og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring."

Transkript

1 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup

2 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 2 Før du køber en bilforsikring Dækning Grunddækningen for enhver bil er en ansvarsforsikring, der er obligatorisk. Foruden grunddækningen har de fleste bilister også en kaskoforsikring, og er der lånt penge til bilen, er det almindeligt, at långiver kræver, at bilen er kaskoforsikret. En kombineret ansvars- og kaskoforsikring vil altid indeholde følgende hoveddækninger: Ansvarsforsikring dækker de skader, du selv eller en anden fører af din bil laver på andre personer og på andre personers ting. Ansvarsforsikringen dækker derimod aldrig skade på førerens person og ting, ligesom ansvarsforsikringen ikke betaler for skader på forsikringstagerens/ejerens ting. Kaskoforsikring dækker skader på din bil og normalt også på det tilbehør, der som standard er monteret af bilfabrikken. Redningsforsikring (det røde kort) dækker under kørsel i udlandet, hvis bilens totalvægt ikke overstiger kg. Retshjælpsforsikring betaler i visse tilfælde sagsomkostninger ved retssager, som du i egenskab af ejer af bilen er part i, eller som en anden fører af din bil er part i. Ansvars-, rednings- og retshjælpsforsikringen er stort set ens i alle selskaber. De omtales derfor ikke yderligere. Prisgrundlag, selvrisiko og bonus Før du køber en bilforsikring, bør du være klar over, at flere ting har betydning for prisen. Foruden valg af forsikringsdækning kan følgende have betydning: Generelt bilmærke og bilmodel, bilens egenvægt, bilens nypris, hvor mange års skadefri kørsel du har, hvor du bor, din alder, hvor meget du kører om året m.m. Selvrisiko det beløb, du i tilfælde af skade selv skal betale. Ofte kan du selv bestemme størrelsen af selvrisikobeløbet på forsikringen. Ved at vælge en større selvrisiko vil forsikringens pris normalt blive mindre. Bonus et udtryk for, hvor mange år du har kørt skadefrit. Normalt falder prisen på forsikringen for hvert skadefrit år, du har, indtil du når elitestatus. I tilfælde af skade, som dit selskab betaler for, stiger prisen. I mange selskaber kan du efter et vist antal år uden skader købe en forsikring med fast pris, dvs. at prisen på forsikringen ikke stiger på grund af en skade. Vær opmærksom på, at der kan være andre vigtige spørgsmål end dem, der bliver omtalt i web-pjecen. Du bør derfor i egen interesse læse forsikringsbetingelserne igennem, straks du modtager dem. Kun på den måde kan du sikre dig, at forsikringen bedst muligt opfylder dit behov for forsikringsdækning. Husk, at du har 14 dages fortrydelsesret, fra du modtager din forsikringspolice og forsikringsbetingelserne. Fortsættes næste side

3 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 3 Forskelle på bilforsikringens dækning Selv om de forskellige selskabers bilforsikringer ligner hinanden meget, er der forskelle, der kan have betydning for dig. Nedenfor omtaler vi nogle områder, du bør være opmærksom på, før du køber forsikringen og allersenest, når du modtager policen og dine forsikringsbetingelser. Bilmærke- eller vægt-/nyværditarif Ved beregning af prisen for forsikringen bruger nogle selskaber bilmærke og bilmodel som udgangspunkt, mens andre bruger en kombination af bilens vægt og bilens nyværdi. Det betyder, at prisen for en bilforsikring kan variere fra selskab til selskab, selv om dækningen i øvrigt er ens. Indgår nyværdien i prisen, er det vigtigt, at denne er opgivet korrekt, da du ellers risikerer at få mindre i erstatning efter en skade, end du ellers skulle have haft. Mange selskaber bruger også, hvor mange km, der køres årligt. Bonussystemet Der er forskel på, hvor mange bonusklasser du rykker tilbage efter en skade, og hvor mange års skadefri kørsel du skal have for at komme i den billigste bonusklasse. Fast pris (forsikring uden bonustab) Der er forskel på, hvor mange års skadefri kørsel der skal til, før du kan købe en forsikring med fast pris, dvs. en forsikring, hvor prisen på forsikringen ikke stiger efter en skade. Autotilbehør/ekstraudstyr Der er forskel på, hvordan kaskoforsikringen dækker eftermonteret biltilbehør samt løst tilbehør til bilen, fx vinter-/sommerdæk, tagbagageboks og tagbagagebærer, cykelholder og andre ting, såsom CD-plader. Tillægsforsikring vil som hovedregel være mulig, hvis du ønsker det. Ældre biler Nogle selskaber giver rabat, når bilen har en vis alder. Europa-dækning I nogle selskaber dækker kaskoforsikringen kun i de lande, hvor det grønne forsikringsbevis er godkendt som dokumentation for, at bilen har en ansvarsforsikring. Værdiforringelsesdækning Hos nogle selskaber kan kaskoforsikringen også dække værdiforringelse, når der er tale om en nyere bil (maks. tre år). Det betyder, at du i tilfælde af en større skade på en nyere bil får erstatning for værdiforringelse efter bilens reparation. (Se næste afsnit). Fortsættes næste side

4 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 4 Tilvalgsmuligheder Mange selskaber tilbyder forskellige muligheder for tilvalg af dækninger, der i nogle selskaber helt eller delvist er med i deres kaskodækning, bl.a: Autotilbehør/ekstraudstyr Har din bil fået monteret ekstra tilbehør som biltelefon, musikanlæg, specialfælge eller andet, der ikke hører til bilens standardtilbehør, skal du fortælle selskabet, hvad du har monteret, og hvad værdien af tilbehøret er. Overstiger værdien et vist beløb ( kr.), skal du eventuelt betale mere for forsikringen, hvis du ønsker tilbehøret forsikret. Dækning for visse skader uden bonustab (friskadedækning/trinsikring) Betyder, at forsikringen ikke bliver dyrere efter visse uforskyldte skader på bilen som fx tyveri, eksplosion, brand, nedstyrtende genstande eller skade på glas m.m. Derimod skal en eventuel selvrisiko normalt betales. Reglerne varierer meget fra selskab til selskab. Værdiforringelsesdækning Kan kun købes til biler, der højst er tre år gamle (fem år i visse selskaber). Med denne dækning får du erstatning for værdiforringelse, efter at bilen har haft en større skade. Autoulykkesdækning En ulykkesforsikring, der dækker bilens fører og alle bilens passagerer. Dækningen sikrer en given sum i erstatning ved invaliditet eller død som følge af et biluheld. Personskadedækning alene for bilens fører Bilens fører er ikke dækket af bilens ansvarsforsikring. Men med en personskadedækning er føreren sikret erstatning i skadesituationer, hvor der ikke findes en erstatningsansvarlig modpart, eller hvor det ikke er muligt at få erstatning fra en erstatningsansvarlig modpart eller fra en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Erstatningsbil/bilsavnserstatning Ved tyveri af bilen eller mens bilen bliver repareret efter en kaskoskade, giver denne dækning mulighed for, at selskabet betaler leje af en bil, eller at du får udbetalt et nærmere fastsat beløb.

5 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 5 Hvis bilen totalskades eller stjæles Din bil bliver erklæret for totalskadet, hvis den involveres i et færdselsuheld, hvor den bliver så beskadiget, at det ikke kan betale sig at reparere den. Du har derefter krav på en kontant erstatning fra kaskoforsikringen. Det samme gælder, hvis din bil stjæles og ikke bliver fundet igen, inden fire uger efter tyveriet er anmeldt til politiet og dit forsikringsselskab. Tilsvarende bil i erstatning Du kan forvente at få en erstatning, som inkl. leveringsomkostninger svarer til kontantprisen for en bil af samme mærke, model og alder, med samme kilometertal og med samme vedligeholdelse som din egen bil, umiddelbart før den blev totalskadet eller stjålet. Det burde således være en enkel sag at finde frem til en passende erstatning. Men indimellem giver det alligevel problemer. Mange bilejere mener, at netop deres bil var i lige så god stand som en tilsvarende bil med samme kilometertal, de har set hos en forhandler. De fleste tænker nemlig ikke på, at den bil, der står salgsklar hos forhandleren, er blevet sat i stand for at kunne sælges. Den er måske også blevet synet og godkendt. Du betaler selv for klargøring Før en bil kan godkendes ved syn, skal alle rustskader udbedres og styretøj, bremser og lygter være i perfekt stand. Derfor vil bilen hos en forhandler ofte være bedre end den, du fik ødelagt eller stjålet, selvom det måske ikke umiddelbart ser sådan ud. Ifølge forsikringsbetingelserne skal erstatningen beregnes for en bil helt magen til den stjålne eller beskadigede bil. Derfor får du ikke penge for de forbedringer, som ville være nødvendige, hvis din egen bil skulle gøres salgsklar. Den forsikringssum, du får udbetalt, vil således være reduceret med et beløb, der svarer til forhandlerens udgifter til klargøring af bilen. Hvis din bil lige inden skaden havde mangler, fx rustskader, som har indflydelse på bilens værdi, bliver disse mangler også trukket fra prisen for en tilsvarende klargjort bil. Eventuelle omkostninger til syn og værdien af en brugtvognsgaranti bliver ikke fratrukket.

6 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 6 Erstatningsbil Du har krav på at få betalt en udlejningsbil, når følgende to punkter begge er opfyldt: Er bilen totalskadet, kan du normalt kun få betalt billejen i maks. to uger fra skadedato. 1) der skal være en helt eller delvis skyldig modpart og 2) bilen skal bruges erhvervsmæssigt eller du kan ikke undvære bilen, fx fordi du ikke har mulighed for at bruge offentlige transportmidler på arbejde uden meget store tidsmæssige gener. Har du selv en forsikring med ret til at leje en bil efter uheld, skal du altid kontakte dit eget forsikringsselskab. Hvem skal betale? Det er den ansvarlige modparts forsikringsselskab, der skal betale for udlejningsbilen. Men du må selv lægge beløbet ud. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte modpartens forsikringsselskab, inden bilen lejes. Hvor lang tid? Modpartens forsikringsselskab skal betale billejen for den tid, det vil tage at reparere skaden ifølge taksatorrapporten. Du får dog kun betalt lejen i netto reparationstiden. Det betyder, at du f.eks. ikke kan få betaling for den fulde periode, hvis værkstedet skal vente på reservedele eller af andre grunde må lade arbejdet ligge stille. Du kan spørge taksator, hvor mange dage der er afsat til reparationen. Du kan normalt ikke få betalt billejen i weekender og på helligdage. Hvor meget kan du få betalt? Modpartens forsikringsselskab skal betale dokumenterede udgifter til leje af en tilsvarende bil som den beskadigede med fradrag for sparet slitage m.m. på egen bil. Fradraget var 1 kr. pr. kørt kilometer i Beløbet reguleres med prisstigningerne. Hvis der er selvrisiko på den lejede bils forsikring, kan du købe en forsikring mod denne risiko. Udgiften bliver dog ikke betalt, hvis du i forvejen har selvrisiko på sin egen bil. Du kan også købe en afsavns- og ulykkesforsikring for udlejningsbilen. Men udgiften hertil kan du ikke forvente at få betalt. Hvis du selv er delvis skyld i uheldet, bliver betalingen reduceret med lige så meget, som din skyld udgør. Har du fx. 1/3 af skylden, reduceres den endelige erstatning for billejen med 1/3. Se afsnittet om ansvar ved sammenstød.

7 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 7 Ansvar ved sammenstød Hvis du er skyld i et færdselsuheld eller får pålagt en del af skylden for et uheld, har det normalt betydning for din selvrisiko og det, din bilforsikring koster. På de næste sider viser vi forskellige situationer på færdselsuheld mellem motorkøretøjer, som ofte giver anledning til tvivl om skyldfordelingen. Intet ansvar 1/3 ansvar 1/2 ansvar De viste eksempler er baseret på mange års domspraksis. Det er derfor sandsynligt, at en eventuel retssag vil få samme udfald. 2/3 ansvar I de tilfælde, hvor parterne giver modstridende forklaring, og hvor der ikke findes uvildige vidner, vil der efter domspraksis ofte ske en ligedeling af ansvaret. Fuldt ansvar Er det et uheld, hvor politiet har optaget rapport, skal du være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er uden ansvar i uheldet, selv om du ingen bøde får. Politiets afgørelse af straffe sagen, dvs. hvem der skal have en bøde, behø ver ikke at følge erstatningssagen. Se eksempler på: Venstresving Påkørsel bagfra Køsammenstød Modkørende Bakningsmanøvre Højresving Vognbaneskift Fortsættes næste side Påkørsel af holdende

8 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 8 Venstresving 1. Venstresving. Kollision med overhalende. Intet ansvar 1/3 ansvar 2. Venstresving. Kollision med over halende. Svingning er sket uden eller samtidig med tegngivning. 1/2 ansvar Venstresving. Svingning mod privat indkørsel eller svingning sker fra afmærket vognbane beregnet for ligeudkørende/højresvingende. 2/3 ansvar 3. Venstresving over brudt spærrelinje. Kollision med overhalende. Overhalingen er bevisligt sket over fuldt optrukket spærrelinje. Fuldt ansvar 4. Venstresving over fuld optrukket spær re linje. Kollision med overhalende. 5. Modkørende, begge venstresvingende. Fortsættes næste side

9 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 9 Påkørsel bagfra 6. Hvis et køretøj ved sin manøvre er årsag til, at et andet køretøj må bremse op, og det andet køretøj bli ver påkørt af en bagfra kommende, ligedeles ansvaret, forudsat at den, der skaber situationen, i tilfælde af kollision med det bremsende køretøj, ville være ifaldet ansvar. Intet ansvar 1/3 ansvar 7. Opbremsning af hensyn til andre trafikanter, hunde og større dyr, påkørsel af bagfrakommende. 1/2 ansvar 2/3 ansvar 8. Opbremsning uden trafikal årsag, samt opbremsning for katte, fugle og lignende mindre dyr, påkørsel af bagfrakommende. Fuldt ansvar Køsammenstød 9. Fuldt ansvar til bageste køretøj, hvis det bevises, at foranværende køretøjer skubbes ind i hinanden. 10. Første køretøj ansvarsfri, hvis opbremsningen sker af trafikal årsag. Andet køretøj betaler skaden på eget forparti samt skaden på bagpartiet af forankørende køretøj og så fremdeles. Fortsættes næste side

10 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 10 Modkørende 11. Sammenstød mellem modkørende. Ligedeling medmindre der er bevis for, at den ene part er over vejmidten eller overskrider fuldt optrukken linie. Intet ansvar 1/3 ansvar Bakningsmanøvre 12. Sammenstød mellem bak kende, uanset situationen i sammenstødsøjeblikket. 1/2 ansvar 2/3 ansvar Højresving Fuldt ansvar Vognbaneskift 13. Højresving. Kollision med højre om overhalende. Der er sidevej til venstre. 2/3 til den svingende. Hvis højre om overhalende er en knallert, da fuldt ansvar til den svingende. 14. Sammenfletning. Kollision, hvor sammenfletningsreglerne i FL 18, stk. 3 og 4 gælder (tilkørselsbaner, reduktion af antal vognbaner, sammenløb af vognbaner). Påkørsel af holdende 15. Påkørsel af et i vejsiden holdende køretøj på offentlig vej, herunder nødspor på motorvej. Ved dagslys eller når det holdende køretøj i lygtetændingstid er belyst.

11 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 11 og -værktøjer Forsikring & Pension Erhvervsorganisationen Forsikring & Pension varetager forsikrings- og pensionsselskabernes politiske interesser. Organisationen driver en lang række tjenester og services for medlemmerne. Desuden bruger Forsikring & Pension mange ressourcer på at udvikle forbrugerkommunikation. Forsikringsoplysningen Du kan både ringe og skrive til vores eksperter, der vil hjælpe dig med spørgsmål om forsikring. På hjemmesiden finder du generel information og svar på en række typiske spørgsmål. Forsikringsguiden Her kan du online sammenligne forsikringsvilkår og priser på forsikringer. Du vælger forsikringstype og derefter, hvilke selskaber du vil have med i sammenligningen. Forsikringsmåleren Her kan du se, hvilke forsikringer du har behov for i forhold til din boligtype, familiesituation, transportmiddel, fritidsinteresse og kæledyr. Stopindbrud Her får du gode råd til sikring af bolig, fritidshus, bil, båd og firma, så du undgår tyveri. Stopindbrud.dk er et samarbejde mellem Forsikring & Pension og Det Kriminalpræventive råd. Pensionsmåleren Interaktivt web-værktøj, der viser dig niveauet for dine pensionsudbetalinger på baggrund af din nuværende alder, indkomst og pensionsindbetaling. Pensionsmålerne bygger på en række forudsætninger, der er fastsat af branchen i fællesskab. PensionsABC PensionsABC en forklarer de grundlæggende sammenhænge i det danske pensionssystem og henvender sig til alle, der vil have en større viden om det danske pensionssystem. Pensionseksamen Test din viden om pensionsbegreber. Du kan udfordre dig selv og blive klogere ved at læse forklaringerne, eller udfordre venner og familie og se, hvem der har den største viden om pension. Ordbogen Her får du forklaret, hvad de forskellige begreber inden for forsikring og pension betyder. PensionsInfo Få et overblik over alle dine pensionsordninger. Pensions- Info er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, banker, sparekasser og offentlige myndigheder. Besøg Forsikringsnørden på facebook

12 BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 12 Klagemuligheder 1) Kontakt forsikringsselskabet I første omgang kan du kontakte den medarbejder eller den afdeling, som har behandlet din sag. Forklar, hvad du er utilfreds med. Måske er der simpelthen sket en fejl, som nemt kan rettes. 2) Skriv til den klageansvarlige Hvis du stadig vil klage efter punkt 1, skal du gøre det skriftligt til den klageansvarlige i det forsikringsselskab, du vil klage over. sagen vedrører privatlivets forsikringsforhold. Dog behandles klager over motorkøretøjsforsikring, selvom der er tale om erhvervskøretøjer. 4) Gå til domstol Alle kan indbringe deres sag for en domstol. Også selvom den er behandlet i Ankenævntet for Forsikring. Alle Forsikringsselskaber er efter loven forpligtet til udpege en klageansvarlig, hvis der er tale om private kundeforhold og for erhvervskunder, hvis disse ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold. Forklar forsikringsselskabet, hvad du er utilfreds med, og hvad du vil opnå. 3) Klag til Ankenævnet for Forsikring Er du stadig utilfreds med forsikringsselskabets afgørelse eller behandling, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon: (kl ). Forsikringsoplysningen giver gerne overordnede råd og vejledning til borgere og virksomheder. Gælder kun hvis: sagen vedrører en af dine egne forsikringer. Hos Ankenævnet kan man ikke klage over en afgørelse fra en modparts selskab. Varenr.: Foto: Scanpix/Iris

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Få en god start med Privatsikring

Få en god start med Privatsikring Få en god start med Privatsikring Velkommen til Privatsikring Vi er glade for at byde dig velkommen til Privatsikring og håber at, du finder dig til rette i rollen som forsikringsrådgiver. Med Privatsikring

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Hvad enten du får et lille stenslag, eller du får en større skade på din bil, kan vi hjælpe dig med at komme videre Fordelsværksteder Privatsikring har indgået

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K.

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere