Fakta om Advokatbranchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om Advokatbranchen"

Transkript

1 Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har etableringsraten ligget på 5-6 pct., svarende til mere end 100 nystartede virksomheder hvert år. Omvendt lukker lige så mange virksomheder årligt, hvilket har resulteret i et stabilt antal virksomheder siden år Danske Advokater repræsenterer 770 advokatvirksomheder. I disse virksomheder er der ca advokater og ca. 765 advokatfuldmægtige, hvilket betyder, at Danske Advokater repræsenterer 77 pct. af alle advokater og advokatfuldmægtige i Danmark. Medlemstallene er fra Tabel 1 - Fordelingen af antal advokatvirksomheder Firmaer fordelt efter omsætning Antal firmaer Virksomheder med 50+ mio. kr Virksomheder med mio. kr Virksomheder med 1-10 mio. kr Virksomheder med op til 1 mio. kr Kilde: Generel firmastatistik - statistikbanken.dk Beskæftigelsen Antallet af advokater i Danmark er knap 4.750, mens advokatbranchen under ét beskæftigede ca personer i 2009, hvoraf andelen af kvinder var 64 pct. Kønsfordelingen i gruppen af lønmodtagere på højeste niveau, dvs. hovedsageligt advokater, var 58 pct. og 42 pct. for hhv. mænd og kvinder i Omregnet til fuldtidsansatte svarer beskæftigelsen i 2009 til ca personer. I samme år var lønsummen 4,6 mia. kr., hvilket resulterer i en lønsum pr. fuldtidsansat på kr. I et historisk perspektiv er antallet af fuldtidsansatte vokset med knap personer fra 2000 til 2009, svarende til en vækst på 12 pct. 1

2 De seneste års udvikling i advokatbranchen har trukket i retning af, at beskæftigelsen er blevet koncentreret på færre advokatvirksomheder. I år 2000 bidrog de ti største virksomheder med knap 16 pct. af den samlede beskæftigelse. Denne andel var i år 2009 steget til ca. 25 %. Konsolideringen er skabt gennem fusioner og organisk vækst. Gruppen af øvrige advokatvirksomheder, der omsætter for over 50 mio. kr. årligt eksklusiv de ti største virksomheder, er ligeledes vokset antalsmæssigt. Således var der 16 virksomheder i 2009, som i alt beskæftigede knap fuldtidsansatte, svarende til ca. 13 pct. af den samlede beskæftigelse. Figur 1 Beskæftigelsen i advokatbranchen fordelt efter landsdel Odense 3% Reg. Syddanmark ekskl. Odense 11% Reg. Midtjylland ekskl. Aarhus 9% Århus 12% Reg. Nordjylland ekskl. Aalborg 4% Aalborg 3% Hovedstadsreg. ekskl. KBH 13% Reg. Sjælland 7% København 38% Anm.: Beskæftigelsesandelene er for Kilde: Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik - specialkørsel samt egne beregninger. Figur 1 viser, at knap halvdelen af den samlede beskæftigelse i advokatbranchen ligger i København og resten af Hovedstadsregionen. Den anden halvdel er fordelt jævnt på resten af landet med Region Sjælland og Region Nordjylland inklusiv Aalborg, som de mindste. Andelene har været relativt stabile siden

3 Omsætningen Advokatbranchen havde i 2009 en omsætning på knap 11 mia. kr., hvilket svarer til 1,3 mio. kr. pr. fuldtidsbeskæftigede. Det er en samlet omsætningsstigning på 90 mio. kr. i forhold til foregående år, svarende til en vækst på 1,2 pct. i løbende priser. I et historisk perspektiv er branchens omsætning vokset med ca. 4,5 mia. kr. fra 2000 til 2009, svarende til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 6,0 pct. i løbende priser. Omsætningen i advokatbranchen er fordelt på en række store advokatvirksomheder samt mange småog mellemstore virksomheder. Over halvdelen af branchens omsætning skabes således stadig blandt virksomheder med mindre end 50 mio. kr. i omsætning. Derfor er branchen er ikke så koncentreret som f.eks. revisionsbranchen. I 2009 stod de ti største virksomheder i advokatbranchen for knap 36 pct. af omsætningen, mens de resterende 16 virksomheder, der omsatte for over 50 mio. kr., repræsenterede knap 12 % af branchens omsætning. I alt Tabel 2 - Fakta om advokatbranchen i 2009 Antal Antal firmaer fuldtidsansatte Omsætning (mio. kr.) Eksport (mio. kr.) Advokatbranchen Firmaer fordelt efter omsætning Fordeling De fem største virksomheder 15,3 % 25,0 % 0,6 % De største virksomheder 9,8 % 10,9 % 59,8 % Øvrige virksomheder med 50+ mio. kr. 1,0 % 12,5 % 11,7 % 10,3 % Virksomheder med mio. kr. 8,4 % 31,6 % 24,8 % 19,0 % Virksomheder med 1-10 mio. kr. 56,3 % 29,6 % 25,5 % 10,0 % Virksomheder med op til 1 mio. kr. 33,7 % 1,3 % 2,1 % 1,0 % Kilde: Generel firmastatistik - specialkørsel og Regnskabsstatistikken - specialkørsel samt egne beregninger Vender man blikket mod advokatbranchens omsætning fordelt på ydelser, så udgjorde erhvervsrådgivning i 2010 den største andel af omsætningen på 33 pct. Det næststørste område er det civilretlige, hvilket omfatter civile retstvister, ejendomsadministration, formueforvaltning, privat rådgivning og inkassovirksomhed. Dette område udgjorde 24 pct. af omsætningen i Rådgivning vedrørende fast ejendom, som både retter sig mod private klienter og erhvervsklienter udgjorde 9 pct. af 3

4 branchens omsætning i 2010, mens virksomhedsrådgivning inkl. konkurs og øvrige serviceydelser stod for hhv. 14 pct. og 17 pct. i Slutteligt udgjorde straffesager, som mange forbinder med advokatbranchen, kun 3 pct. af den samlede omsætning i Advokatbranchens største klientgruppe er dermed samlet set virksomheder, da de tegnede sig for 65 pct. af omsætningen i Herefter kommer organisationer og privatpersoner, der tegnede sig for 27 pct. af omsætningen, mens den offentlige sektor stod for 8 pct. af omsætningen i Eksport Af advokatvirksomhedernes samlede omsætning udgjorde eksporten ca. 3 pct., svarende til 360 mio. kr. i Det er et fald på 59 mio. kr. i forhold til Set over hele perioden er det tydeligt, at det er de største virksomheder, der trækker væksten i eksporten. Således har de ti største virksomheder øget deres andel af den samlede eksport fra 22 pct. i 2000 til 60 pct. i Iværksætteri Antallet af iværksættervirksomheder, dvs. virksomheder der når over aktivitetsgrænsen, svarende til et halvt årsværk 1 i etableringsåret, ligger på et stabilt niveau omkring 90 om året. Det svarer til en årlig etableringsrate på mellem 5-6 pct., hvilket sammenlignet med lignende brancher er et par pct. point lavere. Til gengæld formår en væsentlig større andel af de nystartede advokatvirksomheder, at opretholde økonomisk aktivitet set i forhold til gennemsnittet for alle erhverv. Således er over 2/3 af de etablerede advokatvirksomheder i 2003 stadig aktive og andelen vokser desto kortere levetid. De nystartede advokatvirksomheder formår tillige at skabe arbejdspladser, da knap 50 pct. af samtlige nyetablerede virksomheder har fuldtidsansatte. Til sammenligning skaber kun ca. 25 pct. af alle iværksættere i resten af erhvervslivet arbejdspladser. Nøgletalsudvikling Figur 2 viser, at vækstraten i advokatvirksomhedernes resultat har de største udsving blandt de fire nøgletal. Senest har virksomhederne i 2008 og 2009 oplevet en negativ vækst i indtjeningen efter relative høje vækstrater, særligt mellem Resultatet afspejler desuden, at branchen er præget 1 Et årsværk svarer til timer pr. år det vil sige, at en fuldtidsansat er lig med 1 årsværk. 4

5 af ejerledede virksomheder, der hovedsagelig er drevet som interessentskaber. Det betyder, at overskud før skat skal dække lønninger til ejerne, før selskabernes reelle overskud er fundet. Indtjeningen følger i store træk omsætningen i advokatbranchen, om end udsvingene ikke er nær så store i omsætningen. Således svinger vækstraten mellem 0 pct. til knap 15 pct. i perioden. De større udsving i indtjeningen, når vækstraten i omsætningen ændrer sig, afspejler et vist justeringsefterslæb, hvorved typisk ansættelsesniveauet enten er for lavt eller højt i virksomhederne. Dette ses tydeligt i lønsummen i 2004 og 2009, som først tilpasser sig året efter omsætningsvæksten realt er faldet. Årlig vækst 25% Figur 2 - Vækstraten i udvalgte nøgletal % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Omsætning Resultat Ansatte Lønsum Kilde: Danmarks Statistik - Generel firmastatistik Den sidste graf i figur 2 viser vækstraten i antallet af fuldtidsansatte i advokatbranchen, som bortset fra 2004 og 2009, har været positiv gennem hele perioden. Særligt bemærkelsesværdigt er den positive vækst i årene 2006 til 2008, hvorefter der sker et direkte fald i beskæftigelsen i 2009, ovenpå det første hele år med økonomiske krise. 5

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar 2005. KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI 2005-2008 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere