der er urolige, råber, er angste, slår eller truer eller foretager sig underlige ting. Den akutte situation bør afhjælpes både af hensyn til patienten og af hensyn til omgivelserne. Hos % af Alzheimerpatienter forekommer psykotiske symptomer som vrangforestillinger og hallucinationer i løbet af sygdommen2. Mange vaskulært demente bliver råbere. Løsningen bliver ofte antipsykotiske og/eller sederende lægemidler, som dels kan have alvorlige bivirkninger, specielt hos ældre personer, dels kan være svære at komme ud af igen. Hvis man ved, hvad patienten fejler, og har iværksat medicinsk behandling hos Alzheimer-patienter, vil man kunne nedsætte forekomst og sværhedsgrad af symptomer på dementiel adfærdsforstyrrelse hos disse patienter. Hvis man mener at INGEN medikamentel behandling hjælper på råbere, er det lettere at undlade at prøve. 8

9 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side 9 6. Etik Det anses for fejlagtigt og uetisk at undlade behandling af hypertension. Det er endnu ikke anset for uetisk at undlade udredning og behandling af demens. Man frarøver patient, pårørende og plejere muligheden for et længere liv i livet, for livskvalitet, nærvær og samvær. Demens frarøver os alt dette. Når der findes behandling, der udsætter symptomer, er det uetisk at undlade denne. 9

10 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side Trafik Demensdiagnosen har stor betydning for evnen til at føre motorkøretøj, såmænd også cykel. Fra april 2006 skal alle over 70 år screenes for eventuelle kognitive forstyrrelser i forbindelse med undersøgelse til lægeerklæringen for kørekort. Det giver mulighed for at identificere personer med demenssymptomer. Det skal erindres, at læger har pligt til at være opmærksomme på personer, der ikke kan færdes betryggende i trafikken - og til at reagere, når det er relevant. Det er ikke lægen, men en motorsagkyndig, der ved en orienterende køreprøve afgør om en person må føre motorkøretøj. 10

11 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side Længst muligt i eget liv Vi frygter alle, at vi selv eller vore nærmeste bliver demente. At vi/de mister sig selv. Tidligere var det vigtigt at udrede for at finde frem til de behandlelige patienter og for at kunne informere, så folk kunne forberede sig, og plejepersonale kunne vide, hvad de havde at gøre med. Nu kan vi udsætte nogle af symptomerne ved Alzheimers sygdom, så vi længere kan forblive den vi er. Vi vil jo helst huskes som vi er, ligesom vi gerne vil huske vores pårørende, som de er. At blive utilregnelig, at blive en anden er at miste sin identitet. Derfor er det vigtigt, at læger bidrager til at identificere demensramte, udreder dem, behandler medicinsk hvor det er relevant, aktiverer det sociale system og giver information til patienter og pårørende. Så vi og vores patienter kan være længst muligt i eget liv. Reference: 1. Demens den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedsvæsenets indsats vedrørende diagnostik og behandling. Redegørelse fra Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende demens, Rolf Bang Olsen og Else Melin. Håndbog i Demens. Omsorgsorganisationernes Samråd,

12 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:47 Side B Lundbeck Pharma A/S Dalbergstrøget Taastrup Telefon Telefax

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen Alzheimers sygdom Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad er demens og Alzheimers sygdom...4. At stille diagnosen...4. At få en diagnose...5

Læs mere

Værd at vide om Alzheimers demens

Værd at vide om Alzheimers demens Værd at vide om Alzheimers demens Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-41 EXE.1874 Indhold Demens

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient

Bliv ikke væk. Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Bliv ikke væk Gode råd i forbindelse med omsorgen for den demente patient Hvem henvender brochuren sig til? Plejepersonale og pårørende der er involveret i plejen af den demente patient. Udarbejdet af

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig Hvordan kan det gå til?

Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig Hvordan kan det gå til? Mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig Hvordan kan det gå til? Af Alain Topor Mennesker kommer sig Psykiatrien har længe formidlet en vis håbløshed når det gælder muligheden for at komme

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere