ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

2 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes Boligselskab vil arbejde for, at stadig flere beboere får kendskab til råderetten, så de individuelt kan ændre deres bolig Hverken formanden, Ryno Scheil, eller resten af bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab synes, at VK-regeringens forslag om at sælge de almene boliger er en god ide. Tværtimod er bestyrelsen lodret imod tanken. Det lagde bestyrelsen ikke skjul på, da Ryno Scheil på dens vegne aflagde beretning på Repræsentantskabets møde mandag 24. marts 2003.»Kammeradvokaten har udtalt, at en gennemførelse af et salg af almene boliger uden ejerens accept og her er boligselskabet ejer vil være i strid med grund- 2 Ryno Scheil på talerstolen. loven, da der i givet fald vil være tale om ekspropriation«, konstaterede Ryno Scheil, der fortsatte: En dårlig sag»det samme er Justitsministeriet også nået frem til. Så man kan konstatere, at regeringen står med en dårlig sag. En rapport fra et embedsmandsudvalg, som skulle danne basis for udmøntningen af regeringens salgstanker skulle være klar ved udgangen af Vi har ikke set rapporten endnu. Først skulle den komme i februar Foto: Kaj Bonne Mortensen Nu hedder det, at den vil blive fremlagt i maj.«de seneste forlydender går ud på, at regeringen vil flytte kompetencen til at træffe beslutninger omkring et eventuelt boligsalg fra repræsentantskaber til afdelingerne.»problemet er vel, at regeringen ikke ved, hvad den selv vil og kan«, sagde Ryno Scheil, der i stedet pegede på, at kræfterne skal bruges til at forandre og udvikle den almene boligsektor. Bedre kendskab til råderetten»her kommer vi automatisk ind på en del

3 til udvikling Flyttesag af de elementer, som præger debatten: Forskellen mellem mulighederne i boligerne i den almene sektor og i den private sektor. Her fremføres det, at der i den almene sektor ikke er frihed til at gøre, hvad man vil i sin bolig. Det er forkert«, fastslog Ryno Scheil. Han pegede på mulighederne i råderetten, som blev indført i Hvis den bruges rigtigt i afdelingerne, er der mange muligheder for at beboerne individuelt kan forbedre deres bolig inden for de bygningstekniske rammer. Der er også mulighed for belåning til disse forbedringer.»det gælder om at udnytte og udvikle disse muligheder samt synliggøre dem over for beboerne samtidig med, at vi arbejder for forenkling af reglerne i lovgivningen og hos de kommunale myndigheder«, sagde Ryno Scheil, der oplyste, at boligselskabet i løbet af kort tid vil holde møder for afdelingsbestyrelserne for at gennemgå beboernes råderet. Repræsentantskabets to dirigenter, Ivan Klitte og John Bjarnø Petersen. Der var ingen forslag til behandling på Repræsentantskabets møde mandag 24. marts 2003, kunne dirigenterne John Bjarnø Petersen og Ivan Klitte konstatere. Men Peter Brooker fra Egeparken 1 havde sendt en til en medarbejder på boligselskabets administration med et ønske om, at Repræsentantskabet skulle drøfte spørgmsål om ansvar for ændringer af syn af lejligheder. Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab, orienterede Repræsentantskabet om, at det fremsendte ikke kunne betragtes som et forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet, da det vedrørte en konkret flyttesag i Egeparken 1, hvor det som et led i en fraflytningsprocedure havde været nødvendigt at ændre en tidligere truffen afgørelse i forbindelse med fraflytningssynet, som følge af nogle konkrete forhold. Ryno Scheil fortalte videre, at man havde talt med Peter Brooker og de var enige om at orientere Repræsentantskabsmødet om det fremsendte og at sagen henvistes til behandling via selskabets flytteudvalg, hvorunder forholdet henhørte. Hverken Peter Brooker eller andre fra Egeparken 1 deltog i Repræsentantskabets møde 24. marts Repræsentantskabet tog Ryno Scheils orientering til efterretning, herunder med erindring af at eventuelle forslag til Repræsentantskabsmøder, der fremsendes via mail, skal sendes til eller til Forslag skal endvidere fremsendes til boligselskabet som almindelig post. 3

4 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Når der kun tænkes i kroner Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe bremses i at bygge nye boliger, da private bygherrer og almene boligselskaber ikke er underlagt samme lovgivning»formålsparagraffen for Arbejdernes Boligselskab siger klart, at vi skal opføre og administrere almene boliger. Derfor har boligselskabet også afgivet bud og kommet med projektforslag på to grunde på Buddingevej, hvor vi ville opføre seniorboliger og ungdomsboliger. Men vores forslag nød desværre ikke fremme«, konstaterede Ryno Scheil, da han som formand for Arbejdernes Boligselskab aflagde en supplerende beretning på Repræsentantskabets møde mandag 24. marts Af lokalaviserne fremgår det, at det vindende projekt kom fra et privat foretagende, der vil opføre private andelsboliger. Arbejdernes Boligselskab bød 3,5 millioner kroner for de to grunde. Vinder af både projekt og grundkøb bød seks millioner kroner. Mere end vi kan byde»det er betydeligt mere end, vi kan byde. Det er lov om alment boligbyggeri, der sætter rammerne, og vi kan ikke byde mere, når lovgivningens krav til den totale økonomi skal overholdes«, konstaterede Ryno Scheil. Han pegede i beretningen på, at det private byggeri ikke er underlagt de samme stramme rammer, som det almene byggeri. Derfor har de private andre muligheder for at udnytte det økonomiske råderum anderledes end Arbejdernes Boligselskab. Konsekvensen er, ifølge Ryno Scheil, at det er vanskeligt at konkurrere, når der kun tænkes i kroner. Han opfordrede til, at der ved kommende byggerier i kommunen blev fokuseret på andre forhold end det rent økonomiske. Søborg Hovedgade endnu en gang Umiddelbart før Repræsentantskabets møde havde der været drøftelser mellem COOP Danmark, som er kommet med et revideret forslag til udvidelse af det kommende byggeri på Søborg Hovedgade ved Erik Bøghs Alle. Men Ryno Scheil ville dog følge det gamle ord om ikke at sælge skindet før bjørnen er skudt. Han håbede, at det nyeste forslag ville nyde fremme, så man langt om længe kunne få afsluttet projektet, men det ville de kommende forhandlinger med Gladsaxe Kommune, COOP Danmark og øvrige involverede parter vise. Penge retur fra vurderingerne»også den offentlige vurdering har bestyrelsen beskæftiget sig særdeles meget med. Men langt de fleste sager er afsluttet. Lige nu resterer vurderingen af Kongshvileparken for 1999, som er indbragt for Østre Landsret med påstand om nedsættelse af vurderingen«, fortalte Ryno Scheil. Han pegede samtidig på, at Landsskatterettens behandling af vurderingen af Torveparken for 2001 sandsynligvis ville påvirke vurderingerne for 1998, 1999 samt Boligselskabet har begæret revision af disse vurdering.»sammenlagt er der sket nedsættelser af vurderinger for i alt 128 millioner kroner med en samlet tilbagebetaling på cirka 3,1 millioner kroner«, konstaterede formanden for boligselskabet i beretningen. Administrationen flytter Af beretningen fremgik det også, at Arbejdernes Boligselskabs administration skal flytte. Dog ikke ret langt. Fra 9. sal til 2. og 3. sal på adressen Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2860 Søborg, og det er disse lokaler, hvor Gladsaxe Kommunes lokalkontorer hidtil har haft til huse. Arbejdernes Boligselskabs administration regner med at flytte til de nye lokaler midt i juni Udgifterne til flytningen henter bestyrelsen i selskabets arbejdskapital. Dermed holdes forvaltningsbidraget i ro. 4

5 Tak for en stor indsats Efter 30 år som aktiv inden for den almene boligsektor blev der på Repræsentantskabets møde 24. marts 2003 af Ryno Scheil sagt farvel og rigtig mange tak for en stor indsats til Elin Hansen fra Torveparken, som valgte ikke at genopstille til boligselskabets bestyrelse. Fra 1987 til 1989 var Elin Hansen formand for Arbejdernes Boligselskab, som havde været inde i en turbulent periode. Men Elin Hansens boligkarriere går helt tilbage til 1973, hvor hun kom ind i afdelingsbestyrelsen for Torveparken, hvor hun har boet siden 1. december Det var hårdt at sidde som formand for boligselskabet. Der var utallige møder, og jeg måtte tage fri fra mit arbejde for at passe formandsjobbet. Og det var ikke altid populært hos min arbejdsgiver, fortæller Elin Hansen, der valgte at træde ud af bestyrelsen i Men det var ikke slut med boligarbejdet, idet Elin Hansen fortsatte som formand for afdelingsbestyrelsen i Torveparken. Et job hun frasagde sig i efteråret I 1993 blev hun opfordret til at genindtræde i bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab og til hendes store overraskelse fik hun det højeste antal stemmer og blev dermed indvalgt i bestyrelsen. Interessen for det boligpolitiske er usvækket. Elin Hansen har været aktivt med i Boligselskabets Landsforenings Kreds 9, hvor hun også var medlem af bestyrelsen. Den sidste post inden for boligområdet, hvor Elin Hansen stadig er aktiv, er beboerklagenævnet for Københavns Amt, hvor hun er valgt af boligselskaber i Gladsaxe Kommune. Tavs forsamling Det sker sjældent, at ingen tager ordet på et Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Boligselskab, men det sjældne skete mandag 24. marts 2003, idet dirigenten efter formand Ryno Scheil s mundtlige beret- ning, kunne konstatere, at ingen ville bestige talerstolen i den anledning. Efterfølgende blev beretningen enstemmigt godkendt. Og det samme gjorde sig gældende ved gennemgangen af både regnskab for samt for det efterfølgende budget. Men ved valgene til bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab kom der mere liv i Repræsentantskabet, som måtte gennem flere skriftlige afstemninger. Blev væk For et par år siden var det en snestorm, der bragte antallet af repræsentanter ned på Repræsentantskabets møde. Hvad årsagen i år var, vides ikke. Vejret var fint og tørt, men kun 104 ud af 167 repræsentanter valgte at møde frem på Marielyst Skole, da Arbejdernes Boligselskabs højeste myndighed mødtes mandag 24. marts 2003 for at afstikke kursen for det kommende år. Fra afdelingerne Buddingevej, Pileparken 7, Egeparken 1, Toftegården, Kasåvej, Pileparken 2, Kiplingeparken og Moseparken mødte ingen repræsentanter frem. Antallet af repræsentanter fra afdelingerne fastsættes ud fra antallet af boliger.»det er ærgerligt, at beboernes repræsentanter ikke i fuldt omgang møder frem og er med til at bestemme, hvad der skal ske inden for Arbejdernes Boligselskab. Vi skal værne om vores beboerdemokrati, og det gør man ikke ved at blive væk«, siger Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab. 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Valg Redaktionsudvalget Redaktionsudvalget fik et nyt medlem, idet Repræsentantskabet valgte Ivan Klitte, Kongshvileparken, for det kommende år. Ivan Klitte var i forvejen suppleant. Johnny Frederiksen, Stengårdsparken, genvalgtes for to år. Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken, blev også genvalgt for to år. Som suppleanter valgtes Birthe Bagger, Pileparken 4, og Per Helligkilde, Lyngparken 1. Disse valg gælder for et år. Redaktionsudvalget har denne sammensætning: Ivan Klitte, Lars Mortensen, der er valgt af medarbejderne, Johnny Frederiksen, Dan S. Rasmussen, Birgitte F. Schultz, der repræsenterer boligselskabets bestyrelse, Kj. Jacobsen og direktør Sv. Aa. Hansen, der er ansvarshavende redaktør. Fritidsudvalget Repræsentantskabet vælger også medlemmer til Fritidsudvalget. Her blev John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, genvalgt for to år. Kurt Juel Jensen, Hyrdeparken, blev også genvalgt for to år. Som nyt medlem af Fritidsudvalget valgtes Palle Nielsen, Skoleparken 1, for et år. Hans Jørgen Jørgensen, Hyrdeparken er også medlem af Fritidsudvalget. På Repræsentantskabets møde i 2002 blev han valgt for to år. Som suppleanter valgtes Else Rasmussen, Lyngparken 1, Sonja Sørensen, Pileparken 4, samt Erik Enevoldsen, Pileparken 1. Disse valg gælder for et år. Efterfølgende har bestyrelsen i Arbejdernes Boligselskab udpeget følgende til medlemmer af Fritidsudvalget: Susanne Lionett, Torveparken, Flemming Møller, Skoleparken 1 samt Per Helligkilde, Lyngparken 1. Boligselskabets bestyrelse Repræsentantskabet vælger medlemmer af Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse, der også kaldes organisationsbetyrelsen.ved afstemning på Repræsentantskabets møde 24. marts 2003 blev følgende genvalgt: Johnny Frederiksen, Stengårdsparken, fik 76 stemmer. John Poulsen, Hyrdeparken, fik 75 stemmer. Kurt Juel Jensen, Hyrdeparken, fik 68 stemmer Robert Byriel, Vadgårdsparken, fik 66 stemmer Som eneste nyvalgte kom Inge Binder, Lyngparken 2, ind i bestyrelse på baggrund af 55 stemmer. Endvidere valgtes som suppleanter for et år: 1. suppleant blev John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, fik 70 stemmer. 2. suppleant blev Lars Christensen, Højgårdsparken, fik 68 stemmer. 3. suppleant blev Mogens Lundsberg, Skoleparken 2, fik 67 stemmer. 4. suppleant blev Erik Bengtsson, Mølleparken 1, fik 67 stemmer. Rækkefølgen mellem 3. og 4. suppleant blev fundet ved lodtrækning. Bestyrelsen har følgende medlemmer: Ryno Scheil, Benny Jørgensen, John Poulsen, Johnny Frederiksen, Kurt Juel Jensen, Robert Byriel, Inge Binder, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen, Benny Sørensen, Erling Schrøder, Birgitte F. Schultz, Anne Schiøler og Dan Jørgensen Efter Repræsentantskabets møde har bestyrelsen genvalgt Ryno Scheil som formand. Også næstformanden, Benny Jørgensen, blev genvalgt. 6

7 LO-kulturpris til Fællesdriften af Høje Gladsaxe Flemming Larsen takker for LO s Kulturpris, som blev overrakt af René Zingenberg. Mandag 10. marts 2003 var en dejlig dag for Fællesdriften af Høje Gladsaxe men også for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. LO Gladsaxe uddeler en gang om året en kulturpris, som gives til en eller flere der gør en indsats for at gøre livet bedre eller mere tåleligt for flere. I år gik prisen til Fællesdriften af Høje Gladsaxe for det store stykke arbejde, som de er i gang med blandt andet omkring anden generation af indvandrere. Arbejdet har stået på gennem en meget lang periode, og det er nok noget, der tager et godt stykke tid endnu. Derfor var det af stor betydning, at LO Gladsaxe i år betænkte Fællesdriften, der med prisen har fået et skulderklap. Dem får de ikke så mange af, men her var et af dem. Da»Onkel«- Flemming Larsen formand for Fællesdriften for Høje Gladsaxe modtog prisen, fik han mange gode og positive ord med på vejen fra René Zingenberg, der er formand for LO Gladsaxe. Også fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe skal lyde en stor tak for det store stykke arbejde, I udfører til gavn for alle beboere i Høje Gladsaxe. Vi håber, at det tiltag der er på vej med en beboerrådgiver, også kan være med til at løse mange af de problemer, der er. Ryno Scheil Formand for Arbejdernes Boligselskab 7

8 Nye tegltage på Pileparken 4 Renoveringen af de fire boligblokke i Pileparken 4 har stået på gennem de seneste fem til syv år. Først badeværelser. Så vinduer og altanpartier. Derpå facaden og nu tagene på de 50 år gamle bygninger Tekst: Birthe Bagger 8 Gennem de sidste fem til syv år har Pileparken 4 foretaget en total renovering af badeværelser. Derefter blev alle vinduer og altanpartier udskiftet og facaden blev renoveret. I foråret og sommeren 2002 var det så udskiftning af tegltaget på to af de fire blokke, som stod for tur. Der skulle udskiftes tagsten, lægges nyt undertag, nye tagrender og nedløb, nye lægter samt nye taghætter skulle opsættes. Det nuværende tegltag har ligget siden byggeriet blev opført i Over en årrække har der i afdelingen været budgetteret med udskiftningen, men et så stort projekt ville vi ikke kunne gennemføre uden tilskud fra Landsbyggefonden samt ved optagelse af lån. Af hensyn til økonomien skulle renovering foregå i to tempi således, at to blokke blev renoveret i 2002 og de næste to i Et tag om året Oprindeligt var det tanken kun at skifte tag på en blok pr. budgetår, men efter mange nye vandskader på endnu en blok, bad afdelingsbestyrelsen om at begge blokke blev renoveret samtidigt samt at budgettet blev indrettet efter dette. Der skulle optages et kreditforeningslån samt søges tilskud i Landsbyggefonden. Renoveringen af de to blokke beløb sig til 4,4 millioner kroner, hvilket svarer til en huslejestigning på 4,36 procent om året ved et 20-årigt kreditforeningslån eller 4,06 procent om året ved et 30-årigt lån. Forslaget blev sendt til urafstemning blandt beboerne, som med et stort flertal accepterede optagelsen af lån samt, at det blev et 20-årigt kreditforeningslån. Lang proces I første omgang drejede det sig som nævnt om to af vore fire boligblokke. Det var en lang proces, inden arbejdet kunne gå i gang. Først skulle der udarbejdes udbudsmateriale. I materialet blev nøje beskrevet, hvad afdelingen ønskede. Derefter blev de implicerede indbudt til licitation. Da alt det var på plads i foråret 2002, startede man med opstilling af stilladser ved den ene blok sidst i maj, hvorefter nedrivning af det gamle tag begyndte. Det betød også nedrivning af en skorsten. Gammelt byggesjusk Først derefter kunne det virkelige arbejde begynde og her må man sige, vi fik os nogle overraskelser hen ad vejen. Overra-

9 skelser hvor der skulle træffes hurtige beslutninger for ikke at sinke arbejdet. Blandt andet. blev der konstateret råd i nogle af underbrædderne på tagudhænget. Skulle de repareres eller skulle udskifte alle? Afdelingsbestyrelsen besluttede, at alle skulle udskiftes, hvilket selvfølgelig gav en merpris, men de penge er sikkert givet godt ud, med tanke på, at man måske senere kunne komme ud for at skulle reparerer eller udskifte delpartier. Der var ligeledes skævheder i tagrummet på den ene blok, som gjorde, at der måtte ekstra afstivning til. Der var tale om byggesjusk fra byggeriets start. Sådan kunne jeg blive ved. Overraskelser Der kom flere overraskelser, men de blev tacklet efterhånden. Så satte det ind med regn og blæst. Presenninger som skulle dække, fløj af med deraf følgende vandskader i lejligheder. Selvfølgelig var det en hård periode for beboerne. Det var en varm sommer. Stilladserne dækkede alt udsyn, og selv om det var i den lyse tid, henlå mange lejligheder i mørke og man måtte afstå fra at benytte altanerne. Mange beboere blev frustreret, hvilket var forståeligt, men vi havde ingen muligheder for at skynde mere på arbejdet, end vi gjorde. Især var der mange klager over, at stilladerne ikke blev fjernet, når arbejdet var færdigt. En torn i øjet på mange, men langt om længe blev arbejdet på den første blok meldt færdigt. Det gik lidt hurtigere med den næste, da man havde høstet erfaringer fra den første. Tidsplanen skred Alligevel kunne tidsplanen ikke holde. Da vi nærmede os julen, hvor beboerne gerne ville pynte med gran mm., var arbejdet på sidste blok endnu ikke færdigt, men endelig den 20. december 2002 var der afleveringsforretning. Der manglende endnu nogle reparationsarbejder, som skulle udføres i januar 2003, men de forhadte stilladser kom da ned inden jul. Det var godt for alle, at det ikke blev snevejr, så der var vejrguderne med os. I skrivende stund kan vi så glæde os over, at to af blokkene fremstår med nye flotte tage, der kan holde i mange år fremover og som har givet bygningerne et løft. Vi må så håbe, at næste etape i 2004 forløber uden yderligere overraskelser. 9

10 Møde i Kredsudvalget: Mere information om beboernes ret til boligændringer Hvad med bedre information om beboerne råderet i deres bolig? Hvad skal Boligselskabernes Landsforening arbejde med i fremtiden? Dette to af mange emner som blev diskuteret på kredsudvalgets møde tirsdag 18. marts 2003 Foto og tekst: Johnny Lilja Frederiksen, Formand for kredsudvalget 10 Mødet startede som sædvanligt med, at referatet fra seneste møde blev godkendt. 21 af udvalgets 29 medlemmer var til stede denne aften, hvor formanden gjorde opmærksom på at der var møde i 9. kreds 5. april i DGI Byen. Emnet var»bl s fremtidige arbejde og struktur«. Fremtidens Boligselskabernes Landsforening er til debat, som det blev vedtaget på kongressen i maj Der er bl.a. et ønske om at erstatte kongressen med et bredere funderet repræsentantskab. Der er også behov for at»trimme«organisationen til en mere moderne og enklere struktur. Mange spørgsmål Spørgsmålene er mange. Der skal diskuteres om medlemmernes forventninger til deres medlemsorganisation. Hvad skal BL beskæftige sig med? Hvilke ydelser skal BL levere? Skal BL være boligorganisationernes eller beboernes organisation? Eller både og? Skal alle BL s forskellige ydelser være indeholdt i kontingentet, eller skal der være en standartservice med mulighed, for at nogle kan bestille mere mod betaling? Det er en åben debat som bl.a. ABG s kredsudvalg vil diskuterer på et møde 23. april 2003 hvor det udelukkende vil handle om dette emne. Vurderinger snart afgjort Direktør Sv.Aa. Hansen orienterede udvalget om, at vores sagerne om vurderingerne af en række afdelinger er tæt på at være afsluttet. Der var ikke medhold i Stengårdsparken, idet dette byggeri er opført uden bebyggelsesplan. Spørgsmålet har været hos vores advokat til en vurdering, og advokaten mener ikke, at sagen kan vindes. Vurderingen af Torveparken er til behandling i Landsskatteretten, hvor der har været forhandling 3. april 2003, udfaldet kendes ikke i skrivende stund. LKV sagene afsluttet LKV-sagerne har endelig fundet sin afslutning. Nye kontrakter med NESA er underskrevet. De berørte afdelinger har for 2001 fået kroner retur til fordeling. Samlet for 2002 er en tilbagebetaling på næsten en million kroner, hvilket skete omkring juletid. Resten af beløbet tilbagebetales til beboerne i form af nedsættelse à contoindbetalingerne. De penge, der er brugt på konsulenttje-

11 nesten (DK Teknik), er givet godt ud.byggeriet på Søborg Hovedgade ser nu ud til, at der er kommet en åbning i sagen, idet der har været holdt møde med COOP Danmark sammen med Gladsaxe Kommune, så nu er der noget at arbejde videre med. Administrationen flytter Administrationen flytter fra lokalerne på 9. sal i Punkthuset på Høje Gladsaxe Torv 2 B til 2. og 3. sal i samme bygning. Der har længe været et stort ønske om at få mere plads. Blandt andet til mødelokale til bestyrelsen samt undervisningslokale til kurser. I dag holdes kurserne i afdelingernes lokaler. Hvad lokalerne på 9. sal skal bruges til, er der ikke truffet beslutning om. Måske kan de udlejes til liberalt erhverv. IT forholdene forbedres også til gavn for alle Fra 9. kreds orienterede Ryno Scheil om salg af almene boliger. Embedsmandsudvalget arbejder videre med en model som den hollandske. Hvad er den»hollandske model«egentlig går ud på, er i korte træk beskrives således, at den bygger på frivillighed. Hjælp afvises Boligselskabernes Landsforening flere gange tilbudt sin hjælp til både regeringen og til embedsmandsudvalget, der arbejder med ideen om salg af almene boliger, men uden respons. BL holder med andre ord lav profil et stykke tid. Det seneste der har været fremme er, at kammeradvokaten som er statens juridiske rådgiver påpeger, at et salg af almene boliger er i strid med grundlovens bestemmelser om ekspropriation. Derfor vil et salg være i strid med grundloven. Fra kommuneudvalget fortalte Inger Binder at der har været afholdt møde omkring Motorring 3. Fra Vejdirektoratet er der modtaget notat, hvor alle bemærkninger fra de berørte afdelinger er medtaget. Fra IT-udvalget oplyste John Bruun-Pedersen, at der er skrevet kontrakt om et nyt edb-system, som forventes at gå i drift 8. maj Den nye udformning af månedsrapporter har der været lidt kritik. Derfor ønsker IT-udvalget at der meldes ud om forslag evt. ændringer til disse. Kritik er godt, men der må meldes ud om hvad det er der er forkert og hvordan det kan gøres bedre, så når vi meget længere. Fortæl mere om råderetten I forbindelse med Boligselskabernes Landsforenings fremtid udspandt der sig en livlig debat omkring råderetten i de almene boliger. Kredsudvalget mente, at vi var for dåralige til at fortælle beboerne, at vi rent faktisk har råderet. Den udvidede råderet med hensyn til carporte, udestuer o.s.v. bruges måske ikke optimalt, idet mange ikke ved, at den findes. Det blev diskuteret om retableringspligten også skal væk. Mange beboere søger og får tilladelser til forbedringer, selv om det ikke forlanges, at der retableres, som der står i de gamle tilladelser som gives. Mange afholder sig nok fra forbedringer, idet man er bange for at der skal retableres ved en fraflytning. Det er vigtigt at vi kommer ud til beboerne og fortæller hvad de kan bruge råderetten til. Den næste indflytter må tage boligen som den er, og er der en restbetaling på udført arbejde d.v.s. godtgørelse må der betales en differentieret husleje. De forbedringer der laves, skal selvfølgelig være udført håndværksmæssigt forsvarligt d.v.s. vandinstallationer, el. m.v. Man bør i administrationen se på de forskellige formularer omkring tilladelser og få gennemgået råderetskataloger, så de er fremtidssikret. Kommunerne og råderetten Vi skal bruge BL til at rykke Folketinget til at presse kommunerne til at løse op omkring råderetten. I mange tilfælde er det kommunerne, der blokerer, hvilket vi har set i Gladsaxe Kommune bl.a. omkring skillevægsændringer. Fra kredsudvalget efterlyste man en brochure omkring råderetten gerne i form at en folder, planche eller lignende men gerne noget let forståeligt. Det skal klart fremgå, hvad man må, og at man stort set kan det samme, som i en ejerbolig. Det haster med at få budskabet ud. Det blev foreslået, at der holdes nogle råderetsmøder for afdelingsbestyrelser og måske senere for vores beboere. Kommunikationen ud til vores beboere er meget vigtig, især omkring dette emne. Næste møder holdes 23. april og 17. juni

12 AB-fest Fart over feltet Fritidsudvalget gjorde det igen: Samlede en masse beboere til en fed AB-fest, som løb af stablen lørdag 15. marts 2003 i Høje Gladsaxe Skolernes festsal, hvor pressefotograf Kaj Bonne Mortensen var på pletten og skød løs med sit kamera. Resultatet kan du se her på siden. Der blev danset og snakket og lytte til den store guldmedalje. Succesen fra 2002 at deltagerne kunne købe irsk kaffe blev gentaget. Musikken blev leveret af Spotlight. I alt deltog 289 beboere i AB-festen, som sluttede ved midnat, hvor busserne kørte deltagerne hjem. 12

13 Billardturnering Høje Gladsaxe 1 blev mestre God stemning og højt humør. Sådan var afslutningen på billiardturneringen ABIG CUP 2002/ hold mødte frem lørdag 5. april 2003 i Gladsaxe Billardklubs lokaler for at finde frem til årets vinder af ABIG CUP 2002/2003. Og vi iler med resultatet: Holdet fra Høje Gladsaxe 1 blev nummer 1. Egeparken blev nummer 2. Lyngparken blev nummer 3. Derefter fulgte Torveparken, Pileparken 3, Mølleparken, Vadgårdsparken 1, Pileparken 6, Høje Gladsaxe 2 og i bunden Tinghøjparken som blev nummer 11. Det blev ved den efterfølgende fest på Mørkhøj Skole understreget, at det ikke gælder om at vinde, men om at være med. Næste sæson planlægges allerede. Er du og din nabo interesseret i at spille billard inden for Arbejdernes Boligselskab, så klik ind på turneringens egen hjemmeside: hvor der er flere oplysninger at hente. Foto: Kaj Bonne Mortensen 13

14 Elev som ejendomsserviceassistent (unglærling) er det noget for dig? Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe søger elev som ejendomssereviceassistent. Der er tale om en forholdsvis ny uddannelse. Læretiden er 3 år og 6 måneder og veksler mellem praktik og teori. Der afsluttes med en svendeprøve, og du får kørekort til traktor. Af hensyn til skoleforløb etc. skal læretiden starte omkring 1. juni Dit udgangspunkt for at søge er: * Du er under 25 år * Minimum eksamen fra folkeskolens 9. eller 10. klasse * Interesse for en bred håndværksfaglig uddannelse Du er: * Samvittighedsfuld og fornuftig * Samarbejdsvillig Du har: * En god fysik og god ordenssans * Lyst til og interesse for at arbejde under et servicekoncept, hvor beboerne er dine primære»kunder«* Hænderne»skruet rigtigt på«fra skruetrækker til håndtering af varmeforsyningsanlæg Indstillet på at lære om blandt andet: * Bygningsvedligeholdelse, tilsyn i forbindelse med indflytning og fraflytning, budgetstyring, administrative rutiner, pleje af grønne områder m.m. * Dansk, regning, samfunds- og naturfag, informationsteknologi, erhvervsøkonomi, arbejdsmiljø m.m. Nyt ansigt i selskabets reception Pr. 31. marts 2003 er Vivi Hansen tiltrådt som ny medarbejder (vikariat) i selskabets reception i administrationen. Vivi afløser Mima Crncevic, der er på barselsorlov. Tage Fredslund fratræder for at gå på efterløn Tage Fredslund, der er inspektør for selskabets afdelinger i Mørkhøjområdet og har været ansat siden 1987, har valgt at trække sig tilbage for at gå på efterløn. Fratrædelsen sker pr. 31. juli 2003, men af hensyn til ferieafholdelse m.v. bliver sidste arbejdsdag for Tage den 19. juni Vi ønsker alle for Tage, at han må nyde sin»3. alder«. Ønsker du flere oplysninger om uddannelsen, så ring til Arbejdernes Boligselskabs kontor på telefon og tal med driftschef Stig Pedersen, der er uddannelsesansvarlig. Er du interesseret, så send din ansøgning samt kopi af dit eksamensbevis fra folkeskolen, så vi har materialet i hænde senest torsdag 15. maj ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Arbejdernes Boligselskab Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg 14

15 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Haves Dejlig 2 1/2 værelses lejlighed med stor lukket altan. Leje per måned kr. Ønskes 4-rums bolig med altan. Helst rækkehus. Henvendelse på Haves 3 værelses lejlighed i Pileparken 1 på 66,5 m 2. Lejligheden ligger is tuen og indeholder stor stue med overdækket altan, rimeligt stort soveværelse, mindre værelse, nyere køkken og nyt badeværelse. I kælderen findes der gratis vaskeri. Husleje eksklusiv antennebidrag og à conto varme kr. Ønskes Grundet familieforøgelse søges min. 4 værelses lejlighed eller rækkehus. Dog ikke i Høje Gladsaxe, Værebro eller Provst Benzonsvej. Henvendelse på telefon AB-kalender Torsdag den 24. april 2003 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag den 8. maj 2003 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Torsdag den 22. maj 2003 Selskabsbestyrelsesmøde Torsdag den 12. juni 2003 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Tirsdag den 17. juni 2003 Boligbladet for juni udkommer. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Fax REDAKTIONSUDVALG Ivan Klitte, Kongshvileparken Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Birthe Bagger, Pileparken 1 Per Helligkilde, Lyngparken 1 Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer 17. juni Indlæg og annoncer til juni-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 26. maj Forside: Møde i Repræsentantskabet 24. marts Foto: Kaj Bonne Mortensen Design, prepress og tryk: Hafnia Tryk A/S, Albertslund 15

16 Er du eller din nabo til nær-gymnastik? Hvem kan deltage? Det kan pensionister der bor i Gladsaxe Kommune Hvor mange skal I være? I skal kunne samle et hold på minimum ti personer og gerne nogle stykker mere. Hvor foregår det? Det er en forudsætning at fest- eller beboerlokalet i afdelingen kan stilles gratis til rådighed. Lokalet skal have plads til mindst ti personer. Der skal være stole, så de der har behov for at sidde ned mens de gør gymnastik har mulighed for det. Hvilken tid foregår gymnastikken? Gymnastikken foregår i dagtimerne en gang om ugen og varer hver gang halvanden time. Hvem underviser? Gymnastikken ledes af en instruktør, der er uddannet eksamineret afspændingspædagog eller fysioterapeut. Hvad koster det at deltage? Med forbehold for at lokalet stilles gratis til rådighed kan Gladsaxe Oplysnings Forbund tilbyde undervisning til 80 kroner om måneden som betales forud en gang om måneden. Betaling sker til underviseren, der kvitterer for beløbet. Gladsaxe Oplysnings Forbund og Arbejdernes Boligselskab giver ældre, der ikke er så mobile, mulighed for at dyrke motion tæt på hvor de bor. Tilbuddet er til pensionister, der bor i Gladsaxe Kommune. Der oprettes hele tiden nye hold, så tænk over, om det er noget for dig eller din nabo. Hvad gør gymnastikken godt for? Den forbedrer din kondition, givet styrke, bevægelighed og balance alt det der skal til for at klare hverdagens gøremål. Gymnastikken giver større fysisk og mentalt velvære samt mulighed for nye bekendtskabet og hyggeligt samvær. Er du interesseret? Så kontakt Gladsaxe Oplysnings Forbund (GOF) på og tal med skoleleder Jens Thomsen. Har du adgang til Internettet, så send en på så kommer GOF ud og taler med dig, ser på lokalet og planlægger de videre forløb. 16

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Referat fra Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 (beslutningsreferat) Søborg, den 21. marts 2013 JLS/gj Dagsorden for ordinært Repræsentantskabsmøde 12. marts 2013 på

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 14. marts 2013 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde tirsdag den 12. marts 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Søborg, den 3. marts 2011 SH/gj fra ordinært møde torsdag den 24. februar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. august 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. august 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. oktober 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev.

Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Skive Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 20. februar 2013 kl. 18.00, på Højslev Kro, Viborgvej 220, 7840 Højslev. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ORGANISATIONSBESTYRELSEN Søborg, den 18. marts 2016 JLS/gj REFERAT fra ekstraordinært møde mandag den 14. marts 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 28. maj 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. maj 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. april 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. juli 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 25. juni 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

BOLIG BLADET. Juni 2005. God tradition for uddannelse Læs side 10. Told&Skat på momsjagt giver huslejestigninger Se side 2

BOLIG BLADET. Juni 2005. God tradition for uddannelse Læs side 10. Told&Skat på momsjagt giver huslejestigninger Se side 2 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Juni 2005 16. ÅRGANG God tradition for uddannelse Læs side 10 Told&Skat på momsjagt giver huslejestigninger Se side 2 Større mulighed for at låne til forbedringer

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. januar 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. januar 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 11. november 2013 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Tirsdag den 29. oktober 2013

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016

Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Afdelingsmødet blev afholdt torsdag d. 22. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 2. Valg af: a. Dirigent b. Stemmeudvalg c. Referent 3. Fremlæggelse af beretning

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 29. april 2010 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 22. april 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. april 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 31. maj 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 2. februar 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. januar 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. august 2012 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. august 2012 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Fredag den 22. juni 2012, kl. 16.00 afholdtes repræsentantskabsmøde på selskabets kontor i Albanigade 44, Odense. Til stede var: Bestyrelsen: Formanden Mogens Lind Henning Jensen Øvrige medlemmer af repræsentantskabet:

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 27. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. marts 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12

Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Referat fra Mølleengens afdelingsmøde 20-03-12 Tilstede: Fra KAB Thomas Blaabjerg Lund TBL Henning Jacobsen HJ Fra Roskilde Nord Boligselskab Leif Tingvad LT Fra afdelingsbestyrelse Grete Andersen GA Connie

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud

Birgitte Henriques Bestyrelsen Afbud Jesper Maarbjerg Bestyrelsen Mads Thyregod Bestyrelsen Afbud Glostrup, 3. juni 2013 LK Referat Den 28. maj 2013 Boligselskabet Hjem Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Afdeling: 0. Restaurant L'Altro Torvegade 62 Mødetid Kl. 17.00 Deltagere: Else Vedel Janhøj

Læs mere

Referat af afdelingsmøde 12. marts 2013, i afdeling 117 Vibo.

Referat af afdelingsmøde 12. marts 2013, i afdeling 117 Vibo. 1 Referat af afdelingsmøde 12. marts 2013, i afdeling 117 Vibo. Ad. 1. Valg af dirigent. Anja Kildevang blev valgt. Ad. 2. Valg af referent. Anna Birkemose blev valgt. Ad. 3. Valg af stemmetællere. Bjarne

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen

Deltagere fra bestyrelsen: Allis M. Jensen, formand Anne Christiansen, næstformand Birthe Lohmann Pedersen Tønder Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 13. september 2012 kl. 19.00 På Hostrups Hotel, Tønder, Søndergade 30, 6270 Tønder. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

BOLIG. Fastelavnsfest. Vi vil ikke sælges - BLADET. Marts 2002 14. ÅRGANG. hverken til os selv eller andre. se bagsiden.

BOLIG. Fastelavnsfest. Vi vil ikke sælges - BLADET. Marts 2002 14. ÅRGANG. hverken til os selv eller andre. se bagsiden. Fastelavnsfest se bagsiden Vi vil ikke sælges - hverken til os selv eller andre se side 2-5 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Marts 2002 14. ÅRGANG Vi vil ikke sælges hverken til os Det

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. juni 2017 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. juni 2017 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af bestyrelsesmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november 2016 kl. 17.00 Deltagere Afbud Ikke mødt

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 12. marts 2012 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2

Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET April 2001 12. ÅRGANG Langtidsplanlægning tager tid Læs hvorfor på side 2 Budgettet stadig bestyrelsens ansvar Følg debatten på side 4 Varmeregningens himmelflugt

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 16. november 2016 Referat af repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Egebjerghavens Fælleshus, Egebjerg Bygade 2 Onsdag den 2. november

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. juni 2012 kl , på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals.

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. juni 2012 kl , på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. juni 2012 kl. 18.00, på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015

Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Glostrup, den 24. marts 2015 LLR/LK Referat Den 23. marts 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Repræsentantskabsmøde Mødested: Selskabslokalerne i Marielyst Nordahl Griegs Vej 100 Mødetid:

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere