Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK LEK LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1540-5 231836 LEK LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbog 8, 12, 16 Luft-/vandvarmepumpe IHB DK

2

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation 2 Levering og håndtering Transport og opbevaring Opstilling Medfølgende komponenter Afmontering af dæksel Afmontering af frontplade Afmontering af sideplade 3 Varmepumpens konstruktion Generelt El-tilslutning 4 Rørtilslutninger Generelt Rørtilkobling centralvarmesiden Sammenkoblingsmulighed 5 El-tilslutninger Generelt Tilslutninger Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet Kompressorvarmer Opstart og kontrol Efterjustering, varmebærerside Justering, indfyringsmængde 7 Styring 8 Afvigelse af ønsket temperatur Fejlsøgning 9 Alarmliste 10 Tilbehør 11 Tekniske oplysninger Mål- og opsætningskoordinater Lydtryksniveauer Tekniske specifikationer Energimærkning El-diagram Oversættelsestabel Igangsætning og justering 30 Indeks 65 Forberedelser 30 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. NIBE Symboler Serienummer Serienummeret på F2040 finder du nede på siden af foden. F DATA Serienummer F BEMÆRK Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. DATA TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning CE-mærkningen betyder, at NIBE viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. Serienummer 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 F DATA Serienummer HUSK! Opgiv altid produktets serienummer, når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Danmark Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et af fabrikanten godkendt servicefirma. Et hvert indgreb i kølemiddelsystemet kun må foretages af en montør, der som minimum har erhvervet certifikat II, af fabrikantens egne montører eller et af fabrikanten godkendt servicefirma. Firmaet skal være registreret/godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). Kapitel 1 Vigtig information 3

6 Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget underkastes en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person, som har kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato System gennemskyllet System udluftet Snavsfilter Stop- og aftapningsventil Indfyringsmængde indstillet Sikringer til ejendom Sikkerhedsafbryder Kommunikationskabel tilsluttet F2040 adresseret (kun ved kaskadeforbindelse) Andet 4 Kapitel 1 Vigtig information

7 Kontaktoplysninger AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: (52) Fax: (52) Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Kontakt NIBE Sverige for lande, som ikke nævnes i denne liste, eller se for yderligere oplysninger. Kapitel 1 Vigtig information 5

8 2 Levering og håndtering Transport og opbevaring F2040 skal transporteres og opbevares opretstående. Opstilling Placer F2040 udendørs på et fast, vandret underlag som kan holde til dens vægt, helst betonfundament. Hvis der benyttes betonsøjler, skal disse hvile på faskine eller småsten. Betonfundamentet eller betonsøjlerne skal placeres således, at fordamperens underkant er i niveau med den gennemsnitlige lokale snedybde, dog mindst 300 mm. F2040 bør ikke installeres op ad lydfølsomme vægge, f.eks. op til et soveværelse. Sørg for, at opstillingen ikke medfører gener for naboerne. F2040 må ikke anbringes, så udeluften recirkuleres. Dette medfører en lavere effekt og ringere virkningsgrad. Fordamperen skal eventuelt beskyttes mod direkte vind/blæst, da dette påvirker afrimningsfunktionen negativt. Placer F2040 beskyttet mod vind/blæst mod fordamperen. Der kan forekomme store mængder kondensvand og smeltevand ved afrimning. Kondensvand skal ledes ned i en brønd til regn- og smeltevand eller lignende (se side 7). Vær opmærksom, så varmepumpen ikke ridses under installationen. Hvis der er risiko for sneskred fra taget, skal der monteres et beskyttende tag eller lignende over varmepumpe, rør og kabler. Min. 300 min. mm300 mm Cirka 1 m Cirka 1 m Placer ikke F2040 direkte på græsplænen eller et andet underlag, der ikke er fast. 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 Kondensvandsafløb Kondensvandsopsamler Kondensvandsopsamleren benyttes til at opsamle og bortlede det meste af kondensvandet fra varmepumpen. Anbefalede alternativer Stenkiste BEMÆRK Det er vigtigt for varmepumpens funktion, at afledning af kondensvandet fungerer, samt at kondensvandrørets udmunding er placeret således, at huset ikke kan tage skade. BEMÆRK Rør med varmekabler til dræning af kondensvandsopsamler medfølger ikke. Frostfritt Frostfri djup dybde BEMÆRK For at sikre funktionen bør tilbehøret KVR 10 benyttes. BEMÆRK El-installation og trækning af ledninger skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. BEMÆRK Selvregulerende varmekabel må ikke tilsluttes. Hvis huset har kælder, skal stenkisten placeres på en sådan måde, at kondensvandet ikke påvirker huset. Ellers kan stenkisten placeres lige under varmepumpen. Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde. Afløb indendørs HUSK! Hvis et af de anbefalede alternativer ikke benyttes, skal der sørges for god bortledning af kondensvand. Kondensvandet (op til 50 liter/døgn), som opsamles i beholderen skal ledes via et rør til et passende afløb, hvor den kortest mulige strækning udendørs anbefales. Den del af røret, der ikke ligger frostfrit, skal være opvarmet af et varmekabel for at forhindre tilfrysning. Læg røret med fald fra F2040. Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde eller alternativt indendørs (med forbehold for lokale bestemmelser og regler). Benyt vandlås ved installationer, hvor der kan forekomme luftcirkulation i kondensvandrøret. Isoleringen skal slutte tæt mod undersiden af kondensvandsopsamleren. Varmekabel, styring Strømforsyning til varmekablet sker, når følgende vilkår er opfyldt: 1. Driftsindstilling "Varme" eller "Varmtvand" er aktiveret. 2. Kompressoren har været i drift i mindst 30 minutter efter den seneste start. 3. Den omgivende temperatur er lavere end 1 C. Vandlås Kondensvandet ledes til afløb indendørs (med forbehold for lokale bestemmelser og regler). Læg røret med fald fra F2040. Kondensvandrøret skal have en vandlås for at forhindre luftcirkulation i røret. Kapitel 2 Levering og håndtering 7

10 Nedløbsrørafløb Frostfritt Frostfri dybde djup Vandlås Ställbar Kondensvandrørets udløb skal ligge i frostfri dybde. Læg røret med fald fra F2040. Kondensvandrøret skal have en vandlås for at forhindre luftcirkulation i røret. Installationsområdet Afstanden mellem F2040 og husvæg skal være mindst 150 mm. Frit område over F2040 skal være mindst en meter Ø40* Frit Fritt område 150 mm utrymme bagved bakom 150 mm 400 mm 600 mm 400 mm 600mm Minimalt fritt utrymme Min. frit område Frit område foran 3000 mm Fritt utrymme framför 3000 mm Minimalt fritt utrymme Min. frit område Medfølgende komponenter 2 flexrør (R25) med 4 pakninger Snavsfilter R25 (HQ1). 8 Kapitel 2 Levering og håndtering

11 Afmontering af dæksel F F F Afmontering af frontplade F Kapitel 2 Levering og håndtering 9

12 F Afmontering af sideplade F F F DATA 10 Kapitel 2 Levering og håndtering

13 3 Varmepumpens konstruktion Generelt F PWB2 BT14 Tho-D PWB3 PWB1 F TB QN2 20S AA23 BT12 EP1 BP1 63H1 X1 GQ1 FM01 BP2 BP4 LPT EP2 BT17 Tho-S BT3 QN3 SM1 BT15 HS1 QM35 QM36 DH EB11 PF3 GQ10 QN1 EB10 UB3 CM SM2 CH BT28 Tho-A UB1 UB2 XL1 W1 DATA XL2 DATA BT16 PF3 PF1 Tho-R1 Tho-R2 UB3 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 11

14 F PWB3 PWB1 PWB2 TB EP1 AA23 X1 GQ1 FM01 BP1 63H1 QN2 20S BT12 BT14 Tho-D QN3 SM1 BP4 BT17 Tho-S BT3 BT15 EB11 DH GQ10 QM35 QM36 CM EB10 BP2 CH LPT HS1 QN1 EP2 PF3 UB3 SM2 BT28 Tho-A UB1 UB2 DATA DATA XL1 W1 XL2 PF3 PF1 BT16 Tho-R1 Tho-R2 UB3 12 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

15 F F PWB2 PWB3 TB PWB1 EP1 GQ1 FM01 QN2 BP1 20S 63H1 QM35 QM36 AA23 BT17 QN3 Tho-S SM1 GQ2 FM02 X1 BT12 BP4 QN1 SM2 DH EB11 BT3 BT15 EP2 PF3 UB3 BP2 LPT BT14 Tho-D GQ10 CM EB10 CH HS1 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 13

16 BT28 Tho-A UB1 DATA UB2 XL1 DATA W1 XL2 BT16 PF3 PF1 Tho-R1 Tho-R2 UB3 14 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

17 Komponentliste F2040-8, -12, -16 Rørtilslutninger QM35 Serviceventil, væskeside QM36 Serviceventil, gasside XL1 Tilslutning, varmebærer ud fra F2040, G1" (Ø28 mm) XL2 Tilslutning, varmebærer ind til F2040, G1" (Ø28 mm) Føler osv. BP1 (63H1) Højtrykspressostat BT3 Temperaturføler, varmebærer returløb BT12 Temperaturføler, kondensator fremløb BT14 (Tho- Temperaturføler, varmgas D) BT15 Temperaturføler, væskeledning BT16 (Tho- Temperaturføler 1, fordamper R1) BT17 (Tho- Temperaturfølere, sugegas S) BT28 (Tho- Temperaturføler, omgivelse A) BP2 (LPT) Lavtryksføler BP4 Højtryksføler Tho-R2 Temperaturføler 2, fordamper QN1 (SM2) Ekspansionsventil, varme EP1 Fordamper (luftspole, kobberrør med aluminiumsflange) EP2 Kondensator (ACH 30, kobber/rustfrit stål) HS1 Tørfilter Andet PF1 PF3 UB1 UB2 UB3 W1 Typeskilt Serienummer Kabelgennnemføring, indkommende strømforsyning Kabelgennemføring, kommunikation Kabelgennemføring, varmekabel (EB14) Kabel, indgående strømforsyning Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Betegnelser i parentes i henhold til leverandørens standard. Elektriske komponenter AA23 Kommunikationskort AA23-F3 Sikring for eksternt varmekabel (250 ma), maks. 45 W. AA23-S3 DIP-switch, adressering af udedel AA23-X1 Klemme, KVR AA23-X4 Klemme, kommunikation fra indendørsmodul AA23- Kommunikation mod TB X100 EB10 (CH) Kompressorvarmer EB11 (DH) Drypskålsvarmer F Hovedsikring, kompressorenhed GQ1 Ventilator (FM01) GQ2 Ventilator (FM02) PWB1 Kontrolkort PWB2 Inverterkort PWB3 Filterkort TB Klemme, indgående strømforsyning og kommunikation mod kort AA23 Kølekomponenter QN2 (20S) 4-vejsventil GQ10 (CM) Kompressor QN3 (SM1) Ekspansionsventil, køling Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 15

18 El-tilslutning F Elektriske komponenter AA23 Kommunikationskort AA23-X100 AA23 AA23-F3 Sikring for eksternt varmekabel (250 ma), maks. 45 W. AA23-S3 AA23-S3 AA23-X1 DIP-switch, adressering af udedel Klemme, KVR AA23-X4 AA23-X4 Klemme, kommunikation fra indendørsmodul AA23- X100 Kommunikation mod TB EB10 (CH) EB11 (DH) F Kompressorvarmer Drypskålsvarmer Hovedsikring, kompressorenhed AA23-F3 AA23-X1 GQ1 (FM01) Ventilator GQ2 (FM02) Ventilator PWB1 Kontrolkort PWB2 Inverterkort PWB3 Filterkort TB Klemme, indgående strømforsyning og kommunikation mod kort AA23 Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Betegnelser i parentes i henhold til leverandørens standard. PWB2 PWB1 PWB3 TB 16 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

19 Främre el F PWB3 PWB1 EB11 DH F LE TB GQ1 FM01 Bakre el Diodemodul AF-modul Bakre el EB10 CH AA23-X100 AA23 AA23-S3 AA23-X4 AA23-F3 AA23-X1 Reaktor Kondensator PWB2 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 17

20 Främre el F F PWB3 TB Bakre el PWB1 EB11 DH EB10 CH GQ1 FM01 GQ2 FM02 Bakre el Diodemodul PWB2 AF-modul AA23-X100 AA23 AA23-S3 AA23-X1 Reaktor Kondensator PWB2 AA23-X4 AA23-F3 18 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

21 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. F2040 arbejder op til en returtemperatur på ca. 55 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på ca. 58 C. F2040 er ikke udstyret med spærreventiler på vandsiden, men sådanne skal monteres for at lette evt. fremtidig service. Returtemperaturen begrænses af returløbsføleren. Vandmængder Ved sammenkobling med F2040 anbefales frit flow i klimaanlægget for korrekt varmeoverførsel. Dette kan opnås ved brug af en bypass-ventil. Hvis frit flow ikke kan sikres, anbefales det, at der installeres en bufferbeholder (NIBE UKV). Følgende vandmængder anbefales F2040 Min. volumen, klimaanlæg ved varme/køling Min. volumen, klimaanlæg med gulvkøling BEMÆRK l 80 l l 100 l l 150 l Rørsystemet skal være spulet igennem, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. Rørtilkobling centralvarmesiden F2040 kan sluttes direkte til varmesystemet, se afsnittet Sammenkobling, eller i overensstemmelse med en af de systemløsninger, der kan hentes på hjemmesiden Varmepumpen skal udluftes ved den øverste tilslutning (QM20) med udluftningsniplen på flexrøret. Monter det medfølgende snavsfilter (HQ1) før indløbet, dvs. tilslutningen (XL2, VB-ind) på F2040. Varmeisolér samtlige rør udendørs med mindst 19 mm tyk rørisolering. Monter stopventiler (QM31 og QM32) og aftapningsventil (QM1), så F2040 kan tømmes ved længerevarende strømafbrydelse. Stopventil (QM31 og QM32) og aftapningsventil (QM31) medfølger ikke Trykfald (kpa) Tryckfall (kpa) F2040 8, 12 F2040-8/F ,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Flöde l/s Flow l/sek. -EB101 -FL10 -RN10 -QM40 XL1 -HQ1 -QM41 XL2 -QM1 EB101 Varmepumpe FL10 Sikkerhedsventil HQ1 Snavsfilter RN10 Indstillingsventil QM1 Aftapningsventil QM40 Stopventil QM41 Stopventil 16 F Kapitel 4 Rørtilslutninger 19

22 F Varmeisolering Varmeisolering F F DATA DATA 20 Kapitel 4 Rørtilslutninger

23 Sammenkoblingsmulighed F2040 kan installeres på flere forskellige måder. Det gælder for alle sammenkoblingsmuligheder, at det påkrævede sikkerhedsudstyr skal monteres i henhold til gældende regler. Se flere sammenkoblingsmuligheder på Varmeisolering Tilslutning af tilbehør Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den medfølgende installationsvejledning til det pågældende tilbehør. Se side 42 med listen over det tilbehør, der kan anvendes til F2040. Kapitel 4 Rørtilslutninger 21

24 5 El-tilslutninger Generelt F Tilkobling af varmepumpen må ikke foretages uden el-forsyningsselskabets godkendelse, og tilkoblingen skal foregå under opsyn af autoriseret el-installatør. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne have motorkarakteristik C (kompressordrift). Sikringernes størrelse fremgår af afsnittet Tekniske data. F2040 har ikke flerpolet driftsafbryder for indgående elektrisk strømforsyning. Derfor skal varmepumpens forsyningskabel (W1) tilsluttes en driftsafbryder med mindst 3 mm brydeafstand. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæ, kan varmepumpen med fordel forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. Indgående strømforsyning skal være 230 V 50Hz via el-skab med sikringer. Ved evt. isolationstest af ejendommen skal varmepumpen kobles fra. Kommunikationskabel (W2) føres ind fra bagsiden gennem UB2. Tilslut kommunikationskabel (W2) fra klemrække (AA23-X4) til indedel. AA23-X100 AA23 AA23-S3 AA23-X4 AA23-F3 AA23-X1 BEMÆRK El-installation samt evt. service skal foretages under tilsyn af en autoriseret el-installatør. Elinstallation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. BEMÆRK Ved tilslutning skal der tages hensyn til den spændingsførende eksterne styring. PWB2 PWB1 BEMÆRK Hvis forsyningskablet er beskadiget, må det kun udskiftes af NIBE, deres servicerepræsentant eller lignende kvalificeret personale for at undgå eventuel fare og skade. PWB3 TB 22 Kapitel 5 El-tilslutninger

25 F F PWB3 Främre el TB PWB1 DH CH AA23-S3 AA23 AA23-X4 FM01 AA23-X1 AA23-F3 Bakre el Bakre el PWB2 F F PWB3 TB Främre el Bakre el PWB1 AA23-S3 AA23 AA23-X4 DH CH FM01 AA23-X1 AA23-F3 Bakre el PWB2 Kapitel 5 El-tilslutninger 23

26 Tilslutninger BEMÆRK For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. Strømtilslutning F Strømtilslutning UB1 W1 UB2 XL1 Indgående strømforsyning W1 XL2 DATA UB3 24 Kapitel 5 El-tilslutninger

27 F UB1 UB2 XL1 DATA Strømtilslutning W1 Indgående strømforsyning W1 XL2 UB3 Kapitel 5 El-tilslutninger 25

28 F UB1 Indgående strømforsyning UB2 XL1 DATA W1 Strømtilslutning W1 XL2 UB3 Indgående forsyningskabel (W1) medfølger og er fabrikstilsluttet klemrække X1. Uden for varmepumpen er der ca. 1,8 m tilgængeligt kabel. Kommunikationskabel (W2) (leveres af installatør) kobles til klemrække AA23-X4 og monteres med to kabelbindere, se billede. Ved tilkobling af tilbehør KVR 10 sker tilkobling af varmekabel (EB14) via kabelgennemføring UB3, se Eksternt varmekabel KVR 10 (Tilbehør) på side 28. Komponentliste UB1 Kabelgennemføring, kaskadeforbindelse UB2 Kabelgennemføring, kommunikation UB3 Kabelgennemføring, varmekabel (EB14) W1 Kabel, indgående strømforsyning 26 Kapitel 5 El-tilslutninger

29 Främre el F F Kabler til kommunikation (W2) føres igennem ferrit. Her monteres kommunikationskabel (W2) ved hjælp af to kabelbindere. Bakre el Främre el F Her monteres kommunikationskabel (W2) ved hjælp af to kabelbindere. Bakre el Kapitel 5 El-tilslutninger 27

30 Eksternt varmekabel KVR 10 (Tilbehør) F2040 er udstyret med klemme til eksternt varmekabel (EB14, medfølger ikke). Tilslutningen er sikret med 250 ma (F3 på kommunikationskort AA23). Hvis der skal benyttes et andet kabel, skal sikringen udskiftes med en, der er passende (se tabel). BEMÆRK Selvregulerende varmekabel må ikke tilsluttes. Kabelføring Følgende billeder viser anbefalet kabelføring fra el-tilslutningen frem til kondensvandrøret. Læg varmekabel (EB14) gennem gennemføringen på undersiden, og monter med to kabelbindere ved el-tilslutningen. Overgang mellem el-kabel og varmekabel skal ske efter gennemføring til kondensvandrøret. F Længde (m) I alt effekt (W) Sikring (F3) NIBE Art.nr. Sikring Her monteres varmekabel (EB14) med to kabelbindere T100mA/250V T250mA/250V * 6 90 T500mA/250V * Monteret fra fabrikken. Tilslutning til eksternt varmekabel (EB14) foretages til klemrække X1:4 6 i henhold til følgende billede: Eksternt F AA23 Eksternt varmekabel EB F3 X1 BEMÆRK Røret skal kunne holde til varmen fra varmekablet. For at sikre funktionen bør tilbehøret KVR 10 benyttes. Varmekabel (EB14) 28 Kapitel 5 El-tilslutninger

31 F Omgivelsestemperaturføler Her monteres varmekabel (EB14) med to kabelbindere. Der er placeret en omgivelsestemperaturføler (Tho-A) på bagsiden af F2040. Kommunikation F2040 kan kommunikere med indendørsmoduler ved at tilslutte indendørsmodulet til klemrække X4:1 3 i henhold til følgende billede: F2040 F2040 Eksternt Innemodul X4 X4 6 GND 5 B- 4 A AA3 AA3 GND GND B- B- A+ A For tilkobling i indendørsmodul, se den pågældende manual på Adressering ved kaskadeforbindelse På kommunikationskortet (AA23-S3) vælges kommunikationsadresse for F2040 mod styremodulet. Default har F2040 adresse 1. I en kaskadeforbindelse skal alle F2040 have en unik adresse. Adressen kodes binært. Varmekabel (EB14) F S3:1 S3:2 S3:3 1 Off Off Off 2 On Off Off 3 Off On Off 4 On On Off 5 Off Off On 6 On Off On 7 Off On On 8 On On On Her monteres varmekabel (EB14) med to kabelbindere. Adresse Varmekabel (EB14) Kapitel 5 El-tilslutninger 29

32 6 Igangsætning og justering Forberedelser Kontroller, at ladekredsen samt klimaanlægget er fyldt og godt udluftet, før igangsættelse. Kontrollér rørsystemets tæthed. Påfyldning og udluftning af varmebærersystemet 1. Fyld varmebærersystemet op med vand til nødvendigt tryk. 2. Udluft systemet med udluftningsnippel (QM20) på medfølgende flexrør og evt. cirkulationspumpe. QM20 Kompressorvarmer F2040 er udstyret med en kompressorvarmer, der varmer kompressoren før opstart, og når kompressoren er kold. BEMÆRK Kompressorvarmeren skal have være tilkoblet i 6-8 timer før første start, se afsnittet Opstart og kontrol i installationshåndbogen for indedelen. 30 Kapitel 6 Igangsætning og justering

33 Opstart og kontrol 1. Kompressorvarmeren (CH) skal have været i drift i 6-8 timer, inden der må ske kompressorstart. Det sker ved at slå driftsspændingen til og koble kommunikationskablet fra. 2. F2040 skal være adresseret, hvis den skal have en anden adresse end 1. Se kapitel Adressering ved kaskadeforbindelse, på side Kommunikationskabel på klemrække AA23-X4 skal ikke være koblet til. 4. Den eksterne afbryder slås til. 5. Kontrollér, at F2040 er spændingssat. 6. Efter 6-8 timer tilsluttes kommunikationskablet (W2) på klemrække AA23-X4. 7. Genstart evt. indendørsmodul. Følg instrukserne for "Opstart og kontrol" i installationshåndbogen for indendørsmodulet. Varmepumpen starter 30 minutter efter, at udedelen bliver spændingssat og kommunikationskabel (W2) er tilsluttet, hvis der er behov. Ønskes planlagt lydsvag drift, skal denne planlægges i indedelen eller styreenheden. HUSK! Lydsvag drift bør kun planlægges periodevist, eftersom den maksimale effekt begrænses til ca. de nominelle værdier. F AA23 AA23-S3 AA23-X4 HUSK! Påbegynd ikke elektrisk arbejde, før der er gået mindst to minutter, efter strømmen er afbrudt. Kapitel 6 Igangsætning og justering 31

34 Främre el F F AA23 AA23 AA23-S3 AA23-S3 AA23-X4 AA23-X4 Efterjustering, varmebærerside I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og det kan være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis der høres en boblende lyd fra varmepumpen, cirkulationspumpen og radiatorer, kræves der yderligere udluftning af hele systemet. Når systemet er stabiliseret (korrekt tryk og al luft fjernet), kan varmeautomatikken indstilles på de ønskede værdier. 32 Kapitel 6 Igangsætning og justering

35 Justering, indfyringsmængde Instrukser for justering af varmtvandspåfyldning findes i installationshåndbogen til den pågældende indedel. Se side 42 for en liste over de indedele og det tilbehør, der kan tilsluttes F2040. Kapitel 6 Igangsætning og justering 33

36 7 Styring Menu Varmepumpe EB101 Disse indstillinger foretages på displayet i indendørsmodulet. Køling tilladt Her indstiller du, om kølefunktionen skal være aktiveret for varmepumpen. Lydsvag drift tilladt Her indstiller du, om lydsvag drift skal være aktiveret for varmepumpen. Strømbegrænsning Her indstiller du, om strømbegrænsningsfunktionen skal være aktiveret for varmepumpen. Ved aktiv funktion kan du begrænse værdien for maksimal strøm. Indstillingsområde: 6 32 A Fabriksindstilling: 32 A Stoptemperatur for kompressor Her kan du begrænse værdien for indstillet udelufttemperatur til den værdi, hvor varmepumpen skal arbejde. Indstillingsområde C Fabriksindstilling -20 C Spærrebånd 1 Her kan du vælge et frekvensområde, som varmepumpen ikke må arbejde inden for. Spærrebånd 2 Her kan du vælge et frekvensområde, som varmepumpen ikke må arbejde inden for. 34 Kapitel 7 Styring

37 8 Afvigelse af ønsket temperatur Fejlsøgning BEMÆRK Indgreb bag de fastskruede dæksler må kun udføres af eller under tilsyn af en autoriseret el-installatør. BEMÆRK Da F2040 kan sluttes til et stort antal eksterne enheder, skal disse også kontrolleres. F2040 ikke i drift F2040 kommunikerer alle alarmer til indendørsmodulet. Kontroller, at F2040 er spændingssat. Kontroller indendørsmodulet. Se tilsvarende kapitel "Komfortforstyrrelse" i installationshåndbogen til indendørsmodulet. F2040 kommunikerer ikke Kontroller, at adressering af F2040 er korrekt. Kontroller, at kommunikationskablet er tilsluttet. BEMÆRK Ved afhjælpning af driftsforstyrrelser, som kræver indgreb bag fastskruede låger, skal elforsyningen afbrydes på sikkerhedsafbryderen. BEMÆRK Alarm kvitteres på indendørsmodulet eller ved at afbryde strømmen til varmepumpen og derefter genstarte den. Følgende tip kan benyttes til at afhjælpe komfortforstyrrelsen: Grundlæggende forholdsregler Begynd med at kontrollere følgende mulige fejlkilder: At varmepumpen er i drift, og at forsyningskablet til F2040 er tilsluttet. Husets gruppe- og hovedsikringer. Husets HPFI-relæ. Varmepumpens motorsikring (F). Lav temperatur på det varme vand eller manglende varmt vand Denne del af fejlsøgningskapitlet gælder kun, hvis varmepumpen er sammenkoblet med en varmtvandsbeholder. Stort varmtvandsforbrug. Vent til det varme vand er blevet opvarmet. Forkerte indstillinger i indendørsmodulet. Se manualen for indendørsmodulet. Lav rumtemperatur Lukkede termostater i flere rum. Indstil termostaterne på maks. i så mange rum som muligt. Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Forkerte indstillinger i indendørsmodul. Se manualen for indendørsmodulet. Høj rumtemperatur Ekstern kontakt til ændring af rumvarme aktiveret. Kontrollér eventuelle eksterne kontakter. Forkerte indstillinger i indendørsmodul. Se manualen for indendørsmodulet. Kapitel 8 Afvigelse af ønsket temperatur 35

38 Følerplacering F Tilslutning på kort (PWB1) BP1 EB10 QN2 EB11 GQ1 QN3 QN1 BP2 63H1 CH 20S DH FM01 SM1 SM2 LPT PWB1 F /F BE1 CT QN1 SM2 QN3 SM1 BP1 63H1 EB11 DH QN2 20S EB10 CH GQ1 FM01 Føler osv. BE1 (CT) BP1 (63H1) BP2 (LPT) BP4 BT3 BT12 BT14 (Tho-D) BT15 BT16 (Tho-R1) BT17 (Tho-S) BT28 (Tho-A) EB10 (CH) EB11 (DH) EP2 GQ1 (FM01) GQ10 (CM) HS1 QN1 (SM2) QN2 (20S) QN3 (SM1) Tho-R2 Strømføler Højtrykspressostat Lavtryksføler Trykføler, kondensator Temperaturføler, varmebærer returløb Temperaturføler, kondensator fremløb Temperaturføler, varmgas Temperaturføler, væskeledning Temperaturføler, varmeveksler, 1 Temperaturfølere, sugegas Temperaturføler, omgivelse Kompressorvarmer Drypskålsvarmer Kondensator Ventilator Kompressor Tørfilter Ekspansionsventil, varme 4-vejsventil Ekspansionsventil, køling Temperaturføler, varmeveksler, 2 Tho-R2 BT16 BT14 BT17 BT28 BP2 Tho-R1 Tho-D Tho-S Tho-A LPT 36 Kapitel 8 Afvigelse af ønsket temperatur

39 Tilslutning på kort (AA23) BP4 BT15 BT12 BT3 AA23-S3 Føleres placering i F2040 Defrost/Cooling Defrost/Cooling Defrost/Cooling Defrost/Cooling Kapitel 8 Afvigelse af ønsket temperatur 37

40 Data for temperaturføler i F2040 Tho-D (kω) (ºC) Tho-S, Tho-R1, Tho-R2 (kω) Tho-A (kω) (ºC) Data for temperaturføler returløb (BT3), kondensator frem (BT12) samt væskeledning (BT15) Temperatur ( C) Modstand (kohm) 351,0 251,6 182,5 133,8 99,22 74,32 56,20 42,89 33,02 25,61 20,02 15,77 12,51 10,00 8,045 6,514 5,306 4,348 3,583 2,968 2,467 2,068 1,739 1,469 1,246 1,061 0,908 0,779 0,672 Spænding (VDC) 3,256 3,240 3,218 3,189 3,150 3,105 3,047 2,976 2,889 2,789 2,673 2,541 2,399 2,245 2,083 1,916 1,752 1,587 1,426 1,278 1,136 1,007 0,891 0,785 0,691 0,607 0,533 0,469 0, (ºC) 38 Kapitel 8 Afvigelse af ønsket temperatur

41 9 Alarmliste Alarm Alarmtekst på displayet Beskrivelse Kan skyldes 3 Følerfejl BT3 Følerfejl, føler indgående vand i F2040 (BT3). Afbrydelse eller kortslutning på følerindgang Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Defekt kontrolkort AA23 i F Følerfejl BT12 Følerfejl, føler udgående vand i F2040 (BT12). Afbrydelse eller kortslutning på følerindgang Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Defekt kontrolkort AA23 i F Følerfejl BT15 Følerfejl, føler væskeledning i F2040 (BT15). Afbrydelse eller kortslutning på følerindgang Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Defekt kontrolkort AA23 i F Høj kondensator ud For høj temperatur fra kondensatoren. Automatisk reset. Lavt flow i varmedrift For højt indstillede temperaturer 163 Høj kondensator ind For høj temperatur ind til kondensatoren. Automatisk reset. Temperatur skabes af anden varmekilde 183 Kompressorafrimning Ikke en alarm, men en driftsstatus. Indstilles, når varmepumpen kører sin afrimningsprocedure 220 HP-alarm Højtrykspressostaten (63H1) udløst 5 gange inden for 60 minutter eller i 60 minutter kontinuerligt. Utilstrækkelig luftcirkulation eller tilstoppet varmeveksler Afbrydelse eller kortslutning på indgang til lavtrykspressostat (63H1) Defekt højtrykspressostat Ekspansionsventil ikke korrekt tilsluttet Serviceventil lukket Defekt kontrolkort i F2040 Lavt eller intet flow i varmedrift Defekt cirkulationspumpe Defekt sikring, F(4A) 221 LP-alarm For lav værdi på lavtryksføleren 3 gange inden for 60 minutter. Afbrydelse eller kortslutning på indgang til lavtryksføler Defekt lavtryksføler Defekt kontrolkort i AMS 10 Afbrydelse eller kortslutning på indgang til sugegasføler (Tho-S) Defekt sugegasføler (Tho-S) 223 OU kom. fejl Kommunikation mellem styrekort og kommunikationskort er brudt. Der skal være 22 volt jævnstrøm på kontakten CNW2 på kontrolkort (PWB1). Eventuel driftsafbryder til AMS 10 slået fra Forkert kabelføring 224 Ventilatoralarm Afvigelser på ventilatorhastighed i F2040. Ventilatoren kan ikke rotere frit Defekt kontrolkort i F2040 Defekt ventilatormotor Kontrolkort i F2040 tilsmudset Sikring (F2) udløst Kapitel 9 Alarmliste 39

42 Alarm Alarmtekst på displayet Beskrivelse Kan skyldes 230 Varig høj varmgastemperatur Temperaturafvigelse på varmgasføleren (Tho-D) to gange inden for 60 minutter eller i 60 minutter kontinuerligt. Føler fungerer ikke (se afsnittet "Omgivelsestemperaturføler") Utilstrækkelig luftcirkulation eller varmeveksler Tilstoppet Hvis fejlen fortsætter ved køledrift, er kølemediemængden eventuelt utilstrækkelig Defekt kontrolkort i F Kommunikationsfejl Kommunikationsfejl mod tilbehørsprint F2040 spændingsløs Fejl på kommunikationskabel 261 Høj temperatur i varmeveksler Temperaturafvigelse på varmevekslerføleren (Tho-R1/R2) fem gange inden for 60 minutter eller i 60 minutter kontinuerligt Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Utilstrækkelig luftcirkulation eller tilstoppet varmeveksler Defekt kontrolkort i F2040 For stor kølemediemængde 262 Power transistor for varm Når IPM (Intelligent power module) viser FO-signal (Fault Output) fem gange i løbet af en 60 minutters periode. Kan forekomme, når 15V-strømforsyningen til inverter PCB er ustabil. 263 Inverterfejl Spænding fra inverteren uden for grænseværdien fire gange inden for 30 minutter. Forstyrrelse på indgående strømforsyning Serviceventil lukket Utilstrækkelig kølemediemængde Kompressorfejl Defekt printkort for inverter i F Inverterfejl Kommunikation mellem printkort for inverter og kontrolkort er afbrudt. Afbrydelse på tilslutning mellem kort Defekt printkort for inverter i F2040 Defekt kontrolkort i F Inverterfejl Kontinuerlig afvigelse på effekttransistor i 15 minutter. Defekt ventilatormotor Defekt printkort for inverter i AMS Utilstrækkeligt kølemedie Utilstrækkeligt kølemedie er konstateret ved opstart i køleindstilling. Serviceventil lukket Føler for løs forbindelse (BT15, BT3) Defekt føler (BT15, BT3) For lidt kølemedie 267 Inverterfejl Mislykket start for kompressor Defekt printkort for inverter i F2040 Defekt kontrolkort i F2040 Kompressorfejl 268 Inverterfejl Overstrøm, Inverter A/F-modul Pludseligt strømudfald 271 Kold udeluft Temperatur på BT28 under indstillet værdi, som tillader drift Koldt vejr Følerfejl 272 Varm udeluft Temperatur på BT28 over indstillet værdi, som tillader drift Varmt vejr Følerfejl 40 Kapitel 9 Alarmliste

43 Alarm Alarmtekst på displayet Beskrivelse Kan skyldes 277 Følerfejl Tho-R Følerfejl, varmeveksler i F2040(Tho-R). Afbrydelse eller kortslutning på følerindgang Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Defekt kontrolkort i F Følerfejl Tho-A Følerfejl, udeføler i F2040 (Tho-A). Afbrydelse eller kortslutning på følerindgang Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Defekt kontrolkort i F Følerfejl Tho-D Følerfejl, varmgas i F2040 (Tho-D). Afbrydelse eller kortslutning på følerindgang Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Defekt kontrolkort i F Følerfejl Tho-S Følerfejl, sugegas i F2040 (Tho-S). Afbrydelse eller kortslutning på følerindgang Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Defekt kontrolkort i F Følerfejl LPT Følerfejl, lavtryksføler i F2040. Afbrydelse eller kortslutning på følerindgang Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Defekt kontrolkort i F2040 Fejl i kølemediekredsen 294 Ikke kompatibel udeluftvarmepumpe Varmepumpe og indendørsmodul fungerer ikke korrekt sammen på grund af tekniske parametre. Udendørsmodul og indendørsmodul er ikke kompatible. 404 Følerfejl BP4 Følerfejl, føler højtryk varme/lavtryk køling i F2040 (BP4). Afbrydelse eller kortslutning på følerindgang Føler fungerer ikke (se afsnittet "Afvigelse af ønsket temperatur") Defekt kontrolkort AA23 i F2040 Kapitel 9 Alarmliste 41

44 10 Tilbehør Indendørs modul VVM 310 Art.nr VVM 310 Med indbygget EMK 310 Art.nr VVM320 Kobber, 3 x 400 V Art.nr Rustfrit stål, 3 x 400 V Art.nr Emalje, 3 x 400 V Med indbygget EMK 300 Art.nr Rustfrit stål, 3 x 230 V Art.nr Rustfrit stål, 1 x 230 V Art.nr Rustfrit stål, 1 x 230 V Med T&P-ventil Art.nr VVM 500 Art.nr SMO 20 Styremodul Art.nr SMO 40 Styremodul Art.nr Kondensvandrør Kondensvandrør, forskellige længder. Fejlstrømsrelæ 1-faset. KVR F meter Art.nr KVR F2040 2,5 meter Art.nr KVR F meter Art.nr Stativ Stativ F Art.nr Stativ F /-16 Art.nr Varmtvandsbeholder/Akkumuleringstank VPA 300/200 Varmtvandsbeholder med dobbeltvægget beholder. Kobber Emalje VPA 450/300 Art.nr Art.nr Varmtvandsbeholder med dobbeltvægget beholder. Kobber Emalje VPB 200 Art.nr Art.nr Varmtvandsbeholder med ladeslange. Kobber Emalje Rustfri VPB 300 Art.nr Art.nr Art.nr Varmtvandsbeholder med ladeslange Kobber Emalje Rustfri VPB 500 Art.nr Art.nr Art.nr Kobberforet varmtvandsbeholder med spiral Art.nr VPB Kobberforet varmtvandsbeholder med spiral Art.nr VPB 1000 Kobberforet varmtvandsbeholder med spiral Art.nr VPAS 300/450 Varmtvandsbeholder med dobbeltvægget beholder og solslange. Kobber Emalje Art.nr Art.nr Kapitel 10 Tilbehør

45 Vægstativ Vægstativ F Art.nr Vægstativ F Art.nr Kapitel 10 Tilbehør 43

46 F Tekniske oplysninger Mål- og opsætningskoordinater F Ställbar Justerbar Ø40* *Kræver tilbehøret KVR 10. F Ställbar Justerbar Ø40* *Kræver tilbehøret KVR mm Kapitel 11 Tekniske oplysninger Fritt utrymme bakom 400 mm 600mm 600 mm

47 F Ställbar Justerbar Ställbar Ø40* Ø40* *Kræver tilbehøret KVR mm Fritt område utrymme bakom bagved 400 mm 600mm 600 mm Minimalt frit område Minimalt fritt utrymme Frit område foran Fritt utrymme framför 3000 mm Min. Min. afstand avstånd ved brug af flere F2040 vid användning av flera F2040 Minimalt frit område Minimalt fritt utrymme Kapitel 11 Tekniske oplysninger 45

48 Lydtryksniveauer F2040 placeres oftest ved en husmur, hvilket giver en rettet lydspredning, der skal tages hensyn til. Man skal derfor altid ved opsætningen stræbe efter at vælge den side, der vender mod det mindst lydfølsomme naboområde. Lydtryksniveauerne påvirkes af andre vægge, mure, forskelle i jordniveau mm. og skal derfor kun ses som vejledende. F2040 tilpasser ventilatorhastigheden afhængigt af omgivende temperatur og fordampningstemperatur. 2 m 6 m 10 m Luft-/vandvarmepumpe F F F Lydeffektniveau* I henhold til EN ved 7/45 (nominelt) L W (A) Lydtryksniveau ved 2 m frit opstillet* db(a) Lydtryksniveau ved 6 m frit opstillet* db(a) 30,5 33,5 37,5 Lydtryksniveau ved 10 m frit opstillet* db(a) * Frit felt. 46 Kapitel 11 Tekniske oplysninger

49 Tekniske specifikationer Luft-/vandvarmepumpe F F F Opvarmning Effektdata i henhold til EN14511 ΔT5K Afgivet/tilført effekt/cop (//-) Udetemp. /Fremløbstemp. 7/35 C (gulv) 2/35 C (gulv) -7/35 C (gulv) 2/55 C 7/45 C 2/45 C -7/45 C -15/45 C 7/55 C -7/55 C Nominel 3,86/0,83/4,65 5,11/1,36/3,76 6,64/2,48/2,68 4,75/2,07/2,29 3,70/1,00/3,70 5,03/1,70/2,96 6,58/3,06/2,15 5,13/3,03/1,69 3,50/1,17/2,99 5,29/2,68/1,97 Nominel 5,21/1,09/4,78 6,91/1,79/3,86 8,98/3,26/2,75 6,42/2,72/2,36 5,00/1,31/3,82 6,80/2,24/3,04 8,90/4,03/2,21 6,94/3,99/1,74 4,73/1,54/3,07 7,15/3,53/2,03 Nominel 7,03/1,45/4,85 9,33/2,38/3,92 12,12/4,33/2,80 8,67/3,62/2,40 6,75/1,74/3,88 9,18/2,98/3,08 12,01/5,36/2,24 9,36/5,31/1,76 6,38/2,04/3,13 9,66/4,69/2,06 Køling Effektdata i henhold til EN14511 ΔT5K Afgivet/tilført effekt/eer Udetemp. /Fremløbstemp. 27/7 C 27/18 C 35/7 C 35/18 C Maks. 7,52/2,37/3,17 11,20/3,20/3,50 7,10/2,65/2,68 9,19/2,98/3,08 Maks. 9,87/3,16/3,13 11,70/3,32/3,52 9,45/3,41/2,77 11,20/3,58/3,12 Maks. 13,30/3,99/3,33 17,70/4,52/3,91 13,04/4,53/2,88 15,70/5,04/3,12 Elektriske data Nominel spænding Maks. driftsstrøm varmepumpe Maks. driftsstrøm kompressor Startstrøm Nominel effekt, ventilator Sikring 1) A rms A rms A rms W A rms V 50 Hz, 230V 2AC 50Hz x Kølemediekreds Kølemediets type Kompressorens type Kompressorolie Påfyldningsmængde Lukkeværdi, pressostat HP Lukkeværdi, pressostat LP kg MPa MPa 2,55 R410A Twin Rotary M-MA68 2,9 4,15 (41,5 bar) 0,079 (0,79 bar) 4,0 Brine Luftflow Maks./Min. lufttemp. Afrimningssystem m 3 /h C /43 reverserende cyklus 6000 Varmebærer Min./Maks. systemtryk varmebærer Min. volumen, klimaanlæg, opvarmning/køling Min. volumen, klimaanlæg, gulvkøling Maks. flow, klimaanlæg Min. flow, klimaanlæg, ved 100 % cirkulationspumpehastighed (afrimningsflow) Min. flow, opvarmning MPa l l l/sek. l/sek. l/sek ,38 0,19 0,12 0,05/0,25 (0,5/2,5 bar) ,57 0,29 0, ,79 0,39 0,25 Kapitel 11 Tekniske oplysninger 47

50 Luft-/vandvarmepumpe F F F Min. flow, køling l/sek. 0,15 0,20 0,32 Maks./Min. VB-temp. kontinuerlig drift C 58/25 Tilslutning, varmebærer, udv. gevind G1" Mål og vægt Bredde mm Dybde mm Højde på ben mm 895 (+50/-0) 995 (+50/-0) 1450 (+50/-0) Vægt (ekskl. emballage) kg Andet Kapslingsklasse IP 24 Farve mørkegrå Art.nr )Afgivet effekt begrænses med lavere sikring. 48 Kapitel 11 Tekniske oplysninger

51 Arbejdsområde, Vattentemperatur kompressordrift opvarmning ( C) F2040-8, -12, Vandtemperatur Vattentemperatur 60 ( C) Utomhustemperatur ( C) Utomhustemperatur ( C) I kortere tid er det tilladt at have lavere arbejdstemperatur på vandsiden f.eks. ved opstart. Arbejdsområde, kompressordrift køling Udeluft temperatur C Framledning Fremløbstemperatur Returledning Returløbstemperatur Framledning Returledning F2040-8, -12, -16 Vattentemperatur ( C) Vandtemperatur 35 Vattentemperatur ( C) Utomhustemperatur ( C) Utomhustemperatur ( C) Udeluft temperatur C Framledning Returledning Framledning Fremløbstemperatur Returledning Returløbstemperatur Kapitel 11 Tekniske oplysninger 49

52 Effekt og COP ved forskellige fremløbstemperaturer F ,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, T out () Maks. Max avgiven afgivet effekt effekt F F Udetemperatur COP COP F ,00 COP 4,00 3,00 2,00 1, , T out Udetemperatur 50 Kapitel 11 Tekniske oplysninger

53 F ,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, T out () Maks. Max afgivet avgiven effekt effekt F F Udetemperatur COP COP COP F ,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, T out Udetemperatur Kapitel 11 Tekniske oplysninger 51

54 F Max avgiven effekt F Maks. afgivet effekt F ,00 () 20,00 15,00 10,00 5, , T out Udetemperatur COP COP COP F ,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0, T out Udetemperatur Kapitel 11 Tekniske oplysninger

55 Effekt ved lavere sikring end anbefalet F /16 () Afgivet effekt F sikring 16A Avgiven effekt F vid avsäkring 16A 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, T ute Udetemperatur () Afgivet effekt F Avgiven effekt F vid avsäkring 20A sikring 20A 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, T ute Udetemperatur Afgivet effekt F Avgiven effekt F vid avsäkring 20A sikring 20A 25,00 20,00 () 15,00 10,00 5, , T ute Udetemperatur Kapitel 11 Tekniske oplysninger 53

56 Energimærkning Informationsark Producent NIBE Model F F F Model varmtvandsbeholder VVM 320 VVM 320 VVM 310 Temperaturanvendelse C 35 / / / 55 Deklareret tappeprofil opvarmning af vand Effektivitetsklasse rumopvarmning, middelklima Effektivitetsklasse opvarmning af vand, middelklima Nominel varmeeffekt (Pdesignh), middelklima Årligt energiforbrug rumopvarmning, middelklima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, middel klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, middelklima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, middelklima Lydeffektniveau L WA indendørs Nominel varmeeffekt (Pdesignh), koldt klima Nominel varmeeffekt (Pdesignh), varmt klima Årligt energiforbrug rumopvarmning, koldt klima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, koldt klima Årligt energiforbrug rumopvarmning, varmt klima Årligt energiforbrug opvarmning af vand, varmt klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, koldt klima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, koldt klima Sæsonmiddel virkningsgrad rumopvarmning, varmt klima Energieffektivitet ved opvarmning af vand, varmt klima Lydeffektniveau L WA udendørs h h % % db h h h h % % % % db XL A++ / A++ A 8,2 / 7, / / ,0 / 10,0 8,0 / 8, / / / / XL A++ / A++ A 11,5 / 10, / / ,5 / 13,0 12,0 / 12, / / / / XL A++ / A++ A 14,5 / 14, / / ,0 / 16,0 15,0 / 15, / / / / Data for pakkens energieffektivitet Model F F F Model varmtvandsbeholder VVM 320 VVM 320 VVM 310 Temperaturanvendelse C 35 / / / 55 Temperaturregulator, klasse Temperaturregulator, bidrag til effektivitet Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, middelklima Pakkens effektivitetsklasse ved rumopvarmning, middelklima Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, koldt klima Pakkens sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning, varmt klima % % % % 176 / 131 A+++ / A / / 184 VI 4,0 178 / 136 A+++ / A / / / 138 A+++ / A / / 193 Anført effektivitet for pakken tager også hensyn til dens temperaturregulator. Hvis pakken er suppleret med ekstern tilskudskedel eller solvarme, skal den samlede effektivitet for pakken omregnes. 54 Kapitel 11 Tekniske oplysninger

57 Teknisk dokumentation Model F Model varmtvandsbeholder Type varmepumpe Lavtemperatur-varmepumpe Indbygget el-patron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luft-vand Fraluft-vand Væske-vand Vand-vand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 C) EN14825 / EN16147 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = -7 C Tj = +2 C Tj = +7 C Tj = +12 C Tj = biv Tj = TOL Tj = -15 C (hvis TOL < -20 C) Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh 7,0 6,3 3,9 2,6 3,7 6,6 5,9 Lav (35 C) VVM 320 Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 127 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = -7 C Tj = +2 C Tj = +7 C Tj = +12 C Tj = biv Tj = TOL Tj = -15 C (hvis TOL < -20 C) COPd COPd COPd COPd COPd COPd COPd 1,94 3,11 4,42 5,93 1,83 1,86 % Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh -8,6 0,97 C - Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL ,0 C - C Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Off-tilstand Termostat off-indstilling Standby-tilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,010 0,015 0,030 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 1,1 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Variabel 35 / db h Nominelt luftflow (luft-vand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væske-vand eller vand-vandvarmepumper ,60 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,69 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 99 % h GJ Kapitel 11 Tekniske oplysninger 55

58 Model F Model varmtvandsbeholder Type varmepumpe Lavtemperatur-varmepumpe Indbygget el-patron for tilskud Varmepumpe for varme og varmt vand Klima Temperaturanvendelse Anvendte standarder Nominel afgivet varmeeffekt Prated Luft-vand Fraluft-vand Væske-vand Vand-vand Ja Ja Ja Nej Nej Nej Middel Koldt Varmt Middel (55 C) EN14825 / EN ,0 Deklareret kapacitet for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = -7 C Tj = +2 C Tj = +7 C Tj = +12 C Tj = biv Tj = TOL Tj = -15 C (hvis TOL < -20 C) Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh Pdh 8,9 5,5 3,5 5,0 9,2 8,1 Lav (35 C) VVM 320 Sæsonmiddelvirkningsgrad ved rumopvarmning ƞ s 132 Deklareret COP for rumopvarmning ved dellast og ved udetemperatur Tj Tj = -7 C Tj = +2 C Tj = +7 C Tj = +12 C Tj = biv Tj = TOL Tj = -15 C (hvis TOL < -20 C) COPd COPd COPd COPd COPd COPd COPd 1,99 3,22 4,61 6,25 1,90 1,92 % Bivalenttemperatur Kapacitet ved cykluskørsel Degraderingskoefficient T biv Pcych Cdh -7,9 0,98 C - Min. udelufttemperatur COP ved cykluskørsel Maks. fremløbstemperatur TOL COPcyc WTOL ,0 C - C Effektforbrug i andre tilstande end aktiv tilstand Off-tilstand Termostat off-indstilling Standby-tilstand Krumtaphusopvarmertilstand P OFF P TO P SB P CK 0,002 0,014 0,015 0,035 Tilskudsvarme Nominel varmeeffekt Type tilført energi Psup 1,9 Elektrisk Andre poster Kapacitetsregulering Lydeffektniveau, indendørs/udendørs Årligt energiforbrug L WA Q HE Variabel 35 / db h Nominelt luftflow (luft-vand) Nominelt varmebærerflow Kuldebærerflow væske-vand eller vand-vandvarmepumper ,86 m 3 /h m 3 /h m 3 /h For varmepumpe med både rumopvarmning og opvarmning af vand Deklareret tappeprofil opvarmning af vand XL Dagligt energiforbrug Q elec 7,75 h Årligt energiforbrug AEC h Energieffektivitet ved opvarmning af vand Dagligt brændstofforbrug Årligt brændstofforbrug ƞ wh Q fuel AFC 98 % h GJ 56 Kapitel 11 Tekniske oplysninger

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1315-1 231043 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1549-3 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Landespecifik information Kontaktoplysninger Et

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe. 8, 12, 16 kw IHB DK 1335-2 (S) 231836 LEK LEK

Installatørhåndbog NIBE F2040. Luft-/vandvarmepumpe. 8, 12, 16 kw IHB DK 1335-2 (S) 231836 LEK LEK Installatørhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1335-2 (S) 231836 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring 6 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12

Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Installatørhåndbog METROAIR F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe 08:937-1408 IBH DK 1435-2 331250 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport og opbevaring

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul UHB DK 1214-2 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 7 2

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1132-1 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1132-1 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1536-5 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 5 El-installation 14 Sikkerhedsinformation 2 Følere 14 2 Levering og håndtering Transport 5 5

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw

Brugerhåndbog NIBE F2040 8, 12, 16 kw LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1335-2 (S) 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2026

Brugerhåndbog NIBE F2026 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1244-2 031866 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Serienummer 5 Kontaktinformation 6 F2026 - Et godt valg

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE FLM

Brugerhåndbog NIBE FLM LEK Brugerhåndbog Ventilationsmodul AHB DK 0933-1 031397 LEK LEK Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation 5 Et godt valg 6 2

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1624-4 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 40

Brugerhåndbog NIBE SMO 40 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1546-3 231745 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK

Brugerhåndbog. METROAIR F F8 og F12. Luft-/vandvarmepumpe 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 LEK LEK LEK Brugerhåndbog F8 og F12 Luft-/vandvarmepumpe LEK 08:936-1408 UBH DK 1435-2 331249 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 3 Serienummer 4 Kontaktinformation

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 1035-3 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Sikkerhedsinformation 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 6000 AW AW 9 kw m. AWM 8738207835 Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2040

Brugerhåndbog NIBE F2040 LEK LEK LEK Brugerhåndbog 8, 12, 16 kw Luft-/vandvarmepumpe UHB DK 1512-3 231837 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Serienummer Kontaktoplysninger F2040 - Et

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1414-4 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Tilslutninger 14 Sikkerhedsinformation 2 6 Igangsætning og justering 19 2 Levering og håndtering Transport

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2030

Brugerhåndbog NIBE F2030 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1410-2 231112 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Landespecifik information

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1508-1 231144 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsforskrifter Serienummer Kontaktoplysninger F2300 - Et

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2300

Brugerhåndbog NIBE F2300 Brugerhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1138-1 (S) 031764 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Anlæggets data 2 Sikkerhedsinformation 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Serienummer 7 Kontaktinformation

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING F2025 031246 F2025 MOS DK 0923-2 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031246 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Vedligeholdelsesrutiner Generelt 4 Til montøren Generelt til

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress 7000 LWM Bosch Compress LWM S/W Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 05

Brugerhåndbog NIBE SMO 05 LEK Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1147-1 031893 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF

Produktdatablad med energi- eller prisrelaterede oplysninger Compress LWM RF Følgende produktdata er i overensstemmelse med kravene i EU-forordningerne 811/2013, 812/2013, 813/2013 og 814/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU. Produktdata Symbol

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20

Brugerhåndbog NIBE F2120 8, 12, 16, 20 Brugerhåndbog 8, 12, 16, 20 Luft-/vandvarmepumpe LEK UHB DK 1648-3 331396 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Landespecifik information F2120 Et godt valg 2 Varmepumpen

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR

NIBE Sugfläkt MAV SE/DK NIBE Sugfläkt MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MAV SE/DK 1117-3 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING NIBE SUGFLÄKT FÖR VEDPANNOR MONTERINGSANVISNING NIBE SUGEVENTILATOR FOR FASTBRÆNDSELSKEDLER MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK

MOS DK 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P LEK MOS 0909-6 FJVM 120 511523 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING FJVM 120 FIGHTER 310P/360P Indhold Generelt Installationsskema 2 Generelt 3 Funktionsprincip 3 Indstillinger Indstillinger 4 Effektoplysninger

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK

Installatørhåndbog NIBE F2026. Luft-/vandvarmepumpe IHB DK 1244-2 031867 LEK Installatørhåndbog Luft-/vandvarmepumpe LEK IHB DK 1244-2 031867 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport og opbevaring 5 Opstilling 5 Medfølgende

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK

MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING MOS DK 1231-6 FIGHTER 100P LEK MOS DK 1231-6 611807 MONTERINGS- OG BETJENINGSVEJLEDNING LEK Indholdsfortegnelse 1 Til boligejeren Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Anlæggets data... 2 Sikkerhedsforskrifter Håndtering... 3 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE SMO 20

Brugerhåndbog NIBE SMO 20 Brugerhåndbog Styremodul LEK UHB DK 1322-1 231743 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 8. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12/16 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret A ++ Energiklasse Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse dansk varmepumpe InduStrI a/s DVI Smart

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke - (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual

VV VARMESENTRAL OE01:805-1601. Manual VV VARMESENTRAL OE01:805-1601 Manual 2 VV Varmesentral Varenummer: 30775 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsinstruktion 4 2 Transport 5 3 Målskitse og komponenter 6 4 PI-diagram 7 5 Tekniske specifikationer

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

GES Premium 1/1L VA Datablad

GES Premium 1/1L VA Datablad 2 PE 0N 9F 8N 2 6N PE N 0N 2N 9F 8N 6N N 2N T.6AH T.6AH 2 26 2 28 29 0 2 6 8 ES2 2 26 2 28 29 0 2 6 8 PIC8F2 ES2 2 pol 22 PC-COM 2 2 PIC8F2 2 pol 22 PC-COM 2 2 2 PE 0N 9F 8N 6N N 2N T.6AH 2 22 2 2 2 26

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere