EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EREMITAGEN. Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? NR. 90. (se svaret på side 43)"

Transkript

1 SEPTEMBER 2013 EREMITAGEN M E D L E M S B L A D F O R K Ø B E N H A V N S G O L F K L U B R O Y A L C O P E N H A G E N G O L F C L U B S K A N D I N A V I E N S Æ L D S T E G O L F K L U B S T I F T E T I NR. 90 Som i gamle dage! Hvem er denne mand, der har haft så stor betydning for golfen? (se svaret på side 43) Hickory Golf Danish Open 2013

2 KONTAKTER TIL KLUBBEN: Kontoret: Trænere: Klas Olsson Nils Rørbæk Restaurant: Greenkeeper: Greenkeeper mobil: Housekeeper: Turneringslokalet: ADMINISTRATION: Golfmanager Anders Møller Klubsekretær: Eva Lindhardt BESTYRELSEN: Formand, formand for pro- og butikskomitéen, formand for kommunikationskomitéen, aktivitetskomitéen Hans Ole Voigt telefon: Mail: Næstformand Carsten Jensen telefon: Mail: Honorær sekretær, aktivitetskomitéen, elitekomitéen og turneringskomitéen Lars Honoré telefon: Mail: Honorær kasserer, hus- og restaurationskomitéen Ole Harmsen telefon: Mail: Formand for sponsorkomitéen, turneringskomitéen Christian Soldbro Dubin telefon: Mail: Formand for banekomitéen, hus- og restaurationskomitéen Birgit Peitersen telefon: Mail: Formand for juniorkomitéen, aktivitetskomitéen Lars Obel telefon: Mail: ÆRESMEDLEMMER: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary AKTIVITETSKOMITÉEN: Hans Ole Voigt, Lars Obel, Ina Agerbæk, Jørgen Knudsen, Lars Honoré, Niels Boe Sørensen og Klas Olsson BANEKOMITÉEN: Birgit Peitersen, Hans Ole Voigt, Mogens Nielsen, Martin Nilsson og Oliver Oppenhagen HUS- OG RESTAURATIONSKOMITÉEN: Jørgen Th. Knudsen, Birgit Peitersen, Lillan Nielsen, Richard Medrek, Ole Harmsen og Anders Møller TURNERINGS- OG HANDICAPKOMITÉEN: Ina Agerbæk, Anette Harmsen, Otto Schiøtz, Lars Henrichsen, Lars Honoré, Christian Soldbro Dubin, Hans Henrik Leschley, Karen Klinkvort, Søren Moe og Jette Vinter JUNIORKOMITÉEN: Lars Obel, John Eriksen, Claus Bloch Thomsen, Lisbeth Brünnich, Jan Fabricius-Bjerre, William Helmbæk, Lars Winther Larsen, Lise Lotte Becker Hansen og Nils Rørbæk-Petersen ELITEKOMITÉEN: Lars Honoré, Ina Agerbæk og Klas Olsson INTROKOMITÉEN: Jørgen Th. Knudsen, Ingerlise Lützhøft Hansen, Birgit Peitersen og Klas Olsson SPONSORKOMITÉEN: Christian Soldbro Dubin, Niels Boe Sørensen og Lars Honoré KOMMUNIKATIONSKOMITÉEN: Hans Ole Voigt, Jette Vinter, Annette Suhr, Peter Mogensen og Mari Anne Woll (ansvarhavende redaktør, mail: ORDENS- OG ETIKETTEUDVALG: Povl Bayer Knudsen og Jakob S. Arrevad PRO- OG BUTIKSKOMITÉEN: Hans Ole Voigt og Christian Bundesen KLUBADRESSE: Københavns Golf Klub, Dyrehaven Kgs. Lyngby EREMITAGEN: Næste nummer: December 2013 Layout: Peter Mogensen - Tryk: Fortun Lyntryk - Oplag: 500 stk.

3 Fra redaktøren KGK en sportsklub eller en social klub? af Mari Anne Woll Vores juniorer får lov til at konkurrere fra en tidlig alder. Hver torsdag i juniorsæsonen prøver vore små puslinge kræfter mod banen og mod hinanden på par 3 banen, de store på den rigtige bane over 9 eller 18 huller. De rigtigt store spiller fra back tee. Med andre ord: de opdrages lige fra starten til at opfatte golf som en konkurrencesport. Men ser vi på de voksne medlemmer, så er det forbløffende få, der deltager i klubbens turneringer. For mange ser det ud til at være tilstrækkeligt at spille med vennerne. Vore to store klubber i klubben, Tirsdagsdamerne og Old Boys, har mange medlemmer, der spiller en gang om ugen og konkurrerer mod hinanden. Ligeledes er Ugeturneringen, der spilles tirsdag eftermiddag, også vel besøgt. Men hvorfor er der så få med i klubbens mange traditionsrige turneringer, der går mange, mange år tilbage? Man skulle egentlig tro, at det nye handicapsystem, der kræver EGA handicap for at kunne deltage i turneringer såvel i klubben, som i andre klubber, i DGU turneringer og i regionsturneringer, kunne få folk til at spille flere tællende runder? Men de er måske tilfredse med at spille nogle EDS runder? Personligt holder jeg meget af netop konkurrence-elementet i golf, så jeg deltager mest muligt, men jeg elsker også at gå nogle huller sidst på dagen, helt alene. Det er netop en af golfens forcer, at man kan spille alene, to, tre, eller fire, mand mod mand, hold mod hold eller klub mod klub. Jeg har hørt et medlem, der ikke bryder sig om at spille i turneringer, forklare, at han ikke bryder sig om at spille med 3 folk, som han ikke kender, og tanken om at skulle tilbringe 4-5 timer i fremmede menneskers selskab, forekom ham ganske afskrækkende. MEN netop en turnering er da den allerbedste måde at lære nye mennesker at kende. For golf er jo OGSÅ en social sport, hvor der er tid til en lille sludder mellem slagene eller mens man går fra green til teested. Så hermed opfordres alle medlemmer til at deltage i mindst 2-3 turneringer hvert år, måske 1 om måneden? Få nye venner og bliv endnu gladere for at komme i klubben, så fremmes både konkurrencesporten og det sociale liv. Juniorerne opdrages i øvrigt også til, at man naturligvis bliver efter runden og spiser sammen hver torsdag. Foto: Jan Dornonville de la Cour

4 Fra bestyrelsen af Hans Ole Voigt 4 Spotdeal Et af sommerens varme emner i KGK var det tilbud, som bestyrelsen valgte at give på greenfee i juli måned; køb en fire-bold i juli måned for kr. 999,- Helt overordnet er bestyrelsen af den opfattelse, at banen skal benyttes mest muligt. Først og fremmest af klubbens medlemmer - men i den udstrækning, at medlemmerne ikke bruger banen, skal det være muligt for andre at spille banen mod at betale greenfee. Vi mener, at vi har et godt produkt. Det er en stor oplevelse at spille på Eremitagen, hvorfor vi valgte at hæve priserne for greenfee i Dette betyder dog ikke, at vi ikke i perioder overvejer, hvordan vi kan optimere indtægterne og brugen af banen jf. ovenstående. Greenfeeindtægterne har i år haltet noget efter såvel budgettet som det realiserede for Efter juni var vi ca. DKK efter budgettet og ca. DKK efter det realiserede i Dette skyldtes i meget høj grad den lange vinter, som udsatte sæsonstarten frem til april måned. En ærgerlig udvikling som vi I bestyrelsen gerne vil have vendt til det bedre! Det er bestyrelsens opfattelse, at nogle af de potentielle gæster ikke besøger KGK, fordi de tror det ikke er muligt at komme til at spille banen. På den baggrund besluttede bestyrelsen allerede sidste år, at vi skulle have udviklet en ny hjemmeside, som bl.a. skal være med til at tiltrække flere greenfeespillere til KGK. I løbet af foråret besluttede bestyrelsen så desuden at gøre en indsats for at få øget kendskabet til KGK og for at få øget greenfeeindtægterne i juli måned, hvor der traditionelt er meget lav aktivitet på banen. Resultatet blev, at vi lancerede den før omtalte Spotdeal, som resulterede i at vi solgte 69 starttider (4-bolde) i juli måned for DKK 999 pr stk., eller hvad der svarer til godt to starttider pr. dag i gennemsnit. Det mener vi i bestyrelsen er et godt resultat, der viser at tiltaget var en succes. Derudover har vi, godt hjulpet af dejligt sommervejr, haft mange almindelige greenfeegæster, som har kunnet bestille tid via golfbox. Samlet har det betydet, at vi i juli har haft greenfee indtægter tæt på DKK , hvilket er fantastisk i en traditionelt stille måned, hvor de fleste andre golfbaner higer efter aktivitet. Ny hjemmeside Det fine resultat er en kombination af god markedsføring, ny hjemmeside, god

5 5 omtale af klub og bane i div. medier samt personale og medlemmers mund til mund branding af Københavns Golf Klub som et dejligt sted at besøge for en runde golf. De mange spillere på banen har også betydet, at vores restaurant tillige har haft en rigtig fin juli måned. Hvad er så den feedback vi får fra gæsterne? - Det er en stor oplevelse at besøge Københavns Golf Klub med dyrene, naturen og historien. forhåbentligt også fremadrettet har både mange medlemmer og gæster på banen, kan gøre for at sikre en fornuftig afvikling af spillet på banen. Løsningen er, set med bestyrelsens øjne ikke, at KGK lukker sig inde og ikke giver adgang for greenfee spillere løsningen er, at vi er åbne for mulighederne, og at vi hele tiden er på forkant med udviklingen, så vi sikrer en fornuftig brug af banen med fokus på medlemmernes adgang til banen, men samtidig gør hvad vi kan for at optimere brugen af banen og tilgangen af greenfeegæster, til gavn for os alle. Men: - Førstegangsbesøgende har indimellem svært ved at finde banen især fordi at de fleste GPS er leder til Rådvad og ikke til Springforbivej. - Enkelte klager over at det er svært at finde rundt på banen specielt ved femvejen. - Gengangeren: Roughen er urimelig svær, det kostede mange bolde at spille rundt. De to første punkter kan vi forhåbentlig løse; det bliver sværere mht. roughen for det er jo ligesom den primære forhindring, der er på vores bane. Men mange tabte bolde betyder selvfølgelig også ofte, at runden tager meget lang tid og langsomt spil er meget generende, uanset om det er egne medlemmer eller greenfee spillere. Derfor må vi se på, hvad vi, når vi Foto og tekst: Jan Dornonville de la Cour

6 Generalforsamlingen af Mari Anne Woll 6 Det officielle referat blev udsendt til medlemmerne i et nyhedsbrev 13. maj, så dette referat er redaktionens journalistiske referat. Årets ordinære generalforsamling, hvortil var fremmødt 56 stemmeberettigede, blev klaret på under to timer uden den mindste dramatik under dirigenten, Jakob Arrevads, kyndige/myndige ledelse. Formanden mindedes sammen med forsamlingen de medlemmer, som var afgået ved Forslag Bestyrelsen havde ingen forslag, men der var indkommet forslag fra to medlemmer: Povl Bayer Knudsen på talerstolen - Hans forslag blev vedtaget, så nu har klubben 2 el-scootere Jacob Arrevad - klubbens faste dirigent til generalforsamlingerne døden i årets løb. Derefter gennemgik han situationen for dansk golf generelt og for KGK mere specifikt. Alt i alt fremgik det, at vi klarer os udmærket, men bestyrelsens klare målsætning er, at banebelægningen såvel som greenfee-indtægter skal øges. Efter deres mening er der alt for mange ubrugte tider, så det skal der gøres noget ved. Forskellige tiltag vil derfor blive iværksat. Bestyrelsens beretning, årsregnskabet samt budget for det kommende år blev godkendt. Så var der gået en time. Povl Bayer Knudsen foreslog, at klubben skulle indkøbe et antal el-scootere til udlejning. Såvel bestyrelse som generalforsamling støttede forslaget, som siden er blevet implementeret ved indkøb af to el-scootere. Ole Terkildsen foreslog, at der skulle stiftes en musikforening, som skulle afholde kammerkoncerter i klubben. Bestyrelsen kunne ikke støtte forslaget, da det ikke ligger inden for klubbens formål, men en del medlemmer bakkede op omkring det, så Ole Terkildsen blev opfordret til at arbejde videre med idéen som et privat initiativ. Det er fortrinsvist praktiske forhold, så som akustik, der vanskeliggør projektet.

7 7 Valg Formanden blev genvalgt uden modkandidat. Fristen for indsendelse af forslag til formandskandidat er 15/2 og ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer, Christian Soldbro Dubin, Ole Harmsen og Carsten Jensen, blev ligeledes genvalgt uden modkandidater. KGKs revisionsfirma gennem mange år, Buus Jensen, blev også genvalgt uden modkandidat. Ole Terkildsen - Hans forslag om kammerkoncerter vandt ikke gehør hos bestyrelsen tidligere en boldrendetid, der kun kan bestilles ved at være fysisk tilstede i klubben, men nu sker det bare elektronisk via golfbox. Medlemmer kan selv bestille den næste ledige tid, men sekretariatet kan hjælpe med en tid lidt senere. Endelig drejede det sig om driving range, hvor der (igen) blev spurgt, om det ikke var muligt at have lågen åben, så der var kortere og lettere adgang til træningsbolde. Svaret var atter nej, skoven ønsker lågen lukket, og et hul/en luge gennem hegnet til boldmaskinen var åbenbart ikke praktisk mulig. Anders Birch ønskede større måtter, så fødder og bold kunne være i samme plan. Svaret var, at de større måtter er for tunge til at medlemmer selv kan bære dem frem og tilbage, og at det ville give greenkeeperne/boldsamlerne store fysiske gener dagligt at skulle transportere dem rundt. Anders foreslog en slags sækkevogn, der kunne stå ude i siden. Men bestyrelsen mente, at det måtte være et mindre problem, da sæsonen for måtter er ret kort. Eventuelt Der var en del spørgsmål, men flere gjaldt forhold, som klubben ikke er herre over, såsom parkeringspladsen ved Springforbivej, hvortil formanden kun kunne meddele, at arbejdet med kloak/vandledningen forventes afsluttet snart og at p-pladserne forventes reetableret. Andre spørgsmål drejede sig om boldrenden: den nye elektroniske/virtuelle vs den gamle fysiske. Hver anden tid er ligesom Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten og ønske alle en god golfsæson.

8 Golfbanen set fra luften af Martin Nilsson 8 Klubben har i vinter købt en række luftfotografier fra det kongelige biblioteks fotografisamling. Sammenlagt med de luftfotos som COWI har taget igennem de seneste år og som nu er offentligt tilgængelige på råder klubben over et repræsentativt antal fotos, der er med til at fortælle klubbens historie. Det tidligste foto er fra 1929, hvor 18 huls banen er spritny. Nedlagte tees og bunkers dukker op baneelementer, der ellers kun kommer frem af glemslen på vinterdage eller ved en cross-country match. Flere bunkers havde den gang lange tunger ud i sandet, hvilket må havde været en stor udfordring for datidens få greenkeepere/ pro er. Så er der et foto fra 1944 taget af Luftwaffe og igen et foto fra 1954 optaget af RAF. Dette sidste foto danner basis for en fantastisk feature på dk, hvor man kan lægge fotos ovenpå hinanden og langsomt skifte imellem dem. Prøv med golfbanen eller privaten og glid ubesværet frem og tilbage i tiden. Luftfotografierne er også indkøbt for at bidrage til vores diskussion om roughens grænser. Banens klippede arealer har, historisk set, en gang været større, men ved at kigge på fotografierne ses at grænserne ud til selve roughen ( umisteligt overdrev i Naturstyrelsessprog) har stabiliseret sig. Det er mere fairways, der er blevet smallere over tid. Hvilket er meget godt. Målet er blevet mindre, hvilket skærper fokuseringen, og hvis uheldet er ude, bremser den bredere semirough bolden før den render ud i den umulige rough. For at understøtte dette heldige udfald af et dårligt slag har banekomiteen besluttet, at klippehøjden i semirough sættes op fra 35mm til 50mm fra denne sæson af. Men afslutningsvist skal det nævnes, at roughen er kommet tættere på os. Banekomiteen har forberedt en række løsningsforslag, som klubben vil præsentere skoven for. Dette foto er taget i 1954 af US Air Force og velvilligt stillet til rådighed for os af Cowi A/S

9 Side 9 manden Carsten Jensen, Næstformand i KGK Debutant i Danish Open - Hickory Golf

10 Banen Af chefgreenkeeper Martin Nilsson 10 Banens dag. Bestyrelsen og banekomiteen inviterede for første gang i mands minde klubbens medlemmer til at deltage i en banens dag. Dagen blev afholdt søndag den 2. juni og formålet med arrangementet var at lokke jer medlemmer ud for at hjælpe os greenkeepere en enkelt eftermiddag med de mere tidskrævende opgaver i stedet for at spille jeres vante runde golf. Der var købt murerspande og skruetrækkere ind så vi kunne luge greensomgivelser for vejbred og måske, hvis vi blev rigtigt mange, også nå at reparere divots på fairways. Nu blev vi i alt 30 deltagere, inkl. de deltagende greenkeepere, og det var jo ikke så mange, men de medlemmer, der troppede op denne søndag var særdeles dedikerede og resultatet af dagen kan stadig ses. Deltagerne blev delt i to grupper og den gruppe på 15 mand som jeg var en del af nåede ved to timers intensivt arbejde at luge 18. huls greensomgivelser og 1. huls to teesteder for vejbred. 30 mandetimer! Det fortæller noget om både udfordringerne ved pesticidfri pleje og skalaforholdet. Der skal lyde en stor tak til de flittige medlemmer, der troppede op denne dag og banekomiteen lover, at der kommer flere banens dag fremover. Tænk sig hvis vi blev 100 deltagere en dag. Røde flag på greens Jeg er blevet spurgt om jeg ikke kan præcisere anvendelsen af de røde flag på vores flagstænger. Dem har vi haft i en del år efterhånden. Flagene er ment som en hjælp og de anvendes på i alt 9 greens alle greens hvor det er svært

11 11 for spilleren at bedømme hvor dybt inde på greenen hullet er placeret den pågældende dag. Hvis flaget er placeret højt på flagstangen betyder det, at hullet er i den bageste tredjedel af green, hvis flaget er placeret lavt på flagstangen så står hullet i den forreste tredjedel af green. Midt på flagstangen betyder midt på green. Det er lige til og nemt at forstå, men alligevel kan der tages fejl. Jeg vil ikke hævde, at vi greenkeepere ikke godt kan placere det røde flag forkert for det må uvægerligt ske en gang i mellem. Flaget kan også flyttes i løbet af dagen af spillerne som følge af alle de gange det bliver taget op og lagt ned, flyttet rundt og genplaceret. Mest forvirring opstår måske af den simple årsag, at flagstangens udformning og farve ikke giver de store muligheder for at fremhæve placeringen. De røde flag støtter sig til en lille gummiring, der klemmer om den midterste tredjedel af flagstangen og da de flagstænger som vi anvender er konvekse, er der ikke stor forskel imellem de tre inddelinger. Lidt ekstra hjælp kan man som spiller få ved at kigge efter det sorte midterfelt på den ellers hvide flagstang. Projekt le Sidste år var roughen særlig tæt og det gav masser af snak på terrassen ved klubhuset. Banekomiteen forholdt sig til udfordringen ved at gennemgå banens slemme områder sammen med vores banearkitekt Tom Mackenzie. Udfaldet af gennemgangen blev, at komiteen ønsker, at der etableres en række fremskudte teesteder på de huller hvor tee-slaget er særligt udfordrende. Det planlægges gennemført i Derudover fandt vi nogle områder med rough som vi gerne Peters le: Roughen bliver skåret tilbage på 11. hul af le-eksperten Peter så forsvinde helt eller i hvert fald ikke var tyk rough mere. Det er roughen rundt om kaffeposen på 11. hul og en lille zone af rough i bagkanten af 15. green. Banekomiteen har allernådigst opnået tilladelse fra Skovdistriktet til at klippe roughen på to udvalgte steder, men under forudsætning af, at arbejdet udføres med le. Det gode ved en le er, at den er ikke ligeså produktiv som en buskrydder og at den er mere skånsom. En le har vi allerede da vi sidste år fik lov til at fjerne brændenælder på banen. Men evnerne til at skære lavtvoksende og nedtrådt græs over kniber det med. Derfor allierede jeg mig her i

12 Banen fortsat 12 august med en le-ekspert Peter og han har evnerne. Peter er uddannet fra Skovskolen i Nødebo og underviser bl.a. på greenkeeperskolen i brugen af le. Nogle timer tog det, men ved fælles hjælp og træning af chefgreenkeeperen fik Peter slået græsset, blive topdresset med ren sand. Dette forsøg skal fortsætte i tre år og vil vise om vi på den måde opnår en fastere og jævnere 13. fairway: Det har været en meget tør sæson. 250 mm regn på 8 måneder. og jeg fik nogle fif til fremtidige indsatser. Specielt kaffeposen er blevet mindre skræmmende efter behandlingen. Dette efterår bliver travlt med mange projekter på banen. I sensommeren og det tidlige efterår er chancen for succes med eftersåningen optimal og det er her at vi lægger fundamentet for en god sæson året efter. Succesen af indsatsen afhænger som sædvanligt af vejret igennem september og oktober, men der planlægges altid efter at vejret bliver med dugfrie morgener med efterfølgende let blæsevejr. Mest spændende bliver det, at vi på forsøgsbasis topdresser 4 udvalgte fairways. 1., 10., 11. og 18. fairways vil i september Når vejbred skal fjernes manuelt må man også hellere lade være med at ridse græsset med sine sko...! ;) overflade. Specielt i ydersæsonen volder fairways problemer idet de bliver meget fedtede af de mange ormeskud. Andre klubber har haft held med at forbedre kvaliteten af deres fairways ved hjælp af topdressing og det forsøger vi så nu i KGK. Derefter får fairways deres efterhånden faste tur med dybdeluftningen. Greens bliver prikket og eftersået som de plejer og i år og derefter rykker vi videre til greensomgivelserne. Teestederne er propprikket og eftersået i august med et meget fint resultat som følge.

13 Få din bolighandel ud af roughen Kontakt Nybolig Martin Frost for en snak om dine muligheder. Skal du købe eller sælge? Så er det En sag for Frost Nybolig Martin Frost Virum Torv Virum Tlf

14 De gamle pokaler KGKs vandrepræmier af Jette Vinter 14 Eremitagepokalen Eremitagepokalen er en af Danmarks ældste vandrepræmier. Den har været evigt vandrende i Københavns Golf Klub siden Den blev skænket til klubben af Frederik Hegel. Frederik Jacob Deichmann Hegel var hans fulde navn. Han var direktør og forlægger. Hans store interesse for engelsk kultur skinnede igennem, da han fik bygget sit træbeklædte sommerhus Hegels Landsted i Springforbi. Huset er i dag fredet. Vi kender det som Hegnslund. Frederik Hegel var en af Danmarks bedste golfspillere i 3 årtier. Han var danmarksmester utallige gange og har blandt andet også vundet de åbne Belgiske mesterskaber. Frederik Hegel var fra formand i KGK og siden æresmedlem. Eremitagepokalen blev indtil 1989 spillet som en handicapturnering og var for både damer og herrer. Siden 1990 er pokalen blevet spillet som en 36 hullers slagspilsturnering scratch fra back tee og er kun for herrer. Det er en subeliteturnering, hvor højeste handicap udgår ved mere end 54 tilmeldte. HM Dronning Alexandrines Ærespræmie Ærespræmien er en af KGK s fornemste trofæer. Den blev skænket af HM Dronning Alexandrine, som var æresmedlem af KGK indtil sin død i Turneringen er blevet spillet siden 1938 og startede som en slagspilsturnering med handicap over 36 huller. I 1995 blev turneringen ændret til en invitationsturnering med 18 hullers slagspil fra klub tee med handicap og efterfølgende frokost. Alle årets klubmestre, rækkemestre og alle tidligere vindere af HM Dr. Alexandrines Ærespræmie inviteres til at spille og deltage i den efterfølgende frokost. Ægteskabspokalen Denne meget smukke pokal er en af de yngre. Den er indstiftet i 1960 af Dan- Tourist og spillet om første gang i Netop i år er der således spillet om pokalen for halvtredsindstyvende gang. Ægteskabsturneringen spilles som en 18 hullers mixed greensome Stableford. Eremitagepokalen, HM Dronning Alexandrines ærespræmie og Ægteskabspokalen

15 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER din økonomiske medspiller... LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX

16 Kronprins Haakons pokal 13. og 14. juli Af Jette Vinter 16 Turneringens rigtige navn er Hovedstads matchen. Det er en match mellem de fire golfklubber, der bærer de nordiske hovedstæders navn. Ingen af disse golfklubber har royal i deres navn. Da matchen oprindelig er startet af den svenske Kronprins Gustav Adolf, som også donerede den første pokal og senere som konge den næste, har det siden været tradition, at kongehuset eller den finske præsident bliver inviteret til at lægge navn til en ny pokal. Når et af holdene efter at have fået sit navn på trofæet 4 gange vinder den til ejendom, er de forpligtet til at donere en ny, og pokalen får nyt navn. På den vis bliver der lidt royalt over de 4 klubbers turnering, som har været spillet siden Turneringen spilles over 2 dage, hvor alle klubberne møder hinanden i hulspil over 18 huller. Hvert hold består af 1 dame og 3 herrer. Damerne spiller med handicap, mens herrerne spiller scratch i 3 handicapgrupper. Efter prøverunde fredag i vindstille, 36 huller lørdag i sol og let brise, oplevede vore gæster fra de nordiske hovedstæ- der et rigtigt eremitagevejr med blæst om søndagen. Københavns hold bestod af Nils Rørbæk, Claus Bloch Thomsen, Carsten Stæhr og Ina Agerbæk. Efter lørdagens runder stod Stockholm og København lige med 5 points, Oslo og Helsinki havde hver 3. Søndag blev spændende, vi fik hjælp af det finske hold, hvor den sidste bold med et holet bunkerslag på 18. fik et ½ point mod Stockholm. Det betød, at København og Stockholm igen stod lige. Så måtte der omspil til med sudden death på 1. og 18. hul. Den svenske spiller med det laveste handicap var næsten lige kommet ind, mens Nils havde siddet med os andre på terrassen efter at have været først ude. 1.hul blev delt i par, på 2. omspilshul måtte Nils Rørbæk se sig slået af Per Jacobsson, der fik en par. Et par fantastiske dage med godt golfspil, konsolidering af de nordiske relationer, en tradition, der bør holdes ved lige. Både København og Stockholm har nu deres navne på den nuværende pokal 2 gange. Næste år spilles turneringen i Oslo.

17 KGK s danmarksmestre Søren Hartmann På toppen i over 60 år. Af Karl Erik Jeppesen Med god golf er det åbenbart som med god vin den bliver bedre med årene. Det kunne i hvert fald Søren Hartmann s godt 60 år lange amatørkarriere i det ædle spil 17 Desuden vandt han tre gange den særlige guldmedalje for deltagende veteraner ved senior DM, og var selvfølgelig på seniorog veteranlandsholdet adskillige gange. Også dengang i 1993, da vi slog Sverige på Rya. Cykling kom først 15-årige Søren kom i 1952 til Asserbo Golf Club, hvor faderen, entreprenøren Jac. Hartmann havde meldt hele familien ind. Søren var på det tidspunkt mest optaget af cykelsporten. Han havde et halvt år forinden fået en splinterny racer, og flere gange om ugen gik turen til Nordsjælland og rundt i området. tyde på. Han blev hurtigt elitegolfer, men først i seniortiden kom de helt store resultater, kronet med et Senior DM i 1995 på Aalborgs gamle bane i Restrup Enge. Han siger selv, at det var et super slag med en spritny 5-kølle, der sikrede ham sejren. Fire gange blev det til sølv. To gange vandt han det fynske mesterskab og en gang det sjællandske. I 1994 vandt han seniorernes rangliste. Søren er også ankermand på klubbens veteranhold, der vandt guld i 2008, bronze i 2009 og sølv i Men han blev bidt af golfbacillen, og ikke lang tid efter rykkede han til Københavns Golf Klub. Træneren James Ross, der var tidligere skotsk mesterspiller, blev den første, som underviste ham, afløst af Henning Sprinter Kristensen, der i 1958 blev klubbens chefpro. Jeg kom godt ud af det med Sprinter, fortæller Søren Hartmann. Han var en god læremester, og en ildsjæl for os, der gjorde noget ved det. Vi var kun to juniorer, da jeg startede i klubben. Efterhånden kom flere til, men ikke mange. Klubbens to dominerende elitespillere var Niels Thygesen og Henrik Lund, som begge var faste folk på landsholdet. Landsholdet Et par stykker af os kom ret hurtigt efter det. Jeg opnåede ret hurtigt handicap 3, ikke mindst fordi jeg havde opøvet et for-

18 Søren Hartmann fortsat 18 midabelt nærspil. Det var hele tiden ind og i. I 1961 blev jeg udtaget til landsholdet, der skulle spille den første Nordiske 4- Landskamp på Falsterbo. Desværre måtte jeg sige nej tak, fordi jeg netop på den tid skulle giftes med Gerd. Jeg var blevet færdig med min uddannelse som bygningsingeniør, og brylluppet var af flere grunde, bl.a. vigtige golfmatcher, blevet udsat et par gange. Så nu skulle det være. Titler i massevis At Søren Hartmann har huseret ved klubbens præmiebord, kan man forvisse sig om ved at studere vindertavlerne i klubhusets restaurant. Tre klubmesterskaber blev Der kom efterhånden nogle travle år på arbejdsmarkedet, og i 1968 trådte Søren ind i familieforetagendet J H Administration A/S, men alligevel lagde han stor vægt på at holde gang i golfen. Han var fast mand på klubbens elitehold i mange år, og selv, da han senere gik over til at være kaptajn, hvilket han var i næsten 8 år, stillede han af og til op på holdet. I nogle år var han desuden kaptajn for klubbens damehold. Golf har fyldt meget i mit liv, og jeg har gjort noget ud af at holde mig i form. Det har betydet meget for mit spil, bl.a. har jeg dyrket meget badminton. Det har aldrig været mig, der faldt om af træthed på sidste hul, siger Søren. Jeg var altid fast mand i Nyborgs 72 hullers, ja i rigtig mange af DGU s eliteturneringer landet over. Men det har især betydet noget for mig at kunne spille med i de landsomfattende seniorturneringer. Det blev min anden ungdom, og det altid har været en særlig glæde at gense mange af de golfere fra andre klubber, som jeg lærte at kende i de unge år. Ja, adskillige af dem har jeg været på juniorkursus med. det til, nemlig i 1967, 1972 og 1984, og ind i mellem var Søren i øvrigt også blevet klubmester i Helsingør, hvor han også var medlem i nogle år. Søren var også runner up flere gange. Jeg husker især en finale mod Niels Thygesen. Vi havde en god dyst, men måske tabte jeg det års mesterskab på 10. hul, der dengang var 6., hvor jeg fra skoven i højre side slog min bold

19 19 mellem træerne og ned på green, tæt ved flaget. En birdie troede jeg. Men da jeg fiskede bolden op af hullet viste det sig, at jeg havde spillet forkert bold fra skovbunden, fortæller han. Mester 14 år i træk Fra og med 1994 vandt Søren KGK s seniormesterskab 14 gange i træk! Og han har foreløbig vundet veteranmesterskabet i 2011 og Dertil kommer bl.a. fire sejre i Sir Alan Johnstone Cup, og adskillige sejre i klubbens venskabsturneringer, bl.a. Kongens Kande (nu Hovedstadsmatchen, red.). Copenhagen Cup var også fast på programmet. KGK s juniorarbejde har altid haft hans særlige bevågenhed, og da sønnen Nicolaj begyndte at spille, gik han ind som formand for juniorkomiteen med liv og sjæl. Han var med, da antallet af juniores voksede til næsten 200, og klubben måtte stoppe for tilgang. For år tilbage var der ikke den store forståelse for, hvor vigtigt juniorarbejdet er. Men det sikrer en tilgang af unge spillere til den gamle klub her i Dyrehaven, og elitearbejdet er en naturlig forlængelse heraf. Det er vigtigt, at vi kan få unge spillere af egen avl på klubholdene, siger Søren Hartmann. fra venstre: Karl Erik jeppesen, Søren Hartmann og Michael Friis sølvmedaljer i 2010

20 Turneringsresultater af Mari Anne Woll 20 Royal Sponsor Opening Tournament hullers Stableford Sponsor: Royal Unibrew Vindere, A-rækken: 1 Eva Fabricius-Bjerre 37 p 2 Astrid Brøndsted Henriksen 36 p 3 Michael Blach 36 p Vindere, B-rækken 1 Sylvester Bizarro 41 p 2 Mogens Nielsen 39 p 3 James Ward 35 p Stokkerup: Martin og Sophus (med pokalen) Åben Herredag hullers Stableford Sponsor: Pernod Richard/Ballantines Vindere, A-rækken: 1 Thomas Poulsen 37 p 2 Carsten Skouboe 33 p 3 Jens Sørensen 33 p Alle de glade vindere fra åbningsmatchen Stokkerup-pokalen hullers slagspil med handicap fra backtee Vindere: 1 Sophus Stæhr 136 slag netto 2 Martin Frost 140 slag netto Bedste Brutto: Lars Honoré 149 slag brutto Vindere, B-rækken: 1 Lars Benjaminsen 41 p 2 Finn Stuhr 39 p 3 Jørgen Bollhorn 37 p Provinsklubbernes Jubilæumspokal Fourball bestball Stableford, parturnering, invitationsturnering Sponsor: Lederne Vindere: 1 Gustav Clausen & Frederik Karberg 45 p 2 Steen Mogensen & Kristian Vilhelm Nielsen 44 p 3 Bo og Mark Gjetting 44 p

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Nr 1. Indspil November 2014

Nr 1. Indspil November 2014 Nr 1. Indspil November 2014 TURNERINGER Klubbens Alvidende blæksprutte når det gælder turneringer, afvikling af turneringer og indtastninger af resultater i GOLFBOX. Kjeld Hansen k.hansen45@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Nyheder 2004 Afslutningsmatch

Nyheder 2004 Afslutningsmatch Nyheder 2004 Afslutningsmatch Dagens vindere : Torsdag den 30. september afholdtes Afslutningsmatch for Juniorer. Vi spiller en social stableford holdmatch over 9-huller, hvorefter der er spisning med

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Nyhedsbrev efterår 2014

Nyhedsbrev efterår 2014 Nyhedsbrev efterår 2014 Inden sommerferien afholdte vi vores årlige Summer Camp. Igen i år blev det en stor succes. Vejret var med os. Kun en enkelt regnbyge under middagen blev det til. 27 deltagere hvor

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter og Copenhagen Inland

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina

Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Rejsebrev nr. 6 fra WC 1 i Shanghai Kina Deltagere på turen: Dame Recurve Maja Jager, Carina Rosenvinge Christiansen, Randi Degn, Anne Marie Laursen Herre Recurve: Bjarne Laursen, Steffen Torkildsen Dame

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

EREMITAGEN. Christian Tage Nyvang Hansen. Klubbens nye direktør. Ole Harmsen. Konstitueret formand NR. 93

EREMITAGEN. Christian Tage Nyvang Hansen. Klubbens nye direktør. Ole Harmsen. Konstitueret formand NR. 93 NOVEMBER 2014 EREMITAGEN MEDLEMSBLAD FOR KØBENHAVNS GOLF KLUB ROYAL COPENHAGEN GOLF CLUB SKANDINAVIENS ÆLDSTE GOLFKLUB STIFTET I 1898 NR. 93 Christian Tage Nyvang Hansen Klubbens nye direktør Ole Harmsen

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

EREMITAGEN. Gamle træer. Klas er klar. Sejr i Hovedstadsturneringen. Juniorcamp. Brohoff Slott NR. 84

EREMITAGEN. Gamle træer. Klas er klar. Sejr i Hovedstadsturneringen. Juniorcamp. Brohoff Slott NR. 84 SEPTEMBER 2011 EREMITAGEN M E D L E M S B L A D F O R K Ø B E N H A V N S G O L F K L U B R O Y A L C O P E N H A G E N G O L F C L U B S K A N D I N A V I E N S Æ L D S T E G O L F K L U B S T I F T E

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2014

Velkommen til Sydjysk Open 2014 Sydjysk Open 2014 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 26. juni Fredag den 27. juni Lørdag den 28. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Hovedsponsor:

Læs mere

Proud Partner Venues 2012

Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Venues 2012 Proud Partner Erhvervsnetværk - Vi spiller golf men det handler om business! - Netværk & golf der spiller Proud Partner Erhvervsnetværket i Smørum Golfcenter er et aktivt netværk

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Velkommen til Sydjysk Open 2015

Velkommen til Sydjysk Open 2015 Sydjysk Open 2015 Program og praktiske oplysninger Torsdag den 25. juni Fredag den 26. juni Lørdag den 27. juni Arrangører: Vejen Golklub Vejen Golklub Hovedsponsor: Hovedsponsor: Velkommen til Sydjysk

Læs mere

Idrætsinformation 18/2012

Idrætsinformation 18/2012 JYDSKE DRAGONREGIMENTS IDRÆTSFORENING Kasernevej 5 7500 Holstebro Telefon til idrætskontoret: +45 96 130 268 E-post: jdri@mil.dk www.jdri.dk Idrætsinformation 18/2012 Til JDRI medlemmer. 07-05-2012 Emne:

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard

I løbet af vinteren har vi arbejdet med at lave en spændende program, sponsorer. Section, Horsens, Juelsminde og Lyngbygaard Mens section 2014 Captain byder velkommen til ny sæson Matchkalenderen - se midtersiderne Se hvordan du tilmelder dig til mens section side 2 SAT Cup 2014 side 2 Reglerne i Mens Section side 6 Tour de

Læs mere

En superbane tog imod eliten med landsholdsspillere. Redaktion: Nyt fra kontoret

En superbane tog imod eliten med landsholdsspillere. Redaktion: Nyt fra kontoret Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikations-udvalget

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre.

Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Juniorpolitik: Indledning: Velkommen til Søllerød Golfklub. Denne vejledning er skrevet til Søllerød Golfklubs junior golfspillere, samt deres forældre. Som junior golfspiller kan der opstå mange spørgsmål

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk DM for Mixedhold Sundhedsundersøgelse Juniorlandshold til Nordiske

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Referat fra Distriktsmøde i DGU Distrikt 5. Dato: 30. september 2013. Tid: kl. 19.00 22.00 (Spisning kl. 18.00) Sted: Sorø Golfklub.

Referat fra Distriktsmøde i DGU Distrikt 5. Dato: 30. september 2013. Tid: kl. 19.00 22.00 (Spisning kl. 18.00) Sted: Sorø Golfklub. Referat fra Distriktsmøde i DGU Distrikt 5 Dato: 30. september 2013 Tid: kl. 19.00 22.00 (Spisning kl. 18.00) Sted: Sorø Golfklub Agenda: 1. Valg af referent 2. Godkendelse af referat fra side møde 3.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 25. august 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. august 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 25. AUGUST 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Trongårdsskolen. 8. april 2015

Generalforsamling Trongårdsskolen. 8. april 2015 Generalforsamling Trongårdsskolen 8. april 2015 Dagsorden ifølge klubbens love 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Årsregnskabet med revisionspåtegning

Læs mere

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub

SRG BUS NESS. Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF. Silkeborg Ry Golfklub SRG BUS NESS Bliv medlem af ERHVERVSKLUBBEN i Silkeborg Ry Golfklub NETVÆRK INSPIRATION FORRETNING EVENTS GOLF Silkeborg Ry Golfklub 2015 program Fredag den 20.03.15 Tirsdag den 16.06.15 Driving Experience

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere