Metakogni+on og psykose psykoterapi ud fra ACT & MCT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metakogni+on og psykose psykoterapi ud fra ACT & MCT"

Transkript

1 Metakogni+on og psykose psykoterapi ud fra ACT & MCT Jens Einar Jansen Psykolog Specialist i psykoterapi Ph.d.-studerende Kompetencecenter for Debuterende Psykose

2 Plan Metakogni*on Tredje bølge CBT ACT og MCT Hvordan kan dede anvendes i psykosebehandling?

3 Metakogni+on (From Choi-Kain & Gunderson, 2008)

4 CBT ved psykose Symptom, ikke syndrom (Chadwick et al., 1996) Normalisering, kon*nuum (Chadwick et al., 1996) Ikke et kvasi- neurolep*ka (Birchwood & Trower, 2006)

5 CBT +lpasning +l psykose Uformel tone Kortere, hyppigere sessioner Struktureret Begrænse s*lhed Mo*va*on and tryghed

6 (From Tai & Turkington 2009)

7 A B C Ac+va+ng event (stemmerne) Beliefs Consequences Du er grim tag livet af dig! Du kan aldrig finde ud af noget hold dig væk eller så sker der dig noget det er rigtigt! jeg er en forfærdelig person alltid været sådan jeg kan ikke modstå det de siger jeg har ingen kontrol Frygt/angst Tristhed Giver efter Alkohol/stoffer Trækker/isolerer sig

8 CBT Hvad er beviserne for.? Andre muligheder? Forskellige fejl i tænkningen der forårsager emo+onel lidelse Sort/hvid Overgeneralisering Følelses- tænking Jumping to conclusions etc. B Beliefs det er rigtigt! jeg er en forfærdelig person alltid været sådan jeg kan ikke modstå det de siger jeg har ingen kontrol Metacogni*v *lgang Større afstand Defusion Detached mindfulness kun tanker, kun følelser Accept

9

10 Tredje bølge ACT MBCT DAT MCT CFT Accept Mindfulness Defusion Dialek*k Værdier Spiritualitet Den terapeu*ske rela*on

11 Mindfulness Paying attention on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally to the unfolding of experience moment by moment (Kabat-Zinn, 2003, p. 145)

12 PBCT Person Based Cogni+ve Therapy Symptoma*c meaning Rela*onship with internal experience Schema NSS PSS Radical collabora*on Accept Metacogni*ve insight Symbolic self (Chadwick, 2006)

13 (Chadwick, 2005)

14 Medita+on +lpasset psykose 10 minuder Begrænse længden af s*lhed Først og fremmest træning i sessionen Chadwick et al., 2006

15 Eksempler på hjemmeopgaver Cd med enkel medita*ons øvelse 10 bevidst nærværende, langsomme, dybe vejrtrækninger ved specifikke lejligheder Kort centreringsteknik (fx ) A) Når du er ved at gå i sort, flippe ud, dissociere etc. B) Når du er i en stressende situa*on C) Ved enhver guns*g lejlighed (Harris, 2011)

16 Mindfulness ACT Accept, defusion, tilstede-værelse, selvsom-kontekst (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999) MCT Opmærksomhedstræning ; tanker som tanker ; indre/ydre fokus (Wells, 2002)

17

18 Hvad er metakogni+on i MCT? tænkning om tænkning vurdering kontrol monitorering

19 Metakogni+v Terapi Et særligt kogni+vt opmærksomhedssyndrom (CAS) som bidrager +l udvikling og fastholdelse af psykisk lidelse Ruminering og bekymring Fokus på trusler Uhensigtsmæssig coping Adrian Wells

20 Nervøs før et møde.. Wells model Bekymring hjælper mig *l at være forberedt Jeg kan finde uf af hvorfor jeg blev deprimeret Jeg kan forudsige hvad der vil ske Der sker noget dårligt hvis jeg ikke bekymrer mig Det er farlig for mig at bekymre mig så meget Jeg kan ikke lade være med at analysere for*den Jeg kan blive skør af al bekymring Jeg har ingen kontrol over min bekymring

21 Metakognitive antagelser Fundet relevant ved en række lidelser: Depression (Papageorgiou, 2001) GAD (Wells, 2010) Psychosis (Morrison & Wells, 2003) PTSD (Wells & Sembi, 2004) Alcohol dependence (Spada & Wells, 2005) Distress in patients with cancer (McNikol et al., 2012)

22 Metakogni*on og psykose, ISPS - JE Jansen

23 Thought suppression Exacerbate intrusive thoughts, psychological distress, autonomic arousal, and auditory hallucinations (Morrison et al., 1994, 1995) Patients who use distraction-based coping strategies frequently deal poorly with auditory hallucinations (Romme and Escher, 1993) And more likely to attribute the intrusive thoughts to outside agents (Morris & Wegner, 2000)

24 Øvelse Hvilke eksempler på CAS lægger du mærke til? Ruminering og bekymring Fokus på trusler Uhensigtsmæssig coping

25 Eksempler på interven+oner - MCT Modificere metakognitive antagelser Worry postponement ATT Oppmærksomhedstræning Detached mindfulness Serie af ord Genstridigt barn Skyer på himlen Tiger øvelsen

26

27

28

29

30

31 The single most remarkable fact about human existence is how hard it is for humans to be happy (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999)

32 The kulturelle agenda Et godt liv er et liv uden ubehagelige følelser Underliggende antagelse: Sund normalitet Lidelse er patologisk Jeg skal bare blive fri for de her ubehagelige følelser, så kan jeg få et godt liv (Fra Hayes, Strosahl & Wilson, 1999)

33 RCTs Bach & Hayes, 2002 Gaudiano & Herbert, 2006 Shawyer et al., 2012 White, 2011

34 ACT Acceptance and Commitment Therapy Åben Opmærksom/bevidst Ak*v Engagement, viljestyret handling Accept, wiggle room, defusion. Mindfulness, *lstedeværelse, selvet- som- kontekst Funk*onalitet workability Metaforer

35

36

37

38 ACT All spørgsmålet six processes promote Acceptance (2) are you willing to have that stuff, fully and without defense Contact with the Present Moment Psychological Flexibility (6) at this *me, in this situa*on Values (5) of your chosen values (4) and do what takes you in the direc*on Defusion Committed Action (3) as it is, and not as what it says it is, Self as Context (1) Given a dis*nc*on between you and the stuff you are struggling with and trying to change

39 Accept Bedst at undgå dede begreb *dligt i terapien.. Villighed Udvidelse Giv den lov *l at være der Åbn dig og gør plads for den Udvid dig omkring den Giv den *lladelse *l at være der Hold op med at kæmpe/slås imod den Slut fred med den Giv den plads Gør dig blød omkring den Lad den være Træk vejret ind i den Hold op med at spilde din energi på at skubbe den væk (Eper Harris, 2001)

40 Åbne op Jeg kan se det er nogle ubehagelige følelser der kommer op. Og de klistrer sig også godt fast! Først og fremmest er det fantas*sk at du er i stand *l at lægge mærke *l dem og beskrive dem her og nu. Jeg tror disse følelser er rig*g vig*ge, og hvis det er ok for dig, vil jeg gerne at vi bruger lidt *d sammen med dem, måske forsig*gt observere dem, for at se om vi kan skabe lidt mere plads omkring dem. For at se om vi kan finde en lidt anden måde at holde dem på, så de ikke fuldstændigt tager over når du tager et skridt i retning af de *ng som er vig*ge for dig, som at være sammen med dine venner. (Oliver & Morris, 2013)

41 At arbejde med værdier Hvad vil du gerne opnå? Hvad vil du at dit liv skal handle om? Hvad vil du stå for som person? Begravelse, fødselsdag, gravskrip? Mirakel spørgsmål? Starte med mål, så værdier

42

43 Mindfulness i terapien Chadwick PBCT Formelle og uformelle Bredt eller begrænset fokus? Morgenru*ner Husholdningspligter Ved behagelige ak*viteter Enkle måder at komme *l stede på: 10 indåndinger At kaste anker Bekymring og ruminering begrænset fokus fx en eller anden værdibaseret handling Kronisk smerte - opmuntre *l et bredere fokus; alle 5 sanser, omgivelserne; smerten bliver bare et aspekt af en bredere oplevelse

44 Den grundlæggende formel 1. læg mærke *l X 2. giv slip på dine tanker 3. lad dine følelser være Tanker Følelse Fornemmelse Erindring Hvad som helst vi kan se, høre, lugte, røre ved, smage eller lugte Fra 10 sekunders ACT- teknik *l 10- dages tavst medita*onsrefugium (Harris, 2011)

45 Hvornår anvende mindfulness? Når klienten oplever svære følelser Når klienten er overvældet af følelser Ved impulsive, selvdestruk*v adfærd Kan stoppe/atryde problema*sk adfærd Kan starte eller slude session med mindfulness øvelse

46 Stemme- høring Vrangfore s*llinger ACT og psykose Familie- arbejde Ambulant Psykiatrisk afdeling Nega*ve symptomer

47 Øvelse Selvet- som- kontekst Det iagdagende selv

48

49 ACT og psykiatriske afdelinger Gaudiano & Herbert, 2006 Protokol med 3 stand alone sessioner Forslag *l ACT arbejde: Introducere defusion/accept/mindfulness i symptommestrings grupper Arbejde med værdier i medicin- håndterings grupper

50

51 ACT og vrangfores+llinger Normal reak*on på abnormale omstændigheder (Maher, 1999) V.f. er ak*v undgåelse (Bentall, 1994) Bekymring predikterer paranoia (Freeman, 2008, 2011) Funk*onalisme - adfærden den virkelige påvirkning, ikke symptomerne Arbejde med mål/værdier, mindful s*llingstagen *l vrangfores*llingerne Alliance samme båd (Eper Montes et al., 2013)

52 ACT og stemmehøring 2/3 med skizofreni diagnose; bliver ved hos 1/3 Hallucina*oner = intrusive thoughts (repe**ve, manglende kontrol, uacceptabelt indhold) (Morrison, 2001) Pt s respons har karakter af dialog; axænger af interpersonlig mening mostand/engagement (Chadwick, 2006) Accept, værdibaseret handling (Eper Montes et al., 2013)

53 ACT og +dlig interven+on (FEP) 80 % *lbagefald indenfor 5 år (Linszen et al., 2001) 20 % stadig symptomer fra debut (Mason et al., 1995) 50 % depression/angst (Birchwood, 2003) Tilbagefaldsforebyggelse Sealing over (McGlashan et al., 1975; Birchwood et al., 2005) Selv- s*gma*sering Oplever sig ikke så fastlåste endnu (Eper Oliver et al., 2013)

54 ACT og familiearbejde Metastudier viser at struktureret familiearbejde virker (Pharoah, 2006; Bird, 2010) Avoidance coping and distress (Onwumere, 2011) Accept, værdiarbejde, funk*onalitet, medfølelse (Eper Oliver & Morris, 2013)

55