Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering. December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering. December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden"

Transkript

1 Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden

2 Indhold Formål og tilgang... 3 Hovedresultater... 4 Barrierer... 5 Justerede indsatser Perspektivering & anbefalinger Bilag: Kontaktforløb med virksomheder i Glostrup

3 Formål og tilgang Baggrund og formål Denne rapport er en evaluerende afrapportering på projekt Glostrup Roterer del 2. Projektet er foregået fra 26. april 2012 til 31. december 2012 og er en udløber af projekt Glostrup Roterer del 1, som blev gennemført i Projektet er støttet med midler fra LBR Glostrup og udført af LO Hovedstaden, Projekt & Analyse. Formålet med projektet har været at iværksætte og koordinere jobrotationer blandt virksomheder i Glostrup Kommune. Antagelser og tilgange En bærende antagelse i projektet har været, at jobrotationer er svære at sætte i stand, hvis ikke man placerer indsatsen i en koordinerende tovholderfunktion, som tilgår virksomhederne med en servicerende og fleksibel tilgang. På denne baggrund har to projektmedarbejdere ageret tovholdere og sikret en koordineret kontakt med de mange forskellige parter: Virksomhederne, relevante uddannelsesinstitutioner, jobcenteret, relevante lokale fagforeninger samt a-kasser. En anden antagelse i projektet har været, at iværksættelsen af jobrotationer kræver en opsøgende og virksomhedsnær indsats således har projektmedarbejderne været meget udfarende i deres arbejde. De har besøgt virksomhederne, drøftet deres uddannelsesbehov og søgt at inspirere dem med information om både jobrotationsordningen og efteruddannelsesmuligheder. 38 virksomheder I Glostrup Kommune udtrykte 15 virksomheder interesse for jobrotation på baggrund af projektets del 1. Det er disse virksomheder, som har været omdrejningspunkt i projektet, men i takt med at projektet skred frem, besluttede vi at udvide kredsen af virksomheder for at øge chancerne for at oprette jobrotationer i kommunen. Således kontaktede vi yderligere 23 virksomheder. I alt har vi derfor arbejdet med 38 virksomheder i Glostrup. 3

4 Hovedresultater Det lykkedes ikke at opstarte jobrotationer på virksomhederne i Glostrup. Processen med at drive virksomhederne fra indledende interesse til regulær opstart af jobrotationsforløb har vist sig at være meget træg. I denne evaluering fremlægges de barrierer, som vi har oplevet i arbejdet. Dog er der en del af virksomhederne, hvor det vurderes, at der fortsat er potentiale for iværksættelse af jobrotation. Det anbefales således, at Jobcenter Glostrup følger op på disse virksomheder. Oversigt over virksomhederne Nedenfor ses listen over de virksomheder, der er blevet kontaktet i forbindelse med projektet. De fleste har fået information om jobrotation, og på en del af virksomhederne har der været afholdt møder. I bilaget ses en udvidet liste, hvor også kontaktforløbene og kontaktpersoner er anført. I listen herunder er virksomheder med fortsat potentiale for iværksættelse af jobrotation markeret med en stjerne (). I slutningen af denne rapport præsenteres en række anbefalinger til Jobcenter Glostrup angående den videre kontakt med virksomhederne. Anbefalingerne er baseret på de erfaringer, vi har gjort os i projektets løb. Alliance + Dako Doms APS/Gilbarco Veeder-Root DV Anlæg Inspiration Drift I/S Vestforbrænding Karl Popp Aps Kopenhagen FUR Metro Cash & Carry Skandinavisk Logistik Skandinavisk Transportkompagni T. Smedegaard A/S Bauhaus CG Jensen Christiansen & Essenbæk Colas Danmark Cramo Cryptera Dansikring/Securitas Enco A7S Euroflex Design Greendal Aps Hoffmann Juul & Nielsen Jørgen E. S. Paulsen Lindpro M. Grønning og Co. ApS Miele Nobina Danmrk A/S Nordic Brass Danmark Pers Auto Renolit Nordic Royal Copenhagen Safeexit Salon Insite Solid Rengøring Stanley Black & Decker/Dewalt Transportgruppen 4

5 Barrierer I projektet er vi stødt på en del barrierer, hvilket også afspejles i det endelige resultat. Som gennemgået har projektet taget udgangspunkt i to antagelser om indsatser, som skulle facilitere iværksættelsen af jobrotationer: En koordinerende tovholderfunktion En virksomhedsopsøgende tilgang De udeblevne/begrænsede resultater taget i betragtning, må vi imidlertid konstatere, at en opbygning, som tager hensyn til de to antagelser, ikke har været nok til at etablere jobrotationsforløb på virksomhederne i Glostrup Kommune. Dette til trods for at vi undervejs i forløbet har skruet ganske gevaldigt op for det virksomhedsopsøgende element og besøgt langt flere virksomheder end de, som meldte interesse i del 1 projektet. Der har været yderligere barrierer, som har stået i vejen for en succesfuld gennemførsel. Herunder følger korte beskrivelser af de barrierer, vi er stødt på i forbindelse med projektet: Få medarbejdere korte efteruddannelser Selvom jobrotation i udgangspunktet kun kræver 1 medarbejder, for at kunne sættes i værk, viser det sig, at virksomhedslederne oplever det som en udfordring, hvis de har få medarbejdere. Denne tendens blev allerede tydelig i projektets del 1, hvor mange af virksomhederne forklarede en manglende interesse i jobrotation med netop det faktum, at de havde for få ansatte. Set fra den ledige/jobcenterets perspektiv er det også en udfordring, hvis en virksomhed kun skal efteruddanne 1 eller 2 medarbejdere såfremt de planlagte efteruddannelser har en kort varighed. Hvis der eksempelvis kun er 2 medarbejdere, og hvis disse skal på kurser af blot tre dages varighed, så er dette ikke nok til at sætte en vikar i spil. Således er det kun relevant at iværksætte jobrotation for en enkelt eller to medarbejdere, såfremt der er tale om længerevarende efteruddannelsesforløb, således at vikariatet kan få en rimelig varighed. En del af de virksomheder, vi har været i kontakt med, har netop haft interesse i ganske korte efteruddannelsesforløb eksempelvis Dansikring/Securitas. Men ved kort varighed kan det kun komme på tale at iværksætte en jobrotation, såfremt der er flere medarbejdere, som skal efteruddannes, således at man sammensætter et forløb, som giver den ledige vikar en vis varighed i rotationsansættelsen. Kombinationen af et lille antal ansatte og et behov for korte efteruddannelsesforløb har således udgjort en klar barriere i arbejdet med at etablere jobrotationsforløb. 5

6 Lavt uddannelseskendskab Allerede i projektets del 1 stod det klart, at mange af virksomhederne havde et forholdsvist lavt kendskab til mulighederne inden for efteruddannelsesområdet. Under uddannelsesbehov angav de typisk noget om IT eller regnskab eller slet ingenting. Dette er ikke overraskende; virksomhederne kender ikke nødvendigvis til efteruddannelsesmuligheder. Men denne manglende viden medvirker sandsynligvis til, at efteruddannelse ikke presser sig på hos virksomhederne eller for så vidt hos medarbejderne. I en del tilfælde har det ikke været muligt for os at få en opfølgende kontakt med virksomhederne, og det har således heller ikke været muligt at informere dem om efteruddannelsesmulighederne inden for deres fag. På den måde har det ikke været muligt at konkretisere mulighederne og tydeliggøre opkvalificeringspotentialet for virksomheden fx hos Alliance+, Transportgruppen A/S og Skandinavisk Transport Kompagni. Målgruppen ønsker ikke uddannelse Om end efteruddannelse klinger godt i manges øre, er det ikke altid tilfældet, at medarbejderne på en virksomhed ønsker efteruddannelse. Fx forklarede de os hos Dansikring/Securitas, at efteruddannelse kun ville være muligt, hvis det blev stillet som et krav til medarbejderne fra ledelsens side. Her spiller det måske ind, at de grupper af medarbejdere, som har været målgruppen for jobrotationer i dette projekt, typisk ikke har megen uddannelse bag sig. I visse tilfælde kan dette skyldes, at personerne netop ikke har fundet sig godt til rette i uddannelsessystemet af den ene eller den anden grund. Der kan eksempelvis være tale om ordblindhed eller om gentagne negative oplevelser med skolelivet. I sådanne tilfælde siger det næsten sig selv, at en efteruddannelse ikke nødvendigvis står højest på ønskesedlen. Manglende TR eller kontakt til TR Vi har i projektet forsøgt at etablere kontakt til tillidsrepræsentanter på de relevante virksomheder, men dette er desværre kun lykkedes i begrænset omfang. Det skyldes dels, at flere af arbejdspladserne ikke har en tillidsrepræsentant. En bedre kontakt med tillidsrepræsentanter kan formodes at ville have afhjulpet eller nuanceret nogle af de ovennævnte barrierer både omkring modstand i medarbejderstaben og manglende viden blandt ledelserne. Ligeledes kunne en tillidsrepræsentant være med til at konkretisere efteruddannelsesbehov over for ledelsen og synliggøre fordelene ved opkvalificering over for medarbejderne. På Vestforbrændingen havde vi kontakt til TR, som var engageret og deltog ved mødet dette oplevede vi som en god hjælp til at skabe bro mellem ledelsesniveauet og medarbejderstaben. I visse funktioner er det svært med vikar Endnu en barriere har vist sig i det, at visse arbejdsfunktioner slet og ret er svære at besætte med en vikar. Eksempelvis har de hos byggefirmaet Juul & Nielsen forklaret, at de er betænkelige ved at bruge vikarer, når de skal ud til private kunder. Her er firmaet i direkte kontakt med kunderne og deres image er på spil, hvorfor de ikke oplever det som en oplagt mulighed at benytte en vikar, som 6

7 de ikke kender. Ligeledes ligger der en barriere på transportområdet, idet det kræver stor tillid at udlevere nøgler og køretøj til en person, man ikke kender så godt. Vikarbetænkeligheder Virksomhederne udtrykker således i flere tilfælde en skepsis omkring vikaren. Mange er nervøse for at blive påduttet en person, som ikke lever op til de forventninger, man har på arbejdspladen. Man forestiller sig slet og ret, at vikararbejdskraften ikke er ordentligt kvalificeret. Nogle påpeger, at de har dårlige erfaringer med at have folk i virksomhedspraktik. Der har således ligget en fortsat udfordring i at informere virksomhederne om, at jobrotation ikke er en støtteordning, hvor de kan forvente at få en vikar med støttebehov eller nedsat ydeevne. Ligeledes har det været centralt at forklare, at virksomheden selv træffer afgørelse om ansættelse, og at de vil kunne vælge mellem flere velegnede vikarer. Med andre ord, at de ikke blot er forpligtede til at tage en hvilken som helst ledig, som jobcenteret sender ud. I denne forbindelse har flere udtrykt interesse for en oplæringsperiode, hvor vikaren kan gå sammen med den medarbejder, som skal efteruddannes og lære arbejdet at kende. Dette har vi informeret om muligheden for, fx i form af en indledende virksomhedspraktik. Ligeledes har vi informeret om muligheden for, at vikaren kan opkvalificeres målrettet forud for opstart i jobrotationsvikariatet. Lavkonjunktur De dårlige økonomiske tider med lavkonjunktur og usikkerhed har også spillet negativt ind på virksomhedernes vilje til at opstarte jobrotation. Adskillige gange har vi fået afslag fra virksomheder med den begrundelse, at de er i gang med at slanke virksomheden, og at de ikke synes iværksættelsen af jobrotationer harmonerer med dette. Lovgivningsmæssige barrierer Vi er også stødt på et par problematikker ved selve rotationsordningen dvs. problemer, som ligger i regelsættet omkring brugen af jobrotation: Det er problematisk, at uddannelsesperioden og ansættelsen af vikaren skal følges ad tidsmæssigt. Det ville være en fordel, hvis disse ikke var afhængige af hinanden, så man eksempelvis kan lade medarbejderne efteruddanne og først senere indsætte vikaren, når der er behov. Hos nogle virksomheder sender man eksempelvis medarbejderne på efteruddannelse, når det er frostvejr, og der ikke er noget at lave. Dette gælder fx asfalt- og gartneribranchen. Virksomhederne Cryptera og Hoffmann er eksempler på dette. Hvis vikaren kunne sættes ind på et senere tidspunkt ville de godt kunne benytte sig af jobrotation. Også i forhold til de små to-tre-dages kurser ville dette være en fordel. Hvis man i stedet for kunne samle dagene, så ville det være muligt at få en vikar over en længere og sammenhængende periode. Det er ligeledes problematisk, hvis en medarbejder springer fra og alligevel ikke ønsker efteruddannelse, når dette er planlagt. I så fald har vikaren nemlig fået kontrakt og arbejdsgiveren er så nødt til at dække dette økonomisk. Dette kan være afskrækkende for arbejdsgiveren, som næppe ønsker at prøve kræfter med jobrotation igen. 7

8 Akutpakken Jobrotation som beskæftigelsesindsats Undervejs i projektperioden lancerede regeringen akutpakken, som har til mål at komme de udfaldstruede dagpengemodtagere til hjælp. Et væsentligt element i denne pakke er øget brug af jobrotationsordningen. Igennem den massive presseomtale, som pakken har modtaget, er jobrotation således blevet koblet sammen med langtidsledige. Hvorvidt dette har medvirket til at skabe en skepsis blandt arbejdsgiverne, som i visse tilfælde sætter lighedstegn mellem langtidsledighed og nedsat arbejdsfunktion, er svært at sige. Men vi oplever ikke, at det massive fokus på jobrotation har bidraget positivt i dialogen med virksomhederne. Hvor vi har arbejdet for at fremstille jobrotation som en god mulighed for virksomheden og en oplagt mulighed for at efteruddanne, har mediedebatten fremstillet jobrotation som et beskæftigelsesredskab. Begge dele er korrekte, men den aktuelle mediedækning har tippet fokus i en retning, som vi vurderer har været mindre attraktiv for virksomhederne. I relation til dette kan det nævnes, at vi konsekvent har benyttet termen vikar frem for termen ledig. Manglende respons En del af de virksomheder, som har udtrykt interesse i projektets del 1, har det ikke været mulig at komme i kontakt med efterfølgende i del 2. Vi har søgt kontakt både via mail og telefon adskillige gange over en længere tidsperiode. Men i visse tilfælde er der aldrig blevet svaret. Dette gælder eksempelvis Alliance+. Der er også eksempler på virksomheder, som pludselig har sluttet kontakten, selvom der har været etableret god dialog og sågar har været afholdt møder. Efter en længere periode med forsøg på at etablere eller genoptage dialog har vi måttet opgive og står i disse tilfælde uden viden om, hvorfor virksomheden ikke ønsker videre kontakt. Fx er dette tilfældet med Skandinavisk Transport Kompagni. Kontaktformen har fra vores side været positiv og orienteret omkring den viden, vi har haft om virksomheden. Vi har bevidst søgt at undgå en sælgende stil, idet vi gerne vil understrege, at jobrotation og efteruddannelse er til fordel for virksomhederne selv og ikke en indsats, som de skal overtales til. Vi har ikke haft noget at pådutte dem. Alligevel har virksomhederne altså i en del tilfælde sorteret os fra uden en afsluttende forklaring. Nogle gange har den kontaktede på virksomhederne meddelt, at de vil vende tilbage. Hvorvidt dette skal tolkes som en pæn afvisning, eller om de reelt har et ønske om at genoptage kontakten på et senere tidspunkt, har været svært at vurdere. Dog kan vi konkludere, at de fleste ikke vender tilbage hvorfor vi i nogle tilfælde har søgt at genetablere kontakten, (i de tilfælde hvor vi oplevede, at der var en reel interesse for jobrotation fra virksomhedens side). Kun én kontakt I relation til ovenstående vurderer vi, at det har været en ulempe, at vi kun har haft én kontakt på virksomhederne, nemlig den person, som var anført af virksomheden selv i deres svar på projektets spørgeskema (del 1). I flere tilfælde har det gjort kontakten til virksomheden skrøbelig. Vi har erfaret, at det er vigtigt med den rette kontaktperson, helst virksomhedens uddannelsesansvarlige/ personaleansvarlige. 8

9 Manglende viden Kontakten med virksomhederne har bekræftet en formodning om, at mange ikke ved, hvad jobrotation er. Nogle tror, det drejer sig om rotation internt på arbejdspladsen altså den model, som er blevet benyttet i forbindelse med ensidigt, gentaget arbejde. Andre ved bare ikke særligt meget om jobrotation selv ikke efter de har svaret på spørgeskemaet i projektets del 1 og herigennem har fået de grundlæggende informationer om jobrotation. I nogle tilfælde har det vist sig, at selv når virksomhederne tror, at de ved, hvad jobrotation drejer sig om, så har de stadig ikke helt forstået det. Det tyder altså på, at det kræver en intensiv indsats at forklare virksomhederne, hvad jobrotation går ud på, og forklaringen skal helst relateres til den enkelte virksomheds situation. Denne forklaring sker bedst ved personlig kontakt. Når de bliver informeret om mulighederne ved jobrotation, om efteruddannelse og om den økonomiske model bag ordningen reagerer mange positivt. Det lader således ikke til, at det er selve ordningen, der gør, at kontaktede virksomheder i Glostrup Kommune ikke ønsker at iværksætte jobrotation. Men en god ordning kombineret med den mulighed for støtte og koordinering, som vi har tilbudt virksomhederne har alligevel ikke været nok og vi står således tilbage med en ærgrelse og en vis grad af forundring over, hvorfor det ikke er lykkedes at iværksætte rotationer på virksomheder i Glostrup Kommune. 9

10 Justerede indsatser Af projektbeskrivelsen fremgik det, at projektet ville have en metodeudviklende tilgang, forstået på den måde, at vi har ønsket at tilpasse indsatsen løbende for at tage hensyn til de erkendelser, vi har gjort os undervejs. I det følgende gennemgås de væsentligste af disse justeringer. Udvidet kredsen Vi har, som nævnt indledningsvist, inddraget flere virksomheder end de 15, som oprindeligt var omdrejningspunkt for projektet. I takt med, at der ikke blev iværksat jobrotationer, som forventet, har vi udvidet kredsen for at øge mulighederne. Det blev således til i alt 38 virksomheder, som vi kontaktede i forbindelse med projektet. Fysisk opsøgende I erkendelsen af, at en del virksomheder ikke har svaret på vores henvendelser telefoniske og via mail har vi udvidet kontaktformen til også at involvere direkte uopfordrede besøg. Det er vores oplevelse, at dette har fungeret rigtig godt. Vi er blevet vel modtaget på virksomhederne, og vi har ved det personlige fremmøde haft bedre succes med at få kontaktdata på HR- eller uddannelsesansvarlige, som vi siden har kunnet følge op på. Ligeledes har vi i højere grad fået en fornemmelse af virksomhederne, end det er muligt via mail eller telefonkontakt. Såfremt vi skulle starte projektet forfra i dag, ville vi således i langt højere grad gøre brug af denne metode. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne For at sikre, at vi var parate til at assistere interesserede virksomheder, valgte vi at tage kontakt til en række uddannelsesinstitutioner (TEC, TUC, Cph West og Niels Brock), selvom vi ikke stod med et konkret jobrotationsprojekt. Dette for at informere om vores projekt og for at skabe gode samarbejdsrelationer, som kunne hjælpe os, når og hvis en virksomhed stod med en konkret interesse i at efteruddanne. Samarbejde med a-kasser og jobcentre samt oprettelse af jobbank Ligeledes valgte vi at opsøge lokale a-kasser og fagforeninger for at fortælle dem om vores projekt, således at de var klar over, at vi tog kontakt til virksomheder i deres lokalområde. Lignende jobrotationsprojekter har kørt i flere kommuner på vestegnen (Ishøj, Vallensbæk og Høje Taastrup), og vi har således været i kontakt med i alt tre jobcentre. Blandt nogle af jobcentrene har man udtrykt bekymring for ikke at kunne rekruttere velegnede ledige til jobrotationsvikariaterne især såfremt der blev iværksat større rotationsforløb, som krævede mange vikarer. Af denne grund tog vi initiativ 10

11 til at rekruttere interesserede og velegnede ledige via relevante a-kasser. Dette er både foregået via dialog med a-kasserne, deltagelse i rådighedsmøder og via opslag, som har været tilgængelige for de ledige, som kommer i a-kasserne. Desværre nåede vi i projektet aldrig så langt, at vi fik behov for vikarer til virksomheder i Glostrup og kunne konstatere, hvorvidt det var vanskeligt eller ej at rekruttere tilstrækkeligt med ledige til at indtræde i vikariaterne. Til gengæld kan vi konstatere, at jobbanken kom i brug, da der skulle rekrutteres ledige til jobrotationer, som blev sat i værk i Ishøj-Vallensbæk. Samarbejde med koordinatorer fra BRHS Undervejs i projektperioden ansatte beskæftigelsesregionerne, herunder også Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland en række koordinatorer med det formål at understøtte landets jobcentre i at iværksætte jobrotationer. Vi har løbende haft kontakt med disse koordinatorer for at udveksle erfaringer om arbejdet med jobrotation og for at undersøge lovgivningsrammer efter konkrete forespørgsler fra arbejdsgivere. 11

12 Perspektivering & anbefalinger Samlet set må vi konstatere, at vi til trods for justeringer, masser af gå-på-mod og et stort opsøgende arbejde ikke er kommet så langt med projektet, som vi have regnet med. Vi er fortsat overbeviste om, at de to antagelser, som projektet er bygget op omkring er relevante, men vi må slutte, at resultaterne i form af konkrete iværksættelser af jobrotation er udeblevet. Kombinationen af koordinering, servicering, opsøgende arbejde, information og fleksibilitet har desværre vist sig ikke at være nok. Således har dette projekt desværre ikke bidraget til at bryde den tendens, der ses på landsplan med, at jobrotationer ikke rigtig har bidt sig fast i de private virksomheder. Planlægning af efteruddannelse og jobrotation tager tid Set i et fremtidsperspektiv håber vi, at vores mange henvendelser og møder har været med til at oplyse og inspirere virksomhederne, hvorfor nogle af dem måske vil iværksætte jobrotationer på et senere tidspunkt. Vi håber, at vi har fået nogle virksomhedsledere til at tænke over efteruddannelse, og vi håber, at vi har lagt kimen til, at virksomhederne vil overveje at tage en ledig ind i et vikariat på et senere tidspunkt. Vi har erfaret, at det tager lang tid at inspirere til og planlægge efteruddannelse, og at efteruddannelse i disse tider med dårlig økonomi ikke står øverst på dagsordenen hos virksomhederne. Desuden er det tydeligt for os, at der fortsat er nødvendigt at lave en informationsindsats, hvis jobrotation skal udbredes. Rigtig mange ved slet og ret ikke, hvad det er, og på mange virksomheder er vi blevet mødt med stor interesse og imødekommenhed. Således har det været en fornøjelse for os at være i dialog med virksomhederne, som har været positive over vores henvendelse og som finder perspektiverne ved jobrotation interessante. Som nævnt indledningsvist vurderer vi, at der er potentiale på nogle af de virksomheder, vi har været i kontakt med, og vi anbefaler derfor Jobcenter Glostrup at fortsætte kontakten med disse virksomheder i Til det formål har vi her samlet en række råd, som er genereret på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os i projektforløbet: Kontakten med virksomhederne Vær udfarende i kontakten til virksomhederne. De virksomheder, som er markeret som potentielle i denne rapport, vender med stor sandsynlighed ikke tilbage af sig selv. De har travlt og mange andre ting på dagsordenen. Men mange er oprigtigt interesserede de skal dog hjælpes og inspireres, og der skal tæt opfølgning til, hvis jobrotationerne skal etableres. 12

13 Ved kontakt til virksomhederne vil det nok være nødvendigt med en kort forklaring om, hvorfor det nu er jobcenteret og ikke Karin Egholm eller Lone Bech (tovholderne hos LO Hovedstaden), der varetager kontakten. Dette for at undgå, at virksomhederne ikke tror, at det nu er en helt ny part, som kontakter dem om jobrotation. Hvis nye virksomheder kontaktes, vær da OBS på at finde en balance i kontaktformen, hvor man på den ene side ikke er for afventende og på den anden side ikke presser eller virker som sælgende. Det er erfaringen, at det sjældent er nok at sende en mail med en forespørgsel. Telefonisk eller personlig kontakt er at foretrække. Virksomhederne engageres bedst, når der tages udgangspunkt i økonomien ved rotationsordningen, og når der tages udgangspunkt i deres virkelighed. Ordningen kan med fordel præsenteres som et efteruddannelsesredskab ikke et beskæftigelsesredskab. Det kan anbefales at bruge termen vikar frem for termen ledig. Virksomhederne er glade for at få viden om jobrotation. Flere af dem spørger, hvorfor de ikke er blevet informeret om denne mulighed tidligere. Og flere af dem pointerer, at jobrotation kan være en god kanal til rekruttering. Flere af virksomhederne har positive oplevelser med jobcenteret, og de, som allerede har stiftet bekendtskab med støttede ordninger, er mest motiverede for at høre yderligere om jobrotation. Hvis nye virksomheder skal kontaktes, kan man således tage udgangspunkt i virksomheder, man allerede har et positivt samarbejde med. Vær opmærksom på, at satsen for jobrotationsydelse til private virksomheder hæves fra 160 % til 180 % af dagpengesatsen fra 1. januar Dette gør rotationsordningen endnu mere attraktiv for private virksomheder. I mange tilfælde har virksomhederne en kompetencefond, hvorfra der også kan søges midler. Dette kan være motiverende for virksomheden. Og det er ikke i strid med, at virksomheden modtager rotationsstøtte. Vær opmærksom på, at man på nogle virksomheder fx i transportbranchen arbejder 45 timer om ugen det stemmer dårligt overens med efteruddannelsesområdet, som er normeret til 37 timer. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Det er ikke nok at sende virksomhederne en kursusoversigt fra efteruddannelse.dk de skal have inspiration og vejledning og evt. hjælp til tilmeldingerne. 13

14 Hold tæt kontakt med uddannelsesinstitutionerne. De kan inspirere og konkretisere. Tag gerne en kontaktperson fra en relevant uddannelsesinstitution med ud på virksomhedsmøder, når virksomheden har vist reel interesse. Nogle virksomheder benytter sig af interne uddannelser. Når dette er tilfældet, kan de ikke benytte jobrotation. Men vær OBS på, at sådanne virksomheder alligevel godt kan gøres interesserede i jobrotation. Når først de hører om de økonomiske fordele ved jobrotation og får kendskab til eksterne efteruddannelsesmuligheder (fx AMU-systemet), kan der skabes interesse hos virksomhederne. Vær OBS på, at TEC tager sig betalt for at tilmelde kursister, (hvis ikke virksomheden gør det selv). Dette kan være problematisk for arbejdsgivere, som er blevet oplyst om, at der ikke er yderligere omkostninger ved jobrotationsordningen end løn til vikar samt betaling af efteruddannelse. Vikarerne Vær opmærksom på, at en ledig dagpengemodtager ikke optjener dagpengeret under jobrotationsvikariatet, dog forbruger den ledige heller ikke af sine dagpenge. Til gengæld tæller vikariatet med i den 3-årige referenceperiode for opgørelse af dagpengeperioden, og derfor kan det have indflydelse på den lediges dagpengeret. Dette kan tjekkes med den lediges a-kasse. Frygt i udgangspunktet ikke meget høje faglige forventninger til vikarerne. Langt de fleste virksomheder ønsker blot, at vikarerne er mødestabile og motiverede. 14

15 Bilag: Kontaktforløb med virksomheder i Glostrup Virksomheder markeret med vurderes fortsat at have potentiale Virksomheder markeret med har modtaget skriftligt materiale om jobrotationsordningen VIRKSOMHED/KONTAKT: Alliance + A/S Produktionsvej Ulla Amtoft Direkte: FORLØB: December 2011 Afholdt infomøde på virksomheden med Ulla Amtoft (UA) ifm. del 1 af projektet. Positivt møde. UA er interesseret i jobrotation. Januar 2012 Sendt informationsmateriale til Ulla Amtoft. Maj 2012 Kontaktede UA via mail med info om, at projektet fortsætter og at vi kan hjælpe med koordinering af jobrotation. Maj 2012 Afholdt møde med Tina Larsson på TUC med henblik på efteruddannelse af rengøringspersonale. Afholdt møde med Anders Wendelboe på TEC Hvidovre med henblik på efteruddannelse af rengøringspersonale. Juni 2012 Flere telefonisk henvendelse til TR Ronnie Englev - uden held. Skrevet kort info til Ulla Amtoft. Juli 2012 Mailhenvendelse til UA med info om, at der er fundet koordinatorer for uddannelserne, som kan hjælpe med at finde og planlægge efteruddannelse. Forslag om et møde. September 2012 Har ringet mange gange uden held. Har sendt mail og bedt om respons. Ringet til UA uden held. Vi forsøger at få kontakt til virksomheden gennem fagforeningskontakter. Uden held. Slut kontaktforsøg med virksomheden. Status: Vi ved ikke hvorfor kontakten stoppede. Jobrotation kunne ellers fungere rigtig godt på virksomheden, og den indledende kontakt var positiv og konstruktiv. Muligvis er det blot travlhed, som har gjort, at rotationerne ikke kom i stand. Opsøg evt. virksomheden igen i 2013 Dako Produktionsvej 42 Lene Stuhr: HR Uopfordret virksomhedsbesøg: Udleveret folder. Tlf. opfølgning uden held. Vi kontakter igen. 6 x telefonhenvendelser. Besked på svarer. Vi afventer. 15

16 VIRKSOMHED/KONTAKT: FORLØB: Telefonisk kontakt. Lene Stuhr var positivt interesseret i info og havde konkret mulige folk i tankerne. Aftalte at maile info. folder til hende (ikke modtaget fra receptionen), som hun ville videresende til virksomhedens uddannelseskontakt og virksomheden vil højst sandsynligt kontakte os for yderligere info. Folder afsendt. Status: LS er ikke vendt tilbage, men der er potentiale i virksomheden. Kontakt dem gerne i starten af Doms APS/ Gilbarco Veeder-Root Formervangen DV Anlæg Fabriksparken Daniel Inspiration Drift A/S Fabriksparken Henrik Elkær I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej Ann Krasuski Ammitsbøl Uopfordret virksomhedsbesøg afleveret folder til receptionist, som vil videresende til Tine Nielsen p.t. sygemeldt. Telefonisk henvendelse: TN er stadig sygemeldt på ubestemt tid. Telefonisk henvendelse: TN er stadig sygemeldt. Tom Arreblad tager sig pt. af efteruddannelse. Virksomheden oplyser, at han sidder i Stockholm. Indenfor 14 dage er der sat navn på ny uddannelsesansvarlig. Status: Det er ikke udelukket, at virksomheden kan gøres interesseret i jobrotation. Kontakt deres nye uddannelsesansvarlige i December 2012 Telefonisk henvendelse. Daniel er interesseret og ønsker yderligere information. Materiale afsendt. Han vender tilbage, hvis der er interesse. Status: Virksomheden er positiv. Tag evt. kontakt til dem igen i Telefonisk henvendelse. Positiv samtale med Henrik Elkær, som er interesseret, men ikke ønsker møde lige nu, men han vil vende tilbage, da det måske er relevant for nogle af de 120 medarbejdere han har i sit regionsområde. Status: Virksomheden er interesseret. Forsøg at kontakte dem igen i Juni 2012 Telefonisk kontakt med Ann Ammitsbøl. Hun bad om materiale, hun kan præsentere for medarbejderne. Aftalt kontakt igen om 2-3 uger. Materialer afsendt. Telefonisk henvendelse til TR Poul Erik Knudsen. Lagt besked. Juli 2012 Mailkorrespondance med Helle Danielsen. Hun træder til i stedet for Ann, da hun sidder med kurser og uddannelser. Møde aftales - d.22. august. Telefonisk kontakt med TR Poul Erik Knudsen. Han ville gerne deltage i mødet den 22. august kl. 10. August 2012 Møde afholdt. Vestforbrændingen siger nej tak til jobrotation pt. Årsagen er, at de har medarbejderudviklingssamtaler i januar 2013 og det er først evt. aktuelt derefter. De har interne opkvalificeringsuddannelser med høj specialiseringsgrad. Status: Virksomheden er ikke aktuel pt. men de er interesserede i jobrotation til trods for, at de har interne uddannelser. TR er motiveret og det er oplagt at kontakte dem igen efter deres medarbejderudviklingssamtaler i januar

Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering. December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden

Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering. December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden Glostrup Roterer del 2 Afrapportering & Evaluering December 2012 Projekt finansieret af LBR Glostrup Udført af LO Hovedstaden Indhold Formål og tilgang... 3 Hovedresultater... 4 Barrierer... 5 Justerede

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Dato 07-09-2012 j./sagsnr. 15.20.00-P00-1-12 Notat omkring jobrotation Jobrotation er en aftale, hvor en privat eller offentlig virksomhed sender en eller flere ansatte

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Frederikssund Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf:

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Hvad er jobrotation? Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobrotation Erfagruppen Epos Løn 2014 Hvad er jobrotation? Jobrotation går ud på, at en virksomhed kan modtage økonomisk støtte fra staten (198,- kr. pr. time,

Læs mere

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse?

Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Hvad koster det en privat arbejdsgiver at have sin medarbejder på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter Serviceoverenskomsten 2012-2014

Læs mere

Høje-Taastrup Roterer Del 1

Høje-Taastrup Roterer Del 1 FEBRUAR 2012 Høje-Taastrup Roterer Del 1 EVALUERINGSRAPPORT: RESULTATER OG DATABANK LO STORKØBENHAVN PROJEKT & ANALYSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 4 BAGGRUND... 4 FORMÅL... 4 2. CENTRALE RESULTATER

Læs mere

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet

Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet Hvad koster det en offentlig arbejdsgiver (KL) at have en medarbejder inden for rengøringsområdet på uddannelse? Forklaring og kommentarer til regnearkets eksempler på uddannelse af rengøringsassistenter

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab

fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab fremtiden starter her... Gode råd om... Jobrotation Mulighed for Efteruddannelse til medarbejderne uden produktivtetstab INDHOLD Indledning 3 Sådan kommer du i gang 3 Blanketter 4 Praktiske oplysninger

Læs mere

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker.

Nogle af eksemplerne handler om at give en rengøringsassistent mulighed for at blive faglært serviceassistent eller rengøringstekniker. Forklaring til regnearkets eksempler på, hvad det koster en privat arbejdsgiver at sende sin medarbejder på uddannelse på Serviceoverenskomsten Overenskomstens ret til uddannelse Overenskomsten giver medarbejdere

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige.

De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. Anden Aktør Anden Aktør (AA) De fleste af vore medlemmer har en uddannelse som gør, at de vil blive udliciteret til anden aktør, hvis de bliver ledige. I denne pjece fortæller vi om nogle af de vigtigste

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup

Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Referat af møde i LBR - Ballerup tirsdag d. 20. november 2012 på Jobcenter Ballerup Medlem Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Jesper Würtzen (mødt) LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL (afbud)

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Hvis Jobrotation er svaret hvordan får vi det så udbredt i private virksomheder?

Hvis Jobrotation er svaret hvordan får vi det så udbredt i private virksomheder? Hvis Jobrotation er svaret hvordan får vi det så udbredt i private virksomheder? Program 8.45 Velkomst Kaffe/te og rundstykker 9.15 Gennemgang af dagens program og formål med dagen v/ og VEU Center Nord

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Kort og godt om love og regler. Temadag, jobrotation med virksomheden i centrum, 21. november 2012

Kort og godt om love og regler. Temadag, jobrotation med virksomheden i centrum, 21. november 2012 Kort og godt om love og regler Temadag, jobrotation med virksomheden i centrum, 21. november 2012 Koordinator i jobrotation Understøtte jobcentre og aktører, der arbejder med jobrotation Regionalt, tværregionalt,

Læs mere

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København.

Projekt fra ufaglært til faglært. Work-shop. Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Work-shop Et samarbejde mellem Jobcenter Glostrup, Jobcenter Albertslund, CPH West og 3F, FOA og HK København. Hvad er GVU? GVU: Grundlæggende voksen uddannelse GVU, grunduddannelse for voksne ledige,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler.

De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Anden Aktør 1 Anden Aktør (AA) De kommunale jobcentre har nu flere udbud de kan benytte sig når de vælger at udlicitere den jobsøgende til en privat jobformidler. Alle som har en videregående uddannelse

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret.

Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. En del af Velfærdsaftalen fra 2006: Ny permanent og enkel jobrotationsordning Offentlige og private arbejdsgivere har ret til en jobrotationsydelse fra jobcenteret. Beskæftigede: Målgruppen er beskæftigede,

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning.

Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Notat om akutpakke, akutjob, antal afmeldte. phonerkampagnen og den særlige uddannelsesordning. Regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked indgik i august 2012 en aftale om akut og massivt

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00 3. maj 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 15. marts 2013 kl. 9.00-12.00 Mødet afholdes i Kost & Ernæringsforbundet Nørrevoldgade 90, 1358 Kbh. K Lokale A 19, 1. sal Deltagere:

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Beskæftigelsessystemet og olie, gas og vind. Afdelingsleder Ole H. Christensen Jobcenter Ikast-Brande

Beskæftigelsessystemet og olie, gas og vind. Afdelingsleder Ole H. Christensen Jobcenter Ikast-Brande Beskæftigelsessystemet og olie, gas og vind Afdelingsleder Ole H. Christensen Jobcenter Ikast-Brande Agenda Ikast-Brande kommune og sektoren Vindmølle samarbejdet Rotationsordninger er win-win situationer!

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen

Handlingsplan 2013-2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Handlingsplan -2014 Temagruppen for Sundhed på arbejdspladsen Baggrund Det overordnede formål med temagruppens arbejde er at styrke folkesundheden med arbejdspladsen og arbejdslivet som omdrejningspunkt

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra møde i LUU onsdag den 21.05.15, kl. 09.00 12.00, lokale 240 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Kjeld Saul, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Ulla Mikkelsen, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling,

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere