Fortrolighedsaftale Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortrolighedsaftale Juni 2015"

Transkript

1 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og

2 1. Fortrolige oplysninger Anvendelse af Fortrolige Oplysninger Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning Undtagelser Ikrafttræden & ophør Lovvalg og konfliktløsning Underskrifter /6

3 Mellem CVR-nr.: Tonne Kjærsvej Fredericia (herefter kaldet ) og (herefter kaldet Modtageren) samt tiltrådt at følgende administrator hos modtageren (herefter kaldet Modtagerens administrator) er d.d. indgået følgende F O R T R O L I G H E D S A F T A L E I anledning af, at parterne ønsker at samarbejde om end-to-end testning af DataHub systemet ("Formålet"), og at i den anledning forventes at videregive fortrolige oplysninger til Modtageren. 1. Fortrolige oplysninger 1.1. I denne aftale skal "Fortrolige Oplysninger" forstås som alle oplysninger, der efter deres karakter bør behandles fortroligt, uanset hvilken form oplysningerne har (skriftlig, mundtlig, elektronisk mv.) vedrørende fx såvel 's som de øvrige deltagere i end-to-end testningens forretningshemmeligheder, markedsforhold, kunde- eller leverandørforhold, interne forhold, knowhow, tekniske oplysninger samt alle andre oplysninger, der efter deres karakter bør behandles fortroligt Fortrolighedsforpligtelsen vedrører også alle personrelaterede oplysninger, og Modtageren indestår for, at alle sådanne oplysninger i enhver henseende håndteres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, ligesom Modtageren og Modtagerens administrator og medarbejdere alle vil håndtere 3/6

4 personrelaterede data i overensstemmelse med 's udtrykkelige instruktioner Modtageren samt Modtagerens administrator og medarbejdere er forpligtet til at holde Fortrolige Oplysninger fortrolige og begrænse adgangen til Fortrolige Oplysninger til de personer indenfor Modtagerens organisation, som har behov for at få adgang til disse og ikke andre personer. Modtageren indestår for, at enhver person, som Modtageren eller Modtagerens administrator overlader Fortrolige Oplysninger til har tiltrådt en udtrykkelig hemmeligholdelsesaftale med et indhold, der mindst svarer til denne aftale Modtageren indestår således for, at Modtagerens administrator i forbindelse med oprettelse af adgang til medarbejdere til DataHub har informeret og sikret, at disse medarbejdere er bekendt med fortrolighedsforpligtelserne omfattet af denne aftale Modtageren og Modtagerens administrator forpligtet til at udarbejde og opbevare en fortegnelse over alle medarbejdere, der er tildelt adgang og de tildelte rettigheder. På anmodning fra skal Modtageren udlevere kopi af denne fortegnelse til. 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger 2.1 Modtageren samt Modtagerens administrator og medarbejdere må alene benytte Fortrolige Oplysninger til opfyldelse af Formålet, og Fortrolige Oplysninger må ikke benyttes til andre formål. 2.2 Overgivelsen af Fortrolige Oplysninger indebærer ingen ret for Modtageren eller Modtagerens administrator og medarbejdere til at udnytte disse hverken direkte eller indirekte, herunder indebærer overdragelsen ingen licens eller tilsvarende, ligesom alle oplysninger overgives på en "as is" basis og uden nogen form for garantier, indeståelser eller lignende. 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning 3.1 Ved enhver overtrædelse af denne aftale ifalder Modtageren en konventionalbod på kr. Betaling af konventionalbod berettiger ikke til fortsat overtrædelse af aftalen. 3.2 Såfremt ved overtrædelsen har lidt et tab, der overstiger erlagt konventionalbod, er Modtageren forpligtet til at dække et sådant tab (udover konventionalboden). 4/6

5 4. Undtagelser 4.1 Fortrolighedsforpligtelsen gælder ikke oplysninger, som 4.2 allerede er offentligt kendte (medmindre dette skyldes misligholdelse af denne aftale), 4.3 Modtageren lovligt og uden restriktioner var i besiddelse af inden overgivelsen fra, 4.4 var modtaget af Modtageren fra tredjepart uafhængigt af denne aftale og uden fortrolighedsforpligtelser eller 4.5 kræves udleveret ved myndighedskrav, under forudsætning af, at Modtageren underretter om myndighedskravet straks efter modtagelsen af dette og inden oplysningerne overgives til den pågældende myndighed. 5. Ikrafttræden & ophør 5.1 Alle Modtagerens samt Modtagerens administrator og medarbejderes forpligtelser efter denne aftale skal forblive i kraft uden tidsbegrænsning. 5.2 Så snart parternes drøftelser vedrørende Formålet er afsluttet, eller når anmoder herom, skal Modtageren straks returnere modtagne Fortrolige Oplysninger inkl. enhver fysisk eller elektronisk kopi heraf. 6. Lovvalg og konfliktløsning 6.1 Denne aftale er underlagt dansk ret. 6.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation. 6.3 Mediationen er ikke til hinder for, at en part anlægger voldgiftssag i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist. 6.4 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftsagens anlæg. 7. Underskrifter 5/6

6 Dato: 03. juni 2015 Dato: Modtageren (Selskabet) Underskrift Underskrift Martin Lervad Lundø, Sektionschef Navn og stilling Navn og stilling Ved sin underskrift nedenfor erklærer Modtagerens administrator herved, at denne er bekendt med og tiltræder de forpligtelser for følger for administratoren i henhold til denne Fortrolighedsaftales forpligtelser. Modtagerens administrator Administrators underskrift 6/6

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE

HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE 27-10-2010 CHOOSEV A/S OG FREDERIKSSUND KOMMUNE HENSIGTSERKLÆRING I FORBINDELSE MED TEST-EN-ELBIL.DK I FREDERIKSSUND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATA PÅ PARTER I DENNE AFTALE... 3 2. AFTALENS BAGGRUND

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

GENERELLE HANDELSBETINGELSER

GENERELLE HANDELSBETINGELSER GENERELLE HANDELSBETINGELSER for Mikla IT Mikla IT IVS Trekronergade 147B DK-2500 Valby CVR 32 34 95 60 Herefter kaldet Mikla IT. Version 1.1 1. PRÆAMBEL 1.1. Nærværende generelle handelsbetingelser (

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere