Repetitionskort. A: Hej, jeg er ny her. Jeg mødte for resten.. i går. Jeg har fået en ny lejlighed. Jeg er begyndt på en uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repetitionskort. A: Hej, jeg er ny her. Jeg mødte for resten.. i går. Jeg har fået en ny lejlighed. Jeg er begyndt på en uddannelse"

Transkript

1 Repetitionskort Kortene her kan bruges som repetitionsopgaver, når I er færdige med at arbejde med bogens dialoger (eller når I er færdige med nogle stykker af dem). Print siden ud, og klip kortene fra hinanden. Saml og bland kortene til de emner, der er arbejdet med i klassen eller i gruppen. Procedure: En person (A) trækker et kort med et af de emner, der er arbejdet med. Han/hun vælger en partner (B) og siger den indledende replik, der står på kortet. Partneren stiller interesserede spørgsmål, og de to fører en dialog om emnet. Resten af klassen/gruppen lytter og hjælper med at rette, hvis der er problemer. Eventuelt kan gruppen til sidst supplere med yderligere spørgsmål. Herefter trækker en anden person et nyt kort, og proceduren gentages. A: Hej, jeg er ny her Jeg mødte for resten.. i går B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang Jeg har fået en ny lejlighed Jeg er begyndt på en uddannelse B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang A: Jeg har lige været i A: Jeg har det ikke så godt B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang A: Jeg har fået nyt job A: Jeg er begyndt at motionere B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang B stiller spørgsmål og holder samtalen i gang 1

2 Tekster - Udfyldningsopgaver 1. Dig og din familie (side 10) Jamal kommer fra Marokko. Han har været i Danmark i snart tre år. Han er 33 år og gift med en dansk kvinde. Han bor i en lejlighed i Kolding sammen med sin kone og sine to små drenge. De er et og to år og går begge i vuggestue. Jamal er uddannet lærer. I Marokko arbejdede han på en stor skole, og det var han glad for. Nu arbejder han på sin brors restaurant. Her hjælper han i køkkenet. Han drømmer om at arbejde som lærer igen, men først skal han blive bedre til at tale dansk. Jamal synes, at det er svært. Hjemme taler de fransk, og på arbejde taler han altid arabisk. Han er nu begyndt på sprogskole for at lære mere dansk. Efter sprogskolen vil han begynde på seminariet. 2. Bolig (side 16) Jan er lige flyttet hjemmefra. Han har fået en lejlighed i København. Den ligger i Århusgade. Det er kun fem minutter fra stationen, og det er ikke så langt fra Fælledparken. En af Jans gode venner bor lige i nærheden, og det er Jan glad for. Lejligheden er ikke så stor. Den er på 45 m 2. Der er to værelser og et lille køkken. Der er også et lille toilet, og der er en bruser på toilettet. Det er en gammel lejlighed, og huslejen er ikke så høj. Jan giver kun 3000 kr. om måneden med varme. Lejligheden ligger på første sal, så den er lidt mørk, men Jan er godt tilfreds. Han synes, at han har været heldig. Det er ikke nemt at få en lejlighed i København. 3. Ferier og rejser (side 22) Hassan har lige været i Herning sammen med sin kone og sine tre børn. De skulle besøge Hassans bror Ali og hans familie. De kørte i bil derover. Det tog ca. tre en halv time. Ali har et stort hus, og familien var hos ham i fem dage. De voksne snakkede og hyggede sig, og Hassans børn legede med deres fætre og kusiner. Vejret var godt det meste af tiden, og om aftenen grillede de ude i haven. En dag var de også ved Vesterhavet. De havde madkurv og sodavand med og lavede picnic på stranden. Børnene havde det sjovt sammen. De badede og legede i sandet, og de nød turen meget. Hele familien syntes, at det var en dejlig ferie, og nu glæder de sig til, at Ali og hans familie kommer på besøg i København. Så skal de i Tivoli. 4. Arbejde (side 28) Amina har lige fået nyt job. Hun arbejder som køkkenmedhjælper i en kantine. Det er en fuldtidsstilling, og hver dag møder hun klokken 7.30 og får fri klokken Lønnen er ikke så høj, men hun har nogle gode kolleger, og hendes chef er også flink. Hver dag skal Amina lave morgenmad, vaske op, gøre rent og lave frokost. Hun har tit travlt, for det er et stort firma, og der er mange ansatte. Amina er glad for jobbet. Hun kan godt lide at lave mad, og hun er god til det. Hun møder også mange nye mennesker, og det er spændende, synes hun. Firmaet ligger lidt uden for byen, men det er nemt for Amina at komme på arbejde, for der går en bus lige derud. Det tager kun et kvarter. 2

3 5. Venner og bekendte (side 34) Frank har en god ven, der hedder Bo. De kender hinanden fra skolen, og de har været venner siden femte klasse. Bo er en lille, kraftig fyr med mørkt hår og brune øjne. Han er åben og kvik og har mange interesser. Han interesserer sig for sport og politik, og han er spændende at snakke med. Han er også sjov, og han er altid i godt humør. Og så er han god til at spille fodbold. Bo bor i Århus sammen med sin kone og deres lille datter på to år. Han er uddannet automekaniker, og han har sit eget lille værksted. Det er Frank glad for, for han har en gammel bil, og den har han tit problemer med. Når den ikke vil køre, hjælper Bo ham som regel med at reparere den. 6. Uddannelse (side 40) Mehmet er i gang med en uddannelse. Han er begyndt på seminariet. Han elsker børn, og han vil gerne være pædagog. Uddannelsen tager tre et halvt år. På seminariet har han både praktiske og teoretiske fag. Mehmet kan bedst lide de praktiske fag. Han er god til at bruge sine hænder, og han er glad for værkstedsfagene. Han kan også godt lide musik og boldspil. Der er flere praktikperioder i uddannelsen, og Mehmet har allerede været i praktik en gang. Han var på et fritidshjem. Her var han mest sammen med de store drenge, og det var han glad for. Han spillede bold med dem, og han arbejdede også i værkstedet. Han synes, at det er vigtigt, at der er mandlige pædagoger til de store drenge. 7. Sygdom og helbred (side 46) Morten har det ikke så godt. Han har problemer med sin ryg, og han er sygemeldt fra sit arbejde. Det har nu varet i 10 dage. Det er slemt, og han har kraftige smerter. Det gør ondt, hver gang han bevæger sig, og han kan ikke sove om natten. Det startede en dag, han skulle hænge en lampe op. Han gjorde en forkert bevægelse, og pludselig kom smerterne. Morten har været hos lægen. Han har fået nogle smertestillende piller, og lægen har også givet ham en henvisning til en fysioterapeut. Her går han nu tre gange om ugen og får noget massage. Det hjælper lidt, men han ved stadig ikke, hvornår han kan starte på arbejde igen. 8. Fritid og motion (side 52) Saman er begyndt at gå i fitnesscenter. Han går i et nyt center midt i byen. Han går sammen med et par af sine venner. De træner normalt 3-4 gange om ugen. Det er et stort fitnesscenter, og der er gode faciliteter. Der er både sauna og cafeteria. Der kommer mange unge mennesker, både piger og drenge, og Saman kender efterhånden mange af dem. Saman løber på løbebånd for at få en god kondition, og han dyrker også vægttræning. Det er hårdt, og han sveder meget, men han vil gerne have store muskler. Det er vigtigt for ham at se godt ud. Han har gået der i tre måneder nu, og pigerne er begyndt at kigge efter ham. Det er han stolt af. 3

4 Tekster med tryk 1. Dig og din familie (side 10) JaHmal Hkommer fra MaHrokko. Han har Hværet i HDanmark i snart Htre Hår. Han er H33 Hår og Hgift med en Hdansk Hkvinde. Han Hbor i en Hlejlighed i HKolding Hsammen med sin Hkone og sine Hto Hsmå Hdrenge. De er Het og Hto Hår og går Hbegge i Hvuggestue. JaHmal er Huddannet Hlærer. I MaHrokko Harbejdede han på en Hstor Hskole, og Hdet var han Hglad Hfor. HNu Harbejder han på sin Hbrors restauhrant. HHer Hhjælper han i Hkøkkenet. Han Hdrømmer Hom at Harbejde som Hlærer ihgen, men Hførst skal han blive Hbedre Htil at tale Hdansk. JaHmal Hsynes, at det er Hsvært. HHjemme taler de Hfransk, og på Harbejde taler han Haltid ahrabisk. Han er Hnu behgyndt på Hsprogskole Hfor at lære Hmere Hdansk. HEfter Hsprogskolen vil han behgynde på semihnariet. 2. Bolig (side 16) HJan er Hlige flyttet Hhjemmefra. Han har Hfået en Hlejlighed i KøbenHhavn. Den Hligger i HÅrhusgade. Det er Hkun Hfem mihnutter fra stahtionen, og det er Hikke så Hlangt fra HFælledparken. HEn af HJans Hgode Hvenner Hbor Hlige i Hnærheden, og Hdet er HJan Hglad for. HLejligheden er Hikke så Hstor. Den er på 45 m 2 (Hfemogfyrre kvahdratmeter). Der er Hto Hværelser og et Hlille Hkøkken. Der er Hogså et Hlille toihlet, og der er en Hbruser på toihlettet. Det er en Hgammel Hlejlighed, og Hhuslejen er Hikke så Hhøj. HJan Hgiver kun 3000 kr. (Htre Htusind Hkroner) om Hmåneden Hmed Hvarme. HLejligheden Hligger på Hførste Hsal, så den Her lidt Hmørk, men HJan er Hgodt tilhfreds. Han Hsynes, at han har været Hheldig. Det er Hikke Hnemt at Hfå en Hlejlighed i KøbenHhavn. 3. Ferier og rejser (side 22) HHassan har Hlige været i HHerning Hsammen med sin Hkone og sine Htre Hbørn. De skulle behsøge HHassans Hbror HAli og hans fahmilie. De kørte i Hbil derhover. Det Htog ca. (Hcirka) Htre en Hhalv Htime. HAli Hhar et Hstort Hhus, og fahmilien Hvar Hhos ham i Hfem Hdage. De Hvoksne Hsnakkede og Hhyggede sig, og HHassans Hbørn Hlegede med deres Hfætre og kuhsiner. HVejret var Hgodt det Hmeste af Htiden, og om Haftenen Hgrillede de Hude i Hhaven. En Hdag var de Hogså ved HVesterhavet. De havde Hmadkurv og Hsodavand Hmed og lavede Hpicnic på Hstranden. HBørnene Hhavde det Hsjovt Hsammen. De Hbadede og Hlegede i Hsandet, og de Hnød Hturen Hmeget. HHele fahmilien Hsyntes, at det var en Hdejlig Hferie, og Hnu Hglæder de sig Htil, at HAli og Hhans fahmilie kommer på behsøg i KøbenHhavn. HSå skal de i HTivoli. 4. Arbejde (side 28) AHmina har Hlige fået Hnyt Hjob. Hun Harbejder som Hkøkkenmedhjælper i en kanhtine. HDet er en Hfuldtidsstilling, og Hhver Hdag Hmøder hun klokken 7.30 (Hsyv Htredive) og får Hfri klokken (Hfemten Htredive). HLønnen er Hikke så Hhøj, men hun Hhar nogle Hgode kolhleger, og hendes Hchef er Hogså Hflink. HHver Hdag skal AHmina lave Hmorgenmad, vaske Hop, gøre Hrent og lave Hfrokost. Hun har Htit Htravlt, for det er et Hstort Hfirma, og der er Hmange Hansatte. AHmina er Hglad for Hjobbet. Hun kan Hgodt Hlide at lave Hmad, og hun er Hgod Htil det. Hun møder Hogså Hmange Hnye Hmennesker, og Hdet er Hspændende, Hsynes hun. HFirmaet Hligger Hlidt Huden for Hbyen, men det er Hnemt for AHmina at komme på Harbejde, for der Hgår en Hbus Hlige derhud. Det Htager Hkun et kvarhter. 4

5 5. Venner og bekendte (side 34) HFrank Hhar en Hgod Hven, der hedder HBo. De Hkender hinhanden fra Hskolen, og de har været Hvenner Hsiden Hfemte Hklasse. HBo er en Hlille, Hkraftig Hfyr med Hmørkt Hhår og Hbrune Højne. Han er Håben og Hkvik og har Hmange interhesser. Han interesserer sig for Hsport og polihtik, og han er Hspændende at Hsnakke med. Han er Hogså Hsjov, og han er Haltid i Hgodt huhmør. Og Hså er han Hgod til at spille Hfodbold. HBo Hbor i HÅrhus Hsammen med sin Hkone og deres Hlille Hdatter på Hto Hår. Han er Huddannet Hautomekaniker, og han Hhar sit Heget Hlille Hværksted. HDet er HFrank Hglad for, for Hhan Hhar en Hgammel Hbil, og Hden har han Htit prohblemer Hmed. Når den Hikke vil Hkøre, Hhjælper HBo ham som Hregel Hmed at repahrere den. 6. Uddannelse (side 40) HMehmet er i Hgang med en Huddannelse. Han er behgyndt på semihnariet. Han Helsker Hbørn, og han vil Hgerne være pædahgog. HUddannelsen Htager Htre et Hhalvt Hår. På semihnariet har han Hbåde Hpraktiske og teohretiske Hfag. HMehmet kan Hbedst Hlide de Hpraktiske Hfag. Han er Hgod til at Hbruge sine Hhænder, og han er Hglad for Hværkstedsfagene. Han kan Hogså Hgodt lide muhsik og Hboldspil. Der er Hflere prakhtikperioder i Huddannelsen, og HMehmet har Hallerede været i Hpraktik Hen Hgang. Han Hvar på et Hfritidshjem. HHer var han Hmest Hsammen med de Hstore Hdrenge, og Hdet var han Hglad for. Han spillede Hbold Hmed dem, og han Harbejdede Hogså i Hværkstedet. Han Hsynes, at det er Hvigtigt, at der er Hmandlige pædahgoger til de Hstore Hdrenge. 7. Sygdom og helbred (side 46) HMorten Hhar det Hikke så Hgodt. Han har prohblemer med sin Hryg, og han er Hsygemeldt fra sit Harbejde. Det har Hnu Hvaret i Hti Hdage. Det er Hslemt, og han har Hkraftige Hsmerter. Det gør Hondt, Hhver Hgang han behvæger sig, og han kan Hikke Hsove om Hnatten. Det Hstartede en Hdag, han skulle hænge en Hlampe Hop. Han Hgjorde en forhkert behvægelse, og Hpludselig Hkom Hsmerterne. HMorten har været hos Hlægen. Han har Hfået nogle Hsmertestillende Hpiller, og Hlægen har Hogså Hgivet ham en Hhenvisning til en Hfysioterapeut. HHer Hgår han Hnu Htre Hgange om Hugen og Hfår noget mashsage. HDet Hhjælper Hlidt, men han Hved Hstadig Hikke, hvorhnår han kan Hstarte på Harbejde ihgen. 8. Fritid og motion (side 52) SaHman er behgyndt at gå i Hfitnesscenter. Han Hgår i et Hnyt Hcenter Hmidt i Hbyen. Han Hgår Hsammen med et Hpar af sine Hvenner. De Htræner norhmalt 3-4 (tre-hfire) Hgange om Hugen. Det er et Hstort Hfitnesscenter, og der er Hgode facilihteter. Der er både Hsauna og cafehteria. Der kommer Hmange Hunge Hmennesker, både Hpiger og Hdrenge, og SaHman Hkender efterhhånden Hmange Haf dem. SaHman løber på Hløbebånd for at Hfå en Hgod kondihtion, og han dyrker Hogså Hvægttræning. Det er Hhårdt, og han Hsveder Hmeget, men han vil Hgerne have Hstore Hmuskler. Det er Hvigtigt Hfor ham at se Hgodt ud. Han har Hgået der i Htre Hmåneder Hnu, og Hpigerne er behgyndt at Hkigge Hefter ham. HDet er han Hstolt af. 5

6 Løsningsforslag til udfyldningsopgaver Bemærk: Der kan flere steder være andre muligheder end disse. 1. Dig og din familie (side 9). Eksempler på spørgsmål: 1 Nurten: Hej, jeg er ny her. Er det her Peters klasse? Sandra: Ja, det er det. Hvad hedder du? Nurten: Jeg hedder Nurten. Hvad med dig? 2. Sandra: Jeg hedder Sandra. Hvor kommer du fra? Nurten: Fra Tyrkiet. 3. Sandra: Hvor i Tyrkiet (er du fra)? Nurten: Fra Istanbul. 4. Sandra: Hvor længe har du været her i Danmark? Nurten: I tre år og ti måneder. 5. Sandra: Har du familie her? Nurten: Ja, jeg er gift og har to børn. 6. Sandra: Hvor gamle er dine børn? Nurten: De er tre år. Det er tvillinger. 7. Sandra: Er din mand også tyrker? Nurten: Ja, det er han, men han har boet her, siden han var fem år. 8. Sandra: Nåh, hvad laver han? Nurten: Han er automekaniker. 9. Sandra: Har du også arbejde? Nurten: Nej, jeg passer børnene, når jeg ikke er i skole. 10. Sandra: Hvad lavede du egentlig i Tyrkiet? Nurten: Jeg var sygeplejerske. 11. Sandra: Er du glad for at være i Danmark? Nurten: Ja, det er jeg, men jeg savner min familie i Tyrkiet - mine forældre og mine søskende. 12. Sandra: Hvor mange søskende har du? Nurten: Fem. Tre brødre og to søstre. 13. Sandra: Har I kontakt med andre tyrkere her? Nurten: Ja, det meste af min mands familie bor her. 14. Sandra: Vil I så blive i Danmark? Nurten: Ja, vi har besluttet at blive her, men jeg vil godt have et arbejde. 15. Sandra: Hvad vil du gerne lave? Nurten: Jeg vil gerne arbejde som sygeplejerske igen. 16. Sandra: Ja, hvor bor I egentlig henne? Nurten: I Nørregade, i nr Sandra: Nå, men vil du ikke med ned i kantinen og drikke en kop kaffe, når vi får pause? Nurten: Jo, det vil jeg gerne. Jeg er også lidt sulten. 6

7 2. Bolig (side 15). Eksempler på spørgsmål: 1. Peter: Jeg har lige fået en ny lejlighed. Sofie: Nej, er det rigtigt? Til lykke med det. Peter: Tak. 2. Sofie: Hvor ligger den henne? Peter: I Roskilde. 3. Sofie: Hvor i Roskilde er det? Peter: Det er på Vestervænget. 4. Sofie: Er det en ny lejlighed? Peter: Nej, det er en gammel lejlighed, men der er et nyt køkken. 5. Sofie: Hvor stor er den? Peter: Den er på 65 m Sofie: Er du glad for den? Peter: Ja, det er jeg. Den er meget lækker. 7. Sofie: Hvordan er området? Peter: Det er fint. Der er en park i nærheden, og der er kun fem minutter ned til vandet. 8. Sofie: Kender du nogen i nærheden? Peter: Ja, jeg har en ven, der bor ti minutter derfra. 9. Sofie: Hvad sal er det? Peter: Det er en stuelejlighed. 10. Sofie: Hvor mange værelser er der? Peter: Der er 2 værelser og køkken og bad. 11. Sofie: Skal du bo der alene? Peter: Nej, jeg skal bo der sammen med min kæreste. 12. Sofie: Er det en andelslejlighed? Peter: Nej, det er til leje. 13. Sofie: Hvad skal I så give i husleje? (Hvad er huslejen så?) Peter: 5000 om måneden. 14. Sofie: Er det med varme? Peter: Nej, det er uden varme. 15. Sofie: Hvordan fik du den egentlig? Peter: Jeg har været skrevet op i mange år. 16. Sofie: Er I flyttet ind eller hvad? Peter: Ja, vi flyttede i lørdags. 17. Sofie: Har du så mødt nogen af naboerne? Peter: Ja, jeg har mødt min overbo. Hun så meget sød ud. 18. Sofie: Nåh, men held og lykke med den. Peter: Tak. 7

8 3. Ferier og rejser (side 21). Eksempler på spørgsmål: 1. Carla: Jeg har lige været i Frankrig. Jonas: Nåh, var det ferie eller hvad? Carla: Ja, det var bare ferie. 2. Jonas: Hvor i Frankrig var du? Carla: I Paris. 3. Jonas: Er det første gang, du har været der? Carla: Nej, jeg har været der flere gange før. 4. Jonas: Hvor længe var du der? Carla: I 14 dage. 5. Jonas: Hvornår kom du så hjem? Carla: I søndags. 6. Jonas: Var du alene dernede? Carla: Nej, jeg var sammen med en af mine veninder. 7. Jonas: Hvor boede I henne? Carla: På et hotel i Latinerkvarteret. 8. Jonas: Var det et godt hotel? Carla: Det var ikke specielt godt, men det var o.k. 9. Jonas: Hvad skulle I give for det? / Hvad kostede det? Carla: Det kostede 100 Euro om dagen. 10. Jonas: Hvordan kom I derned? Carla: Vi tog toget. 11. Jonas: Hvor lang tid tager det egentlig? Carla: Det tager 16 timer, men vi havde liggevogn, så vi sov det meste af vejen. 12. Jonas: Havde I godt vejr? Carla: Ja, det var fantastisk godt vejr næsten hele tiden. Det regnede kun én dag. 13. Jonas: Nåh. Fik I så noget god mad dernede? Carla: Ja, vi fandt nogle gode små restauranter. 14. Jonas: Hvad med sproget? Kunne I tale med folk? Carla: Ja, jeg kan godt klare mig på fransk, men de fleste taler også engelsk. 15. Jonas: Hvad så I så dernede? Carla: Vi var bl.a. i Pompidoucentret og på Louvre. 16. Jonas: Var I så også i Eiffeltårnet? Carla: Nej, jeg var i Eiffeltårnet sidste gang, jeg var der, så det gad vi ikke. 17. Jonas: Har du købt noget med hjem? Carla: Nej, jeg havde ikke flere penge tilbage. 8

9 4. Arbejde (side 27). Eksempler på spørgsmål: 1. Emil: Jeg har fået nyt job. Line: Er det rigtigt? Hvor henne? Emil: På en fabrik. 2. Line: Hvad er det for en fabrik? Emil: Det er en højttalerfabrik. 3. Line: Hvor ligger den henne? Emil: I Karlslunde. 4. Line: Hvordan kommer du derud? Emil: Jeg tager toget til Karlslunde Station, og så går jeg resten af vejen. 5. Line: Hvor lang tid tager det? Emil: Det tager 35 minutter fra Hovedbanegården. 6. Line: Hvornår startede du på det? Emil: Det er et par uger siden. 7. Line: Er du glad for det? Emil: Ja, det er o.k. 8. Line: Er det et fuldtidsjob? Emil: Ja, det er 37 timer om ugen, og nogle gange er der også noget overarbejde. 9. Line: Hvordan er din arbejdstid? Emil: Jeg møder normalt kl. 8 og får fri kl Line: Hvad skal man kunne? Emil: Ikke noget bestemt. Man skal bare kunne klare sig på dansk. 11. Line: Hvad laver du så? Emil: Jeg arbejder på lageret. 12. Line: Er det hårdt? Emil: Nej, det er ikke specielt hårdt, men der er nogle gange lidt travlt. 13. Line: Hvordan er lønnen? / Hvad får du så i løn? Emil: Omkring 130 kr. i timen. 14. Line: Er det en stor arbejdsplads? Emil: Ja, det er det. Jeg ved ikke lige, hvor mange ansatte der er, men der er mange. 15. Line: Hvordan er dine kolleger? Emil: De fleste er meget flinke. 16. Line: Hvordan fik du egentlig jobbet? Emil: Det var gennem en af mine venner. 17. Line: Har de brug for flere? Emil: Det ved jeg ikke, men du kan da prøve at ringe derud og spørge. 9

10 5. Venner og bekendte (side 33). Eksempler på spørgsmål: 1. Maria: Jeg mødte for resten Michael i går. Johan: Nej, hvor sjovt! Hvor mødte du ham henne? Maria: Det var midt på hovedgaden. 2. Johan: Hvordan var det? Maria: Det var meget hyggeligt. 3. Johan: Hvor længe er det egentlig, siden du sidst har set ham? Maria: Det må vel være 5 år siden nu. 4. Johan: Ligner han sig selv? Maria: Ja, han havde næsten ikke forandret sig. 5. Johan: Er han blevet god til dansk? Maria: Ja, han taler næsten flydende dansk nu. 6. Johan: Hvad laver han? Maria: Han har fået arbejde på en restaurant. 7. Johan: Bor han stadig i Vestergade? Maria: Nej, han har fået en lejlighed i Holbæk. Det er vist længe siden. 8. Johan: Bor han stadig sammen med Sofia? Maria: Nej de er flyttet fra hinanden for flere år siden. 9. Johan: Nåh, har han så fundet en ny kæreste? Maria: Ja, nu bor han sammen med en, der hedder Bente. 10. Johan: Har de fået nogen børn? Maria: Nej ikke endnu, men de venter barn til jul. 11. Johan: Nåh, ser han noget til Antonio? Maria: Ja, de ses jævnligt. 12. Johan: Spiller de stadig tennis? Maria: Ja, de spiller vist en gang imellem. 13. Johan: Hvordan går det egentlig med hans forældre? Maria: Det går vist ikke så godt med hans far. Han er ret syg. Men hans mor har det fint. 14. Johan: Hm. Skal I så ses igen? Maria: Ja, det regner jeg med. Vi aftalte at ringes ved. 15. Johan: Skulle vi ikke prøve at mødes igen allesammen? Maria: Jo, det kunne da være sjovt. 16. Johan: Nå, men du må hilse ham, hvis du ser ham. Maria: Ja, det skal jeg nok. 10

11 6. Uddannelse (side 39). Eksempler på spørgsmål: 1. Kim: Jeg er lige begyndt på en uddannelse. Ulla: Nåh, hvad skal du være? Kim: Jeg skal være kok. 2. Ulla: Hvor går du henne? Kim: Jeg går på en hotel- og restaurationsskole. 3. Ulla: Hvad synes du om det? Kim: Jeg er glad for det. Det er meget godt. 4. Ulla: Hvor længe har du gået der? Kim: I tre uger snart. 5. Ulla: Hvor lang tid tager det? Kim: Fire år. 6. Ulla: Er der også praktik? Kim: Ja, der er mest praktik, og ind imellem er der så skoleperioder. 7. Ulla: Har du så fundet en praktikplads? Kim: Nej, jeg har ikke fundet noget endnu. Foreløbig skal jeg være på skolen sytten uger til. 8. Ulla: Nåh, er det hårdt? Kim: Nej, det synes jeg ikke. Det er ok. 9. Ulla: Hvor mange er I på holdet? Kim: Vi er ca Ulla: Hvordan er dine studiekammerater? Kim: De fleste er meget søde, men der er også nogle, der er lidt mærkelige. 11. Ulla: Hvor mange timer har I om ugen? (/om dagen?) Kim: Vi er der fra 8-15 hver dag. 12. Ulla: Hvilke fag har I så? Kim: Vi har madlavning og hygiejne og forskellige små kurser. 13. Ulla: Hvad kan du bedst lide? Kim: Jeg kan bedst lide madlavning. 14. Ulla: Hvordan klarer du dig så økonomisk? Kim: Jeg får S.U., og så har jeg lidt arbejde ved siden af. 15. Ulla: Hvordan er mulighederne for at få job bagefter? Kim: Der er vist meget gode muligheder for at få noget. 16. Ulla: Hvor vil du gerne arbejde henne? Kim: Jeg kunne godt tænke mig at arbejde på et hotel. 17. Ulla: Nåh, men held og lykke med det. Kim: Tak. 11

12 7. Sygdom og helbred (side 45). Eksempler på spørgsmål: 1. Tine: Hej, det er Tine. Jens: Hej Tine. Det er Jens. Hvordan går det? Tine: Det går ikke så godt. 2. Jens: Nåh, hvad er der i vejen? Tine: Jeg har fået noget mærkeligt udslæt på benene. 3. Jens: Hvad er det for noget? Tine: Det ved jeg ikke. Det er sådan en hel masse små røde knopper. 4. Jens: Er det slemt? Tine: Ja, det er det. Det klør helt rigtig meget. Det er virkelig irriterende. 5. Jens: Hvor længe har det varet? Tine: I snart en uge. 6. Jens: Er du så sygemeldt? Tine: Nej, jeg kan godt gå på arbejde. 7. Jens: Har du haft det før? Tine: Nej, jeg har aldrig haft sådan noget før. 8 Jens: Ved du, hvad det kommer af? Tine: Næh, det ved jeg ikke. Jeg troede først, det var nogle insektbid, men det er det i hvert ikke. 9. Jens: Er der andre i familien, der har det? Tine: Nej, det er kun mig. 10. Jens: Hvad siger din læge? Tine: Han ved heller ikke, hvad det er. Jeg har foreløbig fået noget salve, jeg skal smøre på. 11. Jens: Hvor længe har du så gjort det? Tine: I fire dage. 12. Jens: Hjælper det så? Tine: Nej, det synes jeg ikke, det gør. Jeg er rigtig træt af det. 13. Jens: Tror du ikke, du skulle prøve en specialist? Tine: Jo, jeg har også fået en henvisning til en hudspecialist. 14. Jens: Hvornår skal du så derhen? Tine: På torsdag. 15. Jens: Tror du, det kan være noget allergi? Tine: Det kan godt være. Jeg ved det ikke. Men det finder hudspecialisten forhåbentlig ud af. 16. Jens: Kan du så ikke tage med i svømmehallen på lørdag? Tine: Nej, jeg kan ikke gå i svømmehallen foreløbig, så du må gå derhen alene denne gang. 17. Jens: Ja, men god bedring. Tine: Tak skal du have. fald 12

13 8. Fritid og motion (side 51). Eksempler på spørgsmål: 1. Mads: Jeg er begyndt at spille volleyball. Tove: Nåh, det var da en god ide. Hvordan er det? Mads: Det er rigtig sjovt. 2. Tove: Hvor længe har du gjort det? Mads: I to måneder. 3. Tove: Hvor spiller du henne? Mads: I en klub på Vesterbro. 4. Tove: Hvor tit spiller du? Mads: To gange om ugen. 5. Tove: Kan du så mærke, at du er kommet i bedre form? Mads: Ja, jeg synes godt, jeg kan mærke, at min kondition er blevet bedre. 6. Tove: Hvor længe spiller I hver gang? Mads: Vi spiller i ca. to timer. 7. Tove: Spiller I så også kamp i weekenden? Mads: Nej, det gør vi ikke. Det er bare et motionshold. 8. Tove: Har I en god træner? Mads: Nej, han er ikke specielt god, men det er sjovt alligevel. 9. Tove: Går du sammen med nogen? Mads: Ja, Jeg går sammen med Lars og Erik. 10. Tove: Hvor mange er I på holdet? Mads: Vi er ca Tove: Hvordan er de andre? Mads: De fleste er meget søde. Der er kun én, der er lidt irriterende. 12. Tove: Er der plads til flere? Mads: Ja, det tror jeg nok. Det er ikke alle, der kommer hver gang. 13. Tove: Hvilke ugedage spiller I? Mads: Mandag og onsdag. 14. Tove: Er det svært? Mads: Nej, man lærer det hurtigt. 15. Tove: Hvad koster det egentlig? (/Hvad giver I egentlig for det?) Mads: Vi giver kun 100 kr. om måneden. 16. Tove: Dyrker du andet sport? Mads: Ja, en gang imellem svømmer jeg eller jogger en tur. 17. Tove: Nåh, men god fornøjelse med det. Mads: Tak skal du have. 13

14 Sproglige opgaver med spørgsmål/svar-strukturer Spørgsmål med hv-ord + inversion, s Hvordan har han det? 2. Hvem er han gift med? 3. Hvor mange børn har han? 4. Hvor gammel er han? 5. Hvor arbejder han? 6. Hvad laver han? 7. Hvornår møder han? 8. Hvilke dage har han fri? / Hvad for nogle dage har han fri? 9. Hvor længe har han været i Danmark? 10. Hvis bil er det? 11. Hvad for en bil har han? / Hvilken bil har han? 12. Hvorfor går han hjem? / Hvorfor går han i seng? Spørgsmål med inversion, s Flytter han til Ålborg? 2. Kender han Ole? 3. Er hun pædagog? 4. Arbejder han i en kiosk? 5. Flytter de til Fyn? 6. Er hun glad for børn? 7. Er hendes mand japaner? 8. Bor hans søster i London? 9. Kører deres søn taxa? Spørgsmål og svar med centraladverbial, s. 54. Opgave 1. Bemærk: Der kan være andre muligheder for valg af centraladverbium. 1. Arbejder du også om lørdagen? 2. Går du tit i biografen? 3. Spiller din søster stadig violin? 4. Holder du kun ferie en uge? 5. Har du tit overarbejde? 6. Taler din mand kun spansk? 7. Kommer du også på fredag? 8. Har du stadig kontakt med Carl? 9. Besøger du tit dine venner? 10. Har du kun én søster? Opgave 2, s Læser hun ikke medicin? 2. Er hun ikke gift med Ib? 3. Går hun ikke på seminariet? 4. Kommer hun ikke fra Irak? 5. Har hun ikke en søn? 6. Er han ikke halvandet år? 7. Går han ikke i vuggestue? 8. Kender hun ikke Sarah? 9. Arbejder hun ikke i Føtex? 10. Har hun ikke mørkt hår? 14

15 Opgave 3, s Ja, jeg laver tit thaimad. / Nej, jeg laver aldrig 2. Ja, jeg tager altid toget. / Nej, jeg tager aldrig 3. Ja, jeg taler nogle gange med hende. / Nej, jeg taler aldrig 4. Ja, jeg ser som regel TV-avisen. / Nej, jeg ser aldrig 5. Ja, jeg køber tit ind i Irma. / Nej, jeg køber aldrig 6. Ja, jeg hører altid jazz. / Nej, jeg hører aldrig 7. Ja, jeg spiller tit fodbold. / Nej, jeg spiller aldrig 8. Ja, jeg går tit tur i skoven. / Nej, jeg går aldrig 9. Ja, jeg har nogle gange hovedpine. / Nej, jeg har aldrig 10. Ja, jeg sover som regel længe. / Nej, jeg sover aldrig Kortsvar Opgave 1, s Ja, det kan jeg godt. 2. Nej, det kan han ikke. 3. Ja, det skal jeg. 4. Nej, det skal hun ikke. 5. Ja, det har jeg. 6. Nej, det har han ikke. 7. Ja, det er de. 8. Nej, det er der ikke. 9. Ja, det vil jeg gerne/godt. 10. Nej, det vil hun ikke. 11. Ja, det må du gerne/godt. 12. Nej, det må man ikke. 13. Ja, det gør jeg. 14. Nej, det gør jeg ikke. Opgave 2: 1. Ja, det vil jeg gerne/godt. 2. Nej, det er der ikke. 3. Ja, det kan jeg godt. 4. Nej, det gør jeg ikke. 5. Ja, det har jeg. 6. Nej, det må man ikke. 7. Ja, det gør jeg. 8. Nej, det skal han ikke. Spørgsmål med ikke og vel, s. 58 Opgave Han bor i Valby, ikke? 2. Hun er pakistaner, ikke? 3. De taler engelsk, ikke? 4. De kommer kl. 12, ikke? 5. Han har en bror, ikke? 6. Han læser medicin, ikke? 7. Hun passer børnene, ikke? 8. Han er tjener, ikke? Opgave De er ikke hjemme, vel? 2. Det er ikke for sent, vel? 3. Hun drikker ikke vin, vel? 4. De venter ikke, vel? 5. Han kender ikke Bo, vel? 6. Han siger ikke op, vel? 7. Han har ikke bil, vel? 8. De sælger ikke huset, vel? 15

16 Spørgsmål i sammensat tid, s. 59. Opgave 1: 1. Hvem har hun inviteret? 2. Hvad har du gjort? 3. Hvor har de været? 4. Hvad har de aftalt? 5. Hvorfor har han sagt op? 6. Hvornår har hun fået brevet? 7. Hvordan har han klaret det? 8. Hvor har han købt uret? 9. Hvorfor har han solgt bilen? 10. Hvem har hun talt med? 11. Hvor længe har du ventet? 12. Hvorfor har du meldt afbud? Opgave 2: 1. Har du søgt job? 2. Har du hentet post? 3. Har du været syg? 4. Har du ringet til skolen? 5. Har du haft travlt? 6. Har du lavet mad? 7. Har du bestilt tid? 8. Har du talt med din bror? 9. Har du slukket lyset? Spørgsmål i sammensat tid med centraladverbial, s Har du nogensinde været i Spanien? 2. Har du nogensinde haft skoldkopper? 3. Har du nogensinde gået til dans? 4. Har du nogensinde arbejdet på fabrik? 5. Har du nogensinde spist sushi? 6. Har du nogensinde rejst på interrail? 7. Har du nogensinde løbet på ski? 8. Har du nogensinde boet alene? 9. Har du nogensinde mødt min bror? 10. Har du nogensinde set Olsenbanden? Spørgsmål med: hvilken/hvilket/hvilke, s Hvilken hund har hun? 2. Hvilke lokaler bruger de? 3. Hvilket kursus har han valgt? 4. Hvilken computer har han? 5. Hvilke uger har hun fri? 6. Hvilken avis læser han? 7. Hvilket tog tager han? 8. Hvilke glas skal vi bruge? 9. Hvilket kamera har han købt? 10. Hvilken vej tager de? 16

17 Spørgsmål med: Hvad for en / et / noget / nogle, s Hvad for nogle is køber hun? 2. Hvad for en bus tager han? 3. Hvad for et træ vil de have? 4. Hvad for noget medicin får hun? 5. Hvad for en kage vil hun bage? 6. Hvad for nogle æg køber hun? 7. Hvad for noget kød køber han? 8. Hvad for nogle billetter har de fået? 9. Hvad for noget mel skal hun bruge? 10. Hvad for et job søger hun? Identifikation - Spørgsmål med: Hvad HHer det for en / et / noget / nogle 1. Hvad Her det for et hotel? 2. Hvad Her det for noget mad? 3. Hvad Her det for nogle film? 4. Hvad Her det for et job? 5. Hvad Her det for en by? 6. Hvad Her det for nogle mennesker? 7. Hvad Her det for noget tøj? 8. Hvad Her det for en bog? Spørgsmål med kombinationer med Hvor, s. 62 Opgave 1: 1. Hvor langt er der til Esbjerg? 2. Hvor tung er pakken? 3. Hvor dyb er søen? 4. Hvor meget haster det? 5. Hvor lang tid tager det? 6. Hvor høj feber har han? 7. Hvor varmt er det i dag? 8. Hvor hurtigt går det? 9. Hvor bred er vejen? 10. Hvor tit spiller han fodbold? 11. Hvor gammel er hun? 12. Hvor dyre er kurserne? Opgave 2: 1. Hvor koldt er det? 2. Hvor tit ses de? 3. Hvor stor er lejligheden? 4. Hvor langt har hun til arbejde? 5. Hvor dyrt er uret? 6. Hvor høj er han? 7. Hvor hurtigt kører han? 8. Hvor meget mel skal jeg bruge? 17

18 Svar med der som reference til tid eller sted, s. 63 Opgave 1. Bemærk: der er mange andre muligheder. 1. Der var jeg sidste år. 2. Der var jeg i fredags. 3. Der var jeg i går. 4. Der skal jeg hen i morgen. 5. Der har jeg aldrig været. 6. Der bor min søster. 7. Der var jeg i lørdags. 8. Der har jeg også været. Opgave 2. Bemærk: Der er mange andre muligheder. 1. Der skal jeg have gæster. 2. Der var jeg i Sverige. 3. Der lå jeg og sov. 4. Der var jeg hjemme hos mine forældre. 5. Der skal jeg på kursus. 6. Der var jeg til fest. 7. Der skal jeg ud til en veninde. 8. Der skal jeg på skiferie. Svar med reference til objektet, s. 64 Bemærk: Der er mange andre muligheder. 1. Den afleverede jeg for en time siden. 2. Ham mødte jeg henne på skolen. 3. Det lagde jeg på bordet. 4. Den fik jeg i går aftes. 5. Den stillede jeg i køkkenskabet. 6. Det har jeg købt hos slagteren. 7. Dem har jeg lagt i skuffen. 8. Dem har jeg brugt. 9. Det har jeg vasket. 10. Den har jeg spist. 11. Den har jeg hældt ud. 12. Dem har jeg betalt. 18

VI TALER DANSK 2 RETTENØGLE. Vi taler dansk 2. Rettenøgle. Forlaget Synope 2015. Side 1 af 29

VI TALER DANSK 2 RETTENØGLE. Vi taler dansk 2. Rettenøgle. Forlaget Synope 2015. Side 1 af 29 Vi taler dansk 2 Rettenøgle Forlaget Synope 2015 Side 1 af 29 Planer og ønsker Side 6, øvelse 4. Verberne efter 'skal' og 'vil' er i infinitiv og ender på -e. Side 6, øvelse 5. køb købe køber betal betale

Læs mere

VI TALER DANSK 1 RETTENØGLE

VI TALER DANSK 1 RETTENØGLE Præsentation Side 6, øvelse 4. A: Hej, jeg hedder Daniel. Hvad hedder du? B: Jeg hedder Ivan. A: Hvor kommer du fra? B: Jeg kommer fra Rusland. Hvad med dig? A: Jeg kommer fra Portugal. B: Hvad sprog taler

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg

Kalenderen for skolen for forår/sommer 2014 finder du som altid på side 2. I marts var en gruppe elever på virksomhedsbesøg EV Elev nyt er også denne gang på 12 sider. Der er sket meget, og vi har haft nogle spændende måneder siden sidst, og det vil vi rigtig gerne fortælle om. Som i de foregående numre af EV Elevnyt, har vi

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads

Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads Vi viser vejen Portrætter af 9 social- og sundhedshjælpere og en manual til, hvordan medarbejderne selv skaber en inspirerende arbejdsplads En bog om TænkeTankprojektet i Ældreplejen i Slagelse Kommune

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox

Nr 9 2014. Den søde tid sig nærmer. Side 4. Ansigterner. Side 6, 12 & 22. glædelig jul!!! Side 31. Digt Tænk Engang. Ansigt Jonas Jukebox Nr 9 2014 Den søde tid sig nærmer Side 4 Ansigterner Side 6, 12 & 22 glædelig jul!!! Side 31 Digt Tænk Engang Ansigt Jonas Jukebox Velkommen Indhold Den søde tid sig nærmer Et af Ansigterne 1 Side 4 Side

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

På vej. mod mere brugerindflydelse

På vej. mod mere brugerindflydelse På vej mod mere brugerindflydelse At rejse skaber de små øjeblikke, der aldrig ophører 2 Kære læser Dette er et rejsemagasin, der handler om mennesker, som på hver deres måde ser verden på ny i deres rejse

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark

alle HAR ret TIL ARBEJDSBOG kvindeliv i Danmark alle HAR ret TIL ligestilling kvindeliv i Danmark ARBEJDSBOG Indhold Alle har ret til ligestilling kvindeliv i Danmark Arbejdsbog Af Bente Nissen, Gry Clasen og Ulla Rose Andersen 2009 Minister for ligestilling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere