Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness-baseret kognitiv terapi II"

Transkript

1 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til tilbagevendende depressive episoder. Tilbagevendende depressive tanker stimuleres blandt andet af at være i»doing mode«, forsøg på at slippe af med negative følelser og anvendelse af»verbal problemløsningsteknik«. Gennem træning i MBCT lærer man gradvis opmærksomhedskontrol og undlader at give efter for disse impulser. Et uhensigtsmæssigt vedligeholdende system bliver erstattet af nærvær og bevidsthed om de indre processer. Et MBCT-program er som en manual, og behandlingen er systematiseret. Et eksempel er en»guidet spisemeditation«- at spise en rosin med fuld opmærksomhed. Artiklen er en fortsættelse af artiklen om MBCT-I- generelle principper - i forrige nummer af Månedsskriftet. BIOGRAFI: Forfatter har været privatpraktiserende psykolog siden 2001 og har sin kliniske erfaring dels fra det psykiatriske behandlingssytem, dels fra sit arbejde i KognitivGruppen i Århus. KognitivGruppen arbejder med kognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv terapi og udbyder desuden psykoterapeutuddannelse og kurser i kognitiv terapi. FORFATTERS ADRESSE: KognitivGruppen, Rolighedsvej 45B, 8240 Risskov. I den foregående artikel blev de generelle principper for mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBCT) gennemgået. MBCT kan ligesom kognitiv terapi både foregå individuelt og i gruppe. I denne artikel beskrives et konkret eksempel på et træningsprogram i MBCT, og rationalet, metoden og rækkefølgen af elementer skitseres i forhold til et gruppeprogram. Dette program kan også praktiseres individuelt, hvilket forfatteren ofte har gjort i forhold til personer med stress, angst eller smerter. Så patienten får psykoedukation, hører om MBCT-træning, laver rosin øvelsen, melder tilbage på denne osv. Programmet kan tilpasses, så det kan bruges på den helt konkrete patient. MBCT-træning, 8-sessioners gruppeprogram I det følgende beskrives 8-sessioners-programmet i forhold til MBCT ved forebyggelse af tilbagevendende depressioner. Metoden er udviklet på baggrund af et forskningsprojekt i forhold til patienter med tilbagevendende depressive episoder. Projektet og metoden er nøje gengivet i (Segal et al, 2002). Første session beskrives nøje - de følgende sessioner beskrives skematisk med henblik på formål, metode og hjemmearbejde. Programmet er rettet mod patienter, som er ude af den akutte depression og har haft tre eller flere depressive episoder.

2 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 2 a f 8 Forsøge at bekæmpe Undgå, flygte Undertrykke følelser Ruminere Smerte Pinagtige tanker Analysere Prøve at tænke igennem Pinefulde erindringer Blive ved med at spørge sig selv hvorfor Have travlt Fokusere på andres behov Fig. 1. Sammenhæng med uhensigtsmæssig vedligeholdende adfærd. Det indeholder psykoedukation og kombinerer mindfulness-træning med redskaber fra kognitiv depressionsbehandling (Segal et al, 2002). Herudover indeholder programmet elementer fra positivpsykologien, dvs. en del af psykologien, som har til hensigt at optimere den enkeltes ressourcer. 8-sessioners-programmet tager dels udgangspunkt i Marsha Linehans hypotese om, at humørafhængig og impulsstyret adfærd ofte hænger sammen med en tilværelse uden opmærksom (Linehan, 1993). Programmet har desuden inddraget erfaringer fra Jon Kabat-Zinns arbejde med stressreduktion (Kabat-Zinn, 1990). 8-sessioners-programmet er systematisk og manualiseret, så patienten gradvist indlærer opmærksomhedskontrol og decentreret forholden sig til indre begivenheder, om tanker og følelser. Hypotesen bag programmet er, at tilbage- vendende depressive (ruminerende) tanker stimuleres af: 1. At være i doing mode, automatpilotmode. 2. Forsøget på at slippe af med negative følelser og opnå glæde. 3. Konstant sammenligning med hvordan man har det og hvordan man gerne vil have det. 4. At stole på»verbal problemløsningsteknik.«i Fig. 1 illustreres gennem loop sammenhængen mellem smerte, pinagtige tanker, ruminationer eller pinagtige erindringer, og uhensigtsmæssig vedligeholdende adfærd. Gennem træningen bliver patienten opmærksom på de uhensigtsmæssige loop, undlader at give efter for impulsen

3 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 3 a f 8 til at følge dem, og blot registrere dem når de dukker op. Det uhensigtsmæssige vedligeholdende system bliver derved erstattet af nærvær og bevidsthed om de indre processer (Segal et al, 2002). Indledende interview Det indledende interview varer omkring en time, og bygger på informationsmateriale sendt ud til patienten forud for dette. Der indgår psykoedukation omkring depression og medicin. Patienten informeres om programmet og også om, at deltagelse og udbytte i høj grad afhænger af, at den pågældende er vedholdende og tålmodig i forhold til træningen. Herudover at programmet indbefatter hjemmearbejde med tre kvarters til en times daglig træning. Træning af centrale færdigheder. De centrale færdigheder, såsom koncentration, opmærksomhed og accept bliver som beskrevet i forrige artikel, pkt. 5 trænet systematisk i 8-sessionersprogrammet. Træningen er manualiseret og tæt knyttet til en logisk fremadskridende progression i overensstemmelse med de øvelser, der bliver introduceret. 8-sessioners-programmet i MBCT (Tabel 1) I første session introduceres deltagerne endnu en gang til den konkrete arbejdsmetode og spillereglerne for deltagelse. At der primært er tale om træning af den enkeltes problemløsningsfærdigheder, og at det ikke er gruppeterapi. Ideen med træningen repeteres, og også nogle af de vanskeligheder, der typisk vil kunne opstå. Opmærksomheden ledes hen på vigtigheden i at lave hjemmearbejde mellem sessionerne. Det anføres også, at udbyttet hænger tæt sammen med vedholdenheden i forhold til at træne mellem sessionerne, og at udholde de følelser, tanker og kropslige fornemmelser, der dukker op. Eksempel på øvelse Et eksempel på en øvelse er»guidet spisemeditation«: at spise en rosin med fuld opmærksomhed. Ideen med meditationen er, at deltagerne bliver opmærksomme på, at de dels kan være i oplevelsen af at spise rosinen. Det vil sige se den, smage den, lugte den, og også kan glide ud i associationer omkring den genstand, de har med at gøre. Der kan dukke erindringer op. De kan få associationer til andre gange, de har spist en rosin. Eller tanker om, hvad rosinen ligner. Eller glide ud i dagdrømme eller planlægge den tid, der kommer efter øvelsen. Træneren opfordrer til, at deltagerne fortæller de erfaringer/oplevelser, de havde under øvelsen. Det gøres ud fra ovenstående syv punkter, som beskrevet under pædagogisk metode i forrige artikel: Patient: Jeg synes, rosinen lignede et ansigt på en person, jeg ikke bryder mig om, og så mistede jeg lysten til at putte den i munden. Træner: Det lyder som om, du fik associationer til en person, du ikke kan lide. Lagde du mærke til nogen ting i kroppen, da du fik den tanke? Patient: Jeg fik lidt kvalme. Træner: Hvor var din opmærksomhed

4 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 4 a f 8 Træning Udelukkende fokusere opmærksomheden på det at spise Mindfulness på dagligdags aktiviteter Fokusere opmærksomheden på en aktivitet som ofte bliver gennemført uden bevidst opmærksomhed (fx børste tænder) Bodyscanning På skift bringe pmærksomhed til forskellige dele af kroppen Mindfulness på åndedrættet Bruge åndedrættet som fokus for opmærksomheden 3 minutters breathing space Bruge opmærksomhed på åndedrættet i korte perioder på bestemte tidspunktet eller når det er nødvendigt Mindfulness på behagelige og ubehagelige hændelser Bruge dagligdags begivenheder til at fokusere opmærksomheden Mindfulness på kroppen At bruge kroppen til at fokusere opmærksomheden på Mindful yoga/strækkeøvelser/ gående meditation Fokusere opmærksomheden på kroppen når den gennemfører forskellige bevægelser Mindfulness på lyde, tanker og følelser At bringe fokuseret opmærksomhed til tanker og følelser Hvad kan læres? At blive opmærksom, bevidst nærværende i modsætning til at fungere i automatpilot-mode - uden opmærksomhed Mindfulness kan afdække og transformere oplevelsen At blive opmærksom på hvordan vores opmærksomhed vandrer At bruge direkte oplevelsesorienteret viden At træne bevidst at bringe opmærksomhed til og fra krop eller tanker At relatere sig hensigtsmæssigt til at opmærksomheden vandrer Gentagen træning i at registrere, anerkende og vende tilbage til kroppen At tillade oplevelsen at være som den er At bruge åndedrættet som det er Registrere og relatere sig anderledes til mentale oplevelser såsom aversion At knytte sig selv til det aktuelle øjeblik At indrette sig så det bliver muligt at samle og koncentrere opmærksomheden At indrette sig hensigtsmæssigt når opmærksomheden vandrer Lære at forblive mild over for sig selv At identificere de forskellige tanker, følelser og kropslige sensationer som bliver genereret automatisk som resultat af behagelige og ubehagelige oplevelser At blive opmærksom på fornemmelser, der dukker op i kroppen; behagelige som ubehagelige Lægge mærke til aversion i forhold til kropslige fornemmelser, når de dukker op Lære accept Lære en anderledes måde at relatere sig til tanker og følelser (decentreret) Lære at relatere sig til tanker og følelser på samme måde som det er muligt at relatere sig til lyde Lære at se tilbagevendende mønstre i tanker og følelser Tabel 1. Beskrivelse af mindfulness-baseret kognitiv terapi-træning. Oversat fra Williams et al, 2006.

5 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 5 a f 8 henne, inden du fik associationen eller tanken? Patient: Jeg kiggede på den farve, rosinen havde. Den skiftede i farven, når jeg drejede den mellem fingrene. Den ændrede sig fra lys og over i det helt mørkebrune næsten sorte. Træner: Gik der tanker gennem dit hoved? Patient: Nej, det tror jeg ikke. Jeg var så optaget at undersøge, hvordan den så ud. Træner: Så når du er meget opmærksom på rosinen, går der ikke tanker gennem dit hoved. Ideen med rosinøvelsen er at øge deltagernes opmærksomhed på, at opmærksomheden kan være på det, vi fokuserer på, og at den også kan vandre ud i tanker/billeder nogle gange uden, at vi lægger mærke til det. Vi kan være i automatpilot-mode. Det vil sige ikke være til stede i det der er, men være i tanker om, dagdrømme eller planlægning. I samme session introduceres en guidet liggende meditation, en bodyscanmeditation. Gennem hele programmet opfordres deltagerne til at give slip på tanken om, at ting skal være på en bestemt måde, og i stedet være opmærksomme på, hvor deres opmærksomhed er, og hvad de er opmærksomme på. At være tålmodige og venlige mod sig selv uanset, hvilke oplevelser de måtte have. Dette aspekt er yderst centralt i mindfulness-træningen, da det hænger tæt sammen med det at fremme en generel ac- cept af det, den enkelte måtte sanse eller tænke. Som ved kognitiv terapi gives hjemmearbejde til den efterfølgende uge. Hjemmearbejdet gennemgås i forbindelse med efterfølgende session, og der deles arbejdspapirer ud, som dels opsummerer væsentlige pointer fra træningen, automatpilot-mode, doing og being mode, og samtidig er en huskeseddel med hjemmearbejdet til næste session. Der udleveres en cd med alle guidede meditationer, og kursisten får til opgave at lave en bodyscan-meditation en gang dagligt i seks dage. Herudover skal den enkelte prøve at spise et måltid med fuld opmærksomhed. Gennemføre en rutineaktivitet, såsom at børste tænder, vaske op eller andet, igen med fuld opmærksomhed. Endelig skal deltageren udfylde et skema til registrering af de oplevelser, der dukker op, når den pågældende laver bodyscan-meditationen. Denne del minder om traditionel kognitiv terapi, idet meningen også her er, at registreringen øger opmærksomheden på dynamikken mellem opmærksomhed, tanker, følelser og kropslige sensationer. Hjemmearbejdet gennemgås hver gang som det andet punkt på dagsordenen. Forklaringen på, hvorfor det ikke gennemgås først, er, at deltagerne skal trænes i at være i det der er, det de lægger mærke til, og det er derfor intentionelt først at starte med en øvelse eller meditation. Systematisk oversigt over 8-sessionersprogrammet, formål, metode og hjemmearbejde fra uge til uge kan ses i Bilag 1. I det følgende gengives de mest centrale øvelser, der indgår i 8-sessioners-programmet, og det pædagogiske formål med disse.

6 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 6 a f 8 S Formål Metode Hjemmearbejde 1 At lede deltagernes opmærksomhed Rosinøvelse Bodyscan-meditation efter hen på opmærksom tilstedeværelse, Bodyscan-meditation cd, rutineaktivitet, mindfulbeing mode og automatpilot, doing spisning, registrering af mode øvelser på registreringsark At blive opmærksom på alle typer af fornemmelser, der dukker op i kroppen; behagelige og ubehagelige 2 Yderligere fokus på hvordan vores Mindfulness på ånde- Bodyscan-meditation opmærksomhed vandrer ud i tanker drættet Mindfulness på åndedrættet og billeder Behagelig oplevelses- Behagelig oplevelses- Situationer + fortolkning = emotioner kalender kalender og rutineakt Opmærksomhed på kategorisering og Tanker/følelser-øvelse at denne medfører en indskrænket sansning 3 Fokusere og deeentrere i forhold til Se og høre meditation Strækkeøvelser, yogaøvelser synsindtryk og i forhold til krop og 3 min meditation 3 min meditation åndedræt Strækkeøvelser Ubehagelig oplevelses- Opmærksomheden på, hvordan vores Ubehagelig oplevelses- kalender tanker kan være travle og spredte, og kalender at vi bevidst kan bringe opmærksom- Meditation på krop og heden på åndedrættet åndedræt Mindful-bevægelse: stræk og gang. Det Gående meditation vil sige at bringe fuld opmærksomhed Yoga på fysiske strækkeøvelser (yoga) og Strækkeøvelser fuld opmærksomhed på det at gå 4 At forblive nærværende 40 min siddende medita- Guidet siddende meditation Opmærksomheden og tankerne er tion på åndedræt, krop, efter cd i min mest spredte når man prøver at lyde og tanke 3 min meditation, når hænge fast i bestemte ting og undgå Depressionens væsen, ubehagelige følelser andre Automatisk tanke Mindfulness giver mulighed Spørgeskema for at forblive nærværende ved at 1. del af video fra MBSRopleve ting på en anden måde program Hjælpe med at sætte oplevelser i et bredere perspektiv og relatere anderledes til oplevelser Bilag 1. Skematisk gengivelse af 8-sessioners-programmet i MBCT. S = session 1 8. Guidede meditationer I MBCT anvendes dels guidede meditationer og ikkeguidede meditationer. Formålet med de guidede meditationer er at støtte patienten i at bringe opmærksomhed til forskellige krops dele eller tankeprocesser. Guidningen har også til formål, at patienten bringer venlighed og accept til følelser, kropslige fornemmelser eller evaluerende tanker. Et eksempel på en del af en guidet meditation:»behandler: Hvis du mærker steder med ubehag eller negative følelser, så prøv at lade din opmærksomhed vende sig mod

7 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 7 a f 8 S Formål Metode Hjemmearbejde 5 At tillade/lade være 40 min siddende medita- Guidet siddende meditation At relatere sig anderledes betyder at tion på åndedræt, krop, efter cd i min tillade ting at være som de er uden at lyde og tanker 3 min meditation dømme eller forsøge at ændre dem 3 min meditation 3 min meditation på Accept er en stor del at det at tage vare 2. del af video fra MBSR- ubehagelige tanker og på sig selv program følelser 6 Tanker er ikke facts 40 min siddende medita- Udvælge meditationer ud Negative følelser og tanker som følger tion på åndedræt, krop, fra det praktiserede - og dem begrænser vores evne til at lyde og tanker træne min 40 min dagligt forholde os nuanceret til forskellige Øvelse i at identificere 3 min meditation tre gange oplevelser sammenhæng mellem dagligt aktivitet og humør 3 min meditation på At lægge mærke til tankemønstre kan Planlægge handling ved ubehagelige tanker og hjælpe os med ikke at identificere os tegn på tilbagefald følelser med disse Humør og tanker, vælge forskellige meditationer Hvis tankerne presser sig på opmærksomheden kan der arbejdes med disse ved at undersøge dem med en nysgerrig og venlig holdning 7 Hvordan kan jeg bedst hjælpe mig 40 min siddende medita- Udvælge meditationer ud selv? tion fra det praktiserede som skal Der er specifikke ting som kan gøres Drænende og nærende trænes dagligt i de når depressionen truer aktiviteter, aktiviteter og kommende 5 uger Lav først en breathing space og beslut humør, tilbagefaldssignaler 3 min meditation dig bagefter 3 min meditation på Enhver har sine egne advarselssignaler ubehagelige tanker og i forhold til tilbagefald følelser Deltagerne i gruppen kan hjælpe hinanden med at lave planer for hvordan de bedst kan forholde sig til advarselssignalerne 8 At bruge det lærte i forhold til Bodyscan-meditation Opretholde daglig mindfulfremtidige humørdyk Hvad har jeg lært? Plan for ness-praksis At opretholde en balance i livet kan hjælpes på vej gennem regelmæssig mindfulness-træning Bilag l fortsat. implementering af mindfulness Min egen praksis med MBCT dette område. Så du bringer speciel opmærksomhed til lige netop det sted. Prøv at være åben og nysgerrig og undersøg stedet. Prøv at finde ud af, hvad det er der er til stede lige netop i det område, lige på dette sted. Hvordan er det det føles? Giv stedet speciel opmærksomhed. Lad det åbne sig op, uden at forsøge på at ændre det, men snarere lade det folde sig ud, brede sig ud. Prøv nu at lade dette sted træde i baggrunden, og i stedet vende opmærksomheden mod kroppen som helhed«(hecksher, 2005). Gennem 8-sessioners-programmer vil der ofte ske en udvikling fra, at deltagerne i

8 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 8 a f 8 starten af forløbet anvender guidede meditationer fra cd til at de enten træner helt uden cd eller kombinerer dette. Træningsprogrammer og trænerfærdigheder Der er udviklet MBCT-træningsprogrammer i forhold til forskellige psykiske lidelser. Programmerne har fælles elementer, hvad angår struktur og indhold, og er samtidig tilrettelagt med hensyn til de konkrete lidelser. Inden iværksættelse af MBCT-træning kan man derfor som træner med fordel sætte sig ind i struktur og indhold i de enkelte programmer. I sin bog har Ruth Bear lavet en særdeles god oversigt over mindfulness-baserede tilgange til behandling af en lang række forskellige lidelser, såsom tilbagevendende depression, generaliseret angst, spiseforstyrrelser, emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelser, i forhold til børn, unge, ældre, stress, smerte og parforholdsproblemer (Bear, 2006). Forudsætningen for at træne andre i MBCT er, at man selv har trænet mindfulness regelmæssigt i en længere periode - minimum et halvt år. For at komme i gang med egen træning kan det være en fordel at deltage i et 8-sessioners-program i MBCT hos en erfaren træner. Undersøg eventuelt hvor længe vedkommende har praktiseret metoden, og hvilken uddannelse den pågældende har taget. Efter et halvt års egen træning har man gode forudsætninger for at sætte sig ind i teori, struktur og pædagoisk metode i 8- sessioners-programmet gennem et intensivt kursus i samme. Det er også muligt på egen hånd at lære indholdet i de enkelte sessioner. Det er dog noget vanskeligere, da der ikke i samme omfang er mulighed for feedback på egen stil. Cd'er med guidede meditationer, som anvendes ved MBCT ved tilbagevendende depressive symptomer, kan også anvendes ved angst og stress (Hecksher, 2007). Interessekonflikter: ingen angivet. LITTERATUR Bear RA. Mindfulness based treatment approaches. Clinicians guide to evidence base and applications. Elsevier Inc., Heeksher MS. MindfuIness, meditationsøveiser (3 lyd-cd'er og vejledning til 8 ugers træningsprogram). KognitivGruppen, Heeksher MS. Kognitiv terapi en behandlingsform i udvikling. Psykologisk Set 2005; 14. Kabat-Zinn J. Full catastrophe living, using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Dell Publishing, Linehan MM. Cognitive-behavioural treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press, Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness based cognitive therapy for depression. New York: The Guilford Press, 2002). Williams JMG, Duggan DS, Crane C, Fennel MJV. Mindfulness-based cognitive therapy for prevention of recurrence of suicidal behaviours. Journal of Clinical Psychology 2006; 62(2):

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II KOGNITIV TERAPI 919 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til tilbagevendende depres

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi I Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en ny form for kognitiv adfærdsterapi,

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 2 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 2 Session 2 - Nærvær i nuet Hjemmeøvelser fra sidst Præsentation af måder at møde begivenheder (tanker, følelser, kropslige fornemmelser, sansninger) Tanke/følelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Mindfulness i terapien

Mindfulness i terapien Mindfulness i terapien En psykolog og en pædagog arbejder til daglig i et ungdomsfængsel. Her underviser de unge, som har begået alvorlig kriminalitet, i den bud - dhistisk inspirerede filosofi mindfulness

Læs mere

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness og Autisme v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness Hvad er det så for noget? Bruges som betegnelse for mange ting i dag IDRÆT For at øge mentalt og fysisk præstation i anden

Læs mere

Mindfulness ADHD og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi, SDU

Mindfulness ADHD og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi, SDU Mindfulness ADHD og Autisme v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi, SDU Baggrund Inspireret af Østlig filosofi fx buddhistisk filosofi. Det har især fundet vej til Vesten i forbindelse med håndtering

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent

Pauline Voss Romme. Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Mindfulness Pauline Voss Romme Mindfulness Instruktør, Privat praktiserende fysioterapeut og konsulent Den nærværende samtale Den professionelle samtale: kommunikation som er egnet til varetagelse af brugere

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 1

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 1 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 1 Session 1 - Forord Præsentation af instruktører Åndedrætsøvelse Introduktion af mindfulness Kontrakt -Fortrolighed - -Terapi/kursus - -- Proces/faser i forløbet

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi Mindfulness -baseret kognitiv terapi interessen for mindfulness i behandlingen af psykiske lidelser er i vækst. Ved tilbagevendende depression interesserer man sig særligt for mindfulness-baseret kognitiv

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

Mindfulness i stofbehandling

Mindfulness i stofbehandling STOF nr. 15, 2010 Mindfulness i stofbehandling Stofbrugere har gode erfaringer med kurser i mindfulness, som er en særlig meditationsform. Her opøver man større opmærksomhed og bevidsthed i nuet. Man lærer

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R )

M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) M I N D F U L N E S S - B A S E R E T S T R E S S R E D U K T I O N ( M B S R ) Jacob Piet, ph.d. Dansk Center for Mindfulness Klinisk Institut, Aarhus Universitet Stressbehandlingskonferencen Københavns

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 7

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 7 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 7 Session 7 - At tage vare på mig selv Siddende meditation Hjemmeøvelser fra sidst Energiforvaltning Forvaltning af ressourcer og smerteadfærd Mindfulde bevægelser

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu

Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Bidrag fra psykolog Antonia Sumbundu Der er dokumenteret effekt for MBSR, hvad kan vi som behandlere bruge denne viden til? 1. Indledning Mindfulness-baserede programmer generelt og Mindfulness Baseret

Læs mere

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder)

Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) Information om behandling for OCD (Obsessive Compulsive Disorder) sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for OCD (Obsessive Compulsive

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness hvorfor er det interessant? Stress og blandt lønmodtagere 12,5 % oplever stress hele tiden eller

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg. for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Lær din psyke at kende: dine tanker, følelser,

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv?

1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? 1. Bør personer tidligere diagnosticeret med depression tilbydes tidlig opsporing for recidiv? Vedr. hvilken anbefaling man kunne forestille sig: Der vil ikke være tale om en systematisk opsporing. Der

Læs mere

Overspisning- Tankernes magt

Overspisning- Tankernes magt Overspisning- Tankernes magt d. 12 januar 2017 Hvad er overspisning Definition og hyppighed Årsager til overspisning Den kognitive model Øvelse: Min bedste ven Psykologiske aspekter Hvad kan jeg selv gøre?

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

M I N D F U L N E S S C H A L L E N G E

M I N D F U L N E S S C H A L L E N G E Guide 8 11/11-18/11 2015 UGENS FOKUS: Accept Denne uge laver du igen 45 min. daglig træning og vælger mellem enten Mindfulness-meditation eller Yoga. Det er op til dig, om du vil bruge lydfil, video eller

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Information om behandling for Generaliseret angst

Information om behandling for Generaliseret angst Information om behandling for Generaliseret angst sykiatri og Social Regionspsykiatrien Viborg-Skive Team for OCD og Angstlidelser Du er henvist til behandling for generaliseret angst i en af angstklinikkerne

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Intensivt Mindfulness Kursus

Intensivt Mindfulness Kursus Intensivt Mindfulness Kursus Redskaber og viden til en hverdag i balance Powerful Mind & Mindsatwork 1 Velkommen 2 Agenda de 4 trin Trin 1: At komme til stede Viden og forskning Mindfulness forståelse

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 5

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 5 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 5 Session 5 - At tillade/ lade være på vej mod accept Meditation med fokus på lyd Hjemmeøvelser fra sidst På vej mod accept Hjemmeøvelser til næste gang Mindfulness

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 4

Patientvejledning. Mindfulness kursus Session 4 Patientvejledning Mindfulness kursus Session 4 Session 4 - Forbliv nærværende -lang Hjemmeøvelser fra sidst Tankers natur -- Tankernes betydning -- Informationsport Mindfulness bevægelser Hjemmeøvelser

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II Institut-for-stress.dk Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II d. 6.oktober 2013 v.benita Holt Rasmussen Psykolog & Mindfulness-lærer fra CFM Copyright Det danske Institut for Stress 2013

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi for unge

Dialektisk adfærdsterapi for unge Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Dialektisk adfærdsterapi for unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Klinik og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse Børne- og ungeafdeling Indhold

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

for individer med tilbagevendende depression

for individer med tilbagevendende depression Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg for individer med tilbagevendende depression Forsøgets titel: Mindfulness-baseret kognitiv terapi til forebyggelse af tilbagevendende depression:

Læs mere

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Formål Formålet med forløbet er at sætte fokus på de unges identitet og selvværd. Mål: Målet med forløbet er, at eleverne skal blive bevidste

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Borderline forstået som mentaliseringssvigt

Borderline forstået som mentaliseringssvigt Borderline forstået som mentaliseringssvigt PsykInfo Af specialsygeplejerske i psykiatri Nadine Benike PsykInfo Den mest almindelige diagnose inden for personlighedsforstyrrelser er borderline. Det er

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING

BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Mønsterbrud BEHANDLINGSFORLØB FOR BØRN OG UNGE I ALDEREN 10-23 ÅR MED FOKUS PÅ STYRKER, KOMPETENCER, POTENTIALE, SOCIAL- OG FØLELSESMÆSSIG TRÆNING Kontakt Ring/sms 31223241 / martin@knudsenoghartmann.dk

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Mindfulness & singleture

Mindfulness & singleture 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Eve Nyd en uge i balance sammen med andre der rejser alene Mindfulness & singleture Mindfulness

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Psykiske problemer skal betragtes som uafhængige af misbrug. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning

Psykiske problemer skal betragtes som uafhængige af misbrug. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Psykiske problemer skal betragtes som uafhængige af misbrug Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Men først et forbehold Fra et fænomenologisk perspektiv: Det er altid muligt at finde sammenhænge

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? Lad mig begynde med at stille dig tre spørgsmål: Oplever du, at når du lægger hovedet på puden om aftenen, så er dit hoved fyldt med tanker? Oplever

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere