Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98"

Transkript

1 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

2 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION "SOM DEN ER" UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM BRUGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle lande tillader ikke begrænsninger i udtrykkelige eller underforståede garantier for bestemte transaktioner, hvorfor dette måske ikke gælder for dig. Denne publikation kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Oplysningerne i publikationen ændres med jævne mellemrum, og disse ændringer vil blive indføjet i senere udgaver. Der kan til enhver tid fortages forbedringer eller ændringer i de beskrevne produkter eller programmer. Referencer til produkter, programmer eller tjenester i denne publikation betyder ikke, at producenten har til hensigt at gøre dem tilgængelige i alle lande, hvor producenten handler. Eventuelle referencer til et produkt, et program eller en tjeneste har ikke til hensigt at fortælle eller at indikere, at kun nævnte produkt, program eller tjeneste kan benyttes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester, som ikke krænker eksisterende intellektuelle rettigheder, kan benyttes i stedet for. Evaluering og verificering af funktionalitet sammen med andre produkter, programmer eller tjenester, med undtagelse af de, som udtrykkeligt er nævnt af producenten, foretages helt på brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantdesign samt ColorFine er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Color Jetprinter er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BEGRÆNSNINGER I RETTIGHEDER FOR UNITED STATES GOVERNMENT Denne software og dokumentation er leveret med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af the Government er underlagt de restriktioner, som er fastlagt i underafsnit (c)(1)(ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software fra DFARS og i tilhørende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY

3 Indholdsfortegnelse Trin ved almindelig udskrivning 1 Trin et: Ilæg papir i printeren 2 Trin to: Tilpas printeregenskaberne 5 Trin tre: Udskriv dokumentet 8 Avanceret udskrivning 9 Udskrivning på begge sider af et ark papir 9 Udskrivning af uddelingskopier 12 Udskrivning af hæfter 15 Udskrivning af plakater 18 Vedligeholdelse af printeren 21 Brug af Kontrolprogram 21 Installation eller udskiftning af blækpatroner 22 Forbedring af udskriftskvalitet 23 Fejlfinding 27 Printeren udskriver langsomt eller slet ikke 28 Papiret fremføres forkert, eller der opstår papirstop 30 Dokumentet udskrives med fejl eller i en dårlig kvalitet 31 Problemer med transparenter, fotografier, konvolutter Fejlmeddelelser og blinkende lamper 34 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse iii

4 Appendiks 35 Udskrivning fra DOS 35 Bekendtgørelser om elektromagnetisk stråling 35 Energy star 35 Sikkerhedsoplysninger 36 Stikordsregister 37 iv

5 1 Trin ved almindelig udskrivning I denne bog beskrives det, hvordan printeren skal bruges på Windows 95 og Windows 98. Hvis du ønsker hjælp til brug af printeren med: Windows NT 4.0 eller Windows 2000, skal du klikke på knappen Brugerhåndbog (User s Guide) på CD en med printersoftware til Windows. MacIntosh OS 8.6 eller nyere, skal du klikke på ikonet Brugerhåndbog i skrivebordsmappen Lexmark Z53. Ved almindelig udskrivning skal du blot: 1 Ilægge papir (se næste afsnit) 2 Tilpasse printeregenskaberne (se side 5) 3 Udskrive dokumentet (se side 8) Trin ved almindelig udskrivning Trin ved almindelig udskrivning 1

6 Trin et: Ilæg papir i printeren Du kan ilægge op til 100 ark papir (afhængigt af tykkelsen). 1 Ilæg papiret mod arkføderens højre side med udskriftssiden opad. Papirjusteringsmærker Arkføder 2 Klem udløseren og papirstyret sammen, og skub papirstyret hen til kanten af papiret. Udløser Papirstyr 2 Kapitel 1

7 Ilæg op til: Ilæg specialpapir Følg disse retningslinjer, når du ilægger specialpapir: Kontroller, at: 10 konvolutter udskriftssiden vender opad. 10 lykønskningskort, indekskort, postkort eller fotokort konvolutterne er placeret lodret mod højre kant af arkføderen, og papirstyret støder mod kanten af konvolutterne. stemplet er placeret i øverste venstre hjørne. udskriftssiden vender opad. kortene er placeret lodret mod højre kant af arkfremføreren, og papirstyret støder mod kanten af kortene. Trin ved almindelig udskrivning 25 ark fotopapir udskriftssiden vender opad. papirstyret støder op til kanten af papiret. 20 ark bannerpapir du placerer papiret bag ved printeren. Placer den løse kant på den første side hen over printeren og ind i arkføderen. papirstyret støder op til kanten af papiret. Bemærk: Vælg papirstørrelsen Banner eller Banner A4 under Printeregenskaber. 10 transparenter den ru side af transparenten vender opad (den glatte side nedad). papirstyret støder op til kanten af transparenterne. Trin ved almindelig udskrivning 3

8 Ilæg op til: 100 ark med brugerdefinerede papirstørrelser i printeren. Kontroller, at: udskriftssiden vender opad, og papirstyret støder op mod siden af papiret. at papirstørrelsen passer til disse dimensioner: - Breddedimensioner: 76 mm til 216 mm 3,0" til 8,5" - Længdedimensioner: 127 mm til 432 mm 5,0" til 17,0" 25 stryg-på ark du ilægger stryg-på arket, idet du følger instruktionerne på pakken. papirstyret støder op til kanten af stryg-på arket. 4 Kapitel 1

9 Trin to: Tilpas printeregenskaberne Printersoftwaren indeholder flere programmer, du kan bruge til at udføre udskrivningsopgaver. Et af disse programmer kaldes Printeregenskaber. Programmet Printeregenskaber indeholder fire faner: Jobindstillinger, Papir, Dokument/Kvalitet og Avanceret. Hver fane indeholder indstillinger til betjening af printeren og den tilhørende software. Åbning af Printeregenskaber Du kan åbne Printeregenskaber fra næsten alle programmer. Dette gør det muligt at ændre printerindstillinger UDELUKKENDE for det dokument eller de dokumenter, du aktuelt opretter i programmet. Sådan åbner du Printeregenskaber fra et program: 1 Vælg i programmet menuen Filer. 2 Vælg Udskriv (eller Printer) Opsætning. 3 Klik i dialogboksen Indstil printer på knappen Egenskaber, Indstillinger eller Opsætning (afhænger af det benyttede program). 4 Foretag de ønskede indstillinger. Trin ved almindelig udskrivning Når du åbner Printeregenskaber fra Windows, gælder indstillingerne for ALLE dokumenter, medmindre du ændrer dem fra programmet. Sådan åbner du Printeregenskaber i Windows: 1 Vælg Indstillinger i menuen Start, og vælg derefter Printere. 2 Højreklik i mappen Printere på printerikonet til din printer. 3 Vælg Egenskaber i genvejsmenuen. Trin ved almindelig udskrivning 5

10 Klik på... fanen Papir for at: Vælge en papirstørrelse og -retning Angive antallet af kopier, der skal udskrives Invertere udskriftsrækkefølgen af dokumentsiderne. Den første side i dokumentet vil være øverst i stakken i udskriftsbakken. fanen Dokument/Kvalitet for at: Vælge farveindstillinger for den dokumenttype, du udskriver Vælge den papirtype, du bruger Vælge en indstilling for udskriftskvalitet Vælge Web-udglatning, når du udskriver fra Internet Lade siderne tørre Vælge standardindstillingerne fanen Jobindstillinger for at udskrive: Uddelingskopier Plakater Hæfter Dobbeltsidede dokumenter fanen Avanceret for at justere: Halvtoneindstillinger Billedindstillinger 6 Kapitel 1

11 Når du udskriver på dette specialpapir: Valg af printerindstillinger til specialpapir Da printersoftwaren blev installeret første gang, blev indstillingerne for printeregenskaber sat til standardindstillingerne. Brug standardindstillingerne til udskrivning af de fleste dokumenter på almindeligt papir. Hvis du vil ændre printerindstillingerne til udskrivning på specialpapir, skal du bruge følgende tabel: Skal du klikke på denne printeregenskabsfane: Sådan foretager du disse valg: Konvolutter Papir Rul for at vælge den rette konvolutstørrelse fra området Papirstørrelse. Bemærk: Mange programmer er designet til at tilsidesætte konvolutindstillingerne under Printeregenskaber. Trin ved almindelig udskrivning Lykønskningskort, indekskort eller postkort Dokument/Kvalitet Papir Vælg Lykønskningskort i området Papirtype. Vælg de rette indstillinger for Papirstørrelse. Fotopapir Dokument/Kvalitet Vælg Glossy/Fotopapir i området Papirtype. Bemærk: Du kan udskrive kvalitetsfoto med den kombination af sort og farveblækpatron, der blev leveret med din printer. Du opnår den bedst mulige udskriftskvalitet ved at udskifte den sorte blækpatron med en fotopatron. Se side 22, hvis du ønsker yderligere hjælp. Bannerpapir Papir Vælg Banner eller Banner A4 på listen Papirstørrelser. Trin ved almindelig udskrivning 7

12 Når du udskriver på dette specialpapir: Ark med brugerdefinerede papirstørrelser Skal du klikke på denne printeregenskabsfane: Papir Sådan foretager du disse valg: Rul til du kan vælge Brugerdefineret på listen Papirstørrelser. Angiv dimensionerne for din brugerdefinerede papirstørrelse. Læs Ilæg specialpapir" på side 3, hvis du ønsker yderligere hjælp. Stryg-på ark Dokument/Kvalitet Vælg Stryg-på ark i området Papirtype. Transparenter Dokument/Kvalitet Vælg Transparent i området Papirtype. Vælg Normal (600 x 600 dpi), Høj (1200 x 1200 dpi) eller Maksimum (2400 x 1200 dpi) under Udskriftskvalitet. Bemærk: Når du udskriver transparenter, skal du fjerne de enkelte transparenter, efterhånden som de kommer ud af printeren, så de kan tørre, inden du stabler dem. Trin tre: Udskriv dokumentet 1 Vælg menupunktet Filer i programmet, og klik på Udskriv. 2 Klik i dialogboksen Udskriv på OK eller Udskriv (afhængig af, hvad det hedder i programmet). 8 Kapitel 1

13 2 Avanceret udskrivning Du kan bruge din printer til at udskrive: på begge sider af et ark papir (se næste afsnit) uddelingskopier (se side 12) hæfter (se side 15) plakater (se side 18) Avanceret udskrivning Udskrivning på begge sider af et ark papir Med din Lexmark printer kan du udskrive på begge sider af et ark papir. Udover at spare papir er denne funktion nyttig, hvis du vil udskrive hæfter eller små blokke. Trin et: Læg papir i printeren Ilæg op til 100 ark papir op mod arkføderens højre side. Læs side 2, hvis du ønsker yderligere hjælp. Avanceret udskrivning 9

14 Trin to: Tilpas printeregenskaberne til det dobbeltsidede udskriftsjob 1 Åbn Printeregenskaber. Læs side 5, hvis du ønsker yderligere hjælp. 2 Vælg sideretning og -størrelse: a Klik på fanen Papir. b Vælg den rette Papirstørrelse. c Vælg Stående eller Liggende. 3 Tilpas printeregenskaberne til dobbeltsidet udskrivning: a Klik på fanen Jobindstillinger. b Vælg Dobbeltsidet udskrivning. c Vælg en indbindingskant. Hvis du vælger Stående, skal du vælge mellem disse indbindingsindstillinger. d Hvis du ønsker vejledning i ilægning af papir, skal du markere Udskriv instruktionsside, når den første side er udskrevet. e Klik på OK. Bemærk: Hvis du vælger Liggende, skal du vælge mellem disse indbindingsindstillinger Binding af lang kant Binding af kort kant 10 Kapitel 2

15 Trin tre: Udskriv det dobbeltsidede dokument 1 Vælg menupunktet Filer i programmet, og vælg Udskriv. De ulige sider udskrives først. 2 Når første side af alle de dobbeltsidede dokumenter er udskrevet, bliver du bedt om at ilægge papiret igen. a Når hele stablen er udskrevet, skal du fjerne stakken. b Vend stakken af papir. c Ilæg stakken af papir og instruktionssiden med den trykte side væk fra dig og med pilene pegende nedad. Avanceret udskrivning 3 Klik på OK. De lige sider udskrives på den anden side. 4 Sådan vender du tilbage til enkeltsidet udskrivning: a Klik under Printeregenskaber på fanen Jobindstillinger. b Kontroller, at Dobbeltsidet udskrivning ikke er markeret. c Klik på OK. Avanceret udskrivning 11

16 Udskrivning af uddelingskopier Du kan spare papir ved at udskrive uddelingskopier eller flere sidebilleder på et enkelt ark papir. Fire sidebilleder på et enkelt ark papir Trin et: Læg papir i printeren Ilæg op til 100 ark papir op mod arkføderens højre side. Læs side 2, hvis du ønsker yderligere hjælp. Trin to: Tilpas printeregenskaberne til uddelingskopier Du kan udskrive uddelingskopierne på en side af papiret eller på begge sider af papiret. 1 Åbn Printeregenskaber. Læs side 5, hvis du ønsker yderligere hjælp. 2 Vælg sideretning for sidebillederne: Den sideretning, du vælger på fanen Papir, afspejler retningen på sidebilledet og ikke det ark papir, som sidebilledet udskrives på. a Klik på fanen Papir. b Vælg Stående eller Liggende under Retning. 3 Vælg en papirstørrelse under Papirstørrelse. 12 Kapitel 2

17 a Klik på fanen Jobindstillinger. b Vælg Uddelingskopier. Grafikken viser tre stående sidebilleder med siderammer. 4 Tilpas printeregenskaberne til udskrivning af uddelingskopier. Skærmgrafikken ændres, når du foretager et valg, og viser, hvordan den udskrevne side kommer til at se ud. c Vælg antal udskrifter (sidebilleder), der skal udskrives på et enkelt ark. d Vælg Udskriv siderammer, hvis du vil udskrive hvert sidebillede med en ramme omkring. Avanceret udskrivning 5 Hvis du vil udskrive uddelingskopien på en side af papiret, skal du klikke på OK. Sådan udskrives uddelingskopier på begge side af papiret: a Vælg Dobbeltsidet udskrivning. b Hvis du ønsker vejledning i ilægning af papir, skal du markere Udskriv instruktionsside, når den første side er udskrevet. c Klik på Binding af lang kant eller Binding af kort kant. d Klik på OK. Avanceret udskrivning 13

18 Trin tre: Udskriv uddelingskopierne 1 Vælg menupunktet Filer i programmet, og vælg Udskriv. 2 Klik i dialogboksen Udskriv på OK eller Udskriv (afhængig af, hvad det hedder i programmet). Hvis du har formateret dine uddelingskopier til udskrivning på en side af hvert ark, skal du gå til trin 5. Hvis du har formateret dine uddelingskopier til dobbeltsidet udskrivning, skal du fortsætte med at udskrive den anden side af uddelingskopierne. 3 Når første side af alle uddelingskopierne er udskrevet, bliver du bedt om at ilægge papiret igen. a Når hele stablen er udskrevet, skal du fjerne stakken. b Vend stakken af papir. c Ilæg stakken af papir og instruktionssiden med den trykte side væk fra dig og med pilene pegende nedad. 4 Klik på OK. De lige sider udskrives på den anden side. 5 Sådan vender du tilbage til normal udskrivning: a Vælg Normal på fanen Jobindstillinger. b Klik på OK. 14 Kapitel 2

19 Udskrivning af hæfter Du kan udskrive og samle dokumenterne til et hæfte. Trin et: Læg papir i printeren Ilæg op til 100 ark papir op mod arkføderens højre side. Læs side 2, hvis du ønsker yderligere hjælp. Trin to: Tilpas printeregenskaberne 1 Vælg den rette papirstørrelse i softwareprogrammet. Du kan vælge mellem disse papirstørrelser, når du udskriver hæfter: Statement Letter A4 A5 2 Åbn Printeregenskaber. Læs side 5, hvis du ønsker yderligere hjælp. 3 Klik på fanen Jobindstillinger. 4 Vælg Hæfte. 5 Hvis du ønsker vejledning i ilægning af papir, skal du klikke på Udskriv instruktionsside, når den første side er udskrevet. 6 Vælg antal ark pr. bundt. Bemærk: Et bundt kan bestå af ethvert antal ark, der er foldet sammen. Læs side 17, hvis du ønsker yderligere hjælp. Når du udskriver på kraftigere papir, skal du vælge et mindre antal ark pr. bundt af indbindingsmæssige hensyn. 7 Klik på OK. Avanceret udskrivning Avanceret udskrivning 15

20 Trin tre: Udskriv hæftet 1 Vælg menupunktet Filer i programmet, og vælg Udskriv. 2 Klik i dialogboksen Udskriv på OK eller Udskriv (afhængig af, hvad det hedder i programmet). 3 Når første side af hæftet er udskrevet, bliver du bedt om at ilægge papiret igen. a Når hele stablen er udskrevet, skal du fjerne stakken. b Vend stakken af papir. c Ilæg stakken af papir og instruktionssiden med den trykte side væk fra dig og med pilene pegende nedad. 4 Klik på OK. De lige sider udskrives på den anden side. 5 Sådan vender du tilbage til normal udskrivning: a Vælg Normal på fanen Jobindstillinger. b Klik på OK. 6 Saml hæftet. Læs side 17, hvis du ønsker yderligere hjælp. 16 Kapitel 2

21 Fem bundter, der er stablet, så de udgør et hæfte. Sammensætning af et hæfte Når dokumentet er udskrevet, skal du stable arkene og samle hæftet. 1 Tag det første bundt fra papirbakken, fold det på midten, og læg det væk. 2 Tag det næste bundt, fold det på midten, og læg det ovenpå det første bundt. 3 Stabl resten af bundterne ovenpå hinanden, indtil hæftet er færdigt. 4 Saml bundterne, så de udgør et hæfte. Avanceret udskrivning Avanceret udskrivning 17

22 Udskrivning af plakater En enkelt side forstørret til en nisidet plakat. Skæremærker gør det nemt at tilskære plakatsiderne. Du kan bruge printersoftwaren til at forstørre størrelsen på udskriften. Det er for eksempel muligt at forstørre et fotografi til plakatstørrelse. Bemærk: Plakatindstillingen er udarbejdet til at udskrive en enkelt side som en 4-, 9- eller 16-sidet plakat. Trin et: Læg papir i printeren Ilæg op til 100 ark papir op mod arkføderens højre side. Læs side 2, hvis du ønsker yderligere hjælp. Bemærk: Du opnår den bedste udskriftskvalitet ved at bruge kraftigt papir. Trin to: Tilpas printeregenskaberne til plakaten 1 Åbn Printeregenskaber. Læs side 5, hvis du ønsker yderligere hjælp. 2 Klik på fanen Jobindstillinger. 3 Vælg Plakat. 4 Vælg plakatstørrelsen. Det tal du vælger, svarer til plakatens højde og bredde opgjort i sider. Hvis du for eksempel vælger 4 x 4, vil den udskrevne plakat blive fire sider høj og fire sider bred. 5 Vælg Vis skæremærker, hvis du ønsker at udskrive mærker, der viser dig, hvor du nemt kan fjerne (beskære) de unødvendige tomme områder rundt om siden. 6 Klik på OK. 18 Kapitel 2

23 Udskrevne sider med tomme områder beskåret fra to tilstødende sider Trin tre: Udskriv og saml din plakat 1 Vælg menupunktet Filer i programmet, og vælg Udskriv. 2 Klik i dialogboksen Udskriv på OK eller Udskriv (afhængig af, hvad det hedder i programmet). Bemærk: Hvis du har brug for at udskrive en bestemt side af din plakat igen, skal du springe til næste afsnit. 3 Fjern de unødvendige tomme områder fra to tilstødende sider. Fjern f.eks. de tomme områder fra toppen og venstre side af hver side. beskårne kanter Avanceret udskrivning ikke beskårne områder 4 Arranger siderne, så hver beskåret side overlapper en ikke beskåret side (det unødvendige område). 5 Tape bagsiden af siderne sammen. 6 Du gør plakaten færdig ved at fjerne alle resterende unødvendige områder. Avanceret udskrivning 19

24 Valg af bestemte sider der skal udskrives Du kan udskrive bestemte sider af plakaten igen uden at skulle udskrive alle siderne. Sådan vælger du bestemte sider, der skal udskrives: 1 Vælg Vælg sider, der skal udskrives på fanen Jobindstillinger. 2 Fra skærmen Vælg sider, der skal udskrives: I det viste eksempel, er kun en side, del 1, valgt til udskrivning. Klik på Marker alle for at vælge alle delene, og klik derefter på alle de dele, du ikke vil udskrive. eller Hvis du hurtigt vil vælge nogle få dele, der skal udskrives, skal du klikke på Fjern alle for at fjerne alle delene. Klik derefter på de dele, du vil udskrive. Klik på OK. 3 Udskriv plakatsiderne. 4 Saml plakaten. Læs side 19, hvis du ønsker yderligere hjælp. 5 Sådan vender du tilbage til normal udskrivning: a Vælg Normal på fanen Jobindstillinger. b Klik på OK. 20 Kapitel 2

25 3 Vedligeholdelse af printeren Brug af Kontrolprogram Klik på... fanen Status for at: Overvåge status for udskriftsjobbet Annullere udskriftsjobbet Udskrive en testside Vise blækbeholdningsniveauer Kontrolprogram gør det muligt for dig at overvåge din printer og installere eller udskifte blækpatroner. Hvis du vil åbne Kontrolprogram fra menuen Start, skal du klikke på: 1 Programmer. 2 Lexmark Z53 Series. 3 Lexmark Z53 Kontrolprogram. fanen Patroner for at: Installere eller udskifte blækpatroner Justere blækpatroner for at opnå den bedste udskriftskvalitet Rense printdyser Vise patronartikelnumre og bestille tilbehør direkte fra Lexmark s Web-sted Vedligeholdelse af printeren fanen Om for at få vist printersoftwareversion en og copyrightoplysninger fanen Indstillinger for at aktivere/deaktivere forskellige printersoftwarefunktioner, f.eks. Lydeffekter og Buffertilstand. fanen DOSudskrivning for at skifte indstillinger for DOS-udskrivning Vedligeholdelse af printeren 21

26 Installation eller udskiftning af blækpatroner 1 Kontroller, at tænd/sluk lampen er tændt. Tænd/sluk lampe Lampe til fremføring af papir 2 Åbn frontdækslet. Blækpatronholderen flyttes til startpositionen, medmindre printeren er i gang med at udskrive. Frontdæksel Blækpatronholder i startposition 3 Tag den gamle blækpatron ud. Gem eller kasser den gamle blækpatron. Advarsel: UNDGÅ at berøre blækpatronens guldbelagte område. 4 Installer den nye blækpatron i printeren: Hvis du installerer en ny blækpatron, skal du kun fjerne slippen og den gennemsigtige tape nederst på blækpatronen. Sæt den nye blækpatron i blækpatronholderen. Skub blækpatronen fast i holderen, indtil den klikker sikkert på plads. 22 Kapitel 3

27 5 Vælg Installer/Skift blækpatron fra fanen Blækpatron i Kontrolprogram. se side 21, hvis du ønsker yderligere hjælp. Vælg den patrontype, du installerede, og klik på OK. Vedligeholdelse af printeren 6 Hvis du installerede en ny blækpatron, vises dialogboksen Justering. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre justeringen af blækpatronerne. se side 24, hvis du ønsker yderligere hjælp. Forbedring af udskriftskvalitet Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan en enkel patronjustering måske forbedre den. Hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er tilfredsstillende efter justeringen af blækpatronerne, kan det være nødvendigt at rense blækpatronernes printdyser. Vedligeholdelse af printeren 23

28 Justering af blækpatroner 1 Læg almindeligt papir i printeren. 2 Vælg Juster blækpatron på fanen Blækpatroner i Kontrolprogram. se side 21, hvis du ønsker yderligere hjælp. Printeren udskriver en testside til justering, og dialogboksen Juster blækpatron vises. Den testside, der udskrives, har flere justeringsmønstre afhængig af kombinationen af installerede blækpatroner. Under hvert mønster er der angivet et nummer. Testsiden ligner den viste: 3 Find ud fra hver justeringsgruppe på testsiden nummeret under det justeringsmønster, der kommer nærmest på at danne en fuldstændig ret linje. I eksempelgruppe A peger pilen på det mønster, der kommer nærmest på at danne en ret linje. 4 Angiv i dialogboksen Juster blækpatron de mønsternumre fra den udskrevne testside, der kommer nærmest på at udgøre en fuldstændig ret linje. 5 Klik på OK, når du har indtastet et nummer til alle mønstrene. 24 Kapitel 3

29 Cyan, magenta, gul og sort renselinjeudskrift (vist her i sort/hvid), når blæk tvinges gennem printdyserne. Hvis en af disse farver ikke udskrives, skal blækpatronen muligvis udskiftes. Rensning af printdyser 1 Læg almindeligt papir i printeren. 2 Vælg Rens printdyser på fanen Blækpatroner i Kontrolprogram. se side 21, hvis du ønsker yderligere hjælp. Printeren fremfører et ark papir og udskriver et dysetestmønster, som vist herunder: Brudte linjer øverst angiver, at dyserne er tilstoppede. Ubrudte linjer nederst på siden angiver, at dyserne er blevet rengjort. Vedligeholdelse af printeren 3 Sammenlign den diagonale linje oven over de udskrevne bjælker med den diagonale linje under de udskrevne bjælker. Se efter, om de diagonale linjer er brudte over de trykte linjer. En brudt linje angiver, at dyserne er tilstoppede. Hvis den nederste linje stadig har brud, skal du køre testen yderligere to gange. Hvis udskriftskvaliteten er tilfredsstillende, efter testen er kørt tre gange, er printdyserne rene. Du behøver ikke at udføre de resterende trin. Hvis udskriftskvaliteten for begge linjer ikke er tilfredsstillende, efter testen er udført tre gange, skal du fortsætte med trin 4. 4 Fjern og geninstaller blækpatronerne. 5 Gentag testen af printdyserne. Vedligeholdelse af printeren 25

30 6 Hvis linjerne stadig er brudte, skal du tørre blækpatronens dyser af. Du finder hjælp i næste afsnit. Aftørring af printdyser Hvis udskriftskvaliteten ikke bliver forbedret, efter du har renset printdyserne (se side 25), kan der sidde indtørret blæk på blækpatronernes dyser. Hvis du ønsker hjælp til aftørring af printdyser, kan du se under Fejlfinding: Afsnittet Udskriftskvalitet i Hjælp til printerdriveren. Opbevaring af blækpatroner Sådan sikrer du længst mulig holdbarhed for blækpatronen og optimal ydeevne for printeren: Opbevar en ny blækpatron i indpakningen, indtil du er klar til at installere den. Fjern ikke blækpatronen fra printeren, medmindre du vil erstatte, rense eller opbevare den i en lufttæt beholder. Blækpatronen udskriver ikke korrekt, hvis den fjernes fra printeren og ikke bruges i længere tid. Hvis en blækpatron løber tør for blæk, skal du lade den sidde i printeren, indtil du er klar til at udskifte den. Det kan give printerproblemer, hvis du udskriver, når en af blækpatronholderne er tom. Lexmark s printergaranti dækker ikke reparation af fejl eller skader, der er forårsaget af en genopfyldt patron. Lexmark anbefaler ikke brugen af genopfyldelige patroner. Genopfyldelse af patroner kan påvirke udskriftskvaliteten og medføre at printeren beskadiges. Brug tilbehør fra Lexmark for at opnå de bedste resultater. 26 Kapitel 3

31 4 Fejlfinding Printeren udskriver langsomt eller slet ikke (se side 28) Papiret fremføres forkert, eller der opstår papirstop (se side 30) Dokumentet udskrives med fejl eller dårlig kvalitet (se side 31) Problemer med transparenter, fotografier, konvolutter... (se side 33) Fejlmeddelelser og blinkende lamper (se side 34) I dette afsnit vises der en liste over printerproblemer, og hvad du kan gøre for at løse dem. Vælg en kategori, der beskriver udskrivningsproblemet, fra listen over printerproblemer i venstre margen. Læs kategorien for at få hjælp til at finde en løsning på problemet. Når der opstår et problem med printeren, skal du først sikre dig, at: Stikket med strømforsyningen er sat i printeren og i en stikkontakt med jordforbindelse. Printeren er tændt. Hvis du bruger et parallelt kabel, skal du sørge for at det er et IEEE 1284-kompatibelt parallelkabel, der understøtter tovejsudskrivning. Tovejskommunikation må IKKE være deaktiveret i printersoftwaren. 1 Klik på fanen Indstillinger i printerens Kontrolprogram. 2 Kontroller, at indstillingen Deaktiver kommunikation fra printer til pc ikke er markeret. Fejlfinding Fejlfinding 27

32 Printeren udskriver langsomt eller slet ikke Hvis printeren ikke udskriver, er det ikke sikkert, at printeren og computeren kan kommunikere korrekt. Situationerne nedenfor angiver også problemer med tovejskommunikationen: En meddelelse på din skærm om at din printer ikke kan etablere tovejskommunikation med din computer. Blækpatronens indikatorer for blækniveau, der er placeret på Kontrolprogrammets faner Status eller Blækpatron, er nedtonede. Fejlmeddelelser (f.eks. Mangler papir) og oplysninger om jobforløb vises ikke på skærmen. Inden du fortsætter, skal du kontrollere, at følgende er i orden: Det parallelle kabel eller USB-kablet er tilsluttet både printeren og computeren. Printerens stik er sat i, og der er tændt for strømmen. Printerporten er sat til en LPT'n port, hvis du bruger et parallelt kabel og til USB-porten, hvis du bruger et USB-kabel. Hvis der er tilsluttet en fordelerboks eller en enhed (f.eks. en scanner eller fax) til computerens parallelle port, skal du sikre dig, at den understøtter tovejskommunikation. Du er eventuelt nødt til at tage printerkablet ud af fordelerboksen eller en eventuel anden enhed og tilslutte kablet direkte til computeren. Printeren skubber en blank side ud efter udskrivningen Kontroller, at: Du har fjernet slippen og den gennemsigtige tape nederst på blækpatronerne. Se side 22, hvis du ønsker yderligere hjælp. Du har valgt Lexmark printerdriveren som standarddriver. 28 Kapitel 4

33 Printeren er sat i, men udskriver ikke, eller der vises en meddelelse om, at printeren er offline Kontroller, at: Printeren er tændt, og papiret er sat korrekt i. Det parallelle kabel eller USB-kablet er sat korrekt i printeren. Printeren ikke er sat i venteposition. Sådan kontrolleres printerstatus: 1 Dobbeltklik på ikonet Lexmark Z53 i mappen Printere. 2 Klik på menuen Printer og kontroller, at valget Stop udskrivning midlertidigt ikke er markeret. Udskriv en testside. Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Kontroller dit program. Fejlfinding Testsiden udskrives ikke Kontroller, at: Blækpatronerne er installeret korrekt. Se side 22, hvis du ønsker yderligere hjælp. Der bruges korrekt kabel, og det ikke er beskadiget. Hvis du bruger et parallelt kabel, skal du sørge for, at det er et IEEE 1284 kompatibelt parallelkabel, der understøtter tovejsudskrivning. Printeren udskriver meget langsomt Hvis du udskriver fotografier, eller dokumentet indeholder grafik, kan det tage længere tid at udskrive end almindelig tekst. Luk eventuelt åbne programmer. Vælg en lavere udskriftskvalitet. Overvej at købe mere hukommelse, eller forøg computerens virtuelle hukommelse. Fejlfinding 29

34 Papiret fremføres forkert, eller der opstår papirstop Papiret fremføres forkert, eller der indføres flere ark ad gangen Kontroller, at: Du bruger papir, der er anbefalet til inkjetprintere. Du ikke tvinger papiret ind i printeren, når du sætter det i. Juster den øverste kant af papiret med papirjusteringsstyrene på papirstøtten. Der ikke er for meget papir i arkføderen. Afhængigt af papirets tykkelse, kan arkføderen indeholde op til 100 ark papir. Det venstre papirstyr støder op til kanten af papiret, og at det ikke får papiret til at stå buet i arkføderen. Printeren er placeret på en flad jævn overflade. Der kan ikke fremføres konvolutter eller specialpapir i printeren Hvis almindeligt papir fremføres uden problemer, skal du kontrollere, at: Du isætter konvolutterne korrekt. Læs Ilæg specialpapir" på side 3, hvis du ønsker yderligere hjælp. Du bruger en konvolutstørrelse, der understøttes af printeren, og den er valgt under Printeregenskaber. Programmet er udarbejdet til at udskrive konvolutter. Se i den brugerhåndbog, der blev leveret med programmet. 30 Kapitel 4 Der er papirstop i printeren Forsøg at fjerne papiret fra arkføderen. Hvis papiret sidder for langt inde i printeren og ikke kan fjernes, skal du gøre følgende: 1 Tryk på tænd/sluk knappen for at slukke for printeren. 2 Træk med fast hånd i papiret for at fjerne det. Hvis du ikke kan nå papiret, fordi det sidder for langt inde i printeren, skal du løfte frontdækslet og trække papiret ud.

35 3 Luk frontdækslet. 4 Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for printeren. 5 Send dokumentet til udskrivning. Dokumentet udskrives med fejl eller i en dårlig kvalitet Lodrette linjer er ikke jævne Sådan forbedres udskriftskvaliteten for lodrette linjer i tabeller, rammer og diagrammer: Vælg en bedre udskriftskvalitet. Afprøv justeringen af blækpatronen. Se side 24, hvis du ønsker yderligere hjælp. Rens printdyserne. Se side 25, hvis du ønsker yderligere hjælp. Fejlfinding Manglende eller uventede tegn Kontroller, at Lexmark printerdriveren er valgt som standardprinter. Printeren kan have problemer med tovejskommunikationen. Se Se side 28, hvis du ønsker yderligere hjælp. Udskriftssider har forskellige bånd med lys og mørk udskrift (periodiske udskrivningsproblemer) Kontroller, at Aktiver buffertilstand er markeret på fanen Indstillinger i Kontrolprogram. Vælg Høj (1200 x 1200 dpi) eller Maksimum (2400 x 1200 dpi) under Udskriftskvalitet på fanen Dokument/Kvalitet i Printeregenskaber. Printeren kan have problemer med tovejskommunikationen. Se side 28, hvis du ønsker yderligere hjælp. Fejlfinding 31

36 Udskriften er for mørk eller ujævn Kontroller, at: Blækket får tid til at tørre, inden du bruger papiret. Indstillingen for papirtype i printersoftwaren svarer til den papirtype, der er lagt i printeren. Papiret ligger lige og ikke folder. Den valgte udskriftskvalitet svarer til papirtypen. Du har valgt Kladde (600 x 300 dpi), hvis du udskriver på almindeligt papir. Det kan være nødvendigt at rense printdyserne. Se side 25, hvis du ønsker yderligere hjælp. Dårlig udskriftskvalitet i venstre eller højre side eller ved den øverste eller nederste kant på siden Ligesom andre printere kan din printer ikke udskrive helt til venstre, højre, øverst eller nederst på en side. Brug disse minimumindstillinger: Venstre- og højremargener: 6,35 mm (0,25 tommer) hver til alle papirstørrelser undtagen A4. Til A4 papirstørrelse - 3,37 mm (0,133 tommer) hver. Top og bundmargener: Top - 1,7 mm (0,067 tommer). Bund - 12,7 mm (0,5 tommer) 32 Kapitel 4 Farverne på udskriften er ikke de samme som farverne på skærmen En af blækpatronerne kan være løbet tør for blæk eller være næsten tom. Kontroller billedet af blækniveauet på fanen Blækpatron i Kontrolprogram. Vælg Naturlige farver som dokumenttype på fanen Dokument/Kvalitet under Printeregenskaber.

37 Prøv at bruge et andet mærke papir. Hvert papirmærke tager imod blæk på forskellig måde og udskriver med små farveafvigelser. Fjern ekstra udstyr f.eks. en scanner, og tilslut printeren til den parallelle port. Farverne på udskriften er falmede En af blækpatronerne kan være løbet tør for blæk. Kontroller billedet af blækniveauet på fanen Blækpatron i Kontrolprogram. Rens printdyserne. Se side 25, hvis du ønsker yderligere hjælp. Hvis farverne stadig er falmede, skal du aftørre blækpatronens dyser og kontakter. Hvis du ønsker hjælp, kan du se under Fejlfinding: Afsnittet Udskriftskvalitet i Hjælp til printerdriveren. Fejlfinding Problemer med transparenter, fotografier, konvolutter... Glossy/fotopapir eller transparenter hænger sammen Fjern fotografier og transparenter fra udskriftsbakken, når de kommer ud af printeren. Lad fotografierne eller transparenterne tørre fuldstændigt, før du stabler dem. Anvend transparenter eller fotopapir, som er beregnet til en Inkjet-printer. Tranparenter eller fotografier indeholder hvide streger Vælg Høj (1200 x 1200 dpi) eller Maksimum (2400 x 1200 dpi) under Printeregenskaber. Printdyserne trænger muligvis til at blive renset. Se side 25, hvis du ønsker yderligere hjælp. Fejlfinding 33

38 Der kan ikke fremføres konvolutter eller specialpapir i printeren Læs "Der kan ikke fremføres konvolutter eller specialpapir i printeren" på side 30, hvis du ønsker yderligere hjælp. Fejlmeddelelser og blinkende lamper Fejlmeddelelsen Papirstop Tænd/ sluk lampe Lampe til fremføring af papir Læs "Der er papirstop i printeren" på side 30, hvis du ønsker yderligere hjælp. Lavt blækniveau Der er næsten ikke mere blæk i blækpatronen. Køb en ny blækpatron. Tænd/sluk lampen er tændt, og lampen til papirfremføring blinker Hvis der ikke er mere papir i printeren: 1 Læg papir i printeren. 2 Tryk på knappen Papirfremføring. Hvis der er papirstop i printeren, bør du se i side 30, hvis du ønsker hjælp. Tænd/sluk lampen blinker to gange Blækpatronholderen sidder fast. Læs eventuelle fejlmeddelelser på skærmen. 1 Sluk for printeren. 2 Vent nogle sekunder, og tænd for printeren igen. 34 Kapitel 4

39 Appendiks I dette afsnit kan du finde oplysninger om: Udskrivning fra DOS Bemærkninger Sikkerhedsoplysninger Udskrivning fra DOS Sådan åbner du online Hjælp til printeren og finder oplysninger om udskrivning fra DOS: 1 Åbn Printeregenskaber (du finder hjælp på side 5) eller Kontrolprogram (du finder hjælp på side 21). 2 Klik på knappen Hjælp i nederste højre hjørne i softwareskærmbilledet. 3 Klik på Indhold i Hjælp øverst i Hjælp. 4 Rul ned i billedet til Sådan... 5 Klik på Udskriv fra Windows og DOS programmer fra Sådan... emner. Bekendtgørelser om elektromagnetisk stråling Overensstemmelse med EU-direktiver Dette produkt opfylder beskyttelseskravene i EUdirektiverne 89/336/EEC og 73/23/EEC om tilnærmelse og harmonisering af medlemslandenes love i relation til elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, som er udviklet til brug inden for visse spændingsgrænser. En deklaration for overensstemmelse med kravene i direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing og Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Dette produkt opfylder klasse B- grænseværdierne i EN og sikkerhedskravene i EN Energy star EPA ENERGY STAR computerprogrammet er en samarbejdsaftale mellem computerproducenter, som skal fremme introduktionen af energibesparende produkter og reducere luftforurening fra industrien. Virksomhederne i dette program fremstiller personlige computere, printere, skærme eller faxmaskiner, som slukker for strømmen, når de ikke benyttes. Denne funktion vil reducere energiforbruget med op til 50 procent. Lexmark er stolte af at deltage i dette program. Som en Energy Star Partner, har Lexmark International Inc. fundet, at dette produkt opfylder Energy Star retningslinjerne for energieffektivitet. Appendiks Appendiks 35

40 Strømforsyning Hvis strømforsyningen svigter, kan du erstatte den med erstatningsartiklen fra Lexmark eller en anden UL LISTED Direct Plug-In Power Unit mærket med "Class 2" og med 30 V jævnspænding ved 1A. Sikkerhedsoplysninger Hvis produktet IKKE er mærket med dette symbol, SKAL det tilsluttes en elektrisk stikkontakt, der er korrekt jordforbundet. Strømstikket skal være tilslut-tet en elektrisk stikkontakt, der er nær ved produktet og nemt tilgængeligt. Sørg for at service og reparationer, ud over dem, der er beskrevet i betjeningsvejledningen, foretages af faguddannede personer. Dette produkt er udarbejdet, testet og godkendt til at op-fylde generelle sikkerheds-standarder ved brug af be-stemte Lexmark komponen-ter. Sikkerhedsfunktionerne i enkelte af delene er ikke altid oplagte. Lexmark er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsartikler. 36

41 Stikordsregister A anbefalede indstillinger bannerpapir 7 brugerdefineret papirstørrelse 8 dobbeltsidet udskrivning 10 fotopapir 7 konvolutter 7 kort 7 normal 7 plakat 18 stryg-på ark 8 transparenter 8 ark pr. bundt vælge 15 arkføder 2 B bånd på udskriften 31 bannerpapir anbefalede indstillinger 7 ilægge 3 bekendtgørelser om elektromagnetisk stråling 35 bemærkninger elektromagnetisk stråling 35 energy star 35 Overensstemmelse med EU-direktiver 35 sikkerhedsoplysninger 36 bestille tilbehør 21 billedindstillinger justere 6 blækpatroner aftørre dyser 26 artikelnumre 21 fjerne 22 installere 22 justere 24 opbevare 26 rense 25 udskifte 22 blækpatroner, til udskrivning artikelnumre 21 fjerne 22 installere 22 justere 24 opbevare 26 udskifte 22 blinkende lamper fejlfinding 34 papirfremfører 34 strøm 34 brugerdefineret papirstørrelse anbefalede indstillinger 8 ilægge 4 D dobbeltsidet udskrivning 9 anbefalede indstillinger 10 vejledning i ilægning af papir 10 DOS udskrivning 35 dyser, udskrivning aftørre 26 rense 25 E energy star 35 F fejlfinding blanke sider 28 blinkende lamper 34 falmede farver 33 farvekvalitet 32 fejlmeddelelser 34 konvolutter udskrives ikke 30 langsom udskrivning 28 manglende farver 32 papirstop 30 problemer med papirfremføring 30 siderne klistrer sammen 33 tovejskommunikation 28 udskriftskvalitet 31 udskriver ikke 28 fejlmeddelelser næsten tom blækpatron 34 papirstop 30, 34 printeren er offline 29 Stikordsregister Stikordsregister 37

42 38 fjerne blækpatroner 22 forbedre udskriftskvalitet 23 fotopapir anbefalede indstillinger 7 problemer 33 H hæfter hæfte 17 sammensætte 17 udskrive 15 halvtoneindstillinger justere 6 I ilægge papir 2 specialpapir 3 indbindningsindstillinger kort kant 10 lang kant 10 indekskort anbefalede indstillinger 7 ilægge 3 installere blækpatron 22 Internetudskrivning Web-udglatning 6 J justere blækpatroner 24 K knapper Rens printdyser 25 kontakter farveblækpatronholder 26 printdyser 26 Kontrolprogram anvende 21 justere blækpatroner 24 konvolutter anbefalede indstillinger 7 ilægge 3 kort anbefalede indstillinger 7 ilægge 3 L lampe til papirfremføring 34 lamper mønstre 34 papirfremfører 34 strøm 22 lavt blækniveau 34 lykønskningskort anbefalede indstillinger 7 ilægge 3 M MacIntosh 1 manglende eller uventede tegn 31 margener, mindste 32 meddelelser, fejlnæsten tom blækpatron 34 papirstop 34 printeren er offline 29 N nedadaptere strømforsyning 36 n-op udskrivning se uddelingskopier 12 O omvendt rækkefølge 6 Overensstemmelse med EU-direktiver 35 P papir, ilægge i printeren 2 papirstyr anvende 2 finde 2 parallelt kabel specifikationer 27 tilslutningsproblemer 2 7 periodiske udskrivningsproblemer 31 plakat samle 19 udskrive 18 vælge bestemte sider 20 plastfolie anbefalede indstillinger 8 ilægge 3 postkort anbefalede indstillinger 7 ilægge 3 printdysekontakter aftørre 26 printdyser aftørre 26 rense 25

43 Printeregenskaber åbne fra Windows 5 anbefalede indstillinger 7 faner 6 tilpasse til plakat 18 printeregenskaber åbne fra et program 5 faner 5 tilpasse 5 til dobbeltsidet udskrivning 10 til hæfter 15 printersoftware printeregenskaber 5 T tænd/sluk lampe blinkende 34 testside dysetestmønster 25 justere 24 udskrives ikke 29 tilbehør bestille 21 tovejskommunikation deaktivere 27 problemer indikatorer 28 transparenter anbefalede indstillinger 8 ilægge 3 problemer 33 udskrive bruge Webudglatning 6 fra DOS 35 hæfter 15 på begge sider af papiret 9 plakater 18 uddelingskopier 12 V vælg sider der skal udskrives, knap 20 vejledning i ilægning af papir dobbeltsidet udskrivning 10 Stikordsregister S samle ved den korte kant 10 samle ved den lange kant 10 sikkerhedsoplysninger 36 skæremærker, vælge 18 softwareprogrammer Kontrolprogram 21 specialpapir bannerpapir 3 brugerdefineret papirstørrelse 4 fotopapir 3 ilægge 2 konvolutter 3 kort 3 stryg-på ark 4 transparenter 3 standardindstillinger 7 strømforsyning, udskifte 36 stryg-på ark anbefalede indstillinger 8 ilægge 4 U uddelingskopier, udskrive 12 udløser anvende 2 finde 2 udskriftskvalitet bånd på udskriften 31 falmede farver 33 farveforskel 32 fejlfinding 31 for mørk 32 forbedre 23 manglende farver 25, 32 ujævn 32 udskriftsproblemer falmede farver 33 farvekvalitet 32 manglende farver 25, 32 midlertidige 31 papirfremføring 30 papirfremføringsproble mer 30 papirstop 30 W Web-udglatning 6 Windows Windows NT Stikordsregister 39

44 40

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z12 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260142

Din brugermanual LEXMARK Z12 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260142 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Udgave: Januar 2000 Meddelelse om udgaven Det følgende afsnit gælder ikke i nogen lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION "SOM

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (december 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z32

Din brugermanual LEXMARK Z32 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X version 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Brugervejledning. Indhold

Brugervejledning. Indhold Brugervejledning Indhold Sådan finder du rundt i brugervejledningen.......................... 2 Installation..................................... 3 Sådan tilsluttes printeren med et parallelt printerkabel...............

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: Juli 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i strid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

HP DeskJet 3630 All-in-One series

HP DeskJet 3630 All-in-One series HP DeskJet 3630 All-in-One series Indholdsfortegnelse 1 HP DeskJet 3630 series Hjælp... 1 2 Kom godt i gang... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Kontrolpanelets indikatorer og skærmikonernes

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Brugervejledning. Z65 Color Jetprinter. Brugervejledning. December

Brugervejledning. Z65 Color Jetprinter. Brugervejledning. December Brugervejledning Z65 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 3510 series at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Trådløse indstillinger...6 Indikatorer...7 Auto-sluk...8

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus

Introduktion Konfiguration af HP-mus Batterier Udskiftning af batterierne Musens sensorteknologi Navigere i HP Kontrolcenter for mus Introduktion Tillykke med dit køb af en HP-mus. Denne mus er den seneste i det store udvalg af ydre enheder til computere, som fremstilles af HP. Den er designet til at give dig den størst mulige komfort

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst

Læs mere

Fra installation til udskrivning. Z45 Color Jetprinter. Fra installation til udskrivning. Januar

Fra installation til udskrivning. Z45 Color Jetprinter. Fra installation til udskrivning. Januar Fra installation til udskrivning Z45 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette

Læs mere

Din brugermanual HP LASERJET 1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/900657

Din brugermanual HP LASERJET 1100 http://da.yourpdfguides.com/dref/900657 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

HP Deskjet 1280. Brugervejledning

HP Deskjet 1280. Brugervejledning Brugervejledning HP Deskjet 1280 Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 2/2005 Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående

Læs mere

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner

Vejledning. Her vælger man egenskaber for printerdriveren. i printerdriverens funktioner Vejledning Her vælger man egenskaber for printerdriveren i printerdriverens funktioner Her ligger den profil der nulstiller hele driveren. Her kan også ligge andre profiler som ofte bliver brugt. Her gemmes

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0 L 'DQVN MAEUL0062 . L Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftware & Reference Guide pakning med blækpatroner (indeholder både sorte og farveblækpatroner.) Hverdagsbrug Installations

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere