Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Trio Tjenestetid Læreraftale 08"

Transkript

1 Vejledning Trio Tjenestetid Læreraftale 08

2

3 Vejledning Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap.4 Tjenestetid Grundtid... Beregning af arbejdstid i Trio... Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag ferieuge... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5 Kap.5 Tjenestetid Undervisning... 6 Fagfordeling... 7 Elektronisk fagfordeling... 7 Manuel fagfordeling... 8 I fanebladet lektioner kan du fagfordele på to måder:... 8 Tilføj/fjern lærer i Vis Alle... 9 Søgning og sortering... 9 Søg- og erstat... Kap.6 Tjenestetid Andre opgaver... Datovælgeren... 3 Kopi af aktiviteter... 4 Tjenestetid Tidsbestemte aktiviteter/pædagogisk personale... 5 Kap.7 Udskrifter... 7 Opgaveoversigt... 8 Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side

4 Vejledning Tjenestetid Under Tjenestetid finder du fanebladene: Grundtid, Undervisning og Andre opgaver. I tjenestetidsmenuen skal du til at knytte lærer, klasser og aktiviteter sammen. Har du oprettet aktiviteter i menuen Tjenestetid, hvor du undrer dig over Trios beregning, er det altid godt at vende tilbage til menuen Grunddata. Det er i menuen Grunddata, at du har fortalt Trio, hvordan beregningerne/parametrene skal være på din skole. Klik på ikonet til Tjenestetid. Kap.4 Tjenestetid Grundtid Du kan kun indtaste/ændre tallene i de hvide felter. De grå felter er beregninger på baggrund af oplysninger, som du har indtastet i Grund-data. Ønsker du at ændre et tal i et gråt felt, skal du tilbage til Grunddata og rette. Mener du fx, at tallet i feltet Ferie er forkert, skal du, i menuen Grunddata, ændre dine indtastninger. Årsagen kan være, at du har indtastet et forkert antal feriedage i fane-bladet Institution Kalender, og/eller du i fanebladet Personale Stillinger har angivet en forkert parameter ud for, hvad en feriedag skal tælle. Beregning af arbejdstid i Trio Din kommune har i forbindelse med overgangen til læreraftale 08 lavet aftale om omregningsfaktorer for opgaver i tilknytning til undervisningen samt maksimalt undervisningstimetal. I eksemplet ser du nogle fiktive tal, som vi på Tabulex Skolen har indtastet i menuen Grunddata Institution Omregningsfaktor. Trio henter automatisk tallene fra dette faneblad og viser dem i menuen Tjenestetid Grunddata. Maksimalt undervisningstimetal, lærere 774,9 (afrundet fra 774,935483) Omregningsfaktor for opgaver i tilknytning til undervisning, lærere,7 Årlige timetal ( Svarende til ) 774, x,7 = 680,00 Det årlige timetal kan variere fra kommune til kommune. Det er omregningsfaktoren og det maximale undervisningstimetal i din kommune, der bestemmer det årlige timetal for lærere og BHK-ledere. Det svarer til bruttotiden fratrukket ferie og søgnehelligdage. Har du i Grunddata Personale sat flueben ved ny lærer ud for en person, vil Trio automatisk tage omregningsfaktoren for en nyuddannet lærer. For personer med fx stillingskategorien: Leder, er der ikke aftalt et max. uv-timetal og en omregningsfaktor. Derfor vil der stå 0 udfor Max. årlig uv-timetal og omregningsfaktor. I feltet Svarende til vil der stå det årlige timetal, som er bruttotiden fratrukket ferie og søgnehelligdage. Ønsker du, at skolelederen skal have en fast nettonorm på fx 680 timer, kan du i menuen Grunddata Personale Stillinger:. Klikke på kategorien Leder Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side

5 Vejledning. Klikke på tryllestaven 3. Sætte prik ved fast nettonorm og indtaste fx 680 timer 4. Klikke på knappen Justér SH-beregningen. Nederst i højre hjørne ser du to tal: Resttid uv-timer: 774,9 = 680 :,7 Resttid omregnet: 680,00 = 774, x,7 Har du ikke tildelt en lærer nogle aktiviteter, vil Resttid uv-timer være lig med max. årlige uvtimetal og Resttid omregnet vil være lig med bruttotiden fratrukket ferie- og SH-dage. De to tal for resttid nedskrives hver gang, du tildeler en lærer tid, uanset om det er uv-timer, eller om det er tid til Andre opgaver. Tildeler du en lærer 0 times undervisning vil Resttid uv-timer nedskrives med 0 x = 0 Resttid omregnet nedskrives 0 x,7 =,7 (her er det Tabulexskolens omregningsfaktor, det skal selvfølgelig være den I lokalt har aftalt) Tildeler du en lærer 0 timer Andre opgaver vil Resttid uv-timer nedskrives med 0 :,7 = 4, (her er det Tabulexskolens omregningsfaktor, det skal selvfølgelig være den, I lokalt har aftalt) Resttid omregnet nedskrives 0 x = 0 Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 3

6 3 Vejledning Ændringer i grundtiden Hvis der er ændringer i forhold til indeværende skoleår, skal du ændre oplysningerne. Ændringer kan være: - Ændret beskæftigelsesgrad (nedsat tid) - Frikøb - Kombinationsbeskæftigelse - 6. ferieuge som skal indregnes - Evt. overført overtid. Bruttotidsfradrag Hvis AA har et bruttotidsfradrag på 96 timer(=½ fuldtidsstilling), og BB er ansat med en beskæftigelsesgrad på 50 % uden bruttotidsfradrag, vil Trio beregningsmæssigt behandle AA og BB som om, de har samme beskæftigelsesgrad, da AA s korrigerede beskæftigelsesgrad er 50%. Det betyder, at både AA og BB s ferie, søgne-helligdage, 6-ferieuge, individuel tid, evt. aldersreduktion, de aktiviteter du har markeret som beskæftigelsesgradsafhængig og grænserne for Ekstra I-tid samt UV-tillæg, bliver reguleret med 50%. 6. ferieuge Hvis læreren har valgt, at den 6. ferieuge skal indregnes, kan du indtaste antallet af dage. Trio beregner automatisk timetallet. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 4

7 3 Vejledning Hvor mange timer en feriedag i den 6. ferieuge skal tælle, har du sat på den stilling, som er knyttet til læreren under Grunddata Personale. Særlige aftaleforhold I dette felt kan du skrive, hvis du indgår en særlig aftale med læreren. Teksten, som du skriver, kommer ud på lærerens Opgaveoversigt. Regulering af beskæftigelsesgrad Hvis AA skal være deltidsbeskæftiget, og du endnu ikke kender beskæftigelsesgraden, kan du sætte AA s beskæftigelsesgrad til og tildele AA de aktiviteter, hun skal have. Nu vil AA få resttid. AA s beskæftigelsesgrad skal nu reguleres, så resttiden bliver 0. Det kan Trio hjælpe dig med. Højreklik på Resttid og klik nu på. Nu er resttiden=o, og AA s beskæftigelsesgrad er ændret. Bemærk! Hvis du højreklikker i feltet Personale (personalets initialer), kan du selv vælge antallet af kolonner, du ønsker at se: Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 5

8 Vejledning Kap.5 Tjenestetid Undervisning Da du endnu ikke har fagfordelt, er der her valgt Vis Alle for at se en totalliste over alle de lektioner, der er oprettet på baggrund af timefordelings-/lektionsplanen i menuen Grunddata. I fanebladet Tjenestetid Undervisning, kan du som udgangspunkt i kolonnen Type kun vælge: Standardlektion. Trio vil automatisk for lærere, nyuddannede lærere og BHK-ledere hente omregningsfaktoren fra menuen Grunddata Institution Omregningsfaktorer. AA er lærer på Tabulex Skolen, hvor lektionslængden er 0,75 time normperioden er 00 skoledage omregningsfaktoren er,7 I kolonnen UV-tid beregnes tiden for lektion pr. uge som: lektion/uge x 0,75 timer/lektion x (00 skoledage : 5 skoledage/uge) = 30 timer I kolonnen Timer beregnes tiden som 30 timer x,7 (omregningsfaktoren) = 65,0 timer. Har du flere undervisningstyper, og kun vil se bestemte typer, kan du sætte et flueben ved Typegruppering. Vil du retur til den oprindelige visning, fjerner du fluebenet. Her kan du plukke de hold/klasser, fag, lokaler og perioder, du tidligere har oprettet i Grunddata. Har du flere ringetidssæt fx med Standardlektionslængde o,75 timer i klasserne fra kl. og 0,5 timer for indskolingen, vil prisen for en lektion (med samme normperiode) i.kl. og 4.kl. være forskellig. L.lekt.=lærerlektion. Det er antallet af lektioner i denne kolonne, der fortæller Trio hvor mange lektioner, læreren skal have tid for. E.lekt.=elevlektioner. Denne kolonne er af hensyn til statistikindberetning. I langt de fleste tilfælde er det det samme tal som i L.lekt. Står der ikke noget i E.lekt., er E.lekt. = L.lekt. Har en klasse fx delehold, kan det være, at læreren skal have 8 lektioner, men klassen kun 7 lektioner. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 6

9 6 6 Vejledning Er der fag, der skal udløse særlige undervisningstyper jf. 5, skal du udpege tillægget. Hvis skemaet er overført til oversigtsskemaet, kan du dobbeltklikke på lekt., hvis du vil se alle placeringer. 7 Klik på Vis. Du kan vælge, om du vil have vist Alle eller en Gruppe. Du kan kun udpege en gruppe, hvis du har oprettet grupper i menuen: Grunddata Personale Grupper. Fagfordeling Fagfordelingen i Trio kan foregå manuelt eller elektronisk. Elektronisk fagfordeling Vil du fagfordele elektronisk, skal skolen have licens til Trio fagfordeling, der er et tilkøbsmodul til Trio Web. Elektronisk fagfordeling foregå ved, at lærerne logger sig på Trio Web. I Trio Web kan læreren vælge/fravælge de aktiviteter, du har oprettet i Trio. Læreren kan kun se egne aktiviteter. De handlinger læreren foretager, registreres automatisk i Trio, så du kan følge med. Det er dig, der bestemmer, hvornår lærerne har adgang til fagfordelingsmodulet. I Trio kan du åbne/lukke for adgangen. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 7

10 Vejledning Der åbnes for fagfordelingen i menuen Værktøj Fagfordeling, ved at klikke på hængelåsen. Når hængelåsen er åben er der adgang til fagfordeling. Manuel fagfordeling I fanebladet lektioner kan du fagfordele på to måder:. Markerer du i venstre side en lærer, er det den pågældende lærer, du indberetter til, hvilket betyder, at du fagfordeler samtidig med, at du opretter aktiviteter.. Hvis du skal oprette aktiviteter UDEN lærer, skal du slå lærerinitialerne fra. Det gør du ved et klik på knappen Vis, vælg Alle eller den Gruppe, du vil se. Har du oprettet undervisningsaktiviteter og efterfølgende vil sætte lærere på (fagfordele), skal du vælge at få vist Alle. Nedenfor er valgt Vis Alle, og der er sorteret på klasser/hold. Du kan sortere ved at klikke med musen på overskriften i den kolonne, du ønsker at sortere i. Ønsker du at sortere flere kolonner, og fastholde sorteringen i den første kolonne, skal du holde <Shift>-tasten nede, mens du klikker på en anden kolonne. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 8

11 Vejledning Tilføj/fjern lærer i Vis Alle Når fagfordeling er på plads, skal du i gang med at knytte personer på undervisningsaktiviteterne. Vælg: Vis Alle. Du tilføjer en lærer ved at: Stå i feltet, hvor læreren skal tilføjes Indtaste lærerens initial. Er der flere lærere, hvis initialer begynder med A (fx AA, AT, AU), kan du vha. pile-tasterne på tastaturet, udpege den ønskede Trykke på Return/Enter-tasten på tastaturet for at gemme. Skal du tilføje flere lærere, kan du med piletasten på tastaturet udpege næste felt. Du ændrer en lærer ved at: Stå i feltet, hvor initialerne skal ændres Taste den nye lærers initialer Trykke på Return/Enter-tasten på tastaturet for at gemme. Du fjerner en lærer ved at: Stå i feltet, hvor læreren skal fjernes Trykke på Backspace-knappen ( tilbage-knappen ) på tastaturet Trykke på Return/Enter-tasten på tastaturet for at gemme.. Du fjerner flere lærere ved at: Stå i feltet på den første lærer, hvis initialer skal fjernes Markere de lærere, hvis initialer skal fjernes Højreklikke og vælg Erstat feltets værdi Trykke på Backspace-knappen ( tilbage-knappen ) på tastaturet, så feltet bliver blankt Trykke på OK. Når du mener, at du er færdig med at fagfordele har fordelt alt, kan du lave følgende tjek:. Vælg: Vis Alle. Klik på ordet Personale for at få sorteret kolonnen. 3. Nu bliver kolonnen sorteret alfabetisk med evt. blanke (uden initialer) som de første i alfabetiseringen. Søgning og sortering I alle menuerne under Tjenestetid har du mulighed for at søge i dine aktiviteter. Du kan søge enkelt, og du kan søge mere avanceret. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 9

12 Vejledning Enkelt søgning Et eksempel på enkelt søgning i menuen Tjenestetid Undervisning. Under initialerne kan du klikke på knappen Vis og vælg Alle. Nu ser du alle oprettede lektioner: Du kan sortere en kolonne ved at klikke i en kolonneoverskrift. I eksemplet er der sorteret på personale. Hvis du ønsker at beholde sorteringen på personalet, men også ønsker sortering på fx fag, skal du holde <Shift> knappen nede, mens du klikker i kolonneoverskriften Fag. Hermed beholder du sorteringen i begge kolonner. Søgning i kolonnerne I en lang lektionsliste kan det være en fordel kun at se den klasse, man vil arbejde med eller kigge på. Det kan du gøre ved at klikke på i kolonne-overskriften og udpege den klasse/hold, du vil se, fx 4.a. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 0

13 Vejledning Nu ser du kun 4a s lektioner: Vil du tilbage til hele listen, kan du vælge (All) i stedet for 4a eller klikke på krydset: Søg- og erstat Når du skal tilpasse dine aktiviteter i menuen Tjenestetid, kan du få behov for at skifte en betegnelse med en anden. Det kan du gøre ved at højre-klikke og vælge Erstat feltets værdi. Du kan få hjælp i navigationssedlen Søg- og erstat på vores hjemmeside. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side

14 3 Vejledning Kap.6 Tjenestetid Andre opgaver I menuen Andre opgaver kan du indtaste de aktiviteter, der fremgår af 4 i læreraftale 08. I fanebladet Tjenestetid Andre opgaver SKAL kolonnerne Type og Betegnelse udfyldes, når du opretter en aktivitet. I fanebladet Andre opgaver kan du vælge følgende aktivitetstyper: Periodeafhængig. Trio regulerer i forhold til arbejdsdage i perioden, hvis en person er ansat en mindre del af året. Besk. gradafh.. Trio regulerer i forhold til beskæftigelsesgrad, hvis personen er deltidsansat. Per. og besk.gradafh. Trio regulerer i forhold til arbejdsdage i perioden, hvis en person er ansat en mindre del af året og i forhold til beskæftigelsesgrad, hvis personen også er deltidsansat. Fast tid. Tiden fastholdes på det tal, du indtaster. "Lejrskole". Tiden fastholdes på det tal, du indtaster. I menuen "Afregninger" danner Trio kun lejrskoletillæg på de aktiviteter, der er markeret med typen "Lejrskole". Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side

15 3 Vejledning Ledelsestid. Ledelsestid skal indberettes under Andre opgaver med typen Ledelsestid. Kolonnen Årstimer muliggør, at Trio automatisk kan beregne, hvor meget tid en lærer, der er ansat en mindre del af året, skal have i forhold til en lærer, der er ansat hele året. Det samme er gældende for en deltidsansat i forhold til en fuldtidsansat. Læreren kommer aldrig til at se tallet i kolonnen Årstimer - hverken på opgave-oversigten eller i Trio Web. Læreren får og ser kun tiden, der står i kolonnen Timer. I kolonnen Årstimer kan du indtaste timetallet for en lærer, der er ansat hele skoleåret. Trio regulerer nu tallet i kolonnen Timer i forhold til årstimetallet hvis aktivitetstypen er: Periodeafhængig. Det betyder, at en lærer der er ansat hele året, vil få det samme tal i kolonnerne Årstimer og Timer. Er læreren derimod ansat en mindre del af året, vil tallet i Timer blive reguleret i forhold til arbejdsdage. Ønsker du at lærer XX, der er ansat i en mindre del af året, IKKE skal reduceres i forhold til årstimetallet for en lærer ansat hele året, skal du vælge aktivitetstypen Fast tid. Ønsker du, at tallet i kolonnen Timer skal reguleres i forhold til beskæftigelsesgrad, skal du vælge aktivitetstypen: Besk. gradafh. Skal tallet i kolonne Timer reguleres i forhold til både beskæftigelsesgrad og ansættelsesperiode, skal du vælge aktivitetstypen: Per. og besk.gradafh.. Du har mulighed for at kategorisere Andre opgaver i forhold til aftalens 4 stk.. Datovælgeren Hvis du skal indberette den samme aktivitet på flere datoer, kan du med fordel benytte dig af Datovælgeren. Når du benytter Datovælger, har du mulighed for at udpege de ønskede datoer i kalenderen. Du har også mulighed for at vælge en bestemt ugedag i en given periode. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 3

16 Vejledning Placeres på elevdage betyder, at du roligt kan skrive hele perioden uden hensyntagen til feriedage og andre dage placeret i kalenderen. Aktiviteten placeres kun på elevdage. Bemærk, at indberetningslinjen bliver orange, hvis der findes flere aktivitetsplaceringer. Hvis du vil se placeringerne, skal du dobbeltklikke på den orange linje, og alle aktiviteterne vises. Du kan redigere, slette og tilføje i dette vindue, hvis du har brug for det. Kopi af aktiviteter Benyt dig af kopifunktionen med højreklik, hvis du vil kopiere til andre lærere. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 4

17 Vejledning Tjenestetid Tidsbestemte aktiviteter/pædagogisk personale Fanebladet Tidsbestemte aktiviteter/pædagogisk personale kommer kun, hvis du i Grunddata Institution har sat flueben ved: Har du IKKE sat flueben, behøver du ikke læse afsnittet: Tjenestetid Tidsbestemte aktiviteter/pædagogisk personale. Hvis du har SFO-personale, har du måske brug for at indtaste aktiviteter, som har en dato og et klokkeslæt. Det kan fx være åbnevagter. Du kan vælge flere forskellige aktivitetstyper. PM UV-tid (66 min. pr. 45), Pæd UV-tid (78 min. pr. 45), Pæd UV-tid (90 min. pr. 45), Pæd UV-tid med eneansvar, Spec.pæd (90 min. pr. 45 min.) og Tilsynstid (/). Du kan i Grunddata Institution Aktivitetskategorier se faktoren. I nedenstående eksempel kan du se at typen: Pæd UV-tid (78 min. pr. 45) har faktor,733. Dvs. at lek. á 0,75 t udløser:0,75 t x,733 =,3t Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 5

18 Vejledning Aktivitetstypen Tidsbestemt aktivitet er en standardtype, der giver til. Dvs. at en aktivitet på time udløser en time. Datovælgeren Hvis du skal indberette den samme aktivitet på flere datoer, kan du med fordel benytte dig af Datovælgeren. Når du benytter Datovælger har du mulighed for at udpege de ønskede datoer i kalenderen. Du har også mulighed for at vælge en bestemt ugedag i en given periode. Placeres på elevdage betyder, at du roligt kan skrive hele perioden uden hensyntagen til feriedage og andre dage placeret i kalenderen. Aktiviteten placeres kun på elevdage. Bemærk, at indberetningslinjen bliver orange, hvis der er findes flere aktivitetsplaceringer. Hvis du vil se placeringerne, skal du dobbeltklikke på den orange linje, og alle aktiviteterne vises. Du kan redigere, slette og tilføje i dette vindue, hvis du har brug for det. Benyt dig af kopifunktionen med højre mus, hvis du vil kopiere til andre lærere. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 6

19 Vejledning Kap.7 Udskrifter Hvis du vil have et overblik over tidsforbruget på den enkelte lærer og for hele skolen, har du mulighed for i menuen Udskrifter Lister og forespørgsler, at få diverse udskifter. Tryk på eller gå i menuen Udskrifter Lister og forespørgsler. Nu ser du: Når du klikker på ud for typen, ser du de tilhørende lister: Hvis lærerne har adgang til Trio Web på din skole, kan de løbende selv udskrive deres Opgaveoversigt. Benytter I ikke Trio Web, kan du fra Trio maile en Opgaveoversigt til lærerne. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 7

20 Vejledning Opgaveoversigt Hvis du ganger Resttid uv-timer med omregningsfaktoren får du Resttid omregn. På tilsvarende vis kan du dividere Resttid omregn. med omregningsfaktoren, så får du Resttid uv-timer. Bemærk, at I sikkert har forskellige omregningsfaktorer for lærere, nyuddannede lærere og BHK-ledere. Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 8

21 Vejledning Tallene i opgaveoversigten er de samme, du ser i menuen Tjenestetid Grundtid, Max. årlig uvtimetal og Svarende til. I Trio kan du komme direkte til supportsiden ved at klikke på i menulinjen: Telefon: Mail: Trio Tjenestetid - læreraftale 08 Side 9

22

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Trio Tjenestetid Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Tjenestetid... Kap. Tjenestetid Grundtid... Regulering af beskæftigelsesgrad... 3 Kap. Tjenestetid: De syv aktivitetskategorier... 5

Læs mere

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland

Tabulex Trio. Tjenestetid. Grønland Tabulex Trio Tjenestetid Grønland Trio Tjenestetid Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Kap 1. Tjenestetid... 4 Tjenestetid Grundtid... 4 Særlige aftaleforhold... 5 Regulering af beskæftigelsesgrad... 5

Læs mere

Vejledning Trio Tjenestetid Grønland

Vejledning Trio Tjenestetid Grønland Vejledning Trio Tjenestetid Grønland Indholdsfortegnelse Tjenestetid... 2 Kap.1 Tjenestetid Grundtid... 2 Beregning af arbejdstid i Trio... 2 Ændringer i grundtiden...3 Bruttotidsfradrag...3 Særlige aftaleforhold...3

Læs mere

TABULEX TRIO TJENESTETID OK15

TABULEX TRIO TJENESTETID OK15 VEJLEDNING TABULEX TRIO TJENESTETID OK5 Indholdsfortegnelse Tjenestetid... 2 Tjenestetid Grundtid... 2 Brutto- og nettotid... 3 Ændringer i grundtiden... 4 Bruttotidsfradrag... 4 Særlige aftaleforhold...

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning Læreraftale 08 til Trio Vikardækning Læreraftale 08 Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1

Indholdsfortegnelse. Trio Grunddata Side 1 Trio Grunddata Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... 4 Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5 Grunddata... 6 Kap

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer

Vejledning. Vejledning til Trio Opgørelse af lærer til Trio Opgørelse af lærer Hvornår skal en lærer opgøres? Du kan have brug for at skulle opgøre en lærer, hvis vedkommende: stopper går på barsel uden løn fra skolen ændrer beskæftigelsesgrad. Skal en

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning

Vejledning. Vejledning til Trio Vikardækning til Trio Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6 Metode 3 Indsæt initial

Læs mere

Vejledning til Trio Web

Vejledning til Trio Web Vejledning til Trio Web for lærere OK Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... 4 Dine oplysninger... 5 Dine linjefag... 6 Skift din adgangskode... 6 Dit ugeskema... 7 Dagens vikarskema...

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Adgang... Login... Forside... Dine oplysninger... Dine linjefag... 4 Skift din adgangskode... 4 Dit ugeskema... 5 Dagens vikarskema... 6 Ugens

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013

Vejledning. Vejledning. Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Vejledning Indberetning af statistik til UVM (Grundskoleindberetning) 2013 Indberetningsperiode Fra efteråret 2013 kan du indberette statistik til UVM. Det er UNI-C, der oplyser den præcise dato for grundskoleindberetningen.

Læs mere

Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler

Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler Trio Grunddata Læreraftale 05 og privatskoler Indholdsfortegnelse Filer... Databaseopsætning:... Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... 4 Genvejstaster mv.... 5 Forstørrelse

Læs mere

Vejledning Trio Grunddata Grønland

Vejledning Trio Grunddata Grønland Vejledning Trio Grunddata Grønland Indholdsfortegnelse Filer... 2 Databaseopsætning:... 2 Backup... 3 Dan backup...3 Indlæs backup...3 Send backup til Tabulex... 4 Genvejstaster mv.... 5 Forstørrelse

Læs mere

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning

Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Vejledning til Trio Grønland Vikardækning Indholdsfortegnelse Vikardækning... 3 Visningsmuligheder i oversigtsskemaet... 3 Vikardække én lektion... 4 Metode Drag-and-drop... 4 Metode Vikarforslag... 6

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO Indholdsfortegnelse Fravær... 2 Afregning... 3 Bemærkning... 3 Tidsangivelse... 4 Datovælger... 4 Elektronisk fraværsindberetning... 4 Uafsluttet fravær... 5 Dobbeltklik

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Fase Forklaring Navigation/tast

Fase Forklaring Navigation/tast Afregning af løse vikarer Fase Forklaring Navigation/tast Løse vikarer, automatisk beregning Automatisk beregning vil sige, at beregner arbejdstiden ud fra personens start- og sluttidspunkt. Begynder første

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015

Vejledning. Vejledning. Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Vejledning Grundskoleindberetning til UVM Frie Grundskoler 2015 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning til UVM, 2015 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version

Læs mere

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema

Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema Nyheder i Untis 2016 - KMD Educa Skema KMD udsender i foråret 2016 nye licensoplysninger til nuværende bruger af KMD Educa Skema version 2015. Det er nemt at opgradere. Start med at indtaste de nye licensoplysninger

Læs mere

VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE

VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE VEJLEDNING TRIO+ FOR LÆRERE Indholdsfortegnelse Login... 2 Forside... 2 Aktivitetsmødeplan... 4 Lektionsmødeplan... 6 Dine oplysninger... 7 Linjefag... 8 Hjælp... 9 Log ud... 9 Grunddata... 10 Fagfordeling

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger Trio Vejledning Skoler med afdelinger Indholdsfortegnelse Afdelinger... 3 Hovedskole med underskoler/afdelinger... 3 Hovedskolen... 3 Hvordan ved Trio, hvem der er hovedskole/hovedafdeling?... 4 Hvad kan

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til TEA befordring

Vejledning til TEA befordring Vejledning til TEA befordring 1 Tabulex Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Registrering af befordringskriterier... 3 Afstand... 3 Befordringskode... 4 Rute...

Læs mere

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014

KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 EPOS PORTAL KALENDER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kalenderen i Epos Portal... 2 2 Oprettelse af en kalender... 2 2.1 Autoopdatér... 3 2.2 Udvid... 4 2.3 Indlæsning af kalenderdage...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Frie Grundskoler Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio

Læs mere

FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO

FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO VEJLEDNING FREMSKRIVNING TIL SKOLEÅRET 2016/17 TRIO Indholdsfortegnelse Fremskrivning af skoleåret... 2 Valgmulighed 1: Timefordelings-/lektionsplan... 4 Valgmulighed 2: Baseret på nuværende data... 8

Læs mere

TABULEX TRIO GRUNDDATA OK15

TABULEX TRIO GRUNDDATA OK15 VEJLEDNING TABULEX TRIO GRUNDDATA OK5 Indholdsfortegnelse Backup... Dan backup... Indlæs backup... Send backup til Tabulex... Genvejstaster mv.... Forstørrelse af et vindue... 5 Skjul/vis kolonner... 5

Læs mere

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel

Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Teknisk vejledning til system-til-system overførsel Vedrørende: Skrevet af: Indberetning af elevfravær til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling STIL Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016

Vejledning. Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Vejledning Grundskoleindberetning 2016 Indberetning Du kan få hjælp til Grundskoleindberetning 2016 vha. Trio. Dette er kun gældende for skoler på OK15 og fra Trio version 1.69. I Trio kan du danne en

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m.

Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Vejledning til SD Personale Web og indberetning af merarbejde, kørsel m.m. Formål... 1 Forudsætninger... 1 Generel navigation... 1 Indberetningsoversigt... 3 Søgefelter i oversigt... 4 Merarbejde... 6

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev

Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Brugervejledning for v1.0 til bruger/elev Version pr 20120514 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Datafiler fra Kvægdatabasen trækkes gennem Dyreregistrering som k01-filer. Opsætning af udtræk beskrives andet sted. Denne vejledning dækker kun bestilling

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016

TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 VEJLEDNING TABULEX FLEKSIBEL SKEMALÆGNING 2016 Indhold Velkommen til Tabulex Fleksibel Skemalægning!... 4 Backup... 4 Tabulex Trio, opsætning... 4 Grupper... 4 Overførsel til Tabulex Fleksibel Skemalægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn

Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Vejledning HR-centret 13.10.2014 Ansættelse af ny medarbejder - Månedsløn Ansættelse af fast medarbejder både indenfor og udenfor overenskomst og forhåndsaftale. Med indenfor overenskomst og forhåndsaftale

Læs mere

DANNELSE OG INDBERETNING AF MÅNEDSLØN TRIO

DANNELSE OG INDBERETNING AF MÅNEDSLØN TRIO VEJLEDNING DANNELSE OG INDBERETNING AF MÅNEDSLØN TRIO Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 2 Lønkoder... 2 Grænser for uv-tillæg/overtid... 3 Afregning af løn... 3 Hvis du har valgt at sende elektronisk...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Træk på puljer. Formål

Træk på puljer. Formål Træk på puljer Formål I systemet kan man tilføre puljer til medarbejdere, som institutionsleder og medarbejder kan trække tid fra. Institutionsleder kan trække tid ud fra kalenderhændelser. I dag kan man

Læs mere

Fagdage/fordybelsesdage

Fagdage/fordybelsesdage Fagdage/fordybelsesdage På nogle folkeskoler ønsker man, at en bestemt dag i ugen anvendes som fagdag/fordybelsesdag. Forstået således, at en klasse én dag om ugen KUN har ét fag. I det næste tager vi

Læs mere

Opret fase og forureningsomfang

Opret fase og forureningsomfang JAR Øvelse nr. 12 Opret fase og forureningsomfang Regionsvejledning Øvelse ID: 12 Øvelsesemne: Oprettelse af faser og forureningsomfang Øvelsesbeskrivelse: At gøre dig i stand til oprette faser, forureningsomfang

Læs mere

Manual for Jobmultimeter Bruger

Manual for Jobmultimeter Bruger Manual for Jobmultimeter Bruger 23. september 2013 Side 1 af 29 Indhold Generelt... 3 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan logger du ind... 3 Mine data... 5 Mine data... 5 Sådan vedligeholder du informationer...

Læs mere

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær

Brugermanual. Brugsanvisning til LS kliniksystemet. almindelige sekretæropgaver. Sekretær Total-Data Tlf.: 48 48 39 07 Elverdalen 21 4700 Næstved www.total-data.dk Brugermanual Sekretær Brugsanvisning til LS kliniksystemet almindelige sekretæropgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Opgavestyring Workflow:

Opgavestyring Workflow: Opgavestyring Workflow: 1 2 Indholdsfortegnelse Opgavestyring... 1 Opret opgave... 3 1. Via skema... 3 2. Via kuffert... 3 3. Via menuen... 4 4. Via Find udbudte aktiviteter via udbudte undervisningsforløb...

Læs mere

Online-timeseddelregistrering

Online-timeseddelregistrering Online-timeseddelregistrering Denne vejledning giver dig et overblik over, hvordan du kommer i gang med at foretage registrering af dine timesedler i vores online-tidsregistreringssystem, som hedder AXP.

Læs mere

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger 2 Indhold Indledning... 4 Generelt... 4 Vælg Udskriftstype... 6 Normalskema... 6 Oversigtsskema... 7 Dagsbaseret... 9 Ressourceindstillinger...

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først

Velkommen til Bring Online. Læs og gør dette først Guide til Velkommen til Bring Online For at kunne bruge Bring Online, skal du have bredbånd, ca. 1 Mbit/sek, og en computer med Windows 2000 eller senere og Internet Explorer 6, 7 eller 8. Hvis du ønsker

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Vejledning til dataudtræk fra Trio til den kommunale kvalitetsrapport

Vejledning til dataudtræk fra Trio til den kommunale kvalitetsrapport Du kan trække data til brug for udarbejdelse af den kommunale kvalitetsrapport fra Trio. I Trio findes følgende specialforespørgsler i menupunktet Lister og forespørgsler Type: Kvalitetsrapport Paragrafnumrene

Læs mere

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo)

Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Vejledning HR-centret 14.10.2014 Ansættelse af timelønnet medarbejder (minus daginst.+sfo) Ansættelse på timeløn kan ske, når ansættelsen varer under 1 måned og skal ske når timetallet er under 8 timer

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Vejledning til at lave almindelige bordkort i Draw Side 1

Vejledning til at lave almindelige bordkort i Draw Side 1 Side 1 Når du åbner skabelonen til alm. bordkort ser du en side med 10 bordkort. For at få de stiplede linjer frem skal du evt. lige klikke i linealen foroven eller i siden. De stiplede linjer er for at

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring)

VEJLEDNING. TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) VEJLEDNING TABULEX TRIO Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2017 (Styrelsen for IT og Læring) Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen (Styrelsen for It og Læring) side 2

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015

Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 Trio Vejledning Indberetning af kompetencedækning i folkeskolen 2015 (Styrelsen for It og Læring) I det følgende kan du få information om, hvordan du bruger Trio til at indberette kompetencedækning til

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til Basic

Vejledning til Basic Vejledning til Basic v. 1.77 Adm4you, 2010 Indhold Kort om easyourtime Basic... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder...

Læs mere

Vejledning i brug af Golfbox

Vejledning i brug af Golfbox Vejledning i brug af Golfbox Golfens administrationssystem hedder Golfbox. Med dette system kan du reservere tider, se en oversigt over dine reservationer, tilmelde dig turneringer, se klubbens kalender

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

UnderviserNet. Vejledning til. DOF Data 2010 Side 1

UnderviserNet. Vejledning til. DOF Data 2010 Side 1 Vejledning til DOF Data 2010 Side 1 Hvad er? er er et web-baseret net udviklet til det administrative system DoCAS, hvor du som underviser, foredragsholder eller andet kan få adgang til data vedrørende

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok

Untis ordbog. Reserverede ord i Units. Definition/forklaring. Afdeling/skole. Betegnelse. Blok Afdeling/skole Ordene afdeling og skole anvendes forskelligt i modulerne: Afdelinger og MultiUser. Modulet Afdeling Udgangspunktet er én skole, der lægger ét fællesskema. Denne skole kan bestå af en eller

Læs mere