ASRA. 25 år 9. april april Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne"

Transkript

1 ASRA 25 år 9. april april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008

2 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift Udgivet september 2008 af ASRA

3 Indholdsfortegnelse Forord - Formand Andreas Iversen...side 4 Grav hvor du står - Bent Kruuse...side 5 Erindringer fra start - Elly Madsen...side 9 Faktaliste - Jørn Jensen...side 12 Formændende gennem tiderne - Jørn Jensen...side 13 ASRA NYT gennem 25 år - Jørn Jensen...side 20 Arkivet og lokalerne - Elly Madsen...side 25 Vi er selv historie - Bent Kruuse...side 31 Æresmedlem - Elly Madsen...side 41 En kvindeskæbne - Karla Jørgensen...side 42 Billeder fra arkivet...side 43 Redaktionsudvalget...side 45 Foto og billedmateriale - private og arkivfoto Foto af bestyrelsen 2008 på bagsiden af hæftet - taget ved bestyrelsesmødet den 24.juni 2008 Opsætning og layout - Leo Skaaning

4 FORORD I anledning af at ASRA i år kan fejre 25 års jubilæum har bestyrelsen besluttet, at det skal markeres med forskellige tiltag, blandt andet at der skal udarbejdes et jubilæumsskrift. ASRA'S udstilling skal rundt i følgende byer Skjern, Ringkøbing, Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast og Brande. Ligeledes vil der i samarbejde med LO og AOF i Herning blive arrangeret tre foredragsaftner henholdsvis i Holstebro, Herning og Ikast. Hele scenariet sluttes af med en reception den 12. september for medlemmer og venner af huset. Til udarbejdelse af jubilæumsskriftet er der nedsat et udvalg bestående af de to arkivarer Elly Madsen, Skjern og Bent Kruuse, Struer. Fra bestyrelsen Jørn Jensen, Leo Skaaning og undertegnede. Det har været et spændende arbejde, og især de fire første nævnte har udført et kæmpe arbejde med at samle og beskrive erindringer, historier om de første 25 af ASRA's leveår. En af hovedkilderne til jubilæumsskriftet er ASRA - NYT, som er udkommet i alle årene i forskellige tempi. Derud af kan man blandt andet læse, at det grå guld har været uundværgelig for ASRA, da den har domineret både i arkivet og bestyrelsen. Dette gør sig også gældende i dag, især hvis man ser på udvalget omkring jubilæumsskriftet. Deltagernes alder ligger mellem 63 og 80 år. Ja jeg tror, at uden det grå guld, så har der måske ikke været noget at fejre. så vores efterkommere kan stifte bekendtskab med de gamle ting og historier. Hvis vi skal få det til at lykkes kræver det flere ting af fremtiden. Det kræver at der er flere, der vil deltage aktivt i ASRAS's arbejde, også yngre mennesker. Der må og skal være nogle til at tage over, og hjælpe det grå guld. Det kræver også at vi får en støre medlemsskare. Fusionerne inden for parti og fagbevægelse gør, at vi har mistet en del af vores økonomiske grundlag. Det er noget vi skal have gjort noget ved i den kommende tid. Det er oplagt at vi fremover skal have flere medlemmer. I maj 2001 flyttede ASRA ind i de nuværende lokaler, som stor set er gratis for os og som vi er meget glade for. Lokalerne er nu ved at være for trange, grundet de mange arkivalier vi har modtaget. Så en opgave vil være at finde nye, større og egnede lokaler. Det bliver en stor opgave. Hvordan finder vi større og egnede lokaler til en husleje der ligner den vi har nu, da vores økonomi for nuværende ikke rækker længere? Med disse ord håber jeg at ASRA også oplever at fejre 50 års fødselsdag. Hvis vi ser fremad, hvordan vil det så gå de næste 25 år? Vil ASRA fortsat bestå? vil der fortsat være behov for ASRA? Ja, for mig er der ingen tvivl, ASRA bør fortsat bestå. Der vil fortsat være behov for ASRA, når man ser hvad der er samlet ind og registreret i arkivet de forgangne 25 år. Det er vigtigt, ikke mindst i disse fusionstider at vi i arbejderbevægelsen har et sted, hvor man kan opbevare tingene, så de ikke går tabt, men også Andreas Iversen formand 4

5 Grav hvor du står I et oplæg til ASRAs stiftende generalforsamling den 9. april 1983, indledte Flemming Hemmersam med ordene: "Når der i dag stiftes en Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt, forkortet til ASRA, er det udtryk for, at de bestående museer og arkiver ikke har beskæftiget sig nok med arbejderhistorien, og det må der gøres noget ved, foruden det nye i tiden, at arbejderne selv vil bestemme over egne arkivalier, genstande, billeder fra arbejdsliv og familieliv, faner og sangbøger". ABAM har dog ikke betydet, at de mange planer har været forgæves. Arkivet og biblioteket er i dag en realitet, i ASRA's regi. Fra en amtskulturkonference den september 1982, fremgår det bl.a. af referatet: "Flemming Hemmersam gav et fyldigt oplæg omkring et "arbejdermuseum"". Udover Hemmersams indlæg, var også et indlæg om brunkulsarbejdet, af Evald Dahl fra Hammerum. I 1982 lancerede AOFs landsforbund, ved konsulent Ib Arne Rahr, efter en svensk model, studiekredse rundt i landet, med det formål at oprette lokale arbejderhistoriske arkiver. I Ringkøbing amt resulterede initiativet i, som andre steder i landet, at der kom skred i at virkeliggøre idéen. Planen var at oprette et ABAM - Arbejderbevægelsens Bibliotek, Arkiv og Museum, og som støtte herfor en Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt - ASRA. I foråret 1983 var man klar til at stifte støtteforeningen ASRA, medens forberedelserne til bibliotek, arkiv og museum, ABAM endnu ikke var klar. Generalforsamlingen den 9. april 1983 drejer sig, jfr. Flemming Hemmersams oplæg, alene om stiftelse af støtteforeningen ASRA. Stiftelsen af ABAM skulle komme senere, da forhandlingerne om det økonomiske endnu ikke var sluttet. Når der aldrig kom et ABAM, var det næppe viljen, men derimod økonomien, der forhindrede at projektet blev til noget. Det var ikke muligt at leve op til de høje ambitioner, der var sat. Visionen om ABAM betød nemlig egne lokaler samt ansættelse af en leder. Derudover skulle ABAM drives ved frivillig arbejdskraft. Den bristede drøm om et I den efterfølgende debat om de to indlæg, gjorde en af konferencedeltagerne, Johan Johnsen, SID, Herning, opmærksom på, at et Arbejdermuseum med arkiv og bibliotek omfatter hele arbejderbevægelsens historie, også brunkulstiden. Til at skabe et sted til opbevaring af det indsamlede, havde han et tilbud. SID Herning afdelings hus kunne købes og i Arbejdernes Byggefond under FO Herning var der midler, der kunne stilles til rådighed. Mødet mundede ud i at der blev nedsat to udvalg. Et udvalg vedrørende Brunkulshistorie og et udvalg vedrørende Arbejderbevægelsens historiske Museum, Arkiv og Bibliotek for Ringkøbing Amt. Ifølge et oplæg som Flemming Hemmersam gav på ASRA's stiftende generalforsamling, fungerede de 2 udvalg efterhånden som ét udvalg - initiativgruppen. Ved stiftelsen bestod initiativgruppen af: Børge Johnsen, Herning - Chr. Isen, Herning Jakob Christensen, Hammerum Elly Madsen, Skjern - Gunnar Jacobsen, Ikast Robert Christoffersen, Holstebro Edel Knudsen, Vinderup og Leif Ruhe, Brande. 5

6 Først med kaffe, blødt brød og vintergækker.. De gode intentioner om oprettelsen af et Arbejderbevægelsens Bibliotek, Arkiv og Museum, vandt ikke begejstring hos de lokalhistoriske arkiver. Det kan ses af den kraftige reaktion der opstod, da Robert Christoffersen, Holstebro, opfordrede til at aflevere ting til AOF over hele amtet eller til LO-kontoret i Holstebro. Indlægget fik de lokalhistoriske arkiver til at reagere. "Først med kaffe, blødt brød, vintergækker og senere med skrappere midler", siger Flemming Hemmersam i sit indlæg til stiftelsen af ASRA. Videre fortæller han at Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) i Danmark har den holdning, at det er uheldigt med specialesamlinger på amtsplan - man foretrækker, at arbejderbevægelsens organisationer, hvis de ikke vil beholde deres arkivalier selv, enten skal aflevere til ABA (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv) i København eller til et lokalhistorisk arkiv. "Hvorfor der ikke må være specialsamlinger på amtsplan er uforståeligt, når der findes specialmuseer overalt i landet", siger Flemming Hemmersam, og nævner, at ABA har ikke plads til f.eks. alle de protokoller, der ville komme ind ved systematisk indsamling over hele landet. "Der er heller ikke mandskab til at tage imod dem. De lokalhistoriske arkiver vil have patent på det materiale, som ABA ikke vil have, ja, så blokerer de for oprettelsen af et ASRA og et ABAM", siger Flemming Hemmersam, og fortæller at SLA's formand har ført denne linie videre, ved at skrive et klagebrev til ABA i København og bedt dem om at stoppe initiativet i Ringkøbing amt. Flemming Hemmersam fortæller også, at museumsrådet i Ringkøbing amt har stillet sig mere afslappet, idet det har indbudt initiativgruppen til et møde den 23. februar Kun en enkelt ved dette møde støttede initiativet, mens flertallet af indlæggene var negative og kritiske. På arbejdernes præmisser Efter dette og flere interne møder med lokalhistoriske arkiver, må det konstateres, at der ikke kan tales om et samarbejde, men det vil komme den dag ASRA og ABAM er en realitet. "Noget som forsamlingen her i dag er med til at bestemme. Det afgøres vel ikke af ABA i København eller SLA's formand, der har sit virke i Aalborg eller i de lokalehistoriske arkiver og museer?", siger Flemming Hemmersam. Det fortælles, at direktøren for Herning Museum, efter mødet udtalte til Weekend-avisen, at initiativgruppens arbejde var udmærket og hun ville ønske, at den ville lade de ting, den kom på sporet af, overgå til allerede eksisterende samlinger. "Museumsnavnet knytter sig nemlig til institutioner, der har en bred forpligtelse til kulturlivet i almindelighed og ikke har bestemte briller på". At fremstille arbejderne isoleret, synes hun ikke, der var rimelighed i. Hertil siger Flemming Hemmersam, at hun fuldstændig har misforstået, hvis hun tror at ASRA og ABAM vil fremstille arbejderne isoleret, og fortsætter: "Arbejdernes kulturhistorie skal selvfølgelig fremstilles i et samfundsmæssigt perspektiv og hvad det betyder af berøringsflader, med andre klasser i samfundet, men det skal gøres på arbejdernes præmisser og dermed er vi ovre i hendes bekymringer om at have bestemte briller på. Hvorfor borgerskabet godt må have deres bestemte briller på og arbejderne ikke, ja, det fortæller mere om hendes grundholdning og fordomme, end at ASRA og ABAM er på vildspor". 6

7 Flemming Hemmersam kan dog også fortælle, at der har været positive ting. Han siger: "Man kan næsten tale om, at det går forrygende på den positive front" og giver nogle eksempler. Her nævner han konferencer, der har været afholdt, og kommer også ind på Chr. Isen og andre, der som lokalhistorikere har vist interesse for brunkulslejernes historie. Flemming Hemmersam nævner også, som inspiration, Specialarbejderforbundet i Danmarks landsomfattende indsamling af arbejdererindringer. Kun konger og kejsere - ikke arbejdere Der er også spørgsmålet om, hvor man skal gøre af det materiale der indsamles lokalt. Man tøvede med at aflevere det til de lokale arkiver og museer. En af initiativtagerne til ASRA har udtrykt det således: "Vi vil ikke kun grave et hul og aflevere det vi finder. Vi vil selv opbevare det, udstille og efterforske det på vore egne præmisser, sådan som AOF's kampagne om Grav hvor du står, lægger op til. Hvorfor nu denne tøven, kunne man spørge. Det kan der gives mange svar på, men lad følgende eksempel illustrere problematikken: I forordet til SID's bog om fabriks- og industrigruppen fra 1982, underskrevet bl.a. af SID's formand Hardy Hansen, læser man at i skolebøgerne fortælles der kun om konger, kejsere, opfindere og folk med succes, men om arbejderne skriver man kun, når de er arbejdsløse eller drikfældige eller når de passer deres kolonihaver. En optælling viste i 1972 at 5½ % af bogsiderne i historiebøgerne til skolebrug omhandlede arbejdernes vilkår, fagbevægelsen og de socialistiske idéer. Tanken om at stifte en arbejderhistorisk støttekreds, går langt tilbage. Allerede i foråret 1955 kunne i et referat i Amts-Bladet, under overskriften: SAFORA*) har planer om oprettelse af arkiv, læses, at en række vigtige spørgsmål var blevet behandlet på et repræsentantskabsmøde i Struer. Fra sammenslutningens tidligere formand, maler Høft, Lemvig, havde man modtaget et forslag om oprettelse af et arkiv for Ringkøbing amt. Mulighederne var drøftet, uden at man dog havde fået nogen løsning, men tanken var ikke opgivet. Der var bevilliget 200 kr. i tilskud til AOF's amtsudvalg". Kilde: ASRA-Nyt nr *)SAFORA står for Sammenslutningen af Arbejdernes Fællesorganisationer i Ringkøbing amt. Artiklen er skrevet af Bent Kruuse ASRAs udstillingsmontre som i jubilæumsperioden er udstillet i forskellige fagforbund og på biblioteker i regionen Som vigtigt kildemateriale til denne artikel er anvendt Flemming Hemmersams oplæg: Arbejderhistorisk indsamling, forskning og formidling i Ringkøbing amt fra april Flemming Hemmersam er mag.art. i folkloristik 1985 fra Københavns Universitet bk 7

8 8

9 ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt. Egne erindringer fra opstarten. Af Elly Madsen, Skjern Billeder fra det første møde omkring oprettelse af ASRA på Aulum Hotel En fredag eftermiddag i 1982 tog en temmelig uerfaren dame sammen med AOF formand og LO formand fra Skjern til Aulum hotel, hvor AOF sammen med LO havde inviteret til en kulturkonference med titlen: Grav hvor du står. Det var også titlen på en ny udgivet bog. Det var Ib Arne Rahr fra AOFs Landsforbund, der var kursusleder, og hovedtanken bag det hele var, at arbejderen var glemt i de historiske museer og arkiver. Nu skulle vi simpelthen selv gå ud og grave historien op på de enkelte virksomheder. Det var også altid samfundets "store " mænd, der fik skrevet deres erindringer, mens den almindelige arbejder blev glemt, som om hans liv var uden betydning. Vi fik vældige visioner om, at arbejderne på en fabrik eller en arbejdsplads skulle sætte sig sammen i en studiekreds og skrive deres egen og ikke fabriksejerens historie. Også at den enkelte skulle have sin personlige historie sat på prent eller få den indtalt på bånd. Et af eksemplerne vi fik vist, var en film fra Als, hvor man havde samlet teglværksarbejdernes historie fortalt af dem selv, og derudfra skabt et skuespil, der blev opført lige netop på lokaliteterne f. eks. et nedlagt teglværk. Her kunne man så "lære" om, hvor hårdt sliddet havde været. Filmen blev kommenteret af Arne Åbenhus, der var aktiv i Dansk Amatør Teater Samvirke, DATS. Han havde visioner om, at egnsspil, som de blev kaldt, skulle brede sig ud over det ganske land efter model fra Sverige, hvor kampagnen "Grav hvor du står" var opstået omkring glasværker og jern- og kobbergruber. I Sverige havde man fået lavet mange egnsspil, og bl.a. filmen "Op- 9

10 røret i Ådalen" som var meget set også i Danmark. I Nordkjøping har man åbnet "Arbetets museum", som en gruppe fra ASRA s bestyrelse var med til i 2000 I Danmark har vi Arbejdermuseet i København, og forskellige historiske selskaber, der beskæftiger sig med arbejderhistorien. Der kom da også en masse egnsspil rundt omkring i Danmark, for det meste skrevet og opført af amatører - ja der gik næsten inflation i egnsspil, så enhver egn med respekt for sig selv nu skal have sådan. Som eks. kan nævnes "Rakkerspillet" på Bundsbæk Mølle ved Skjern. De første uformelle møder. Men tilbage til hotel Aulum. Som sagt var jeg uerfaren i organisatorisk arbejde. Jeg var lige kommet ind i AOFs bestyrelse i Skjern og det var mit første kursus. Men jeg blev fanget af ideen om, at vi skulle skrive vores egen historie, og at vi var blevet svigtet af det etablerede museumsvæsen. Ved slutningen af kurset, blev vi stærkt opfordret til at finde sammen lokalt og fortsætte processen, der var sat i gang. Jeg kom med i en gruppe, der aftalte at mødes igen. Det foregik helt uformelt hjemme hos hinanden, hvor vi arbejdede videre med tankerne. Jeg husker især Chr. Isen fra Kølkær, der førte det store ord. Jakob Christensen fra Hammerum og Gunnar Jakobsen fra Ikast. Brødrene Johnsen fra Snejbjerg og Herning, Leif Ruhe fra Brande og Chr. Christensen fra Borris. Der var vist flere, men det husker jeg ikke. Det var møder uden dagsorden og referat i begyndelsen, for vi vidste ikke rigtig, hvordan det skulle gribes an. Vi havde ingen penge og ingen regler at gå efter, men var en rigtig græsrodsbevægelse. Arbejdsprogrammet udarbejdes Hvad der egentlig skete, ved jeg ikke, men på et tidspunkt var der kontakt til Flemming Hemmersam, København og Kirsten Harritz Århus, der begge var akademikere og forskede i arbejderhistorie. De besøgte os og pressede meget på, for at vi skulle få formuleret, hvad vi ville og hvor vi skulle hen. Bl. a. mødtes vi hele dage for at arbejde med at arbejdsprogram, som jeg dårlig nok vidste, hvor kom fra. Vi skulle lave en 4 års plan, og prioritere opgaverne. Vi svævede næsten på en sky. Pengene?? de kom vel et sted fra? Jeg husker bl. a. engang at have gået i en gruppe med L. V. Lauridsen, Herning, der fremlagde store planer for at bygge en pensionisthøjskole i Herning, og her ville der så være plads til et arbejdermuseum/bibliotek, arkiv - en tanke som O. V. Høft allerede i 50-erne havde fremført i Safora. Mødet med Amtsmuseumsrådet. På et tidspunkt blev vi indkaldt til møde med amtsmuseumsrådet, eller hvad det nu var på Herning Museum. Vi mødte op næsten hele gruppen. Vi fik faktisk en gang skældud, fordi vi ville splitte arkivalierne op. De hørte så helt bestemt til på en egn og ikke til en "klasse." Vi blev stærkt opfordret til at droppe tankerne og i stedet forstå, at de etablerede museer og arkiver. allerede samlede arbejdernes historie lokalt. Basta. - Puha, hvor jeg syntes, det var ubehageligt. Som om vi havde lavet en bombe!! Kun Kaj K. Nielsen fra Holstebro støttede os. Det var rart. Bagefter gik vi på værtshus, for at få en øl og komme ned på jorden. I mødet deltog Flemming Hemmersam, og han førte ordet på vore vegne sammen med bl. a. 10

11 Chr. Isen. Jeg sagde vist ikke noget. Internt havde vi også store diskussioner om, hvor vi skulle holde til, for nogen var bange for, at de store byer: (læs Herning eller Holstebro) skulle rende med arkivet/museet, og så var man bange for, at vi ikke ville få arkivalier andre steder fra. Der var stor modvilje mod "store" byer. Stiftende generalforsamling Men endelig en forårsdag 1983 begav jeg mig sammen med Grethe Kristiansen fra Skjern mod Videbæk og Vestergårds Hotel, for nu skulle foreningen startes med en stiftende generalforsamling. Vi havde igen fået modet tilbage og oplevede stor støtte fra bevægelsen. Jeg var i feststemning. Vi havde valgt datoen d. 9. April, for at lade det være en dag, man kunne huske og det var en lørdag. Det kunne man godt dengang. Vi var selvfølgelig spændte på, om der ville komme nogen, men fremmødet var helt fint. I hvert fald, var både Fagbevægelsen, Socialdemokratiet, Folketinget og AOF repræsenteret gennem toneangivende folk, som gav tilsagn om støtte. Jeg husker Henry F. Olesen, LO, Robert Petersen, MF og hans kone Rachel. Robert Christoffersen, AOF Holstebro, Kristian Olesen, amtsuddannelses sekretær, Leif Ruhe, AOFs Amtsformand og mange flere. Arbejdsprogrammet blev vedtaget, og så var der kaffe og snak. Det føltes, som om vi var ved at skabe noget helt nyt. Alligevel havde vi ingen penge, ingen lokaler og ingen arkivalier. Jeg var med de første år udpeget som repræsentant fra AOFs amtsbestyrelse, og vi havde stadig de store visioner, selvom uenighed om, hvor tingene skulle være og opbevares, var stadig tilbagevendende. "Sommermøder". Jeg husker især vore generalforsamlinger, som blev holdt om sommeren og kaldt "sommerfest". Det foregik ved at én eller flere arrangerede en lørdag eftermiddag, hvor vi så efter kaffen var på tur i nærområdet. Hen ad 5 tiden holdt vi en hurtig generalforsamling. Så kom der mad på bordet, som vi selvfølgelig selv betalte. Vi var på tur til Vind Hede, som Birthe Poulsen stod for, og vi var ude ved Storåen nord for Aulum, hvor det var Bodil Fjendbo, der arrangerede. Vi var i Herning, hvor vi så brunkulsfilmene, og her var det Børge Johnsen og Johan Johnsen, der var værter. Vi var senere i Vejlby hos Inga Ottesen, hvor det var krabbekløer, der var på menuen, og området var jo dejligt til gåturen. På gåturene fik vi selvfølgelig mange uformelle "snakker" om ASRA og Arbejderhistorie. Desværre blev jeg så arbejdsramt og trådte ud af bestyrelsen i nogle år fra ca til 1992, men jeg havde stadig kontakt til foreningen og i 2000, hvor jeg gik på efterløn startede jeg med at arbejde i arkivet 1 dag om ugen og har været der regelmæssigt siden. 11

12 Fortegnelse over ASRA`s formænd gennem 25 år: Chr. Isen, Kølkær Bodil Fjendbo, Aulum Gunnar Jacobsen, Ikast Jacob Christensen, Hammerum Bent Søndergaard, Nybo Andreas Iversen, Tarm. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Elly Madsen, Skjern - Børge Johnsen, Snejbjerg - Mads Eli Brandt, Aulum - Chr. Christensen, Borris - Edel Knudsen, Vinderup - Chr. Damsted Nielsen, Brande - Arne Pedersen, Skjern - Martin Lundsgaard-Leth, Herning - Birthe Paulsen, Holstebro - Bent Pedersen, Ulfborg - Henny Pedersen, Aulum - Vibeke Petersen, Tarm - Grethe Worm, Holstebro - Gregers Kristensen, Vandborg - Anna Vistisen, Ikast - Steen Jonassen, Herning - Anna Pedersen, Struer - Anna Jensen, Herning - Anna Nielsen, Aulum - Benno Jensen, Herning - Bente Røll, Struer - Erik Thomsen, Holstebro - Frank Madsen, Ørnhøj - Inga Ottesen, Lemvig - Egon Nielsen,Vildbjerg - Villy Grøn, Herning - Erik Broberg, Herning - Knud Videbæk, Holstebro - Elin Kragelund, Ikast - Leonhardt Lorentzen, Ikast - Bruno Thomasen, Kibæk - Karla Jørgensen, Ikast - Flora Mikkelsen, Skjern - Robert Pedersen, Herning - Leo Skaaning, Herning - Agnethe Pedersen, Herning - Nancy Madsen, Brande - Bent Kruuse, Struer - Inger Høyer, Struer - Palle Loft, Lemvig - Agnethe Troelsen, Herning - Jørn Jensen, Herning - Bent Bøgelund, Ikast - Chr. Østergaard Jensen, Aulum - Hans Agerup, Herning - Inge Marie Jensen, Ulfborg. 12

13 Christian Isen, Kølkær Formand arbejdede med forskellige lokalhistoriske emner. Chr. Isen havde under 2. verdenskrig arbejdet som chauffør i brunkulslejerne, som han stort set havde lige udenfor sine vinduer. Han interesserede sig derfor meget for den epoke, og udgav i 1981 "Notater i en kulbunke". En registratur over meddelelser fra de midt- og vestjyske brunkulslejer i Herning Folkeblad og Et meget imponerende stykke arbejde. Christian Isen med sine arkiver Chr. Isen var formand fra opstarten af ASRA i 1983, men fratrådte allerede året efter. Han var altså formand i en ganske kort periode. Alligevel har Chr. Isen været med til at præge ASRA i meget betydelig omfang. Allerede fra efteråret 1982 hvor man tog de første spæde skridt til ASRA, var Chr. Isen på banen. Han var med i det indledende arbejde, og det er vel ikke helt forkert at beskrive ham som den drivende kraft. Chr. Isen havde måske også et forspring i forhold til arbejdsgruppens øvrige deltagere. Han havde gennem det meste af sit liv interesseret sig for lokalhistorie, og han var i en årrække i 1970erne ansat som leder af Lokalhistorisk Arkiv i Herning. Han var i den periode med til at opbygge arkivet, samtidig med at han Chr. Isen var altså foreningens formand fra starten i 1983, og det må siges at han var en meget aktiv og synlig formand. Han deltog i en konference om arbejdsmandens historie i Svendborg, og deltog i et nordisk seminar om arbejderkultur på Københavns Universitet, hvor han holdt et indlæg om opstarten af ASRA. Samtidig var han en meget flittig skribent med indlæg i lokale og regionale aviser samt tidsskrifter omhandlende arbejderhistorie. Efter sin fratræden som formand for ASRA fortsatte Chr. Isen sit arbejde med at forske i arbejderhistorie samt sin skribentvirksomhed. Chr. Isen døde i år gammel efter kun få dages sygdom. 13

14 Bodil Fjendbo, Aulum Hvem skriver historien. Arbejderbevægelsen i Ringkøbing amt var ikke tidligere samlet og registreret. Vi var en gruppe personer i amtet, der registrerede, at mange papirer og protokoller forsvandt i forbindelse med dødsboer o.a. Derfor blev ASRA oprettet. Samtidig stillede Malernes fagforening i Herning generøst lokaler til rådighed, så vi fik plads til de indsamlede protokoller, papirer og arkivalier. Intentionerne omkring arbejdet i ASRA var i starten: Bodil Fjendbo Bodil Fjendbo var med ved stiftelsen af ASRA i 1983, og hun blev indvalgt i den første bestyrelse. Allerede året efter blev Bodil Fjendbo formand, da foreningens første formand Chr. Isen fratrådte. Bodil var derefter formand frem til Bodil Fjendbo var i en periode folketingskandidat for Socialdemokraterne i Skjern kredsen, ligesom hun i en længere årrække var formand for Socialdemokraterne i Aulum. Bodil Fjendbo er i dag bosat i Odense. I forbindelse med udarbejdelsen af jubilæumsskriftet, har vi bedt Bodil Fjendbo om at beskrive hvordan hun selv oplevede sin tid i ASRA. Bodil Fjendbo skriver: 1. Indsamling. 2. Formidling. 3. Forskning. 1. Indsamling af protokoller, billeder og papirer affødte en del polemik med lederne af de lokalhistoriske arkiver rundt i amtet. 2. Formidling var både internt og eksternt. Internt i form af ASRA Nyt, udstillinger og gæster på arkivet, Anker Jørgensen bl.a., og mange andre gæster. Eksternt med kontakt til pressen. Regionalradio Midt og Vestjylland. Danmarks Radio P 1 med udsendelsen: "Da farfar var ung." Konferencer på Århus og Københavns Universitet og med ABA Arbejderbevægelsen i København. 3.Forskning. Intentionen var kontakt til interesserede forskere, der kunne formidle viden om netop arbejderbevægelsen i Ringkøbing amt. Vi var en personkreds, der var engageret og begejstret med mange ideer, som mødtes om 14

15 en fælles opgave. Desværre gik der politik i arbejdet. At arbejdet heldigvis er ført videre i 25 år viser, at ideen var rigtig. Et stort tillykke med 25 års jubilæet. Et af ASRA s medlemmer, Henny Pedersen fra Vemb har tidligere gennem mange år boet i Aulum og Henny Pedersen beskriver Bodil Fjendbo på følgende måde: Mennesket bag tidligere formand for ASRA. Bodil Fjendbo er oprindelig landmandsdatter fra Salling. I mange år har hun boet i Aulum, og var leder af børnehaveklassen der. Jeg lærte hende at kende først i 80erne.Hun har hjertet på rette sted. For eksempel boede jeg i længere tid hos hende, fordi jeg var utryg ved min lejer. Vi kørte mange ture ud i naturen, f. eks. kørte vi sydpå for at finde Gudenåens udspring, det var sjovt. Det boblede ligesom en gryde øllebrød, der var ved at koge over. En anden gang kørte vi i skoven og plukkede svampe. Bodil var kendt med, hvilke svampe der kunne spises. Vi plukkede, kørte hjem, og hun lærte mig at lave svampestuvning til ristet brød. Hvert år til jul tager jeg en kagedåse frem med julemotiv og mindes hende med glæde, når vi tager en småkage. På indkøb i Brugsen kunne jeg møde hende - hun spurgte tit: "Vil du ikke med hjem, så laver vi en æggekage"! Hvis alle mennesker er som hende, var der ikke ufred i verden. Henny Pedersen. (som også var med den dag, ASRA blev stiftet) Syerske var et velkendt arbejde i Ringkøbing amt. Nogen blev slidt op af det hårde job det i virkeligheden er/var, ofte på akkord. Historierne om syerskerne og systuernes er noget af det ASRA gemmer, så eftertiden kan se hvordan det var at være syerske. Ser man ind på en systue i dag, er de nærmest lavet om til lagre hvor pakning og ekspeditionen foregår, selve syningen foregår ude i den store verden, hvor arbejdslønnen er langt lavere end den er i Danmark. 15

16 Gunnar Jacobsen, Ikast Gunnar Jacobsen var formand for ASRA fra 1988 og indtil 1991, hvor han blev afløst af Jacob Christensen. Gunnar Jacobsen var med i arbejdet omkring stiftelsen af ASRA og medlem af den første bestyrelse der blev valgt i Videbæk i Af de få personer der stadig kan huske ham, bliver Gunnar Jacobsen altid omtalt som en stille omgængelig person, men også en person der påtog sig et stykke arbejde og pligtopfyldende udførte dette arbejde. Selv om Gunnar Jacobsen selv deltog i arbejdet med at indsamle oplysninger og arkivalier, har han imidlertid ikke selv sat sig mange spor. Han er stort set et ubeskrevet blad og det er kun lykkedes os at finde frem til ganske få personer der kan huske ham. Indtrykkene af ham har kun været positive, men det er også blevet gentaget at han var en stille person uden de store armbevægelser. Gunnar Jacobsen boede i Ikast, og efter tiden som formand hos ASRA var han i en periode formand for SID s efterlønsklub i Ikast. Ud fra bestyrelsesreferater ser det ud til at Gunner Jacobsen døde omkring årsskiftet 1992/93. PS. Hvis der, efter læsning af nærværende jubilæumsskrift, er personer der kan fremkomme med yderligere informationer evt. et foto af Gunnar Jacobsen, ville vi være meget taknemmelige. Dansk Arbejdsmands og Specialarbejder Forbund er i dag fusioneret med mange andre specilaforbund, og hedder nu 3 F 16

17 Jacob Christensen, Hammerum opfordret til at skrive noget i forbindelse med fagforeningens 60 års jubilæum i Resultatet blev" Textilarbejdere i Hammerum ". Jacob Christensen med sin første bog "Bondesønnen, der forelskede sig i tekstilindustrien." Dette var overskriften på en artikel som Herning Folkeblad bragte om Jacob Christensen i forbindelse med hans 60 års fødselsdag i Jacob Christensen var ganske rigtigt bondesøn fra Farsø. Landbruget interesserede ham imidlertid ikke, og via forskellige jobs i hotelbranchen kom han i 1952 til Herning, hvor han gennem sit ægteskab med Sigrid kom til at arbejde i tekstilbranchen. Jacob Christensen blev efterhånden trukket ind i det faglige arbejde som bestyrelsesmedlem i Tekstilarbejdernes Fagforening i Hammerum, og sluttede som formand for denne fra 1981 til Gennem sit engagement i fagforeningen kom Jacob i gang med sine skriverier, idet han blev Dette jubilæumsskrift havde givet Jacob blod på tanden, og i de efterfølgende år frem til sin død i 1992 udkom i alt 9 bøger, hvoraf den mest kendte formentlig er "Arbejdernes Textileventyr" fra Denne bog blev til i protest mod de mange bøger der omtalte tekstileventyret i Herning området, men altid glemte at fortælle om de tekstilarbejdere der havde skabt dette tekstileventyr. I 1993 udkom "Arbejdsmænd og Specialarbejdere i Herning ". Bogen blev færdig 3 dage før Jacob pludselig døde d.7. august Jacob Christensen var med til at stifte ASRA i 1983, og var foreningens sekretær fra starten. Allerede året efter udtrådte han dog af bestyrelsen. Men fra 1988 var han med igen, og fra 1991 var han foreningens formand. Jacob Christensen gjorde et meget stort stykke arbejde for ASRA. Fra midten af firserne var han foregangsmand ved opbygningen af ASRA s arkiv. Han tilbragte mange timer på forskellige lokalhistoriske arkiver rundt omkring i det gamle Ringkøbing amt, for at gennemse hvad de havde af arbejderhistorie. Han besøgte faglige organisationer for at indsamle arkivalier, og han registrerede og arkiverede hvad han fandt. Igennem flere 17

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler.

Fælles PALS-dag på 8 Pals-skoler. Fredag d. 6. marts, var det national trivselsdag. 8 PALS-skoler i kommunen valgte at markere denne dag samlet. PALS-tovholderne havde overordnet planlagt dagen sammen, og der var valgt nogle aktiviteter,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Jeg har altid en mellemopgave, til de hurtige børn. Ideer til spor som motiverer dem til at finde på nye og anderledes ideer.

Jeg har altid en mellemopgave, til de hurtige børn. Ideer til spor som motiverer dem til at finde på nye og anderledes ideer. Kan I tegne et menneske? At tegne er at forme og røre fortællingen med hånden. (et billede siger mere end 1000 ord) Om et tegne, male og collage-forløb med en gruppe 4-5 årige i Billedværkstedet på Brandts.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Formandsberetning 2013

Formandsberetning 2013 Formandsberetning 2013 Det er nu godt 1 ½ år siden, at arkivet flyttedes fra Ellebo til Åvangen her i Svebølle. Vi er meget glade for de lokaler, vi nu råder over, og vi føler os alle godt tilpas, hvor

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 årsmødet den 9. maj 2007

Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 årsmødet den 9. maj 2007 Skriftlig orientering til 1 03-06-2007 Årsmøde i Lokalhistorisk Arkiv for Lemvig Kommune onsdag den 9. maj 2007 kl. 19,00 i Gudum Skole. Pkt. 2 på årsmødets dagsorden: Beretning fra udvalget: Hele forløbet

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Christen Madsen Christensen, Strandvejen, Gislinge, kører hø ind på Lammefjorden 1930. 2014:2 1 Kundbydagen Arkivet og foreningen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere