ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

2 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes Boligselskab vil arbejde for, at stadig flere beboere får kendskab til råderetten, så de individuelt kan ændre deres bolig Hverken formanden, Ryno Scheil, eller resten af bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab synes, at VK-regeringens forslag om at sælge de almene boliger er en god ide. Tværtimod er bestyrelsen lodret imod tanken. Det lagde bestyrelsen ikke skjul på, da Ryno Scheil på dens vegne aflagde beretning på Repræsentantskabets møde mandag 24. marts 2003.»Kammeradvokaten har udtalt, at en gennemførelse af et salg af almene boliger uden ejerens accept og her er boligselskabet ejer vil være i strid med grund- 2 Ryno Scheil på talerstolen. loven, da der i givet fald vil være tale om ekspropriation«, konstaterede Ryno Scheil, der fortsatte: En dårlig sag»det samme er Justitsministeriet også nået frem til. Så man kan konstatere, at regeringen står med en dårlig sag. En rapport fra et embedsmandsudvalg, som skulle danne basis for udmøntningen af regeringens salgstanker skulle være klar ved udgangen af Vi har ikke set rapporten endnu. Først skulle den komme i februar Foto: Kaj Bonne Mortensen Nu hedder det, at den vil blive fremlagt i maj.«de seneste forlydender går ud på, at regeringen vil flytte kompetencen til at træffe beslutninger omkring et eventuelt boligsalg fra repræsentantskaber til afdelingerne.»problemet er vel, at regeringen ikke ved, hvad den selv vil og kan«, sagde Ryno Scheil, der i stedet pegede på, at kræfterne skal bruges til at forandre og udvikle den almene boligsektor. Bedre kendskab til råderetten»her kommer vi automatisk ind på en del

3 til udvikling Flyttesag af de elementer, som præger debatten: Forskellen mellem mulighederne i boligerne i den almene sektor og i den private sektor. Her fremføres det, at der i den almene sektor ikke er frihed til at gøre, hvad man vil i sin bolig. Det er forkert«, fastslog Ryno Scheil. Han pegede på mulighederne i råderetten, som blev indført i Hvis den bruges rigtigt i afdelingerne, er der mange muligheder for at beboerne individuelt kan forbedre deres bolig inden for de bygningstekniske rammer. Der er også mulighed for belåning til disse forbedringer.»det gælder om at udnytte og udvikle disse muligheder samt synliggøre dem over for beboerne samtidig med, at vi arbejder for forenkling af reglerne i lovgivningen og hos de kommunale myndigheder«, sagde Ryno Scheil, der oplyste, at boligselskabet i løbet af kort tid vil holde møder for afdelingsbestyrelserne for at gennemgå beboernes råderet. Repræsentantskabets to dirigenter, Ivan Klitte og John Bjarnø Petersen. Der var ingen forslag til behandling på Repræsentantskabets møde mandag 24. marts 2003, kunne dirigenterne John Bjarnø Petersen og Ivan Klitte konstatere. Men Peter Brooker fra Egeparken 1 havde sendt en til en medarbejder på boligselskabets administration med et ønske om, at Repræsentantskabet skulle drøfte spørgmsål om ansvar for ændringer af syn af lejligheder. Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab, orienterede Repræsentantskabet om, at det fremsendte ikke kunne betragtes som et forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet, da det vedrørte en konkret flyttesag i Egeparken 1, hvor det som et led i en fraflytningsprocedure havde været nødvendigt at ændre en tidligere truffen afgørelse i forbindelse med fraflytningssynet, som følge af nogle konkrete forhold. Ryno Scheil fortalte videre, at man havde talt med Peter Brooker og de var enige om at orientere Repræsentantskabsmødet om det fremsendte og at sagen henvistes til behandling via selskabets flytteudvalg, hvorunder forholdet henhørte. Hverken Peter Brooker eller andre fra Egeparken 1 deltog i Repræsentantskabets møde 24. marts Repræsentantskabet tog Ryno Scheils orientering til efterretning, herunder med erindring af at eventuelle forslag til Repræsentantskabsmøder, der fremsendes via mail, skal sendes til eller til Forslag skal endvidere fremsendes til boligselskabet som almindelig post. 3

4 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Når der kun tænkes i kroner Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe bremses i at bygge nye boliger, da private bygherrer og almene boligselskaber ikke er underlagt samme lovgivning»formålsparagraffen for Arbejdernes Boligselskab siger klart, at vi skal opføre og administrere almene boliger. Derfor har boligselskabet også afgivet bud og kommet med projektforslag på to grunde på Buddingevej, hvor vi ville opføre seniorboliger og ungdomsboliger. Men vores forslag nød desværre ikke fremme«, konstaterede Ryno Scheil, da han som formand for Arbejdernes Boligselskab aflagde en supplerende beretning på Repræsentantskabets møde mandag 24. marts Af lokalaviserne fremgår det, at det vindende projekt kom fra et privat foretagende, der vil opføre private andelsboliger. Arbejdernes Boligselskab bød 3,5 millioner kroner for de to grunde. Vinder af både projekt og grundkøb bød seks millioner kroner. Mere end vi kan byde»det er betydeligt mere end, vi kan byde. Det er lov om alment boligbyggeri, der sætter rammerne, og vi kan ikke byde mere, når lovgivningens krav til den totale økonomi skal overholdes«, konstaterede Ryno Scheil. Han pegede i beretningen på, at det private byggeri ikke er underlagt de samme stramme rammer, som det almene byggeri. Derfor har de private andre muligheder for at udnytte det økonomiske råderum anderledes end Arbejdernes Boligselskab. Konsekvensen er, ifølge Ryno Scheil, at det er vanskeligt at konkurrere, når der kun tænkes i kroner. Han opfordrede til, at der ved kommende byggerier i kommunen blev fokuseret på andre forhold end det rent økonomiske. Søborg Hovedgade endnu en gang Umiddelbart før Repræsentantskabets møde havde der været drøftelser mellem COOP Danmark, som er kommet med et revideret forslag til udvidelse af det kommende byggeri på Søborg Hovedgade ved Erik Bøghs Alle. Men Ryno Scheil ville dog følge det gamle ord om ikke at sælge skindet før bjørnen er skudt. Han håbede, at det nyeste forslag ville nyde fremme, så man langt om længe kunne få afsluttet projektet, men det ville de kommende forhandlinger med Gladsaxe Kommune, COOP Danmark og øvrige involverede parter vise. Penge retur fra vurderingerne»også den offentlige vurdering har bestyrelsen beskæftiget sig særdeles meget med. Men langt de fleste sager er afsluttet. Lige nu resterer vurderingen af Kongshvileparken for 1999, som er indbragt for Østre Landsret med påstand om nedsættelse af vurderingen«, fortalte Ryno Scheil. Han pegede samtidig på, at Landsskatterettens behandling af vurderingen af Torveparken for 2001 sandsynligvis ville påvirke vurderingerne for 1998, 1999 samt Boligselskabet har begæret revision af disse vurdering.»sammenlagt er der sket nedsættelser af vurderinger for i alt 128 millioner kroner med en samlet tilbagebetaling på cirka 3,1 millioner kroner«, konstaterede formanden for boligselskabet i beretningen. Administrationen flytter Af beretningen fremgik det også, at Arbejdernes Boligselskabs administration skal flytte. Dog ikke ret langt. Fra 9. sal til 2. og 3. sal på adressen Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2860 Søborg, og det er disse lokaler, hvor Gladsaxe Kommunes lokalkontorer hidtil har haft til huse. Arbejdernes Boligselskabs administration regner med at flytte til de nye lokaler midt i juni Udgifterne til flytningen henter bestyrelsen i selskabets arbejdskapital. Dermed holdes forvaltningsbidraget i ro. 4

5 Tak for en stor indsats Efter 30 år som aktiv inden for den almene boligsektor blev der på Repræsentantskabets møde 24. marts 2003 af Ryno Scheil sagt farvel og rigtig mange tak for en stor indsats til Elin Hansen fra Torveparken, som valgte ikke at genopstille til boligselskabets bestyrelse. Fra 1987 til 1989 var Elin Hansen formand for Arbejdernes Boligselskab, som havde været inde i en turbulent periode. Men Elin Hansens boligkarriere går helt tilbage til 1973, hvor hun kom ind i afdelingsbestyrelsen for Torveparken, hvor hun har boet siden 1. december Det var hårdt at sidde som formand for boligselskabet. Der var utallige møder, og jeg måtte tage fri fra mit arbejde for at passe formandsjobbet. Og det var ikke altid populært hos min arbejdsgiver, fortæller Elin Hansen, der valgte at træde ud af bestyrelsen i Men det var ikke slut med boligarbejdet, idet Elin Hansen fortsatte som formand for afdelingsbestyrelsen i Torveparken. Et job hun frasagde sig i efteråret I 1993 blev hun opfordret til at genindtræde i bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab og til hendes store overraskelse fik hun det højeste antal stemmer og blev dermed indvalgt i bestyrelsen. Interessen for det boligpolitiske er usvækket. Elin Hansen har været aktivt med i Boligselskabets Landsforenings Kreds 9, hvor hun også var medlem af bestyrelsen. Den sidste post inden for boligområdet, hvor Elin Hansen stadig er aktiv, er beboerklagenævnet for Københavns Amt, hvor hun er valgt af boligselskaber i Gladsaxe Kommune. Tavs forsamling Det sker sjældent, at ingen tager ordet på et Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Boligselskab, men det sjældne skete mandag 24. marts 2003, idet dirigenten efter formand Ryno Scheil s mundtlige beret- ning, kunne konstatere, at ingen ville bestige talerstolen i den anledning. Efterfølgende blev beretningen enstemmigt godkendt. Og det samme gjorde sig gældende ved gennemgangen af både regnskab for samt for det efterfølgende budget. Men ved valgene til bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab kom der mere liv i Repræsentantskabet, som måtte gennem flere skriftlige afstemninger. Blev væk For et par år siden var det en snestorm, der bragte antallet af repræsentanter ned på Repræsentantskabets møde. Hvad årsagen i år var, vides ikke. Vejret var fint og tørt, men kun 104 ud af 167 repræsentanter valgte at møde frem på Marielyst Skole, da Arbejdernes Boligselskabs højeste myndighed mødtes mandag 24. marts 2003 for at afstikke kursen for det kommende år. Fra afdelingerne Buddingevej, Pileparken 7, Egeparken 1, Toftegården, Kasåvej, Pileparken 2, Kiplingeparken og Moseparken mødte ingen repræsentanter frem. Antallet af repræsentanter fra afdelingerne fastsættes ud fra antallet af boliger.»det er ærgerligt, at beboernes repræsentanter ikke i fuldt omgang møder frem og er med til at bestemme, hvad der skal ske inden for Arbejdernes Boligselskab. Vi skal værne om vores beboerdemokrati, og det gør man ikke ved at blive væk«, siger Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab. 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Valg Redaktionsudvalget Redaktionsudvalget fik et nyt medlem, idet Repræsentantskabet valgte Ivan Klitte, Kongshvileparken, for det kommende år. Ivan Klitte var i forvejen suppleant. Johnny Frederiksen, Stengårdsparken, genvalgtes for to år. Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken, blev også genvalgt for to år. Som suppleanter valgtes Birthe Bagger, Pileparken 4, og Per Helligkilde, Lyngparken 1. Disse valg gælder for et år. Redaktionsudvalget har denne sammensætning: Ivan Klitte, Lars Mortensen, der er valgt af medarbejderne, Johnny Frederiksen, Dan S. Rasmussen, Birgitte F. Schultz, der repræsenterer boligselskabets bestyrelse, Kj. Jacobsen og direktør Sv. Aa. Hansen, der er ansvarshavende redaktør. Fritidsudvalget Repræsentantskabet vælger også medlemmer til Fritidsudvalget. Her blev John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, genvalgt for to år. Kurt Juel Jensen, Hyrdeparken, blev også genvalgt for to år. Som nyt medlem af Fritidsudvalget valgtes Palle Nielsen, Skoleparken 1, for et år. Hans Jørgen Jørgensen, Hyrdeparken er også medlem af Fritidsudvalget. På Repræsentantskabets møde i 2002 blev han valgt for to år. Som suppleanter valgtes Else Rasmussen, Lyngparken 1, Sonja Sørensen, Pileparken 4, samt Erik Enevoldsen, Pileparken 1. Disse valg gælder for et år. Efterfølgende har bestyrelsen i Arbejdernes Boligselskab udpeget følgende til medlemmer af Fritidsudvalget: Susanne Lionett, Torveparken, Flemming Møller, Skoleparken 1 samt Per Helligkilde, Lyngparken 1. Boligselskabets bestyrelse Repræsentantskabet vælger medlemmer af Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse, der også kaldes organisationsbetyrelsen.ved afstemning på Repræsentantskabets møde 24. marts 2003 blev følgende genvalgt: Johnny Frederiksen, Stengårdsparken, fik 76 stemmer. John Poulsen, Hyrdeparken, fik 75 stemmer. Kurt Juel Jensen, Hyrdeparken, fik 68 stemmer Robert Byriel, Vadgårdsparken, fik 66 stemmer Som eneste nyvalgte kom Inge Binder, Lyngparken 2, ind i bestyrelse på baggrund af 55 stemmer. Endvidere valgtes som suppleanter for et år: 1. suppleant blev John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, fik 70 stemmer. 2. suppleant blev Lars Christensen, Højgårdsparken, fik 68 stemmer. 3. suppleant blev Mogens Lundsberg, Skoleparken 2, fik 67 stemmer. 4. suppleant blev Erik Bengtsson, Mølleparken 1, fik 67 stemmer. Rækkefølgen mellem 3. og 4. suppleant blev fundet ved lodtrækning. Bestyrelsen har følgende medlemmer: Ryno Scheil, Benny Jørgensen, John Poulsen, Johnny Frederiksen, Kurt Juel Jensen, Robert Byriel, Inge Binder, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen, Benny Sørensen, Erling Schrøder, Birgitte F. Schultz, Anne Schiøler og Dan Jørgensen Efter Repræsentantskabets møde har bestyrelsen genvalgt Ryno Scheil som formand. Også næstformanden, Benny Jørgensen, blev genvalgt. 6

7 LO-kulturpris til Fællesdriften af Høje Gladsaxe Flemming Larsen takker for LO s Kulturpris, som blev overrakt af René Zingenberg. Mandag 10. marts 2003 var en dejlig dag for Fællesdriften af Høje Gladsaxe men også for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. LO Gladsaxe uddeler en gang om året en kulturpris, som gives til en eller flere der gør en indsats for at gøre livet bedre eller mere tåleligt for flere. I år gik prisen til Fællesdriften af Høje Gladsaxe for det store stykke arbejde, som de er i gang med blandt andet omkring anden generation af indvandrere. Arbejdet har stået på gennem en meget lang periode, og det er nok noget, der tager et godt stykke tid endnu. Derfor var det af stor betydning, at LO Gladsaxe i år betænkte Fællesdriften, der med prisen har fået et skulderklap. Dem får de ikke så mange af, men her var et af dem. Da»Onkel«- Flemming Larsen formand for Fællesdriften for Høje Gladsaxe modtog prisen, fik han mange gode og positive ord med på vejen fra René Zingenberg, der er formand for LO Gladsaxe. Også fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe skal lyde en stor tak for det store stykke arbejde, I udfører til gavn for alle beboere i Høje Gladsaxe. Vi håber, at det tiltag der er på vej med en beboerrådgiver, også kan være med til at løse mange af de problemer, der er. Ryno Scheil Formand for Arbejdernes Boligselskab 7

8 Nye tegltage på Pileparken 4 Renoveringen af de fire boligblokke i Pileparken 4 har stået på gennem de seneste fem til syv år. Først badeværelser. Så vinduer og altanpartier. Derpå facaden og nu tagene på de 50 år gamle bygninger Tekst: Birthe Bagger 8 Gennem de sidste fem til syv år har Pileparken 4 foretaget en total renovering af badeværelser. Derefter blev alle vinduer og altanpartier udskiftet og facaden blev renoveret. I foråret og sommeren 2002 var det så udskiftning af tegltaget på to af de fire blokke, som stod for tur. Der skulle udskiftes tagsten, lægges nyt undertag, nye tagrender og nedløb, nye lægter samt nye taghætter skulle opsættes. Det nuværende tegltag har ligget siden byggeriet blev opført i Over en årrække har der i afdelingen været budgetteret med udskiftningen, men et så stort projekt ville vi ikke kunne gennemføre uden tilskud fra Landsbyggefonden samt ved optagelse af lån. Af hensyn til økonomien skulle renovering foregå i to tempi således, at to blokke blev renoveret i 2002 og de næste to i Et tag om året Oprindeligt var det tanken kun at skifte tag på en blok pr. budgetår, men efter mange nye vandskader på endnu en blok, bad afdelingsbestyrelsen om at begge blokke blev renoveret samtidigt samt at budgettet blev indrettet efter dette. Der skulle optages et kreditforeningslån samt søges tilskud i Landsbyggefonden. Renoveringen af de to blokke beløb sig til 4,4 millioner kroner, hvilket svarer til en huslejestigning på 4,36 procent om året ved et 20-årigt kreditforeningslån eller 4,06 procent om året ved et 30-årigt lån. Forslaget blev sendt til urafstemning blandt beboerne, som med et stort flertal accepterede optagelsen af lån samt, at det blev et 20-årigt kreditforeningslån. Lang proces I første omgang drejede det sig som nævnt om to af vore fire boligblokke. Det var en lang proces, inden arbejdet kunne gå i gang. Først skulle der udarbejdes udbudsmateriale. I materialet blev nøje beskrevet, hvad afdelingen ønskede. Derefter blev de implicerede indbudt til licitation. Da alt det var på plads i foråret 2002, startede man med opstilling af stilladser ved den ene blok sidst i maj, hvorefter nedrivning af det gamle tag begyndte. Det betød også nedrivning af en skorsten. Gammelt byggesjusk Først derefter kunne det virkelige arbejde begynde og her må man sige, vi fik os nogle overraskelser hen ad vejen. Overra-

9 skelser hvor der skulle træffes hurtige beslutninger for ikke at sinke arbejdet. Blandt andet. blev der konstateret råd i nogle af underbrædderne på tagudhænget. Skulle de repareres eller skulle udskifte alle? Afdelingsbestyrelsen besluttede, at alle skulle udskiftes, hvilket selvfølgelig gav en merpris, men de penge er sikkert givet godt ud, med tanke på, at man måske senere kunne komme ud for at skulle reparerer eller udskifte delpartier. Der var ligeledes skævheder i tagrummet på den ene blok, som gjorde, at der måtte ekstra afstivning til. Der var tale om byggesjusk fra byggeriets start. Sådan kunne jeg blive ved. Overraskelser Der kom flere overraskelser, men de blev tacklet efterhånden. Så satte det ind med regn og blæst. Presenninger som skulle dække, fløj af med deraf følgende vandskader i lejligheder. Selvfølgelig var det en hård periode for beboerne. Det var en varm sommer. Stilladserne dækkede alt udsyn, og selv om det var i den lyse tid, henlå mange lejligheder i mørke og man måtte afstå fra at benytte altanerne. Mange beboere blev frustreret, hvilket var forståeligt, men vi havde ingen muligheder for at skynde mere på arbejdet, end vi gjorde. Især var der mange klager over, at stilladerne ikke blev fjernet, når arbejdet var færdigt. En torn i øjet på mange, men langt om længe blev arbejdet på den første blok meldt færdigt. Det gik lidt hurtigere med den næste, da man havde høstet erfaringer fra den første. Tidsplanen skred Alligevel kunne tidsplanen ikke holde. Da vi nærmede os julen, hvor beboerne gerne ville pynte med gran mm., var arbejdet på sidste blok endnu ikke færdigt, men endelig den 20. december 2002 var der afleveringsforretning. Der manglende endnu nogle reparationsarbejder, som skulle udføres i januar 2003, men de forhadte stilladser kom da ned inden jul. Det var godt for alle, at det ikke blev snevejr, så der var vejrguderne med os. I skrivende stund kan vi så glæde os over, at to af blokkene fremstår med nye flotte tage, der kan holde i mange år fremover og som har givet bygningerne et løft. Vi må så håbe, at næste etape i 2004 forløber uden yderligere overraskelser. 9

10 Møde i Kredsudvalget: Mere information om beboernes ret til boligændringer Hvad med bedre information om beboerne råderet i deres bolig? Hvad skal Boligselskabernes Landsforening arbejde med i fremtiden? Dette to af mange emner som blev diskuteret på kredsudvalgets møde tirsdag 18. marts 2003 Foto og tekst: Johnny Lilja Frederiksen, Formand for kredsudvalget 10 Mødet startede som sædvanligt med, at referatet fra seneste møde blev godkendt. 21 af udvalgets 29 medlemmer var til stede denne aften, hvor formanden gjorde opmærksom på at der var møde i 9. kreds 5. april i DGI Byen. Emnet var»bl s fremtidige arbejde og struktur«. Fremtidens Boligselskabernes Landsforening er til debat, som det blev vedtaget på kongressen i maj Der er bl.a. et ønske om at erstatte kongressen med et bredere funderet repræsentantskab. Der er også behov for at»trimme«organisationen til en mere moderne og enklere struktur. Mange spørgsmål Spørgsmålene er mange. Der skal diskuteres om medlemmernes forventninger til deres medlemsorganisation. Hvad skal BL beskæftige sig med? Hvilke ydelser skal BL levere? Skal BL være boligorganisationernes eller beboernes organisation? Eller både og? Skal alle BL s forskellige ydelser være indeholdt i kontingentet, eller skal der være en standartservice med mulighed, for at nogle kan bestille mere mod betaling? Det er en åben debat som bl.a. ABG s kredsudvalg vil diskuterer på et møde 23. april 2003 hvor det udelukkende vil handle om dette emne. Vurderinger snart afgjort Direktør Sv.Aa. Hansen orienterede udvalget om, at vores sagerne om vurderingerne af en række afdelinger er tæt på at være afsluttet. Der var ikke medhold i Stengårdsparken, idet dette byggeri er opført uden bebyggelsesplan. Spørgsmålet har været hos vores advokat til en vurdering, og advokaten mener ikke, at sagen kan vindes. Vurderingen af Torveparken er til behandling i Landsskatteretten, hvor der har været forhandling 3. april 2003, udfaldet kendes ikke i skrivende stund. LKV sagene afsluttet LKV-sagerne har endelig fundet sin afslutning. Nye kontrakter med NESA er underskrevet. De berørte afdelinger har for 2001 fået kroner retur til fordeling. Samlet for 2002 er en tilbagebetaling på næsten en million kroner, hvilket skete omkring juletid. Resten af beløbet tilbagebetales til beboerne i form af nedsættelse à contoindbetalingerne. De penge, der er brugt på konsulenttje-

11 nesten (DK Teknik), er givet godt ud.byggeriet på Søborg Hovedgade ser nu ud til, at der er kommet en åbning i sagen, idet der har været holdt møde med COOP Danmark sammen med Gladsaxe Kommune, så nu er der noget at arbejde videre med. Administrationen flytter Administrationen flytter fra lokalerne på 9. sal i Punkthuset på Høje Gladsaxe Torv 2 B til 2. og 3. sal i samme bygning. Der har længe været et stort ønske om at få mere plads. Blandt andet til mødelokale til bestyrelsen samt undervisningslokale til kurser. I dag holdes kurserne i afdelingernes lokaler. Hvad lokalerne på 9. sal skal bruges til, er der ikke truffet beslutning om. Måske kan de udlejes til liberalt erhverv. IT forholdene forbedres også til gavn for alle Fra 9. kreds orienterede Ryno Scheil om salg af almene boliger. Embedsmandsudvalget arbejder videre med en model som den hollandske. Hvad er den»hollandske model«egentlig går ud på, er i korte træk beskrives således, at den bygger på frivillighed. Hjælp afvises Boligselskabernes Landsforening flere gange tilbudt sin hjælp til både regeringen og til embedsmandsudvalget, der arbejder med ideen om salg af almene boliger, men uden respons. BL holder med andre ord lav profil et stykke tid. Det seneste der har været fremme er, at kammeradvokaten som er statens juridiske rådgiver påpeger, at et salg af almene boliger er i strid med grundlovens bestemmelser om ekspropriation. Derfor vil et salg være i strid med grundloven. Fra kommuneudvalget fortalte Inger Binder at der har været afholdt møde omkring Motorring 3. Fra Vejdirektoratet er der modtaget notat, hvor alle bemærkninger fra de berørte afdelinger er medtaget. Fra IT-udvalget oplyste John Bruun-Pedersen, at der er skrevet kontrakt om et nyt edb-system, som forventes at gå i drift 8. maj Den nye udformning af månedsrapporter har der været lidt kritik. Derfor ønsker IT-udvalget at der meldes ud om forslag evt. ændringer til disse. Kritik er godt, men der må meldes ud om hvad det er der er forkert og hvordan det kan gøres bedre, så når vi meget længere. Fortæl mere om råderetten I forbindelse med Boligselskabernes Landsforenings fremtid udspandt der sig en livlig debat omkring råderetten i de almene boliger. Kredsudvalget mente, at vi var for dåralige til at fortælle beboerne, at vi rent faktisk har råderet. Den udvidede råderet med hensyn til carporte, udestuer o.s.v. bruges måske ikke optimalt, idet mange ikke ved, at den findes. Det blev diskuteret om retableringspligten også skal væk. Mange beboere søger og får tilladelser til forbedringer, selv om det ikke forlanges, at der retableres, som der står i de gamle tilladelser som gives. Mange afholder sig nok fra forbedringer, idet man er bange for at der skal retableres ved en fraflytning. Det er vigtigt at vi kommer ud til beboerne og fortæller hvad de kan bruge råderetten til. Den næste indflytter må tage boligen som den er, og er der en restbetaling på udført arbejde d.v.s. godtgørelse må der betales en differentieret husleje. De forbedringer der laves, skal selvfølgelig være udført håndværksmæssigt forsvarligt d.v.s. vandinstallationer, el. m.v. Man bør i administrationen se på de forskellige formularer omkring tilladelser og få gennemgået råderetskataloger, så de er fremtidssikret. Kommunerne og råderetten Vi skal bruge BL til at rykke Folketinget til at presse kommunerne til at løse op omkring råderetten. I mange tilfælde er det kommunerne, der blokerer, hvilket vi har set i Gladsaxe Kommune bl.a. omkring skillevægsændringer. Fra kredsudvalget efterlyste man en brochure omkring råderetten gerne i form at en folder, planche eller lignende men gerne noget let forståeligt. Det skal klart fremgå, hvad man må, og at man stort set kan det samme, som i en ejerbolig. Det haster med at få budskabet ud. Det blev foreslået, at der holdes nogle råderetsmøder for afdelingsbestyrelser og måske senere for vores beboere. Kommunikationen ud til vores beboere er meget vigtig, især omkring dette emne. Næste møder holdes 23. april og 17. juni

12 AB-fest Fart over feltet Fritidsudvalget gjorde det igen: Samlede en masse beboere til en fed AB-fest, som løb af stablen lørdag 15. marts 2003 i Høje Gladsaxe Skolernes festsal, hvor pressefotograf Kaj Bonne Mortensen var på pletten og skød løs med sit kamera. Resultatet kan du se her på siden. Der blev danset og snakket og lytte til den store guldmedalje. Succesen fra 2002 at deltagerne kunne købe irsk kaffe blev gentaget. Musikken blev leveret af Spotlight. I alt deltog 289 beboere i AB-festen, som sluttede ved midnat, hvor busserne kørte deltagerne hjem. 12

13 Billardturnering Høje Gladsaxe 1 blev mestre God stemning og højt humør. Sådan var afslutningen på billiardturneringen ABIG CUP 2002/ hold mødte frem lørdag 5. april 2003 i Gladsaxe Billardklubs lokaler for at finde frem til årets vinder af ABIG CUP 2002/2003. Og vi iler med resultatet: Holdet fra Høje Gladsaxe 1 blev nummer 1. Egeparken blev nummer 2. Lyngparken blev nummer 3. Derefter fulgte Torveparken, Pileparken 3, Mølleparken, Vadgårdsparken 1, Pileparken 6, Høje Gladsaxe 2 og i bunden Tinghøjparken som blev nummer 11. Det blev ved den efterfølgende fest på Mørkhøj Skole understreget, at det ikke gælder om at vinde, men om at være med. Næste sæson planlægges allerede. Er du og din nabo interesseret i at spille billard inden for Arbejdernes Boligselskab, så klik ind på turneringens egen hjemmeside: hvor der er flere oplysninger at hente. Foto: Kaj Bonne Mortensen 13

14 Elev som ejendomsserviceassistent (unglærling) er det noget for dig? Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe søger elev som ejendomssereviceassistent. Der er tale om en forholdsvis ny uddannelse. Læretiden er 3 år og 6 måneder og veksler mellem praktik og teori. Der afsluttes med en svendeprøve, og du får kørekort til traktor. Af hensyn til skoleforløb etc. skal læretiden starte omkring 1. juni Dit udgangspunkt for at søge er: * Du er under 25 år * Minimum eksamen fra folkeskolens 9. eller 10. klasse * Interesse for en bred håndværksfaglig uddannelse Du er: * Samvittighedsfuld og fornuftig * Samarbejdsvillig Du har: * En god fysik og god ordenssans * Lyst til og interesse for at arbejde under et servicekoncept, hvor beboerne er dine primære»kunder«* Hænderne»skruet rigtigt på«fra skruetrækker til håndtering af varmeforsyningsanlæg Indstillet på at lære om blandt andet: * Bygningsvedligeholdelse, tilsyn i forbindelse med indflytning og fraflytning, budgetstyring, administrative rutiner, pleje af grønne områder m.m. * Dansk, regning, samfunds- og naturfag, informationsteknologi, erhvervsøkonomi, arbejdsmiljø m.m. Nyt ansigt i selskabets reception Pr. 31. marts 2003 er Vivi Hansen tiltrådt som ny medarbejder (vikariat) i selskabets reception i administrationen. Vivi afløser Mima Crncevic, der er på barselsorlov. Tage Fredslund fratræder for at gå på efterløn Tage Fredslund, der er inspektør for selskabets afdelinger i Mørkhøjområdet og har været ansat siden 1987, har valgt at trække sig tilbage for at gå på efterløn. Fratrædelsen sker pr. 31. juli 2003, men af hensyn til ferieafholdelse m.v. bliver sidste arbejdsdag for Tage den 19. juni Vi ønsker alle for Tage, at han må nyde sin»3. alder«. Ønsker du flere oplysninger om uddannelsen, så ring til Arbejdernes Boligselskabs kontor på telefon og tal med driftschef Stig Pedersen, der er uddannelsesansvarlig. Er du interesseret, så send din ansøgning samt kopi af dit eksamensbevis fra folkeskolen, så vi har materialet i hænde senest torsdag 15. maj ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Arbejdernes Boligselskab Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg 14

15 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Haves Dejlig 2 1/2 værelses lejlighed med stor lukket altan. Leje per måned kr. Ønskes 4-rums bolig med altan. Helst rækkehus. Henvendelse på Haves 3 værelses lejlighed i Pileparken 1 på 66,5 m 2. Lejligheden ligger is tuen og indeholder stor stue med overdækket altan, rimeligt stort soveværelse, mindre værelse, nyere køkken og nyt badeværelse. I kælderen findes der gratis vaskeri. Husleje eksklusiv antennebidrag og à conto varme kr. Ønskes Grundet familieforøgelse søges min. 4 værelses lejlighed eller rækkehus. Dog ikke i Høje Gladsaxe, Værebro eller Provst Benzonsvej. Henvendelse på telefon AB-kalender Torsdag den 24. april 2003 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag den 8. maj 2003 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Torsdag den 22. maj 2003 Selskabsbestyrelsesmøde Torsdag den 12. juni 2003 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Tirsdag den 17. juni 2003 Boligbladet for juni udkommer. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Fax REDAKTIONSUDVALG Ivan Klitte, Kongshvileparken Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Birthe Bagger, Pileparken 1 Per Helligkilde, Lyngparken 1 Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer 17. juni Indlæg og annoncer til juni-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 26. maj Forside: Møde i Repræsentantskabet 24. marts Foto: Kaj Bonne Mortensen Design, prepress og tryk: Hafnia Tryk A/S, Albertslund 15

16 Er du eller din nabo til nær-gymnastik? Hvem kan deltage? Det kan pensionister der bor i Gladsaxe Kommune Hvor mange skal I være? I skal kunne samle et hold på minimum ti personer og gerne nogle stykker mere. Hvor foregår det? Det er en forudsætning at fest- eller beboerlokalet i afdelingen kan stilles gratis til rådighed. Lokalet skal have plads til mindst ti personer. Der skal være stole, så de der har behov for at sidde ned mens de gør gymnastik har mulighed for det. Hvilken tid foregår gymnastikken? Gymnastikken foregår i dagtimerne en gang om ugen og varer hver gang halvanden time. Hvem underviser? Gymnastikken ledes af en instruktør, der er uddannet eksamineret afspændingspædagog eller fysioterapeut. Hvad koster det at deltage? Med forbehold for at lokalet stilles gratis til rådighed kan Gladsaxe Oplysnings Forbund tilbyde undervisning til 80 kroner om måneden som betales forud en gang om måneden. Betaling sker til underviseren, der kvitterer for beløbet. Gladsaxe Oplysnings Forbund og Arbejdernes Boligselskab giver ældre, der ikke er så mobile, mulighed for at dyrke motion tæt på hvor de bor. Tilbuddet er til pensionister, der bor i Gladsaxe Kommune. Der oprettes hele tiden nye hold, så tænk over, om det er noget for dig eller din nabo. Hvad gør gymnastikken godt for? Den forbedrer din kondition, givet styrke, bevægelighed og balance alt det der skal til for at klare hverdagens gøremål. Gymnastikken giver større fysisk og mentalt velvære samt mulighed for nye bekendtskabet og hyggeligt samvær. Er du interesseret? Så kontakt Gladsaxe Oplysnings Forbund (GOF) på og tal med skoleleder Jens Thomsen. Har du adgang til Internettet, så send en på så kommer GOF ud og taler med dig, ser på lokalet og planlægger de videre forløb. 16

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. december 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. november 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9

BOLIG BLADET. Juni 2006. Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16. Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2006 18. ÅRGANG Ny legeplads i Lyngparken 2 Kig med side 10-11 Hvem arbejder med hvad? Læs side 13-16 Repræsentantskabsmødet Læs mere side 2-9 TEMA:

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011

Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Glostrup, den 31.03.2011 LLR/SA Referat Den 29. marts 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: i selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2004

BOLIG BLADET. Juni 2004 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2004 15. ÅRGANG Ny naturlegeplads i Kongshvileparken. Se side 8. Boligen udtrykker vores livsstil. Se med på side 14. Ingen interesse for at sælge

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. juni 2011 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet

AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet AFDELING 35 Renovering i Skovbrynet September 2013 Tagrenoveringen Med denne folder ønsker vi at informere om afdelingens kommende projekter. Tagrenoveringen er nu tæt på sin opstart. Kontraktforhandlingerne

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17

Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Dannerhøj-Kirkeageren afd. 17 Ordinært beboermøde afholdt Mandag, den 20. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset på Dannerhøj REFERAT: 1 Afdelingsformand Eigil Stausholm bød velkommen til beboermødet. 2. Valg

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde som afholdtes Torsdag den 7. maj 2015 kl. 11.00 På Toftehøjen Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. April 2002 BLADET 14. ÅRGANG. Repræsentantskabsmødet 2002

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. April 2002 BLADET 14. ÅRGANG. Repræsentantskabsmødet 2002 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET April 2002 14. ÅRGANG Repræsentantskabsmødet 2002 AB-festaften årgang 2002 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Sælges, malkes eller udvikles? 114 repræsentanter ud af

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 31. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. marts 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. april 2014 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere