Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3. - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40, Gentofte Tlf

2 Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere Tilknyttede personer 6 Forskningsprojekter - Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever 7 - Forekomst af erhvervsbetinget håndeksem og frafald fra branchen 8 - Optimering af udredning for astma og luftvejssymptomer 9 - Spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører 10 Telefonrådgivning 11 Handskeundersøgelse 12 Det grønne dokument 12 Nikkel i frisørredskaber 13 Lovgivning for professionel brug af kosmetik 14 Forespørgsler til Miljøstyrelsen 14 Høringssvar til Miljøstyrelsen 14 Høringssvar til Europa Kommissionen 14 Svanemærkede frisørsaloner 15 Hjemmeside 15 Finansiering 16 Videnskabelige publikationer, accepterede publikationer, andre publikationer, review 17 Foredrag, posterpræsentation og undervisning foretaget af medarbejdere 18 Kurser, Kongresdeltagelse 19 Medlemskaber af videnskabelige netværk, møder, deltagelse i temadage, presse 20 2

3 Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere Videncenter for Frisører og Kosmetikere er verdens eneste forskningscenter, som uafhængigt af industriinteresser, forsker og rådgiver i frisørers og kosmetikers sundhed. Videncenter for Frisører og Kosmetikere er dansk og samarbejder med fagforeninger og forskningsafdelinger fra hele Europa og EU Kommissionen. Videncenter for Frisører og Kosmetikere blev etableret i Videncentret er et forsknings- og rådgivningscenter placeret på hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital. I 2009 har centret hovedsageligt været finansieret af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund. Derudover har Arbejdsmiljøforskningsfonden og Kgl. Hofbundtmager Aage Bangs Fond støttet centret. Syv frisørmestre har selvstændigt betalt til centret og der har været indtægter fra undervisningsaktiviteter. I 2009 har vi fået et tættere samarbejde med allergologerne på Gentofte Hospital for at styrke vores indsats for frisører med luftvejsproblemer. Som det eneste sted i Danmark, kan frisører blive priktestet og få taget blodprøve for type-1 allergi overfor blegemidler på Gentofte Hospital. Forskningsmæssigt er begge ph.d.-studier kommet rigtig godt i gang og holder planerne fint, så de endelige resultater kan foreligge i år Årsrapporten indeholder formål for centret, en beskrivelse af centrets aktiviteter samt redegørelse for de økonomiske forhold. Heidi Søsted april

4 Formål Videncenter for Frisører og Kosmetikeres formål er, at 1. forebygge erhvervsbetinget sygdom specielt hud- og luftvejssygdomme blandt frisører og kosmetikere 2. fastholde frisører i faget Disse mål skal nås ved, at 1. rådgive om forebyggelse af allergi og eksem ved produktsubstitution og ændrede arbejdsrutiner 2. optimere undervisning af frisørelever i forebyggelse af håndeksem 3. undervise dermatologer, arbejdstilsynet og andre i frisørfagets sygdomme (og kemikalier) 4. foretage videnskabelige undersøgelser af frisører og kosmetikeres arbejdsrutiner og sundhedsstatus 5. støtte den politiske proces i Danmark, EU og Norge, for at forbedre frisørers sundhed. 4

5 Medarbejdere 2009 Heidi Søsted, cand.pharm., ph.d., forskningsleder. Ansat fuldtid. Anne Bregnhøj, cand. med., ph.d.-studerende. Ansat fuldtid. Susan Hovmand Lysdal, cand. scient.san. publ., ph.d.- studerende. Ansat fuldtid. Henriette Seiler Hansen, cand. scient., projektmedarbejder. Ansat 20 timer/uge flexjob. 5

6 Tilknyttede personer Poul Monggaard, journalist MPA, formand for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Jeanne Duus Johansen, professor, dr. med., centerleder,videncenter for Allergi Torkil Menné, professor, overlæge, dr. med., Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital Mari-Ann Flyvholm, cand.scient., ph.d., seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Klaus Ejner Andersen, professor, dr. med., Dermatologisk-venerologisk afd., Odense Universitetshospital Susanne Schweitz, Sekretær, Videncenter for Allergi Søren Gade, IT-sektionsleder, Videncenter for Allergi Foto. Håndeksem og misfarvning af hænder hos 16-årig kvinde som havde job i frisørsalon, hvor hun skyllede kunders nyfarvede hår. 6

7 Forebyggelse af håndeksem blandt frisørelever - et interventionsstudium (ph.d.) Projektet gennemføres af læge Anne Bregnhøj, som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet Baggrund Hudsygdomme er de hyppigst forekommende arbejdsrelaterede sygdomme i Danmark, hvoraf håndeksem udgør %, og er forårsaget af udsættelse for vådt arbejde samt allergifremkaldende og hudirriterende stoffer. Frisører er en af de faggrupper der oftest udvikler arbejdsbetinget eksem. 40 % af hudproblemerne hos frisører, jf. svenske undersøgelser, opstår i elevtiden. Derfor bliver der i dette studium udarbejdet et uddannelsesprogram til frisørelever. Formål Formålet med undersøgelsen er at nedbringe forekomsten af håndeksem blandt frisørelever. Desuden ønskes det at kortlægge omfanget af arbejdsbetinget eksem blandt frisørelever og karakterisere denne gruppe nærmere. Metode Frisørlærere fra halvdelen af landets frisørskoler blev undervist i 2008 og igen ved behov i form af lærermøder på skolerne i Alle landets nystartede frisørelever blev spurgt om de ville deltage i undersøgelsen. Skoler, hvor lærere er undervist, benævnes interventionsskoler og skoler hvor lærere ikke er blevet undervist, benævnes kontrolskoler. På interventionsskolerne blev der inkluderet 297 elever og på kontrolskolerne blev der inkluderet 205 elever. Der er i alt inkluderet 502 frisørelever fra hele landet. Alle frisørskoleelever er blevet HECSI scoret (en visuel undersøgelse af eksem på hænder og underarme) og har udfyldt et spørgeskema ved studiets start. Eleverne besøges yderligere 2 gange for at følge deres eksponeringer og eventuelle forekomster af eksem. Der har løbende været kontakt til interventionsskolerne og der har været deltagelse i det lokale videreuddannelsesmøde på Odense Tekniske Skole. Første follow-up af alle de inkluderede frisørelever er ved årets udgang færdiggjort. Alle eleverne er blevet HECSI scoret og har udfyldt et spørgeskema med relevante opfølgende spørgsmål. Spørgeskema til 2. follow up er blevet udarbejdet og 2. follow up er foretaget på ca. 1/3 af eleverne. Som parallelundersøgelse er udsendt spørgeskema til 1870 unge mennesker, som er aldersog kønsmatchet frisøreleverne der deltager i interventionsstudiet. Denne kontrolgruppe stilles de samme spørgsmål som frisøreleverne i forbindelse med inklusionen. I december 2009 blev der udsendt rykkerbreve og svarprocent er 68,3 %. Analyse af de første data er påbegyndt. Fremtidsperspektiver Hvis undervisning af frisørlærere afspejler sig med signifikant effekt, i form af nedsat frekvens af håndeksem hos elever på de skoler hvor lærerne er blevet undervist, vil undervisningsprogrammet blive anvendt på landets resterende skoler. Samarbejdspartnere Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afd., Gentofte Hospital. Frisørskolerne i Danmark, Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund. Vejledere Jeanne Duus Johansen, Heidi Søsted og Torkil Menné. 7

8 Forekomsten af erhvervsbetinget håndeksem og frafald fra branchen - En spørgeskemaundersøgelse i en landsdækkende kohorte af danske frisører Undersøgelsen udføres af cand.scient.san.publ,. Susan Hovmand Lysdal som et ph.d.-studium ved Københavns Universitet. Baggrund Der findes ca erhvervsaktive frisører i Danmark, hvoraf størstedelen er kvinder. Frisører tilhører en erhvervsgruppe, der har mange erhvervsmæssige eksponeringer som kan påvirke deres helbred, bl.a. en betydelig mængde vådt arbejde og en række potentielle allergener samt irritanter. Dette gør, at frisører har en høj risiko for at udvikle arbejdsbetinget håndeksem. Tidligere undersøgelser har vist, at næsten 50 % af danske frisører udvikler håndeksem på et tidspunkt i deres karriere men, at meget få af disse anmelder håndeksem som en erhvervsbetinget sygdom. Tidligere undersøgelser har vist en højere forekomst af astma og allergi hos frisører, hvilket sandsynligvis skyldes kemiske påvirkninger i arbejdsmiljøet. Frisørers arbejdsmiljø har endvidere været mistænkt for at kunne påvirke den kvindelige fertilitet. Der er hidtil udført få undersøgelser af frisørers fertilitet, som tyder på at frisører har en øget risiko for spontane aborter og at frisører er længere tid om at blive gravide. I Danmark bliver frisører gennemsnitligt 9 år i faget. Væsentlige årsager til dette hurtige brancheskift er arbejdsrelaterede sygdomme som astma og håndeksem, men også faktorer som arbejdstider, løn og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø spiller en vigtig rolle. Formål At estimere forekomsten af håndeksem blandt uddannede frisører samt at kortlægge risikofaktorer herfor. Arbejdshypotesen er, at frisører sjældent anmelder deres håndeksem som erhvervssygdom. Derfor kortlægges graden af underrapportering af håndeksem som erhvervssygdom i arbejdsskadestatistikken, samt årsagerne til en evt. manglende anmeldelse. Også andre mulige konsekvenser af frisørers arbejdsmiljø såsom selvrapporteret allergi, astma og fertilitet belyses i denne undersøgelse. Gennem data fra ATP-registeret ønskes det kortlagt hvor længe frisører arbejder i faget, samt årsagerne til at skifte branche. Materiale og metode Kohorten består af samtlige personer der er blevet uddannet fra frisørskoler i Danmark mellem 1985 og 2007, i alt næsten personer. Gyldig folkeregisteradresse fandtes på af disse, som alle i foråret 2009 fik tilsendt et spørgeskema om selvrapporteret håndeksem, astma, allergi og fertilitet samt diverse risikofaktorer og mulige confoundere herfor. Påmindelse til ca non-respondenter blev udsendt efter ca. 3 uger. Efter yderligere 3 uger blev spørgeskemaerne udsendt på ny med endnu en påmindelse til ca non-respondenter. De besvarede spørgeskemaer er efterfølgende blevet registreret og indscannet og afventer analyse. Den endelige svarprocent blev på ca. 68 %. Samarbejdspartnere Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Danmarks Frisørmesterforening, Københavns Kommune, Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Frisørfagets Fællesudvalg, Videncenter for Allergi, Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed og Dermatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Vejledere Jeanne Duus Johansen, Heidi Søsted, Klaus Ejner Andersen, Mari-Ann Flyvholm. 8

9 Optimering af udredning for astma og luftvejssymptomer over for persulfater Projektet gennemføres af cand. pharm., ph.d., forskningsleder Heidi Søsted Baggrund Der er behov for at forbedre diagnostikken af urticaria, rhinitis, astma, og uspecifikke luftvejssymptomer i relation til frisørers udsættelse for blegemidler. En pilotundersøgelse foretaget i 2007 af Videncenter for Frisører viste, at 22,5 % (202 personer, mænd 9 % og kvinder 24 %) af frisører, der var medlem af en fagforening og boende i København, nogensinde havde haft gener i luftvejene i forbindelse med arbejdet som frisør eller frisørelev (upubliceret). En belgisk undersøgelse fortaget blandt frisørskoleelever viste, at 14.1 % af frisøreleverne sagde at de led af astma, mens 26.7 % of frisøreleverne rapporterede at de havde haft piben i brystet inden for de seneste 12 måneder (2). Formål Optimering af udredning af frisører med luftvejssymptomer overfor persulfater For at kunne give frisører med mistanke om astma, allergisk rhinitis mm p.g.a. persulfater mulighed for bedre diagnose, blev der i oktober 2009 udviklet en ny procedure på Dermatoallergologisk afd., med beskrivelse af to tests der kan bestilles af lægerne i forbindelse med udredning af luftvejssymptomer over for persulfater. Metode 1) Frisører priktestes med ammonium persulfate og potassium persulfate i tre forskellige koncentrationer. Som positiv sammenligning vælges histamin 2) Ved blodprøve undersøges for histamin release ved tilstedeværelse af ammonium persulfate og potassium persulfate. Samarbejdspartnere Dermato-allergologisk afd. K, Gentofte Hospital. RefLab, Blegdamsvej, København. 9

10 Spørgeskemaundersøgelse blandt Københavnske frisører Projektet er gennemført af cand.pharm., ph.d. Heidi Søsted og projektmedarbejder, cand,scient. Henriette S. Hansen Baggrund Frisører er eksponeret for vådt arbejde og kemiske stoffer, som hårfarveingredienser, ingredienser i permanent væske og afblegningsmidler. Disse udsættelser medfører en betydelig risiko for at frisører og frisørelever får allergisk og irritativ kontaktallergi på hænder og arme. Formå Formålet med undersøgelsen var at klarlægge prævalensen af håndeksem blandt Københavnske frisører og frisørelever. Resultat Blandt alle adspurgte frisører og frisørelever svarede 404 (44.5 %) at de nogensinde havde haft håndeksem. Ud af 81 frisørelever havde 40 (49.4 %) nogensinde i deres liv, haft håndeksem. Hansen HS & Søsted H. Hand eczema in Copenhagen hairdressers prevalences and underreporting to occupational registers. Contact Dermatitis 2009: 61: Formål Formålet er at undersøge frisørers personlige og professionelle udsættelser samt at sammenligne frekvensen af semi-permanente tatoveringer blandt frisører, med frekvensen blandt personer i den generelle population. Resultat I frisørpopulationen havde 19 % fået lavet en semi-permanent tatovering (43,5 % blandt frisørelever). I den generelle population havde 6.3 % fået lavet en semi-permanent tatovering (33.3 % blandt årige kvinder). I frisørpopulationen var der ikke en signifikant sammenhæng mellem det at have fået en allergisk reaktion på egen hårfarvning, og det at have fået foretaget en semi-permanent tatovering. Hansen HS, Johansen JD, Thyssen JP, Linneberg A and Søsted H. Personal use of hair dyes and temporary black tattoos in Copenhagen hairdressers. Annals of Occupational Hygiene 2010 doi: / annhyg /mep096. Foto. Forside på spørgeskemaundersøgelse udsendt i

11 Telefonrådgivning I Videncenter for Frisører og Kosmetikere er der telefonrådgivning for frisører. Der blev besvaret 273 henvendelser i Henvendelserne handler om: hvorvidt et hårfarveprodukt er uden traditionelle farvestoffer (PPD; toluene-2,5-diamine etc.) hvad frisøren skal gøre med sit håndeksem eller luftvejsproblemer. Hvordan personen kommer videre i sundhedssystemet frisøren der gerne vil tilbyde miljøvenlige produkter i salonen kosmetikeren der gerne vil anvende økologiske produkter frisøren der spørger om der findes hårblegningsprodukter uden persulfater Hvor sikrer jeg mig som gravid frisør? Kan min gravide kunde få farvet hår? skoleeleven der vil skrive rapport om hårfarveallergi. Frisør der har kunde med potentiel hårfarvereaktion Sparring med de nordiske frisørfagforeninger industri, skoleelever, ikke-statslige organisationer der vil vide alt om hårfarvning og muligheden for at skaffe sunde farver myndigheder der vil diskutere ny lovgivning Institut for Miljø og Sundhed der vil have kvalitetssikret deres tekster Sparring med Forbrugerrådet Også i 2009 har det været muligt for frisørmestre at benytte telefonrådgivningen. 7 mestre har betalt for denne ydelse. Henvendelser til telefonrådgivningen eller henvendelser per mail beskrives via intranettet, således at alle i centret kan have gavn af tidligere besvarelser og være behjælpelig ved opfølgning. Samtidig gør registreringen det muligt at kvalitetssikre svarene internt. Foto. Gennemgang af ingrediensliste på frisørprodukt 11

12 Handskeundersøgelse Frisørprodukter indeholder specielle kemiske stoffer der anvendes til farvning, permanent og blegning i frisørsalonerne. For at undgå at komme i kontakt med de kemiske stoffer må man anvende engangshandsker. Handskerne skal have en vis gennembrudstid for relevante kemiske stoffer for at yde beskyttelse. Kriterierne for hvilke stoffer en handske til frisørarbejde skal kunne modstå, er udarbejdet i et dokument. Stoffer som p-phenylenediamine og toluen-2,5- diamine fra hårfarver er omfattet. Ammonium persulfate, potassium persulfate og sodium persulfate fra afblegning og glyceryl monothioglycolate fra permanentvæske er også med. Udover gennemgang af laboratorietests samarbejder Videncenter for Frisører og Kosmetikere med saloner der tester handskerne. Kriterierne er lavet på baggrund af videnskabelig litteratur omhandlende de mest anvendte og allergimæssigt kendte, problematiske stoffer indenfor frisørfaget. Dokumentet vil løbende blive opdateret. Foto. Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test. Foto. Handsker der har bestået test for gennemtrængelighed af frisørprodukter samt bestået praktisk test. Det grønne dokument Videncenter for Frisører og Kosmetikere har defineret hvad ordet grøn kan betyde i frisørsammenhæng. I dokumentet beskrives risici ved forskellige hårfarver. Dokumentet opdateres løbende og kan erhverves ved at kontakte Videncentret på telefon eller og kan ses på Frisørforbundets hjemmeside på Dokumentet kan også hentes på DokHandsk.pdf 12

13 Nikkel i frisørredskaber Projektet gennemføres af cand. pharm., ph.d., forskningsleder Heidi Søsted Du kan selv teste en blank metalgenstand for nikkelfrigivelse. På apoteket kan købes et nikkeltestsæt, den såkaldte dimethylglyoximtest. Dette testsæt består af to flasker hvorfra der dryppes ca. to dråber på en vatpind der gnides mod metalgenstanden der skal undersøges (der skal gnides op til 20 sekunder). Fremkomst af lyserød farve på vatpinden betyder, at emnet frigiver nikkel i et omfang, der kan give allergiske reaktioner. Foto. Nikkelfrigivelse fra hårklips, undersøges ved testkit købt på apoteket. Lyserød farve på vatpinden indikerer, at nikkelfrigivelsen fra hårklipsen er høj. En undersøgelse foretaget i 2009 i frisørsaloner på Frederiksberg viste at 200 sakse var uden nikkel éen indeholdt nikkel. Syv ud af 13 hæklenåle indeholdt nikkel. Den lyserøde farve på vatpinden ses på nedenstående foto. Foto. Hæklenål der afgiver meget nikkel. Videncenter for Frisører og Kosmetikere har spurgt Miljøstyrelsen om frisørredskaber, men frisørredskaber er desværre ikke omfattet af nikkeldirektivet, så derfor gælder reglen om en maksimal frigivelse på 0,5 mg/cm2/uge ikke for fx frisørsakse. Nikkelfrigivelse fra frisørredskaber er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Foto. Saks der afgiver meget nikkel. 13

14 Lovgivning for professionel brug af kosmetik Frisører bruger typisk en del kosmetiske produkter i deres arbejde, det være sig hårfarve, blegning, permanent og styling produkter. For kosmetikerne er der tale om lim til kunstige negle, neglelak og cremer. Disse produkter er lovgivet efter samme regler som kosmetik til forbrugere, uden at der tages højde for at frisører og kosmetikere har hyppigere kontakt med produkterne. Videncentret har i året der er gået, været til møde i den sociale dialog og bedt om en redegørelse fra EU kommissionen om hvor lovgivning om professionelt brug af kosmetik er placeret. Videncenter for Frisører arbejder sammen med den sociale dialog på en europæisk aftale mellem mestre og ansatte vedr. bl.a. kemiske arbejdsforhold, handsker og udsugning. Forespørgsler til Miljøstyrelsen I 2009 foretog Videncenter for Frisører og kosmetikere 2 anmeldelser af kosmetiske produkter til Miljøstyrelsen vedr. overtrædelse af Kosmetikbekendtgørelsen. 1. Miljøstyrelsens vurdering af om et hårfarveprodukt var korrekt mærket, i det der er sat en tillægslabel neden under den påtrykte INCI liste. Ydermere anprisningsforespørgsel. (4. september). Miljøstyrelsens afgørelse var: Kemikalieinspektionen har d.d. indskærpet reglerne vedr. indholdsdeklaration overfor forhandleren. Kemikalieinspektionen har samtidig indskærpet, at det pågældende udsagn om produktets mildhed ikke er lovligt at anvende til produktet, da det indeholder et stærkt allergifremkaldende stof (24.september). 2. Miljøstyrelsens vurdering af om et hårfarveprodukt var korrekt mærket. Farven er deklareret May contain med angivelse af hårfarvestoffer. Det bedes vurderet om deklarationen er i strid med kosmetikbekendtgørelsen. Ydermere anprisningsforespørgsel (25. oktober). Høringssvar til Miljøstyrelsen Videncenter for Frisører og Kosmetikere har afgivet høringssvar til Miljøstyrelsen vedr. 1. Europa Kommissionens Forslag om ændring af bilag II til REACH forordningen (oktober) 2. Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af kosmetikbekendtgørelsen (november) Høringssvar til Europa Kommissionen Kommentering af Europa Kommissionens forordning og aftaleudkast til en bindende arbejdsmiljøaftale mellem arbejdsmarkedets parter i frisørfaget i Europa, i regi af den sociale dialog under Europa Kommissionen. 14

15 Svanemærkede frisørsaloner Videncenter for Frisører og Kosmetikere har en vision om at få svanemærkede frisørsaloner. Nordiske Ministerråd er kernen bag det officielle nordiske svanemærke som gennem fagpersoners rådgivning og konsensus sammen med industrien, udpeger kriterier der omfatter de 20 % bedste af et bestemt marked mht. miljø og i et vist omfang sundhed. Der findes Svanemærkekriteriesæt for hoteller, shampoo, balsam, voks, cremer osv. Videncenter for Frisører og Kosmetikere mener det kan lade sig gøre at opstille et kriteriesæt for frisørsaloner. Der findes allerede svanemærkede frisørserier med shampoo, conditioner og voks på markedet. Flere produkter vil dog gøre det nemmere at få en god konkurrence mellem producenterne, så produkterne kan blive forbedret. Der er igangsat et samarbejde med Dansk Standard og den nordiske person som ville skulle skrive kriteriesættet. Barriererne er antallet af produkter og at der mangler svanemærket hårfarve og blegning. I Danmark har vi 7 saloner som ville være potentielt interesserede, men en barriere kan være at det bliver for dyrt for de små saloner at betale afgiften for svanemærket. Hvis visionen nås, vil frisørerne kunne arbejde på steder hvor de i mindre grad udsættes for miljø- og sundhedsskadelige stoffer. sammenlignet med andre saloner. For kundernes vedkommende vil graden af vildledning blive nedsat betydeligt, fordi der ligger en stor faglighed bag mærkningsordningen, samtidig med at der ville foregå officielle tilsyn med salonerne. Hjemmeside Videncenter for Frisører og Kosmetikere har sit logo på forsiden af Dansk Frisør & Kosmetiker Forbunds hjemmeside Her kan man som medlem af forbundet og frisørmestre som betaler for rådgivning, læse om telefonlinjen, videncentrets faglige fundament samt gode råd vedr. forebyggelse af arbejdsbetinget håndeksem. På linket er der lydinterview med centrets medarbejdere vedrørende ingredienser i produkter og forebyggelse af håndeksem. Endvidere har Videncenter for Frisører og Kosmetikere et site på Figur. Videncenter for Frisører og Kosmetikeres logo 15

16 Finansiering Videncenter for Frisører og Kosmetikere hører under Dermatologisk-allergologisk afdeling på Gentofte Hospital. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund dækker kr. om året til brug i En fondsbevilling på 3. mio. i alt fra Arbejdsmiljø Forskningsfonden er givet til brug i Af denne bevilling er seniorforsker Mari-Ann Flyvholm ansat én måned om året til det epidemiologiske studium blandt færdiguddannede frisører. Anne Bregnhøj har modtaget kr og Susan H Lysdal kr. fra Kgl. Hofbundtmager Aage Bangs Fond. Anne Bregnhøj har ydermere modtaget Astellas Rejselegat for yngre dermatologer på kr , Frisørmestre der har betalt til Telefonlinjen. Herudover har undervisning af frisørskoleelever givet indtjening til Videncenter for Frisører og Kosmetikere. 16

17 Videnskabelige publikationer Bregnhøj A, Søsted H; Type 1 ammonium persulfate allergy with no cross reactivity to potassium persulfate. Contact Dermatitis 2009:61(6): Carlsen BC, Fischer LA, Søsted H, Vølund A, Menné T, Johansen JD. Patch test doseresponse study: polysensitized individuals do not express lower elicitation thresholds than single/double-sensitized individuals. Br. J. Dermatol. 2009: 160:103-6 Hansen HS, Søsted H. Hand eczema in Copenhagen hairdressers prevalences and underreporting to occupational registers. Contact Dermatitis 2009: 61: Søsted H, Nielsen NH, Menné T. Allergic contact dermatitis to the hair dye 6-methoxy-2- methylamino-3-aminopyridine HCl (INCI HC Blue no. 7) without cross-sensitivity to PPD. Contact Dermatitis 2009: 60: Thyssen JP, Milting C, Bregnhøj A, Søsted, H, Johansen, JD, Menné, T. Nickel allergy in patch tested female hairdressers and assessment of nickel release from hairdressers scissors and crochet hooks. Contact Dermatitis Nov;61(5): Accepterede artikler Hansen HS, Johansen JD, Thyssen JP, Linneberg A and Søsted H. Personal use of hair dyes and temporary black tattoos in Copenhagen hairdressers Annals of Occupational Hygiene. Accepted. Andre publikationer Søsted H har i 2009 været medforfatter til et kapitel om hårfarveallergi og et nyt kapitel om frisører, i lærebogen Contact Dermatitis 5 th edition. Bogen udgives hos forlaget Springer i år Søsted H. Frisørernes fysiske arbejdsmiljø med fokus på kemi. Netdoktor Søsted H og Johan Galster. Kemi, miljø, frisør, sundhed, sygdomme, kosmetiker, forebyggelse. Spejlet no.11, side 4-13, Søsted H Håndeksem blandt frisører. BestPratice, dermatologi. Nr. 6. Oktober årgang. Side Lysdal SH Fremtiden er i dine hænder bogstaveligt talt! Artikel i Danmarks Frisørmesterforenings fagblad Frisørfaget: Nr. 3, marts 2009 s Lysdal SH Fremtiden er i dine hænder. Artikel i Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds fagblad Spejlet: Nr. 3, marts 2009 s. 25. Review Søsted H Reviewet 2 videnskabelige artikler for tidsskriftet Contact Dermatitis og 1 artikel for tidsskriftet European Journal of Household and Personal Care Today. Brejnhøj A Reviewet 1 videnskabelig artikel for tidsskriftet Current Medical Literature Dermatology. 17

18 Foredrag Bregnhøj, A. Kemi i forbrugerprodukter, Syddansk universitet, 5. nov Søsted H. Allergic reactions to PPD, and how to test. 18 th congress of EADV Berlin. 8. oktober. Hansen HS Videncentrets arbejde, frisørfaget og produkter. Frisørelever og lærer på frisørskole i Herning. 28. april Hansen HS Videncentrets arbejde, produkter og håndeksem Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, Elevtræf, Ishøj Strand Kursus Center, Ishøj. 16. maj Hansen HS Videncentrets arbejde, frisørfaget og produkter, 2009, For frisørelever og lærer på frisørskolen i Herning. 10. november Søsted H. Indlæg på symposium afholdt af Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Videncenter for Allergi. Nyt om risici, forebyggelse og lovgivning. Hårfarver og allergi. Et problem for frisører og forbrugere. Nord Atlantens Brygge, København. 24. marts Søsted H. Foredrag ved Forskningens Døgn 2009 Hårfarveallergi - hvad betyder det for kunden og frisøren? Gentofte Hospital, Region Hovedstaden. 25. april Søsted H. Kursus for Nordisk Frisør Union om ny frisørbog til Nordisk Frisør Union. Hotel Sabro, Sabro august. Søsted H. Allergic reactions to PPD, and how to test. Foredrag ved Forskningens Dag Store auditorium, opg. 28. Gentofte Hospital. 1.oktober. Søsted H. Allergic reactions to PPD, and how to test. 18 th congress of European Academy Dermatology Venereology Berlin (EADV). Germany 8.oktober Posterpræsentation Hansen HS, Johansen JD, Søsted H. Hair dying among Copenhagen Hairdressers 4 th Occupational Environmental Exposure of the Skin to Chemicals conference, Edinburgh, 15. juni Undervisning foretaget af medarbejdere Bregnhøj, A. Kontaktallergi og luftvejsallergi, SUHR Husholdningshøjskole, 10.dec. Bregnhøj, A. Litteraturgennemgang, Uter W et al Hand dermatitis in a prospectively-followed cohorte of hairdressing apprentices: Final results of the POSH study. Videncenter for Allergi, 7. okt. Bregnhøj, A. Frisørers helbred AMU kursus for frisører, 11. maj Hansen HS Undervisning af elever i frisørsalon Zenz, Produkter, produktudvikling, handskevurdering. København. 28. september Hansen HS Litteraturgennemgang, Savaides et al. The evaluation of gloves for protection against ingredients Videncenter for Allergi, 25. februar 18

19 Hansen HS Afprøvning af handsker med traditionelle hårfarvestoffer Frisørskolen CPH West, København, 8. juni Hansen HS Afprøvning af handsker med new generation hårfarver, Frisørskolen CPH West, København. 15. september Søsted H. Grøn Frisør. Valgfrit fag på Frisørskolen Cph West, København. 2. november Kurser Bregnhøj A. Basal Statistik, ph.d. kursus v. Københavns Universitet, Jan. marts Bregnhøj A. Pædiatrisk dermatologi, V. Dr. med Carsten Sand, Hellerup Park Hotel, 11. juni Bregnhøj A. Interactions in epidemiology, Københavns Universitet, august Bregnhøj A.. Botanical Dermatology course & workshop, Odense Universitets Hospital, ESCD., august Bregnhøj A. Academic writing in English level 2, Københavns Universitet, Sep. nov. Bregnhøj A. TR 1 kursus for tillidsrepræsentanter, Yngre Læger, Hindsgavl Slot, 30. sep. 1. okt. Bregnhøj A. Advanced social epidemiology, Københavns universitet, 26. okt 30. okt Lysdal SH. PhD-kursus: Basic Statistics for Health Researchers, Københavns Universitet, januar til marts Lysdal SH. PhD-kursus: Analysis of Variance and Regression for Health Researchers, Københavns Universitet, april til maj Søsted H. Environmental and occupational contact dermatitis course C01. 18th EADV. Berlin. 8. oktober. Kongresdeltagelse Alle centrets medarbejdere stod på Videncenter for Frisørers stand til Forskningens Døgn, Gentofte Hospital, 25. April Alle centrets medarbejdere var på 4th Occupational and Environmental Exposure of the Skin to Chemicals (OEESC) Conference, afholdt af the British Occupational Hygiene Society, Edinburgh, Scotland, juni Søsted H. 18 th congress of the European Academy Dermatology and Venerology (EADV). Berlin, 7-10 oktober Medlemskaber af Videnskabelige netværk Søsted H. Member of board in European Prevention of Occupational Skin diseases (EPOS). Søsted H. Member of European Society of Contact Dermatitis (ESCD). 19

20 Møder Søsted H. First meeting in European Prevention of Occupational Skin diseases (EPOS). Edinburgh, Scotland, June Bregnhøj A, Søsted, H.. Deltaget i Sectoral Social Dialogue Committee on "Personal services" Plenary meeting on 18 June, EU Commission, Employment, Social Affairs and Equal Opportinities DG, Crown Plaza Hotel, Bruxelles. Deltagelse i temadage Søsted H, Hansen HS. 28. oktober 2009 Eigtveds Pakhus, Asiatisk plads. Temadag om biomonitering. Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg om Miljø og Sundhed Søsted H, Hansen HS Symposium om allergi over for kemiske stoffer. Nyt om risici, forebyggelse og lovgivning, den 24. marts, Miljøstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, og Videncenter for Allergi, Nordatlantens Brygge, København. Presse Videncenter for Frisører og Kosmetikere har haft følgende pressekontakt: Søsted H Fpn.dk Farvning af børns hår vækker bekymring 4. februar. Søsted H 24timer København Forældre bekymrede over deres børns brug af hårfarve 4. februar. Søsted H Politiken, PS 4. sektion side marts. Citeret om EU lovgivning for kosmetik med fokus på frisører. Søsted H Politiken Lørdagsliv side Opgør med kemien i frisørsalonerne. 11. april. Søsted H Spejlet. Nr. 4 April, side 5-7. Citeret om håndeksem og udsugning. Søsted H Videncenter for Frisører nævnt i lokalavisen Villabyerne april. Nr årgang, side 4 og 5 Søsted H DR P4 Radioavisen kl Allergifremkaldende stoffer i hårfarvningsprodukter, 1. maj Søsted H DR P1 Radioavisen kl EU vil ikke forbyde allergifremkaldende stoffer i hårfarvningsprodukter. 1. maj 2009 Søsted H Helse.dk Pas på med sorte hennatatoveringer 5. juni Søsted H Citeret i Politiken.dk Grøn hårfarve fyldt med kemi bragt 3. juli 2009 Søsted H DR.dk Økologisk hårfarve er allergifremkaldende 3. juli Søsted H Medlemsbladet Spejlet vedr. EU vil tillade farlige stoffer side august nr. 8 20

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2008. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2008 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Indhold Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Medarbejdere og tilknyttede

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2010. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2010 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1

Tanker om 2015. - Ulrik Fischer Friis, April 2015. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2015 Tanker om 2015 2015 fortsætte hvor 2014 slap 2015 har også været præget af forandringer! Videncentrets hjemmeside har fået nyt design. Erhvervsskolereformen er blevet indført og derfor

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk

Fremtiden er i dine hænder. Årsrapport 2011. www.videncenterfrisører.dk Fremtiden er i dine hænder Årsrapport 2011 www.videncenterfrisører.dk Indhold Side Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere 3 Formål 4 Medarbejdere 5 Tilknyttede personer 6 Finansiering 7 Forskningsprojekter

Læs mere

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Årsrapport 2007. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk

Årsrapport 2007. Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Årsrapport 2007 Videncenter for Frisører og Kosmetikere Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 hesos@geh.regionh.dk Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Indhold Om Videncenter

Læs mere

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever

Årsrapport 2012. Frisører stopper efter 8,4 år i faget. Frisører vender engangshandsker. Healthy worker effect blandt frisørelever Årsrapport 2012 Frisører stopper efter 8,4 år i faget Frisører vender engangshandsker Healthy worker effect blandt frisørelever Tanker om 2012 Videncenter for frisører bliver nogle gange kontaktet af frisører

Læs mere

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev

Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Fremtiden er i dine hænder Undgå håndeksem som frisørelev Forord Hvert eneste år er der flere hundrede frisørelever, der får håndeksem. Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har lavet

Læs mere

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1

Tanker om 2014. - Ulrik Fischer Friis, December 2014. www.vffk.dk 1 Årsrapport 2014 Tanker om 2014 Forandringens år! - Mange nye ansigter er kommet til, nogle er forsvundet. I begyndelsen af 2014 afgik Heidi Søsted som leder af Videncenter for Frisører og Kosmetikere og

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf.

Årsrapport 2006. Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07. Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. Årsrapport 2006 Lersøpark Allé 21 2100 København Ø Tlf. 21 48 46 07 Co. Videncenter for Allergi Ledreborg Allé 40, 1. 2820 Gentofte Tlf. 39 77 73 03 Indholdsfortegnelse Om Videncenter for Frisører og Kosmetikere

Læs mere

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN

INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010. kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN INFORMATIONSMØDE D. 24. NOVEMBER 2010 kl. 16.00 18.00 VELKOMMEN 1 Videncentret i TV2-Nyhederne mandag d. 26.10.2010 2 Program Velkomst v/ forskningsleder Sine Skovbjerg 16.05-16.15: Status for Videncentret

Læs mere

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører

Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Årsrapport 2013 Ex-frisører har mere duft- og kemikalieoverfølsomhed end de der stadig arbejder som frisører Flere hårfarver end de fem kendte kan give allergi i huden Persulfat er ofte skyld i allergi

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune

grøn salon Grønne Erhverv en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon - et netværk i Københavns Kommune grøn salon en guide til Frisører i en certificeret Grøn Salon foto frisørforbundet layout tmf grafisk design Grønne Erhverv - et netværk i Københavns Kommune Grøn Salon Grøn Salon er en frivillig ordning

Læs mere

Metode: Projektet bestod af to dele

Metode: Projektet bestod af to dele 1 Håndeksem hos sundhedspersonale Kristina Ibler, reservelæge, phd. Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus Tove Agner, professor, overlæge. dr.med. d Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital H 2 Håndeksem

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital

Tidslinie. 2004 Folketinget. 2005 Miljøministeriet. 2006-2009 Gentofte Hospital Status 2009 Jesper Elberling læge PHD Seniorforsker Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Dermato-Allergologisk afdeling, Gentofte Hospital jeel@geh.regionh.dk 1 1 Tidslinie 2004 Folketinget

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af håndeksem Baggrund og formål I løbet af et år oplever mere end hver tiende dansker at have håndeksem

Læs mere

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2008. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2008 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Vådt arbejde og hudproblemer

Vådt arbejde og hudproblemer Formidlingsmøde - Formidlingsmøde om marts 2007 Seniorforsker, Cand.scient, Ph.D. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Arbejdsbetingede hudlidelser Anmeldelser af arbejdsskader (2000-2005) ca.

Læs mere

SafeHair. Kære frisør,

SafeHair. Kære frisør, Kære frisør, vedlagte spørgeskema blev udviklet, for at kunne fastslå og langfristet forbedre forholdsreglerne til sundhedsbeskyttelsen for frisører på arbejdspladser over hele Europa især ang. hudbeskyttelse.

Læs mere

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 16-01-2017

Læs mere

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital

Årsrapport 2009. Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2009 Dermato-allergologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd.

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Kemikalier på arbejdspladsen

Kemikalier på arbejdspladsen 6. maj 2014 Kemikalier på arbejdspladsen FOA har i perioden 21. til 31. marts 2014 gennemført en undersøgelse om kemikalier på arbejdspladsen blandt samtlige medlemmer med e-mailadresse i forbundets Kost-

Læs mere

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører.

Formålet med tilsynsinstruksen er at orientere om særlige forhold samt opstille en fælles ramme for gennemførelse af tilsyn inden for frisører. Instruks for tilsyn hos frisører Ressortenhed: VG Oprettet: Februar 2007 Senest revideret: April 2012 Emne og baggrund Frisører er emnet for denne instruks. Den skal ses som et supplement til arbejdsmiljøvejviser

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier

Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier Test af engangshandskers gennemtrængelighed af frisørkemikalier 11. august 2011 Frisører og Kosmetikere har opsat kriterier for kemiske og praktiske test af engangshandsker til frisører. Kriterierne er

Læs mere

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital

Årsrapport 2007. Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital. Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital. Dermatologisk afd. I Odense Universitetshospital Ledreborg Allé 40 1. 2820 Gentofte Tlf. 3977 7300 www.videncenterforallergi.dk Årsrapport 2007 Dermatologisk afd. K Gentofte Hospital Lungemedicinsk afd. Y Gentofte Hospital Dermatologisk afd. I Odense

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Indhold PICO 1. Bør patienter med ny-opdaget håndeksem tilbydes afdækning af risikofaktorer? 1 PICO 2. Bør alle patienter med ny-opdaget håndeksem

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk

VELKOMMEN FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG. www.mcsvidencenter.dk Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital FØLGEGRUPPEMØDE MANDAG D. 30.11.2009 VELKOMMEN V/FORSKNINGSLEDER SINE SKOVBJERG www.mcsvidencenter.dk PROGRAM 15.00 15.05 Velkommen v/forskningsleder Sine

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem og hudallergi Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Jeanne.duus.johansen@regionh.dk Stigning i anmeldte og anerkendte hudlidelser (eksem) i Danmark 3500

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital

Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler. Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Landskursus Kontaktallergi Hårfarver, parfume, konserveringsmidler Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi Gentofte Hospital Kontaktallergener Lav-molekylære Organiske stoffer Metaller ca. 3000 beskrevet

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem

Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Psykiske arbejdsskader i det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. studerende Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 25-01-2017 2 Projekt Arbejdsskadesystem

Læs mere

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium.

Alle de studerende jeg har vejledt, har været under ordningen. D.v.s. først fire års studier efterfulgt af et fire-årigt ph.d. studium. Vejleders forventninger til ph.d. studerende Min egen erfaring stammer fra, at jeg har været vejleder for 8 ph.d. studerende i Matematik-økonomi fra Aarhus Universitet (hvoraf de seks er blevet færdiguddannede,

Læs mere

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet?

Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Arbejdsrelateret psykisk lidelse - Hvad sker der på arbejdspladsen og i arbejdsskadesystemet? Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder & Ph.d. Stipendiat Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi

Læs mere

National strategi 2002

National strategi 2002 Initiativer omkring vurdering og regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen funktionsleder, Kemikalier Miljøstyrelsen Informationsmøde 8. dec. 2010 INDHOLD Baggrund national strategi Vejen

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status...

Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... Indhold Indledning og kort opsummering... 3 - Om Videncentret... 3 - Status for forskning i 2004... 3 - Overvågning og kvalitetsudvikling status... 4 - Formidling 2004... 4 - Evaluering og fremtid... 4

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte

Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Uddannelsesudvalget (2. samling) B 61 - Bilag 4 Offentligt Private frisøruddannelser stavnsbinder de ansatte Frisørkæder bag korte diplomuddannelser med ringe fagligt niveau og dårlige jobudsigter - frisørmestre

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Allergi. Arbejdsmedicinsk Afdeling. Undervisning fysioterapeutskolen den 19. januar 2011. Ole Carstensen, overlæge

Allergi. Arbejdsmedicinsk Afdeling. Undervisning fysioterapeutskolen den 19. januar 2011. Ole Carstensen, overlæge Allergi Allergireaktion: Unormal kraftig immunreaktion Immunreaktion: Reaktion mellem antigen (artsfremmed stof) og antistof (protein dannet i kroppen) Lymfocytter (hvide blodlegemer) deltager i immunforsvaret

Læs mere

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30

industriens hus 23. november 2016, kl til kl.16.30 16 Kemi og arbejdsmiljø reach og kemikalielovgivningens betydning for arbejdsmiljøet industriens hus 23. november 2016, kl.09.00 til kl.16.30 For både virksomheder og medarbejdere har det stor betydning,

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2013 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt 1 Deltagerinformation om videnskabeligt projekt om mulig sammenhæng mellem fertilitetsbehandling og Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt projekt Projektets titel: Undersøgelse af mulig

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer EN BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE FOR FREMTIDEN KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer INFORMATION OM DELTAGELSE I FORSKNINGSPROJEKTET Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv

Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Afrapportering for projektet Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker en opfølgningsundersøgelse. Projekt nr. 02-2015-0920150067117 Nakke-skuldersmerter og arbejdsliv Danske

Læs mere

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND

NOVEMBER 2009 KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND II NOVEMBER 2009 NR KEMI MILJØ FRISØR SUNDHED SYGDOMME KOSMETIKER FOREBYGGELSE FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND 2 Tegning: Jan Kallesen FRISØRFAGET ER I ALT FOR HØJ GRAD

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer.

Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer. Billede. Billede. Arbejdspladsbrugsanvisninger. Skemaer. 14-08-2006 Arbejdspladsbrugsanvisninger Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Skemaer 14-08-2006 Billede Billede Arbejdspladsbrugsanvisninger Skemaer Tillæg til Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Læs mere

Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2002

Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2002 Status for Videncenter for Allergi - over for kemiske stoffer i forbrugerprodukter 2002 Indhold: 1. Indledning om Videncentret 2. Overvågning - National database for kontaktallergi - Teledermatologi -

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner?

TALEPUNKT. Spørgsmål J Ministeren bedes redegøre for forløbet i sagen om allergiske reaktioner på grund af hydrolyserede hvedeproteiner? Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 66 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 6. kontor/hbo/mlfn 3.1/GMKJ/CDNO Den 15.

Læs mere

Afsluttende rapport for projektet:

Afsluttende rapport for projektet: Afsluttende rapport for projektet: Redskaber til standardiseret kortlægning af allergifremkaldende og hudirriterende kemiske stoffer på danske arbejdspladser Arbejdsmiljøforskningsfondens bevilling med

Læs mere

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI

BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI BABY PÅ VEJ? GODE RÅD OM KEMI OG GRAVIDITET GRAVID MED GOD KEMI GRAVID MED GOD KEMI Kemikalier findes i alt, hvad vi omgiver os med. De hjælper os i hverdagen for eksempel når vi bruger kosmetik og rengøringsmidler

Læs mere

Fascinationen ved idræt

Fascinationen ved idræt Fascinationen ved idræt Doping blandt danske -Eller cykelryttere Cykelsportens paradoksale attraktion - Et humanistisk perspektiv ph.d. stipendiat, cand.scient. Institut for Idræt og Biomekanik, cand.

Læs mere

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den.

Anders Andersen Andebyvej Andeby Id: 010. Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Anders Andersen Andebyvej 5 5500 Andeby Id: 010 Velkommen til denne undersøgelse og tak fordi du tager dig tid til den. Undersøgelsen er en del af et større forskningsprojekt,

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer)

SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI Cand.Scient.San, 2. semester 20. februar 2015 (3 timer) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN I BIOSTATISTIK OG EPIDEMIOLOGI

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Arbejdsbetingede hudlidelser

Arbejdsbetingede hudlidelser Projekt Sund hud på mejerier og tarmafdelinger Mari-Ann Flyvholm Karen Mygind Gitte Lindhard 1 Anker Jensen 2 Karen Frydendall Jepsen Lea Sell Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet 1) Mejeriindustriens

Læs mere

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter

Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter F r i s ø r p ro d u k t e r Branchevejledning om arbejde med frisørprodukter Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund og Danmarks

Læs mere