norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "norddjurs ældreråd ÆldreVeJVISereN"

Transkript

1 norddjurs ældreråd ÆldreVEJVISEREN

2 Møllehjemmet i Auning VELKOMMEN Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Norddjurs Ældreråd og alt det, du som ældre borger kan bruge det til. Men det er ikke blot en præsentationsbrochure for Ældrerådet. Det er også en lille håndbog, hvori du kan finde svar på mangt og meget om dét at være ældre i Norddjurs Kommune. Om alt fra hjemmehjælp over borgerservice og borgerrådgiveren til de mangfoldige tilbud, der findes i kommunen. Ældrerådet er til for dig som ældre borger. Du og dine pårørende kan henvende jer til Ældrerådet med spørgsmål og problemer af generel karakter. Ældrerådet vil gøre sit yderste for at besvare spørgsmålene og afhjælpe problemerne på bedst mulig måde. I brochuren vil du blive præsenteret for Norddjurs Ældreråd. Hvem vi er, hvordan Ældrerådet er skruet sammen, og hvordan Ældrerådet i det hele taget fungerer. Du vil kunne læse om, hvordan og hvornår valget til Ældrerådet foregår og om de mange forskellige opgaver, som Ældrerådet varetager i samarbejde med kommunen. Det er også vigtigt for os at fortælle lidt om, hvad det vil sige at være ældre borger i Norddjurs Kommune. Vi omtaler blandt andet plejecentre, hjemmepleje og hjælpemidler. Vi nævner også kollektiv trafik og flextur, kvalitetsstandarder og de mange politikker, som bestemmer, hvilket serviceniveau vi har i vor kommune. Desuden vil vi orientere om de tilbud til ældre, som findes i vores kommune. Både de kommunale tilbud, som man skal visiteres til, og de forskellige aktiviteter og arrangementer, som tilbydes på plejecentrene og af de mange foreninger og frivillige grupper vi har. Afslutningsvis vil vi oplyse om, hvor du som ældre borger kan henvende dig, hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, samt henvise til relevante adresser og telefonnumre. Det er Ældrerådets håb, at denne brochure vil blive dit opslagsværk. En lille håndbog, du som ældre borger kan bruge til at finde frem til lige præcis dét, du kan bruge i din aktive hverdag. Jens Erik Madsen, formand til 31/ Tlf

3 ÆLDRE Præsentation af Norddjurs Ældreråd Folketinget har besluttet, at der skal være et ældreråd i hver kommune. Der skal være direkte valg mindst hvert fjerde år, og kandidaterne skal opstille som enkeltpersoner uden tilknytning til et politisk parti eller en forening. Kommunalbestyrelsen beslutter sammen med det siddende ældreråd, hvordan valget skal holdes. Siden kommunesammenlægningen i 2005 har ældrerådsvalget i vores kommune været et fremmødevalg, der finder sted sammen med valget til kommunalbestyrelse og regionsråd. Ældrerådet repræsenterer de cirka borgere, som er fyldt 60 år på valgdagen. Dem kalder vi her 60+ere. Deres ønsker, behov og problemer skal medlemmerne af Ældrerådet sætte sig ind i og bringe videre til forvaltningen og politikerne. Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen både for dem, der har behov for hjælp, og for dem, der kan klare sig selv. Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre, inden de besluttes i kommunalbestyrelsen. Byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunens budget er blot nogle af de emner, som Ældrerådet skal høres om. Ældrerådets opgaver Medvirker aktivt i udformning af kommunens ældrepolitik og andre politikker Rådgiver og styrker politikernes beslutningsgrundlag Deltager i høringer og dialogmøder Kommer med ideer til politikere og forvaltning Fortæller politikerne om ældres levevilkår i kommunen Ældrerådets medlemmer Efter valget den 19. november 2013 består Norddjurs Ældreråd af 11 medlemmer og 4 stedfortrædere, som er valgt for perioden Se medlemslisten side 11. Ældrerådets medlemmer er omfattet af samme regler om tavshedspligt, som gælder for ansatte og politikere i kommunen. Ældrerådet behandler ikke personsager. 3

4 Succeshistorier Ældrerådene i de gamle kommuner, Rougsø, Sønderhald, Nørredjurs og Grenaa havde hver deres erfaringer og oplevelser med til det nye ældreråd i Norddjurs. I løbet af de første 4 år blev der skabt et godt samarbejde med ældreforvaltningen og politikerne i det udvalg, vi fik mest at gøre med Voksen- og Plejeudvalget. Det har siden udviklet sig endnu mere, således at vi kan konstatere, at vi nu ligger i elitedivisionen blandt landets 98 ældreråd. Ældrebolighandlingsplanen Kommunalbestyrelsen gav grønt lys for opførelsen af nye plejeboligcentre til afløsning for de gamle plejehjem i den østlige ende af Norddjurs Kommune. I løbet af fire år er der opført: Violskrænten i Grenaa med 84 boliger Digterparken i Grenaa med 82 boliger Glesborg Plejecenter med 60 boliger Møllehjemmet i Auning blev udvidet med 26 boliger Skovstjernen i Grenaa med 40 boliger til psykiatri og handicap Grønnegården i Grenaa (mere herom på side 5) Der blev brugt knap 600 millioner kroner i alt. Kommunen betalte kun én million. Pengene rakte også til totalrenovering af ældrevenlige boliger i Ørsted og Allingåbro samt ombygning af tidligere Vestervang i Ørum til torumsboliger. Fuglsanggården i Grenaa, Bakkely i Gjesing og Farsøhthus i Allingåbro er uændrede. Kommunen råder derfor nu over godt 300 velegnede boliger i syv moderne plejecentre. Der er ingen ventetid på ansøgning om en plejebolig, og borgerne har råd til at bo der. Ældrerådet fik forvaltningen til at lave en oversigt over beboernes økonomi. Med udgangspunkt i en enlig folkepensionist uden formue og indtægt viser oversigten, at der vil være et rådighedsbeløb på mellem 3200 og 3400 kroner om måneden for den enkelte beboer. Frivillig i Norddjurs Kommune Den frivillige sociale indsats i Norddjurs Kommune er højt værdsat og utrolig vigtig. De frivilliges styrke er, at de med udgangspunkt i deres livserfaring og engagement kan dele ud af deres resurser og dermed gøre en stor forskel for deres medmennesker. Frivilligrådet i Norddjurs Kommune har udgivet en folder om emnet. Hent den gerne på hjemmesiden. I folderen findes også en oversigt over de omkring 80 frivillige grupper i Norddjurs Kommune. Den kan give inspiration til enten at blive frivillig eller til at melde sig til en af deres aktiviteter. 4

5 Grønnegården Det nyeste kommunale boligtilbud til borgere i Norddjurs hedder Grønnegården og ligger over for Violskrænten, tæt ved bymidten i Grenaa. De 42 seniorboliger er fordelt på tre etager med 14 lejligheder i hver. Det er toværelseslejligheder på 40 m² netto i alt 70 m² inklusiv fællesarealer. Hver bolig har eget tekøkken og et rummeligt badeværelse. Send bud efter en folder i Sundhed og Omsorg på telefon eller find den på kommunens hjemmeside Der er fælleskøkken samt fælles spisestue og dagligstue på hver etage. I Plejecenter Violskrænten på den anden side af gaden kan man spise frokost i cafeen og benytte træningsrum med mulighed for selvtræning. Her kan man også møde nye mennesker og få gode oplevelser. Grønnegården er et oplagt boligvalg for den enlige pensionist til en husleje, som kan betales, selv for pensionister uden anden indkomst end folkepension. Hverdagen i Grønnegården bliver præget af varierede aktiviteter og fællesskab for beboerne. De kan selv være med til at sætte deres præg på hverdagen. 5

6 Politikker i Norddjurs Kommune Folketinget fastsætter de overordnede rammer for danskernes liv. De 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen beslutter de lokale rammer for borgernes liv i Norddjurs Kommune. Disse rammer fastlægges i politikker. Dem har vi rigtig mange af. I denne vejviser omtales kun dem, som passer på vores aldersgruppe. Grundlæggende værdier Som overordnet tilgang og forudsætning for alle politikker står værdierne: Åbenhed Ligeværdighed Dialog Sund fornuft Prøvehandlinger Ældrepolitik Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen og afspejler de holdninger og værdier, som ligger bag de enkelte indsatsområder. Den indgår som grundlag for de beslutninger, der træffes, og for de aktiviteter, der sættes i gang. Ældrepolitikken er rammen om kvalitetsstandarderne og skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker som for eksempel sundhedsområdet, demensområdet og handicapområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver hvilke ydelser, borgerne kan få hvor meget og hvor tit. De kan læses på kommunens hjemmeside 6

7 Violskrænten i Grenaa Demenspolitik VISION: At demenspolitikken skal sikre et aktivt, trygt og værdigt liv for borgere med demens eller demenslignende adfærd og for deres pårørende. Indsatsen skal ske med udgangspunkt i det enkelte menneskes baggrund, resurser og behov. Målgruppen Ældre borgere med demens eller demenslignende adfærd og deres pårørende Yngre borgere med demens eller demenslignede adfærd og deres pårørende Borgere med psykisk og/eller mental funktionsnedsættelse, som samtidig har demens eller demenslignende adfærd og deres pårørende. Andre politikker Handicappolitik Sundhedspolitik Frivilligpolitik Medlemmerne i Frivilligrådet vælges hvert år på Frivilligdagen i slutningen af november. De udgiver en meget nyttig Oversigt over foreninger i Norddjurs Kommune. Interesserede kan ringe på telefon Frivilligrådets sekretær giver nærmere oplysninger. Hvis du, kære læser, ikke har internet, kan du ringe til Ældrerådets sekretær på telefon Etik Den centrale værdi er respekten for det enkelte menneske, så borgeren sikres et trygt, aktivt og værdigt liv på egne præmisser. Det enkelte menneskes frihed og retten til selvbestemmelse skal bevares så længe som muligt. Hvis borgeren ikke er i stand til at tage vare på sig selv, skal enhver indgriben ske med respekt for det levede liv og borgerens retssikkerhed. I indsatsen vægtes samarbejde med pårørende og borgerens netværk højt. 7

8 At være ældre borger i Norddjurs Hvornår er man ældre, og hvornår er man gammel? Ved lov er det bestemt, at Ældrerådet skal vælges af og bestå af borgere, som er fyldt 60 år. Når du fejrer din runde fødselsdag, går du automatisk ind under betegnelsen ældre, selv om du stadig er ung indeni. Kommunens tilbud til ældre er delt i to distrikter: Hjemmeplejen Øst omfatter gammel Grenaa Kommune Hjemmeplejen Vest omfatter resten af kommunen Begge hører under områdechefen for Sundhed og Omsorg. Hjemmehjælp omfatter praktisk hjælp med rengøring og madordning, personlig pleje og træning. Man henvender sig til en af lederne med ønske om hjælp. En visitator kommer på besøg og aftaler med borgeren, hvad kommunen kan tilbyde. Det gode hverdagsliv er en ret ny måde at tænke hjemmehjælp på. Andre steder kaldes det hverdagsrehabilitering. Det handler om at gøre tingene sammen med borgeren, som derved måske kan blive i stand til at klare opgaverne selv - måske med hjælp fra noget teknologi. Ældrerådet har bakket forslaget op, men er samtidig meget opmærksom på, at det ikke udvikler sig til en spareøvelse. De frigjorte timer blandt medarbejderne skal bruges til endnu bedre hjemmehjælp, til dem, der har behov for det. v/ Jette Nielsen Glesborg Bygade Glesborg Tlf.: Åbent efter aftale (lukket onsdag) 8 Mulighed for hjemmeklip Engvej 2, Holbæk 8950 Ørsted Tlf el

9 Hjælpemidler får de fleste brug for. De fås enten på sygehuset ved udskrivning eller hos kommunen. Her er der også opdeling i de to distrikter (se side 8). Hjælpemidler øst Hjælpemidler vest Telefontid mandag-torsdag 8-9 og torsdag Kvik Service er et nyt tilbud om hurtig bevilling og ekspedition af ukomplicerede hjælpemidler. Tilbuddet gælder borgere, som har en varig nedsat funktionsevne. KVIK Service hver onsdag klokken 13 14:30 på Kalorievej 4 i Grenaa. Forebyggende hjemmebesøg tilbydes én gang årligt til borgere, som er fyldt 75 år og ikke får hjemmehjælp til personlig pleje. En medarbejder fra Sundhed og Omsorg kommer efter aftale en times tid til en personlig samtale. Det er altså ikke en visitator, der kommer på besøg. Samtalen kan dreje sig om alle forhold, som påvirker borgerens livssituation. På rejse i Norddjurs Kommune Der findes et tilbud om bustrafik, som er meget lidt kendt af borgerne i Norddjurs. Og så er det endda gratis. Tilbuddet hedder Lokalkørsel, og virker kun på skoledage. Hent køreplanen i borgerservice eller på biblioteket. Telebusordning hedder i Norddjurs Kommune Flextur fra dør til dør. Man bestiller en tur senest to timer før afgang på tlf (tast 2 for flextur). Priser og betingelser ændrer sig over tid. Se kommunens hjemmeside eller spørg i borgerservice. 9

10 Borgerrådgiveren Borgerrådgiveren er en gratis rådgivnings- og klageinstans for alle borgere i kommunen. Borgerrådgiveren har til opgave at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration samt at medvirke til en god borgerservice med borgeren i centrum. Hos borgerrådgiveren kan du bl.a.: Klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v. Få hjælp til at forstå en afgørelse fra kommunen Få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage Få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag Borgerrådgiveren kan også fungere som bisidder, hjælpe med at forberede dig til en samtale og efterfølgende samle op på, hvad der kom ud af samtalen. Henvendelse Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren på telefon, på mail eller ved personlig henvendelse. Det er en god ide at ringe og aftale en tid, hvis du vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren. Telefon: Mail: norddjurs.dk Tømrerarbejde Murerarbejde Smedearbejde Nybygninger Tilbygninger Badeværelser VVS-arbejde Gulvlægning Belægningsarbejde 10 MHF Montage ApS Slettenvej Kolind

11 Nyttige kontakter Min egen læge Alarm 112 Politi 114 Lægevagten Skadestuen, Grenaa Skadestuen, Randers Grenaa Apotek Tandlægevagten Norddjurs Kommune Hjemmeplejen Vest Hjemmeplejen Øst Hjælpemidler Vest Hjælpemidler Øst Borgerrådgiveren Ældrerådets sekretær Flextur (tast 2 efter tlf.) De 11 medlemmer af ældrerådet Jens Erik Madsen Erik Laursen Bent Gyldenvang Anna-Grethe Johansson Hans Stagstrup Kristensen Bent Rolfsted Per Gentsch Birgit Jensen Ingeborg Kyed Pedersen Anna Lund Hansen Svend Aage Simonsen Redaktionen af ÆLDREVEJVISEREN er sluttet den 28. november 2013 Jura i et sprog du forstår Få personlig, præcis og proffesionel rådgivning i øjenhøjde. Se mere på Arv Gæld Bobehandling Bolighandel Skilsmisse Ægtepagt Claus S. Lynge Advokat (H), Aut. Bobestyrer Lars Kirstein Pedersen Advokat (L) Salon Rullende Rikke jeg kommer hjem til dig! Kanalvej 5, Grenaa Tlf.:

12 12 ID.: 188 AD MEDIA ApS

13 Kontakt os. Klik for at skrive mail: Del brochuren med dit netværk: omkostningsfri brochure udviklet af ad-media se for at læse mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd Værd at vide om Gribskov Ældreråd 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende

Læs mere

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune

Slagelse Ældreråd. Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Slagelse Ældreråd Praktiske oplysninger til seniorer i Slagelse Kommune Denne brochure er tænkt som en håndbog for seniorer i Slagelse Kommune. Her er der samlet en række relevante informationer om kommunens

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen

Seniorguide. Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Seniorguide Livskraft hele livet sundheden frem i hverdagen Indholdsfortegnelse Side 3 Velkommen til Seniorguiden 2013 Side 4 Side 5 Side 8 Side 14 Side 15 Side 17 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side

Læs mere

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013

Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2013 2 3 Kære pensionist Borgerservice, Center for Sundhed & Forebyggelse og Socialsekretariatet har produceret denne håndbog for at oplyse dig om dine muligheder og rettigheder,

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder

En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Til ældre flygtninge og indvandrere: En kort orientering om dine muligheder og rettigheder Dansk Forord Dansk flygtningehjælp og Ældre Sagen har udarbejdet denne informationspjece, som fortæller lidt om

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp

KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp KONFERENCERAPPORT Aktivt ældreliv også for borgere med behov for hjælp 15. maj 2012 på Hotel Nyborg Strand Tak for en spændende konference i Nyborg! Med konferencen satte DANSKE ÆLDRERÅD fokus på, hvad

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere