EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43)"

Transkript

1 SEPTEMBER 2013 EREMITAGEN M E D L E M S B L A D F O R K Ø B E N H A V N S G O L F K L U B R O Y A L C O P E N H A G E N G O L F C L U B S K A N D I N A V I E N S Æ L D S T E G O L F K L U B S T I F T E T I NR. 90 Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? (se svaret på side 43) Hickory Golf Danish Open 2013

2 KONTAKTER TIL KLUBBEN: Kontoret: Trænere: Klas Olsson Nils Rørbæk Restaurant: Greenkeeper: Greenkeeper mobil: Housekeeper: Turneringslokalet: ADMINISTRATION: Golfmanager Anders Møller Klubsekretær: Eva Lindhardt BESTYRELSEN: Formand, formand for pro- og butikskomitéen, formand for kommunikationskomitéen, aktivitetskomitéen Hans Ole Voigt telefon: Mail: Næstformand Carsten Jensen telefon: Mail: Honorær sekretær, aktivitetskomitéen, elitekomitéen og turneringskomitéen Lars Honoré telefon: Mail: Honorær kasserer, hus- og restaurationskomitéen Ole Harmsen telefon: Mail: Formand for sponsorkomitéen, turneringskomitéen Christian Soldbro Dubin telefon: Mail: Formand for banekomitéen, hus- og restaurationskomitéen Birgit Peitersen telefon: Mail: Formand for juniorkomitéen, aktivitetskomitéen Lars Obel telefon: Mail: ÆRESMEDLEMMER: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary AKTIVITETSKOMITÉEN: Hans Ole Voigt, Lars Obel, Ina Agerbæk, Jørgen Knudsen, Lars Honoré, Niels Boe Sørensen og Klas Olsson BANEKOMITÉEN: Birgit Peitersen, Hans Ole Voigt, Mogens Nielsen, Martin Nilsson og Oliver Oppenhagen HUS- OG RESTAURATIONSKOMITÉEN: Jørgen Th. Knudsen, Birgit Peitersen, Lillan Nielsen, Richard Medrek, Ole Harmsen og Anders Møller TURNERINGS- OG HANDICAPKOMITÉEN: Ina Agerbæk, Anette Harmsen, Otto Schiøtz, Lars Henrichsen, Lars Honoré, Christian Soldbro Dubin, Hans Henrik Leschley, Karen Klinkvort, Søren Moe og Jette Vinter JUNIORKOMITÉEN: Lars Obel, John Eriksen, Claus Bloch Thomsen, Lisbeth Brünnich, Jan Fabricius-Bjerre, William Helmbæk, Lars Winther Larsen, Lise Lotte Becker Hansen og Nils Rørbæk-Petersen ELITEKOMITÉEN: Lars Honoré, Ina Agerbæk og Klas Olsson INTROKOMITÉEN: Jørgen Th. Knudsen, Ingerlise Lützhøft Hansen, Birgit Peitersen og Klas Olsson SPONSORKOMITÉEN: Christian Soldbro Dubin, Niels Boe Sørensen og Lars Honoré KOMMUNIKATIONSKOMITÉEN: Hans Ole Voigt, Jette Vinter, Annette Suhr, Peter Mogensen og Mari Anne Woll (ansvarhavende redaktør, mail: ORDENS- OG ETIKETTEUDVALG: Povl Bayer Knudsen og Jakob S. Arrevad PRO- OG BUTIKSKOMITÉEN: Hans Ole Voigt og Christian Bundesen KLUBADRESSE: Københavns Golf Klub, Dyrehaven Kgs. Lyngby EREMITAGEN: Næste nummer: December 2013 Layout: Peter Mogensen - Tryk: Fortun Lyntryk - Oplag: 500 stk.

3 Fra redaktøren KGK en sportsklub eller en social klub? af Mari Anne Woll Vores juniorer får lov til at konkurrere fra en tidlig alder. Hver torsdag i juniorsæsonen prøver vore små puslinge kræfter mod banen og mod hinanden på par 3 banen, de store på den rigtige bane over 9 eller 18 huller. De rigtigt store spiller fra back tee. Med andre ord: de opdrages lige fra starten til at opfatte golf som en konkurrencesport. Men ser vi på de voksne medlemmer, så er det forbløffende få, der deltager i klubbens turneringer. For mange ser det ud til at være tilstrækkeligt at spille med vennerne. Vore to store klubber i klubben, Tirsdagsdamerne og Old Boys, har mange medlemmer, der spiller en gang om ugen og konkurrerer mod hinanden. Ligeledes er Ugeturneringen, der spilles tirsdag eftermiddag, også vel besøgt. Men hvorfor er der så få med i klubbens mange traditionsrige turneringer, der går mange, mange år tilbage? Man skulle egentlig tro, at det nye handicapsystem, der kræver EGA handicap for at kunne deltage i turneringer såvel i klubben, som i andre klubber, i DGU turneringer og i regionsturneringer, kunne få folk til at spille flere tællende runder? Men de er måske tilfredse med at spille nogle EDS runder? Personligt holder jeg meget af netop konkurrence-elementet i golf, så jeg deltager mest muligt, men jeg elsker også at gå nogle huller sidst på dagen, helt alene. Det er netop en af golfens forcer, at man kan spille alene, to, tre, eller fire, mand mod mand, hold mod hold eller klub mod klub. Jeg har hørt et medlem, der ikke bryder sig om at spille i turneringer, forklare, at han ikke bryder sig om at spille med 3 folk, som han ikke kender, og tanken om at skulle tilbringe 4-5 timer i fremmede menneskers selskab, forekom ham ganske afskrækkende. MEN netop en turnering er da den allerbedste måde at lære nye mennesker at kende. For golf er jo OGSÅ en social sport, hvor der er tid til en lille sludder mellem slagene eller mens man går fra green til teested. Så hermed opfordres alle medlemmer til at deltage i mindst 2-3 turneringer hvert år, måske 1 om måneden? Få nye venner og bliv endnu gladere for at komme i klubben, så fremmes både konkurrencesporten og det sociale liv. Juniorerne opdrages i øvrigt også til, at man naturligvis bliver efter runden og spiser sammen hver torsdag. Foto: Jan Dornonville de la Cour

4 Fra bestyrelsen af Hans Ole Voigt 4 Spotdeal Et af sommerens varme emner i KGK var det tilbud, som bestyrelsen valgte at give på greenfee i juli måned; køb en fire-bold i juli måned for kr. 999,- Helt overordnet er bestyrelsen af den opfattelse, at banen skal benyttes mest muligt. Først og fremmest af klubbens medlemmer - men i den udstrækning, at medlemmerne ikke bruger banen, skal det være muligt for andre at spille banen mod at betale greenfee. Vi mener, at vi har et godt produkt. Det er en stor oplevelse at spille på Eremitagen, hvorfor vi valgte at hæve priserne for greenfee i Dette betyder dog ikke, at vi ikke i perioder overvejer, hvordan vi kan optimere indtægterne og brugen af banen jf. ovenstående. Greenfeeindtægterne har i år haltet noget efter såvel budgettet som det realiserede for Efter juni var vi ca. DKK efter budgettet og ca. DKK efter det realiserede i Dette skyldtes i meget høj grad den lange vinter, som udsatte sæsonstarten frem til april måned. En ærgerlig udvikling som vi I bestyrelsen gerne vil have vendt til det bedre! Det er bestyrelsens opfattelse, at nogle af de potentielle gæster ikke besøger KGK, fordi de tror det ikke er muligt at komme til at spille banen. På den baggrund besluttede bestyrelsen allerede sidste år, at vi skulle have udviklet en ny hjemmeside, som bl.a. skal være med til at tiltrække flere greenfeespillere til KGK. I løbet af foråret besluttede bestyrelsen så desuden at gøre en indsats for at få øget kendskabet til KGK og for at få øget greenfeeindtægterne i juli måned, hvor der traditionelt er meget lav aktivitet på banen. Resultatet blev, at vi lancerede den før omtalte Spotdeal, som resulterede i at vi solgte 69 starttider (4-bolde) i juli måned for DKK 999 pr stk., eller hvad der svarer til godt to starttider pr. dag i gennemsnit. Det mener vi i bestyrelsen er et godt resultat, der viser at tiltaget var en succes. Derudover har vi, godt hjulpet af dejligt sommervejr, haft mange almindelige greenfeegæster, som har kunnet bestille tid via golfbox. Samlet har det betydet, at vi i juli har haft greenfee indtægter tæt på DKK , hvilket er fantastisk i en traditionelt stille måned, hvor de fleste andre golfbaner higer efter aktivitet. Ny hjemmeside Det fine resultat er en kombination af god markedsføring, ny hjemmeside, god

5 5 omtale af klub og bane i div. medier samt personale og medlemmers mund til mund branding af Københavns Golf Klub som et dejligt sted at besøge for en runde golf. De mange spillere på banen har også betydet, at vores restaurant tillige har haft en rigtig fin juli måned. Hvad er så den feedback vi får fra gæsterne? - Det er en stor oplevelse at besøge Københavns Golf Klub med dyrene, naturen og historien. forhåbentligt også fremadrettet har både mange medlemmer og gæster på banen, kan gøre for at sikre en fornuftig afvikling af spillet på banen. Løsningen er, set med bestyrelsens øjne ikke, at KGK lukker sig inde og ikke giver adgang for greenfee spillere løsningen er, at vi er åbne for mulighederne, og at vi hele tiden er på forkant med udviklingen, så vi sikrer en fornuftig brug af banen med fokus på medlemmernes adgang til banen, men samtidig gør hvad vi kan for at optimere brugen af banen og tilgangen af greenfeegæster, til gavn for os alle. Men: - Førstegangsbesøgende har indimellem svært ved at finde banen især fordi at de fleste GPS er leder til Rådvad og ikke til Springforbivej. - Enkelte klager over at det er svært at finde rundt på banen specielt ved femvejen. - Gengangeren: Roughen er urimelig svær, det kostede mange bolde at spille rundt. De to første punkter kan vi forhåbentlig løse; det bliver sværere mht. roughen for det er jo ligesom den primære forhindring, der er på vores bane. Men mange tabte bolde betyder selvfølgelig også ofte, at runden tager meget lang tid og langsomt spil er meget generende, uanset om det er egne medlemmer eller greenfee spillere. Derfor må vi se på, hvad vi, når vi Foto og tekst: Jan Dornonville de la Cour

6 Generalforsamlingen af Mari Anne Woll 6 Det officielle referat blev udsendt til medlemmerne i et nyhedsbrev 13. maj, så dette referat er redaktionens journalistiske referat. Årets ordinære generalforsamling, hvortil var fremmødt 56 stemmeberettigede, blev klaret på under to timer uden den mindste dramatik under dirigenten, Jakob Arrevads, kyndige/myndige ledelse. Formanden mindedes sammen med forsamlingen de medlemmer, som var afgået ved Forslag Bestyrelsen havde ingen forslag, men der var indkommet forslag fra to medlemmer: Povl Bayer Knudsen på talerstolen - Hans forslag blev vedtaget, så nu har klubben 2 el-scootere Jacob Arrevad - klubbens faste dirigent til generalforsamlingerne døden i årets løb. Derefter gennemgik han situationen for dansk golf generelt og for KGK mere specifikt. Alt i alt fremgik det, at vi klarer os udmærket, men bestyrelsens klare målsætning er, at banebelægningen såvel som greenfee-indtægter skal øges. Efter deres mening er der alt for mange ubrugte tider, så det skal der gøres noget ved. Forskellige tiltag vil derfor blive iværksat. Bestyrelsens beretning, årsregnskabet samt budget for det kommende år blev godkendt. Så var der gået en time. Povl Bayer Knudsen foreslog, at klubben skulle indkøbe et antal el-scootere til udlejning. Såvel bestyrelse som generalforsamling støttede forslaget, som siden er blevet implementeret ved indkøb af to el-scootere. Ole Terkildsen foreslog, at der skulle stiftes en musikforening, som skulle afholde kammerkoncerter i klubben. Bestyrelsen kunne ikke støtte forslaget, da det ikke ligger inden for klubbens formål, men en del medlemmer bakkede op omkring det, så Ole Terkildsen blev opfordret til at arbejde videre med idéen som et privat initiativ. Det er fortrinsvist praktiske forhold, så som akustik, der vanskeliggør projektet.

7 7 Valg Formanden blev genvalgt uden modkandidat. Fristen for indsendelse af forslag til formandskandidat er 15/2 og ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, Christian Soldbro Dubin, Ole Harmsen og Carsten Jensen, blev ligeledes genvalgt uden modkandidater. KGKs revisionsfirma gennem mange år, Buus Jensen, blev også genvalgt uden modkandidat. Ole Terkildsen - Hans forslag om kammerkoncerter vandt ikke gehør hos bestyrelsen tidligere en boldrendetid, der kun kan bestilles ved at være fysisk tilstede i klubben, men nu sker det bare elektronisk via golfbox. Medlemmer kan selv bestille den næste ledige tid, men sekretariatet kan hjælpe med en tid lidt senere. Endelig drejede det sig om driving range, hvor der (igen) blev spurgt, om det ikke var muligt at have lågen åben, så der var kortere og lettere adgang til træningsbolde. Svaret var atter nej, skoven ønsker lågen lukket, og et hul/en luge gennem hegnet til boldmaskinen var åbenbart ikke praktisk mulig. Anders Birch ønskede større måtter, så fødder og bold kunne være i samme plan. Svaret var, at de større måtter er for tunge til at medlemmer selv kan bære dem frem og tilbage, og at det ville give greenkeeperne/boldsamlerne store fysiske gener dagligt at skulle transportere dem rundt. Anders foreslog en slags sækkevogn, der kunne stå ude i siden. Men bestyrelsen mente, at det måtte være et mindre problem, da sæsonen for måtter er ret kort. Eventuelt Der var en del spørgsmål, men flere gjaldt forhold, som klubben ikke er herre over, såsom parkeringspladsen ved Springforbivej, hvortil formanden kun kunne meddele, at arbejdet med kloak/vandledningen forventes afsluttet snart og at p-pladserne forventes reetableret. Andre spørgsmål drejede sig om boldrenden: den nye elektroniske/virtuelle vs den gamle fysiske. Hver anden tid er ligesom Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og ønske alle en god golfsæson.

8 Golfbanen set fra luften af Martin Nilsson 8 Klubben har i vinter købt en række luftfotografier fra det kongelige biblioteks fotografisamling. Sammenlagt med de luftfotos som COWI har taget igennem de seneste år og som nu er offentligt tilgængelige på råder klubben over et repræsentativt antal fotos, der er med til at fortælle klubbens historie. Det tidligste foto er fra 1929, hvor 18 huls banen er spritny. Nedlagte tees og bunkers dukker op baneelementer, der ellers kun kommer frem af glemslen på vinterdage eller ved en cross-country match. Flere bunkers havde den gang lange tunger ud i sandet, hvilket må havde været en stor udfordring for datidens få greenkeepere/ pro er. Så er der et foto fra 1944 taget af Luftwaffe og igen et foto fra 1954 optaget af RAF. Dette sidste foto danner basis for en fantastisk feature på dk, hvor man kan lægge fotos ovenpå hinanden og langsomt skifte imellem dem. Prøv med golfbanen eller privaten og glid ubesværet frem og tilbage i tiden. Luftfotografierne er også indkøbt for at bidrage til vores diskussion om roughens grænser. Banens klippede arealer har, historisk set, en gang været større, men ved at kigge på fotografierne ses at grænserne ud til selve roughen ( umisteligt overdrev i Naturstyrelsessprog) har stabiliseret sig. Det er mere fairways, der er blevet smallere over tid. Hvilket er meget godt. Målet er blevet mindre, hvilket skærper fokuseringen, og hvis uheldet er ude, bremser den bredere semirough bolden før den render ud i den umulige rough. For at understøtte dette heldige udfald af et dårligt slag har banekomiteen besluttet, at klippehøjden i semirough sættes op fra 35mm til 50mm fra denne sæson af. Men afslutningsvist skal det nævnes, at roughen er kommet tættere på os. Banekomiteen har forberedt en række løsningsforslag, som klubben vil præsentere skoven for. Dette foto er taget i 1954 af US Air Force og velvilligt stillet til rådighed for os af Cowi A/S

9 Side 9 manden Carsten Jensen, Næstformand i KGK Debutant i Danish Open - Hickory Golf

10 Banen Af chefgreenkeeper Martin Nilsson 10 Banens dag. Bestyrelsen og banekomiteen inviterede for første gang i mands minde klubbens medlemmer til at deltage i en banens dag. Dagen blev afholdt søndag den 2. juni og formålet med arrangementet var at lokke jer medlemmer ud for at hjælpe os greenkeepere en enkelt eftermiddag med de mere tidskrævende opgaver i stedet for at spille jeres vante runde golf. Der var købt murerspande og skruetrækkere ind så vi kunne luge greensomgivelser for vejbred og måske, hvis vi blev rigtigt mange, også nå at reparere divots på fairways. Nu blev vi i alt 30 deltagere, inkl. de deltagende greenkeepere, og det var jo ikke så mange, men de medlemmer, der troppede op denne søndag var særdeles dedikerede og resultatet af dagen kan stadig ses. Deltagerne blev delt i to grupper og den gruppe på 15 mand som jeg var en del af nåede ved to timers intensivt arbejde at luge 18. huls greensomgivelser og 1. huls to teesteder for vejbred. 30 mandetimer! Det fortæller noget om både udfordringerne ved pesticidfri pleje og skalaforholdet. Der skal lyde en stor tak til de flittige medlemmer, der troppede op denne dag og banekomiteen lover, at der kommer flere banens dag fremover. Tænk sig hvis vi blev 100 deltagere en dag. Røde flag på greens Jeg er blevet spurgt om jeg ikke kan præcisere anvendelsen af de røde flag på vores flagstænger. Dem har vi haft i en del år efterhånden. Flagene er ment som en hjælp og de anvendes på i alt 9 greens alle greens hvor det er svært

11 11 for spilleren at bedømme hvor dybt inde på greenen hullet er placeret den pågældende dag. Hvis flaget er placeret højt på flagstangen betyder det, at hullet er i den bageste tredjedel af green, hvis flaget er placeret lavt på flagstangen så står hullet i den forreste tredjedel af green. Midt på flagstangen betyder midt på green. Det er lige til og nemt at forstå, men alligevel kan der tages fejl. Jeg vil ikke hævde, at vi greenkeepere ikke godt kan placere det røde flag forkert for det må uvægerligt ske en gang i mellem. Flaget kan også flyttes i løbet af dagen af spillerne som følge af alle de gange det bliver taget op og lagt ned, flyttet rundt og genplaceret. Mest forvirring opstår måske af den simple årsag, at flagstangens udformning og farve ikke giver de store muligheder for at fremhæve placeringen. De røde flag støtter sig til en lille gummiring, der klemmer om den midterste tredjedel af flagstangen og da de flagstænger som vi anvender er konvekse, er der ikke stor forskel imellem de tre inddelinger. Lidt ekstra hjælp kan man som spiller få ved at kigge efter det sorte midterfelt på den ellers hvide flagstang. Projekt le Sidste år var roughen særlig tæt og det gav masser af snak på terrassen ved klubhuset. Banekomiteen forholdt sig til udfordringen ved at gennemgå banens slemme områder sammen med vores banearkitekt Tom Mackenzie. Udfaldet af gennemgangen blev, at komiteen ønsker, at der etableres en række fremskudte teesteder på de huller hvor tee-slaget er særligt udfordrende. Det planlægges gennemført i Derudover fandt vi nogle områder med rough som vi gerne Peters le: Roughen bliver skåret tilbage på 11. hul af le-eksperten Peter så forsvinde helt eller i hvert fald ikke var tyk rough mere. Det er roughen rundt om kaffeposen på 11. hul og en lille zone af rough i bagkanten af 15. green. Banekomiteen har allernådigst opnået tilladelse fra Skovdistriktet til at klippe roughen på to udvalgte steder, men under forudsætning af, at arbejdet udføres med le. Det gode ved en le er, at den er ikke ligeså produktiv som en buskrydder og at den er mere skånsom. En le har vi allerede da vi sidste år fik lov til at fjerne brændenælder på banen. Men evnerne til at skære lavtvoksende og nedtrådt græs over kniber det med. Derfor allierede jeg mig her i

12 Banen fortsat 12 august med en le-ekspert Peter og han har evnerne. Peter er uddannet fra Skovskolen i Nødebo og underviser bl.a. på greenkeeperskolen i brugen af le. Nogle timer tog det, men ved fælles hjælp og træning af chefgreenkeeperen fik Peter slået græsset, blive topdresset med ren sand. Dette forsøg skal fortsætte i tre år og vil vise om vi på den måde opnår en fastere og jævnere 13. fairway: Det har været en meget tør sæson. 250 mm regn på 8 måneder. og jeg fik nogle fif til fremtidige indsatser. Specielt kaffeposen er blevet mindre skræmmende efter behandlingen. Dette efterår bliver travlt med mange projekter på banen. I sensommeren og det tidlige efterår er chancen for succes med eftersåningen optimal og det er her at vi lægger fundamentet for en god sæson året efter. Succesen af indsatsen afhænger som sædvanligt af vejret igennem september og oktober, men der planlægges altid efter at vejret bliver med dugfrie morgener med efterfølgende let blæsevejr. Mest spændende bliver det, at vi på forsøgsbasis topdresser 4 udvalgte fairways. 1., 10., 11. og 18. fairways vil i september Når vejbred skal fjernes manuelt må man også hellere lade være med at ridse græsset med sine sko...! ;) overflade. Specielt i ydersæsonen volder fairways problemer idet de bliver meget fedtede af de mange ormeskud. Andre klubber har haft held med at forbedre kvaliteten af deres fairways ved hjælp af topdressing og det forsøger vi så nu i KGK. Derefter får fairways deres efterhånden faste tur med dybdeluftningen. Greens bliver prikket og eftersået som de plejer og i år og derefter rykker vi videre til greensomgivelserne. Teestederne er propprikket og eftersået i august med et meget fint resultat som følge.

13 Få din bolighandel ud af roughen Kontakt Nybolig Martin Frost for en snak om dine muligheder. Skal du købe eller sælge? Så er det En sag for Frost Nybolig Martin Frost Virum Torv Virum Tlf

14 De gamle pokaler KGKs vandrepræmier af Jette Vinter 14 Eremitagepokalen Eremitagepokalen er en af Danmarks ældste vandrepræmier. Den har været evigt vandrende i Københavns Golf Klub siden Den blev skænket til klubben af Frederik Hegel. Frederik Jacob Deichmann Hegel var hans fulde navn. Han var direktør og forlægger. Hans store interesse for engelsk kultur skinnede igennem, da han fik bygget sit træbeklædte sommerhus Hegels Landsted i Springforbi. Huset er i dag fredet. Vi kender det som Hegnslund. Frederik Hegel var en af Danmarks bedste golfspillere i 3 årtier. Han var danmarksmester utallige gange og har blandt andet også vundet de åbne Belgiske mesterskaber. Frederik Hegel var fra formand i KGK og siden æresmedlem. Eremitagepokalen blev indtil 1989 spillet som en handicapturnering og var for både damer og herrer. Siden 1990 er pokalen blevet spillet som en 36 hullers slagspilsturnering scratch fra back tee og er kun for herrer. Det er en subeliteturnering, hvor højeste handicap udgår ved mere end 54 tilmeldte. HM Dronning Alexandrines Ærespræmie Ærespræmien er en af KGK s fornemste trofæer. Den blev skænket af HM Dronning Alexandrine, som var æresmedlem af KGK indtil sin død i Turneringen er blevet spillet siden 1938 og startede som en slagspilsturnering med handicap over 36 huller. I 1995 blev turneringen ændret til en invitationsturnering med 18 hullers slagspil fra klub tee med handicap og efterfølgende frokost. Alle årets klubmestre, rækkemestre og alle tidligere vindere af HM Dr. Alexandrines Ærespræmie inviteres til at spille og deltage i den efterfølgende frokost. Ægteskabspokalen Denne meget smukke pokal er en af de yngre. Den er indstiftet i 1960 af Dan- Tourist og spillet om første gang i Netop i år er der således spillet om pokalen for halvtredsindstyvende gang. Ægteskabsturneringen spilles som en 18 hullers mixed greensome Stableford. Eremitagepokalen, HM Dronning Alexandrines ærespræmie og Ægteskabspokalen

15 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER din økonomiske medspiller... LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX

16 Kronprins Haakons pokal 13. og 14. juli Af Jette Vinter 16 Turneringens rigtige navn er Hovedstads matchen. Det er en match mellem de fire golfklubber, der bærer de nordiske hovedstæders navn. Ingen af disse golfklubber har royal i deres navn. Da matchen oprindelig er startet af den svenske Kronprins Gustav Adolf, som også donerede den første pokal og senere som konge den næste, har det siden været tradition, at kongehuset eller den finske præsident bliver inviteret til at lægge navn til en ny pokal. Når et af holdene efter at have fået sit navn på trofæet 4 gange vinder den til ejendom, er de forpligtet til at donere en ny, og pokalen får nyt navn. På den vis bliver der lidt royalt over de 4 klubbers turnering, som har været spillet siden Turneringen spilles over 2 dage, hvor alle klubberne møder hinanden i hulspil over 18 huller. Hvert hold består af 1 dame og 3 herrer. Damerne spiller med handicap, mens herrerne spiller scratch i 3 handicapgrupper. Efter prøverunde fredag i vindstille, 36 huller lørdag i sol og let brise, oplevede vore gæster fra de nordiske hovedstæ- der et rigtigt eremitagevejr med blæst om søndagen. Københavns hold bestod af Nils Rørbæk, Claus Bloch Thomsen, Carsten Stæhr og Ina Agerbæk. Efter lørdagens runder stod Stockholm og København lige med 5 points, Oslo og Helsinki havde hver 3. Søndag blev spændende, vi fik hjælp af det finske hold, hvor den sidste bold med et holet bunkerslag på 18. fik et ½ point mod Stockholm. Det betød, at København og Stockholm igen stod lige. Så måtte der omspil til med sudden death på 1. og 18. hul. Den svenske spiller med det laveste handicap var næsten lige kommet ind, mens Nils havde siddet med os andre på terrassen efter at have været først ude. 1.hul blev delt i par, på 2. omspilshul måtte Nils Rørbæk se sig slået af Per Jacobsson, der fik en par. Et par fantastiske dage med godt golfspil, konsolidering af de nordiske relationer, en tradition, der bør holdes ved lige. Både København og Stockholm har nu deres navne på den nuværende pokal 2 gange. Næste år spilles turneringen i Oslo.

17 KGK s danmarksmestre Søren Hartmann På toppen i over 60 år. Af Karl Erik Jeppesen Med god golf er det åbenbart som med god vin den bliver bedre med årene. Det kunne i hvert fald Søren Hartmann s godt 60 år lange amatørkarriere i det ædle spil 17 Desuden vandt han tre gange den særlige guldmedalje for deltagende veteraner ved senior DM, og var selvfølgelig på seniorog veteranlandsholdet adskillige gange. Også dengang i 1993, da vi slog Sverige på Rya. Cykling kom først 15-årige Søren kom i 1952 til Asserbo Golf Club, hvor faderen, entreprenøren Jac. Hartmann havde meldt hele familien ind. Søren var på det tidspunkt mest optaget af cykelsporten. Han havde et halvt år forinden fået en splinterny racer, og flere gange om ugen gik turen til Nordsjælland og rundt i området. tyde på. Han blev hurtigt elitegolfer, men først i seniortiden kom de helt store resultater, kronet med et Senior DM i 1995 på Aalborgs gamle bane i Restrup Enge. Han siger selv, at det var et super slag med en spritny 5-kølle, der sikrede ham sejren. Fire gange blev det til sølv. To gange vandt han det fynske mesterskab og en gang det sjællandske. I 1994 vandt han seniorernes rangliste. Søren er også ankermand på klubbens veteranhold, der vandt guld i 2008, bronze i 2009 og sølv i Men han blev bidt af golfbacillen, og ikke lang tid efter rykkede han til Københavns Golf Klub. Træneren James Ross, der var tidligere skotsk mesterspiller, blev den første, som underviste ham, afløst af Henning Sprinter Kristensen, der i 1958 blev klubbens chefpro. Jeg kom godt ud af det med Sprinter, fortæller Søren Hartmann. Han var en god læremester, og en ildsjæl for os, der gjorde noget ved det. Vi var kun to juniorer, da jeg startede i klubben. Efterhånden kom flere til, men ikke mange. Klubbens to dominerende elitespillere var Niels Thygesen og Henrik Lund, som begge var faste folk på landsholdet. Landsholdet Et par stykker af os kom ret hurtigt efter det. Jeg opnåede ret hurtigt handicap 3, ikke mindst fordi jeg havde opøvet et for-

18 Søren Hartmann fortsat 18 midabelt nærspil. Det var hele tiden ind og i. I 1961 blev jeg udtaget til landsholdet, der skulle spille den første Nordiske 4- Landskamp på Falsterbo. Desværre måtte jeg sige nej tak, fordi jeg netop på den tid skulle giftes med Gerd. Jeg var blevet færdig med min uddannelse som bygningsingeniør, og brylluppet var af flere grunde, bl.a. vigtige golfmatcher, blevet udsat et par gange. Så nu skulle det være. Titler i massevis At Søren Hartmann har huseret ved klubbens præmiebord, kan man forvisse sig om ved at studere vindertavlerne i klubhusets restaurant. Tre klubmesterskaber blev Der kom efterhånden nogle travle år på arbejdsmarkedet, og i 1968 trådte Søren ind i familieforetagendet J H Administration A/S, men alligevel lagde han stor vægt på at holde gang i golfen. Han var fast mand på klubbens elitehold i mange år, og selv, da han senere gik over til at være kaptajn, hvilket han var i næsten 8 år, stillede han af og til op på holdet. I nogle år var han desuden kaptajn for klubbens damehold. Golf har fyldt meget i mit liv, og jeg har gjort noget ud af at holde mig i form. Det har betydet meget for mit spil, bl.a. har jeg dyrket meget badminton. Det har aldrig været mig, der faldt om af træthed på sidste hul, siger Søren. Jeg var altid fast mand i Nyborgs 72 hullers, ja i rigtig mange af DGU s eliteturneringer landet over. Men det har især betydet noget for mig at kunne spille med i de landsomfattende seniorturneringer. Det blev min anden ungdom, og det altid har været en særlig glæde at gense mange af de golfere fra andre klubber, som jeg lærte at kende i de unge år. Ja, adskillige af dem har jeg været på juniorkursus med. det til, nemlig i 1967, 1972 og 1984, og ind i mellem var Søren i øvrigt også blevet klubmester i Helsingør, hvor han også var medlem i nogle år. Søren var også runner up flere gange. Jeg husker især en finale mod Niels Thygesen. Vi havde en god dyst, men måske tabte jeg det års mesterskab på 10. hul, der dengang var 6., hvor jeg fra skoven i højre side slog min bold

19 19 mellem træerne og ned på green, tæt ved flaget. En birdie troede jeg. Men da jeg fiskede bolden op af hullet viste det sig, at jeg havde spillet forkert bold fra skovbunden, fortæller han. Mester 14 år i træk Fra og med 1994 vandt Søren KGK s seniormesterskab 14 gange i træk! Og han har foreløbig vundet veteranmesterskabet i 2011 og Dertil kommer bl.a. fire sejre i Sir Alan Johnstone Cup, og adskillige sejre i klubbens venskabsturneringer, bl.a. Kongens Kande (nu Hovedstadsmatchen, red.). Copenhagen Cup var også fast på programmet. KGK s juniorarbejde har altid haft hans særlige bevågenhed, og da sønnen Nicolaj begyndte at spille, gik han ind som formand for juniorkomiteen med liv og sjæl. Han var med, da antallet af juniores voksede til næsten 200, og klubben måtte stoppe for tilgang. For år tilbage var der ikke den store forståelse for, hvor vigtigt juniorarbejdet er. Men det sikrer en tilgang af unge spillere til den gamle klub her i Dyrehaven, og elitearbejdet er en naturlig forlængelse heraf. Det er vigtigt, at vi kan få unge spillere af egen avl på klubholdene, siger Søren Hartmann. fra venstre: Karl Erik jeppesen, Søren Hartmann og Michael Friis sølvmedaljer i 2010

20 Turneringsresultater af Mari Anne Woll 20 Royal Sponsor Opening Tournament hullers Stableford Sponsor: Royal Unibrew Vindere, A-rækken: 1 Eva Fabricius-Bjerre 37 p 2 Astrid Brøndsted Henriksen 36 p 3 Michael Blach 36 p Vindere, B-rækken 1 Sylvester Bizarro 41 p 2 Mogens Nielsen 39 p 3 James Ward 35 p Stokkerup: Martin og Sophus (med pokalen) Åben Herredag hullers Stableford Sponsor: Pernod Richard/Ballantines Vindere, A-rækken: 1 Thomas Poulsen 37 p 2 Carsten Skouboe 33 p 3 Jens Sørensen 33 p Alle de glade vindere fra åbningsmatchen Stokkerup-pokalen hullers slagspil med handicap fra backtee Vindere: 1 Sophus Stæhr 136 slag netto 2 Martin Frost 140 slag netto Bedste Brutto: Lars Honoré 149 slag brutto Vindere, B-rækken: 1 Lars Benjaminsen 41 p 2 Finn Stuhr 39 p 3 Jørgen Bollhorn 37 p Provinsklubbernes Jubilæumspokal Fourball bestball Stableford, parturnering, invitationsturnering Sponsor: Lederne Vindere: 1 Gustav Clausen & Frederik Karberg 45 p 2 Steen Mogensen & Kristian Vilhelm Nielsen 44 p 3 Bo og Mark Gjetting 44 p

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. En lunefuld sommer i jubilæumsåret. Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2012. Nummer 2. 35. Årgang En lunefuld sommer i jubilæumsåret HOVEDSPONSOR Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste fiskeafdeling, Med de dygtigste fiskeeksperter. Velkommen

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010

Medlemsblad for MOLLERUP LLIGAN B U C F L E O G O L. 18. årgang Nr. 2 September 2010 L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 18. årgang Nr. 2 September 2010 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Nyt klubhus med gode rammer for klublivet Bestyrelsen/udvalg Mollerup Golf Club Mollerupvej 7

Læs mere

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt

Eventyr Golf 2014. Årsmagasin. Klubinformation Kalender Kontakt Eventyr Golf 2014 Årsmagasin Klubinformation Kalender Kontakt 1993-2014 Velkommen til Eventyr Golf 2014 Årsmagasin 2 INDHOLD : Formanden har ordet 5 Klubsekretærens side 6 Centerkontoret - nyt i 2014 9

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. Juniorugen igen en succes. Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad Juli 2010. Nummer 2. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Juniorugen igen en succes Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov.

Mudder-mester... HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB. 5.07 nov. HIMMERLAND GOLF & COUNTRY CLUB 5.07 nov. Mudder-mester... "...Og I er bare misundelige!", synes årets herremester Jacob Westergaard at sige med glimt i øjet efter den obligatoriske tur i søen på 18. oven

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

RGK Medlemsblad. December 2010. Nummer 4. 33. Årgang. Farvel og tak. Læs side 40 HOVEDSPONSOR

RGK Medlemsblad. December 2010. Nummer 4. 33. Årgang. Farvel og tak. Læs side 40 HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad December 2010. Nummer 4. 33. Årgang HOVEDSPONSOR Farvel og tak Læs side 40 Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks flotteste bagerafdeling. Med de dygtigste bagerekspedienter. Velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 3 Juni 2008 Tvillingerne er landet! Golf og gastronomi går hånd i hånd i Himmerland. Den dynamiske duo, Flemming og Allan, sætter sanselighed og kreativitet i højsædet,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt.

Marts måned var udsædvanlig tør og varm, og det gjorde, at vi allerede kunne åbne banen 20/3, det har aldrig tidligere været muligt. BANEN Vejret i årets 3 første uger startede meget mildt. Den 20/1 kom frosten som varede til sidst i februar; den var så hård, at jorden frøs helt ned i 70-80 cm s dybde, og det forvoldte store frostsprængninger

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 INDHOLD Leder..........................3 U-12, Hold 1: Flot punktum.......4 Herre Senior - LFS + S1..........6 Interview med Anders Due......10

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

døveidræt Mange EM og VM nyheder MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Nr. 5 Oktober 2014 48. årgang ISSN 1399-9966

døveidræt Mange EM og VM nyheder MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Nr. 5 Oktober 2014 48. årgang ISSN 1399-9966 døveidræt Nr. 5 Oktober 2014 48. årgang MEDLEMSBLAD FOR DANSK DØVE-IDRÆTSFORBUND www.deafsport.dk Mange EM ISSN 1399-9966 og VM nyheder Park Allé 373, 2605 Brøndby Tlf. 43 22 11 00 www.bravida.dk INDHOLD

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Nr. 2/2015, marts 2015

Nr. 2/2015, marts 2015 Nr. 2/2015, marts 2015 Du opfordres til at hjælpe ved arrangementet den 25. april, læs nærmere på side 5 BESTYRELSE Formand: Svend Mortensen Vestskellet 44, 3250 Gilleleje 2337 3052 hegnsnyt@live.dk Næstformand:

Læs mere

Pause mellem hul 9 og 10

Pause mellem hul 9 og 10 www.falster-golfklub.dk Kære medlemmer Så er nyhedsbrevet på banen med masser af nyt! Nyhedsbrev april 2014 Pause mellem hul 9 og 10 Så er vi kommet i gang med scorekort printeren. Som I nok har set, så

Læs mere