Klage over 5 advokater -1-

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over 5 advokater -1-"

Transkript

1 Klage over 5 advokater -1- Klage over 5 advokater Chr.gave Korsør E:mail Telefon

2 1 Klage over 5 advokater -1- Til Fra Advokatsamfundet Dato 23. marts 2013 Klage over 5 advokater I denne her sag har advokaterne gennemført en sag som tog sin afslutning den, 1.marts Sagen startede i år Begrundelsen for at jeg klager er - at når man koger denne her sag ned er der faktisk kun 2 forhold - som kan gøres til genstand for sagen her. Det fremgår alene af sagens Bilag c stk.2. samt de regler som Slagelse kommune jfr. Bilag e har opstillet. Jeg gør gældende - at samtlige advokater burde have holdt deres fokus på disse forhold. Derfor vil jeg gerne have Advokatnævnet til at bedømme sagen i det jeg henviser til de advokat etiske regler ( 17.1) Advokaten må ikke foretage unødvendige retsskridt eller søge klientens interesser fremmet på utilbørlig måde. Jeg har i mit materiale valgt at se på de bilag som omhandler bilag a b c d samt e. Alene ud fra disse bilag burde samtlige advokater have stoppet sagen. Uenighed kan opstå det er fair. Løses det ikke blandt de personer hvori problemet er opstået - er det således også fair at der rettes henvendelse til advokater herom. I denne her sag valgte H/F Strandparkens bestyrelse (sagsøgte) at rette henvendelse til advokat Jens Otto Johansen(ADVODAN) Slagelse. Her burde sagsøgtes advokat Jens Otto Johansen direkte have sagt til hans klient - at de krav som bestyrelsen for Haveforeningen har stillet over for os (sagsøger) ikke har hjemmel i vedtægterne. Som det således fremstår nu valgte advokat Jens Otto Johansen trods manglende hjemmel -at skrive til os om at vi skulle rette os efter - hvad han på sin klients vegne anordnede. Som det fremgår af dommen (materialesamling 3) har advokat Jens Otto Johansen - på intet tidspunkt haft belæg for at fremføre de 24 påstande som også dommeren i Næstved referer til i sin domsafsigelse.

3 2 Klage over 5 advokater -1- Da vi som forbruger intet kendskab til det juridiske område - henvendte jeg mig til advokat P. Rørdam (Skælskør). Advokat Peter Rørdam burde have sagt til os fra starten - at henvendelsen fra advokat Jens Otto Johansen mangler hjemmel hvorfor disse 2 advokater burde have stoppet sagen allerede her. Advokat Peter Rørdam valgte at sende sagen i Retten ved at udtage stævning i sagen mod H/F Strandparken. Jeg valgte at skifte advokat til advokat Allan Ohms, Roskilde. Dette skete umiddelbart efter at advokat Rørdam havde sendt sagen i Retten. Min begrundelse for at skifte til advokat Allan Ohms - skal ses i lyset af- at advokat Allan Ohms har ført adskille retssager inden for kolonihaveområdet (over 25 sager) og har derfor temmelig meget kendskab til Kolonihaveforbundet for Danmark. Advokat Allan Ohms skulle med hans kendskab til Kolonihaveforbundet for Danmark- straks have sagt til mig - efter at have haft lejlighed til at se sagen igennem at sagen burde stoppes for der er jo ingen sag. Advokat Allan Ohms har sat sig så meget ind i sagen før vores møde - at jeg har betalt advokat Allan Ohms små kr. og bemærk venligst det var bare for at han skulle sætte sig ind i sagen. (Jeg har overfor Advokatnævnet klaget over dette beløb jf. nævnets j. nr ). Advokat Allan Ohms valgte at sige stop 2 måneder før hovedforhandlingen og jeg opsøgte advokat Janus Fürst. Advokat Janus Fürst tog sagen efter vores 1 møde (som jeg så måtte betale kr ,- for). Også advokat Janus Fürst valgte at fastholde de i sagen fremførte påstande og som det fremgår af dommen vandt vi jo også sagen. Jeg har den, 15 marts 2013 bedt advokat Janus Fürst (Materialesamling 4 side 9-10) om at fortælle mig om jeg i min antagelser har ret i at det forholder sig således som jeg påstår- at der er ingen byggeregler i H/F Strandparken. Advokat Janus Fürst har valgt ikke at svare mig. Som det fremgår af mit bilag (materialesamling 2 side 1(PFH1) har Kolonihaveforbundets Kredsformand i en anden retssag i H/F Strandparken tilskrevet - denne kolonist. Her gør Kredsformanden denne kolonist opmærksom på at Kredsen har det overordnet ansvar for at byggeri i H/F Strandparken følger reglerne og han som formand følger disse regler. Kredsformanden har sat sig ind i byggereglerne - hvilket også ses i bilag (Materialesamling 2 side 13 (PFH12) idet både Kredsformanden og formanden for H/F Strandparken har været i lære på Slagelse kommune netop for at sætte sig ind i regler og love så de begge kunne forvalte og administrere gældende regler og love). Kredsformanden for Korsørkredsen er underlagt selveste Kolonihaveforbundet og Kredsformanden Hans Larsen som også selv er Haveforeningens formand for H/F Rundingen i Korsør er tilmed en af de 32 medlemmer der er repræsenterede i Kolonihaveforbundet for Danmarks hovedbestyrelse. Det ses i bilag (materialesamling 2 side 6 (PFH6) at daværende formand for Kolonihaveforbundet for Danmark Ivan Larsen

4 3 Klage over 5 advokater -1- over for byretten i en sag fra 1999 har udtalt Det er de enkelte foreninger der er medlemmer af sagsøgte, ikke enkeltpersoner. Sagsøgte tilbyder bistand, her under juridisk bistand. Den juridiske rådgivning har de sidste 15 år været varetaget af Kolonihaveforbundet For Danmarks advokat E. F. Kramme. Alene i år 2012 har der været ført små retssager rundt om i landet - hvor Forbundets advokat mere eller mindre har været part eller om ikke andet så involveret heri. (Mit bilag ses i materialesamling 2 side 5 (PFH5). Tilbage i en retssag som Kolonihaveforbundet førte via advokat Kramme har man direkte defineret regler for så vidt angår, hvilke regler der gælder for byggeri og overdækninger. (Mit bilag kan ses i materialesamling 2 side 7 (PFH 7 PFH8-PFH9). Her var kolonisten repræsenteret af advokat Allan Ohms. Så når man taler om byggeri på et havelod har såvel advokat Allan Ohms og Forbundets advokat E. F. Kramme en betydelig viden og når man som advokat for Kolonihaveforbundet igennem 15 år føre -måske op til 30 sager om året taler vi ligefrem om en ekspert på området - hvad angår rettigheder og pligter inden for Kolonihaveområdet. Advokat Kramme optræder i mange retssager enten direkte som klientens advokat/rådgiver eller som biintervenient på vegne af Kolonihaveforbundet for Danmark. I sagen fra 2012(mit bilag kan ses i materialesamling 2 side 2) (PFH2 PFH 3 og PFH4) valgte man at gøre brug af forbundets advokat E. Kramme i en retssag -hvor man fra advokat Kramme side skriver Kolonihaveforbundet for Danmark er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for haveforeningen. I denne sag har advokat Kramme jo den fordel - at hans erfaring kan komme ham til gode - hvorfor det da også ses i sagen her Ved denne intervention påhviler det også Forbundet at medvirke til sagens oplysning, herunder oplyse hvilke regler der gælder for byggeri på havelodder i Forbundets haveforeninger, samt hvordan disse regler administreres. Kramme uddyber endog sagen næremere: Årsagen er den, at der for en haveforenings medlemmer er tale om et særligt kollektivt ansvar for, at medlemmers fælles brug af haveforeningens område opfylder de krav og betingelser herfor, der er stillet af områdets ejer, in casu Slagelse kommune. Lejekontrakten med Slagelse kommune indeholder bl.a. regler om byggeri som alle medlemmer har pligt til at sætte sig ind i og respektere, inden de bygges.. Her opfylder haveforeningens bestyrelse og den stedlige Kreds en oplysnings tilsynsfunktion som haveforeningen og forbundets ledelsen har forpligtet sig til over for kommunen. Når så selveste Kolonihaveforbundets advokat E. Kramme valgte at indtræde i min sag må man så gå ud fra at hans medvirken vil pr. automatisk medføre at han (advokat Eivind Frederik Kramme) øjeblikkelig vil stoppe den sag som alle føre imod mig men nej advokat Kramme førte sagen helt frem til retten og

5 4 Klage over 5 advokater -1- belærer også dommeren i Næstved hvad der forstås ved en havekoloni under hans vinger og beskyttelse (som han fremførte i sagen). Det skulle vise sig at blive være endnu - idet advokat E. F. Kramme som i Forbundets haveblad i marts 2010 fremførte en artikel omkring eksklusion og rettigheder. (Mit bilag ses i materialsamling 2 side 10 og 11 (PFH10). Advokat Kramme skriver direkte heri at man som ekskluderet medlem bibeholder sine rettigheder indtil der er faldet dom i sagen Hverken advokat Jens Otto Johansen Advokat Allan Ohms eller advokat E.F. Kramme valgte at sætte bestyrelsen i H/F Strandparken på plads således at forstå, at de skulle lade mig komme med på de årlige geralforsamlinger. Der hersker på intet tidspunkt nogen tvivl om at alle 3 advokater var vidne omkring mine rettigheder men undlod at gribe ind hvorfor jeg anlagde en retssag herom. (Mit bilag materialesamling 2 side 11). Da E. F. Kramme også har haft denne viden tilbage før år 2008 er der heller ingen tvivl om for der er faldet op til 3 domme fra advokatnævnet herom. Senest i år 2011 og jeg er bekendt med, at der p.t. er 2 sager under behandling omkring E. F. Kramme netop omkring advokat E.F.Kramme og hans adfærd. Sagen her handler kort og godt om at der er ført en sag hvor alle advokater har haft en viden som de alle sammen undlod at anvende men alene valgte at føre sag på usaglig grundlag og derfor beder jeg advokatnævnet om at give mig medhold heri. Med venlig hilsen Chr. gave Korsør

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården.

SAGEN BRØNDGÅRDEN. Det fremgår af bilag 1 stk.1. at området omhandler kolonihaven Brøndgården. SAGEN BRØNDGÅRDEN * Sagsfremstilling og begrundelse Rubrik 5 Bilag 1 Imellem Statens Jordlovsudvalg blev der den, 12.11.1971 indgået en lejekontrakt mellem staten som udlejer og Kolonihaveforbundet Danmark

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005

Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 Nyhedsbrev nr. 14 MAJ 2005 I Hovedbestyrelsen har fundet det nødvendigt, at der nu atter fremsendes et nyhedsbrev, da der tilsyneladende hersker usikkerhed vedrørende de redigerede vurderingsregler. Jeg

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013

Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 Oversigt alle Forslag til Generalforsamling d. 19. marts 2013 1. Resterende indestående på vejfond tilbagebetales til medlemmerne Forslagsstillere: Johnny Sørensen, Nybøl allé 1 FORSLAG 1 Emmy Sørensen

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere