ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6"

Transkript

1 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

2 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes Boligselskab vil arbejde for, at stadig flere beboere får kendskab til råderetten, så de individuelt kan ændre deres bolig Hverken formanden, Ryno Scheil, eller resten af bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab synes, at VK-regeringens forslag om at sælge de almene boliger er en god ide. Tværtimod er bestyrelsen lodret imod tanken. Det lagde bestyrelsen ikke skjul på, da Ryno Scheil på dens vegne aflagde beretning på Repræsentantskabets møde mandag 24. marts 2003.»Kammeradvokaten har udtalt, at en gennemførelse af et salg af almene boliger uden ejerens accept og her er boligselskabet ejer vil være i strid med grund- 2 Ryno Scheil på talerstolen. loven, da der i givet fald vil være tale om ekspropriation«, konstaterede Ryno Scheil, der fortsatte: En dårlig sag»det samme er Justitsministeriet også nået frem til. Så man kan konstatere, at regeringen står med en dårlig sag. En rapport fra et embedsmandsudvalg, som skulle danne basis for udmøntningen af regeringens salgstanker skulle være klar ved udgangen af Vi har ikke set rapporten endnu. Først skulle den komme i februar Foto: Kaj Bonne Mortensen Nu hedder det, at den vil blive fremlagt i maj.«de seneste forlydender går ud på, at regeringen vil flytte kompetencen til at træffe beslutninger omkring et eventuelt boligsalg fra repræsentantskaber til afdelingerne.»problemet er vel, at regeringen ikke ved, hvad den selv vil og kan«, sagde Ryno Scheil, der i stedet pegede på, at kræfterne skal bruges til at forandre og udvikle den almene boligsektor. Bedre kendskab til råderetten»her kommer vi automatisk ind på en del

3 til udvikling Flyttesag af de elementer, som præger debatten: Forskellen mellem mulighederne i boligerne i den almene sektor og i den private sektor. Her fremføres det, at der i den almene sektor ikke er frihed til at gøre, hvad man vil i sin bolig. Det er forkert«, fastslog Ryno Scheil. Han pegede på mulighederne i råderetten, som blev indført i Hvis den bruges rigtigt i afdelingerne, er der mange muligheder for at beboerne individuelt kan forbedre deres bolig inden for de bygningstekniske rammer. Der er også mulighed for belåning til disse forbedringer.»det gælder om at udnytte og udvikle disse muligheder samt synliggøre dem over for beboerne samtidig med, at vi arbejder for forenkling af reglerne i lovgivningen og hos de kommunale myndigheder«, sagde Ryno Scheil, der oplyste, at boligselskabet i løbet af kort tid vil holde møder for afdelingsbestyrelserne for at gennemgå beboernes råderet. Repræsentantskabets to dirigenter, Ivan Klitte og John Bjarnø Petersen. Der var ingen forslag til behandling på Repræsentantskabets møde mandag 24. marts 2003, kunne dirigenterne John Bjarnø Petersen og Ivan Klitte konstatere. Men Peter Brooker fra Egeparken 1 havde sendt en til en medarbejder på boligselskabets administration med et ønske om, at Repræsentantskabet skulle drøfte spørgmsål om ansvar for ændringer af syn af lejligheder. Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab, orienterede Repræsentantskabet om, at det fremsendte ikke kunne betragtes som et forslag til behandling på Repræsentantskabsmødet, da det vedrørte en konkret flyttesag i Egeparken 1, hvor det som et led i en fraflytningsprocedure havde været nødvendigt at ændre en tidligere truffen afgørelse i forbindelse med fraflytningssynet, som følge af nogle konkrete forhold. Ryno Scheil fortalte videre, at man havde talt med Peter Brooker og de var enige om at orientere Repræsentantskabsmødet om det fremsendte og at sagen henvistes til behandling via selskabets flytteudvalg, hvorunder forholdet henhørte. Hverken Peter Brooker eller andre fra Egeparken 1 deltog i Repræsentantskabets møde 24. marts Repræsentantskabet tog Ryno Scheils orientering til efterretning, herunder med erindring af at eventuelle forslag til Repræsentantskabsmøder, der fremsendes via mail, skal sendes til eller til Forslag skal endvidere fremsendes til boligselskabet som almindelig post. 3

4 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Når der kun tænkes i kroner Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe bremses i at bygge nye boliger, da private bygherrer og almene boligselskaber ikke er underlagt samme lovgivning»formålsparagraffen for Arbejdernes Boligselskab siger klart, at vi skal opføre og administrere almene boliger. Derfor har boligselskabet også afgivet bud og kommet med projektforslag på to grunde på Buddingevej, hvor vi ville opføre seniorboliger og ungdomsboliger. Men vores forslag nød desværre ikke fremme«, konstaterede Ryno Scheil, da han som formand for Arbejdernes Boligselskab aflagde en supplerende beretning på Repræsentantskabets møde mandag 24. marts Af lokalaviserne fremgår det, at det vindende projekt kom fra et privat foretagende, der vil opføre private andelsboliger. Arbejdernes Boligselskab bød 3,5 millioner kroner for de to grunde. Vinder af både projekt og grundkøb bød seks millioner kroner. Mere end vi kan byde»det er betydeligt mere end, vi kan byde. Det er lov om alment boligbyggeri, der sætter rammerne, og vi kan ikke byde mere, når lovgivningens krav til den totale økonomi skal overholdes«, konstaterede Ryno Scheil. Han pegede i beretningen på, at det private byggeri ikke er underlagt de samme stramme rammer, som det almene byggeri. Derfor har de private andre muligheder for at udnytte det økonomiske råderum anderledes end Arbejdernes Boligselskab. Konsekvensen er, ifølge Ryno Scheil, at det er vanskeligt at konkurrere, når der kun tænkes i kroner. Han opfordrede til, at der ved kommende byggerier i kommunen blev fokuseret på andre forhold end det rent økonomiske. Søborg Hovedgade endnu en gang Umiddelbart før Repræsentantskabets møde havde der været drøftelser mellem COOP Danmark, som er kommet med et revideret forslag til udvidelse af det kommende byggeri på Søborg Hovedgade ved Erik Bøghs Alle. Men Ryno Scheil ville dog følge det gamle ord om ikke at sælge skindet før bjørnen er skudt. Han håbede, at det nyeste forslag ville nyde fremme, så man langt om længe kunne få afsluttet projektet, men det ville de kommende forhandlinger med Gladsaxe Kommune, COOP Danmark og øvrige involverede parter vise. Penge retur fra vurderingerne»også den offentlige vurdering har bestyrelsen beskæftiget sig særdeles meget med. Men langt de fleste sager er afsluttet. Lige nu resterer vurderingen af Kongshvileparken for 1999, som er indbragt for Østre Landsret med påstand om nedsættelse af vurderingen«, fortalte Ryno Scheil. Han pegede samtidig på, at Landsskatterettens behandling af vurderingen af Torveparken for 2001 sandsynligvis ville påvirke vurderingerne for 1998, 1999 samt Boligselskabet har begæret revision af disse vurdering.»sammenlagt er der sket nedsættelser af vurderinger for i alt 128 millioner kroner med en samlet tilbagebetaling på cirka 3,1 millioner kroner«, konstaterede formanden for boligselskabet i beretningen. Administrationen flytter Af beretningen fremgik det også, at Arbejdernes Boligselskabs administration skal flytte. Dog ikke ret langt. Fra 9. sal til 2. og 3. sal på adressen Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2860 Søborg, og det er disse lokaler, hvor Gladsaxe Kommunes lokalkontorer hidtil har haft til huse. Arbejdernes Boligselskabs administration regner med at flytte til de nye lokaler midt i juni Udgifterne til flytningen henter bestyrelsen i selskabets arbejdskapital. Dermed holdes forvaltningsbidraget i ro. 4

5 Tak for en stor indsats Efter 30 år som aktiv inden for den almene boligsektor blev der på Repræsentantskabets møde 24. marts 2003 af Ryno Scheil sagt farvel og rigtig mange tak for en stor indsats til Elin Hansen fra Torveparken, som valgte ikke at genopstille til boligselskabets bestyrelse. Fra 1987 til 1989 var Elin Hansen formand for Arbejdernes Boligselskab, som havde været inde i en turbulent periode. Men Elin Hansens boligkarriere går helt tilbage til 1973, hvor hun kom ind i afdelingsbestyrelsen for Torveparken, hvor hun har boet siden 1. december Det var hårdt at sidde som formand for boligselskabet. Der var utallige møder, og jeg måtte tage fri fra mit arbejde for at passe formandsjobbet. Og det var ikke altid populært hos min arbejdsgiver, fortæller Elin Hansen, der valgte at træde ud af bestyrelsen i Men det var ikke slut med boligarbejdet, idet Elin Hansen fortsatte som formand for afdelingsbestyrelsen i Torveparken. Et job hun frasagde sig i efteråret I 1993 blev hun opfordret til at genindtræde i bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab og til hendes store overraskelse fik hun det højeste antal stemmer og blev dermed indvalgt i bestyrelsen. Interessen for det boligpolitiske er usvækket. Elin Hansen har været aktivt med i Boligselskabets Landsforenings Kreds 9, hvor hun også var medlem af bestyrelsen. Den sidste post inden for boligområdet, hvor Elin Hansen stadig er aktiv, er beboerklagenævnet for Københavns Amt, hvor hun er valgt af boligselskaber i Gladsaxe Kommune. Tavs forsamling Det sker sjældent, at ingen tager ordet på et Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Boligselskab, men det sjældne skete mandag 24. marts 2003, idet dirigenten efter formand Ryno Scheil s mundtlige beret- ning, kunne konstatere, at ingen ville bestige talerstolen i den anledning. Efterfølgende blev beretningen enstemmigt godkendt. Og det samme gjorde sig gældende ved gennemgangen af både regnskab for samt for det efterfølgende budget. Men ved valgene til bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab kom der mere liv i Repræsentantskabet, som måtte gennem flere skriftlige afstemninger. Blev væk For et par år siden var det en snestorm, der bragte antallet af repræsentanter ned på Repræsentantskabets møde. Hvad årsagen i år var, vides ikke. Vejret var fint og tørt, men kun 104 ud af 167 repræsentanter valgte at møde frem på Marielyst Skole, da Arbejdernes Boligselskabs højeste myndighed mødtes mandag 24. marts 2003 for at afstikke kursen for det kommende år. Fra afdelingerne Buddingevej, Pileparken 7, Egeparken 1, Toftegården, Kasåvej, Pileparken 2, Kiplingeparken og Moseparken mødte ingen repræsentanter frem. Antallet af repræsentanter fra afdelingerne fastsættes ud fra antallet af boliger.»det er ærgerligt, at beboernes repræsentanter ikke i fuldt omgang møder frem og er med til at bestemme, hvad der skal ske inden for Arbejdernes Boligselskab. Vi skal værne om vores beboerdemokrati, og det gør man ikke ved at blive væk«, siger Ryno Scheil, formand for Arbejdernes Boligselskab. 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Valg Redaktionsudvalget Redaktionsudvalget fik et nyt medlem, idet Repræsentantskabet valgte Ivan Klitte, Kongshvileparken, for det kommende år. Ivan Klitte var i forvejen suppleant. Johnny Frederiksen, Stengårdsparken, genvalgtes for to år. Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken, blev også genvalgt for to år. Som suppleanter valgtes Birthe Bagger, Pileparken 4, og Per Helligkilde, Lyngparken 1. Disse valg gælder for et år. Redaktionsudvalget har denne sammensætning: Ivan Klitte, Lars Mortensen, der er valgt af medarbejderne, Johnny Frederiksen, Dan S. Rasmussen, Birgitte F. Schultz, der repræsenterer boligselskabets bestyrelse, Kj. Jacobsen og direktør Sv. Aa. Hansen, der er ansvarshavende redaktør. Fritidsudvalget Repræsentantskabet vælger også medlemmer til Fritidsudvalget. Her blev John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, genvalgt for to år. Kurt Juel Jensen, Hyrdeparken, blev også genvalgt for to år. Som nyt medlem af Fritidsudvalget valgtes Palle Nielsen, Skoleparken 1, for et år. Hans Jørgen Jørgensen, Hyrdeparken er også medlem af Fritidsudvalget. På Repræsentantskabets møde i 2002 blev han valgt for to år. Som suppleanter valgtes Else Rasmussen, Lyngparken 1, Sonja Sørensen, Pileparken 4, samt Erik Enevoldsen, Pileparken 1. Disse valg gælder for et år. Efterfølgende har bestyrelsen i Arbejdernes Boligselskab udpeget følgende til medlemmer af Fritidsudvalget: Susanne Lionett, Torveparken, Flemming Møller, Skoleparken 1 samt Per Helligkilde, Lyngparken 1. Boligselskabets bestyrelse Repræsentantskabet vælger medlemmer af Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse, der også kaldes organisationsbetyrelsen.ved afstemning på Repræsentantskabets møde 24. marts 2003 blev følgende genvalgt: Johnny Frederiksen, Stengårdsparken, fik 76 stemmer. John Poulsen, Hyrdeparken, fik 75 stemmer. Kurt Juel Jensen, Hyrdeparken, fik 68 stemmer Robert Byriel, Vadgårdsparken, fik 66 stemmer Som eneste nyvalgte kom Inge Binder, Lyngparken 2, ind i bestyrelse på baggrund af 55 stemmer. Endvidere valgtes som suppleanter for et år: 1. suppleant blev John Bjarnø Petersen, Pileparken 3, fik 70 stemmer. 2. suppleant blev Lars Christensen, Højgårdsparken, fik 68 stemmer. 3. suppleant blev Mogens Lundsberg, Skoleparken 2, fik 67 stemmer. 4. suppleant blev Erik Bengtsson, Mølleparken 1, fik 67 stemmer. Rækkefølgen mellem 3. og 4. suppleant blev fundet ved lodtrækning. Bestyrelsen har følgende medlemmer: Ryno Scheil, Benny Jørgensen, John Poulsen, Johnny Frederiksen, Kurt Juel Jensen, Robert Byriel, Inge Binder, Mogens Rysgaard, Flemming Larsen, Finn Sørensen, Benny Sørensen, Erling Schrøder, Birgitte F. Schultz, Anne Schiøler og Dan Jørgensen Efter Repræsentantskabets møde har bestyrelsen genvalgt Ryno Scheil som formand. Også næstformanden, Benny Jørgensen, blev genvalgt. 6

7 LO-kulturpris til Fællesdriften af Høje Gladsaxe Flemming Larsen takker for LO s Kulturpris, som blev overrakt af René Zingenberg. Mandag 10. marts 2003 var en dejlig dag for Fællesdriften af Høje Gladsaxe men også for Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe. LO Gladsaxe uddeler en gang om året en kulturpris, som gives til en eller flere der gør en indsats for at gøre livet bedre eller mere tåleligt for flere. I år gik prisen til Fællesdriften af Høje Gladsaxe for det store stykke arbejde, som de er i gang med blandt andet omkring anden generation af indvandrere. Arbejdet har stået på gennem en meget lang periode, og det er nok noget, der tager et godt stykke tid endnu. Derfor var det af stor betydning, at LO Gladsaxe i år betænkte Fællesdriften, der med prisen har fået et skulderklap. Dem får de ikke så mange af, men her var et af dem. Da»Onkel«- Flemming Larsen formand for Fællesdriften for Høje Gladsaxe modtog prisen, fik han mange gode og positive ord med på vejen fra René Zingenberg, der er formand for LO Gladsaxe. Også fra Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe skal lyde en stor tak for det store stykke arbejde, I udfører til gavn for alle beboere i Høje Gladsaxe. Vi håber, at det tiltag der er på vej med en beboerrådgiver, også kan være med til at løse mange af de problemer, der er. Ryno Scheil Formand for Arbejdernes Boligselskab 7

8 Nye tegltage på Pileparken 4 Renoveringen af de fire boligblokke i Pileparken 4 har stået på gennem de seneste fem til syv år. Først badeværelser. Så vinduer og altanpartier. Derpå facaden og nu tagene på de 50 år gamle bygninger Tekst: Birthe Bagger 8 Gennem de sidste fem til syv år har Pileparken 4 foretaget en total renovering af badeværelser. Derefter blev alle vinduer og altanpartier udskiftet og facaden blev renoveret. I foråret og sommeren 2002 var det så udskiftning af tegltaget på to af de fire blokke, som stod for tur. Der skulle udskiftes tagsten, lægges nyt undertag, nye tagrender og nedløb, nye lægter samt nye taghætter skulle opsættes. Det nuværende tegltag har ligget siden byggeriet blev opført i Over en årrække har der i afdelingen været budgetteret med udskiftningen, men et så stort projekt ville vi ikke kunne gennemføre uden tilskud fra Landsbyggefonden samt ved optagelse af lån. Af hensyn til økonomien skulle renovering foregå i to tempi således, at to blokke blev renoveret i 2002 og de næste to i Et tag om året Oprindeligt var det tanken kun at skifte tag på en blok pr. budgetår, men efter mange nye vandskader på endnu en blok, bad afdelingsbestyrelsen om at begge blokke blev renoveret samtidigt samt at budgettet blev indrettet efter dette. Der skulle optages et kreditforeningslån samt søges tilskud i Landsbyggefonden. Renoveringen af de to blokke beløb sig til 4,4 millioner kroner, hvilket svarer til en huslejestigning på 4,36 procent om året ved et 20-årigt kreditforeningslån eller 4,06 procent om året ved et 30-årigt lån. Forslaget blev sendt til urafstemning blandt beboerne, som med et stort flertal accepterede optagelsen af lån samt, at det blev et 20-årigt kreditforeningslån. Lang proces I første omgang drejede det sig som nævnt om to af vore fire boligblokke. Det var en lang proces, inden arbejdet kunne gå i gang. Først skulle der udarbejdes udbudsmateriale. I materialet blev nøje beskrevet, hvad afdelingen ønskede. Derefter blev de implicerede indbudt til licitation. Da alt det var på plads i foråret 2002, startede man med opstilling af stilladser ved den ene blok sidst i maj, hvorefter nedrivning af det gamle tag begyndte. Det betød også nedrivning af en skorsten. Gammelt byggesjusk Først derefter kunne det virkelige arbejde begynde og her må man sige, vi fik os nogle overraskelser hen ad vejen. Overra-

9 skelser hvor der skulle træffes hurtige beslutninger for ikke at sinke arbejdet. Blandt andet. blev der konstateret råd i nogle af underbrædderne på tagudhænget. Skulle de repareres eller skulle udskifte alle? Afdelingsbestyrelsen besluttede, at alle skulle udskiftes, hvilket selvfølgelig gav en merpris, men de penge er sikkert givet godt ud, med tanke på, at man måske senere kunne komme ud for at skulle reparerer eller udskifte delpartier. Der var ligeledes skævheder i tagrummet på den ene blok, som gjorde, at der måtte ekstra afstivning til. Der var tale om byggesjusk fra byggeriets start. Sådan kunne jeg blive ved. Overraskelser Der kom flere overraskelser, men de blev tacklet efterhånden. Så satte det ind med regn og blæst. Presenninger som skulle dække, fløj af med deraf følgende vandskader i lejligheder. Selvfølgelig var det en hård periode for beboerne. Det var en varm sommer. Stilladserne dækkede alt udsyn, og selv om det var i den lyse tid, henlå mange lejligheder i mørke og man måtte afstå fra at benytte altanerne. Mange beboere blev frustreret, hvilket var forståeligt, men vi havde ingen muligheder for at skynde mere på arbejdet, end vi gjorde. Især var der mange klager over, at stilladerne ikke blev fjernet, når arbejdet var færdigt. En torn i øjet på mange, men langt om længe blev arbejdet på den første blok meldt færdigt. Det gik lidt hurtigere med den næste, da man havde høstet erfaringer fra den første. Tidsplanen skred Alligevel kunne tidsplanen ikke holde. Da vi nærmede os julen, hvor beboerne gerne ville pynte med gran mm., var arbejdet på sidste blok endnu ikke færdigt, men endelig den 20. december 2002 var der afleveringsforretning. Der manglende endnu nogle reparationsarbejder, som skulle udføres i januar 2003, men de forhadte stilladser kom da ned inden jul. Det var godt for alle, at det ikke blev snevejr, så der var vejrguderne med os. I skrivende stund kan vi så glæde os over, at to af blokkene fremstår med nye flotte tage, der kan holde i mange år fremover og som har givet bygningerne et løft. Vi må så håbe, at næste etape i 2004 forløber uden yderligere overraskelser. 9

10 Møde i Kredsudvalget: Mere information om beboernes ret til boligændringer Hvad med bedre information om beboerne råderet i deres bolig? Hvad skal Boligselskabernes Landsforening arbejde med i fremtiden? Dette to af mange emner som blev diskuteret på kredsudvalgets møde tirsdag 18. marts 2003 Foto og tekst: Johnny Lilja Frederiksen, Formand for kredsudvalget 10 Mødet startede som sædvanligt med, at referatet fra seneste møde blev godkendt. 21 af udvalgets 29 medlemmer var til stede denne aften, hvor formanden gjorde opmærksom på at der var møde i 9. kreds 5. april i DGI Byen. Emnet var»bl s fremtidige arbejde og struktur«. Fremtidens Boligselskabernes Landsforening er til debat, som det blev vedtaget på kongressen i maj Der er bl.a. et ønske om at erstatte kongressen med et bredere funderet repræsentantskab. Der er også behov for at»trimme«organisationen til en mere moderne og enklere struktur. Mange spørgsmål Spørgsmålene er mange. Der skal diskuteres om medlemmernes forventninger til deres medlemsorganisation. Hvad skal BL beskæftige sig med? Hvilke ydelser skal BL levere? Skal BL være boligorganisationernes eller beboernes organisation? Eller både og? Skal alle BL s forskellige ydelser være indeholdt i kontingentet, eller skal der være en standartservice med mulighed, for at nogle kan bestille mere mod betaling? Det er en åben debat som bl.a. ABG s kredsudvalg vil diskuterer på et møde 23. april 2003 hvor det udelukkende vil handle om dette emne. Vurderinger snart afgjort Direktør Sv.Aa. Hansen orienterede udvalget om, at vores sagerne om vurderingerne af en række afdelinger er tæt på at være afsluttet. Der var ikke medhold i Stengårdsparken, idet dette byggeri er opført uden bebyggelsesplan. Spørgsmålet har været hos vores advokat til en vurdering, og advokaten mener ikke, at sagen kan vindes. Vurderingen af Torveparken er til behandling i Landsskatteretten, hvor der har været forhandling 3. april 2003, udfaldet kendes ikke i skrivende stund. LKV sagene afsluttet LKV-sagerne har endelig fundet sin afslutning. Nye kontrakter med NESA er underskrevet. De berørte afdelinger har for 2001 fået kroner retur til fordeling. Samlet for 2002 er en tilbagebetaling på næsten en million kroner, hvilket skete omkring juletid. Resten af beløbet tilbagebetales til beboerne i form af nedsættelse à contoindbetalingerne. De penge, der er brugt på konsulenttje-

11 nesten (DK Teknik), er givet godt ud.byggeriet på Søborg Hovedgade ser nu ud til, at der er kommet en åbning i sagen, idet der har været holdt møde med COOP Danmark sammen med Gladsaxe Kommune, så nu er der noget at arbejde videre med. Administrationen flytter Administrationen flytter fra lokalerne på 9. sal i Punkthuset på Høje Gladsaxe Torv 2 B til 2. og 3. sal i samme bygning. Der har længe været et stort ønske om at få mere plads. Blandt andet til mødelokale til bestyrelsen samt undervisningslokale til kurser. I dag holdes kurserne i afdelingernes lokaler. Hvad lokalerne på 9. sal skal bruges til, er der ikke truffet beslutning om. Måske kan de udlejes til liberalt erhverv. IT forholdene forbedres også til gavn for alle Fra 9. kreds orienterede Ryno Scheil om salg af almene boliger. Embedsmandsudvalget arbejder videre med en model som den hollandske. Hvad er den»hollandske model«egentlig går ud på, er i korte træk beskrives således, at den bygger på frivillighed. Hjælp afvises Boligselskabernes Landsforening flere gange tilbudt sin hjælp til både regeringen og til embedsmandsudvalget, der arbejder med ideen om salg af almene boliger, men uden respons. BL holder med andre ord lav profil et stykke tid. Det seneste der har været fremme er, at kammeradvokaten som er statens juridiske rådgiver påpeger, at et salg af almene boliger er i strid med grundlovens bestemmelser om ekspropriation. Derfor vil et salg være i strid med grundloven. Fra kommuneudvalget fortalte Inger Binder at der har været afholdt møde omkring Motorring 3. Fra Vejdirektoratet er der modtaget notat, hvor alle bemærkninger fra de berørte afdelinger er medtaget. Fra IT-udvalget oplyste John Bruun-Pedersen, at der er skrevet kontrakt om et nyt edb-system, som forventes at gå i drift 8. maj Den nye udformning af månedsrapporter har der været lidt kritik. Derfor ønsker IT-udvalget at der meldes ud om forslag evt. ændringer til disse. Kritik er godt, men der må meldes ud om hvad det er der er forkert og hvordan det kan gøres bedre, så når vi meget længere. Fortæl mere om råderetten I forbindelse med Boligselskabernes Landsforenings fremtid udspandt der sig en livlig debat omkring råderetten i de almene boliger. Kredsudvalget mente, at vi var for dåralige til at fortælle beboerne, at vi rent faktisk har råderet. Den udvidede råderet med hensyn til carporte, udestuer o.s.v. bruges måske ikke optimalt, idet mange ikke ved, at den findes. Det blev diskuteret om retableringspligten også skal væk. Mange beboere søger og får tilladelser til forbedringer, selv om det ikke forlanges, at der retableres, som der står i de gamle tilladelser som gives. Mange afholder sig nok fra forbedringer, idet man er bange for at der skal retableres ved en fraflytning. Det er vigtigt at vi kommer ud til beboerne og fortæller hvad de kan bruge råderetten til. Den næste indflytter må tage boligen som den er, og er der en restbetaling på udført arbejde d.v.s. godtgørelse må der betales en differentieret husleje. De forbedringer der laves, skal selvfølgelig være udført håndværksmæssigt forsvarligt d.v.s. vandinstallationer, el. m.v. Man bør i administrationen se på de forskellige formularer omkring tilladelser og få gennemgået råderetskataloger, så de er fremtidssikret. Kommunerne og råderetten Vi skal bruge BL til at rykke Folketinget til at presse kommunerne til at løse op omkring råderetten. I mange tilfælde er det kommunerne, der blokerer, hvilket vi har set i Gladsaxe Kommune bl.a. omkring skillevægsændringer. Fra kredsudvalget efterlyste man en brochure omkring råderetten gerne i form at en folder, planche eller lignende men gerne noget let forståeligt. Det skal klart fremgå, hvad man må, og at man stort set kan det samme, som i en ejerbolig. Det haster med at få budskabet ud. Det blev foreslået, at der holdes nogle råderetsmøder for afdelingsbestyrelser og måske senere for vores beboere. Kommunikationen ud til vores beboere er meget vigtig, især omkring dette emne. Næste møder holdes 23. april og 17. juni

12 AB-fest Fart over feltet Fritidsudvalget gjorde det igen: Samlede en masse beboere til en fed AB-fest, som løb af stablen lørdag 15. marts 2003 i Høje Gladsaxe Skolernes festsal, hvor pressefotograf Kaj Bonne Mortensen var på pletten og skød løs med sit kamera. Resultatet kan du se her på siden. Der blev danset og snakket og lytte til den store guldmedalje. Succesen fra 2002 at deltagerne kunne købe irsk kaffe blev gentaget. Musikken blev leveret af Spotlight. I alt deltog 289 beboere i AB-festen, som sluttede ved midnat, hvor busserne kørte deltagerne hjem. 12

13 Billardturnering Høje Gladsaxe 1 blev mestre God stemning og højt humør. Sådan var afslutningen på billiardturneringen ABIG CUP 2002/ hold mødte frem lørdag 5. april 2003 i Gladsaxe Billardklubs lokaler for at finde frem til årets vinder af ABIG CUP 2002/2003. Og vi iler med resultatet: Holdet fra Høje Gladsaxe 1 blev nummer 1. Egeparken blev nummer 2. Lyngparken blev nummer 3. Derefter fulgte Torveparken, Pileparken 3, Mølleparken, Vadgårdsparken 1, Pileparken 6, Høje Gladsaxe 2 og i bunden Tinghøjparken som blev nummer 11. Det blev ved den efterfølgende fest på Mørkhøj Skole understreget, at det ikke gælder om at vinde, men om at være med. Næste sæson planlægges allerede. Er du og din nabo interesseret i at spille billard inden for Arbejdernes Boligselskab, så klik ind på turneringens egen hjemmeside: hvor der er flere oplysninger at hente. Foto: Kaj Bonne Mortensen 13

14 Elev som ejendomsserviceassistent (unglærling) er det noget for dig? Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe søger elev som ejendomssereviceassistent. Der er tale om en forholdsvis ny uddannelse. Læretiden er 3 år og 6 måneder og veksler mellem praktik og teori. Der afsluttes med en svendeprøve, og du får kørekort til traktor. Af hensyn til skoleforløb etc. skal læretiden starte omkring 1. juni Dit udgangspunkt for at søge er: * Du er under 25 år * Minimum eksamen fra folkeskolens 9. eller 10. klasse * Interesse for en bred håndværksfaglig uddannelse Du er: * Samvittighedsfuld og fornuftig * Samarbejdsvillig Du har: * En god fysik og god ordenssans * Lyst til og interesse for at arbejde under et servicekoncept, hvor beboerne er dine primære»kunder«* Hænderne»skruet rigtigt på«fra skruetrækker til håndtering af varmeforsyningsanlæg Indstillet på at lære om blandt andet: * Bygningsvedligeholdelse, tilsyn i forbindelse med indflytning og fraflytning, budgetstyring, administrative rutiner, pleje af grønne områder m.m. * Dansk, regning, samfunds- og naturfag, informationsteknologi, erhvervsøkonomi, arbejdsmiljø m.m. Nyt ansigt i selskabets reception Pr. 31. marts 2003 er Vivi Hansen tiltrådt som ny medarbejder (vikariat) i selskabets reception i administrationen. Vivi afløser Mima Crncevic, der er på barselsorlov. Tage Fredslund fratræder for at gå på efterløn Tage Fredslund, der er inspektør for selskabets afdelinger i Mørkhøjområdet og har været ansat siden 1987, har valgt at trække sig tilbage for at gå på efterløn. Fratrædelsen sker pr. 31. juli 2003, men af hensyn til ferieafholdelse m.v. bliver sidste arbejdsdag for Tage den 19. juni Vi ønsker alle for Tage, at han må nyde sin»3. alder«. Ønsker du flere oplysninger om uddannelsen, så ring til Arbejdernes Boligselskabs kontor på telefon og tal med driftschef Stig Pedersen, der er uddannelsesansvarlig. Er du interesseret, så send din ansøgning samt kopi af dit eksamensbevis fra folkeskolen, så vi har materialet i hænde senest torsdag 15. maj ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Arbejdernes Boligselskab Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg 14

15 Hvem vil bytte? Boligbladet har denne rubrik, hvor du gratis kan annoncere, at du er på udkig efter en anden bolig. Bemærk at tilbudet kun gælder for boliger inden for Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Annoncerne gentages ikke, men skal indsendes igen. Annoncer under billetmærke optages ikke. Ønsker du at få din annonce med, skal du sende den til: Arbejdernes Boligselskab, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 9., 2860 Søborg. Haves Dejlig 2 1/2 værelses lejlighed med stor lukket altan. Leje per måned kr. Ønskes 4-rums bolig med altan. Helst rækkehus. Henvendelse på Haves 3 værelses lejlighed i Pileparken 1 på 66,5 m 2. Lejligheden ligger is tuen og indeholder stor stue med overdækket altan, rimeligt stort soveværelse, mindre værelse, nyere køkken og nyt badeværelse. I kælderen findes der gratis vaskeri. Husleje eksklusiv antennebidrag og à conto varme kr. Ønskes Grundet familieforøgelse søges min. 4 værelses lejlighed eller rækkehus. Dog ikke i Høje Gladsaxe, Værebro eller Provst Benzonsvej. Henvendelse på telefon AB-kalender Torsdag den 24. april 2003 Selskabsbestyrelsesmøde. Torsdag den 8. maj 2003 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Torsdag den 22. maj 2003 Selskabsbestyrelsesmøde Torsdag den 12. juni 2003 kl Mulighed for at møde repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes ved henvendelse til administrationen. Tirsdag den 17. juni 2003 Boligbladet for juni udkommer. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET BOLIGBLADET udgives af Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 9., 2860 Søborg Telefon Fax REDAKTIONSUDVALG Ivan Klitte, Kongshvileparken Lars Mortensen, medarbejderrepræsentant Johnny Frederiksen, Stengårdsparken Dan S. Rasmussen, Stengårdsparken Birthe Bagger, Pileparken 1 Per Helligkilde, Lyngparken 1 Birgitte F. Schultz, selskabsbestyrelsen Kjeld Jacobsen Sv. Aa. Hansen (ansvarshavende red.) Læserindlæg kan optages under mærke, når navn og adresse er redaktionen bekendt. Meninger og synspunkter i indlæg og artikler dækker nødvendigvis ikke boligselskabets mening. Indlæg til Boligbladet sendes til selskabets adresse. Anonyme indlæg optages ikke. Boligbladet udkommer i eksemplarer og omdeles til alle lejere i marts, april, juni, september, oktober og december. Næste nummer udkommer 17. juni Indlæg og annoncer til juni-udgaven skal være selskabets kontor i hænde senest 26. maj Forside: Møde i Repræsentantskabet 24. marts Foto: Kaj Bonne Mortensen Design, prepress og tryk: Hafnia Tryk A/S, Albertslund 15

16 Er du eller din nabo til nær-gymnastik? Hvem kan deltage? Det kan pensionister der bor i Gladsaxe Kommune Hvor mange skal I være? I skal kunne samle et hold på minimum ti personer og gerne nogle stykker mere. Hvor foregår det? Det er en forudsætning at fest- eller beboerlokalet i afdelingen kan stilles gratis til rådighed. Lokalet skal have plads til mindst ti personer. Der skal være stole, så de der har behov for at sidde ned mens de gør gymnastik har mulighed for det. Hvilken tid foregår gymnastikken? Gymnastikken foregår i dagtimerne en gang om ugen og varer hver gang halvanden time. Hvem underviser? Gymnastikken ledes af en instruktør, der er uddannet eksamineret afspændingspædagog eller fysioterapeut. Hvad koster det at deltage? Med forbehold for at lokalet stilles gratis til rådighed kan Gladsaxe Oplysnings Forbund tilbyde undervisning til 80 kroner om måneden som betales forud en gang om måneden. Betaling sker til underviseren, der kvitterer for beløbet. Gladsaxe Oplysnings Forbund og Arbejdernes Boligselskab giver ældre, der ikke er så mobile, mulighed for at dyrke motion tæt på hvor de bor. Tilbuddet er til pensionister, der bor i Gladsaxe Kommune. Der oprettes hele tiden nye hold, så tænk over, om det er noget for dig eller din nabo. Hvad gør gymnastikken godt for? Den forbedrer din kondition, givet styrke, bevægelighed og balance alt det der skal til for at klare hverdagens gøremål. Gymnastikken giver større fysisk og mentalt velvære samt mulighed for nye bekendtskabet og hyggeligt samvær. Er du interesseret? Så kontakt Gladsaxe Oplysnings Forbund (GOF) på og tal med skoleleder Jens Thomsen. Har du adgang til Internettet, så send en på så kommer GOF ud og taler med dig, ser på lokalet og planlægger de videre forløb. 16

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober 2006 19. ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder

VORES BLAD ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI. Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder OKTOBER 2013 #07 Artikler / Reportager / Billeder / Info / Nyheder VORES BLAD BEBOERBLADET FOR ØSTJYSK BOLIG TEMA: BEBOERDEMOKRATI ENGAGEREDE BEBOERE BETYDER ALT SIDE 4-10 BEBOERDEMOKRATI FRA SIDE 4: September

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere