FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63"

Transkript

1 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra Costa Rica Hvor blev talenterne af? DBU-fest for tidligere landsholdspillere ÅRGANG NR. 63

2 2

3 3 Kære læser Indholdsfortegnelse:. Det med navne det er noget vigtigt noget. BK FREM, Boldklubben Frem og FREM. Navnene er forskellige, men dækker over det samme nemlig vores klub. Ifølge moderklubbens vedtægter er vort rigtige navn Boldklubben FREM, og når det drejer sig om AS er navnet Boldklubben FREM A/S. Dette blot for en god ordens skyld og med opfordring til alle om at være mere konsekvente når man anvender klubbens navn. I bladet vil du derfor oftest se betegnelsen Boldklubben FREM og Boldklubben FREM A/S eller forkortelsen FREM og forkortelsen AS. Når vi nu er ved navne, så ligger der jo altid identifikation og signalværdi i de navne, vi anvender såvel mundtligt som skriftligt, således er det også med titler. I forbindelse med ændringerne i Boldklubben FREMs bestyrelse, er det som om at bestyrelsen har været bange for sin egen skygge, da den skulle dele titler ud til de to ny bestyrelsesmedlemmer med ansvar for vore sportsaktiviteter og for vor kommunikation internt og eksternt. I stedet for mere statusprægede titler som sportschef og informationschef har man valgt at kalde de to nye ledere i klubben for sportslig koordinator og kommunikations-koordinator, titler som oftest tildeles folk uden et reelt ledelsesansvar. For omverdenen og måske også for nogle i egne rækker, kan det forekomme svært forståeligt, at vor sportslige koordinator har ledelsesansvaret for en stor gruppe af driftsledere og hele den sportslige udvikling i moderklubben. Lad mig med ovennævnte lille opråb gøre status for 2. halvår I moderklubben har en ny organisation set dagens lys og kontoret vil fra 1. januar have udvidet åbningstid (se de nye tider under praktiske oplysninger ). Alle skal nu finde deres roller, og fra bestyrelse til udvalg og driftsledere gælder det om at holde fokus på de mål, vi har sat os. De sportslige resultater blandt vore elitehold har været blandede. 1. holdet fik en katastrofal start, men har siden på trods af et nederlag i sidste kamp mod Viborg, rettet flot op på situationen. For 2. holdet, som var oprykkere til Danmarksserien og for vore 1. ynglinge og 1. juniorer, der kvalificerede sig til den landsdækkende næstbedste række, vidste alle, at det ville blive noget af en udfordring. Mon ikke foråret vil vise at de nu har vænnet sig til de stærkere modstandere og vil rykke pladser op i forårets kampe. 1. drenge har gjort det godt og er nu rykket op i Elite-Øst. Blandt børneholdene mini- og lilleput bobler talenterne, og stærke årgange er på vej. Du kan læse mere om vore hold inde i bladet, og her kan du også læse om den helt særlige anerkendelse driftslederne har givet til årets ungdomshold ynglinge. I såvel Bolklubben FREM som i Boldklubben FREM AS står vi overfor nogle udfordringer i På trods af stor entusiasme omkring klubbens 1. hold har tilskuertallet været dalende igennem de seneste år en uheldig udvikling som vi gerne skulle stoppe. I moderklubben afspejler medlemstallet ikke den vækst, som andre KBU-klubber har haft, og klubben har en faldende markedsandel blandt de storkøbenhavnske klubber. Vi skal vende denne udvikling. Vi kan glæde os over den arbejdsindsats, der ydes i alle hjørner af klubben for dels at holde gang i hjulene, men også for at skabe den forandring, som kan bevirke ny vækst og befæste klubbens stolte traditioner. Redaktionen vil takke alle vore annoncører og vore flittige skribenter for deres bidrag til et godt klubblad. Vi vil også ønske alle vore læsere god fornøjelse med læsningen af årets sidste blad. God jul og et rigtigt godt nytår. jck. Leder og praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen meddeler... 4 Indkaldelse til Generalforsamling... 4 Nyt fra udvalg og projekter Økonomiudvalg etableret Sportsudvalg etableret Udlodningsudvalget Projekt Valby Idrætspark Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet En status fra Morten Svan Bag kulissen med Steen Bjerre... 9 Nyt fra Afdelingerne: Senior Årets hold 2. ynglinge Ungdom Stævne i Valby hallen Børne- og Ungdomsafslutningen Cricket Resultater og Stillinger Rejsebrev fra Costa Rica Det stod i klubbladet... for 50, 25 og 10 år siden 23 Hvor blev talenterne af? Nyt fra historisk arkiv Sket siden sidst: Torsdagsholdet i Berlin KIES indvier nye lokaler Filmoptagelse med Fremmere Årets FOB fest DBU-fest for tidligere landsholdsspillere Udefra korte nyheder Kalenderen - vigtige dage Navne Runde fødselsdage Klubjubilæer Mindeord Næste klubblad Praktiske oplysninger Redaktion: John Chr. Kassinger (ansvarshav.) Tlf Johnny Hansen Annoncer: Gert Sloth Larsen Tlf Tryk: Forstædernes Bogtrykkeri Tlf Udkommer: 3 gange årligt, medio april, medio august og medio december. Oplag og distribution: Trykkes i 1200 eksemplarer og uddeles til alle aktive gennem trænere og ledere i de pågældende afdelinger. Passive medlemmer vil få tilsendt bladet pr. post, men kan afmelde til kontoret hvis de ikke ønsker dette. Bladet kan også læses på klubbens hjemmeside: Deadline til næste nummer: 24. marts Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i klubbladet behøver nødvendigvis ikke at være sammenfaldende med Boldklubben FREM s opfattelse og holdning. Billeder og artikler er omfattet af lov om ophavsrettigheder.

4 4 Bestyrelsen meddeler: Indkaldelse til GENERALFORSAMLING tirsdag den 20. januar 2009 kl i klubhuset Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV Der indkaldes hermed til generalforsamling jf. vedtægternes 13 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Orientering om Boldklubben Frem A/S 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 5. Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem s Hjælpefond 6. Fastsættelse af kontingent 7. Forslag til ændring af regnskabsåret fra 1. juli til 30. juni. Vedtægternes Forslag til ændring af vedtægterne for afholdelse af generalforsamling inden udgangen af september. Vedtægternes Forslag om at bestyrelsens medlemmer der er på valg i år, jf. 8, er gældende til generalforsamlingen i Forslag om at revisorer der vælges, jf. 13, er gældende til generalforsamlingen i september Forslag om ændring af 7, næstsidste afsnit datoen ændres til 1. august. 12. Godkendelse af budget 13. Eventuelle forslag 14. Valg af bestyrelse i henhold til 8. a. Formand (modtager genvalg) b. Sportslig koordinator (modtager ikke genvalg) c. Informationskoordinator (modtager genvalg) 15. Valg af suppleanter i henhold til Valg af revisorer i henhold til Eventuelt NB! Du finder klubbens vedtægter (sidst revideret 10. juni 2008) på klubbens hjemmeside www. bkfrem.dk under Navigation/Amatørafd./Andet Vi gør opmærksom på, at medlemmer i restance ikke har adgang til generalforsamlingen. Dokumentation for betalt kontingent skal forevises ved indgangen. Derfor kom venligst i god tid. Stemmeret i klubbens anliggende har kun aktive og passive medlemmer, der er lige med i kontingent. P. b. v. Steen Ryborg, Formand

5 5 Dygtige smede og maskinarbejdere søges til arbejde hos: Se mere om vor virksomhed på: Hvis du er interesseret, ring eller skriv til ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup Att.: Bruno Wigandt Tlf.: ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup

6 6 Bestyrelsen meddeler Samarbejdsaftale med A/S I sidste nummer af medlemsbladet er det nævnt, at samarbejdsaftalen med A/S forventedes, at være klar i slutningen af august. Dette har det ikke været muligt, at leve op til. Grunden til det er kort og godt, at arbejdet har krævet mere af de involverede parter end først antaget. Advokaten for A/S og amatørafdelingens advokat har også været inde over aftalen, for at sikre, at det der står i aftalen, også kan holde juridisk. En del af aftalen omhandler økonomi, hvor der er nogle få knuder der skal løses inden aftalen er på plads og kan underskrives af begge parter. Når dette læses er det mit håb, at aftalen er på plads. Steen Ryborg (Formand) Ansættelse af kontormedarbejder Stillingen som kontormedarbejder på klubbens kontor har været slået op i Lokalavisen Valby og på klubbens hjemmeside. Baggrunden for at slå stillingen op var, at stillingen er blevet udvidet fra 18 timer til 25 timer pr. uge. Indholdet i stillingen er ligeledes blevet ændret. På grund af ændringen i tiden og indholdet blev personen, der sad i stillingen opsagt pr. 1. januar Personen som blev opsagt, blev også opfordret til at søge den nye stilling. Bestyrelsen modtog i alt 8 ansøgninger til stillingen. Af disse blev der udvalgt 4, som var til samtale i uge 43. Der blev i uge 45 holdt ekstra samtale med 2 udvalgte. Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 5. november 2008, at Boldklubben FREMs nye/gamle kontormedarbejder bliver Johnny Hansen. Formålet med at udvide timetallet og stillingens ansvarsområder er, at klubbens ledere og trænere skal bruge klubbens kontormedarbejder meget mere. Det gælder både til store og små opgaver. Kontormedarbejderen skal også være mere synlig overfor medlemmer, forældre og gæster der kommer i klubhuset. Åbningstiderne vil blive ændret, så kontormedarbejderen vil være på kontoret 2 hverdage til kl På sigt er det bestyrelsens ønske, hvis der er behov for det, at stillingen skal udvides til 37 timer om ugen. Steen Ryborg (Formand) Driftsledere I forbindelse med den nye struktur og organisation i FREM, er der sket en ændring i forhold til afdelingslederne, der fremover vil blive kaldt driftsledere. Ansvaret for den daglige drift ligger fra nu af hos dem. Du skal henvende dig til dem, når du har spørgsmål, der berører din dagligdag i klubben, uanset om du er spiller, træner eller forældre. Dette koncept har kørt et stykke tid, og virker til at fungere. Der vil selvfølgelig altid være en indkøringsperiode, hvor du skal vænne dig til at kommandovejen er anderledes, men vi tror på at det vil lette din hverdag, fordi du taler med personer, der kender folk i afdelingen. Hvem er min driftsleder? U6-U9: Vinnie Christensen (Børneafd.) U10-U13: Bjarne Nielsen (Mini- og Lilleputafd.) U14-U17: Moni Heinze (Drenge- og Juniorafd.) U19: Bent Dithmann (Ynglingeafd.) Senior: Kim Bengtsson Cricket: Kingsley Peiris Her er tale om personer, der igennem mange år har fungeret som ledere i Boldklubben FREM på den ene eller anden måde og bevist deres engagement og kompetencer. Bo With (Sportslig koordinator) B-licens Nu har vi været registreret som B-licensklub et halvt år og det første statusmøde med licensudvalget fra DBU er afholdt. Det forløb planmæssigt og de havde ingen kommentarer til, hvordan vi arbejder i klubben. Der er selvfølgelig ting, vi over tid skal arbejde med at få forbedret, og det er vi også klar til, for at skabe de bedste rammer for vores medlemmer. Vi arbejder på at opnå A-licens omkring sæsonstart Hvis du ønsker at vide mere om de krav, der stilles til licensklubber kan du søge på DBUs hjemmeside (www.dbu.dk). I forbindelse med licenssystemets ikrafttrædelse, blev sæsonen også vendt om, så der nu spilles efterår/forår med sæsonafslutning i juni. Bo With (Sportslig koordinator) Kunstgræsbaner Det var med stor glæde, at vi i august måned modtog besked fra kommunen om at man, på trods af regeringens kommunale anlægsloft, havde fundet penge til at gennemføre det planlagte kunstgræsprojekt allerede i år. Projektet var ellers blevet udskudt til nye kunstgræsbaner, den ene i størrelse Stjerne Støvsuger Køgevej 94, 2630 Taastrup Hvidovrevej 130, 2650 Hvidovre FOB s årsmøde Tirsdag den 24. februar Afholdes i FREM s klublokaler kl

7 7 XL for at give mulighed for også at spille amerikansk fodbold på banen, blev sat i gang. De fleste har ved selvsyn kunnet følge udviklingen i anlægsarbejdet, og indtil starten af november måned, så alt ud til at gå efter planen, så banerne kunne tages i brug i løbet af december måned På fordelingsmødet i Valby Idrætspark, blev tiderne på kunstgræsbanerne fordelt, så alle brugere i Valby Idrætspark kunne planlægge med de nye banetider. Desværre viste det sig omkring 1. november, at der var problemer med afvandingen på de næsten færdige nyanlagte baner. Arbejdet blev stoppet, rådgiverne blev indkaldt til møde med kommunen, og hele november måned er blevet brugt på at finde ud af hvad der er gået galt i projektet. I skrivende stund (primo december) er der ikke fundet nogen endelig løsning på problemerne, og arbejdet ligger fortsat stille. Som konsekvens af dette har Valby Idrætspark desværre været nødt til at ændre på fordelingen af vintertiderne, således at alle brugere nu skal deles om de 3 grusbaner, i stedet for som planlagt at deles om 2 kunstgræsbaner og 3 grusbaner. Det giver selvsagt trængsel på grusbanerne i den kommende tid, indtil problemet med kunstgræsbanerne er løst, og banerne kan tages i brug. Flere hold mister deres planlagte træningstider, og må ty til alternative løsninger, indtil kunstgræsbanerne er klar til brug. Carsten Jallov, Udvalgene meddeler Udlodningsudvalget (Steen Ryborg Thomas Thestrup Michael Kruse Bak) I løbet af året 2007/08 har vi udloddet midler til følgende hovedpunkter: Uddannelse - kurser igen i år har vi fået sendt en stor del af vores trænerstab på kurser Videoovervågningsanlæg Klubben investerede i efteråret 2007 i et videoovervågningsanlæg Træningsture Mange hold har ansøgt om midler til afholdelse af forskellige slags ture i såvel ind-som udland og alle har modtaget i en eller anden størrelsesorden. Hvilket også skyldes at ansøgningerne har været OK. Infostander Historisk arkiv har modtaget støtte til opsætning af infostanderen Thomas Thestrup (Kasserer) Sportsudvalget Sportsudvalget, der også er et nyt udvalg i den nye organisation, er ved at være på plads. Det ser ud til at blive et stærkt hold, der her kan mønstres. Sportsudvalget skal arbejde fremadrettet med at imødekomme udefra stillede krav, i forhold til licensen, og komme med nye ideer til, hvordan Boldklubben FREM kan blive en endnu bedre og mere attraktiv klub at være medlem af, på det sportslige plan. Hvis du har gode ideer eller forbindelser, der kan styrke dagligdagen i klubben, skal du ikke tøve med at henvende dig til udvalget, for sammen bliver vi stærkere. Udvalgets sammensætning ser foreløbig således ud: Allan Jensen (tidl. 1.holdsmålmand), Peter Poulsen (tidl. 1.holdsspiller), Rene Henriksen (tidl. ungdomstræner og 1.holdsspiller), Jannik Jarlkov (tidl. ass. ungdomstræner m.m.), Henrik Gundersen (ny talentudviklingstræner), Torsten Seeger Hansen (en af arkitekterne bag licensansøgningen) og Bo With. Herudover er der et par tidligere 1. holdsspillere på tale, der ved redaktionens afslutning endnu ikke har givet tilsagn. Bo With (Sportslig Koordinator) Økonomiudvalget Økonomiudvalget består af: Michael Kruse Bak (formand), Leif Sørensen og Finn Willy Sørensen. Udvalgets hovedopgave er at se på alternative muligheder for indtjening. Her har vi har taget fat først: Undersøgelse af renteforhold - Sponsormuligheder via Nordea - Etablering af indtægtsgivende aktiviteter (motionsløb-cykelløbspillehal-netcafé) - sponsormuligheder andre steder Puljemidler. Thomas Thestrup (Kasserer)

8 8 Nyt fra 1. holdet ved Morten Svan Vi må erkende, at det har været en halvsæson på godt og ondt. Starten på 2. halvår Vores start på sæsonen var meget svær og blev for hver kamp mere og mere alarmerende. Premieren imod Thisted startede ellers ganske lovende rent spillemæssigt og vi havde på dagen absolut fortjent bedre, men manglede skarpheden foran mål. De efterfølgende kampe var ikke opløftende og med et forsvandt den selvtillid og tro vi ellers på kort tid i sommerens træningskampe havde opbygget. Holdet havnede i lidt af en ond cirkel og med så mange nye spillere i truppen var holdets ballast lille, og det var ekstra svært at falde tilbage på den indbyrdes forståelse og de nødvendige automatikker på banen. Det er svært at vide om et bedre resultatet i premieren havde ændret noget, men et faktum er, at fodbold for en stor dels vedkommende handler om selvtillid, og det får man først og fremmest af sejre og point i kampene, og med så mange udskiftninger i truppen, havde en bedre start formentlig betydet en hurtigere vej til et mere sammentømret hold. Troede vi havde nået et vendepunkt Efter et udmærket resultat i Kolding og en spillemæssig stærk 2. halvleg troede vi rent faktisk at vi var godt på vej og 2-2 resultatet i Kolding var vendepunktet. Vi blev desværre meget klogere i den efterfølgende kamp med nederlaget til Køge. En kamp hvor vi havde bolden mest, men ikke udnyttede den ordentligt og kampen viste i den grad, hvor sårbare vi på dette tidspunkt rent faktisk var. Rent taktisk vidste vi hvad vi ville, men det gik alligevel hele tiden galt. Efter 6 kampe og kun 2 point, og endda med 2 kedelige nederlag på hjemmebane til henholdsvis Thisted og Skive måtte vi konstatere, at vi havde fået den værst tænkelige start på sæsonen og vi var samtidig mere end klar over, at det bare ikke var godt nok! Sejren over Silkeborg Vendepunktet kom i september måned i kamp 7 på hjemmebane imod Silkeborg. Holdet var ændret en smule og på dagen gik det meste op i en højere enhed. Denne sejr betød, at det for holdet i en længere periode gik den rigtige vej og holdet viste ved flere lejligheder flot moral, idet vi i adskillige kampe kom godt tilbage efter at havet været bagud. Det blev til en stime af kampe uden nederlag og holdet skal have stor ros for at komme godt igen efter en katastrofal start på sæsonen. Den endelig test i forhold til holdets udvikling skulle stå sin prøve i et svært slutprogram imod AB, Herfølge og Viborg. Afslutningen i Viborg og nederlaget på 4-0 var alt for stort, men de uafgjorte kampe imod AB og Herfølge - og med de mange kampe uden nederlag i mente - giver forhåbninger om en bedre halvsæson efter den lange vinterpause. Forventninger til 1. halvår 2009 Vi er rent faktisk sikre på, at holdet i næste halvsæson på mange måder er langt bedre rustede til opgaven. Truppen vil stort set være den samme og vi har nu mange måneder til at videreudvikle den trup, som fik så svær en start, men alligevel viste høj moral og langt bedre takter i de resterende kampe. Set i bakspejlet må vi erkende, at det tog sin tid - og vi erkender, at det også tog for lang tid, at få holdet op i niveau, men devisen om, at det ofte kan være svært at spille mange nye spillere ind på et hold gjorde sig desværre i vores tilfælde ret gældende. Det er nu et overstået kapitel, og vi er fortrøstningsfulde i forhold til den kommende halvsæson, hvor vi på alle måder har en mere fasttømret og sammenspillet trup, der kan og skal levere det ekstra i forhold til den netop afsluttede halvsæson, og det er vi sikre på, at vi også magter. Morten Debutanterne i 2. halvår 2008: Thomas Seidelin Danny Andersen Beran Camili Patrik Wozniacki Casper Grønn Larsen

9 9 Bag Kulissen med Steen Meisner Bjerre DEBUTANTER: Følgende 5 spillere fik debut på førsteholdet i efteråret august i Valby mod Thisted: Thomas Seidelin, Casper Grønn Larsen, Patrik Wozniacki og Danny Andersen. ANFØRER: Tommy Olsen var anfører i de 12 kampe, hvor han med fra starten. Tim Ilsø i 4 og Thomas Krause i 1 kamp. Tim Ilsø overtog anførerbindet 5 gange og Thomas Krause 3 gange ved udskiftning af Tommy Olsen. 13. august ude mod Rønne fb: Beran Camili. TILSKUERE: De 14 turneringskampe blev overværet af i alt Det vil sige i gennemsnit pr. kamp. I (1.609) I (1.531) I (1.387) I (1.297) I (5.354)* I (1.170) * 20 kampe i Superligaen. Valby (1.344) (1.158) (1.502) (1.460) Udebane ( 984) do (2.125) do (1.550) do (1.305) Den bedst besøgte kamp var den 23. november ude mod Viborg, hvor tilskuere så FREM tabe med 4-0. Kun 358 tilskuere overværede kampen den 3. september i Kolding, hvor FREM spillede uafgjort 2-2. Pokalkampene ude mod Rønne fb blev overværet af 210 tilskuere og ude mod B73 Slagelse af 488. I Valby mod FC Nordsjælland var der 879 tilskuere. KAMPANTAL I ALT OG MÅL EFTERÅRET 2008 Navn Kampe I alt Mål i alt Mål Turnering Mål Pokal Mål Efterår 08 Kampe Efterår 08 Tim Ilsø Thomas Krause Mikael Simonsen Martin Jürgensen Nicolaj Mikkelsen Søren Weibel Tommy Olsen Jón Rói Jacobsen Søren Krogh Atli Danielsen Dalibor Gotovac 52 6 Frank Palka Jensen Casper Grønn Larsen Danny Andersen Patrik Wozniacki Mads Nielsen Beran Camili 7 7 Thomas Seidelin 6 6 Tildelt* 3 3 I alt * Den besluttede DBU s bestyrelse at tildele FREM en 3-0 skrivebordssejr over LFA, der udeblev fra kampen planlagt spillet i Valby den november 2008 Steen Meisner Bjerre

10 10 Hjemmesider det nye hit for god information Om du er på Internettet eller du går på info-standeren i klubhuset kan du finde en verden af informationer om klubbens liv, dens spillere, kampe og resultater samt om organisationer i dansk og international fodbold mv. Det hele suppleret med billeder og nogle steder med videoklip. En hjemmesides værdi bør måles på dens aktualitet og dens enkelthed for brugeren. En måling som giver klubbens hjemmeside og mange af de tilknyttede links en høj karakter. Nogle afdelinger i klubben er sande mestre i god information, for andre går det mere trægt. I det efterfølgende vil du få et indblik i hjemmesidens mange muligheder og i den detaljerigdom, der ligger bag den flotte forside, der åbner sig når du trykker på På forsiden finder du den aktuelle stilling i 1. division samt en løbende nyhedsservice. I rubrikken Navigation er der en række opslagsmuligheder, som jeg her vil give en kort introduktion til, for overblikkets skyld har jeg tilladt mig at ændre lidt i rækkefølgen. Info: En blanding af artikler fra AS og amatørafdelingen. Kontakt: Kontaktnavne og telefonnumre til alle enheder og afdelinger i klubben. Spillertrup: Her kan du læse om nuværende spillertrup/trænerstab i AS. Herfra er også adgang til et spillerarkiv for 1.holdsspillere gennem tiderne. Statistik: Her findes alt godt fra Steen M. Bjerre om 1. holdet, dets resultater og dets spillere fra sæsonen og frem til i dag. Ganske imponerende. BK FREM Erhverv: En guide for sponsorer i AS. Sponsorer: Oversigt med AS sponsorater. Selskabslokaler: Beskrivelse af udlejningsmuligheder til fest i Pauli Jørgensen Loungen. Shoppen: En oversigt med souvenirs til salg gennem Forældreforeningens bod ved klubbens hjemmekampe. Amatør afd.: Her findes referat fra seneste generalforsamling og vigtige beslutninger fra de seneste bestyrelsesmøder. Oversigter for banefordeling. Medlemsbladet og ugens vigtigste kampe på hjemmebane. Ungdom: Introduktion af ungdomsafdelingen samt en side med highlights fra stævner og udvalgte kampe (alle hold). Senior: Introduktion til afdelingen. Kampreferater fra 2. senior samt informationer om og 4. senior. Cricket: Introduktion til afdelingen og nyheder som dog ikke er opdaterede. FREMSON klubben: Annoncering af aktiviteter i klubben. Historisk Arkiv: Indeholder ny og gammel dokumentation fra klubbens start og frem til i dag. Links: Adgang til diverse hjemmesider, herunder afdelinger i amatørklubben, organisationer, øvrige klubber i superligaen og i 1. division samt til BK FREM Support. Sammenfatning: Umiddelbart er det hele med, men ved nærmere eftersyn savner man en indgang til Forældreforeningen og en indgang til FOB. Begge er vigtige dele af amatørafdelingen og bør vel have sin plads på forsiden. Ifølge klubbens hjemmeside er der sat et arbejde i gang for at adskille AS og moderklub. En god ide som bladet kun kan tilskynde. Jeg synes dog at det ville være bedre hvis man kan bevare en fælles forside der indeholder klubbens flotte logo, nyhedsservice og rubrikken Navigation. Dette var kort om de umiddelbare indgange til klubbens liv, men med det er det langtfra slut for bag rubrikken links, gemmer der sig en ny verden med en detailrigdom, så man må overraskes og forundres. Her har grupper og enkelthold etableret deres helt egne hjemmesider med webredaktører, den ene mere avanceret end den anden. Når græsrødderne blomstrer og anarkiet hersker opstår der naturligvis overlap og dobbeltdækninger, men grundlæggende må man som bruger imponeres over den ihærdighed, der lægges for dagen, på mange af disse sites. Jeg skal her fremhæve nogle eksempler og give dem nogle ord med på vejen: En højaktuel hjemmeside med billeder af spillere, referater og billeder fra kampe. Informationer til medlemmerne og meget mere. En flot side. En hjemmesider med en flot introduktion til hele ungdomsafdelingen og med ambitioner om at blive en hjemmeside for alle ungdomsholdene. Et diasshow præsenterer med billeder de forskellige hold i ungdomsafdelingen. Desværre bærer siden præg af, at det ikke er lykkedes at koordinere anstrengelserne med alle de øvrige hold i ungdomsafdelingen, men det kommer måske en dag. (web-redaktøren René er stoppet der arbejdes for at finde ny redaktør) Henvender sig til gruppen af gamlinge der hver torsdag formiddag træner ihærdigt på FREM. Indeholder et væld af reportager med en detailrigdom uden lige fra træning, kampe og arrangementer i torsdagsholdets regi. Indeholder spændende videoklip og mange billeder fra de forskellige arrangementer. Sitet dækker også en række andre aktiviteter og områder, man ikke umiddelbart ville søge under denne overskrift. Kunne med fordel flyttes til et selvstændigt punkt (FOB) under Navigation. En enkel og højaktuel hjemmeside for holdet, spillerne og deres forældre. Indeholder kampreferater og billeder. Er opbygget over en fin standardmodel. Derudover findes egne hjemmesider for holdene: Årgang 97, Årgang 98-1, Årgang 00 og Årgang 01. Alle er overskuelige med formålet at sikre en god kommunikation til holdet, spillerne og deres forældre. Målgruppen for nogle af disse links er smal, men det er jo en af de store fordele ved Internettet. At man på den måde kan kommunikere med sin egen lille målgruppe som sluger stoffet med stor appetit. Så ja, hjemmesider er et virkeligt hit. jck.

11 11 Nyt fra afdelingerne Nyt fra Seniorafdelingen 3. Senior Fra jeg skrev sidst er der nu igen gået en halv turnering. Efter foråret lå vi på 2. pladsen i rækken. Jeg tror at spillerne har siddet og nærlæst denne stilling, for da efterårsturneringen begyndte, var vi bestemt ikke klar. Den første kamp blev vundet uden at modstanderne kom. Derefter uafgjort med bundholdet og et nederlag til Tårnby, som lå i den nederste halvdel. Nå, men ikke kun sure opstød. Det blev bedre og bedre. Hvis vi havde vundet den sidste kamp mod Fremad Valby, skulle vi have spillet om oprykning. Desværre gjorde vi ikke det. Det blev vores naboer der fik den fornøjelse. Spillerne som har spillet på holdet i flere sæsoner fik i år bevist, at de kan gøre sig gældende i serie 2. Jeg tror meget på dette hold og mener vi kommer til at være en af oprykningskandidaterne til næste sæson som bliver en halvsæson, hvor hver kamp bliver en pokalkamp, da man kun spiller 1 gang mod hinanden, da turneringen skal vendes. En tak til alle der har spillet på holdet (ca. 30 spillere). Også en tak til Ole og Steen for godt samarbejde. Håber det fortsætter. Årets spiller på 3. senior blev en rigtig Fremmer. Han har snart 25 års jubilæum som spiller i FREM. Jens Gülstorff. Alle ønskes en god jul og et godt nytår herfra. Niels Anthon, 3. senior Frisør Finn v/dorthe Vigerslevvej Valby (lige ved kamhusene) Særtilbud til FREMs medlemmer Velkommen til en verden af træ Kom ind i forretningen og se vort store udvalg i trævarer. Vi har alt inden for rigtige kvalitets træmøbler og trævarer... - og duften af rigtig træ. Trævarefabrikkernes UDSALG Trævarefabrikkernes Udsalg - Vesterbrogade 99 - København V. - Telefon Café FREM byder velkommen og tilbyder vel tilberedte menuer til den gode pris af kun kr. 49,- MANDAG-FREDAG - fra kl Tirsdage - God gammeldags dansk mad Onsdage - Stegt flæsk m/persillesovs eller Brændende kærlighed Fredage - Nye retter tilberedt af årstidens råvarer Torsdage fra kl. 12 Ikke at forglemme - lækkert frisksmurt smørrebrød á kr. 15,- Alt i alt et besøg værd Telefon

12 12 Nyt fra drenge og juniorafdelingen (U14-U17) For første gang skal jeg skrive om mine nye afdelinger, for efter i næsten 10 år at have været afdelingsleder hos de allermindste i klubben, måtte jeg prøve noget nyt og da min egen søn jo spiller i juniorafdelingen, ja så synes jeg det var der jeg skulle prøve nye kræfter. Jeg vil ikke sige jeg har fortrudt, men jeg havde ikke forventet så meget arbejde i det men jeg er blevet klogere og det tager vist lige lidt tid for både jeg selv, men bestemt også for trænere og ledere at vænne os til hinanden. 1. drenge (U15-1) Jeg kan da kort fortælle at de her i efteråret vandt deres række og til foråret skal de op og spille i Elite Øst. Tillykke med det drenge og uden at skræmme nogen, så behold bare arbejdshandskerne på, der bliver brug for det. Men det bekymrer mig ikke, for jeg ved godt at jeres træner nok skal holde jer til ilden. (se indlæg fra holdet) 2. drenge (U14-1) startede efter sommerferien med at få nye trænere Ronnie og Remi Offenbach tog over her, efter at Karim Bader er rykket op som assistenttræner for 1. drenge. (se indlæg fra holdet) 3. drenge (U15-2) har haft det rigtig svært, da der i forbindelse med trænerskiftet på 2. drenge opstod nogle misforståelser, som desværre gav udslag i at en af vores mangeårige trænere Lars Christensen valgte at stoppe. Så 3. drenge stod uden træner, men for halvanden måneden siden tiltrådte Steven og Mike Langtoft som trænere. De arbejder godt med holdet og prøver at få samlet holdet helt igen. 1. junior (U17-1) Vi startede op i vinters med utrolig mange spillere. Vi havde fra november marts 2008, omkring 45 forskellige spillere til træning. Nogle blev sorteret fra med det samme, andre efter lidt længere tid og til sidst endte vi på 22 spillere som spillede hos os i foråret. Fra 2. junior (U17-2) er der ikke modtaget noget indlæg, men lige umiddelbart efter sommerferien var der også trænerskifte der. Axel Høegh Poulsen valgte at stoppe som træner og her vil jeg gerne på Boldklubben FREMs vegne sige Axel, tak for nogle gode år i klubben. Assistenttrænerne på holdet Martin Ørnø og Morten Pløger tog over og de har fået det til at fungere virkelig flot. Med en 3. plads i efterårssæsonen sikrede 2. junior sig oprykning til Elite Øst til foråret, stort tillykke til drengene på holdet og ikke mindst de 2 trænere. Det bliver spændende at følge jer i foråret. Til slut vil jeg sige til alle trænere og ledere i drenge og juniorafdelingen, tak for jeres indsats. Glæder mig til det fortsatte samarbejde i FREMtiden. Sportslig hilsen Moni Heinze Driftsleder drenge og juniorafd. Flot sæson af Drenge 1 Kvalifikation til Elite Øst Vores bedste drengehold U15-1, har netop afsluttet en meget flot sæson, og det var der ellers ikke meget der tydede på for et lille år siden. Sidste efterår sluttede drengene som bekendt som nr 1, men da de fleste af holdets markante profiler, rykkede op som juniorer, stod det nye trænerteam, Alex og Karim faktisk kun med 8-10 kvalificerede spillere, ved starten i januar. 1. halvår 2008 Vi sluttede forårssæsonen på en femteplads, hvilket var meget passende da KBU midt i sæsonen meldte ud, at de seks bedste efter foråret, skulle spille om kvalifikation til Elite Øst, foråret KBU besluttede at rykke KB op i juniormesterrækken, hvor de blev nummer to foran vores eget junior 2 hold, så det var nok en klog beslutning. 2. halvår 2008 Tilbage var seks hold: HIK, Hvidovre, B1908, B 93, Vanløse og FREM. Reglerne var enkle, en dobbeltturnering, hvor de to bedste gik direkte til Elite Øst, nr. 3 og 4, skulle spille play-off, mod SBUs nummer 6 og 7, og de to sidste skulle spille drengemester i I anden spillerunde begyndte vi at få lidt gummiben, og vi måtte nøjes med tre uafgjorte og et nederlag på 3-2 til B1908, ganske vist meget ufortjent, før sidst spillerunde mod HIK, som vi skulle slå for at være sikre på den livsvigtige andenplads. Efter at have været bagud 0-1, vandt vi kampen 2-1, og da B1908, samtidig tabte til B 93, endte vi faktisk med at vinde rækken, og billetterne til Elite Øst var hjemme. Da både Vanløse og Hvidovre, tabte deres play-off kampe, er der således kun tre Københavnerhold i rækken, nemlig KB, B 1908 og FREM. De øvrige hold er Brøndby, Lyngby, AB, Herfølge, Holbæk, Roskilde og Greve, så der bliver noget at se til. Klinik for Fodterapi Egegårdsvej Rødovre Telefon Telefax Margit Jensen Borgbjergsvej 9, st København SV Telefon

13 13 Forberedelserne til 2009 Heldigvis har rygtet om vores succes bredt sig, og vi har allerede haft flere interessante spillere til prøvetræning, og der skal nok komme flere til. For at se nogle af de nye spillere i aktion, og slutte sæsonen af med maner, havde Karim og Alex valgt at tilmelde holdet en lille privatarrangeret turnering. I finalen slog vi Næstved 3-1. Med til helhedsbilledet hører også to succesfulde ture til Tyskland, og så første runde af den nye pokalturnering, hvor vi med et mål i sidste minut, slog Vanløse ud. Jeg tror de er godt trætte af os på Damhusengen. Status og tak til trænere og øvrige omkring holdet Stor ros og tak skal lyde til alle spillerne, ikke mindst dem som ikke har spillet så meget, men alligevel har knoklet på, og medvirket til at holde det høje niveau på træningen. Samtidig har der været et fantastisk kammeratskab uden sure miner. Også stor ros til trænerne Alex og Karim, og ikke at forglemme den superflittige holdleder og vaskemand Svend. Endelig skal det selvfølgelig også nævnes at holdet er blevet bakket godt op af en trofast forældreskare, og et par utrættelige bedsteforældre. Nu skal der holdes en velfortjent juleferie, dvs. der kun trænes 3 gange om ugen, og så ser vi ellers frem til den kommende sæson, som byder på nye udfordringer, nye spændende modstandere og forhåbentlig også nye holdkammerater. Torsten (Indlægget er forkortet af redaktionen) 2. drenge (U14-1) En svær start, men en flot slutning Da vi overtog 95 erne i august måned, var både Remi og jeg spændte på at se hvad de egentlig kunne med en fodbold, og vi blev ikke skuffet. Alle drengene har et godt teknisk niveau, og det gør det jo nemmere for en træner da man derfor kan have lidt mere fokus på den taktiske del af træningen. Vi startede med at træne drengene ca. 3 uger før den første kamp, og vi havde derfor lidt travlt, men vi syntes at det gik godt, og drengene forstod det meste. Vi skulle spille 10 kampe i vores pulje, og jeg må indrømme at vi vidste at der skulle ændres noget da vi efter at have spillet de første 4 kampe, kun havde fået 4 point. Vi prøvede stille og roligt med nogle små ændringer, og vi kunne se at det var noget drengene stille og roligt tog til sig. Da vores nye system var klar til vores 6. kamp, kunne vi se at det virkede. Drengene have en helt anden holdning i de sidste 5 kampe, og ud af de sidste 5 kampe, vandt vi de 4 og spillede en uafgjort, så vi kunne se at drengene sagtens kunne finde det høje niveau frem. Når vi kigger tilbage på græs-sæsonen som netop er afsluttet, så er både Remi og jeg tilfredse. Det eneste minus er desværre at nogle af drengene ikke er gode til at passe træningen. Vi har kun været fuldtallige en eneste gang, så der er meget arbejde i at inspirere drengene til at komme til træning hver gang. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet. Ronnie. 1. junior U/17 Divisionen Vi startede foråret med 22 spillere. Så kom sommeren og der blev en udskiftning i truppen. Nogle spillere valgte at spille på et lavere niveau, andre valgte at stoppe helt. Vi fik nogle nye spillere ind og det er med Sydhavnens bedste barstole: Vi ser også frem Siestavej 7, Glostrup Tlf A-kassen Kom og prøv dem, hvis der er plads! SYD-VEST BODEGA - P. Knudsens Gade 27 - Dart, Billard, Spil! CAFE HYTTEN - Enghavevej 77 - Billigt øl og sprut - Spil!

14 14 glæde at jeg kan sige at alle de nye har fået debut på 1. holdet her i efteråret. De nye er: Nicklas, Joakim, Kenny, Steven, Darcio. Efteråret startede vi med at spille 1-1 imod Herfølge som ligger nummer 1 pt. Det var der ingen af holdene der kunne sige noget til, kampen kunne være gået til begge sider. Efter denne kamp røg vi ind i et formdyk de næste 5 kampe, som kun bød på 1 point. Vi var dog aldrig udspillet. Med undtagelse af Silkeborg hvor vi taber 2-0, så tabte vi aldrig med mere end et mål. Efter denne kamp fik vi lavet vores målsætning om, og rettet nogle taktiske ting. I de sidste 5 kampe er vi ubesejret og fik en sejr imod Haderslev. I skrivende stund ligger vi sidst, men kan med en sejr i sidste kamp springe minimum 2 pladser op. (kampen blev udsat, forventes spillet i foråret, red.) Fra vores sidsteplads til 4 pladsen er der kun 8 point, så der skulle være muligheder for at kravle op i tabellen i løbet af foråret. Vi har langt om længe fundet vores niveau, og skulle gerne fortsætte det gode spil i Vi ansatte en assistent træner i sommers, Jesper, som jeg personligt er rigtig glad for at arbejde sammen med. Jesper er en kompetent træner, samtidig med at han er en rigtig god fyr. Så tak til Jesper for et godt halvår. Til sidst vil jeg gerne takke Michael, vores holdleder, for et fantastisk stykke arbejde hele året igennem. Jeg håber at drengene er klar over hvor meget arbejde han gør for dem. Med sportslig hilsen Sune L. Jensen Træner 1. junior (Indlægget er forkortet af redaktionen) Nyt fra Mini- og Lilleput afdelingen (U10 U13) Miniput (U10-2) - Årgang 99 Vi har haft et godt efterår - hvor vi har fået rigtig mange nye spillere Som træner ser jeg helst at alle prøver at spille en eller flere kampe, selvfølgelig under betingelse af, at de passer deres træning. Da vi i efteråret har vi været mellem 14 og 20 spillere til træning og vi kun spiller 5-mands kampe i denne årgang, har det været svært at opnå en god stabilitet i kampene grundet den sociale udskiftning. I den sidste kamp mod Tårnby viste drengene dog, at de både vil og kan spille bold. Tak for de mange gode timer på græsplænerne - både til træning og kamp. En stor tak til de forældre der støtter holdet - både til træning og kampe - som tilskuere, hjælpere og dommere. God jul og godt nytår til jer alle fra Cheftræner Ivar Sørensen Miniput (U10-1) samt Lilleput (U12-2/3) Drengene på Lilleput 3 / 4 samt Miniput 3 har ikke haft det nemt i den afsluttede sæson. Dels er miniputterne blevet slået sammen med lilleputterne, fordi de manglede en træner. Dette gav selvfølgelig nogen tumult. Da vi jo satser på at alle der kommer til træningen, uanset vejret, også skal spille kamp, kom disse mindre spillere selvfølgelig med til LP 3 / 4 kampene. Det var dog ikke nogen god íde. Derved kom selv de mindste og trofaste spillere fra starten af 98 nogle gange til at stå over for en halvvoksen knægt fra slutningen af 95. Det havde været skønt, hvis f.eks. en af de forældre der alligevel altid stod på sidelinien havde tilbudt sig som hjælper / assistent eller træner i stedet for at flytte klub. Dette var måske også et lille råb om hjælp, da der stadig mangler en træner til vores miniputter. Det er svært for Kenneth og jeg at nå op til 4 kampe + træning på en uge så vi håber stadig stærkt på en løsning inden forårets kampe. Der skal jo også administreres turneringer og stævner for begge hold. Vaske tøj og træningsveste osv. Drengene skal også transporteres til og fra udekampe. Rigtig godt at Kenneth trådte til med en hjælpende hånd. Uden ham var det brudt helt sammen. Stor tak til Kenneth for hans store indsats og stabile fremmøde, samt for den tålmodighed der nogle gange skal til for at få begge hold til at fungere. Så skulle der sidde en forældre med et par timer i overskud en gang i mellem vil både Kenneth og jeg blive lykkelige. Dette gælder selvfølgelig også tomme sæder til udebanekampene. Der er jo ved at være ret mange stabile og gode spillere, der møder op til træning, i al slags vejr. Dette giver et ret godt sammenhold og der er helt sikkert flere små boldkunstnere på vej til de højere rangerende hold. Der skal da også lyde et stort tak til holdet s tidligere træner, Niels Waldorff der har støttet op omkring os både til træning og som hjemmedommer. Håber da også at han vil komme og hjælpe lidt til når forårets kampe begynder igen. Johnny Hansen og Bjarne Nielsen skal da også lige have en hånd på vejen. Også de har hjulpet med at få det til at fungerer når det har knebet. Både Kenneth og jeg er jo stadig ret nye i rollerne som trænere. Finn Deis (indlæg forkortet af redaktionen) Lilleput (U12-1) Årgang 97 - Flot indsats i Holland Boldklubben FREM s 97 drenge (1. holdet) var en tur i Holland i efterårsferien og vendte hjem med en flot førsteplads. Drengene deltog i en Euro-Sportring turnering i Heino sammen med hold fra bl.a Virum-Sorgenfri, Køge, Allerød, Romalt IF, de lokale Heino og Frem s 98, 2.hold. 97 erne gjorde rent bord ved turneringen og sluttede på en fortjent førsteplads ud af de 10 hold med en samlet målscore på Efter en lidt skuffende indsats i KBU s efterårsturnering, var holdet spændte på turen til Holland. Vi tog fra Frem s Sjælør Boulevard København SV Tlf

15 15 klubhus søndag den 12. oktober kl. 4 om morgenen og efter at have samlet hold op i Køge og Holme-Olstrup satte dobbeltdækkerbussen kurs mod Holland, hvor vi var fremme sidst på eftermiddagen. Både 98- og 97-holdet + forældre blev indkvarteret i et stort fælleshus i Heino Summercamp, hvor der både var boldbaner, en stor indendørs hal, svimmingpool, legeplads, klatrevæg, volleybane og bordtennis. Modstanderen i finalen var Romalt IF s førstehold, som gennem turneringen havde vist masser af flot fodbold. Og finalen blev en stor oplevelse for Fremdrengene ikke mindst pga et medlevende publikum. Normalt er drengene vant til i alt 15 forældre og et par trænere som tilskuere. Men rundt om banen i Heino er flere end 150 tilskuere mødt op til stævnets sidste kamp og leverer en lydkulisse og en stemning, som holdet ikke spiller i til hverdag hjemme i Danmark. Men hvis Valby-drengene er nervøse, så kan det ikke ses, da kampen går i gang. Et tændt og aggressivt Frem-hold er først på alle bolde fra begyndelsen og lukker alle Romalt-drengenes forsøg på organiseret spil ned. Der er kun spillet et minut, da Behzat erobrer bolden og sender den langt på fløjen til Mikkel. Han løber til baglinjen og centrer mod midten, hvor Kevin kontrolleret sender bolden i mål med indersiden, inden den rammer jorden. Jublen er til at føle på. Finalen spilles i et højt tempo og selvom 97 erne får vist en spiller ud, da Behzat får direkte gult, og spiller fem minutter i undertal, så lykkes det faktisk at score i undertal og drengene kan gå til pause med en solid 3-0 føring. Den bliver der ikke rykket ved i 2. halvleg, så FREM 97 vinder finalen 3-0 og modtager senere på aftenen pokal og medaljer. Dejligt at drengene kan runde en ellers skuffende sæson af med at vise så meget fokus og sejrsvilje. Tillykke med pokalen! Tina Løvbom (Indlæg forkortet af redaktione- læs mere på Lilleput (U13-1) - Årgang 96 Vi startede årsskiftet med at FREM havde ansat en ny træner, Kern, da vi skulle have en uddannet træner. Tak til Leif og Timo for deres indsats. Efter et stykke tid viste det sig at kemien ikke var god mellem træner og spillere - forældre, så en del spillere stoppede i denne periode. Så Kern valgte at stoppe. Igen årgang 96 uden træner. Med stor overtalelse fik vi Frank + Leif til at tage holdet. Dette var et held for drengene. Der kom styr på holdet. Mødepligt, mødetid, respekt for træneren osv. Drengene begyndte at udvikle sig, spillere kom tilbage. Så efter en blød start i B-rækken blev vi bedre og bedre, og endte med at vinde rækken i foråret. I efterårs turneringen var vi rykket op i A-rækken og forventede at få mange klø, men drengene fortsatte med at udvikle sig, især kæmpede de som et hold. Efter et par nederlag, begyndte vi at vinde, så vi sluttede på en 7. plads blandt Københavns bedste hold. Meget, meget overraskende. Tak til spillerene og træner-teamet. Vi sluttede af med en tur til Holland i efterårsferien hvor vi var tilmeldt et stævne. Desværre var der kun danske hold med. Men vi vandt stævnet. En god tur for sammenholdet som sluttede af med en tur til Amsterdam på hjemvejen, hvor vi skulle ind og se en aftenkamp mellem Ajax - Gronnigen, en fantastisk oplevelse. Tak for denne sæson til især Frank Vorborg og Leif Mortensen for deres indsats, men også til vores sponsor tømrer-snedkermester Ib Asferg, der gør det lidt nemmere at få det til at hænge sammen økónomisk. Hilsen en glad holdleder Tommy Rasmussen Nyt fra Børneafdelingen (U6 U9) Microput (U7-1) - Årgang 2002 Her hvor vi snart skal indendørs igen er det blevet tid til et hurtigt tilbageblik på det år, der er gået... (Redaktionen har måttet forkorte indlægget og der henvises til klubblad nr. 2/08 der beretter om forårssæsonen for holdet) Som afslutning på sommerferien var alle inviteret til en weekend i Thors sommerhus. Godt 20 inkl. forældre og søskende havde lyst og mulighed for at deltage. Det gik over al forventning med godt humør og masser af fodbold - også mod forældrene. En hurtig badetur blev det til for de modigste, der turde trodse vinden og de store bølger. Så var der samlet appetit til burgere og Tag-selvisbar. Og til mere fodbold og leg, mens de voksne hyggede sig på terrassen og snakken gik. Enkelte havde valgt at tage imod tilbuddet om at sove i telt i haven og så blev der oven i købet tid til en tur i mørket med lommelygter og walkietalkies. Efterårets udesæson har været lang og her midt i november, er vi stadig ikke rykket indenfor. Der bliver trænet i al slags vejr, mandag og onsdag, med fokus på samspil og fair-play. Vi har spillet mange kampe mod FB, KB, Hvidovre, Vanløse osv. og har også nået at deltage i stævner med 5-mands hold hos B1903 og Vanløse. Vi har fået en flot hjemmeside og superseje ens overtræksdragter. Alt i alt et godt år, hvor der er sket meget med teknikken og samspillet, og hvor alle stadig er helt vilde med at spille fodbold i FREM og med de fantastiske trænere: Johnni og Rene. Til sidst vil vi alle godt lykønske Zindin med kåring som årets spiller det er super godt gået, du er en god kammerat, mødestabil, punktlig og en forbilledlig god holdspiller. Vinnie Microput (U9-1) - Årgang 2000 Efterårs sæsonen for årgang 00 har været rigtig positiv. Ud af 7 kampe er det blevet til 5 sejre og 2 knebne nederlag. Men en ting er resultaterne, det der er mest interessant er at det der har været fokus på til træning, også er det der er slået igennem i kampene. Den primære fokus her i efteråret har været sammenspil, 1-2 kombinationer, løb for hinanden og max. 1 til 2 berøringer. Vi har faktisk oplevet at drengene syntes det er rigtig sjovt at træne på den måde, samtidig med at det bærer frugt i kampene. Årgang 00 - Hold 1 er et homogent hold, med flere forskellige spilletyper som supplerer hinanden godt. Det bliver sjovt at følge drengene i træningskampene og diverse indendørsstævner i løbet af vinteren. En stor ros skal lyde til træner Luffe, som ikke har hovedfokus på at vinde, men på at drengene skal blive bedre, og så lader drengene om at have ambitioner om at vinde fordi de også har det sjovt med at spille. Det er efter min mening den helt rigtige måde at udvikle samt motivere drengene på. Tom Møller (Rasmus far)

16 16 FREM Cup og Jørgen Holm Cup i Valby Hallen ikke scorer mål, ja så er de svært. Men de holdt hovedet højt hele vejen igennem. Vindere: Jørgen Holm Cup - Årgang 1998 Søndag den 16. november 2008 blev der afholdt FREM Cup i den nye Valbyhal. For at alt var klar til de første 6 hold i årgang 2002 som skulle spille kl. 9, var vi på Frem kl hvor vi hentede pokaler, bolde mv. Kl præcis lød første fløjt til 1. kamp i årgang de var 6 hold i puljen og der blev spillet alle mod alle. Selvom banen måske var en lidt stor muldfuld for nogle af de små purke, så gav de sig alle fuldt ud og der blev spillet en gang flot fodbold taget alderen i betragtning. Efter godt 1,5 times fodbold og alle havde spillet mod hinanden, blev alle hold kaldt ind på banen til præmieoverrækkelse for når FREM afholder stævne er der pokaler til alle og alle spillernes navne bliver råbt op i mikrofonen. Alle spillere var super stolte, øjnene strålede og smilende var store. FREMs årgang 2002 hold fik en flot 2. plads. Næste pulje var årgang 2001 her var det en pulje med 5 hold og igen blev der spillet alle mod alle. Man kunne godt se, at de var et år ældre for der var lidt mere bold i dem og igen så vi mange gode kampe. Samme seance med præmieoverrækkelse, pokaler mv. igen blev det en 2. plads til FREMs hold. Sidste pulje til dagens FREM Cup var årgang 2000, igen en pulje med 6 hold. Der blev spillet flot fodbold og endnu en gang kunne man se at der var tale om ældre spillere end i den foregående pulje. Kampene var meget tætte og intense. Igen pokaler, navneopråb mv. FREMs hold fik en 4. plads, de havde ikke lige marginalerne på deres side og når man Klokken var blevet og det var blevet tid til Jørgen Holm Cup et elitestævne for årgang 98. Der var 16 hold fordelt på 4 puljer. Efter puljespillet gik alle videre 4 erne i en pulje, 3 erne i en pulje som så spillede placeringskampe om pladsen. 1 erne og 2 erne spillede kvartfinale osv. så alle hold fik 6 kampe. Der blev vist meget rigtig godt fodbold, det var nogle dygtige drenge alle sammen og der blev virkelig gået til den. Mange spændende kampe, hvor intensiteten var helt i top. Midtvejs var der præmieoverrækkelsen for pladsen alle 8 hold på banen til fælles pokaloverrækkelse og igen var der pokaler til alle mand. Efter en meget lang dag, sådan ca. kl var der præmieoverrækkelse for pladsen. FREM98 var så ugæstfrie selv at vinde turneringen, de slog Tigrene fra B1903 i finalen med 3-1. Kl kunne vi meget trætte forlade Valbyhallen, efter en god dag med masser af fodbold og glade spillere som alle fik noget med hjem. Jeg vil gerne takke René Trausen for den MEGET store dommerindsats (han dømte over halvdelen af alle kampene) en tak til René Poulsen, René Kaysen og Michael Pedersen som også hjalp med at dømme og ikke mindst en KÆMPE STOR tak til Christian Sønder Frese for den uvurderlige hjælp ved dommerbordet puha der var mange tal, der skulle holdes styr på og uden dig var det nok gået galt. Sportslig hilsen Moni Heinze Tlf Fax Vi skræddersyer Deres grupperejse. Er De medlem af en Klub/ Forening på min. 30 pers. udarbejder vi gerne et forslag til en busrejse i Europa Vi har 29 års erfaring i udenlandsrejser Deres leverandør af Lyskilder Batterier Sikringer El-materiel Armaturer Belysningsprojekter DBS Lys A/S Ejby Industrivej Glostrup Telefon Telefax

17 17 Årets ungdomshold ynglinge Driftslederne i Boldklubben FREM har valgt 2. ynglinge som årets ungdomshold. Æren er tilfaldet holdet på baggrund af dets meget flotte og stabile placeringer gennem de seneste 2 år, under ledelse af trænerne Johnny Krüger og Carsten Jallov. Sidste år placerede holdet sig som nummer 3 i KBU s Mesterrække i både forår og efterår, og opnåede en flot tredjeplads ved en stor international turnering i Italien. I år forbedrede holdet sig, og placerede sig som nummer 2 i KBU s Mesterrække i både forår og efterår. Af dette års 18 kampe i mesterrækken blev 14 kampe vundet, 1 kamp endte uafgjort og kun 3 kampe blev tabt. Det er flot og stabilt! 2. pladsen i efteråret betød desuden, at holdet sikrede sig direkte kvalifikation til den kommende sæsons Elite Øst -række, som er det højeste niveau et 2. hold kan spille sig til. Holdet er båret frem af en stor stamme af ungdomsspillere som har fået deres fodboldopdragelse i FREM. Årgangene 90 og 91 er de 2 største og mest stabile årgange i mange år i Frem. En fast stamme af trænere, holdledere og massører har givet spillerne tryghed og glæde ved at spille i Frem, og det bærer nu frugt. 4-5 spillere er i løbet af denne sæson rykket fra 2. holdet op i 1. holds-truppen, hvilket vidner om høj kvalitet og stor bredde i disse årgange. Spillerne tilbydes træning 3 gange om ugen, men pga. studier, arbejde, fester og kærester er det ikke alle der træner på dette niveau. Alligevel er niveauet altså højt nok til at markere sig som et af Københavns bedste 2. ynglinge-hold. Fra trænere skal der lyde en stor tak alle spillerne, for det gode humør, det flotte Bøger Tlf Fax fodboldspil og den gensidige respekt spillere og trænere imellem. Derudover vil vi gerne takke Kim og Nick fra 1. ynglinge for et godt sportsligt samarbejde, og Martin og Morten fra 2. junior for et godt samarbejde i den daglige træning og på vores fælles ture til udlandet. Endelig vil vi gerne takke Erling Duelund for hans fantastiske støtte til spillerne og til trænerne gennem mange år. Følgende spillere har trænet og spillet på 2. ynglinge i år: Mickey Heitmann, Carl Steinmetz, Yasin Karakaya, Ricci Raagard, Mohamed Bekkaoui, Marco Geertsen, Valon Saciri, Lasse Dia, Lasse. Bent Dithmann Karl Nielsens Boghandel v/ Anne-Grethe Nielsen Toftegårds Alle Valby Papirvarer Tlf

18 18 Ungdomsafslutning 2008 Fredag den 21. november 2008 var dagen for årets afslutningsfest i ungdomsafdelingen. Som sædvanen tro blev den afholdt på Ellebjerg Skole i aulaen, hvor forældreforeningen havde disket op med mad og drikkevarer til fornuftige priser, samt et stort flot lotteri med masser af dejlige præmier. Allerede fra kl. 17 begyndte spillere og forældre for de mindste årgang at ankomme og da klokken blev 18 var salen fyldt, det vil sige godt 200 mennesker. Det er jo super dejligt med opbakning til sådanne arrangementer. Efter en kort velkomst og lidt info fra børneafdelingen gik vi i gang med uddelingen af præmier. Forældrene på årgang 03 havde valgt at give et beløb hver og købe en pokal til hver enkelt spiller, da de i samråd med træneren selvfølgelig synes det var svært at skulle vælge en enkelt spiller ud. Med små julelys i øjnene modtog drengene på årgang 03 der pokaler og salen klappede. Derefter gik det bare derudad med kåringer af årets spillere og fightere i alle årgange indtil årgang 98. Løbende blev der også uddelt pokaler til de hold som havde vundet deres række i foråret og det var 01-1, 00-1 og Årgang 2003 (6. microput) Efter en kort pause var turen så nået til de større hold 1. lilleput fik pokal for rækkevinder og der blev ligeledes på de forskellige hold kåret årets spillere og fightere. Der kommer desværre ikke så mange forældre med til de større årgange og det er jo ærgeligt, at ikke flere forældre lige bakker op bare om denne dag. Men det var såmænd ikke kun forældre der manglede, ingen spillere fra hverken junior eller ynglingeafdelingen var til stede kun Carsten Jallov træner for 2. ynglinge var tilstede. Meget skuffende, men jeg ved ikke hvad der skal til for at gøre det mere attraktivt for de største spillere i klubben. Allerede kl kunne vi begynde at rydde op og jeg vil gerne på forældreforeningens vegne sige tak til de mange hjælpere der gav en hånd. Det var rigtig dejligt. Næste afslutningsfest bliver allerede til juni, da vi har valgt at flytte afslutningsfesten, så den følger turneringen. Går og pusler lidt med tanke om noget telt på Frems baner. God jul og godt nytår til alle i Boldklubben FREM På forældreforeningens vegne Moni Heinze Årets spiller årgang Thomas Snedker.

19 19 Oversigt over årets spillere og fightere 2008 HOLD ÅRETS SPILLER ÅRETS FIGHTER ÅRGANG 2003 (6. MICROPUT) Uddeler til alle - Forældrene betaler ÅRGANG (5. MICROPUT) ÅRGANG (4. MICROPUT) ÅRGANG (4. MICROPUT) Zindin Halek Rabeei Thomas Snedker ÅRGANG (3. MICROPUT) Sixten Haslund Kasper Erleben ÅRGANG (2. MICROPUT) Lucas Heidemann ÅRGANG (1. MICROPUT) Simon Jones Marco Bellucci ÅRGANG (4. MINIPUT) ÅRGANG (3. MINIPUT) ÅRGANG (2. MINIPUT) Magne Egede Rasmussen Magnus Ekelund Augustsson Ali Cinoi ÅRGANG (1. MINIPUT) Deniz Karaca Patrick Sørensen 4. LILLEPUT Ønskede ikke at uddele 3. LILLEPUT 97-2 Ønskede ikke at uddele 2. LILLEPUT 97-1 Behzat Gøkmen 1. LILLEPUT 96-1 Jonas Vorborg Reduvan Driouech 3. DRENGE Ønskede ikke at uddele 2. DRENGE Ønskede ikke at uddele 1. DRENGE Mathias Jarnbo Phillip Rasmussen 2. JUNIOR Martin Fog 1. JUNIOR Mohammed Azagoun Emin Bascoban 2. YNGLINGE Ricci Raagaard YNGLINGE Årets Fremmer Mikkel Lunde Andersson Paulis fighter Dogus Özcan Paulis Talent Simon Leth Nielsen Ynglingepokalen Martin Hachem FREM s billeverandør Få bilen repareret hos Autodania. Som sponsor, medlem af FREM Support eller foreningen opnås 5% på værkstedsregningen

20 20 Nyt fra Criketafdelingen Nr. Navn Kampe halvlege n.o. i alt højest snit over maiden points gærde snit sn.pr.o 1. Sudath Peiris , ,40 5,39 2. Suraj Patrick ,00 3. Nihal Tissera ,50 4. Asiri Wimaladsa ,50 5. Kingsly Pieris , ,43 5,46 6. Susantha Fernando , ,00 7. Leon Landers , ,73 6,63 8. Madava (Sajith) Perera x 23,67 9. Sam Mudianse , ,50 7, MnjulaVidanagamage , ,71 5, Neil Perera , ,83 8, Nalin Liyanage , ,50 5,69 Det er flere år siden, at det har stået så sløjt til med førsteholdet, der bliver kun vundet 4 turnerings kampe og en enkelt Pokalkamp. Spillerne er de samme som spillede for 10 år siden og der er kun kommet en enkelt fornyelse (Nalin Liyanage) han er til gengæld også god. Det er ved at være på tide, at vi igen får ungdoms cricket i klubben. Vi slutter på en hæderlig 8 plads i 2. division øst og det må vi forvente bliver bedre næste år. Old boys; Her slutter vi på en 6. plads spillede 7 kampe og vandt 2. I oldboys rækken har vi jo samarbejde med Forty club Her vandt vi kun en enkelt kamp og sluttede næstsidst som nr. 8. Også i old boys rækken bør vi kunne gøre det bedre. Ole jyde Christiansen Mindeord Nalien Thusitha Liyanage dræbt i en trafikulykke ved Hillerød lørdag morgen. Vi skal herved orientere om, at cricketspilleren Nalien omkom i en alvorlig trafikulykke ved Hillerød, tidligt lørdag morgen d. 29. november. Nalien var passager i en bil, som ifølge politiets foreløbige oplysninger ramte en midterrabat og derefter stødte frontalt sammen med en taxa. Venner til Nalien er naturligvis dybt chokerede over tabet af Nalien, ligesom han vil blive stærkt savnet blandt cricketspillere og crickethold. Alle vil savne hans livsbekræftende og positive livssyn. Udover Nalien omkom yderligere en Srilankaner, Duleep Chaminda mens 4 andre blev lettere kvæstet. Vores tanker går til hans nære i Danmark og i Sri Lanka. Med venlig hilsen Kingsley Peiris og Nihal Tissera

BK FREM - LØRDAG D. 26. MAJ 2012 15:00 VALBY IDRÆTSPARK FORKAMP KL. 13.30 U-6 BK FREM - GVI

BK FREM - LØRDAG D. 26. MAJ 2012 15:00 VALBY IDRÆTSPARK FORKAMP KL. 13.30 U-6 BK FREM - GVI BK FREM - GVI LØRDAG D. 2. MAJ 2012 15:00 VALBY IDRÆTSPARK FORKAMP KL. 13.30 U- BK FREM - GVI FREM 125 år Boldklubben FREM gennem 125 år - 1-2011 FREM S JUBILÆUMSBOG I forbindelse med Boldklubben FREM's

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007.

FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. FB Nyhedsbrev. nr. 1. - September 2007. Medlemstal offentliggjort: Danmarks Idræts Forbund, DIF har netop offentliggjort medlemstallene for deres forskellige forbund, og her kan FB bryste sig med, blandt

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012.

HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. HUSUM BOLDKLUB'S DELTAGELSE i Easter Open 2012. Torsdag den 05. april kl. 05.00 drog Husum's U15 & U13 1 og U13 2 drenge med trænere og holdledere, fra klubhuset med retning mod Venlo Holland, hvor de

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC

MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC Serie 2, Pulje 2 MÅLØV BK HERSTEDØSTER IC 26. september 2015 kl. 14.00 Dagens kampsponsor: Han kom, han så, han sejrede! Som jeg lovede i sidste kampprogram, så var der en god nyhed under opsejling. Her

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08

TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 TMG håndbold siger tak for sæsonen 2007/08 Sandkasse: Sæsonen 2007/2008 var på mange måder en rigtig god sæson. Antallet af spillere var støt stigende hele sæsonen og vi endte med 27 spillere 12 piger

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet?

Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? Ønsker I et skifte til en kalenderturnering? 1. Hvilken turneringsstruktur ønsker du fremadrettet? 10 9 8 7 6 5 4 1 47.2% 45.8% 1 2 3 6.9% 1 Jeg ønsker at bevare den nuværende turneringsstruktur (efterår-forår)

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide

FODbOLDKALENDER DEN LiLLE RøD / hvide FODbOLDKALENDER Den lille rød / hvide Lollands Bank giver gratis entre til Nakskov Idrætspark Kontaktoplysninger Nybrogade 3 4900 Nakskov Telefon 5492 1133 Telefax 5495 1133 Email nakskov@lobk.dk Reg.nr.

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Herfølge Sommer Cup 2015

Herfølge Sommer Cup 2015 2015 15. & 16. AUGUST 2015 KAMPPROGRAM HERFØLGE BOLDKLUB indbyder til HERFØLGE SOMMER CUP d. 15.-16. august 2015. Stævnet afvikles som udendørsstævne i Herfølge Boldklub, Vordingborgvej 124, 4681 Herfølge.

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 2 ÅRGANG NR. 63 NR. 2 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Seminar om strukturrapporten Ekstraordinær generalforsamling 2008 Nye bestyrelsesmedlemmer Det nye licenssystem Projekt Valby Idrætspark Portræt af Steen Ryborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17. november

6. juli garden har spurgt om lån af klubhuset, det er ok hvis det ikke bliver den 10. eller 17. november Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 30. august 2012 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

KAMPPROGRAM Rev.2. Gladsaxe Cup. Den 21.-22. juni 2014

KAMPPROGRAM Rev.2. Gladsaxe Cup. Den 21.-22. juni 2014 KAMPPROGRAM Rev.2 Gladsaxe Cup Den 21.22. juni 2014 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen... 2 Mødetid og betaling... 3 Præmier... 3 Spilleregler... 3 Dommere... 3 Rækken U7 A Lørdag Revision 2...4

Læs mere

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år

Formandens beretning om foreningen i det forløbne år Formandens beretning om foreningen i det forløbne år ved formand Peter Würtz Madsen Greve Fodbold Ordinær generalforsamling Indledning 2014 har for Greve Fodbold været et helt igennem fantastisk og begivenhedsrigt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012

Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012 Hænderne op - nyhedsbrev forår 2012 Fnuggies Onsdag den 18.04.2012 sluttede sæsonen 2011/2012 for Fnuggiesbørnene i Dragør Håndboldklub. Vi havde en fantastisk dag med sædvanlig opvarmning, forhindringsbane

Læs mere