Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derfor DEAS. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør. Bo Heide-Ottosen direktør"

Transkript

1 profil

2 3 Derfor DEAS 4 Sådan driver vi forretning 7 En kundeorienteret servicevirksomhed 8 DEAS Ejendomsadministration - vejen til et godt afkast 11 DEAS Facility Services 12 DEAS Erhverv erhvervsmægler for alle 14 Administration og drift til gavn for andelshavere og ejere 16 Bygherrerådgivning der optimerer værdi 18 Offentligt Privat Partnerskab med DEAS som partner 21 Kvalificeret byggeteknisk rådgivning 22 DEAS Bolig for et kvalificeret og hurtigt boligsalg 25 Findbolig.nu seriøs boligudlejning 26 Vision og Strategi 27 Om DEAS

3 Derfor DEAS Dan-Ejendomme as har skiftet navn. Nu hedder vi DEAS. DEAS bygger videre på de værdier og holdninger, der har formet Dan-Ejendomme as. I det nye DEAS skal de gode gener fortsat være retningsstyrende for det, vi vælger at gøre og den måde, vi vælger at gøre det på. Med afsæt i værdier som etik, kvalitet, service, grundighed og faglighed bruger vi de bedste byggesten fra det gamle Dan-Ejendomme as til at forme det ny DEAS. DEAS er Dan-Ejendomme as version 2.0 en opdateret, skarpere og mere målrettet virksomhed, skabt til bedst muligt at realisere vores vision og mål. For hvad er det ultimative ønske, det ønske, som vi deler fuldt og helt med vores kunder? Vi stræber efter det ypperste i forhold til ejendomme, kunder og kundernes kunder. Det fordrer tilfredse medarbejdere. Derfor sætter DEAS branchens højeste mål for den måde, vi behandler vores medarbejdere på. Vi vil være kendt som en af landets bedste arbejdspladser fordi tilfredse, engagerede medarbejdere tænker med virksomheden i stedet for om virksomheden. Og de tænker med kunderne. Det er præcis de medarbejdere, som kan indfri vores og kundernes fælles mål. Det er naturligvis, at mennesker ønsker at bo, handle og arbejde i ejendomme, vi har ansvaret for. Det ønske hviler sjældent på holdninger det er som regel oplevelsen, der løber af med sejren. Derfor skal DEAS være eksponent for den gode oplevelse, for både kunde og lejer. Den måde, vi vælger at organisere os på, og den måde, vi optræder på, skal være gennemsyret af værdiskabende kvalitet og omsorg helt ned i detaljen. Vi vil være et varemærke inden for administration og drift af fast ejendom. DEAS skal være synonym med service, kunnen og faglig stolthed. DEAS skal i ordets bogstavelige forstand være synlig overalt, hvor vi er på ejendommene, i gadebilledet, på tøj, facader, biler, skilte og maskiner. Vores tilstedeværelse på en ejendom skal være et stærkt argument for at ville bo eller arbejde netop her. DEAS forretning vil også i fremtiden hvile på administration og drift af ejendomme. Siden Dan-Ejendomme as start i 1989 har vi levet af at sælge ejendomsadministration og ydelser i tilknytning hertil, fx drift og vedligehold, bygherrerådgivning, ejendomsservice, ejendoms- og erhvervsmæglervirksomhed. Men i fremtiden vil kunderne se en langt mere aktiv rådgivning, hvor fokus i højere grad er på værdiskabelse. Fremover vil Property Asset Management også indgå som en del af vores forretning. Baggrunden er, at kunderne ønsker og forventer et bredere og endnu mere specialiseret udbud af services og forventer en langt mere aktiv forvaltning af deres ejendomme. Her vil vi gerne være med, og her har vi noget at byde ind med. Samtidigt med navneskiftet tager vi et helt nyt domicil i brug, der matcher vores forretning og den måde, vi internt arbejder sammen for at betjene vores kunder. I det konkrete daglige arbejde rykker vi samtidig tættere på kunden, hvad enten der er tale om en investor, en virksomhed eller en boligforening. På den måde sikrer vi bedst, at alt, hvad vi foretager os, tjener kundens interesse. For kundens interesse er DEAS interesse. For at gøre dette vil vi også rykke tættere på kundernes kunder det vil sige lejerne og dermed tættere på ejendommene. Henrik Dahl Jeppesen adm. direktør Bo Heide-Ottosen direktør DEAS profil 3

4 Sådan driver vi forretning I DEAS skal vi tilbyde kunderne attraktive og innovative serviceydelser med fokus på kvaliteten men vi skal mere end det: I DEAS vil vi være de bedste i alt, hvad vi gør i forhold til vores kunder. Hver gang, hele tiden. 4 DEAS profil

5 Aktionærværdi Indtjening og vækst Intern kvalitet Kundeloyalitet Medarbejderloyalitet Kundetilfredshed Medarbejdertilfredshed Kundeservice og -resultater DEAS forretning hviler på administration og drift af ejendomme, ligesom DEAS forretningsmodel også hviler på holdninger og bevidste valg, der med udgangspunkt i menneskers oplevelse og trivsel tjener en række indbyrdes afhængige formål. Udgangspunktet er solidt. I flere år har vi arbejdet systematisk på at løfte kvaliteten af vores ydelser til et højere niveau. I DEAS er uddannelse af medarbejderne en pligt i ordets mest positive forstand. Blandt andet gennem interne uddannelsesprogrammer har vi løbende højnet det faglige niveau hos vores medarbejdere. Medarbejderne bliver dermed dygtigere og mere engagerede i det, de gør. Det lægger kimen til en attraktiv og dynamisk arbejdsplads, som tiltrækker de medarbejdere, vi efterspørger. Nemlig medarbejdere, der deler vores holdninger, har stor personlig dygtighed, stort engagement, stor arbejdsglæde og høj personlig integritet. Og ikke mindst holdninger til og passion for kunderne. Engagement er smitsomt, og når det krydres med faglighed, flid og reel vilje til at løse kundens opgaver på præcis den måde, kunden ønsker, er resultatet tilfredse kunder. Er man vedholdende, bliver tilfredse kunder efterhånden til loyale kunder. Loyale kunder er kunder, som har oplevet en varig forskel. De oplever, at lejerne generelt er blevet mere tilfredse med viceværten. De oplever, at andelsboligforeningens generalforsamling går bedre end året før. Eller måske oplever de, at vores forslag til vedligeholdelsesplan for ejendomsporteføljen viser sig at give en bedre bundlinje, end de havde troet mulig. Loyale kunder anbefaler os til potentielle kunder, og dermed er ringen sluttet. Ingredienserne er til stede, og forarbejdet er gjort men: Det er den konkrete synlighed, der katalyserer processen. Kunder, lejere og samarbejdspartnere vil vide, hvem vi er, hvor vi er, hvad vi siger, og hvad vi gør. DEAS vil være et varemærke inden for rådgivning, administration og drift af fast ejendom. Det ligger i ordet, at varemærker skal kunne ses. DEAS Facility Services bliver fremover den meget synlige del af DEAS. Det er viceværterne og vores øvrige folk i marken, der bliver de direkte eksponenter for den effektivitet og service, varemærket DEAS skal kendes på. Det bliver mere end nogen andre medarbejderne i DEAS Facility Services, der skal sætte handling bag talen om god service. Når DEAS yder god service, skal det kunne ses, at det er DEAS. Let genkendelige uniformer, biler og køretøjer med DEAS logo kombineret med synlige skilte på bygninger og i opgange gør en del af arbejdet. Men det handler i lige så høj grad om menneskeligt nærvær. Om den venlige hilsen. Om forståelsen og tålmodigheden. Og om indlevelsen i kundens konkrete problem. Rettet direkte mod de mennesker, som vi ønsker skal bo, handle og arbejde i de ejendomme, vi har ansvaret for. DEAS profil 5

6

7 En kundeorienteret servicevirksomhed Vi er gode til det, vi gør. Fagligheden er vores største styrke. Med tiden har den traditionelle ejendomsadministration udviklet sig fra at holde regnskab og feje gård til i dag at omfatte gennemprøvede løsninger og specialydelser som administration og drift af bolig- og erhvervsejendomme, forretningsføreraftaler, bygherrerådgivning, byggesagsadministration, drift og vedligehold, udlejning af bolig- og erhvervslejemål, energistyring og meget mere. Der er i dag langt mere behov for management, styring, ledelse af ejendomme og porteføljer end for traditionel administration. Vi har også udvidet forretningsområderne. Især med købet af Kuben Ejendomsadministration A/S i 2010 fik vi nye kunder inden for ejer- og andelsboligforeninger foruden det almene segment. Tilsammen har vi lagt et perfekt grundlag for øget vækst og indtjening. De mange styrker og kompetencer på alle niveauer af virksomheden tegner tydelige konturer af et endnu mere kundeorienteret, endnu mere serviceorienteret og langt mere samarbejdende DEAS. Et DEAS, som forløser vækstpotentialet i takt med, at de mange selvstændige brikker i organisationen passes ind i én sammenhængende enhed med fælles fokus og retning. DEAS rykker først og fremmest tættere på kunden, hvad enten der er tale om en investor, en virksomhed eller en boligforening, Kundens interesser er vores interesser. Vi skal forstå vores kunder og deres mål. Vi skal levere gennemtænkte helhedsløsninger, der virker i praksis for mere end én kunde. DEAS vil være en kundeorienteret servicevirksomhed, der har svaret før, kunden stiller spørgsmålet. Det er her, vores faglige dybde og det tætte samarbejde får stor betydning. Styrken i vores forretning er vores mange faglige kompetencer, kunsten er at se og bruge sammenhængen i disse kompetencer i opgaveløsningen. Det er også det, kunderne kan og skal forvente af os. DEAS bliver fremover meget mere vi og vores end dem og deres i relation til kunderne. Den ændrede holdning til vores kunder bliver den største forskel på Dan-Ejendomme as før og DEAS nu og i fremtiden. DEAS profil 7

8 DEAS Ejendomsadministration Vejen til et godt afkast Aktiv ejendomsforvaltning handler om at pleje og optimere værdier. Sikre, at ejendommens potentiale udnyttes bedst muligt. At lejepotentialet er maksimeret, og at ejendommes omkostningsniveau stemmer med anvendelsen og typen af ejendom. 8 DEAS profil

9 Ved at arbejde tæt sammen med kunden sikrer vi, at kundens forventninger og mål med den enkelte ejendom bliver indfriet. Den gode ejendomsforvalter må aldrig tabe fokus: Det handler om at skabe værdi for kunden. Det handler om at skabe afkast. Men det handler også om, at tingene skal være rigtige, og tingene skal følges tæt. Det gælder både den enkelte ejendom og den enkelte lejer. Samtidig handler god forvaltning om service og tilgængelighed. Vores kunder skal opleve, at vi 24 timer i døgnet tager ansvar for deres ejendomme samt de virksomheder og mennesker, der bor og arbejder i ejendommene. Det er vores kunders kunder, og kundernes kunder har en meget central plads i vores tilgang til ejendomsadministration. Den lovgivning, der regulerer erhvervs- og boligområdet, er med tiden blevet uhyre kompleks. Derfor handler professionel ejendomsforvaltning i dag om langt mere end blot at sende opkrævninger. Der kræves specialister og viden. Vores styrke er, at vores medarbejderes faglige viden er i top. Det er med til, at vi hele tiden tænker i innovative og helhedsorienterede løsninger. På den måde kan vi give vores kunder de bedste løsninger med fokus på service og kvalitet. Det vi gør, det skal vi gøre ordentligt. Butikscentre DEAS administrerer flere butikscentre for kunder, der sideløbende drager fordel af vores detailhandelsspecialisters indgående kendskab til forbrugeradfærd og tendenser. Et butikscenter kræver aktivt management. I et butikscenter er der stor fokus på den rette lejersammensætning for at få centret til at fungere som helhed. Vi søger derfor hele tiden det miks af butikker, som i kombination med et godt indeklima og en tiltalende udsmykning skaber et attraktivt shoppingmiljø. Når den daglige drift og vedligeholdelse samtidig er i top, er det formularen på et velfungerende butikscenter med en sund økonomi for både lejere og ejere af centret. Vi tilbyder Centermanagement/-administration Centerudvikling Kommerciel rådgivning Rapportering og analyser Markedslejereguleringer Afståelser og erhvervsudlejning Bygherrerådgivning. Erhvervsejendomme Boligejendomme Handlekraft, service og markedskendskab er nøgleord, når vi taler om erhvervsejendomme. Vores forretningsmodel bygger på, at vi er tæt på lejerne virksomhederne i de lokaler, vi administrerer for vores kunder. Nærheden til erhvervslejerne gør, at vi løbende har førstehåndsviden om lokalebehov, som gør det muligt at fastholde og tiltrække attraktive erhvervslejere. Den aktive forvaltning kombineret med nærheden til erhvervslejerne skaber grundlaget for, at vi sammen med kunderne kan optimere værdierne. Vi tilbyder Ejendomsadministration Vedligeholdelses- og handlingsplaner Driftsplanlægning Udlejning og markedsføring Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Byggesagsadministration Indretning af erhvervslejemål Markedslejereguleringer. Hjemmet er ukrænkeligt, og hjemmet er det eneste sted, hvor vi kan være helt private. Skal du være god til at administrere private boligudlejningsejendomme, skal du have ægte interesse for de mennesker, der lever i ejendommene, og forstå deres behov. Mennesker skal trives i ejendomme, vi har ansvaret for, og derfor har vores viceværter en tæt, daglig dialog med lejerne ud på ejendommene. Det er med til at skabe tillid hos kunder og lejere. Og tillid skaber værdi. Vores store kendskab til den enkelte ejendom kommer ikke bare lejerne til gode, men også kunderne. Med vores handlingsplaner sikrer vi en planlagt og styret udvikling af ejendommen inden for de aftalte, økonomiske rammer. Det giver værdi. Vi tilbyder Ejendomsadministration Vedligeholdelsesplaner Driftsplanlægning og styring af viceværter Udlejning og ventelisteadministration Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Byggesagsadministration Lejlighedsmoderniseringer. DEAS profil 9

10

11 DEAS FACILITY SERVICES I DEAS hænger drift og administration sammen. Når vi står for den overordnede administration af ejendommen, er det naturligt, at vi også står for alle de praktiske funktioner, der både får ejendommen til at fungere og samtidig gør bygning og omgivelser til et rart sted at arbejde og bo i. DEAS Facility Services leverer den fysiske service på ejendommene. Vores viceværter, varmemestre, gartnere, receptionister, kantinemedarbejdere og alt andet personale arbejder efter et præcist servicekoncept, der meget nøje beskriver arbejdets omfang og den kvalitet, vi står inde for hos DEAS. For DEAS er det helt afgørende, at alle medarbejdere ser det som deres opgave at tage ansvar for kunde, ejendom og lejer. At tage ansvar betyder, at man gør tingene færdige til tiden i en kvalitet, som kunde og lejer kan både se og mærke. Hver enkelt vicevært, gartner eller receptionist bliver på den måde kundernes troværdige og vellidte ambassadører. DEAS Facility Services vil være kendt for god service. Derfor vil vores servicemedarbejdere, vores skilte og vores materiel i de kommende måneder og år bliver stadigt mere synlige på bygningerne og i bybilledet generelt. God service har altid et navn, og derfor er det et selvstændigt mål for DEAS at øge omverdenens kendskab til vores virksomhed, vores værdier og ikke mindste de mange ydelser, vi leverer. Intet sted bliver vi testet så effektivt og pålideligt som ude på vores mange ejendomme rundt omkring i byerne. Her tæller kun vedvarende gode oplevelser for kun tilfredse lejere kan skabe værdi for kunderne. Tag os med fra starten Når DEAS får ansvaret for en ny ejendom, bliver DEAS Facility Services koblet på for at sikre, at der er sammenhæng mellem projektering, indretning, opførelse og drift. Set fra kundens synspunkt er der klare fordele ved at lade DEAS Facility Services komme på banen allerede, når idéerne bliver undfanget. Når ejendommens formål, ejendommens indretning og ejendommens drift tænkes sammen på den mest vellykkede måde, er der skabt et ualmindeligt godt grundlag for en effektiv og serviceorienteret drift. Helhedstænkning i planlægningen sparer mange ærgrelser senere hen i form af uhensigtsmæssige indretninger og arbejdsgange, som kan være svære at ændre senere. DEAS profil 11

12 DEAS ERHVERV erhvervsmægler for alle DEAS Erhverv vil være landets ledende erhvervsmæglervirksomhed med tilbud om alt inden for udlejning, vurdering, køb og salg af erhvervs- og investeringsejendomme. 12 DEAS profil

13 erhvervsudlejning DEAS Erhverv er specialister inden for udlejning af kontor- og domicilejendomme, udlejning af industri- og produktionsejendomme, udlejning af detailbutikker og centerejendomme samt køb, salg og vurdering af investeringsejendomme. Afsættet er stærkt. Vores indsigt i moderne byggemetoder, ejendomsjura og ejendomsadministration gør, at salgsprocessen er i professionelle og trygge hænder hele vejen rundt. Vores mæglere er løbende på skolebænken for at tilegne sig den nyeste viden og har samtidig fokus på at dyrke præcis de relationer, der ender i en lejekontrakt, et køb eller et salg. Samtidig er det vigtigt for os, at vores kunder kender og har adgang til alle de fordele, der er ved at være kunde i DEAS. DEAS Erhverv koordinerer og afstemmer med øvrige kompetencer i DEAS, så kunder med andre ord får en hel pakke af relevante, tilpassede serviceydelser med i købet. I DEAS Erhverv arbejder vi med udgangspunkt i det enkelte lejemål og den enkelte ejendom og kunde hver sag er en individuel sag, der kræver individuelle løsninger. Vores reaktionstid er kort, og vi sætter os grundigt ind i kundernes behov, ønsker og succeskriterier. Salg og vurdering af investerings- og brugerejendomme DEAS Erhverv er specialister i salg af investeringsejendomme. Gennem årene har vi under navnet JKE formidlet ejendomme i alle kategorier lige fra den lille butiksejerlejlighed til strøgejendomme, kontorejendomme, bolig- og erhvervs ejendomme og boligudlejningsejendomme. Vi varetager også sælgers interesse ved salg af brugerejendomme til kontor, industri, håndværk, butik, undervisning og logistik. Vi tilbyder Salg af investeringsejendomme Sale & Lease Back Salg af boligudlejningsejendomme Salg af brugerejendomme Køberrådgivning Vurdering. Det fuldstændige overblik 24 timer i døgnet I DEAS Erhverv må kunderne gerne kigge os over skulderen. Det forventer vi faktisk, at kunderne gør, for hvem vil ikke gerne vide, hvordan det går med udlejnings- eller salgsarbejdet. Derfor var vi også den første erhvervsejendomsmægler i Danmark, som tilbød kunderne online-rapportering 24 timer i døgnet. DEAS Erhvervs kunder behøver blot at logge sig ind på vores hjemmeside for at kunne læse om de aktiviteter, vi har sat i gang, om fremvisninger, om forhandlinger, om responsen og kvaliteten af den og meget mere. Online-adgangen giver kunden her og nu viden om markedets reaktioner, hvilket er med til at give kunden et optimalt beslutningsgrundlag. Og så er det jo altid rart at konstatere, at der arbejdes på sagen hele døgnet. Vi tilbyder Adgang til online-rapportering døgnet rundt Udskrift af statusrapport Flere brugere kan få samme adgang. DEAS profil 13

14 administration og Drift til gavn for ANDelshavere og ejere Det er blevet en stadig mere kompleks opgave at drive foreningsejendomme. Det skyldes flere forhold, men måske først og fremmest, at ejere og andelshavere ofte er direkte involveret i den daglige drift. DEAS har omfattende indsigt i administration og drift af ejerforeninger og andelsboligforeninger. Vi kender udfordringerne helt ud i detaljerne. Derfor har vi valgt at oprette dedikerede afdelinger og teams, som udelukkende arbejder med enten andelsboligforeninger eller ejerforeninger. Vores know-how sikrer, at vi kan levere kvalitet på et ensartet højt niveau til gavn for andelshaverne og ejerne. 14 DEAS profil

15 Ejerforeninger En professionel samarbejdspartner Ejerforeninger har ofte helt forskellige behov og ønsker i forbindelse med løsning af de daglige økonomiske og administrative opgaver. Derfor må administrationen af den enkelte ejendom nødvendigvis være målrettet hver enkelt forenings specifikke behov. Det er det bedste udgangspunkt for en vellykket administration og et godt samarbejde. Som foreningens professionelle samarbejdspartner klarer vi alle de konkrete og praktiske opgaver, der skal løses. Vores kompetente og veluddannede medarbejdere sikrer, at foreningens bestyrelse har et solidt beslutningsgrundlag og kan koncentrere sig om alle overordnede og mere langsigtede beslutninger for foreningen. Vi er tæt på dig Det er helt centralt for DEAS, at alle skal have en god oplevelse, når de bor og/eller arbejder i en ejerforening, som vi administrerer. Derfor har vi også fokus på at være tilgængelige for alle, der har brug for at være i dialog med os uanset tid og sted. Vi tilbyder Ejendomsadministration Juridisk og økonomisk rådgivning Byggesagsadministration Byggeteknisk rådgivning og vedligeholdelsesplaner Ejendomsservice Energistyring. Andelsboligforeninger Foreningens sparringspartner Administration af andelsboligforeninger er blevet mere kompliceret ikke blot juridisk, men også økonomisk. Det betyder, at den enkelte andelsboligforening ofte står over for nye og ændrede udfordringer, fx i forhold til finansiering. De omskiftelige forhold gør det særlig vigtigt, at DEAS som ejendomsadministrator, skaber stabilitet, enkelhed og gennemsigtighed for beboere og brugere af ejendommen både når det drejer sig om foreningens økonomi og om driften af foreningens ejendom. Vi er tæt på dig Det er vigtigt for os, at alle skal have en god oplevelse, når de bor og/eller arbejder i en andelsboligforening, som vi administrerer. Derfor tilbyder vi ikke blot professionel og fagligt kvalificeret rådgivning, vi lægger os også i selen for at være tilgængelige for alle, der har brug for at være i dialog med os uanset tid og sted. Vi tilbyder Ejendomsadministration Juridisk og økonomisk rådgivning Byggesagsadministration Byggeteknisk rådgivning og vedligeholdelsesplaner Ejendomsservice Energistyring. DEAS profil 15

16 Bygherrerådgivning der optimerer værdi En lang række af DEAS kunder arbejder meget aktivt med deres ejendomme. Det gælder især inden for detail- og erhvervsejendomme, hvor udvidelser, justeringer og løbende forbedringer er en naturlig del af forretningsudviklingen. Det kræver både viden og overblik samt ikke mindst den form for erfaringer, der kommer af at have set mange gode og en del mindre gode løsninger rundt omkring. For DEAS handler ordentlig bygherrerådgivning om langt mere end nogle velmente forslag til, hvor vinduerne skal sidde og skillevæggene stå. 16 DEAS profil

17 Det handler for det første om at kende lovgivning og servitutter helt ned på lokalt plan. Derved undgås spild af tid og penge, når det efterfølgende viser sig, at de lokale bestemmelser for adgangsforhold eller parkeringspladser var anderledes, end man først troede. Det handler også om at tænke driften ind i bygningen. Hos DEAS tager vores arbejde for en bygherre udgangspunkt i, at vi forsætter samarbejdet, når bygningen er afleveret. Det betyder fx, at vi søger at optimere facadevedligeholdelsen, naturligvis med fuld respekt for det arkitektoniske udtryk. Vi tænker måske også på, hvordan de fysisk rammer spiller samme med den daglige rengøring som en del af indeklimaet. Eller vi tænker på, at indretning skal være dynamisk, fordi medarbejdere eller butikker jævnligt flytter rundt. Og så handler rådgivningen naturligvis om generel kommerciel indsigt og evnen til at kunne indarbejde den enkelte virksomheds eller butiks ønsker og behov i bygningen og lejemålet. DEAS har forståelsen, indsigten og erfaringen til at kunne udføre denne rådgivning. Vi tænker med andre ord på en bygning i daglig brug, der kræver inspirerende rammer med indbygget fleksibilitet. Når vores rådgivning lykkes bedst, må vores kunder og kundernes kunder gerne have samme oplevelse med bygningen som med et velsiddende stykke tøj: Det passer perfekt og føles godt. DEAS har årelang ekspertise inden for administration, drift og udvikling af detail- og erhvervsejendomme. Det betyder ikke blot, at vi har et dybt og bredt kendskab til alle de tekniske arkitektoniske, juridiske, økonomiske og kommercielle muligheder, der byder sig, vi kender også alle faldgruberne. Det er den ekspertise, vi bringer i spil i vores rådgivning til ejere af detail- og erhvervsejendomme. DEAS bygherrerådgivning tager naturligvis altid udgangspunkt i kundens forretnings- og investerings filosofi. Vi tænker bygherrens og kundens forretning ind i vores rådgivning. Det betyder, dels at vi bringer alle vores kompetencer i spil for at nå det bedste resultat, dels at vi påtager os en rolle som aktiv og nærværende facilitator i bestræbelserne på at identificere og realisere den rigtige løsning. Vi tilbyder Forretningsorienteret bygherrerådgivning Udarbejdelse af byggeprogrammer Aftaleforhold, udbud og kontrahering Projektering Ledelse af byggeprocessen Procesrådgivning Økonomisk og tidsmæssig styring Totaløkonomi og finansieringsforhold Energirådgivning Indretning. DEAS profil 17

18 offentligt privat partnerskab med DEAS som partner 18 DEAS profil

19 Offentligt Privat Partnerskab Offentligt Privat Partnerskab (OPP) er en forholdsvis ny samarbejdsform, som sikrer bedre økonomi og en højere grad af kvalitet i etablering og drift af offentlige anlæg og bygninger. OPP adskiller sig fra andre offentlige udbud ved at lade den private part stå for finansiering og drift, samt være ejer af anlægget/bygningen. Tanken bag OPP er, at finansiering, opførelse, drift, vedligeholdelse og serviceydelser samles i én opgave i et langvarigt og forpligtende samarbejde. De risici, der er knyttet til opgaven vurderes på forhånd og fordeles mellem den private og den offentlige part, så hver delopgave håndteres af den part, der har spidskompetence inden for området. Dermed motiverer og udfordrer OPP de involverede parter til at tænke kreativt og i langsigtede totaløkonomiske helhedsløsninger. Flere OPP-projekter Siden introduktionen af OPP i Danmark har DEAS deltaget i stort set alle udbud og er markedsledende på området. Vi er medejer af fire OPP-projekter: OPP Vildbjerg Skole A/S, OPP Hobro Tinglysningsret A/S, OPP Ørstedskolen A/S, OPP Randers P-Hus A/S. I disse projekter varetager vi drift og vedligehold af ejendommene samt forestår administration af selve OPP-selskabet. Vores erfaringer med disse projekter betyder, at vi kan yde kvalificeret rådgivning til vores kunder om den type samarbejde. Offentligt Privat Samarbejde Offentlig Privat Samarbejde (OPS) eller OPP med offentlig finansiering er en anden samarbejdsform, som er ved at vinde indpas. OPS indeholder de samme elementer som OPP, bortset fra den private finansiering. Ved OPP med offentlig finansiering betaler den offentlige part den samlede anlægssum ved aflevering af bygningen/anlægget. Herefter overgår ejerskabet til det offentlige, mens ansvaret for den fremtidige drift ligger hos den private part. Selvom ejerskabet ligger hos det offentlige har den private part, ved den fortsatte drift, et incitament til at projektere og opføre bygningen med fokus på den fremtidige drift og vedligeholdelse. Vi er medejer af OPS-projektet Frederikshavn Byskole A/S. Vi varetager drift og vedligehold samt forestår administration af selve OPS-selskabet. Vi tilbyder Orientering til offentlige beslutningstagere om OPP/OPS Administration af OPP / OPS-kontrakter og -selskaber Udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner. DEAS profil 19

20 20 DEAS profil

21 Kvalificeret byggeteknisk rådgivning Alle byggeprojekter er som udgangspunkt udfordret på tre helt centrale parametre: Tid, økonomi og kvalitet. Bygherren skal være tæt på byggeprocessen for at sikre et resultat, der honorerer alle forventninger. DEAS har omfattende erfaringer med byggeteknisk rådgivning og tilbyder at stå for styringen af både større og mindre byggeprojekter, så resultatet svarer til alle aftaler og bygherrens forventninger. DEAS påtager sig kun byggeteknisk rådgivning for eksisterende kunder. Det er vores erfaring, at kendskab til en ejendom, dens ejer og eventuelle beboere er helt afgørende for kvalificeret rådgivning og et godt slutresultat. Kendskab er med andre ord det bedste udgangspunkt for at varetage bygherrens kort- og langsigtede interesser. Synliggørelse af nye værdier Ud over at virkeliggøre bygherrens mål og visioner, bestræber vi os altid på at afdække og synliggøre nye byggetekniske muligheder for derved at øge værdien af det færdige resultat. Og det gælder, hvad enten vi taler om at skabe en tydelig grøn profil i et erhvervsbyggeri, et indbydende gårdmiljø i en boligejendom, eller løse påtrængende miljøproblematikker i forbindelse med fx PCB, asbest eller andet. Vi sammensætter holdet DEAS påtager sig byggeteknisk rådgivning inden for investeringsejendomme, boligejendomme, erhvervsejendomme, butikscentre, andelsboligforeninger, ejerforeninger og almene boligorganisationer. Uanset opgavetype og kundens mål er ambitionen at give en helhedsorienteret rådgivning i byggeprocessen. Derfor sammensætter vi altid det bedst mulige hold til opgaven. Holdet kan bestå af arkitekter, økonomer, jurister, ingeniører og andre specialister. Målrettede energibesparelser Inden udgangen af 2015 er det vores målsætning, at vi skal have reduceret udledningen af CO 2 med mindst 40% på de ejendomme, vi administrerer. Målsætningen er både et udtryk for klimahensyn og for vores ønske om, til stadighed at optimere driften af de ejendomme, vi administrerer. Samtidig er det en selvstændig målsætning, at alle ejendomme i energiklasse D eller lavere skal løftes minimum én energiklasse. Vi tilbyder Bygherrerådgivning/byggeteknisk rådgivning Udarbejdelse af byggeprogrammer Aftaleforhold, udbud og kontrahering Projektering Ledelse af byggeprocessen Procesrådgivning Økonomisk og tidsmæssig styring Totaløkonomi og finansieringsforhold Energirådgivning. DEAS profil 21

22 DEAS BOLIG for et kvalificeret og hurtigt boligsalg DEAS Bolig er et ejendomsmæglerfirma, som foruden salg af ejer- og andelsboliger også udarbejder vurderinger af ejer- og andelsboliger for pengeinstitutter samt for private til brug for andre formål. Endvidere tilbyder DEAS Bolig køberrådgivning. 22 DEAS profil

23 Hos DEAS Bolig arbejder vi ud fra konceptbaserede løsninger enten hvor sælger deltager aktivt i salget, eller hvor hele opgaven løses hos DEAS Bolig. Vi leverer med andre ord enten en selvbetjeningsydelse eller en full-service-ydelse alt efter kundens behov og ønsker. For DEAS Bolig er det væsentligt, at vores produkter er attraktive og gennemskuelige, og at kunderne oplever, at medarbejderne hos DEAS Bolig gør en væsentlig forskel. Vi tager det for givet, at vores kunder forventer høj kvalitet både i forhold til kundebetjening, tilgængelighed og faglighed. Gode samarbejdspartnere DEAS Bolig har omhyggeligt udvalgt et antal samarbejdspartnere, så kunder hos DEAS Bolig opnår konkurrencedygtige vilkår hos udvalgte pengeinstitutter, advokater, finansieringsselskaber og revisorer. DEAS Bolig koordinerer og afstemmer med øvrige kompetencer i DEAS, så kunder med andre ord får en hel pakke af relevante, tilpassede serviceydelser med i købet. DEAS Bolig trækker på DEAS brede og dybe kendskab til alle facetter af ejendomsadministration. Det er en viden, vi bruger aktivt, og som sætter os i stand til at gennemføre et mere kvalificeret og hurtigere salg. Vi tilbyder BASISsalg: Sælger fremviser og forhandler KOMBIsalg: Sælger og mægler arbejder sammen om salget KOMPLETsalg: Mægler fremviser og forhandler Vurderinger for pengeinstitutter og privatpersoner Finansiering via samarbejdspartner. DEAS profil 23

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe

Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejeopstilling for lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal, Ribe Lejemålet Bøge Alle 2, 1. sal 6760 Ribe Sagsnr. 20-374-4001-6 Attraktiv placering tæt ved Ribes charmerende midtby Ejendommen er let tilgængelig med

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Østergade 4, 1. th., 7500 Holstebro Lejemålet Østergade 4, 1.th. 7500 Holstebro Sagsnr. 12-208-2052-10 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom Gode

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejeopstilling for lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th., Århus N Lejemålet Katrinebjergvej 63, st. th. Århus N Sagsnr. 7-21.582 Centralt beliggende lejemål i beboelsesejendom Fine skiltningsmuligheder/høj

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro

Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejeopstilling for lejemålet Brotorvet 3, 7500 Holstebro Lejemålet Brotorvet 3 7500 Holstebro Sagsnr. 7-21.381 Attraktiv placering på gågade Spændende område i stor udvikling Pæn og velordnet ejendom 2

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Vesterbro 21A, 1., 9000 Aalborg Lejemålet Vesterbro 21A 1. 9000 Aalborg Sagsnr. 11-349-2-8 Attraktivt beliggende kontorlejemål Charmerende og velordnet ejendom Velindrettede

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby

Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejeopstilling for lejemålet Lille Borgergade 19, 1., 9400 Nørresundby Lejemålet Lille Borgergade 19, 1. 9400 Nørresundby Sagsnr. 7-21.482 Attraktiv placering tæt på Aalborgs centrum Pæn og velvedligeholdt

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Bredgade 30, 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Bredgade 30, 1. 7400 Herning Sagsnr. 11-718 Central beliggende på gågaden Lige over for Føtex 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse.

Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejeopstilling for lejemålet Jernbanegade 2b, 4200 Slagelse. Lejemålet Jernbanegade 2b 4200 Slagelse Sagsnr. 11-224-200-4 Super velbeliggende butikslejemål Velegnet for den mindre butiksdrivende 2 Indhold

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg

Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejeopstilling for lejemålet Dagmar Centret 4, 8660 Skanderborg Lejemålet Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N

Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejeopstilling for lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st., butik, Århus N Lejemålet Tordenskjoldsgade 19, st. 8200 Aarhus N Sagsnr. 11-790-17-2 Attraktiv placering Pæn og velordnet ejendom Stor reklameværdi

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Lejemålet Sohngårdsholmsvej 51A, 9000 Aalborg Sagsnr. 7-21.454 Stort lejemål med gode offentlige transportmuligheder Attraktiv placering

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød

Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejeopstilling for lejemålet Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød Lejemålet Engholm Parkvej 8 3450 Allerød Sagsnr. 98-141-1-3 Eftertragtet erhvervsområde i Allerød Kort afstand til Hillerødmotorvejen Gode busforbindelser

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N

Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejeopstilling for lejemålet Mimersgade 39-43, 2200 København N Lejemålet Mimersgade 39-43 2200 København N Sagsnr. 7-21.457 Flot, centralt beliggende, domicilejendom i hjertet af Nørrebro. Ejendommen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted

Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejeopstilling for lejemålet Torvet 1, 2. tv., 4100 Ringsted Lejemålet Torvet 1, 2. tv. 4100 Ringsted Sagsnr. 236-2322 Kontorlejemål på 2. sal Beliggende i den smukke Børsbygning midt i byen Velegnet for

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET DAGMAR CENTRET 4, 8660 SKANDERBORG LEJEMÅLET Dagmarcentret 4 8660 Skanderborg Sagsnr. 7-21.499 Attraktiv placering Spændende udviklingsområde med stor aktivitet Stort lyst

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, 1. sal, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, 1. sal 1263 København K Sagsnr. 1022-2 Charme, stil og kvalitet samles i disse attraktive lokaler på Esplanaden

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Algade 92, 9700 Brønderslev Lejemålet Algade 92 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-107 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering Gode parkeringsforhold lige ved lejemålet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K

Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for lejemålet Kvæsthusgade 5C, 1251 København K Lejeopstilling for ejendommen Kvæsthusgade 5C, 1., 2., 3., 4. og 5. sal 1251 København K Nyhavnskvarteret over for Skuespillerhuset Præsentabelt

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K

Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for lejemålet Vimmelskaftet 48, 2. sal, 1161 København K Lejeopstilling for ejendommen Vimmelskaftet 48, 2. sal 1161 København K Sagsnr. 7-20.989 Kontorlejemål midt på Strøget 162 m 2 midt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, st., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 16A, st. 1256 København K Sagsnr. 1064-2 Unikt og stemningsfuldt lejemål Attraktiv placering nær Amalienborg i rolige

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet

Lejeopstilling for lejemålet Lejeopstilling for lejemålet GRENÅVEJ 719, st., LØGTEN, 8541 SKØDSTRUP Lejemålet Grenåvej 719, st., Løgten 8541 Skødstrup Sagsnr. 12-211-3301-2 Synlig beliggenhed på trafikeret gennemfartsvej Pæn og velholdt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Østre Kanalgade 16, st., 9000 Aalborg Lejemålet Østre Kanalgade 16, st. 9000 Aalborg Sagsnr. 103-115-71 Regulært kontorlejemål beliggende i hyggeligt havnemiljø Mulighed for

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg

Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejeopstilling for lejemålet Ågade 9, 9000 Aalborg Lejemålet Ågade 9 9000 Aalborg Sagsnr. 20-401-4001-2 Central beliggenhed i Aalborg centrum Gode parkeringsmuligheder mod betaling lige ved lejemålet Lejemålet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V

Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejeopstilling for lejemålet Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th., 1550 København V Lejemålene Rådhuspladsen 55, 3. sal og 4. th. 1550 København V Sagsnr. 21.550 Smuk, klassisk og charmerende ejendom på

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 16A, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 16A, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.570 Pænt og hyggeligt showroom/kontor Attraktiv placering nær Amalienborg

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejeopstilling for lejemålet Nygade 5, 2. sal, 1164 København K Lejemålet Nygade 5, 2. sal 1164 København K Sagsnr. 7-21-487 Charmerende lejemål til alle former for mindre virksomheder Gode offentlige

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, mezz., 1256 københavn k Lejemålet Amaliegade 45, mezz. 1256 København K Sagsnr. 1023-2 Kontor i karakterfuld og yderst præsentabel ejendom Kontorer i varierede

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET AMAGERTORV 17, 3. SAL, 1160 KØBENHAVN K LEJEMÅLET Amagertorv 17, 3. sal 1160 København K Sagsnr. 1120-2 Spændende lejemål med udsigt, charme og en fantastisk beliggenhed på

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejeopstilling for lejemålet Firskovvej 23, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby Lejemålet Firskovvej 23, 1. sal 2800 Kgs. Lyngby Sagsnr. 7-21.230 Kontorlejemål med reklameværdi overfor de mange trafikanter på Firskovvej

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde

Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejeopstilling for lejemålet Ringstedvej 22, 2. th., 4000 Roskilde Lejemålet Ringstedvej 22, 2. th. 4000 Roskilde Sagsnr. 7-21.109 406 m 2 lyst lejemål i nyere ejendom Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Lyngbyvej 20, st., 2100 København Ø Lejemålet Lyngbyvej 20, st. 2100 København Ø Sagsnr. 7-21.506 Skal din virksomhed være en del af en flot og præsentabel flerbrugerejendom?

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv.

Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejeopstilling for lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. Lejemålet Gothersgade 137, 4. tv. 1123 København K Sagsnr. 61-282-1050-4 226,7 m² lys og velindrettet kontor og/eller klinik i Gothersgade Beliggende

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø

Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejeopstilling for lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Lejemålet Østerbrogade 114, 1. sal, 2100 København Ø Sagsnr. 21.153 Attraktiv beliggenhed på livlig handelsgade Momsfrit lejemål

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene

Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejeopstilling for lejemålet Baldersbuen 57, 2640 Hedehusene Lejemålet Baldersbuen 57 2640 Hedehusene Sagsnr. 7-21.595 Produktionsejendom med tilhørende kontorer God placering i udbygget erhvervsområde

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K

Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejeopstilling for lejemålet Esplanaden 46, stuen, 1263 København K Lejemålet Esplanaden 46, stuen 1263 København K Sagsnr. 7-21.426 260 m² til butik, café, restaurant eller til kontor med behov for at

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejemålet Rådhustorvet 13-19 8700 Horsens Sagsnr. 11-390-1002-4 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom med gode

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejemålet Nørre Voldgade 90 1358 København K Sagsnr. 7-21.476 Lyse moderne lokaler i klassisk miljø Mange indretningsmuligheder for den

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup

Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejeopstilling for lejemålet Banestrøget 13, 2. sal, 2630 Høje Tåstrup Lejemålet Banestrøget 13, 2. sal 2630 Høje Tåstrup Sagsnr. 7-21.529 Kontorlejemål med god planløsning Attraktiv placering nær motorvejsnettet

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F.

Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. Lejeopstilling for lejemålet Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. Lejemålet Fejøgade 1 4800 Nykøbing F. Sagsnr. 236-2297 Nyindrettet kontor-/ erhvervslejemål Lejemål fra ca. 400 m 2 og opefter Kan indrettes efter

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund

Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st., 3600 Frederikssund 1 Lejeopstilling for ejendommen Jernbanegade 13 A, st. 3600 Frederikssund Sagsnr. 7-20.885 Lyst og velbeliggende lejemål midt på

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLENE AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7, ST., 6400 SØNDERBORG

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLENE AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7, ST., 6400 SØNDERBORG LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLENE AUGUSTENBORG LANDEVEJ 7, ST., 6400 SØNDERBORG LEJEMÅLENE Augustenborg Landevej 7, Stuen 6400 Sønderborg Sagsnr. 12-113 Markant ejendom med stor facade til Augustenborg Landevej

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg

Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejeopstilling for lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue, 6400 Sønderborg Lejemålene Augustenborg Landevej 7, 1. sal og stue 6400 Sønderborg Sagsnr. 7-20.905 Markant ejendom med stor facade

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K

Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejeopstilling for lejemålet Læderstræde 11, 1201 København K Lejemålet Læderstræde 11, 1 + 2 sal 1201 København K Sagsnr. 7-21.526 Attraktivt beliggende på gågaden i indre København. Lyst lejemål med

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Allégade 1 C, st. tv., 8700 Horsens

Lejeopstilling for lejemålet Allégade 1 C, st. tv., 8700 Horsens Lejeopstilling for lejemålet Allégade 1 C, st. tv., 8700 Horsens Lejemålet Allégade 1 C, st. tv. 8700 Horsens Sagsnr. 7-21.290 Allégade er et trafikalt knudepunkt i hjertet af Horsens Stor synlighed og

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Torvet 8, st. + 1. sal, 7400 Herning Lejemålet Torvet 8, st. + 1.sal 7400 Herning Sagsnr. 20-132-A Attraktiv butik Beliggende midt på torvet Med flotte personalefaciliteter

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejeopstilling for lejemålet Nørre Voldgade 90, 1358 København K Lejemålet Nørre Voldgade 90 1358 København K Sagsnr. 11-215 Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter ved Nørreport

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, kld., 1256 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, kld., 1256 København K Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, kld., 1256 København K Lejemålet Amaliegade 45, kld. 1256 København K Sagsnr. 7-21.423 Restaurant, café, butik, showroom, kontor eller andet kreativt erhverv

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

2 Årsprofil 2011. Indhold

2 Årsprofil 2011. Indhold Årsprofil 2011 2 Årsprofil 2011 Indhold 3 Et stærkt fundament for fremtiden 4 Investeringsejendomme Vi sikrer og optimerer værdierne 6 Foreningen i fokus 9 Drift og vedligeholdelse i særklasse 10 Kvalificeret

Læs mere

Virksomhedsprofil Brandbook

Virksomhedsprofil Brandbook Virksomhedsprofil Brandbook KTerhvervsbyg A/S Ryttervangen 18 7323 Give Telefon: 7573 3366 www.klaebel-design.dk www.www.kterhvervsbyg.dk VIRKSOMHEDS- IDENTITET Vision & Mission Vision KTerhvervsbyg A/S

Læs mere

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab

EJERFORENINGER ADMINISTRATION AF. Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag. www.housinggroup.dk. Mere end bare et administrationsselskab Tryghed og tilgængelighed i din dagligdag ADMINISTRATION AF EJERFORENINGER Mere end bare et administrationsselskab "Vi gør en dyd ud af personlig og professionel service, gennemsigtighed og proaktivitet."

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme. Enkelhed på alle niveauer. Nordea Ejendomme Nordea Ejendomme Enkelhed på alle niveauer Nordea Ejendomme Bredgade Den enkle vej Overblik skabt på erfaring Som en af landets største ejendomsforvaltere har Nordea Ejendomme opbygget en stor erfaring

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Hirschsprunghus, Bredevej 2, 2830 Virum

Lejeopstilling for lejemålet Hirschsprunghus, Bredevej 2, 2830 Virum Lejeopstilling for lejemålet Hirschsprunghus, Bredevej 2, 2830 Virum Lejemålet Hirschsprunghus Bredevej 2, bygning A og B 2830 Virum Sagsnr. 7-21.253 Bliv lejer i det nye Hirschsprunghus i det eftertragtede

Læs mere

Professionel assistance fra folk, der kender jer

Professionel assistance fra folk, der kender jer Professionel assistance fra folk, der kender jer Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Eksperter i ejendomsadministration med professionelle kompetencer i alle facetter Michael Tarding Adm. direktør

Læs mere

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre.

EntrÉ. forventninger. 10 vores politik er. Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. GÅ IKKE GLIP AF ENTRÉ EntrÉ Vi har gjort det nemt. Allerede nu kan du tilmelde dig det nye digitale Entré på www.deas.dk/entre. Læs mere på side 12 NR. 28 september 2012 klare forventninger 06 En kundeorienteret

Læs mere

NOV 2015 / HANS ANDERSEN

NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R E N E R G I R E N O V E R I N G A F B Y G N I N G E R, D G N B? M O N E Y F O R N O T H I N G A N D C H I C K S F O R F R E E NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT

Læs mere

E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN

E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN E N E R G I B E S P A R E L S E R C S R O G / E L L E R B U S I N E S S NOV 2015 / HANS ANDERSEN A G E N D A 1. KORT INTRODUKTION TIL DEAS 2. HVORFOR 3 CASES 3. HVORDAN DEAS VÆRKTØJER 4. SPØRGSMÅL 2 3

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg Nybolig Erhverv Aalborg - vi skaber resultater

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Vi står til regnskab. redmark.dk

Vi står til regnskab. redmark.dk Vi står til regnskab redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal, men det er dig der tæller Som en af Danmarks største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed.

Læs mere

NYBOLIG ERHVERV HORSENS - DIN STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNER

NYBOLIG ERHVERV HORSENS - DIN STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNER NYBOLIG ERHVERV HORSENS - DIN STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNER Nybolig Erhverv Horsens Vitus Berings Plads 6 8700 Horsens 8703@nybolig.dk Tlf. 7628 2610 nyboligerhverv.dk/horsens PROJEKTUDVIKLING - VI FÅR

Læs mere

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg

Professionalisme, troværdighed og engagement. Nybolig Erhverv Aalborg Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Aalborg Skibbrogade 3, 3. sal 9000 Aalborg 9100@nybolig.dk Tlf. 9813 4000 nyboligerhverv.dk/aalborg An International Associate of Savills Nybolig

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, 2.th., 1256 København

Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, 2.th., 1256 København Lejeopstilling for lejemålet Amaliegade 45, 2.th., 1256 København Lejemålet Amaliegade 45, 2.th. 1256 København Meget flot og præsentabel hovedejendom nær Churchill Parken og havnefronten Få en rigtig

Læs mere

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s

Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s vision 2020 2 Vision 2020 er udarbejdet i efteråret 2008. Layout og grafisk produktion: Aakjærs a/s VISION 2020 3 "Vi er lejernes første valg!"...sådan siger omverdenen om AAB, når vi kigger dybt i krystalkuglen

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag

AB mod Mission, Vision og Værdigrundlag AB mod 2020 Mission, Vision og Værdigrundlag Arbejdernes Boligforening AB mod 2020 AB har siden 1917 arbejdet målrettet på at sørge for gode boliger til alle. Denne mission er stadig gældende for os både

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER

Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER Odense ALT HVAD DU SKAL VIDE OM DIN ERHVERVSMÆGLER DEN GODE EJENDOMSHANDEL STARTER MED, AT DE RIGTIGE MENNESKER MØDES OG LIDT TIL Hos Nybolig Erhverv Odense tager vi rollen som mægler alvorligt. For det

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd

Sådan finder du bolig i de store studiebyer. de 10 gode råd Sådan finder du bolig i de store studiebyer de 10 gode råd Vi ved, at boligsøgning i de store studiebyer kan være svært. Men både livet og boligmarkedet er fyldt med muligheder og vi vil rigtig gerne hjælpe

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

LOKAL ERHVERVSMÆGLER MED LANDSDÆKKENDE FORMAT

LOKAL ERHVERVSMÆGLER MED LANDSDÆKKENDE FORMAT LOKAL ERHVERVSMÆGLER MED LANDSDÆKKENDE FORMAT Professionalisme, troværdighed og engagement Nybolig Erhverv Vendsyssel Silovej 8 9900 Frederikshavn 9901@nybolig.dk Tlf. 98426400 www.nyboligerhverv.dk/frederikshavn

Læs mere

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS 1 indhold 3 Forord 4 Hovedkonklusioner 5 Baggrund for undersøgelsen 6 7 Sygefravær og medarbejdertilfredshed 8 Tre væsentlige faktorer 9 Den gode mangfoldighedsleder

Læs mere

Passion for tømmerhandel

Passion for tømmerhandel år med byggeri Passion for tømmerhandel Det hele startede i 1974. Drivkraften var en passion for tømmerhandel for medejer Vagn Hansen. Stedet var Øster Jølby midt på Mors, og det blev begyndelsen på den

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT

Sammen kan vi mere. Målsætningsprogram 2009-2015 NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogram 2009-2015 Boligkontoret Danmark Sammen kan vi mere NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT NÆRVÆR MANGFOLDIGHED FÆLLE ENGAGEMENT Målsætningsprogrammet er vedtaget på Boligkontoret

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere