Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere"

Transkript

1 Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual / DA

2 SEW-EURODRIVE

3 Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter Vigtige oplysninger Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -drivstationer Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere Opbygning Feltbus-grænseflader Typebetegnelse PROFIBUS-grænseflader Feltfordelere Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) Mekanisk installation Installationsforskrifter Feltbus-grænseflader MF../MQ Feltfordelere Elektrisk installation Installationsprojektering ud fra EMC-synspunkter Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere Tilslutning MFZ21 med MOVIMOT Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP Tilslutning ind- / udgange (I/O) på feltbus-grænsefladerne MF../MQ Bustilslutning med optional tilslutningsteknik Tilslutning med konfektionerede kabler Idrifttagning med PROFIBUS (MFP + MQP) Idrifttagningsforløb Konfiguration (projektering) af PROFIBUS-master en Funktion af PROFIBUS-grænsefladen MFP Procesdata- og sensor-/aktuator-behandling Opbygning af ind-/udgangsbyte n DP-konfigurationer Betydning af LED-indikeringen MFP-systemfejl/MOVIMOT -fejl Diagnose Funktion af PROFIBUS-grænsefladen MQP Default-program Konfiguration Styring via Profibus-DP Parametrering via Profibus-DP Return -koder for parametreringen Læsning og skrivning af parametre via PROFIBUS-DP Betydning af LED-indikeringen Fejltilstande Supplerende idrifttagningsanvisninger for feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Feltfordelere MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z Feltfordelere MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z MOVIMOT -frekvensomformer integreret i feltfordeleren Håndbetjening MFG11A Funktion Betjening MOVILINK -profil Kodning af procesdata Programeksempel i forbindelse med Simatic S7 og feltbus Manual - PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 3

4 Indholdsfortegnelse 13 Parametre MQ..-parameterliste Bus-diagnose med MOVITOOLS Feltbus-diagnose via MF../MQ.. diagnose-grænseflade Fejlliste for feltbus-grænseflader MOVIMOT -diagnose Status-LED Fejlliste Tekniske data Tekniske data for PROFIBUS-grænseflade MFP Tekniske data for PROFIBUS-grænseflade MQP Tekniske data for feltfordelere Manual - PROFIBUS-grænseflader. -feltfordelere

5 1 1 Gyldige komponenter Denne systemmanual gælder for følgende produkter: Tilslutnings-modul..Z.1. med feltbus-grænseflade 4xI/2xO(klemmer) 4xI/2xO(M12) 6xI(M12) PROFIBUS MFP 21D / Z21D MFP 22D / Z21D MFP 32D / Z21D PROFIBUS med MQP 21D / Z21D MQP 22D / Z21D MQP 32D / Z21D integreret ministyring Feltfordeler..Z.3. med feltbus-grænseflade 4xI/2xO(klemmer) 4xI/2xO(M12) 6xI(M12) PROFIBUS MFP 21D / Z23D MFP 22D / Z23D MFP 32D / Z23D PROFIBUS med MQP 21D / Z23D MQP 22D / Z23D MQP 32D / Z23D integreret ministyring Feltfordeler..Z.6. med feltbus-grænseflade 4xI/2xO(klemmer) 4xI/2xO(M12) 6xI(M12) PROFIBUS MFP 21D / Z26F / AF. MFP 22D / Z26F / AF. MFP 32D / Z26F / AF. PROFIBUS med MQP 21D / Z26F / AF. MQP 22D / Z26F / AF. MQP 32D / Z26F / AF. integreret ministyring Feltfordeler..Z.7. med feltbus-grænseflade 4xI/2xO(klemmer) 4xI/2xO(M12) 6xI(M12) PROFIBUS MFP21D/MM../Z27F. MFP22D/MM../Z27F. MFP32D/MM../Z27F. PROFIBUS med MQP21D/MM../Z27F. MQP22D/MM../Z27F. MQP32D/MM../Z27F. integreret ministyring Feltfordeler..Z.8. med feltbus-grænseflade 4xI/2xO(klemmer) 4xI/2xO(M12) 6xI(M12) PROFIBUS MFP21D/MM../Z28F./ AF. MFP22D/MM../Z28F./ AF. MFP32D/MM../Z28F./ AF. PROFIBUS med integreret ministyring MQP21D/MM../Z28F./ AF. MQP22D/MM../Z28F./ AF. MQP32D/MM../Z28F./ AF. Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 5

6 2 2 Vigtige oplysninger Sikkerheds- og advarselssymboler Vær specielt opmærksom på nedenstående sikkerheds- og advarselssymboler, som benyttes i denne systemmanual! Alvorlig elektrisk risiko Mulige følger: Død eller meget alvorlige personskader. Alvorlig risiko Mulige følger: Død eller meget alvorlige personskader. Farlig situation Mulige følger: Lette eller ubetydelige personskader. Skadevoldende situation Mulige følger: Skader på materiel og omgivelser. Tips om anvendelse og nyttige informationer. Anden gældende dokumentation Driftsvejledning "MOVIMOT MM03C til MM3XC" Driftsvejledning "Vekselstrømsmotorer DR/DT/DV, asynkrone servomotorer CT/CV". Ved anvendelse af MOVIMOT eller feltfordelere til sikkerhedsanvendelsesformål henledes opmærksomheden desuden på publikationen "Sikker udkobling for MOVIMOT ". Til sikkerhedsanvendelsesformål må der kun anvendes komponenter, som SEW-EURODRIVE udtrykkeligt har leveret i udførelser beregnet til dette formål! Forskriftsmæssig anvendelse MOVIMOT -drivstationer er beregnet til erhvervsmæssige/industrielle anlæg. De opfylder de gældende normer og forskrifter og opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 73/23/EØF. MOVIMOT er kun i begrænset omfang egnet til hejseværksanvendelser! Tekniske data samt angivelser om de tilladelige betingelser på anvendelsesstedet fremgår af effektskiltet og den pågældende driftsvejledning. Disse angivelser skal altid overholdes! Idrifttagningen (dvs. påbegyndelse af forskriftsmæssig drift) må ikke påbegyndes, før det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EMC-direktivet 89/336/ EØF og det med sikkerhed er konstateret, at slutproduktet er i overensstemmelse med maskindirektivet 89/392/EØF (OBS! EN 60204). 6 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

7 2 Anvendelsesmiljøer Følgende er forbudt, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt: Anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. Anvendelse i miljøer med skadelige olieprodukter, syre, gas, dampe, støv, stråling osv. Anvendelse til ikke-stationære formål, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, som ligger ud over kravene i EN Anvendelse til formål, hvor MOVIMOT -omformeren alene (uden overordnede sikkerhedssystemer) varetager sikkerhedsfunktioner, som skal garantere sikkerheden for maskinel og personel. Bortskaffelse Dette produkt består af: Jern/stål Aluminium Kobber Plastmaterialer Elektroniske komponenter Bortskaffelse af disse dele skal altid ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende nationale og regionale regler og bestemmelser! Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 7

8 3 Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -drivstationer 3 Sikkerhedsanvisninger 3.1 Sikkerhedsanvisninger for MOVIMOT -drivstationer Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. Skader skal straks anmeldes til transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder må kun udføres af autoriserede elinstallatører med relevant uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker i henhold til gældende nationale forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 0100/0113/ 0160). Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal opfylde de til enhver tid gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ, EN eller EN 50178). Nødvendig beskyttelsesforanstaltning: Jording af MOVIMOT og feltfordeleren. MOVIMOT opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene med hensyn til sikker adskillelse. Inden MOVIMOT -omformeren fjernes, skal strømtilførslen til omformeren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Så snart netspændingen er påtrykt MOVIMOT eller feltfordeleren, skal tilslutningskassen resp. feltfordeleren være lukket og dækslet skruet fast. At drifts-led en og andre indikeringselementer er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt og at den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan være årsag til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller nulstilling (reset) kan bevirke, at motoren starter af sig selv igen. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til MOVIMOT -omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. OBS! Risiko for forbrændinger: Overfladetemperaturen på MOVIMOT -omformeren (specielt på kølelegemet) kan under drift komme op på mere end 60 C! Ved anvendelse af MOVIMOT eller feltfordelere til sikkerhedsanvendelsesformål henvises til den supplerende publikation "Sikker udkobling for MOVIMOT " (Sichere Abschaltung für MOVIMOT ).Til sikkerhedsanvendelsesformål må der kun anvendes komponeneter, som SEW-EURODRIVE udtrykkeligt har leveret i udførelser beregnet til dette formål! 8 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

9 Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere Supplerende sikkerhedsanvisninger for feltfordelere MFZ.3. Inden busmodulet eller motorstikket fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Under driften skal busmodulet samt stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. MFZ.6. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Advarsel: Afbryderen adskiller kun MOVIMOT fra nettet. Feltfordelerens klemmer er efter aktivering af service-afbryderen fortsat forbundet til strømforsyningsnettet. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen samt stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. MFZ.7. Inden MOVIMOT -omformeren fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Under driften skal MOVIMOT -omformeren og stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. MFZ.8. Inden dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen resp. MOVIMOT - omformeren fjernes, skal strømtilførslen til feltfordeleren være afbrudt. Der kan forekomme farlige spændinger i helt op til 1 minut, efter at strømtilførslen er afbrudt. Advarsel: Service-afbryderen adskiller kun den tilsluttede motor fra nettet. Feltfordelerens klemmer er efter aktivering af service-afbryderen fortsat forbundet til strømforsyningsnettet. Under driften skal dækslet til tilslutningskassen for nettilslutningen, MOVIMOT - omformeren samt stikket på hybridkablet være monteret og fastskruet på feltfordeleren. Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 9

10 4 Feltbus-grænseflader 4 Opbygning 4.1 Feltbus-grænseflader Feltbusgrænseflade MF.21/MQ AXX 1 Diagnose-LED er 2 Diagnose-grænseflade (under forskruningen) Feltbusgrænseflade MF.22, MF.32, MQ.22, MQ AXX 1 Diagnose-LED er 2 Diagnose-grænseflade (under forskruningen) 3 M12-tilslutningsfatninger 4 Status-LED 10 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

11 Feltbus-grænseflader 4 Modulunderside (alle MF../MQ..- varianter) CDE 1 Forbindelse til tilslutningsmodulet 2 DIP-switch (variantafhængig) 3 Tætning Opbygning af tilslutningsmodul MFZ AXX 1 Klemrække (X20) 2 Potentialfri klemblok til 24 V-gennemsløjfning (Advarsel: Må ikke anvendes til skærmning!) 3 Kabelforskruning M20 4 Kabelforskruning M12 5 Jordklemme 6 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11) Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11) 2 EMC-kabelforskruninger medfølger. Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 11

12 4 Typebetegnelse PROFIBUS-grænseflader 4.2 Typebetegnelse PROFIBUS-grænseflader MFP 21 D / Z21 D Variant Tilslutningsmodul: Z11 = for InterBus Z21 = for PROFIBUS Z31 = for DeviceNet og CANopen Z61 = for AS-interface Variant 21 = 4 x I / 2 x O (Tilslutning via klemmer) 22 = 4 x I / 2 x O (Tilslutning via stikkonnektor + klemmer) 32 = 6 x I (Tilslutning via stikkonnektor + klemmer) 23 = 4 x I / 2 x O (Lysleder- rugged-line, kun for InterBus) 33 = 6 x I (Lysleder- rugged-line, kun for InterBus) MFI.. = InterBus MQI.. = InterBus med integreret ministyring MFP.. = PROFIBUS MQP.. = PROFIBUS med integreret ministyring MFD.. = DeviceNet MQD.. = DeviceNet med integreret ministyring MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 12 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

13 Feltfordelere Feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.3., MQ.../Z AXX 1 2 x M16 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) 2 2xM25x1,5 3 2xM20x1,5 4 Tilslutning potentialudligning 5 Tilslutning hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 6 Klemmer for feltbus-tilslutning (X20) 7 Klemmer for 24 V-tilslutning (X21) 8 Klemmer for net- og PE-tilslutning (X1) 9 Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11) Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11) Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 13

14 4 Feltfordelere Feltfordeler MF.../Z.6., MQ.../Z Tilslutning hybridkabel, forbindelse til MOVIMOT (X9) 2 Tilslutning potentialudligning 3 Service-afbryder med ledningsbeskyttelse (3-dobbelt låsning, farve: Sort/rød) Ø 5...Ø 8 mm 05903AXX I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 4 Klemmer for net- og PE-tilslutning (X1) 5 2xM25x1,5 6 Klemmer for bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) 7 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11), se følgende figur Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11), se følgende figur 06115AXX 8 Klemblok til 24 V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning på X20 9 Stikbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 14 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

15 Feltfordelere 4 Feltfordeler MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z AXX 1 MOVIMOT -frekvensomformer 2 Tilslutning hybridkabel, forbindelse til 3-faset vekselstrømsmotor (X9) 3 Tilslutning potentialudligning 4 Klemmer for bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) 5 Stikbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 6 Kabelforskruning 5 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) Ved DeviceNet og CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11), se følgende figur Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11), se følgende figur 51325AXX 7 Klemblok til 24 V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning på X20 8 Kabelforskruning 2 x M25 x 1,5 9 Klemmer for net- og PE-tilslutning (X1) 10 Forbindelse til frekvensomformer 11 Klemme for integreret bremsemodstand 12 Klemmer for frikobling af omdrejningsretning Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 15

16 4 Feltfordelere Feltfordeler MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z AXX 1 Klemmer for net- og PE-tilslutning (X1) 2 Service-afbryder (3-dobbelt låsning, farve: Sort/rød) Ø 5...Ø 8 mm I ON I ON 0 OFF 0 OFF 03546AXX 3 Kabelforskruning 2 x M25 x 1,5 4 Klemmer for bus-, sensor-, aktuator-, 24 V-tilslutning (X20) 5 Kabelforskruning 6 x M20 x 1,5 (2 EMC-kabelforskruninger medfølger) Ved DeviceNet ogd CANopen: Micro-Style-konnektor/M12-stik (X11), se følgende figur Ved AS-interface: AS-interface M12-stik (X11), se følgende figur 06115AXX 6 MOVIMOT -frekvensomformer 7 Tilslutning potentialudligning 8 Tilslutning hybridkabel, forbindelse til 3-faset vekselstrømsmotor (X9) 9 Klemblok til 24 V-gennemsløjfning (X29), internt forbundet med 24 V-tilslutning på X20 10 Stikbar klemme "Safety Power" for 24 V-MOVIMOT -forsyning (X40) 16 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

17 Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere Eksempel MF.../Z.3., MQ.../Z.3. MFP21D/Z23D Tilslutningsmodul Z13 = for InterBus Z23 = for PROFIBUS Z33 = for DeviceNet og CANopen Z63 = for AS-interface Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF.../Z.6., MQ.../Z.6. MFP21D/Z26F/AF0 Tilslutningsteknik AF0 = Kabelindføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-konnektor/M12-stik for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS AF3 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS + M12-stikkonnektor for 24 V DC -forsyning AF6 = M12-stikkonnektor for AS-tilslutning Tilslutningsmodul Z16 = for InterBus Z26 = for PROFIBUS Z36 = for DeviceNet og CANopen Z66 = for AS-interface Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 17

18 4 Typebetegnelser PROFIBUS-feltfordelere Eksempel MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. MFP22D/MM15C /Z27F 0 Koblingsmåde 0= /1= Tilslutningsmodul Z17 = for InterBus Z27 = for PROFIBUS Z37 = for DeviceNet og CANopen Z67 = for AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface Eksempel MF.../MM../Z.8., MQ.../MM../Z.8. MFP22D/MM22C /Z28F 0/AF0 Tilslutningsteknik AF0 = Kabelindføring, metrisk AF1 = med Micro-Style-konnektor/M12-stik for DeviceNet og CANopen AF2 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS AF3 = M12-stikkonnektor for PROFIBUS + M12-stikkonnektor for 24 V DC -forsyning AF6 = M12-stikkonnektor for AS-tilslutning Koblingsmåde 0= /1= Tilslutningsmodul Z18 = for InterBus Z28 = for PROFIBUS Z38 = for DeviceNet og CANopen Z68 = for AS-interface MOVIMOT -omformer Feltbus-grænseflade MFI../MQI.. = InterBus MFP../MQP.. = PROFIBUS MFD../MQD.. = DeviceNet MFO.. = CANopen MFK.. = AS-interface 18 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

19 MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) MOVIMOT -frekvensomformer (integreret i feltfordeler Z.7/Z.8) AXX 1. Kølelegeme 2. Forbindelsesstik tilslutningsenhed med omformer 3. Elektronik-typeskilt 4. Beskyttelsesafskærmning for omformer-elektronik 5. Setpunkt-potentiometer f1 (ikke synligt), tilgængeligt fra oversiden af tilslutningskassens dæksel via en forskruning 6. Setpunkt-omskifterkontakt f2 (grøn) 7. Omskifterkontakt t1 for integratorrampe (hvid) 8. DIP-switch S1 og S2 (indstillingsmuligheder se kapitel "Idrifttagning") 9. Status-LED (synlig fra oversiden af tilslutningskassens dæksel, se kapitel "Diagnose") Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 19

20 5 Installationsforskrifter 5 Mekanisk installation 5.1 Installationsforskrifter Ved leveringen af feltfordelerne er stikkonnektoren til motorafgangen (hybridkabel) forsynet med en transportbeskyttelse. Denne har kun kapslingsklasse IP40. For at opnå den specificerede kapslingsklasse skal transportbeskyttelsen fjernes og den passende konnektormodpart påsættes og skrues fast. Montage Feltbus-grænseflader / feltfordelere må kun monteres på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Til fastgørelse af feltfordeleren MFZ.3 skal der anvendes skruer i størrelsen M5 med passende underlagsskiver. Skruerne tilspændes med momentnøgle (tilladeligt tilspændingsmoment 2,8 til 3,1 Nm) Til fastgørelse af feltfordeleren MFZ.6, MFZ.7 eller MFZ.8 skal der anvendes skruer i størrelsen M6 med passende underlagsskiver. Skruerne tilspændes med momentnøgle (tilladeligt tilspændingsmoment 3,1 til 3,5 Nm) Opstilling i fugtige rum eller i det fri Der skal anvendes passende forskruninger til kablerne (om nødvendigt skal der anvendes reduktioner). Ikke-benyttede kabelindføringer og M12-tilslutningsfatninger skal tætnes med lukkeskruer. Ved kabelindføring fra siden trækkes kablet med en "grisehale" (drypsløjfe). Inden genmontage af busmodul / dæksel for tilslutningskasse, kontrolleres tætningsfladerne og rengøres om nødvendigt. 20 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

21 Feltbus-grænseflader MF../MQ Feltbus-grænseflader MF../MQ.. Feltbus-grænsefladerne MF../MQ.. kan monteres som følger: Montage på MOVIMOT -tilslutningskassen Separat montage (feltmontage) Montage på MOVIMOT -tilslutningskassen 1. Udslagsbrikker ( knock-outs ) i MFZ-underdelen slås ud indefra som vist på nedenstående figur: MFZ AXX Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 21

22 5 Feltbus-grænseflader MF../MQ.. 2. Feltbus-grænsefladen monteres på MOVIMOT -tilslutningskassen som vist på nedenstående figur: MF../MQ.. MF../MQ.. MFZ AXX 22 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

23 Feltbus-grænseflader MF../MQ.. 5 Separat montage (feltmontage) På nedenstående figur vises separat montage (feltmontage) af en MF../MQ.. feltbusgrænseflade: 102 mm 51 mm 82,5 mm M4 MFZ... M4 MF../MQ.. MF../MQ AXX Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 23

24 5 Feltfordelere 5.3 Feltfordelere Montage feltfordelere MF.../Z.3., MQ.../Z.3. Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.3.: M5 175 mm 50 mm 100 mm M AXX 24 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

25 Feltfordelere 5 Montage feltfordelere MF.../Z.6., MQ.../Z.6. Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.6.: 365 mm M6 180 mm M AXX Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 25

26 5 Feltfordelere Montage feltfordelere MF.../MM../Z.7., MQ.../MM../Z.7. Feltfordeler..Z.7. kan monteres som følger: Montage på C-profilskinne Vægmontage "Vægmontage" Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.7. ved vægmontage: mm M6 59,5 mm M AXX 26 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

27 Feltfordelere 5 "Montage på C-profilskinne" Nedenstående figur viser montering af feltfordeler..z.7. på en C-profilskinne: AXX Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 27

28 5 Feltfordelere Montage feltfordelere MF.../MM03- MM15/Z.8., MQ.../MM03- MM15/Z.8. (typestørrelse 1) Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (typestørrelse 1): 200 mm M6 290 mm M AXX 28 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

29 350mm Feltfordelere 5 Montage feltfordelere MF.../MM22- MM3X/Z.8., MQ.../MM22- MM3X/Z.8. (typestørrelse 2) Nedenstående figur viser monteringsmålene for feltfordeler..z.8. (typestørrelse 2): 205 mm M6 M AXX Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 29

30 6 Installationsprojektering ud fra EMC-synspunkter 6 Elektrisk installation 6.1 Installationsprojektering ud fra EMC-synspunkter Råd og vejledning om placering og montage af installationskomponenter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jording og velfungerende potentialudligning er af afgørende betydning for en fejlfri installation af decentrale drivstationer. Som udgangspunkt skal de relevante gældende normer anvendes. Desudenskal man være specielt opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning uafhængigt af "funktionsjord" (beskyttelsesledertilslutning) skal der etableres lavimpedanset, HF-egnet potentialudligning (se også VDE 0113 eller VDE 0100, del 540), f.eks. ved hjælp af: En god flademæssig stelforbindelse af metalliske (anlægs-)dele Anvendelse af jordings- eller stelbånd (HF-bånd) 03643AXX Ledningsskærmen på dataledninger må ikke anvendes til potentialudligning Dataledninger og 24 V-forsyning Skal fremføres adskilt fra støjførende ledninger (f.eks. styreledninger til magnetventiler, motorledninger) Feltfordelere Til etablering af forbindelsen mellem feltfordeler og motor anbefales det at anvende de specielt hertil beregnede konfektionerede SEW-hybridkabler AXX Kabelforskruninger Der skal vælges en forskruning med stor skærmkontaktflade (vær opmærksom på tips om valg samt reglementeret montage af kabelforskruninger) Ledningsskærm Skal have gode EMC-egenskaber (stor skærmdæmpning) Måikkekuntjenetilmekaniskbeskyttelseafkablet Skærmen skal for enderne af ledningen have god fladekontakt til apparatets metalhus (via EMC-metal-kabelforskruninger) (vær opmærksom på tips om valg samt reglementeret montage af kabelforskruninger) Yderligere informationer findes i SEW-publikationen: Drivelementteknik - "EMC inden for drivstationsteknikken" (Praxis der Antriebstechnik EMV in der Antriebstechnik) 30 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

31 Installationsprojektering ud fra EMC-synspunkter 6 Eksempel på forbindelse mellem feltbusmodul MF../MQ.. og MOVIMOT Ved separat montage af feltbusmodul MF../MQ.. og MOVIMOT skal RS-485- forbindelsen etableres som følger: Ved medføring af 24 V DC -forsyningen: Skal der anvendes skærmede ledninger. Skærmen skal på begge apparater lægges til stel på huset ved hjælp af EMCmetal-kabelforskruninger (vedrørende tips om valg samt reglementeret montage af kabelforskruninger - se side 35 og side 36). Lederne skal være parsnoede (se nedenstående figur). RS+ RS- 24V GND RS+ GND 24V RS AXX Uden medføring af 24 V DC -forsyningen: Hvis MOVIMOT spændingsforsynes med 24 V DC via separat tilførsel, skal RS-485- forbindelsen udføres på følgende måde: Der skal anvendes skærmede ledninger. Skærmen skal på begge apparater lægges til stel på huset ved hjælp af EMCmetal-forskruninger (vær opmærksom på tips om valg samt reglementeret montage af kabelforskruninger). Referencepotentialet GND skal ved RS-485-grænsefladen generelt føres med. Lederne skal være snoedet (se nedenstående figur) RS+ RS- GND 06174AXX Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 31

32 6 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere 6.2 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere Tilslutning af nettilledninger Dimensioneringsspænding og -frekvens for MOVIMOT -omformeren skal stemme overens med forsyningsnettets data. Ledningstværsnit: Iht. til indgangsstrøm I net ved dimensioneringseffekt (se "Tekniske data"). Indgangssikringer installeres ved begyndelsen af nettilledningen umiddelbart efter samleskinne-afgreningen. Der skal anvendes sikringer af typen D, D0, NH eller automatsikring. Dimensioneringen af sikringen skal svare til ledningstværsnittet. Det er ikke tilladt at anvende et konventionelt fejlstrømsrelæ som beskyttelsesanordning. Universelle strømfølsomme fejlstrømsrelæer ("type B") er derimod tilladte som beskyttelsesanordning. Under normal drift med MOVIMOT - drivstationer kan der forekomme afledningsstrømme > 3,5 ma. Der kræves i henhold til EN en yderligere PE-forbindelse (med mindst samme tværsnit som nettilledningen) parallelt med beskyttelseslederen via separate tilslutningssteder. Der kan forekomme driftsbetingede afledningsstrømme > 3,5 ma. Til ind- og udkobling af MOVIMOT -drivstationer skal der anvendes kontaktorer med kontakter i brugskategori AC-3 iht. IEC 158. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordforbundet stjernepunkt (IT-net) anvendes isolationsvagt med pulskode-måling. Derved undgås fejludløsninger af isolationsvagten som følge af omformerens jordkapaciteter. Tilladeligt tilslutningstværsnit og strømbelastning af klemmerne Effektklemmer X1, X21 (skrueklemmer) Styreklemmer X20 (fjederlemmer) Tilslutningstværtsnit (mm2) 0,2 mm 2 4mm 2 0,08mm 2 2,5mm 2 Tilslutningstværtsnit (AWG) AWG24 AWG10 AWG28 AWG12 Strømbelastning 32 A maks. konstantstrøm 12 A maks. konstantstrøm Det tilladelige tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 0,6 Nm (5.3 Ib.in). Videresløjfning af 24 V DC forsyningsspændingen ved modul MFZ.1: I24V DC -forsyningens tilslutningsområde befinder der sig 2 stagbolte M4 x 12. Disse bolte kan benyttes til videresløjfning af 24 V DC -forsyningsspændingen AXX Tilslutningsboltene kan belastes med 16 A. Det tilladelige tilspændingsmoment for tilslutningsboltenes sekskantmøtrikker ligger på 1,2 Nm (10.6 Ib.in) ± 20 %. 32 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

33 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere 6 Yderligere tilslutningsmuligheder ved feltfordeler MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8 I 24V DC -forsyningens tilslutningsområde befinder der sig en klemblok X29 med 2 stagbolte M4 x 12 og en stikbar klemme X AXX Klemblokken X29 kan som alternativ til klemme X20 benyttes til videresløjfning af 24 V DC -forsyningsspændingen. De 2 stagbolte er internt forbundet med 24 V- tilslutningen på klemme X20. Klemmekonfiguration Nr. Navn Funktion X V 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer (stagbolte, luset sammen med klemme X20/11) 2 GND 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer (stagbolte, luset sammen med klemme X20/13) Den stikbare klemme X40 ("Safety Power") er beregnet til den eksterne 24V DC - forsyning til MOVIMOT -omformeren via en automatsikring. En MOVIMOT -drivstation kan således benyttes til sikkerhedsanvendelsesformål. Yderligere oplysninger herom findes i publikationen "Sikker udkobling for MOVIMOT " (Sichere Abschaltung für MOVIMOT ).. Klemmekonfiguration Nr. Navn Funktion X V 24 V-spændingsforsyning for MOVIMOT for udkobling med automatsikring 2 GND 0V24-referencepotentiale for MOVIMOT for udkobling med automatsikring Fra fabrikken er X29/1 sammenluset med X40/1 og X29/2 med X40/2, således at MOVIMOT -omformeren forsynes fra samme 24V DC -spænding som feltbusmodulet. De 2 stagbolte kan belastes med 16 A og det tilladelige tilspændingsmoment for sekskantmøtrikkerne ligger på 1,2 Nm (10.6 Ib.in) ± 20 %. Skrueklemmen X40 kan belastes med 10 A, tilslutningstværsnittet ligger på 0,25 mm 2 til 2,5 mm 2 (AWG24 til AWG12) og det tilladelige tilspændingsmoment er på 0,6 Nm (5.3 Ib.in). Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 33

34 6 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere Opstillingshøjder over 1000 m normalnul MOVIMOT -drivstationer med netspændinger 380 til 500 V kan anvendes i højder fra 2000 m over normalnul til maksimalt 4000 m over normalnul på følgende betingelser: Den konstante mærkeeffekt reduceres på grund af den reducerede køling over 1000 m (se driftsvejledning for MOVIMOT ). Luft- og krybestrækningerne er fra og med 2000 m over normalnul kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der til installationen kræves overspændingsklasse 3, skal det ved hjælp af en supplerende ekstern overspændingsbeskyttelse sikres, at overspændingsspidser begrænses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves sikker elektrisk adskillelse, skal denne i højder på mere end 2000 m over normalnul realiseres uden for omformeren (Sikker Elektrisk Adskillelse iht. EN 50178) Den tilladte nominelle netspænding på 3 x 500 V indtil 2000 m over normalnul reduceres med 6 V pr. 100 m til maksimalt 3 x 380 V ved 4000 m over normalnul. Beskyttelsesanordninger MOVIMOT -drivstationer er udstyret med integrerede beskyttelsesanordninger mod overbelastning; eksterne beskyttelsesanordninger er ikke påkrævet. UL-godkendt installation af feltfordeler Som tilslutningskabler må der kun anvendes kobberledninger med følgende temperaturinterval: 60 / 75 C MOVIMOT -drivstationer er egnet til drift i spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), som kan levere en maks. netstrøm på 5000 A AC og har en maks. netspænding på 500 V AC (MM03C-503 til MM3XC-503). Sikringernes effektdata må ikke overskride 30A/600 V ved drift med feltfordeler. Som eksterne 24 V DC -spændingskilder må der kun anvendes godkendte enheder med begrænset udgangsspænding (U maks =30V DC ) og begrænset udgangsstrøm (I = 8 A). UL-certificeringen gælder kun for drift i spændingsnet med spændinger i forhold til jord på indtil maks. 300 V. 34 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

35 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere 6 EMC-metal-kabelforskruninger De af SEW-EURODRIVE leverede EMC-kabelforskruninger skal monteres som følger: [1] 06175AXX [1] OBS! - Isolationsfolien skal skæres af og må ikke lægges bagud. Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 35

36 6 Installationsforskrifter for feltbus-grænseflader, feltfordelere Kontrol af ledningsføringen Inden ledningerne første gang påtrykkes spænding, skal der foretages en kontrol af ledningsføringen for at undgå personskader samt skader på anlæg og materiel som følge af fejl i ledningsføringen. Alle busmoduler trækkes af tilslutningsmodulet. Alle MOVIMOT -omformere trækkes af tilslutningsmodulet (kun ved MFZ.7, MFZ.8). Alle stikkonnektorer på motorafgangene (hybridkabel) skilles fra feltfordeleren. Isolationsprøvning af ledningsføringen foretages i overensstemmelse med de gældende nationale normer og bestemmelser. Kontrol af stel-/jordforbindelse. Kontrol af isolationen mellem netledning og 24 V DC -ledning. Kontrol af isolationen mellem netledning og kommunikationsledning. Kontrol af 24 V DC -ledningens polaritet. Kontrol af kommunikationsledningens polaritet. Kontrol af netfaserækkefølgen. Kontrol af korrekt potentialudligning mellem feltbus-grænsefladerne. Efter kontrol af ledningsføringen Alle stikkonnektorer sættes på motorafgangene (hybridkabel) og skrues fast. Alle busmoduler sættes på og skrues fast. Alle MOVIMOT -omformere sættes på og skrues fast (kun ved MFZ.7, MFZ.8) Alle tilslutningskassedæksler monteres. Ikke-benyttede stiktilslutninger tætnes. Tilslutning af PROFIBUSledningen i feltfordeleren Vær opmærksom på, at PROFIBUS-tilslutningslederne inde i feltfordeleren skal være så korte som muligt samt at disse altid er lige lange for den indgående og udgående bus. 36 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

37 Tilslutning MFZ21 med MOVIMOT Tilslutning MFZ21 med MOVIMOT MFZ21 + MFP.. MQP.. A B [2] MFZ21 (PROFIBUS) A B DGND A 23 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau [1] Ved separat montage MFZ21 / MOVIMOT : Skærmen på RS-485-kablet lægges via EMC-metal-kabelforskruning til MFZ og MOVIMOT -huset. [2] Det sikres, at der er potententialudligning mellem alle busenheder. [3] Konfiguration af klemmerne fra og med side B PROFIBUS DP DGND res. VP DGND res. A B X20 24 V V GND V DC GND 24 V RS+ RS- [3] GND 24V MOVIMOT R L f1/f2 K1a K1b RS- RS+ [1] [1] 05945AXX Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til kontrolformål) 9 DGND - Referencepotentiale for VP (klemme 8) (kun til kontrolformål) Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X20/11) 13 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning for MOVIMOT (sammenlusning med klemme X20/11) 16 RS+ Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT klemme RS+ 17 RS- Udgang Kommunikationsforbindelse til MOVIMOT klemme RS- 18 GND - 0V24-referencepotentiale for MOVIMOT (sammenlusning med klemme X20/13) Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 37

38 6 Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP.. Tilslutningsmodul MFZ23 med feltbusmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og 2 separate 24 V DC - spændingskredse L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP22 X1 PE L1 L1 L2 L2 4 mm 2 (AWG10) 2.5 mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X L3 L3 PE x 24 V DC A B 24V1 GND1 A B DGND res. VP A B PROFIBUS-DP [1] [1] DGND res. DGND 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 A B 24V1 GND1 24V2 GND2 24V2 GND AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 [1] EMC-metal-kabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 5 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til kontrolformål) 6 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 7 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 8 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 10 DGND - Referencepotentiale for VP (klemme 5) (kun til kontrolformål) X V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X21/1) 3 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) sammenlusning med klemme X21/5 7 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer 8 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer 38 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

39 Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP.. 6 Tilslutningsmodul MFZ23 med feltbusmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og én fælles 24 V DC - spændingskreds L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE MFZ23 + MFP21 MQP21 MFP22 MQP mm 2 X1 (AWG10) PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC A B 24V GND A B DGND res. VP A B DGND PROFIBUS-DP [1] [1] res. DGND 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 A B 24V GND 05943AXX 0 = potentialeniveau 0 1 = potentialeniveau 1 2 = potentialeniveau 2 [1] EMC-metal-kabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 5 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til kontrolformål) 6 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 7 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 8 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 10 DGND - Referencepotentiale for VP (klemme 5) (kun til kontrolformål) X V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X21/1) 3 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 5 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) 6 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) sammenlusning med klemme X21/5 7 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer 8 GND2-0V24V-referencepotentiale for aktuatorer Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 39

40 6 Tilslutning feltfordeler MFZ23 med MFP../MQP.. Tilslutningsmodul MFZ23 med feltbusmodul MFP/MQP32 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ23 MFP23 + MQP23 PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) 4 mm (AWG10) X20 X x 24 V DC A B 24V GND A B DGND res. VP A B PROFIBUS-DP [1] [1] DGND res. DGND 24 V 24 V GND GND res. res. res. res. A B 24V GND 05944AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] EMC-metal-kabelforskruning Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 5 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til kontrolformål) 6 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 7 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 8 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 10 DGND - Referencepotentiale for VP (klemme 5) (kun til kontrolformål) X V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 2 24 V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X21/1) 3 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT 4 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik, sensorer og MOVIMOT Reserveret Reserveret Reserveret Reserveret 40 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

41 Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP.. Tilslutningsmoduler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med feltbusmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og 2 separate 24 V DC -spændingskredse MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm 2 (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) X20 MFZ28 + MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 2 x 24 V DC A B 24V1 GND1 24V2 GND2 [1] 1 A 2 B 3 DGND A 4 5 B PROFIBUS- DP DGND res. [1] VP DGND res. 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 18 A B 24V1 GND1 24V2 GND AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 [1] EMC-metal-kabelforskruning [2] Konfiguration af klemmerne fra og med side 44 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Date-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til kontrolformål) 9 DGND - Referencepotentiale for VP (klemme 8) (kun til kontrolformål) Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X20/11) 13 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 15 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) 16 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) sammenlusning med klemme X20/15 17 GND2-0V24V-referencepotentiale for spændingspotentiale 18 GND2-0V24V-referencepotentiale for spændingspotentiale Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 41

42 6 Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP.. Tilslutningsmoduler MFZ26, MFZ 27, MFZ28 med feltbusmodul MFP/MQP21, MFP/MQP22 og én fælles 24 V DC -spændingskreds MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm (AWG12) X20 MFZ A 2 B 3 DGND A 4 5 B DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND V2I24 V2I24 GND2 GND2 18 MFP21 MFP22 MQP21 MQP22 1 x 24 V DC A B 24V GND PROFIBUS- [1] DP [1] A B 24V GND 05940AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 [1] EMC-metal-kabelforskruning [2] Konfiguration af klemmerne fra og med side 44 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Date-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til kontrolformål) 9 DGND - Referencepotentiale for VP (klemme 8) (kun til kontrolformål) Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X20/11) 13 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 15 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) 16 V2I24 Udgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer (digitale udgange) sammenlusning med klemme X20/15 17 GND2-0V24V-referencepotentiale for spændingspotentiale 18 GND2-0V24V-referencepotentiale for spændingspotentiale 42 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

43 Tilslutning feltfordelere MFZ26, MFZ27, MFZ28 med MFP../MQP.. 6 Tilslutningsmoduler MFZ26, MFZ27, MFZ28 med feltmodul MFP/MQP32 MFZ26 L3 L2 L1 PE L3 L2 L1 PE X mm (AWG10) MFZ27 [2] PE L1 L1 L2 L2 L3 L3 PE mm 2 (AWG12) X20 MFZ28 + MFP32 MQP32 1 x 24 V DC A B 24V GND 1 2 A B 3 DGND A 4 5 B PROFIBUS- [1] DP [1] DGND res. VP DGND res. 24 V 24 V GND GND res. 16 res. 17 res. 18 res. A B 24V GND 05941AXX 0 = potentialniveau 0 1 = potentialniveau 1 [1] EMC-metal-kabelforskruning [2] Konfiguration af klemmerne fra og med side 44 Klemmekonfiguration Nr. Navn Retning Funktion X20 1 A Indgang PROFIBUS-DP dataledning A (indgående) 2 B Indgang PROFIBUS-DP dataledning B (indgående) 3 DGND - Date-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) 4 A Udgang PROFIBUS-DP dataledning A (udgående) 5 B Udgang PROFIBUS-DP dataledning B (udgående) 6 DGND - Data-referencepotentiale for PROFIBUS-DP (kun til kontrolformål) Reserveret 8 VP Udgang +5 V-udgang (maks. 10 ma) (kun til kontrolformål) 9 DGND - Referencepotentiale for VP (klemme 8) (kun til kontrolformål) Reserveret V Indgang 24 V-spændingsforsyning for modulelektronik og sensorer V Udgang 24 V-spændingsforsyning (sammenlusning med klemme X20/11) 13 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 14 GND - 0V24-referencepotentiale for modulelektronik og sensorer 15 V2I24 - Reserveret 16 V2I24 - Reserveret 17 GND2- - Reserveret 18 GND2 - Reserveret Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 43

44 6 Tilslutning ind- / udgange (I/O) på feltbus-grænsefladerne MF../MQ Tilslutning ind- / udgange (I/O) på feltbus-grænsefladerne MF../MQ.. Tilslutning via klemmer på feltbus-grænseflader med 4 digitale indgange og 2 digitale udgange: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombination med MF.21 MF.22 MF.23 MQ.21 MQ.22 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DO 0 GND2 DO1 GND2 V2I24 [1] GND AXX [1] kun MFI23: Reserveret alle andre MF.. moduler: V2I24 1 = potentialniveau 1 2 = potentialniveau 2 Nr. Navn Retning Funktion X20 19 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 1 20 GND - 0V24-referencepotential for sensor 1 21 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning for sensor 1 22 DI1 Indgang Koblingssignal fra sensor 2 23 GND - 0V24-referencepotential for sensor 2 24 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning for sensor 2 25 DI2 Indgang Koblingssignal fra sensor 3 26 GND - 0V24-referencepotential for sensor 3 27 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning for sensor 3 28 DI3 Indgang Koblingssignal fra sensor 4 29 GND - 0V24-referencepotential for sensor 4 30 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning for sensor 4 31 DO0 Udgang Koblingssignal fra aktuator 1 32 GND2-0V24-referencepotentiale for aktuator 1 33 DO1 Udgang Koblingssignal fra aktuator 2 34 GND2-0V24-referencepotentiale for aktuator 2 35 V2I24 Indgang 24 V-spændingsforsyning for aktuatorer Kun ved MFI23: Reserveret Kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: Sammenluset m. kl. 15 resp GND2-0V24-referencepotentiale for aktuatorer Kun ved MFZ.6, MFZ.7 og MFZ.8: Sammenluset m. kl. 17 resp Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

45 Tilslutning ind- / udgange (I/O) på feltbus-grænsefladerne MF../MQ.. 6 Tilslutning via klemmer på feltbus-grænseflader med 6 digitale indgange: MFZ.1 MFZ.6 MFZ.7 MFZ.8 i kombination med MF.32 MF.33 MQ.32 X20 DI 0 GND VO24 DI 1 GND VO24 DI 2 GND VO24 DI 3 GND VO24 DI 4 GND DI 5 GND res. GND = potentialniveau AXX Nr. Navn Retning Funktion X20 19 DI0 Indgang Koblingssignal fra sensor 1 20 GND - 0V24-referencepotentiale for sensor 1 21 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning for sensor 1 22 DI1 Indgang Koblingssignal fra sensor 2 23 GND - 0V24-referencepotentiale for sensor 2 24 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning for sensor 2 25 DI2 Indgang Koblingssignal fra sensor 3 26 GND - 0V24-referencepotentiale for sensor 3 27 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning for sensor 3 28 DI3 Indgang Koblingssignal fra sensor 4 29 GND - 0V24-referencepotentiale for sensor 4 30 V024 Udgang 24 V-spændingsforsyning for sensor 4 31 DI4 Indgang Koblingssignal fra sensor 5 32 GND - 0V24-referencepotentiale for sensor 5 33 DI5 Indgang Koblingssignal fra sensor 6 34 GND - 0V24-referencepotentiale for sensor 6 35 res. - Reserveret 36 GND - 0V24-referencepotentiale for sensorer Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 45

46 6 Tilslutning ind- / udgange (I/O) på feltbus-grænsefladerne MF../MQ.. Tilslutning via M12- stikkonnektor på... Feltbus-grænseflader MF.22, MQ.22, MF.23 med 4 digitale indgange og 2 digitale udgange: Sensorer / aktuatorer tilsluttes enten via M12-fatninger eller via klemmer. Ved anvendelse af udgangene: 24 V tilsluttes til V2I24 / GND2. To-kanals-sensorer / aktuatorer tilsluttes til DI0, DI2 og DO0. DI1, DI3 og DO1 kan så ikke benyttes mere. 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 DI3 DO1 DI0 DI2 DO0 GND GND GND2 DIO DI2 DO0 24 V (V024) DI1 24 V (V024) DI3 DO DI1 GND DI3 GND DO1 GND AXX Vigtigt: Ikke-benyttede tilslutninger skal forsynes med M12-lukkehætter for at sikre kapslingsklasse IP65! 46 Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

47 Tilslutning ind- / udgange (I/O) på feltbus-grænsefladerne MF../MQ.. 6 Tilslutning via M12- stikkonnektor på... Feltbus-grænseflader MF.32, MQ.32, MF.33 med 6 digitale indgange: Sensorer tilsluttes enten via M12-fatninger eller via klemmer. To-kanals-sensorer tilsluttes til DI0, DI2 og DI4. DI1, DI3 og DI5 kan så ikke benyttes mere. 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 DI3 DI5 DI0 DI2 DI4 GND GND GND DIO DI2 DI4 DI1 DI3 DI5 24 V (V024) 24 V (V024) 24 V (V024) DI1 GND DI3 GND DI5 GND 05785AXX Vigtigt: Ikke-benyttede tilslutninger skal forsynes med M12-lukkehætter for at sikre kapslingsklasse IP65! Manual PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere 47

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2008 16738497 / DA Håndbog

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation. Udgave 07/ / DA FC220000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopeninterfaces, -feltfordelere Udgave 07/2006 11400692 / DA FC220000 Håndbog

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2009

Læs mere

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes!

Feltbustilslutning. med lysleder i linie- /stjernetopologi. Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Feltbustilslutning med lysleder i linie- /stjernetopologi Udgave 07/08 www.sipos.de Y070.134/DK Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Feltbustilslutning med lysleder (LL) i linie-/stjernetopologi Tillæg

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA

Udgave. ECOFAST -konforme drivstationssystemer 05/2003. Systemmanual 11211296 / DA ECOFAST -konforme drivstationssystemer Udgave 0/00 Systemmanual 96 / DA S E W-E URODRIV E Indholdsfortegnelse Vigtige bemærkninger... Systembeskrivelse... Tekniske data og målskitser... 9. ECOFAST -konforme

Læs mere

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2.

Tvillingpumpemodul. Valg af driftsform: Auto Valg af prioritet: Auto, pumpe 1, pumpe 2. 145 145P01 Synco 700 Tvillingpumpemodul RMZ786 Funktionsmodul for universalregulator RMU7... og varmeregulator RMH760 4 digitale indgange for tilbagemeldinger 4 potentialfri relæudgange til styring af

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000

Driftsvejledning. Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D. Udgave 12/ / DA GC310000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede MOVIMOT - motorer i kategori 3D GC310000 Udgave 12/2005 11407093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Automatsikringer Acti 9 Hovedkatalog 0 Automatsikringer Valg af beskyttelsesenheder til kredsløb Kortslutningsudløsere kan: - beskytte imod ildebrand, der kan forårsages af et fejlbehæftet elektrisk kredsløb (kortslutning,

Læs mere

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 Teknisk information og betjeningsanvisning

Netmodul MZ2 NM16A og NM16A/2 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 75 62 42 00 Fax. 75 62 42 31 www.kkconsult.dk Indhold Side Anvendelse Kendetegn Tilslutninger Klemrækker Betjening

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MFZ. Betjeningsvejledning styring CS 300. Portstyring CS 300 / Rev. 04.06 1

MFZ. Betjeningsvejledning styring CS 300. Portstyring CS 300 / Rev. 04.06 1 Betjeningsvejledning styring CS 00 DK 00 Portstyring CS 00 / Rev. 0.0 . Inholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedshenvisninger. Inholdsfortegnelse. Symbolforklaring. Generelle sikkerhedshenvisninger. Overblik

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Bimetal-temperaturswitch

Bimetal-temperaturswitch Side 1/6 Bimetal-temperaturswitch Bemærkninger Elektromekanisk temperaturswitch med fast setpunkt Beskyttelsesklasse max. IP67 Nem montering Brydeevne op til 2,5 kva Kort beskrivelse Bimetal-temperaturswitchen

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA

Udgave MOVITRAC 07 10/2001. Driftsvejledning 1053 4482 / DA MOVITRAC 07 Udgave 10/2001 Driftsvejledning 1053 4482 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Omformeropbygning... 7 3.1 Omformeropbygning... 7

Læs mere

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway

6 720 647 836-00.1O. ProControl Gateway 6 70 647 836-00.1O [da] Installationsvejledning... [de] Installationsanleitung... 6 [en] Installation instructions... 10 [fi] Asennusohje... 14 [fr] Notice d installation... 18 [nl] Installatie-instructie...

Læs mere

SmartSlice. Systemkonfiguration

SmartSlice. Systemkonfiguration SmartSlice Det smarteste modulopbyggede I/O-system OMRONs SmartSlice I/O-system er kompakt, intelligent og nemt. Når det anvendes sammen med OMRONs CS/CJ DeviceNet-mastermoduler, kræves der ikke noget

Læs mere

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000

Driftsvejledning. Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D. Udgave 09/ / DA GC320000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Ekplosionsbeskyttede MOVI-SWITCH - drivstationer i kategori 3D GC320000 Udgave 09/2005 11212497 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOption"DFI21A" Udgave: 10/2000 10513183/DK

MOVIDRIVE Feltomformer Tillæg til driftsvejledning. 1 Omfattede enheder. 2 Montage af optionskort. MontageOptionDFI21A Udgave: 10/2000 10513183/DK Denne information erstatter ikke den udførlige driftsvejledning! Må kun installeres af faguddannet personale under overholdelse af gældende driftsvejledning samt forskrifter vedrørende forebyggelse af

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

JUMO dtrans O2 01 2-tråds transmitter til opløst ilt (DO)

JUMO dtrans O2 01 2-tråds transmitter til opløst ilt (DO) Side 1/12 JUMO dtrans O2 01 (DO) med valgfri tilslutningsboks eller betjeningsenhed Type 202610 JUMO dtrans O2 01 Kort beskrivelse en JUMO dtrans O2 01 er beregnet til måling af opløst ilt i vandige opløsninger.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000. Driftsvejledning. Udgave 05/2006 11471093 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIMOT MD GB810000 Udgave 05/2006 11471093 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Afsaltningsventiler BAE, ZKE

Afsaltningsventiler BAE, ZKE Afsaltningsventiler BAE, ZKE Driftsvejledning 810522-00 GESTRA Afsaltningsventiler Fig. 1 Fig. 2 EF 0,5 EF1, EF 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 * BAE 36-3 Fig. 6 Fig. 7 Til magnetventilen MIN. Alarm Aktuator Hovedrafbryder

Læs mere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere

Acti 9. Hovedkatalog 2012. Lastadskillere Acti 9 Hovedkatalog 01 Lastadskillere Lokal kontrol isw-omskiftere DB1818 PB10566-40 Indikation af positionskontakt Egnethed til industriel isolering ifølge IEC/EN 60947-3-standarden. Det grønne felt garanterer

Læs mere