Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme"

Transkript

1 REGIO NR 4 / ÅRGANG 2 / JUNI 2014 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske me Psykiatriske patienter har flere kontakter med sundhedsvæsenet for fysiske me end ikke-psykisk syge patienter. Det stiller krav til samarbejdet på tværs af psykiatrien og somatikken om at skabe gode forløb for patienterne Retspsykiatri Antallet af retspsykiatriske patienter er fordoblet på 10 år Arbejdspladser 6000 jobs skabt med hjælp fra vækstfora Datafangst Op mod hver femte diabetesrelaterede indlæggelse kan undgås

2 REGIO 4 / juni 2014 / årgang 2 REGIO udgives af Danske Regioner og udkommer 4 gange om året Redaktør: Karen Agerbæk Jørgensen, Ansvarshavende: Susse Maria Holst, Layout og illustrationer: Ulla Hilden, Tryk: Danske Regioner ISSN trykt ISSN online Tidligere udgaver af REGIO og analysemateriale kan findes på regioner.dk Tegn abonnement på REGIO hos Regio er latin for egn eller område og samtidig for retning I dette nummerr: Tema: Psykiatri Seks ud af 10 patienter i psykiatrien behandles også for fysisk Overdødeligheden for psykisk syge skal nedbringes Flere patienter i retspsykiatrien Flere speciallæger i hele landet 6000 jobs skabt med hjælp fra vækstfora Op mod hver femte diabetesrelaterede indlæggelse kan undgås Forskellige dødsårsager i forskellige aldre 16 Hvor bor din nærmeste regionspolitiker? Danske Regioner Dampfærgevej København Ø ABONNÉR PÅ DET REGIONALE OVERBLIK Nyhedsbrevet Danske Regioner udkommer hver 14. dag. Tilmeld dig på regioner.dk Sundhedstal Færre patienter dør af kræft Siden år 2000 er kræftdødeligheden faldet støt med i alt 11 procent. Det vil sige, at færre patienter dør som følge af en kræft. I 2012 døde 257 personer ud af med kræft. I samme periode, som dødeligheden er faldet, har et-årsoverlevelsen efter kræft været stigende. I perioden har et-årsoverlevelsen for alle kræftformer været 75 procent for mænd og 77 procent for kvinder Reduktion i dødelighed som følge af kræft Dødsfald pr REGIO / JUNI 2014

3 Tema: Psykiatri Seks ud af 10 patienter i psykiatrien behandles også for fysiske me Hvor 45 procent af danskerne hvert år behandles i det somatiske sundhedsvæsen, gælder det knap 60 procent af patienterne i psykiatrien. Det viser en ny opgørelse over psykiatriske patienters aktivitet på sygehusene psykiatrisk somatik Af de patienter, der behandles i psykiatrien, behandles også for fysiske me. Når knap 60 procent af patienterne i psykiatrien går på tværs af psykiatrien og somatikken, stiller det helt nye krav til blandt andet samarbejdet mellem specialerne: - Vi har en stor udfordring med denne gruppe af psykiatriske patienter, der også får behandling for fysiske me. Derfor skal vi have fokus på at skabe et system, der kan tage hånd om patienterne og give dem de bedst mulige behandlingsforløb. Det kan eksempelvis ske ved at forbedre kommunikationen mellem afdelingerne og ved at formalisere samarbejdet med lokale samarbejdsaftaler, der blandt andet kan indeholde aftaler om gensidige tilsyn og undervisning, siger Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner. Indsatsen skal tage sit udspring i psykiatrien I 2013 var en psykiatrisk patient i gennemsnit i kontakt med et sygehus 6,5 gange for behandling for fysiske me. Det er næsten én kontakt mere per patient end for ikke-psykisk syge patienter. De psykiatriske patienter, der også er fysisk syge, får generelt mere behandling på de somatiske sygehuse og hører dermed til blandt sundhedsvæsenets dyreste patienter. Men ser man på flertallet af de psykiatriske patienter, så ser de somatiske sygehuse dem kun i glimt. Derfor er det vigtigt, at indsatsen er koblet op på indsatsen i psykiatrien, hvor man har bedre kontakt til patienterne, mener seniorforsker ved Region Midtjyllands Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Finn Breinholt. - Sundhedsvæsenet er i fuld gang med at se på, hvordan man kan opruste personalets færdigheder - i første omgang i psykiatrien. Men det er væsentligt også at udvide det somatiske personales viden om og evne til at håndtere 3

4 Tema: Psykiatri Hvem behandles på sygehusene? Somatik i alt 2,5 mio danskere Psykiatri i alt danskere Både somatik og psykisykiatri danskere de psykiatriske patienter, når de skal udredes og behandles for deres fysiske me. Der ligger en opgave i at sørge for, at patienterne får støtte - måske i form af en der kender dem og deres psykiatriske diagnose, siger Finn Breinholt. Ansvar for patienten hele vejen rundt Ønsket om at sætte ind i forhold til psykisk syges fysiske me er baggrunden for, at man i Region Sjælland netop nu er i færd med at ansætte praktiserende læger i psykiatrien, blandt andet for at varetage opgaven med opfølgning i forhold til de ambulante patienter. Ledende overlæge i Psykiatri Vest i Region Sjælland Michael Schmidt har netop ansat en praktiserende læge, der sammen med en sygeplejerske skal følge patienterne i psykiatrien. Ansættelsen er første skridt i et nyt fokus på at reducere overdødeligheden for psykiatriske patienter. - Vi tager helt rutinemæssigt blodprøver og screener for somatiske me, når patienterne bliver indlagt, men det er vores erfaring, at patienterne har svært ved selv at tage ansvaret for at få fulgt op i forhold til behandling af deres fysiske lidelser. Derfor tager vi nu ansvaret for patienten hele vejen rundt ved at have vores egen praktiserende læge, som vi kan henvise til, som har erfaring med netop psykiatriske patienter og hvor vi bedre kan planlægge rundt om patienten og sikre, at der bliver fulgt op på både udredning og behandling, siger Michael Schmidt. Men det er vigtigt at målrette indsatsen overfor patienterne i psykiatrien, fordi de er en meget sammensat gruppe: - Der er stor forskel på patienterne i psykiatrien og dermed også på hvilken indsats, der skal til for at skabe mest mulig psykiatri for pengene. For de mest syge patienter vil det være hensigtsmæssigt at styrke samarbejdet mellem sektorerne og sikre den rette medicinering for både de psykiatriske og de fysiske lidelser. For de lettere patienter kan det i højere grad handle om at understøtte gode patientforløb og kort ventetid, så det er muligt at have en velfungerende hverdag. Det handler i høj grad om at målrette indsatsen til den enkelte borger, siger Erik Jylling. 4 REGIO / JUNI 2014

5 Tema: Psykiatri Overdødeligheden for psykisk syge skal nedbringes Psykiatriske patienter dør langt tidligere end resten af befolkningen. For at forebygge overdødeligheden er der brug for mere viden om dødsårsagerne. Samtidig er der brug for en håndholdt indsats overfor borgere med både psykiske og fysiske me, der tager højde for borgerens livsstil og motivation Målet er at nedbringe overdødeligheden for psykisk syge Psykisk syge lever år kortere end resten af befolkningen 60% Overdødelighed pga fysiske lidelser Overdødelighed pga ulykker og selvmord 40% Psykiatriske patienter lever i gennemsnit år kortere end resten af befolkningen. En del kan forklares ved ulykker og en højere selvmordsrate, men 60 procent af de tidlige dødsfald skyldes fysiske me. Det kan være på grund af misbrug, generel usund levevis, mistolkning af symptomer, bivirkninger ved medicin eller det kan være fordi de psykiatriske patienter ikke handler på symptomer i samme omfang som resten af befolkningen. - Vores mål er at nedbringe dødeligheden for psykisk syge. Men vi skal blive bedre til at følge udviklingen i psykiatrien og vi mangler redskaber til at følge resultaterne tættere. Derfor vil vi blandt andet udarbejde en række indikatorer for psykiatrien, ligesom der gælder for det øvrige sundhedsvæsen eksempelvis for dødelighed og patienttilfredshed, siger Erik Jylling. Det er ikke kun i Danmark, at psykiatriske patienter dør langt tidligere end resten af befolkningen. Overdødeligheden blandt psykiatriske patienter er tilsvarende høj i blandt andet Finland og Sverige, men overdødeligheden i Danmark er lidt højere end i de øvrige lande. Ifølge Merete Nordentoft, overlæge og professor ved Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet skyldes en del af det formentlig danskernes forbrug af alkohol og stoffer. Fokus på den usunde livsstil Den helt store synder er ifølge Merete Nordentoft de psykisk syges usunde livsstil. Foruden misbrugsproblematikken så ryger de mere, er mere inaktive, spiser mere usundt og er federe. - Hvis vi skal ændre billedet, skal vi sørge for, at de psykisk syge bliver undersøgt og behandlet i samme omfang som resten af befolkningen, men det er ikke nok. Vi gør generelt for lidt for at forebygge i forhold til KRAM-faktorerne om kost, rygning, alkohol og motion blandt de psykisk syge. De er lige så motiverede for at holde op som resten af befolkningen, men det er sværere for dem at gennemføre. Det kræver en mere håndholdt indsats med en patientvejleder eller coach, understreger hun og påpeger, at man jo ikke behøver indføre rygeforbud på de psykiatriske af- 5

6 Tema: Psykiatri Motivation for livsstilsændringer hos psykisk syge og ikke psykisk syge Psykisk syge Ikke psykisk syge Dagligrygere Storrygere (15+ dagligt) Usundt kostmønster Primært stillesiddende BMI >30 Daglige rygere, der gerne vil holde op Andel, der gerne vil spise mere sundt Andel, der gerne vil være mere fysisk aktiv Kilde: Merete Nordentoft Overdødelighedens kendte årsager er: Infektioner: Fire gange så høj dødelighed : Dobbelt så høj dødelighed Cancer: Dobbelt så høj dødelighed Hjerte-kar: Dobbelt så høj dødelighed OBS: overdødeligheden varierer i forhold til den psykiatriske diagnose. Kilde: Merete Nordentoft, Københavns Universitet. delinger, når patienterne har det allerværst. Indsatsen i forhold til at ændre livsstil bør efter hendes mening ligge i den ambulante behandling, som løber over længere tid og hvor patienten har mere overskud. Pakkeforløb hjælper med opsporing Regionerne har udviklet ambulante pakkeforløb for en række af de store psykiske lidelser. Her er fokus på fysiske me et centralt element. Siden 1. januar 2013 er alle psykiatriske patienter bliver screenet for fysiske me. Og noget tyder på, at samarbejdet i sundhedsvæsenet er blevet bedre. - Vi kan i hvert fald konkludere, at der er kommet mere af den tværfaglighed som vi ønsker. Vi er ikke alene blevet bedre til at finde og behandle fysiske lidelser hos psykiatriske patienter vi er også blevet bedre til at håndtere psykiske lidelser hos patienterne med f.eks. kræft. Det er en rigtig glædelig udvikling og jeg er sikker på, at psykiatripakkerne i det omfang de ikke allerede kan ses i statistikken, vil gøre en yderligere forskel i de kommende år, siger Peter Treufeldt, vicedirektør i Region Hovedstaden og medlem af styregruppen for psykiatripakker. Pakkeforløbene skal øge kvaliteten og effektiviteten i psykiatrien, og målet er bedre forløb for patienter og pårørende og flere gode leveår for psykisk syge. - Det er vigtigt, at vi får fat i patienterne systematisk, når vi møder dem første gang, for der er meget at hente i opsporingen og behandlingen i forhold til de psykiatriske patienter. Fremadrettet bliver udfordringen at tilbyde gode sammenhængende forløb til borgere med flere diagnoser og sikre samarbejdet om dem, siger Peter Treufeldt. 6 REGIO / JUNI 2014

7 Tema: Psykiatri 18% % 2007 Flere patienter i retspsykiatrien Afsagte domme der varede mere end fem år Antallet af retspsykiatriske patienter er steget til det dobbelte over de seneste ti år. Dommene er blevet længere og flere dømmes for vold mod offentligt ansatte Retspsykiatrien får flere og flere patienter. Samtidig bliver dommene længere, og det har skabt pres på kapaciteten i retspsykiatrien og også i psykiatrien, hvor en del af de retspsykiatriske patienter havner. Andelen af retspsykiatriske patienter udgør nu 4,2 procent af de psykiatriske patienter mod 3,2 i Misbrugere skal have de rette tilbud Antallet af kriminelle med psykiske lidelser og misbrug fylder en stor del af de danske fængsler. På den baggrund har regionerne opfordret Justitsministeriet og Sundhedsministeriet til at igangsætte et udredningsarbejde, der skal se på, om borgere med kriminalitet og psykiske lidelser får de rette tilbud i henholdsvis fængslerne, de psykiatriske hospitaler, og på de sociale bosteder og misbrugscentre. Udfordringerne er mange og forklaringen kan muligvis findes flere steder - i retssystemet, behandlingspsykiatrien, socialpsykiatrien eller et helt fjerde sted. Her er et bud på nogle af retspsykiatriens udfordringer. er længere i systemet. Således var det i procent af de afsagte domme, der varede mere end fem år, mens det seks år senere i 2007 var 31 procent af de afsagte domme, der varede i mere end fem år. Det viser den seneste opgørelse fra Justitsministeriets Forskningskontor. Andelen af foranstaltningsdomme, der vedrører alvorlig personfarlig kriminalitet i samme periode er faldet fra 49 procent til 31 procent. Udviklingen i psykiatriske patienter og retspsykiatriske patienter Indeks 100=2007 Retspsykiatriske patienter Ikke-retspsykiatriske patienter Antal idømte foranstaltniger og antal igangværende tilsyn med foranstaltningsdømte Igangværende foranstaltninger Længere behandlingsdomme Der dømmes i stigende grad strengere foranstaltningsdomme. Det betyder, at patienterne i retspsykiatrien Nye idømte foranstaltninger

8 Tema: Psykiatri Myter og fakta i retspsykiatrien Antallet af retspsykiatriske patienter er fordoblet på ti år. Patienterne har foruden den psykiske lidelse ofte et bredt spektrum af problemer omkring sociale forhold, kriminalitet, misbrug, uddannelse og beskæftigelse. Nogle af de mest gængse forklaringer skal derfor ses i en bredere sammenhæng. Påstand 1. Færre psykiatriske senge fører til flere retspsykiatriske patienter Sammenhængen mellem færre psykiatriske senge og væksten i retspsykiatriske patienter har været fremført siden omlægningen af den psykiatriske behandling fra primært stationær til større grad af ambulant behandling tog fart for ca. 25 år siden. Det billede svarer ikke til virkeligheden i dag. Siden 2007 er antallet af sengepladser i psykiatrien ikke faldet markant. Alligevel er antallet af retspsykiatriske patienter over de seneste år steget markant. Væksten kan således ikke kædes sammen med fald i sengepladser. Påstand 2. Utilstrækkelig behandling fører til øget kriminalitet I debatten om antallet af senge i psykiatrien indgår, at patienterne pga. de færre senge udskrives for hurtigt og får en utilstrækkelig behandling, hvilket øger sandsynligheden for, at de begår kriminalitet. Men hvis behandlingen var utilstrækkelig ville man se en stigning i genindlæggelser af patienter, der blev udskrevet for tidligt. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er fra 2009 til 2012 reduceret med 12 procent, uden at andelen af genindlæggelser er steget. Tværtimod er antallet af genindlæggelser faldet med 6,2 procent. Påstand 3. Psykiatriens medarbejdere producerer selv de retspsykiatriske patienter Stigningen i foranstaltningsdomme skyldes primært vold mod offentligt ansatte og især under indlæggelse. Men har de ansatte i psykiatrien et særligt ansvar for de flere domme? Knap 40 procent af anmeldelserne kommer fra personalegrupper, der ikke umiddelbart hører til på psykiatriske sygehuse. Ser man på forbrydelserne begået under indlæggelse, så er halvdelen begået på selve indlæggelsesdagen, viser opgørelsen fra Justitsministeriets Forskningskontor Og, på indlæggelsesdagen vil den psykisk syge typisk have været i kontakt med Antal psykiatriske senge og retspsykiatriske patienter Indeks Retspsykiatriske patienter mange andre offentligt ansatte også udenfor psykiatrien. F.eks. anbringes en psykisk syg voldsmand typisk i varetægtssurrogat på en psykiatrisk afdeling samme dag, som vedkommende har begået vold mod en politimand, buschauffør, sagsbehandler, plejepersonale i sociale tilbud og lignende. De nuværende statistikker og registerdata er ikke tilstrækkelige til at skabe sikker viden om stigningen i vold mod offentligt ansatte. Det kræver større viden om hændelsesforløbet i den konkrete sag. Flere behandlingsdomme i Danmark end i Sverige I Sverige er andelen af kriminelle, der dømmes til behandling, langt lavere end i Danmark. I Sverige dømmes kun til foranstaltninger, hvis forbrydelsen er af en karakter, der rækker ud over bødestraf. I Danmark idømmes man foranstaltningsdomme, hvis man skønnes at være utilregnelig på gerningstidspunktet. Top fem over forbrydelser, der fører til foranstaltningsdom dvs. dom til behandling: Sverige Danmark Vold Trusler Drab/Drabsforsøg Mordbrand Seksualforbrydelser Vold Røveri Tyveri Trusler Brandstiftelse Sengetal i psykiatrien Kilde: Rättpsyk Nationalt rättpsykiatriskt kvalitetsregister, årsrapport 2012 og Justitsministeriets Forskningskontor 8 REGIO / JUNI 2014

9 Analyse: Speciallæger Udbudte og ubesatte uddannelsesstillinger i procent Udvikling fra fordelt på uddannelseregioner Syddanmark Midt- og Nordjylland Sjælland og Hovedstaden 852 I alt 907 Udbudte Ubesatte Flere speciallæger i hele landet Siden 2008 har regionerne øget antallet af besatte uddannelsesstillinger med 20 procent og samtidig er andelen af ubesatte stillinger halveret. Det har forbedret lægedækningen i hele landet I mange år har et stort antal uddannelsesstillinger stået tomme, fordi specialet eller geografien ikke har været tilstrækkelig attraktiv for de yngre læger. Samtidig har der været stor søgning til de mest populære specialer og de større byer. Men siden 2008 har regionerne udvidet antallet af besatte uddannelsesstillinger fra 709 til 852 i Det svarer til en stigning på 20 procent. Væksten er sket i alle regioner, og det kommer patienterne til gavn: - Ved at udvide antallet af uddannelsesstillinger har vi styrket indsatsen for, at der også fremover er speciallæger til at behandle og diagnosticere patienterne i alle regioner, siger Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner. Samtidig med, at regionerne har uddannet flere speciallæger, så falder antallet af ledige uddannelsesstillinger i hele landet. Den samlede andel ubesatte stillinger er faldet fra 15 procent i 2008 til syv procent i Det betyder, at der også i områderne udenfor universitetsbyerne kan rekrutteres speciallæger til at varetage behandling og diagnosticering på et højt fagligt niveau. 9

10 Analyse: Væksfora 6000 jobs skabt med hjælp fra vækstfora Med hjælp fra de regionale vækstfora har danske virksomheder skabt nye varige jobs. Der er ros fra OECD i forhold til vækstforas samarbejde med erhvervslivet om målrettet at skabe jobs 5 5 Der er skabt omkring 6000 nye jobs på tre år i danske virksomheder med hjælp fra de regionale vækstfora. Det viser nye effektmålinger, som er foretaget i et samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og regionerne. 3 Arbejdspladserne er blevet skabt med midler fra EU s Strukturfonde. Regionsrådene og øvrige offentlige og private parter har rejst medfinansiering. I Danmark er det de regionale vækstfora, der sikrer, at midlerne investeres i vækst- og jobskabende initiativer. Netop den danske konstruktion, hvor EU-midlerne investeres via vækstfora, bliver rost af OECD. - I forhold til Strukturfondsmidler er Danmark bemærkelsesværdig på grund af landets fokus på at understøtte innovationen som et redskab til at skabe job. Involvering af den private sektor og andre nøgleaktører i vækstforaene er også en strategi, som er brugbar i forhold til jobskabelse. Endelig har det betydning for effekten af investeringerne at der foregår en målrettet prioritering i vækstforaene, siger policy advisor hos OECD i forhold til regional udvikling og innovation, Karen Maguire. Også EU-Kommissionen har rost den regionale indsats i Danmark og udviklingen af effektmålingssystemet, der er enestående i en europæisk sammenhæng. Næsten halvdelen af de nye job er skabt ved målrettet uddannelse og kompetenceudvikling til medarbejdere og ledige. De øgede kompetencer har bidraget til ny vækst i virksomhederne og nye arbejdspladser. Omkostningerne pr. ny skabt arbejdsplads med uddannelse og kompetenceudvikling ligger på kr. Turisme Investeringer i at tiltrække flere turister bl.a. med udgangspunkt i regionale attraktioner. Øge kvaliteten af turismeprodukter som kystturismen Sikre internationale flyruter fra danske lufthavne 10 REGIO / JUNI 2014

11 Analyse: Vækstfora Hvor og hvordan er de nye jobs blevet skabt? Fødevarer Investeringer, der omstiller og fremtidssikrer fødevareerhvervets konkurrencedygtighed på internationale markeder. Energi, klima, miljø Investeringer i klyngesamarbejder f.eks. Offshoreenergy.dk i og Copenhagen Cleantech Udviklingen af ny teknologi i samspil med virksomheder, videninstitutioner, og forsknings- og innovationsmiljøer. Investeringer i nye teknologier, der kan øge kvalitetskontrollen i levnedsmiddelindustrien. Sundheds- og velfærdsløsninger Virksomheder, sygehuse og forskere går sammen om at udvikle nye løsninger i sundhedsvæsnet F.eks. spilteknologi til at udvikle nye måder at arbejde med rehabilitering, diagnose, forebyggelse Kreative erhverv og design Investeringerne i kreative erhverv og design går f.eks. til samarbejder mellem de kreative kræfter, forskning og erhvervsliv. Tværgående indsatser inden for innovation, forretningsudvikling, iværksætteri Investeringer i iværksætterprogrammer, der bl.a. udføres via væksthusene Øge innovationen i små og mellemstore virksomheder ved at få flere højtuddannede ind i virksomhederne Ved hjælp af ny teknologi øge produktiviteten i danske virksomheder. Uddannelse og kompetenceudvikling Projekter, der øger medarbejderkompetencerne i virksomheden, så virksomheden kan indfri sit vækstpotentiale og samtidig har adgang til en kvalificeret arbejdskraft. 11

12 Analyse: Op mod hver femte diabetesrelaterede indlæggelse kan undgås SPINDELVÆV Med datafangst kan lægen og diabetespatienten let få overblik over patientens sundhedstilstand urin blodsukker Ved at bruge data om patienterne aktivt i almen praksis, kan behandlingen bedre målrettes den enkelte diabetespatient. Samtidig får den praktiserende læge overblik på tværs af patienterne. Ny rapport peger på, at der også kan være et potentiale for patienterne ved at anvende data aktivt Hvad er datafangst? Datafangst er et program, som installeres i den praktiserende læges journalsystem. Når der i klinikkens lægesystem indtastes strukturerede data, opsamler Datafangst løbende kopier af disse og sender dem til Dansk AlmenMedicinsk Database, DAMD. Det drejer sig om ICPCdiagnosekoder, medicinordinationer, ydelseskoder, laboratorieværdier, som indtastes i klinikken eller kommer ind fra eksterne laboratorier, henvisninger patienter bliver fulgt tæt af de praktiserende læger. Lægerne måler løbende blodsukker, blodtryk, kolesteroltal og tager urinprøver -målinger, der er vigtige for patientens sundhed. Ved at bruge værktøjet Datafangst kan lægen løbende samle alle patientens data med en diagnosekode. Det giver mulighed for at følge patientens data løbende, samtidig med, at lægen kan trække rapporter for hele sin praksis og på den måde få et samlet overblik over patienter med samme diagnose. samt epikriser. Der hentes ikke data fra patientjournalens tekstdel. Oplysningerne bearbejdes til kvalitetsrapporter, der giver lægen overblik over sine patienter via diverse uddrag trukket på diagnoser, symptomer og undersøgelser mv. Lægen kan bruge kvalitetsrapporterne til at udvikle kvaliteten af det kliniske arbejde. (Kilde: DAK-E) En ny rapport fra IVØ Analyse, Syddansk Universitet, har set nærmere på, hvad datafangst betyder for kvaliteten af behandlingen af diabetespatienter: - Vi kan se, at datafangst har en positiv effekt på patienternes behandling, og vores foreløbige undersøgelse viser, at op mod hver femte diabetesrelaterede indlæggelse kan undgås med datafangst. Samtidig er det et redskab der giver lægen mulighed for at se på tværs af sine patienter med en given diagnose, for eksempel diabetikere, siger Kim Rose Olsen, leder af IVØ Analyse. Forskerne har sammenlignet en gruppe læger, der frivilligt har diagnosekodet mindst 70 procent af deres patienter med en gruppe læger, der først senere er begyndt at diagnosekode. - En af de store fordele ved datafangst er, at det hjælper lægerne med at fange de patienter, der ikke selv kan håndtere deres. Lægen kan trække rapporter for alle diabetespatienter i klinik- 12 REGIO / JUNI 2014

13 Analyse: ken, og på den måde få et overblik på tværs og se, hvem der måske mangler en årskontrol eller har brug for bedre styring af sit blodsukker, siger Kim Rose Olsen. Rapporten viser også, at læger, der anvender datafangst, har en tættere kontakt til patienterne de har flere kontakter, eksempelvis til blodsukkermålinger eller årskontroller, men ses mindre på sygehusene: - Patienter hos læger, der anvender datafangst, har et lavere samlet forbrug i sundhedsvæsenet, end for kontrolgruppen, siger Kim Rose Olsen. Selvom det tager lidt tid at komme til at anvende datafangst effektivt, har systemet klare fordele for lægerne: - Det tager tid at bruge systemet effektivt, men vi hører fra lægerne, at datafangst giver dem nogle helt nye muligheder for at se deres patienter på tværs noget, der ikke tidligere har kunnet lade sig gøre. De kan bruge denne viden på tværs til at arbejde konstruktivt med patienterne og også til at inddrage patienterne i deres egen behandling, fordi patienterne selv kan følge med på skærmen i konsultationen hos lægen og se, hvordan deres har udviklet sig, slutter Kim Rose Olsen. Hver femte diabetesrelaterede indlæggelse er undgået med Datafangst Antal indlagte diabetespatienter patienters forbrug i sundhedsvæsenet Gennemsnitlige årlige omkostninger per diabetespatient i almen praksis og i øvrige sundhedsvæsen 7000 Med datafangst Note: Den stiplede linje illustrerer, hvor mange indlagte diabetespatinter, der potientielt ville have været hvis indlæggelsesfrekvensen hos sentinellægerne havde været på samme niveau efter 2010 som hos kontrolgruppen. Det ses, at deltagelse i datafangst her reduceret antallet af indlagte med komplikationer med ca. 45 indlæggelser om året i årene Dette svarer til næsten en per praksis om året. Uden datafangst Hvad er diagnosekodning? Ifølge Sundhedsloven skal alle læger i almen praksis diagnosekode en del af deres patienter. Ved at give patienter som eksempelvis diabetikere en diagnosekode, de såkaldte ICPC-koder, kan lægen strukturere patientens helbredsproblemer i én samlet kode i patientens journal. Diagnosekodningen giver mulighed for datafangst, således at lægen bedre kan holde styr på patientens forløb Udgift andet Udgift almen praksis PÅ TWITTER 13

14 Analyse: Danskernes dødsårsager Forskellige dødsårsager i forskellige aldre Mere end danskere dør hvert år. Ser man nærmere på dødsårsagerne fordelt på aldersgrupper er det tydeligt, at der er store forskelle på hvad, vi dør af i forskellige aldre Hjertekarme og kræft optræder som dødsårsager i langt de fleste aldre, men derudover er der forskelle på hvilke årsager, danskerne dør af. For kvinder er det især brystkræft og lungekræft, der er dødsårsager i alderen år. I samme aldersgruppe dør mændene af hjertekarme og selvmord. Det viser det internationale projekt The Global Burden of Disease, der gør det muligt at vise danskernes dødsårsager fordelt på aldersgrupper og køn. På grafikken på modsatte side er danskernes dødsårsager fordelt på køn og alder med femårsintervaller. Bemærk at ranglisten for de yngste aldersgrupper skal fortolkes med nogen forsigtighed, da der i de yngre aldersgrupper er meget få dødsfald, når de deles op på køn og alder. Dette betyder, at der ikke skal meget til før der sker ændringer på placeringerne i disse aldersgrupper. De fem største dødsårsager i Danmark, 2012 Kræft 257 Hjerteme 144 Sygdomme i åndedrætsorganer 97 Andre kredsløbsme 78 Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 53 Note: Aldersstandardiserede rater pr indbyggere. Kilde: Dødsårsagsregistret 14 REGIO / JUNI 2014

15 Det dør danskerne af Hyppigste dødsårsager fordelt på aldersgrupper Kvinder år år år år år år år år år år år år 80+ år B ryst B ryst B ryst T rafikulykke 1 S lagtilfælde B ryst B ryst B ryst B ryst Trafikulykke 2 Alzheimers B ryst Tarm Æggestok Hjerne Hjerne Stofmisbrug Stofmisbrug 3 Nedre luftveje S lagtilfælde Tarm Livmoderhals T rafikulykke Hjerne Hjerne 4 T arm B ryst S lagtilfælde Æggestok T arm Æ ggestok Hjerne Stofmisbrug Stofmisbrug Livmoderhals Anden neurologisk sy.. 5 F ald B ryst T arm T arm S lagtilfælde T arm Livmoderhals Livmoderhals Medfødt misdan. Vold 6 T arm Alzheimers Æggestok Æggestok Æggestok Alkohol relat. T rafikulykke Anden hjertekar Vold Medfødt misdan. 7 Anden hjertekar Nedre luftveje Bugspytkirtel Bugspytkirtel B ugspytkirtel Bugspytkirtel Hjerne Alkohol relat. T arm Moder mærke Moder mærke B ryst Leukæ mi 8 B ryst Anden hjertekar Hjerne Alkohol relat. Hjerne Vold Anden hjertekar Anden kræft 9 Hjerne Anden kræft Anden kræft Anden hjertekar Livmoderhals Stofmisbrug T arm Moder mærke Epilepsi 10 Mænd år år år år år år år år år år år år 80+ år T rafikulykke 1 S lagtilfælde S lagtilfælde Stofmisbrug Stofmisbrug T rafikulykke 2 3 Stofmisbrug Stofmisbrug T rafikulykke T rafikulykke Stofmisbrug Alkohol relat. Alkohol relat. Alkohol relat. T arm Nedre luftveje T arm T arm S elvmord Alkohol relat. Hjerne F orgiftning F orgiftning 4 5 Vold Hjerne Forgiftning Alkohol relat. T rafikulykke Stofmisbrug Alkohol relat. T arm P rostata P rostata Alzheimers T arm Prostata Prostata Tarm Hjerne Vold Leukæ mi 6 Analyse: Danskernes dødsårsager Trafikulykke Alkohol relat. Medfødt misdan. Hjerne 7 Alzheimers Tarm Hovedpulsåre udpos B ugspytkirtel l Prostata Bugspytkirtel Hjerne Tarm Hjerne Forgiftning Moder mærke Epilepsi Anden kræft 8 Anden hjertekar Nedre luftveje B ugspytkirtel B ugspytkirtel T rafikulykke Alkohol relat. l Epilepsi Medfødt misdan. 9 Hovedpulsåre udpos B læ re Hovedpulsåre udpos Hjerne B ugspytkirtel Hjerne T arm Moder mærke Anden kræft Drukning 10 Gå på opdagelse i den interaktive grafik på regioner.dk 15

16 Regionspolitikerne: Her bor de Hvor bor din nærmeste regionspolitiker? Danmarks 205 regionsrådspolitikere bor godt fordelt over hele landet. Den brede geografiske repræsentation er med til at sikre, at alle dele af regionerne bliver hørt. Den spredte fordeling betyder også, at enkelte af regionsrådspolitikerne bor mere end 175 kilometer fra Regionsgården, hvor regionsrådsmøderne holdes ca. ti gange om året. Note: Kortet viser regionsrådsmedlemmernes bopælsadresser ved regionsrådsvalget i november 2013.

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Oplæg Psykiatrisk Dialogforum den 28. november 2013 Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark Forskningsresultater omkring overdødelighed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning

N O T A T Sag nr. 08/2538 Dokumentnr /13. En sund befolkning N O T A T En sund befolkning 15-03-2013 Sag nr. 08/2538 Dokumentnr. 10904/13 I dette notat præsenteres regionernes bidrag til at øge danskerne middellevetid gennem en målrettet indsats mod de mest udsatte

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup

Hjerterehabilitering: Status og udfordringer. v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Hjerterehabilitering: Status og udfordringer v/ udviklingskonsulent Kristian Serup Dagsorden Baggrund Status Udfordringer Hjerterehabilitering Hospital Hospital Kommune Kommune, almen praksis & foreninger

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND

MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND MORGENDAGENS REGION SJÆLLAND Venstres valgprogram til regionsvalget 2013 Morgendagens Region Sjælland At leve en meningsfyldt tilværelse med et sundt legeme og et rask sind står øverst på de fleste danskeres

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Dato: 18. oktober 2016 Brevid: 3078889 Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge

Årsberetning 2014 DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING Akutteam Køge DET FØRSTE ÅR MED AKUTTEAM KØGE ÅRSBERETNING 2014 1 Indholdsfortegnelse FORORD: AKUTTEAMET ET ALTERNATIV TIL SYGEHUSET... 3 1..KØGE KOMMUNES AKUTTEAM... 4 FORMÅL... 4 MÅLGRUPPE... 5 OPGAVER OG ARBEJDSGANGE...

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK DISPOSITION 1. Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2. Kvalitetsdata 3. Big data i praksis DISPOSITION

Læs mere

Fælles Fremtidsbillede

Fælles Fremtidsbillede Fælles Fremtidsbillede (Den korte udgave) 1 Sundhedskoordinationsudvalgets møder med kommunerne April juni 2014 Formål At beskrive særlige syddanske kendetegn, muligheder og udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september

Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Social ulighed og kronisk sygdom Sundhedskonference 12. september Sundhedskonsulent Cand.comm PhD Lucette Meillier Center for Folkesundhed Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Der er ophobet 135.000

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Kliniske ekspertsygeplejersker

Kliniske ekspertsygeplejersker Kliniske ekspertsygeplejersker DASYS Repræsentantskabsmøde 11. november 2009 Trine Holgersen Professionschef 1) Baggrund for Dansk Sygeplejeråds forslag: Hvorfor er der behov for kliniske ekspertsygeplejersker?

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

Kræftepidemiologi. Figur 1

Kræftepidemiologi. Figur 1 Kræftepidemiologi På foranledning af Kræftstyregruppen har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen udarbejdet rapporten Kræft i Danmark. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse,

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni?

Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? Hvordan måler vi kvaliteten i behandlingen af skizofreni? I det danske sundhedsvæsen har man valgt at organisere behandlingen af skizofrene patienter på forskellige måder. Alle steder bestræber man sig

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser

Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Det sammenhængende sundhedsvæsen - set igennem forbrug af sundhedsydelser Dagsorden Forbrug af sundhedsydelser hvorfor er det interessant? Region Nordjylland har gjort analyse af forbrug af sundhedsydelser

Læs mere

POPULATION HEALTH MANAGEMENT

POPULATION HEALTH MANAGEMENT POPULATION HEALTH MANAGEMENT DELING AF PATIENTDATA KMD Analyse Briefing August 2017 ANALYSE: LÆGER MANGLER DATA OM DERES PATIENTER (s.2) ANALYSE: LÆGER OG BORGERE KLAR TIL AT DELE SUNDHEDSDATA (s.4) FIGURER

Læs mere

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015

ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 ÆLDRESUNDHEDSPROFILEN 2015 KORT FORTALT FORORD Ældresundhedsprofilen 2015 kort fortalt er en sammenfatning af Ældresundhedsprofilen 2015. Den viser et udsnit af det samlede billede af de 65+ åriges sundhedstilstand

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010

Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Notat om multisygdom hos borgere med psykiatriske lidelser opfølgning på Hvordan har du det? 2010 Baggrund Hvordan har du det? 2010 indeholder en række oplysninger om sundhedstilstanden hos Region Midtjyllands

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

Haves: Liv Ønskes: Sundere liv

Haves: Liv Ønskes: Sundere liv Sundere liv i socialpsykiatrien Haves: Liv Ønskes: Sundere liv Livsstil hos borgere med dårlig mental sundhed Finn Breinholt Larsen programleder, seniorforsker CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk

Læs mere

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Anna Paldam Folker, forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Om sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Session om

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere