Ejendomsforeningen Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater

2 Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme 2. Storejendom, småejendom, 80/20 er eller fri lejefastsættelse hvilke regler for lejen?? 3. Flytteopgør kontraktlig forpligtelse/erstatning 4. Forældelse af lejekrav, af krav på forbedringsforhøjelse og krav vedr. vedligeholdelseskonti 2

3 Blanketter Lejelovens 5 Stk. 1: anvendes blanketter skal byrdefulde vilkår fremhæves. Stk. 2: for beboelseslejemål skal blanketten være autoriseret. Stk. 3: stk. 1 og 2 gælder også for ensartede lejevilkår for flere lejere i samme ejendom, hvis de fremtræder standardiseret. 3

4 HD af 8. april 2014 LL 5, stk. 3 Lejekontrakt var udarbejdet af en medarbejder hos Udlejer på grundlag af et paradigme, som Udlejer anvendte for alle sine lejemål. Lejekontraktens bestemmelser består hovedsageligt af vilkår, som er fælles for flere lejere i ejendommen og dermed er standard for udlejer. Lejemål, der overtages nyistandsat, skal afleveres nyistandsat. De individuelle vilkår er i alt væsentligt de vilkår, der også skulle have været indføjet individuelt, hvis der havde været anvendt en blanket. 4

5 HD af 8. april fortsat Der har ikke været forhandling mellem parterne om vilkårene. Endvidere er der enkelte bestemmelser, som er uden relevans for lejemålet. Efter en helhedsvurdering fremtræder lejekontrakten således ikke som udarbejdet individuelt for det pågældende lejemål, men på en sådan måde, at lejer måtte opfatte lejevilkårene som standardiserede, jf. lejelovens 5, stk. 3. 5

6 HD af 12. maj LL 5, stk. 2 U havde anvendt typeformular, men lavet ændringer i den. Blandt andet manglede indledningen til 11 Det var aftalt, at lejer havde den indvendige vedligeholdelse og at lejemålet skulle afleveres nyistandsat. Dette er mere byrdefulde vilkår end lovens. HUSK Bkg : identisk med typeformular A

7 HD af 12. maj fortsat Højesteret: Fravigelserne kunne ikke anses for ubetydelige i henseende til indhold og opstilling, og blanketten var derfor ikke autoriseret. De byrdefulde vilkår var derfor ugyldige

8 Hvilke regler? Storejendomme, BRL kap Beregnet leje, BRL 5, stk Det lejedes værdi, BRL 5, stk Fri lejefastsættelse, BRL 15 a

9 Hvilke regler?? Småejendomme, BRL kap. 4 a 1. Det lejedes værdi, LL 47-49, dog max som storejendomme, BRL 29 c 2. Fri lejefastsættelse, LL 53, stk /20-ejendomme + uregulerede kommuner 1. Det lejedes værdi, LL Fri lejefastsættelse, LL 53, stk

10 GD H (U H)

11 GD H (U H)

12 GD H (U H)

13 storhus / små-hus?? Landsretten: storhus / små-hus skal vurderes på varslingstidspunktet, ikke

14 GD H (U H) Højesteret: Vurderer storhus / små-hus pr , men finder, at ejendommene i realiteten er indgået i et sådan samvirke og ejerfællesskab, at der er tale om et storhus Tilføjer: Ikke taget stilling til, om det altid er

15 Andelsboligdommene BRL kapitel 4 A BRL 29 b: Reglerne i dette kapitel gælder for ejendomme, som den 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder. I ejendomme, som ejes af andelsboligforeninger, gælder reglerne, såfremt der i ejendommen er 6 eller færre beboelseslejligheder, der er udlejet af andelsboligforeningen 15

16 Andelsboligdommene GD Ø (T:BB Ø): Den var 4 ud af AB s 21 beboelseslejligheder udlejet. Ejendommen blev solgt. LR: Lægger til grund, at man kan slutte modsætningsvis til BRL 29b, hvorfor ejendommen ikke længere er en småejendom

17 Andelsboligdommene Højesterets dom af 21. maj 2014: Den var 2 ud af AB s 10 beboelseslejligheder udlejet. Ejendommen blev solgt. HR: Ejendommen omfattede den mere end 6 beboelseslejligheder. 29b, 2. pkt. er ikke anvendelig, når ejendommen ikke længere er ejet af en AB. Ejendommen er derfor en storejendom

18 GD H (U H) indeholdt ejendommen 7 beboelseslejligheder, hvoraf 1 formentlig ikke lovligt var en selvstændig lejlighed. HR: Den var der 2 beboelseslejligheder således som dette begreb almindeligvis forstås i lejeretlig sammenhæng Ejendommen var derfor en storejendom

19 T:BB Ø En ejendom havde i bygningsregisteret status som et tofamilieshus, men reelt fandtes der i ejendommen tre selvstændige lejligheder. U opsagde L med henvisning til lejelovens 82, litra b, da de selv skulle bruge det lejede. Landsretten fandt, at der i henseende til opsigelsesbestemmelsen ikke kan lægges vægt på en ulovlig anvendelse af ejendommen. 19

20 Flytteopgør GD H (U H) Ubestridt, at L havde misligholdt sin pligt til at vedligeholde og istandsætte lejemålet. L skulle derfor som udgangspunkt betale istandsættelse ved fraflytningen. Forpligtelsen kan ikke anses for bortfaldet, blot fordi U ikke lod arbejderne udføre, men valgte at sælge ejendommen uistandsat. Parterne var enige om, at salgsprisen ikke var påvirket af den manglende istandsættelse. Under disse omstændigheder har U ikke lidt noget tab og har derfor ikke krav på betaling af istandsættelse 20

21 GD V (T:BB V) Erhvervslejemål var overtaget helt nyt. Ved Ls fraflytning blev lejemålet afleveret beskidt og uistandsat. U valgte at genudleje uden istandsættelse og krævede, at L skulle betale ifølge tilbud på istandsættelse Landsretten gav U medhold under henvisning til Højesteretsdommen GD H 21

22 Flytteopgør U genudlejer uden istandsættelse og kan derfor ikke kræve istandsættelse ved næste lejers fraflytning U sælger med eller uden prisreduktion bevis? Ejendommen nedrives U moderniserer/ombygger lejemålet ved lejerskifte 22

23 Forældelse af lejekrav LL 49, stk. 4 frist for indbringelse ingen nedsættelse BRL 17, stk. 1 ubetinget tilbagebetaling, kun begrænset af forældelse efter forældelsesloven og eventuelt passivitet BRL 17, stk. 2 frist for indbringelse kun nedsættelse for fremtiden/ fra forhøjelse < 1 år 23

24 Forældelse Forældelseslov , Stk.1: Forældelsesfristen er 3 år, med mindre andet følger af andre bestemmelser Stk. 2: var fordringshaver ubekendt med krav eller skyldner, da først fra kendskab Stk. 3: En absolut frist på 10 år 24

25 Forældelse Retsvildfarelser suspenderer ikke 3 årsfristen, U H: Efter dom om, at pensionsregler var administreret forkert af myndighederne, krævede pensionist efterbetaling for de seneste 14 år. Ingen suspension, da pensionisten ikke var i utilregnelig uvidenhed om den forkerte administration. Ændring for fremtiden, U H (retskraft) 25

26 Forældelse Varsling af forhøjelse for forbedringer udført for mere end 3 år siden. U V forkert en ret ikke en fordring U Ø om reg. af depositum og forudbetalt leje Ankenævnsafgørelse 1. okt ( ): det er ikke retten til at varsle forbedringsforhøjelser, der forældes, kun de forhøjelser, som kunne være varslet tidligere. (Indbragt for boligretten) Pas på nye kontrakter 26

27 Telefon: Husen Advokater Havnegade København K Telefon: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K 27

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren

Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2008 1 Diverse Danmarks Lejerforeninger gik forgæves til ministeren FORFATTER MOGENS DÜRR I 2006 afsagde Vestre Landsret dom om,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages?

KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? KONTOEN I GI og hvilke udgifter kan medtages? 8. maj 2014 v. Hannah Vilvig, GI Kontoen i GI, 8.5.2014 1 Konto i GI hvad er det? Bindingskontoen efter boligreguleringslovens (Brl) 18 b er en (lille) del

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014

AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 AKTIV LEJER NR. 111 Efterår 2014 MEDLEMSBLAD FOR KØGE LEJERFORENING Privat udlejning To lejere i Roskilde vandt 411.000 kr. Lejere i samme ejendom må ikke forskelsbehandles økonomisk. Landsretten slog

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

Afgrænsning af erhvervslejeretten

Afgrænsning af erhvervslejeretten Afgrænsning af erhvervslejeretten Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Afgrænsning af erhvervslejeretten Indplacering i retssystemet Begrebet leje Varig tilknytning til fast ejendom Begrebet lokaler Tidsmæssig

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere