ASRA. 25 år 9. april april Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne"

Transkript

1 ASRA 25 år 9. april april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008

2 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift Udgivet september 2008 af ASRA

3 Indholdsfortegnelse Forord - Formand Andreas Iversen...side 4 Grav hvor du står - Bent Kruuse...side 5 Erindringer fra start - Elly Madsen...side 9 Faktaliste - Jørn Jensen...side 12 Formændende gennem tiderne - Jørn Jensen...side 13 ASRA NYT gennem 25 år - Jørn Jensen...side 20 Arkivet og lokalerne - Elly Madsen...side 25 Vi er selv historie - Bent Kruuse...side 31 Æresmedlem - Elly Madsen...side 41 En kvindeskæbne - Karla Jørgensen...side 42 Billeder fra arkivet...side 43 Redaktionsudvalget...side 45 Foto og billedmateriale - private og arkivfoto Foto af bestyrelsen 2008 på bagsiden af hæftet - taget ved bestyrelsesmødet den 24.juni 2008 Opsætning og layout - Leo Skaaning

4 FORORD I anledning af at ASRA i år kan fejre 25 års jubilæum har bestyrelsen besluttet, at det skal markeres med forskellige tiltag, blandt andet at der skal udarbejdes et jubilæumsskrift. ASRA'S udstilling skal rundt i følgende byer Skjern, Ringkøbing, Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast og Brande. Ligeledes vil der i samarbejde med LO og AOF i Herning blive arrangeret tre foredragsaftner henholdsvis i Holstebro, Herning og Ikast. Hele scenariet sluttes af med en reception den 12. september for medlemmer og venner af huset. Til udarbejdelse af jubilæumsskriftet er der nedsat et udvalg bestående af de to arkivarer Elly Madsen, Skjern og Bent Kruuse, Struer. Fra bestyrelsen Jørn Jensen, Leo Skaaning og undertegnede. Det har været et spændende arbejde, og især de fire første nævnte har udført et kæmpe arbejde med at samle og beskrive erindringer, historier om de første 25 af ASRA's leveår. En af hovedkilderne til jubilæumsskriftet er ASRA - NYT, som er udkommet i alle årene i forskellige tempi. Derud af kan man blandt andet læse, at det grå guld har været uundværgelig for ASRA, da den har domineret både i arkivet og bestyrelsen. Dette gør sig også gældende i dag, især hvis man ser på udvalget omkring jubilæumsskriftet. Deltagernes alder ligger mellem 63 og 80 år. Ja jeg tror, at uden det grå guld, så har der måske ikke været noget at fejre. så vores efterkommere kan stifte bekendtskab med de gamle ting og historier. Hvis vi skal få det til at lykkes kræver det flere ting af fremtiden. Det kræver at der er flere, der vil deltage aktivt i ASRAS's arbejde, også yngre mennesker. Der må og skal være nogle til at tage over, og hjælpe det grå guld. Det kræver også at vi får en støre medlemsskare. Fusionerne inden for parti og fagbevægelse gør, at vi har mistet en del af vores økonomiske grundlag. Det er noget vi skal have gjort noget ved i den kommende tid. Det er oplagt at vi fremover skal have flere medlemmer. I maj 2001 flyttede ASRA ind i de nuværende lokaler, som stor set er gratis for os og som vi er meget glade for. Lokalerne er nu ved at være for trange, grundet de mange arkivalier vi har modtaget. Så en opgave vil være at finde nye, større og egnede lokaler. Det bliver en stor opgave. Hvordan finder vi større og egnede lokaler til en husleje der ligner den vi har nu, da vores økonomi for nuværende ikke rækker længere? Med disse ord håber jeg at ASRA også oplever at fejre 50 års fødselsdag. Hvis vi ser fremad, hvordan vil det så gå de næste 25 år? Vil ASRA fortsat bestå? vil der fortsat være behov for ASRA? Ja, for mig er der ingen tvivl, ASRA bør fortsat bestå. Der vil fortsat være behov for ASRA, når man ser hvad der er samlet ind og registreret i arkivet de forgangne 25 år. Det er vigtigt, ikke mindst i disse fusionstider at vi i arbejderbevægelsen har et sted, hvor man kan opbevare tingene, så de ikke går tabt, men også Andreas Iversen formand 4

5 Grav hvor du står I et oplæg til ASRAs stiftende generalforsamling den 9. april 1983, indledte Flemming Hemmersam med ordene: "Når der i dag stiftes en Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt, forkortet til ASRA, er det udtryk for, at de bestående museer og arkiver ikke har beskæftiget sig nok med arbejderhistorien, og det må der gøres noget ved, foruden det nye i tiden, at arbejderne selv vil bestemme over egne arkivalier, genstande, billeder fra arbejdsliv og familieliv, faner og sangbøger". ABAM har dog ikke betydet, at de mange planer har været forgæves. Arkivet og biblioteket er i dag en realitet, i ASRA's regi. Fra en amtskulturkonference den september 1982, fremgår det bl.a. af referatet: "Flemming Hemmersam gav et fyldigt oplæg omkring et "arbejdermuseum"". Udover Hemmersams indlæg, var også et indlæg om brunkulsarbejdet, af Evald Dahl fra Hammerum. I 1982 lancerede AOFs landsforbund, ved konsulent Ib Arne Rahr, efter en svensk model, studiekredse rundt i landet, med det formål at oprette lokale arbejderhistoriske arkiver. I Ringkøbing amt resulterede initiativet i, som andre steder i landet, at der kom skred i at virkeliggøre idéen. Planen var at oprette et ABAM - Arbejderbevægelsens Bibliotek, Arkiv og Museum, og som støtte herfor en Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt - ASRA. I foråret 1983 var man klar til at stifte støtteforeningen ASRA, medens forberedelserne til bibliotek, arkiv og museum, ABAM endnu ikke var klar. Generalforsamlingen den 9. april 1983 drejer sig, jfr. Flemming Hemmersams oplæg, alene om stiftelse af støtteforeningen ASRA. Stiftelsen af ABAM skulle komme senere, da forhandlingerne om det økonomiske endnu ikke var sluttet. Når der aldrig kom et ABAM, var det næppe viljen, men derimod økonomien, der forhindrede at projektet blev til noget. Det var ikke muligt at leve op til de høje ambitioner, der var sat. Visionen om ABAM betød nemlig egne lokaler samt ansættelse af en leder. Derudover skulle ABAM drives ved frivillig arbejdskraft. Den bristede drøm om et I den efterfølgende debat om de to indlæg, gjorde en af konferencedeltagerne, Johan Johnsen, SID, Herning, opmærksom på, at et Arbejdermuseum med arkiv og bibliotek omfatter hele arbejderbevægelsens historie, også brunkulstiden. Til at skabe et sted til opbevaring af det indsamlede, havde han et tilbud. SID Herning afdelings hus kunne købes og i Arbejdernes Byggefond under FO Herning var der midler, der kunne stilles til rådighed. Mødet mundede ud i at der blev nedsat to udvalg. Et udvalg vedrørende Brunkulshistorie og et udvalg vedrørende Arbejderbevægelsens historiske Museum, Arkiv og Bibliotek for Ringkøbing Amt. Ifølge et oplæg som Flemming Hemmersam gav på ASRA's stiftende generalforsamling, fungerede de 2 udvalg efterhånden som ét udvalg - initiativgruppen. Ved stiftelsen bestod initiativgruppen af: Børge Johnsen, Herning - Chr. Isen, Herning Jakob Christensen, Hammerum Elly Madsen, Skjern - Gunnar Jacobsen, Ikast Robert Christoffersen, Holstebro Edel Knudsen, Vinderup og Leif Ruhe, Brande. 5

6 Først med kaffe, blødt brød og vintergækker.. De gode intentioner om oprettelsen af et Arbejderbevægelsens Bibliotek, Arkiv og Museum, vandt ikke begejstring hos de lokalhistoriske arkiver. Det kan ses af den kraftige reaktion der opstod, da Robert Christoffersen, Holstebro, opfordrede til at aflevere ting til AOF over hele amtet eller til LO-kontoret i Holstebro. Indlægget fik de lokalhistoriske arkiver til at reagere. "Først med kaffe, blødt brød, vintergækker og senere med skrappere midler", siger Flemming Hemmersam i sit indlæg til stiftelsen af ASRA. Videre fortæller han at Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA) i Danmark har den holdning, at det er uheldigt med specialesamlinger på amtsplan - man foretrækker, at arbejderbevægelsens organisationer, hvis de ikke vil beholde deres arkivalier selv, enten skal aflevere til ABA (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv) i København eller til et lokalhistorisk arkiv. "Hvorfor der ikke må være specialsamlinger på amtsplan er uforståeligt, når der findes specialmuseer overalt i landet", siger Flemming Hemmersam, og nævner, at ABA har ikke plads til f.eks. alle de protokoller, der ville komme ind ved systematisk indsamling over hele landet. "Der er heller ikke mandskab til at tage imod dem. De lokalhistoriske arkiver vil have patent på det materiale, som ABA ikke vil have, ja, så blokerer de for oprettelsen af et ASRA og et ABAM", siger Flemming Hemmersam, og fortæller at SLA's formand har ført denne linie videre, ved at skrive et klagebrev til ABA i København og bedt dem om at stoppe initiativet i Ringkøbing amt. Flemming Hemmersam fortæller også, at museumsrådet i Ringkøbing amt har stillet sig mere afslappet, idet det har indbudt initiativgruppen til et møde den 23. februar Kun en enkelt ved dette møde støttede initiativet, mens flertallet af indlæggene var negative og kritiske. På arbejdernes præmisser Efter dette og flere interne møder med lokalhistoriske arkiver, må det konstateres, at der ikke kan tales om et samarbejde, men det vil komme den dag ASRA og ABAM er en realitet. "Noget som forsamlingen her i dag er med til at bestemme. Det afgøres vel ikke af ABA i København eller SLA's formand, der har sit virke i Aalborg eller i de lokalehistoriske arkiver og museer?", siger Flemming Hemmersam. Det fortælles, at direktøren for Herning Museum, efter mødet udtalte til Weekend-avisen, at initiativgruppens arbejde var udmærket og hun ville ønske, at den ville lade de ting, den kom på sporet af, overgå til allerede eksisterende samlinger. "Museumsnavnet knytter sig nemlig til institutioner, der har en bred forpligtelse til kulturlivet i almindelighed og ikke har bestemte briller på". At fremstille arbejderne isoleret, synes hun ikke, der var rimelighed i. Hertil siger Flemming Hemmersam, at hun fuldstændig har misforstået, hvis hun tror at ASRA og ABAM vil fremstille arbejderne isoleret, og fortsætter: "Arbejdernes kulturhistorie skal selvfølgelig fremstilles i et samfundsmæssigt perspektiv og hvad det betyder af berøringsflader, med andre klasser i samfundet, men det skal gøres på arbejdernes præmisser og dermed er vi ovre i hendes bekymringer om at have bestemte briller på. Hvorfor borgerskabet godt må have deres bestemte briller på og arbejderne ikke, ja, det fortæller mere om hendes grundholdning og fordomme, end at ASRA og ABAM er på vildspor". 6

7 Flemming Hemmersam kan dog også fortælle, at der har været positive ting. Han siger: "Man kan næsten tale om, at det går forrygende på den positive front" og giver nogle eksempler. Her nævner han konferencer, der har været afholdt, og kommer også ind på Chr. Isen og andre, der som lokalhistorikere har vist interesse for brunkulslejernes historie. Flemming Hemmersam nævner også, som inspiration, Specialarbejderforbundet i Danmarks landsomfattende indsamling af arbejdererindringer. Kun konger og kejsere - ikke arbejdere Der er også spørgsmålet om, hvor man skal gøre af det materiale der indsamles lokalt. Man tøvede med at aflevere det til de lokale arkiver og museer. En af initiativtagerne til ASRA har udtrykt det således: "Vi vil ikke kun grave et hul og aflevere det vi finder. Vi vil selv opbevare det, udstille og efterforske det på vore egne præmisser, sådan som AOF's kampagne om Grav hvor du står, lægger op til. Hvorfor nu denne tøven, kunne man spørge. Det kan der gives mange svar på, men lad følgende eksempel illustrere problematikken: I forordet til SID's bog om fabriks- og industrigruppen fra 1982, underskrevet bl.a. af SID's formand Hardy Hansen, læser man at i skolebøgerne fortælles der kun om konger, kejsere, opfindere og folk med succes, men om arbejderne skriver man kun, når de er arbejdsløse eller drikfældige eller når de passer deres kolonihaver. En optælling viste i 1972 at 5½ % af bogsiderne i historiebøgerne til skolebrug omhandlede arbejdernes vilkår, fagbevægelsen og de socialistiske idéer. Tanken om at stifte en arbejderhistorisk støttekreds, går langt tilbage. Allerede i foråret 1955 kunne i et referat i Amts-Bladet, under overskriften: SAFORA*) har planer om oprettelse af arkiv, læses, at en række vigtige spørgsmål var blevet behandlet på et repræsentantskabsmøde i Struer. Fra sammenslutningens tidligere formand, maler Høft, Lemvig, havde man modtaget et forslag om oprettelse af et arkiv for Ringkøbing amt. Mulighederne var drøftet, uden at man dog havde fået nogen løsning, men tanken var ikke opgivet. Der var bevilliget 200 kr. i tilskud til AOF's amtsudvalg". Kilde: ASRA-Nyt nr *)SAFORA står for Sammenslutningen af Arbejdernes Fællesorganisationer i Ringkøbing amt. Artiklen er skrevet af Bent Kruuse ASRAs udstillingsmontre som i jubilæumsperioden er udstillet i forskellige fagforbund og på biblioteker i regionen Som vigtigt kildemateriale til denne artikel er anvendt Flemming Hemmersams oplæg: Arbejderhistorisk indsamling, forskning og formidling i Ringkøbing amt fra april Flemming Hemmersam er mag.art. i folkloristik 1985 fra Københavns Universitet bk 7

8 8

9 ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds i Ringkøbing Amt. Egne erindringer fra opstarten. Af Elly Madsen, Skjern Billeder fra det første møde omkring oprettelse af ASRA på Aulum Hotel En fredag eftermiddag i 1982 tog en temmelig uerfaren dame sammen med AOF formand og LO formand fra Skjern til Aulum hotel, hvor AOF sammen med LO havde inviteret til en kulturkonference med titlen: Grav hvor du står. Det var også titlen på en ny udgivet bog. Det var Ib Arne Rahr fra AOFs Landsforbund, der var kursusleder, og hovedtanken bag det hele var, at arbejderen var glemt i de historiske museer og arkiver. Nu skulle vi simpelthen selv gå ud og grave historien op på de enkelte virksomheder. Det var også altid samfundets "store " mænd, der fik skrevet deres erindringer, mens den almindelige arbejder blev glemt, som om hans liv var uden betydning. Vi fik vældige visioner om, at arbejderne på en fabrik eller en arbejdsplads skulle sætte sig sammen i en studiekreds og skrive deres egen og ikke fabriksejerens historie. Også at den enkelte skulle have sin personlige historie sat på prent eller få den indtalt på bånd. Et af eksemplerne vi fik vist, var en film fra Als, hvor man havde samlet teglværksarbejdernes historie fortalt af dem selv, og derudfra skabt et skuespil, der blev opført lige netop på lokaliteterne f. eks. et nedlagt teglværk. Her kunne man så "lære" om, hvor hårdt sliddet havde været. Filmen blev kommenteret af Arne Åbenhus, der var aktiv i Dansk Amatør Teater Samvirke, DATS. Han havde visioner om, at egnsspil, som de blev kaldt, skulle brede sig ud over det ganske land efter model fra Sverige, hvor kampagnen "Grav hvor du står" var opstået omkring glasværker og jern- og kobbergruber. I Sverige havde man fået lavet mange egnsspil, og bl.a. filmen "Op- 9

10 røret i Ådalen" som var meget set også i Danmark. I Nordkjøping har man åbnet "Arbetets museum", som en gruppe fra ASRA s bestyrelse var med til i 2000 I Danmark har vi Arbejdermuseet i København, og forskellige historiske selskaber, der beskæftiger sig med arbejderhistorien. Der kom da også en masse egnsspil rundt omkring i Danmark, for det meste skrevet og opført af amatører - ja der gik næsten inflation i egnsspil, så enhver egn med respekt for sig selv nu skal have sådan. Som eks. kan nævnes "Rakkerspillet" på Bundsbæk Mølle ved Skjern. De første uformelle møder. Men tilbage til hotel Aulum. Som sagt var jeg uerfaren i organisatorisk arbejde. Jeg var lige kommet ind i AOFs bestyrelse i Skjern og det var mit første kursus. Men jeg blev fanget af ideen om, at vi skulle skrive vores egen historie, og at vi var blevet svigtet af det etablerede museumsvæsen. Ved slutningen af kurset, blev vi stærkt opfordret til at finde sammen lokalt og fortsætte processen, der var sat i gang. Jeg kom med i en gruppe, der aftalte at mødes igen. Det foregik helt uformelt hjemme hos hinanden, hvor vi arbejdede videre med tankerne. Jeg husker især Chr. Isen fra Kølkær, der førte det store ord. Jakob Christensen fra Hammerum og Gunnar Jakobsen fra Ikast. Brødrene Johnsen fra Snejbjerg og Herning, Leif Ruhe fra Brande og Chr. Christensen fra Borris. Der var vist flere, men det husker jeg ikke. Det var møder uden dagsorden og referat i begyndelsen, for vi vidste ikke rigtig, hvordan det skulle gribes an. Vi havde ingen penge og ingen regler at gå efter, men var en rigtig græsrodsbevægelse. Arbejdsprogrammet udarbejdes Hvad der egentlig skete, ved jeg ikke, men på et tidspunkt var der kontakt til Flemming Hemmersam, København og Kirsten Harritz Århus, der begge var akademikere og forskede i arbejderhistorie. De besøgte os og pressede meget på, for at vi skulle få formuleret, hvad vi ville og hvor vi skulle hen. Bl. a. mødtes vi hele dage for at arbejde med at arbejdsprogram, som jeg dårlig nok vidste, hvor kom fra. Vi skulle lave en 4 års plan, og prioritere opgaverne. Vi svævede næsten på en sky. Pengene?? de kom vel et sted fra? Jeg husker bl. a. engang at have gået i en gruppe med L. V. Lauridsen, Herning, der fremlagde store planer for at bygge en pensionisthøjskole i Herning, og her ville der så være plads til et arbejdermuseum/bibliotek, arkiv - en tanke som O. V. Høft allerede i 50-erne havde fremført i Safora. Mødet med Amtsmuseumsrådet. På et tidspunkt blev vi indkaldt til møde med amtsmuseumsrådet, eller hvad det nu var på Herning Museum. Vi mødte op næsten hele gruppen. Vi fik faktisk en gang skældud, fordi vi ville splitte arkivalierne op. De hørte så helt bestemt til på en egn og ikke til en "klasse." Vi blev stærkt opfordret til at droppe tankerne og i stedet forstå, at de etablerede museer og arkiver. allerede samlede arbejdernes historie lokalt. Basta. - Puha, hvor jeg syntes, det var ubehageligt. Som om vi havde lavet en bombe!! Kun Kaj K. Nielsen fra Holstebro støttede os. Det var rart. Bagefter gik vi på værtshus, for at få en øl og komme ned på jorden. I mødet deltog Flemming Hemmersam, og han førte ordet på vore vegne sammen med bl. a. 10

11 Chr. Isen. Jeg sagde vist ikke noget. Internt havde vi også store diskussioner om, hvor vi skulle holde til, for nogen var bange for, at de store byer: (læs Herning eller Holstebro) skulle rende med arkivet/museet, og så var man bange for, at vi ikke ville få arkivalier andre steder fra. Der var stor modvilje mod "store" byer. Stiftende generalforsamling Men endelig en forårsdag 1983 begav jeg mig sammen med Grethe Kristiansen fra Skjern mod Videbæk og Vestergårds Hotel, for nu skulle foreningen startes med en stiftende generalforsamling. Vi havde igen fået modet tilbage og oplevede stor støtte fra bevægelsen. Jeg var i feststemning. Vi havde valgt datoen d. 9. April, for at lade det være en dag, man kunne huske og det var en lørdag. Det kunne man godt dengang. Vi var selvfølgelig spændte på, om der ville komme nogen, men fremmødet var helt fint. I hvert fald, var både Fagbevægelsen, Socialdemokratiet, Folketinget og AOF repræsenteret gennem toneangivende folk, som gav tilsagn om støtte. Jeg husker Henry F. Olesen, LO, Robert Petersen, MF og hans kone Rachel. Robert Christoffersen, AOF Holstebro, Kristian Olesen, amtsuddannelses sekretær, Leif Ruhe, AOFs Amtsformand og mange flere. Arbejdsprogrammet blev vedtaget, og så var der kaffe og snak. Det føltes, som om vi var ved at skabe noget helt nyt. Alligevel havde vi ingen penge, ingen lokaler og ingen arkivalier. Jeg var med de første år udpeget som repræsentant fra AOFs amtsbestyrelse, og vi havde stadig de store visioner, selvom uenighed om, hvor tingene skulle være og opbevares, var stadig tilbagevendende. "Sommermøder". Jeg husker især vore generalforsamlinger, som blev holdt om sommeren og kaldt "sommerfest". Det foregik ved at én eller flere arrangerede en lørdag eftermiddag, hvor vi så efter kaffen var på tur i nærområdet. Hen ad 5 tiden holdt vi en hurtig generalforsamling. Så kom der mad på bordet, som vi selvfølgelig selv betalte. Vi var på tur til Vind Hede, som Birthe Poulsen stod for, og vi var ude ved Storåen nord for Aulum, hvor det var Bodil Fjendbo, der arrangerede. Vi var i Herning, hvor vi så brunkulsfilmene, og her var det Børge Johnsen og Johan Johnsen, der var værter. Vi var senere i Vejlby hos Inga Ottesen, hvor det var krabbekløer, der var på menuen, og området var jo dejligt til gåturen. På gåturene fik vi selvfølgelig mange uformelle "snakker" om ASRA og Arbejderhistorie. Desværre blev jeg så arbejdsramt og trådte ud af bestyrelsen i nogle år fra ca til 1992, men jeg havde stadig kontakt til foreningen og i 2000, hvor jeg gik på efterløn startede jeg med at arbejde i arkivet 1 dag om ugen og har været der regelmæssigt siden. 11

12 Fortegnelse over ASRA`s formænd gennem 25 år: Chr. Isen, Kølkær Bodil Fjendbo, Aulum Gunnar Jacobsen, Ikast Jacob Christensen, Hammerum Bent Søndergaard, Nybo Andreas Iversen, Tarm. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Elly Madsen, Skjern - Børge Johnsen, Snejbjerg - Mads Eli Brandt, Aulum - Chr. Christensen, Borris - Edel Knudsen, Vinderup - Chr. Damsted Nielsen, Brande - Arne Pedersen, Skjern - Martin Lundsgaard-Leth, Herning - Birthe Paulsen, Holstebro - Bent Pedersen, Ulfborg - Henny Pedersen, Aulum - Vibeke Petersen, Tarm - Grethe Worm, Holstebro - Gregers Kristensen, Vandborg - Anna Vistisen, Ikast - Steen Jonassen, Herning - Anna Pedersen, Struer - Anna Jensen, Herning - Anna Nielsen, Aulum - Benno Jensen, Herning - Bente Røll, Struer - Erik Thomsen, Holstebro - Frank Madsen, Ørnhøj - Inga Ottesen, Lemvig - Egon Nielsen,Vildbjerg - Villy Grøn, Herning - Erik Broberg, Herning - Knud Videbæk, Holstebro - Elin Kragelund, Ikast - Leonhardt Lorentzen, Ikast - Bruno Thomasen, Kibæk - Karla Jørgensen, Ikast - Flora Mikkelsen, Skjern - Robert Pedersen, Herning - Leo Skaaning, Herning - Agnethe Pedersen, Herning - Nancy Madsen, Brande - Bent Kruuse, Struer - Inger Høyer, Struer - Palle Loft, Lemvig - Agnethe Troelsen, Herning - Jørn Jensen, Herning - Bent Bøgelund, Ikast - Chr. Østergaard Jensen, Aulum - Hans Agerup, Herning - Inge Marie Jensen, Ulfborg. 12

13 Christian Isen, Kølkær Formand arbejdede med forskellige lokalhistoriske emner. Chr. Isen havde under 2. verdenskrig arbejdet som chauffør i brunkulslejerne, som han stort set havde lige udenfor sine vinduer. Han interesserede sig derfor meget for den epoke, og udgav i 1981 "Notater i en kulbunke". En registratur over meddelelser fra de midt- og vestjyske brunkulslejer i Herning Folkeblad og Et meget imponerende stykke arbejde. Christian Isen med sine arkiver Chr. Isen var formand fra opstarten af ASRA i 1983, men fratrådte allerede året efter. Han var altså formand i en ganske kort periode. Alligevel har Chr. Isen været med til at præge ASRA i meget betydelig omfang. Allerede fra efteråret 1982 hvor man tog de første spæde skridt til ASRA, var Chr. Isen på banen. Han var med i det indledende arbejde, og det er vel ikke helt forkert at beskrive ham som den drivende kraft. Chr. Isen havde måske også et forspring i forhold til arbejdsgruppens øvrige deltagere. Han havde gennem det meste af sit liv interesseret sig for lokalhistorie, og han var i en årrække i 1970erne ansat som leder af Lokalhistorisk Arkiv i Herning. Han var i den periode med til at opbygge arkivet, samtidig med at han Chr. Isen var altså foreningens formand fra starten i 1983, og det må siges at han var en meget aktiv og synlig formand. Han deltog i en konference om arbejdsmandens historie i Svendborg, og deltog i et nordisk seminar om arbejderkultur på Københavns Universitet, hvor han holdt et indlæg om opstarten af ASRA. Samtidig var han en meget flittig skribent med indlæg i lokale og regionale aviser samt tidsskrifter omhandlende arbejderhistorie. Efter sin fratræden som formand for ASRA fortsatte Chr. Isen sit arbejde med at forske i arbejderhistorie samt sin skribentvirksomhed. Chr. Isen døde i år gammel efter kun få dages sygdom. 13

14 Bodil Fjendbo, Aulum Hvem skriver historien. Arbejderbevægelsen i Ringkøbing amt var ikke tidligere samlet og registreret. Vi var en gruppe personer i amtet, der registrerede, at mange papirer og protokoller forsvandt i forbindelse med dødsboer o.a. Derfor blev ASRA oprettet. Samtidig stillede Malernes fagforening i Herning generøst lokaler til rådighed, så vi fik plads til de indsamlede protokoller, papirer og arkivalier. Intentionerne omkring arbejdet i ASRA var i starten: Bodil Fjendbo Bodil Fjendbo var med ved stiftelsen af ASRA i 1983, og hun blev indvalgt i den første bestyrelse. Allerede året efter blev Bodil Fjendbo formand, da foreningens første formand Chr. Isen fratrådte. Bodil var derefter formand frem til Bodil Fjendbo var i en periode folketingskandidat for Socialdemokraterne i Skjern kredsen, ligesom hun i en længere årrække var formand for Socialdemokraterne i Aulum. Bodil Fjendbo er i dag bosat i Odense. I forbindelse med udarbejdelsen af jubilæumsskriftet, har vi bedt Bodil Fjendbo om at beskrive hvordan hun selv oplevede sin tid i ASRA. Bodil Fjendbo skriver: 1. Indsamling. 2. Formidling. 3. Forskning. 1. Indsamling af protokoller, billeder og papirer affødte en del polemik med lederne af de lokalhistoriske arkiver rundt i amtet. 2. Formidling var både internt og eksternt. Internt i form af ASRA Nyt, udstillinger og gæster på arkivet, Anker Jørgensen bl.a., og mange andre gæster. Eksternt med kontakt til pressen. Regionalradio Midt og Vestjylland. Danmarks Radio P 1 med udsendelsen: "Da farfar var ung." Konferencer på Århus og Københavns Universitet og med ABA Arbejderbevægelsen i København. 3.Forskning. Intentionen var kontakt til interesserede forskere, der kunne formidle viden om netop arbejderbevægelsen i Ringkøbing amt. Vi var en personkreds, der var engageret og begejstret med mange ideer, som mødtes om 14

15 en fælles opgave. Desværre gik der politik i arbejdet. At arbejdet heldigvis er ført videre i 25 år viser, at ideen var rigtig. Et stort tillykke med 25 års jubilæet. Et af ASRA s medlemmer, Henny Pedersen fra Vemb har tidligere gennem mange år boet i Aulum og Henny Pedersen beskriver Bodil Fjendbo på følgende måde: Mennesket bag tidligere formand for ASRA. Bodil Fjendbo er oprindelig landmandsdatter fra Salling. I mange år har hun boet i Aulum, og var leder af børnehaveklassen der. Jeg lærte hende at kende først i 80erne.Hun har hjertet på rette sted. For eksempel boede jeg i længere tid hos hende, fordi jeg var utryg ved min lejer. Vi kørte mange ture ud i naturen, f. eks. kørte vi sydpå for at finde Gudenåens udspring, det var sjovt. Det boblede ligesom en gryde øllebrød, der var ved at koge over. En anden gang kørte vi i skoven og plukkede svampe. Bodil var kendt med, hvilke svampe der kunne spises. Vi plukkede, kørte hjem, og hun lærte mig at lave svampestuvning til ristet brød. Hvert år til jul tager jeg en kagedåse frem med julemotiv og mindes hende med glæde, når vi tager en småkage. På indkøb i Brugsen kunne jeg møde hende - hun spurgte tit: "Vil du ikke med hjem, så laver vi en æggekage"! Hvis alle mennesker er som hende, var der ikke ufred i verden. Henny Pedersen. (som også var med den dag, ASRA blev stiftet) Syerske var et velkendt arbejde i Ringkøbing amt. Nogen blev slidt op af det hårde job det i virkeligheden er/var, ofte på akkord. Historierne om syerskerne og systuernes er noget af det ASRA gemmer, så eftertiden kan se hvordan det var at være syerske. Ser man ind på en systue i dag, er de nærmest lavet om til lagre hvor pakning og ekspeditionen foregår, selve syningen foregår ude i den store verden, hvor arbejdslønnen er langt lavere end den er i Danmark. 15

16 Gunnar Jacobsen, Ikast Gunnar Jacobsen var formand for ASRA fra 1988 og indtil 1991, hvor han blev afløst af Jacob Christensen. Gunnar Jacobsen var med i arbejdet omkring stiftelsen af ASRA og medlem af den første bestyrelse der blev valgt i Videbæk i Af de få personer der stadig kan huske ham, bliver Gunnar Jacobsen altid omtalt som en stille omgængelig person, men også en person der påtog sig et stykke arbejde og pligtopfyldende udførte dette arbejde. Selv om Gunnar Jacobsen selv deltog i arbejdet med at indsamle oplysninger og arkivalier, har han imidlertid ikke selv sat sig mange spor. Han er stort set et ubeskrevet blad og det er kun lykkedes os at finde frem til ganske få personer der kan huske ham. Indtrykkene af ham har kun været positive, men det er også blevet gentaget at han var en stille person uden de store armbevægelser. Gunnar Jacobsen boede i Ikast, og efter tiden som formand hos ASRA var han i en periode formand for SID s efterlønsklub i Ikast. Ud fra bestyrelsesreferater ser det ud til at Gunner Jacobsen døde omkring årsskiftet 1992/93. PS. Hvis der, efter læsning af nærværende jubilæumsskrift, er personer der kan fremkomme med yderligere informationer evt. et foto af Gunnar Jacobsen, ville vi være meget taknemmelige. Dansk Arbejdsmands og Specialarbejder Forbund er i dag fusioneret med mange andre specilaforbund, og hedder nu 3 F 16

17 Jacob Christensen, Hammerum opfordret til at skrive noget i forbindelse med fagforeningens 60 års jubilæum i Resultatet blev" Textilarbejdere i Hammerum ". Jacob Christensen med sin første bog "Bondesønnen, der forelskede sig i tekstilindustrien." Dette var overskriften på en artikel som Herning Folkeblad bragte om Jacob Christensen i forbindelse med hans 60 års fødselsdag i Jacob Christensen var ganske rigtigt bondesøn fra Farsø. Landbruget interesserede ham imidlertid ikke, og via forskellige jobs i hotelbranchen kom han i 1952 til Herning, hvor han gennem sit ægteskab med Sigrid kom til at arbejde i tekstilbranchen. Jacob Christensen blev efterhånden trukket ind i det faglige arbejde som bestyrelsesmedlem i Tekstilarbejdernes Fagforening i Hammerum, og sluttede som formand for denne fra 1981 til Gennem sit engagement i fagforeningen kom Jacob i gang med sine skriverier, idet han blev Dette jubilæumsskrift havde givet Jacob blod på tanden, og i de efterfølgende år frem til sin død i 1992 udkom i alt 9 bøger, hvoraf den mest kendte formentlig er "Arbejdernes Textileventyr" fra Denne bog blev til i protest mod de mange bøger der omtalte tekstileventyret i Herning området, men altid glemte at fortælle om de tekstilarbejdere der havde skabt dette tekstileventyr. I 1993 udkom "Arbejdsmænd og Specialarbejdere i Herning ". Bogen blev færdig 3 dage før Jacob pludselig døde d.7. august Jacob Christensen var med til at stifte ASRA i 1983, og var foreningens sekretær fra starten. Allerede året efter udtrådte han dog af bestyrelsen. Men fra 1988 var han med igen, og fra 1991 var han foreningens formand. Jacob Christensen gjorde et meget stort stykke arbejde for ASRA. Fra midten af firserne var han foregangsmand ved opbygningen af ASRA s arkiv. Han tilbragte mange timer på forskellige lokalhistoriske arkiver rundt omkring i det gamle Ringkøbing amt, for at gennemse hvad de havde af arbejderhistorie. Han besøgte faglige organisationer for at indsamle arkivalier, og han registrerede og arkiverede hvad han fandt. Igennem flere 17

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer. Søren Andersen Aulum Referent Referat af repræsentantskabsmødet 28. april 2014 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne

FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE. Pionererne FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Pionererne De første formænd Kabellodder A. Jensen er formand fra 19. marts 1899 til 18. juni 1901 for det nystiftede Københavns kommunale Arbejderforbund. Sprøjtefører

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011

Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup 2006-2011 Formandsskifte 2010 Anders Kjær til højre, klubformand 1998 2010 Anders Nielsen til venstre, nuværende klubformand 2010 Udgivet i anledning

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte).

Drama og kaos over et par hektiske forårsmåneder i en reduceret bestyrelse (Heidi Lund, Lars Bo og jeg med Lisbeth Bonde til støtte). En slags Status på Skæret efter 8 år i tjenesten. Set fra mit lille sted i foreningens hjørne. (Ikke 9 som i Nyhedsbrevet)(Jeg var i parentes bemærket HELLER IKKE med som initiativtager til foreningens

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang nr. 1 2015 ASRAs formand gennem 8 år, Andreas Iversen, takker af på den kommende generalforsamling, som afholdes den 25. februar 2015 hos

Læs mere