FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 3 ÅRGANG NR. 63"

Transkript

1 NR. 3 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2008 Indkaldelse til Generalforsamling Nyt fra udvalg og projekter Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Årets hold 2. ynglinge Rejsebrev fra Costa Rica Hvor blev talenterne af? DBU-fest for tidligere landsholdspillere ÅRGANG NR. 63

2 2

3 3 Kære læser Indholdsfortegnelse:. Det med navne det er noget vigtigt noget. BK FREM, Boldklubben Frem og FREM. Navnene er forskellige, men dækker over det samme nemlig vores klub. Ifølge moderklubbens vedtægter er vort rigtige navn Boldklubben FREM, og når det drejer sig om AS er navnet Boldklubben FREM A/S. Dette blot for en god ordens skyld og med opfordring til alle om at være mere konsekvente når man anvender klubbens navn. I bladet vil du derfor oftest se betegnelsen Boldklubben FREM og Boldklubben FREM A/S eller forkortelsen FREM og forkortelsen AS. Når vi nu er ved navne, så ligger der jo altid identifikation og signalværdi i de navne, vi anvender såvel mundtligt som skriftligt, således er det også med titler. I forbindelse med ændringerne i Boldklubben FREMs bestyrelse, er det som om at bestyrelsen har været bange for sin egen skygge, da den skulle dele titler ud til de to ny bestyrelsesmedlemmer med ansvar for vore sportsaktiviteter og for vor kommunikation internt og eksternt. I stedet for mere statusprægede titler som sportschef og informationschef har man valgt at kalde de to nye ledere i klubben for sportslig koordinator og kommunikations-koordinator, titler som oftest tildeles folk uden et reelt ledelsesansvar. For omverdenen og måske også for nogle i egne rækker, kan det forekomme svært forståeligt, at vor sportslige koordinator har ledelsesansvaret for en stor gruppe af driftsledere og hele den sportslige udvikling i moderklubben. Lad mig med ovennævnte lille opråb gøre status for 2. halvår I moderklubben har en ny organisation set dagens lys og kontoret vil fra 1. januar have udvidet åbningstid (se de nye tider under praktiske oplysninger ). Alle skal nu finde deres roller, og fra bestyrelse til udvalg og driftsledere gælder det om at holde fokus på de mål, vi har sat os. De sportslige resultater blandt vore elitehold har været blandede. 1. holdet fik en katastrofal start, men har siden på trods af et nederlag i sidste kamp mod Viborg, rettet flot op på situationen. For 2. holdet, som var oprykkere til Danmarksserien og for vore 1. ynglinge og 1. juniorer, der kvalificerede sig til den landsdækkende næstbedste række, vidste alle, at det ville blive noget af en udfordring. Mon ikke foråret vil vise at de nu har vænnet sig til de stærkere modstandere og vil rykke pladser op i forårets kampe. 1. drenge har gjort det godt og er nu rykket op i Elite-Øst. Blandt børneholdene mini- og lilleput bobler talenterne, og stærke årgange er på vej. Du kan læse mere om vore hold inde i bladet, og her kan du også læse om den helt særlige anerkendelse driftslederne har givet til årets ungdomshold ynglinge. I såvel Bolklubben FREM som i Boldklubben FREM AS står vi overfor nogle udfordringer i På trods af stor entusiasme omkring klubbens 1. hold har tilskuertallet været dalende igennem de seneste år en uheldig udvikling som vi gerne skulle stoppe. I moderklubben afspejler medlemstallet ikke den vækst, som andre KBU-klubber har haft, og klubben har en faldende markedsandel blandt de storkøbenhavnske klubber. Vi skal vende denne udvikling. Vi kan glæde os over den arbejdsindsats, der ydes i alle hjørner af klubben for dels at holde gang i hjulene, men også for at skabe den forandring, som kan bevirke ny vækst og befæste klubbens stolte traditioner. Redaktionen vil takke alle vore annoncører og vore flittige skribenter for deres bidrag til et godt klubblad. Vi vil også ønske alle vore læsere god fornøjelse med læsningen af årets sidste blad. God jul og et rigtigt godt nytår. jck. Leder og praktiske oplysninger... 3 Bestyrelsen meddeler... 4 Indkaldelse til Generalforsamling... 4 Nyt fra udvalg og projekter Økonomiudvalg etableret Sportsudvalg etableret Udlodningsudvalget Projekt Valby Idrætspark Hjemmesiden Det nye hit Nyt fra 1. holdet En status fra Morten Svan Bag kulissen med Steen Bjerre... 9 Nyt fra Afdelingerne: Senior Årets hold 2. ynglinge Ungdom Stævne i Valby hallen Børne- og Ungdomsafslutningen Cricket Resultater og Stillinger Rejsebrev fra Costa Rica Det stod i klubbladet... for 50, 25 og 10 år siden 23 Hvor blev talenterne af? Nyt fra historisk arkiv Sket siden sidst: Torsdagsholdet i Berlin KIES indvier nye lokaler Filmoptagelse med Fremmere Årets FOB fest DBU-fest for tidligere landsholdsspillere Udefra korte nyheder Kalenderen - vigtige dage Navne Runde fødselsdage Klubjubilæer Mindeord Næste klubblad Praktiske oplysninger Redaktion: John Chr. Kassinger (ansvarshav.) Tlf Johnny Hansen Annoncer: Gert Sloth Larsen Tlf Tryk: Forstædernes Bogtrykkeri Tlf Udkommer: 3 gange årligt, medio april, medio august og medio december. Oplag og distribution: Trykkes i 1200 eksemplarer og uddeles til alle aktive gennem trænere og ledere i de pågældende afdelinger. Passive medlemmer vil få tilsendt bladet pr. post, men kan afmelde til kontoret hvis de ikke ønsker dette. Bladet kan også læses på klubbens hjemmeside: Deadline til næste nummer: 24. marts Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i klubbladet behøver nødvendigvis ikke at være sammenfaldende med Boldklubben FREM s opfattelse og holdning. Billeder og artikler er omfattet af lov om ophavsrettigheder.

4 4 Bestyrelsen meddeler: Indkaldelse til GENERALFORSAMLING tirsdag den 20. januar 2009 kl i klubhuset Julius Andersens Vej 7, 2450 København SV Der indkaldes hermed til generalforsamling jf. vedtægternes 13 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Orientering om Boldklubben Frem A/S 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 5. Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem s Hjælpefond 6. Fastsættelse af kontingent 7. Forslag til ændring af regnskabsåret fra 1. juli til 30. juni. Vedtægternes Forslag til ændring af vedtægterne for afholdelse af generalforsamling inden udgangen af september. Vedtægternes Forslag om at bestyrelsens medlemmer der er på valg i år, jf. 8, er gældende til generalforsamlingen i Forslag om at revisorer der vælges, jf. 13, er gældende til generalforsamlingen i september Forslag om ændring af 7, næstsidste afsnit datoen ændres til 1. august. 12. Godkendelse af budget 13. Eventuelle forslag 14. Valg af bestyrelse i henhold til 8. a. Formand (modtager genvalg) b. Sportslig koordinator (modtager ikke genvalg) c. Informationskoordinator (modtager genvalg) 15. Valg af suppleanter i henhold til Valg af revisorer i henhold til Eventuelt NB! Du finder klubbens vedtægter (sidst revideret 10. juni 2008) på klubbens hjemmeside www. bkfrem.dk under Navigation/Amatørafd./Andet Vi gør opmærksom på, at medlemmer i restance ikke har adgang til generalforsamlingen. Dokumentation for betalt kontingent skal forevises ved indgangen. Derfor kom venligst i god tid. Stemmeret i klubbens anliggende har kun aktive og passive medlemmer, der er lige med i kontingent. P. b. v. Steen Ryborg, Formand

5 5 Dygtige smede og maskinarbejdere søges til arbejde hos: Se mere om vor virksomhed på: Hvis du er interesseret, ring eller skriv til ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup Att.: Bruno Wigandt Tlf.: ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup

6 6 Bestyrelsen meddeler Samarbejdsaftale med A/S I sidste nummer af medlemsbladet er det nævnt, at samarbejdsaftalen med A/S forventedes, at være klar i slutningen af august. Dette har det ikke været muligt, at leve op til. Grunden til det er kort og godt, at arbejdet har krævet mere af de involverede parter end først antaget. Advokaten for A/S og amatørafdelingens advokat har også været inde over aftalen, for at sikre, at det der står i aftalen, også kan holde juridisk. En del af aftalen omhandler økonomi, hvor der er nogle få knuder der skal løses inden aftalen er på plads og kan underskrives af begge parter. Når dette læses er det mit håb, at aftalen er på plads. Steen Ryborg (Formand) Ansættelse af kontormedarbejder Stillingen som kontormedarbejder på klubbens kontor har været slået op i Lokalavisen Valby og på klubbens hjemmeside. Baggrunden for at slå stillingen op var, at stillingen er blevet udvidet fra 18 timer til 25 timer pr. uge. Indholdet i stillingen er ligeledes blevet ændret. På grund af ændringen i tiden og indholdet blev personen, der sad i stillingen opsagt pr. 1. januar Personen som blev opsagt, blev også opfordret til at søge den nye stilling. Bestyrelsen modtog i alt 8 ansøgninger til stillingen. Af disse blev der udvalgt 4, som var til samtale i uge 43. Der blev i uge 45 holdt ekstra samtale med 2 udvalgte. Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 5. november 2008, at Boldklubben FREMs nye/gamle kontormedarbejder bliver Johnny Hansen. Formålet med at udvide timetallet og stillingens ansvarsområder er, at klubbens ledere og trænere skal bruge klubbens kontormedarbejder meget mere. Det gælder både til store og små opgaver. Kontormedarbejderen skal også være mere synlig overfor medlemmer, forældre og gæster der kommer i klubhuset. Åbningstiderne vil blive ændret, så kontormedarbejderen vil være på kontoret 2 hverdage til kl På sigt er det bestyrelsens ønske, hvis der er behov for det, at stillingen skal udvides til 37 timer om ugen. Steen Ryborg (Formand) Driftsledere I forbindelse med den nye struktur og organisation i FREM, er der sket en ændring i forhold til afdelingslederne, der fremover vil blive kaldt driftsledere. Ansvaret for den daglige drift ligger fra nu af hos dem. Du skal henvende dig til dem, når du har spørgsmål, der berører din dagligdag i klubben, uanset om du er spiller, træner eller forældre. Dette koncept har kørt et stykke tid, og virker til at fungere. Der vil selvfølgelig altid være en indkøringsperiode, hvor du skal vænne dig til at kommandovejen er anderledes, men vi tror på at det vil lette din hverdag, fordi du taler med personer, der kender folk i afdelingen. Hvem er min driftsleder? U6-U9: Vinnie Christensen (Børneafd.) U10-U13: Bjarne Nielsen (Mini- og Lilleputafd.) U14-U17: Moni Heinze (Drenge- og Juniorafd.) U19: Bent Dithmann (Ynglingeafd.) Senior: Kim Bengtsson Cricket: Kingsley Peiris Her er tale om personer, der igennem mange år har fungeret som ledere i Boldklubben FREM på den ene eller anden måde og bevist deres engagement og kompetencer. Bo With (Sportslig koordinator) B-licens Nu har vi været registreret som B-licensklub et halvt år og det første statusmøde med licensudvalget fra DBU er afholdt. Det forløb planmæssigt og de havde ingen kommentarer til, hvordan vi arbejder i klubben. Der er selvfølgelig ting, vi over tid skal arbejde med at få forbedret, og det er vi også klar til, for at skabe de bedste rammer for vores medlemmer. Vi arbejder på at opnå A-licens omkring sæsonstart Hvis du ønsker at vide mere om de krav, der stilles til licensklubber kan du søge på DBUs hjemmeside (www.dbu.dk). I forbindelse med licenssystemets ikrafttrædelse, blev sæsonen også vendt om, så der nu spilles efterår/forår med sæsonafslutning i juni. Bo With (Sportslig koordinator) Kunstgræsbaner Det var med stor glæde, at vi i august måned modtog besked fra kommunen om at man, på trods af regeringens kommunale anlægsloft, havde fundet penge til at gennemføre det planlagte kunstgræsprojekt allerede i år. Projektet var ellers blevet udskudt til nye kunstgræsbaner, den ene i størrelse Stjerne Støvsuger Køgevej 94, 2630 Taastrup Hvidovrevej 130, 2650 Hvidovre FOB s årsmøde Tirsdag den 24. februar Afholdes i FREM s klublokaler kl

7 7 XL for at give mulighed for også at spille amerikansk fodbold på banen, blev sat i gang. De fleste har ved selvsyn kunnet følge udviklingen i anlægsarbejdet, og indtil starten af november måned, så alt ud til at gå efter planen, så banerne kunne tages i brug i løbet af december måned På fordelingsmødet i Valby Idrætspark, blev tiderne på kunstgræsbanerne fordelt, så alle brugere i Valby Idrætspark kunne planlægge med de nye banetider. Desværre viste det sig omkring 1. november, at der var problemer med afvandingen på de næsten færdige nyanlagte baner. Arbejdet blev stoppet, rådgiverne blev indkaldt til møde med kommunen, og hele november måned er blevet brugt på at finde ud af hvad der er gået galt i projektet. I skrivende stund (primo december) er der ikke fundet nogen endelig løsning på problemerne, og arbejdet ligger fortsat stille. Som konsekvens af dette har Valby Idrætspark desværre været nødt til at ændre på fordelingen af vintertiderne, således at alle brugere nu skal deles om de 3 grusbaner, i stedet for som planlagt at deles om 2 kunstgræsbaner og 3 grusbaner. Det giver selvsagt trængsel på grusbanerne i den kommende tid, indtil problemet med kunstgræsbanerne er løst, og banerne kan tages i brug. Flere hold mister deres planlagte træningstider, og må ty til alternative løsninger, indtil kunstgræsbanerne er klar til brug. Carsten Jallov, Udvalgene meddeler Udlodningsudvalget (Steen Ryborg Thomas Thestrup Michael Kruse Bak) I løbet af året 2007/08 har vi udloddet midler til følgende hovedpunkter: Uddannelse - kurser igen i år har vi fået sendt en stor del af vores trænerstab på kurser Videoovervågningsanlæg Klubben investerede i efteråret 2007 i et videoovervågningsanlæg Træningsture Mange hold har ansøgt om midler til afholdelse af forskellige slags ture i såvel ind-som udland og alle har modtaget i en eller anden størrelsesorden. Hvilket også skyldes at ansøgningerne har været OK. Infostander Historisk arkiv har modtaget støtte til opsætning af infostanderen Thomas Thestrup (Kasserer) Sportsudvalget Sportsudvalget, der også er et nyt udvalg i den nye organisation, er ved at være på plads. Det ser ud til at blive et stærkt hold, der her kan mønstres. Sportsudvalget skal arbejde fremadrettet med at imødekomme udefra stillede krav, i forhold til licensen, og komme med nye ideer til, hvordan Boldklubben FREM kan blive en endnu bedre og mere attraktiv klub at være medlem af, på det sportslige plan. Hvis du har gode ideer eller forbindelser, der kan styrke dagligdagen i klubben, skal du ikke tøve med at henvende dig til udvalget, for sammen bliver vi stærkere. Udvalgets sammensætning ser foreløbig således ud: Allan Jensen (tidl. 1.holdsmålmand), Peter Poulsen (tidl. 1.holdsspiller), Rene Henriksen (tidl. ungdomstræner og 1.holdsspiller), Jannik Jarlkov (tidl. ass. ungdomstræner m.m.), Henrik Gundersen (ny talentudviklingstræner), Torsten Seeger Hansen (en af arkitekterne bag licensansøgningen) og Bo With. Herudover er der et par tidligere 1. holdsspillere på tale, der ved redaktionens afslutning endnu ikke har givet tilsagn. Bo With (Sportslig Koordinator) Økonomiudvalget Økonomiudvalget består af: Michael Kruse Bak (formand), Leif Sørensen og Finn Willy Sørensen. Udvalgets hovedopgave er at se på alternative muligheder for indtjening. Her har vi har taget fat først: Undersøgelse af renteforhold - Sponsormuligheder via Nordea - Etablering af indtægtsgivende aktiviteter (motionsløb-cykelløbspillehal-netcafé) - sponsormuligheder andre steder Puljemidler. Thomas Thestrup (Kasserer)

8 8 Nyt fra 1. holdet ved Morten Svan Vi må erkende, at det har været en halvsæson på godt og ondt. Starten på 2. halvår Vores start på sæsonen var meget svær og blev for hver kamp mere og mere alarmerende. Premieren imod Thisted startede ellers ganske lovende rent spillemæssigt og vi havde på dagen absolut fortjent bedre, men manglede skarpheden foran mål. De efterfølgende kampe var ikke opløftende og med et forsvandt den selvtillid og tro vi ellers på kort tid i sommerens træningskampe havde opbygget. Holdet havnede i lidt af en ond cirkel og med så mange nye spillere i truppen var holdets ballast lille, og det var ekstra svært at falde tilbage på den indbyrdes forståelse og de nødvendige automatikker på banen. Det er svært at vide om et bedre resultatet i premieren havde ændret noget, men et faktum er, at fodbold for en stor dels vedkommende handler om selvtillid, og det får man først og fremmest af sejre og point i kampene, og med så mange udskiftninger i truppen, havde en bedre start formentlig betydet en hurtigere vej til et mere sammentømret hold. Troede vi havde nået et vendepunkt Efter et udmærket resultat i Kolding og en spillemæssig stærk 2. halvleg troede vi rent faktisk at vi var godt på vej og 2-2 resultatet i Kolding var vendepunktet. Vi blev desværre meget klogere i den efterfølgende kamp med nederlaget til Køge. En kamp hvor vi havde bolden mest, men ikke udnyttede den ordentligt og kampen viste i den grad, hvor sårbare vi på dette tidspunkt rent faktisk var. Rent taktisk vidste vi hvad vi ville, men det gik alligevel hele tiden galt. Efter 6 kampe og kun 2 point, og endda med 2 kedelige nederlag på hjemmebane til henholdsvis Thisted og Skive måtte vi konstatere, at vi havde fået den værst tænkelige start på sæsonen og vi var samtidig mere end klar over, at det bare ikke var godt nok! Sejren over Silkeborg Vendepunktet kom i september måned i kamp 7 på hjemmebane imod Silkeborg. Holdet var ændret en smule og på dagen gik det meste op i en højere enhed. Denne sejr betød, at det for holdet i en længere periode gik den rigtige vej og holdet viste ved flere lejligheder flot moral, idet vi i adskillige kampe kom godt tilbage efter at havet været bagud. Det blev til en stime af kampe uden nederlag og holdet skal have stor ros for at komme godt igen efter en katastrofal start på sæsonen. Den endelig test i forhold til holdets udvikling skulle stå sin prøve i et svært slutprogram imod AB, Herfølge og Viborg. Afslutningen i Viborg og nederlaget på 4-0 var alt for stort, men de uafgjorte kampe imod AB og Herfølge - og med de mange kampe uden nederlag i mente - giver forhåbninger om en bedre halvsæson efter den lange vinterpause. Forventninger til 1. halvår 2009 Vi er rent faktisk sikre på, at holdet i næste halvsæson på mange måder er langt bedre rustede til opgaven. Truppen vil stort set være den samme og vi har nu mange måneder til at videreudvikle den trup, som fik så svær en start, men alligevel viste høj moral og langt bedre takter i de resterende kampe. Set i bakspejlet må vi erkende, at det tog sin tid - og vi erkender, at det også tog for lang tid, at få holdet op i niveau, men devisen om, at det ofte kan være svært at spille mange nye spillere ind på et hold gjorde sig desværre i vores tilfælde ret gældende. Det er nu et overstået kapitel, og vi er fortrøstningsfulde i forhold til den kommende halvsæson, hvor vi på alle måder har en mere fasttømret og sammenspillet trup, der kan og skal levere det ekstra i forhold til den netop afsluttede halvsæson, og det er vi sikre på, at vi også magter. Morten Debutanterne i 2. halvår 2008: Thomas Seidelin Danny Andersen Beran Camili Patrik Wozniacki Casper Grønn Larsen

9 9 Bag Kulissen med Steen Meisner Bjerre DEBUTANTER: Følgende 5 spillere fik debut på førsteholdet i efteråret august i Valby mod Thisted: Thomas Seidelin, Casper Grønn Larsen, Patrik Wozniacki og Danny Andersen. ANFØRER: Tommy Olsen var anfører i de 12 kampe, hvor han med fra starten. Tim Ilsø i 4 og Thomas Krause i 1 kamp. Tim Ilsø overtog anførerbindet 5 gange og Thomas Krause 3 gange ved udskiftning af Tommy Olsen. 13. august ude mod Rønne fb: Beran Camili. TILSKUERE: De 14 turneringskampe blev overværet af i alt Det vil sige i gennemsnit pr. kamp. I (1.609) I (1.531) I (1.387) I (1.297) I (5.354)* I (1.170) * 20 kampe i Superligaen. Valby (1.344) (1.158) (1.502) (1.460) Udebane ( 984) do (2.125) do (1.550) do (1.305) Den bedst besøgte kamp var den 23. november ude mod Viborg, hvor tilskuere så FREM tabe med 4-0. Kun 358 tilskuere overværede kampen den 3. september i Kolding, hvor FREM spillede uafgjort 2-2. Pokalkampene ude mod Rønne fb blev overværet af 210 tilskuere og ude mod B73 Slagelse af 488. I Valby mod FC Nordsjælland var der 879 tilskuere. KAMPANTAL I ALT OG MÅL EFTERÅRET 2008 Navn Kampe I alt Mål i alt Mål Turnering Mål Pokal Mål Efterår 08 Kampe Efterår 08 Tim Ilsø Thomas Krause Mikael Simonsen Martin Jürgensen Nicolaj Mikkelsen Søren Weibel Tommy Olsen Jón Rói Jacobsen Søren Krogh Atli Danielsen Dalibor Gotovac 52 6 Frank Palka Jensen Casper Grønn Larsen Danny Andersen Patrik Wozniacki Mads Nielsen Beran Camili 7 7 Thomas Seidelin 6 6 Tildelt* 3 3 I alt * Den besluttede DBU s bestyrelse at tildele FREM en 3-0 skrivebordssejr over LFA, der udeblev fra kampen planlagt spillet i Valby den november 2008 Steen Meisner Bjerre

10 10 Hjemmesider det nye hit for god information Om du er på Internettet eller du går på info-standeren i klubhuset kan du finde en verden af informationer om klubbens liv, dens spillere, kampe og resultater samt om organisationer i dansk og international fodbold mv. Det hele suppleret med billeder og nogle steder med videoklip. En hjemmesides værdi bør måles på dens aktualitet og dens enkelthed for brugeren. En måling som giver klubbens hjemmeside og mange af de tilknyttede links en høj karakter. Nogle afdelinger i klubben er sande mestre i god information, for andre går det mere trægt. I det efterfølgende vil du få et indblik i hjemmesidens mange muligheder og i den detaljerigdom, der ligger bag den flotte forside, der åbner sig når du trykker på På forsiden finder du den aktuelle stilling i 1. division samt en løbende nyhedsservice. I rubrikken Navigation er der en række opslagsmuligheder, som jeg her vil give en kort introduktion til, for overblikkets skyld har jeg tilladt mig at ændre lidt i rækkefølgen. Info: En blanding af artikler fra AS og amatørafdelingen. Kontakt: Kontaktnavne og telefonnumre til alle enheder og afdelinger i klubben. Spillertrup: Her kan du læse om nuværende spillertrup/trænerstab i AS. Herfra er også adgang til et spillerarkiv for 1.holdsspillere gennem tiderne. Statistik: Her findes alt godt fra Steen M. Bjerre om 1. holdet, dets resultater og dets spillere fra sæsonen og frem til i dag. Ganske imponerende. BK FREM Erhverv: En guide for sponsorer i AS. Sponsorer: Oversigt med AS sponsorater. Selskabslokaler: Beskrivelse af udlejningsmuligheder til fest i Pauli Jørgensen Loungen. Shoppen: En oversigt med souvenirs til salg gennem Forældreforeningens bod ved klubbens hjemmekampe. Amatør afd.: Her findes referat fra seneste generalforsamling og vigtige beslutninger fra de seneste bestyrelsesmøder. Oversigter for banefordeling. Medlemsbladet og ugens vigtigste kampe på hjemmebane. Ungdom: Introduktion af ungdomsafdelingen samt en side med highlights fra stævner og udvalgte kampe (alle hold). Senior: Introduktion til afdelingen. Kampreferater fra 2. senior samt informationer om og 4. senior. Cricket: Introduktion til afdelingen og nyheder som dog ikke er opdaterede. FREMSON klubben: Annoncering af aktiviteter i klubben. Historisk Arkiv: Indeholder ny og gammel dokumentation fra klubbens start og frem til i dag. Links: Adgang til diverse hjemmesider, herunder afdelinger i amatørklubben, organisationer, øvrige klubber i superligaen og i 1. division samt til BK FREM Support. Sammenfatning: Umiddelbart er det hele med, men ved nærmere eftersyn savner man en indgang til Forældreforeningen og en indgang til FOB. Begge er vigtige dele af amatørafdelingen og bør vel have sin plads på forsiden. Ifølge klubbens hjemmeside er der sat et arbejde i gang for at adskille AS og moderklub. En god ide som bladet kun kan tilskynde. Jeg synes dog at det ville være bedre hvis man kan bevare en fælles forside der indeholder klubbens flotte logo, nyhedsservice og rubrikken Navigation. Dette var kort om de umiddelbare indgange til klubbens liv, men med det er det langtfra slut for bag rubrikken links, gemmer der sig en ny verden med en detailrigdom, så man må overraskes og forundres. Her har grupper og enkelthold etableret deres helt egne hjemmesider med webredaktører, den ene mere avanceret end den anden. Når græsrødderne blomstrer og anarkiet hersker opstår der naturligvis overlap og dobbeltdækninger, men grundlæggende må man som bruger imponeres over den ihærdighed, der lægges for dagen, på mange af disse sites. Jeg skal her fremhæve nogle eksempler og give dem nogle ord med på vejen: En højaktuel hjemmeside med billeder af spillere, referater og billeder fra kampe. Informationer til medlemmerne og meget mere. En flot side. En hjemmesider med en flot introduktion til hele ungdomsafdelingen og med ambitioner om at blive en hjemmeside for alle ungdomsholdene. Et diasshow præsenterer med billeder de forskellige hold i ungdomsafdelingen. Desværre bærer siden præg af, at det ikke er lykkedes at koordinere anstrengelserne med alle de øvrige hold i ungdomsafdelingen, men det kommer måske en dag. (web-redaktøren René er stoppet der arbejdes for at finde ny redaktør) Henvender sig til gruppen af gamlinge der hver torsdag formiddag træner ihærdigt på FREM. Indeholder et væld af reportager med en detailrigdom uden lige fra træning, kampe og arrangementer i torsdagsholdets regi. Indeholder spændende videoklip og mange billeder fra de forskellige arrangementer. Sitet dækker også en række andre aktiviteter og områder, man ikke umiddelbart ville søge under denne overskrift. Kunne med fordel flyttes til et selvstændigt punkt (FOB) under Navigation. En enkel og højaktuel hjemmeside for holdet, spillerne og deres forældre. Indeholder kampreferater og billeder. Er opbygget over en fin standardmodel. Derudover findes egne hjemmesider for holdene: Årgang 97, Årgang 98-1, Årgang 00 og Årgang 01. Alle er overskuelige med formålet at sikre en god kommunikation til holdet, spillerne og deres forældre. Målgruppen for nogle af disse links er smal, men det er jo en af de store fordele ved Internettet. At man på den måde kan kommunikere med sin egen lille målgruppe som sluger stoffet med stor appetit. Så ja, hjemmesider er et virkeligt hit. jck.

11 11 Nyt fra afdelingerne Nyt fra Seniorafdelingen 3. Senior Fra jeg skrev sidst er der nu igen gået en halv turnering. Efter foråret lå vi på 2. pladsen i rækken. Jeg tror at spillerne har siddet og nærlæst denne stilling, for da efterårsturneringen begyndte, var vi bestemt ikke klar. Den første kamp blev vundet uden at modstanderne kom. Derefter uafgjort med bundholdet og et nederlag til Tårnby, som lå i den nederste halvdel. Nå, men ikke kun sure opstød. Det blev bedre og bedre. Hvis vi havde vundet den sidste kamp mod Fremad Valby, skulle vi have spillet om oprykning. Desværre gjorde vi ikke det. Det blev vores naboer der fik den fornøjelse. Spillerne som har spillet på holdet i flere sæsoner fik i år bevist, at de kan gøre sig gældende i serie 2. Jeg tror meget på dette hold og mener vi kommer til at være en af oprykningskandidaterne til næste sæson som bliver en halvsæson, hvor hver kamp bliver en pokalkamp, da man kun spiller 1 gang mod hinanden, da turneringen skal vendes. En tak til alle der har spillet på holdet (ca. 30 spillere). Også en tak til Ole og Steen for godt samarbejde. Håber det fortsætter. Årets spiller på 3. senior blev en rigtig Fremmer. Han har snart 25 års jubilæum som spiller i FREM. Jens Gülstorff. Alle ønskes en god jul og et godt nytår herfra. Niels Anthon, 3. senior Frisør Finn v/dorthe Vigerslevvej Valby (lige ved kamhusene) Særtilbud til FREMs medlemmer Velkommen til en verden af træ Kom ind i forretningen og se vort store udvalg i trævarer. Vi har alt inden for rigtige kvalitets træmøbler og trævarer... - og duften af rigtig træ. Trævarefabrikkernes UDSALG Trævarefabrikkernes Udsalg - Vesterbrogade 99 - København V. - Telefon Café FREM byder velkommen og tilbyder vel tilberedte menuer til den gode pris af kun kr. 49,- MANDAG-FREDAG - fra kl Tirsdage - God gammeldags dansk mad Onsdage - Stegt flæsk m/persillesovs eller Brændende kærlighed Fredage - Nye retter tilberedt af årstidens råvarer Torsdage fra kl. 12 Ikke at forglemme - lækkert frisksmurt smørrebrød á kr. 15,- Alt i alt et besøg værd Telefon

12 12 Nyt fra drenge og juniorafdelingen (U14-U17) For første gang skal jeg skrive om mine nye afdelinger, for efter i næsten 10 år at have været afdelingsleder hos de allermindste i klubben, måtte jeg prøve noget nyt og da min egen søn jo spiller i juniorafdelingen, ja så synes jeg det var der jeg skulle prøve nye kræfter. Jeg vil ikke sige jeg har fortrudt, men jeg havde ikke forventet så meget arbejde i det men jeg er blevet klogere og det tager vist lige lidt tid for både jeg selv, men bestemt også for trænere og ledere at vænne os til hinanden. 1. drenge (U15-1) Jeg kan da kort fortælle at de her i efteråret vandt deres række og til foråret skal de op og spille i Elite Øst. Tillykke med det drenge og uden at skræmme nogen, så behold bare arbejdshandskerne på, der bliver brug for det. Men det bekymrer mig ikke, for jeg ved godt at jeres træner nok skal holde jer til ilden. (se indlæg fra holdet) 2. drenge (U14-1) startede efter sommerferien med at få nye trænere Ronnie og Remi Offenbach tog over her, efter at Karim Bader er rykket op som assistenttræner for 1. drenge. (se indlæg fra holdet) 3. drenge (U15-2) har haft det rigtig svært, da der i forbindelse med trænerskiftet på 2. drenge opstod nogle misforståelser, som desværre gav udslag i at en af vores mangeårige trænere Lars Christensen valgte at stoppe. Så 3. drenge stod uden træner, men for halvanden måneden siden tiltrådte Steven og Mike Langtoft som trænere. De arbejder godt med holdet og prøver at få samlet holdet helt igen. 1. junior (U17-1) Vi startede op i vinters med utrolig mange spillere. Vi havde fra november marts 2008, omkring 45 forskellige spillere til træning. Nogle blev sorteret fra med det samme, andre efter lidt længere tid og til sidst endte vi på 22 spillere som spillede hos os i foråret. Fra 2. junior (U17-2) er der ikke modtaget noget indlæg, men lige umiddelbart efter sommerferien var der også trænerskifte der. Axel Høegh Poulsen valgte at stoppe som træner og her vil jeg gerne på Boldklubben FREMs vegne sige Axel, tak for nogle gode år i klubben. Assistenttrænerne på holdet Martin Ørnø og Morten Pløger tog over og de har fået det til at fungere virkelig flot. Med en 3. plads i efterårssæsonen sikrede 2. junior sig oprykning til Elite Øst til foråret, stort tillykke til drengene på holdet og ikke mindst de 2 trænere. Det bliver spændende at følge jer i foråret. Til slut vil jeg sige til alle trænere og ledere i drenge og juniorafdelingen, tak for jeres indsats. Glæder mig til det fortsatte samarbejde i FREMtiden. Sportslig hilsen Moni Heinze Driftsleder drenge og juniorafd. Flot sæson af Drenge 1 Kvalifikation til Elite Øst Vores bedste drengehold U15-1, har netop afsluttet en meget flot sæson, og det var der ellers ikke meget der tydede på for et lille år siden. Sidste efterår sluttede drengene som bekendt som nr 1, men da de fleste af holdets markante profiler, rykkede op som juniorer, stod det nye trænerteam, Alex og Karim faktisk kun med 8-10 kvalificerede spillere, ved starten i januar. 1. halvår 2008 Vi sluttede forårssæsonen på en femteplads, hvilket var meget passende da KBU midt i sæsonen meldte ud, at de seks bedste efter foråret, skulle spille om kvalifikation til Elite Øst, foråret KBU besluttede at rykke KB op i juniormesterrækken, hvor de blev nummer to foran vores eget junior 2 hold, så det var nok en klog beslutning. 2. halvår 2008 Tilbage var seks hold: HIK, Hvidovre, B1908, B 93, Vanløse og FREM. Reglerne var enkle, en dobbeltturnering, hvor de to bedste gik direkte til Elite Øst, nr. 3 og 4, skulle spille play-off, mod SBUs nummer 6 og 7, og de to sidste skulle spille drengemester i I anden spillerunde begyndte vi at få lidt gummiben, og vi måtte nøjes med tre uafgjorte og et nederlag på 3-2 til B1908, ganske vist meget ufortjent, før sidst spillerunde mod HIK, som vi skulle slå for at være sikre på den livsvigtige andenplads. Efter at have været bagud 0-1, vandt vi kampen 2-1, og da B1908, samtidig tabte til B 93, endte vi faktisk med at vinde rækken, og billetterne til Elite Øst var hjemme. Da både Vanløse og Hvidovre, tabte deres play-off kampe, er der således kun tre Københavnerhold i rækken, nemlig KB, B 1908 og FREM. De øvrige hold er Brøndby, Lyngby, AB, Herfølge, Holbæk, Roskilde og Greve, så der bliver noget at se til. Klinik for Fodterapi Egegårdsvej Rødovre Telefon Telefax Margit Jensen Borgbjergsvej 9, st København SV Telefon

13 13 Forberedelserne til 2009 Heldigvis har rygtet om vores succes bredt sig, og vi har allerede haft flere interessante spillere til prøvetræning, og der skal nok komme flere til. For at se nogle af de nye spillere i aktion, og slutte sæsonen af med maner, havde Karim og Alex valgt at tilmelde holdet en lille privatarrangeret turnering. I finalen slog vi Næstved 3-1. Med til helhedsbilledet hører også to succesfulde ture til Tyskland, og så første runde af den nye pokalturnering, hvor vi med et mål i sidste minut, slog Vanløse ud. Jeg tror de er godt trætte af os på Damhusengen. Status og tak til trænere og øvrige omkring holdet Stor ros og tak skal lyde til alle spillerne, ikke mindst dem som ikke har spillet så meget, men alligevel har knoklet på, og medvirket til at holde det høje niveau på træningen. Samtidig har der været et fantastisk kammeratskab uden sure miner. Også stor ros til trænerne Alex og Karim, og ikke at forglemme den superflittige holdleder og vaskemand Svend. Endelig skal det selvfølgelig også nævnes at holdet er blevet bakket godt op af en trofast forældreskare, og et par utrættelige bedsteforældre. Nu skal der holdes en velfortjent juleferie, dvs. der kun trænes 3 gange om ugen, og så ser vi ellers frem til den kommende sæson, som byder på nye udfordringer, nye spændende modstandere og forhåbentlig også nye holdkammerater. Torsten (Indlægget er forkortet af redaktionen) 2. drenge (U14-1) En svær start, men en flot slutning Da vi overtog 95 erne i august måned, var både Remi og jeg spændte på at se hvad de egentlig kunne med en fodbold, og vi blev ikke skuffet. Alle drengene har et godt teknisk niveau, og det gør det jo nemmere for en træner da man derfor kan have lidt mere fokus på den taktiske del af træningen. Vi startede med at træne drengene ca. 3 uger før den første kamp, og vi havde derfor lidt travlt, men vi syntes at det gik godt, og drengene forstod det meste. Vi skulle spille 10 kampe i vores pulje, og jeg må indrømme at vi vidste at der skulle ændres noget da vi efter at have spillet de første 4 kampe, kun havde fået 4 point. Vi prøvede stille og roligt med nogle små ændringer, og vi kunne se at det var noget drengene stille og roligt tog til sig. Da vores nye system var klar til vores 6. kamp, kunne vi se at det virkede. Drengene have en helt anden holdning i de sidste 5 kampe, og ud af de sidste 5 kampe, vandt vi de 4 og spillede en uafgjort, så vi kunne se at drengene sagtens kunne finde det høje niveau frem. Når vi kigger tilbage på græs-sæsonen som netop er afsluttet, så er både Remi og jeg tilfredse. Det eneste minus er desværre at nogle af drengene ikke er gode til at passe træningen. Vi har kun været fuldtallige en eneste gang, så der er meget arbejde i at inspirere drengene til at komme til træning hver gang. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet. Ronnie. 1. junior U/17 Divisionen Vi startede foråret med 22 spillere. Så kom sommeren og der blev en udskiftning i truppen. Nogle spillere valgte at spille på et lavere niveau, andre valgte at stoppe helt. Vi fik nogle nye spillere ind og det er med Sydhavnens bedste barstole: Vi ser også frem Siestavej 7, Glostrup Tlf A-kassen Kom og prøv dem, hvis der er plads! SYD-VEST BODEGA - P. Knudsens Gade 27 - Dart, Billard, Spil! CAFE HYTTEN - Enghavevej 77 - Billigt øl og sprut - Spil!

14 14 glæde at jeg kan sige at alle de nye har fået debut på 1. holdet her i efteråret. De nye er: Nicklas, Joakim, Kenny, Steven, Darcio. Efteråret startede vi med at spille 1-1 imod Herfølge som ligger nummer 1 pt. Det var der ingen af holdene der kunne sige noget til, kampen kunne være gået til begge sider. Efter denne kamp røg vi ind i et formdyk de næste 5 kampe, som kun bød på 1 point. Vi var dog aldrig udspillet. Med undtagelse af Silkeborg hvor vi taber 2-0, så tabte vi aldrig med mere end et mål. Efter denne kamp fik vi lavet vores målsætning om, og rettet nogle taktiske ting. I de sidste 5 kampe er vi ubesejret og fik en sejr imod Haderslev. I skrivende stund ligger vi sidst, men kan med en sejr i sidste kamp springe minimum 2 pladser op. (kampen blev udsat, forventes spillet i foråret, red.) Fra vores sidsteplads til 4 pladsen er der kun 8 point, så der skulle være muligheder for at kravle op i tabellen i løbet af foråret. Vi har langt om længe fundet vores niveau, og skulle gerne fortsætte det gode spil i Vi ansatte en assistent træner i sommers, Jesper, som jeg personligt er rigtig glad for at arbejde sammen med. Jesper er en kompetent træner, samtidig med at han er en rigtig god fyr. Så tak til Jesper for et godt halvår. Til sidst vil jeg gerne takke Michael, vores holdleder, for et fantastisk stykke arbejde hele året igennem. Jeg håber at drengene er klar over hvor meget arbejde han gør for dem. Med sportslig hilsen Sune L. Jensen Træner 1. junior (Indlægget er forkortet af redaktionen) Nyt fra Mini- og Lilleput afdelingen (U10 U13) Miniput (U10-2) - Årgang 99 Vi har haft et godt efterår - hvor vi har fået rigtig mange nye spillere Som træner ser jeg helst at alle prøver at spille en eller flere kampe, selvfølgelig under betingelse af, at de passer deres træning. Da vi i efteråret har vi været mellem 14 og 20 spillere til træning og vi kun spiller 5-mands kampe i denne årgang, har det været svært at opnå en god stabilitet i kampene grundet den sociale udskiftning. I den sidste kamp mod Tårnby viste drengene dog, at de både vil og kan spille bold. Tak for de mange gode timer på græsplænerne - både til træning og kamp. En stor tak til de forældre der støtter holdet - både til træning og kampe - som tilskuere, hjælpere og dommere. God jul og godt nytår til jer alle fra Cheftræner Ivar Sørensen Miniput (U10-1) samt Lilleput (U12-2/3) Drengene på Lilleput 3 / 4 samt Miniput 3 har ikke haft det nemt i den afsluttede sæson. Dels er miniputterne blevet slået sammen med lilleputterne, fordi de manglede en træner. Dette gav selvfølgelig nogen tumult. Da vi jo satser på at alle der kommer til træningen, uanset vejret, også skal spille kamp, kom disse mindre spillere selvfølgelig med til LP 3 / 4 kampene. Det var dog ikke nogen god íde. Derved kom selv de mindste og trofaste spillere fra starten af 98 nogle gange til at stå over for en halvvoksen knægt fra slutningen af 95. Det havde været skønt, hvis f.eks. en af de forældre der alligevel altid stod på sidelinien havde tilbudt sig som hjælper / assistent eller træner i stedet for at flytte klub. Dette var måske også et lille råb om hjælp, da der stadig mangler en træner til vores miniputter. Det er svært for Kenneth og jeg at nå op til 4 kampe + træning på en uge så vi håber stadig stærkt på en løsning inden forårets kampe. Der skal jo også administreres turneringer og stævner for begge hold. Vaske tøj og træningsveste osv. Drengene skal også transporteres til og fra udekampe. Rigtig godt at Kenneth trådte til med en hjælpende hånd. Uden ham var det brudt helt sammen. Stor tak til Kenneth for hans store indsats og stabile fremmøde, samt for den tålmodighed der nogle gange skal til for at få begge hold til at fungere. Så skulle der sidde en forældre med et par timer i overskud en gang i mellem vil både Kenneth og jeg blive lykkelige. Dette gælder selvfølgelig også tomme sæder til udebanekampene. Der er jo ved at være ret mange stabile og gode spillere, der møder op til træning, i al slags vejr. Dette giver et ret godt sammenhold og der er helt sikkert flere små boldkunstnere på vej til de højere rangerende hold. Der skal da også lyde et stort tak til holdet s tidligere træner, Niels Waldorff der har støttet op omkring os både til træning og som hjemmedommer. Håber da også at han vil komme og hjælpe lidt til når forårets kampe begynder igen. Johnny Hansen og Bjarne Nielsen skal da også lige have en hånd på vejen. Også de har hjulpet med at få det til at fungerer når det har knebet. Både Kenneth og jeg er jo stadig ret nye i rollerne som trænere. Finn Deis (indlæg forkortet af redaktionen) Lilleput (U12-1) Årgang 97 - Flot indsats i Holland Boldklubben FREM s 97 drenge (1. holdet) var en tur i Holland i efterårsferien og vendte hjem med en flot førsteplads. Drengene deltog i en Euro-Sportring turnering i Heino sammen med hold fra bl.a Virum-Sorgenfri, Køge, Allerød, Romalt IF, de lokale Heino og Frem s 98, 2.hold. 97 erne gjorde rent bord ved turneringen og sluttede på en fortjent førsteplads ud af de 10 hold med en samlet målscore på Efter en lidt skuffende indsats i KBU s efterårsturnering, var holdet spændte på turen til Holland. Vi tog fra Frem s Sjælør Boulevard København SV Tlf

15 15 klubhus søndag den 12. oktober kl. 4 om morgenen og efter at have samlet hold op i Køge og Holme-Olstrup satte dobbeltdækkerbussen kurs mod Holland, hvor vi var fremme sidst på eftermiddagen. Både 98- og 97-holdet + forældre blev indkvarteret i et stort fælleshus i Heino Summercamp, hvor der både var boldbaner, en stor indendørs hal, svimmingpool, legeplads, klatrevæg, volleybane og bordtennis. Modstanderen i finalen var Romalt IF s førstehold, som gennem turneringen havde vist masser af flot fodbold. Og finalen blev en stor oplevelse for Fremdrengene ikke mindst pga et medlevende publikum. Normalt er drengene vant til i alt 15 forældre og et par trænere som tilskuere. Men rundt om banen i Heino er flere end 150 tilskuere mødt op til stævnets sidste kamp og leverer en lydkulisse og en stemning, som holdet ikke spiller i til hverdag hjemme i Danmark. Men hvis Valby-drengene er nervøse, så kan det ikke ses, da kampen går i gang. Et tændt og aggressivt Frem-hold er først på alle bolde fra begyndelsen og lukker alle Romalt-drengenes forsøg på organiseret spil ned. Der er kun spillet et minut, da Behzat erobrer bolden og sender den langt på fløjen til Mikkel. Han løber til baglinjen og centrer mod midten, hvor Kevin kontrolleret sender bolden i mål med indersiden, inden den rammer jorden. Jublen er til at føle på. Finalen spilles i et højt tempo og selvom 97 erne får vist en spiller ud, da Behzat får direkte gult, og spiller fem minutter i undertal, så lykkes det faktisk at score i undertal og drengene kan gå til pause med en solid 3-0 føring. Den bliver der ikke rykket ved i 2. halvleg, så FREM 97 vinder finalen 3-0 og modtager senere på aftenen pokal og medaljer. Dejligt at drengene kan runde en ellers skuffende sæson af med at vise så meget fokus og sejrsvilje. Tillykke med pokalen! Tina Løvbom (Indlæg forkortet af redaktione- læs mere på Lilleput (U13-1) - Årgang 96 Vi startede årsskiftet med at FREM havde ansat en ny træner, Kern, da vi skulle have en uddannet træner. Tak til Leif og Timo for deres indsats. Efter et stykke tid viste det sig at kemien ikke var god mellem træner og spillere - forældre, så en del spillere stoppede i denne periode. Så Kern valgte at stoppe. Igen årgang 96 uden træner. Med stor overtalelse fik vi Frank + Leif til at tage holdet. Dette var et held for drengene. Der kom styr på holdet. Mødepligt, mødetid, respekt for træneren osv. Drengene begyndte at udvikle sig, spillere kom tilbage. Så efter en blød start i B-rækken blev vi bedre og bedre, og endte med at vinde rækken i foråret. I efterårs turneringen var vi rykket op i A-rækken og forventede at få mange klø, men drengene fortsatte med at udvikle sig, især kæmpede de som et hold. Efter et par nederlag, begyndte vi at vinde, så vi sluttede på en 7. plads blandt Københavns bedste hold. Meget, meget overraskende. Tak til spillerene og træner-teamet. Vi sluttede af med en tur til Holland i efterårsferien hvor vi var tilmeldt et stævne. Desværre var der kun danske hold med. Men vi vandt stævnet. En god tur for sammenholdet som sluttede af med en tur til Amsterdam på hjemvejen, hvor vi skulle ind og se en aftenkamp mellem Ajax - Gronnigen, en fantastisk oplevelse. Tak for denne sæson til især Frank Vorborg og Leif Mortensen for deres indsats, men også til vores sponsor tømrer-snedkermester Ib Asferg, der gør det lidt nemmere at få det til at hænge sammen økónomisk. Hilsen en glad holdleder Tommy Rasmussen Nyt fra Børneafdelingen (U6 U9) Microput (U7-1) - Årgang 2002 Her hvor vi snart skal indendørs igen er det blevet tid til et hurtigt tilbageblik på det år, der er gået... (Redaktionen har måttet forkorte indlægget og der henvises til klubblad nr. 2/08 der beretter om forårssæsonen for holdet) Som afslutning på sommerferien var alle inviteret til en weekend i Thors sommerhus. Godt 20 inkl. forældre og søskende havde lyst og mulighed for at deltage. Det gik over al forventning med godt humør og masser af fodbold - også mod forældrene. En hurtig badetur blev det til for de modigste, der turde trodse vinden og de store bølger. Så var der samlet appetit til burgere og Tag-selvisbar. Og til mere fodbold og leg, mens de voksne hyggede sig på terrassen og snakken gik. Enkelte havde valgt at tage imod tilbuddet om at sove i telt i haven og så blev der oven i købet tid til en tur i mørket med lommelygter og walkietalkies. Efterårets udesæson har været lang og her midt i november, er vi stadig ikke rykket indenfor. Der bliver trænet i al slags vejr, mandag og onsdag, med fokus på samspil og fair-play. Vi har spillet mange kampe mod FB, KB, Hvidovre, Vanløse osv. og har også nået at deltage i stævner med 5-mands hold hos B1903 og Vanløse. Vi har fået en flot hjemmeside og superseje ens overtræksdragter. Alt i alt et godt år, hvor der er sket meget med teknikken og samspillet, og hvor alle stadig er helt vilde med at spille fodbold i FREM og med de fantastiske trænere: Johnni og Rene. Til sidst vil vi alle godt lykønske Zindin med kåring som årets spiller det er super godt gået, du er en god kammerat, mødestabil, punktlig og en forbilledlig god holdspiller. Vinnie Microput (U9-1) - Årgang 2000 Efterårs sæsonen for årgang 00 har været rigtig positiv. Ud af 7 kampe er det blevet til 5 sejre og 2 knebne nederlag. Men en ting er resultaterne, det der er mest interessant er at det der har været fokus på til træning, også er det der er slået igennem i kampene. Den primære fokus her i efteråret har været sammenspil, 1-2 kombinationer, løb for hinanden og max. 1 til 2 berøringer. Vi har faktisk oplevet at drengene syntes det er rigtig sjovt at træne på den måde, samtidig med at det bærer frugt i kampene. Årgang 00 - Hold 1 er et homogent hold, med flere forskellige spilletyper som supplerer hinanden godt. Det bliver sjovt at følge drengene i træningskampene og diverse indendørsstævner i løbet af vinteren. En stor ros skal lyde til træner Luffe, som ikke har hovedfokus på at vinde, men på at drengene skal blive bedre, og så lader drengene om at have ambitioner om at vinde fordi de også har det sjovt med at spille. Det er efter min mening den helt rigtige måde at udvikle samt motivere drengene på. Tom Møller (Rasmus far)

16 16 FREM Cup og Jørgen Holm Cup i Valby Hallen ikke scorer mål, ja så er de svært. Men de holdt hovedet højt hele vejen igennem. Vindere: Jørgen Holm Cup - Årgang 1998 Søndag den 16. november 2008 blev der afholdt FREM Cup i den nye Valbyhal. For at alt var klar til de første 6 hold i årgang 2002 som skulle spille kl. 9, var vi på Frem kl hvor vi hentede pokaler, bolde mv. Kl præcis lød første fløjt til 1. kamp i årgang de var 6 hold i puljen og der blev spillet alle mod alle. Selvom banen måske var en lidt stor muldfuld for nogle af de små purke, så gav de sig alle fuldt ud og der blev spillet en gang flot fodbold taget alderen i betragtning. Efter godt 1,5 times fodbold og alle havde spillet mod hinanden, blev alle hold kaldt ind på banen til præmieoverrækkelse for når FREM afholder stævne er der pokaler til alle og alle spillernes navne bliver råbt op i mikrofonen. Alle spillere var super stolte, øjnene strålede og smilende var store. FREMs årgang 2002 hold fik en flot 2. plads. Næste pulje var årgang 2001 her var det en pulje med 5 hold og igen blev der spillet alle mod alle. Man kunne godt se, at de var et år ældre for der var lidt mere bold i dem og igen så vi mange gode kampe. Samme seance med præmieoverrækkelse, pokaler mv. igen blev det en 2. plads til FREMs hold. Sidste pulje til dagens FREM Cup var årgang 2000, igen en pulje med 6 hold. Der blev spillet flot fodbold og endnu en gang kunne man se at der var tale om ældre spillere end i den foregående pulje. Kampene var meget tætte og intense. Igen pokaler, navneopråb mv. FREMs hold fik en 4. plads, de havde ikke lige marginalerne på deres side og når man Klokken var blevet og det var blevet tid til Jørgen Holm Cup et elitestævne for årgang 98. Der var 16 hold fordelt på 4 puljer. Efter puljespillet gik alle videre 4 erne i en pulje, 3 erne i en pulje som så spillede placeringskampe om pladsen. 1 erne og 2 erne spillede kvartfinale osv. så alle hold fik 6 kampe. Der blev vist meget rigtig godt fodbold, det var nogle dygtige drenge alle sammen og der blev virkelig gået til den. Mange spændende kampe, hvor intensiteten var helt i top. Midtvejs var der præmieoverrækkelsen for pladsen alle 8 hold på banen til fælles pokaloverrækkelse og igen var der pokaler til alle mand. Efter en meget lang dag, sådan ca. kl var der præmieoverrækkelse for pladsen. FREM98 var så ugæstfrie selv at vinde turneringen, de slog Tigrene fra B1903 i finalen med 3-1. Kl kunne vi meget trætte forlade Valbyhallen, efter en god dag med masser af fodbold og glade spillere som alle fik noget med hjem. Jeg vil gerne takke René Trausen for den MEGET store dommerindsats (han dømte over halvdelen af alle kampene) en tak til René Poulsen, René Kaysen og Michael Pedersen som også hjalp med at dømme og ikke mindst en KÆMPE STOR tak til Christian Sønder Frese for den uvurderlige hjælp ved dommerbordet puha der var mange tal, der skulle holdes styr på og uden dig var det nok gået galt. Sportslig hilsen Moni Heinze Tlf Fax Vi skræddersyer Deres grupperejse. Er De medlem af en Klub/ Forening på min. 30 pers. udarbejder vi gerne et forslag til en busrejse i Europa Vi har 29 års erfaring i udenlandsrejser Deres leverandør af Lyskilder Batterier Sikringer El-materiel Armaturer Belysningsprojekter DBS Lys A/S Ejby Industrivej Glostrup Telefon Telefax

17 17 Årets ungdomshold ynglinge Driftslederne i Boldklubben FREM har valgt 2. ynglinge som årets ungdomshold. Æren er tilfaldet holdet på baggrund af dets meget flotte og stabile placeringer gennem de seneste 2 år, under ledelse af trænerne Johnny Krüger og Carsten Jallov. Sidste år placerede holdet sig som nummer 3 i KBU s Mesterrække i både forår og efterår, og opnåede en flot tredjeplads ved en stor international turnering i Italien. I år forbedrede holdet sig, og placerede sig som nummer 2 i KBU s Mesterrække i både forår og efterår. Af dette års 18 kampe i mesterrækken blev 14 kampe vundet, 1 kamp endte uafgjort og kun 3 kampe blev tabt. Det er flot og stabilt! 2. pladsen i efteråret betød desuden, at holdet sikrede sig direkte kvalifikation til den kommende sæsons Elite Øst -række, som er det højeste niveau et 2. hold kan spille sig til. Holdet er båret frem af en stor stamme af ungdomsspillere som har fået deres fodboldopdragelse i FREM. Årgangene 90 og 91 er de 2 største og mest stabile årgange i mange år i Frem. En fast stamme af trænere, holdledere og massører har givet spillerne tryghed og glæde ved at spille i Frem, og det bærer nu frugt. 4-5 spillere er i løbet af denne sæson rykket fra 2. holdet op i 1. holds-truppen, hvilket vidner om høj kvalitet og stor bredde i disse årgange. Spillerne tilbydes træning 3 gange om ugen, men pga. studier, arbejde, fester og kærester er det ikke alle der træner på dette niveau. Alligevel er niveauet altså højt nok til at markere sig som et af Københavns bedste 2. ynglinge-hold. Fra trænere skal der lyde en stor tak alle spillerne, for det gode humør, det flotte Bøger Tlf Fax fodboldspil og den gensidige respekt spillere og trænere imellem. Derudover vil vi gerne takke Kim og Nick fra 1. ynglinge for et godt sportsligt samarbejde, og Martin og Morten fra 2. junior for et godt samarbejde i den daglige træning og på vores fælles ture til udlandet. Endelig vil vi gerne takke Erling Duelund for hans fantastiske støtte til spillerne og til trænerne gennem mange år. Følgende spillere har trænet og spillet på 2. ynglinge i år: Mickey Heitmann, Carl Steinmetz, Yasin Karakaya, Ricci Raagard, Mohamed Bekkaoui, Marco Geertsen, Valon Saciri, Lasse Dia, Lasse. Bent Dithmann Karl Nielsens Boghandel v/ Anne-Grethe Nielsen Toftegårds Alle Valby Papirvarer Tlf

18 18 Ungdomsafslutning 2008 Fredag den 21. november 2008 var dagen for årets afslutningsfest i ungdomsafdelingen. Som sædvanen tro blev den afholdt på Ellebjerg Skole i aulaen, hvor forældreforeningen havde disket op med mad og drikkevarer til fornuftige priser, samt et stort flot lotteri med masser af dejlige præmier. Allerede fra kl. 17 begyndte spillere og forældre for de mindste årgang at ankomme og da klokken blev 18 var salen fyldt, det vil sige godt 200 mennesker. Det er jo super dejligt med opbakning til sådanne arrangementer. Efter en kort velkomst og lidt info fra børneafdelingen gik vi i gang med uddelingen af præmier. Forældrene på årgang 03 havde valgt at give et beløb hver og købe en pokal til hver enkelt spiller, da de i samråd med træneren selvfølgelig synes det var svært at skulle vælge en enkelt spiller ud. Med små julelys i øjnene modtog drengene på årgang 03 der pokaler og salen klappede. Derefter gik det bare derudad med kåringer af årets spillere og fightere i alle årgange indtil årgang 98. Løbende blev der også uddelt pokaler til de hold som havde vundet deres række i foråret og det var 01-1, 00-1 og Årgang 2003 (6. microput) Efter en kort pause var turen så nået til de større hold 1. lilleput fik pokal for rækkevinder og der blev ligeledes på de forskellige hold kåret årets spillere og fightere. Der kommer desværre ikke så mange forældre med til de større årgange og det er jo ærgeligt, at ikke flere forældre lige bakker op bare om denne dag. Men det var såmænd ikke kun forældre der manglede, ingen spillere fra hverken junior eller ynglingeafdelingen var til stede kun Carsten Jallov træner for 2. ynglinge var tilstede. Meget skuffende, men jeg ved ikke hvad der skal til for at gøre det mere attraktivt for de største spillere i klubben. Allerede kl kunne vi begynde at rydde op og jeg vil gerne på forældreforeningens vegne sige tak til de mange hjælpere der gav en hånd. Det var rigtig dejligt. Næste afslutningsfest bliver allerede til juni, da vi har valgt at flytte afslutningsfesten, så den følger turneringen. Går og pusler lidt med tanke om noget telt på Frems baner. God jul og godt nytår til alle i Boldklubben FREM På forældreforeningens vegne Moni Heinze Årets spiller årgang Thomas Snedker.

19 19 Oversigt over årets spillere og fightere 2008 HOLD ÅRETS SPILLER ÅRETS FIGHTER ÅRGANG 2003 (6. MICROPUT) Uddeler til alle - Forældrene betaler ÅRGANG (5. MICROPUT) ÅRGANG (4. MICROPUT) ÅRGANG (4. MICROPUT) Zindin Halek Rabeei Thomas Snedker ÅRGANG (3. MICROPUT) Sixten Haslund Kasper Erleben ÅRGANG (2. MICROPUT) Lucas Heidemann ÅRGANG (1. MICROPUT) Simon Jones Marco Bellucci ÅRGANG (4. MINIPUT) ÅRGANG (3. MINIPUT) ÅRGANG (2. MINIPUT) Magne Egede Rasmussen Magnus Ekelund Augustsson Ali Cinoi ÅRGANG (1. MINIPUT) Deniz Karaca Patrick Sørensen 4. LILLEPUT Ønskede ikke at uddele 3. LILLEPUT 97-2 Ønskede ikke at uddele 2. LILLEPUT 97-1 Behzat Gøkmen 1. LILLEPUT 96-1 Jonas Vorborg Reduvan Driouech 3. DRENGE Ønskede ikke at uddele 2. DRENGE Ønskede ikke at uddele 1. DRENGE Mathias Jarnbo Phillip Rasmussen 2. JUNIOR Martin Fog 1. JUNIOR Mohammed Azagoun Emin Bascoban 2. YNGLINGE Ricci Raagaard YNGLINGE Årets Fremmer Mikkel Lunde Andersson Paulis fighter Dogus Özcan Paulis Talent Simon Leth Nielsen Ynglingepokalen Martin Hachem FREM s billeverandør Få bilen repareret hos Autodania. Som sponsor, medlem af FREM Support eller foreningen opnås 5% på værkstedsregningen

20 20 Nyt fra Criketafdelingen Nr. Navn Kampe halvlege n.o. i alt højest snit over maiden points gærde snit sn.pr.o 1. Sudath Peiris , ,40 5,39 2. Suraj Patrick ,00 3. Nihal Tissera ,50 4. Asiri Wimaladsa ,50 5. Kingsly Pieris , ,43 5,46 6. Susantha Fernando , ,00 7. Leon Landers , ,73 6,63 8. Madava (Sajith) Perera x 23,67 9. Sam Mudianse , ,50 7, MnjulaVidanagamage , ,71 5, Neil Perera , ,83 8, Nalin Liyanage , ,50 5,69 Det er flere år siden, at det har stået så sløjt til med førsteholdet, der bliver kun vundet 4 turnerings kampe og en enkelt Pokalkamp. Spillerne er de samme som spillede for 10 år siden og der er kun kommet en enkelt fornyelse (Nalin Liyanage) han er til gengæld også god. Det er ved at være på tide, at vi igen får ungdoms cricket i klubben. Vi slutter på en hæderlig 8 plads i 2. division øst og det må vi forvente bliver bedre næste år. Old boys; Her slutter vi på en 6. plads spillede 7 kampe og vandt 2. I oldboys rækken har vi jo samarbejde med Forty club Her vandt vi kun en enkelt kamp og sluttede næstsidst som nr. 8. Også i old boys rækken bør vi kunne gøre det bedre. Ole jyde Christiansen Mindeord Nalien Thusitha Liyanage dræbt i en trafikulykke ved Hillerød lørdag morgen. Vi skal herved orientere om, at cricketspilleren Nalien omkom i en alvorlig trafikulykke ved Hillerød, tidligt lørdag morgen d. 29. november. Nalien var passager i en bil, som ifølge politiets foreløbige oplysninger ramte en midterrabat og derefter stødte frontalt sammen med en taxa. Venner til Nalien er naturligvis dybt chokerede over tabet af Nalien, ligesom han vil blive stærkt savnet blandt cricketspillere og crickethold. Alle vil savne hans livsbekræftende og positive livssyn. Udover Nalien omkom yderligere en Srilankaner, Duleep Chaminda mens 4 andre blev lettere kvæstet. Vores tanker går til hans nære i Danmark og i Sri Lanka. Med venlig hilsen Kingsley Peiris og Nihal Tissera

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Frembladet FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæumsdage Den kommende DS-sæson Formanden går Nye mål for ungdommen Bestyrelsens visioner Leder: Forfra Sekunda-hold NR. 2-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE ÅRSRAPPORT SAMT INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 INDHOLD Leder..........................3 U-12, Hold 1: Flot punktum.......4 Herre Senior - LFS + S1..........6 Interview med Anders Due......10

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns

SJÆLLANDSK FODBOLD. Fodbold giver asyl fra bekymringerne. Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns SJÆLLANDSK FODBOLD Nr. 3 Juni 2015 Fodbold giver asyl fra bekymringerne Et fælles fodboldhold har bygget bro mellem lokale beboere og asylansøgere på Stevns Struktur på fodbolden giver overskud til det

Læs mere

NR. 3 2014 42. ÅRGANG. Vindere Costa Brava Cup 2014. Luk op og føl KLUBÅNDEN. ... God fornøjelse

NR. 3 2014 42. ÅRGANG. Vindere Costa Brava Cup 2014. Luk op og føl KLUBÅNDEN. ... God fornøjelse NR. 3 2014 42. ÅRGANG KLUBBLAD Vindere Costa Brava Cup 2014 Luk op og føl KLUBÅNDEN... God fornøjelse BESTYRELSEN Formand Henrik Schnoor Dikevej 6 9210 Aalborg SØ Tlf. 61334860 Næstformand Jakob Damgaard

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2007 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FEMININ POWER - I HEIMDAL STYRER KVINDERNE! FRAFALD - STOR KBU UNDERSØGELSE JURISTER PÅ BANEN - CULPA HAR DERES EGNE "REGLER"

Læs mere

FODBOLD. Oprykning til serie 2! Læs om alle klubbens hold - Året i billeder - Fra U5 til Oldboys - Fornem hæder til formanden.

FODBOLD. Oprykning til serie 2! Læs om alle klubbens hold - Året i billeder - Fra U5 til Oldboys - Fornem hæder til formanden. FODBOLD Oprykning til serie 2! HERRE SENIOR Årets Profiler Karina Bøtker Betina Carstensen Læs om alle klubbens hold - Året i billeder - Fra U5 til Oldboys - Fornem hæder til formanden ÅRSSKRIFT 2010 BMI`s

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD DECEMBER 2007 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Et vækkeur til kommunal-politikerne Hvor megen værdi er der egentlig i en flok begejstrede ungdomsspillere, der

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang

fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang københavnsk fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk SKOVSHOVED - MÅLVOGTER PÅ 89 ÅR FC AMAGER - KOSTBARE KONKURS KONSEKVENSER COERVER COACHING - KBU-TRÆNER-SEMINAR

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14

Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011. NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 Nord-Als Boldklub s klubblad - 42. årgang - Nr. 5 - okt. 2011 NB s U15 før kampen mod Tønder som pigerne vandt med 4-2. Læs mere om holdet på side 14 NB frikendt i Fairplay-sagen NB blev for kort tid siden

Læs mere

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum

Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for de sbog res bidrag til realisering af denne jubilæum 2009 1985 Ajax København takker nedenstående sponsorer blit for deres bidrag til realisering af denne jubilæumsbog 3 Forord Ved formand i Ajax Helge Bruus Jensen Når man fejrer et 75 års jubilæum, er det

Læs mere