Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør"

Transkript

1 profil

2 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler for alle 14 Administration og drift til gavn for andelshavere og ejere 16 Bygherrerådgivning der optimerer værdi 18 Offentligt Privat Partnerskab med DEAS som partner 21 Kvalificeret byggeteknisk rådgivning 22 DEAS Bolig for et kvalificeret og hurtigt boligsalg 25 Findbolig.nu seriøs boligudlejning 26 Vision og Strategi 27 Om DEAS

3 Derfor DEAS Dan-Ejendomme as har skiftet navn. Nu hedder vi DEAS. DEAS bygger videre på de værdier og holdninger, der har formet Dan-Ejendomme as. I det nye DEAS skal de gode gener fortsat være retningsstyrende for det, vi vælger at gøre og den måde, vi vælger at gøre det på. Med afsæt i værdier som etik, kvalitet, service, grundighed og faglighed bruger vi de bedste byggesten fra det gamle Dan-Ejendomme as til at forme det ny DEAS. DEAS er Dan-Ejendomme as version 2.0 en opdateret, skarpere og mere målrettet virksomhed, skabt til bedst muligt at realisere vores vision og mål. For hvad er det ultimative ønske, det ønske, som vi deler fuldt og helt med vores kunder? Vi stræber efter det ypperste i forhold til ejendomme, kunder og kundernes kunder. Det fordrer tilfredse medarbejdere. Derfor sætter DEAS branchens højeste mål for den måde, vi behandler vores medarbejdere på. Vi vil være kendt som en af landets bedste arbejdspladser fordi tilfredse, engagerede medarbejdere tænker med virksomheden i stedet for om virksomheden. Og de tænker med kunderne. Det er præcis de medarbejdere, som kan indfri vores og kundernes fælles mål. Det er naturligvis, at mennesker ønsker at bo, handle og arbejde i ejendomme, vi har ansvaret for. Det ønske hviler sjældent på holdninger det er som regel oplevelsen, der løber af med sejren. Derfor skal DEAS være eksponent for den gode oplevelse, for både kunde og lejer. Den måde, vi vælger at organisere os på, og den måde, vi optræder på, skal være gennemsyret af værdiskabende kvalitet og omsorg helt ned i detaljen. Vi vil være et varemærke inden for administration og drift af fast ejendom. DEAS skal være synonym med service, kunnen og faglig stolthed. DEAS skal i ordets bogstavelige forstand være synlig overalt, hvor vi er på ejendommene, i gadebilledet, på tøj, facader, biler, skilte og maskiner. Vores tilstedeværelse på en ejendom skal være et stærkt argument for at ville bo eller arbejde netop her. DEAS forretning vil også i fremtiden hvile på administration og drift af ejendomme. Siden Dan-Ejendomme as start i 1989 har vi levet af at sælge ejendomsadministration og ydelser i tilknytning hertil, fx drift og vedligehold, bygherrerådgivning, ejendomsservice, ejendoms- og erhvervsmæglervirksomhed. Men i fremtiden vil kunderne se en langt mere aktiv rådgivning, hvor fokus i højere grad er på værdiskabelse. Fremover vil Property Asset Management også indgå som en del af vores forretning. Baggrunden er, at kunderne ønsker og forventer et bredere og endnu mere specialiseret udbud af services og forventer en langt mere aktiv forvaltning af deres ejendomme. Her vil vi gerne være med, og her har vi noget at byde ind med. Samtidigt med navneskiftet tager vi et helt nyt domicil i brug, der matcher vores forretning og den måde, vi internt arbejder sammen for at betjene vores kunder. I det konkrete daglige arbejde rykker vi samtidig tættere på kunden, hvad enten der er tale om en investor, en virksomhed eller en boligforening. På den måde sikrer vi bedst, at alt, hvad vi foretager os, tjener kundens interesse. For kundens interesse er DEAS interesse. For at gøre dette vil vi også rykke tættere på kundernes kunder det vil sige lejerne og dermed tættere på ejendommene. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør Bo Heide-Ottosen direktør DEAS profil 3

4 Sådan driver vi forretning I DEAS skal vi tilbyde kunderne attraktive og innovative serviceydelser med fokus på kvaliteten men vi skal mere end det: I DEAS vil vi være de bedste i alt, hvad vi gør i forhold til vores kunder. Hver gang, hele tiden. 4 DEAS profil

5 Aktionærværdi Indtjening og vækst Intern kvalitet Kundeloyalitet Medarbejderloyalitet Kundetilfredshed Medarbejdertilfredshed Kundeservice og -resultater DEAS forretning hviler på administration og drift af ejendomme, ligesom DEAS forretningsmodel også hviler på holdninger og bevidste valg, der med udgangspunkt i menneskers oplevelse og trivsel tjener en række indbyrdes afhængige formål. Udgangspunktet er solidt. I flere år har vi arbejdet systematisk på at løfte kvaliteten af vores ydelser til et højere niveau. I DEAS er uddannelse af medarbejderne en pligt i ordets mest positive forstand. Blandt andet gennem interne uddannelsesprogrammer har vi løbende højnet det faglige niveau hos vores medarbejdere. Medarbejderne bliver dermed dygtigere og mere engagerede i det, de gør. Det lægger kimen til en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, som tiltrækker de medarbejdere, vi efterspørger. Nemlig medarbejdere, der deler vores holdninger, har stor personlig dygtighed, stort engagement, stor arbejdsglæde og høj personlig integritet. Og ikke mindst holdninger til og passion for kunderne. Engagement er smitsomt, og når det krydres med faglighed, flid og reel vilje til at løse kundens opgaver på præcis den måde, kunden ønsker, er resultatet tilfredse kunder. Er man vedholdende, bliver tilfredse kunder efterhånden til loyale kunder. Loyale kunder er kunder, som har oplevet en varig forskel. De oplever, at lejerne generelt er blevet mere tilfredse med viceværten. De oplever, at andelsboligforeningens generalforsamling går bedre end året før. Eller måske oplever de, at vores forslag til vedligeholdelsesplan for ejendomsporteføljen viser sig at give en bedre bundlinje, end de havde troet mulig. Loyale kunder anbefaler os til potentielle kunder, og dermed er ringen sluttet. Ingredienserne er til stede, og forarbejdet er gjort men: Det er den konkrete synlighed, der katalyserer processen. Kunder, lejere og samarbejdspartnere vil vide, hvem vi er, hvor vi er, hvad vi siger, og hvad vi gør. DEAS vil være et varemærke inden for rådgivning, administration og drift af fast ejendom. Det ligger i ordet, at varemærker skal kunne ses. DEAS Facility Services bliver fremover den meget synlige del af DEAS. Det er viceværterne og vores øvrige folk i marken, der bliver de direkte eksponenter for den effektivitet og service, varemærket DEAS skal kendes på. Det bliver mere end nogen andre medarbejderne i DEAS Facility Services, der skal sætte handling bag talen om god service. Når DEAS yder god service, skal det kunne ses, at det er DEAS. Let genkendelige uniformer, biler og køretøjer med DEAS logo kombineret med synlige skilte på bygninger og i opgange gør en del af arbejdet. Men det handler i lige så høj grad om menneskeligt nærvær. Om den venlige hilsen. Om forståelsen og tålmodigheden. Og om indlevelsen i kundens konkrete problem. Rettet direkte mod de mennesker, som vi ønsker skal bo, handle og arbejde i de ejendomme, vi har ansvaret for. DEAS profil 5

6

7 En kundeorienteret servicevirksomhed Vi er gode til det, vi gør. Fagligheden er vores største styrke. Med tiden har den traditionelle ejendomsadministration udviklet sig fra at holde regnskab og feje gård til i dag at omfatte gennemprøvede løsninger og specialydelser som administration og drift af bolig- og erhvervsejendomme, forretningsføreraftaler, bygherrerådgivning, byggesagsadministration, drift og vedligehold, udlejning af bolig- og erhvervslejemål, energistyring og meget mere. Der er i dag langt mere behov for management, styring, ledelse af ejendomme og porteføljer end for traditionel administration. Vi har også udvidet forretningsområderne. Især med købet af Kuben Ejendomsadministration A/S i 2010 fik vi nye kunder inden for ejer- og andelsboligforeninger foruden det almene segment. Tilsammen har vi lagt et perfekt grundlag for øget vækst og indtjening. De mange styrker og kompetencer på alle niveauer af virksomheden tegner tydelige konturer af et endnu mere kundeorienteret, endnu mere serviceorienteret og langt mere samarbejdende DEAS. Et DEAS, som forløser vækstpotentialet i takt med, at de mange selvstændige brikker i organisationen passes ind i én sammenhængende enhed med fælles fokus og retning. DEAS rykker først og fremmest tættere på kunden, hvad enten der er tale om en investor, en virksomhed eller en boligforening, Kundens interesser er vores interesser. Vi skal forstå vores kunder og deres mål. Vi skal levere gennemtænkte helhedsløsninger, der virker i praksis for mere end én kunde. DEAS vil være en kundeorienteret servicevirksomhed, der har svaret før, kunden stiller spørgsmålet. Det er her, vores faglige dybde og det tætte samarbejde får stor betydning. Styrken i vores forretning er vores mange faglige kompetencer, kunsten er at se og bruge sammenhængen i disse kompetencer i opgaveløsningen. Det er også det, kunderne kan og skal forvente af os. DEAS bliver fremover meget mere vi og vores end dem og deres i relation til kunderne. Den ændrede holdning til vores kunder bliver den største forskel på Dan-Ejendomme as før og DEAS nu og i fremtiden. DEAS profil 7

8 DEAS Ejendomsadministration Vejen til et godt afkast Aktiv ejendomsforvaltning handler om at pleje og optimere værdier. Sikre, at ejendommens potentiale udnyttes bedst muligt. At lejepotentialet er maksimeret, og at ejendommes omkostningsniveau stemmer med anvendelsen og typen af ejendom. 8 DEAS profil

9 Ved at arbejde tæt sammen med kunden sikrer vi, at kundens forventninger og mål med den enkelte ejendom bliver indfriet. Den gode ejendomsforvalter må aldrig tabe fokus: Det handler om at skabe værdi for kunden. Det handler om at skabe afkast. Men det handler også om, at tingene skal være rigtige, og tingene skal følges tæt. Det gælder både den enkelte ejendom og den enkelte lejer. Samtidig handler god forvaltning om service og tilgængelighed. Vores kunder skal opleve, at vi 24 timer i døgnet tager ansvar for deres ejendomme samt de virksomheder og mennesker, der bor og arbejder i ejendommene. Det er vores kunders kunder, og kundernes kunder har en meget central plads i vores tilgang til ejendomsadministration. Den lovgivning, der regulerer erhvervs- og boligområdet, er med tiden blevet uhyre kompleks. Derfor handler professionel ejendomsforvaltning i dag om langt mere end blot at sende opkrævninger. Der kræves specialister og viden. Vores styrke er, at vores medarbejderes faglige viden er i top. Det er med til, at vi hele tiden tænker i innovative og helhedsorienterede løsninger. På den måde kan vi give vores kunder de bedste løsninger med fokus på service og kvalitet. Det vi gør, det skal vi gøre ordentligt. Butikscentre DEAS administrerer flere butikscentre for kunder, der sideløbende drager fordel af vores detailhandelsspecialisters indgående kendskab til forbrugeradfærd og tendenser. Et butikscenter kræver aktivt management. I et butikscenter er der stor fokus på den rette lejersammensætning for at få centret til at fungere som helhed. Vi søger derfor hele tiden det miks af butikker, som i kombination med et godt indeklima og en tiltalende udsmykning skaber et attraktivt shoppingmiljø. Når den daglige drift og vedligeholdelse samtidig er i top, er det formularen på et velfungerende butikscenter med en sund økonomi for både lejere og ejere af centret. Vi tilbyder Centermanagement/-administration Centerudvikling Kommerciel rådgivning Rapportering og analyser Markedslejereguleringer Afståelser og erhvervsudlejning Bygherrerådgivning. Erhvervsejendomme Boligejendomme Handlekraft, service og markedskendskab er nøgleord, når vi taler om erhvervsejendomme. Vores forretningsmodel bygger på, at vi er tæt på lejerne virksomhederne i de lokaler, vi administrerer for vores kunder. Nærheden til erhvervslejerne gør, at vi løbende har førstehåndsviden om lokalebehov, som gør det muligt at fastholde og tiltrække attraktive erhvervslejere. Den aktive forvaltning kombineret med nærheden til erhvervslejerne skaber grundlaget for, at vi sammen med kunderne kan optimere værdierne. Vi tilbyder Ejendomsadministration Vedligeholdelses- og handlingsplaner Driftsplanlægning Udlejning og markedsføring Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Byggesagsadministration Indretning af erhvervslejemål Markedslejereguleringer. Hjemmet er ukrænkeligt, og hjemmet er det eneste sted, hvor vi kan være helt private. Skal du være god til at administrere private boligudlejningsejendomme, skal du have ægte interesse for de mennesker, der lever i ejendommene, og forstå deres behov. Mennesker skal trives i ejendomme, vi har ansvaret for, og derfor har vores viceværter en tæt, daglig dialog med lejerne ud på ejendommene. Det er med til at skabe tillid hos kunder og lejere. Og tillid skaber værdi. Vores store kendskab til den enkelte ejendom kommer ikke bare lejerne til gode, men også kunderne. Med vores handlingsplaner sikrer vi en planlagt og styret udvikling af ejendommen inden for de aftalte, økonomiske rammer. Det giver værdi. Vi tilbyder Ejendomsadministration Vedligeholdelsesplaner Driftsplanlægning og styring af viceværter Udlejning og ventelisteadministration Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Byggesagsadministration Lejlighedsmoderniseringer. DEAS profil 9

10

11 DEAS FACILITY SERVICES I DEAS hænger drift og administration sammen. Når vi står for den overordnede administration af ejendommen, er det naturligt, at vi også står for alle de praktiske funktioner, der både får ejendommen til at fungere og samtidig gør bygning og omgivelser til et rart sted at arbejde og bo i. DEAS Facility Services leverer den fysiske service på ejendommene. Vores viceværter, varmemestre, gartnere, receptionister, kantinemedarbejdere og alt andet personale arbejder efter et præcist servicekoncept, der meget nøje beskriver arbejdets omfang og den kvalitet, vi står inde for hos DEAS. For DEAS er det helt afgørende, at alle medarbejdere ser det som deres opgave at tage ansvar for kunde, ejendom og lejer. At tage ansvar betyder, at man gør tingene færdige til tiden i en kvalitet, som kunde og lejer kan både se og mærke. Hver enkelt vicevært, gartner eller receptionist bliver på den måde kundernes troværdige og vellidte ambassadører. DEAS Facility Services vil være kendt for god service. Derfor vil vores servicemedarbejdere, vores skilte og vores materiel i de kommende måneder og år bliver stadigt mere synlige på bygningerne og i bybilledet generelt. God service har altid et navn, og derfor er det et selvstændigt mål for DEAS at øge omverdenens kendskab til vores virksomhed, vores værdier og ikke mindste de mange ydelser, vi leverer. Intet sted bliver vi testet så effektivt og pålideligt som ude på vores mange ejendomme rundt omkring i byerne. Her tæller kun vedvarende gode oplevelser for kun tilfredse lejere kan skabe værdi for kunderne. Tag os med fra starten Når DEAS får ansvaret for en ny ejendom, bliver DEAS Facility Services koblet på for at sikre, at der er sammenhæng mellem projektering, indretning, opførelse og drift. Set fra kundens synspunkt er der klare fordele ved at lade DEAS Facility Services komme på banen allerede, når idéerne bliver undfanget. Når ejendommens formål, ejendommens indretning og ejendommens drift tænkes sammen på den mest vellykkede måde, er der skabt et ualmindeligt godt grundlag for en effektiv og serviceorienteret drift. Helhedstænkning i planlægningen sparer mange ærgrelser senere hen i form af uhensigtsmæssige indretninger og arbejdsgange, som kan være svære at ændre senere. DEAS profil 11

12 DEAS ERHVERV erhvervsmægler for alle DEAS Erhverv vil være landets ledende erhvervsmæglervirksomhed med tilbud om alt inden for udlejning, vurdering, køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme. 12 DEAS profil

13 erhvervsudlejning DEAS Erhverv er specialister inden for udlejning af kontor- og domicilejendomme, udlejning af industri- og produktionsejendomme, udlejning af detailbutikker og centerejendomme samt køb, salg og vurdering af investeringsejendomme. Afsættet er stærkt. Vores indsigt i moderne byggemetoder, ejendomsjura og ejendomsadministration gør, at salgsprocessen er i professionelle og trygge hænder hele vejen rundt. Vores mæglere er løbende på skolebænken for at tilegne sig den nyeste viden og har samtidig fokus på at dyrke præcis de relationer, der ender i en lejekontrakt, et køb eller et salg. Samtidig er det vigtigt for os, at vores kunder kender og har adgang til alle de fordele, der er ved at være kunde i DEAS. DEAS Erhverv koordinerer og afstemmer med øvrige kompetencer i DEAS, så kunder med andre ord får en hel pakke af relevante, tilpassede serviceydelser med i købet. I DEAS Erhverv arbejder vi med udgangspunkt i det enkelte lejemål og den enkelte ejendom og kunde hver sag er en individuel sag, der kræver individuelle løsninger. Vores reaktionstid er kort, og vi sætter os grundigt ind i kundernes behov, ønsker og succeskriterier. Salg og vurdering af investerings- og brugerejendomme DEAS Erhverv er specialister i salg af investeringsejendomme. Gennem årene har vi under navnet JKE formidlet ejendomme i alle kategorier lige fra den lille butiksejerlejlighed til strøgejendomme, kontorejendomme, bolig- og erhvervs ejendomme og boligudlejningsejendomme. Vi varetager også sælgers interesse ved salg af brugerejendomme til kontor, industri, håndværk, butik, undervisning og logistik. Vi tilbyder Salg af investeringsejendomme Sale & Lease Back Salg af boligudlejningsejendomme Salg af brugerejendomme Køberrådgivning Vurdering. Det fuldstændige overblik 24 timer i døgnet I DEAS Erhverv må kunderne gerne kigge os over skulderen. Det forventer vi faktisk, at kunderne gør, for hvem vil ikke gerne vide, hvordan det går med udlejnings- eller salgsarbejdet. Derfor var vi også den første erhvervsejendomsmægler i Danmark, som tilbød kunderne online-rapportering 24 timer i døgnet. DEAS Erhvervs kunder behøver blot at logge sig ind på vores hjemmeside for at kunne læse om de aktiviteter, vi har sat i gang, om fremvisninger, om forhandlinger, om responsen og kvaliteten af den og meget mere. Online-adgangen giver kunden her og nu viden om markedets reaktioner, hvilket er med til at give kunden et optimalt beslutningsgrundlag. Og så er det jo altid rart at konstatere, at der arbejdes på sagen hele døgnet. Vi tilbyder Adgang til online-rapportering døgnet rundt Udskrift af statusrapport Flere brugere kan få samme adgang. DEAS profil 13

14 administration og Drift til gavn for ANDelshavere og ejere Det er blevet en stadig mere kompleks opgave at drive foreningsejendomme. Det skyldes flere forhold, men måske først og fremmest, at ejere og andelshavere ofte er direkte involveret i den daglige drift. DEAS har omfattende indsigt i administration og drift af ejerforeninger og andelsboligforeninger. Vi kender udfordringerne helt ud i detaljerne. Derfor har vi valgt at oprette dedikerede afdelinger og teams, som udelukkende arbejder med enten andelsboligforeninger eller ejerforeninger. Vores know-how sikrer, at vi kan levere kvalitet på et ensartet højt niveau til gavn for andelshaverne og ejerne. 14 DEAS profil

15 Ejerforeninger En professionel samarbejdspartner Ejerforeninger har ofte helt forskellige behov og ønsker i forbindelse med løsning af de daglige økonomiske og administrative opgaver. Derfor må administrationen af den enkelte ejendom nødvendigvis være målrettet hver enkelt forenings specifikke behov. Det er det bedste udgangspunkt for en vellykket administration og et godt samarbejde. Som foreningens professionelle samarbejdspartner klarer vi alle de konkrete og praktiske opgaver, der skal løses. Vores kompetente og veluddannede medarbejdere sikrer, at foreningens bestyrelse har et solidt beslutningsgrundlag og kan koncentrere sig om alle overordnede og mere langsigtede beslutninger for foreningen. Vi er tæt på dig Det er helt centralt for DEAS, at alle skal have en god oplevelse, når de bor og/eller arbejder i en ejerforening, som vi administrerer. Derfor har vi også fokus på at være tilgængelige for alle, der har brug for at være i dialog med os uanset tid og sted. Vi tilbyder Ejendomsadministration Juridisk og økonomisk rådgivning Byggesagsadministration Byggeteknisk rådgivning og vedligeholdelsesplaner Ejendomsservice Energistyring. Andelsboligforeninger Foreningens sparringspartner Administration af andelsboligforeninger er blevet mere kompliceret ikke blot juridisk, men også økonomisk. Det betyder, at den enkelte andelsboligforening ofte står over for nye og ændrede udfordringer, fx i forhold til finansiering. De omskiftelige forhold gør det særlig vigtigt, at DEAS som ejendomsadministrator, skaber stabilitet, enkelhed og gennemsigtighed for beboere og brugere af ejendommen både når det drejer sig om foreningens økonomi og om driften af foreningens ejendom. Vi er tæt på dig Det er vigtigt for os, at alle skal have en god oplevelse, når de bor og/eller arbejder i en andelsboligforening, som vi administrerer. Derfor tilbyder vi ikke blot professionel og fagligt kvalificeret rådgivning, vi lægger os også i selen for at være tilgængelige for alle, der har brug for at være i dialog med os uanset tid og sted. Vi tilbyder Ejendomsadministration Juridisk og økonomisk rådgivning Byggesagsadministration Byggeteknisk rådgivning og vedligeholdelsesplaner Ejendomsservice Energistyring. DEAS profil 15

16 Bygherrerådgivning der optimerer værdi En lang række af DEAS kunder arbejder meget aktivt med deres ejendomme. Det gælder især inden for detail- og erhvervsejendomme, hvor udvidelser, justeringer og løbende forbedringer er en naturlig del af forretningsudviklingen. Det kræver både viden og overblik samt ikke mindst den form for erfaringer, der kommer af at have set mange gode og en del mindre gode løsninger rundt omkring. For DEAS handler ordentlig bygherrerådgivning om langt mere end nogle velmente forslag til, hvor vinduerne skal sidde og skillevæggene stå. 16 DEAS profil

17 Det handler for det første om at kende lovgivning og servitutter helt ned på lokalt plan. Derved undgås spild af tid og penge, når det efterfølgende viser sig, at de lokale bestemmelser for adgangsforhold eller parkeringspladser var anderledes, end man først troede. Det handler også om at tænke driften ind i bygningen. Hos DEAS tager vores arbejde for en bygherre udgangspunkt i, at vi forsætter samarbejdet, når bygningen er afleveret. Det betyder fx, at vi søger at optimere facadevedligeholdelsen, naturligvis med fuld respekt for det arkitektoniske udtryk. Vi tænker måske også på, hvordan de fysisk rammer spiller samme med den daglige rengøring som en del af indeklimaet. Eller vi tænker på, at indretning skal være dynamisk, fordi medarbejdere eller butikker jævnligt flytter rundt. Og så handler rådgivningen naturligvis om generel kommerciel indsigt og evnen til at kunne indarbejde den enkelte virksomheds eller butiks ønsker og behov i bygningen og lejemålet. DEAS har forståelsen, indsigten og erfaringen til at kunne udføre denne rådgivning. Vi tænker med andre ord på en bygning i daglig brug, der kræver inspirerende rammer med indbygget fleksibilitet. Når vores rådgivning lykkes bedst, må vores kunder og kundernes kunder gerne have samme oplevelse med bygningen som med et velsiddende stykke tøj: Det passer perfekt og føles godt. DEAS har årelang ekspertise inden for administration, drift og udvikling af detail- og erhvervsejendomme. Det betyder ikke blot, at vi har et dybt og bredt kendskab til alle de tekniske arkitektoniske, juridiske, økonomiske og kommercielle muligheder, der byder sig, vi kender også alle faldgruberne. Det er den ekspertise, vi bringer i spil i vores rådgivning til ejere af detail- og erhvervsejendomme. DEAS bygherrerådgivning tager naturligvis altid udgangspunkt i kundens forretnings- og investerings filosofi. Vi tænker bygherrens og kundens forretning ind i vores rådgivning. Det betyder, dels at vi bringer alle vores kompetencer i spil for at nå det bedste resultat, dels at vi påtager os en rolle som aktiv og nærværende facilitator i bestræbelserne på at identificere og realisere den rigtige løsning. Vi tilbyder Forretningsorienteret bygherrerådgivning Udarbejdelse af byggeprogrammer Aftaleforhold, udbud og kontrahering Projektering Ledelse af byggeprocessen Procesrådgivning Økonomisk og tidsmæssig styring Totaløkonomi og finansieringsforhold Energirådgivning Indretning. DEAS profil 17

18 offentligt privat partnerskab med DEAS som partner 18 DEAS profil

19 Offentligt Privat Partnerskab Offentligt Privat Partnerskab (OPP) er en forholdsvis ny samarbejdsform, som sikrer bedre økonomi og en højere grad af kvalitet i etablering og drift af offentlige anlæg og bygninger. OPP adskiller sig fra andre offentlige udbud ved at lade den private part stå for finansiering og drift, samt være ejer af anlægget/bygningen. Tanken bag OPP er, at finansiering, opførelse, drift, vedligeholdelse og serviceydelser samles i én opgave i et langvarigt og forpligtende samarbejde. De risici, der er knyttet til opgaven vurderes på forhånd og fordeles mellem den private og den offentlige part, så hver delopgave håndteres af den part, der har spidskompetence inden for området. Dermed motiverer og udfordrer OPP de involverede parter til at tænke kreativt og i langsigtede totaløkonomiske helhedsløsninger. Flere OPP-projekter Siden introduktionen af OPP i Danmark har DEAS deltaget i stort set alle udbud og er markedsledende på området. Vi er medejer af fire OPP-projekter: OPP Vildbjerg Skole A/S, OPP Hobro Tinglysningsret A/S, OPP Ørstedskolen A/S, OPP Randers P-Hus A/S. I disse projekter varetager vi drift og vedligehold af ejendommene samt forestår administration af selve OPP-selskabet. Vores erfaringer med disse projekter betyder, at vi kan yde kvalificeret rådgivning til vores kunder om den type samarbejde. Offentligt Privat Samarbejde Offentlig Privat Samarbejde (OPS) eller OPP med offentlig finansiering er en anden samarbejdsform, som er ved at vinde indpas. OPS indeholder de samme elementer som OPP, bortset fra den private finansiering. Ved OPP med offentlig finansiering betaler den offentlige part den samlede anlægssum ved aflevering af bygningen/anlægget. Herefter overgår ejerskabet til det offentlige, mens ansvaret for den fremtidige drift ligger hos den private part. Selvom ejerskabet ligger hos det offentlige har den private part, ved den fortsatte drift, et incitament til at projektere og opføre bygningen med fokus på den fremtidige drift og vedligeholdelse. Vi er medejer af OPS-projektet Frederikshavn Byskole A/S. Vi varetager drift og vedligehold samt forestår administration af selve OPS-selskabet. Vi tilbyder Orientering til offentlige beslutningstagere om OPP/OPS Administration af OPP / OPS-kontrakter og -selskaber Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner. DEAS profil 19

20 20 DEAS profil

21 Kvalificeret byggeteknisk rådgivning Alle byggeprojekter er som udgangspunkt udfordret på tre helt centrale parametre: Tid, økonomi og kvalitet. Bygherren skal være tæt på byggeprocessen for at sikre et resultat, der honorerer alle forventninger. DEAS har omfattende erfaringer med byggeteknisk rådgivning og tilbyder at stå for styringen af både større og mindre byggeprojekter, så resultatet svarer til alle aftaler og bygherrens forventninger. DEAS påtager sig kun byggeteknisk rådgivning for eksisterende kunder. Det er vores erfaring, at kendskab til en ejendom, dens ejer og eventuelle beboere er helt afgørende for kvalificeret rådgivning og et godt slutresultat. Kendskab er med andre ord det bedste udgangspunkt for at varetage bygherrens kort- og langsigtede interesser. Synliggørelse af nye værdier Ud over at virkeliggøre bygherrens mål og visioner, bestræber vi os altid på at afdække og synliggøre nye byggetekniske muligheder for derved at øge værdien af det færdige resultat. Og det gælder, hvad enten vi taler om at skabe en tydelig grøn profil i et erhvervsbyggeri, et indbydende gårdmiljø i en boligejendom, eller løse påtrængende miljøproblematikker i forbindelse med fx PCB, asbest eller andet. Vi sammensætter holdet DEAS påtager sig byggeteknisk rådgivning inden for investeringsejendomme, boligejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boligorganisationer. Uanset opgavetype og kundens mål er ambitionen at give en helhedsorienteret rådgivning i byggeprocessen. Derfor sammensætter vi altid det bedst mulige hold til opgaven. Holdet kan bestå af arkitekter, økonomer, jurister, ingeniører og andre specialister. Målrettede energibesparelser Inden udgangen af 2015 er det vores målsætning, at vi skal have reduceret udledningen af CO 2 med mindst 40% på de ejendomme, vi administrerer. Målsætningen er både et udtryk for klimahensyn og for vores ønske om, til stadighed at optimere driften af de ejendomme, vi administrerer. Samtidig er det en selvstændig målsætning, at alle ejendomme i energiklasse D eller lavere skal løftes minimum én energiklasse. Vi tilbyder Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Udarbejdelse af byggeprogrammer Aftaleforhold, udbud og kontrahering Projektering Ledelse af byggeprocessen Procesrådgivning Økonomisk og tidsmæssig styring Totaløkonomi og finansieringsforhold Energirådgivning. DEAS profil 21

22 DEAS BOLIG for et kvalificeret og hurtigt boligsalg DEAS Bolig er et ejendomsmæglerfirma, som foruden salg af ejer- og andelsboliger også udarbejder vurderinger af ejer- og andelsboliger for pengeinstitutter samt for private til brug for andre formål. Endvidere tilbyder DEAS Bolig køberrådgivning. 22 DEAS profil

23 Hos DEAS Bolig arbejder vi ud fra konceptbaserede løsninger enten hvor sælger deltager aktivt i salget, eller hvor hele opgaven løses hos DEAS Bolig. Vi leverer med andre ord enten en selvbetjeningsydelse eller en full-service-ydelse alt efter kundens behov og ønsker. For DEAS Bolig er det væsentligt, at vores produkter er attraktive og gennemskuelige, og at kunderne oplever, at medarbejderne hos DEAS Bolig gør en væsentlig forskel. Vi tager det for givet, at vores kunder forventer høj kvalitet både i forhold til kundebetjening, tilgængelighed og faglighed. Gode samarbejdspartnere DEAS Bolig har omhyggeligt udvalgt et antal samarbejdspartnere, så kunder hos DEAS Bolig opnår konkurrencedygtige vilkår hos udvalgte pengeinstitutter, advokater, finansieringsselskaber og revisorer. DEAS Bolig koordinerer og afstemmer med øvrige kompetencer i DEAS, så kunder med andre ord får en hel pakke af relevante, tilpassede serviceydelser med i købet. DEAS Bolig trækker på DEAS brede og dybe kendskab til alle facetter af ejendomsadministration. Det er en viden, vi bruger aktivt, og som sætter os i stand til at gennemføre et mere kvalificeret og hurtigere salg. Vi tilbyder BASISsalg: Sælger fremviser og forhandler KOMBIsalg: Sælger og mægler arbejder sammen om salget KOMPLETsalg: Mægler fremviser og forhandler Vurderinger for pengeinstitutter og privatpersoner Finansiering via samarbejdspartner. DEAS profil 23

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen

3 Fundamentet er kvalitet og service. 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration. 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen Årsprofil 2009 3 Fundamentet er kvalitet og service 4 Vi er eksperter i ejendomsadministration 7 Ejendomsinvesteringer over landegrænsen 8 Professionelle erhvervsmæglerkompetencer 10 Kundeorienteret rådgivning

Læs mere

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10

Reflex MAJ 2006. Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Reflex MAJ 2006 Ejendomsudvikling på Østerbro Fokus på detailhandlen. Læs mere side 6 Stabil prisudvikling på lejeboliger Ingen tomgang i totalmoderniserede lejemål i Storkøbenhavn. Læs mere side 10 Fokus

Læs mere

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005

Reflex. TEMA: Spot på udlejningen FEBRUAR 2005 Reflex FEBRUAR 2005 Fokus på tomgang Etableringen af en selvstændig udlejningsafdeling forøger antallet af udlejede erhvervslokaler. Læs side 4 Nyt ventelistesystem Vi udvider vores ventelistesystem til

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

erhvervsejendomsmarked

erhvervsejendomsmarked 24 a u g u st 2 0 0 7 03 Havnen i Århus er ved at blive omdannet - udbuddet af De Bynære Havnearealer er i gang. 14 Energibesparelser Dan-Ejendomme as deltog på konferencen Kom godt i gang med energibesparelser

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center

Når du bor til leje i nybyggeri. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne. 12 Ejendomsservice Call Center 18 JUNI 2008 07 Når udlejer kræver adgang til lejemålet Vi beskriver de regler, der bestemmer, hvornår udlejer har ret til at komme ind i dit lejemål. 10 Bedre kommunikation med beboerrepræsentationerne

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20

de nye mæglertyper Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin Centre skummer fløden KØBENHAVN GÅR GRØNT Nyt fra regionerne side 20 MAGASIN OM BYGGerI, ejendom OG INVeSTerING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 2 februar 2012 5. årgang de nye mæglertyper Læs indblik side 8 Investorer vil have Stockholm, Istanbul og Berlin

Læs mere

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE

3TIPS TIL EN MERE EFFEKTIV BESTYRELSE Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet skal højt på listen DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Rollefordeling Få styr på roller og lav et strategisk beredskab Ny dagsorden Spørgsmål om likviditet

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005

Reflex. Tema: Værdiansættelse af ejendomme SEPTEMBER 2005 Reflex SEPTEMBER 2005 Højesteretsdom Ny Højesteretsdom sikrer udlejer kapitalafkast efter boligreguleringslovens 9, stk. 2. Læs mere side 3 Nyt forretningsområde Dan-Ejendomme as åbner dørene for professionelt

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2013. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2013 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 7 Årets resultat 9 Om EG Forretningsområder 17 Logistik & Produktion 18

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

06 Fokus på kundetilfredshed

06 Fokus på kundetilfredshed 27 november 2011 04 Hvem kan få boligydelse? 06 Fokus på kundetilfredshed 14 Da skybruddet ramte Vi gennemgår på læseropfordring de vigtigste betingelser for at få boligydelse, når man er pensionist..

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen

af lejeboliger Debatoplæg Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Debatoplæg Energirenovering af lejeboliger Hvad gør vi og hvordan får vi råd? Konference for beslutnings tagere i ejendoms erhvervet Den 22. april 2010 kl. 09:30-16:30 i DGI-Byen Tietgensgade 65 ved Københavns

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere