MORTANG A D V O K A T E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORTANG A D V O K A T E R"

Transkript

1 A D V O K AT I N C A S S O MORTANG A D V O K A T E R

2 K O N C E P T, P R I S E R O G A F R E G N I N G Hos Mortang Advokater har vi udviklet en række incasso-styringssystemer, som medfører, at vores klienter ikke belastes af omkostninger i den indledende incassoprocedure, herunder gebyrer, advokathonorarer mv. Vores klienter kan vederlagsfrit: sende incassosager gerne elektronisk - hvori der senest 3 dage efter modtagelsen udsendes et betalingspåkrav til debitor. Vi foretager herefter en juridisk og procesøkonomisk vurdering og anbefaler over for vores klienter om sagen skal stoppes (eventuelt overgå til overvågning), indgå i et videre udenretligt eller retligt forløb. løbende indhente juridisk rådgivning via eller telefon. løbende modtage vores nyhedsbrev om væsentlige forhold inden for incassationsområdet, herunder generel rådgivning om rykkerforløb, rykkergebyrer, renteloven, ny lovgivning, m.v. For at benytte dette full-service koncept betales et årligt beløb på kr. ex. moms. Der er herudover mulighed for at aftale en procentfordeling af de indkomne beløb, en no cure/no pay-ordning eller en kombination. Videre udenretlig incasso Vi anbefaler typisk, at der aftales en fast pris, som kun betales, såfremt debitors indbetaling ikke dækker den faste pris. I sager med en hovedstol fra typisk 200 kr kr. foretages en fordeling af det indkomne beløb med 80% til klienten og 20% i advokathonorar. I sager med en hovedstol fra typisk kr. og derover betales en fast pris på eksempelvis 600 kr. med tillæg af moms, inkl. gebyr for fremmøde på debitors bopæl. Retlig incasso I sager med en hovedstol fra typisk kr. og derover anbefales oftest et retligt forløb, hvor der aftales en fast pris pr. sag på eksempelvis kr. ex. moms. Prisfastsættelsen sker på grundlag af en vurdering af sagsmængde og sagstype. Prisen er inklusiv det udenretlige forløb. Udlæg til retsgebyrer, folkeregister oplysninger, tingbogsoplysninger m.v. betales af klienten. Prisforslag kan rekvireres.

3 A D V O K AT I N C A S S O De fleste virksomheder kender til problemet med kunder, der ikke betaler deres regninger til tiden. Den likviditetsmæssige belastning, som ubetalte regninger påfører den enkelte virksomhed, kræver, at alle incassosager håndteres hurtigt og professionelt. Mortang Advokater har gennem de seneste 10 år specialiseret sig i behandling af alle typer af incassosager. Vi giver møde i samtlige retskredse i Danmark ved egne medarbejdere og kan dermed garantere en professionel og ensartet håndtering af incassosagerne. Incassosagerne anbefales enten til yderligere udenretlig behandling, herunder at der over for debitor adviseres et fremmøde hos debitor, eller til retlig behandling, herunder udtagelse af stævning, fremsendelse til fogedret m.v. UDENRETLIG INCASSO Der bør i alle incassosager, uafhængig af beløbstørrelsen, igangsættes et incassoforløb, således at debitorerne behandles ensartet. Sagerne opdeles i business to business (erhvervs)-sager eller business to consumer (forbruger)- sager, da det er vores erfaring, at disse to grupper skal behandles forskelligt. I forbindelse med håndteringen af vores klienters sagsporteføljer tilknyttes én fast medarbejder, således at den løbende kommunikation gøres enkel og enstrenget. JURA OG PROCESØKONOMI Incasssosager, som håndteres af os, vurderes både juridisk og procesøkonomisk. Vi foretager en anbefaling vedrørende sagernes videre forløb over for vores klienter, inden der foretages videre behandling af sagerne. Når incassosagerne er overgivet til os, håndterer vi al kontakt med debitor, herunder administration af afdragsordninger eventuelt via PBS. Alle indbetalinger afregnes senest 48 timer efter modtagelse eller efter klientens behov. Call-Center I vores call-center arbejder personer med juridisk baggrund. Medarbejderne i call-centret er uddannede til at håndtere samtaler med debitorer og behersker hovedsprogene samt tyrkisk, pakistansk, kroatisk og arabisk.

4 Møde hos debitor Vi kan med forudgående varsel give møde på debitors bopæl i samtlige retskredse i Danmark for at formå debitor til at underskrive et frivilligt forlig og indgå en afdragsordning. Herved opnås et hurtigere resultat, og en samtidig rapportering om debitors og dennes hustands økonomiske, sociale og personlige oplysninger samt relevante oplysninger om fysiske forhold. Rapporteringen anvendes til vurdering af, om en sag skal fortsættes eller ej. Rykkerservice Mortang Advokater har udviklet et Rykkerservice koncept, som kan anvendes vederlagsfrit af vores klienter. Vi fremsender sidste rykkerbrev med anvisning om, at såfremt tilgodehavendet ikke betales inden for betalingsfristen, vil sagen uden yderligere varsel blive taget til retlig incasso. RETLIG INCASSO Ved retlig incasso udtages der stævning til opnåelse af dom og indgivelse af fogedrekvisition i samtlige retskredse i Danmark. I de incassosager, hvor debitor fremkommer med indsigelser under det retlige forløb, udarbejdes processkrifter, og sagerne domsforhandles i fornødent omfang. RAPPORTERING Vores klienter modtager løbende rapportering om sagernes aktuelle status med alle relevante oplysninger. Vi tilretter gerne vores statusrapporter efter den enkelte klients behov. Statusrapporten kan fremsendes månedsvis, men også aflæses på et dagligt opdateret web-site.

5 OVERVÅGNING Selv om en sag anses for at være uerholdelig, er der ingen grund til at stoppe inddrivelsesprocessen. Fordringer forældes i henhold til dansk lovgivning efter 5 år, såfremt der ikke er etableret et retsgrundlag og efter 20 år, såfremt der er etableret et retsgrundlag (dom eller frivilligt forlig). Som udgangspunkt standses behandlingen af disse sager ikke før, debitor har betalt den fulde fordring eller indgået en akkordordning. Skulle De have henlagte incassosager på arkiv med eller uden retsgrundlag, kan disse sager vederlagsfrit overgives til os, hvorefter vi straks igangsætter sagsbehandlingen. Hvis en sag modtages eller overgår til overvågning, kontakter vi løbende debitor, første gang typisk et år efter, at uerholdeligheden er konstateret. Vi veksler mellem skriftlige og telefoniske henvendelser, ligesom vi i samarbejde med klienten gennemfører kampagner, hvor debitorerne eksempelvis tilbydes rentestop, akkordordning m.v. RKI Mortang Advokater er RKI-autoriseret. Samarbejdet med RKI giver mulighed for effektivt at undersøge og vurdere debitorernes betalingsevne. RKI-autorisationen giver endvidere mulighed for at indberette debitorerne til RKI Kreditinformation A/S, selvom klienten ikke har en aftale med RKI Kreditinformation A/S. Foruden samarbejdet med RKI har Mortang Advokater samarbejde med andre udbydere af kreditinformationer, således at vores klienter sikres den bedst mulige rådgivning, specielt med henblik på behandling af erhvervssager. Vi foretager naturligvis både on-lineregistrering og sletning fra RKI Kreditinformation A/S. Overvågningssager afregnes således, at vores klienter modtager 60% af alle indkomne beløb og er uden omkostninger i øvrigt.

6 Det er vores erfaring, at en virksomhed er bedst stillet ved at anvende et professionelt koncept, når debitorerne (virksomhedens kunder) kontaktes både på udenretligt og retligt niveau. Mortang Advokater har gennem en årrække specialiseret sig i håndtering af incassosager. Vi har udviklet vores eget incasso-styringssystem, som gør det muligt at håndtere alle typer af incassosager, og derved tilpasse behandlingen af sagerne til den enkelte klients behov. Vi håndterer både meget store incasso-porteføljer og enkeltsager. Vores klienter kan rekvirere konsulentbistand hos os for at optimere driften i deres incassoafdeling eller eventuelt helt out-source. Endvidere kommer vi gerne vederlagsfrit ud til vores klienter og underviser i incassoområdet generelt. Vi har som landsdækkende advokatvirksomhed opnået et niveau, som sikrer, at vores klienter profileres professionelt og etisk korrekt. MORTANG A D V O K A T E R RUNGSTEDVEJ 75 TELEFON POSTBOKS 1051 TELEFAX RUNGSTED KYST Mortang Advokater er en moderne full-service advokatvirksomhed, som er specialiseret i erhvervslivets forhold. Vi rådgiver erhvervsvirksomheder i hele Danmark, ligesom vi ved egne medarbejdere giver møde i samtlige retskredse. Ved kun at have én samarbejdspartner opnår De på alle måder den optimale dynamik.

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring

Faktura rykker inkasso. Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring Faktura rykker inkasso Inkassogruppens lynguide til effektiv debitorstyring En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed. Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Argus Advokater. Tilbud på behandling af inkassosager. Vestagervej 3 2100 København Ø Tlf. 70 27 16 12 Advokat@Arguslaw.

Argus Advokater. Tilbud på behandling af inkassosager. Vestagervej 3 2100 København Ø Tlf. 70 27 16 12 Advokat@Arguslaw. Argus Advokater Tilbud på behandling af inkassosager Argus Advokater inkassoydelser har hermed fornøjelsen af at tilbyde en aftale om behandling af jeres inkassosager. Inkassosager er i denne sammenhæng

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere I N K A S S O Tør grinet af professionelle dårlige betalere Med BERG BasisInkasso kan vi tilbyde effektiv og billig inkasso Verden er ikke længere, hvad den har været. Antallet af dårlige betalere stiger,

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 Lånevilkår VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64 1. Information om selskabet og lån VIVUS.DK (som er ejet af 4finance ApS) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter kunden ), som er mindst

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Forretnings- og handelsbetingelser

Forretnings- og handelsbetingelser Forretnings- og handelsbetingelser Indhold Kundeaftaler Anvendelse Rettigheder - Ophavsret - Ejerskab Kravspecifikation Kontraktindgåelse Annullering af aftalen Opsigelse Misligholdelse Ansvarsbegrænsningsklausul

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere