I det forløbne forretnings år , har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det forløbne forretnings år 2011-12, har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder."

Transkript

1 Årsberetning 2011 / 12 Bestyrelsen har i det forløbne år registreret 3 solgte ejendomme svarende til, at 4% af medlemmerne kan være nye i år. Den årlige udskiftning havde ellers været stabil omkring de 5%, hvilket også var tilfældet for sidste år, men den lavere udskiftning kan jo tænkes at være effekten af det generelle lavere boligsalg, vi alle hører om. I forbindelse med de 3 salg, har vi ikke haft nogen indkaldelse til tvangsauktion. Men der skal herfra lyde en særlig velkommen til de nye medlemmer, der er flyttet til området i det forløbne år, og vi håber, at I må falde godt til og få nogle gode og fremgangsrige år her. I det forløbne forretnings år , har bestyrelsen konstitueret sig og været samlet til 2 bestyrelsesmøder. Foreningens hjemmeside, findes på nettet som Den bliver vedligeholdt af Allan Brandt og fungerer nu godt og stabilt, når meddelelserne om hvad der skal optages i øvrigt når frem til ham. Siden bliver løbende opdateret med informationer om aktiviteter og meddelelser der tilgår foreningen, og som skal videre til medlemmerne. Vi sparer også tid ved at kunne henvise ejendomsmæglerne og advokaterne til at benytte oplysningerne på siderne, når de i forbindelse med køb og salg har forespørgsler til love, vedtægter og generalforsamlings referater. 1/7

2 Generalforsamlingen sidste år havde nr. 65 og var således en rund generalforsamling. Der er en lille historie bag disse runde generalforsamlinger, som nyere medlemmer måske ikke kender. I 1971 afholdte man generalforsamling nr. 25, og det var her første gang, at en bestyrelse i grundejerforeningen fandt, at der var en speciel lejlighed til en festligholdelse. Der blev derfor inviteret til fælles samvær med bespisning samt musik og dans efter generalforsamlingen. Der var selvfølgelig også her en række sure gamle mænd, som fandt, at nu blev deres enemærker gået for nær, når konerne også blev inviteret med, men tæt ved 60% mødte dog op. Der var en sjov pudsig hændelse under selve generalforsamlingen, for gennem flere år havde den daværende bestyrelse forsøgt at samle flertal for bedre lys på vejene. På Søstrand Alle var der f.eks. kun en lampe midt på vejen, og som lidt ældre vil kunne huske, var det typen med en enkelt pære der havde en hvidemaljeret rund plade som baggrund. Den spredte jo ikke meget lys, og forældre med børn ville gerne have sikret deres færden om aftenen lidt bedre. Det kunne de ikke komme igennem med, på grund af de omtalte gamle sure mænd som bl.a. omfattede sommerhusejerne, der stadig udgjorde op mod 33% af parcellerne. Da emnet nu blev bragt op igen på generalforsamlingen, skete der noget radikalt. Man kunne opfangede kvindestemmer, lydende sikke dog noget pjat, og så med et skarpt blik til manden, det har du da ikke stemt nej til vel. Der var faktisk ikke en eneste, der mukkede, og forslaget gled igennem som i olie med et ulovligt stort stemmetal, for både mænd og koner stemte alle for uden nogen modstemmer. Sådan gør man altså det! Nå- både mødet og samværet gik rigtigt godt, så godt, at det blev pålagt den siddende bestyrelsen samt de kommende bestyrelser, at 2/7

3 man på en eller anden måde skal festligholde hver 5. runde generalforsamling, og det har været gjort sådan siden. Nr. 65 sidste år var ingen undtagelse, og det har i øvrigt glædet bestyrelsen, at der var så mange, der havde rosende ord til arrangementet. Overgangen til elektronisk kommunikation og netbank blev vedtaget på sidste års generalforsamling og er rullet ud i løbet af indeværende år. Som med alle EDB projekter var der også her nogle mindre ting, der ikke var forudset, men som nu er rettet til og planlagt tilrettet. Største problem var en 8-10 medlemmer, der ikke havde oplyst den rigtige adresse. Her gav der et hul i vort sikkerhedssystem, fordi vi ikke kan undlade at informere dem, selv om foreningen ikke er i besiddelse af den rigtige , hvad enten dette skyldes en fejl eller et skift af adresse. Det førte en masse vrøvl og unødvendigt arbejde for Helle, omkring hvilket kontingent beløb, der så skulle betales, om hvem der havde fejlen o.s.v. For at løse problemet indstiller bestyrelsen nu, at kontingentet bliver på 200,- kr. Opkrævningen udsendes fremover via nettet sammen med generalforsamlings referat. Af opkrævningen fremgår det, at denne med frigørende virkning senest 1.juni kan honoreres med 150,- kr. via netbank, giro eller kontant betaling til kasseren. Er beløbet ikke modtaget senest den 1.juni, overgår man automatisk til den papir baserede løsning. Det betyder, at der 3.juni dumper et referat og et girokort på lydende 200,- kr. ind gennem brevsprækken med en 14dages betalingsfrist. Hvis man igen vil spare, kan man for det efterfølgende år melde sig tilbage til elektronisk opkrævning. 3/7

4 Medlemmerne er selv pligtige til sikre sig, at foreningen altid har oplysning om den gældende adresse, hvis man ønsker at deltage i den elektroniske informations løsning. Betales beløbet stadig ikke, er der jo kun den tunge vej foreningen altid har haft via. advokat + foged m.v. Til venlig erindring for de enkelte, der skulle tænke kreativt, så har foreningen en tinglyst hæftelse på alle medlemmernes grunde, som kan dække et tilgodehavende + et par rykker, og hertil kommer så oveni advokat honorar, der vist starter på 2500,-, så det er billigst og nemmest for alle at betale straks. For de medlemmer, der ikke har adgang til internettet, sker der ingen ændringer i forhold til sidste år vedtagne. Her kommer alt som papirudgave, og der kan betales ved bank, giro eller kontant til kasseren. Søstrand Alle s vestlige side altså de lige numre 2-20 har skel mod Strandbyparken. Strandbyparken har et eget hegn plantet på deres areal, og det har fået lov til at vokse temmelig vildt i de senere år. Det er Jørgen Nygaard, der har påtaget sig at føre denne sag for de berørte parceller, men han har meddelt mig, at han har stillet arbejdet i bero. The never ending story på Strandholms Alle 38. Sidste år sluttede punktet således: Citat: Tove sagde ret stille: Fremad set giver øjeblikkets boligpriser selv med den ekstreme høje tilladte bygge % kontra priserne på oprensning og byggeomkostninger absolut ikke noget positivt signal. Jeg har fulgt sagen i årets løb, og ved min sidste samtale i fredags med Tove Jacobsen fra Teknik og Miljø HVK har jeg fået et fornyet optimistisk indlæg. Nu er grunden overtaget Scheel og Orluff bygge holding. Det er den 9. nye ejer. 4/7

5 Der er kommet nye rådgivere på, og der har for 2 uger siden været møde med dem i Teknik og Miljø, hvor alle gamle sager er blevet gennemgået. De var meget optimistiske og ville fremkomme med en ny løsningsplan og bebyggelsesplan til godkendelse, så må vi se hvad de finder på. Tove bad mig om at finde navnene på et par lokalboende, som HVK kunne orientere, når nogen begynder at arbejde inde på området, så man undgår de nervøse telefonopkald til HVK, jeg vil gerne have oplyst hvem fra området, der vil modtage oplysningerne. DONG har været her, og det har pyntet på hele området, at vi har fået de gamle træmaster og luftledninger ned og den nye elegante belysning op. Duer i luften. Foreningen modtog den 16. marts en skrivelse fra HVK, der omhandlede en Nabohøring vedrørende ny placering af Hvidovre Brevdueforenings klubhus og dueslag. Jeg skulle på ferie et par dage efter, så det er vor næstformand Allan det fik fornøjelsen af at køre sagen. Efter min hjemkomst er jeg blevet orienteret om sagens forløb, der frem til nu er endt med en protestskrivelse til fung. borgmester Ulsing, med vellignende foto i HVavis af overrækkelsen. Den fung. borgmester Ulsing syntes vist heller ikke selv, at det var en god ide, og de mange noget hysteriske og følelsesladede skriverier i HV avis, gav samme indtryk. Det undrede mig, at den megen spalteplads kun indeholdt vilde protester, men ingen havde gjort sig tanker og forslag om, hvor placeringen ville være bedre, f.eks. ude på Holmene. Nu må vi se, hvad det ender med. Nye opdaterede lokalplaner. Foreningen modtog en henvisning til 5/7

6 hvor HVK oplyser om muligheder for nye byplanvedtægter, og jeg skal citere følgende meget lille men centrale udsnit derfra: Byplanvedtægterne er vedtaget i perioden og må i dag siges at være forældede. For det første giver byplanvedtægterne ikke mulighed for at bygge boligerne så store, som ejerne typisk ønsker det med et nutidigt arealbehov. For det andet tager de ikke højde for behovet for carporte og garager. Og for det tredje er de uforståelige for de fleste grundejere blandt andet på grund af forældede begreber og snørklede formuleringer. Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at nye lokalplaner for parcelhusområderne som udgangspunkt kun laves efter ønske fra grundejerforeningerne. En ny lokalplan vil derfor typisk komme til at gælde for et område, der svarer til grundejerforeningens område. En ny lokalplan for jeres boligområde er således et tilbud til jer. Ikke et krav. Vi har nedsat et byggesagkyndigt udvalg til at se på mulighederne. Udvalget består indtil videre af udvalgs formanden, som er personen, der gjorde os opmærksom på HVK hjemmesiden om emnet. Det er: Martin Sanderhoff, Søstrand Alle 3 Mob Vi opfordrer andre med lyst til at deltage til at kontakte Martin og få en aftale.. Vi har igen i år afholdt et flot fastelavns arrangement den 12 februar Det er stadig Flemming og Allan, der sammen med familien påtager sig det praktiske arbejde. De 40 deltagende nød et godt program, socialt samvær og nye venner, hvilket også fremgår af en række fotos, der er indlagt på vor hjemmeside. 6/7

7 Det var nogle glade men trætte børn og forældre, der gik hjem sidst på dagen. Flemming vil reservere lokalet til gentagelse i februar Projekt fjernvarme bliver taget op, som et separat punkt. Så til det lidt praktiske. Foreningen har en kraftig kloaksplit, der kan lånes ved henvendelse til John Bang. Der er forslag til genvalg på de faste bestyrelsespladser, men det betyder ikke, at vi ikke ønsker nye ind, tvært imod, alle der har lyst opfordres til at melde sig, og bestyrelsen kan i påkommende tilfælde også udvides. Vor økonomi er, som regnskabet senere vil vise, i sund tilstand, selv om vi brændte lidt af formuen af sidste år ved generalforsamling nr. 65. Som løbende arbejdsopgaver for det kommende år er der indtil videre: Strandholms Alle 38, Fjernvarme projektet Nye lokalplaner Til slut igen en tak til den øvrige bestyrelse for det sædvanlige gode og positive samarbejde i det forløbne forretningsår. Tak skal i have. Det var så formandens aktivitetsberetning for året J.M.R./April /7

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere