Det Blå Blad. Nr Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB"

Transkript

1 Det Blå Blad Nr NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a!

2 Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til Det Blå Blad: Ansvarende redaktør: Søren Max Kristensen Otto Busses Vej København SV Redaktør: Hans Schøn Merstrand Skribenter: Errol V Vestergaard Jesper Rodkjær Pedersen Søren Max Kristensen Hans Schøn Merstrand Redigering: Jørn Weiss FOTO Jan Lundstrøm Kenneth Geier #Side 2 Værdigrundlag og ledelse Af: Søren Max Kristensen Formand LPO DSB Alle moderne virksomheder har i dag et værdigrundlag. Det gælder også DSB. Vi har igennem de sidste par år alle været med til forskellige arrangementer, hvor vi er blevet præsenteret for den siddende ledelses opfattelse af virksomhedens værdier. Et værdigrundlag er lidt som virksomhedens grundlov. Derfor er det meget vigtigt, at alle ansatte føler, at de har et ejerskab af værdierne. Dette sker ved, at værdigrundlaget udarbejdes i samarbejde med medarbejderne, og at værdierne afspejler medarbejdernes hverdag og arbejdssituation. Værdier er altså ikke noget der skal ændres i tide og utide. Ligesom en grundlov heller ikke skal ændres i tide og utide. Desværre er opfattelsen i DSB, at værdier udstikkes fra oven. Kommer der en ny ledelse, kommer der et nyt værdigrundlag. Medarbejderne skal informeres og derefter blot rette ind. Kommandoer udstedes, og vé den, der ikke makker ret. Et ægte værdigrundlag kommer nede fra. Et ægte værdigrundlag findes hos alle de dygtige og engagerede medarbejdere. Ledelsens opgave er at finde disse værdier og samle dem i et overordnet grundlag. Et grundlag som medarbejderne og ledelsen handler ud fra. Et sådant værdigrundlag giver ejerskab, og skal derfor ikke ændres, blot fordi der i en kort tid er kommet en ny ledelse. Forsætter på næste side Bladet kan hentes og læses på Forside foto: Ankomst til Kastrup. ISSN X

3 Værdigrundlag og ledelse I øjeblikket er opfattelsen af god værdibaseret ledelse i DSB, at alle medarbejdere skal passes ind i små kasser. Kasser, som ledelsen har tømret sammen efter egen opfattelse og i eget billede. For at vi alle kan passe ind, så bliver vi vurderet i skemaer og regneark. Vi får alle point og karakterer. Kvalifikationsløn er et eksempel på dette, men det stopper ikke her. Vores MUS samtaler skal også passes ind i skemaer. Point skal gives, og alvorlige tiltag må forventes, hvis det opnåede pointniveau ikke svarer til ledelsens forventninger. Disse skemaer og tendensen til at måle og veje alt, vil med tiden medføre en ensretning af os medarbejdere! Ifølge bibelen skabte Gud mennesket i sit eget billede. Det er fint, hvis man tror på det. Men at dette religiøse dogme skal definere et ledelsesprincip i en offentlig virksomhed, er nok at stramme virksomhedsånden til det yderste. Disse skemaer og tendensen til at måle og veje alt, vil med tiden medføre en ensretning af os medarbejdere. Til skade for innovationen og initiativet. Ensretning kan opfattes som loyalitet. Det er det ikke. Loyalitet er bundet i ægte engagement, saglig kritik og forslag til forbedringer gennem erfaringer, faglighed og fantasi. Ikke gennem evnen til at opnå et vist pointtal. Ledelsens tvangsensretning af medarbejderne svarer til historien om det store internationale firma, der lancerede en automatisk hårklipper. Store besparelser var i vente, og alle ville nu få samme frisure, så ingen ville føle sig udenfor. Maskinen bestod af en hjelm, hvor der på indersiden var monteret en masse roterende knive. En del var kritiske overfor denne anordning og påpegede det åbenlyse, at mennesker jo ikke har samme størrelse hoved. Hertil svarede firmaet: Velkommen til DSB anno 2013 Det får de.

4 Generalforsamling i Fredericia Næsten ny ledelse i LPO DSB af Hans Schøne Mer!rand Den 25. marts var der i Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB (LPO DSB) indkaldt til ekstraordinært generalforsamling, da vores daværende formand Carsten M. Olesen havde valgt, at tage i mod tilbuddet fra Dansk Jernbaneforbund, om ansættelse som fagligsekretær pr. første april. LPO DSB stillede med et stærkt hold! Deltagerne til den ekstraordinære generalforsamling, mødet op kl. 1030, i lokalerne på Teknikgården, i Fredericia. Hver lokalgruppe havde mulighed for at stille med to repræsentanter, jf. LPO DSB s vedtægter, hvad også alle der havde mulighed for gjorde. Desuden var der mødt et par gæster op for at overvære generalforsamlingen (og LPO DSB siger tak, til Poul S. Nielsen (Næ) og Palle Dahl (Fa)). Generalforsamlingen blev indledt af daværende formand, Carsten M. Olesen som bød velkommen, og lettere/meget rørt, gav udtryk for, at det var med vemod han sagde farvel som formand, for LPO DSB, men dog også med forvisning om, at resultatet af den ekstraordinære generalforsamling ville betyde, at LPO DSB for fremtiden stillede med et stærkt hold, til den daglige ledelse af LPO DSB med de udfordringer der er for indeværende og fremadrettet. Lokalgruppeformand for Lki-gruppen Jørn E Weiss, blev af generalforsamlingen valgt som dirigent, og skulle forsøge at styre generalforsamlingens mange deltagere hvad han også gjorde med sædvanlig kyndig håndtering af generalforsamlingen. Da der ikke var andet end personvalg på dagsorden, så var det selvfølgelig kun det, som det hurtig drejede sig om. Fortsætter...

5 Vi skal fremad. Sammen. Alle sammen. Det første punkt på dagsorden var jo i sagens natur valg af ny formand for LPO DSB, hvor til der var fuld opbakning, til LPO DSB s daværende næstformand Søren Max Kristensen, som formand for LPO DSB - så Søren blev enstemmigt valgt som formand. Eftersom Søren var blevet valgt som formand, så skulle der så findes en ny næstformand for LPO DSB, hvor til var fuld opbakning til daværende medlem af daglig ledelse LPO DSB Jan B. Danielsen så Jan blev enstemmigt valgt som ny næstformand for LPO DSB. Da generalforsamlingen nu havde valgt henholdsvis Søren Max Kristensen som formand for LPO DSB og Jan B. Danielsen som næstformand for LPO DSB, så skulle der så findes en fjerde person til dagligledelse for LPO DSB og her blev Lokalgruppeformand for LPO DSB Odense, Peter Kanstrup enstemmigt valg som medlem af daglig ledelse. Det nyvalgte formand Søren Max Kristensen, bad om ordet under punktet eventuelt, og takkede Carsten M. Olesen for hans mangeårige indsats for lokomotivførerne, dels som lokalgruppeformand i Nykøbing Falster og som mangeårige medlem af LPO DSB s daglige ledelse. Søren max takkede for tilliden fra generalforsamlingen, for tilliden til den nye sammensætning af daglig ledelse af LPO DSB. Desuden fortsatte han med at sige bl.a.: Den kommende tid i DSB bliver meget omskiftelig, og det er mange år siden, om nogensinde, vi har stået overfor så store opgaver som nu. Det har vi allerede set her det sidste stykke tid, og vi kan alle forvente, at der kommer meget mere af samme skuffe - Jeg mener dog, at I (red. generalforsamlingen) nu har sammensat et godt og stærkt hold. Vi vil i de næste par måneder arbejde mere på vores interne samarbejdsform, i daglig ledelse. Hvis vi ellers får tid til det, med de mange udfordringer og problemstillinger LPO DSB konstant udsættes for af bl.a. DSB. Søren Max Kristensen takkede igen for tilliden til den nye daglige ledelse af LPO DSB. Daglig ledelse består efterfølgende af: Formand Søren Max Kristensen, Næstformand Jan B. Danielsen, medlem af daglig ledelse Peter Kanstrup og kasserer Hans S. Merstrand.

6 I forbindelse med at LPO DSB valgte, ikke at udkomme med det tredje nummer af Det Blå Blad 2012, i trykt papir udgave (pga. ønsket om at overgå fra trykt til elektronisk medie), så var det desværre samtidig med, at en af vores mangeårige, og meget afholdte kollega, Lokomotivførerkørerlærer Jens Møller Rasmussen, fra Fredericia, desværre gik bort, efter længere tids sygdom og på baggrund af den manglende papirudgave af Det Blå Blad, så blev der ikke udsendt en nekrolog for Jens Møller Rasmussen. Derfor har vi på Blå Blads redaktion valgt at udsende en nekrolog for Jens Møller Rasmussen, som blev indsendt af lokalredaktøren Palle Dahl, i Fredericia. På redaktionens vegne Hans S. Merstrand nekrolog Det var med stor sorg, at jeg tirsdag d.19. juni 2012 modtog meddelelse om at vi alt for tidligt havde mistet en god kollega. LKF-K Jens Møller Rasmussen tabte kampen mod den kræftsygdom, som havde ramt ham sidste år. Desværre var sygdommen så alvorlig, at lægerne trods alle forsøg ikke kunne helbrede Jens. Jens bevarede sit gode humør igennem hele sygdomsforløbet, også selvom man kunne se at det gjorde ondt på ham. Jens lod os ikke mærke at han godt selv vidste hvor det bar hen, men han var altid klar til at hjælpe en kollega, hvis man ønskede at bruge noget af hans store viden indenfor sin gerning som lokofører(kørelærer) Jens var også meget aktiv indenfor fagforeningsarbejde(tidligere tillidsmand i Es), og han kunne aldrig slippe dette arbejde helt. Hvis Jens mente at noget var forkert, eller kunne gøres på en anden måde, så fulgte han sagen til den bitre ende, som regel fik han ret. Det eneste han bare ikke kunne vinde over, var hans kræftsygdom. Trods utallige undersøgelser og behandlinger, måtte han til sidst give op, og han sov stille ind sammen med sine kære. Jens efterlader sig sin kone Karen og deres to piger. Æret være Jens Møller Rasmussens minde Palle Dahl LPO FA

7 Lokal NYT! Så overstået. er det nye år godt i gang og vigtige begivenheder som ferievalg og generalforsamling er allerede vel Ferievalget blev afviklet onsdag d. 16. januar og der var tilfredshed med pladser og afviklingen. Vi havde valgt at lave det første ferievalg som papirvalg og efterfølgende lægge det ind i Ferieplan. Det var dog ærgerligt, at den nedsatte produktion i forbindelse med sporspærringen Lejre Holbæk og de ekstra feriepladser det udløser, ikke var blevet færdigforhandlet så pladserne kunne lægges ind og søges ved ferievalget. Vi går snart ind i 2. periode af sporspærringen og uden behov for en ny litra uddannelse. I 2014 bliver der sikkert også mulighed for at afvikle ekstra ferierækker. Svært at forstå det ikke er på plads. Der er fra ledelsens side ikke meldt eller planlagt nogen form for uddannelse i perioden selv om en evt. ER uddannelse kunne være planlagt uden de store ekstraomkostninger for depotet. Den anden store begivenhed var generalforsamlingen, med to nyvalg til bestyrelsen. Generalforsamlingen blev afholdt, d. 30. januar, på en Tykke Kok, der ligger 25 meter fra spor 2, så kunne det ikke blive nemmere. Det var Michael Albrektsens første generalforsamling som lokalgruppeformand. Michael har gjort en stor indsats i det forløbne år, der er mange ting at sætte sig ind i. Der var et fremmøde på 42 % hvilket må siges at være tilfredsstillende. Det var dejligt, at Carsten M. Olesen og Jan Danielsen fra daglig ledelse kunne afse tid til at være med. Det er super godt, at Carsten kunne give velkvalificerede svar på spørgsmål fra medlemmerne. Carsten Kalundborg Banegård 1900 Kalundborg af Steen E Rasmussen. orienterede om hvad der rør sig lige nu på forhandlingsfronten og hvad der presser sig på. Dejligt at blive orienteret og med lidt indblik i beslutningsgrundlaget. Valg til bestyrelsen skete på følgende grundlag: kasserer Alan Evans og næstformand / sekretær, Steen Rasmussen genopstillede ikke. Nyvalgt kasserer blev Dennis S. Engelsen og næstformand / sekretærposten blev besat af Maiken Tomlinson.

8 Maiken bliver fremover skribent til Det Blå Blad. På generalforsamlingen blev lokalgruppens love og ferievalgsregler justeret og vedtaget. Generalforsamlingen sluttede med fællesspisning sammen med pensionisterne, - altid hyggeligt at møde gamle kollegaer og høre nogle røverhistorier. Andre begivenheder kan nævnes KMP i Holbæk. Relæhytten brændte jo ned for 2½ år siden, så KMP i Holbæk har været uden signaler og bemandet i døgndrift. Alle tog skulle ind-/ udrangeres. Først nu midt i januar er det lykkedes at få stablet en ny relæhytte på benene. Medio juni, regner man med at Kalundborg FC/KMP bliver fjernstyret fra Roskilde. Det har der været taget tilløb i nogle år, så tanken er ikke fremmed. I den mellemliggende periode indlemmes de enkelte stationer efter tur, fra Holbæk til Kalundborg, under Roskildes kommando. De bemandes i understationsdrift i en kortere indkøringsperiode, så man er sikker på Roskilde har rigtigt fat i dem, og øvelsen slutter med Kalundborg. Vi er da spændte på hvordan der kommer til at gå med de mange rangerbevægelser der foregår over døgnet, - det fungerer jo andre steder så det går jo nok. Man skal nok bare lige vende sig til tanken. Vi siger velkommen til to nye kollegaer; Claus Thaarup Jørgensen fra depot Odense og Jonas Berger Hansen fra København. Det er dejligt der er nogle, som vil køre i Kalundborg så vi bliver status quo på depotet, med 38 mand. Generalforsamlingen blev afholdt, d. 30. januar, på den Tykke Kok En uheldig kollega, som havde lidt for travlt. Af Ove Sørensen, Vemb En morgen hvor jeg var mødt meget tidlig, kom en kollega ind i opholdsrummet. Han var da netop kommet hjem fra en nat-tur, hvor han havde kørt et godstog fra Fredericia til Struer. Godsvognene skulle han rangere, bakke, ind i den da temmelig nye godsterminal i Holstebro, og køre maskinen tom til Struer. Da han kom ind i opholdsrummet, spurgte han mig: Hvor mange godsvogne kan du få ind i terminalen i Holstebro? Jeg mente jeg kunne få 16 derind. Jeg har lige fået 17 derind sagde han så. Det viste sig, han havde haft alt for travlt med at komme hjem, og derfor havde kørt alt for stærkt, baglæns. Rangermanden der stod på bageste vogn sagde, gennem radioen, først langsom. Dette reagerede kollegaen ikke på. Derefter blev der råbt stop indtil flere gange. Da var det desværre for sent. Rangermanden nåede lige netop at springe af, før bageste vogn røg gennem endemuren. Der skete heldigvis kun materielle skader. På denne måde, er han den eneste der har fået 17 godsvogne derind.

9 Nekrolog Det var med stor sorg, at Lokalgruppe København modtog meddelelse om, at vores gode kollega Robert Eriksen, var afgået ved døden onsdag den 6. februar Robert blev ansat i DSB den 1. maj 1987 og nåede at køre over 9 år på S-togene. Inden han i 1996 endte på fjerntogene. Robert var ikke kendt for at være en af de kollegaer der råbte højest. Robert passede blot sit arbejde, uden at gøre større væsen af sig. I mange år kørte Robert i morgentur hvilket gjorde at mange ikke kendte så meget til personen bagved. I flere perioder arbejdede Robert på magasinet og ydede her en stor indsats bl.a. med sin store viden om IT. Robert var altid klar til at hjælpe en kollega der henvendte sig for hjælp. Både med almindelige opgaver men også med opgaver der krævede lidt ekstra. Robert var så glad for arbejdet på magasinet, at han ofte mødte ind før tid og gik i gang med opgaverne med stor entusiasme. Roberts erfaring fra magasinet brugte han ikke sjældent, i de perioder hvor han kørte tog. Det kunne være et batteriskift på et ur eller service til en kaffemaskine. Man skulle bare spørge Robert, så var han klar med hjælpen. Man kunne mærke på ham, at det var et arbejde han havde det godt med. En af de ting som havde Roberts store interesse var spejderarbejdet, som han var involveret i som leder. Når snakken faldt på dette emne, kunne han berette om aktiviteter og ture i lang tid. Man kunne få den tanke at det sommetider var hele hans liv, når han levende fortalte om raftestiger og snobrød lavet over åbent bål.. Æret være Roberts minde.

10 Lokal Nyt! NÆSTVED Jan Lund!røm!!!!!!! Personalenyt Den 1. august sagde vi farvel til Gert Segato, Keld G. Sørensen, Poul Erik S. Nielsen og Torben Reimer Nielsen, der alle fire har taget imod DSB s tilbud om en fratrædelsesordning. Den 14. august var der brunch, og vi havde nogle hyggelige timer i selskab med både nuværende og tidligere kollegaer samt togpersonale. Vi takker de fire for mange års godt samarbejde, og ønsker dem alt mulig held og lykke fremover. Desværre er det ikke kun disse fire kollegaer, som vi har måttet tage afsked med denne sommer. Rune Barholt har valgt at søge nye udfordringer i DSB Øresund. Samtidig har Dennis Hald og Per Hyltoft helt forladt DSB. Vi takker også disse yngre kollegaer for godt samarbejde og ønsker dem held og lykke i fremtiden. Personalesituationen i Næstved blev derfor pludselig noget anspændt, og sommeren ud har vi haft behov for hjælp af kollegaer fra Nykøbing F, Kalundborg og København H naturligvis primært førere med den for Næstved så vigtige MR-attest! Heldigvis fik vi en ny kollega den 1. november, da John Fribo Rasmussen blev forflyttet fra København til Næstved. Få uger senere var MR-attesten i hus, så John for alvor kunne begynde at køre tog fra Næstved. Vi byder John velkommen til Næstved og håber på mange års godt samarbejde. Juleønske større respekt for vore tog Desværre er respekten for tog i overgangene utilstrækkelig. I sommerens løb har vi haft to kedelige tilfælde, hvor passagerer er blevet påkørt i overgange på stationerne på Lille Syd. Så godt som hver dag oplever vi farlige situationer på Lille Syd, hvor personer skifter perron, mens tog er på vej ind på stationen. Jeg er bange for, de ikke tænker over, hvor farlig situationen kan blive, hvis de f.eks. snubler. Større sikkerhed ved disse overgange vil klart forbedre vores arbejdsmiljø, men jeg har svært ved at komme med en løsning, der er billig (desværre lig realistisk) at gennemføre. Det er dog ulogisk at overgangene lyser rødt når der er sat togvej i det pågældende spor, normalt betyder rødt lys jo at man ikke må gå over, men her er det først når Marie går i gang, man ikke må gå over. ERTMS Depotet i Næstved var første stop på det ERTMS-roadshow, der turnerede rundt på depoterne. Selv om der ikke var så meget show over det som måske forventet, var de fremmødte repræsentanter fra DSB s ERTMS-gruppe meget vidende, og besvarede gerne spørgsmål. Første større ændring bliver den nye GSM-R radio, der kommer allerede i 2013 og Næste step bliver kørsel med STM-modul et års tid senere, d.v.s. kørsel med ATC, men præsenteret på ERTMS-førerrumssignalet og så til sidst ERTMS. Også uddannelsesmæssigt/personalemæssigt vil det give DSB store udfordringer. Mens radio og STM forventes at tage hver en dag, forventer man der skal 12 dage til at uddanne en lokomotivfører i kørsel med ERTMS og de nye sikkerhedsregler (der erstatter SR), der følger med.

11 Kulturnat For anden gang afholdt Næstved fredag den 5. oktober kulturnat, og i år var DSB og Banedanmark med. Vi havde åbnet vores lille hyggelige depot, hvor man bl.a. kunne prøve en Greenspeed simulator, høre om præcisionsarbejdet, og købe jernbanebøger. I spor 1 var der parkeret et MR-tog, hvor nysgerrige kunne spørge løs om alt der sker bag den normalt lukkede dør til førerrummet, og MA-lyntoget fra DSB Museumstog kørte tre velbesøgte dobbeltture mellem Næstved og Vordingborg. Banedanmark betjente i dagens anledning kommandoposten i Næstved, og havde også mange nysgerrige besøgende. Endelig var Jernbanehjemmeværnet talrigt repræsenteret på perron 1. Der var omkring et par hundrede besøgende på depotet og over 100 i MR-toget. Mange af dem er daglige pendlere, der gerne ville vide lidt mere om hvad der sker bag kulisserne. Jeg mener vi får meget goodwill ved at åbne dørene en sådan aften, næste gang et tog er forsinket eller bliver aflyst, ved de lidt mere om vores fokusering på sikkerhed, og er derfor mere forstående. Jeg håber da også der bliver mulighed for at gentage seancen næste år. Flyttedag Vores gruppeleder Ole Bøje Pedersen har ønsket større nærhed til os lokomotivførere, og større synlighed, og har derfor ønsket at flytte sit kontor nedenunder til det tidligere LPOkontor. LPO har nu i stedet fået et både større og lysere kontor på førstesalen. Nye ture Når dette læses har vi skiftet både køreplan og ture. I lighed med de øvrige provinsdepoter øst for Storebælt (Poul det er vel stadig rigtigt?), er vi blevet et par mand færre i tur. Det er gået ud over den meget populære aftentur, hvor der nu kun er otte mand mod ti før. Det har ikke gjort det lettere at komme i aftenturen, og der kræves stadig små 30 års anciennitet for at få plads på den eftertragtede liste! Ellers er der ikke tale om de helt store ændringer, den største er nok, at vi igen skal til og køre til Kastrup efter et par års pause. Men generelt er tjenesterne strammet noget op, så der er mere kørsel på samme tid. Elektrificering af Lille Syd Med stor glæde konstaterede vi, at elektrificeringen af Lille Syd mellem Næstved og Køge Nord er kommet med på finansloven. Godt nok blev det allerede i forbindelse med vedtagelsen af elektrificeringen til Esbjerg aftalt, at mulighederne for at elektrificere mellem Næstved og Køge Nord, samt mellem Roskilde og Kalundborg, skulle undersøges, men at det kom så hurtigt var en overraskelse. Tanken er at Lille Syd ligesom i dag betjenes med to tog i timen mellem Næstved og Køge Nord, hvorfra togene ad den nye bane fortsætter til København, og selv om togene stadig skal stoppe ved alle stationer mellem Næstved og Køge, og der ikke er planlagt hastighedsopgradering eller dobbeltspor, skulle vi stadig køretidsmæssigt kunne konkurrere med dagens hurtigste tog via Ringsted. Til gengæld tyder meget på, at Regionstog overtager betjeningen af strækningen mellem Køge og Roskilde, men fremtiden vil sandsynligvis indebære mere samarbejde mellem de forskellige operatører, og samarbejde er da også langt at foretrække frem for konkurrence.

12 NOK er NOK Læserbrev fra Skjold Vinther Blach Det første eksempel. Det var socialdemokraternes valgslogan ved folketingsvalget i 2011, socialdemokraterne mente,at ti års borgerlig politik var nok, nu skulle der føres en ny politik. Det samme siger jeg om min fagforening NOK er NOK. Jeg har været medlem af en fagforening i over 40 år, jeg har været medlem i Dansk Metalarbejder forbund, Specielarbejderforbundet, Chaufførernes forbund, og de sidste 26 år Dansk Jernbaneforbund. Det meste af tiden, har jeg været tilfreds med det, jeg har fået for de penge jeg har betalt i kontingent, men de sidste fem seks år har jeg ikke været tilfreds med det jeg har fået for mine kontingentkroner, jeg syntes ikke min fagforening har varetaget mine interesser. Jeg har fire eksempler, der efter min mening, klart viser at fagforeningen ikke varetager mine interesser, og formodentlig heller ikke andre medlemmers interesser. Mit første eksempel handler om vores sommerhuse, LPA havde nogle førsteklasses sommerhuse, som medlemmerne kunne leje, men lige pludselig kunne man ikke leje sommerhuse, hvis man ikke havde forsikringer i Tjenestemændenes forsikringsselskab, sommerhusene var blevet solgt til et forsikringsagentur, uden at nogen viste noget om det. Hvad vi fik for sommerhusene, og hvad der blev af pengene, har jeg ikke kunne få oplyst noget om. Jeg kan her henvise til det indlæg jeg havde i Jernbane Tidende nr. 3 i Maj 2008 under frit ord, og et læserbrev i Det Blå Blad nr. 1 / 2008, samt et læserbrev i Det Blå Blad nr. 2 / Det andet eksempel. Det andet eksempel handler om udlån af lokomotivfører. Vi var syv lokomotivfører fra Odense Depot, der kom på udlån til Korsør depot, fordi der manglede lokomotivfører i Korsør, alle syv boede i området Korsør/ Slagelse. Efter to års udlån, skulle vi pludselig tilbage til Odense, min personaleleder havde ikke noget imod vi fortsatte på udlån, så længe det ikke kostede DSB noget, at vi var på udlån, så det kan kun være vores fagforening, der ville have os tilbage til Odense. Vi inviterede formanden for LPO til møde i Korsør, på dette møde forsøgte vi at få LPO til at arbejde for, at vi kunne blive på udlån i Korsør. Det eneste vi fik at vide fra formanden var, at han ville arbejde for de seksten lokomotivfører der var fast stationeret i Korsør, og de ni lokomotivfører der havde krav på at komme tilbage fra Railion, og ikke nogen andre. Hver gang vi spurgte om noget var svaret det samme, han ville arbejde for de seksten der var i Korsør, og de ni der havde krav på at komme tilbage til Korsør og ikke nogen andre. Fagforeningen kunne godt sige ja til, at der blev udlånt lokomotivfører fra DSB til Reilion, Arriva, DSB First og DSB Øresund, men man ville ikke være med til at udlåne lokomotivfører fra et DSB depot, til et andet DSB depot. Det er trist at fagforeningen ikke ville hjælpe sine medlemmer internt i DSB, men gerne hjælpe fremmede konkurrerende operatører.

13 Det tredje eksempel handler om mit 25 års jubilæum. LPO Odense og DSB Odense havde en aftale, der gik ud på at dele udgifterne vedrørende jubilæumsarrangementer, ifølge aftalen ville de kun betale for lokomotivfører på Odense depot, hvis man ville have andre DSB medarbejder, eller familie med til sit jubilæum, skulle man selv betale for dem. Da det er i DSB jeg har været i 25 år, så er det vel også DSB der afholder jubilæumsarrangementet, efter de retningslinjer koncernledelsen har udsendt, hvis fagforeningen vil betale for jubilæumsarrangementer, så kan fagforeningen jo afholde jubilæum for deres medlemmer, når de har været medlemmer af fagforeningen i 25 år. Jeg kan her henvise til det indlæg jeg havde i Jernbane Tidende nr. 6 december 2011 under frit ord, og et læserbrev i Det Blå Blad nr. 4 / Det fjerde eksempel handler om seniorordningen i DSB, her mener jeg, at det er gået helt galt for fagforeningen. I 2011 kunne alle lokomotivførere der fyldte 62, 63 og 64 år, få tildelt 12 seniorfridage, samt seniorbonus som man kunne købe 8 fridage for, i alt 20 ekstra fridage om året, denne aftale udløb den 31. december Efter 1. januar 2012 var der tvivl om, hvordan senioraftalen så ud, så man indførte en overgangsordning der skulle være gældende indtil man havde indgået en ny senioraftale, de lokomotivfører der fyldte 62, 63 og 64 år fra 1. januar 2012 til 1. juli 2012 fik 12 seniorfridage. Den 1. juli trådte den nye senioraftale i kraft, det er her jeg mener det er gået helt galt for fagforeningen. Fagforeningen har tilsyneladende indgået en senioraftale med DSB, der giver personalelederne lov til at vurderer de enkelte medarbejdere efter nogle mærkelige parametre, og derefter placerer dem i nogle kasser, som giver forskellige antal seniorfridage. Personalelederen kan efter vurderingen, placerer medarbejderen i kasse 1, som giver 0 seniorfridage, kasse 2 som giver 1 til 4 seniorfridage, kasse 3 som giver 5 til 8 seniorfridage eller kasse 4 som giver 9 til 12 seniorfridage. Jeg fyldte 62 år i juli måned 2012, så jeg kontaktede min personaleleder for at indgå en aftale om tildeling af seniorfridage, men der kunne ikke laves en aftale, fordi DSB skulle tolke den nye aftale, som de lige havde indgået med fagforeningen, den 1. juli I oktober blev jeg indkaldt til en seniorsamtale, hvor jeg blev vurderet på de syv parametre. Der var kun et af parametrene der kunne give seniorfridage, nemlig at jeg havde passet mit arbejde til punkt og prikke i 26 år, med meget lavt fravær og næsten ingen sikkerhedsmæssige hændelser, det ville min personaleleder give mig 3 seniorfridage for, efter min mening, burde netop dette parameter give det maksimale antal seniorfridag. Efter en uge ringede min personaleleder og fortalte mig, at den aftale der var lavet ikke kunne træde i kraft, fordi hele seniorordningen var blevet suspenderet. Sidst i december var jeg igen til seniorsamtale, hvor jeg blev indstillet til 6 seniorfridage. I perioden fra den nye seniorordning trådte i kraft den 1. juli 2012, til først i januar 2013, hørte jeg intet fra min fagforening, der var ingen informationer hverken til mig, eller andre af mine kollegaer som var kommet ind i seniorordningen, efter den nye ordning. Hvis de eksempler jeg her har beskrevet, er udtryk for en ny linje i fagforeningen, så vil jeg alvorligt overveje at melde mig ud af fagforeningen, for nok er nok. Med venlig hilsen Lokomotivfører Skjold Vinther Blach Odense

14 Svar på... Kære Skjold Blach Først vil jeg gerne beklage, at du er så utilfreds med din fagforening. Vi er jo ikke sat i verden for at genere vores medlemmer. Vi er tværtimod sat i verden for på bedste vis, og efter bedste evne, at varetage det enkelte medlems interesser og samtidig sikre, at vi som gruppe har ordentlige løn- og arbejdsforhold. De tre første sager, som du nævner, går jeg ud fra, at du har fået svar på. Sagen om Korsør går nogle år tilbage, og det gør sagen om sommerhusene også. Som du selv skriver, har der været et medlemsmøde vedrørende Korsør, og jeg ved, at sagen om sommerhusene har været diskuteret på medlemsmøder m.m, da vi nedlagde LPA og indtrådte i enhedsforbundet. Sagen vedrørende afholdelse af jubilæer i Odense har den daværende lokalgruppeformand i Odense Kim Kyhn svaret på i Det Blå Blad nr og i Jernbane Tidende nr. 6 december At du ikke er tilfreds med de svar, som du har fået, er beklageligt, men jeg kan ikke tilføje noget nyt til de tre sager. Den sidste sag du rejser, er vedrørende DSBs seniorpolitik eller mangel på samme. Her kan jeg meddele dig, at LPO DSB er helt enig i din kritik, hvilket bl.a. fremgik af LPOs indlæg på de nys overståede lokale generalforsamlinger. Vi har ikke indgået nogen aftale om den nye procedure. Som beskrevet i LPO medlemsinformation nr. 23 fra den 19. december 2011, så bortfaldt seniorbonussen (de 8 dage) den 31. december Seniorbonussen var en midlertidig ordning i CFU forliget. DSB ville herefter kun give op til 4 seniordage. Det forhindrede de faglige organisationer gennem Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), da seniorbonussen var indskrevet i DSBs seniorpolitik. DSB accepterede, at der kunne gives op til 12 dage, men meddelte samtidig, at seniorpolitikken skulle genforhandles af personalepolitisk udvalg. Dette forløb er grundigt beskrevet i LPO medlemsinformation nr. 7 fra den 21. marts 2012 og i LPO medlemsinformation nr. 11 fra den 27. juli Heraf fremgår det, at der stadig kan gives 12 seniordage frem til den 1. juli Dette på trods af, at der ikke længere er dækning for dette i overenskomsten. Det er vel meget godt gået af de faglige organisationer.

15 Den nye såkaldte seniorordning kunne der ikke opnås enighed om. De faglige organisationer har samme holdning, som du giver udtryk for. Hen over sommeren og efteråret 2012 prøvede de faglige organisationer at ændre ledelsens holdning, men det hele endte med, at DSBs ledelse blot meddelte at den nye politik skulle gennemføres. De faglige organisationer kunne desværre ikke gøre andet end at tage dette til efterretning, da DSBs politik er indenfor overenskomstens dækningsområde. LPO DSB har altså ikke indgået aftale med DSB, hvilket fremgår tydeligt af LPO medlemsinformation nr. 2 af 9. januar Den politik, som DSB nu har, og som de kalder en seniorpolitik, er nærmest en fornærmelse. DSB er af den opfattelse, at virksomhedens tarv er vigtigere end deres medarbejdere, hvilket ikke burde være en modsætning i en moderne virksomhed, og derfor er den nye politik indrettet på at fastholde ældre medarbejdere på steder, hvor der mangler arbejdskraft. Samtidig gør den individuelle vurdering, at vi nærmest går tilbage til et feudalt system, hvor herremanden bestemmer, hvad der er rimeligt og retfærdigt. Den blå topledelse i DSB har desværre tænkt sig at fortsætte, og de vil udvide denne metode. Bl.a. vores MUS samtaler skal fremover foregå på baggrund af et skema med et karaktersystem. At du overvejer at melde dig ud af fagforeningen er meget beklageligt. Det har du selvfølgelig din fulde ret til. Men hvis grunden er den nye seniorpolitik så er det altså ikke LPO DSB, som du skal rette din vrede imod. Men det er selvfølgelig lidt drastisk at melde sig ud af DSB. Som det jo også fremgår af dit indlæg, lever vi en tid med mange forandringer. Mange af disse forandringer kræver, at vi som personalegruppe står sammen. Ikke for LPO's eller DJ's skyld, men fordi kun sammenholdet gør os stærke nok til at modstå udefra kommende pres. Går et medlem rundt og er vred og skuffet over sin fagforening, så vil jeg kraftigt opfordre til, at man henvender sig til den lokale tillidsmand. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte mig, hvis du gerne vil have en samtale om indholdet i dit læserindlæg eller andet, som du kan have på hjerte. Med venlig hilsen: Søren Max Kristensen LPO

16 Sidste side... Nu må vi håbe at kulden snart forsvinder fra DSB! Vurderingsskema Leder i DSB Vurderingsområde Beskrivelse Godt Behov for forbedringer Forventet Eneståend e Fremragend e Angiv point Vigtighed Opfindsomhed og fantasi Forstår at gøre opmæksom på vigtigheden af sit arbejde ved forfølge sine underordnede - gerne for bagateller. Ved altid bedre end sine underordnede og får stoppet deres tåbelige forslag til forbedringer. Evner at udtænke kostbare og helt nyttesløse projekter Point Inkompetencer Formår at blande sig i personalets arbejde uden at have den fjerneste forstand herpå Loyalitet Samarbejde Modarbejde Har en klar forståelse for at kritik opad aldrig kan være konstruktiv, og at der ingen øvre grænse er for den mængde lort, som man kan hælde nedad. Et godt samarbejde består i at gøre, som der bliver sagt. Ved tvivlsspørgsmål eller beslutninger større end f.eks. Tænding/slukning at lyset på kontoret, da kontaktes HR altid. Er fuldstændig klar over, at de faglige organisationer kun har til hensigt at lukke DSB, efterlade landet i kaos og på lang sigt få vendensherredømmet. Modarbejder dem med alle tænkelige midler Chef Medarbejder Dato

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Beretning for LKI - Gruppen for 2012.

Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Beretning for LKI - Gruppen for 2012. Når man skal skrive en beretning så skal man prøve at forklare hvad der er sket i det år der gået. Så det vil jeg prøve her, selvom det måske ikke er så interessant,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 1 Bestyrelsens beretning 2014 Året startede egentlig meget roligt. Efter overstået Farris uheld, og deraf genåbning af strækning 26 påbegyndte vi aftalen om afløsning i Padborg. Vi alle synes vel egentlig

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB.

Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. 1. NAVN Forretningsorden for lokalgruppe Fredericia Togpersonale DSB. Stk. 1 LOKALGRUPPE FREDERICIA TOGPERSONALE DSB. 2. FORMÅL. Stk. 1 At sikre medlemmernes interesser fremmet mest muligt. Stk. 2 At sikre

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 492 Offentligt Fra: Verner Jensen [mailto:dans@webspeed.dk] Sendt: 8. august 2006 11:19 Sendt til: Læst Samtale: Elendig kommunikation fra en stor statsvirksomhed Emne:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund.

Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Protokol 16. Områdegruppebestyrelsesmøde (ekstraordinært) 22. Oktober på Næsbylund. Deltagere: Niels Henrik Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Lajla Hallundbæk,

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk

Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk Side 3 Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk Ny struktur i LPO Farvel til Preben Det nye Blå Blad Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Hvad tror du

Læs mere

Arbejdsudvalg sek. I & II

Arbejdsudvalg sek. I & II Arbejdsudvalg sek. I & II REFERAT 5 NOVEMBER 2011 KL. 10:00 NÆSTVED, HOS JENS CHR. NIELSEN MØDE INDKALDT AF Formand for AU sek. 2, MØDETYPE Arbejdsudvalgs møde (AU) sek. 1 & 2 ARRANGØR REFERENT Dansk politihundeforening

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København

Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Referat af 9. sektionsbestyrelsesmøde d. 14.09.2010 i København Tilstede: Afbud: Preben S Pedersen LPO Carsten M Olesen Jørn Nicolaisen SPO Dan B Kirchhoff SPO Henning E Laursen SPO Niels Henrik Nielsen,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Lokalgruppe København

V E D T Æ G T E R. Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB. Lokalgruppe København V E D T Æ G T E R Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Lokalgruppe København Vedtægter LPO-DSB Lokalgruppe København 1. Lokalgruppens myndighed Lokalgruppens højeste myndighed er lokalgruppegeneralforsamlingen.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby.

Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/ kl i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Referat af ekstraordinær generalforsamling VSVF d. 14/7 2016 kl. 19.00 i Strandens Forsamlingshus, Brøndby. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Valg af medlemmer til Vallensbæk Strands

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere