maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken"

Transkript

1 maler nyt Juli 2010 nr. 3 Fair forandring Lærlinge sagde også nej til pakken Det er på høje tid, at Lars Løkke Ras - mussens regering kommer væk. Den blå regering påfører os: Meget stor arbejdsløshed især i byggefagene. Halvering af dagpengeperioden. Udsultning af uddannelserne bl.a. vores lærlinge. Udsultning af kommunerne = mindre vedligeholdelse. Forgyldning af millionærerne. Socialdemokraterne og SF har fremlagt et alternativ: Fair forandring. Med hjælp fra Enhedslisten og Ra dikale er det sandsynligt, at Fair Forandring bliver det poliske grundlag for en ny regering efter et folketingsvalg. Vi har brug for Fair forandring! Det går ud på: Fuld beskæftigelse. Hjælp til de svageste. Investering i uddannelse og dermed i vores fremtid. Modvirke social dumping og skabe lige vilkår og fair konkurrence. Samfundsmæssig kontrol med ban ker og kapital. Fagforeningen er hverken forlovet eller gift med bestemte politiske partier. Vi skal selv være aktive for at sikre en reel fair forandring. Det står vi os bedst ved. Og vi kan hvis vi vil! Bo Rosschou Polske arbejdere besatte byggeplads Læs side 4-5 Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne:

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou og Rasmus Gunnarson Oplag: eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 25. juni 2010 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 17. september 2010 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Indhold Rekordhøj stemmedeltagelse i København førte til samlet nej i Malerforbundet Otte polske arbejdere besatte byggeplads Hvad fremtiden kan bringe Kongresforslag»Den røde tråd« Årets arbejdsmiljøsmædepris Lærlingeklub dannet i Malernes fagforening Tillids styrker den danske model Arbejdspladsliste Malernes Understøttelsesforening hvad er det? Arbejdsløshedsstatistik Afdelingen gratulerer Seniorklubben års medlemskab af fagforeningen DHL Stafetten Klubliste Wanted Forsiden Lærlinge deltog i de mon - strationen mod regeringens genopretningsplan. Og otte polske arbejdere fik deres løntilgodehavende udbetalt efter en fire dage lang besættelse af deres byggeplads. Foto: xxx 2 maler nyt

3 ORGANISERING Overenskomst 2010: Rekordhøj stemmedeltagelse i København førte til samlet nej i Malerforbundet Overenskomst 2010 Mestrene har stillet talrige krav til overenskomsterne, som efter vores opfattelse ville have været katastrofale, hvis de var blevet indført. Der har blandt andet været ønsker om forældelsesfrist på faglige sager, ungløn, fjernelse af siddepenge, hvis man har firmabil osv. Disse krav blev fejet af bordet fra vores side. Man har nu krav på ansættelsesbevis fra første dag samt en skriftlig opsigelse uanset anciennitet. Dette er dog meget billige krav at efterleve fra mestrenes side, men udmærkede ting at få ind i overenskomsten. Man har fået to ugers mere barsel over de to overens - komstår. Der sker ingen stigning i betalingen af denne orlov, så set herfra er det svendene, der kommer til at betale prisen Der er altså tale om et resultat, der ikke kun er tyndt, men også udhuler vores fag samt indtjeningsmuligheder. Der vil komme brev ud med mæglingsforslaget, så man kan se det samlede resultat. FAKTA: Din fagforening din overenskomst STATUS Derfor anbefaler vi et NEJ for dette og altså reelt går ned i betaling ved barsel. Afstemningen om overenskomsten 2010 blev på flere måder skelsættende og har ført til eftertanke, blandt andet i Malerforbundet Man hæver akkordudbetalingen 1,10 kr. det første år og 1,75 kr. det andet år. Intet værn mod social dumping Der er ikke kommet noget effektivt ind i overenskomsten imod social dumping altså det, der kan beskytte vores arbejdspladser og firmaernes konkurrenceevne imod platugler, der benytter sig af underbetalte østeuropæere for at score en hurtig profit, og som ikke tager nogle lærlinge ind og angriber din overenskomst. Samtidig har man åbnet op for en regulær lønnedgang for mange malersvende på grund af, at man nu har prissat sprøjtepriser. Se faktaboksen FAI overenskomsten Nedgang for indtjeningsmuligheder med de nye priser i prislisten. Det vil også påvirke svende på slumpakkorder, og i sidste ende vil det påvirke timelønnen, der fastsættes af akkorderne. Regningseksempel Plejeboliger med kontorer, gangarealer og diverse rum. Bestående af gips & betonvægge. Pris før = kr. Pris efter = kr. (en lønnedgang på 11,8 pct.) Lejligheder bestående af gipsvægge samt beton vægge/ lofter Pris før = kr. Pris efter = kr. (en lønnedgang på 3,8 pct.) Stemmedeltagelsen i Malerforbundet blev meget lav, men i København blev den rekordhøj!»den rekordstore stemmedeltagelse i København er udtryk for utilfredshed blandt vores medlemmer med løndumping og unfair konkurrence i malerfaget«, siger fagforeningens formand, Bo Ros - schou. 87,6 procent af de afgivne stemmer i København blev nej-stemmer. Det er et udtryk for, at medlemmerne kræver, at løndumping og unfair konkurrence skal stoppes. Set i lyset af vores store arbejdsløshed, vil vi nu tage nye initiativer imod angreb fra udlandet på vores danske model. Udenlandske arbejdere er fortsat velkomne i Danmark, men vi vil ikke accep tere løndumping og unfair konkurrence. Unfair konkurrence ødelægger hele malerbranchen. Derfor satser vi nu på at udbygge branchefællesskabet med vores arbejdsgivere i kampen for at beskytte den danske model.»vi har en fælles interesse med vores Overenskomsten for vognmaler/industrilakerer området har stort set haft samme forløb som forhandlingerne på bygningsmalerområdet. Krav fra mestersiden har været ingen lønstigninger, ingen stigninger i de bløde satser, kortere opsigelser, højre anciennitetskrav og reduktion af fonden til efteruddannelse for vognmalerne. Forhandlingerne har været overvåget af DA, og der er ikke truffet nogen aftaler, som ikke har været inde at vende i DA, 4-5 protokollater, som der var enighed om, blev afvist i DA, så man måtte tage en omgang forhandlinger mere. Det vil sige, at de opnåede resultater er så ringe at det må blive et nej til overenskomsten. Når det er sagt, er der sket mindre forbedringer: Grundlovsdag og juleaften bliver hele fri dage. Stigninger på timeløn pr. 1. marts 2010 kr. 1,10 pr. time og pr. 1. marts 2011 kr. 1,75 pr time. Garantibetaling pr. 1. marts 2010 kr. 133,10 pr. time og pr. 1. marts kr. 134,85 pr. time. Ret til 2 x 2 dages årlig uddannelse, med tilskud fra Malkom. Du får tilsendt alle overenskomstforslag sammen med stemmesedlen. Husk at bruge din stemme den afgør din fremtid! maler nyt 3 arbejdsgivere i, at vi nu håndhæver et bygherreansvar, som medfører, at bygherrer i hele det danske samfund indser nødvendigheden af kun at anvende virksomheder, der er omfattet af den danske model«, slutter Bo Rosschou. FAKTA FAKTA For at få flere medlemmer til at deltage i afstemningen næste gang i hele forbundet, har fagforeningen stillet følgende forslag til Malerforbundet kongres, som finder sted i efteråret 2010: Kongresforslag vedr. ok-afstemningen 2012: Med det formål at opnå en væsentlig forbedring af stemmeprocenten, tages følgende initiativer: 1. Der indføres mulighed for afgivelse af stemme via sms, mail og via hjemmesiden. Denne nye afstemningsmulighed testes gennem en prøveafstemning, der gennemføres inden udgangen af 1. halvår Deltagerne i prøveafstemningen er alle de valgte og ansatte i afdelinger og forbund. 2. I afstemningsperioden udsender forbundet dag for dag opgørelse over antal modtagne stemmer, opgjort pr. afdeling. 3. Malerforbundets afdelinger indføjer i deres aktivitetsplan for 2012, at alle medlemmer skal kontaktes personligt på arbejdspladsen eller pr. telefon med en opfordring til at afgive deres stemme. Denne kontakt foretages fra den dag stemmesedlen er modtaget af medlemmet og i de følgende dage. 4. De svar kuverter der sendes ud til medlemmerne sammen med stemmesedlen adresseres, så det bliver dag til dag levering direkte til afdelingen. 40,1 pct. af malerne i Kø benhavn deltog i afstemningen. 87,6 pct. stemte nej. Det er den højeste stemmeprocent, der er registreret i Ma lernes fagforening Stor - køben havn i nyere tid. I hele Malerforbundet stemte 21,6 pct. Heraf stemte 54,8 pct nej. Malerforbundets nej medførte ikke konflikt, grundet Forligs - mands lo vens regler. De indgåede overenskomster virker derfor nu med tilbagevirkende kraft fra 1. marts Nye overenskomster er nu trykt, og kollegerne kan henvende sig i fagforeningen og få udleveret de nye eksemplarer. Se i øvrigt også maler.dk maler nyt 3

4 ORGANISERING Otte polske arbejdere besatte byggeplads Først efter en fire dage lang besættelse af deres byggeplads i Gentofte fik otte polske arbejdere deres løntilgodehavende udbetalt Otte polske bygningsarbejdere besatte i maj deres byggeplads på Kongelysvej 25 i Gentofte. Årsagen var, at de ikke havde fået løn i to måneder. Gennem Malernes fagforening Stor - københavn meddelte de deres arbejds - giver og bygherren, at de ikke ville forlade ejendommen, før de havde fået udbetalt den skyldige løn. Efter fire dages besættelse nåede arbejderne deres mål. Hjem til familien Ejeren af Kongelysvej 25, Tømrermester Steen Gulbech Clausen, overførte den skyldige løn kroner til Ma ler - nes fagforening Storkøbenhavn. De polske arbejdere ophævede efterfølgende besættelsen af Clausens ejendom, og Ma - lernes fagforening udbetalte de kroner til de polske arbejdere. De polske arbejdere og fagforeningen er tilfreds med den opnåede løsning, som indebar, at de polske arbejdere kunne tage hjem til deres familier med den løn, de var blevet lovet. Samtidig er det understreget, at bygherren under alle omstændigheder har et ansvar for, at det firma, han indgår aftale med, også betaler løn til sine ansatte. Malernes fagforening roser de polske arbejdere for, at de selv har været aktive, og at de stod sammen om deres krav:»uden aktionen, hvor arbejderne selv besatte bygepladsen, er det langt fra sikkert, at lønnen var blevet betalt«, siger fagforeningen.»denne sag viser, at når vi står sammen, giver det de bedste muligheder for at opnå det, vi vil. Vi håber, at alle polske arbejdere ser denne sag som et godt Når vi står sammen, giver det de bedste muligheder for at opnå det, vi vil eksempel på, hvor vigtigt det er, at man selv kæmper for sine rettigheder som arbejder. Og at man i denne kamp bruger den støtte, som man kan opnå gennem 4 maler nyt

5 ORGANISERING De otte polske arbejdere ses her sammen med Bo Rosschou og Robert Olejnik fra Byggefagenes Samvirke. fagforeningerne«, siger Malernes fagforening. Kamp mod dumping Sagen er ikke enestående som sådan. Malernes fagforening afdækker hele ti - den nye tilfælde af dumping, hvor bagmænd via dumpinglønninger udkonkurrerer de firmaer, der følger den danske model. De påfører malerfaget unfair konkurrence, og det betyder tab af arbejdspladser. Vi har stor succes med at gøre bygherrerne ansvarlige for tilstandene på deres arbejdspladser vi praktiserer så at sige det bygherreansvar, som den nuværende regering afstår fra at vedtage. maler nyt 5

6 ORGANISERING Hvad fremtiden kan bringe Rasmus Gunnarson fortalte kollegerne i region 3 om organisermodellen. Fremtidens udfordringer blev diskuteret på mødet, der var præget af stor debatlyst Københavns afdeling ved Rasmus Gun - narson var inviteret til region 3 i Jylland for at komme med et oplæg om organisering. Oplægget tog udganspunkt i organisermodellen, som er en målrettet måde til at skabe større fællesskaber på den enkelte arbejdsplads og i firmaerne, samt at give flere medlemmer. Der var valgte, ansatte samt bestyrelser fra afdeingerne Øst/Vest, Midtylland, Rasmus Gunnarson fortalte om organisermodellen og lagde op til debat på et møde med kolleger fra region 3. Frederikshavn samt Aalborg, der var samlet for at få en større indsigt i modellen og få en livlig og ærlig debat om de udfordringer, som Malerforbundet står overfor i fremtiden. Fokus på de lokale problemer Der var i oplægget lagt stor vægt på, at vi i fremtiden skal være endnu bedre til at opbygge fagforeningen i de enkelte firmaer med udgangspunkt i det, der er vigtigt for svende og lærlinge i det enkelte firma. Der er stor forskel på, hvad der trænger sig på af problemer og udfordringer i firmaerne, men fælles for dem alle er, at de i sidste ende kun kan løses af svendene og lærlingene selv, men med fagforeningen som sparringspartner og med organisationen i ryggen, hvis det skulle blive nødvendigt. Det kræver som udgangspunkt, at man er mere ude på pladserne og i boligblokkene mm. Som faglig, som organisator, men også som udsendt bestyrelsesmedlem. Dette faldt godt i tråd med de udmeldinger og ønsker, der kom fra deltagerne. Da man kom tilbage fra det indlagte gruppearbejde, var der mange gode bud på, hvad Malerforbundet burde tage sig af som kerneopgaver i fremtiden i erkendelse af, at man ikke kan det hele. Synlighed og organisering på arbejdspladsniveau, hvor der er et formål med at dyrke et firma i en periode. Bekæmpelse af social dumping ved brug af udenlandsk underbetalt arbejdskraft. Høj faglig service (dette gav anledning til en god debat om, hvad det er, men endte med en fælles forståelse for, at servicen ikke må blive passiviserende). Arbejdsmiljø. Stor fokus på lærlingene for at vise dem vigtigheden af at være i fællesskabet i Malernes fagforening. Stor debatlyst Dagen var præget af en supergod debat, og man kom ind til kernen i mange af de udfordringer, vi som fag og forbund står overfor. Debatten hang godt sammen med det bud på fremtiden, som København er kommet med i deres kongresforslag, som hedder»den røde tråd«. Forslaget er et bud på, hvordan vi går fremtiden i møde og tager fat på de store udfordringer, vi som fag og forbund står overfor i årene, der kommer. 6 maler nyt

7 ORGANISERING Malernes fagforening Storkøbenhavn stiller nedenstående forslag til Malerforbundets kongres Kongresforslag 2010 vedrørende organiseringsindsats Den røde tråd»den danske model«er under et massivt pres fra flere sider. Politiske ideologier, de»gule«fagforeninger, uorganiseret udenlandsk/dansk arbejdskraft, samt lykkeriddere med fupfirmaer er med til at underminere overenskomster, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. For at imødegå disse angreb er det tydeligvis nødvendigt på alle fronter at styrke og offensivt arbejde for at beskytte og fremme»den danske model«. I erkendelse af de udfordringer, som også Malerforbundet står overfor, er det nødvendigt at øge organiseringsindsatsen i hele organisationen, så der kan blive en styrket organiseringsgrad samt et øget aktivitetsniveau i malerfaget. For at skærpe indsatsen i forhold til nuværende og fremtidige udfordringer oprettes i Malerforbundet et afdelingssekretariat. Dette sekretariat skal bestå af: Organiseringskoordinator/Sekretær med det overordnede ansvar. Afdelingsorganisator Miljøsekretær 2 x studentermedhjælpere til kortlægning 6 organisatorer Hovedopgaver for Afdelingssekretariatet Har ansvaret for den overordnede organiseringsstrategi i samtlige afdelinger. Har ansvaret for, at fokus og aftaler holdes»at toget kører samme vej«. Opsamle og bearbejde de resultater, afdelinger og organisatorer opnår. Aktivt være en del af processen for at afdelingernes organisering udvikler sig positivt. Udarbejde aktivitetsplan i samarbejde med hver enkelt afdeling. Har ansvaret for, at afdelingerne, tovholderne og organisatorerne får den fornødne støtte, uddannelse og træning. Udarbejde strategier for at øge antallet af klubber, lærlingeklubber, TR, SR og kontaktpersoner. Afholde Skype-møder med organisatorerne en gang ugentligt. På disse møder bliver der afrapporteret om ugens arbejde, lavet planlægning af den kommende uge samt efterfølgende sparring. Udvikle arbejdet for at bekæmpe angreb på vores overenskomster, ar bejdsmiljø samt arbejdsvilkår. Støtte op ved tiltrædelsesoverenskomster, blokader og sympatikonflikter. Arbejde for udbredelse af ID-kort for, sammen med arbejdsgiverne, at synliggøre det organiserede malerfag. Fremme organisering i tæt samarbejde med alle relevante samarbejdsparter. Herunder andre forbund, arbejdsgiverorganisationer, det politiske system og presse. maler nyt 7

8 ORGANISERING Årets arbejdsmiljøsmædepris:»det forhåndenværende søm«2010 Under prisoverrækkelsen blev der hejst tons tung beton hen over hovederne på de tilstedeværende. (Foto fra TIB-9-Nyt). at arbejdstilsynet uddeler færre bøder. I 2006, før den ændrede lovgivning trådte i kraft, uddelte tilsynet selv 80 bøder. I 2008 var det tal faldet til blot fire bøder. Af Jimi Pedersen Næsten 10 år er gået med en borgerlig regering Venstre, Konservative samt de - res støtte parti Dansk Folkeparti. De har nu brugt 10 år på at forplumrer vores ar - bejdsmiljø. Det viser sig med alt tydelighed på pladsen»tivoli Congress Center«på Kalvebod Brygge i Kbh. Arpe og Kjeldsholm A/S er et klart eksempel på, hvordan arbejdsgiver kan skalte og valte med arbejdsmiljøet. 46 reaktioner har de fra Arbejdstilsynet. Dette blev godt illustreret ved overrækkelsen af smædeprisen (Det forhåndenværende søm), da der blev hejst tonstung beton hen over hovederne på forsamlingen. Dette er samtidig arbejdernes ad - gangsvej fra skurene til arbejdspladsen. Ansvar har vi alle Vi fagforeninger må komme ud af vores tårnerosesøvn og se virkeligheden i øjnene. Vi kan ikke regne med den lovgivende magt mere. Det viser de sidste 10 år med en dybt arbejdsgivervenlig regering. Arbejdstilsynet er næsten helt holdt op med at uddele bøder til virksomheder, der overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det er sket siden arbejdsmiljøloven blev ændret i Ændringerne be - grænsede virksomhedernes ansvar for overtrædelser af arbejdsmiljøloven og medførte, at arbejdstilsynet og politiet skal kunne dokumentere, at et firmas ledelse ikke har levet op til sit ansvar, for at selskabet kan blive dømt. Lovændringen er ifølge beskæftigelsesministeriet en af forklaringerne på, Udeling af prisen Den 28. april er arbejdsmiljøets internationale dag. Denne dag mødes Aktionsgruppen Arbejdere Akademikeres (AAA) priskomite for at vælge modtageren af årets ar - bejdsmiljøsmædepris. AAA er en sammenslutning af flere hundrede medlemmer både kollektive klubber og fagforeninger og enkeltpersoner. I år faldt valget på Arpe og Kjeldsholm A/S, med byggepladsen»ti voli Congress Center«på Kalvebod Brygge i København. Nogle af vinderkriterierne var: Social dumpning. Amatøragtig arbejdsmiljøledelse. 46 reaktioner fra arbejdstilsynet. Brugen af uorganiserede udenlandske firmaer. Prisoverrækkelsen. Repræsentant for AAA Freddy Rid - derhaugen skulle overrække prisen, men byggeledelsen havde i en telefonsamtale givet udtryk for, at man ikke ville modtage prisen, samt at vi var nægtet adgang til pladsen. Freddy trodsede forbudet og gik til byggeledelsen, som brødebetynget mod tog prisen samt vedkendte sig deres ansvar, men det er jo hørt før. Imens Freddy afleverede prisen, viste arbejderne deres utilfredshed med forholdene på pladsen ved at dytte i tågehorn. Efter prisoverrækkelsen holdt Freddy Ridderhaugen en lille tale. Og så var det tilbage på arbejde. 8 maler nyt

9 Lærlingeklub dannet i Malernes fagforening ORGANISERING I maj måned var der stiftende generalforsamling i Malernes fagforening Stor kø ben havns lærlingeklub. Lea Momberg blev valgt som formand, Til bestyrelsen valgtes Jack Hanson, Mar tin Høg, Helle Krog og Pernille Joans son. Efterfølgende blev der holdt en rigtig god fest på Lygten sammen med rør- og blikkenslagernes lærlinge. Der var underholdning samt DJ som spillede. Fremtidige ideer, som lærlingeklubben vil arbejde med, er: Event på Rådhuspladsen Kurser i fagforeningen Weekendkursus Udflugt med fagforeningen Eventuelt få lavet en t-shirt med logo. SKP-lærlinge deltog i den store protest på Slotspladsen imod regeringens nedskæringer på blandt andet SKP-lønnen. Hvis du har nogle ideer til noget, som lærlingeklubben skal arbejde med eller vil du i øvrigt i kontakt med lærlingeklubben så skriv en sms på tlf Skriv også gerne dit navn så vil vi vende tilbage. Hilsen Lærlingeklubben Tillid styrker den danske model Projektsamarbejdet Information om det danske arbejdsmarkedet har gennem de sidste halvandet år gennemført 15 grundkurser for 235 polske og litauiske arbejdstagere og deres mestre. Over 80 procent af deltagerne har svaret ja til, at de gerne ville vide mere om den danske model. Det har givet anledning til, at projektsamarbejdet har udviklet overbygningskurser i det danske løn- og akkordsystem. Her får deltagerne viden i de praktiske aspekter, som at udfylde skur- og akkordbog, og i de bestemmelser, arbejdet udføres efter, jævnfør overenskomsten. Når vi i projektet oplever, at vidensdelingen om de organiserede arbejdsvilkår er så vigtig, er det fordi, det bidrager til at styrke de udenlandske kollegaers indsigt i den danske model og deres muligheder for at kræve arbejde på lige vilkår med deres danske kollegaer. På den måde Rasmus Gunnarson, næstformand i Maler - nes Fagforening i Storkøbenhavn har un - dervist på de første tre kurser, hvor han har indført de polske kollegaer i malerfagets akkordarbejde. erstattes eksklusion af inklusion, og der skabes en tillid, der er langt mere hensigtsmæssig for den danske model og for dens organisationer og medlemmer. maler nyt 9

10 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets art Byggeriets Malerfirma Orion,Københavnsvej 33, Hillerød Vedligeholdelse C.Møllmann & Co A/S Øster Voldgade 8. Geocenter Universitet Ombygning E.Phil & Søn v/jens Rytgaard Følfodvej 118 Amager, Vuggestue Udv. Arbejde E.Pihl & Søn A/S Slotsgade 63, Hillerød Nybyg Folmer Hansen Gentofte Hospital opg. 13, Gentofte Ombygning H.Friedmann & Søn A/s Segelckesvej 6 Udv.Facadepartier Hans Larsen Abildager 23, Brøndby Ombygning Hans Larsen Ørnegårdsvej gentofte Ombygning Holger Christensen & søn a/s Skælskør sognegård Nybyg Holger Christensen & søn a/s Batterivej 7 Korsør. Ombygn.lejlighed Holger Christensen & søn a/s Ullsvej Køge Netto storlager Tilbygning Holger Christensen & søn a/s FOA.Japansvej 2 Slagelse Udvendigt Holger Christensen & søn a/s industrivej 16 Slagelse Vedligeholdelse Holger Christensen & søn a/s Sdr. Stationsvej 1 Musikhuset Slagelse Vedligeholdelse Kurt Hansen A/S Flintholm Alle Nybyg Kurt Hansen A/S Colbjørnsensgade Hotel Ombygning Kurt Hansen A/S smakkedalen 4. 1 sal Ombygning Kurt Hansen A/S Vigerslevvej Udv.Facadepartier Malerselskabet SBM A/S Hermodsgård,Sigurdsgade/ Trappeopgange Hermodsgade/Haraldsgade Malerselskabet SBM A/S Prinsesse Maries Allé Frederiksberg Udv.Facadepartier Petersen & Andersen A/S Måløv Park, Novo Nybygning Petersen & Andersen A/S Hellerupvej 4, Hellerup Udv. facade Robert Rasmussen A/S. Industriparken 21, Ballerup Nybygning Robert Rasmussen A/S. Troldnøddegården 1-43 Albertslund Udvendigt Robert Rasmussen A/S. Havneg.41& Cort Adlersg.12 Kbh. Veligeholdelse Seehusen A/S TiTanparken. Titangade m.m Udv. facadepartier Steen Nielsen A/S af 1938 Borgergade 20 Kbh. Hovedtrappe Vinkler ApS Frødings Alle 1, Søborg Skole Ombygning Problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig karakter på arbejdspladsen? Husk: Vi er ikke længere væk end telefonen maler nyt

11 Malernes Understøttelsesforening hvad er det? Malernes Understøttelsesforening blev stiftet ved en kongelig bevilling tilbage i 1854, men den lever i bedste velgående Malernes Understøttelsesforening blev stiftet den 19. april Frem til den 1. januar 1992 var foreningens navn Ma - lernes Understøttelsesfond. Foreningen formue et startet på mange store og små legater fra malermestre, malersvende og foreninger med tilknytning til faget. Her kan bl.a. nævnes Malersangforeningen i 1878, Malersvend Jørgen Koch i 1879, Farvehandler A. Stelling i 1879, Hof-Dekorationsmalerne Nielsen & Hansen, C. Møllmanns og hustrus legat 1920, Københavns Ma ler - laugs gave i 1939 og Malerforbundets 50 års jubilæumslegat i Og mange mange flere. Herudover har fonden haft ejendomme i Nørregade og Vølundgade. Ejen dom - mene er solgt, og indtægten er indgået i foreningens formue. En formue som i dag beløber sig til mere end 3,8 millioner kroner. Julelegater Hver år ved juletid uddeler foreningen legater til medlemmer af foreningen, som findes berettiget til at modtage legatet. I 2009 var legatet på 2000 kroner, som blev uddelt til 51 legatmodtagere. For at være berettiget til at modtage legatet, skal man være medlem af foreningen i 10 år, og modtage almindelig folkepension. Har man først fået bevilget legatet, vil man få det livet ud og legatet vil automatisk overgå til ens enke. Betingelserne er kun, at ens økonomi ikke er væsentligt ændret. Foreningen afholder hvert år i maj en generalforsamling, som er ret populær hos mange af foreningens medlemmer. Hvem kan blive medlem? Alle malersvende med svendeprøve eller som med anden gyldigt bevis kan dokumentere at have lært malerhåndværket. Alle malermestre, malersvende og konduktører ved malerfaget. Man kan blive medlem ved henvendelse til kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen. Det årlige kontingent 110 kroner. Bestyrelsen for Malernes Under støt tel - sesforening består af tre repræsentanter fra Malerlauget, tre repræsentanter fra Malernes fagforening og en repræsentant, som kan betragtes som neutral i forhold til de to foreninger. Kontaktoplysninger Foreningens adresse er Malernes Un der - støttelsesforening, Lygten 10, 2400 Kø - benhavn NV. Mail: Foreningens kasserer: John Christof fersen Grønneled Albertslund Tlf Arbejdsløshedsstatistik Foreningen blev stiftet ved en kongelig be - villing fra Christian den niende i Bestyrelsen Formand: Malermester Jør gen Rübner Holm Næstformand: Malersvend John Fogelberg Sekretær: Malermester i kooperationen Jørgen Nielsen : Malersvend John Christoffersen Bestyrelsesmedlemmer: Malersvend Elmer Hørning Malermester Flemming Munck Malermester Hans Egede maler nyt 11

12 Afdelingen gratulerer Seniorklubben Besøg på Oticon 70 år Lis Jørgensen Flemming David Hansen Ole Rostrup Hans Anton Stich John Arnø Freddy Larsen Flemming Christiansen Jørgen Søgaard-Hansen Arne K Munch Sørensen Bjarne Trude Christensen Bent Jørgensen Henning M. Mogensen Albert Pedersen Jørgen Christian Pedersen Mogens Rørvig Sørensen 75 år Jens Kurt Rasmussen Ove Hansen Jørgen Willy Jørgensen Hardy Robert B. Jensen Jørn Bulskov Bent Tage Sklander Kaj Erik Christiansen Kaj Erik Unold Jørgen Bent Berg Frank Jørgensen Tage V. A. Frederiksen Flemming Johan Selbach Jørgen Vilhelm Jørgensen Poul Pedersen 80 år Villy Thomas Nielsen Ole Villy Hansen Jens Poul Mortensen Viggo Vilhelm Kjeldsen Bent Lerche 85 år Fini Ib Volmer Hansen Meinhard S. Lamhauge Knud V. A. Rasmussen Jørgen Oscar Wiese 90 år Karl Jørgen Sellau Ole Andreas Bigang Hans Otto Rogert 95år Ejnar Jensen Den 12. april havde seniorklubben en velbesøgt rundvisning på Oticon. Virksomheden er en af de førende, når talen er om moderne høreapparater. Vi fik en god og grundig orientering om, hvordan de nye høreapparater virker, og en gennemgang af virksomheden, der på mange områder er utraditionel, men bestemt velfungerende og seværdig. For at give de medlemmer, der ikke kom med denne gang, mulighed for også at få oplevelsen, har vi aftalt et nyt besøg i starten af Møde om satspulje og folkepension LO faglige seniorer i Storkøbenhavn havde fredag den 26. marts 2010 et velbesøgt møde. De tre arbejderpartier, Sociald emo kra - tiet, SF og Enhedslisten havde hver et indlæg om satspuljen og om, hvordan de vil rette op på folkepensionen. Vi fik også en orientering om landsorganisationens politik og strategi. Dagen sluttede med fællessang og underholdning. HUSK HUSK HUSK Sæt X i kalenderen: 1. oktober 2010 kl FN s internationale ældredag på Christiansborg Slotsplads Nej til nedskæring af hospitaler/sundhedsvæsenet Og fuld regulering af pensionen. Konferencier_ Hardy Hansen, Talere: Nick Hækkerup, Socialdemokratiet Ole Sohn, SF Frank Aaen, Enhedslisten Malernes seniorudvalg 12 maler nyt

13 50 års medlemskab af fagforeningen Fagforeningens årlige skovtur for seniorer gik på en dejlig dag til Ravelinen på Christianshavn. 175 seniorer deltog. Det var en stor dag, hvor vi var så hel - dige at kunne fejre 20 af vores medlemmer, der skulle hædres med Forbundets guldnål for deres 50 års medlemskab af fagforeningen. De 20 medlemmer vi kunne fejre på dagen var: Jørgen Lux, Flemming H. G. Kristensen, Henrik R. Jørgensen, Jes Søn - nesen, Mogens A. Larsen, John Christof - fersen, Jørgen Søgaard-Hansen, Mogens Hagemann, Tage Kvistlund, Jørgen Bach, Preben Baltzersen, Leif Halling, Ole Ber - tran Nielsen, Bjarne Frederiksen, Hans Anton Stich, Per Vogel, Per Møller Ras - mussen, Ole Nielsen, Povl Eigel Nielsen og Eigil K Andersen, Fagforeningen ønsker et stort tillykke. Jubilarerne foran Restaurant Ravelinen, hvor fagforeningens årlige skovtur blev holdt. Har du/i lyst til at løbe med i motionsløbet DHL Stafetten i Fælledparken? Så kom og løb med os! Hvis I/du har lyst, så kom og tilbring nogle hyggelige timer sammen med kolleger? I/du kan tilmelde dig/jer motionsløbet DHL Stafetten, der foregår torsdag den 2. september kl. 18:00 i Fælledparken. Udfyld blot tilmeldingsblanketten herunder og send den til fagforeningen. Malernes fagforening stiller med så mange hold, som der er tilslutning til. Vi har vores eget telt i Fælledparken og stiller op med egne trøjer og ekstra forplejning. Det bliver igen i år i samarbejde med de andre byggefag i Byggefagenes Samvirke Du/I deltager i hold med 5, der hver skal løbe 5 km. Deltagelse i DHL Stafetten koster kun kr. 75,00 Heri er indeholdt betaling for forplejning + t- shirt. Malernes fagforening deltagere ved sidste års DHL Stafet. Jeg vil gerne deltage i DHL Stafetten torsdag den 2. september 2010 i Fælledparken Navn: Fødelsdato Kuponen indsendes til Malernes fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV eller afleveres i fagforeningen senest den 19. august 2010 maler nyt 13

14 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Arne Valling Rasmussen A/S Andreas Valdemar Hage Dron. Dagmars Allé Valby Artex Byggeentreprise A/S Mads Jensen Vedskøllevej Køge Casper Månsson Taastrup Vænge 47,2, Taastrup / Monika Severinsen Elmevej 21, 4681 Herfølge / Atega Farveforsyning Henrik Brinckmann Fosdal Blokland 74, st tv 2620 Albertslund Bech & Koch Brian Carl Øllegaard Stenløsebo 7, 3660 Stenløse Allan Christensen Thomas Kingosvej Ringsted Bendt Barsdal ApS Michael Thomas Wenzel Bygaden Værløse Bjørn Forsberg Katrinedalsvej 43,st, Vanløse Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej Rødovre / Brdr. Steinfath A/S Villy Boas Børkop Stærevej 60,1 tv 2400 København NV Flemming Søderberg Valby Kirkevej Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand / Bühring & Johansen ApS Steen Skovbæk Johansen Ensianvej 3, 4000 Roskilde C. Møllmann & Co A/S Bent Avnsø Astersvej 3, 3310 Ølsted Karina Mona Helsengren Valhøjs Alle 86 B,st tv 2610 Rødovre Allan Steen Madsen Hesseløgade 31,1 tv 2100 København Ø C. S. Service Aps Marius Krog Petersen Alleen 129,st th, 2770 Kastrup / Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen E. Pihl & Søn A/S Jørgen Hedemann Gulbrandsen Læsøvej 5, 4600 Køge Arno Eigil Jensen Hejrebanken 48, 4681 Herfølge / Martin Michael Nielsen Nordlindsväg 96 C S Malmø 0 Sverige Folmer Hansen A/S Majbritt Klink Dalgaard Hansstedvej 10,st th, 2500 Valby Geert Hansen og Co ApS Recep Aytekin Vildtbaneparken Ishøj Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen 5, 2600 Glostrup Carsten Henrik Gaardsted Gammel Køge Landevej Hvidovre Georg Preisler ApS Uffe Falk Petersen Egernvænget Kokkedal Heini Sandner Møllemoseparken Allerød Gert Jensen Aps Bent Bertram Nyvej 35,1 tv., 2750 Ballerup Gilleleje Malerentreprise ApS Tommy Jensen Jensløvs Tværvej 12,st th 2920 Charlottenlund / H. Friedmann & Søn A/S Peter Friis Nielsen Aksel Møllers Have 24,6 tv 2000 Frederiksberg Morten Brynald Listedvej 24,1 tv 2770 Kastrup Harald Jørgensen A/S Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle 44, 2650 Hvidovre Gitte Lisbeth Diemar Mølle Allé 19,3 th., 2500 Valby Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre / Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget 5, 4690 Haslev Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej 25, 4000 Roskilde / Svend Erik Peitzsch Dalvænget 11, 2750 Ballerup / J. P. Olsen & Søn ApS Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj / Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge / J.P. Hoverby A/S Kamilla Krusborg Larsen Odensegade 13, 1 tv 2100 København Ø Allan Tang Jensen Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N / Jens Peter Hansen Rytterkær 45, 2765 Smørum / Kristina Svenning Mølgaard Toftevej 9, 2630 Taastrup Jørgen Holm A/S Michael Broch Ærtebjergvej 83, 2650 Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Niels Hansen Kløvervej 8,2 th, 4600 Køge / Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Kurt Hansen A/S Jon Panduro Petersen Nyvej 45,1 tv., 2750 Ballerup Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th., 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund / Løvens Kemiske Fabrik Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk / Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Margrethe Assingbo Nyvej 10, 2620 Albertslund Malerfirmaet Eskildsen A/S Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Peter Lidegaard Jægergangen 19, 2880 Bagsværd maler nyt

15 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Malermestergruppen af 1983 ApS Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Nielsen & Kromann A/S Jimi Pedersen Bellahøjvej 112, Vanløse / Nybo Malerfirma ApS Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev / Ole V. Hansen ApS Martin Dreymann Hindustanvej København S Matias Eloy Casanas Ree Testrup Alle Kastrup Per Hardi ApS Ole Tokehøj Nordvanggårdsvej 6,2, Birkerød Mikael Jørgen Søfeldt Fruebjergvej 4,St Tv 2100 København Ø Lars Dyrby Frederikssundsvej 233, 1 Tv Brønshøj Peter Maler Aps Mie Grove Jensen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV / Jakob Hartmund Rolandsen Petersen & Andersen A/S / Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Frederik Romme Larsen Grønnehøj 17, 2 th 2720 Vanløse / Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle Hvidovre / Robert Rasmussen A/S Jesper Brønsbjerg Hyacintgartan Malmø Sverige / Jesper Carl Tulpangatan 8, Malmø Sverige Roel Jensen A/S Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé Valby / Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S / S.B.M. A/S Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej Hvidovre Haris Klipo Dansögatan 10, Malmö Sverige Henrik Romsdal Præstemarksvej Kastrup Sander & Dam A/S Lars Peter Hansen Budstikken Taastrup SAS Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle Kastrup / Seehusen A/S Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16,1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg / Kitt Møller Christia Holm Gersagerparken 117,5 tv 2670 Greve / Th. Jensen & Søn A/S Henrik Broe Granskoven 139, 2600 Glostrup / Jørgen Brandt Müller Røjlehaven 25, 2630 Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th., 2600 Glostrup Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej 9, 2610 Rødovre Torben Madsen A/S Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber Alberts Specht Rådmand Billes Vej Rødovre V.S. Larsen A/S Thomas Gottlieb Bennetzen Ved Egedam 19,st, Hillerød Karl Viggo Hansen Tårnbjerggårdsvej Lejre Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv 2400 København NV / Vinkler ApS Per Hesselholdt Tornekrogen 27, 3500 Værløse John Nordbo Marbæk Park Ballerup Søren Jespersen Skyttehusene Albertslund / Aage Møller & Søn Aps Nicolai Hjorth Sjællandsgade 27,1 th 2200 København N Søren Kastrup Petersen Egevangshusene Taastrup Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S / Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 15

16 ID NR: WANTED NEEDENSTÅENDE FIRMA EFTERLYSES I KAMPEN FOR LIGE VILKÅR: AAJ ENTREPRISE APS RING TIL DIN FAGFORENING, HVIS DU MØDER DET DUSØR: LIGE VILKÅR DETTE FIRMA ØNSKER IKKE AT INDGÅ OVERENSKOMST MED MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN 16 maler nyt

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5

God arbejdsplads med stærkt fagligt sammenhold. April 2011 nr. 2. 480 ledige malere og boligmangel i byen. Pihl & Søn: Læs side 4-5 April 2011 nr. 2 480 ledige malere og boligmangel i byen Der er p.t. 480 ledige malersvende i Storkøbenhavn. Det betyder dårlig økonomi for vores ledige kolleger, for familierne og for omsætningen og dermed

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d.

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d. maler nyt Oktober 2010 nr. 4 Beskyt dit fag og din overenskomst Malerfaget og andre håndværksfag er forts under hårdt pres. Arbejdsløsheden og en unfair konkurrence på byggepladserne fra uorganiseret udenlandsk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3

Ingen stemmer til blå blok Side 4-5. Juli 2011 nr. 3 Juli 2011 nr. 3 Folketingsvalget Tryghed, job og efterløn Det er vigtige emner for malerne. Partiernes holdning til de tre spørgsmål vil for mange afgøre, hvor krydset bliver sat. Tryghed er, at kunne

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

1. maj. Job til malerne. April 2013 nr. 2. Se mere på bagsiden. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 April 2013 nr. 2 Job til malerne Regeringens forslag til vækstplan giver job til malerne. Fortsættelsen af BoligJob-ordningen i 2013 og 2014 imødekommer et stort ønske fra byggebranchen ikke mindst fra

Læs mere

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3 Juli 2013 nr. 3 80 fremskridt 80 fremskridt* har den socialdemokratisk ledede regering fået gennemført i folketinget. Enhedslisten har lagt stemmer til langt de fleste af disse fremskridt. Døm selv, om

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3

maler nyt Tilfredshed med id-kortet Side 8 Juli 2009 nr. 3 maler nyt Juli 2009 nr. 3 Flere med i malernes fællesskab Nu er det frit for danske spekulanter at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra EU- landene uden at betale dem løn efter dansk overenskomst. Samtidig

Læs mere

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2

maler nyt Gitte er organizer Side 8 »100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Juli 2008 nr. 2 maler nyt Juli 2008 nr. 2»100 % firma«et billede, vi vil synliggøre Gitte er organizer Side 8 Malerfaget er under stærkt pres fra udenlandske firmaer og lyssky personer. Det er derfor nødvendigt at forsvare

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Store summer hives ud af betændt model

Store summer hives ud af betændt model Oktober 2012 nr. 4 Fagforeningen afværger dagpengefald Ingen medlemmer af Malernes fagforening falder ud af dagpengesystemet 1. januar som følge af halveringen af dagpengeperioden. Det er besluttet i fagforeningens

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr.

Nej til social dumping Nej til mæglingsforslaget! 1. maj 2014. Fælles. Stem NEJ. Byggefagenes Hus Lygten 10, kl. 9.00. April 2014 nr. April 2014 nr. 2 Stem NEJ Forhandlingerne på bygningsmaler området er brudt sammen. Det betyder, at faget fortsat er hårdt angrebet af social dumping. Mestrene beholder deres ret til at frigøre sig fra

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 17-5-2011, 3F Roskildeegnen. Sted: Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde. Møde fra kl. 17:00 til 21:00. Mad fra kl. 16:30 Bestyrelsen består af: Allan Kierulff, Poul Christensen,

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg:

100 håndværkere deltog i demonstration. Dumping er på dagsordenen. Oktober 2013 nr. 4. Kommunalvalg: Oktober 2013 nr. 4 Kommunalvalg: Dumping er på dagsordenen Der er valg til kommunalbestyrelserne tirsdag den 19. november. Regeringen har opfordret kommuner og regioner til at indføje arbejdsklausuler

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer

Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Firmanavn Adresse tlf. nr email logoer Allerød Idræt Sportigan (Kim Alex) M.D. Madsensvej 12, 3540 Allerød 48173774 alleroed@sportigan.dk Allerød Industri Lakering, Lasse Fredsgaard Gydevang 15, 3450 Allerød

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden

maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden maler nyt Oktober2007 nr. 4 Fogh fik besked Bagsiden Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou Oplag:

Læs mere

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Arbejdsmiljø info. Oktober 2014 nr. 4. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Oktober 2014 nr. 4 Arbejdsmiljø info Hvis uheldet er ude! Anmeldelse af arbejdsskade? Har du mistanke om, at din sygdom skyldes arbejdsmiljøet som for eksempel nedslidning af kroppen, eller har du været

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Langdistance: Greve Golfklub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Mobil:

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34.

Oktober 2011 nr. 4. Truslen mod faget. 2 malere fra Ungarn maler vinduer på Halmtorvet 34. Oktober 2011 nr. 4 Truslen mod faget Malermestres og bygherrers brug af firmaer der ikke har overenskomst, påfører malerfaget flere negative ting: Fagets overenskomst og dermed den danske model undergraves.

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere