maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "maler nyt Fair forandring Juli 2010 nr. 3 Polske arbejdere besatte byggeplads Lærlinge sagde også nej til pakken"

Transkript

1 maler nyt Juli 2010 nr. 3 Fair forandring Lærlinge sagde også nej til pakken Det er på høje tid, at Lars Løkke Ras - mussens regering kommer væk. Den blå regering påfører os: Meget stor arbejdsløshed især i byggefagene. Halvering af dagpengeperioden. Udsultning af uddannelserne bl.a. vores lærlinge. Udsultning af kommunerne = mindre vedligeholdelse. Forgyldning af millionærerne. Socialdemokraterne og SF har fremlagt et alternativ: Fair forandring. Med hjælp fra Enhedslisten og Ra dikale er det sandsynligt, at Fair Forandring bliver det poliske grundlag for en ny regering efter et folketingsvalg. Vi har brug for Fair forandring! Det går ud på: Fuld beskæftigelse. Hjælp til de svageste. Investering i uddannelse og dermed i vores fremtid. Modvirke social dumping og skabe lige vilkår og fair konkurrence. Samfundsmæssig kontrol med ban ker og kapital. Fagforeningen er hverken forlovet eller gift med bestemte politiske partier. Vi skal selv være aktive for at sikre en reel fair forandring. Det står vi os bedst ved. Og vi kan hvis vi vil! Bo Rosschou Polske arbejdere besatte byggeplads Læs side 4-5 Fagforeningen: Byggefagenes A-kasse: Opmålerne:

2 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Ansvarshavende redaktør: Bo Rosschou Redaktionsudvalg: Bo Rosschou og Rasmus Gunnarson Oplag: eks. Grafisk produktion: Eks-Skolens Trykkeri ApS. ISSN Redaktionen sluttet 25. juni 2010 Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde 17. september 2010 Malernes Fagforening Storkøbenhavn: Lygten 10, 2400 København NV. Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag Tirsdag og Onsdag Lukket Torsdag og Fredag Telefonen er åben hele dagen. Fredag kun til kl Det henstilles så vidt muligt ikke at ringe mellem kl og Maler nyt er trykt på Multiart Silk 100 g, som er godkendt til Svanemærkning Indhold Rekordhøj stemmedeltagelse i København førte til samlet nej i Malerforbundet Otte polske arbejdere besatte byggeplads Hvad fremtiden kan bringe Kongresforslag»Den røde tråd« Årets arbejdsmiljøsmædepris Lærlingeklub dannet i Malernes fagforening Tillids styrker den danske model Arbejdspladsliste Malernes Understøttelsesforening hvad er det? Arbejdsløshedsstatistik Afdelingen gratulerer Seniorklubben års medlemskab af fagforeningen DHL Stafetten Klubliste Wanted Forsiden Lærlinge deltog i de mon - strationen mod regeringens genopretningsplan. Og otte polske arbejdere fik deres løntilgodehavende udbetalt efter en fire dage lang besættelse af deres byggeplads. Foto: xxx 2 maler nyt

3 ORGANISERING Overenskomst 2010: Rekordhøj stemmedeltagelse i København førte til samlet nej i Malerforbundet Overenskomst 2010 Mestrene har stillet talrige krav til overenskomsterne, som efter vores opfattelse ville have været katastrofale, hvis de var blevet indført. Der har blandt andet været ønsker om forældelsesfrist på faglige sager, ungløn, fjernelse af siddepenge, hvis man har firmabil osv. Disse krav blev fejet af bordet fra vores side. Man har nu krav på ansættelsesbevis fra første dag samt en skriftlig opsigelse uanset anciennitet. Dette er dog meget billige krav at efterleve fra mestrenes side, men udmærkede ting at få ind i overenskomsten. Man har fået to ugers mere barsel over de to overens - komstår. Der sker ingen stigning i betalingen af denne orlov, så set herfra er det svendene, der kommer til at betale prisen Der er altså tale om et resultat, der ikke kun er tyndt, men også udhuler vores fag samt indtjeningsmuligheder. Der vil komme brev ud med mæglingsforslaget, så man kan se det samlede resultat. FAKTA: Din fagforening din overenskomst STATUS Derfor anbefaler vi et NEJ for dette og altså reelt går ned i betaling ved barsel. Afstemningen om overenskomsten 2010 blev på flere måder skelsættende og har ført til eftertanke, blandt andet i Malerforbundet Man hæver akkordudbetalingen 1,10 kr. det første år og 1,75 kr. det andet år. Intet værn mod social dumping Der er ikke kommet noget effektivt ind i overenskomsten imod social dumping altså det, der kan beskytte vores arbejdspladser og firmaernes konkurrenceevne imod platugler, der benytter sig af underbetalte østeuropæere for at score en hurtig profit, og som ikke tager nogle lærlinge ind og angriber din overenskomst. Samtidig har man åbnet op for en regulær lønnedgang for mange malersvende på grund af, at man nu har prissat sprøjtepriser. Se faktaboksen FAI overenskomsten Nedgang for indtjeningsmuligheder med de nye priser i prislisten. Det vil også påvirke svende på slumpakkorder, og i sidste ende vil det påvirke timelønnen, der fastsættes af akkorderne. Regningseksempel Plejeboliger med kontorer, gangarealer og diverse rum. Bestående af gips & betonvægge. Pris før = kr. Pris efter = kr. (en lønnedgang på 11,8 pct.) Lejligheder bestående af gipsvægge samt beton vægge/ lofter Pris før = kr. Pris efter = kr. (en lønnedgang på 3,8 pct.) Stemmedeltagelsen i Malerforbundet blev meget lav, men i København blev den rekordhøj!»den rekordstore stemmedeltagelse i København er udtryk for utilfredshed blandt vores medlemmer med løndumping og unfair konkurrence i malerfaget«, siger fagforeningens formand, Bo Ros - schou. 87,6 procent af de afgivne stemmer i København blev nej-stemmer. Det er et udtryk for, at medlemmerne kræver, at løndumping og unfair konkurrence skal stoppes. Set i lyset af vores store arbejdsløshed, vil vi nu tage nye initiativer imod angreb fra udlandet på vores danske model. Udenlandske arbejdere er fortsat velkomne i Danmark, men vi vil ikke accep tere løndumping og unfair konkurrence. Unfair konkurrence ødelægger hele malerbranchen. Derfor satser vi nu på at udbygge branchefællesskabet med vores arbejdsgivere i kampen for at beskytte den danske model.»vi har en fælles interesse med vores Overenskomsten for vognmaler/industrilakerer området har stort set haft samme forløb som forhandlingerne på bygningsmalerområdet. Krav fra mestersiden har været ingen lønstigninger, ingen stigninger i de bløde satser, kortere opsigelser, højre anciennitetskrav og reduktion af fonden til efteruddannelse for vognmalerne. Forhandlingerne har været overvåget af DA, og der er ikke truffet nogen aftaler, som ikke har været inde at vende i DA, 4-5 protokollater, som der var enighed om, blev afvist i DA, så man måtte tage en omgang forhandlinger mere. Det vil sige, at de opnåede resultater er så ringe at det må blive et nej til overenskomsten. Når det er sagt, er der sket mindre forbedringer: Grundlovsdag og juleaften bliver hele fri dage. Stigninger på timeløn pr. 1. marts 2010 kr. 1,10 pr. time og pr. 1. marts 2011 kr. 1,75 pr time. Garantibetaling pr. 1. marts 2010 kr. 133,10 pr. time og pr. 1. marts kr. 134,85 pr. time. Ret til 2 x 2 dages årlig uddannelse, med tilskud fra Malkom. Du får tilsendt alle overenskomstforslag sammen med stemmesedlen. Husk at bruge din stemme den afgør din fremtid! maler nyt 3 arbejdsgivere i, at vi nu håndhæver et bygherreansvar, som medfører, at bygherrer i hele det danske samfund indser nødvendigheden af kun at anvende virksomheder, der er omfattet af den danske model«, slutter Bo Rosschou. FAKTA FAKTA For at få flere medlemmer til at deltage i afstemningen næste gang i hele forbundet, har fagforeningen stillet følgende forslag til Malerforbundet kongres, som finder sted i efteråret 2010: Kongresforslag vedr. ok-afstemningen 2012: Med det formål at opnå en væsentlig forbedring af stemmeprocenten, tages følgende initiativer: 1. Der indføres mulighed for afgivelse af stemme via sms, mail og via hjemmesiden. Denne nye afstemningsmulighed testes gennem en prøveafstemning, der gennemføres inden udgangen af 1. halvår Deltagerne i prøveafstemningen er alle de valgte og ansatte i afdelinger og forbund. 2. I afstemningsperioden udsender forbundet dag for dag opgørelse over antal modtagne stemmer, opgjort pr. afdeling. 3. Malerforbundets afdelinger indføjer i deres aktivitetsplan for 2012, at alle medlemmer skal kontaktes personligt på arbejdspladsen eller pr. telefon med en opfordring til at afgive deres stemme. Denne kontakt foretages fra den dag stemmesedlen er modtaget af medlemmet og i de følgende dage. 4. De svar kuverter der sendes ud til medlemmerne sammen med stemmesedlen adresseres, så det bliver dag til dag levering direkte til afdelingen. 40,1 pct. af malerne i Kø benhavn deltog i afstemningen. 87,6 pct. stemte nej. Det er den højeste stemmeprocent, der er registreret i Ma lernes fagforening Stor - køben havn i nyere tid. I hele Malerforbundet stemte 21,6 pct. Heraf stemte 54,8 pct nej. Malerforbundets nej medførte ikke konflikt, grundet Forligs - mands lo vens regler. De indgåede overenskomster virker derfor nu med tilbagevirkende kraft fra 1. marts Nye overenskomster er nu trykt, og kollegerne kan henvende sig i fagforeningen og få udleveret de nye eksemplarer. Se i øvrigt også maler.dk maler nyt 3

4 ORGANISERING Otte polske arbejdere besatte byggeplads Først efter en fire dage lang besættelse af deres byggeplads i Gentofte fik otte polske arbejdere deres løntilgodehavende udbetalt Otte polske bygningsarbejdere besatte i maj deres byggeplads på Kongelysvej 25 i Gentofte. Årsagen var, at de ikke havde fået løn i to måneder. Gennem Malernes fagforening Stor - københavn meddelte de deres arbejds - giver og bygherren, at de ikke ville forlade ejendommen, før de havde fået udbetalt den skyldige løn. Efter fire dages besættelse nåede arbejderne deres mål. Hjem til familien Ejeren af Kongelysvej 25, Tømrermester Steen Gulbech Clausen, overførte den skyldige løn kroner til Ma ler - nes fagforening Storkøbenhavn. De polske arbejdere ophævede efterfølgende besættelsen af Clausens ejendom, og Ma - lernes fagforening udbetalte de kroner til de polske arbejdere. De polske arbejdere og fagforeningen er tilfreds med den opnåede løsning, som indebar, at de polske arbejdere kunne tage hjem til deres familier med den løn, de var blevet lovet. Samtidig er det understreget, at bygherren under alle omstændigheder har et ansvar for, at det firma, han indgår aftale med, også betaler løn til sine ansatte. Malernes fagforening roser de polske arbejdere for, at de selv har været aktive, og at de stod sammen om deres krav:»uden aktionen, hvor arbejderne selv besatte bygepladsen, er det langt fra sikkert, at lønnen var blevet betalt«, siger fagforeningen.»denne sag viser, at når vi står sammen, giver det de bedste muligheder for at opnå det, vi vil. Vi håber, at alle polske arbejdere ser denne sag som et godt Når vi står sammen, giver det de bedste muligheder for at opnå det, vi vil eksempel på, hvor vigtigt det er, at man selv kæmper for sine rettigheder som arbejder. Og at man i denne kamp bruger den støtte, som man kan opnå gennem 4 maler nyt

5 ORGANISERING De otte polske arbejdere ses her sammen med Bo Rosschou og Robert Olejnik fra Byggefagenes Samvirke. fagforeningerne«, siger Malernes fagforening. Kamp mod dumping Sagen er ikke enestående som sådan. Malernes fagforening afdækker hele ti - den nye tilfælde af dumping, hvor bagmænd via dumpinglønninger udkonkurrerer de firmaer, der følger den danske model. De påfører malerfaget unfair konkurrence, og det betyder tab af arbejdspladser. Vi har stor succes med at gøre bygherrerne ansvarlige for tilstandene på deres arbejdspladser vi praktiserer så at sige det bygherreansvar, som den nuværende regering afstår fra at vedtage. maler nyt 5

6 ORGANISERING Hvad fremtiden kan bringe Rasmus Gunnarson fortalte kollegerne i region 3 om organisermodellen. Fremtidens udfordringer blev diskuteret på mødet, der var præget af stor debatlyst Københavns afdeling ved Rasmus Gun - narson var inviteret til region 3 i Jylland for at komme med et oplæg om organisering. Oplægget tog udganspunkt i organisermodellen, som er en målrettet måde til at skabe større fællesskaber på den enkelte arbejdsplads og i firmaerne, samt at give flere medlemmer. Der var valgte, ansatte samt bestyrelser fra afdeingerne Øst/Vest, Midtylland, Rasmus Gunnarson fortalte om organisermodellen og lagde op til debat på et møde med kolleger fra region 3. Frederikshavn samt Aalborg, der var samlet for at få en større indsigt i modellen og få en livlig og ærlig debat om de udfordringer, som Malerforbundet står overfor i fremtiden. Fokus på de lokale problemer Der var i oplægget lagt stor vægt på, at vi i fremtiden skal være endnu bedre til at opbygge fagforeningen i de enkelte firmaer med udgangspunkt i det, der er vigtigt for svende og lærlinge i det enkelte firma. Der er stor forskel på, hvad der trænger sig på af problemer og udfordringer i firmaerne, men fælles for dem alle er, at de i sidste ende kun kan løses af svendene og lærlingene selv, men med fagforeningen som sparringspartner og med organisationen i ryggen, hvis det skulle blive nødvendigt. Det kræver som udgangspunkt, at man er mere ude på pladserne og i boligblokkene mm. Som faglig, som organisator, men også som udsendt bestyrelsesmedlem. Dette faldt godt i tråd med de udmeldinger og ønsker, der kom fra deltagerne. Da man kom tilbage fra det indlagte gruppearbejde, var der mange gode bud på, hvad Malerforbundet burde tage sig af som kerneopgaver i fremtiden i erkendelse af, at man ikke kan det hele. Synlighed og organisering på arbejdspladsniveau, hvor der er et formål med at dyrke et firma i en periode. Bekæmpelse af social dumping ved brug af udenlandsk underbetalt arbejdskraft. Høj faglig service (dette gav anledning til en god debat om, hvad det er, men endte med en fælles forståelse for, at servicen ikke må blive passiviserende). Arbejdsmiljø. Stor fokus på lærlingene for at vise dem vigtigheden af at være i fællesskabet i Malernes fagforening. Stor debatlyst Dagen var præget af en supergod debat, og man kom ind til kernen i mange af de udfordringer, vi som fag og forbund står overfor. Debatten hang godt sammen med det bud på fremtiden, som København er kommet med i deres kongresforslag, som hedder»den røde tråd«. Forslaget er et bud på, hvordan vi går fremtiden i møde og tager fat på de store udfordringer, vi som fag og forbund står overfor i årene, der kommer. 6 maler nyt

7 ORGANISERING Malernes fagforening Storkøbenhavn stiller nedenstående forslag til Malerforbundets kongres Kongresforslag 2010 vedrørende organiseringsindsats Den røde tråd»den danske model«er under et massivt pres fra flere sider. Politiske ideologier, de»gule«fagforeninger, uorganiseret udenlandsk/dansk arbejdskraft, samt lykkeriddere med fupfirmaer er med til at underminere overenskomster, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. For at imødegå disse angreb er det tydeligvis nødvendigt på alle fronter at styrke og offensivt arbejde for at beskytte og fremme»den danske model«. I erkendelse af de udfordringer, som også Malerforbundet står overfor, er det nødvendigt at øge organiseringsindsatsen i hele organisationen, så der kan blive en styrket organiseringsgrad samt et øget aktivitetsniveau i malerfaget. For at skærpe indsatsen i forhold til nuværende og fremtidige udfordringer oprettes i Malerforbundet et afdelingssekretariat. Dette sekretariat skal bestå af: Organiseringskoordinator/Sekretær med det overordnede ansvar. Afdelingsorganisator Miljøsekretær 2 x studentermedhjælpere til kortlægning 6 organisatorer Hovedopgaver for Afdelingssekretariatet Har ansvaret for den overordnede organiseringsstrategi i samtlige afdelinger. Har ansvaret for, at fokus og aftaler holdes»at toget kører samme vej«. Opsamle og bearbejde de resultater, afdelinger og organisatorer opnår. Aktivt være en del af processen for at afdelingernes organisering udvikler sig positivt. Udarbejde aktivitetsplan i samarbejde med hver enkelt afdeling. Har ansvaret for, at afdelingerne, tovholderne og organisatorerne får den fornødne støtte, uddannelse og træning. Udarbejde strategier for at øge antallet af klubber, lærlingeklubber, TR, SR og kontaktpersoner. Afholde Skype-møder med organisatorerne en gang ugentligt. På disse møder bliver der afrapporteret om ugens arbejde, lavet planlægning af den kommende uge samt efterfølgende sparring. Udvikle arbejdet for at bekæmpe angreb på vores overenskomster, ar bejdsmiljø samt arbejdsvilkår. Støtte op ved tiltrædelsesoverenskomster, blokader og sympatikonflikter. Arbejde for udbredelse af ID-kort for, sammen med arbejdsgiverne, at synliggøre det organiserede malerfag. Fremme organisering i tæt samarbejde med alle relevante samarbejdsparter. Herunder andre forbund, arbejdsgiverorganisationer, det politiske system og presse. maler nyt 7

8 ORGANISERING Årets arbejdsmiljøsmædepris:»det forhåndenværende søm«2010 Under prisoverrækkelsen blev der hejst tons tung beton hen over hovederne på de tilstedeværende. (Foto fra TIB-9-Nyt). at arbejdstilsynet uddeler færre bøder. I 2006, før den ændrede lovgivning trådte i kraft, uddelte tilsynet selv 80 bøder. I 2008 var det tal faldet til blot fire bøder. Af Jimi Pedersen Næsten 10 år er gået med en borgerlig regering Venstre, Konservative samt de - res støtte parti Dansk Folkeparti. De har nu brugt 10 år på at forplumrer vores ar - bejdsmiljø. Det viser sig med alt tydelighed på pladsen»tivoli Congress Center«på Kalvebod Brygge i Kbh. Arpe og Kjeldsholm A/S er et klart eksempel på, hvordan arbejdsgiver kan skalte og valte med arbejdsmiljøet. 46 reaktioner har de fra Arbejdstilsynet. Dette blev godt illustreret ved overrækkelsen af smædeprisen (Det forhåndenværende søm), da der blev hejst tonstung beton hen over hovederne på forsamlingen. Dette er samtidig arbejdernes ad - gangsvej fra skurene til arbejdspladsen. Ansvar har vi alle Vi fagforeninger må komme ud af vores tårnerosesøvn og se virkeligheden i øjnene. Vi kan ikke regne med den lovgivende magt mere. Det viser de sidste 10 år med en dybt arbejdsgivervenlig regering. Arbejdstilsynet er næsten helt holdt op med at uddele bøder til virksomheder, der overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Det er sket siden arbejdsmiljøloven blev ændret i Ændringerne be - grænsede virksomhedernes ansvar for overtrædelser af arbejdsmiljøloven og medførte, at arbejdstilsynet og politiet skal kunne dokumentere, at et firmas ledelse ikke har levet op til sit ansvar, for at selskabet kan blive dømt. Lovændringen er ifølge beskæftigelsesministeriet en af forklaringerne på, Udeling af prisen Den 28. april er arbejdsmiljøets internationale dag. Denne dag mødes Aktionsgruppen Arbejdere Akademikeres (AAA) priskomite for at vælge modtageren af årets ar - bejdsmiljøsmædepris. AAA er en sammenslutning af flere hundrede medlemmer både kollektive klubber og fagforeninger og enkeltpersoner. I år faldt valget på Arpe og Kjeldsholm A/S, med byggepladsen»ti voli Congress Center«på Kalvebod Brygge i København. Nogle af vinderkriterierne var: Social dumpning. Amatøragtig arbejdsmiljøledelse. 46 reaktioner fra arbejdstilsynet. Brugen af uorganiserede udenlandske firmaer. Prisoverrækkelsen. Repræsentant for AAA Freddy Rid - derhaugen skulle overrække prisen, men byggeledelsen havde i en telefonsamtale givet udtryk for, at man ikke ville modtage prisen, samt at vi var nægtet adgang til pladsen. Freddy trodsede forbudet og gik til byggeledelsen, som brødebetynget mod tog prisen samt vedkendte sig deres ansvar, men det er jo hørt før. Imens Freddy afleverede prisen, viste arbejderne deres utilfredshed med forholdene på pladsen ved at dytte i tågehorn. Efter prisoverrækkelsen holdt Freddy Ridderhaugen en lille tale. Og så var det tilbage på arbejde. 8 maler nyt

9 Lærlingeklub dannet i Malernes fagforening ORGANISERING I maj måned var der stiftende generalforsamling i Malernes fagforening Stor kø ben havns lærlingeklub. Lea Momberg blev valgt som formand, Til bestyrelsen valgtes Jack Hanson, Mar tin Høg, Helle Krog og Pernille Joans son. Efterfølgende blev der holdt en rigtig god fest på Lygten sammen med rør- og blikkenslagernes lærlinge. Der var underholdning samt DJ som spillede. Fremtidige ideer, som lærlingeklubben vil arbejde med, er: Event på Rådhuspladsen Kurser i fagforeningen Weekendkursus Udflugt med fagforeningen Eventuelt få lavet en t-shirt med logo. SKP-lærlinge deltog i den store protest på Slotspladsen imod regeringens nedskæringer på blandt andet SKP-lønnen. Hvis du har nogle ideer til noget, som lærlingeklubben skal arbejde med eller vil du i øvrigt i kontakt med lærlingeklubben så skriv en sms på tlf Skriv også gerne dit navn så vil vi vende tilbage. Hilsen Lærlingeklubben Tillid styrker den danske model Projektsamarbejdet Information om det danske arbejdsmarkedet har gennem de sidste halvandet år gennemført 15 grundkurser for 235 polske og litauiske arbejdstagere og deres mestre. Over 80 procent af deltagerne har svaret ja til, at de gerne ville vide mere om den danske model. Det har givet anledning til, at projektsamarbejdet har udviklet overbygningskurser i det danske løn- og akkordsystem. Her får deltagerne viden i de praktiske aspekter, som at udfylde skur- og akkordbog, og i de bestemmelser, arbejdet udføres efter, jævnfør overenskomsten. Når vi i projektet oplever, at vidensdelingen om de organiserede arbejdsvilkår er så vigtig, er det fordi, det bidrager til at styrke de udenlandske kollegaers indsigt i den danske model og deres muligheder for at kræve arbejde på lige vilkår med deres danske kollegaer. På den måde Rasmus Gunnarson, næstformand i Maler - nes Fagforening i Storkøbenhavn har un - dervist på de første tre kurser, hvor han har indført de polske kollegaer i malerfagets akkordarbejde. erstattes eksklusion af inklusion, og der skabes en tillid, der er langt mere hensigtsmæssig for den danske model og for dens organisationer og medlemmer. maler nyt 9

10 ARBEJDSPLADSLISTE Nedenstående arbejdspladser er tilmeldt opmålingsafdelingen siden sidste nummer af maler nyt Firma Arbejdsplads Arbejdets art Byggeriets Malerfirma Orion,Københavnsvej 33, Hillerød Vedligeholdelse C.Møllmann & Co A/S Øster Voldgade 8. Geocenter Universitet Ombygning E.Phil & Søn v/jens Rytgaard Følfodvej 118 Amager, Vuggestue Udv. Arbejde E.Pihl & Søn A/S Slotsgade 63, Hillerød Nybyg Folmer Hansen Gentofte Hospital opg. 13, Gentofte Ombygning H.Friedmann & Søn A/s Segelckesvej 6 Udv.Facadepartier Hans Larsen Abildager 23, Brøndby Ombygning Hans Larsen Ørnegårdsvej gentofte Ombygning Holger Christensen & søn a/s Skælskør sognegård Nybyg Holger Christensen & søn a/s Batterivej 7 Korsør. Ombygn.lejlighed Holger Christensen & søn a/s Ullsvej Køge Netto storlager Tilbygning Holger Christensen & søn a/s FOA.Japansvej 2 Slagelse Udvendigt Holger Christensen & søn a/s industrivej 16 Slagelse Vedligeholdelse Holger Christensen & søn a/s Sdr. Stationsvej 1 Musikhuset Slagelse Vedligeholdelse Kurt Hansen A/S Flintholm Alle Nybyg Kurt Hansen A/S Colbjørnsensgade Hotel Ombygning Kurt Hansen A/S smakkedalen 4. 1 sal Ombygning Kurt Hansen A/S Vigerslevvej Udv.Facadepartier Malerselskabet SBM A/S Hermodsgård,Sigurdsgade/ Trappeopgange Hermodsgade/Haraldsgade Malerselskabet SBM A/S Prinsesse Maries Allé Frederiksberg Udv.Facadepartier Petersen & Andersen A/S Måløv Park, Novo Nybygning Petersen & Andersen A/S Hellerupvej 4, Hellerup Udv. facade Robert Rasmussen A/S. Industriparken 21, Ballerup Nybygning Robert Rasmussen A/S. Troldnøddegården 1-43 Albertslund Udvendigt Robert Rasmussen A/S. Havneg.41& Cort Adlersg.12 Kbh. Veligeholdelse Seehusen A/S TiTanparken. Titangade m.m Udv. facadepartier Steen Nielsen A/S af 1938 Borgergade 20 Kbh. Hovedtrappe Vinkler ApS Frødings Alle 1, Søborg Skole Ombygning Problemer af faglig eller sikkerhedsmæssig karakter på arbejdspladsen? Husk: Vi er ikke længere væk end telefonen maler nyt

11 Malernes Understøttelsesforening hvad er det? Malernes Understøttelsesforening blev stiftet ved en kongelig bevilling tilbage i 1854, men den lever i bedste velgående Malernes Understøttelsesforening blev stiftet den 19. april Frem til den 1. januar 1992 var foreningens navn Ma - lernes Understøttelsesfond. Foreningen formue et startet på mange store og små legater fra malermestre, malersvende og foreninger med tilknytning til faget. Her kan bl.a. nævnes Malersangforeningen i 1878, Malersvend Jørgen Koch i 1879, Farvehandler A. Stelling i 1879, Hof-Dekorationsmalerne Nielsen & Hansen, C. Møllmanns og hustrus legat 1920, Københavns Ma ler - laugs gave i 1939 og Malerforbundets 50 års jubilæumslegat i Og mange mange flere. Herudover har fonden haft ejendomme i Nørregade og Vølundgade. Ejen dom - mene er solgt, og indtægten er indgået i foreningens formue. En formue som i dag beløber sig til mere end 3,8 millioner kroner. Julelegater Hver år ved juletid uddeler foreningen legater til medlemmer af foreningen, som findes berettiget til at modtage legatet. I 2009 var legatet på 2000 kroner, som blev uddelt til 51 legatmodtagere. For at være berettiget til at modtage legatet, skal man være medlem af foreningen i 10 år, og modtage almindelig folkepension. Har man først fået bevilget legatet, vil man få det livet ud og legatet vil automatisk overgå til ens enke. Betingelserne er kun, at ens økonomi ikke er væsentligt ændret. Foreningen afholder hvert år i maj en generalforsamling, som er ret populær hos mange af foreningens medlemmer. Hvem kan blive medlem? Alle malersvende med svendeprøve eller som med anden gyldigt bevis kan dokumentere at have lært malerhåndværket. Alle malermestre, malersvende og konduktører ved malerfaget. Man kan blive medlem ved henvendelse til kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen. Det årlige kontingent 110 kroner. Bestyrelsen for Malernes Under støt tel - sesforening består af tre repræsentanter fra Malerlauget, tre repræsentanter fra Malernes fagforening og en repræsentant, som kan betragtes som neutral i forhold til de to foreninger. Kontaktoplysninger Foreningens adresse er Malernes Un der - støttelsesforening, Lygten 10, 2400 Kø - benhavn NV. Mail: Foreningens kasserer: John Christof fersen Grønneled Albertslund Tlf Arbejdsløshedsstatistik Foreningen blev stiftet ved en kongelig be - villing fra Christian den niende i Bestyrelsen Formand: Malermester Jør gen Rübner Holm Næstformand: Malersvend John Fogelberg Sekretær: Malermester i kooperationen Jørgen Nielsen : Malersvend John Christoffersen Bestyrelsesmedlemmer: Malersvend Elmer Hørning Malermester Flemming Munck Malermester Hans Egede maler nyt 11

12 Afdelingen gratulerer Seniorklubben Besøg på Oticon 70 år Lis Jørgensen Flemming David Hansen Ole Rostrup Hans Anton Stich John Arnø Freddy Larsen Flemming Christiansen Jørgen Søgaard-Hansen Arne K Munch Sørensen Bjarne Trude Christensen Bent Jørgensen Henning M. Mogensen Albert Pedersen Jørgen Christian Pedersen Mogens Rørvig Sørensen 75 år Jens Kurt Rasmussen Ove Hansen Jørgen Willy Jørgensen Hardy Robert B. Jensen Jørn Bulskov Bent Tage Sklander Kaj Erik Christiansen Kaj Erik Unold Jørgen Bent Berg Frank Jørgensen Tage V. A. Frederiksen Flemming Johan Selbach Jørgen Vilhelm Jørgensen Poul Pedersen 80 år Villy Thomas Nielsen Ole Villy Hansen Jens Poul Mortensen Viggo Vilhelm Kjeldsen Bent Lerche 85 år Fini Ib Volmer Hansen Meinhard S. Lamhauge Knud V. A. Rasmussen Jørgen Oscar Wiese 90 år Karl Jørgen Sellau Ole Andreas Bigang Hans Otto Rogert 95år Ejnar Jensen Den 12. april havde seniorklubben en velbesøgt rundvisning på Oticon. Virksomheden er en af de førende, når talen er om moderne høreapparater. Vi fik en god og grundig orientering om, hvordan de nye høreapparater virker, og en gennemgang af virksomheden, der på mange områder er utraditionel, men bestemt velfungerende og seværdig. For at give de medlemmer, der ikke kom med denne gang, mulighed for også at få oplevelsen, har vi aftalt et nyt besøg i starten af Møde om satspulje og folkepension LO faglige seniorer i Storkøbenhavn havde fredag den 26. marts 2010 et velbesøgt møde. De tre arbejderpartier, Sociald emo kra - tiet, SF og Enhedslisten havde hver et indlæg om satspuljen og om, hvordan de vil rette op på folkepensionen. Vi fik også en orientering om landsorganisationens politik og strategi. Dagen sluttede med fællessang og underholdning. HUSK HUSK HUSK Sæt X i kalenderen: 1. oktober 2010 kl FN s internationale ældredag på Christiansborg Slotsplads Nej til nedskæring af hospitaler/sundhedsvæsenet Og fuld regulering af pensionen. Konferencier_ Hardy Hansen, Talere: Nick Hækkerup, Socialdemokratiet Ole Sohn, SF Frank Aaen, Enhedslisten Malernes seniorudvalg 12 maler nyt

13 50 års medlemskab af fagforeningen Fagforeningens årlige skovtur for seniorer gik på en dejlig dag til Ravelinen på Christianshavn. 175 seniorer deltog. Det var en stor dag, hvor vi var så hel - dige at kunne fejre 20 af vores medlemmer, der skulle hædres med Forbundets guldnål for deres 50 års medlemskab af fagforeningen. De 20 medlemmer vi kunne fejre på dagen var: Jørgen Lux, Flemming H. G. Kristensen, Henrik R. Jørgensen, Jes Søn - nesen, Mogens A. Larsen, John Christof - fersen, Jørgen Søgaard-Hansen, Mogens Hagemann, Tage Kvistlund, Jørgen Bach, Preben Baltzersen, Leif Halling, Ole Ber - tran Nielsen, Bjarne Frederiksen, Hans Anton Stich, Per Vogel, Per Møller Ras - mussen, Ole Nielsen, Povl Eigel Nielsen og Eigil K Andersen, Fagforeningen ønsker et stort tillykke. Jubilarerne foran Restaurant Ravelinen, hvor fagforeningens årlige skovtur blev holdt. Har du/i lyst til at løbe med i motionsløbet DHL Stafetten i Fælledparken? Så kom og løb med os! Hvis I/du har lyst, så kom og tilbring nogle hyggelige timer sammen med kolleger? I/du kan tilmelde dig/jer motionsløbet DHL Stafetten, der foregår torsdag den 2. september kl. 18:00 i Fælledparken. Udfyld blot tilmeldingsblanketten herunder og send den til fagforeningen. Malernes fagforening stiller med så mange hold, som der er tilslutning til. Vi har vores eget telt i Fælledparken og stiller op med egne trøjer og ekstra forplejning. Det bliver igen i år i samarbejde med de andre byggefag i Byggefagenes Samvirke Du/I deltager i hold med 5, der hver skal løbe 5 km. Deltagelse i DHL Stafetten koster kun kr. 75,00 Heri er indeholdt betaling for forplejning + t- shirt. Malernes fagforening deltagere ved sidste års DHL Stafet. Jeg vil gerne deltage i DHL Stafetten torsdag den 2. september 2010 i Fælledparken Navn: Fødelsdato Kuponen indsendes til Malernes fagforening Storkøbenhavn, Lygten 10, 2400 København NV eller afleveres i fagforeningen senest den 19. august 2010 maler nyt 13

14 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Arne Valling Rasmussen A/S Andreas Valdemar Hage Dron. Dagmars Allé Valby Artex Byggeentreprise A/S Mads Jensen Vedskøllevej Køge Casper Månsson Taastrup Vænge 47,2, Taastrup / Monika Severinsen Elmevej 21, 4681 Herfølge / Atega Farveforsyning Henrik Brinckmann Fosdal Blokland 74, st tv 2620 Albertslund Bech & Koch Brian Carl Øllegaard Stenløsebo 7, 3660 Stenløse Allan Christensen Thomas Kingosvej Ringsted Bendt Barsdal ApS Michael Thomas Wenzel Bygaden Værløse Bjørn Forsberg Katrinedalsvej 43,st, Vanløse Carsten Alwin Wenzel Højnæsvej Rødovre / Brdr. Steinfath A/S Villy Boas Børkop Stærevej 60,1 tv 2400 København NV Flemming Søderberg Valby Kirkevej Valby Preben Nørlund Andersen Søndre Kildetoften Solrød Strand / Bühring & Johansen ApS Steen Skovbæk Johansen Ensianvej 3, 4000 Roskilde C. Møllmann & Co A/S Bent Avnsø Astersvej 3, 3310 Ølsted Karina Mona Helsengren Valhøjs Alle 86 B,st tv 2610 Rødovre Allan Steen Madsen Hesseløgade 31,1 tv 2100 København Ø C. S. Service Aps Marius Krog Petersen Alleen 129,st th, 2770 Kastrup / Dan Wiche A/S Kimie Kaas Christensen E. Pihl & Søn A/S Jørgen Hedemann Gulbrandsen Læsøvej 5, 4600 Køge Arno Eigil Jensen Hejrebanken 48, 4681 Herfølge / Martin Michael Nielsen Nordlindsväg 96 C S Malmø 0 Sverige Folmer Hansen A/S Majbritt Klink Dalgaard Hansstedvej 10,st th, 2500 Valby Geert Hansen og Co ApS Recep Aytekin Vildtbaneparken Ishøj Jørn Preben Barnekov Johansen Rosenåen 5, 2600 Glostrup Carsten Henrik Gaardsted Gammel Køge Landevej Hvidovre Georg Preisler ApS Uffe Falk Petersen Egernvænget Kokkedal Heini Sandner Møllemoseparken Allerød Gert Jensen Aps Bent Bertram Nyvej 35,1 tv., 2750 Ballerup Gilleleje Malerentreprise ApS Tommy Jensen Jensløvs Tværvej 12,st th 2920 Charlottenlund / H. Friedmann & Søn A/S Peter Friis Nielsen Aksel Møllers Have 24,6 tv 2000 Frederiksberg Morten Brynald Listedvej 24,1 tv 2770 Kastrup Harald Jørgensen A/S Flemming Beck Jørgensen Poppel Alle 44, 2650 Hvidovre Gitte Lisbeth Diemar Mølle Allé 19,3 th., 2500 Valby Claus Stannius Karetmagerporten Hvidovre / Henrik Munck Aps Sonny Brian Hansen Lucernevænget 5, 4690 Haslev Holger E. Jensen A/S Knud Emil Larsen Højvangsvej 25, 4000 Roskilde / Svend Erik Peitzsch Dalvænget 11, 2750 Ballerup / J. P. Olsen & Søn ApS Rene Hofmann Pedersen Vildtbaneparken Ishøj / Jens E Kraft Kristensen Hornsherredvej Kirke Hyllinge / J.P. Hoverby A/S Kamilla Krusborg Larsen Odensegade 13, 1 tv 2100 København Ø Allan Tang Jensen Jan Jakobsen ApS Arne Bent Pedersen Brønshøjvej 72 F 2700 Brønshøj Jens Hansen & Søn ApS Lars Mathiassen Lundtoftegade 117,4 th 2200 København N / Jens Peter Hansen Rytterkær 45, 2765 Smørum / Kristina Svenning Mølgaard Toftevej 9, 2630 Taastrup Jørgen Holm A/S Michael Broch Ærtebjergvej 83, 2650 Hvidovre Klaus Christoffersen A/S Niels Hansen Kløvervej 8,2 th, 4600 Køge / Karen Folmer Østergaard Gunløgsgade 16,5 th 2300 København S Kurt Hansen A/S Jon Panduro Petersen Nyvej 45,1 tv., 2750 Ballerup Jesper Ib Larsen Skellet 9,1 th., 2600 Glostrup Michael Rosendahl Larsen Fiskerhusene Albertslund / Løvens Kemiske Fabrik Torben Steen Adamsen Hyrdeengen Vallensbæk / Malerfirma J. Haunstoft ApS Linda Margrethe Assingbo Nyvej 10, 2620 Albertslund Malerfirmaet Eskildsen A/S Erik Fritz Riise Frederiksdalsvej 47,3 tv 2830 Virum Peter Lidegaard Jægergangen 19, 2880 Bagsværd maler nyt

15 Klubformænd, kasserere og sikkerhedsrepræsentanter i København Malermestergruppen af 1983 ApS Finn Hansson Nørrebrogade 202,2 tv 2200 København N Nielsen & Kromann A/S Jimi Pedersen Bellahøjvej 112, Vanløse / Nybo Malerfirma ApS Anders Tange Jessen Sortemosevej Herlev / Ole V. Hansen ApS Martin Dreymann Hindustanvej København S Matias Eloy Casanas Ree Testrup Alle Kastrup Per Hardi ApS Ole Tokehøj Nordvanggårdsvej 6,2, Birkerød Mikael Jørgen Søfeldt Fruebjergvej 4,St Tv 2100 København Ø Lars Dyrby Frederikssundsvej 233, 1 Tv Brønshøj Peter Maler Aps Mie Grove Jensen Humlebækgade 28,2 th 2200 København N Klaus Jørgen Kristensen Frederikssundsvej 61,2 tv 2400 København NV / Jakob Hartmund Rolandsen Petersen & Andersen A/S / Bjarne Petersen Birkedommervej 13,st th 2400 København NV Frederik Romme Larsen Grønnehøj 17, 2 th 2720 Vanløse / Rema Aps Tommy Absalon Kragh-Kofod Karise Alle Hvidovre / Robert Rasmussen A/S Jesper Brønsbjerg Hyacintgartan Malmø Sverige / Jesper Carl Tulpangatan 8, Malmø Sverige Roel Jensen A/S Flemming Peder Christensen Søndervangs Allé Valby / Erling Friis Ungarnsgade 30,4 tv 2300 København S / S.B.M. A/S Jørgen Rasmus Pedersen Kløverprisvej Hvidovre Haris Klipo Dansögatan 10, Malmö Sverige Henrik Romsdal Præstemarksvej Kastrup Sander & Dam A/S Lars Peter Hansen Budstikken Taastrup SAS Poul Annard Stenzel Avnbøl Alle Kastrup / Seehusen A/S Fritz Werner Schmidt Vegas Alle 8, 2770 Kastrup Flemming Breining Blokland 16,1 th 2620 Albertslund Steen Nielsen af 1938 A/S Finn Lehmann Møller Jyllandsvej 10,st mf 2000 Frederiksberg / Kitt Møller Christia Holm Gersagerparken 117,5 tv 2670 Greve / Th. Jensen & Søn A/S Henrik Broe Granskoven 139, 2600 Glostrup / Jørgen Brandt Müller Røjlehaven 25, 2630 Taastrup Claus Nielsen Hegnet 27,2 th., 2600 Glostrup Tommy Eriksen ApS Denis Jakobsen Mollerupvej 9, 2610 Rødovre Torben Madsen A/S Bjarne Larsen Urtehaven 42, 2500 Valby Jesper Faber Alberts Specht Rådmand Billes Vej Rødovre V.S. Larsen A/S Thomas Gottlieb Bennetzen Ved Egedam 19,st, Hillerød Karl Viggo Hansen Tårnbjerggårdsvej Lejre Michael Bo Vejlgaard Uglevej 9,4 tv 2400 København NV / Vinkler ApS Per Hesselholdt Tornekrogen 27, 3500 Værløse John Nordbo Marbæk Park Ballerup Søren Jespersen Skyttehusene Albertslund / Aage Møller & Søn Aps Nicolai Hjorth Sjællandsgade 27,1 th 2200 København N Søren Kastrup Petersen Egevangshusene Taastrup Thomas Kofod Oldenborggade 2,1 th 2300 København S / Rettelser/tilføjelser til tillids mands - listen skal indsendes skriftligt maler nyt 15

16 ID NR: WANTED NEEDENSTÅENDE FIRMA EFTERLYSES I KAMPEN FOR LIGE VILKÅR: AAJ ENTREPRISE APS RING TIL DIN FAGFORENING, HVIS DU MØDER DET DUSØR: LIGE VILKÅR DETTE FIRMA ØNSKER IKKE AT INDGÅ OVERENSKOMST MED MALERNES FAGFORENING STORKØBENHAVN 16 maler nyt

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11

maler nyt Veto lammer dansk model Nu 500 ID- kort i malerfaget Den danske model stedt til hvile April 2010 nr. 2 Læs side 11 maler nyt April 2010 nr. 2 Veto lammer dansk model Dansk Industri har håndhævet et veto imod, at der indføres et værn i danske overenskomster imod løndumpning fra øst-firmaer. Dansk Industris veto har

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017

Faste banetimer i ØTK-hallen Vinter 2016 / 2017 Faste timer i -hallen MANDAG 9.00-9.30 10.30 1100 Svend Jensen 11.00 1130 Arne Bode 11.30 1200 Ivan Olsen Ole Olsen Peter Rasmussen 17.00-17.30 17.30-18.00 19.30-20.00 Gert Plenge Michael Sørensen Thomas

Læs mere

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup

Nr Spillere i Centerturneringen / Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Nr Spillere i Centerturneringen - 2016/2017 17-05-2016 Side 1 af 4 5. Nr Navn Center Hold Gældende Personlig snit Distance K. 1. Niels Vigsø Glostrup Aktivitetscenter 28,06 8 2. Aage Larsen Glostrup Aktivitetscenter

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Åben Stævne 2017

RESULTATLISTE DGI Åben Stævne 2017 RESULTATLISTE DGI Åben Stævne 2017 DDS SP v.3.16.4.1 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 105095 Frederik Christensen 17-033 Svinninge Skytteforening 200/13 199/07 399/20 G 2 121512 Laurits Mandrup 23-006 Næstved

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d

Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d Skydetider Kredsskydning i Køge-Herfølge d.21-05-2017. TID: KLUB: NAVN: KLASSE: 900 VELKOMMEN - KONTROL AF DUER. 930 D.J. Køge - Herfølge Jagtforening Veteran Hold Robert Hansen Veteran D.J. Køge - Herfølge

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Midt- & Vestsjælland Åben stævne 2016

RESULTATLISTE DGI Midt- & Vestsjælland Åben stævne 2016 22-05-2016 16:13:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Midt- & Vestsjælland Åben stævne 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 110952 Nikoline Storm 17-373 Ballerup Skf. 199/13 200/09 399/22 2 119757 Annika

Læs mere

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d.

maler nyt Ny klub på pladsbesøg Beskyt dit fag og din overenskomst Oktober 2010 nr. 4 HUSK! Fagforeningens generalforsamling ons. d. maler nyt Oktober 2010 nr. 4 Beskyt dit fag og din overenskomst Malerfaget og andre håndværksfag er forts under hårdt pres. Arbejdsløsheden og en unfair konkurrence på byggepladserne fra uorganiseret udenlandsk

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016

RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 RESULTATLISTE Hvalsø 50 m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 110303 Markus Bech 17-009 Ringsted Skf. 200/14 200/14 400/28 G 2 90829 Jonas Olsen 17-037 Tuse Skf. 199/12 200/10 399/22 S 3 114552 Gorm

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk

Tore Hulgaard TDer, Freddy Johansen, Kaj Jensen Arrangør: Rold Skov Skiklub, Aalborg Skiklub, Holte Skiklub www,dmlangrend,dk D06 (0-6 år), 700 m 1 119 Frida Møller Bobach Rold Skov 04:06,7 1 04:06,7 2 117 Lea Rye Madsen Rold Skov Skiklub 04:07,7 1 04:07,7 D10 (7-10 år), 700 m 1 121 Andrea Ebert Svenningsen Rold Skov skiklub

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Deltagerliste Hold Nr.

Deltagerliste Hold Nr. Deltagerliste Hold Nr. Navn Klub 1 Jette Møller - Johannes Christensen Høng 2 Finn R. Jensen - Ole Jensen Trolden / Næstelsø-Brandelev 3 Jørgen Bo Wind - Kanren Margrethe Sjølander 4 Nina Larsen - Jørgen

Læs mere

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område.

Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. PostnummeBy Leveringsdag - Leveringsfrekvens 800 Høje Taastrup Porcani leverer dagligt i dit område. 900 København C Porcani leverer dagligt i dit område. 1000 København K Porcani leverer dagligt i dit

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Arne Bruhns. Arne Bruhns og Klaus Liltorp Arne Bruhns og Klaus Liltorp. Camila Nana. Camila Nana Ditte. Martin L Ditte. Brian Catharina.

Arne Bruhns. Arne Bruhns og Klaus Liltorp Arne Bruhns og Klaus Liltorp. Camila Nana. Camila Nana Ditte. Martin L Ditte. Brian Catharina. SuperBrugsen Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre 11-Dec 12-Dec 13-Dec 14-Dec 15-Dec 16-Dec 17-Dec 18-Dec 19-Dec 20-Dec 21-Dec 22-Dec 23-Dec 24-Dec 09-10 10-11 11-12 og og Danny Rene

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere