Repetitionskort. A: Hej, jeg er ny her. Jeg mødte for resten.. i går. Jeg har fået en ny lejlighed. Jeg er begyndt på en uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repetitionskort. A: Hej, jeg er ny her. Jeg mødte for resten.. i går. Jeg har fået en ny lejlighed. Jeg er begyndt på en uddannelse"

Transkript

1 Repetitionskort Kortene her kan bruges som repetitionsopgaver, når I er færdige med at arbejde med bogens dialoger (eller når I er færdige med nogle stykker af dem). Print siden ud, og klip kortene fra hinanden. Saml og bland kortene til de emner, der er arbejdet med i klassen eller i gruppen. Procedure: En person (A) trækker et kort med et af de emner, der er arbejdet med. Han/hun vælger en partner (B) og siger den indledende replik, der står på kortet. Partneren stiller interesserede spørgsmål, og de to fører en dialog om emnet. Resten af klassen/gruppen lytter og hjælper med at rette, hvis der er problemer. Eventuelt kan gruppen til sidst supplere med yderligere spørgsmål. Herefter trækker en anden person et nyt kort, og proceduren gentages. A: Hej, jeg er ny her Jeg mødte for resten.. i går B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang Jeg har fået en ny lejlighed Jeg er begyndt på en uddannelse B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang A: Jeg har lige været i A: Jeg har det ikke så godt B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang A: Jeg har fået nyt job A: Jeg er begyndt at motionere B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang 1

2 Tekster - Udfyldningsopgaver 1. Dig og din familie (side 10) Jamal kommer fra Marokko. Han har været i Danmark i snart tre år. Han er 33 år og gift med en dansk kvinde. Han bor i en lejlighed i Kolding sammen med sin kone og sine to små drenge. De er et og to år og går begge i vuggestue. Jamal er uddannet lærer. I Marokko arbejdede han på en stor skole, og det var han glad for. Nu arbejder han på sin brors restaurant. Her hjælper han i køkkenet. Han drømmer om at arbejde som lærer igen, men først skal han blive bedre til at tale dansk. Jamal synes, at det er svært. Hjemme taler de fransk, og på arbejde taler han altid arabisk. Han er nu begyndt på sprogskole for at lære mere dansk. Efter sprogskolen vil han begynde på seminariet. 2. Bolig (side 16) Jan er lige flyttet hjemmefra. Han har fået en lejlighed i København. Den ligger i Århusgade. Det er kun fem minutter fra stationen, og det er ikke så langt fra Fælledparken. En af Jans gode venner bor lige i nærheden, og det er Jan glad for. Lejligheden er ikke så stor. Den er på 45 m 2. Der er to værelser og et lille køkken. Der er også et lille toilet, og der er en bruser på toilettet. Det er en gammel lejlighed, og huslejen er ikke så høj. Jan giver kun 3000 kr. om måneden med varme. Lejligheden ligger på første sal, så den er lidt mørk, men Jan er godt tilfreds. Han synes, at han har været heldig. Det er ikke nemt at få en lejlighed i København. 3. Ferier og rejser (side 22) Hassan har lige været i Herning sammen med sin kone og sine tre børn. De skulle besøge Hassans bror Ali og hans familie. De kørte i bil derover. Det tog ca. tre en halv time. Ali har et stort hus, og familien var hos ham i fem dage. De voksne snakkede og hyggede sig, og Hassans børn legede med deres fætre og kusiner. Vejret var godt det meste af tiden, og om aftenen grillede de ude i haven. En dag var de også ved Vesterhavet. De havde madkurv og sodavand med og lavede picnic på stranden. Børnene havde det sjovt sammen. De badede og legede i sandet, og de nød turen meget. Hele familien syntes, at det var en dejlig ferie, og nu glæder de sig til, at Ali og hans familie kommer på besøg i København. Så skal de i Tivoli. 4. Arbejde (side 28) Amina har lige fået nyt job. Hun arbejder som køkkenmedhjælper i en kantine. Det er en fuldtidsstilling, og hver dag møder hun klokken 7.30 og får fri klokken Lønnen er ikke så høj, men hun har nogle gode kolleger, og hendes chef er også flink. Hver dag skal Amina lave morgenmad, vaske op, gøre rent og lave frokost. Hun har tit travlt, for det er et stort firma, og der er mange ansatte. Amina er glad for jobbet. Hun kan godt lide at lave mad, og hun er god til det. Hun møder også mange nye mennesker, og det er spændende, synes hun. Firmaet ligger lidt uden for byen, men det er nemt for Amina at komme på arbejde, for der går en bus lige derud. Det tager kun et kvarter. 2

3 5. Venner og bekendte (side 34) Frank har en god ven, der hedder Bo. De kender hinanden fra skolen, og de har været venner siden femte klasse. Bo er en lille, kraftig fyr med mørkt hår og brune øjne. Han er åben og kvik og har mange interesser. Han interesserer sig for sport og politik, og han er spændende at snakke med. Han er også sjov, og han er altid i godt humør. Og så er han god til at spille fodbold. Bo bor i Århus sammen med sin kone og deres lille datter på to år. Han er uddannet automekaniker, og han har sit eget lille værksted. Det er Frank glad for, for han har en gammel bil, og den har han tit problemer med. Når den ikke vil køre, hjælper Bo ham som regel med at reparere den. 6. Uddannelse (side 40) Mehmet er i gang med en uddannelse. Han er begyndt på seminariet. Han elsker børn, og han vil gerne være pædagog. Uddannelsen tager tre et halvt år. På seminariet har han både praktiske og teoretiske fag. Mehmet kan bedst lide de praktiske fag. Han er god til at bruge sine hænder, og han er glad for værkstedsfagene. Han kan også godt lide musik og boldspil. Der er flere praktikperioder i uddannelsen, og Mehmet har allerede været i praktik en gang. Han var på et fritidshjem. Her var han mest sammen med de store drenge, og det var han glad for. Han spillede bold med dem, og han arbejdede også i værkstedet. Han synes, at det er vigtigt, at der er mandlige pædagoger til de store drenge. 7. Sygdom og helbred (side 46) Morten har det ikke så godt. Han har problemer med sin ryg, og han er sygemeldt fra sit arbejde. Det har nu varet i 10 dage. Det er slemt, og han har kraftige smerter. Det gør ondt, hver gang han bevæger sig, og han kan ikke sove om natten. Det startede en dag, han skulle hænge en lampe op. Han gjorde en forkert bevægelse, og pludselig kom smerterne. Morten har været hos lægen. Han har fået nogle smertestillende piller, og lægen har også givet ham en henvisning til en fysioterapeut. Her går han nu tre gange om ugen og får noget massage. Det hjælper lidt, men han ved stadig ikke, hvornår han kan starte på arbejde igen. 8. Fritid og motion (side 52) Saman er begyndt at gå i fitnesscenter. Han går i et nyt center midt i byen. Han går sammen med et par af sine venner. De træner normalt 3-4 gange om ugen. Det er et stort fitnesscenter, og der er gode faciliteter. Der er både sauna og cafeteria. Der kommer mange unge mennesker, både piger og drenge, og Saman kender efterhånden mange af dem. Saman løber på løbebånd for at få en god kondition, og han dyrker også vægttræning. Det er hårdt, og han sveder meget, men han vil gerne have store muskler. Det er vigtigt for ham at se godt ud. Han har gået der i tre måneder nu, og pigerne er begyndt at kigge efter ham. Det er han stolt af. 3

4 Tekster med tryk 1. Dig og din familie (side 10) JaHmal Hkommer fra MaHrokko. Han har Hværet i HDanmark i snart Htre Hår. Han er H33 Hår og Hgift med en Hdansk Hkvinde. Han Hbor i en Hlejlighed i HKolding Hsammen med sin Hkone og sine Hto Hsmå Hdrenge. De er Het og Hto Hår og går Hbegge i Hvuggestue. JaHmal er Huddannet Hlærer. I MaHrokko Harbejdede han på en Hstor Hskole, og Hdet var han Hglad Hfor. HNu Harbejder han på sin Hbrors restauhrant. HHer Hhjælper han i Hkøkkenet. Han Hdrømmer Hom at Harbejde som Hlærer ihgen, men Hførst skal han blive Hbedre Htil at tale Hdansk. JaHmal Hsynes, at det er Hsvært. HHjemme taler de Hfransk, og på Harbejde taler han Haltid ahrabisk. Han er Hnu behgyndt på Hsprogskole Hfor at lære Hmere Hdansk. HEfter Hsprogskolen vil han behgynde på semihnariet. 2. Bolig (side 16) HJan er Hlige flyttet Hhjemmefra. Han har Hfået en Hlejlighed i KøbenHhavn. Den Hligger i HÅrhusgade. Det er Hkun Hfem mihnutter fra stahtionen, og det er Hikke så Hlangt fra HFælledparken. HEn af HJans Hgode Hvenner Hbor Hlige i Hnærheden, og Hdet er HJan Hglad for. HLejligheden er Hikke så Hstor. Den er på 45 m 2 (Hfemogfyrre kvahdratmeter). Der er Hto Hværelser og et Hlille Hkøkken. Der er Hogså et Hlille toihlet, og der er en Hbruser på toihlettet. Det er en Hgammel Hlejlighed, og Hhuslejen er Hikke så Hhøj. HJan Hgiver kun 3000 kr. (Htre Htusind Hkroner) om Hmåneden Hmed Hvarme. HLejligheden Hligger på Hførste Hsal, så den Her lidt Hmørk, men HJan er Hgodt tilhfreds. Han Hsynes, at han har været Hheldig. Det er Hikke Hnemt at Hfå en Hlejlighed i KøbenHhavn. 3. Ferier og rejser (side 22) HHassan har Hlige været i HHerning Hsammen med sin Hkone og sine Htre Hbørn. De skulle behsøge HHassans Hbror HAli og hans fahmilie. De kørte i Hbil derhover. Det Htog ca. (Hcirka) Htre en Hhalv Htime. HAli Hhar et Hstort Hhus, og fahmilien Hvar Hhos ham i Hfem Hdage. De Hvoksne Hsnakkede og Hhyggede sig, og HHassans Hbørn Hlegede med deres Hfætre og kuhsiner. HVejret var Hgodt det Hmeste af Htiden, og om Haftenen Hgrillede de Hude i Hhaven. En Hdag var de Hogså ved HVesterhavet. De havde Hmadkurv og Hsodavand Hmed og lavede Hpicnic på Hstranden. HBørnene Hhavde det Hsjovt Hsammen. De Hbadede og Hlegede i Hsandet, og de Hnød Hturen Hmeget. HHele fahmilien Hsyntes, at det var en Hdejlig Hferie, og Hnu Hglæder de sig Htil, at HAli og Hhans fahmilie kommer på behsøg i KøbenHhavn. HSå skal de i HTivoli. 4. Arbejde (side 28) AHmina har Hlige fået Hnyt Hjob. Hun Harbejder som Hkøkkenmedhjælper i en kanhtine. HDet er en Hfuldtidsstilling, og Hhver Hdag Hmøder hun klokken 7.30 (Hsyv Htredive) og får Hfri klokken (Hfemten Htredive). HLønnen er Hikke så Hhøj, men hun Hhar nogle Hgode kolhleger, og hendes Hchef er Hogså Hflink. HHver Hdag skal AHmina lave Hmorgenmad, vaske Hop, gøre Hrent og lave Hfrokost. Hun har Htit Htravlt, for det er et Hstort Hfirma, og der er Hmange Hansatte. AHmina er Hglad for Hjobbet. Hun kan Hgodt Hlide at lave Hmad, og hun er Hgod Htil det. Hun møder Hogså Hmange Hnye Hmennesker, og Hdet er Hspændende, Hsynes hun. HFirmaet Hligger Hlidt Huden for Hbyen, men det er Hnemt for AHmina at komme på Harbejde, for der Hgår en Hbus Hlige derhud. Det Htager Hkun et kvarhter. 4

5 5. Venner og bekendte (side 34) HFrank Hhar en Hgod Hven, der hedder HBo. De Hkender hinhanden fra Hskolen, og de har været Hvenner Hsiden Hfemte Hklasse. HBo er en Hlille, Hkraftig Hfyr med Hmørkt Hhår og Hbrune Højne. Han er Håben og Hkvik og har Hmange interhesser. Han interesserer sig for Hsport og polihtik, og han er Hspændende at Hsnakke med. Han er Hogså Hsjov, og han er Haltid i Hgodt huhmør. Og Hså er han Hgod til at spille Hfodbold. HBo Hbor i HÅrhus Hsammen med sin Hkone og deres Hlille Hdatter på Hto Hår. Han er Huddannet Hautomekaniker, og han Hhar sit Heget Hlille Hværksted. HDet er HFrank Hglad for, for Hhan Hhar en Hgammel Hbil, og Hden har han Htit prohblemer Hmed. Når den Hikke vil Hkøre, Hhjælper HBo ham som Hregel Hmed at repahrere den. 6. Uddannelse (side 40) HMehmet er i Hgang med en Huddannelse. Han er behgyndt på semihnariet. Han Helsker Hbørn, og han vil Hgerne være pædahgog. HUddannelsen Htager Htre et Hhalvt Hår. På semihnariet har han Hbåde Hpraktiske og teohretiske Hfag. HMehmet kan Hbedst Hlide de Hpraktiske Hfag. Han er Hgod til at Hbruge sine Hhænder, og han er Hglad for Hværkstedsfagene. Han kan Hogså Hgodt lide muhsik og Hboldspil. Der er Hflere prakhtikperioder i Huddannelsen, og HMehmet har Hallerede været i Hpraktik Hen Hgang. Han Hvar på et Hfritidshjem. HHer var han Hmest Hsammen med de Hstore Hdrenge, og Hdet var han Hglad for. Han spillede Hbold Hmed dem, og han Harbejdede Hogså i Hværkstedet. Han Hsynes, at det er Hvigtigt, at der er Hmandlige pædahgoger til de Hstore Hdrenge. 7. Sygdom og helbred (side 46) HMorten Hhar det Hikke så Hgodt. Han har prohblemer med sin Hryg, og han er Hsygemeldt fra sit Harbejde. Det har Hnu Hvaret i Hti Hdage. Det er Hslemt, og han har Hkraftige Hsmerter. Det gør Hondt, Hhver Hgang han behvæger sig, og han kan Hikke Hsove om Hnatten. Det Hstartede en Hdag, han skulle hænge en Hlampe Hop. Han Hgjorde en forhkert behvægelse, og Hpludselig Hkom Hsmerterne. HMorten har været hos Hlægen. Han har Hfået nogle Hsmertestillende Hpiller, og Hlægen har Hogså Hgivet ham en Hhenvisning til en Hfysioterapeut. HHer Hgår han Hnu Htre Hgange om Hugen og Hfår noget mashsage. HDet Hhjælper Hlidt, men han Hved Hstadig Hikke, hvorhnår han kan Hstarte på Harbejde ihgen. 8. Fritid og motion (side 52) SaHman er behgyndt at gå i Hfitnesscenter. Han Hgår i et Hnyt Hcenter Hmidt i Hbyen. Han Hgår Hsammen med et Hpar af sine Hvenner. De Htræner norhmalt 3-4 (tre-hfire) Hgange om Hugen. Det er et Hstort Hfitnesscenter, og der er Hgode facilihteter. Der er både Hsauna og cafehteria. Der kommer Hmange Hunge Hmennesker, både Hpiger og Hdrenge, og SaHman Hkender efterhhånden Hmange Haf dem. SaHman løber på Hløbebånd for at Hfå en Hgod kondihtion, og han dyrker Hogså Hvægttræning. Det er Hhårdt, og han Hsveder Hmeget, men han vil Hgerne have Hstore Hmuskler. Det er Hvigtigt Hfor ham at se Hgodt ud. Han har Hgået der i Htre Hmåneder Hnu, og Hpigerne er behgyndt at Hkigge Hefter ham. HDet er han Hstolt af. 5

6 Løsningsforslag til udfyldningsopgaver Bemærk: Der kan flere steder være andre muligheder end disse. 1. Dig og din familie (side 9). Eksempler på spørgsmål: 1 Nurten: Hej, jeg er ny her. Er det her Peters klasse? Sandra: Ja, det er det. Hvad hedder du? Nurten: Jeg hedder Nurten. Hvad med dig? 2. Sandra: Jeg hedder Sandra. Hvor kommer du fra? Nurten: Fra Tyrkiet. 3. Sandra: Hvor i Tyrkiet (er du fra)? Nurten: Fra Istanbul. 4. Sandra: Hvor længe har du været her i Danmark? Nurten: I tre år og ti måneder. 5. Sandra: Har du familie her? Nurten: Ja, jeg er gift og har to børn. 6. Sandra: Hvor gamle er dine børn? Nurten: De er tre år. Det er tvillinger. 7. Sandra: Er din mand også tyrker? Nurten: Ja, det er han, men han har boet her, siden han var fem år. 8. Sandra: Nåh, hvad laver han? Nurten: Han er automekaniker. 9. Sandra: Har du også arbejde? Nurten: Nej, jeg passer børnene, når jeg ikke er i skole. 10. Sandra: Hvad lavede du egentlig i Tyrkiet? Nurten: Jeg var sygeplejerske. 11. Sandra: Er du glad for at være i Danmark? Nurten: Ja, det er jeg, men jeg savner min familie i Tyrkiet - mine forældre og mine søskende. 12. Sandra: Hvor mange søskende har du? Nurten: Fem. Tre brødre og to søstre. 13. Sandra: Har I kontakt med andre tyrkere her? Nurten: Ja, det meste af min mands familie bor her. 14. Sandra: Vil I så blive i Danmark? Nurten: Ja, vi har besluttet at blive her, men jeg vil godt have et arbejde. 15. Sandra: Hvad vil du gerne lave? Nurten: Jeg vil gerne arbejde som sygeplejerske igen. 16. Sandra: Ja, hvor bor I egentlig henne? Nurten: I Nørregade, i nr Sandra: Nå, men vil du ikke med ned i kantinen og drikke en kop kaffe, når vi får pause? Nurten: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er også lidt sulten. 6

7 2. Bolig (side 15). Eksempler på spørgsmål: 1. Peter: Jeg har lige fået en ny lejlighed. Sofie: Nej, er det rigtigt? Til lykke med det. Peter: Tak. 2. Sofie: Hvor ligger den henne? Peter: I Roskilde. 3. Sofie: Hvor i Roskilde er det? Peter: Det er på Vestervænget. 4. Sofie: Er det en ny lejlighed? Peter: Nej, det er en gammel lejlighed, men der er et nyt køkken. 5. Sofie: Hvor stor er den? Peter: Den er på 65 m Sofie: Er du glad for den? Peter: Ja, det er jeg. Den er meget lækker. 7. Sofie: Hvordan er området? Peter: Det er fint. Der er en park i nærheden, og der er kun fem minutter ned til vandet. 8. Sofie: Kender du nogen i nærheden? Peter: Ja, jeg har en ven, der bor ti minutter derfra. 9. Sofie: Hvad sal er det? Peter: Det er en stuelejlighed. 10. Sofie: Hvor mange værelser er der? Peter: Der er 2 værelser og køkken og bad. 11. Sofie: Skal du bo der alene? Peter: Nej, jeg skal bo der sammen med min kæreste. 12. Sofie: Er det en andelslejlighed? Peter: Nej, det er til leje. 13. Sofie: Hvad skal I så give i husleje? (Hvad er huslejen så?) Peter: 5000 om måneden. 14. Sofie: Er det med varme? Peter: Nej, det er uden varme. 15. Sofie: Hvordan fik du den egentlig? Peter: Jeg har været skrevet op i mange år. 16. Sofie: Er I flyttet ind eller hvad? Peter: Ja, vi flyttede i lørdags. 17. Sofie: Har du så mødt nogen af naboerne? Peter: Ja, jeg har mødt min overbo. Hun så meget sød ud. 18. Sofie: Nåh, men held og lykke med den. Peter: Tak. 7

8 3. Ferier og rejser (side 21). Eksempler på spørgsmål: 1. Carla: Jeg har lige været i Frankrig. Jonas: Nåh, var det ferie eller hvad? Carla: Ja, det var bare ferie. 2. Jonas: Hvor i Frankrig var du? Carla: I Paris. 3. Jonas: Er det første gang, du har været der? Carla: Nej, jeg har været der flere gange før. 4. Jonas: Hvor længe var du der? Carla: I 14 dage. 5. Jonas: Hvornår kom du så hjem? Carla: I søndags. 6. Jonas: Var du alene dernede? Carla: Nej, jeg var sammen med en af mine veninder. 7. Jonas: Hvor boede I henne? Carla: På et hotel i Latinerkvarteret. 8. Jonas: Var det et godt hotel? Carla: Det var ikke specielt godt, men det var o.k. 9. Jonas: Hvad skulle I give for det? / Hvad kostede det? Carla: Det kostede 100 Euro om dagen. 10. Jonas: Hvordan kom I derned? Carla: Vi tog toget. 11. Jonas: Hvor lang tid tager det egentlig? Carla: Det tager 16 timer, men vi havde liggevogn, så vi sov det meste af vejen. 12. Jonas: Havde I godt vejr? Carla: Ja, det var fantastisk godt vejr næsten hele tiden. Det regnede kun én dag. 13. Jonas: Nåh. Fik I så noget god mad dernede? Carla: Ja, vi fandt nogle gode små restauranter. 14. Jonas: Hvad med sproget? Kunne I tale med folk? Carla: Ja, jeg kan godt klare mig på fransk, men de fleste taler også engelsk. 15. Jonas: Hvad så I så dernede? Carla: Vi var bl.a. i Pompidoucentret og på Louvre. 16. Jonas: Var I så også i Eiffeltårnet? Carla: Nej, jeg var i Eiffeltårnet sidste gang, jeg var der, så det gad vi ikke. 17. Jonas: Har du købt noget med hjem? Carla: Nej, jeg havde ikke flere penge tilbage. 8

9 4. Arbejde (side 27). Eksempler på spørgsmål: 1. Emil: Jeg har fået nyt job. Line: Er det rigtigt? Hvor henne? Emil: På en fabrik. 2. Line: Hvad er det for en fabrik? Emil: Det er en højttalerfabrik. 3. Line: Hvor ligger den henne? Emil: I Karlslunde. 4. Line: Hvordan kommer du derud? Emil: Jeg tager toget til Karlslunde Station, og så går jeg resten af vejen. 5. Line: Hvor lang tid tager det? Emil: Det tager 35 minutter fra Hovedbanegården. 6. Line: Hvornår startede du på det? Emil: Det er et par uger siden. 7. Line: Er du glad for det? Emil: Ja, det er o.k. 8. Line: Er det et fuldtidsjob? Emil: Ja, det er 37 timer om ugen, og nogle gange er der også noget overarbejde. 9. Line: Hvordan er din arbejdstid? Emil: Jeg møder normalt kl. 8 og får fri kl Line: Hvad skal man kunne? Emil: Ikke noget bestemt. Man skal bare kunne klare sig på dansk. 11. Line: Hvad laver du så? Emil: Jeg arbejder på lageret. 12. Line: Er det hårdt? Emil: Nej, det er ikke specielt hårdt, men der er nogle gange lidt travlt. 13. Line: Hvordan er lønnen? / Hvad får du så i løn? Emil: Omkring 130 kr. i timen. 14. Line: Er det en stor arbejdsplads? Emil: Ja, det er det. Jeg ved ikke lige, hvor mange ansatte der er, men der er mange. 15. Line: Hvordan er dine kolleger? Emil: De fleste er meget flinke. 16. Line: Hvordan fik du egentlig jobbet? Emil: Det var gennem en af mine venner. 17. Line: Har de brug for flere? Emil: Det ved jeg ikke, men du kan da prøve at ringe derud og spørge. 9

10 5. Venner og bekendte (side 33). Eksempler på spørgsmål: 1. Maria: Jeg mødte for resten Michael i går. Johan: Nej, hvor sjovt! Hvor mødte du ham henne? Maria: Det var midt på hovedgaden. 2. Johan: Hvordan var det? Maria: Det var meget hyggeligt. 3. Johan: Hvor længe er det egentlig, siden du sidst har set ham? Maria: Det må vel være 5 år siden nu. 4. Johan: Ligner han sig selv? Maria: Ja, han havde næsten ikke forandret sig. 5. Johan: Er han blevet god til dansk? Maria: Ja, han taler næsten flydende dansk nu. 6. Johan: Hvad laver han? Maria: Han har fået arbejde på en restaurant. 7. Johan: Bor han stadig i Vestergade? Maria: Nej, han har fået en lejlighed i Holbæk. Det er vist længe siden. 8. Johan: Bor han stadig sammen med Sofia? Maria: Nej de er flyttet fra hinanden for flere år siden. 9. Johan: Nåh, har han så fundet en ny kæreste? Maria: Ja, nu bor han sammen med en, der hedder Bente. 10. Johan: Har de fået nogen børn? Maria: Nej ikke endnu, men de venter barn til jul. 11. Johan: Nåh, ser han noget til Antonio? Maria: Ja, de ses jævnligt. 12. Johan: Spiller de stadig tennis? Maria: Ja, de spiller vist en gang imellem. 13. Johan: Hvordan går det egentlig med hans forældre? Maria: Det går vist ikke så godt med hans far. Han er ret syg. Men hans mor har det fint. 14. Johan: Hm. Skal I så ses igen? Maria: Ja, det regner jeg med. Vi aftalte at ringes ved. 15. Johan: Skulle vi ikke prøve at mødes igen allesammen? Maria: Jo, det kunne da være sjovt. 16. Johan: Nå, men du må hilse ham, hvis du ser ham. Maria: Ja, det skal jeg nok. 10

11 6. Uddannelse (side 39). Eksempler på spørgsmål: 1. Kim: Jeg er lige begyndt på en uddannelse. Ulla: Nåh, hvad skal du være? Kim: Jeg skal være kok. 2. Ulla: Hvor går du henne? Kim: Jeg går på en hotel- og restaurationsskole. 3. Ulla: Hvad synes du om det? Kim: Jeg er glad for det. Det er meget godt. 4. Ulla: Hvor længe har du gået der? Kim: I tre uger snart. 5. Ulla: Hvor lang tid tager det? Kim: Fire år. 6. Ulla: Er der også praktik? Kim: Ja, der er mest praktik, og ind imellem er der så skoleperioder. 7. Ulla: Har du så fundet en praktikplads? Kim: Nej, jeg har ikke fundet noget endnu. Foreløbig skal jeg være på skolen sytten uger til. 8. Ulla: Nåh, er det hårdt? Kim: Nej, det synes jeg ikke. Det er ok. 9. Ulla: Hvor mange er I på holdet? Kim: Vi er ca Ulla: Hvordan er dine studiekammerater? Kim: De fleste er meget søde, men der er også nogle, der er lidt mærkelige. 11. Ulla: Hvor mange timer har I om ugen? (/om dagen?) Kim: Vi er der fra 8-15 hver dag. 12. Ulla: Hvilke fag har I så? Kim: Vi har madlavning og hygiejne og forskellige små kurser. 13. Ulla: Hvad kan du bedst lide? Kim: Jeg kan bedst lide madlavning. 14. Ulla: Hvordan klarer du dig så økonomisk? Kim: Jeg får S.U., og så har jeg lidt arbejde ved siden af. 15. Ulla: Hvordan er mulighederne for at få job bagefter? Kim: Der er vist meget gode muligheder for at få noget. 16. Ulla: Hvor vil du gerne arbejde henne? Kim: Jeg kunne godt tænke mig at arbejde på et hotel. 17. Ulla: Nåh, men held og lykke med det. Kim: Tak. 11

12 7. Sygdom og helbred (side 45). Eksempler på spørgsmål: 1. Tine: Hej, det er Tine. Jens: Hej Tine. Det er Jens. Hvordan går det? Tine: Det går ikke så godt. 2. Jens: Nåh, hvad er der i vejen? Tine: Jeg har fået noget mærkeligt udslæt på benene. 3. Jens: Hvad er det for noget? Tine: Det ved jeg ikke. Det er sådan en hel masse små røde knopper. 4. Jens: Er det slemt? Tine: Ja, det er det. Det klør helt rigtig meget. Det er virkelig irriterende. 5. Jens: Hvor længe har det varet? Tine: I snart en uge. 6. Jens: Er du så sygemeldt? Tine: Nej, jeg kan godt gå på arbejde. 7. Jens: Har du haft det før? Tine: Nej, jeg har aldrig haft sådan noget før. 8 Jens: Ved du, hvad det kommer af? Tine: Næh, det ved jeg ikke. Jeg troede først, det var nogle insektbid, men det er det i hvert ikke. 9. Jens: Er der andre i familien, der har det? Tine: Nej, det er kun mig. 10. Jens: Hvad siger din læge? Tine: Han ved heller ikke, hvad det er. Jeg har foreløbig fået noget salve, jeg skal smøre på. 11. Jens: Hvor længe har du så gjort det? Tine: I fire dage. 12. Jens: Hjælper det så? Tine: Nej, det synes jeg ikke, det gør. Jeg er rigtig træt af det. 13. Jens: Tror du ikke, du skulle prøve en specialist? Tine: Jo, jeg har også fået en henvisning til en hudspecialist. 14. Jens: Hvornår skal du så derhen? Tine: På torsdag. 15. Jens: Tror du, det kan være noget allergi? Tine: Det kan godt være. Jeg ved det ikke. Men det finder hudspecialisten forhåbentlig ud af. 16. Jens: Kan du så ikke tage med i svømmehallen på lørdag? Tine: Nej, jeg kan ikke gå i svømmehallen foreløbig, så du må gå derhen alene denne gang. 17. Jens: Ja, men god bedring. Tine: Tak skal du have. fald 12

13 8. Fritid og motion (side 51). Eksempler på spørgsmål: 1. Mads: Jeg er begyndt at spille volleyball. Tove: Nåh, det var da en god ide. Hvordan er det? Mads: Det er rigtig sjovt. 2. Tove: Hvor længe har du gjort det? Mads: I to måneder. 3. Tove: Hvor spiller du henne? Mads: I en klub på Vesterbro. 4. Tove: Hvor tit spiller du? Mads: To gange om ugen. 5. Tove: Kan du så mærke, at du er kommet i bedre form? Mads: Ja, jeg synes godt, jeg kan mærke, at min kondition er blevet bedre. 6. Tove: Hvor længe spiller I hver gang? Mads: Vi spiller i ca. to timer. 7. Tove: Spiller I så også kamp i weekenden? Mads: Nej, det gør vi ikke. Det er bare et motionshold. 8. Tove: Har I en god træner? Mads: Nej, han er ikke specielt god, men det er sjovt alligevel. 9. Tove: Går du sammen med nogen? Mads: Ja, Jeg går sammen med Lars og Erik. 10. Tove: Hvor mange er I på holdet? Mads: Vi er ca Tove: Hvordan er de andre? Mads: De fleste er meget søde. Der er kun én, der er lidt irriterende. 12. Tove: Er der plads til flere? Mads: Ja, det tror jeg nok. Det er ikke alle, der kommer hver gang. 13. Tove: Hvilke ugedage spiller I? Mads: Mandag og onsdag. 14. Tove: Er det svært? Mads: Nej, man lærer det hurtigt. 15. Tove: Hvad koster det egentlig? (/Hvad giver I egentlig for det?) Mads: Vi giver kun 100 kr. om måneden. 16. Tove: Dyrker du andet sport? Mads: Ja, en gang imellem svømmer jeg eller jogger en tur. 17. Tove: Nåh, men god fornøjelse med det. Mads: Tak skal du have. 13

14 Sproglige opgaver med spørgsmål/svar-strukturer Spørgsmål med hv-ord + inversion, s Hvordan har han det? 2. Hvem er han gift med? 3. Hvor mange børn har han? 4. Hvor gammel er han? 5. Hvor arbejder han? 6. Hvad laver han? 7. Hvornår møder han? 8. Hvilke dage har han fri? / Hvad for nogle dage har han fri? 9. Hvor længe har han været i Danmark? 10. Hvis bil er det? 11. Hvad for en bil har han? / Hvilken bil har han? 12. Hvorfor går han hjem? / Hvorfor går han i seng? Spørgsmål med inversion, s Flytter han til Ålborg? 2. Kender han Ole? 3. Er hun pædagog? 4. Arbejder han i en kiosk? 5. Flytter de til Fyn? 6. Er hun glad for børn? 7. Er hendes mand japaner? 8. Bor hans søster i London? 9. Kører deres søn taxa? Spørgsmål og svar med centraladverbial, s. 54. Opgave 1. Bemærk: Der kan være andre muligheder for valg af centraladverbium. 1. Arbejder du også om lørdagen? 2. Går du tit i biografen? 3. Spiller din søster stadig violin? 4. Holder du kun ferie en uge? 5. Har du tit overarbejde? 6. Taler din mand kun spansk? 7. Kommer du også på fredag? 8. Har du stadig kontakt med Carl? 9. Besøger du tit dine venner? 10. Har du kun én søster? Opgave 2, s Læser hun ikke medicin? 2. Er hun ikke gift med Ib? 3. Går hun ikke på seminariet? 4. Kommer hun ikke fra Irak? 5. Har hun ikke en søn? 6. Er han ikke halvandet år? 7. Går han ikke i vuggestue? 8. Kender hun ikke Sarah? 9. Arbejder hun ikke i Føtex? 10. Har hun ikke mørkt hår? 14

15 Opgave 3, s Ja, jeg laver tit thaimad. / Nej, jeg laver aldrig 2. Ja, jeg tager altid toget. / Nej, jeg tager aldrig 3. Ja, jeg taler nogle gange med hende. / Nej, jeg taler aldrig 4. Ja, jeg ser som regel TV-avisen. / Nej, jeg ser aldrig 5. Ja, jeg køber tit ind i Irma. / Nej, jeg køber aldrig 6. Ja, jeg hører altid jazz. / Nej, jeg hører aldrig 7. Ja, jeg spiller tit fodbold. / Nej, jeg spiller aldrig 8. Ja, jeg går tit tur i skoven. / Nej, jeg går aldrig 9. Ja, jeg har nogle gange hovedpine. / Nej, jeg har aldrig 10. Ja, jeg sover som regel længe. / Nej, jeg sover aldrig Kortsvar Opgave 1, s Ja, det kan jeg godt. 2. Nej, det kan han ikke. 3. Ja, det skal jeg. 4. Nej, det skal hun ikke. 5. Ja, det har jeg. 6. Nej, det har han ikke. 7. Ja, det er de. 8. Nej, det er der ikke. 9. Ja, det vil jeg gerne/godt. 10. Nej, det vil hun ikke. 11. Ja, det må du gerne/godt. 12. Nej, det må man ikke. 13. Ja, det gør jeg. 14. Nej, det gør jeg ikke. Opgave 2: 1. Ja, det vil jeg gerne/godt. 2. Nej, det er der ikke. 3. Ja, det kan jeg godt. 4. Nej, det gør jeg ikke. 5. Ja, det har jeg. 6. Nej, det må man ikke. 7. Ja, det gør jeg. 8. Nej, det skal han ikke. Spørgsmål med ikke og vel, s. 58 Opgave Han bor i Valby, ikke? 2. Hun er pakistaner, ikke? 3. De taler engelsk, ikke? 4. De kommer kl. 12, ikke? 5. Han har en bror, ikke? 6. Han læser medicin, ikke? 7. Hun passer børnene, ikke? 8. Han er tjener, ikke? Opgave De er ikke hjemme, vel? 2. Det er ikke for sent, vel? 3. Hun drikker ikke vin, vel? 4. De venter ikke, vel? 5. Han kender ikke Bo, vel? 6. Han siger ikke op, vel? 7. Han har ikke bil, vel? 8. De sælger ikke huset, vel? 15

16 Spørgsmål i sammensat tid, s. 59. Opgave 1: 1. Hvem har hun inviteret? 2. Hvad har du gjort? 3. Hvor har de været? 4. Hvad har de aftalt? 5. Hvorfor har han sagt op? 6. Hvornår har hun fået brevet? 7. Hvordan har han klaret det? 8. Hvor har han købt uret? 9. Hvorfor har han solgt bilen? 10. Hvem har hun talt med? 11. Hvor længe har du ventet? 12. Hvorfor har du meldt afbud? Opgave 2: 1. Har du søgt job? 2. Har du hentet post? 3. Har du været syg? 4. Har du ringet til skolen? 5. Har du haft travlt? 6. Har du lavet mad? 7. Har du bestilt tid? 8. Har du talt med din bror? 9. Har du slukket lyset? Spørgsmål i sammensat tid med centraladverbial, s Har du nogensinde været i Spanien? 2. Har du nogensinde haft skoldkopper? 3. Har du nogensinde gået til dans? 4. Har du nogensinde arbejdet på fabrik? 5. Har du nogensinde spist sushi? 6. Har du nogensinde rejst på interrail? 7. Har du nogensinde løbet på ski? 8. Har du nogensinde boet alene? 9. Har du nogensinde mødt min bror? 10. Har du nogensinde set Olsenbanden? Spørgsmål med: hvilken/hvilket/hvilke, s Hvilken hund har hun? 2. Hvilke lokaler bruger de? 3. Hvilket kursus har han valgt? 4. Hvilken computer har han? 5. Hvilke uger har hun fri? 6. Hvilken avis læser han? 7. Hvilket tog tager han? 8. Hvilke glas skal vi bruge? 9. Hvilket kamera har han købt? 10. Hvilken vej tager de? 16

17 Spørgsmål med: Hvad for en / et / noget / nogle, s Hvad for nogle is køber hun? 2. Hvad for en bus tager han? 3. Hvad for et træ vil de have? 4. Hvad for noget medicin får hun? 5. Hvad for en kage vil hun bage? 6. Hvad for nogle æg køber hun? 7. Hvad for noget kød køber han? 8. Hvad for nogle billetter har de fået? 9. Hvad for noget mel skal hun bruge? 10. Hvad for et job søger hun? Identifikation - Spørgsmål med: Hvad HHer det for en / et / noget / nogle 1. Hvad Her det for et hotel? 2. Hvad Her det for noget mad? 3. Hvad Her det for nogle film? 4. Hvad Her det for et job? 5. Hvad Her det for en by? 6. Hvad Her det for nogle mennesker? 7. Hvad Her det for noget tøj? 8. Hvad Her det for en bog? Spørgsmål med kombinationer med Hvor, s. 62 Opgave 1: 1. Hvor langt er der til Esbjerg? 2. Hvor tung er pakken? 3. Hvor dyb er søen? 4. Hvor meget haster det? 5. Hvor lang tid tager det? 6. Hvor høj feber har han? 7. Hvor varmt er det i dag? 8. Hvor hurtigt går det? 9. Hvor bred er vejen? 10. Hvor tit spiller han fodbold? 11. Hvor gammel er hun? 12. Hvor dyre er kurserne? Opgave 2: 1. Hvor koldt er det? 2. Hvor tit ses de? 3. Hvor stor er lejligheden? 4. Hvor langt har hun til arbejde? 5. Hvor dyrt er uret? 6. Hvor høj er han? 7. Hvor hurtigt kører han? 8. Hvor meget mel skal jeg bruge? 17

18 Svar med der som reference til tid eller sted, s. 63 Opgave 1. Bemærk: der er mange andre muligheder. 1. Der var jeg sidste år. 2. Der var jeg i fredags. 3. Der var jeg i går. 4. Der skal jeg hen i morgen. 5. Der har jeg aldrig været. 6. Der bor min søster. 7. Der var jeg i lørdags. 8. Der har jeg også været. Opgave 2. Bemærk: Der er mange andre muligheder. 1. Der skal jeg have gæster. 2. Der var jeg i Sverige. 3. Der lå jeg og sov. 4. Der var jeg hjemme hos mine forældre. 5. Der skal jeg på kursus. 6. Der var jeg til fest. 7. Der skal jeg ud til en veninde. 8. Der skal jeg på skiferie. Svar med reference til objektet, s. 64 Bemærk: Der er mange andre muligheder. 1. Den afleverede jeg for en time siden. 2. Ham mødte jeg henne på skolen. 3. Det lagde jeg på bordet. 4. Den fik jeg i går aftes. 5. Den stillede jeg i køkkenskabet. 6. Det har jeg købt hos slagteren. 7. Dem har jeg lagt i skuffen. 8. Dem har jeg brugt. 9. Det har jeg vasket. 10. Den har jeg spist. 11. Den har jeg hældt ud. 12. Dem har jeg betalt. 18

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Videre mod dansk trin for trin Rettenøgle - Forslag til løsninger på nogle af bogens øvelser

Videre mod dansk trin for trin Rettenøgle - Forslag til løsninger på nogle af bogens øvelser Invitationer, gæster og fester Side 5, øvelse 2. Faste udtryk. 1. Velkommen / Kom indenfor. 2. A.: Tusind tak. (Hvor er de smukke). B: Det var så lidt. 3. Må jeg bede om saltet? 4. A: Tak for mad. Det

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Vi taler dansk 2. Vi taler dansk 2. Øvelsessider til projektor og whiteboard til brug i klassen

Vi taler dansk 2. Vi taler dansk 2. Øvelsessider til projektor og whiteboard til brug i klassen Vi taler dansk 2 Øvelsessider til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2015 1 Indhold Planer og ønsker for dagen / ugen... s. 3 Udtalefokus 1... s. 13 Praktiske dialoger 1... s. 14

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort

Side 1 af 74 VI TALER DANSK 2 REPETITIONSKORT. Vi taler dansk 2. Repetitionskort Side 1 af 74 Vi taler dansk 2 Repetitionskort Forlaget Synope 2015 Side 2 af 74 INDHOLD Generelt om brug af kortene... s. 3 Planer og ønsker for dagen/ugen skal / vil + infinitiv... s. 4 skal + retning.

Læs mere

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver Rettenøgle til 2. udgave 2006, ISBN 87-91909-00-7 (Denne rettenøgle kan frit hentes fra vores hjemmeside: www.synope.dk) Verbalsubstantiver, s. 55 Opgave 1. 1. Du skal henvende dig på kontoret. 2. Du skal

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

VI TALER DANSK 1 RETTENØGLE

VI TALER DANSK 1 RETTENØGLE Præsentation Side 6, øvelse 4. A: Hej, jeg hedder Daniel. Hvad hedder du? B: Jeg hedder Ivan. A: Hvor kommer du fra? B: Jeg kommer fra Rusland. Hvad med dig? A: Jeg kommer fra Portugal. B: Hvad sprog taler

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Vi taler dansk 1. Vi taler dansk 1. Til projektor og whiteboard til brug i klassen. Forlaget Synope 2014, 2. udgave

Vi taler dansk 1. Vi taler dansk 1. Til projektor og whiteboard til brug i klassen. Forlaget Synope 2014, 2. udgave Vi taler dansk 1 Til projektor og whiteboard til brug i klassen Forlaget Synope 2014, 2. udgave 1 Bemærk: Dette materiale er ophavsretligt beskyttet. Materialet må kun benyttet i tilknytning til arbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

VI TALER DANSK 2 RETTENØGLE. Vi taler dansk 2. Rettenøgle. Forlaget Synope 2015. Side 1 af 29

VI TALER DANSK 2 RETTENØGLE. Vi taler dansk 2. Rettenøgle. Forlaget Synope 2015. Side 1 af 29 Vi taler dansk 2 Rettenøgle Forlaget Synope 2015 Side 1 af 29 Planer og ønsker Side 6, øvelse 4. Verberne efter 'skal' og 'vil' er i infinitiv og ender på -e. Side 6, øvelse 5. køb købe køber betal betale

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere