Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindfulness-baseret kognitiv terapi II"

Transkript

1 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til tilbagevendende depressive episoder. Tilbagevendende depressive tanker stimuleres blandt andet af at være i»doing mode«, forsøg på at slippe af med negative følelser og anvendelse af»verbal problemløsningsteknik«. Gennem træning i MBCT lærer man gradvis opmærksomhedskontrol og undlader at give efter for disse impulser. Et uhensigtsmæssigt vedligeholdende system bliver erstattet af nærvær og bevidsthed om de indre processer. Et MBCT-program er som en manual, og behandlingen er systematiseret. Et eksempel er en»guidet spisemeditation«- at spise en rosin med fuld opmærksomhed. Artiklen er en fortsættelse af artiklen om MBCT-I- generelle principper - i forrige nummer af Månedsskriftet. BIOGRAFI: Forfatter har været privatpraktiserende psykolog siden 2001 og har sin kliniske erfaring dels fra det psykiatriske behandlingssytem, dels fra sit arbejde i KognitivGruppen i Århus. KognitivGruppen arbejder med kognitiv terapi og mindfulnessbaseret kognitiv terapi og udbyder desuden psykoterapeutuddannelse og kurser i kognitiv terapi. FORFATTERS ADRESSE: KognitivGruppen, Rolighedsvej 45B, 8240 Risskov. I den foregående artikel blev de generelle principper for mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBCT) gennemgået. MBCT kan ligesom kognitiv terapi både foregå individuelt og i gruppe. I denne artikel beskrives et konkret eksempel på et træningsprogram i MBCT, og rationalet, metoden og rækkefølgen af elementer skitseres i forhold til et gruppeprogram. Dette program kan også praktiseres individuelt, hvilket forfatteren ofte har gjort i forhold til personer med stress, angst eller smerter. Så patienten får psykoedukation, hører om MBCT-træning, laver rosin øvelsen, melder tilbage på denne osv. Programmet kan tilpasses, så det kan bruges på den helt konkrete patient. MBCT-træning, 8-sessioners gruppeprogram I det følgende beskrives 8-sessioners-programmet i forhold til MBCT ved forebyggelse af tilbagevendende depressioner. Metoden er udviklet på baggrund af et forskningsprojekt i forhold til patienter med tilbagevendende depressive episoder. Projektet og metoden er nøje gengivet i (Segal et al, 2002). Første session beskrives nøje - de følgende sessioner beskrives skematisk med henblik på formål, metode og hjemmearbejde. Programmet er rettet mod patienter, som er ude af den akutte depression og har haft tre eller flere depressive episoder.

2 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 2 a f 8 Forsøge at bekæmpe Undgå, flygte Undertrykke følelser Ruminere Smerte Pinagtige tanker Analysere Prøve at tænke igennem Pinefulde erindringer Blive ved med at spørge sig selv hvorfor Have travlt Fokusere på andres behov Fig. 1. Sammenhæng med uhensigtsmæssig vedligeholdende adfærd. Det indeholder psykoedukation og kombinerer mindfulness-træning med redskaber fra kognitiv depressionsbehandling (Segal et al, 2002). Herudover indeholder programmet elementer fra positivpsykologien, dvs. en del af psykologien, som har til hensigt at optimere den enkeltes ressourcer. 8-sessioners-programmet tager dels udgangspunkt i Marsha Linehans hypotese om, at humørafhængig og impulsstyret adfærd ofte hænger sammen med en tilværelse uden opmærksom (Linehan, 1993). Programmet har desuden inddraget erfaringer fra Jon Kabat-Zinns arbejde med stressreduktion (Kabat-Zinn, 1990). 8-sessioners-programmet er systematisk og manualiseret, så patienten gradvist indlærer opmærksomhedskontrol og decentreret forholden sig til indre begivenheder, om tanker og følelser. Hypotesen bag programmet er, at tilbage- vendende depressive (ruminerende) tanker stimuleres af: 1. At være i doing mode, automatpilotmode. 2. Forsøget på at slippe af med negative følelser og opnå glæde. 3. Konstant sammenligning med hvordan man har det og hvordan man gerne vil have det. 4. At stole på»verbal problemløsningsteknik.«i Fig. 1 illustreres gennem loop sammenhængen mellem smerte, pinagtige tanker, ruminationer eller pinagtige erindringer, og uhensigtsmæssig vedligeholdende adfærd. Gennem træningen bliver patienten opmærksom på de uhensigtsmæssige loop, undlader at give efter for impulsen

3 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 3 a f 8 til at følge dem, og blot registrere dem når de dukker op. Det uhensigtsmæssige vedligeholdende system bliver derved erstattet af nærvær og bevidsthed om de indre processer (Segal et al, 2002). Indledende interview Det indledende interview varer omkring en time, og bygger på informationsmateriale sendt ud til patienten forud for dette. Der indgår psykoedukation omkring depression og medicin. Patienten informeres om programmet og også om, at deltagelse og udbytte i høj grad afhænger af, at den pågældende er vedholdende og tålmodig i forhold til træningen. Herudover at programmet indbefatter hjemmearbejde med tre kvarters til en times daglig træning. Træning af centrale færdigheder. De centrale færdigheder, såsom koncentration, opmærksomhed og accept bliver som beskrevet i forrige artikel, pkt. 5 trænet systematisk i 8-sessionersprogrammet. Træningen er manualiseret og tæt knyttet til en logisk fremadskridende progression i overensstemmelse med de øvelser, der bliver introduceret. 8-sessioners-programmet i MBCT (Tabel 1) I første session introduceres deltagerne endnu en gang til den konkrete arbejdsmetode og spillereglerne for deltagelse. At der primært er tale om træning af den enkeltes problemløsningsfærdigheder, og at det ikke er gruppeterapi. Ideen med træningen repeteres, og også nogle af de vanskeligheder, der typisk vil kunne opstå. Opmærksomheden ledes hen på vigtigheden i at lave hjemmearbejde mellem sessionerne. Det anføres også, at udbyttet hænger tæt sammen med vedholdenheden i forhold til at træne mellem sessionerne, og at udholde de følelser, tanker og kropslige fornemmelser, der dukker op. Eksempel på øvelse Et eksempel på en øvelse er»guidet spisemeditation«: at spise en rosin med fuld opmærksomhed. Ideen med meditationen er, at deltagerne bliver opmærksomme på, at de dels kan være i oplevelsen af at spise rosinen. Det vil sige se den, smage den, lugte den, og også kan glide ud i associationer omkring den genstand, de har med at gøre. Der kan dukke erindringer op. De kan få associationer til andre gange, de har spist en rosin. Eller tanker om, hvad rosinen ligner. Eller glide ud i dagdrømme eller planlægge den tid, der kommer efter øvelsen. Træneren opfordrer til, at deltagerne fortæller de erfaringer/oplevelser, de havde under øvelsen. Det gøres ud fra ovenstående syv punkter, som beskrevet under pædagogisk metode i forrige artikel: Patient: Jeg synes, rosinen lignede et ansigt på en person, jeg ikke bryder mig om, og så mistede jeg lysten til at putte den i munden. Træner: Det lyder som om, du fik associationer til en person, du ikke kan lide. Lagde du mærke til nogen ting i kroppen, da du fik den tanke? Patient: Jeg fik lidt kvalme. Træner: Hvor var din opmærksomhed

4 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 4 a f 8 Træning Udelukkende fokusere opmærksomheden på det at spise Mindfulness på dagligdags aktiviteter Fokusere opmærksomheden på en aktivitet som ofte bliver gennemført uden bevidst opmærksomhed (fx børste tænder) Bodyscanning På skift bringe pmærksomhed til forskellige dele af kroppen Mindfulness på åndedrættet Bruge åndedrættet som fokus for opmærksomheden 3 minutters breathing space Bruge opmærksomhed på åndedrættet i korte perioder på bestemte tidspunktet eller når det er nødvendigt Mindfulness på behagelige og ubehagelige hændelser Bruge dagligdags begivenheder til at fokusere opmærksomheden Mindfulness på kroppen At bruge kroppen til at fokusere opmærksomheden på Mindful yoga/strækkeøvelser/ gående meditation Fokusere opmærksomheden på kroppen når den gennemfører forskellige bevægelser Mindfulness på lyde, tanker og følelser At bringe fokuseret opmærksomhed til tanker og følelser Hvad kan læres? At blive opmærksom, bevidst nærværende i modsætning til at fungere i automatpilot-mode - uden opmærksomhed Mindfulness kan afdække og transformere oplevelsen At blive opmærksom på hvordan vores opmærksomhed vandrer At bruge direkte oplevelsesorienteret viden At træne bevidst at bringe opmærksomhed til og fra krop eller tanker At relatere sig hensigtsmæssigt til at opmærksomheden vandrer Gentagen træning i at registrere, anerkende og vende tilbage til kroppen At tillade oplevelsen at være som den er At bruge åndedrættet som det er Registrere og relatere sig anderledes til mentale oplevelser såsom aversion At knytte sig selv til det aktuelle øjeblik At indrette sig så det bliver muligt at samle og koncentrere opmærksomheden At indrette sig hensigtsmæssigt når opmærksomheden vandrer Lære at forblive mild over for sig selv At identificere de forskellige tanker, følelser og kropslige sensationer som bliver genereret automatisk som resultat af behagelige og ubehagelige oplevelser At blive opmærksom på fornemmelser, der dukker op i kroppen; behagelige som ubehagelige Lægge mærke til aversion i forhold til kropslige fornemmelser, når de dukker op Lære accept Lære en anderledes måde at relatere sig til tanker og følelser (decentreret) Lære at relatere sig til tanker og følelser på samme måde som det er muligt at relatere sig til lyde Lære at se tilbagevendende mønstre i tanker og følelser Tabel 1. Beskrivelse af mindfulness-baseret kognitiv terapi-træning. Oversat fra Williams et al, 2006.

5 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 5 a f 8 henne, inden du fik associationen eller tanken? Patient: Jeg kiggede på den farve, rosinen havde. Den skiftede i farven, når jeg drejede den mellem fingrene. Den ændrede sig fra lys og over i det helt mørkebrune næsten sorte. Træner: Gik der tanker gennem dit hoved? Patient: Nej, det tror jeg ikke. Jeg var så optaget at undersøge, hvordan den så ud. Træner: Så når du er meget opmærksom på rosinen, går der ikke tanker gennem dit hoved. Ideen med rosinøvelsen er at øge deltagernes opmærksomhed på, at opmærksomheden kan være på det, vi fokuserer på, og at den også kan vandre ud i tanker/billeder nogle gange uden, at vi lægger mærke til det. Vi kan være i automatpilot-mode. Det vil sige ikke være til stede i det der er, men være i tanker om, dagdrømme eller planlægning. I samme session introduceres en guidet liggende meditation, en bodyscanmeditation. Gennem hele programmet opfordres deltagerne til at give slip på tanken om, at ting skal være på en bestemt måde, og i stedet være opmærksomme på, hvor deres opmærksomhed er, og hvad de er opmærksomme på. At være tålmodige og venlige mod sig selv uanset, hvilke oplevelser de måtte have. Dette aspekt er yderst centralt i mindfulness-træningen, da det hænger tæt sammen med det at fremme en generel ac- cept af det, den enkelte måtte sanse eller tænke. Som ved kognitiv terapi gives hjemmearbejde til den efterfølgende uge. Hjemmearbejdet gennemgås i forbindelse med efterfølgende session, og der deles arbejdspapirer ud, som dels opsummerer væsentlige pointer fra træningen, automatpilot-mode, doing og being mode, og samtidig er en huskeseddel med hjemmearbejdet til næste session. Der udleveres en cd med alle guidede meditationer, og kursisten får til opgave at lave en bodyscan-meditation en gang dagligt i seks dage. Herudover skal den enkelte prøve at spise et måltid med fuld opmærksomhed. Gennemføre en rutineaktivitet, såsom at børste tænder, vaske op eller andet, igen med fuld opmærksomhed. Endelig skal deltageren udfylde et skema til registrering af de oplevelser, der dukker op, når den pågældende laver bodyscan-meditationen. Denne del minder om traditionel kognitiv terapi, idet meningen også her er, at registreringen øger opmærksomheden på dynamikken mellem opmærksomhed, tanker, følelser og kropslige sensationer. Hjemmearbejdet gennemgås hver gang som det andet punkt på dagsordenen. Forklaringen på, hvorfor det ikke gennemgås først, er, at deltagerne skal trænes i at være i det der er, det de lægger mærke til, og det er derfor intentionelt først at starte med en øvelse eller meditation. Systematisk oversigt over 8-sessionersprogrammet, formål, metode og hjemmearbejde fra uge til uge kan ses i Bilag 1. I det følgende gengives de mest centrale øvelser, der indgår i 8-sessioners-programmet, og det pædagogiske formål med disse.

6 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 6 a f 8 S Formål Metode Hjemmearbejde 1 At lede deltagernes opmærksomhed Rosinøvelse Bodyscan-meditation efter hen på opmærksom tilstedeværelse, Bodyscan-meditation cd, rutineaktivitet, mindfulbeing mode og automatpilot, doing spisning, registrering af mode øvelser på registreringsark At blive opmærksom på alle typer af fornemmelser, der dukker op i kroppen; behagelige og ubehagelige 2 Yderligere fokus på hvordan vores Mindfulness på ånde- Bodyscan-meditation opmærksomhed vandrer ud i tanker drættet Mindfulness på åndedrættet og billeder Behagelig oplevelses- Behagelig oplevelses- Situationer + fortolkning = emotioner kalender kalender og rutineakt Opmærksomhed på kategorisering og Tanker/følelser-øvelse at denne medfører en indskrænket sansning 3 Fokusere og deeentrere i forhold til Se og høre meditation Strækkeøvelser, yogaøvelser synsindtryk og i forhold til krop og 3 min meditation 3 min meditation åndedræt Strækkeøvelser Ubehagelig oplevelses- Opmærksomheden på, hvordan vores Ubehagelig oplevelses- kalender tanker kan være travle og spredte, og kalender at vi bevidst kan bringe opmærksom- Meditation på krop og heden på åndedrættet åndedræt Mindful-bevægelse: stræk og gang. Det Gående meditation vil sige at bringe fuld opmærksomhed Yoga på fysiske strækkeøvelser (yoga) og Strækkeøvelser fuld opmærksomhed på det at gå 4 At forblive nærværende 40 min siddende medita- Guidet siddende meditation Opmærksomheden og tankerne er tion på åndedræt, krop, efter cd i min mest spredte når man prøver at lyde og tanke 3 min meditation, når hænge fast i bestemte ting og undgå Depressionens væsen, ubehagelige følelser andre Automatisk tanke Mindfulness giver mulighed Spørgeskema for at forblive nærværende ved at 1. del af video fra MBSRopleve ting på en anden måde program Hjælpe med at sætte oplevelser i et bredere perspektiv og relatere anderledes til oplevelser Bilag 1. Skematisk gengivelse af 8-sessioners-programmet i MBCT. S = session 1 8. Guidede meditationer I MBCT anvendes dels guidede meditationer og ikkeguidede meditationer. Formålet med de guidede meditationer er at støtte patienten i at bringe opmærksomhed til forskellige krops dele eller tankeprocesser. Guidningen har også til formål, at patienten bringer venlighed og accept til følelser, kropslige fornemmelser eller evaluerende tanker. Et eksempel på en del af en guidet meditation:»behandler: Hvis du mærker steder med ubehag eller negative følelser, så prøv at lade din opmærksomhed vende sig mod

7 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 7 a f 8 S Formål Metode Hjemmearbejde 5 At tillade/lade være 40 min siddende medita- Guidet siddende meditation At relatere sig anderledes betyder at tion på åndedræt, krop, efter cd i min tillade ting at være som de er uden at lyde og tanker 3 min meditation dømme eller forsøge at ændre dem 3 min meditation 3 min meditation på Accept er en stor del at det at tage vare 2. del af video fra MBSR- ubehagelige tanker og på sig selv program følelser 6 Tanker er ikke facts 40 min siddende medita- Udvælge meditationer ud Negative følelser og tanker som følger tion på åndedræt, krop, fra det praktiserede - og dem begrænser vores evne til at lyde og tanker træne min 40 min dagligt forholde os nuanceret til forskellige Øvelse i at identificere 3 min meditation tre gange oplevelser sammenhæng mellem dagligt aktivitet og humør 3 min meditation på At lægge mærke til tankemønstre kan Planlægge handling ved ubehagelige tanker og hjælpe os med ikke at identificere os tegn på tilbagefald følelser med disse Humør og tanker, vælge forskellige meditationer Hvis tankerne presser sig på opmærksomheden kan der arbejdes med disse ved at undersøge dem med en nysgerrig og venlig holdning 7 Hvordan kan jeg bedst hjælpe mig 40 min siddende medita- Udvælge meditationer ud selv? tion fra det praktiserede som skal Der er specifikke ting som kan gøres Drænende og nærende trænes dagligt i de når depressionen truer aktiviteter, aktiviteter og kommende 5 uger Lav først en breathing space og beslut humør, tilbagefaldssignaler 3 min meditation dig bagefter 3 min meditation på Enhver har sine egne advarselssignaler ubehagelige tanker og i forhold til tilbagefald følelser Deltagerne i gruppen kan hjælpe hinanden med at lave planer for hvordan de bedst kan forholde sig til advarselssignalerne 8 At bruge det lærte i forhold til Bodyscan-meditation Opretholde daglig mindfulfremtidige humørdyk Hvad har jeg lært? Plan for ness-praksis At opretholde en balance i livet kan hjælpes på vej gennem regelmæssig mindfulness-træning Bilag l fortsat. implementering af mindfulness Min egen praksis med MBCT dette område. Så du bringer speciel opmærksomhed til lige netop det sted. Prøv at være åben og nysgerrig og undersøg stedet. Prøv at finde ud af, hvad det er der er til stede lige netop i det område, lige på dette sted. Hvordan er det det føles? Giv stedet speciel opmærksomhed. Lad det åbne sig op, uden at forsøge på at ændre det, men snarere lade det folde sig ud, brede sig ud. Prøv nu at lade dette sted træde i baggrunden, og i stedet vende opmærksomheden mod kroppen som helhed«(hecksher, 2005). Gennem 8-sessioners-programmer vil der ofte ske en udvikling fra, at deltagerne i

8 K O G N I T I V T E R A P I S i d e 8 a f 8 starten af forløbet anvender guidede meditationer fra cd til at de enten træner helt uden cd eller kombinerer dette. Træningsprogrammer og trænerfærdigheder Der er udviklet MBCT-træningsprogrammer i forhold til forskellige psykiske lidelser. Programmerne har fælles elementer, hvad angår struktur og indhold, og er samtidig tilrettelagt med hensyn til de konkrete lidelser. Inden iværksættelse af MBCT-træning kan man derfor som træner med fordel sætte sig ind i struktur og indhold i de enkelte programmer. I sin bog har Ruth Bear lavet en særdeles god oversigt over mindfulness-baserede tilgange til behandling af en lang række forskellige lidelser, såsom tilbagevendende depression, generaliseret angst, spiseforstyrrelser, emotionelt ustabile personlighedsforstyrrelser, i forhold til børn, unge, ældre, stress, smerte og parforholdsproblemer (Bear, 2006). Forudsætningen for at træne andre i MBCT er, at man selv har trænet mindfulness regelmæssigt i en længere periode - minimum et halvt år. For at komme i gang med egen træning kan det være en fordel at deltage i et 8-sessioners-program i MBCT hos en erfaren træner. Undersøg eventuelt hvor længe vedkommende har praktiseret metoden, og hvilken uddannelse den pågældende har taget. Efter et halvt års egen træning har man gode forudsætninger for at sætte sig ind i teori, struktur og pædagoisk metode i 8- sessioners-programmet gennem et intensivt kursus i samme. Det er også muligt på egen hånd at lære indholdet i de enkelte sessioner. Det er dog noget vanskeligere, da der ikke i samme omfang er mulighed for feedback på egen stil. Cd'er med guidede meditationer, som anvendes ved MBCT ved tilbagevendende depressive symptomer, kan også anvendes ved angst og stress (Hecksher, 2007). Interessekonflikter: ingen angivet. LITTERATUR Bear RA. Mindfulness based treatment approaches. Clinicians guide to evidence base and applications. Elsevier Inc., Heeksher MS. MindfuIness, meditationsøveiser (3 lyd-cd'er og vejledning til 8 ugers træningsprogram). KognitivGruppen, Heeksher MS. Kognitiv terapi en behandlingsform i udvikling. Psykologisk Set 2005; 14. Kabat-Zinn J. Full catastrophe living, using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Dell Publishing, Linehan MM. Cognitive-behavioural treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press, Segal ZV, Williams JMG, Teasdale JD. Mindfulness based cognitive therapy for depression. New York: The Guilford Press, 2002). Williams JMG, Duggan DS, Crane C, Fennel MJV. Mindfulness-based cognitive therapy for prevention of recurrence of suicidal behaviours. Journal of Clinical Psychology 2006; 62(2):

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I

Mindfulness-baseret kognitiv terapi I K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi I Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en ny form for kognitiv adfærdsterapi,

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Mindfulness i terapien

Mindfulness i terapien Mindfulness i terapien En psykolog og en pædagog arbejder til daglig i et ungdomsfængsel. Her underviser de unge, som har begået alvorlig kriminalitet, i den bud - dhistisk inspirerede filosofi mindfulness

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet

Mindfulness-træning....for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Mindfulness-træning 1...for ældre efterladte med langvarig, kompliceret sorg. Maja O Connor Adjunkt, Ph.d. Aarhus Universitet Definition på mindfulness Mindfulness er at være opmærksom på en særlig måde.

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi Mindfulness -baseret kognitiv terapi interessen for mindfulness i behandlingen af psykiske lidelser er i vækst. Ved tilbagevendende depression interesserer man sig særligt for mindfulness-baseret kognitiv

Læs mere

Mindfulness i stofbehandling

Mindfulness i stofbehandling STOF nr. 15, 2010 Mindfulness i stofbehandling Stofbrugere har gode erfaringer med kurser i mindfulness, som er en særlig meditationsform. Her opøver man større opmærksomhed og bevidsthed i nuet. Man lærer

Læs mere

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør

Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness på arbejdspladsen hvordan? Irene Schmelling cand. Psyk. aut. mindfulness instruktør Mindfulness hvorfor er det interessant? Stress og blandt lønmodtagere 12,5 % oplever stress hele tiden eller

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II

Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II Institut-for-stress.dk Nærværets nødvendighed for bedre livskvalitet del II d. 6.oktober 2013 v.benita Holt Rasmussen Psykolog & Mindfulness-lærer fra CFM Copyright Det danske Institut for Stress 2013

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

Mindfulness i undervisningen

Mindfulness i undervisningen Mindfulness i undervisningen Hverdagen i skole og institutioner er fyldt med udfordringer og krav om læring og udvikling i fællesskabet. Dette stiller store krav til den enkelte, og de mange relationer

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør

Mindfulness og mentalt helbred. Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Mindfulness og mentalt helbred Ann Ostenfeld-Rosenthal, lektor og MBSR instruktør Lille kom-til-stede-øvelse Hvor er du lige nu? Hvor er din krop? Hvor er dine tanker? Ann Ostenfeld-Rosenthal Mindfulness

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: 46835 Støtte ved Kognitiv behandling Inspirationsmaterialet er udviklet af: Helle Akselbo Efter- og videreuddannelsesafdelingen Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej 8-10,

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere

Forskning i mindfulness

Forskning i mindfulness Forskning i mindfulness Folkeuniversitetet foråret 2012 ved Jacob Piet Hvad ved I om mindfulness? www.kontemplation.dk Vækst i videnskabelige publikationer Videnskabelige publikationer om mindfulness 350

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Adult Sensory Profile

Adult Sensory Profile Adult Sensory Profile 1 For yderligere oplysninger eller spørgsmål: Mailadresse: Henriette.Kiirdal.Niemann@regionh.dk Videnskabelige artikler kan findes i: Adolescent/Adult Sensory Profile and Obsessive-Compulsive

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN

HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN ALT OM HUKOMMELSESTAB - MANGEL PÅ KONCENTRATIONEN Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Hukommelsestab og tab af koncentration er almindelige kognitive problemer hos patienter med sklerosems

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN

KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KOGNITIVE GENER VED DEPRESSION HVORDAN HJÆLPES PATIENTERNE? LOUISE MELDGAARD BRUUN KERNE-FORSTYRRELSER VED AFFEKTIV LIDELSE Basale funktioner - aktivering af opmærksomheden Tempoet Opmærksomheden Spændvidde

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Anorexi-Projektet. Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Anorexi-Projektet Rapport om bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Bilag 1, side 1 Beskrivelse af bostøttens indsats i forhold til 6 unge kvinder,

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Nyhedsbrev, Yogarejse

Nyhedsbrev, Yogarejse Nyhedsbrev, Yogarejse Her følger flere informationer om vores yogarejse til Andalusien: Vi glæder os meget til at byde dig velkommen til Pulgarin Bajo, en traditionel, renoveret gård i Axarquia, Malaga.

Læs mere

ROBUST MENTAL SUNDHED

ROBUST MENTAL SUNDHED ROBUST MENTAL SUNDHED Individuel rådgivning Mindfulness Online Kurser Foredrag Holdundervisning Workshop Mindfulness som faglig kompetence INDHOLD Mindbusiness 1 2 3 4 5 6 Individuel rådgivning Mindfulness

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere