Vejledning om enkeltbetaling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om enkeltbetaling"

Transkript

1 Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

2 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008 Bidragyder(e): Landbrugsstøttekontoret Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web) 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1. Indledning Vejledningen opdateres løbende på nettet Kort fortalt om enkeltbetaling Opbygning af vejledningen Hvilke afsnit kan være vigtige for dig Siden sidst Ændringer i forhold til Vejledning om enkeltbetaling fra januar Yderligere ændringer i forhold til Enkeltbetaling Online, EHA og Internet Markkort Ansøgning og udbetaling Ansøgningsfrist og ændringer Beregning og udbetaling af enkeltbetaling Fradrag i støtten ved graduering Tillægsstøtte Generelle støttebetingelser Betingelser for at få enkeltbetaling Aktiv landbruger Rådighed over arealerne en enkelt dato Særlige omstændigheder Betalingsrettigheder Tildeling af betalingsrettigheder Typer af betalingsrettigheder Værdien af betalingsrettigheder Tildeling af betalingsrettigheder for arealer med permanente frugt- og grøntafgrøder samt planteskolearealer Udnyttelse af betalingsrettigheder FødevareErhvervs udnyttelsesrækkefølge Ikke-udnyttede betalingsrettigheder Overdragelse af betalingsrettigheder Pant Produktionsafhængige støtteordninger Produktionsafhængige støtteordninger Vejledninger Proteinafgrøder Tørret foder Energiafgrøder National reserve Ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve Betingelser for at søge fra den nationale reserve

4 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI Krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Generelt om krydsoverensstemmelse Miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand Offentliggørelse af data om støtte på Internettet Bilag A. Støtteberettigede arealer A.1 Generelle regler for støtteberettigede arealer A.2 Støtteberettigede arealer A.3 Støtteberettigede afgrøder: gartneri, frugtavl og planteskoler A.4 Ikke-støtteberettigede arealer A.5 Tilladte og ikke-tilladte aktiviteter Bilag B. Udtagning B.1 Udtagning af jord B.2 Braklægning B.3 Dyrkning af non-food afgrøder på udtagne arealer B.4 Arealer med skovrejsning og tilsagn om tilskud til miljøordninger Bilag C. God landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) C.1 Plantedække på braklagte og udyrkede landbrugsarealer C.2 Vildt-og bivenlige tiltag på braklagte og udyrkede arealer C.3 Slåning af plantedække på braklagte og udyrkede arealer C.4 Mekanisk jordbehandling C.5 Braklagte og udyrkede landbrugsarealer må ikke sprøjtes, gødes eller kunstvandes. 65 C.6 Permanente græsarealer Bilag D. Enkeltbetaling og miljøordninger D.1 Nedsættelse af tilskud som følge af dobbeltbetaling D.2 Udtagning af arealer med tilsagn om tilskud til miljø- og økologiordninger D.3 Undtagelse for opretholdelse af permanente græsarealer Bilag E. Regler for hamp E.1 Muligheder for støtte til hamp E.2 Generelle betingelse for dyrkning af hamp Bilag F. Kontrol og sanktion F.1 Kontrol af støttebetingelser F.2 Sanktion F.3 Uberettiget udbetalt støtte F.4 Klagemulighed Ordliste Retsgrundlag De væsentligste EU-regler for ordningen om enkeltbetaling Danske retsregler Adresser

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over vejledninger...85 Stikordsregister

6 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI Indledning 1.1 Vejledningen opdateres på nettet 1.2 Kort fortalt om enkeltbetaling 1.3 Opbygning af vejledningen 1.4 Hvilke afsnit er vigtige for dig Denne vejledning beskriver reglerne for enkeltbetalingsordningen. Vejledningen kan bruges som opslagsværk ved hjælp af indholdsfortegnelsen og stikordsregisteret bagerst. 1.1 Vejledningen opdateres løbende på nettet Denne vejledning omhandler reglerne om enkeltbetaling, og den opdateres løbende på hvis der sker ændringer i reglerne. Tidligere er vejledningen om enkeltbetaling hvert år blevet udsendt til samtlige landbrugere. Dette er ikke længere tilfældet, og landbrugere og andre interesserede kan i stedet altid på finde og evt. printe den senest opdaterede vejledning. Desuden kan du i kapitel 2 siden sidst finde en oversigt over ændringer i denne vejledning i forhold til sidste vejledning. Fødevareministeriet og FødevareErhverv vil på hjemmesiden og i nyhedsbreve informere, hvis der kommer ændringer i reglerne og i denne vejledning. Vejledning til, hvordan du udfylder skemaet til ansøgning om enkeltbetaling vil fremgå af Vejledning om fællesskema, som udsendes i februar, og som også kan findes på Krydsoverensstemmelse er ikke behandlet detaljeret i denne vejledning. Der henvises til den selvstændige Vejledning om krydsoverensstemmelse. Bagerst finder du en oversigt over andre vejledninger, som kan have betydning for dig. 1.2 Kort fortalt om enkeltbetaling Enkeltbetalingsordningen er en EU-finansieret støtteordning til landbrugere, hvor støtten ikke er afhængig af, hvad landbrugerne dyrker på markerne Udbetaling af støtte efter enkeltbetalingsordningen forudsætter, at landbrugeren råder over både betalingsrettigheder og et støtteberettiget landbrugsareal under samme CVRnr./CPR-nr. Arealet skal være støtteberettiget hele kalenderåret. Betalingsrettigheder blev tildelt i 2005 og kan overdrages (lejes, købes og sælges) For at få udbetalt det fulde støttebeløb skal landbrugeren overholde reglerne for krydsoverensstemmelse For at modtage støtte skal der hvert år til FødevareErhverv indsendes en ansøgning om enkeltbetaling via et fællesskema, som skal være modtaget senest på dagen for ansøgningsfristen. Fællesskemaet kan indsendes elektronisk på eha.dffe.dk eller med posten. Ansøgningsfristen er som hovedregel den 21. april i hvert ansøgningsår. Den nøjagtige ansøgningsfrist kan altid findes på og i Vejledning om fællesskema I ansøgningsåret 2008 er ansøgningsfristen eksempelvis rykket til den 23. april 2008, da den 21. april er en mandag 6

7 KAPITEL 1 - INDLEDNING 1.3 Opbygning af vejledningen Vejledningen er opdelt i 8 kapitler og 7 bilag. 1. Kapitel 1 er en indledning, så du hurtigt kan finde frem til de vigtigste informationer, beskrevet ved en række konkrete eksempler 2. Kapitel 2 beskriver de vigtigste ændringer i enkeltbetalingsordningen i forhold til den seneste vejledning 3. I kapitel 3 kan du se, hvordan du kan søge enkeltbetaling og reglerne for udbetaling 4. Kapitel 4 omhandler de generelle betingelser, der skal være opfyldt for at modtage enkeltbetaling 5. Kapitel 5 beskriver de forskellige typer betalingsrettigheder, deres værdi, samt hvordan du udnytter dem 6. I kapitel 6 kan du se en oversigt over andre direkte støtteordninger til landbrugere, nemlig de koblede støtteordninger (produktionsafhængige støtteordninger). 7. Kapitel 7 beskriver den nationale reserve, som er en pulje, hvorfra du i visse situationer kan søge om betalingsrettigheder. 8. Kapitel 8 giver en kort forklaring på krydsoverensstemmelse for enkeltbetalingsordningen 9. Kapitel 9 beskriver offentliggørelse af støttedata på Internettet I bilagene finder du detaljerede beskrivelser af: arealer der er støtteberettigede, herunder tilladte og ikke-tilladte aktiviteter, bilag A udtagningspligtens midlertidige afskaffelse i 2008, bilag B god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM), bilag C forholdet mellem enkeltbetaling og miljøordningerne, bilag D regler for hamp, bilag E reglerne for kontrol og sanktion, bilag F 1.4 Hvilke afsnit kan være vigtige for dig Der er en række regler du skal overholde for at modtage enkeltbetaling. Følgende eksempler kan give dig et fingerpeg om, hvad du kan læse om i denne vejledning. Du kan også benytte dig af stikordsregisteret bagerst i vejledningen. Jens Olesen har søgt om enkeltbetaling tidligere og har et udmærket kendskab til ordningen. Hvilke afsnit er vigtige at læse i denne vejledning? For at orientere sig om de seneste og vigtigste ændringer kan Jens læse kapitel 2. Desuden kan han orientere sig om ansøgningsfrister og muligheden for at søge elektronisk via EHA i kapitel 3. Jens Olesen ønsker at omlægge sit areal med juletræer til en støtteberettiget landbrugsafgrøde. Da han så har en mulighed for at søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve, kan han læse kapitel 7. For at være sikker på udbetaling af fuld støtte må Jens Olesen kende kravene til krydsoverensstemmelse. Derfor er det vigtigt at læse kapitel 8 og Vejledning om krydsoverensstemmelse. Desuden kan han læse, hvordan markerne holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand i bilag C. 7

8 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING, JUNI 2008 Anders Andersen har købt et mindre landbrug og vil søge om enkeltbetaling. Hvilke afsnit i vejledningen har især betydning for Anders som ny ansøger? Anders har købt bedriften pr. 1. januar. Bedriften er på 12 ha, og der indgår i handlen 2 udtagningsrettigheder og 10 almindelige betalingsrettigheder, hvoraf 5 er betalingsrettigheder tildelt på grundlag af arealer med permanent græs med basisværdien 500 kr. De generelle støttebetingelser kan han finde i kapitel 4. Ønsker Anders at søge støtte fra andre landbrugsstøtteordninger, kan han se en oversigt i kapitel 6. For at kunne søge enkeltbetaling skal Anders have betalingsrettigheder. De betalingsrettigheder, der indgår i handlen, skal derfor være overdraget til Anders fra sælger. Dette skal ske på et særligt overdragelsesskema, der skal være modtaget i FødevareErhverv senest ved ansøgningsfristen i ansøgningsåret. Læs kapitel 5 om betalingsrettigheder og afsnit 5.8 om overdragelse af betalingsrettigheder. Anders får overdraget 2 udtagningsrettigheder, og han skal i 2008 være opmærksom på, at udtagningsforpligtigelsen er ophævet. Læs om reglerne for anvendelse af udtagningsrettigheder i bilag B. Her kan han bl.a. læse, at han stadig ikke kan anvende udtagningsrettighederne på arealer, der var med permanent græs, permanente afgrøder eller skov den 21. april Anders skal derfor huske at få oplysning fra sælger om de købte arealers status pr. denne dato. Udtagningsrettighederne kan under alle omstændigheder anvendes på arealer med tilsagn om tilskud til skovrejsning, medmindre tilsagn til arealerne er givet efter 1. januar 2007, og arealerne er beliggende i et område, hvor skovrejsning er mulig (neutralområde). Anders 10 almindelige betalingsrettigheder, heraf 5 med basisværdien 500 kr. kan anvendes på alle støtteberettigede landbrugsarealer. Arealerne skal være støtteberettigede hele året. Læs om støtteberettigede arealer i bilag A. Anders har heste og er derfor interesseret i at vide, om han kan anvende det areal, hvor han udnytter udtagningsrettigheder til afgræsning. Dette er muligt i 2008, da der ikke er pligt til at udtage arealerne. Han skal dog være opmærksom på, at arealet skal være over 0,1 ha ellers gælder der særlige regler. Dette kan han læse i bilag B. Han kan endvidere læse om tilladte aktiviteter på støtteberettigede arealer i bilag A. For at få udbetalt enkeltbetaling skal Anders overholde reglerne om krydsoverensstemmelse. I kapitel 8 og i Vejledning om krydsoverensstemmelse kan han læse om kravene. 8

9 KAPITEL 1 - INDLEDNING Naboerne Hans Hansen, Jens Jensen og Ole Olsen beslutter at danne et I/S, der skal stå for den samlede drift af deres landbrugsbedrifter. Hvilke afsnit i vejledningen skal de tre naboer især være opmærksomme på i forbindelse med ansøgning om enkeltbetaling? I/S et dannes pr. 1. januar. Hver landbruger bortforpagter hele sit landbrugsareal sammen med sine betalingsrettigheder til I/S et. Det er I/S et, der indsender ansøgning om enkeltbetaling. Da det er I/S et, der indsender ansøgningen, er det I/S ets CVR-nr., der skal angives i ansøgningen. For at kunne få udbetalt støtte til arealerne i ansøgningen, skal I/S et råde over betalingsrettigheder. Naboerne skal derfor huske at overdrage betalingsrettigheder til I/S et og dermed indsende skema om overdragelse af deres betalingsrettigheder til FødevareErhverv, således at både ansøgeren og ejeren/lejeren af betalingsrettighederne er registreret i FødevareErhverv med samme CVR-nr. Fødevare- Erhverv skal have modtaget skemaet senest ved fristen for ansøgning om enkeltbetaling. De kan læse om overdragelse af betalingsrettigheder i kapitel 5. For at få støtte skal I/S et have rådighed over arealet på ansøgningsdatoen. Læs mere afsnit 4.3. Enkeltbetalingen vil blive udbetalt til I/S et. Hvorledes den fordeles mellem naboerne er en privatretlig aftale, der ikke involverer FødevareErhverv. 9

10 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING, JUNI Siden sidst Ændringer Yderligere ændringer 2.3 Enkeltbetaling Online Dette afsnit beskriver de vigtigste ændringer i reglerne siden sidste vejledning. Husk, du kan søge enkeltbetaling online på eha.dffe.dk og dermed undgå en række fejl i ansøgningen 2.1 Ændringer i forhold til Vejledning om enkeltbetaling fra januar 2008 Her finder du de seneste væsentlige ændringer i forhold til den sidste vejledning fra januar Arealer skal være støtteberettigede hele året Bemærk at et areal, der søges om enkeltbetalingsstøtte for, skal være et landbrugsareal og være støtteberettiget i hele kalenderåret. Læs mere i kapitel 4. Det betyder bl.a., at arealet ikke på noget tidspunkt i løbet af et kalenderår må anvendes til byggearbejde m.v., hvis det skal anvendes til at udnytte betalingsrettigheder. Det betyder også, at et areal fx efter høst i 2008 ikke må tilplantes med juletræer eller på anden måde ændre beskaffenhed til et ikke-støtteberettiget areal. Læs om støtteberettigede arealer i bilag A. Tilladte og ikke-tilladte aktiviteter Det tidligere bilag D om tilladte og ikke-tilladte aktiviteter er udgået. I stedet er bilag A udvidet med eksempler på tilladte og ikke-tilladte aktiviteter på støtteberettigede landbrugsarealer. Støtteberettigede landbrugsarealer, hvortil du søger enkeltbetaling, kan kun i begrænset omfang anvendes til ikke-landbrugsmæssige formål. Anvendelse til andre formål må ikke have en sådan karakter eller omfang, at arealets primære anvendelse er et andet end landbrug. Eksempelvis er det kun tilladt at opbevare jord, sand og grus fra egen bedrift eller offentlige bygge- og anlægsprojekter i en kort periode på maksimum 5 dage og ikke i et helt år. Læs mere i afsnit A.5. Rådighedsdato 10-måneders rådighedsperioden er erstattet af krav om, at en landbruger, som søger enkeltbetaling, skal have rådighed over arealet på dagen for ansøgningsfristen. I 2008 er ansøgningsfristen 23. april. Det betyder fx, at hvis en landbruger inden ansøgningsfristen har indgået aftale om salg eller bortforpagtning af et areal, men rådigheden over jorden først overgår efter ansøgningsfristen, så er det den sælgende/ bortforpagtende landbruger, som skal indsende ansøgning om støtte for arealet. Hvis det er aftalt, at køberen/forpagteren skal have støtten udbetalt, kan der dog til FødevareErhverv indsendes en erklæring om notering af transport i støtten. Læs mere i afsnit 4.3. Offentliggørelse af støttedata på internettet EU-Kommissionen har besluttet, at alle lande skal offentliggøre støttedata fra landbrugsområdet på Internettet. Det betyder bl.a., at hvis du fra 16. oktober 2007 har fået udbetalt direkte landbrugsstøtte som enkeltbetaling, tilskud til energi- og proteinafgrøder og kartoffelstivelse, handyrog moderfårspræmie, vil data som fx navn og størrelsen af støttebeløbet blive offentliggjort. Læs mere i kapitel 9. 10

11 KAPITEL 2 SIDEN SIDST Regler om krydsoverensstemmelse er ændret Reglerne om krydsoverensstemmelse er også ændret. Det er landbrugeren, der søger om enkeltbetaling, som har ansvaret for, at kravene til krydsoverensstemmelse er overholdt i hele det pågældende kalenderår. Husk, at GLM-kravene er en del af krydsoverensstemmelsesreglerne. For landbrugsarealer gælder, at ansøgeren er ansvarlig for alle landbrugsarealer tilhørende bedriften på dagen for ansøgningstidspunktet. Det betyder, at ansøger derfor også er ansvarlig for arealer, der er frasolgt eller bortforpagtet efter ansøgningsfristen, dvs. efter den 23. april i 2008, ligesom han er ansvarlig for arealer, der er købt eller forpagtet før ansøgningsfristen. I 2008 betragtes kalenderåret som perioden 1. april december. De tidligere regler gælder derfor for perioden fra den 1. januar til den 31. marts I denne periode er det den landbruger, som råder over arealet på kontroltidspunktet, som er ansvarlig for evt. overtrædelse af krav om krydsoverensstemmelse. Overtrædelsen skal være sket som følge af en handling eller undladelse, som landbrugeren har ansvaret for. Eksempler En overtrædelse, der skyldes en handling eller undladelse, som landbrugeren er ansvarlig for, bliver konstateret i februar Her er det landbrugeren, som råder over arealet på kontroltidspunktet, der holdes ansvarlig. Hvis overtrædelsen derimod konstateres i fx maj 2008, er det støtteansøger, der holdes ansvarlig også selvom en anden landbruger har overtaget råderetten over arealet 1. maj og denne landbruger har foretaget handlingen, som medfører overtrædelsen. En landbruger køber eller forpagter 19. april 2008 arealer, hvor der er konstateret overtrædelser 1. april Landbrugeren anfører arealerne i ansøgningen om enkeltbetaling og holdes dermed ansvarlig, da overtrædelsen er sket efter 31. marts Læs mere om krydsoverensstemmelse i kapitel 8 og i vejledning om krydsoverensstemmelse. Producentskifte Efter afskaffelsen af rådighedsperioden kan der ikke længere meddeles producentskifte til FødevareErhverv, hvis der udelukkende søges om enkeltbetaling. Læs mere i afsnit 4.4. Ekspropriation kan medføre, at et areal ikke længere er støtteberettiget Hvis der i løbet af et kalenderår sker ekspropriation af et areal, som der er søgt enkeltbetaling for, betragtes dette ikke som force majeure. Hvis arealet eksproprieres og ikke i hele kalenderåret opfylder betingelserne for at være støtteberettiget landbrugsareal, skal du meddele, at du tager arealet ud af din ansøgning om enkeltbetaling. Den tidligere vejledning om ekspropriation er dermed ophævet, og der vil ikke blive udarbejdet en ny. Læs mere om ekspropriation og force majeure i afsnit 4.4. Du kan ikke udnytte udtagningsrettigheder på ejendomme kun med skov Enkeltbetalingsordningen kan kun anvendes af aktive landmænd, der udfører en landbrugsaktivitet. Det betyder, at du ikke kan modtage enkeltbetaling, hvis du kun har skov. Du kan heller ikke erhverve udtagningsrettigheder. Dette betyder også, at en landbruger, som ophører med sin landbrugsaktivitet og vælger at udføre skovrejsning på hele sin bedrift, ikke længere kan anvende udtagningsrettigheder på dette areal. 11

12 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING, JUNI 2008 Hvis du fortsat vil anvende dine udtagningsrettigheder på dit skovrejsningsareal, er det en betingelse, at du opretholder en landbrugsaktivitet. Læs mere om landbrugsaktivitet i afsnit 4.2. Skovrejsning og udtagningsrettigheder Udtagningsrettigheder kan ikke anvendes for skovrejsningsarealer i neutralområder, hvis tilsagnet om støtte til skovrejsning er givet i 2007 eller senere. Arealer, der pålægges fredskovspligt, men stadig anvendes til landbrugsformål, er i visse situationer støtteberettigede under enkeltbetalingsordningen. Læs mere i afsnit A.4 og afsnit B.4. Arealer med tilsagn til miljø- og økologiordningerne uden udtagningsforpligtelse Tilsagnsarealer uden udtagningsforpligtelse, kan i 2008 anmeldes med tilhørende udtagningsrettigheder, hvis arealerne fortsat drives efter tilsagnets forpligtelser. Arealerne skal dog opfylde enkeltbetalingens regler til udtagning. Arealer, der er blevet permanente græsarealer som følge af en MVJ-aftale, og som var permanente græsarealer i 2003, kan ikke anvendes til udnyttelse af udtagningsrettigheder. Hvis arealerne først er blevet permanente græsarealer efter 2003, kan de anvendes til udnyttelse af udtagningsrettigheder. Læs mere i afsnit D.2. Fysisk adskillelse Kravet om fysisk adskillelse af marker er ophævet. Dette gælder dog ikke for en mark, som dyrkes med støtte til energiafgrøder, hvor der ikke er fastsat et repræsentativt udbytte. Dette betyder, at der ikke længere må etableres fysisk adskillelse i marker med tilsagn til miljøordningerne. Læs mere i afsnit A.1. Stive græsarter Arealer som overvejende består af stive græsarter er ikke støtteberettigede. Stiv kvik er tilføjet som eksempel på en stiv græsart. Læs mere afsnit A Yderligere ændringer i forhold til 2007 Her finder du ændringer som også er nævnt i vejledningen fra januar 2008 Udtagning Hvis du i 2008 råder over udtagningsrettigheder, har du ikke pligt til at udtage et tilsvarende landbrugsareal af produktionen. Du kan derfor i 2008 modtage enkeltbetaling med anvendelse af udtagningsrettigheder på både dyrkede og udyrkede arealer. Denne regelændring gælder kun i Hvad der videre skal ske på dette område afgøres først af EU's landbrugs- og fødevareministre i løbet af Som udgangspunkt er der ikke sket andre ændringer i reglerne om anvendelse af udtagningsrettigheder. Det betyder bl.a., at udtagningsrettigheder: skal anvendes før andre betalingsrettigheder ikke kan anvendes på arealer, der var med permanent græs, permanente afgrøder eller skov pr. 21. april 2003, bortset fra skovrejsningsarealer se afsnit B.4. kan anvendes på bestemte arealer med tilsagn om skovrejsning kan anvendes på arealer med non-food afgrøder som fx lavskov kan anvendes på arealer med tilsagn om tilskud til miljøordninger (fx MVJ-arealer), der udtages Du kan læse mere i kapitel 5 og bilag B. 12

13 KAPITEL 2 SIDEN SIDST Energiafgrøderne Reglerne for energiafgrøder er ændret. Ændringerne er beskrevet i kapitel 6 og i Vejledning om energiafgrøder. Ændringerne indebærer blandt andet, at du som producent af energiafgrøder selv er ansvarlig for, at kontrakten er modtaget i FødevareErhverv senest på dagen for ansøgningsfristen. Bortfald af FGK-tilladelser Fra og med 2008 bortfalder tilladelserne til at dyrke frugt og grønt samt spisekartofler, de såkaldte FGK-tilladelser. Det betyder, at du fremover kan få udbetalt enkeltbetaling for arealer med disse afgrøder på grundlag af almindelige betalingsrettigheder. Betalingsrettigheder med FGKtilladelser bliver automatisk konverteret til almindelige betalingsrettigheder. Læs mere i kapitel 5. Tildeling af betalingsrettigheder for arealer med permanent frugt og grønt samt planteskoler Fra 2008 bliver arealer med permanente frugt- og grøntafgrøder samt planteskolearealer med permanente afgrøder støtteberettigede. Der kan derfor søges om tildeling af betalingsrettigheder for disse arealer i Det er en betingelse for at få tildelt betalingsrettigheder i 2008, at der ikke er tildelt betalingsrettigheder til arealet i Arealet må heller ikke have kunnet danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder i Arealet, som der kan tildeles betalingsrettigheder for, skal mindst udgøre 0,3 ha. Ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder for arealer med permanente frugt- og grøntafgrøder samt planteskolearealer med permanente afgrøder sker ved at udfylde side 4 i fællesskemaet. Læs mere i afsnit 5.4. Bemærk, at der kun kan søges om betalingsrettigheder for de nævnte arealer i Krydsoverensstemmelse Nye tilsagn til miljø- og økologiordningerne, der er trådt i kraft den 1. september 2007, er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. Læs mere i kapitel 8. Individuelle sukkertillæg Landmænd, der pr. 8. marts 2006 var registreret med en kontrakt om levering af sukkerroer hos Danisco, kunne i 2006 søge om tildeling af et individuelt sukkertillæg. De individuelle sukkertillæg er fordelt på de betalingsrettigheder undtagen udtagningsrettigheder, som ansøgeren ejede pr. 21. april Landbrugere, der ikke var registreret som ejere af betalingsrettigheder på denne dato kan ikke få tildelt sukkertillæg, selvom de var registreret med en sukkerkontrakt hos Danisco pr. 8. marts Det individuelle sukkertillæg bliver udbetalt første gang i 2008 med en mindre del af tillægget og fra 2009 med det fulde tillæg. Læs mere i afsnit 5.3. Fællesskema med miljø- og økologiordninger Som noget nyt i 2008 skal ansøgning om tilsagn om tilskud til en række miljø- og økologiordninger under landdistriktsprogrammet, indsendes på samme skema, som det der anvendes til ansøgning om enkeltbetaling. Skemaet til ansøgning om enkeltbetaling har derfor skiftet navn til fællesskema De miljø- og økologiordninger, der i 2008 kan søges tilsagn til i dette skema, er følgende: Økologiordninger: Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug Miljøbetinget tilskud 13

14 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING, JUNI 2008 Miljøordninger: Tilskud til braklagte randzoner Tilskud til pleje af græs- og naturarealer Jordbrugere, der ønsker nye tilsagn under disse ordninger fra 1. september 2008, skal være opmærksomme på: at ansøgning herom tidligst kan indgives til FødevareErhverv den 1. februar Ansøgningsfristen udløb 23. april at i tilfælde, hvor der ikke er bevilliget penge nok på finansloven til at imødekomme alle ansøgninger, vil ansøgerne bl.a. blive prioriteret på grundlag af tidspunktet for modtagelsen af ansøgningen i FødevareErhverv. Det betyder, at ansøgninger modtaget først går forud for senere modtagne ansøgninger. Yderligere information om retningslinier for disse ordninger, herunder for ansøgningsfrist og prioritering af ansøgningerne, fremgår af den særlige vejledning for ordningen - Vejledning om miljø- og økologiordninger. 2.3 Enkeltbetaling Online, EHA og Internet Markkort Sådan kommer du i gang med Enkeltbetaling Online og Internet Markkort - Indtast eller blot eha.dffe.dk i din web-browser og tryk enter - Tryk ok til sikkerhedsmeddelelsen - Indtast dit ansøgningsnummer og din EHA-adgangskode øverst til højre - Nu er du logget på både Enkeltbetaling Online, EHA og Internet Markkort - Her kan du få overblik over Fødevareministeriets markblokregister, dine betalingsrettigheder og din ansøgning om enkeltbetaling m.m. Hvert år er det fra først i februar muligt at søge om enkeltbetaling, om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger, Ø-støtte, samt at indberette gødningsplanlægning via Enkeltbetaling Online. Fra 2008 vil der som noget nyt også være mulighed for at søge om nye tilsagn om tilskud til en række miljø- og økologiordninger. Se mere i afsnit 2.1. Hvis du tidligere har søgt om enkeltbetaling, kan du på din tilsendte ansøgning se dit ansøgningsnummer og din EHA-adgangskode, som du skal bruge til at logge dig ind i Enkeltbetaling Online. Hvis du ikke er registreret som bruger, skal du indsende et registreringsskema til FødevareErhverv, og du modtager herefter en EHA-adgangskode og EHA-pinkoder, som bruges som underskrift. Læs mere på hvor du også finder skemaet. På Internet Markkort kan du løbende se opdaterede markblokke. FødevareErhverv retter nu selv markblokkene, og på Internet Markkort kan du hele året rundt anmode om rettelser til markblokkene. Det er en god ide at indtegne dine marker på Internet Markkort, så du altid kan sammenligne med FødevareErhvervs opdaterede markblokregister. Husk, at få en kvittering fra EHA, når du har indsendt ansøgningen. Betalingsrettigheder på Enkeltbetaling Online Du vil på Enkeltbetaling Online under rettigheder til enhver tid kunne se de betalingsrettigheder, som du råder over, og hvordan de er registreret i FødevareErhverv. Du skal dog være opmærksom på, at der 14

15 KAPITEL 2 SIDEN SIDST på grund af sagsbehandling kan gå en vis tid, inden FødevareErhverv får registreret din overdragelse (leje, køb eller salg) i Enkeltbetaling Online, EHA Du kan læse mere om at søge online i Vejledning om fællesskema

16 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING, JUNI Ansøgning og udbetaling 3.1 Ansøgningsfrist og ændringer 3.2 Beregning og udbetaling 3.3 Fradrag i støtten (graduering) 3.4 Tillægsstøtte Dette kapitel giver dig en introduktion til, hvordan du søger om enkeltbetaling, herunder fristen for ansøgning samt tidspunktet for udbetaling af støtten. Husk ansøgningsfristen i april. For at søge om enkeltbetaling skal du først og fremmest ved ansøgningsfristen råde over betalingsrettigheder og råde over støtteberettigede landbrugsarealer. Bemærk, at landbrugsarealet skal være støtteberettiget hele kalenderåret. Se dog afsnit 5.2 om særlige betalingsrettigheder. Du skal også hvert år udfylde og indsende en ansøgning om enkeltbetaling. Hvis du det foregående år har ansøgt om enkeltbetaling, får du tilsendt et fællesskema i februar i ansøgningsåret. Hvis du er ny ansøger kan du få skema og vejledning på eller ved at kontakte FødevareErhverv. Har du som tidligere ansøger ikke modtaget fællesskemaet inden midten af marts, kan du få skema og vejledning på eller ved at kontakte FødevareErhverv. Samme CVR-/CPR-nr. på betalingsrettigheder og ansøgning Enkeltbetaling kan søges af enhver person, sammenslutning af personer, foreninger eller ethvert selskab, som opfylder betingelserne for enkeltbetaling. Læs mere om de generelle betingelser i kapitel 4. Det er meget vigtigt, at du sikrer dig, at din ansøgning om enkeltbetaling og dine betalingsrettigheder er registreret i FødevareErhverv med samme CVR-nr./CPR-nr. ved ansøgningsfristen. Hvis dine arealer drives i et I/S, skal I/S et indsende ansøgning for arealerne, og betalingsrettighederne skal da også overdrages til I/S et. Det samme gælder, hvis dine arealer er overdraget til et selskab. Ansøger en forening om enkeltbetaling, skal foreningen have oprettet et CVR-nr, som skal benyttes ved indsendelse af ansøgning. Betalingsrettighederne skal registreres i dette nummer. Hvis et CVR-nr. ophører og ansøgningen skal indsendes i et nyt CVR-nr. eller CPR-nr., skal du huske, at betalingsrettighederne skal overdrages særskilt til det nye CVR-nr./CPR-nr. Overdragelsen af betalingsrettighederne skal være modtaget i FødevareErhverv senest på dagen for ansøgningsfristen. Se kapitel 5. Dette gælder også, hvis et selskab ophører, og én af personerne overtager driften med et nyt CVRnr. eller CPR-nr. Hvis du er registret med et CPR-nr. og får et CVR-nr., skal du skriftligt meddele dette til FødevareErhverv. Det kan fx være i situationer, hvor en ny ansøger med CPR-nr. bliver momsregistreret og overgår til CVR-nr. 3.1 Ansøgningsfrist og ændringer Ansøgningsfristen er 21. april i ansøgningsåret. Hvis 21. april i et år er en lørdag, søndag, mandag eller er en helligdag, så rykkes ansøgningsfristen til den anden hverdag, som følger efter 21. april. Lørdag tælles ikke med som hverdag. 16

17 KAPITEL 3 ANSØGNING OG UDBETALING Eksempelvis var den 21. april i 2008 en mandag og derfor blev ansøgningsfristen rykket til onsdag 23. april Læs mere om den aktuelle ansøgningsfrist i Vejledning til fællesskema 2008, som kan findes på Din ansøgning om enkeltbetaling skal senest være modtaget i FødevareErhverv på dagen for ansøgningsfristen. Hvis vi modtager din ansøgning efter ansøgningsfristen, vil der blive foretaget et fradrag i støtten på 1 % pr. arbejdsdag, ansøgningen er forsinket. Hvis ansøgningen i 2008 også indeholdt ansøgning om betalingsrettigheder for arealer med permanente frugt- og grøntafgrøder og planteskolearealer med permanente afgrøder, er fradraget i støtten på 4 % pr. arbejdsdag, ansøgningen var forsinket. Dette gælder for den del af støtten, der udbetales til de arealer, der bliver tildelt betalingsrettigheder for i Sidste dag for modtagelse af en forsinket ansøgning er 25 kalenderdage efter ansøgningsfristen. Hvis FødevareErhverv modtager din ansøgning efter denne dato, bliver der ikke udbetalt støtte for dine betalingsrettigheder i det pågældende ansøgningsår. Se dog bestemmelserne om force majeure i afsnit 4.5. Ændring i din ansøgning Til og med 31. maj i et ansøgningsår kan du ændre alle oplysninger i din indsendte ansøgning. Du kan også i denne periode tilføje betalingsrettigheder i forbindelse med en ændring i din ansøgning. Efter den 31. maj kan du kun nedsætte det ansøgte areal. Da ændringsfristen i 2008 udløb på en lørdag, blev fristen i år forlænget til den efterfølgende hverdag, mandag den 2. juni 2008 Det gælder dog i alle tilfælde, at hvis du får besked om kontrol af din bedrift, er det ikke længere muligt at ændre i din ansøgning. 17

18 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING, JUNI Beregning og udbetaling af enkeltbetaling Støtten afhænger af det støtteberettigede areals størrelse og betalingsrettighedernes hektarstørrelse og værdi. Du kan læse mere om betalingsrettighedernes værdi i afsnit 5.3 og udnyttelse af betalingsrettigheder i afsnit 5.5. Se nedenstående eksempel på en udregning. Eksempler på beregning af enkeltbetaling En landbruger anmelder 30 ha støtteberettiget landbrugsjord i ansøgningen om enkeltbetaling via fællesskemaet. Endvidere råder han over 33 ha betalingsrettigheder fordelt på: 25 ha almindelige betalingsrettigheder med forskellig værdi afhængig af tillæg: værdi i alt euro 5 ha almindelige betalingsrettigheder tildelt på baggrund af permanent græs à 67 euro/ha.: værdi i alt 335 euro. Værdi for 2 ha = 134 euro 3 ha udtagningsrettigheder à 310,25 euro/ha.: værdi i alt 931 euro Landbrugerens egentlige arealanvendelse: 24 ha med vårbyg, 2 ha udyrket areal og 4 ha græs, i alt 30 ha. Landbrugerens betalingsrettigheder udnyttes således: Udtagningsrettighederne skal udnyttes først, men der er ingen udtagningspligt, så de kan udnyttes på dyrkede og udyrkede arealer. Hvis landbrugeren ikke har fravalgt at udnytte nogle bestemte betalingsrettigheder i ansøgningen, vil betalingsrettighederne med højest værdi dernæst blive udnyttet først. Almindelige betalingsrettigheder med høj værdi kan også udnyttes på græsarealer. 3 udtagningsrettigheder udnyttes på 2 ha udyrket areal, samt 1 ha med vårbyg 25 ha alm. betalingsrettigheder med høj værdi udnyttes på 23 ha med vårbyg og 2 ha med permanent græs. 2 ha alm. betalingsrettigheder tildelt på baggrund af permanent græs udnyttes på 2 ha med permanent græs. Oversigt over anvendelse af rettigheder: Vårbyg (24 ha) Græs (4 ha) Udyrket areal I alt (2 ha) Almindelige 23 ha 2 ha 25 ha betalingsrettigheder (25 ha) Almindelige betalingsrettigheder 2 ha 2 ha tildelt på baggrund af permanent græs (5 ha) Udtagningsrettigheder (3 ha) 1 ha 2 ha 3 ha 3 ha betalingsrettigheder tildelt på baggrund af permanent græs udnyttes altså ikke. FødevareErhverv godkender alle 30 ha og kan nu beregne enkeltbetalingen. Først beregnes gennemsnitsværdien af betalingsrettighederne for det anmeldte areal: ( ) euro /30 ha = 295,50 euro/ha Denne gennemsnitsværdi ganges med det godkendte areal på 30 ha: 30 ha * 295,50 euro/ha = euro Den samlede støtte på i alt euro fratrækkes graduering på 5 % og ganges med den gældende eurokurs, som det er beskrevet herunder. Landbrugerens enkeltbetaling i alt = (8.865 (5 % x 8.865)) x 7,4544 = kr. 18

19 KAPITEL 3 ANSØGNING OG UDBETALING Udbetaling af støtten: euro og kroner Enkeltbetaling bliver udbetalt i perioden mellem 1. december i ansøgningsåret og 30. juni i det følgende år. Enkeltbetaling beregnes i euro, og det samlede støttebeløb bliver omregnet til danske kroner efter den eurokurs, der gælder den sidste bankdag før 1. oktober i ansøgningsåret. Dette betyder, at der i hvert ansøgningsår kan ske små ændringer i det udbetalte støttebeløb. Alle støttebeløb, der er angivet i kroner i denne vejledning, er omregnet med en kurs på 7,4544 med mindre andet er angivet (kurs oktober 2007). Når du får udbetalt enkeltbetaling, vil du få et brev fra FødevareErhverv, der angiver støttebeløbet i kroner omregnet efter den kurs, der gælder pr. 1. oktober i ansøgningsåret. Værdien af det udbetalte støttebeløb er som nævnt afhængig af dine betalingsrettigheders værdi. Læs mere i afsnit 5.3. Desuden vil der ske en reduktion af det udbetalte støttebeløb som følge af graduering og eventuelle sanktioner. Læs mere om sanktioner i kapitel 8 om krydsoverensstemmelse og bilag F om kontrol. 3.3 Fradrag i støtten ved graduering Der vil hvert år blive fratrukket 5 % af din totale direkte landbrugsstøtte (graduering). Hovedparten (80 %) af fradraget bliver stillet til rådighed for projekter i Danmark under landdistriktsprogrammet. Den totale direkte støtte, er støtten fra følgende ordninger: Enkeltbetaling Handyrpræmie Præmie for moderfår Stivelseskartofler Proteinafgrøder Energiafgrøder Læs mere om de øvrige ordninger i kapitel 6, produktionsafhængige støtteordninger. 3.4 Tillægsstøtte En del af det beløb, der er fratrukket ved graduering, vil du senere få efterbetalt som tillægsstøtte. Tillægsstøtten udgør 5 % af det totale direkte støttebeløb, hvis dit totale støttebeløb er mellem 0 og kr. (5.000 euro). Hvis dit totale støttebeløb er større end kr., vil tillægsstøtten udgøre 5 % af kr., hvilket svarer til kr. (250 euro). Der er et samlet loft for udbetalingen af tillægsstøtte. Hvis loftet overskrides, vil der ske en forholdsmæssig reduktion i tillægsstøtten. Den endelige størrelse af tillægsstøtten fastsættes i foråret i året efter ansøgningsåret. 19

20 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING, JUNI 2008 Tillægsstøtten bliver senest udbetalt 30. september i året efter ansøgningsåret. Eksempel på graduering og tillægsstøtte Eksempel 1. Landbruger A s totale direkte støtte udgør kr. A får i december udbetalt ( kr. minus graduering på 5 %): kr. Senest 30. september året efter får A efterbetalt hele gradueringen af de kr. (3.555 euro) som tillægsstøtte = x 0,05 = kr. I alt får landbruger A udbetalt kr. i støtte via enkeltbetaling og tillægsstøtte. Eksempel 2. Landbruger B s totale direkte støtte udgør kr. B får i december udbetalt ( kr. minus et fradrag på 5 %) = kr. Senest 30. september året efter får B efterbetalt gradueringen af de første kr. (5.000 euro) som tillægsstøtte = x 0,05 = kr. I alt får landbruger B udbetalt kr. i støtte via enkeltbetaling og tillægsstøtte. Tidsplan for ansøgning og udbetaling af enkeltbetaling Februar Ansøgningsvejledning og skema udsendes Februar april Enkeltbetaling Online, EHA er åben December 30. juni året efter Udbetaling af enkeltbetaling 1. januar Ansøgningsåret begynder 21. april Ansøgningsfrist for enkeltbetaling. (Ændres, hvis lørdag, søndag, mandag eller helligdag, 23. april 2008) 31. maj. Ændringsfrist (dog 2. juni 2008) 30. september året efter Seneste udbetaling af tillægsstøtte Figur 3.1 Tidsplan for ansøgning og udbetaling af enkeltbetaling 20

21 KAPITEL 4 GENERELLE STØTTEBETINGELSER 4. Generelle støttebetingelser 4.1 Betingelser for at få enkeltbetaling 4.2 Aktiv landbruger 4.3 Rådighedsdatoen 4.4 Særlige omstændigheder Dette kapitel giver en oversigt over de betingelser, som du skal opfylde for at modtage enkeltbetaling. Du skal huske at indsende en ansøgning. Du skal råde over betalingsrettigheder. Du skal have rådighed over støtteberettigede arealer på rådighedsdatoen. 4.1 Betingelser for at få enkeltbetaling Nedenstående tabel viser en oversigt over de vigtigste betingelser, og hvor du kan læse mere om dem. Betingelse Indhold Læs mere Aktiv landbruger. Du skal være aktiv landbruger på ansøgningstidspunktet Betalingsrettigheder. Du skal råde over betalingsrettigheder på ansøgningstidspunktet Støtteberettiget areal. Du skal på ansøgningstidspunktet råde over et støtteberettiget areal. Arealet skal være støtteberettiget hele året Rådighed. Du skal råde over de støtteberettigede arealer på dagen for ansøgningsfristen Udtagning. Du har ikke udtagningspligt i 2008, selvom du har udtagningsrettigheder på ansøgningstidspunktet Det betyder, at du skal udøve en landbrugsaktivitet Betalingsrettighederne blev tildelt i De kan købes, sælges og udlejes midlertidigt Du skal i din ansøgning om enkeltbetaling anmelde et støtteberettiget areal i hektar. Der kan kun udbetales støtte til den del af arealet, som du har betalingsrettigheder til. Støtteberettigede arealer er både dyrkede og udyrkede landbrugsarealer, arealer med permanent græs samt udtagne arealer, jf. nedenfor. Betingelserne skal være opfyldt hele kalenderåret Rådighedsdatoen gælder for alle arealer på bedriften, som du søger støtte til Du kan i 2008 få udbetalt støtte på grundlag af udtagningsrettigheder, selvom du dyrker afgrøder på de marker, hvor du anvender udtagningsrettighederne. Alle øvrige regler vedrørende anvendelse af udtagningsrettigheder gælder fortsat. Dine udtagningsrettigheder skal anvendes, før du kan bruge dine andre rettigheder. Du kan fortsat som landbruger anvende udtagningsrettigheder på arealer med non-food som fx lavskov, med tilsagn om tilskud til skovrejsning (dog ikke i neutralområder fra 2007 og frem), med udtagning under en miljøordning eller arealer anvendt til braklægning Nedenfor Kapitel 5 Kapitel 5 og bilag A Nedenfor Kapitel 5 og bilag B 21

22 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING, JUNI 2008 Krydsoverensstemmelse. Du skal overholde reglerne om krydsoverensstemmelse GLM. Du skal overholde kravene om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) som en del af krydsoverensstemmelseskravene Reglerne vedrører miljø, sundhed og dyrevelfærd Reglerne om GLM vedrører alle landbrugsarealer, herunder særligt arealer der ikke anvendes til produktion af landbrugsafgrøder Kapitel 8 og KOvejledning Bilag C Tabel 4.1 Betingelser for at få enkeltbetaling Kunstigt skabte betingelser Selv om de formelle støttebetingelser er overholdt, udbetales der ikke støtte, hvis en landbruger kunstigt har skabt betingelser for støtte i strid med støtteordningens formål. 4.2 Aktiv landbruger For at du kan udnytte dine betalingsrettigheder og få udbetalt enkeltbetaling, skal du være aktiv landbruger på ansøgningstidspunktet. Det betyder, at du skal udøve en landbrugsaktivitet. Konkret omfatter dette landbrugs- og gartneriproduktion herunder høst, malkning, opdræt af husdyr, hold af husdyr til landbrugsformål eller at bevare jorden i god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Læs mere om GLM i bilag C. Produktion af juletræer og pyntegrønt, der danner grundlag for omsætning, betragtes også som en landbrugsaktivitet, men arealerne er ikke støtteberettigede til enkeltbetaling. Læs mere om ikke-støtteberettigede arealer i afsnit A Rådighed over arealerne en enkelt dato 10-måneders rådighedsperioden er afskaffet og erstattet af en rådighedsdato, som i 2008 var den 23. april Det er den landbruger, som har rådighed over et støtteberettiget areal ved ansøgningsfristen for enkeltbetaling, som kan søge om enkeltbetaling i det pågældende år. Det betyder fx, at hvis en landbruger inden ansøgningsfristen har indgået aftale om salg eller bortforpagtning af et areal, men rådigheden over jorden først overgår efter ansøgningsfristen, så er det den sælgende/ bortforpagtende landbruger, som skal indsende ansøgning om støtte for arealet. Bemærk, at det fortsat er ansøger der er fuldt ansvarlig for overholdelse af støttebetingelserne i hele kalenderåret. Hvis det er aftalt, at køberen/forpagteren skal have støtten udbetalt, kan der dog til FødevareErhverv indsendes en erklæring om notering af transport i støtten. FødevareErhverv noterer transporten med respekt af foranstående kreditorer og med forbehold for statens modregningsret. Hvis landbrugeren i sin ansøgning har glemt arealer, som han rådede over på ansøgningstidspunktet, eller har ændret anvendelsen af et areal, har han mulighed for at ændre ansøgningen frem til ændringsfristen, den 2. juni Forudsætningen for at kunne tilføje arealer i ansøgningen efter ansøgningsfristen er dog i alle tilfælde, at landbrugeren rådede over arealet den 23. april i Regler om krydsoverensstemmelse ændret Reglerne om krydsoverensstemmelse er også ændret. Det er landbrugeren, som søger om støtten, som har ansvaret for, at kravene til krydsoverensstemmelse er overholdt i hele det pågældende kalenderår. Dette gælder for alle arealer tilhørende bedriften på dagen for ansøgningsfristen. Reglerne betyder, at ansøger derfor også er ansvarlig for arealer, der er frasolgt eller bortforpagtet efter ansøgningsfristen. Læs mere i kapitel 8. 22

23 KAPITEL 4 GENERELLE STØTTEBETINGELSER 4.4 Særlige omstændigheder Du kan være i en særlig situation, der har indflydelse på din ansøgning om enkeltbetaling. Disse særlige omstændigheder beskrives i dette afsnit. Force Majeure Hvis helt ekstraordinære og uforudsigelige begivenheder medfører, at du ikke kan overholde reglerne i enkeltbetalingsordningen, kan der efter en konkret vurdering ses bort herfra. Eksempler på særlige begivenheder er dødsfald, alvorlig sygdom, naturkatastrofer eller brand samt udbrud af smitsomme sygdomme i besætningen. De særlige begivenheder skal vedrøre dig selv eller din nærmeste familie. Der skal være sammenhæng mellem årsagen til overtrædelsen af reglen og tidspunktet for den særlige begivenhed. For at kunne påberåbe sig force majeure eller særlige omstændigheder skal du underrette FødevareErhverv indenfor 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du igen er i stand til det. Du skal også indsende dokumentation for de særlige forhold, som du vil påberåbe dig. Dokumentation kan f.eks. være en lægeattest. Producentskifte - en hel bedrift Hvis en hel bedrift bliver overdraget fra én landbruger til en anden betragtes dette som et producentskifte. I disse tilfælde kan erhverver af en bedrift samtidig med overtagelsen af bedriften indtræde i overdragers rettigheder og forpligtelser under støtteordningen. Efter afskaffelsen af rådighedsperioden kan der ikke meddeles producentskifte til FødevareErhverv, hvis der udelukkende søges om enkeltbetaling. Hvis der søges om koblet vegetabilsk støtte, dvs. non-food, energi- og proteinafgrøder eller kartoffelstivelse, eller om husdyrpræmier, skal der meddeles producentskifte til FødevareErhverv. Bemærk, at producentskifte kun omfatter overdragelse af jorden og ikke betalingsrettigheder, som du skal overdrage særskilt ved at indsende et overdragelsesskema, se kapitel 5. Bemærk også, at det nu som hovedregel er den ansøger, der råder over arealet på dagen for ansøgningsfristen, og som har indgivet ansøgningen om enkeltbetaling, der bliver holdt ansvarlig for overholdelse af reglerne for krydsoverensstemmelse i hele kalenderåret. Læs mere i kapitel 8. Vejledningen om producentskifte april 2008 beskriver reglerne og betydningen af et producentskifte for landbrugere, der har søgt enkeltbetaling, som får husdyrpræmier, tilskud til miljøvenligt jordbrug og omlægning til økologisk jordbrug, tilskud til økologisk jordbrugsproduktion eller har en økologiautorisation. Vejledningen indeholder også et kapitel om Plantedirektoratets register for gødningsregnskab. Du kan finde vejledningen på under skema og vejledning eller bestille den i FødevareErhverv. Ekspropriation Ekspropriation betyder, at offentlige myndigheder varigt eller for en periode overtager dine arealer. Hvis en offentlig myndighed ved ekspropriation eller ved frivillig aftale varigt eller midlertidigt overtager dine arealer, vil du som oftest ikke kunne opfylde kravet om, at arealerne skal fremstå som støtteberettigede landbrugsarealer i hele det pågældende kalenderår. 23

24 VEJLEDNING OM ENKELTBETALING, JUNI 2008 Du kan ikke søge om enkeltbetaling for et areal, hvis myndigheden overtager det inden udløbet af fristen for rettidig indsendelse af ansøgning om enkeltbetaling det pågældende år. Hvis arealet allerede indgår i din ansøgning, skal du trække det ud af ansøgningen, hvis ekspropriationen betyder, at arealet overgår til ikke-landbrugsmæssig anvendelse i løbet af det pågældende år. Konstateres det i forbindelse med administrativ eller fysisk kontrol, at arealet på grund af ekspropriation ikke opfylder kravene til støtteberettigede landbrugsarealer, vil forholdet blive betragtet som en arealafvigelse, der kan medføre sanktion, hvis du ikke forinden har underrettet os om ekspropriationen. Hvis et areal på grund af ekspropriation ikke opfylder betingelserne for støtteberettigede arealer hele kalenderåret, vil de tilknyttede betalingsrettigheder som hovedregel ikke være udnyttet. Du kan dog i særlige tilfælde anmode os om, at betalingsrettighederne alligevel anerkendes som udnyttede, selvom de ikke danner grundlag for udbetaling af støtte. Det forudsætter, at myndighederne først har overtaget arealerne efter ansøgningsfristen og at du ikke har haft nogen mulighed for at kunne forudse, at støttebetingelserne ikke ville blive opfyldt hele året. Hvis myndighederne kun overtager et areal i forbindelse med anlægsaktiviteter, der højst strækker sig over 5 arbejdsdage, vil du stadig være berettiget til enkeltbetaling for arealet. Det forudsætter dog, at arealet straks efter arbejdets afslutning retableres som støtteberettiget landbrugsareal. Det er ikke nødvendigt at underrette os om sådanne kortvarige anlægsarbejder på højst 5 arbejdsdage. Strækker arbejdet sig derimod over en længere periode end 5 arbejdsdage, skal du straks underrette os, der så vil tage stilling til, om arealet fortsat er støtteberettiget. Eventuel erstatning for mistet støtte efter enkeltbetalingsordningen som følge af ekspropriation vedrører ikke FødevareErhverv, men er alene en sag mellem dig og den myndighed, der står for ekspropriationen. 24

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling 2006

Vejledning om enkeltbetaling 2006 Vejledning om enkeltbetaling 2006 Oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Praktiske oplysninger - Frist for ansøgning, indberetning og ændringer - Frister

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Opmåling af landbrugsarealer

Opmåling af landbrugsarealer Vejledning om Opmåling af landbrugsarealer April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv INDHOLD INDLEDNING... 2 KORREKTE MARKSTØRRELSER... 3 HVEM HAR ANSVARET?...

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem?

Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? Brak og randzoner hvordan rådgiver vi i 2008? Hvordan håndteres brak i 2008 og frem? v. afdelingsleder Jon Birger Pedersen Brak/ansøgning 2008! Krav om brak suspenderet i 2008 Stadig angive, arealer der

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle

Økologisk Arealtilskud 2015. Lene Vejbæk og Per F. Ahle Økologisk Arealtilskud 2015 Lene Vejbæk og Per F. Ahle 1 Økologisk Arealtilskud Økologisk Arealtilskud: ny ordning fra 2015 erstatter: - Miljøbetinget tilskud - Ekstensivt landbrug - Omlægningstilskud

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj

Læs mere

Før du udfylder siden Tilsagn under skovordningerne (Køreplan for udfyldelse af siden)

Før du udfylder siden Tilsagn under skovordningerne (Køreplan for udfyldelse af siden) Siden Tilsagn under skovordningerne indeholder 4 tabeller: Registrerede tilsagn hos Naturstyrelsen Markplan for tilsagn Forskel på registreret og anmeldt areal Oversigt over tilsagnshavere Der er på siden

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. juni 2011. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed. 22. juni 2011. Nr. 678. Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. juni 2011 22. juni 2011. Nr. 678. Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed I medfør af 57, stk. 3 og 6, 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Vejledning Marts 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indhold 1. Indledning...3 2. Ansøgning...4 3. Dyrkning...5

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 December 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 Denne vejledning

Læs mere

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af

samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af samtlige Distrikter Skovpolitisk kontor Den 11. august 1997 FREDSKOVSNOTERING Vejledning i distrikternes arbejde med løbende vedligeholdelse af fredskovsnoteringen I forbindelse med ændringen af skovloven

Læs mere

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere.

Vejledning. om enkeltbetalingsordningen. Landbrugsreform Direktoratet for FødevareErhverv. Til samtlige landbrugere. Til samtlige landbrugere Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 August 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til enkeltbetalingsordningen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere