mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence"

Transkript

1 mindfulness body-mind medicine og moderne livskompetence

2 I det følgende kan du læse en kort beskrivelse om mindfulness, hvor begrebet stammer fra, hvad mindfulness indebærer og hvad tilgangen anvendes til. Mindfulness er grundlæggende en år gammel indsigt og metode, der helt oprindeligt har sine rødder i Buddhistisk filosofi og meditationspraksis. Gennem de sidste årtier har indsigten og metoden fundet udbredt anvendelse her i vesten, dels indenfor body-mind medicine og dels i forhold til at styrke vores evne til at navigere i den kompleksitet vi alle kender til i vores hektiske hverdag. Body-Mind Medicine. Faderen til at anvende mindfulnesstræning i behandlingsøjemed er Dr. Phd Jon Kabat-Zinn, der i 70 erne udviklede konceptet Mindfulness Based Stress Reduction ved stressklinikken på Masachussett s Universitetshospital. Mindfulness Based Stress Reduction, ofte omtalt som MBSR, omfatter et særligt tilrettelagt træningsprogram gennemført ved undervisning en gang ugentligt i 8 uger, suppleret med daglig meditationstræning og uformelle øvelser. De omfattende evalueringer og forskning omkring Mindfulnesstræningen viste fra aller første forløb at have en gennemgribende positiv effekt og mindfulness baseret stress reduktion har gennem de seneste 30 år bredt sig til at blive et verdensomspændende behandlingstilbud, ikke kun i forhold til stresstilstande og smertereduktion men også som led i styrkelse af immunforsvar ved autoimmune lidelser og cancersygdomme samt ved hjerte-karlidelser for blot at nævne nogle af eksemplerne. Herudover har mindfulness fundet sin vej ind i vestlig psykologi og i behandlingen af blandt andet depression og angst. At mindfulnesstræning har en positiv effekt er understøttet og påvist gennem videnskabelig forskning fra en række forskellige universiteter verden over. Resultaterne af denne forskning viser, at daglig træning med mindfulnessmeditationer medfører: Væsentlig stressreduktion - fysiologisk i form af mindskelse af stresshormonet Cortisol, sænkning af forhøjet blodtryk, mindskelse af hovedpiner og træthed, psykisk i form af genskabt personligt overskud, mere glæde og livsglæde og mentalt i form af bedring af koncentration og hukommelse. Smertereduktion - og bedring af evner til at tackle kroniske smertetilstande Styrkelse af immunforsvaret - og evnen til at hele sig selv Større klarhed i tænkningen - bedring af overblik og øget kreativitet Øget robusthed - og evne til at skabe samt genskabe ro en, også i pressede situationer Mere nærvær - og øget evne til at være tilstede i nu et Mere energi - grundlæggende livsenergi og vitalitet

3 Meditationer styrker hjernen. Indenfor hjerneforskningen er det påvist, at meditation påvirker og styrker vore hjerner. Forskning, foretaget af den amerikanske hjerneforsker David Richardson har ved hjæp af hjernescanninger påvist, at daglig meditation styrker de neurale forbindelser, især i frontallappernes venstre side, et område, der er associeret med positive følelsestilstande og vores evne til at regulere følelser. Danske forsøg ved Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab viser samme resultat. Lektor Peter Vestergaard Poulsen ved Århus Universitet, der har været i spidsen for den danske forskning, påpeger endvidere, at meditation også styrker den autonome del af hjernen, vores forlængede rygmarv og det område der bl.a. styrer hjerterytme og åndedræt. (Hvis du er interesseret i at gå mere i dybden med de danske forskningsresultater, er de offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Neurorepport.) Mindfulness som moderne livskompetence. De positive resultater af mindfulnesstræning har med tiden medført at tilgangen har vundet indpas i manges dagligdag som et væsentligt element i forhold til at hjælpe os til at navigere i en hektisk tilværelse. Således anvendes mindfulnesstræning i dag i mange organisationer som led i personale- og lederudvikling. Mindfulness omfatter både en særlig livsfilosofi og teori om menneskers adgang til trivsel, vækst og frisættelse af ressourcer. Samtidig dækker begrebet også over specifikke metoder, hvor den du måske har hørt mest om er meditativ opmærksomhedstræning. Når mindfulness har vundet så betydelig popularitet, er det fordi, at tilgangen er uhyre effektiv, men effekten opnås ikke kun gennem meditation. Mange mennesker har i mange år mediteret livligt og er ikke nødvendigvis blevet raskere, klogere eller mere livsduelige af den grund. Meditation er i mindfulnesstilgangen at betragte som et værktøj, - en sav, en hammer, en skruetrækker. For at være en dygtig handyman er værktøjet imidlertid ikke nok, du skal vide hvordan og til hvad du bruger værktøjet. Læren om den indsigt, der ligger i Mindfulness tilgangen, og udøvelsen af de grundlæggende kvaliteter og aspekter Mindfulnessfilosofien rummer, er de forhold, der har virkelig og afgørende betydning. At være mindful er at være fuldt og helt tilstede i nu et, accepterende og uden vurderinger.

4 Der findes ikke noget dansk ord der dækker mindfulness, i stedet kan vi beskrive hvad det er vi sigter på den særlige bevidsthedstilstand, der rummer både at være, at være nærværende i nu et, at være accepterende og at være til stede uden at bedømme, vurdere og konkludere på det, der er. I det følgende vil jeg knytte nogle enkelte ord på disse basale kvaliteter i mindfulnesstilgangen. Betydningen af væren.. Mindfulness handler om at være og at finde en bedre balance mellem vores tendens til konstant at handle, gøre og være i aktivitet og det blot at være i stilhed med os selv. En af grundantagelserne i Mindfulness filosofien er, at alle mennesker har en dyb klarhed, en særlig visdom og indsigt, uudnyttede ressourcer og potentialer og en kapacitet til, i høj grad, at hele sig selv og skabe energi og overskud. Vi har med andre ord altid det vi lige præcis har brug for. Vi kan ikke stille et spørgsmål, vi ikke selv har det helt rigtige svar til, vi kan ikke stå med et problem som vi ikke selv har en kreativ løsning på. Men ofte søger vi efter det vi mangler, alle andre steder end indad i os selv. Vi søger svar på vores egne store spørgsmål ved at søge udad til andres visdom, vi søger lindring for at være presset af alt for mange projekter, ved at blive mere effektive, planlæggende og velorganiserede, vi jager ro en og forsøge at sove os til energien. Vi anvender den tænkning, der har skabt problemerne til også at løse problemerne og på denne måde smelter medicinen og sygdommen sammen. Forudsætningen for at vi har adgang til det vi virkelig har brug for, er at vi er nærværende, i kontakt med os selv, og den eneste mulighed vi har for at etablere denne kontakt til os selv er, at vi formår at være i stilhed med os selv. Vi må i perioder ophøre med alle aktiviteterne og i korte øjeblikke komme ud af den mentale centrifuge. Virkelig stilhed er et sjældent fænomen for moderne mennesker i vores samfund. Der er konstante forstyrrelser, et hav af informationer og masser af aktiviteter at beskæftige os med, og når der ikke foregår noget i den ydre verden, er vi som oftest travlt beskæftiget med de indre historiefortællinger. Det sker naturligvis at vi finder rum af stilhed, i naturen, på fisketure, i badet, i lænestolen, - men da stilhed er blevet en så uvant størrelse, griber vi oftest efter avisen, tænder radioen, eller tuner os inde på drømmen om alle de herligheder, 17 millioner i lotto vil kunne bibringe os. Med mindfulness tilgangens meditative øvelser og den mere uformelle træning i dagligdagen kan vi trænes til at genfinde stilheden, og hermed denne basale kontakt til os selv. Betydningen af nærvær i nu et. Man behøver ikke at være stresset eller at have smerter for at kunne profitere af mindfulness træning. Langt de fleste mennesker i vores hektiske samfund i dag, kunne profitere af at være lidt mere mindful, set i lyset af, at mindfulness træning mest af alt handler om at vågne op til vores liv, og at opdage det liv vi lever medens vi faktisk gør det. At vågne op til vores liv, betyder at komme til stede i nu et, og for at dette kan ske må vi koble både automatpiloten og de endeløse tanker, planer og forestillinger, der foregår på de indre linjer, fra.

5 Vores evne til at automatisere er grundlæggende konstruktiv, det er den der gør, at vi kan gå, løbe, cykle og køre bil uden at skulle tænke over det, og at du kan læse disse linjer uden at skulle stave dig frem. Problemet med automatisering opstår når vi breder den ud i for meget af vores liv og ender med at spise uden at smage på maden, gå tur i skoven uden at opleve skoven og at være sammen med andre mennesker uden egentlig at se dem, uden virkelig at opleve dem. Hvis vi lever for meget af vores liv på automatpiloten, oplever vi ikke vores liv. At vågne op til livet er at vågne op til nu et, at åbne sanserne og opleve øjeblikket, ikke tænke nu et, ikke evaluere nu et og ikke planlægge det næste nu. At være i nu et er at komme ud af alle de bevidstløse tanker om fortid og fremtid og at være nærværende tilstede i det, der faktisk er. Dekobling til tanker (konklusioner og vurderinger) Indenfor hjerneforskningen har nylige undersøgelser vist, at moderne mennesker tænker op mod tanker i et døgns vågne timer, svarende til mere end 50 tanker i minuttet. Uanset om alle disse tanker omhandler drømmene om at vinde 17 millioner i lotto og mental indretning af det palads vi så vil købe, eller om tankerne er bekymringer for om vi kan nå vores arbejde, hvordan det skal gå med os selv eller vore nærmeste, eller irriterede tanker om naboen, kollegaen eller den langsomme ekspedient ved kasselinjen, er der tale om konstant mental overaktivitet. Den evige mentale aktivitet hindrer os i faktisk at opleve det der sker i vores liv og hindrer os i at være i virkelig kontakt med os selv og med andre mennesker. Igennem mindfulness tilgangen forsøger vi ikke at hindre tankerne, vi forsøger ikke at undgå tankerne og vi forsøger ikke at manipulere eller ændre tankeindholdet. I stedet forsøger vi at være vidne til den megen mentale aktivitet, og vi trænes i at kunne koble tankekrogene af, og at lade tanker glide forbi, helt uanstrengt, som skyer glider henover himlen. Ad denne vej mindskes vores tendens til at blive viklet ind i de rivende tankestrømme. Når vi vikler os ud af automatpiloten og de endeløse tankestrømme, bliver vi i stand til at frigøre os fra de mentale tåger, vi bliver i stand til at se tingene helt klart og vi bliver i stand til at opdage nye aspekter, frisætte vores kreativitet og blive mere fleksible i vores løsninger. Betydningen af accept. At blive og være virkelig robust, opstår ikke af evnen til at kontrollere livet, evnen til at fikse det der går galt, evnen til at få det vi gerne vil have og undgå alt det vi ikke ønsker. Indimellem vil der opstå storme i vores liv, der ikke kan fikses, der ikke kan kontrollers, der ikke kan undgås. At være virkelig robust opstår ved erfaringen af, at vi kan være med alt det, der kommer til os i vores liv, også smerten, de sværeste følelser og de vanskeligste øjeblikke. Hvis vi ved at vi kan være med det vi frygter allermest, behøver vi ikke at flygte fra det mere, og vi behøver ikke at bruge energi og kræfter på at forsøge at kontrollere og styre alt i vores liv, så vi undgår disse situationer. Vejen til denne robusthed går gennem accept. Med accept menes at vi ophæver den indre modstand mod det vi ikke har indflydelse på og det som vi ikke kan ændre. Med accept menes også en rummelighed overfor tingenes tilstand som de udfolder sig i nu et.

6 At være i opposition til vedvarende smerter, vanskelige følelser, eller alle mulige andre livsaspekter vil oftest forværre det vi ikke ønsker mangefold og vi vil bruge oceaner af energi på vores modstand. Gennem accept og villighed til at være med det der nu er i livet, opnås erfaringerne af, at vi faktisk er mere end blot vores frygt, mere end vores smerte, mere end ubehaget, og at vi er i stand til at kunne rumme og være med situationer, som de nu er. Når vi ser troldene i øjnene, oplever vi, at forestillingerne vi gør os om smerter og ubehag, ofte er meget værre end det faktiske ubehag, og vi vil opleve, at intet i livet er permanent og uforanderligt. Mindfulness, nærvær og kontakt. Indtil nu har mindfulness tilgangen handlet meget om din relation til dig selv og kontakten til dine egne potentialer, ressourcer, helingsmuligheder og overskud. Man kunne jo foranlediges til at tænke at tilgangen er meget ego-centreret, og at man med et mindfull liv, bliver helt opslugt af sig selv. Dette er imidlertid slet ikke hensigten. Et af de ypperste mål med mindfulness er netop at kunne være kærligt, omsorgsfuldt, fredfyldt og nærende sammen med andre mennesker, og ikke kun de mennesker du holder af, hvor det er let, men også de mennesker, der almindeligvis ville kunne skabe frustration, vrede og opposition. For at kunne være fredfyldt sammen med andre, må du starte med at være fredfyldt sammen med dig selv. For at ophøre med unødig kritik og aggressive vurderinger af andre, må du stoppe med den konstante kritik af dig selv. At være mindfull i forhold til sig selv frisætter ressourcer og ændrer helt automatisk hvordan du er sammen med andre mennesker. Hvis du nogensinde har været sammen med et menneske, der bare var der, uden planer, uden agendaer, uden at afbryde dig, uden at bedømme dig, uden at have travlt med at finde smarte spørgsmål, der kunne udfordre dig kun nærværende, lyttende og tilgængelig for dig og det du har på hjertet, har du formodentlig også erfaret, hvor helende, frisættende og forfriskende kontakten med dette menneske har været. Der er ingen konflikt. Vores centrifugeliv skaber ofte ubalance, vi lever meget af tiden på automatpiloten og vi fornyer os, udvikler os og løser de problemer og udfordringer vi står overfor ved at downloade gamle filer og den viden, der ligger gemt her. Vi kidnappes meget let ud i mentale tåger, travlhed, tempo, jag og bekymringer. At tilegne sig den viden og de metoder der indgår i mindfulness tilgangen betyder ikke at vi skal forandre alt det vi plejer at gøre, vi skal ikke gå i kloster for at opnå stilhed og vi skal ikke stoppe med at søge inspiration fra andre mennesker. Vi skal i det hele taget ikke tænke sort/hvidt, hvad vi ofte kommer til, både når vi er pressede og når vi forsøger at få styr på kompleksitet. Der er ingen konflikt mellem Gøren/handlen OG Væren aktivitet OG stilhed

7 inspiration fra andres viden OG din egen dybe visdom jeg et OG vi et Det helstøbte liv forudsætter blot, at vi opnår mere balance mellem de enkelte områder. Intentionen om at være mindfull er næsten aldrig nok. Der skal træning til. Redskabet i denne forbindelse er meditativ opmærksomhedstræning, eller ren og skær meditation. Meditation. lyder for mange som noget langhåret hokus-pokus, der skaber associationer til mystiske mantra er og trancelignende tilstande. Med mindfulness tilgangen forsøger vi på ingen måde at fjerne os fra vores liv, og alt det der fylder i livet. Tværtimod forsøger vi at vågne helt op til vores liv, at se alting klart ved at være vidne til det, der faktisk er. Samtidig ønsker vi ikke at blive trukket rundt i manegen af vores tanker, følelser, ubehag og drømmerier. Vi søger den dybereliggende, fredfyldte klarhed som altid er der, og som vi kan få kontakt til, når vi er i stilhed med os selv og måden at glide ind i denne er, at bevare opmærksomheden fx på åndedrættet, og tillade forstyrrelserne at passere forbi. Det svarer til at din bevidsthed er en tavle. Der kan være skrevet mange ting på tavlen, og der skrives konstant nye ting på tavlen. Det der skrives kan være en forestilling om hvordan det vil gå når, en drøm om at tabe sig i vægt, en frygt for ikke at kunne nå sine arbejdsopgaver, planer for dagen, evalueringer, vurderinger, tristhed, fortvivlelse bekymringer, fornemmelser fra kroppen, uro, oplevelsen af træthed, smerter ja alle de indtryk der i dagligdagen fylder i vores sind. Målet med meditation er at være i et med tavlen den rene bevidsthed, og at lade alle de ting der skrives på tavlen, viske sig ud af sig selv igen. Vi analyserer, forfølger og fordyber os ikke i alle forstyrrelserne, og vi kæmper ikke mod at de er der. Når man når det dybe meditative niveau, vil det opleves som dyb, uanstrengt, fredfyldt væren. Når du sætter dig for at meditere kan du forsøge med at foregive, at du allerede er i denne meditative tilstand. Du kan med andre ord; Fake it untill you make it. Så sæt dig behageligt tilrette i en stol eller på en pude på gulvet. Vær ganske stille i din krop.

8 Giv dig selv lov til at være med lethed og uanstrengthed. Følg dit åndedræt med en fjerlet, blid og uanstrengt opmærksomhed, følg indåndingerne fra de begynder til de slutter og følg udåndingerne fra de begynder til de slutter. Tillad lyde, tanker, følelser, kropslige fornemmelser at komme til syne i din bevidsthed og tillad dem at forsvinde af sig selv. Lad alting være som det er ikke manipulere, forcere eller skabe projekter med dit åndedræt eller med meditationen. Måske mediterer du for at skabe ro, hente energi, få genskabt klarheden det er helt ok, men undlad at gøre dine mål til et projekt for meditationen. Lad der være det der er. Når du opdager at du er blevet kidnappet ud i en tankestrøm, og det bliver du - så er det helt ok, du giver blot slip på tankerne og vender med blidhed og venlighed din opmærksomhed tilbage til at følge åndedrættet. Og når netop åndedrættet er et væsentligt sted for opmærksomheden, så er det fordi, at åndedrættet bygger bro mellem krop og sind, og kan være dit anker til at være i nu et dit anker til at være i kontakt med dig selv. Venlig Hilsen Loney Skaaning

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær,

Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, Lær at spille livets spil Workshop lørdag d. 09.06. kl. 10.00-17.00 mindfulness og de spirituelle love - om energier og at leve livet i nærvær, glæde, harmoni og flow På denne Workshop har vi det ene ben

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR

VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTR Velkommen til VELKOMMEN TIL MINDFULNESS INTRODUKTION V/Anette Kirkegaard kirk@tietgen.dk MINDFULNESS INTRODUKTION Dagens program Øvelse: 3 min. åndedræt; check din vejrtrækning Lidt om Mindfulness: Baggrund

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.

Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj. Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au. 1 Mindfulnesstræning som psykologisk værktøj Psykolog Maja O Connor (Ph.d.), EPoS, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet: maja@psy.au.dk Definition på mindfulness 2 Mindfulness er at være opmærksom

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT.

Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsesmæssig selvregulering Find balancen i dit liv med Mindfulness og EFT. Følelsmæssig balance Når hjernen og hjertet taler sammen Chris Nunan Med Cand. Mag i Psykologi, ADHD Facilitator, Mindfulness

Læs mere

Hurtigere rask med Mindfulness.

Hurtigere rask med Mindfulness. Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Hurtigere rask med Mindfulness. Projektperiode : Der er tale om et

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0

Mindfulness. Temaaften den 15. maj 2013. Dorthe Lau Autoriseret psykolog. www.psykologdorthelau.dk 0 Mindfulness Temaaften den 15. maj 2013 Dorthe Lau Autoriseret psykolog 0 Hvadermindfulness? Mindfulness ertræningiat væretilstedeinuet. Den amerikanske læge og psykolog Jon Kabat-Zinn grundlagde mindfulness.

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Sansepåvirkning, der kan stresse

Sansepåvirkning, der kan stresse Sansepåvirkning, der kan stresse Autismeforeningen, Region Østjylland Onsdag d. 18. september 2013 Kirsten Bundgaard og Inge Moody Frier Opfattelse af verden Når hjernen skal skabe en relevant virkelighedsopfattelse,

Læs mere

Vi kan alle skabe forandring

Vi kan alle skabe forandring Vi kan alle skabe forandring - om meningsfulde forandringsprocesser i pædagogisk praksis Temadag Køge d. 4. oktober 2014 Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Hvad ville du gøre, hvis du vandt en million? 2

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Mindfulness. Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015

Mindfulness. Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015 Mobil: 40 81 05 08 - E-mail: uvestergaard@gmail.com Mindfulness - Kursushæfte for mindfulness v/ Ulla Vestergaard Ulla Vestergaard/Mindfulness-Aalborg.dk 2015 Mindfulness udvikles ved med vilje at være

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Mindfulness i terapien

Mindfulness i terapien Mindfulness i terapien En psykolog og en pædagog arbejder til daglig i et ungdomsfængsel. Her underviser de unge, som har begået alvorlig kriminalitet, i den bud - dhistisk inspirerede filosofi mindfulness

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Noget om forandringsprocesser

Noget om forandringsprocesser 130 Noget om forandringsprocesser Det er med meditation som med motion. Det virker med sikkerhed, hvis du praktiserer regelmæssigt. Men som med motion, kan det være svært at få meditation kørt ind i sin

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: ATLASS Stressreduktion og specialpædagogik 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ruth Lehm E-mail: Rpl@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole

Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole Evalueringsrapport RKS-forløb på Dybbøl Efterskole 1 Projektbeskrivelse: I en periode over 31 uger undervises to grupper elever i aldersgruppen 15-17 år på Dybbøl Efterskole i mindfulness meditation, Buteyko

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar

Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang. Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Studio III Konflikthåndtering ud fra en Low Arousal tilgang Pædagogisk dag Firkløverskolen Lørdag d. 25. februar Formiddagens program Kort præsentation af oplægsholdere Kort intro til Studio III Stress

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

guide Sådan undgår du Chris MacDonald Styrk dit liv med Marts 2015

guide Sådan undgår du Chris MacDonald Styrk dit liv med Marts 2015 guide Marts 2015 Sådan undgår du stress Styrk dit liv med Chris MacDonald Se flere guider på bt.dk/plus Se og flere b.dk/plus guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 SUNDHED OG VÆGT INDHOLD SIDE 4 Stress er

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F.

Sati. Mindfulness Intro. Tredie udgave 01.06.2011 af David F. Sati Mindfulness Intro Tredie udgave 01.06.2011 af David F. 1 Introduktion Tak fordi du downloadede denne Mindfulness Introduktion! Dette er en simpel, men også nyttig introduktion til at få dig i gang

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere