VÆNGERNE. 3 november nyt fra din grundejerforening 41. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆNGERNE. 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang"

Transkript

1 VÆNGERNE 3 november nyt fra din grundejerforening 41. årgang Juletræsfest 14. december 2014 se side 5

2 2 V æ n g e r n e Bestyrelsen Formand: varetager bl.a. foreningens interesser udadtil Michael C. Knudsen Jegstrupvænget Tranbjerg J Tlf.: Kasserer: kontingentopkrævning, økonomi og regnskab Erling Brockhoff Jegstrupvænget 511 Tlf Ansvarsområde 2: drift og vedligeholdelse af foreningens arealer. Steen Boye Jegstrupvænget 159 Tlf.: Telefontid: (17-18) Ansvarsområde 4: blad og hjemmeside Knud Dreier Skovgårdsvænget 210 Sekretær: Jan Smidstrup Jegstrupvænget 599 Ansvarsområde 1: Næstformand, samt vejledning angående forhold mellem grundejer og myndigheder. Elisabeth Orbansen Skovgårdsvænget 194 Ansvarsområde 3: arrangementer og udlejning Daniella Doktor Jegstrupvænget Suppleant: Henrik Henriksen Jegstrupvænget Suppleant: Giuseppe Coco Skovgårdsvænget 542 Tlf.: Kontingentindbetaling til Grundejerforeningen Vængerne: Omkring 85% af grundejerforeningens medlemmer indbetaler kontingentet via betalingsservice. Denne ordning er en stor lettelse for alle, idet kontingentet hermed bliver indbetalt automatisk til grundejerforeningen på sidste betalingsdato. Herved undgås for sen indbetaling, der medfører ekstra arbejde for kassereren, og i nogle tilfælde inkassosager. Er du endnu ikke tilmeldt denne ordning, så henvend dig til undertegnede eller dit pengeinstitut. Mvh. Erling Brockhoff

3 V æ n g e r n e Nyt fra Bestyrelsen! Kære beboere i Vængerne. 3 Efter den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 4. september, hvor vi valgte en helt ny bestyrelse syntes vi lige I skal høre lidt om hvordan vi er kommet i gang og hvad der rører sig i vores område. Vi har efter den ekstraordinære generalforsamling konstitueret os og fordelt områderne imellem os. Det lykkedes os godt, selv om der var lidt kamp om nogle af posterne, hvilket kun var positivt da det vidner om initiativ og arrangement, hvilket også kom til udtryk i form af mange, nye og spændende ideer for vores område. Meget af det arbejde vi beskæftiger os med her i starten er jo en fortsættelse af det arbejde den tidligere bestyrelse har sat i gang. Her tænker jeg specielt på de grønne områder hvor kontrakter jo bare skulle køre videre, men hvor Steen også har forberedt nogle nye aftaler. Vedrørende snerydningen skal vi have et nyt fi rma til at varetage dette, da den tidligere gartner ikke ser sig i stand til at varetage det længere. På arrangement området starter vi op med en juletræsfest, da vi bestemt mener at det burde kunne lade sig gøre i så stor en forening, og vi håber naturligvis at området vil bakke op om dette. På vores andet bestyrelsesmøde havde vi besøg af fi rmaet VISION ARKITEKTER der har fået øje på Orholt Alle 10. (det gamle Bilde) hvor de godt kunne tænke sig at renovere bygningen for at lave nogle attraktive forretninger for området, det de påtænker er: bager, slagter, eller lignende. Vi tænker meget på om det vil genere de omkringboende og derfor er det heller ikke noget, vi bare vil sige ja til. Det skal naturligvis i høring og op på den kommende generalforsamling. Men meget mere om dette senere. På kasserer området har det været meget bøvlet for Erling og mig at blive godkendt. Det skyldes ikke at vi er utilpassede, med kriminelle baggrunde, men at der er en terror lovgivning der gør det yderst vanskeligt for foreninger som vores. På nuværende kan vi godt råde over økonomien men vi kan ikke se vores konti og følge med i balancen. Alt dette, blot for at fortælle at vi i bestyrelsen syntes at vi er kommet rigtigt godt fra start. Rigtig god jul til jer alle. På bestyrelsens vegne. Bestyrelsesformand. Michael C. Knudsen.

4 4 V æ n g e r n e Vængernes serviceside Affald AffaldVarme Aarhus: Kundeservice Affald: Tlf.: Selvbetjening: affald Genbrugsstation (nærmeste): Birkegårdsvej 8, 8361 Hasselager Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7-18, Lørdag - søndag, kl EL og fibernet: AURA Energi, tlf.: eller Østjysk Energi, tlf.: El-kundeservice: , Fibernet: Ved strømsvigt uden for normal åbningstid: Vagthavende på tlf.: Fjernvarme: Tranbjerg Varmeværk: Tlf. kontor: , Tlf.: driftsvagt: Gadelys Man kan melde fejl i gadebelysningen via denne webside hos Energimidt: Kundecenter Gadelys fejlmelding eller på tlf.: Huller i kommunens veje? Du kan melde huller i vejen, skæve fortorvs fliser m.m. på denne webside: eller på eller på telefon: Nb: De mindste veje i området vedligeholdes dog af grundejerforeningen. KabelTV Yousee: yousee.dk, Tlf.: Vand og spildevand: Aarhus Vand A/S: tlf Kundeservice: tlf ,

5 V æ n g e r n e Medlemsarrangement: Juletræsfest på Tranbjerg Skolen Søndag den 14. December kl NB: Tilmelding nødvendig! Grundejerforeningen Vængerne inviterer til juletræsfest for medlemmernes børn & børnebørn, juletræsfesten bliver afholdt på Tranbjerg Skolen (Det gamle Grønløkke Skole). Der vil være kaffe, æbleskiver og så kommer julemanden forbi med en godtepose til de fremmødte børn. Billetpris: 30kr pr person 1 gratis barn u.12 ifl med 1 voksen. Øl & vand kan købes. Billetter : Kan købes ved henvendelse til Daniella Doktor, Jegstrupvænget 567, den November mellem kl. 17 og 19 (bedes respekteret).

6 6 V æ n g e r n e Sne og rydning af sne Det skal du gøre som grundejer Alle har pligt til at rydde sne og foretage glatførebekæmpelse på fortov og sti ud for deres ejendom. Det skal ske lige fra morgenstunden. Ligger din grund langs en privat fællesvej, skal du også rydde sne og bekæmpe is på kørebanen. Husk at rydde og gruse indgange, trapper og pladser omkring affaldsbeholdere og postkasser. Eventuelle brandhaner ud for en grund skal også holdes fri for sne. Husk at du kan påføres erstatningsansvar ved uheld eller ulykker, som sker, fordi du ikke har overholdt din pligt til at bekæmpe glatføre! Kommunen fører tilsyn med, at grundejere opfylder deres forpligtelser. I tilfælde af mangler kan Kommunen lade snerydning og lignende ske for ejers regning. Grundejerforeningen hjælper med snerydningen af de private veje Grundejerforeningen bestiller snerydning af de private fællesveje, hvis der falder mere end ca cm sne. Denne snerydning fratager ikke den enkelte grundejers forpligtigelse, men skal kun betragtes som en hjælp! Det er stadigvæk grundejeren, der har ansvaret for renholdelse og snerydning af fortov og vej.

7 V æ n g e r n e Holder din bil i vejen for sneploven? En sneplov fylder meget på vores små veje og det kan være svært for ploven at komme forbi en parkeret bil. Så tænk lige over, hvordan du parkerer, især hvis der er udsigt til sne. Vi oplever jævnligt, at en vej ikke kan ryddes, fordi en enkelt bil holder i vejen. Og tænk dig om, inden du kører ud eller ind! Snerydning af stierne i Vængerne - nu også i weekenden Grundejerforeningen har lavet denne aftale: Stierne i fællesarealet imellem Skovgårds- og Jegstrupvænget, ryddes alle på hverdage inden kl Der glatførebekæmpes primært med grus alene. Desuden bliver der nu også ryddet for sne i weekenden inden kl. 8, da mange har efterspurgt dette. Mange del af de korte stier i Vængerne ryddes ikke for sne, da vi af erfaring ved, at de ikke benyttes, når der er sne. I Jegstrupvænget bliver der ikke ryddet på stien mellem nr , , , , , , og I Skovgårdsvænget bliver der ikke ryddet på stien mellem nr , og Stierne mellem og bliver dog ryddet. Stien sneryddes ikke Færdsel er på eget ansvar i sne og glatføre Grundejerforeningen Vængerne Aarhus Kommune sparer på snerydning og saltning i vinter Ifølge JP Aarhus er budgettet skåret med 25% i forhold til tidligere. Vores kommunale villaveje tilhører nu den lave såkaldte vinterklasse C2, hvor»der kun bliver ryddet sne og saltet efter meget kraftigt snevejr eller under alvorligt og langvarigt glat føre«, jf kommunens hjemmeside. Desuden ryddes der kun indenfor normal arbejdstid og der glatførebekæmpes normalt ikke! Så det er måske på tide at investere i nye vinterdæk og en god sneskovl. Vi kan desuden håbe på en mild vinter.

8 8 V æ n g e r n e Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2014 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Vængerne, torsdag d. 4. september 2014 på Lokalcenteret, Tranbjerg. Referent: Advokatfuldmægtig Julie Skaarup Christiansen Formanden Walter Wiedenhofer bød velkommen, hvorefter forsamlingen tog fat på dagsordenen. Ad 1) Valg af dirigent Michael Knudsen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, idet den nuværende bestyrelse ønskede at gå af. Michael Knudsen bad herefter om, at bestyrelsen præsenterede sig. Ad 2) Valg til bestyrelsen Michael Knudsen indledte punktet med at oplyse medlemmerne om, at det var vigtigt, at der blev fundet en ny bestyrelse, således at foreningen kan fortsætte. Spørgsmål fra salen: Henrik, 613: Jeg vil foreslå, at dem der ønsker at stille op gør det, og de kan herefter drøfte posterne. Michael Knudsen henviste til vedtægterne, hvorefter det er generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen. Peter Kaas, JV 9: Vi skal holde os til den dagsorden, der er sendt ud. Det skal jeg opfordre til. Jens Dambro, JV 267: Jeg kunne godt tænke mig, at man fortalte, hvad der er gået galt på blot 2,5 måned. Bestyrelsen har ikke taget ansvar. Jeg vil have en forklaring, inden jeg kan tage stilling. Ole Bruun Jensen, SV 168: Ville være en god idé at vi fik en dybdegående forklaring på, hvorfor hele bestyrelsen trækker sig. Jeg søger en forklaring.

9 V æ n g e r n e Steffen Guldmand, næstformand: Det skyldes en forkert konstellation af bestyrelsen. Kenneth, SV 187: Er der nogle, der vil genopstille fra bestyrelsen? Steffen Guldmand, næstformand: Nej, hele bestyrelsen trækker sig og ingen genopstiller. Knud Drejer, 210: I perioden fra Skt. Hans og indtil nu, har bestyrelsen så fungeret? Walter Wiedenhofer, formand: Vi varetager vores pligter, alting er blevet passet og betalinger er foregået. Kurt har kørt alt bogholderi. Steffen Guldmand, næstformand: Den gamle bestyrelse vil stå til rådighed, hvis den nye bestyrelse har spørgsmål. Spørgsmål fra salen: Hvor er Kurt Hansted? Walter Wiedenhofer: Kurt har valgt ikke at stille op i dag. Spørgsmål fra salen: Skyldes det sygdom? Walter Wiedenhofer: Nej, Kurt ønsker ikke at komme i dag. Spørgsmål fra salen: Hvor længe har den nuværende bestyrelse siddet der? Samtlige bestyrelsesmedlemmer oplyste, hvor mange år de har været i bestyrelsen. Et medlem fra salen roste bestyrelsen for dens arbejde. Niels Hansen, JV 175: Vores system fungerer og rutinerne er indarbejdet. Mette Sørensen, JV 615: Hvad er det, der er blevet så uomtvisteligt, at I ikke kan blive enige i gruppen? Jeg søger et eksempel. Johnny Stewen: Synes ikke det er relevant, det er ikke bestyrelsesrelateret.

10 10 V æ n g e r n e Hvis vi ikke har kompetencerne, skal vi lade andre komme til. Svend Aage, SV 292: Jeg har hørt, at folk har talt om, at administrationen skal overgå til kommunen. Vi skal have en bestyrelse. Ad 2a) Valg af formand Peter Kaas: Jeg foreslår dirigenten, Michael Knudsen som formand. Michael Knudsen: Tak for det, jeg har faktisk overvejet det, og jeg vil gerne opstille som formand. Michael Knudsen blev valgt som formand. Ad 2b) Valg af kasserer Michael Knudsen: Vi skal nu have valgt en kasserer. Det er en meget vigtig post. Erling Brockdorff blev foreslået og valgt. Ad 2c) Valg af bestyrelsesmedlemmer Det blev drøftet, hvor længe bestyrelsesmedlemmerne skulle sidde, idet det i vedtægterne er en rullende bestyrelse, jf. 8 i vedtægterne. Michael Knudsen: Vi skal nu have valgt nogle bestyrelsesmedlemmer. Hvem ønsker at stille op? Steen Boye, Knud Drejer, Jan Smedstrup, Coco (med fuldmagt), Daniella, Elisabeth og Henrik oplyste at de gerne ville stille op til bestyrelsen. Michael Knudsen: Da vi har en rullende bestyrelse, jf. vedtægterne, skal vi have klarlagt, hvor længe de opstillede bestyrelsesmedlemmer ønsker at sidde: Henrik ville gerne sidde frem til næste generalforsamling Steen Boye ville gerne sidde frem til næste generalformsaling Knud Drejer ville gerne sidde frem til næste generalforsamling

11 V æ n g e r n e Få rådgivning hos mig Mandag-torsdag 8-18 Fredag 8-16 Rasmus Pladsbjerg Viby/Tranbjerg afdeling Skanderborgvej Viby J Åbningstider for multibanen: Hverdage samt søndag til kl. 21. Lørdag til kl. 18. Vis hensyn til de nærmeste naboer. Brug af multibanen sker desuden på eget ansvar! Og pas nu lidt på den og brug affaldsbeholderne!

12 12 V æ n g e r n e Fuldmagt fra Coco (fuldmagt blev fremlagt og kontrolleret) ville gerne sidde frem til næste generalforsamling Daniella ville gerne sidde frem til næste generalforsamling Elisabeth ville gerne sidde 2 år Jan Smedstrup ville gerne sidde 2 år Torben Loesgaard: Forstår ikke problematikken, hvorfor vi skal stemme. Vi skal blot vælge 5 bestyrelsesmedlemmer og ikke hvor længe de skal sidde. Advokat Birgitte Sølvkær Olesen: Jeg vil foreslå, at når I nu har 7 bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at stille op, ser jeg intet problem i, at I samtidig får stem om, for hvor lang en periode, de opstillede medlemmer skal sidde i bestyrelsen. Michael Knudsen: Vi skal nu stemme om, hvem af følgende medlemmer, der skal være en del af bestyrelsen; Henrik, Steen Boye, Knud Drejer, Coco og Daniella. Stemmeprocessen sat i gang, stemmeudvalg blev nedsat for at kontrollere hvert eneste medlem. Følgende var på valg: Henrik valgte sig frivilligt til suppleant Coco Steen Daniella Knud Resultat af afstemningen: Daniella 121 stemmer Steen 114 stemmer Knud 104 stemmer Coco 71 stemmer De tre bestyrelsesmedlemmer blev herefter Daniella, Steen og Knud. Ad 2d) Valg af 2 suppleanter

13 Jesper H. Andersen Indehaver danbolig Andersen & Partnere V æ n g e r n e Skal du have solgt din bolig i 2014? Kontakt danbolig Andersen & Partnere på tlf og få en gratis og uforpligtende salgsvurdering. danbolig Andersen & Partnere Statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE Viby Torv Viby Torv tlf

14 14 V æ n g e r n e Henrik og Coco blev valgt som suppleanter. Spørgsmål fra salen: Skal vi stemme om, hvem der skal være 1. og 2. suppleant? Michael Knudsen: Nej, det aftaler bestyrelsen når de mødes første gang. Ad 3) Eventuelt Michael Knudsen: Jeg synes, vi har drøftet en del i aften, så hvis der ikke er yderligere, vil jeg afslutte generalforsamlingen. Herefter afsluttede dirigenten, Michael Knudsen, den ekstraordinære generalforsamling og takkede samtidig for god ro og orden. Referatet er godkendt den september Michael Knudsen (dirigent) Olieuheld i Jegstrupvænget Uheldet med spild af hydraulikolie på vejen ved Jegstrupvænget 1-23 har tidligere været omtalt i Vængerne, og vi kan nu orientere om, at den skadede asfalt på det berørte vejstykke efter mere end et år nu er renset op, og der er lagt nyt asfalt på. Skadevolderens forsikringselskab har betalt for udbedring af skaden, men vil ikke betale de advokat omkostninger som foreningen har haft i forbindelse med skaden, idet forsikringsselskabet mener det har været en unødvendig udgift.

15 Boligsalg V æ n g e r ni e Tranbjerg? Så er det home du skal have fat i Kilde: boligsiden.dk den , villa, postnr.: 8310 Ifølge boligsiden.dk har home i Tranbjerg den korteste salgstid blandt de tre bedst sælgende ejendomsmæglerforretninger i området. Kort sagt; home er byens hurtigste top tre mægler set over de seneste 12 måneder i Skal vi også sælge din - og gerne lidt hurtigt? Ring til Henrik på telefon eller scan QR-koden - og kom videre. Henrik Vesti Gottschalck Salg & vurdering TRANBJERG / SOLBJERG Ansv. indehaver Annette Rønne Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg facebook.com/hometranbjerg Tlf home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

16 16 V æ n g e r n e Skal du holde fest? Grundejerforeningen har et telt samt flere borde og stole m.m., som kan lejes af foreningens medlemmer til brug i området. Beskrivelse af teltet kan ses på hjemmesiden: Prisliste: Leje af borde pr. stk. 5,00 kr. Leje af stole pr. stk. 2,50 - Leje af borde-bænke-sæt 25,00 - Leje af grill 100,00 - Leje af telt u. borde og stole 800,00 - Leje af lyskæde 50,00 - Leje af popkornsmaskine 100,00 - Leje af fadsølsanlæg 300,00 - Der betales et mindre depositum for de ting, som man lejer. Beløbene fremgår af bestillingssiden. - Lejen samt depositum betales forud ved indbetaling på foreningens konto reg.nr.: 1936 kontonr.: senest 7 dage før. Depositum tilbagebetales ved aflevering af lånte effekter i rengjort stand. Modtageren (grundejerforeningen) af de udlånte effekter afgør alene om tingene er i orden. Kontakt Daniella Doktor pr. eller telefon for reservation, inden du bestiller via hjemmesiden: vaengerne.dk/udlaan-og-leje/ Ny kontaktperson vedr. udlån og udlejning: Daniella Doktor

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere