mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence"

Transkript

1 mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence

2 I det følgende kan du læse en kort beskrivelse om mindfulness, hvor begrebet stammer fra, hvad mindfulness indebærer og hvad tilgangen anvendes til. Mindfulness er grundlæggende en år gammel indsigt og metode, der helt oprindeligt har sine rødder i Buddhistisk filosofi og meditationspraksis. Gennem de sidste årtier har indsigten og metoden fundet udbredt anvendelse her i vesten, dels indenfor body-mind medicine og dels i forhold til at styrke vores evne til at navigere i den kompleksitet vi alle kender til i vores hektiske hverdag. Body-Mind Medicine. Faderen til at anvende mindfulnesstræning i behandlingsøjemed er Dr. Phd Jon Kabat-Zinn, der i 70 erne udviklede konceptet Mindfulness Based Stress Reduction ved stressklinikken på Masachussett s Universitetshospital. Mindfulness Based Stress Reduction, ofte omtalt som MBSR, omfatter et særligt tilrettelagt træningsprogram gennemført ved undervisning en gang ugentligt i 8 uger, suppleret med daglig meditationstræning og uformelle øvelser. De omfattende evalueringer og forskning omkring Mindfulnesstræningen viste fra aller første forløb at have en gennemgribende positiv effekt og mindfulness baseret stress reduktion har gennem de seneste 30 år bredt sig til at blive et verdensomspændende behandlingstilbud, ikke kun i forhold til stresstilstande og smertereduktion men også som led i styrkelse af immunforsvar ved autoimmune lidelser og cancersygdomme samt ved hjerte-karlidelser for blot at nævne nogle af eksemplerne. Herudover har mindfulness fundet sin vej ind i vestlig psykologi og i behandlingen af blandt andet depression og angst. At mindfulnesstræning har en positiv effekt er understøttet og påvist gennem videnskabelig forskning fra en række forskellige universiteter verden over. Resultaterne af denne forskning viser, at daglig træning med mindfulnessmeditationer medfører: Væsentlig stressreduktion - fysiologisk i form af mindskelse af stresshormonet Cortisol, sænkning af forhøjet blodtryk, mindskelse af hovedpiner og træthed, psykisk i form af genskabt personligt overskud, mere glæde og livsglæde og mentalt i form af bedring af koncentration og hukommelse. Smertereduktion - og bedring af evner til at tackle kroniske smertetilstande Styrkelse af immunforsvaret - og evnen til at hele sig selv Større klarhed i tænkningen - bedring af overblik og øget kreativitet Øget robusthed - og evne til at skabe samt genskabe ro en, også i pressede situationer Mere nærvær - og øget evne til at være tilstede i nu et Mere energi - grundlæggende livsenergi og vitalitet

3 Meditationer styrker hjernen. Indenfor hjerneforskningen er det påvist, at meditation påvirker og styrker vore hjerner. Forskning, foretaget af den amerikanske hjerneforsker David Richardson har ved hjæp af hjernescanninger påvist, at daglig meditation styrker de neurale forbindelser, især i frontallappernes venstre side, et område, der er associeret med positive følelsestilstande og vores evne til at regulere følelser. Danske forsøg ved Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab viser samme resultat. Lektor Peter Vestergaard Poulsen ved Århus Universitet, der har været i spidsen for den danske forskning, påpeger endvidere, at meditation også styrker den autonome del af hjernen, vores forlængede rygmarv og det område der bl.a. styrer hjerterytme og åndedræt. (Hvis du er interesseret i at gå mere i dybden med de danske forskningsresultater, er de offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Neurorepport.) Mindfulness som moderne livskompetence. De positive resultater af mindfulnesstræning har med tiden medført at tilgangen har vundet indpas i manges dagligdag som et væsentligt element i forhold til at hjælpe os til at navigere i en hektisk tilværelse. Således anvendes mindfulnesstræning i dag i mange organisationer som led i personale- og lederudvikling. Mindfulness omfatter både en særlig livsfilosofi og teori om menneskers adgang til trivsel, vækst og frisættelse af ressourcer. Samtidig dækker begrebet også over specifikke metoder, hvor den du måske har hørt mest om er meditativ opmærksomhedstræning. Når mindfulness har vundet så betydelig popularitet, er det fordi, at tilgangen er uhyre effektiv, men effekten opnås ikke kun gennem meditation. Mange mennesker har i mange år mediteret livligt og er ikke nødvendigvis blevet raskere, klogere eller mere livsduelige af den grund. Meditation er i mindfulnesstilgangen at betragte som et værktøj, - en sav, en hammer, en skruetrækker. For at være en dygtig handyman er værktøjet imidlertid ikke nok, du skal vide hvordan og til hvad du bruger værktøjet. Læren om den indsigt, der ligger i Mindfulness tilgangen, og udøvelsen af de grundlæggende kvaliteter og aspekter Mindfulnessfilosofien rummer, er de forhold, der har virkelig og afgørende betydning. At være mindful er at være fuldt og helt tilstede i nu et, accepterende og uden vurderinger.

4 Der findes ikke noget dansk ord der dækker mindfulness, i stedet kan vi beskrive hvad det er vi sigter på den særlige bevidsthedstilstand, der rummer både at være, at være nærværende i nu et, at være accepterende og at være til stede uden at bedømme, vurdere og konkludere på det, der er. I det følgende vil jeg knytte nogle enkelte ord på disse basale kvaliteter i mindfulnesstilgangen. Betydningen af væren.. Mindfulness handler om at være og at finde en bedre balance mellem vores tendens til konstant at handle, gøre og være i aktivitet og det blot at være i stilhed med os selv. En af grundantagelserne i Mindfulness filosofien er, at alle mennesker har en dyb klarhed, en særlig visdom og indsigt, uudnyttede ressourcer og potentialer og en kapacitet til, i høj grad, at hele sig selv og skabe energi og overskud. Vi har med andre ord altid det vi lige præcis har brug for. Vi kan ikke stille et spørgsmål, vi ikke selv har det helt rigtige svar til, vi kan ikke stå med et problem som vi ikke selv har en kreativ løsning på. Men ofte søger vi efter det vi mangler, alle andre steder end indad i os selv. Vi søger svar på vores egne store spørgsmål ved at søge udad til andres visdom, vi søger lindring for at være presset af alt for mange projekter, ved at blive mere effektive, planlæggende og velorganiserede, vi jager ro en og forsøge at sove os til energien. Vi anvender den tænkning, der har skabt problemerne til også at løse problemerne og på denne måde smelter medicinen og sygdommen sammen. Forudsætningen for at vi har adgang til det vi virkelig har brug for, er at vi er nærværende, i kontakt med os selv, og den eneste mulighed vi har for at etablere denne kontakt til os selv er, at vi formår at være i stilhed med os selv. Vi må i perioder ophøre med alle aktiviteterne og i korte øjeblikke komme ud af den mentale centrifuge. Virkelig stilhed er et sjældent fænomen for moderne mennesker i vores samfund. Der er konstante forstyrrelser, et hav af informationer og masser af aktiviteter at beskæftige os med, og når der ikke foregår noget i den ydre verden, er vi som oftest travlt beskæftiget med de indre historiefortællinger. Det sker naturligvis at vi finder rum af stilhed, i naturen, på fisketure, i badet, i lænestolen, - men da stilhed er blevet en så uvant størrelse, griber vi oftest efter avisen, tænder radioen, eller tuner os inde på drømmen om alle de herligheder, 17 millioner i lotto vil kunne bibringe os. Med mindfulness tilgangens meditative øvelser og den mere uformelle træning i dagligdagen kan vi trænes til at genfinde stilheden, og hermed denne basale kontakt til os selv. Betydningen af nærvær i nu et. Man behøver ikke at være stresset eller at have smerter for at kunne profitere af mindfulness træning. Langt de fleste mennesker i vores hektiske samfund i dag, kunne profitere af at være lidt mere mindful, set i lyset af, at mindfulness træning mest af alt handler om at vågne op til vores liv, og at opdage det liv vi lever medens vi faktisk gør det. At vågne op til vores liv, betyder at komme til stede i nu et, og for at dette kan ske må vi koble både automatpiloten og de endeløse tanker, planer og forestillinger, der foregår på de indre linjer, fra.

