L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R"

Transkript

1 m a j n r Å R G A N G Frankrig FRANKRIG Italien ITALIEN Enhedslisten ENHEDSLISTEN Danmark DANMARK Konsekvente stemmer mod krig og liberalisme L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R m a r x i s m e o g r e l i g i o n b l e k i n g e g a d e b a n d e n v e r d e n s o v e r e n k s o m s t e r u n g d o m s h u s d e n g a n g o g n u

2 f ø l g m e d p å n e t t e t : w w w. s a p - f i. d k F r a r e d a k t i o n e n Socialistisk Information Prøv os tegn abonnement! Socialistisk Information udgives af Socialistisk Arbejderparti (SAP). Vi udkommer hver måned med nyheder, baggrundsartikler og analyser af arbejderes og andre undertrykte gruppers kampe i Danmark og internationalt. Vi forsøger at fange nogle af de vigtigste diskussioner, som aktivister på venstrefløjen tumler med, og give et bidrag til, at diskussionen kommer videre. Vi blander os, når debatten raser i Enhedslisten eller i SUF. I dette nummer, som udkommer lige før Enhedslistens årsmøde, har vi bl.a. valgt at bringe artikler, om revolutionæres regeringsdeltagelse, og socialisters holdning til religion. Prostitution er et andet omdiskuteret emne, som vi for et par numre siden bragte et tema om. Gennem vores samarbejde, via Fjerde Internationale, med socialister over hele verden har vi en unik mulighed for at bringe historier og analyser direkte fra folk, som står midt i kampene. I de seneste numre har vi for nylig bragt interviews og artikler om krigen i Libanon, kampen for fri abort i Portugal, antiracisme i Skotland, situationen i Irak og venstrefløjens fremmarch i Latinamerika. Som socialister har vi også behov for at analysere begivenhederne og sætte dem ind i en større sammenhæng. Derfor indeholder Socialistisk Information altid en længere teoretisk eller historisk artikel, som afklarer begreber og socialistiske principper. Rosa Luxemburg, demokratisk centralisme, den globale økonomi, karakteren af revolutionen i Venezuela er blot nogle af de mange emner, vi har taget op. Vi kommer vidt omkring, og vil gerne komme ud til flere. Vil du være med som læser i den kommende tid, så tegn et abonnement i dag, og få bladet med posten fra næste måned. I n d h o l d Indblik: revolutionære i regering SF vil have magt Enhedslisten kræver forandring.. 3 Sinistra Critica opbygger antikaptalistisk alternativ Sinistra Critica kongres annoncerer opposition til Prodi Enhedslisten tager stilling Mod krig og regeringskompromisser fokus Alternativet til Fogh er ikke en regering med de radikale Protester mod sygehusforringelserne Det var på Frederiksberg Verdensoverenskomster Et fagligt svar på globalisering Boganmeldelse Den danske celle International socialistisk ungdomslejr 2007 Grafitti, revolution og eksperimenter ungdomshus-interview Kampen for et ungdomshus dengang og nu Internationale noter Tyrkiet, Venezuela, Norge marxisme og religion Kan man være socialist og muslim? Religion Folkets opium? BAG SI SAP, Enhedslisten og SUF International Socialistisk Ungdomslejr 2007 Tilmeldingen er åbnet Månedsbladet Socialistisk Information udgives af Socialistisk Arbejderparti ( SAP ) dansk sektion af Fjerde Internationale Socialistisk Information redigeres af et udvalg bestående af : Bjarke Friborg, Ebbe R. Jørgensen (ansv.), Katrine T. Mikkelsen, Bodil Rasmussen, Christina C. Nielsen, Bertil Videt, Nina T. Andersen, Nicolai Bentsen og Åge Skovrind. Sign. artikler står for forfatternes egen regning. Henvendelse til redaktionen : Studiestræde 24, 1., 1455 København K. Telefon : (læg besked på tlf. svarer) e - post : - fi.dk Abonnement : 175 kr., dog 100 kr. hvis man er på pension, bistand, SU eller mindre. Introduktionspris : 50 kr. for et halvt år (gælder kun for nye abonnenter) Der kan tegnes abonnement 1 ) ved at indbetale beløbet på giro , Socialistisk Information, Studiestræde 24, 1., 1455 Kbh. K, 2 ) ved at gå ind på 3 ) ved at sende en check til SI s adresse Tryk : SAF Redaktionen afsluttet den 30. april 2007 SI nr. 219 udkommer primo juni 2007 I S S N

3 i n d b l i k SF vil i regering Enhedslisten vil have forandringer SF går benhårdt efter at komme i regering til næste valg. Ingen krav til det politiske grundlag for en ny regering skal stå i vejen for SF ernes ministeraspirationer. Enhedslistens Hovedbestyrelse har et ganske andet perspektiv: Det er ikke bare nødvendigt med en anden regering, men også med en grundlæggende anden politik.»i SF har vi kun ét ultimativt krav: Fogh skal væltes«. Ifølge SF s partiformand, Villy Søvndal, har partiet ingen skrupler over at indgå snart sagt et hvilket som helst kompromis til gengæld for ministerposter:»har SF så måttet sluge en kamel eller to, når vi har siddet et år i regering? Ja selvfølgelig. Det gør man i politik, når man ikke har 90 mandater. (...) Selvfølgelig følger der kompromisser med en regeringsdeltagelse. Sådan er dét,«sagde partiformanden på SF s årsmøde. Og de eneste spæde protester fra baglandet kommer fra folk, der efterlyser en plan B for partiet, hvis Socialdemokraterne ikke vil lege. Erfaringer fra regeringsdeltagelse i andre lande har vist venstrefløjen, hvilke slags kameler, det kan blive nødvendige at sluge, når man binder sig op på et parlamentarisk samarbejde med social-liberalistiske kræfter. I Italien har samlingspartiet Rifondazione Comunista ekskluderet en senator for at gå imod ledelsens ordre om at stemme for Prodiregeringens krigspolitik. En politik, der blandt andet omfatter forlængelse af de italienske troppers tilstedeværelse i Afghanistan og udbygning af USA s militærbaser i landet. Rifondazione har gjort det, som Enhedslistens Hovedbestyrelse advarer imod: de har placeret deres loyalitet hos en nyliberal regering frem for hos de sociale bevægelser, hvis krav de blev valgt ind på i første omgang.»det må løbende være Enhedslistens opgave at forbinde sig med bevægelser uden for parlamentet for at skabe det størst mulige pres på en socialdemokratisk ledet regering,«skriver Enhedslistens Hovedbestyrelse i deres forslag til udtalelse om regeringssamarbejde. I samme udtalelse vurderer Hovedbestyrelsen, at en regering, der er parat til»systemoverskridende politiske initiativer«sammen med Socialdemokraterne og SF, er urealistisk. Derfor lægger de op til at opbygge en stærk opposition, frem for at Enhedslisten binder sig på hænder og fødder i en højredrejet socialdemokratisk ledet regering:»enhedslisten ønsker en socialistisk regering, der er lige så loyal over for almindelige mennesker, som Fogh har været overfor markedskræfterne. Det er afgørende, at vi bevarer vores handlefrihed og ikke indgår politiske aftaler, som lægger bånd på vores muligheder for at løse denne opgave.«i denne måneds Indblik stiller vi skarpt på erfaringerne fra Rifondazione i Italien og de politiske konsekvenser, partiets indtræden i Prodi-regeringen har haft. Vi byder på forskellige vinkler på debatten om revolutionær strategi i det parlamentariske arbejde i et interview med Aurora Donato fra Sinistra Critica, en rapport fra Sinistra Criticas forsamling den 15. april og et overblik over, hvordan Enhedslistens Forretningsudvalg har stillet sig i sagen om Rifondaziones samarbejde med Prodi-regeringen.

4 Rifondazione rykker mod højre i n d b l i k Sinistra Critica opbygger antikapitalistisk alternativ Det italienske samlingsparti Rifondazione er i bevægelse. Desværre bevæger det sig i den forkerte retning, mener Aurora Donato, en ung aktivist fra Rifondaziones venstrefløj platformen Sinistra Critica (Kritisk Venstre). Sinistra Critica opbygger nu sig selv for at kunne udgøre et revolutionært alternativ, når flertallet i Rifondazione går sammen med venstrefløjen i Socialdemokratiet. af ör n olafsson og N i na T. an de rs e n Sinistra Critica har de sidste måneder været kastet ud i et politisk stormvejr, efter at Franco Turigliatto, senator for Rifondazione og ledende medlem af Sinistra Critica, stemte imod Prodi-regeringens krigsbudget. Dermed brød han med partilinjen i Rifondazione og destabiliserede samtidig hele regeringsgrundlaget, fordi Prodi sidder på et så spinkelt mandat, at blot én stemme imod er nok til at vælte læsset. Hans handling fik Rifondaziones ledelse til at ekskludere ham fra partiet i marts. Socialistisk Information mødte Aurora Donato på SAP s påskeseminar, og hørte hendes udlægning af Sinistra Criticas politiske og strategiske overvejelser. Flirten med Socialdemokraterne tiet om at danne et nyt reformistisk parti. Aurora Donato mener, at en stor del af forklaringen på Rifondaziones højredrejning skal findes i den manglende kontakt til de sociale bevægelser. Med beslutningen i om at indgå i regeringssamarbejde med Prodis centrum-venstre, vendte Rifondazione de sociale bevægelser ryggen og vi har dermed en stor del af ansvaret for bevægelsernes nuværende krise, siger Aurora Donato, og uddyber: Vi havde en helt central rolle i blandt andet anti-krigsbevægelsen, både organisatorisk og politisk. Men vi lod dem i stikken, både helt konkret ved at forlade aktiviteterne til fordel for det parlamentariske arbejde, men også politisk ved for eksempel at støtte de italienske troppers fortsatte tilstedeværelse i Afghanistan og opbygningen af USA s militærbase i Vicenza. Sinistra Critica vil ikke under nogen omstændigheder være en del af Siden Rifondaziones kongres i er linjen blevet mere og mere højredrejet, og flertallet i partiet flirter nu med venstrefløjen i Socialdemokrade aktuelle planer om at danne et nyt parti sammen med den socialdemokratiske venstrefløj. Hvis vi gik med i det projekt, ville der jo ikke være noget som helst alternativ til den ny-liberale agenda. Vi arbejder i stedet med det mål at samle en ny social opposition, en social og politisk organisation med stærk tilknytning til bevægelserne, siger Aurora Donato. Berlusconi-mareridtet Da senator Franco Turigliatto, stemte imod Prodi-regeringens krigsbudget og dermed destabiliserede regeringsmagten, rasede Rifondaziones ledelse og beskyldte senatoren for at bane vejen for en ny Berlusconi-regering, Franco valgte at være loyal over for de sociale bevægelser, vi repræsenterer, frem for at være loyal overfor ledelsen. Vi kan ikke gå til valg med antikrigsbevægelsens opbakning, for dernæst at stemme imod bevægelsernes politiske krav, siger

5 i n d b l i k Aurora Donato, der i øvrigt ikke mener, at en ny Berlusconi-regering er særlig sandsynlig: Berlusconi er et mareridt snarere end en realitet. Når Sinistra Critica deler flyers ud, siger folk»lov os, at I ikke bringer Berlusconi tilbage!«, men faktum er, at Berlusconi er stort set fraværende i det politiske billede og faktisk også i medierne, hvilket jo er ret bemærkelsesværdigt. Det lykkedes Prodi-regeringen at holde skindet på næsen efter afstemningen om krigsbudgettet ved at kræve en tillidsafstemning om regeringsgrundlaget på tolv politiske punkter. Turigliatto besluttede at stemme for det nye regeringsgrundlag, men sagde samtidig, at»når jeg stemmer for Prodi-regeringen, vælger jeg dermed, hvem vi vil være i opposition til,«og gjorde det helt klart, at vi politisk er imod hvert eneste af de tolv punkter, forklarer Aurora Donato. Sinistra Critica opbygger sig selv Rifondaziones ledelse indledte i februar en eksklusionssag mod Franco Turigliatto den første i Rifondaziones historie. Eksklusionssagen har givet Sinistra Critica en enorm opmærksomhed, også i positiv forstand. Bevægelserne støtter Francos politiske udmeldinger, siger Aurora Donato, der mener, at Rifondazione er i gang med at forlade enhver revolutionær strategi. Derfor opbygger Sinistra Critica nu sig selv, og har fået mange nye medlemmer de sidste måneder, som ikke har meldt sig ind i Rifondazione. Vi bryder ikke med Rifondazione, men siger, at partiet bryder med os, når de ekskluderer vores senator. Rifondaziones ledelse følger næsten betingelsesløst Prodi-regeringen, og bebuder nu dannelsen af et nyt parti sammen med venstrefløjen af Socialdemokratiet. Derhen vil Sinistra Critica ikke følge dem. Vi har endnu ikke taget stilling til, om vi vil danne et selvstændigt parti med f.eks. parlamentarisk opstilling. Vores planer er en national forsamling af Sinistra Critica den 15. april (se artiklen»sinistra Critica opbygger opposition til Prodi«), og så en stor forsamling af de sociale fora midt i juni. Sinistra Critica håber, at der vil der vil blive skabt en social bevægelse for modstand mod Prodi-regeringens asociale tiltag. Det gælder for eksempel nedskæringer på pensioner og et højhastighedstog, som vil blive anlagt af private virksomheder uden hensyn til miljø og de lokale beboere. Prodiregeringen opgav også valgløfterne om at lovliggøre papirløses parforhold, herunder homoseksuelle par alt sammen i Berlusconis ånd. Sinistra Critica har modtaget mange solidaritetserklæringer, også internationale, siden regeringskrisen og eksklusionssagen. Solidaritet rettet mod de politiske udmeldinger og ikke Franco Turigliattos person. Aurora Donato er 22 år, jurastuderende i Rom, aktiv i en studentergruppe (et såkaldt Collectivo) på Europas største universitet La Sapienza og har været medlem af Rifondazione og Sinistra Critica siden Sinistra Critica Sinistra Critica blev født på Rifondaziones kongres i på initiativ fra Fjerde Internationales sektion som modvægt til højredrejningen af ledelsen i partiet. I efteråret 2006 blev Sinistra Critica formelt en selvstændig organisation, som også mange uden for Rifondazione har tilsluttet sig. Sinistra Criticas projekt er antikapitalistisk, økologisk og feministisk. Organisationen har små grupper overalt i Italien og opbygger blandt andet de sociale fora.

6 Rifondazione rykker mod højre i n d b l i k Sinistra Criticakongres annoncerer opposition til Prodi Et tusinde aktivister mødtes til Sinistra Criticas forsamling i Rom i midten af april. Her vedtog de en social oppositions pagt mod Prodis social-liberale regering. De politiske omdrejningspunkter var Nej til Krig, modstand mod Bush planlagte besøg i Rom, deltagelse i Gay Pride og støtte til kampen mod ødelæggelse af miljøet. Da Sinistra Critica samledes den april, slog forsamlingen fast, at det er tid til at arbejde for en ny politisk platform. En platform, der adskiller sig fra et ny-proklameret social-liberalt Venstre-parti, som Rifondaziones ledelse er villig til at deltage i, i samarbejde med venstrefløjen i Socialdemokratiet. Forsamlingen opfordrede også senator Franco Turigliatto, der er medlem af Sinistra Critica, til at trække sin afskedsbegæring til Senatet tilbage. En venstreopposition til Prodi er født Når vi ser et Mitterandistisk socialt samlingsparti i venstrefløjens fremtid, er vi ikke i tvivl om, at der er behov for en ny politisk platform. Det var den indledende opfordring og den afsluttende konklusion på forsamlingen, sådan som Salvatore Cannavó og Franco Turigliatto, hhv. parlamentsmedlem og senator for Rifondazione, og medlemmer af Sinistra Critica, formulerede det. I deres tale til de tusinde aktivister understregede de to venstrefløjsparlamentarikere, at den forestående omgruppering på venstrefløjen ikke vil kunne bruges som et talerør for de krav, der kommer fra de sociale bevægelser. Tværtimod, flere og flere kræfter på venstrefløjen udvikler sig til at blive forhindringer for bevægelserne, sagde Turigliatto og uddybede:»det er den erfaring, vi har gjort os det seneste år: Har I måske set Rifondazione mobilisere til en exit-strategi fra Afghanistan?«Et retorisk spørgsmål, der refererer til det stormvejr, som Sinistra Critica kom ud i, da Franco Turigliatto som den eneste stemte imod forlængelsen af de italienske troppers tilstedeværelse i Afghanistan. Forsamlingen blev også en lejlighed til at foreslå en pagt mellem bevægelserne og de mange sociale, faglige og politiske kræfter, som var inviteret, for at koordinere de sociale kampe og mobiliseringer. Salvatore Cannavó forslog blandt andet organiseringen af en værdig velkomst til Bush, med henvisning til den amerikanske præsidents planlagte besøg i Italien i starten af juni et forslag der siden blev taget op af mange talere på forsamlingen. Som afrunding gentog Franco Turigliatto nødvendigheden af en stærk Demonstration mod USA s militærbase i Vicenza, som støttes af Prodi-regeringen.

7 i n d b l i k Enhedslisten tager stilling modstand mod Prodi-regeringen og dens politiske drejebog med angreb på arbejderbevægelsen og fortsat støtte til krigen. Vi vil gøre det klart, at vores liv, millioner af menneskers liv, er vigtigere en profit og markedskrav og af denne grund må vi nødvendigvis være antikapitalister. Ikke flere sekteriske ritualer Kort sagt var denne Sinistra Critica kongres det første offentlige initiativ fra en organisation, som har besluttet ikke at gentage det sekteriske ritual om at splitte fra Rifondazione og proklamere sig selv som et lille parti af de få rene og ranke:»vores projekt er mere ambitiøst. Vi vil genopbygge et klassebaseret alternativt venstre, med selvorganisering af bevægelserne i forgrunden, samtidig med en reorganiseringsproces, som nødvendigvis vil tage et stykke tid. Det står klart, at fra i dag vil opbygningen af et organiseret kritisk venstre være vores primære opgave.«blandt forsamlingens initiativer og centrale datoer er solidaritet med Emergency, en velkomst til Bush, et stærkt opbud til Gay Pride den 9. juni, modstand mod Vatikanets uacceptable indblanding i det politiske liv og støtte til alle de sociale kampe, der forsvarer miljøet. Endelig vedtog forsamlingen en klar og entydig opfordring til Franco Turigliatto om at trække sin afskedsbegæring til Senatet tilbage.»det var en afskedsbegæring givet til et parti, som var afvisende, og det vil være passende at trække den tilbage, så Franco Turigliatto kan give stemme til modstanden i magtens haller«. Oversat og redigeret af Nina Trige Andersen fra Critical Left assembly charts left opposition to Prodi på Mod krig og regeringskompromisser Turbulensen fra Italien er nået helt til Danmark. I Enhedslisten har der også været debat om, at Rifondaziones ledelse stemte for italienske tropper til Afghanistan og udbygningen af amerikanske militærbaser og efterfølgende ekskluderede dem, der stemte mod krigspolitikken. Enhedslisten har ikke bare taget udviklingen til efterretning, men har flere gange under forløbet udtrykt sin bekymring over dette skred. af janus Noack Allerede i 2006, da sagen om Rifondaziones støtte til Prodi-regeringens krigspolitik startede, sendte Enhedslistens forretningsudvalg et brev til Rifondaziones formand med en opfordring til, at stemme mod tropperne i Afghanistan:»Kære Fausto Bertinotti (Formand for Rifondazione, red.) For et par uger siden ankom en dansk militærstyrke til Afghanistan som en del af den igangværende NATO-operation. I det danske parlament stemte Enhedslisten mod denne beslutning, da vi hverken tror på, at der skabes fred i Afghanistan gennem en NATO-invasion, eller har tillid til, at de dominerende NATOlande ønsker at sikre det afghanske folk virkelig national selvbestemmelse. Allerede i søndags (den 23. juli 2006) blev de første tre danske soldater såret efter en lang ildkamp med afghanske modstandsfolk. For os i Enhedslisten bekræfter det blot at NATO-operationen ikke er vejen frem og vi vil derfor forstærke vores krav om, at de danske soldater træk- kes hjem fra Afghanistan, ligesom vi kræver, de danske styrker trukket hjem fra Irak. I den kamp vil det være et alvorligt tilbageslag, hvis det italienske Senat vedtager at forlænge den italienske militære tilstedeværelse i Afghanistan med stemmer fra dit parti, som hidtil har været kendt og respekteret for sin modstand mod imperialistiske angreb. Det vil selvfølgelig blive brugt direkte mod os i Danmark og mod alle andre i hele verden, som vender sig mod NATOoperationen i Afghanistan, at selv Rifondazione Comunista i Italien støtter denne invasion. På vegne af Enhedslistens Forretningsudvalg skal vi derfor opfordre dig til at gøre alt for at forhindre en sådan udvikling. Kammeratlig hilsen FU Enhedslisten.«Vedtaget af Enhedslistens FU, 2. august 2006 Rifondazione besluttede at stemme for tropperne i Afghanistan både i sommeren 2006 og i februar Men i anden 7

8 omgang undlod to venstrefløjssenatorer at stemme og Prodi-regeringen kom i mindretal. Rifondaziones ledelse skred derefter til eksklusion af den»ulydige«senator Franco Turigliatto. Enhedslistens hovedbestyrelse udtalte igen sin afstandtagen til krigspolitikken og stillede sig solidariske med de kræfter også i parlamentet der kæmpede for samme sag:»for hver dag der går, bliver det mere og mere tydeligt, at den amerikansk ledede besættelse af Afghanistan ikke er en del af løsningen, men en del af problemet. NATO-styrkernes tilstedeværelse er i sig selv uacceptabel for mange afghanere. Og den bliver endnu mere uacceptabel af de gentagne eksempler på de udenlandske troppers militære magtanvendelse, som dræber fuldstændig uskyldige afghanske civile, herunder mange børn. Det sørgelige resultat er, at Taleban og lignende grupperinger, som bestemt ikke kæmper for demokrati og menneskerettigheder, er blevet styrket. Enhedslisten arbejder for, at de danske tropper øjeblikkeligt trækkes ud af Afghanistan og vi udtrykker vores solidaritet med alle andre venstreorienterede kræfter, som i parlamentariske og udenomsparlamentariske sammenhænge kæmper for den samme sag. stop besættelsen af afghanistan nato-tropperne ud nu!«vedtaget af Enhedslistens HB, 18. marts 2007 For Enhedslisten er internationalismen vigtig. Derfor deltager Enhedslisten i flere internationale samarbejdsfora. Enhedslisten er med i EACL (Europæisk Antikapitalistisk Venstre) og observatør i det Europæiske Venstreparti (ELP). Sekretariatet for Europæiske Venstreparti udtalte sig om Italien. I nedenstående udtalelse advarer Enhedslistens HB mod ukritisk støtte til Prodi-regeringen:»Vedr. Udtalelse fra det Europæiske Venstrepartis sekretariat: 1. Enhedslisten noterer sig, at det Europæiske Venstrepartis (ELP) sekretariat udtaler sin støtte til Prodi-regeringen. Sekretariatet udtaler sig om et emne, der deler venstrefløjen, uden at medlemspartierne har været inddraget i diskussion. 2. Enhedslisten er uenig i en ukritisk støtte til en regering, der udbygger USA s baser, forlænger den militære tilstedeværelse i Afghanistan og generelt fører en nyliberal økonomisk politik. 3. Enhedslisten mener, at det er positivt med samarbejde mellem venstrefløjspartier i Europa, men Enhedslisten ønsker fortsat ikke at være medlem af det Europæiske Venstreparti. Vedtaget at Enhedslistens HB, 18. marts (samt igen på HB-mødet, 21. april)

9 f o k u s Alternativet til Fogh er ikke en regering med De Radikale SAP s for r etn i ng s u dvalg, For et år siden meddelte Det Radikale Venstres leder, Marianne Jelved, at hendes parti ikke længere indgik et samlet oppositionsalternativ sammen med Socialdemokraterne. For en uge siden benyttede hun årsdagen for denne udtalelse til at meddele, at hun da gerne vil forhandle med Socialdemokraterne om et fælles politisk alternativ til Fogh-regeringen. Sådan lever dansk folketingspolitik sit eget spændende liv. Men indirekte afspejler krumspringene, hvad der sker i en anden politisk verden: i befolkningen. På mange måder ville det være naturligt for det liberalistiske parti, De Radikale, at lægge sig tættere op af Venstre og Konservative, men Marianne Jelved har i løbet af det kommende år måttet erkende, at hun ikke har vælgerne bag sig. Ønsket om at slippe af med VK-regeringen er så udbredt og dybtfølt i befolkningen herunder blandt De Radikales vælgere at partiet drønede ned i meningsmålingerne, da Jelved lagde afstand til resten af oppositionen. SF har benyttet Jelveds nyeste udtalelser til endnu engang at lancere sig som regeringsdueligt, ja mere end det: SF skal være partiet, der får samlet S og R i en ny regering. Ideen er genial, hvis det vigtigste her i verden er at få ministerposter. Til gengæld er den ikke mindre end katastrofal, hvis det handler op at skabe et alternativ, der vil ændre den politiske kurs og skabe forandringer til fordel for arbejderklassen og de socialt marginaliserede, en social, solidarisk og grøn politik. Med en R-S-SF-regering vil De Radikale fungere som bremsen, der sikrer, at den økononomiske politik ikke anfægter det frie marked og ikke generer arbejdsgivere og kapitalfonde. Og SF vil fungere som partiet, der legitimerer denne Thor-Pedersenminus-ti-procent-politik over for den mest kritiske del af befolkningen. Sådan en regering vil på kort tid undergrave tiltroen i befolkningen til, at der findes et alternativ til den nyliberale politik. I stedet for bogstavkombinationer, tankespind og ministerambitioner skulle SF hellere kaste sig ind i den kamp, som for alvor afgør, hvad der kommer efter Fogh. Det drejer sig om det politiske liv uden for Christiansborg. Først og fremmest handler det om velfærdskampen, dvs. kampen om de kommende kommunale budgetter og arbejdet for at opbygge en bevægelse mod den velfærdsreform, som regeringen forbereder, og for en virkelig velfærdsreform. Alternativet til Fogh skaber vi: hvis vi opbygger disse bevægelser, hvis vi styrker den politiske kritik af regeringen og dens håndlangere i kommunerne hvis vi opbygger et politisk alternativ til nyliberalismen hvis vi rejser perspektivet om en regering, som er lige så loyal over for arbejderbefolkningen, som Fogh er over for kapitalistklassen. Det er svært at se, hvordan der skulle være plads til De Radikale i sådan en regering. Omvendt er der næppe tvivl om, at hvis de Radikale går i regering med Socialdemokraterne, vil den ikke føre til noget brud, og alle, der kæmper for en social, solidarisk og miljøvenlig politik, vil være bedre tjent med, at SF holder sig ude af sådan en regering og sammen med Enhedslisten bidrager til det stærkest mulige udenomsparlamentariske pres på regeringen og en klar venstrefløjskritik. 13. april 2007 Du kan få ugens kommentar fra SAP s forretningsudvalg i din mailbox ved at sende en mail til

10 Protester imod sygehusforringelserne Det var på Frederiksberg Regionerne har i disse uger travlt med at føre regeringens ønsker ud i livet. Det drejer sig om den kommende sygehusstruktur. Frederiksberg var en af de steder, hvor Hovedstadsregionens planer blev mødt med protester fra både borgere og ansatte. Af Ebbe Rand Jørgensen»Ønsket er at skabe et sammenhængende, velfungerende sundhedssystem, der virker for alle borgerne, og som kan måle sig med det bedste i verden.«sådan hedder det i en hensigtserklæring fra forberedelses- Spareplan Regionsrådet har prøvet at sælge hospitalsplanen som en plan for forbedringer. Planen indebærer en bedre udnyttelse af ressourcerne og en samling af de meget avancerede behandlinger på nogle få sygehuse. Det vil gavne nogle alvorligt syge mennesker. Men politikerne kan ikke løbe fra, at det også er en plan for forringelser. Der er tale om en spareplan.»samling af funktioner på færre enheder skal samlet set give driftsbesparelser«(hospitalsplanen, side 13). Regionen regner selv med, at der kan spares op mod 300 mio. kr. Dette tal er ikke voldsomt stort set i forhold til et budget på over 22 milliarder. Men det skal også ses i lyset af ønsket om at kunne tilbyde de mest avancerede behandlingsmetoder. Sygdomsbehandling er et område i voldsom vækst hvad angår teknologi, og det koster at være med på vognen, hvilket må være en del af baggrunden for ønsket om besparelser andre steder. udvalget for Region Hovedstaden. I disse uger er regionsrådet ved at sætte kød og blod på deres hensigtserklæringer. Den hospitalsplan, som har været i høring indtil 4. april, skal behandles endeligt i regionsrådet den 15. maj. Et punkt i planen er nedlæggelse af Hørsholm Sygehus. Begrundelsen er, at det»muliggør anvendelse af matriklen til psykiatrivirksomhed«. Borgerne i Hørsholm har forståeligt nok været på mærkerne for at forsvare deres lokale sygehus. En borgergruppe i Hørsholm afleverede den 3. april underskrifter til regionsformand Vibeke Storm Rasmussen for bevarelse af sygehuset i sin nuværende form. Fra Helsingør overrakte en borgergruppe en resolution for bevarelsen af akutfunktionerne på Nordsjællands Hospital i Helsingør. I 2002 Mette Bang Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten på Frederiksberg, og aktiv i mobiliseringen mod lukning af bl.a. skadestuen på Frederiksberg Hospital. indsamlede gruppen ca underskrifter med samme formål. Fra Frederiksberg Hospital overrakte jordemødre og sygeplejersker ca underskrifter til fordel for bevarelse af fødeafdelingen og den døgnåbne skadestue. Utilfredsheden hænger sammen med opdelingen i»nærhospitaler«og»områdehospitaler«. Kun Bispebjerg, Hvidovre, Herlev og Hillerød får status af»områdehospital«(rigshospitalet får en særlig status som»specialfunktionshospital«) De skal være sygehuse med alt, hvad det traditionelt indebærer. Bl.a. skal der (fortsat) være akutmodtagelse og døgnåbne skadestuer. Og der skal være fødeafdelinger. Alle de resterende sygehuse, som får status af»nærhospitaler«, mister deres fødeafdelinger. Der bevares en slags skadestuer disse steder. Men de skal kun være åbne i dagtimerne og kun behandle småskader. Er det begyndelsen til enden et første skridt, der skal føre til nedlæggelser senere hen? Frederiksberg protesterer Mette Bang Larsen er kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten på Frederiksberg. Hun fortæller om baggrunden for de lokale protester: For det første er det foreslået at nedlægge den velfungerende fødeafdeling, som både personale og forældre er glade for, netop fordi den er forholdsvis lille og overskuelig. Det 10

11 giver en enorm tryghed i forbindelse med graviditet og fødsel. Det andet store problem er, at man vil lukke skadestuen om aftenen, på det tidspunkt, hvor der er allermest brug for den. Det er bl.a. hér i forbindelse med at folk får fri fra arbejde at der er flest trafikuheld. For de mange, ofte ældre, medicinske patienter er det også et stort problem, da de på dette tidspunkt ikke har mulighed for at kontakte egen læge. Jordemødrene henviser bl.a. til en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at mindre fødeafdelinger har en god kvalitet. Blandt dem er Frederiksberg Hospital, der har landets næsthøjeste andel af fødende, der føder uden indgreb. Regionens plan om at samle alle fødslerne på 4-5 store afdelinger med årlige fødsler er begrundet i ønsket om, at alle fødesteder har tilknyttet en neonatalafdeling, dvs. en højt specialiseret afdeling, der kan tage sig af for tidligt fødte børn. Men kravet om specialafdelinger er jo ikke nødvendigvis i modstrid med ønsket om at bevare flere mindre fødesteder:»for nogle fødende vil det være trygt at føde på en meget specialiseret fødeafdeling, mens andre vil søge trygheden på et mindre og mere overskueligt fødested,«siger jordemødrene i en udtalelse. Lukning af skadestue Hvis hospitalsplanen bliver til virkelighed, skal skadestuen på Frederiksberg reelt lukkes. Tilbage bliver en klinik, der i dagtimerne kan behandle småskader. Denne forringelse bliver der også protesteret imod, både fra personale og borgere. Mette Bang Larsen er enig. Her har det vel igen handlet primært om økonomi, ved at centralisere på de større sygehuse. Det vurderes at være for dyrt at have et fuldt beredskab 24 timer i døgnet. Og så har jeg også hørt argumentet, at man skal have fuldt kirurgisk beredskab, men dét holder ikke. Vi har på Frederiksberg via H:S i en årrække sendt patienter med komplicerede brud videre til Ortopædkirurgisk på Bispebjerg. Alternativerne til regionens planer er for Mette ganske enkle: Først og fremmest at bevare alle de mindre skadestuer som døgnåbne med akutberedskab, og så bevare og etablere flere af de små fødeafdelinger, i stedet for at nedlægge dem. Efter min mening gerne som jordemoderstyrede klinikker samtidig med at man laver en specialisering, på f.eks. Rigshospitalet, til de komplicerede graviditeter og fødsler. Enhedslisten på banen Personalet startede med at samle underskrifter på fødeafdelingen og skadestuen. Men efterhånden bredte aktiviteterne sig i kommunen. Folk tog listerne med sig og samlede ind på deres arbejdspladser eller stemte dørklokker. Også internettet blev taget i brug. Mette fortæller, at Enhedslisten tog en del initiativer: Vi tog i Enhedslisten initiativ til det offentlige møde, og det førte så til en fælles koordinering af underskriftindsamlingen og en del lokal debat. Vi har støttet økonomisk og deltaget aktivt i de ansattes protester og indsamling af underskrifter. Vi satte efterfølgende annoncer med underskriftindsamling i Frederiksberg Bladet og på nettet. Men personalet var allerede i gang, da vi kontaktede dem, så vi har lagt vægt på at støtte dem, for at få en bred og samlet protest. Det lykkedes ikke at få en diskussion i kommunalbestyrelsen. Høringssvaret til hospitalsplanen, som var kritisk, blev vedtaget på et lukket møde i magistraten. Men de to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Enhedslisten iførte sig personalets protest-t-shirts, da sagen var oppe i kommunalbestyrelsens spørgetid. Frederiksberg Hospital skal være»nærhospital«, og mister dermed sin føde- afdeling og den døgnåbne skadestue. 11

Efter valget hvad nu?

Efter valget hvad nu? d e c e m b e r 2 0 07. n r. 2 2 3. 2 5. Å R G A N G Efter valget hvad nu? L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R f r a n k r i g c i v i l u ly d i g h e d m o d s p r o gt e s t a f g h a n i s ta n s

Læs mere

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R m a r ts 2 0 0 8. n r. 2 2 6. 2 6. Å R G A N G Send os din email-adresse og bliv abonnent på det nye netmagasin! Glæd dig til netmagasinet Fra næste nummer sker der en større omlægning af Socialistisk

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

MASSER PÅ GADEN KLIMA KLIMA MARXISME 2009 VALG I EUROPA WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 6 & 7. Tørst efter politik. Fra oven og fra neden

MASSER PÅ GADEN KLIMA KLIMA MARXISME 2009 VALG I EUROPA WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 6 & 7. Tørst efter politik. Fra oven og fra neden WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 292. 8. oktober, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] MARXISME 2009 3 dage med oplæg, debat, fest og far ver. Fra den 30. oktober til 1. november afholdes Marxisme 2009 med

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK København 20. marts 2002 De får kamp til stregen! Nr. 7 6. årg. 2002 30. marts - 12. april Støttepris 12 kr. TEMA: KAMP TIL STREGEN! Gigantdemonstrationernes tid s. 2 Den store tur

Læs mere

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2 [Nummer 331 22. august, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STOP RÆSET MOD BUNDEN WWW.SOCIALISTER.DK DEN EGYPTISKE REVOLUTION Egypten er en smeltedigle i øjeblikket - og vi har fokus på det i dette

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Ungdomshuset set fra demonstrationen 16. december. Foto: HG, DKU Nr. 24 10. årg. 2006 23. december - 8. januar Støttepris 12 kr. TEMA: UNGDOMSHUSET BLIR! OG APKS 3. KONGRES Fronterne

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN?

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN? [Nummer 302. 1. oktober, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VI VIL IKKE BETALE FOR KRISEN MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA Det er ikke kun i Europa, i lande som Grækenland og Spanien,

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7.

Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud. Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. januar 2013 nr 42 Medlemsblad for Enhedslisten Dagpengekrise i 2013: Tusindvis falder ud Jakob Sølvhøj og Enhedslisten kalder til kamp for retten til tryghed og arbejde. Side 4-7. indhold Dette nummer

Læs mere

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5.

Gør som grækerne. nedskæringer! Løkke skal væltes! Hvad sker der i Grækenland? Hvorfor vandt DF? www.socialister.dk. Læs side 3, 4 og 5. kampagneavis mod ulighed og racisme [Nummer 346 14. juli, 2015] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Gør som grækerne www.socialister.dk Løkke skal væltes! Den nye regering er en svag regering - men venstrefløjen

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

STOP GLOBAL OPVARMNING

STOP GLOBAL OPVARMNING [Nummer 294. 14. januar, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK STOP GLOBAL OPVARMNING HVORFOR MÅ VI GERNE SLÅ AFGHANERE IHJEL? Krig og racisme hænger uløseligt sammen. Fra Vestens

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK År e ts s tats k u p Fogh og Stig-Møller underskriver Lissabon traktaten, den 13. december 2007 Fo r fat n i n g e n in gen ø ns kede i ny indpakning Nr. 25 11. årg. 2007 23. december

Læs mere

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007

Forslag. Enhedslistens 18. årsmøde. Korsgadehallen, Nørrebro. Den 4.-6. maj 2007 Forslag Enhedslistens 18. årsmøde Den 4.-6. maj 2007 Korsgadehallen, Nørrebro 1 2 Enhedslistens 18. årsmøde Oversigt over forslag og ændringsforslag 1.2 Dagsorden for årsmødet Hovedbestyrelsen 2.1 Beretning

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten

Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten Fødselsdagsmagasin maj 2009 20 År med Enhedslisten En teenager fylder tyve Velkommen til Enhedslistens fødseldag. Vi fejrer den med et magasin, der ser frem, tilbage og på billeder Den sexede vagthund»principfastheden

Læs mere

Massefald for dagpengeforbedringer

Massefald for dagpengeforbedringer Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 10 Oktober 2012 Massefald for dagpengeforbedringer n På initiativ af Københavnske tillidsrepræsentanters netværk samledes en større gruppe mennesker på Københavns

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Havnearbejdere i Strassbourg 16. januar 2005 EUROPAS ARBEJDERE SLÅR TILBAGE Nr. 2 10. årg. 2006 20. januar - 2. februar Støttepris 12 kr. TEMA: ANTIKOMMUNISME Den store parlamentariske

Læs mere

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN

VÆLT LØKKE GØR SOM EGYPTEN [Nummer 307 7. marts, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] GØR SOM EGYPTEN VÆLT LØKKE Nedskæringer og fyringer i det offentlige Minusoverenskomster Milliarder til bankerne og gaver til de rige Krig

Læs mere