Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

2 Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere Tilknyttede personer 6 Forskningsprojekter - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 - Forekomst af erhvervsbetinget håndeksem og frafald fra branchen 8 - Optimering af udredning for astma og luftvejssymptomer 9 - Spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører 10 Telefonrådgivning 11 Handskeundersøgelse 12 Det grønne dokument 12 Nikkel i frisørredskaber 13 Lovgivning for professionel brug af kosmetik 14 Forespørgsler til Miljøstyrelsen 14 Høringssvar til Miljøstyrelsen 14 Høringssvar til Europa Kommissionen 14 Svanemærkede frisørsaloner 15 Hjemmeside 15 Finansiering 16 Videnskabelige publikationer, accepterede publikationer, andre publikationer, review 17 Foredrag, posterpræsentation og undervisning foretaget af medarbejdere 18 Kurser, Kongresdeltagelse 19 Medlemskaber af videnskabelige netværk, møder, deltagelse i temadage, presse 20 2

3 Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Videncenter for Frisører og Kosmetikere er verdens eneste forskningscenter, som uafhængigt af industriinteresser, forsker og rådgiver i frisørers og kosmetikers sundhed. Videncenter for Frisører og Kosmetikere er dansk og samarbejder med fagforeninger og forskningsafdelinger fra hele Europa og EU Kommissionen. Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev etableret i Videncentret er et forsknings- og rådgivningscenter placeret på hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital. I 2009 har centret hovedsageligt været finansieret af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Derudover har Arbejdsmiljøforskningsfonden og Kgl. Hofbundtmager Aage Bangs Fond støttet centret. Syv frisørmestre har selvstændigt betalt til centret og der har været indtægter fra undervisningsaktiviteter. I 2009 har vi fået et tættere samarbejde med allergologerne på Gentofte Hospital for at styrke vores indsats for frisører med luftvejsproblemer. Som det eneste sted i Danmark, kan frisører blive priktestet og få taget blodprøve for type-1 allergi overfor blegemidler på Gentofte Hospital. Forskningsmæssigt er begge ph.d.-studier kommet rigtig godt i gang og holder planerne fint, så de endelige resultater kan foreligge i år Årsrapporten indeholder formål for centret, en beskrivelse af centrets aktiviteter samt redegørelse for de økonomiske forhold. Heidi Søsted april

4 Formål Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er, at 1. forebygge erhvervsbetinget sygdom specielt hud- og luftvejssygdomme blandt frisører og kosmetikere 2. fastholde frisører i faget Disse mål skal nås ved, at 1. rådgive om forebyggelse af allergi og eksem ved produktsubstitution og ændrede arbejdsrutiner 2. optimere undervisning af frisørelever i forebyggelse af håndeksem 3. undervise dermatologer, arbejdstilsynet og andre i frisørfagets sygdomme (og kemikalier) 4. foretage videnskabelige undersøgelser af frisører og kosmetikeres arbejdsrutiner og sundhedsstatus 5. støtte den politiske proces i Danmark, EU og Norge, for at forbedre frisørers sundhed. 4

5 Medarbejdere 2009 Heidi Søsted, cand.pharm., ph.d., forskningsleder. Ansat fuldtid. Anne Bregnhøj, cand. med., ph.d.-studerende. Ansat fuldtid. Susan Hovmand Lysdal, cand. scient.san. publ., ph.d.- studerende. Ansat fuldtid. Henriette Seiler Hansen, cand. scient., projektmedarbejder. Ansat 20 timer/uge flexjob. 5

6 Tilknyttede personer Poul Monggaard, journalist MPA, formand for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Jeanne Duus Johansen, professor, dr. med., centerleder,videncenter for Allergi Torkil Menné, professor, overlæge, dr. med., Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital Mari-Ann Flyvholm, cand.scient., ph.d., seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Klaus Ejner Andersen, professor, dr. med., Dermatologisk-venerologisk afd., Odense Universitetshospital Susanne Schweitz, Sekretær, Videncenter for Allergi Søren Gade, IT-sektionsleder, Videncenter for Allergi Foto. Håndeksem og misfarvning af hænder hos 16-årig kvinde som havde job i frisørsalon, hvor hun skyllede kunders nyfarvede hår. 6

7 Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever - et interventionsstudium (ph.d.) Projektet gennemføres af læge Anne Bregnhøj, som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet Baggrund Hudsygdomme er de hyppigst forekommende arbejdsrelaterede sygdomme i Danmark, hvoraf håndeksem udgør %, og er forårsaget af udsættelse for vådt arbejde samt allergifremkaldende og hudirriterende stoffer. Frisører er en af de faggrupper der oftest udvikler arbejdsbetinget eksem. 40 % af hudproblemerne hos frisører, jf. svenske undersøgelser, opstår i elevtiden. Derfor bliver der i dette studium udarbejdet et uddannelsesprogram til frisørelever. Formål Formålet med undersøgelsen er at nedbringe forekomsten af håndeksem blandt frisørelever. Desuden ønskes det at kortlægge omfanget af arbejdsbetinget eksem blandt frisørelever og karakterisere denne gruppe nærmere. Metode Frisørlærere fra halvdelen af landets frisørskoler blev undervist i 2008 og igen ved behov i form af lærermøder på skolerne i Alle landets nystartede frisørelever blev spurgt om de ville deltage i undersøgelsen. Skoler, hvor lærere er undervist, benævnes interventionsskoler og skoler hvor lærere ikke er blevet undervist, benævnes kontrolskoler. På interventionsskolerne blev der inkluderet 297 elever og på kontrolskolerne blev der inkluderet 205 elever. Der er i alt inkluderet 502 frisørelever fra hele landet. Alle frisørskoleelever er blevet HECSI scoret (en visuel undersøgelse af eksem på hænder og underarme) og har udfyldt et spørgeskema ved studiets start. Eleverne besøges yderligere 2 gange for at følge deres eksponeringer og eventuelle forekomster af eksem. Der har løbende været kontakt til interventionsskolerne og der har været deltagelse i det lokale videreuddannelsesmøde på Odense Tekniske Skole. Første follow-up af alle de inkluderede frisørelever er ved årets udgang færdiggjort. Alle eleverne er blevet HECSI scoret og har udfyldt et spørgeskema med relevante opfølgende spørgsmål. Spørgeskema til 2. follow up er blevet udarbejdet og 2. follow up er foretaget på ca. 1/3 af eleverne. Som parallelundersøgelse er udsendt spørgeskema til 1870 unge mennesker, som er aldersog kønsmatchet frisøreleverne der deltager i interventionsstudiet. Denne kontrolgruppe stilles de samme spørgsmål som frisøreleverne i forbindelse med inklusionen. I december 2009 blev der udsendt rykkerbreve og svarprocent er 68,3 %. Analyse af de første data er påbegyndt. Fremtidsperspektiver Hvis undervisning af frisørlærere afspejler sig med signifikant effekt, i form af nedsat frekvens af håndeksem hos elever på de skoler hvor lærerne er blevet undervist, vil undervisningsprogrammet blive anvendt på landets resterende skoler. Samarbejdspartnere Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Frisørskolerne i Danmark, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Vejledere Jeanne Duus Johansen, Heidi Søsted og Torkil Menné. 7

8 Forekomsten af erhvervsbetinget håndeksem og frafald fra branchen - En spørgeskemaundersøgelse i en landsdækkende kohorte af danske frisører Undersøgelsen udføres af cand.scient.san.publ,. Susan Hovmand Lysdal som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Baggrund Der findes ca erhvervsaktive frisører i Danmark, hvoraf størstedelen er kvinder. Frisører tilhører en erhvervsgruppe, der har mange erhvervsmæssige eksponeringer som kan påvirke deres helbred, bl.a. en betydelig mængde vådt arbejde og en række potentielle allergener samt irritanter. Dette gør, at frisører har en høj risiko for at udvikle arbejdsbetinget håndeksem. Tidligere undersøgelser har vist, at næsten 50 % af danske frisører udvikler håndeksem på et tidspunkt i deres karriere men, at meget få af disse anmelder håndeksem som en erhvervsbetinget sygdom. Tidligere undersøgelser har vist en højere forekomst af astma og allergi hos frisører, hvilket sandsynligvis skyldes kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet. Frisørers arbejdsmiljø har endvidere været mistænkt for at kunne påvirke den kvindelige fertilitet. Der er hidtil udført få undersøgelser af frisørers fertilitet, som tyder på at frisører har en øget risiko for spontane aborter og at frisører er længere tid om at blive gravide. I Danmark bliver frisører gennemsnitligt 9 år i faget. Væsentlige årsager til dette hurtige brancheskift er arbejdsrelaterede sygdomme som astma og håndeksem, men også faktorer som arbejdstider, løn og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø spiller en vigtig rolle. Formål At estimere forekomsten af håndeksem blandt uddannede frisører samt at kortlægge risikofaktorer herfor. Arbejdshypotesen er, at frisører sjældent anmelder deres håndeksem som erhvervssygdom. Derfor kortlægges graden af underrapportering af håndeksem som erhvervssygdom i arbejdsskadestatistikken, samt årsagerne til en evt. manglende anmeldelse. Også andre mulige konsekvenser af frisørers arbejdsmiljø såsom selvrapporteret allergi, astma og fertilitet belyses i denne undersøgelse. Gennem data fra ATP-registeret ønskes det kortlagt hvor længe frisører arbejder i faget, samt årsagerne til at skifte branche. Materiale og metode Kohorten består af samtlige personer der er blevet uddannet fra frisørskoler i Danmark mellem 1985 og 2007, i alt næsten personer. Gyldig folkeregisteradresse fandtes på af disse, som alle i foråret 2009 fik tilsendt et spørgeskema om selvrapporteret håndeksem, astma, allergi og fertilitet samt diverse risikofaktorer og mulige confoundere herfor. Påmindelse til ca non-respondenter blev udsendt efter ca. 3 uger. Efter yderligere 3 uger blev spørgeskemaerne udsendt på ny med endnu en påmindelse til ca non-respondenter. De besvarede spørgeskemaer er efterfølgende blevet registreret og indscannet og afventer analyse. Den endelige svarprocent blev på ca. 68 %. Samarbejdspartnere Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Danmarks Frisørmesterforening, Københavns Kommune, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Frisørfagets Fællesudvalg, Videncenter for Allergi, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed og Dermatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Vejledere Jeanne Duus Johansen, Heidi Søsted, Klaus Ejner Andersen, Mari-Ann Flyvholm. 8

