Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse"

Transkript

1 Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2012

2 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej København S. Telefon: Hjemmeside: Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. ISSN: Titel: Tal og analyse[online] Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

3 Dødsårsagsregisteret 2012 Hermed foreligger dødsårsagsstatistik for 2012, opgjort på baggrund af Dødsårsagsregisteret. Statistikken er baseret på de dødsattester, der er indberettet til Statens Serum Institut. De store dødsårsager Fald i den samlede dødelighed I tabel 1 ses en oversigt over de fem største dødsårsager i aldersstandardiserede rater efter A-listens overordnede grupper (tabel 2a). Den samlede dødelighed fortsætter med at falde fra 2011 til 2012 (tabel 1). I aldersstandardiserede rater pr indbyggere er faldet fra 869 dødsfald i 2011 til 850 i 2012, svarende til 2,2 pct. For mænd er faldet på 2,5 pct., og for kvinder på 1,8 pct. Tabel 1. Dødsfald samlet og for de fem største dødsårsager, aldersstandardiserede rater pr indbyggere Samlet Kræft (A-02) Hjertesygdomme (A-08) Sygdomme i åndedrætsorganer (A-10) Andre kredsløbssygdomme (A-09) Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser (A-06) Svagt fald i kræftdødeligheden Der ses et svagt fald i den aldersstandardiserede kræftdødelighed fra 259 dødsfald pr indbyggere i 2011 til 257 i Den langsigtede tendens er dermed fortsat et svagt fald (tabel 1). Dette gælder både for det samlede tal og for begge køn. Andelen af kræftdødeligheden set i forhold til alle dødsfald har været svagt stigende de senere år. Denne udvikling gælder både det samlede tal og for begge køn. I 2012 døde 31 pct. af en kræftsygdom. Den højeste kræftdødelighed ses for begge køn for gruppen af luftrør, bronkie og lungekræft (figur 1 og 2) med samlet 62 dødsfald pr indbyggere i For mænd er raten steget i forhold til sidste år (figur 2), mens den er uforandret for kvinder over de seneste år (figur 2). Dødeligheden af disse kræfttyper er højest for mænd med 72 dødsfald pr indbyggere mod 54 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere i De næsthøjeste rater for kræftdødelighed er brystkræft og tyktarmskræft for kvinder (figur 1), og kræft i blærehalskirtel (prostatakræft) og tyktarmskræft for mænd (figur 2). For begge køn ses et svagt fald i den specifikke dødelighed af tyktarmskræft de seneste år (figur 1 og 2). Den samlede dødelighed af tyktarmskræft er på 22 dødsfald pr indbyggere i Raten er højest for mænd med 26 dødsfald mod 20 dødsfald pr indbyggere for kvinder i Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

4 For kvinder har dødeligheden af brystkræft været svagt faldende de seneste år (figur 1) og denne udvikling fortsætter i 2012, mens dødeligheden for mænd af kræft i blærehalskirtel, der har været uforandret over de seneste år nu er faldet svagt fra 2011 til 2012 (figur 2). Dødeligheden af brystkræft blandt kvinder er på 34 dødsfald pr indbyggere i 2012, mens dødeligheden af kræft i blærehalskirtel blandt mænd er på 48 dødsfald pr indbyggere i Figur 1 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for kvinder, Figur 2 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for de tre kræftformer med størst dødelighed for mænd, Det er fortsat et åbent spørgsmål i hvilken grad den øgede indsats for at stille kræftdiagnoser tidligt og den gradvist forbedrede diagnostik påvirker statistikken. Det er en kendsgerning, at der har været en stigning i antallet af registrerede kræfttilfælde. Da der således findes flere tilfælde, er der også flere dødsfald, hvor diagnosen anføres på dødsattesten. Dette fører til at flere dødsfald registreres med kræft som dødsårsag, hvor de måske tidligere ville være blevet registreret med ukendt eller anden årsag. Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

5 Hjertedødelighed falder fortsat Dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme, karsygdomme i hjernen (apopleksi) og andre kredsløbssygdomme falder fortsat (tabel 1 og fig. 3). Dette fald er set over mange år, og gælder både de samlede tal og for begge køn. Faldet er størst for dødeligheden af iskæmiske hjertesygdomme fra 121 dødsfald pr indbyggere i 2005 til 74 dødsfald i Flere mænd end kvinder dør af iskæmisk hjertesygdom (100 dødsfald pr indbyggere for mænd mod 53 dødsfald pr indbyggere for kvinder i 2012). I modsætning til ovenstående udvikling har der været en svag stigning i dødeligheden af blodtryksforhøjelse (hypertension) over de seneste år. Denne udvikling ser nu ud til være stabiliseret (figur 3). Figur 3 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af hjerte- og kredsløbssygdomme Svagt fald i dødelighed af sygdomme i åndedrætsorganer Dødeligheden af sygdomme i åndedrætsorganer har været svagt faldende de seneste par år, men har, set over en længere periode, været uforandret (tabel 1). Blandt sygdomme i åndedrætsorganer ses den højeste dødelighed for hhv. andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) og lungebetændelse for begge køn (figur 4). Dødeligheden af KOL har været svagt stigende igennem tiden, men ser ud til at være stabilieret de seneste par år. Raten er højest for mænd med 64 dødsfald pr indbyggere mod 54 dødsfald pr indbyggere for kvinder i Dødeligheden af lungebetændelse er set over en længere periode uforandret med udsving enkelte år, og faldende tendens de seneste par år. Raten er også her højest for mænd (38 dødsfald blandt mænd mod 25 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere) i Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

6 Figur 4 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af sygdomme i åndedrætsorganer Uforandret dødelighed af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser Dødeligheden af psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser er uforandret over de seneste par år (tabel 1). Den langsigtede tendens har været en markant stigning. Den højeste dødelighed inden for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser ses for ikke-alzheimer demens både for det samlede tal og for begge køn. Ses på kønsfordelingen, så er raten højest for kvinder (figur 5). Kvindernes andel af det samlede antal dødsfald af ikke-alzheimer demens er på 68 pct. i Stigningen i denne gruppe over tid må ses i sammenhæng med en ændret diagnosticeringspraksis mod flere specificerede tilfælde af demens frem for senilitet og i sammenhæng med den stigende levealder, der alt andet lige medfører større hyppighed af demenssygdomme. Figur 5 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af demens (excl. Alzheimers demenssygdom) Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

7 Udvikling i andre udvalgte grupper Selvmord Antallet af selvmord i aldersstandardiserede rater er steget i forhold til sidste år (figur 6). Raten er højest for mænd med 18 dødsfald i 2012 pr indbyggere mod 6 dødsfald blandt kvinder pr indbyggere. Medianalderen for dødsfald af selvmord er 53 år i 2012, hhv. 53 år for mænd og 57 år for kvinder. Figur 6 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af selvmord Fald i dødelighed af faldulykker Dødeligheden på grund af faldulykker har haft en stigende tendens de seneste par år. Stigningen ser ud til at være bremset for både mænd og kvinder. (figur 7). Dødeligheden i aldersstandardiserede rater er højest for mænd. Medianalderen for personer døde af faldulykker er på 86 år i 2012, hhv. 83 år for mænd og 87 år for kvinder. Figur 7 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af faldulykker Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

8 Fortsat fald i dødelighed af transportulykker på land Dødeligheden på grund af transportulykker på land fortsætter med at falde, dette gælder for både mænd og kvinder. (figur 8). Dødeligheden i aldersstandardiserede rater er højest for mænd med 4,6 dødsfald pr indbyggere for mænd mod 1,6 dødsfald pr indbyggere for kvinder. Medianalderen for personer døde af transportulykker på land er på 49 år i 2012, hhv. 47 år for mænd og 50 år for kvinder. Figur 8 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af transportulykker på land Svag stigende tendens i dødelighed af medfødte misdanneleser og kromosomanomalier Dødeligheden af medfødte misdannelser og kromosomanomalier er steget de seneste to år. Dødeligheden i aldersstandardiserede rater er ens for både mænd og kvinder og er på 2,8 dødsfald pr indbyggere (figur 9). Figur 9 Aldersstandardiserede rater pr indbyggere for dødsfald af medfødte misdannelser og kromosomanomalier Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

9 Andel af dødsfald blandt mænd over 85 år fortsat svagt stigende Andelen af personer over 85 år blandt alle dødsfald er stort set uforandret. For mænd er andelen dog fortsat svagt stigende, mens den blandt kvinder er stabiliseret de seneste par år (figur 10a og 10b). Andelen er på 24 pct. blandt mænd, og på 42 pct. blandt kvinder. Medianalder er på 79 år for alle personer og på 82 år for kvinder og 76 år for mænd i Medianalderen er uændret i forhold til Baggrund Årsagsspecifik dødelighed Tilgrundliggende Dødsårsag Dødsårsagerne tegner den årsagsspecifikke dødelighed. Den afdøde kan have haft konkurrerende sygdomme, der hver især kan have bidraget til døden. Den årsagsspecifikke dødelighed er dødeligheden af den vigtigste af eventuelt konkurrerende årsager. Det er kravet til den læge, der udfylder en dødsattest, at foretage en prioritering af den klinisk set vigtigste eller mest sandsynlige dødsårsag. Denne publikation viser statistik over den tilgrundliggende dødsårsag. I en dødsattest registreres et forløb af lidelser eller hændelser, der fører til døden. Den tilgrundliggende dødsårsag er den lidelse eller hændelse, der starter dette forløb. Den tilgrundliggende dødsårsag kan således være noget andet end den umiddelbare dødsårsag, der afslutter kæden. Som eksempel på ovenstående begreber, kan en patient have både en cancer og en hjertesygdom. Ved patientens død må lægen vælge, hvilken sygdom, der var den mest sandsynlige dødsårsag, og denne bliver udtryk for den årsagsspecifikke dødelighed. Vælges cancersygdommen, kan denne føre til en infektionssygdom, som er det, der umiddelbart slår patienten ihjel. Men cancersygdommen begyndte forløbet og registreres derfor som tilgrundliggende dødsårsag. Kodning Statens Serum Institut har ved udarbejdelsen af Dødsårsagsregisteret 2012 anvendt den automatiske kodning efter ACME 1 -systemet, som i de tidligere år. ACME koder den tilgrundliggende dødsårsag efter ICD-10 reglerne. I de tilfælde hvor ACME ikke finder frem til den tilgrundliggende dødsårsag suppleres med manuel validering og kodning. Omkring 20 pct. af alle dødsattester i en årgang bliver gennemgået manuelt efter nøje udvalgte lister, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt. Diagnosegruppering: A- og B-liste Dødsårsagsstatistikken er grupperet i to overordnede diagnosegrupperinger, en A- og en B-liste, som er på henholdsvis 24 og 108 diagnose grupper. Listerne er udarbejdet for at give et bedre overblik over data og nemmere tilgang til svar på ofte stillede spørgsmål. B-listen er en udfoldning af A-listen eventuelle undergrupper til 1 ACME:Automated Classification of Medical Entities. Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

10 grupperne i A-listen vil således kunne findes i B-listen. En oversigt over de anvendte intervaller i ICD-10-klassifikationen fremgår af tabel 6 på side 41 i publikationen. Dataafgrænsning Tal for 2012 Dødsårsagsstatistikken 2012 bygger i lighed med tidligere år, på dødsattester, der er udstedt på personer med validt dansk CPR-nummer og med fast bopæl i Danmark. Statistikken omfatter ikke personer døde i udlandet, og personer uden fast bopæl i Danmark. Data for 2012 er færdigvalideret. Imidlertid er årgangen ikke fuldstændig komplet. De foreliggende tabeller for dødsårsager er baseret på de dødsattester, der var indberettet til Statens Serum Institut den 27. november I alt dødsattester var indberettet. Det reelle dødstal baseret på CPR-data var på Der manglende således dødsattester. heraf 57 pct. manglende attester fra egne læger, 28 pct. fra sygehuslæger og 15 pct. fra øvrige læger. Antallet af manglende dødsattester har ligget på knap og dødsattester i henholdsvis 2010 og Erfaringsmæssigt har der i tidligere år før indførelsen af den elektroniske dødsattest udestået attester ved en årgangs afslutning. For at kunne sammenligne niveauerne i 2012-årgangen med tidligere år, er tallene opskrevet til en total på , dvs. en situation hvor 600 attester udestår. I praksis betyder dette, at de her foreliggende tal er forhøjet med ca. 3,0 pct. i forhold til hvad der fandtes i de indkomne data. Forhøjelsen er ca. 3,0 pct. for det samlede tal for begge køn, 3,0 pct. for mænd og 2,9 pct. for kvinder. Tabellerne 1a-1c er dog baseret på CPRdata og er ikke tilnærmede. Tal for 2010 og 2011 Da Statens Serum Institut løbende modtager manglende dødsattester fra tidligere år, har vi nu mere komplette data for 2010 og 2011, end da disse årgange først blev offentliggjort. Derfor er tallene for disse år genberegnet i denne publikation. Da tallene er beregnet ved en metode tilsvarende den for 2012, fører mere komplette data til, at der kan forekomme både højere og lavere tal for 2010 og 2011 end tidligere publiceret. For 2011 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 2,1 pct. for det samlede tal for begge køn 1,9 pct. for mænd og 2,2 pct. for kvinder. For 2010 er forhøjelsen i forhold til indkomne dødsattester 2,8 pct. for det samlede tal for begge køn, 2,8 pct. for mænd og 2,9 for kvinder. Aldersstandardiserede rater Data på ssi.dk For at kunne sammenligne data over tid, er der i en række tabeller benyttet aldersstandardiserede rater. Alle rater er pr indbyggere, standardiseret efter befolkningen i år Denne publikation indeholder data for 1995, 2000 og for hele landet. I løbet af 2014 vil de opdaterede tal, samt regions- og kommunefordelte tal kunne ses på Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

11 Oversigtstabeller Dødsfald efter alder Dødsfald efter A-listen Tabel 1a-1c viser dødsfald fordelt på aldersgrupper. Tabel 2-4 viser dødsfald efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal, i aldersstandardiserede rater pr indbyggere og i procent af samtlige dødsfald. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i liste A. Dødsfald efter A og B- listen Tabel 5a-5f viser dødsfald opgjort samlet efter den aggregerede liste (A) over 24 diagnosegrupper og den aggregerede liste (B) over 108 diagnosegrupper. Dødsfaldene opgøres i absolutte tal og i aldersstandardiserede rater pr indbyggere. Tabel 6 viser hvilke ICD-10 koder der indgår i henholdsvis liste A og liste B. Henvendelse: Claudia Ranneries, tlf , Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

12 Tabel 1a: Antal dødsfald for mænd og kvinder fordelt på aldersgrupper og år år år år år år år år år år år år Total Tabel 1b: Antal dødsfald for mænd fordelt på aldersgrupper og år år år år år år år år år år år år Total Tabel 1c: Antal dødsfald for kvinder fordelt på aldersgrupper og år år år år år år år år år år år år Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

13 Figur 10a: Dødsfald for mænd, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper Figur 10b: Dødsfald for kvinder, procent af alle dødsfald fordelt på aldersgrupper Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

14 Tabel 2a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

15 Tabel 2b: Aldersstandardiserede rater for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

16 Tabel 2c: Dødsfald for mænd og kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,0 0,7 1,3 1,7 1,6 1,7 A-02 Kræft 25,0 27,1 28,0 29,2 30,2 30,7 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,8 0,5 0,5 0,7 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 1,6 3,3 3,6 3,3 3,3 3,3 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,5 2,8 4,6 5,9 6,0 6,2 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,6 3,6 3,6 3,7 A-08 Hjertesygdomme 27,1 23,7 20,3 18,0 17,0 16,9 A-09 Andre kredsløbssygdomme 12,6 12,2 12,0 9,5 9,3 9,1 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 9,0 9,1 9,5 11,1 11,4 11,3 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,9 5,2 5,2 4,8 4,4 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,1 1,2 1,6 1,5 1,6 1,5 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, 7,5 4,5 2,9 3,8 3,5 3,4 dårligt definerede årsager A-19 Ulykker 3,9 4,1 3,1 2,6 2,9 2,7 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 1,5 1,3 1,2 1,1 1,2 1,3 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,0 0,3 1,0 1,1 1,1 1,2 Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

17 Tabel 3a: Dødsfald for mænd i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

18 Tabel 3b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

19 Tabel 3c: Dødsfald for mænd. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 1,2 0,6 1,3 1,6 1,5 1,7 A-02 Kræft 25,6 28,1 29,2 30,8 32,1 32,3 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,8 0,8 0,5 0,5 0,7 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 1,5 3,4 3,4 3,3 3,6 3,5 A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 1,4 2,6 4,4 5,3 5,3 5,4 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,5 2,0 2,3 3,2 3,2 3,3 A-08 Hjertesygdomme 27,8 24,4 21,0 18,3 17,4 17,3 A-09 Andre kredsløbssygdomme 10,9 10,7 10,9 8,9 8,4 8,6 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 9,0 8,7 9,2 10,4 10,8 10,6 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 5,2 5,2 5,4 5,1 4,6 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,2 1,2 1,8 1,6 1,5 1,6 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 6,8 3,7 2,3 3,2 2,6 2,5 A-19 Ulykker 4,2 4,3 3,6 3,0 3,2 3,0 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 2,0 1,9 1,7 1,6 1,7 2,0 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,0 0,3 0,9 1,1 1,1 1,2 Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

20 Tabel 4a: Dødsfald for kvinder i absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

21 Tabel 4b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme A-02 Kræft A-03 Andre svulster (anden neoplasi) A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer A-12 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager A-19 Ulykker A-20 Selvmord og selvmordsforsøg A-21 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

22 Tabel 4c: Dødsfald for kvinder. Gruppefordeling i procent baseret på absolutte tal, A-listen A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 0,8 0,7 1,4 1,9 1,6 1,8 A-02 Kræft 24,4 26,0 26,8 27,6 28,4 29,1 A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 0,7 0,9 0,9 0,5 0,5 0,7 A-04 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 1,8 3,2 3,7 3,2 3,1 3,1 1,6 2,9 4,9 6,6 6,7 6,8 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 1,4 2,0 2,8 3,9 4,1 4,1 A-08 Hjertesygdomme 26,5 22,9 19,6 17,6 16,6 16,4 A-09 Andre kredsløbssygdomme 14,2 13,7 13,0 10,1 10,1 9,6 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 8,9 9,5 9,9 11,8 12,0 12,0 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 4,5 4,6 5,3 4,9 4,6 4,2 A-12 Sygdomme i hud og underhud 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 0,5 0,8 0,9 0,9 0,8 1,1 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 1,0 1,1 1,5 1,5 1,6 1,4 A-15 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 8,1 5,2 3,6 4,4 4,3 4,2 A-19 Ulykker 3,6 4,0 2,7 2,3 2,5 2,4 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 A-21 Drab, overfald 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 A-23 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A-24 Dødsfald uden medicinske oplysninger 0,0 0,3 1,0 1,1 1,2 1,1 Total Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

23 Tabel 5a: Dødsfald for mænd og kvinder i absolutte tal, A- og B-listen A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme B-001 Tuberkulose B-002 Infektion med meningokokker B-003 AIDS (HIV-sygdom) B-004 Viral leverbetændelse B-005 Andre infektionssygdomme A-02 Kræft B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg B-007 Kræft i spiserør B-008 Kræft i mavesæk B-009 Kræft i tyktarm B-010 Kræft i endetarm B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje B-013 Kræft i bugspytkirtel B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler B-015 Kræft i strubehoved B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge B-017 Kræft i lungehinder B-018 Kræft i knogler og ledbrusk B-019 Ondartet modermærkekræft i hud B-020 Kræft i bryst B-021 Kræft i livmoderhals B-022 Kræft i andre dele af livmoderen B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer B-024 Kræft i blærehalskirtel B-025 Kræft i testikel B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) B-027 Kræft i urinblære B-028 Kræft i andre dele af urinveje B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen B-031 Kræft i lymfatisk væv B-032 Leukæmi B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk og bloddannende væv B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer og kræft uden specifikation A-03 Andre svulster (anden neoplasi) B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet A-04/ B-037 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

24 B-038 For lavt stofskifte B-039 Sukkersyge B-040 Underernæring og fejlernæring B-041 Cystisk fibrose B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme og stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssygdom) B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser B-047 Affektive sindslidelser B-048 Spiseforstyrrelser B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker) B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) B-052 Alzheimers demenssygdom B-053 Multipel (dissemineret) sklerose B-054 Epilepsi B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis) B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne A-08 Hjertesygdomme B-057 Iskæmiske hjertesygdomme B-058 Blodtryksforhøjelse B-059 Andre hjertesygdomme A-09 Andre kredsløbssygdomme B-060 Lungeemboli B-061 Karsygdomme i hjerne (haemorrhagia et apoplexia cerebralis) B-062 Andre kredsløbssygdomme A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer B-063 Influenza B-064 Lungebetændelse B-065 Astma B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår B-069 Kronisk leversygdom B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer A-12/ B-071 Sygdomme i hud og underhud A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv B-072 Leddegigt B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer B-074 Sygdomme i nyre og ureter B-075 Andre sygdomme i urinveje B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

25 B-077 Sygdomme i brystkirtel B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer A-15/ B-079 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden B-080 Immaturitet og præmaturitet B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer B-084 Kromosomanomalier B-085 Andre medfødte misdannelser A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation)) B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død B-089 Andre symptomer og abnorme fund A-19 Ulykker B-090 Faldulykker ** B-091 Transportulykker på land B-092 Transportulykker på vand B-093 Drukneulykker B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, psykodysleptika og psykotrope stoffer B-096 Andre forgiftningsulykker B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling B-098 Andre ulykker ** A-20 Selvmord og selvmordsforsøg B-099 Selvforgiftning B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hængning, strangulation og kvælning B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved drukning B-102 Andre former for selvmord og selvmordsforsøg A-21/ B-103 Drab, overfald A-22 Hændelser med uvis omstændighed B-104 Forgiftning med uvis omstændighed B-105 Drukning med uvis omstændighed B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed A-23/ B-107 A-24/ B-108 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) Dødsfald uden medicinske oplysninger Total * Kodningen af dødsfald i denne gruppe er ændret fra 2007, og tallene for 2010, 2011 og 2012 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. ** Kodningen er ændret for denne gruppe i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO). Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

26 Tabel 5b: Aldersstandardiserede rater af dødsfald for mænd og kvinder pr indbyggere, med befolkningen i 2000 som standard, A- og B-listen A-grupper indeholder de nedenunder stående B-grupper. I visse tilfælde er A- og B-grupper sammenfaldende A-01 Infektiøse inkl. parasitære sygdomme 12,3 7,0 13,0 16,0 13,7 14,9 B-001 Tuberkulose 0,9 0,7 0,5 0,6 0,3 0,4 B-002 Infektion med meningokokker 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 B-003 AIDS (HIV-sygdom) 4,9 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 B-004 Viral leverbetændelse 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 B-005 Andre infektionssygdomme 6,0 5,2 11,4 14,4 12,7 13,7 A-02 Kræft 303,4 290,0 274,2 263,5 258,7 256,7 B-006 Kræft i læbe, mundhule og svælg 4,9 5,8 5,7 5,9 5,4 5,2 B-007 Kræft i spiserør 6,6 7,7 7,1 6,5 6,8 7,3 B-008 Kræft i mavesæk 9,3 6,9 7,3 7,0 6,5 6,8 B-009 Kræft i tyktarm 28,4 27,7 26,7 24,1 23,8 22,2 B-010 Kræft i endetarm 11,2 10,6 9,3 9,0 8,7 8,4 B-011 Kræft i endetarmsåbning (ekskl. hud) 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 B-012 Kræft i lever og intrahepatiske galdeveje 5,7 4,8 5,8 6,5 6,3 6,5 B-013 Kræft i bugspytkirtel 13,6 14,9 14,3 15,3 14,8 16,1 B-014 Kræft i næsehule, mellemøre og bihuler 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 B-015 Kræft i strubehoved 2,5 2,4 1,9 1,5 1,7 1,3 B-016 Kræft i luftrør, bronkie, lunge 67,7 64,3 64,4 63,2 59,8 61,5 B-017 Kræft i lungehinder 1,2 1,0 0,6 1,2 1,2 1,4 B-018 Kræft i knogler og ledbrusk 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,6 B-019 Ondartet modermærkekræft i hud 4,2 4,0 4,2 4,4 4,5 5,1 B-020 Kræft i bryst 29,0 25,1 22,8 20,9 20,6 18,8 B-021 Kræft i livmoderhals 3,4 2,7 2,5 2,0 1,4 1,7 B-022 Kræft i andre dele af livmoderen 4,3 3,4 3,1 2,7 2,4 2,8 B-023 Kræft i æggestok og nærliggende strukturer 8,7 8,7 7,2 6,8 6,4 6,5 B-024 Kræft i blærehalskirtel 20,0 20,3 20,1 20,4 20,8 19,3 B-025 Kræft i testikel 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 B-026 Kræft i nyre (excl. nyrebækken) 6,5 6,9 6,2 5,1 4,4 4,8 B-027 Kræft i urinblære 11,9 11,3 9,8 9,3 8,5 8,6 B-028 Kræft i andre dele af urinveje 0,7 0,8 0,7 1,2 1,2 1,1 B-029 Kræft i hjernen, hjernehinder 6,2 6,6 6,2 7,8 7,9 6,9 og andre dele af centralnervesystemet B-030 Kræft i skjoldbruskkirtlen 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 B-031 Kræft i lymfatisk væv 13,0 11,5 10,5 10,0 9,8 10,0 B-032 Leukæmi 9,6 8,5 8,4 7,6 8,8 7,4 B-033 Anden og ikke specificeret kræft i lymfatisk 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 og bloddannende væv B-034 Kræft i andre og uspecificerede lokalisationer 32,0 31,6 27,1 23,0 24,9 24,2 og kræft uden specifikation A-03 Andre svulster (anden neoplasi) 8,5 9,1 8,2 4,7 4,5 5,7 B-035 Andre svulster (neoplasi) i hjernen, hjernehinder og andre dele af centralnervesystemet B-036 Godartede svulster og svulster af uklar natur og uden specifikation incl. carcinoma in situ excl. hjerne og andre dele af centralnervesystemet A-04/ B-037 Sygdomme i blod (-dannende) organer, sygdomme, som inddrager immunsystem 2,1 1,6 1,7 0,8 0,5 0,9 6,4 7,5 6,5 4,0 4,0 4,8 2,3 3,7 3,9 5,0 4,7 4,8 A-05 Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 20,0 35,3 35,1 29,6 28,8 27,8 Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

27 samt stofskiftesygdomme B-038 For lavt stofskifte 0,1 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 B-039 Sukkersyge 15,4 26,8 24,1 21,6 23,5 22,0 B-040 Underernæring og fejlernæring 0,1 0,9 0,8 0,2 0,1 0,1 B-041 Cystisk fibrose 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 B-042 Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 4,5 7,1 9,5 7,1 4,6 5,1 og stofskiftesygdomme A-06 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 18,4 29,8 45,6 54,3 52,2 52,6 B-043 Demens (excl. Alzheimers demenssygdom) 12,7 19,0 28,2 37,7 36,9 37,7 B-044 Alkoholisk psykose/kronisk alkoholmisbrug 4,4 8,9 12,9 12,0 11,3 11,6 B-045 Afhængighed af psykoaktive stoffer, toksikomani 0,4 0,5 0,7 1,0 1,1 0,6 B-046 Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paraniode psykoser, akutte og forbigående psykoser samt skizoaffektive psykoser 0,2 0,3 1,2 1,3 0,9 0,9 B-047 Affektive sindslidelser 0,2 0,6 1,7 1,4 1,0 0,7 B-048 Spiseforstyrrelser 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 B-049 Andre psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 0,3 0,4 0,9 1,0 0,8 1,0 A-07 Sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 17,1 21,6 25,5 32,8 31,9 32,1 B-050 Hjernehindebetændelse (anden end infektion med meningokokker) 1,1 0,7 0,7 0,8 0,5 0,3 B-051 Parkinsons sygdom (paralysis agitans) 3,8 5,9 4,9 5,9 5,4 5,6 B-052 Alzheimers demenssygdom 2,8 4,9 10,1 15,1 15,2 14,9 B-053 Multipel (dissemineret) sklerose 2,4 2,0 1,8 2,3 1,9 2,3 B-054 Epilepsi 1,0 1,2 1,8 2,2 1,8 1,9 B-055 Hjerneskade hos små børn (paralysis cerebralis infantilis) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 B-056 Andre sygdomme i nervesystemet og sanseorganerne 5,9 6,7 5,9 6,3 6,9 6,8 A-08 Hjertesygdomme 330,5 253,5 200,1 164,1 147,4 143,5 B-057 Iskæmiske hjertesygdomme 246,0 170,7 121,2 88,7 77,4 73,6 B-058 Blodtryksforhøjelse 6,6 9,4 12,0 15,5 15,2 14,2 B-059 Andre hjertesygdomme 77,9 73,4 66,9 59,9 54,8 55,7 A-09 Andre kredsløbssygdomme 153,9 131,2 118,7 87,1 80,8 77,6 B-060 Lungeemboli 7,0 4,5 3,8 3,1 3,3 3,3 B-061 Karsygdomme i hjerne 107,7 93,6 86,3 67,3 59,7 56,7 (haemorrhagia et apoplexia cerebralis) B-062 Andre kredsløbssygdomme 39,3 33,1 28,5 16,8 17,8 17,7 A-10 Sygdomme i åndedrætsorganer 108,6 97,8 94,8 101,9 100,0 96,5 B-063 Influenza 2,9 1,0 0,7 0,1 0,5 0,2 B-064 Lungebetændelse 38,3 21,6 31,3 34,1 32,0 30,1 B-065 Astma 4,7 3,4 1,6 1,2 1,1 0,8 B-066 Andre kroniske sygdomme i nedre luftveje (KOL) 55,2 65,2 53,5 57,1 57,7 57,0 B-067 Andre sygdomme i åndedrætsorganer 7,5 6,6 7,7 9,4 8,8 8,3 A-11 Sygdomme i fordøjelsesorganer 55,2 52,5 51,6 46,8 42,0 37,7 B-068 Mavesår, sår på tolvfingertarm og anastomosesår 12,8 10,7 8,9 7,4 6,0 4,8 B-069 Kronisk leversygdom 17,0 15,0 14,7 15,1 13,2 12,5 B-070 Andre sygdomme i fordøjelsesorganer 25,4 26,8 28,0 24,2 22,7 20,4 A-12/ B-071 Sygdomme i hud og underhud 1,0 1,0 1,6 1,1 1,1 1,1 A-13 Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 4,3 5,9 6,3 6,2 5,6 6,5 B-072 Leddegigt 1,0 1,4 1,3 1,4 1,3 1,1 B-073 Andre sygdomme i knogler, muskler og bindevæv 3,3 4,5 5,0 4,7 4,3 5,4 A-14 Sygdomme i urin- og kønsorganer 12,9 12,5 16,3 13,9 13,6 12,7 B-074 Sygdomme i nyre og ureter 9,4 8,3 9,4 9,2 7,8 8,4 B-075 Andre sygdomme i urinveje 2,5 3,1 5,4 4,2 5,0 3,4 Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

28 B-076 Sygdomme i mandlige kønsorganer 1,0 0,9 1,4 0,4 0,7 0,6 B-077 Sygdomme i brystkirtel - 0,0-0,1 0,0 0,1 B-078 Sygdomme i kvindelige kønsorganer 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 A-15/ B-079 Komplikationer ved svangerskab, fødsel og barsel 0, ,0 - A-16 Visse sygdomme, der opstår i perinatalperioden 3,3 3,1 3,2 1,7 2,4 2,2 B-080 Immaturitet og præmaturitet 1,0 1,6 1,9 1,1 1,7 1,4 B-081 Andre sygdomme, der opstår i perinatalperioden 2,3 1,4 1,4 0,6 0,7 0,8 A-17 Medfødte misdannelser og kromosomanomalier 4,4 4,1 3,5 1,8 2,3 2,8 B-082 Medfødte misdannelser i nervesystem 0,7 0,4 0,3 0,1 0,2 0,5 B-083 Medfødte misdannelser i kredsløbsorganer 1,5 1,5 1,0 0,4 0,8 0,8 B-084 Kromosomanomalier 0,7 0,9 0,8 0,4 0,7 0,9 B-085 Andre medfødte misdannelser 1,6 1,2 1,4 0,8 0,7 0,7 A-18 Symptomer og abnorme fund, dårligt definerede årsager 91,9 47,8 28,9 34,8 29,8 28,7 B-086 Alderdomssvækkelse (senilitet (uden specifikation)) 18,9 12,0 11,2 13,2 15,3 14,0 B-087 Pludselig uventet spædbarnsdød 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 0,1 B-088 Ukendt og uspecificeret årsag til død 67,9 32,1 15,9 18,5 12,2 11,5 B-089 Andre symptomer og abnorme fund 4,6 3,4 1,6 2,9 2,3 3,2 A-19 Ulykker 47,5 44,4 31,3 24,7 25,6 23,4 B-090 Faldulykker 25,8 10,9** 5,2 8,2 9,1 8,6 B-091 Transportulykker på land 11,7 9,3 6,6 5,0 4,0 3,1 B-092 Transportulykker på vand 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 B-093 Drukneulykker 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 B-094 Forgiftningsulykker med lægemidler 1,3 0,8 1,2 1,4 1,9 1,8 B-095 Forgiftningsulykker med narkotika, 2,0 2,3 2,0 1,9 1,9 1,2 psykodysleptika og psykotrope stoffer B-096 Andre forgiftningsulykker 0,8 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 B-097 Uheld under kirurgisk og medicinsk behandling 0,1 0,1 0,0 0,4 0,6 0,6 B-098 Andre ulykker 4,7 19,7** 15,1 6,8 7,2 7,1 A-20 Selvmord og selvmordsforsøg 17,8 13,6 11,6 10,3 10,6 11,8 B-099 Selvforgiftning 6,0 3,9 3,1 3,2 3,0 3,7 B-100 Selvmord og selvmordsforsøg ved hængning, 6,1 5,5 4,6 3,8 4,4 4,3 strangulation og kvælning B-101 Selvmord og selvmordsforsøg ved drukning 1,4 0,8 0,5 0,4 0,5 0,6 B-102 Andre former for selvmord og selvmordsforsøg 4,2 3,4 3,4 2,8 2,8 3,1 A-21/ B-103 Drab, overfald 1,2 1,3 1,0 0,8 0,8 0,3 A-22 Hændelser med uvis omstændighed 3,3 3,6 3,5 1,4 1,6 1,0 B-104 Forgiftning med uvis omstændighed 2,1 2,5 2,3 0,8 1,2 0,6 B-105 Drukning med uvis omstændighed 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 B-106 Andre hændelser med uvis omstændighed 0,8 0,6 0,9 0,4 0,3 0,3 A-23/ B-107 A-24/ B-108 Legale interventioner inkl. krigshandlinger (politi, militær, krigstilstand) ,0 0,1 - Dødsfald uden medicinske oplysninger.. 3,0 9,5 9,6 10,1 9,8 Total * Kodningen af dødsfald i denne gruppe er ændret fra 2007, og tallene for 2010, 2011 og 2012 kan derfor ikke sammenlignes med tidligere år. ** Kodningen er ændret for denne gruppe i 2000 som følge af ændrede internationale koderegler (WHO). Tal og analyse: Dødsårsagsregisteret

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2010 2011 Tal og analyse Dødsårsagsregistreret 2010 Copyright: Sundhedsstyrelsen, 2011. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S For spørgsmål kontakt: Sundhedsdokumentation

Læs mere

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødårsagsregisteret. Tal og analyse Dødårsagsregisteret Tal og analyse 2014 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 2009

Dødsårsagsregisteret 2009 Dødsårsagsregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser

DØDSÅRSAGSREGISTERET. Tal og analyser DØDSÅRSAGSREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S. Telefon: 3268 3268 e-mail: serum@ssi.dk Hjemmeside: www.ssi.dk Signaturforklaring:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal DØDSÅRSAGSREGISTERET 2007 - foreløbige tal Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse

Dødsårsagsregisteret. Tal og analyse Dødsårsagsregisteret Tal og analyse 2015 Signaturforklaring >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder.

Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. Kodeark for Dødsårsagsregisteret Ark over lokale koder. k_aldertim 0-71 Afdødes alder i timer 83-86 Afdødes alder i dage (83 = 3 dage, 84 = 4 dage, etc.) 91-93 Afdødes alder i uger (91 = 1 uge, 92 = 2

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1999

Dødsårsagsregisteret 1999 1 Dødsårsagsregisteret 1999 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7222 7601 Datakoordinator Piero Torre, lokal 7222 7843 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1999 foreligger hermed. I

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

Nøgletal for kræft oktober 2007

Nøgletal for kræft oktober 2007 Nøgletal for kræft oktober 2007 1. Stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet. I perioden fra 2001 til 2006 er antallet af personer, som

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid til sygehusbehandling 2009-2014 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse. Specifikt aktivitet på

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2012 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER

Kapitel 9. DØDSÅRSAGER Kapitel. DØDSÅRSAGER Embedslægeinstitutionen foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere bosat i Grønland. Data indtastes i Embedslægeinstitutionens

Læs mere

Nøgletal for kræft august 2008

Nøgletal for kræft august 2008 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft august 2008 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter

Læs mere

Cancerregisteret. Tal og analyse

Cancerregisteret. Tal og analyse Cancerregisteret Tal og analyse 2013 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsagsregisteret 2000 2004:1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

CANCERREGISTERET. Tal og analyser

CANCERREGISTERET. Tal og analyser CANCERREGISTERET Tal og analyser 2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk Tal og Analyse fra Statens Serum

Læs mere

Dødsårsagsregisteret 1998

Dødsårsagsregisteret 1998 Dødsårsagsregisteret 1998 Kontaktperson: Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 3348 7579 Datakoordinator Piero Torre, lokal 3348 7640 Resumé Dødsårsagsstatistikken for 1998 foreligger hermed. I 1998

Læs mere

CANCERREGISTERET 2008

CANCERREGISTERET 2008 CANCERREGISTERET 2008 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2009 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat

Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Lene Jarlbæk, forsker, ph.d., overlæge Øster Farimagsgade 5 A, 2. DK-1553 København K ljarlbaek@sdu.dk www.pavi.dk Dødsfald blandt børn og unge i perioden 2007-2011 Notat Tabellerne i dette dokument er

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 887 Offentligt KRÆFTOVERLEVELSE I DANMARK 1997-2011 Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen

Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen RAPPORT MONITORERING AF FØDEPLANEN RÅDHUSPASSAGEN 3 Side 1 af 13 6600 VEJEN FAELLESKOMMUNALSUNDHED.DK Afrapportering fra monitoreringen af fødeplanen BAGGRUND På sit møde den 22. juni 2011 iværksatte Sundhedsstrategisk

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001

DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 DØDSÅRSAGSREGISTERET 2001 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - januar

Læs mere

6. Børn i sundhedsvæsenet

6. Børn i sundhedsvæsenet Børn i sundhedsvæsenet 123 6. Børn i sundhedsvæsenet Sundhed afhænger af mange forhold En befolkningsgruppes helbredstilstand afhænger af mange forhold som livsstil, arbejdsmæssige og sociale forhold og

Læs mere

CANCERREGISTERET 2005 og 2006

CANCERREGISTERET 2005 og 2006 CANCERREGISTERET 2005 og 2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard

Dødsårsager Aldersstandardiserede rater pr indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Dødsårsager 2005. Aldersstandardiserede rater pr. 100.000 indbyggere med befolkningen i 2000 som standard Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Frederiksborg Roskilde Vestsjællands Storstrøms

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Bilag 402 Offentligt CANCERREGISTERET 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300

Læs mere

SKS-kodestruktur. antal kar.

SKS-kodestruktur. antal kar. SKS-kodestruktur felt antal kar. start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 recordart an Overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKS-kodenr. an inkl. foranstillet SKS-hovedgruppe 3 8 24 dato:gyldig

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT

Kapitel 9. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Kapitel. TOQUNERMUT PISSUTAASARTUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inuit Kalaallit Nunaanni najugallit toqusunut uppernarsaataat takkuttut ingerlaavartumik nalunaarsortarpai eqqortumillu allassimanissaat

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Den elektroniske DøDsattest

Den elektroniske DøDsattest Den elektroniske dødsattest Redaktion Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S T 3268 3268 @ serum@ssi.dk W ssi.dk Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er

Læs mere

Sygehusstatistik 2002

Sygehusstatistik 2002 SYGEHUSSTATISTIK 2002 2005 Sygehusstatistik 2002 Marts 2005 Sygehusstatistik 2002 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk Tekst, tabeller og figurer: Specialkonsulent

Læs mere

Nøgletal for kræft april 2009

Nøgletal for kræft april 2009 Kontor for Sundhedsstatistik Nøgletal for kræft april 2009 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Der har siden 2001 været en kraftig vækst i aktiviteten på kræftområdet - og væksten forsætter i

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013. Cancerregisteret Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1999-2013 Cancerregisteret Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

Oversigt over tabeller

Oversigt over tabeller Oversigt over tabeller 1. 2. 3. 4. 5. Generel łkonomi Kommunal medfinansiering 2007 2009 ( ret priser) Fordeling (%) af den kommunale medfinansiering 2009 Indeks medfinansiering (2007 = 100, takstsystem

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2

1. Generel łkonomi Side. Kommunal finansiering ( rets priser) 3. Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 1. Generel łkonomi Side Kommunal medfinansiering 2007 2010 ( ret priser) 2 Fordelingen af den kommunale medfinansiering 2010 (procent) 2 Kommunal finansiering 2007 2010 ( rets priser) 3 Udvikling finansiering

Læs mere

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder

29.657 nye kræfttilfælde i 1997. 14.161 blandt mænd og 15.496 blandt kvinder Cancerregisteret 1997 Kontaktpersoner: Cand. Scient. Carsten Agger, lokal 7602 Assisterende læge Solvejg Bang, lokal 7581 Afdelingslæge Kirsten Møller-Hansen, lokal 7579 29.657 nye kræfttilfælde i 1997.

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Dette notat giver et indblik i Faxe Kommunens brug af sygehuse og praktiserende læger under sygesikringen sammenlignet med andre

Læs mere

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse

Kræftoverlevelse i Danmark Cancerregisteret, Tal og analyse Kræftoverlevelse i Danmark 1998-2012 Cancerregisteret, Tal og analyse Redaktion: Statens Serum Institut Sektor for National Sundhedsdokumentation & Forskning Artillerivej 5 DK-2300 Hjemmeside: www.ssi.dk

Læs mere

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal

SKS-kodestruktur -- 1 -- antal SKS-kodestruktur felt antal kar. start feltnavne pos. i SKS-db værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt AAA nøgle obligatorisk overgruppe-klassifikation (kode-katalog) 2 20 4 SKSkode alfanumerisk nøgle obligatorisk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Skader som følge af alkoholindtag

Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alkoholindtag Skader som følge af alhoholindtag Når du indtager alkohol kan der ske forskellige skader i din krop. Skader som følge af alkoholindtag Tilstand Opsamling af resultater

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis

HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis HSMR: Anvendelse og analyse. Dødsfald og sepsis DSKS Årsmøde, jan 2010 Teis Andersen, vicedirektør, dr. med. Tak til gruppen Sygehus Nord Henrik Ancher Sørensen, overlæge, Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200

KRÆFTPROFIL 9 TyKTaRmsKRÆFT 2000-2007 200 2009 KRÆFTPROFIL Tyktarmskræft 2000-2007 Kræftprofil: Tyktarmskræft 2000-2007 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Postboks 1881 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft;

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i Assens Kommune i 2012, 2013 og 2014 opdelt på kategorier Stationær somatik Ambulant somatik Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring i alt Kr. Sundhedsøkonomi - den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet - juli

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå>

Kodeark for DRG. Ark over lokale koder. t_amb<åååå>_10<mmm><åååå> Kodeark for DRG Ark over lokale koder. c_casemix MG90* En betegnelse for de DAGS grupper, hvor prisen sættes lig 0 i Takstsystem 2008. MG90A Besøg, som ikke afregnes pga udmåde 7 (aflyst besøg) MG90B MG90C

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden

Notat om uddannelsesmæssig og social ulighed i levetiden Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Sundhedsudvalget PØU alm. del - Bilag 99,SUU alm. del - Bilag 534 Offentligt ØKONOMIGRUPPEN I FOLKETINGET (3. UDVALGSSEKRETARIAT) NOTAT TIL DET POLITISK-ØKONOMISKE UDVALG

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Nøgletal for kræft januar 2013

Nøgletal for kræft januar 2013 Nøgletal for kræft januar 213 Sundhedsøkonomi 1. Fortsat stigende aktivitet på kræftområdet Antallet af personer, som har fået en kræfteller kræftrelateret behandling er steget fra 142.7 personer i 21

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Knud Juel. Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status. Seminar i NETØK 4. marts 2016

Knud Juel. Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status. Seminar i NETØK 4. marts 2016 Knud Juel Befolkningens sundhedsforhold og sygelighed historie og status Seminar i NETØK 4. marts 2016 80 Middellevetid i Danmark (år) 70 60 Kvinder Mænd 50 40 30 1845 1855 1865 1875 1885 1895 1905 1915

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Det fremtidige kapacitetsbehov på kræftområdet Ingen blå blink hvis vi planlægger i god tid

Det fremtidige kapacitetsbehov på kræftområdet Ingen blå blink hvis vi planlægger i god tid DMCG.dk og Kræftens Bekæmpelse, 5. marts 2015, Landstingssalen, Christiansborg Det fremtidige kapacitetsbehov på kræftområdet Ingen blå blink hvis vi planlægger i god tid Danske Regioner Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER

Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Kapitel 8. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for årene 1999-2002 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Tallene for 1999 og 2000 er validerede;

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Somatisk sygdomslære og farmakologi

Somatisk sygdomslære og farmakologi Somatisk sygdomslære og farmakologi - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Mikrobiologi og hygiejne Side 15 Power point med illustrationer og tabeller for kapitel 1 Side 19 Side 25 Side 32 Side

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse

Cancerregisteret 2009. Tal og analyse Cancerregisteret 2009 Tal og analyse Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: DOKU@sst.dk Hjemmeside: www.sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 20. december 2007 J.nr. 1.2001.46 Arbejdsnotat Sygdomsudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 Udarbejdet af Michael Davidsen, Knud Juel og Mette Kjøller Der er foretaget en køns- og aldersspecifik lineær

Læs mere

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret

Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret Ændring af et register metode, konsekvenser og erfaringer - Cancerregistret November 2011 Disposition Historik Metode for produktion af CAR Cancerregistrering Automatiseret kodning Manuel kodning / Validering

Læs mere

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis?

Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er der en slange i paradis? SFI Gå hjem møde: Derfor forlader ældre arbejdsmarkedet 11. april 2013 Jan V. Hansen Forsikring & Pension 60-64-årige har øget beskæftigelsen

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2000-2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2008-09 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler

To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 25. juni 2014 To ud af tre ældre med demens eller Parkinsons sygdom bruger mere end fem lægemidler 700.000 danskere bruger mere end fem forskellige lægemidler. Dermed

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 2005-07 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var

Læs mere

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1

helbred p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 p l a n f o r s a m ta l e o m 17.1 helbred Samtale og information om helbred kan spille en stor rolle i forbindelse med et rygestop. Klientens forståelse af sammenhængen mellem rygning og specifikke helbredsmæssige

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere