Det Blå Blad. Nr Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Blå Blad. Nr 1. 2013. Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB"

Transkript

1 Det Blå Blad Nr NY STÆRK LE DELSE I LPO His En Udgiver af Det Blå Blad er LPO-DSB tor uhe ldi g ien om : kol leg a!

2 Det Blå Blad Udgives af : Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB Henvendelse til Det Blå Blad: Ansvarende redaktør: Søren Max Kristensen Otto Busses Vej København SV Redaktør: Hans Schøn Merstrand Skribenter: Errol V Vestergaard Jesper Rodkjær Pedersen Søren Max Kristensen Hans Schøn Merstrand Redigering: Jørn Weiss FOTO Jan Lundstrøm Kenneth Geier #Side 2 Værdigrundlag og ledelse Af: Søren Max Kristensen Formand LPO DSB Alle moderne virksomheder har i dag et værdigrundlag. Det gælder også DSB. Vi har igennem de sidste par år alle været med til forskellige arrangementer, hvor vi er blevet præsenteret for den siddende ledelses opfattelse af virksomhedens værdier. Et værdigrundlag er lidt som virksomhedens grundlov. Derfor er det meget vigtigt, at alle ansatte føler, at de har et ejerskab af værdierne. Dette sker ved, at værdigrundlaget udarbejdes i samarbejde med medarbejderne, og at værdierne afspejler medarbejdernes hverdag og arbejdssituation. Værdier er altså ikke noget der skal ændres i tide og utide. Ligesom en grundlov heller ikke skal ændres i tide og utide. Desværre er opfattelsen i DSB, at værdier udstikkes fra oven. Kommer der en ny ledelse, kommer der et nyt værdigrundlag. Medarbejderne skal informeres og derefter blot rette ind. Kommandoer udstedes, og vé den, der ikke makker ret. Et ægte værdigrundlag kommer nede fra. Et ægte værdigrundlag findes hos alle de dygtige og engagerede medarbejdere. Ledelsens opgave er at finde disse værdier og samle dem i et overordnet grundlag. Et grundlag som medarbejderne og ledelsen handler ud fra. Et sådant værdigrundlag giver ejerskab, og skal derfor ikke ændres, blot fordi der i en kort tid er kommet en ny ledelse. Forsætter på næste side Bladet kan hentes og læses på Forside foto: Ankomst til Kastrup. ISSN X

3 Værdigrundlag og ledelse I øjeblikket er opfattelsen af god værdibaseret ledelse i DSB, at alle medarbejdere skal passes ind i små kasser. Kasser, som ledelsen har tømret sammen efter egen opfattelse og i eget billede. For at vi alle kan passe ind, så bliver vi vurderet i skemaer og regneark. Vi får alle point og karakterer. Kvalifikationsløn er et eksempel på dette, men det stopper ikke her. Vores MUS samtaler skal også passes ind i skemaer. Point skal gives, og alvorlige tiltag må forventes, hvis det opnåede pointniveau ikke svarer til ledelsens forventninger. Disse skemaer og tendensen til at måle og veje alt, vil med tiden medføre en ensretning af os medarbejdere! Ifølge bibelen skabte Gud mennesket i sit eget billede. Det er fint, hvis man tror på det. Men at dette religiøse dogme skal definere et ledelsesprincip i en offentlig virksomhed, er nok at stramme virksomhedsånden til det yderste. Disse skemaer og tendensen til at måle og veje alt, vil med tiden medføre en ensretning af os medarbejdere. Til skade for innovationen og initiativet. Ensretning kan opfattes som loyalitet. Det er det ikke. Loyalitet er bundet i ægte engagement, saglig kritik og forslag til forbedringer gennem erfaringer, faglighed og fantasi. Ikke gennem evnen til at opnå et vist pointtal. Ledelsens tvangsensretning af medarbejderne svarer til historien om det store internationale firma, der lancerede en automatisk hårklipper. Store besparelser var i vente, og alle ville nu få samme frisure, så ingen ville føle sig udenfor. Maskinen bestod af en hjelm, hvor der på indersiden var monteret en masse roterende knive. En del var kritiske overfor denne anordning og påpegede det åbenlyse, at mennesker jo ikke har samme størrelse hoved. Hertil svarede firmaet: Velkommen til DSB anno 2013 Det får de.

4 Generalforsamling i Fredericia Næsten ny ledelse i LPO DSB af Hans Schøne Mer!rand Den 25. marts var der i Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB (LPO DSB) indkaldt til ekstraordinært generalforsamling, da vores daværende formand Carsten M. Olesen havde valgt, at tage i mod tilbuddet fra Dansk Jernbaneforbund, om ansættelse som fagligsekretær pr. første april. LPO DSB stillede med et stærkt hold! Deltagerne til den ekstraordinære generalforsamling, mødet op kl. 1030, i lokalerne på Teknikgården, i Fredericia. Hver lokalgruppe havde mulighed for at stille med to repræsentanter, jf. LPO DSB s vedtægter, hvad også alle der havde mulighed for gjorde. Desuden var der mødt et par gæster op for at overvære generalforsamlingen (og LPO DSB siger tak, til Poul S. Nielsen (Næ) og Palle Dahl (Fa)). Generalforsamlingen blev indledt af daværende formand, Carsten M. Olesen som bød velkommen, og lettere/meget rørt, gav udtryk for, at det var med vemod han sagde farvel som formand, for LPO DSB, men dog også med forvisning om, at resultatet af den ekstraordinære generalforsamling ville betyde, at LPO DSB for fremtiden stillede med et stærkt hold, til den daglige ledelse af LPO DSB med de udfordringer der er for indeværende og fremadrettet. Lokalgruppeformand for Lki-gruppen Jørn E Weiss, blev af generalforsamlingen valgt som dirigent, og skulle forsøge at styre generalforsamlingens mange deltagere hvad han også gjorde med sædvanlig kyndig håndtering af generalforsamlingen. Da der ikke var andet end personvalg på dagsorden, så var det selvfølgelig kun det, som det hurtig drejede sig om. Fortsætter...

5 Vi skal fremad. Sammen. Alle sammen. Det første punkt på dagsorden var jo i sagens natur valg af ny formand for LPO DSB, hvor til der var fuld opbakning, til LPO DSB s daværende næstformand Søren Max Kristensen, som formand for LPO DSB - så Søren blev enstemmigt valgt som formand. Eftersom Søren var blevet valgt som formand, så skulle der så findes en ny næstformand for LPO DSB, hvor til var fuld opbakning til daværende medlem af daglig ledelse LPO DSB Jan B. Danielsen så Jan blev enstemmigt valgt som ny næstformand for LPO DSB. Da generalforsamlingen nu havde valgt henholdsvis Søren Max Kristensen som formand for LPO DSB og Jan B. Danielsen som næstformand for LPO DSB, så skulle der så findes en fjerde person til dagligledelse for LPO DSB og her blev Lokalgruppeformand for LPO DSB Odense, Peter Kanstrup enstemmigt valg som medlem af daglig ledelse. Det nyvalgte formand Søren Max Kristensen, bad om ordet under punktet eventuelt, og takkede Carsten M. Olesen for hans mangeårige indsats for lokomotivførerne, dels som lokalgruppeformand i Nykøbing Falster og som mangeårige medlem af LPO DSB s daglige ledelse. Søren max takkede for tilliden fra generalforsamlingen, for tilliden til den nye sammensætning af daglig ledelse af LPO DSB. Desuden fortsatte han med at sige bl.a.: Den kommende tid i DSB bliver meget omskiftelig, og det er mange år siden, om nogensinde, vi har stået overfor så store opgaver som nu. Det har vi allerede set her det sidste stykke tid, og vi kan alle forvente, at der kommer meget mere af samme skuffe - Jeg mener dog, at I (red. generalforsamlingen) nu har sammensat et godt og stærkt hold. Vi vil i de næste par måneder arbejde mere på vores interne samarbejdsform, i daglig ledelse. Hvis vi ellers får tid til det, med de mange udfordringer og problemstillinger LPO DSB konstant udsættes for af bl.a. DSB. Søren Max Kristensen takkede igen for tilliden til den nye daglige ledelse af LPO DSB. Daglig ledelse består efterfølgende af: Formand Søren Max Kristensen, Næstformand Jan B. Danielsen, medlem af daglig ledelse Peter Kanstrup og kasserer Hans S. Merstrand.

6 I forbindelse med at LPO DSB valgte, ikke at udkomme med det tredje nummer af Det Blå Blad 2012, i trykt papir udgave (pga. ønsket om at overgå fra trykt til elektronisk medie), så var det desværre samtidig med, at en af vores mangeårige, og meget afholdte kollega, Lokomotivførerkørerlærer Jens Møller Rasmussen, fra Fredericia, desværre gik bort, efter længere tids sygdom og på baggrund af den manglende papirudgave af Det Blå Blad, så blev der ikke udsendt en nekrolog for Jens Møller Rasmussen. Derfor har vi på Blå Blads redaktion valgt at udsende en nekrolog for Jens Møller Rasmussen, som blev indsendt af lokalredaktøren Palle Dahl, i Fredericia. På redaktionens vegne Hans S. Merstrand nekrolog Det var med stor sorg, at jeg tirsdag d.19. juni 2012 modtog meddelelse om at vi alt for tidligt havde mistet en god kollega. LKF-K Jens Møller Rasmussen tabte kampen mod den kræftsygdom, som havde ramt ham sidste år. Desværre var sygdommen så alvorlig, at lægerne trods alle forsøg ikke kunne helbrede Jens. Jens bevarede sit gode humør igennem hele sygdomsforløbet, også selvom man kunne se at det gjorde ondt på ham. Jens lod os ikke mærke at han godt selv vidste hvor det bar hen, men han var altid klar til at hjælpe en kollega, hvis man ønskede at bruge noget af hans store viden indenfor sin gerning som lokofører(kørelærer) Jens var også meget aktiv indenfor fagforeningsarbejde(tidligere tillidsmand i Es), og han kunne aldrig slippe dette arbejde helt. Hvis Jens mente at noget var forkert, eller kunne gøres på en anden måde, så fulgte han sagen til den bitre ende, som regel fik han ret. Det eneste han bare ikke kunne vinde over, var hans kræftsygdom. Trods utallige undersøgelser og behandlinger, måtte han til sidst give op, og han sov stille ind sammen med sine kære. Jens efterlader sig sin kone Karen og deres to piger. Æret være Jens Møller Rasmussens minde Palle Dahl LPO FA

7 Lokal NYT! Så overstået. er det nye år godt i gang og vigtige begivenheder som ferievalg og generalforsamling er allerede vel Ferievalget blev afviklet onsdag d. 16. januar og der var tilfredshed med pladser og afviklingen. Vi havde valgt at lave det første ferievalg som papirvalg og efterfølgende lægge det ind i Ferieplan. Det var dog ærgerligt, at den nedsatte produktion i forbindelse med sporspærringen Lejre Holbæk og de ekstra feriepladser det udløser, ikke var blevet færdigforhandlet så pladserne kunne lægges ind og søges ved ferievalget. Vi går snart ind i 2. periode af sporspærringen og uden behov for en ny litra uddannelse. I 2014 bliver der sikkert også mulighed for at afvikle ekstra ferierækker. Svært at forstå det ikke er på plads. Der er fra ledelsens side ikke meldt eller planlagt nogen form for uddannelse i perioden selv om en evt. ER uddannelse kunne være planlagt uden de store ekstraomkostninger for depotet. Den anden store begivenhed var generalforsamlingen, med to nyvalg til bestyrelsen. Generalforsamlingen blev afholdt, d. 30. januar, på en Tykke Kok, der ligger 25 meter fra spor 2, så kunne det ikke blive nemmere. Det var Michael Albrektsens første generalforsamling som lokalgruppeformand. Michael har gjort en stor indsats i det forløbne år, der er mange ting at sætte sig ind i. Der var et fremmøde på 42 % hvilket må siges at være tilfredsstillende. Det var dejligt, at Carsten M. Olesen og Jan Danielsen fra daglig ledelse kunne afse tid til at være med. Det er super godt, at Carsten kunne give velkvalificerede svar på spørgsmål fra medlemmerne. Carsten Kalundborg Banegård 1900 Kalundborg af Steen E Rasmussen. orienterede om hvad der rør sig lige nu på forhandlingsfronten og hvad der presser sig på. Dejligt at blive orienteret og med lidt indblik i beslutningsgrundlaget. Valg til bestyrelsen skete på følgende grundlag: kasserer Alan Evans og næstformand / sekretær, Steen Rasmussen genopstillede ikke. Nyvalgt kasserer blev Dennis S. Engelsen og næstformand / sekretærposten blev besat af Maiken Tomlinson.

8 Maiken bliver fremover skribent til Det Blå Blad. På generalforsamlingen blev lokalgruppens love og ferievalgsregler justeret og vedtaget. Generalforsamlingen sluttede med fællesspisning sammen med pensionisterne, - altid hyggeligt at møde gamle kollegaer og høre nogle røverhistorier. Andre begivenheder kan nævnes KMP i Holbæk. Relæhytten brændte jo ned for 2½ år siden, så KMP i Holbæk har været uden signaler og bemandet i døgndrift. Alle tog skulle ind-/ udrangeres. Først nu midt i januar er det lykkedes at få stablet en ny relæhytte på benene. Medio juni, regner man med at Kalundborg FC/KMP bliver fjernstyret fra Roskilde. Det har der været taget tilløb i nogle år, så tanken er ikke fremmed. I den mellemliggende periode indlemmes de enkelte stationer efter tur, fra Holbæk til Kalundborg, under Roskildes kommando. De bemandes i understationsdrift i en kortere indkøringsperiode, så man er sikker på Roskilde har rigtigt fat i dem, og øvelsen slutter med Kalundborg. Vi er da spændte på hvordan der kommer til at gå med de mange rangerbevægelser der foregår over døgnet, - det fungerer jo andre steder så det går jo nok. Man skal nok bare lige vende sig til tanken. Vi siger velkommen til to nye kollegaer; Claus Thaarup Jørgensen fra depot Odense og Jonas Berger Hansen fra København. Det er dejligt der er nogle, som vil køre i Kalundborg så vi bliver status quo på depotet, med 38 mand. Generalforsamlingen blev afholdt, d. 30. januar, på den Tykke Kok En uheldig kollega, som havde lidt for travlt. Af Ove Sørensen, Vemb En morgen hvor jeg var mødt meget tidlig, kom en kollega ind i opholdsrummet. Han var da netop kommet hjem fra en nat-tur, hvor han havde kørt et godstog fra Fredericia til Struer. Godsvognene skulle han rangere, bakke, ind i den da temmelig nye godsterminal i Holstebro, og køre maskinen tom til Struer. Da han kom ind i opholdsrummet, spurgte han mig: Hvor mange godsvogne kan du få ind i terminalen i Holstebro? Jeg mente jeg kunne få 16 derind. Jeg har lige fået 17 derind sagde han så. Det viste sig, han havde haft alt for travlt med at komme hjem, og derfor havde kørt alt for stærkt, baglæns. Rangermanden der stod på bageste vogn sagde, gennem radioen, først langsom. Dette reagerede kollegaen ikke på. Derefter blev der råbt stop indtil flere gange. Da var det desværre for sent. Rangermanden nåede lige netop at springe af, før bageste vogn røg gennem endemuren. Der skete heldigvis kun materielle skader. På denne måde, er han den eneste der har fået 17 godsvogne derind.

9 Nekrolog Det var med stor sorg, at Lokalgruppe København modtog meddelelse om, at vores gode kollega Robert Eriksen, var afgået ved døden onsdag den 6. februar Robert blev ansat i DSB den 1. maj 1987 og nåede at køre over 9 år på S-togene. Inden han i 1996 endte på fjerntogene. Robert var ikke kendt for at være en af de kollegaer der råbte højest. Robert passede blot sit arbejde, uden at gøre større væsen af sig. I mange år kørte Robert i morgentur hvilket gjorde at mange ikke kendte så meget til personen bagved. I flere perioder arbejdede Robert på magasinet og ydede her en stor indsats bl.a. med sin store viden om IT. Robert var altid klar til at hjælpe en kollega der henvendte sig for hjælp. Både med almindelige opgaver men også med opgaver der krævede lidt ekstra. Robert var så glad for arbejdet på magasinet, at han ofte mødte ind før tid og gik i gang med opgaverne med stor entusiasme. Roberts erfaring fra magasinet brugte han ikke sjældent, i de perioder hvor han kørte tog. Det kunne være et batteriskift på et ur eller service til en kaffemaskine. Man skulle bare spørge Robert, så var han klar med hjælpen. Man kunne mærke på ham, at det var et arbejde han havde det godt med. En af de ting som havde Roberts store interesse var spejderarbejdet, som han var involveret i som leder. Når snakken faldt på dette emne, kunne han berette om aktiviteter og ture i lang tid. Man kunne få den tanke at det sommetider var hele hans liv, når han levende fortalte om raftestiger og snobrød lavet over åbent bål.. Æret være Roberts minde.

10 Lokal Nyt! NÆSTVED Jan Lund!røm!!!!!!! Personalenyt Den 1. august sagde vi farvel til Gert Segato, Keld G. Sørensen, Poul Erik S. Nielsen og Torben Reimer Nielsen, der alle fire har taget imod DSB s tilbud om en fratrædelsesordning. Den 14. august var der brunch, og vi havde nogle hyggelige timer i selskab med både nuværende og tidligere kollegaer samt togpersonale. Vi takker de fire for mange års godt samarbejde, og ønsker dem alt mulig held og lykke fremover. Desværre er det ikke kun disse fire kollegaer, som vi har måttet tage afsked med denne sommer. Rune Barholt har valgt at søge nye udfordringer i DSB Øresund. Samtidig har Dennis Hald og Per Hyltoft helt forladt DSB. Vi takker også disse yngre kollegaer for godt samarbejde og ønsker dem held og lykke i fremtiden. Personalesituationen i Næstved blev derfor pludselig noget anspændt, og sommeren ud har vi haft behov for hjælp af kollegaer fra Nykøbing F, Kalundborg og København H naturligvis primært førere med den for Næstved så vigtige MR-attest! Heldigvis fik vi en ny kollega den 1. november, da John Fribo Rasmussen blev forflyttet fra København til Næstved. Få uger senere var MR-attesten i hus, så John for alvor kunne begynde at køre tog fra Næstved. Vi byder John velkommen til Næstved og håber på mange års godt samarbejde. Juleønske større respekt for vore tog Desværre er respekten for tog i overgangene utilstrækkelig. I sommerens løb har vi haft to kedelige tilfælde, hvor passagerer er blevet påkørt i overgange på stationerne på Lille Syd. Så godt som hver dag oplever vi farlige situationer på Lille Syd, hvor personer skifter perron, mens tog er på vej ind på stationen. Jeg er bange for, de ikke tænker over, hvor farlig situationen kan blive, hvis de f.eks. snubler. Større sikkerhed ved disse overgange vil klart forbedre vores arbejdsmiljø, men jeg har svært ved at komme med en løsning, der er billig (desværre lig realistisk) at gennemføre. Det er dog ulogisk at overgangene lyser rødt når der er sat togvej i det pågældende spor, normalt betyder rødt lys jo at man ikke må gå over, men her er det først når Marie går i gang, man ikke må gå over. ERTMS Depotet i Næstved var første stop på det ERTMS-roadshow, der turnerede rundt på depoterne. Selv om der ikke var så meget show over det som måske forventet, var de fremmødte repræsentanter fra DSB s ERTMS-gruppe meget vidende, og besvarede gerne spørgsmål. Første større ændring bliver den nye GSM-R radio, der kommer allerede i 2013 og Næste step bliver kørsel med STM-modul et års tid senere, d.v.s. kørsel med ATC, men præsenteret på ERTMS-førerrumssignalet og så til sidst ERTMS. Også uddannelsesmæssigt/personalemæssigt vil det give DSB store udfordringer. Mens radio og STM forventes at tage hver en dag, forventer man der skal 12 dage til at uddanne en lokomotivfører i kørsel med ERTMS og de nye sikkerhedsregler (der erstatter SR), der følger med.

11 Kulturnat For anden gang afholdt Næstved fredag den 5. oktober kulturnat, og i år var DSB og Banedanmark med. Vi havde åbnet vores lille hyggelige depot, hvor man bl.a. kunne prøve en Greenspeed simulator, høre om præcisionsarbejdet, og købe jernbanebøger. I spor 1 var der parkeret et MR-tog, hvor nysgerrige kunne spørge løs om alt der sker bag den normalt lukkede dør til førerrummet, og MA-lyntoget fra DSB Museumstog kørte tre velbesøgte dobbeltture mellem Næstved og Vordingborg. Banedanmark betjente i dagens anledning kommandoposten i Næstved, og havde også mange nysgerrige besøgende. Endelig var Jernbanehjemmeværnet talrigt repræsenteret på perron 1. Der var omkring et par hundrede besøgende på depotet og over 100 i MR-toget. Mange af dem er daglige pendlere, der gerne ville vide lidt mere om hvad der sker bag kulisserne. Jeg mener vi får meget goodwill ved at åbne dørene en sådan aften, næste gang et tog er forsinket eller bliver aflyst, ved de lidt mere om vores fokusering på sikkerhed, og er derfor mere forstående. Jeg håber da også der bliver mulighed for at gentage seancen næste år. Flyttedag Vores gruppeleder Ole Bøje Pedersen har ønsket større nærhed til os lokomotivførere, og større synlighed, og har derfor ønsket at flytte sit kontor nedenunder til det tidligere LPOkontor. LPO har nu i stedet fået et både større og lysere kontor på førstesalen. Nye ture Når dette læses har vi skiftet både køreplan og ture. I lighed med de øvrige provinsdepoter øst for Storebælt (Poul det er vel stadig rigtigt?), er vi blevet et par mand færre i tur. Det er gået ud over den meget populære aftentur, hvor der nu kun er otte mand mod ti før. Det har ikke gjort det lettere at komme i aftenturen, og der kræves stadig små 30 års anciennitet for at få plads på den eftertragtede liste! Ellers er der ikke tale om de helt store ændringer, den største er nok, at vi igen skal til og køre til Kastrup efter et par års pause. Men generelt er tjenesterne strammet noget op, så der er mere kørsel på samme tid. Elektrificering af Lille Syd Med stor glæde konstaterede vi, at elektrificeringen af Lille Syd mellem Næstved og Køge Nord er kommet med på finansloven. Godt nok blev det allerede i forbindelse med vedtagelsen af elektrificeringen til Esbjerg aftalt, at mulighederne for at elektrificere mellem Næstved og Køge Nord, samt mellem Roskilde og Kalundborg, skulle undersøges, men at det kom så hurtigt var en overraskelse. Tanken er at Lille Syd ligesom i dag betjenes med to tog i timen mellem Næstved og Køge Nord, hvorfra togene ad den nye bane fortsætter til København, og selv om togene stadig skal stoppe ved alle stationer mellem Næstved og Køge, og der ikke er planlagt hastighedsopgradering eller dobbeltspor, skulle vi stadig køretidsmæssigt kunne konkurrere med dagens hurtigste tog via Ringsted. Til gengæld tyder meget på, at Regionstog overtager betjeningen af strækningen mellem Køge og Roskilde, men fremtiden vil sandsynligvis indebære mere samarbejde mellem de forskellige operatører, og samarbejde er da også langt at foretrække frem for konkurrence.

12 NOK er NOK Læserbrev fra Skjold Vinther Blach Det første eksempel. Det var socialdemokraternes valgslogan ved folketingsvalget i 2011, socialdemokraterne mente,at ti års borgerlig politik var nok, nu skulle der føres en ny politik. Det samme siger jeg om min fagforening NOK er NOK. Jeg har været medlem af en fagforening i over 40 år, jeg har været medlem i Dansk Metalarbejder forbund, Specielarbejderforbundet, Chaufførernes forbund, og de sidste 26 år Dansk Jernbaneforbund. Det meste af tiden, har jeg været tilfreds med det, jeg har fået for de penge jeg har betalt i kontingent, men de sidste fem seks år har jeg ikke været tilfreds med det jeg har fået for mine kontingentkroner, jeg syntes ikke min fagforening har varetaget mine interesser. Jeg har fire eksempler, der efter min mening, klart viser at fagforeningen ikke varetager mine interesser, og formodentlig heller ikke andre medlemmers interesser. Mit første eksempel handler om vores sommerhuse, LPA havde nogle førsteklasses sommerhuse, som medlemmerne kunne leje, men lige pludselig kunne man ikke leje sommerhuse, hvis man ikke havde forsikringer i Tjenestemændenes forsikringsselskab, sommerhusene var blevet solgt til et forsikringsagentur, uden at nogen viste noget om det. Hvad vi fik for sommerhusene, og hvad der blev af pengene, har jeg ikke kunne få oplyst noget om. Jeg kan her henvise til det indlæg jeg havde i Jernbane Tidende nr. 3 i Maj 2008 under frit ord, og et læserbrev i Det Blå Blad nr. 1 / 2008, samt et læserbrev i Det Blå Blad nr. 2 / Det andet eksempel. Det andet eksempel handler om udlån af lokomotivfører. Vi var syv lokomotivfører fra Odense Depot, der kom på udlån til Korsør depot, fordi der manglede lokomotivfører i Korsør, alle syv boede i området Korsør/ Slagelse. Efter to års udlån, skulle vi pludselig tilbage til Odense, min personaleleder havde ikke noget imod vi fortsatte på udlån, så længe det ikke kostede DSB noget, at vi var på udlån, så det kan kun være vores fagforening, der ville have os tilbage til Odense. Vi inviterede formanden for LPO til møde i Korsør, på dette møde forsøgte vi at få LPO til at arbejde for, at vi kunne blive på udlån i Korsør. Det eneste vi fik at vide fra formanden var, at han ville arbejde for de seksten lokomotivfører der var fast stationeret i Korsør, og de ni lokomotivfører der havde krav på at komme tilbage fra Railion, og ikke nogen andre. Hver gang vi spurgte om noget var svaret det samme, han ville arbejde for de seksten der var i Korsør, og de ni der havde krav på at komme tilbage til Korsør og ikke nogen andre. Fagforeningen kunne godt sige ja til, at der blev udlånt lokomotivfører fra DSB til Reilion, Arriva, DSB First og DSB Øresund, men man ville ikke være med til at udlåne lokomotivfører fra et DSB depot, til et andet DSB depot. Det er trist at fagforeningen ikke ville hjælpe sine medlemmer internt i DSB, men gerne hjælpe fremmede konkurrerende operatører.

13 Det tredje eksempel handler om mit 25 års jubilæum. LPO Odense og DSB Odense havde en aftale, der gik ud på at dele udgifterne vedrørende jubilæumsarrangementer, ifølge aftalen ville de kun betale for lokomotivfører på Odense depot, hvis man ville have andre DSB medarbejder, eller familie med til sit jubilæum, skulle man selv betale for dem. Da det er i DSB jeg har været i 25 år, så er det vel også DSB der afholder jubilæumsarrangementet, efter de retningslinjer koncernledelsen har udsendt, hvis fagforeningen vil betale for jubilæumsarrangementer, så kan fagforeningen jo afholde jubilæum for deres medlemmer, når de har været medlemmer af fagforeningen i 25 år. Jeg kan her henvise til det indlæg jeg havde i Jernbane Tidende nr. 6 december 2011 under frit ord, og et læserbrev i Det Blå Blad nr. 4 / Det fjerde eksempel handler om seniorordningen i DSB, her mener jeg, at det er gået helt galt for fagforeningen. I 2011 kunne alle lokomotivførere der fyldte 62, 63 og 64 år, få tildelt 12 seniorfridage, samt seniorbonus som man kunne købe 8 fridage for, i alt 20 ekstra fridage om året, denne aftale udløb den 31. december Efter 1. januar 2012 var der tvivl om, hvordan senioraftalen så ud, så man indførte en overgangsordning der skulle være gældende indtil man havde indgået en ny senioraftale, de lokomotivfører der fyldte 62, 63 og 64 år fra 1. januar 2012 til 1. juli 2012 fik 12 seniorfridage. Den 1. juli trådte den nye senioraftale i kraft, det er her jeg mener det er gået helt galt for fagforeningen. Fagforeningen har tilsyneladende indgået en senioraftale med DSB, der giver personalelederne lov til at vurderer de enkelte medarbejdere efter nogle mærkelige parametre, og derefter placerer dem i nogle kasser, som giver forskellige antal seniorfridage. Personalelederen kan efter vurderingen, placerer medarbejderen i kasse 1, som giver 0 seniorfridage, kasse 2 som giver 1 til 4 seniorfridage, kasse 3 som giver 5 til 8 seniorfridage eller kasse 4 som giver 9 til 12 seniorfridage. Jeg fyldte 62 år i juli måned 2012, så jeg kontaktede min personaleleder for at indgå en aftale om tildeling af seniorfridage, men der kunne ikke laves en aftale, fordi DSB skulle tolke den nye aftale, som de lige havde indgået med fagforeningen, den 1. juli I oktober blev jeg indkaldt til en seniorsamtale, hvor jeg blev vurderet på de syv parametre. Der var kun et af parametrene der kunne give seniorfridage, nemlig at jeg havde passet mit arbejde til punkt og prikke i 26 år, med meget lavt fravær og næsten ingen sikkerhedsmæssige hændelser, det ville min personaleleder give mig 3 seniorfridage for, efter min mening, burde netop dette parameter give det maksimale antal seniorfridag. Efter en uge ringede min personaleleder og fortalte mig, at den aftale der var lavet ikke kunne træde i kraft, fordi hele seniorordningen var blevet suspenderet. Sidst i december var jeg igen til seniorsamtale, hvor jeg blev indstillet til 6 seniorfridage. I perioden fra den nye seniorordning trådte i kraft den 1. juli 2012, til først i januar 2013, hørte jeg intet fra min fagforening, der var ingen informationer hverken til mig, eller andre af mine kollegaer som var kommet ind i seniorordningen, efter den nye ordning. Hvis de eksempler jeg her har beskrevet, er udtryk for en ny linje i fagforeningen, så vil jeg alvorligt overveje at melde mig ud af fagforeningen, for nok er nok. Med venlig hilsen Lokomotivfører Skjold Vinther Blach Odense

14 Svar på... Kære Skjold Blach Først vil jeg gerne beklage, at du er så utilfreds med din fagforening. Vi er jo ikke sat i verden for at genere vores medlemmer. Vi er tværtimod sat i verden for på bedste vis, og efter bedste evne, at varetage det enkelte medlems interesser og samtidig sikre, at vi som gruppe har ordentlige løn- og arbejdsforhold. De tre første sager, som du nævner, går jeg ud fra, at du har fået svar på. Sagen om Korsør går nogle år tilbage, og det gør sagen om sommerhusene også. Som du selv skriver, har der været et medlemsmøde vedrørende Korsør, og jeg ved, at sagen om sommerhusene har været diskuteret på medlemsmøder m.m, da vi nedlagde LPA og indtrådte i enhedsforbundet. Sagen vedrørende afholdelse af jubilæer i Odense har den daværende lokalgruppeformand i Odense Kim Kyhn svaret på i Det Blå Blad nr og i Jernbane Tidende nr. 6 december At du ikke er tilfreds med de svar, som du har fået, er beklageligt, men jeg kan ikke tilføje noget nyt til de tre sager. Den sidste sag du rejser, er vedrørende DSBs seniorpolitik eller mangel på samme. Her kan jeg meddele dig, at LPO DSB er helt enig i din kritik, hvilket bl.a. fremgik af LPOs indlæg på de nys overståede lokale generalforsamlinger. Vi har ikke indgået nogen aftale om den nye procedure. Som beskrevet i LPO medlemsinformation nr. 23 fra den 19. december 2011, så bortfaldt seniorbonussen (de 8 dage) den 31. december Seniorbonussen var en midlertidig ordning i CFU forliget. DSB ville herefter kun give op til 4 seniordage. Det forhindrede de faglige organisationer gennem Hovedsamarbejdsudvalget (HSU), da seniorbonussen var indskrevet i DSBs seniorpolitik. DSB accepterede, at der kunne gives op til 12 dage, men meddelte samtidig, at seniorpolitikken skulle genforhandles af personalepolitisk udvalg. Dette forløb er grundigt beskrevet i LPO medlemsinformation nr. 7 fra den 21. marts 2012 og i LPO medlemsinformation nr. 11 fra den 27. juli Heraf fremgår det, at der stadig kan gives 12 seniordage frem til den 1. juli Dette på trods af, at der ikke længere er dækning for dette i overenskomsten. Det er vel meget godt gået af de faglige organisationer.

15 Den nye såkaldte seniorordning kunne der ikke opnås enighed om. De faglige organisationer har samme holdning, som du giver udtryk for. Hen over sommeren og efteråret 2012 prøvede de faglige organisationer at ændre ledelsens holdning, men det hele endte med, at DSBs ledelse blot meddelte at den nye politik skulle gennemføres. De faglige organisationer kunne desværre ikke gøre andet end at tage dette til efterretning, da DSBs politik er indenfor overenskomstens dækningsområde. LPO DSB har altså ikke indgået aftale med DSB, hvilket fremgår tydeligt af LPO medlemsinformation nr. 2 af 9. januar Den politik, som DSB nu har, og som de kalder en seniorpolitik, er nærmest en fornærmelse. DSB er af den opfattelse, at virksomhedens tarv er vigtigere end deres medarbejdere, hvilket ikke burde være en modsætning i en moderne virksomhed, og derfor er den nye politik indrettet på at fastholde ældre medarbejdere på steder, hvor der mangler arbejdskraft. Samtidig gør den individuelle vurdering, at vi nærmest går tilbage til et feudalt system, hvor herremanden bestemmer, hvad der er rimeligt og retfærdigt. Den blå topledelse i DSB har desværre tænkt sig at fortsætte, og de vil udvide denne metode. Bl.a. vores MUS samtaler skal fremover foregå på baggrund af et skema med et karaktersystem. At du overvejer at melde dig ud af fagforeningen er meget beklageligt. Det har du selvfølgelig din fulde ret til. Men hvis grunden er den nye seniorpolitik så er det altså ikke LPO DSB, som du skal rette din vrede imod. Men det er selvfølgelig lidt drastisk at melde sig ud af DSB. Som det jo også fremgår af dit indlæg, lever vi en tid med mange forandringer. Mange af disse forandringer kræver, at vi som personalegruppe står sammen. Ikke for LPO's eller DJ's skyld, men fordi kun sammenholdet gør os stærke nok til at modstå udefra kommende pres. Går et medlem rundt og er vred og skuffet over sin fagforening, så vil jeg kraftigt opfordre til, at man henvender sig til den lokale tillidsmand. Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte mig, hvis du gerne vil have en samtale om indholdet i dit læserindlæg eller andet, som du kan have på hjerte. Med venlig hilsen: Søren Max Kristensen LPO

16 Sidste side... Nu må vi håbe at kulden snart forsvinder fra DSB! Vurderingsskema Leder i DSB Vurderingsområde Beskrivelse Godt Behov for forbedringer Forventet Eneståend e Fremragend e Angiv point Vigtighed Opfindsomhed og fantasi Forstår at gøre opmæksom på vigtigheden af sit arbejde ved forfølge sine underordnede - gerne for bagateller. Ved altid bedre end sine underordnede og får stoppet deres tåbelige forslag til forbedringer. Evner at udtænke kostbare og helt nyttesløse projekter Point Inkompetencer Formår at blande sig i personalets arbejde uden at have den fjerneste forstand herpå Loyalitet Samarbejde Modarbejde Har en klar forståelse for at kritik opad aldrig kan være konstruktiv, og at der ingen øvre grænse er for den mængde lort, som man kan hælde nedad. Et godt samarbejde består i at gøre, som der bliver sagt. Ved tvivlsspørgsmål eller beslutninger større end f.eks. Tænding/slukning at lyset på kontoret, da kontaktes HR altid. Er fuldstændig klar over, at de faglige organisationer kun har til hensigt at lukke DSB, efterlade landet i kaos og på lang sigt få vendensherredømmet. Modarbejder dem med alle tænkelige midler Chef Medarbejder Dato

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE

VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE VEDTÆGTER FOR TOGPERSONALETS LOKALGRUPPE ODENSE 1 NAVN Togpersonalets lokalgruppe Odense 2 FORMÅL At søge medlemmernes interesse fremmet mest muligt. At søge samarbejde med andre personalegrupper, såvel

Læs mere

Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk

Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk Side 3 Det Blå Blad Nummer 3 årgang 2012 www. lpo-dsb.dk Ny struktur i LPO Farvel til Preben Det nye Blå Blad Lederen Side 4-5 Sikkerhed først eller hva..? Side 6-7 Velfærdsforanstaltninger Hvad tror du

Læs mere

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia.

Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Protokol 7. Områdegruppebestyrelsesmøde 11. september i Fredericia. Deltagere: Niels H Nielsen, John Kildsgaard, Henrik Novak, Peter Ørn, Annette Tranberg, Hans Jørgen Worm-Laursen, Poul Balle, Leif Sørensen,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Det Blå Blad. LPO Generalforsamling. Status på den offentlige LKF uddannelse Side 10. Læserbrev om bærbar PC Side 12. fra lokalgrupperne Side 14

Det Blå Blad. LPO Generalforsamling. Status på den offentlige LKF uddannelse Side 10. Læserbrev om bærbar PC Side 12. fra lokalgrupperne Side 14 Det Blå Blad Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 2/2012 Besøg vores hjemmeside: www.lpo-dsb.dk/ Lederen Lederen Side Side 3 3 Mulig Interview lokomotivførermangel med Benny Pedersen efter 31. juli 2012

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285

Vi har indsat 6.000 kr. på Jeres konto Kontonummeret er 5364 0506285 Aktionsgruppens mailservice nr. 72 Indhold 1. Støtte. 2. En opfordring til pressen. 3. Læserbreve, meninger og debat. 4. Nyhedskilder. 5. Arbejdsgrupper.(en gentagelse fra i går med rettet tekst, vi mangler

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom.

Taxaregning på 471 kr. som følge af at bussen ikke kom. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0427 Klageren: XX på vegne YY 5500 Middelfart Indklagede: Nordjyllands Trafikselskab (NT) CVRnummer: 30015940 Klagen vedrører: Taxaregning

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Årsberetning LPO Områdegruppen 2013

Årsberetning LPO Områdegruppen 2013 Årsberetning LPO Områdegruppen 2013 Indledning Igen et ganske turbulent år i områdegruppen, et par faglige sager, og lidt forhandling af diverse aftaler mm. Ligeledes en trist afsked med 10 kollegaer,

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort. Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0066 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner på abonnementskort.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam...

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam... Referat af ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2009 i Kunstner -kælderen i Ølstykke med start klokken 19.00 og slut klokken 20.30 28 af kælderens ca. 60 medlemmer deltog personligt og yderligere

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere