Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/6 2010"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen i Fyns Mejeristforening den 22/ Inden generalforsamlingen var der orientering om Birkum ost ved mejerichef Jesper Thomsen og rundvisning på mejeriet. Efterfølgende var Birkum Ost vært ved et let traktement. Formanden Birger H. Christiansen takkede Jesper Thomsen for et meget flot arrangement på Birkum ost, og gratulerede med den vundne samarbejdspris. Birger H. Christiansen åbnede generalforsamlingen og Villy Skovbjerg Hansen blev valgt til dirigent. Villy Skovbjerg Hansen takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Som stemmetællere blev valgt Kurt Jensen og Lars Schmidt. Pkt. 1. Formanden Birger H. Christiansen fik ordet for bestyrelsens beretning. Mælkeritidende Dansk mejeribrug og de organisationer, der omgiver mejeribruget i Danmark, er på den ene side meget traditionsbundne og på den anden side meget innovative. Det kommer allermest til udtryk, når vi ser på vores medlemsblad Mælkeritidende. Mælkeritidende er udkommet hver 14. dag siden Det må kaldes tradition så det forslår. Nu har jeg kun læst Mælkeritidende de sidste 30 år, men i den tid har indholdet været stort set det samme. Formidling og offentliggørelse af forskningsresultater, nyheder fra branchen, nyt fra maskinfabrikanterne, personalia med jubilæer og runde fødselsdage, orientering om kredsenes aktiviteter og stadigvæk en stillingsannonce i ny og næ. Alligevel har Mælkeritidende udviklet sig gennem de år, jeg har fulgt bladet. Senest med nr. 1 fra 2010 hvor den blå omslagsfarve vi har set i flere versioner gennem årene er blevet gul. Og sammen med farveskiftet er der sket nogle redaktionelle ændringer. Jeg er ret sikker på, at skiftende redaktører gennem 123 år jævnligt har sagt, at nu stiger portoen igen, og at det kongelige danske postvæsen ikke er til at regne med. Det er stadig en tradition, og den sidste portostigning har medført en lettere papirkvalitet og færre sider pr. nr. Men vi har alligevel et fagblad, vi kan være utrolig stolte af at få ind ad brevsprækken hver 14. dag. Det gamle mejeri holder flyttedag. Fra 1. august er adressen Munkehatten 28, 5220 Odense SØ, hos Erhvervsskolernes Forlag. E mail og tlf.nr. er uændret. Fra nyindrettede lyse og venlige lokaler vil sekretariatet fortsætte det gode arbejde med at servicere og hjælpe medlemmer, der måtte få brug for det. Løber I ind i ansættelsesmæssige problemer, eller får I kendskab til andre medlemmer der måtte komme ud for noget lignende, skal I ikke tøve med at søge hjælp. 1

2 Årets aktiviteter Foreningen af mejeriledere og funktionærer holdt sit 120. delegeretmøde lørdag den 3. oktober. Delegeretmødet var arrangeret af Fyns Mejeristforening og blev holdt på Hotel Svendborg. Inden delegeretmødet holdt fhv. forstander J. M. Buch Kristensen et meget interessant foredrag med titlen Dansk mejeribrug fra vikingerne til i dag. Jeg kan her i en indskudt bemærkning sige, at Buch i en serie i Mælkeritidende har beskrevet de danske ostesorter. Under delegeretmødet fremlagde formand Søren Jensen en omfattende og fyldestgørende beretning. Mødet forløb godt, og aftenens fest bød på god mad, stor danseaktivitet og hot dog til natmad. Arrangementet er efterfølgende blevet rost, og jeg skal her viderebringe rosen til de bestyrelsesmedlemmer, der trak det store læs med at få det flotte arrangement op at stå. I år holdes delegeretmødet lørdag den 2. oktober. Nordjysk Mejeristforening arrangerer og vi skal tidlig hjemmefra, idet festlighederne holdes i Skagen. Den 23. marts i år var alle kredsbestyrelser samlet til en temadag, hvor omdrejningspunktet var medlemshvervning. Vi arbejdede en hel eftermiddag med at blive klar på, hvad vi i dag kan give vores medlemmer, hvad vi ønsker at kunne give og hvordan vi får flere af vore kollegaer i ledende stillinger på mejerierne med i den forening, der er det naturlige tilhørsforhold for ledere i dansk mejeribrug. Her kan vi også hente hjælp hos jer. Hvis I hen over formiddagskaffen kommer til at tale fagforening, må i ikke glemme at anbefale Foreningen af mejeriledere og funktionærer. Onsdag den 23. september sidste år inviterede Fyns Mejeristforening medlemmerne til Ditlevdal Bisonfarm, hvor knap 70 medlemmer med familier deltog. Det var en god aften med tur i prærievogn og med lidt hiv og sving var der mad til alle. I sidste uge blev Nordisk Mejerikongres afviklet i Finland med 250 deltagere. Temaet var nye teknologier og innovationer i mejeriindustrien. Jeg havde den store fornøjelse at deltage, og det var nogle gode dage med både fagligt og socialt stort udbytte. I Fyns Mejeristforening er vi i dag 62 aktive, 11 passive, 9 virksomheder og 15 kontingentfrie medlemmer. I alt 97 medlemmer. 62 aktive giver os i år ret til at vælge 11 delegerede til delegeretmødet lørdag den 2. oktober. Udstillinger Landsmejeriudstillingen 2009 var på mange måder en lidt atypisk landsmejeriudstilling. Dels var det en ren dansk udstilling, dels holdt vi den alene og dels var det den sidste udstilling, som Henning Clausen stod i spidsen for. Efter 27 år som formand havde Henning valgt at stoppe på posten. Der blev holdt en storslået afskedsreception for Henning, og de mange talere kom alle ind på Hennings organisatoriske, strategiske og menneskelige egenskaber. Også fra Fyns Mejeristforenings side skal der lyde en stor tak til Henning for indsatsen gennem alle årene. Landsmejeriudstillingen skal nok overleve alligevel. Dels har direktør Peter Thuborg, Arla Foods og Mejeriforeningens formand Jan Nørgård klart tilkendegivet betydningen af landsmejeriforeningen, og dels er det en garvet 2

3 organisationsmand, der er valgt som ny formand, idet Søren Jensen har taget over på posten. Den økonomiske krise landet har befundet sig i de sidste par år satte sit præg på udstillingen sidste år. Der var slanket på mange områder og besøgstallet bar også præg af, at mejerierne var tilbageholdende med at sende personale til Herning, ligesom mange firmaudstillere brillierede ved deres fravær. Alligevel var det en flot udstilling med 971 mejeriprodukter af bedste kvalitet. Det er blevet en tradition, at elever fra Kold college deltager som medhjælpere ved produktbordene. Lars J. Nielsen koordinerer eleverne indsats, og det har fået en form som både kittelfolk og mejerielever har stor glæde af. Årets 1. kredsudstilling blev holdt den 3. februar sammen med Mejeribrugets Dag på Kold college. Mejeribrugets dag forløb som sædvanligt godt med frokost, rundvisning og foredrag. Emnet var dansk mejeribrug i fremtiden, hvor en række indlægsholdere gav deres bud på det. Sammen med kredsudstillingen gav kokkeelever fra Kold deres bud på fremtidens madtrends i en gastronomisk symfoni med mejeriprodukter set gennem en koks øjne. Alt i alt et rigtigt godt arrangement. Den 9. juni var vi på mejeribesøg og til udstilling på Esbjerg Mejeri. Senere drog vi til Esbjerg højskole, hvor mejerichef Jan Vrå Mikkelsen orienterede om Esbjerg Mejeri. Mejeriet er utrolig alsidig inden for alle variationer af UHT behandlede mejeriprodukter, saucer og supper. Inden middagen var der præmieoverrækkelser efter årets kredsudstillinger. Nordens bedste ost er blevet kåret ved en bedømmelse i Svendborg først på sommeren. Det blev Gundestrup Mejeri, der vandt titlen med en Fynbo. Tillykke til Jørgen Hoff og hans team. Uddannelser Tilgangen til mejeristuddannelsen er stadig meget stabil. Der starter grundforløb op 4 gange om året. Et med svenske elever og tre med danske elever. Alle holdene er fyldt op. I løbet af det sidste år er der uddannet 83 mejerister. I år dimitterer 16 procesteknologer med mejerispeciale. Desuden ser det ud til at den nye 4-årige uddannelse til proffessionsbachelor starter op i år. Mejeribruget Mejeriforeningen er flyttet fra Frederiks Alle i Århus. Nogle aktiviteter og medarbejdere er flyttet til Skejby og nogle er flyttet sammen med Landbrug og Fødevarer på Axelborg. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er flyttet sammen med SALA og er også flyttet ind på Axelborg. Disse flytninger og rokeringer har bevirket, at flere aktiviteter har fået nye aktører. Det vil føre for vidt at komme ind på det hele her, men hvis vi skal fortolke det gamle ordsprog, om at stilstand er tilbagegang, må vi konstatere at dansk mejeribrug i hvert tilfælde ikke er i tilbagegang. 3

4 Om diverse rationaliseringstiltag på de organisatoriske områder vil være til gavn for det samlede danske mejeribrug, må tiden vise. Dirigenten spurgte til kommentarer til beretningen, men der var ingen på generalforsamlingen, der havde kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Beretningen blev stillet til afstemning og enstemmigt vedtaget. Pkt. 2 Dirigenten gav ordet til foreningens kasserer Kurt Jensen for fremlæggelse af regnskabet. Kassereren gennemgik regnskabet og fremlagde budget for det næste år. Regnskabet viser en pæn renteindtægt med en forrentning af foreningens kapital, der ligger højere end bankrenten generelt. Der kom et spørgsmål vedrørende om højrentekontoen er nyoprettet, hvortil Kurt Jensen svarede, at den har eksisteret i flere år. Der kom også et spørgsmål vedrørende indtægt ved udstilling. Birger H. Christiansen og Lars J. Nielsen redegjorde for dette og forklarede, at der er indtægt, fordi Fyns Mejeristforening deltager i kredsudstillingen og der bliver afregnet pr. mærke der udstilles, der opfordres derfor til at sende produkter til udstillingerne. Regnskabet blev stillet til afstemning og enstemmigt vedtaget. Pkt. 3 Indkomne forslag: a) Ændring af kredsens vedtægter. Forslag til ændringer udsendt og omdelt på generalforsamlingen. Formanden Birger H. Christiansen gennemgik vedtægtsændringerne. Der er i hovedbestyrelsen enighed om, at alle kredse skal have enslydende vedtægter, og det fremlagte forslag vil blive behandlet i de andre kredse på generalforsamlingerne. Efterfølgende var der nogle afklarende spørgsmål til ændringsforslagene. Bl.a. konstaterede Kurt Jensen, at regnskabsperioden nu er ens mellem hovedforening og landsdelskredsen. Lars Schmidt påpegede at 4 siger, at bestyrelsen skal vælge kasserer, men Fyns Mejeristforening har Kurt Jensen som kasserer. Birger H. Christiansen svarede, at bestyrelsen i fremtiden vil konstituere sig med en kasserer og bruge Kurt Jensen som regnskabsfører. Vedtægtsændringerne sat til afstemning, og enstemmigt vedtaget. b) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent til foreningen for det nye år. Dette blev enstemmigt vedtaget. Pkt. 4 Til bestyrelsen blev foreslået genvalg til de to siddende bestyrelsesmedlemmer Villy S. Hansen og Lars Johannes Nielsen, der blev valgt. Rene Christensen Byrgesen blev valgt som suppleant. Pkt. 5 4

5 Som revisor blev Lars Schmidt genvalgt og som suppleant blev Finn Frost valgt. Pkt. 6 Valg af delegerede til delegeretmødet den 2. oktober De valgte er: Henrik Toft, Jørgen Hoff, Villy S. Hansen, Lars Johannes Nielsen, Gert Irming, Rene Christensen Byrgesen, Kim Ernstsen, Henrik Bossen, Jesper Thomsen, Mette Kern, Finn Frost. Suppleanter er: Lisbet Jørgensen, Karen B. Olsen, Hans Petter Lyngaas, Lars Schmidt, Henning Clausen. Pkt. 7 Nye vedtægter træder i kraft. Den siddende formand indtræder i HB. Pkt. 8 Orientering om ulykkesforsikringen ved Lars Schmidt: Lars Schmidt orienterede generalforsamlingen om ulykkesforsikringens situation. Ulykkesforsikringen nedlægges desværre og slukker og lukker efter 120 års virke. Årsagen er, at Finanstilsynet stiller meget store krav om dokumentation og rapportering, som ulykkesforsikringen ikke kan honorerer med de muligheder der er. Det er en trist men nødvendig beslutning. Ingen valg til ulykkesforsikringen. Det er besluttet at den siddende bestyrelse gør arbejdet færdig. Birger H. Christiansen spurgte om der arbejdes der på at lave en ny fælles forsikringsordning, hvortil Lars Schmidt svarede: Ja det gør der. Der arbejdes på videreførelse af eksisterende forsikringer i andet selskab. Der meldes mere konkret ud senere. Pkt. 9 Under eventuelt sendte formanden Birger H. Christiansen en adresseliste rundt, hvor deltagerne kunne opdatere adresser, og gav en reminder om at give besked til sekretariatet, hvis der er adresseændringer. Formanden oplyste også om den faglig strid mod MA, der afgøres i faglig voldgift den 23. juni Desuden orienterede formanden om planerne for, hvordan Procesteknologstuderende kan blive inddraget aktivt i foreningens aktiviteter. Lars Schmidt refererede til budgettet, hvor der er store poster i budgettet vedr. fester og arrangementer og spurgte til, hvad der er i vente. Birger H. Christiansen svarede at vi må se, hvad det bliver til og at bestyrelsen vil arbejde med det. Rene Christensen Byrgesen foreslog vedr. medlemshvervning, at vi kunne udmelde forsikring og faglighed/forening for at skaffe nye medlemmer. Flere med billigere pakkeløsninger. Der blev sagt mindeord for Børge Hansen, Ringe og Kaj Henriksen, Struer hvorefter formanden takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 5

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S

Referat fra Ordinær generalforsamling. Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Referat fra Ordinær generalforsamling Onsdag den 10.04.2013 Kl. 16.30 20.30 hos Lactosan A/S Først bød formanden velkommen til de fremmødte(se vedhæftede deltagerliste), hvorefter René Byrgesen gave en

Læs mere

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW

Foreningen af Mejeriledere & Funktionær Kreds Østjyllands Mejeristforening august 2011 MW . MØDEREFERAT Til Kopi til Mødedeltagere + fraværende Referent Emne Generalforsamling den 23., COOP Ferskvare Center Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelses beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen

Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Fredag d. 2. september Holstebro bowlingcenter Michael Jensen Mogens Villadsen Henning Munch Pedersen Henning Jacobsen Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere