Peter Mikkelsen er leder på et ældrecenter. Han mener, ledelsen har et stort ansvar for, at fleksjob bliver en gevinst for arbejdspladsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Mikkelsen er leder på et ældrecenter. Han mener, ledelsen har et stort ansvar for, at fleksjob bliver en gevinst for arbejdspladsen."

Transkript

1 Fleksjob 2 på arbejdspladsen November 2003 INDHOLD: Avisen udgives af FOA, HK, KAD og SiD Se bagsiden. På lige fod Hos IKEA bliver fleksjobansatte ikke behandlet som en særlig gruppe. Se side 2. Et godt fleksjob etableres ikke på en gang Køkkenassistent Joan Jensen fik ændret sine skånehensyn undervejs. Se side 4. I Fleksjob - og hvad så? Fleksjobavis nr. 1 fra oktober 2002 handlede mest om at komme i fleksjob. Avis nr. 2 handler om at være i fleksjob. Hvordan er det at være ansat på særlige vilkår på det ordinære arbejdsmarked? Hvordan passer Fleksjob et job som alle andre job Ligesom alle andre lønmodtagere kan ansatte i fleksjob komme ud for, at der sker fyringer eller omorganiseringer på arbejdspladsen. Andre gange kan man selv ønske at få nyt jobområde eller skifte arbejdsplads - måske af hensyn til helbred eller familieforhold. Udvikling og fornyelse i jobbet har de fleste lyst til. Der må gerne være udfordringer og mulighed for at præge sit job. Og mulighed for at dygtiggøre sig og deltage i efteruddannnelse. Et godt forhold til kolleger er for mange en vigtig del af hverdagen. Gode kolleger betyder måske, at man går på arbejde, selvom man ikke lige er på toppen. Anerkendelse og nogen at vende tingene med i frokostpausen, kan gøre en verden til forskel. På mange måder er fleksjob altså som de fleste andre job. Og så alligevel ikke Men der er også specielle forhold, som den fleksjobansatte selv, kolleger, tillidsrepræsentanter og arbejdsgivere må tage hensyn til. For der er jo en grund til, at man er i fleksjob. Om det så er sygdom, nedslidning, handicap, en arbejdsulykke eller sociale forhold. Alle ansatte i fleksjob har behov for, at der bliver taget hensyn til netop deres svage sider. For nogle er det en stor omvæltning pludselig at udføre et arbejde på særlige vilkår, efter at have man på sig selv uden at være ufleksibel i jobbet? Hvordan fortæller man om sine skånehensyn, uden at kollegerne synes, at man jamrer? Hvordan kan fleksjobbet udvikles? Hvordan skifter man fleksjob? været en af kollegerne i mange år. For andre er det en omvæltning at komme ind på en helt ny arbejdsplads. Måske er man også den eneste ansatte på særlige vilkår. Åbenhed om årsagen til fleksjobbet er vigtig - så kan de fleste misforståelser udryddes, og kollegerne forstår bedre, hvorfor der skal tages hensyn. Når der sker større forandringer på arbejdspladsen, kan ansatte i fleksjob føle sig ekstra udsat, som det svageste led. F.eks. ved lederskifte. En ny chef kender ikke de mundtlige aftaler, man indgik med den gamle chef ved fleksjobbets oprettelse. Her er en jobbeskrivelse et vigtigt dokument en skriftlig aftale om hvilke opgaver man skal løse, og hvad man ikke kan. Nogle ansatte i fleksjob har sygdomme med et uforudsigeligt forløb. Der er gode perioder, og perioder hvor sygdommen forværres. Det er en hjælp, hvis man kan tale med sin leder og tillidsrepræsentant om sygdommen. Så kan arbejdet også tilrettelægges, så sygefravær giver færrest gener for arbejdspladsen. Fleksjobavis nr. 2 I avisen er der interviews med ansatte, der har været i fleksjob i nogen tid. Flere har haft brug for at få justeret fleksjobbet hen ad vejen. Der er også interview med tillidsrepræsentanter og ledere på arbejdspladser med fleksjob. Deres erfaringer viser, at det kan lade sig gøre at justere fleksjobbet undervejs, så det passer bedst muligt til den ansatte og til arbejdspladsen. Har du gode kort på hånden? Se, hvad enhver fleksjobansat har brug for på side 7. Venter på fleksjob Se ledighedstallene for fleksjob på side 5. Nye fleksjobopgaver René Nielsen fik nye arbejdsopgaver i fleksjobbet på Trevira Neckelmann A/S. Se side 6. På fleksjobjagt Helle Bervig har erfaring i at søge job fleksjob. Se på side spørgsmål til fagforeningerne Fagforeningerne svarer på 20 spørgsmål om fleksjob. Se side 7. Ansat i fleksjob Tillidsrepræsentant Leder Fleksjob i forandring Tina Nielsen er ansat i fleksjob på Kamstrup A/S. Her tænker man sig grundigt om, når en ny medarbejder i fleksjob skal placeres i organisationen. Læs mere på side 5. Nethe Lunden er tillidsrepræsentant på Århus Kommunehospital. Hun forhandler løn - også for kolleger i fleksjob. Læs om tillidsrepræsentantens opgaver. Se bagsiden. Peter Mikkelsen er leder på et ældrecenter. Han mener, ledelsen har et stort ansvar for, at fleksjob bliver en gevinst for arbejdspladsen. Læs hvorfor på side 3. I den første avis kunne man følge, hvordan Leo efter en ulykke kom i et fleksjob som stjernekigger. Her kan du se, hvordan det går de næste par år i fleksjobbet. Følg Leo gennem avisen.

2 S IDE 2 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n Normal på særlige vilkår I IKEA får de ansatte i fleksjob ikke særbehandling - ud over at der selvfølgelig bliver taget hensyn til deres skånebehov. De er medarbejdere på lige fod med alle andre ansatte. I IKEA varehuset i Århus er der ca. 200 ansatte, heraf er 6 i fleksjob. Som HK-tillidsrepræsentant deltager Vibeke Buch i et introduktionskursus, som alle nye medarbejdere gennemgår. Også nyansatte i fleksjob. På kurset fortæller Vibeke Buch om sit hverv som tillidsrepræsentant i 1. LEO og de nye udfordringer Jeg har altså ikke lyst til at være stjernekigger resten af mit liv. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre, så jeg kunne se både sol, måne og stjerner. IKEA. Men hun fortæller også de nye medarbejdere, at hun selv er i fleksjob og hvorfor. Det er jo noget meget personligt, hvordan man fortæller om sit fleksjob, og om hvorfor man har jobbet. Nogle kan måske ikke tale om det. Men for mig er det selvfølgeligt at være åben. Kollegernes opbakning er vigtig. Hvordan går det med dit fleksjob, Leo? Men hun mener ikke kun, det er deres ansvar at passe på en fleksjobansat. Hvis man kan, er man nødt til selv at melde ud: Det her kan jeg klare, og det her kan jeg ikke klare. For de kan jo ikke mærke, hvordan jeg har det. Og før man kan melde ud, er man nødt til selv at erkende sine Jamen er der ikke et kursus i sol og månekiggeri? begrænsninger og acceptere, at man ikke kan det samme som før. Der har været enkelte situationer, hvor jeg selv har måttet sige til mine kolleger: Husk nu lige jeg er i fleksjob. Men et eller andet sted er det jo positivt, at de glemmer det. At de ikke tænker på mig som syg, men som på en helt almindelig kollega. Og det er også et signal om, at man udfylder det, man skal. Personalechefen i IKEA, Helle Voldby, ser ikke fleksjobansatte som en særlig gruppe: Det er vigtigt for os, at den fleksjobansatte selv ønsker at være her; og passer ind i vores team. Og i det hele taget er en medarbejder på lige fod med alle andre medarbejdere; selvfølgelig med de skånehensyn, der nu er. De fleksjobansatte er nøjagtig lige så meget værd, som alle andre medarbejdere, og vi synes ikke, de skal udstilles som en særlig gruppe. Heller ikke Vibeke Buch ser fleksjobansatte som en særlig gruppe. Dog har hun taget en snak med de kolleger, som henvendte sig, fordi de stod over for at skulle gå fra ordinært job til fleksjob og var usikre på, hvad det egentlig indebærer. Både som tillidsrepræsentant og som medarbejder i fleksjob oplever Vibeke Buch, at der er en god personalepolitik i varehuset og i koncernen som helhed: Et godt arbejdsmiljø og en god personalepolitik for alle medarbejdere gør det - alt andet lige - nemmere at være i fleksjob. Jo, tre af mine kolleger var da af sted sidste år, kan jeg huske. Jamen så kan du spørge din leder, om du ikke kan komme af sted i år. Hvis du skal til medarbejdersamtale, kan du tage det op der. Vibeke Buch, 39 år, har været ansat i IKEA siden 1986, de sidste to år i fleksjob. Hun arbejder med dekoration og er ansvarlig for det IT-program, der bl.a. styrer Udgivet 15. november 2003 Oplag: stk. Tekst: DISCUS A/S udskrivning af prisskilte. Hendes skånebehov er at undgå at løfte, trække og skubbe ting samt nedsat tid. Jeg kan i det store og hele selv bestemme, hvornår jeg møder ind. Så arbejder jeg 5 timer om dagen og max. 25 timer om ugen. På den måde passer jeg på mig selv. Lay-out og produktion: TimeOut Fotos: Sølbjærg Fotografi LEO-tegninger: Niels Kirk

3 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n S I D E 3 Fleksjob skal være en gevinst for arbejdspladsen Hjemmehjælpere, sygehjælpere og serviceassistenter har fysisk og psykisk belastende job, der kræver meget af helbredet. Ansatte i fleksjob kan lette presset på de øvrige medarbejdere. Men det er vigtigt at finde en god balance, så kollegerne ikke bliver efterladt med de tunge opgaver. Ellers kan det gå ud over tonen på arbejdspladsen. Serviceassistent Marian Mikkelsen på 37 år har været ansat i fleksjob på afdeling E4 på Århus Kommunehospital siden oktober I 1999 fik hun konstateret sclerose og kan derfor ikke varetage fysisk krævende opgaver. Afdelingen er en akut modtageafdeling, så der er ofte meget travlt. Marian arbejder fire timer dagligt og løser lettere opgaver som fx bestilling af varer og opdækning af kaffevogn; og i øvrigt giver hun en hånd, hvor der er behov for det. Arbejdsopgaverne er kollegernes opfindelse. Da Marian skulle ansættes i fleksjob, blev alle medarbejdere på afdelingen informeret på et personalemøde og bedt om at foreslå arbejdsopgaver. Marians arbejdsopgaver blev så stykket sammen ud fra de forslag, der indkom. Tillidsrepræsentant Nethe Lunden var med til at etablere fleksjobbet: Det, at Marian er her, giver os andre luft vi får måske en halv time ekstra til vores opgaver. Selvfølgelig er det en balancegang; med for mange i fleksjob vil der kun blive de tunge opgaver tilbage. Men der er plads til flere. I perioder med megen travlhed kan omgangstonen blive lidt hård. Så kan der falde en bemærkning. Men det fejer jeg hurtigt af, for der er jo ingen, der ønsker at bytte. Marian Mikkelsen er selv blevet bedre til at tackle de særlige arbejdsvilkår: Jeg hører da ind imellem, at: Det ville være rart at kunne gå kl.12, men jeg lader mig ikke gå på af det længere. Det gjorde jeg i begyndelsen. Nu svarer jeg: Hvis du vil gå kl. 12, må du tage sclerosen med. Man skal ikke være sart. Man må kunne tage jargonen. Det bliver man nødt til. Det betyder utroligt meget at komme af sted om morgenen. Det sociale netværk og det, at vide, at der er brug for mig. For det er der. Når jeg har haft en fridag, siger kollegerne: Åh, hvor er det godt, du kommer igen i dag. er der 9 medarbejdere i fleksjob ud af i alt 300 ansatte. Fleksjobbene er På ældrecentret, Sundheds- og Kultur- fordelt på centrets afdelinger, og ordningen opleves som en klar center Frederiksbjerg & Langenæs, har man en del erfaringer med fleks- gevinst for arbejdspladsen. job, både som redskab til fastholdelse Assisterende områdechef Peter Mikkelsen mener, at ledelsens håndteog indslusning. For tiden Tag godt imod en kollega i fleksjob Vis interesse og forståelse for den nye situation hvad enten det er en gammel kollega, der skal i fleksjob eller en ny, der kommer udefra Vær opmærksom på de skånehensyn, der er aftalt i fleksjobbet Respekter, at kollegaen har andre arbejdsvilkår end du helbredet er jo også anderledes ring er altafgørende: Fleksjob kan lette kollegernes arbejdsbyrde, men ansvaret for at skabe den rigtige balance i tingene ligger hos ledelsen. Det er lederens opgave at sørge for, at et fleksjob ikke belaster kollegerne. Den fleksjobansatte skal ikke bekymre sig om det. Arbejdet skal tilrettelægges, så det ikke sker. Mætningspunktet kommer, når der er for få om de tunge opgaver. Hos os kompenserer vi ved at oprette en ekstra stilling for de lønmidler, vi sparer, hvis en medarbejder går fra et ordinært job til et fleksjob. guidelines til kolleger: Husk, at ansatte i fleksjob er kolleger på lige fod med alle andre Læs mere i HK s pjece Guidelines til kolleger på Jeg har overhovedet ikke lyst til være på arbejde i dag. Jeg har fået to nye kolleger og de ser skævt til mig, fordi de synes, det er uretfærdigt, at jeg får samme løn som dem for at arbejde i kortere tid. Stemningen er ikke så god. 2. LEO og kollegerne Det lyder ikke rart. Har du snakket med dem om det? Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal få taget hul på problemet. Ved dine nye kolleger, hvorfor du er i fleksjob? Næ, det har vi ikke rigtig snakket om. Du må nok hellere snakke med din leder, din tillidsrepræsentant eller måske din fagforening om problemet. De skal da hjælpe med at få det løst. Inge Petersen, 59 år, blev fastholdt på arbejdspladsen efter at have været ansat som hjemmehjælper på Sundhedsog Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs i 31 år. Hendes opgaver er bl.a. at skabe tryghed for demente, lave morgenmad, vaske op og afløse kolleger på andre afdelinger. Jeg er meget glad for, at jeg kunne blive på en arbejdsplads, hvor jeg trives. Det er vigtigt for mig, at mit fleksjob passer ind i arbejdsgangen på stedet, så jeg kan gøre mine opgaver færdige og være med til møder for plejepersonalet.

4 S IDE 4 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n Hvis helbredet bliver dårligere Som fleksjobansat kan det være en balancegang både at passe på sig selv og passe sit arbejde. Derfor er det vigtigt, at skånehensyn og arbejdsopgaver matcher det, den fleksjobansatte rent faktisk kan klare. For store opgaver kan medføre sygemeldinger og i værste fald forringelser i helbredet. Det går ud over alle. Joan Jensen var ansat på den integrerede institution Løgtengården i et ordinært job, hvor hendes arbejdsopgaver var en kombination af rengøring og madlavning til de 52 børn på institutionen. Men efter et år sagde Joans arme og skuldre stop. Mange års rengøringsarbejde havde sat sine spor på helbredet. Et fleksjob gjorde, at hun kunne fastholdes på arbejdspladsen. Joans kolleger viste stor forståelse for hendes situation og tog deres del af de tunge opgaver under hendes arbejdsprøvning før fleksjobbet. Men kort tid efter at fleksjobbet var oprettet, viste det sig, at det alligevel var for meget for helbredet. Joan måtte sygemelde sig på grund af smerter i ryg og skuldre. Og efterhånden var kollegernes tålmodighed ved at være lidt tyndslidt. Det er jo svært at planlægge, når en medarbejder har meget sygefravær, husker Marianne Nielsen, der er leder på Løgtengården. Så vi ønskede mere stabilitet. Og jeg var ked af hele tiden at skulle spørge kolleger om hjælp, supplerer Joan Jensen. Jobkonsulenten blev tilkaldt, og Joan blev delvis raskmeldt. Hun havde oprindeligt haft 28 timer om ugen i fleksjobbet, men startede langsomt op igen med først 10, så 15 og til sidst 20 timer om ugen. Jeg nåede op på 20 timer om ugen, og så blev vi enige om at holde det der. Der blev ændret på køkkenets indretning, fx blev alle tunge ting placeret over hoftehøjde, så der ikke er tunge løft. Joan fik flere opgaver i køkkenet og færre rengøringsopgaver, og skiftede fagforening fra KAD til FOA. Nu er der rene linjer og god samvittighed, for der er ikke lagt ekstra arbejde over på kollegerne; og Joan ved, at hun kan klare jobbet. Det er aftalt, at Bedriftssundhedstjenesten skal gennemgå køkkenet inden længe. Hvis de har nogle bud på ændringer i indretningen, bliver Joans arbejdsforhold måske reguleret endnu engang. Store og små justeringer På Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs kontakter man kun kommunen ved større justeringer af skånehensyn. Når der er behov for mindre justeringer, er det den fleksjobansatte, den nærmeste leder og tillidsrepræsentanten, der indgår en aftale. Så prøver man den nye aftale en måneds tid. Derefter vurderer man, hvordan det så er gået. Helga Schøtt Hansen er FOA tillidsrepræsentant for ca. 300 medarbejdere på centret. Hun tager med jævne mellemrum en snak med de fleksjobansatte. Hvis man jævnligt snakker tingene igennem med de fleksjobansatte, kører de ikke sur i det, siger hun. Man må være forberedt på, at skånehensyn eller arbejdsopgaver måske skal ændres. Derfor er der jo også opfølgning fra kommunen et halvt år efter fleksjobbets oprettelse og igen efter et år. Men det kan være for længe at vente på ændringer. Så må arbejdspladsen selv tage affære; og hvis man ikke kan løse det selv, må lederen eller den fleksjobansatte selv kontakte kommunen. Landsforeningen af fleks- og skånejobbere Landsforeningen har til formål at styrke og synliggøre de ansatte i fleks- og skånejob. Foreningen har kontakt til flere faglige organisationer og tilskynder sine medlemmer til at melde sig ind i en faglig organisation. Foreningen er landsdækkende og har lokalafdelinger flere steder i landet, bl.a. i Horsens, Fjerritslev og i Vestsjællands Amt. Du kan få yderligere oplysning på foreningens hjemmeside eller kontakt foreningens næstformand Merete Hornecker på tlf eller bestyrelsesmedlem Steen Nielsen på tlf eller LEO og sygefraværet Hvorfor er du ikke på arbejde i dag? Jan Flindt, 47 år, er i fleksjob som truckfører på Solae Company. Tidligere arbejdede han i skiftehold som driftsoperatør i samme firma, men kan efter en blodprop i hjertet ikke holde til natarbejde. Jan døjer desuden meget med træthed. Derfor er arbejdstiden 6 timer om dagen, og Jan skal selv sørge for at holde ekstra pauser, hvis han har brug for det. Det er svært, når kollegerne har styrtende travlt, og man som jeg har været vant til at knokle. Så det bliver ikke til så meget med de ekstra pauser. Nogle dage lægger jeg mig i stedet, når jeg kommer hjem fra arbejde, slutter Jan. Kan du ikke gå på arbejde nogle timer? Så kan du jo nøjes med at være deltidssygemeldt. Spørg din læge. God idé. Hvordan finder jeg ud af, om jeg kan det? Jeg har det ikke så godt for tiden. Jeg har hold i nakken, måske af at se på stjerner hele natten, så jeg er sygemeldt. Men jeg keder mig og vil gerne i gang igen så hurtigt som muligt.

5 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n S IDE 5 En ny chance med fleksjob Kamstrup A/S i Stilling producerer elektroniske varme- og elmålere. Det er en indarbejdet del af virksomhedskulturen at engagere sig i det omgivende samfund. Virksomheden har gennem årene indsluset flere medarbejdere i fleksjob. Derudover gør man, hvad man kan for at fastholde medarbejdere, der rammes af sygdom gennem særlig indretning af arbejdspladsen, brug af 28- og fleksjobordningen m.m. Tina Nielsen og Povl Erik Rasmussen er ansat i fleksjob. De arbejder i en supportgruppe for de selvstyrende grupper i produktionen. Gruppen består, udover Tina og Povl Erik, af KAD s og SiD s tillidsrepræsentanter samt af en sikkerhedsrepræsentant. Supportgruppen indgår ikke i bonussystemet for de øvrige produktionsgrupper. For tiden består Tina og Povl Eriks arbejde i at montere frontplader på elmålere. Hvis en af dem er væk en dag, er der en anden, der tager over. På den måde undgår man, at der ligger et pres for at nå en opgave til et bestemt tidspunkt. Og det er vigtigt for begge. Tina har haft flere almindelige job, men ikke længe ad gangen: Jeg kunne ikke følge med og blev rakket ned hele tiden. Til sidst blev jeg fyret. Jeg gik helt ned psykisk og blev sygemeldt. Mit tempo er ikke ret højt, og så er der en kollega, der skal vise mig, hvordan arbejdet skal gøres. Tina er nu fastansat i fleksjob på Kamstrup efter en praktikperiode og et længere jobtræningsforløb: Jeg kan godt lide at være her og har nogle dejlige kolleger. Et andet sted ville man nok heller ikke få den opbakning, vi får her. Povl Erik er enig i Tinas vurdering af Kamstrup. Han var ellers bekymret for at skulle i arbejdsprøvning på en lidt større virksomhed, da han har det skidt med støj og mange mennesker. Tidligere var han ansat i en årrække i en lille virksomhed i bilbranchen. Et voldsomt arbejdspres over flere år og et dårligt arbejdsklima betød, at han blev sygemeldt og fyret. Jeg har nok taget varig psykisk skade af det. Jeg får medicin og sover i perioder meget lidt. Så er det ikke rart, hvis der er meget støj. Men jeg havde ikke været her ret mange dage, før jeg tænkte, at det skulle jeg nok vænne mig til, husker Povl Erik, og fortsætter Her er en god stemning. Og Tina og jeg er accepteret på lige fod med de andre. Jeg havde læst i SiD-bladet om folk i fleksjob, der blev mobbet og set ned på af kollegerne, så det frygtede jeg lidt. Men alle de tanker er blevet gjort til skamme. Povl Erik har været ansat i fleksjob siden maj 2002 og arbejder 3 timer om dagen. Karin Magnussen, tillidsrepræsentant for KAD på Kamstrup, bliver involveret, når kommunen eller Reva henvender sig med en mulig ny medarbejder. Der er ikke altid plads med det samme, for der skal være noget at lave: Det er vigtigt, at det ikke er i en periode med lavsæson. Så ville det måske påvirke stemningen negativt. Hun Ledighed blandt fleksjobansatte Antallet af fleksjob er steget med 28% i løbet af det sidste halvandet år. Men antallet af personer, der venter på deres første fleksjob eller er ledig mellem to fleksjob er også steget i denne periode. Arbejdsløshedsprocenten for fleksjobpersoner var i 1. kvartal %, mens den i 2. kvartal 2003 var steget til knap 21%. sidder selv i supportgruppen og arbejder derfor også tæt sammen med Tina og Povl Erik: Tina og Povl Erik indgår i gruppens arbejde, og derfor aflaster de os andre. Men man skal tænke sig om i planlægningen, for kolleger i fleksjob skal Finn Persson, 50 år, er efter en delvis amputation af venstre fod blevet ansat i fleksjob som arbejdsmand hos P.W. Stål i Hasselager. Da jeg blev syg, arbejdede jeg som procesoperatør på en anden arbejdsplads. Det kunne desværre ikke lade sig ikke sættes under pres. Driftschef Jan Hannibal uddyber: Det er naturligt for os at gøre plads til medarbejdere ansat på særlige vilkår, men det er jo ikke noget, man bare gør. Det er vigtigt at tænke ind i organiseringen af arbejdet, så arbejdsopgaverne gøre at finde en passende jobfunktion, da jeg var klar til at vende tilbage og derfor blev jeg fyret, fortæller Finn. Via en jobkonsulent blev Finn så tilbudt jobbet hos P.W. Stål, hvor han arbejder 4 timer om dagen med forefaldende opgaver, bl.a. kørsel og renholdelse. matcher den enkelte og både medarbejderen og virksomheden får størst mulig gavn af den indsats, der ydes. 4. LEO og skånebehovene Udviklingen i antallet af personer i fleksjob og på ledighedsydelse: Sikke en smart stol du har fået der kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2003 Ja, jeg fik ændret i mine skånehensyn, fordi jeg hele tiden fik hold i nakken Hvordan fik du det klaret? PERSONER Fleksjob: Ledighedsydelse: Ledighedsydelse: Til personer, der er visiterede til deres første fleksjob, men endnu ikke har fået det samt til personer imellem to fleksjob. Personer, på ledighedsydelse under ferie eller barsel er ikke medtaget her. Kilde: Danmarks Statistik Jeg snakkede med min tillidsrepræsentant om det. Sammen med Overstjernekiggeren og jobkonsulenten fra kommunen fik vi lavet en ny aftale, så fleksjobbet passer bedre til mig. Nu skal jeg kun kigge stjerner til klokken 3. Og jeg kan ligge ned og gøre det. Nu får jeg ikke hold i nakken mere.

6 S IDE 6 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n Nye udfordringer For 3 år siden savnede René Nielsen udfordringer i sit fleksjob i sideproduktionen på tekstilvirksomheden Trevira Neckelmann, Silkeborg. I dag kører han truck og arbejder ved garnspolerne i en af produktionsafdelingerne. her, syntes han, der måtte ske noget nyt. Og som den første flyttede René sit fleksjob til en produktionsafdeling. Han tog bl.a. et internt truckcertifikat og fik mere varierende arbejdsopgaver. Senest er han begyndt at spole garn. René trives i sit nye fleksjob. Men måske er der mulighed for, at han med tiden kan komme i et ordinært job på virksomheden. Ikke lige nu, siger René, men måske om nogle år, når jeg er kommet bedre ind i flere arbejdsopgaver. En anden fleksjobansat, Kirsten Pedersen, er også flyttet fra sideproduktionen til et fleksjob i den ordinære produktion. Hun gør maskiner rene og spoler garn: I sommer manglede vores afdeling en truckfører. Min mester foreslog mig at prøve, så nu har jeg et truckcertifikat her fra Neckelmann, og jeg afløser mine kolleger som truckfører. Sideproduktionen er en afdeling af Trevira Neckelmann. Her er alle medarbejdere ansat på særlige vilkår på grund af fysiske eller psykiske handicap. I sideproduktionen, som i daglig tale kaldes Fleksværkstedet, tager man sig bl.a. af genanvendelse af emballage og garnspoler og løser forskellige mindre opgaver, som letter arbejdet for de ansatte i selve produktionen. De fleste ansatte i Fleksværkstedet trives fint med, at arbejdsopgaverne næsten er de samme hver dag. John Falbe Hansen, fællestillidsrepræsentant for SiD på Neckelmann, der har været med helt fra starten i planlægning og opbygning af sideproduktionen, siger: Det er vigtigt, at de ansatte i fleksjob, der kan og vil have nye udfordringer, også får mulighed for det. Der skal være udviklingsmuligheder i et fleksjob, ligesom i andre job. René Nielsen blev ansat i Fleksværkstedet for 8 år siden. Men efter 5 år Muligheder frem for begrænsninger Nogle har den opfattelse, at man i et fleksjob bliver bundet til de samme arbejdsopgaver og den samme arbejdsplads resten af arbejdslivet. Men et fleksjob behøver ikke være en endestation. Helle Bervig har siden 1989 haft 6 fleksjob. Før fleksjobloven blev indført i 1998 var hun ansat på 50/50 ordningen. Et par af de 6 job er afbrudt på grund af omstruktureringer eller virksomhedslukning. Men hun har også selv sagt et job op. Helle har selv fundet de nye job ved at søge efter deltidsjob inden for sit fagområde: Det gælder om at se muligheder frem for begrænsninger. 5. LEO og omorganiseringen Som de fleste andre jobsøgende kikker Helle i jobdatabaser og aviser eller hører om job via venner og bekendte. Fx hørte hun, at hendes nuværende job som receptionist hos Mellemfolkeligt Samvirke ville blive ledigt, fordi en anden fleksjobansat ønskede at skifte job. Helle søgte jobbet, inden det blev slået op, og fik det. Jeg skriver en ansøgning og tager ud og afleverer den personligt. Så de kan se, hvordan jeg ser ud: så de ikke forestiller sig alt muligt. Og så fortæller jeg dem, at jeg skal arbejde på nedsat tid, at arbejdspladsen får refunderet en del af min løn, og at det hæve-sænke skrivebord, jeg har brug for, ikke vil betyde en ekstraudgift for virksomheden. Jeg vil gerne, at arbejdspladsen skal se mig og ikke min sygdom, og der skyder jeg måske mig selv lidt i foden. For arbejdsgivere og kolleger har så i nogle Hvorfor ser du så bekymret ud? tilfælde haft svært ved at se mine skånebehov og tage dem alvorligt. De troede, jeg var en almindelig deltidsansat. Helle Bervig råder derfor andre i fleksjob til at bruge deres fagforening. Du SKAL simpelthen være medlem af en fagforening, når du er i fleksjob, fordi du kan komme ud for så mange svære ting, hvor du har brug for en faglig konsulent. Det går ikke så godt for observatoriet. Og nu får vi en ny leder, som skal få os på ret kurs igen. Jeg har hørt, at han synes, at sådan noget som fleksjob er for besværligt. Så jeg er nervøs for at blive fyret. Og han kender jo heller ikke mine skånebehov, så skal jeg til at forklare ham det hele forfra. Har du ikke en jobbeskrivelse og et ansættelsesbrev, hvor dit fleksjob og skånebehov er beskrevet? Jo, det har jeg selvfølgelig. Og nu vil jeg bede min gamle leder om at fortælle den nye leder om mit fleksjob, inden han rejser. Alle fleksjobansatte på Neckelmann er medlem af fagforeningen. Jeg tager en snak med dem om at melde sig i fagforening. I det daglige tænker de nok ikke så meget over, hvilken betydning medlemskab af SiD har. Men de mærker det fx i form af løn under sygdom, del i overskudsdelingen, pensionsdækning, opsigelsesvarsler og andre goder, som deres kolleger i ordinære job har, siger John Falbe Hansen. Nancy Guldmann, 51 år, er sygehjælper på urologisk operationsafdeling på Skejby Sygehus. Da hun blev syg for 12 år siden, beholdte hun sit arbejde på nedsat tid. Hun fik almindelig forhøjet førtidspension som supplement til sin løn. For to år siden tog hun selv initiativ til at komme i fleksjob. Og hendes førtidspension er i hvile nu. Hun arbejder bl.a. med at vedligeholde de instrumenter, der bruges ved urologiske undersøgelser og operationer og er ansvarlig for indkøb af specialprodukter til afdelingen. Jeg vil gerne have et spændende job, så jeg har opsøgt de opgaver, jeg synes, er interessante og har fulgt med i den store tekniske udvikling, der er sket på området.

7 F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n S IDE 7 20 spørgsmål om fleksjob til fagforeningerne 1. Hvad får jeg i løn? Som alle andre lønmodtagere er fleksjobansatte dækket af overenskomsterne på arbejdsmarkedet. Derfor skal du som udgangspunkt have løn efter fagets overenskomst, som minimum er fagets mindsteløn. Din tillidsrepræsentant eller fagforeningen kan forhandle løn for dig. 2. Kan jeg gå på efterløn, når jeg er i fleksjob? Hvis du er mellem 60 og 65 år, kan du gå på fleksydelse, der fungerer som en efterlønsordning for ansatte i fleksjob. Dog er der ingen økonomisk fordel ved at vente med at gå på fleksydelse, til du er 62. Du skal selv spare op til at gå på fleksydelse ved at betale bidrag til Fleksydelseskontoret. 3. Hvor meget kan jeg få i fleksydelse? På fleksydelse får du 91% af den maksimale dagpengesats, og fleksydelsen beregnes i øvrigt ligesom efterlønnen. 4. Hvordan kommer man med i ordningen? Når du bliver godkendt til et fleksjob, får du automatisk brev fra Fleksydelseskontoret. Det er frivilligt, om du vil være med. Hvis du har været medlem af en a-kasse og betalt til efterlønsordningen, kan dette overføres til fleksydelsesordningen. Du kan læse mere på 5. Kan man holde ferie fra fleksjob? Ansatte i fleksjob er omfattet af de love og regler, der gælder på arbejdsmarkedet. Fleksjobansatte er derfor også omfattet af ferieloven og har ret til 5 ugers ferie. Hvis ikke du har optjent feriegodtgørelse, kan du holde ferie på ledighedsydelse. Økonomien afhænger af, hvor længe du har været ansat, og hvornår på året du blev ansat i fleksjob. Spørg din fagforening. 6. Kan jeg skifte fleksjob? Ja. Det er dig og ikke virksomheden, der er godkendt til fleksjob. Det gælder både, hvis du skifter arbejdsplads, og du flytter til en anden kommune. Der er dog stadig ret få ledige fleksjob, der slås op. Men hvis du selv finder et ledigt job, kan det måske konverteres til et fleksjob. 7. Kan jeg holde barselsog børnepasningsorlov? Du er dækket af de overenskomster, love og regler, der gælder på arbejdsmarkedet. Så du kan altså holde barsels- og børnepasningsorlov som dine kolleger i ordinære job. I orlovsperioden modtager du ledighedsydelse. 8. Skal jeg være medlem af en fagforening? Nej, men som fleksjobansat har du ekstra brug for din fagforening pga. de mange spørgsmål, der kan være om fleksjobbet. Du kan være medlem af fagforeningen på lige fod med dine kolleger i ordinært arbejde. Du kan derfor få faglig og juridisk bistand som alle andre fagforeningsmedlemmer. Se mere på bagsiden. 9. Har fagforeningen klubber specielt for ansatte i fleksjob? Ja. I flere fagforeninger er der klubber for fleksjobansatte. Kontakt din fagforening. 10. Skal jeg være medlem af en a-kasse? Nej. Når du er i fleksjob, står du ikke til rådighed for det ordinære arbejdsmarked. Hvis du bliver ledig, kan du få ledighedsydelse i stedet for dagpenge. 11. Hvad sker der, hvis jeg bliver syg? Hvis du bliver syg, får du enten sygedagpenge eller hvis det indgår i dine ansættelsesforhold løn under sygdom. Arbejdsgiveren får sygedagpengerefusion fra din 1. sygedag. 12. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan klare at passe mit fleksjob? Du kan kontakte den kommunale sagsbehandler, jobkonsulenten eller din fagforening. Det kan måske løses ved at ændre på dine skånebehov. Fx ved at du går ned i tid eller får andre arbejdsopgaver. Ændringer i dine skånebehov og arbejdsopgaver skal altid aftales med arbejdspladsen og jobkonsulenten. 13. Hvad sker der, hvis jeg bliver fyret fra mit fleksjob? Du har ret til et nyt fleksjob, og indtil du får det, kan du få ledighedsydelse fra kommunen, hvis du står til rådighed for et nyt fleksjob. Ledighedsydelsen er et gennemsnit af de seneste 3 måneders indtægt, dog maximalt 91% af den højeste dagpengesats. 14. Kan jeg sige mit fleksjob op? Ja. Men hvis du siger fleksjobbet op uden gyldig grund, mister du retten til ledighedsydelse. Tal altid med jobkonsulenten først. Du kan også henvende dig til fagforeningen. 15. Har en fleksjobansat ret til barns første sygedag? Det afhænger af, hvilken overenskomst du er dækket af. Men i de fleste overenskomster indgår ret til barnets 1. sygedag. 6. Kan jeg komme på faglige kurser, når jeg er i fleksjob? Ja. Måske er det nødvendigt at komme på kursus allerede, når fleksjobbet etableres. Det gælder især, hvis du skal have nye arbejdsopgaver eller skifte jobområde. Så kan kommunen yde økonomisk hjælp til kurser af kortere varighed. Senere kan ansatte i fleksjob komme på kurser på lige fod med deres kolleger. Her er det arbejdsgiveren, der finansierer. 17. Hvad sker der, hvis jeg får en arbejdsskade på fleksjobbet? Alle ansatte er dækket af en arbejdsskadeforsikring, som arbejdsgiveren har pligt til at tegne. 18. Sparer jeg op til arbejdsmarkedspension, når jeg er i fleksjob? Også på dette område er ansatte i fleksjob dækket af overenskomsten som alle andre lønmodtagere. Der er forskellige aftaler på de enkelte overenskomstområder og pensionskasser. Kontakt din fagforening og evt. din pensionskasse for at høre, hvad der gælder i dit tilfælde. 19. Hvad gør jeg, hvis kollegerne ikke forstår, at jeg arbejder på særlige vilkår? Det burde der have været taget hånd om allerede ved fleksjobbets oprettelse. Det er ledelsens opgave at informere kollegerne godt om de særlige vilkår. Det kan forhindre mange misforståelser. Det kan også hjælpe, at du selv er åben om årsagen til dit fleksjob, og om hvilke skånebehov du har. Hvis der er problemer, kan du kontakte din tillidsrepræsentant, fagforening eller jobkonsulent, som kan støtte dig i at få talt med kollegerne på en ordentlig måde. 20. Hvad sker der, hvis min arbejdsevne bliver bedre? Du kan altid søge et ordinært arbejde eller prøve at få ændret dit fleksjob til et ordinært job. Fleksjobbet kan også ændres, så du får andre arbejdsopgaver eller går op i tid. Kontakt altid din fagforening og jobkonsulent, hvis der skal ændres i aftalerne om dit fleksjob. 3 gode kort på hånden Der er tre gode kort, du bør have på hånden som fleksjobansat: en fleksjobbevilling, et ansættelsesbevis og en jobbeskrivelse. De to første kort skal man have. Det er et lovkrav. Det tredje kort Jobbeskrivelsen er ikke lovpligtig, men i den kan dine arbejdsopgaver og skånehensyn beskrives nøje. Det kan få betydning fx ved lederskift og stor udskiftning blandt kollegerne. En fleksjobbevilling udformes af kommunen og er en aftale om fleksjobbet, som kommunen, den fleksjobansatte og arbejdsgiveren underskriver. Her skal der bl.a. stå, hvor stor en del af den ansattes løn arbejdsgiveren får refunderet fra kommunen og kort om hvilke skånehensyn, der er tale om. Hvis der er behov for at ændre i fleksjobbevillingen, skal kommunen involveres. kollektive overenskomster, der regulerer arbejdsforholdet. Betingelserne i ansættelsesbeviset kan ændres, hvis arbejdsgiveren varsler det rettidigt. En jobbeskrivelse er ikke lovpligtig. Men det er en rigtig god ide, at den fleksjobansatte og arbejdsgiveren, evt. i samarbejde med tillidsrepræsentanten og jobkonsulenten, udformer en jobbeskrivelse. Her skal arbejdsopgaver og skånehensyn i jobbet præciseres. Det er en stor fordel for alle parter at have en nøjagtig beskrivelse af fleksjobbet. Hvis der senere opstår uenighed om, hvad man har aftalt, eller hvis der kommer en ny leder på arbejdspladsen, har man det sort på hvidt. Nu er der sket det, jeg frygtede. Halvdelen af medarbejderne blev fyret - også mig. Jeg har ledt østen for solen og vesten for månen, men jeg har altså ikke fundet noget nyt fleksjob endnu. 6. LEO og fyringen Et ansættelsesbevis udformes af arbejdsgiveren. Det er en lovbestemt pligt over for alle ansatte. Her skal arbejdsgiveren bl.a. oplyse om løn, arbejdstid, rettigheder omkring ferie og opsigelsesvarsler. Desuden angives hvilke Der er heller ikke nogen jobbanker, databaser eller annoncer for fleksjob, som der er for ordinære job. Kommunen skal finde et nyt fleksjob til dig, men du kan også selv lede. Fx ved at lede efter ordinære job, som så måske kan konverteres til fleksjob.

8 S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygnings-arbejdernes Fagforening Ole Christiansen Tlf Blik- og Rørarbejderforbundet, Århus Afd. Aksel Basballe Jensen Tlf Bryggeriarbejdernes Fagforening, Århus Amt Hans Nielsen Tlf Chaufførernes Fagforening Paul Erik Andersen Tlf Dansk El-Forbund, Afdeling Østjylland Per Prang Tlf Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Mette Christensen Tlf Dansk Jernbaneforbund Hans Merstrand Tlf Dansk Metal Århus Allan Mortensen Tlf Ejendomsfunktionærernes Fagforening, Århus Anders Isaksen Tlf Ejendomsinspektørernes Fagforening Lonni Jørgensen Tlf Forbundet af Offentligt Ansatte, Århus Ib K. Rasmussen Tlf * HK/Handel Aksel Jørgensen Tlf * HK/Kommunal Henrik Gammelholm Tlf * HK Service & Industri Berit Dehli Tlf * HK/Stat Henrik Hansen Tlf * Kvindeligt Arbejderforbund Helle Rønn Tlf * Lager- og Pakhus-arbejdernes Fagforening Hans G. Rasmussen Tlf Malernes Fagforening Kresten Vendelboe Tlf Murerarbejdsmændenes Fagforening Klaus Jensen Tlf Murersvendenes Fagforening Morten Rasmussen Tlf NNF Fælles Afdeling Århus Bent Vagn Olsen Tlf NNF Slagterigruppen Allan Christensen Tlf Pædagogisk Medhjælper Forbund Jes Jespersen Tlf Raffinaderiteknikernes Fagforening Peder Pedersen Tlf Restaurationsbranchens Fagforening, Århus Amt Henri Bøje Amissah Tlf Sanitørernes Fagforening Carsten Jervild Tlf SiD Gartnernes Fagforening Bjarne Volmar Tlf SiD Grafisk Randers/Århus Jan Guldmann Tlf SiD Århus Industri John Hansen Tlf * SiD Århus Kommunal- og jernbanearbejdere Hans Sig Nielsen Tlf Socialpædagogernes Landsforbund Verne Pedersen Tlf Teknisk Landsforbund Østjylland Kurt Froken Tlf Telekommunikationsforbundet afd. 8 Mogens Jensen Tlf Telekommunikationsforbundet afd. 11 Margit Lund Tlf Træ-Industri-Byg Afdeling 12, Århus Anders Munk Tlf Vagt- og Sikkerheds-funktionærernes Fagforening Bent Nellemann Tlf F l e k s j o b p å a r b e j d s p l a d s e n HK, KAD, FOA og SiD står bag avisen Fleksjobavis 1, der udkom i oktober 2002, er blevet godt modtaget på arbejdspladserne. SiD Århus og FOA Århus stod bag avisen, og den blev distribueret over hele landet. Mange har efterlyst en ny avis, der omfatter en bredere kreds af arbejdspladser. Derfor er der fire fagforeninger bag Fleksjobavis 2, idet HK Århus og KAD Århus også er med. Beskæftigelsesministeriet og Koordinationsudvalget for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats i Århus har givet økonomisk støtte til avisen. Tak til ansatte i fleksjob, tillidsvalgte og ledere, der har bidraget til avisen. Alle fleksjobansatte, der medvirker i avisen, er medlem af en af de fire fagforeninger. Fleksjobansatte er medlemmer af fagforeningen på lige fod med kolleger i ordinære job. Og de kan få faglig og juridisk bistand. Ledighed ser vi ret alvorligt på, også blandt personer i fleksjob. Tove Dam, næstformand, KAD Århus Hvis du vil vide mere Beskæftigelsesministeriet og Det centrale Handicapråd har udgivet en ny udgave af pjecen Fleksjob, der handler om reglerne omkring fleksjob. Pjecen kan ses på eller fås hos Det Centrale Handicapråd tlf På Fleksydelseskontorets hjemmeside, kan du få tilmeldingsblanketten til fleksydelsesordningen samt pjecer om fleksydelsen og om ferie. Kontoret kan også kontaktes på tlf LEO og det nye fleksjob FAGFORENING - OGSÅ FOR FLEKSJOBBERE Der er mange gode grunde til, at man som fleksjobber bliver eller melder sig ind i den fagforening, kollegerne i ordinære job er medlemmer af. Fagforeningen forhandler løn- og arbejdsvilkår for fleksjobberne og står parat til at yde førstehjælp til fleksjobbere, som kommer i klemme i jobbet. LO-Århus har udgivet en pjece om fagforeningernes tilbud. Pjecen kan fås hos LO på tlf , i fagforeningerne eller hos sagsbehandlere i Århus Kommune. Tillykke med jobbet, Leo og held og lykke! Alle parter kan medvirke til at skabe et godt fleksjob. Både den ansatte i fleksjob, kolleger, tillidsrepræsentanter og ledelse. Vi skal som fagforening varetage interesserne hos vores medlemmer, både dem der er i fleksjob og kollegerne i ordinære job. Gerda Flint, fællesformand, HK Århus Det er vigtigt for fleksjobansatte at være medlem af en fagforening. Fagforeningen kan bistå ved etablering af fleksjobbet og også medvirke til, at der bliver klare aftaler om tingene. Senere kan fagforeningen bistå, hvis der opstår problemer på samme vis som ved ordinære job. Ib Rasmussen, faglig sekretær, FOA Århus Det er på arbejdspladserne, tingene skal løses; og det er her, den fleksjobansatte skal med i det sociale fællesskab. Også selvom han måske har særlige opgaver og går hjem før kollegerne. Og så skal han selvfølgelig også med i fagforeningen. John Hansen, næstformand, SiD Industri i Århus Du kan rekvirere flere aviser hos de 4 fagforeninger. Vi har sat en * ved de 4 telefonnumre i spalten til venstre på denne side. Tillidsrepræsentantens opgaver Nethe Lunden er tillidsrepræsentant for KAD på afdeling E4, Århus Kommunehospital. Ved lønforhandlinger er hun særlig opmærksom på ansatte i fleksjob. Det skal ikke være sådan, at en medarbejder i fleksjob bare skal være taknem-lig, fordi hun får lov at være her. Hendes indsats skal også belønnes. Det tager jeg med ved lønforhandlingerne. Du kan også få information om fleksjob på: og Flere fagforbund og enkelte fagforeninger har udgivet pjecer om fleksjob, bl.a. HK. Kontakt din fagforening og hør nærmere. Se mere om tillidsrepræsentantens opgaver i pjecen Guidelines for Tillidsvalgte fra HK København: før fleksjobbet oprettes ved fastholdelse af en langtidssygemeldt kollega ved oprettelse af et fleksjob til en kollega eller en ny medarbejder efter fleksjobbet er etableret Læs pjecen på Juhuuuu! jeg har fundet et nyt fleksjob som vejmand på Mælkevejen! Jeg har fået lavet en rigtig god jobbeskrivelse sammen med min tillidsrepræsentant og min leder, og jeg har mødt mine nye kolleger og fortalt dem, hvorfor jeg er ansat på særlige vilkår.

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fleksjob er for alle virksomheder

Fleksjob er for alle virksomheder S IDE 8 Kontakt fagforeningen Hvis du ønsker at vide mere om fleksjob, kan du kontakte en lokal fagforening: Anlægs- og Bygningsarbejdernes Fagforening. Tlf. 8943 4050. Kontakt Ole Christiansen. Blik-

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær.

Meldt syg. Sygedagpenge Mulighedserklæring. Sygesamtalen. A-kassen SYGEFRAVÆR. Helbredstilstand. Sygdom. Overenskomst. Funktionær. Værd at vide om SYGEFRAVÆR Meldt syg Sygedagpenge Mulighedserklæring Sygedagpenge fra arbejdsgiveren Sygesamtalen Sygdom Overenskomst A-kassen Funktionær Helbredstilstand Sygedagpenge fra kommunen sygedagpenge

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser

Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Spring ud i det! - job på almindelige arbejdspladser Indhold Kolofon Spring ud i det 1. Oplag Udgiver: Servicestyrelsen, 2008 Tekst og redaktion: Stine Grønbæk Jensen Handicapenheden Servicestyrelsen Foto:

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA gør meget mere end at sikre gode overenskomster og at arbejde politisk for medlemmernes interesser. Når du er medlem af FOA, står vi også klar til at hjælpe

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Få tilskud til en mentor

Få tilskud til en mentor Få tilskud til en mentor det ender med at blive en god investering Landsorganisationen i Danmark Dansk Arbejdsgiverforening KL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere