Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje"

Transkript

1 Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret til vores metode, til temaerne som vi løbende vil introducere dig for, og de værktøjer, som vi nøje har valgt ud fra, hvad vi mener, giver god mening for dig, der skal arbejde med dig selv og med at reducere eller helt at stoppe dit misbrug. Gruppen mødes mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl og 14.00, og det er vigtigt at du fremmøder hver gang og til tiden. Ved opstart skal du, såfremt du får ordineret medicin via RCK, først til en samtale hos vores læge. Det foregår altid om fredagen. Vi har valgt at beskrive indholdet de kommende uger, ved blandt andet at stille de spørgsmål, som du måske må stille dig selv det næste stykke tid. Det er vigtigt, at du læser de følgende sider igennem, inden du starter op i gruppen. Den Kognitive metode Hvad er det for en metode, vi har valgt at bruge? Hvorfor har vi valgt at bruge den? Vi har valgt at bruge den Kognitive metode, idet vi mener, den er meget anvendelig, let at forstå, hurtig at komme i gang med at bruge, og så er den evidensbaseret indenfor misbrugsbehandling. 1

2 Mindfulness Hvad er Mindfulness? Hvad kan vi bruge det til? Hvorfor er det vigtigt? Vi kan ændre vores reaktioner, hvis vi øver os i at ændre fokus for vores opmærksomhed. Opmærksomhedstræning kaldes også Mindfulness, og vil sige at opnå fuld opmærksomhed i øjeblikket. Mindfulness er en tilstand, hvor du er fuldt til stede i øjeblikket. Formålet med Mindfulness kan være svært at forstå i begyndelsen, men vi gennemgår forholdsvis enkle meditationer, som du i løbet af de kommende uger vil blive mere eller mindre mester i at udøve. Når du med tiden opnår øvelse i at udføre diverse øvelser, vil du langsomt begynde at se formålet. Mindfulness er endvidere også meget anerkendt til stresshåndtering og misbrugsbehandling og begrundelsen for, at vi har valgt at tage det med i den daglige behandling. Vi starter derfor hver morgen i gruppen med at holde ca. 5 minutters Mindfulnessøvelse. Øvelserne kan variere alt efter, hvad vi synes, vi har lyst til og brug for. Du vil også blive introduceret til de lidt længerevarende og guidede meditationer i forløbet. Det kan være, når vi synes, vi trænger eller blot er blevet nysgerrige på at lære mere. Vi har vedhæftet lidt om, hvad Mindfulness handler om og en enkelt øvelse, du på egen hånd kan gå i gang med. Siden sidst Efter Mindfulness tager vi en runde, hvor alle fortæller, hvordan det går, hvor man er ifølge målsætningerne fra om mandagen, og hvad der evt. kan være svært at håndtere i dagligdagen. Du har her mulighed for at få gennemgået problemer, som du måtte have brug for at få gennemgået. Da det er gruppebehandling, da vil gruppemedlemmerne kunne komme med deres historier på lignende problematikker. Gruppebehandling er behandling i gruppen, men også af gruppen. Små sikre skridt - målsætning for ugen Jeg ved, hvad mit mål er, men hvad er mine delmål? Det overordnede mål for dit forløb, vil være reduktion eller fuld stoffrihed, men hver mandag skal du sætte dig delmål for ugen. Målene skal være: Små (sikre skridt), Målbare (du skal, når ugen er gået, på en eller anden måde kunne måle, om du har nået dit mål), Attraktive (dit mål skal være noget, som du virkelig synes, er en god ide, har lyst og mod på), Realistiske (det skal være til at overkomme), 2

3 Tidsmæssigt (du skal kunne nå det i denne uge), Vi tager løbende fat i målene, og om fredagen, evaluerer vi dine fremsatte mål. Vi har vedhæftet et målsætningsskema og et aktivitetsskema, som du måske vil kunne bruge til at få overblik over din uge. Forandringscirklen Hvor er jeg henne i forhold til, at jeg har valgt, at der skal ske en forandring i mit liv? Du præsenteres allerede her for Forandringscirklen, og den er vigtig, at du lærer at kende, og specielt de spørgsmål, som hører til den. Du kan så småt begynde at spørge dig selv om, hvor i cirklen du er lige nu og, hvor du gerne vil hen. Hvad er særlig vigtigt, hvad skal der til for, at du kommer videre i cirklen? Formålet med denne cirkel er, at du bliver bevidstgjort om, din aktuelle position, hvilke overvejelser du måske har gjort dig førhen, eller hvilke du gør dig nu, for at du rykker dig og kommer videre i cirklen. Til dette afsnit, har vi vedhæftet Forandringscirklen. Stofedukation Hvad gør mit stof egentligt ved mig? Formålet med at blive stofedukeret, det vil sige at blive undervist i stoffernes skadelighed er, at du får en forståelse af, hvad stofferne har gjort og aktuelt gør ved dig, din hjerne, dine følelser og din adfærd. Formålet er også, at give dig et indblik i, hvad der sker, efterhånden som du nedtrapper. Hvilke symptomer vil være normale og, hvad vil du kunne forvente at føle og mærke. Måske kan du få svar på nogle spørgsmål, du har undret dig over? Vi har vedhæftet en del sider om blandt andet Amfetamin, Hash og Kokain, samt beskrevet lidt om stoffernes påvirkning af hjernen. Bearbejdning af trang Hvad vil det sige at have trang? Hvordan klarer jeg mig igennem den uden at handle på det? Hvordan holder jeg ud? Hvor lang tid tager trangen egentligt? Trang er noget mærkeligt noget, den sniger sig ind på dig, og ofte uden du aner det, melder den sin ankomst. Er du ikke trænet i at genkende de signaler, der aktiverer den, da kan du have svært ved at udstå den. Vi vil forsøge at træne dig i genkende optakten til, at trangen kommer, og i at modstå den ved, at du fx finder dine kritiske situationer, det vil sige dem eller det, du handler på, og ved at du lærer, hvordan du kan holde ud og ikke handle på trangen. Bearbejdning af følelser Hvad går mig på og hvorfor? Er der følelser, som er svære at rumme, eller som jeg ikke giver mig selv lov til at mærke? 3

4 Følelser er først og fremmest reaktioner på noget, der sker omkring dig, eller reaktioner på noget du tænker, gør eller føler. Misbrug er ofte et forsøg på at håndtere uudholdelige følelser, og formålet med, at vi vil bruge tid på at tale om og identificerer, de følelser du mærker. Du vil skulle beskrive situationer, hvor fx de mere destruktive følelser opstår i. Efterfølgende vil du kunne se den adfærd, som udtrykker følelsen. Vi vil derfor introducere dig for kædeanalysen, som er en enkel metode til at forstå og ændre uønskede hændelsesforløb, som har udgangspunkt i dine følelser. Selvopfattelse nu og tidligere Hvem er jeg egentligt eller, hvem var jeg, og hvem er jeg nu? Her ser vi nærmere på din identitet og din selvopfattelse. Formålet er, at du bliver bevidstgjort om ændringer eller ønsker for ændring. Du vil skulle se nærmere på din aktuelle adfærd, din misbrugsadfærd og de erfaringer, du har måttet gøre dig. Du vil skulle forsøge at finde svar på mange forskellige spørgsmål blandt andet, hvad det er, at stofferne har ændret ved dig? Vi vil også se på din nye adfærd og stille dig spørgsmål om, hvorvidt der er noget, som er blevet lettere, sværere eller stadig er uændret. Fastholdelse af min reduktion eller stoffrihed Hvordan holder jeg fast i min reduktion eller min stoffrihed? Måske ligger det største arbejde først her?! Du har nu fået reduceret dit misbrug, eller måske er du helt stoppet, og det er så nu, at du skal være endnu mere vågen og observerende. Det er nemlig her, du skal fortsætte med at arbejde videre med dig selv. Du skal lære at holde fast, i det du har opnået, og som du forhåbentligt er tilfreds over, og roser dig selv for. Vi mener, det er vigtigt, at du fortsætter med at se på dine leveregler og omstrukturer de regler, som er vigtige. Motion Motion har vi ikke som et fast element i forløbet også selvom, det videnskabeligt bevist er yderst vigtigt for din behandling. Men vi har muligheden for at gå en tur, og vi kan tage en power walk, en walk and talk, eller blot gå en tur når vi har tid, eller når vi bare må ud og få lidt luft. Du har derudover også mulighed for, at bruge tilbuddet Move On, som er Rådgivningscenter Københavns gratis motions- og træningstilbud. - akupunktur står for National Acupuncture Detoxification Association og er en del af øreakupunkturen. Det er en metode, som hjælper kroppen til at hjælpe sig selv. stammer fra den traditionelle kinesiske medicin og er baseret på en holistisk opfattelse af mennesket. Behandlingen består i, at du får stimuleret forskellige punkter i kroppen alt efter behov. Vi 4

5 tilbyder, da det dokumenteret virker mod abstinenser, stoftrang, angst, søvnbesvær, aggressioner og psykisk uro. Effekten af behandlingen holder sig som regel mindst 24 timer. Metoden kan benyttes ved behov her og nu samt til langtidsbehandling. er et supplement til dig i dagbehandlingen, det tager få min at få lagt nålene, hvorefter du skal sidde eller ligge med nålene i ca min. Grupperegler og gruppeledere Vi har enkelte regler i gruppen og hver gang vi får nye gruppemedlemmer ind, hvilket vi løbende får, gennemgår vi de eksisterende grupperegler. Reglerne er der for at skabe tryghed og sikkerhed om, at alle er enige i at behandle hinanden med respekt, at der er en fælles forståelse for tavshedspligt, og at man nedtoner de gamle og sjove stofhistorier. Vi ser det som en selvfølge at kasket, hue og overtøj tages af i behandlingen og, at mobiltelefoner sættes på lydløs. Vold eller trusler om vold, salg eller indtag af stoffer har vi nultolerance overfor. Bliver du syg eller på anden måde forhindret i at møde op, er det meget vigtigt, at du kontakter gruppens behandler og gerne pr. sms. Der vil dagligt være en behandler på i gruppen, og du vil i løbet af de næste 3 måneder møde forskellige behandlere. Alle vil være kognitivt velfunderet og har længere tids erfaring med misbrugsbehandling. Status og hvad skal der videre ske? Hvad skal jeg, når forløbet er slut eller når jeg er blevet stoffri? Når du har været i behandling i en måned, skriver vi en kort information til dit rådgivningscenter om, hvordan den første måned er gået. Efter to måneder beskriver vi i en statusrapport, hvorledes behandlingen til dato er gået. Der vil efterfølgende blive afholdt et statusmøde med din sagsbehandler fra rådgivningscenteret, hvor yderligere tiltag diskuteres. Så snart du er blevet stoffri og kan lægge to rene urin-prøver, og såfremt du har et ønske om fortsat behandling, har du mulighed for at komme i Center for Misbrugsbehandlings Stoffrie gruppe. Hvis du ikke allerede har fået tildelt yderligere behandling i visitationsafgørelsen, skal dit rådgivningscenter anmodes om dit ønske om opstart, hvilket vi hjælper dig med. Såfremt du i forløbet finder reduktion alt for svært, da har du mulighed for at komme i et kortere varigt døgnbehandlingsforløb i Netværket, som er Center for Misbrugsbehandlings døgnafdeling i Sydhavnen. Dette vil dog kræve, at du har fulgt og deltaget i dagbehandlingen i min. 6 uger. Denne ændring i din behandlingsplan vil ikke kræve yderligere anmodning fra dit rådgivningscenter. 5

6 Socialrådgivere Hvad kan Center for Misbrugsbehandlings egne socialrådgivere hjælpe mig med? Vi har tilknyttet to socialrådgivere. De kan hjælpe med kontakten til andre myndigheder, herunder Rådgivningscenter København og Jobcenter København. De kan også hjælpe dig, hvis du har økonomiske problemer og skal søge hjælp eller have kigget på dit budget. Derudover kan de hjælpe dig med at kontakte relevante instanser med henblik på at få lagt en plan for fremtidig beskæftigelse eller uddannelse. Når du går i gruppen, kan du derfor når som helst bede om en tid hos socialrådgiverne, der så vil hjælpe dig så vidt muligt. Ferie og fridage Man kan ikke holde ferie når man er indskrevet i daggruppen. Har du tænkt dig at afholde ferie eller fridage, skal dette derfor gøres før opstart i gruppen, eller efter afslutning. Vælger du at holde ferie under gruppeforløbet, kan dette resultere i en udskrivning grundet fravær. Husk på at gruppeforløbet kun varer 12 uger, og det er derfor vigtigt at du fremmøder og får det hele med. Frokost, kaffe og the Frokost bestående af rugbrød og pålæg samt kaffe og the giver Center for Misbrugsbehandling. Vi hjælpes ad med at tilberede frokosten og rydde op efterfølgende. Vel mødt! 6

7 Aktivgruppe 4 - Ugeplan Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Udleverin g af medicin. Mulighed for - Udlevering af medicin. Mulighed for Besøg på Jobcenter mv. samt lægebesøg, tandlæge og andre praktiske gøremål skal lægges onsdage. - Udlevering af medicin. Mulighed for - Udlevering af medicin. Mulighed for Mindfulness - Runde og humørtjek - Siden sidst. - Mindfulness - Runde og humørtjek - Siden Sidst. Besøg på Jobcenter mv. samt lægebesøg, tandlæge og andre praktiske gøremål skal lægges onsdage. - Mindfulness - Runde og humørtjek - Siden Sidst. - Mindfulness - Runde og humørtjek - Siden sidst Frokost Fortsat program - Mål for ugen, handleplan, afklaring af forhindringer mv. Opsamling: Hvordan har det været at være her i dag? - Mulighed for Tema: Introduktion til ugens tema: Psykoedukation, opgaver og diskussion. Opsamling: Hvordan har det været at være her i dag? - Mulighed Besøg på Jobcenter mv. samt lægebesøg, tandlæge og andre praktiske gøremål skal lægges onsdage. Tema: Psykoedukation, opgaver og diskussion. Opsamling: Hvordan har det været at være her i dag? - Mulighed for Tema: - Evaluering af Mål for ugen, Planer og strategier for weekenden mv. Opsamling: Hvordan har det været at være her i dag? - Mulighed for 7

8 for 8