9 Optimering af udredning for astma og luftvejssymptomer over for persulfater Projektet gennemføres af cand. pharm., ph.d., forskningsleder Heidi Søsted Baggrund Der er behov for at forbedre diagnostikken af urticaria, rhinitis, astma, og uspecifikke luftvejssymptomer i relation til frisørers udsættelse for blegemidler. En pilotundersøgelse foretaget i 2007 af Videncenter for Frisører viste, at 22,5 % (202 personer, mænd 9 % og kvinder 24 %) af frisører, der var medlem af en fagforening og boende i København, nogensinde havde haft gener i luftvejene i forbindelse med arbejdet som frisør eller frisørelev (upubliceret). En belgisk undersøgelse fortaget blandt frisørskoleelever viste, at 14.1 % af frisøreleverne sagde at de led af astma, mens 26.7 % of frisøreleverne rapporterede at de havde haft piben i brystet inden for de seneste 12 måneder (2). Formål Optimering af udredning af frisører med luftvejssymptomer overfor persulfater For at kunne give frisører med mistanke om astma, allergisk rhinitis mm p.g.a. persulfater mulighed for bedre diagnose, blev der i oktober 2009 udviklet en ny procedure på Dermatoallergologisk afd., med beskrivelse af to tests der kan bestilles af lægerne i forbindelse med udredning af luftvejssymptomer over for persulfater. Metode 1) Frisører priktestes med ammonium persulfate og potassium persulfate i tre forskellige koncentrationer. Som positiv sammenligning vælges histamin 2) Ved blodprøve undersøges for histamin release ved tilstedeværelse af ammonium persulfate og potassium persulfate. Samarbejdspartnere Dermato-allergologisk afd. K, Gentofte Hospital. RefLab, Blegdamsvej, København. 9

10 Spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører Projektet er gennemført af cand.pharm., ph.d. Heidi Søsted og projektmedarbejder, cand,scient. Henriette S. Hansen Baggrund Frisører er eksponeret for vådt arbejde og kemiske stoffer, som hårfarveingredienser, ingredienser i permanent væske og afblegningsmidler. Disse udsættelser medfører en betydelig risiko for at frisører og frisørelever får allergisk og irritativ kontaktallergi på hænder og arme. Formå Formålet med undersøgelsen var at klarlægge prævalensen af håndeksem blandt Københavnske frisører og frisørelever. Resultat Blandt alle adspurgte frisører og frisørelever svarede 404 (44.5 %) at de nogensinde havde haft håndeksem. Ud af 81 frisørelever havde 40 (49.4 %) nogensinde i deres liv, haft håndeksem. Hansen HS & Søsted H. Hand eczema in Copenhagen hairdressers prevalences and underreporting to occupational registers. Contact Dermatitis 2009: 61: Formål Formålet er at undersøge frisørers personlige og professionelle udsættelser samt at sammenligne frekvensen af semi-permanente tatoveringer blandt frisører, med frekvensen blandt personer i den generelle population. Resultat I frisørpopulationen havde 19 % fået lavet en semi-permanent tatovering (43,5 % blandt frisørelever). I den generelle population havde 6.3 % fået lavet en semi-permanent tatovering (33.3 % blandt årige kvinder). I frisørpopulationen var der ikke en signifikant sammenhæng mellem det at have fået en allergisk reaktion på egen hårfarvning, og det at have fået foretaget en semi-permanent tatovering. Hansen HS, Johansen JD, Thyssen JP, Linneberg A and Søsted H. Personal use of hair dyes and temporary black tattoos in Copenhagen hairdressers. Annals of Occupational Hygiene 2010 doi: / annhyg /mep096. Foto. Forside på spørgeskemaundersøgelse udsendt i

11 Telefonrådgivning I Videncenter for Frisører og Kosmetikere er der telefonrådgivning for frisører. Der blev besvaret 273 henvendelser i Henvendelserne handler om: hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer (PPD; toluene-2,5-diamine etc.) hvad frisøren skal gøre med sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen kosmetikeren der gerne vil anvende økologiske produkter frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater Hvor sikrer jeg mig som gravid frisør? Kan min gravide kunde få farvet hår? skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi. Frisør der har kunde med potentiel hårfarvereaktion Sparring med de nordiske frisørfagforeninger industri, skoleelever, ikke-statslige organisationer der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at skaffe sunde farver myndigheder der vil diskutere ny lovgivning Institut for Miljø og Sundhed der vil have kvalitetssikret deres tekster Sparring med Forbrugerrådet Også i 2009 har det været muligt for frisørmestre at benytte telefonrådgivningen. 7 mestre har betalt for denne ydelse. Henvendelser til telefonrådgivningen eller henvendelser per mail beskrives via intranettet, således at alle i centret kan have gavn af tidligere besvarelser og være behjælpelig ved opfølgning. Samtidig gør registreringen det muligt at kvalitetssikre svarene internt. Foto. Gennemgang af ingrediensliste på frisørprodukt 11

12 Handskeundersøgelse Frisørprodukter indeholder specielle kemiske stoffer der anvendes til farvning, permanent og blegning i frisørsalonerne. For at undgå at komme i kontakt med de kemiske stoffer må man anvende engangshandsker. Handskerne skal have en vis gennembrudstid for relevante kemiske stoffer for at yde beskyttelse. Kriterierne for hvilke stoffer en handske til frisørarbejde skal kunne modstå, er udarbejdet i et dokument. Stoffer som p-phenylenediamine og toluen-2,5- diamine fra hårfarver er omfattet. Ammonium persulfate, potassium persulfate og sodium persulfate fra afblegning og glyceryl monothioglycolate fra permanentvæske er også med. Udover gennemgang af laboratorietests samarbejder Videncenter for Frisører og Kosmetikere med saloner der tester handskerne. Kriterierne er lavet på baggrund af videnskabelig litteratur omhandlende de mest anvendte og allergimæssigt kendte, problematiske stoffer indenfor frisørfaget. Dokumentet vil løbende blive opdateret. Foto. Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test. Foto. Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test. Det grønne dokument Videncenter for Frisører og Kosmetikere har defineret hvad ordet grøn kan betyde i frisørsammenhæng. I dokumentet beskrives risici ved forskellige hårfarver. Dokumentet opdateres løbende og kan erhverves ved at kontakte Videncentret på telefon eller og kan ses på Frisørforbundets hjemmeside på Dokumentet kan også hentes på DokHandsk.pdf 12

13 Nikkel i frisørredskaber Projektet gennemføres af cand. pharm., ph.d., forskningsleder Heidi Søsted Du kan selv teste en blank metalgenstand for nikkelfrigivelse. På apoteket kan købes et nikkeltestsæt, den såkaldte dimethylglyoximtest. Dette testsæt består af to flasker hvorfra der dryppes ca. to dråber på en vatpind der gnides mod metalgenstanden der skal undersøges (der skal gnides op til 20 sekunder). Fremkomst af lyserød farve på vatpinden betyder, at emnet frigiver nikkel i et omfang, der kan give allergiske reaktioner. Foto. Nikkelfrigivelse fra hårklips, undersøges ved testkit købt på apoteket. Lyserød farve på vatpinden indikerer, at nikkelfrigivelsen fra hårklipsen er høj. En undersøgelse foretaget i 2009 i frisørsaloner på Frederiksberg viste at 200 sakse var uden nikkel éen indeholdt nikkel. Syv ud af 13 hæklenåle indeholdt nikkel. Den lyserøde farve på vatpinden ses på nedenstående foto. Foto. Hæklenål der afgiver meget nikkel. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har spurgt Miljøstyrelsen om frisørredskaber, men frisørredskaber er desværre ikke omfattet af nikkeldirektivet, så derfor gælder reglen om en maksimal frigivelse på 0,5 mg/cm2/uge ikke for fx frisørsakse. Nikkelfrigivelse fra frisørredskaber er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Foto. Saks der afgiver meget nikkel. 13

14 Lovgivning for professionel brug af kosmetik Frisører bruger typisk en del kosmetiske produkter i deres arbejde, det være sig hårfarve, blegning, permanent og styling produkter. For kosmetikerne er der tale om lim til kunstige negle, neglelak og cremer. Disse produkter er lovgivet efter samme regler som kosmetik til forbrugere, uden at der tages højde for at frisører og kosmetikere har hyppigere kontakt med produkterne. Videncentret har i året der er gået, været til møde i den sociale dialog og bedt om en redegørelse fra EU kommissionen om hvor lovgivning om professionelt brug af kosmetik er placeret. Videncenter for Frisører arbejder sammen med den sociale dialog på en europæisk aftale mellem mestre og ansatte vedr. bl.a. kemiske arbejdsforhold, handsker og udsugning. Forespørgsler til Miljøstyrelsen I 2009 foretog Videncenter for Frisører og kosmetikere 2 anmeldelser af kosmetiske produkter til Miljøstyrelsen vedr. overtrædelse af Kosmetikbekendtgørelsen. 1. Miljøstyrelsens vurdering af om et hårfarveprodukt var korrekt mærket, i det der er sat en tillægslabel neden under den påtrykte INCI liste. Ydermere anprisningsforespørgsel. (4. september). Miljøstyrelsens afgørelse var: Kemikalieinspektionen har d.d. indskærpet reglerne vedr. indholdsdeklaration overfor forhandleren. Kemikalieinspektionen har samtidig indskærpet, at det pågældende udsagn om produktets mildhed ikke er lovligt at anvende til produktet, da det indeholder et stærkt allergifremkaldende stof (24.september). 2. Miljøstyrelsens vurdering af om et hårfarveprodukt var korrekt mærket. Farven er deklareret May contain med angivelse af hårfarvestoffer. Det bedes vurderet om deklarationen er i strid med kosmetikbekendtgørelsen. Ydermere anprisningsforespørgsel (25. oktober). Høringssvar til Miljøstyrelsen Videncenter for Frisører og Kosmetikere har afgivet høringssvar til Miljøstyrelsen vedr. 1. Europa Kommissionens Forslag om ændring af bilag II til REACH forordningen (oktober) 2. Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af kosmetikbekendtgørelsen (november) Høringssvar til Europa Kommissionen Kommentering af Europa Kommissionens forordning og aftaleudkast til en bindende arbejdsmiljøaftale mellem arbejdsmarkedets parter i frisørfaget i Europa, i regi af den sociale dialog under Europa Kommissionen. 14

15 Svanemærkede frisørsaloner Videncenter for Frisører og Kosmetikere har en vision om at få svanemærkede frisørsaloner. Nordiske Ministerråd er kernen bag det officielle nordiske svanemærke som gennem fagpersoners rådgivning og konsensus sammen med industrien, udpeger kriterier der omfatter de 20 % bedste af et bestemt marked mht. miljø og i et vist omfang sundhed. Der findes Svanemærkekriteriesæt for hoteller, shampoo, balsam, voks, cremer osv. Videncenter for Frisører og Kosmetikere mener det kan lade sig gøre at opstille et kriteriesæt for frisørsaloner. Der findes allerede svanemærkede frisørserier med shampoo, conditioner og voks på markedet. Flere produkter vil dog gøre det nemmere at få en god konkurrence mellem producenterne, så produkterne kan blive forbedret. Der er igangsat et samarbejde med Dansk Standard og den nordiske person som ville skulle skrive kriteriesættet. Barriererne er antallet af produkter og at der mangler svanemærket hårfarve og blegning. I Danmark har vi 7 saloner som ville være potentielt interesserede, men en barriere kan være at det bliver for dyrt for de små saloner at betale afgiften for svanemærket. Hvis visionen nås, vil frisørerne kunne arbejde på steder hvor de i mindre grad udsættes for miljø- og sundhedsskadelige stoffer. sammenlignet med andre saloner. For kundernes vedkommende vil graden af vildledning blive nedsat betydeligt, fordi der ligger en stor faglighed bag mærkningsordningen, samtidig med at der ville foregå officielle tilsyn med salonerne. Hjemmeside Videncenter for Frisører og Kosmetikere har sit logo på forsiden af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds hjemmeside Her kan man som medlem af forbundet og frisørmestre som betaler for rådgivning, læse om telefonlinjen, videncentrets faglige fundament samt gode råd vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem. På linket er der lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem. Endvidere har Videncenter for Frisører og Kosmetikere et site på Figur. Videncenter for Frisører og Kosmetikeres logo 15

16 Finansiering Videncenter for Frisører og Kosmetikere hører under Dermatologisk-allergologisk afdeling på Gentofte Hospital. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund dækker kr. om året til brug i En fondsbevilling på 3. mio. i alt fra Arbejdsmiljø Forskningsfonden er givet til brug i Af denne bevilling er seniorforsker Mari-Ann Flyvholm ansat én måned om året til det epidemiologiske studium blandt færdiguddannede frisører. Anne Bregnhøj har modtaget kr og Susan H Lysdal kr. fra Kgl. Hofbundtmager Aage Bangs Fond. Anne Bregnhøj har ydermere modtaget Astellas Rejselegat for yngre dermatologer på kr , Frisørmestre der har betalt til Telefonlinjen. Herudover har undervisning af frisørskoleelever givet indtjening til Videncenter for Frisører og Kosmetikere. 16

17 Videnskabelige publikationer Bregnhøj A, Søsted H; Type 1 ammonium persulfate allergy with no cross reactivity to potassium persulfate. Contact Dermatitis 2009:61(6): Carlsen BC, Fischer LA, Søsted H, Vølund A, Menné T, Johansen JD. Patch test doseresponse study: polysensitized individuals do not express lower elicitation thresholds than single/double-sensitized individuals. Br. J. Dermatol. 2009: 160:103-6 Hansen HS, Søsted H. Hand eczema in Copenhagen hairdressers prevalences and underreporting to occupational registers. Contact Dermatitis 2009: 61: Søsted H, Nielsen NH, Menné T. Allergic contact dermatitis to the hair dye 6-methoxy-2- methylamino-3-aminopyridine HCl (INCI HC Blue no. 7) without cross-sensitivity to PPD. Contact Dermatitis 2009: 60: Thyssen JP, Milting C, Bregnhøj A, Søsted, H, Johansen, JD, Menné, T. Nickel allergy in patch tested female hairdressers and assessment of nickel release from hairdressers scissors and crochet hooks. Contact Dermatitis Nov;61(5): Accepterede artikler Hansen HS, Johansen JD, Thyssen JP, Linneberg A and Søsted H. Personal use of hair dyes and temporary black tattoos in Copenhagen hairdressers Annals of Occupational Hygiene. Accepted. Andre publikationer Søsted H har i 2009 været medforfatter til et kapitel om hårfarveallergi og et nyt kapitel om frisører, i lærebogen Contact Dermatitis 5 th edition. Bogen udgives hos forlaget Springer i år Søsted H. Frisørernes fysiske arbejdsmiljø med fokus på kemi. Netdoktor Søsted H og Johan Galster. Kemi, miljø, frisør, sundhed, sygdomme, kosmetiker, forebyggelse. Spejlet no.11, side 4-13, Søsted H Håndeksem blandt frisører. BestPratice, dermatologi. Nr. 6. Oktober årgang. Side Lysdal SH Fremtiden er i dine hænder bogstaveligt talt! Artikel i Danmarks Frisørmesterforenings fagblad Frisørfaget: Nr. 3, marts 2009 s Lysdal SH Fremtiden er i dine hænder. Artikel i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds fagblad Spejlet: Nr. 3, marts 2009 s. 25. Review Søsted H Reviewet 2 videnskabelige artikler for tidsskriftet Contact Dermatitis og 1 artikel for tidsskriftet European Journal of Household and Personal Care Today. Brejnhøj A Reviewet 1 videnskabelig artikel for tidsskriftet Current Medical Literature Dermatology. 17

18 Foredrag Bregnhøj, A. Kemi i forbrugerprodukter, Syddansk universitet, 5. nov Søsted H. Allergic reactions to PPD, and how to test. 18 th congress of EADV Berlin. 8. oktober. Hansen HS Videncentrets arbejde, frisørfaget og produkter. Frisørelever og lærer på frisørskole i Herning. 28. april Hansen HS Videncentrets arbejde, produkter og håndeksem Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Elevtræf, Ishøj Strand Kursus Center, Ishøj. 16. maj Hansen HS Videncentrets arbejde, frisørfaget og produkter, 2009, For frisørelever og lærer på frisørskolen i Herning. 10. november Søsted H. Indlæg på symposium afholdt af Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Videncenter for Allergi. Nyt om risici, forebyggelse og lovgivning. Hårfarver og allergi. Et problem for frisører og forbrugere. Nord Atlantens Brygge, København. 24. marts Søsted H. Foredrag ved Forskningens Døgn 2009 Hårfarveallergi - hvad betyder det for kunden og frisøren? Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. 25. april Søsted H. Kursus for Nordisk Frisør Union om ny frisørbog til Nordisk Frisør Union. Hotel Sabro, Sabro august. Søsted H. Allergic reactions to PPD, and how to test. Foredrag ved Forskningens Dag Store auditorium, opg. 28. Gentofte Hospital. 1.oktober. Søsted H. Allergic reactions to PPD, and how to test. 18 th congress of European Academy Dermatology Venereology Berlin (EADV). Germany 8.oktober Posterpræsentation Hansen HS, Johansen JD, Søsted H. Hair dying among Copenhagen Hairdressers 4 th Occupational Environmental Exposure of the Skin to Chemicals conference, Edinburgh, 15. juni Undervisning foretaget af medarbejdere Bregnhøj, A. Kontaktallergi og luftvejsallergi, SUHR Husholdningshøjskole, 10.dec. Bregnhøj, A. Litteraturgennemgang, Uter W et al Hand dermatitis in a prospectively-followed cohorte of hairdressing apprentices: Final results of the POSH study. Videncenter for Allergi, 7. okt. Bregnhøj, A. Frisørers helbred AMU kursus for frisører, 11. maj Hansen HS Undervisning af elever i frisørsalon Zenz, Produkter, produktudvikling, handskevurdering. København. 28. september Hansen HS Litteraturgennemgang, Savaides et al. The evaluation of gloves for protection against ingredients Videncenter for Allergi, 25. februar 18

19 Hansen HS Afprøvning af handsker med traditionelle hårfarvestoffer Frisørskolen CPH West, København, 8. juni Hansen HS Afprøvning af handsker med new generation hårfarver, Frisørskolen CPH West, København. 15. september Søsted H. Grøn Frisør. Valgfrit fag på Frisørskolen Cph West, København. 2. november Kurser Bregnhøj A. Basal Statistik, ph.d. kursus v. Københavns Universitet, Jan. marts Bregnhøj A. Pædiatrisk dermatologi, V. Dr. med Carsten Sand, Hellerup Park Hotel, 11. juni Bregnhøj A. Interactions in epidemiology, Københavns Universitet, august Bregnhøj A.. Botanical Dermatology course & workshop, Odense Universitets Hospital, ESCD., august Bregnhøj A. Academic writing in English level 2, Københavns Universitet, Sep. nov. Bregnhøj A. TR 1 kursus for tillidsrepræsentanter, Yngre Læger, Hindsgavl Slot, 30. sep. 1. okt. Bregnhøj A. Advanced social epidemiology, Københavns universitet, 26. okt 30. okt Lysdal SH. PhD-kursus: Basic Statistics for Health Researchers, Københavns Universitet, januar til marts Lysdal SH. PhD-kursus: Analysis of Variance and Regression for Health Researchers, Københavns Universitet, april til maj Søsted H. Environmental and occupational contact dermatitis course C01. 18th EADV. Berlin. 8. oktober. Kongresdeltagelse Alle centrets medarbejdere stod på Videncenter for Frisørers stand til Forskningens Døgn, Gentofte Hospital, 25. April Alle centrets medarbejdere var på 4th Occupational and Environmental Exposure of the Skin to Chemicals (OEESC) Conference, afholdt af the British Occupational Hygiene Society, Edinburgh, Scotland, juni Søsted H. 18 th congress of the European Academy Dermatology and Venerology (EADV). Berlin, 7-10 oktober Medlemskaber af Videnskabelige netværk Søsted H. Member of board in European Prevention of Occupational Skin diseases (EPOS). Søsted H. Member of European Society of Contact Dermatitis (ESCD). 19

20 Møder Søsted H. First meeting in European Prevention of Occupational Skin diseases (EPOS). Edinburgh, Scotland, June Bregnhøj A, Søsted, H.. Deltaget i Sectoral Social Dialogue Committee on "Personal services" Plenary meeting on 18 June, EU Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportinities DG, Crown Plaza Hotel, Bruxelles. Deltagelse i temadage Søsted H, Hansen HS. 28. oktober 2009 Eigtveds Pakhus, Asiatisk plads. Temadag om biomonitering. Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg om Miljø og Sundhed Søsted H, Hansen HS Symposium om allergi over for kemiske stoffer. Nyt om risici, forebyggelse og lovgivning, den 24. marts, Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, og Videncenter for Allergi, Nordatlantens Brygge, København. Presse Videncenter for Frisører og Kosmetikere har haft følgende pressekontakt: Søsted H Fpn.dk Farvning af børns hår vækker bekymring 4. februar. Søsted H 24timer København Forældre bekymrede over deres børns brug af hårfarve 4. februar. Søsted H Politiken, PS 4. sektion side marts. Citeret om EU lovgivning for kosmetik med fokus på frisører. Søsted H Politiken Lørdagsliv side Opgør med kemien i frisørsalonerne. 11. april. Søsted H Spejlet. Nr. 4 April, side 5-7. Citeret om håndeksem og udsugning. Søsted H Videncenter for Frisører nævnt i lokalavisen Villabyerne april. Nr årgang, side 4 og 5 Søsted H DR P4 Radioavisen kl Allergifremkaldende stoffer i hårfarvningsprodukter, 1. maj Søsted H DR P1 Radioavisen kl EU vil ikke forbyde allergifremkaldende stoffer i hårfarvningsprodukter. 1. maj 2009 Søsted H Helse.dk Pas på med sorte hennatatoveringer 5. juni Søsted H Citeret i Politiken.dk Grøn hårfarve fyldt med kemi bragt 3. juli 2009 Søsted H DR.dk Økologisk hårfarve er allergifremkaldende 3. juli Søsted H Medlemsbladet Spejlet vedr. EU vil tillade farlige stoffer side august nr. 8 20

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf.

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. Årsrapport 2006 Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Årsrapport 2013 Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Flere hårfarver end de fem kendte kan give allergi i huden Persulfat er ofte skyld i allergi

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter F r i s ø r p ro d u k t e r Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011 14. april 2012 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige kemikalier. De certificerede Grønne Saloner sætter høje krav

Læs mere

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2011. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2011 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2011 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Doktordisputats

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk

Årsrapport 2010. Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300. videncenterforallergi.dk Årsrapport 2010 Gentofte Hospital Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup +45 3977 7300 SIDE 1 videncenterforallergi.dk SIDE 2 ÅRSRAPPORT 2010 Om Videncentret 4 Året - kort fortalt 5 Viden Post.doc.-projekter

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af:

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER OG TJEKLISTE I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Dato for kontrol: Kontrolleret af: LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Ældre mennesker og alkohol

Ældre mennesker og alkohol Version: 12.07.12 Ældre mennesker og alkohol Alkoholfokus i ældreindsatsen I perioden august 2009 til august 2013 løber projektet Alkoholfokus i ældreindsatsen, som et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument.

Se hvordan du kan starte omstillingen til Grøn Salon sidst i dette dokument. GRØN SALON Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige Grøn Salon skal vise frisørfaget, at moderne og kreativ frisørkunst og rentabel salondrift ikke kræver sundhedsfarlige eller miljøskadelige

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold

dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Sygefravær r og udstødning: dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns K Universitet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling

Årsrapport 2007. Dermatologisk Afdeling Årsrapport 2007 Dermatologisk Afdeling 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund... 4 Det grænseløse Videncenter... 5 Det nye år... 5 Beskrivelse af de enkelte forskningsprojekter... 6 Epidemiologiske

Læs mere

Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER. Ideer til valg af erhverv og uddannelse

Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER. Ideer til valg af erhverv og uddannelse Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER Ideer til valg af erhverv og uddannelse Vælg erhverv med omtanke Nogle erhverv gør astma eller eksem værre. Måske

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn En Grøn Salon skal opfylde 8 obligatoriske krav, for at blive godkendt. Disse krav vedrører især kemi og miljø. Når de obligatoriske krav er opfyldt kan salonen blive certificeret som Grøn Salon. Det betyder

Læs mere

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 18-01-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune

GRØN SALON. Grønne Erhverv DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE. Salonens navn: Kontrolleret af: - et netværk i Københavns Kommune GRØN SALON DRIFT MED MILJØHENSYN KRITERIER I DANMARK OG SVERIGE Salonens navn: Salon Jagon Dato for kontrol: 3. maj 20211 Kontrolleret af: Johan Galster og Lotte Kjærgaard LAYOUT TMF GRAFISK DESIGN Grønne

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling

Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2005... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling Indholdsfortegnelse Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling... 4 Kort beskrivelse af de enkelte

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav

GRØN SALON. Grøn Salon Drift med miljøhensyn Kriterier i Danmark og Sverige. Grøn Salon krav Målet med Grøn Salon er at fremhæve de saloner, som gør en systematisk indsats for at forbedre frisørernes arbejdsmiljø ved at nedbringe kemikaliebelastningen og dens miljøpåvirkning. I en Grøn Salon kan

Læs mere

Handsker - argumenter og modargumenter

Handsker - argumenter og modargumenter Løsningsforslag www.safehair.eu Handsker - argumenter og modargumenter "Men jeg kan ikke bære handsker, fordi jeg ingen finfølelse har med dem!" Finfølelsen kommer tilbage med tiden! Læger kan sågar udføre

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007

Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 Socialministeriet Tilskudsadministrationen Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgning om økonomisk støtte til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Ansøgningsfrist 15. februar 2007 1. Projektets

Læs mere

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide FARLIGE. Undgå kemikalier i dit hjem. Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus FARLIGE Undgå kemikalier i dit hjem Se hvad du kan gøre Gode råd fra eksperten Få et kemikaliefrit hjem INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MAJ NR. 5 2009 Indhold SHOOTING STAR...4-5 Det arbejder dit forbund med lige nu! Fik hjælp efter faldulykke...6 En historisk aften...8-9

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer...

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning...3. 2 Efterkommelse...3. 3 Beskrivelse af sagsforløb...3. 4 Anvendt undersøgelsesmetode...4. 5 Risikofaktorer... Redegørelse Efter påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, herunder forekomsten af mobning blandt de ansatte i sjakkene i MSE A/S. Arbejdstilsynets sag nr. 20110009553/3 Udarbejdet af: Mads

Læs mere

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK

ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK ØJENPLEJE I PRAKSIS EN OPSTARTSMODEL FOR EN TØRRE ØJNE-KLINIK INDHOLD HVORFOR EN DES-KLINIK? HVORDAN STARTER MAN? HVAD KRÆVES DER? HVORFOR EN DES-KLINIK? FORMÅL Patienter er faktisk bekymrede for øjets

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

FOR FREMTIDENS SKYLD

FOR FREMTIDENS SKYLD FOR FREMTIDENS SKYLD DERMA - FOR FREMTIDENS SKYLD Din hudpleje er et nemt sted at starte, hvis du vil ha en renere og sundere hverdag. Vælger du at pleje din hud uden brug af parfume, parabener og farvestoffer,

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00.

VELKOMMEN. Program. Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00. INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk PMet nulla adignibh ea faci tatem ilit illamcor alissisis et lorperilit

Læs mere

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012

Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa. Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Kompetencer og uddannelse inden for den maritime industri Best practice i Europa Præsentation v/ Klaus Rostell, 22. november 2012 Danske Maritimes rolle i DKMK Partner i projektet Danmarks Maritime Klynge

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Skimmelsvamp i Grønland

Skimmelsvamp i Grønland Skimmelsvamp i Grønland Niels Ebbehøj Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital Ilulissat 2008. Foto Niels Ebbehøj Erhvervssygdomssager 2010 Andet Indeklima Psykiske lidelser Knæ og ben Ryg

Læs mere