5 Vores evne til at automatisere er grundlæggende konstruktiv, det er den der gør, at vi kan gå, løbe, cykle og køre bil uden at skulle tænke over det, og at du kan læse disse linjer uden at skulle stave dig frem. Problemet med automatisering opstår når vi breder den ud i for meget af vores liv og ender med at spise uden at smage på maden, gå tur i skoven uden at opleve skoven og at være sammen med andre mennesker uden egentlig at se dem, uden virkelig at opleve dem. Hvis vi lever for meget af vores liv på automatpiloten, oplever vi ikke vores liv. At vågne op til livet er at vågne op til nu et, at åbne sanserne og opleve øjeblikket, ikke tænke nu et, ikke evaluere nu et og ikke planlægge det næste nu. At være i nu et er at komme ud af alle de bevidstløse tanker om fortid og fremtid og at være nærværende tilstede i det, der faktisk er. Dekobling til tanker (konklusioner og vurderinger) Indenfor hjerneforskningen har nylige undersøgelser vist, at moderne mennesker tænker op mod tanker i et døgns vågne timer, svarende til mere end 50 tanker i minuttet. Uanset om alle disse tanker omhandler drømmene om at vinde 17 millioner i lotto og mental indretning af det palads vi så vil købe, eller om tankerne er bekymringer for om vi kan nå vores arbejde, hvordan det skal gå med os selv eller vore nærmeste, eller irriterede tanker om naboen, kollegaen eller den langsomme ekspedient ved kasselinjen, er der tale om konstant mental overaktivitet. Den evige mentale aktivitet hindrer os i faktisk at opleve det der sker i vores liv og hindrer os i at være i virkelig kontakt med os selv og med andre mennesker. Igennem mindfulness tilgangen forsøger vi ikke at hindre tankerne, vi forsøger ikke at undgå tankerne og vi forsøger ikke at manipulere eller ændre tankeindholdet. I stedet forsøger vi at være vidne til den megen mentale aktivitet, og vi trænes i at kunne koble tankekrogene af, og at lade tanker glide forbi, helt uanstrengt, som skyer glider henover himlen. Ad denne vej mindskes vores tendens til at blive viklet ind i de rivende tankestrømme. Når vi vikler os ud af automatpiloten og de endeløse tankestrømme, bliver vi i stand til at frigøre os fra de mentale tåger, vi bliver i stand til at se tingene helt klart og vi bliver i stand til at opdage nye aspekter, frisætte vores kreativitet og blive mere fleksible i vores løsninger. Betydningen af accept. At blive og være virkelig robust, opstår ikke af evnen til at kontrollere livet, evnen til at fikse det der går galt, evnen til at få det vi gerne vil have og undgå alt det vi ikke ønsker. Indimellem vil der opstå storme i vores liv, der ikke kan fikses, der ikke kan kontrollers, der ikke kan undgås. At være virkelig robust opstår ved erfaringen af, at vi kan være med alt det, der kommer til os i vores liv, også smerten, de sværeste følelser og de vanskeligste øjeblikke. Hvis vi ved at vi kan være med det vi frygter allermest, behøver vi ikke at flygte fra det mere, og vi behøver ikke at bruge energi og kræfter på at forsøge at kontrollere og styre alt i vores liv, så vi undgår disse situationer. Vejen til denne robusthed går gennem accept. Med accept menes at vi ophæver den indre modstand mod det vi ikke har indflydelse på og det som vi ikke kan ændre. Med accept menes også en rummelighed overfor tingenes tilstand som de udfolder sig i nu et.

6 At være i opposition til vedvarende smerter, vanskelige følelser, eller alle mulige andre livsaspekter vil oftest forværre det vi ikke ønsker mangefold og vi vil bruge oceaner af energi på vores modstand. Gennem accept og villighed til at være med det der nu er i livet, opnås erfaringerne af, at vi faktisk er mere end blot vores frygt, mere end vores smerte, mere end ubehaget, og at vi er i stand til at kunne rumme og være med situationer, som de nu er. Når vi ser troldene i øjnene, oplever vi, at forestillingerne vi gør os om smerter og ubehag, ofte er meget værre end det faktiske ubehag, og vi vil opleve, at intet i livet er permanent og uforanderligt. Mindfulness, nærvær og kontakt. Indtil nu har mindfulness tilgangen handlet meget om din relation til dig selv og kontakten til dine egne potentialer, ressourcer, helingsmuligheder og overskud. Man kunne jo foranlediges til at tænke at tilgangen er meget ego-centreret, og at man med et mindfull liv, bliver helt opslugt af sig selv. Dette er imidlertid slet ikke hensigten. Et af de ypperste mål med mindfulness er netop at kunne være kærligt, omsorgsfuldt, fredfyldt og nærende sammen med andre mennesker, og ikke kun de mennesker du holder af, hvor det er let, men også de mennesker, der almindeligvis ville kunne skabe frustration, vrede og opposition. For at kunne være fredfyldt sammen med andre, må du starte med at være fredfyldt sammen med dig selv. For at ophøre med unødig kritik og aggressive vurderinger af andre, må du stoppe med den konstante kritik af dig selv. At være mindfull i forhold til sig selv frisætter ressourcer og ændrer helt automatisk hvordan du er sammen med andre mennesker. Hvis du nogensinde har været sammen med et menneske, der bare var der, uden planer, uden agendaer, uden at afbryde dig, uden at bedømme dig, uden at have travlt med at finde smarte spørgsmål, der kunne udfordre dig kun nærværende, lyttende og tilgængelig for dig og det du har på hjertet, har du formodentlig også erfaret, hvor helende, frisættende og forfriskende kontakten med dette menneske har været. Der er ingen konflikt. Vores centrifugeliv skaber ofte ubalance, vi lever meget af tiden på automatpiloten og vi fornyer os, udvikler os og løser de problemer og udfordringer vi står overfor ved at downloade gamle filer og den viden, der ligger gemt her. Vi kidnappes meget let ud i mentale tåger, travlhed, tempo, jag og bekymringer. At tilegne sig den viden og de metoder der indgår i mindfulness tilgangen betyder ikke at vi skal forandre alt det vi plejer at gøre, vi skal ikke gå i kloster for at opnå stilhed og vi skal ikke stoppe med at søge inspiration fra andre mennesker. Vi skal i det hele taget ikke tænke sort/hvidt, hvad vi ofte kommer til, både når vi er pressede og når vi forsøger at få styr på kompleksitet. Der er ingen konflikt mellem Gøren/handlen OG Væren aktivitet OG stilhed

7 inspiration fra andres viden OG din egen dybe visdom jeg et OG vi et Det helstøbte liv forudsætter blot, at vi opnår mere balance mellem de enkelte områder. Intentionen om at være mindfull er næsten aldrig nok. Der skal træning til. Redskabet i denne forbindelse er meditativ opmærksomhedstræning, eller ren og skær meditation. Meditation. lyder for mange som noget langhåret hokus-pokus, der skaber associationer til mystiske mantra er og trancelignende tilstande. Med mindfulness tilgangen forsøger vi på ingen måde at fjerne os fra vores liv, og alt det der fylder i livet. Tværtimod forsøger vi at vågne helt op til vores liv, at se alting klart ved at være vidne til det, der faktisk er. Samtidig ønsker vi ikke at blive trukket rundt i manegen af vores tanker, følelser, ubehag og drømmerier. Vi søger den dybereliggende, fredfyldte klarhed som altid er der, og som vi kan få kontakt til, når vi er i stilhed med os selv og måden at glide ind i denne er, at bevare opmærksomheden fx på åndedrættet, og tillade forstyrrelserne at passere forbi. Det svarer til at din bevidsthed er en tavle. Der kan være skrevet mange ting på tavlen, og der skrives konstant nye ting på tavlen. Det der skrives kan være en forestilling om hvordan det vil gå når, en drøm om at tabe sig i vægt, en frygt for ikke at kunne nå sine arbejdsopgaver, planer for dagen, evalueringer, vurderinger, tristhed, fortvivlelse bekymringer, fornemmelser fra kroppen, uro, oplevelsen af træthed, smerter ja alle de indtryk der i dagligdagen fylder i vores sind. Målet med meditation er at være i et med tavlen den rene bevidsthed, og at lade alle de ting der skrives på tavlen, viske sig ud af sig selv igen. Vi analyserer, forfølger og fordyber os ikke i alle forstyrrelserne, og vi kæmper ikke mod at de er der. Når man når det dybe meditative niveau, vil det opleves som dyb, uanstrengt, fredfyldt væren. Når du sætter dig for at meditere kan du forsøge med at foregive, at du allerede er i denne meditative tilstand. Du kan med andre ord; Fake it untill you make it. Så sæt dig behageligt tilrette i en stol eller på en pude på gulvet. Vær ganske stille i din krop.

8 Giv dig selv lov til at være med lethed og uanstrengthed. Følg dit åndedræt med en fjerlet, blid og uanstrengt opmærksomhed, følg indåndingerne fra de begynder til de slutter og følg udåndingerne fra de begynder til de slutter. Tillad lyde, tanker, følelser, kropslige fornemmelser at komme til syne i din bevidsthed og tillad dem at forsvinde af sig selv. Lad alting være som det er ikke manipulere, forcere eller skabe projekter med dit åndedræt eller med meditationen. Måske mediterer du for at skabe ro, hente energi, få genskabt klarheden det er helt ok, men undlad at gøre dine mål til et projekt for meditationen. Lad der være det der er. Når du opdager at du er blevet kidnappet ud i en tankestrøm, og det bliver du - så er det helt ok, du giver blot slip på tankerne og vender med blidhed og venlighed din opmærksomhed tilbage til at følge åndedrættet. Og når netop åndedrættet er et væsentligt sted for opmærksomheden, så er det fordi, at åndedrættet bygger bro mellem krop og sind, og kan være dit anker til at være i nu et dit anker til at være i kontakt med dig selv. Venlig Hilsen Loney Skaaning

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION

EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION Sussanne Wexø MINDFULNESS ER EN LIVSSTIL - der handler om at leve med et opmærksomt sind Et sind som ikke flakker mellem fortiden og fremtiden, men som fastholdes

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det

Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det Mindfulness er tilstedeværelse Tilstede: i livet, i os selv med andre mennesker, i de ting vi gør på en ikke dømmende måde

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1

Hvad er. Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? KAPITEL 1 Hvad er Mindfulness? Lad mig begynde med at stille dig tre spørgsmål: Oplever du, at når du lægger hovedet på puden om aftenen, så er dit hoved fyldt med tanker? Oplever

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Personligt LEAN LEAN EFFEKTIV SELVLEDELSE Eliminere spild og forbedre kvalitet i produktionsproces Kundens behov i centrum for

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser

Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune. Kære læser Mindfulness i PPR og sundhedsplejen - PPR og Sundhedsplejen i Mariager Fjord kommune Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Mariager Fjord PPR og sundhedspleje. Du kan også læse om Mariager fjords

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

Mindfulness-bølgen i et kritisk lys

Mindfulness-bølgen i et kritisk lys Mindfulness-bølgen i et kritisk lys Mindfulness Set fra 3 perspektiver: 1. Sociologisk /kulturelt (mindfulness som universalmiddel) 2. Psykologisk (mindfulness brugt i behandling) 3. Åndeligt / religiøst

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Velkommen. Stressreduktion. Bedre søvn. Øget koncentrationsevne. Mere energi. Øget kreativitet. Bedre humør

Velkommen. Stressreduktion. Bedre søvn. Øget koncentrationsevne. Mere energi. Øget kreativitet. Bedre humør Velkommen Når jeg første gang siger til et menneske, at man er i stand til at styre sin TIL- STAND, kropsligt og mentalt, dels via sin forestillingsevne, dels ved sin evne til at slappe dybt af, så bliver

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

LEDERKONFERENCE. Robuste ledere af robuste dagtilbud. 4. februar 2016

LEDERKONFERENCE. Robuste ledere af robuste dagtilbud. 4. februar 2016 LEDERKONFERENCE Robuste ledere af robuste dagtilbud 4. februar 2016 BETTINA HØEG ERHVERVSPSYKOLOG Mental Robusthed - Psykologisk færdighed der hjælper individet til at håndtere stress, udfordringer og

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Vejen til indre ro MEDITATION. - lær at meditere TEMA. Hvad er meditation? Fordele ved at meditere Sådan kommer du i gang

Vejen til indre ro MEDITATION. - lær at meditere TEMA. Hvad er meditation? Fordele ved at meditere Sådan kommer du i gang TEMA MEDITATION Søgen efter stilhed og indre ro bliver i højere og højere grad efterspurgt i en tid, hvor de fleste har en travl hverdag. Når arbejde og fritid flyder sammen, og vi kan arbejde på alle

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi

Mindfulness og Autisme. v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness og Autisme v. adjunkt, Mette Elmose Institut for Psykologi Mindfulness Hvad er det så for noget? Bruges som betegnelse for mange ting i dag IDRÆT For at øge mentalt og fysisk præstation i anden

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Mindfulness. i parforholdet. - et interview med Eve Bengta Lorenzen. Ved at være mindful i sit parforhold, kan man styrke dialogen med sin elskede.

Mindfulness. i parforholdet. - et interview med Eve Bengta Lorenzen. Ved at være mindful i sit parforhold, kan man styrke dialogen med sin elskede. Ved at være mindful i sit parforhold, kan man styrke dialogen med sin elskede. Mindfulness i parforholdet - et med Eve Bengta Lorenzen Af Sarah Christensen/Teksttræet Alle, der lever eller har levet i

Læs mere

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå.

Det er nærliggende at tro, at det, der føles godt, vil vi gerne have mere af. Og det, der føles ubehageligt, vil vi gerne undgå. Næste gang: Lørdag d. 16. april 2016 Kl. 10.00 16.00 5 TRIN TIL DINE DRØMME Kan man få, hvad man beder om? Ja! Men det kræver indsigt og træning. Få her 5 trin, der sætter dig på sporet til at nå dine

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk Tilbyder evidensbaserede kurser, uddanner internationalt certificerede undervisere, forsker i mental sundhed, mindfulness, compassion, stress

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Naemi Meditation. Værktøjer *l et liv i balance

Naemi Meditation. Værktøjer *l et liv i balance Der findes rig*g mange medita*onsformer, med mange forskellige formål. Naemi medita*on er baseret på åndedræ?et og har *l formål at bringe din krop og dit sind i ro. Det er en medita*onsform jeg har udviklet,

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES

INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION ER NØGLEN TIL SUCCES Af Fitnews.dk - onsdag 05. marts, 2014 http://www.fitnews.dk/artikler/indre-motivation-er-noeglen-til-succes/ ER NØGLEN TIL SUCCES INDRE MOTIVATION Træning giver øget

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Slide 1. MINDFULNESS Teknologi

Slide 1. MINDFULNESS Teknologi Slide 1 MINDFULNESS Teknologi Slide 2 Stresshåndtering, stressforebyggelse og nedbringe sygefarvær Bedre samarbejde og selvledelse At spotte, forebygge, reducere eller fjerne usynlige stress-trusler Få

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Talentdommermøde 2014

Talentdommermøde 2014 Afslutning 2013-2014 Velkomst (Carsten) Adfærdshjulet (Kay Dam) Case-kommunikation (Kay Dam) Dommer psykologi (Kay Dam) Før vi skilles Afslutning Velkomst (Carsten) Adfærdshjulet fik vi det brugt? Hvad

Læs mere

Information Tinnitus

Information Tinnitus Information Tinnitus Hørerådgivningen Tinnitus Denne pjece er til dels udfærdiget for at give en kort information om tinnitus, dels for at give dig en inspiration til hvordan du kan arbejde med din tinnitus.

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance

Dansk Center for Mindfulness Mindfulness, Compassion, Performance Mindfulness, Compassion, Performance www.mindfulness.au.dk YOGA HEART MIND MINDFULNESS MEDITATION COMPASSION BODY Målet med mindfulnesstræning kan beskrives som en fysisk og mentalt tilstedeværende krop

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

Stress, konflikt og udfordrende adfærd

Stress, konflikt og udfordrende adfærd Stress, konflikt og udfordrende adfærd Generalforsamling Søndag d. 02. februar 2014 Martin Hauberg Stress hvad er det? Stress er en ydre eller indre påvirkning è kroppen i "alarmberedskab". Kroppen skelner

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere