Succes med anonym stofmisbrugsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Succes med anonym stofmisbrugsbehandling"

Transkript

1 Succes med anonym stofmisbrugsbehandling Siden januar 2011 har såkaldte festnarkomaner fået hjælp til at tackle deres misbrug hos Projekt Anonym Stofmisbrugsbehandling: PAS København. Satspuljemidler har finansieret forsøgsprojektet, der har haft langt større søgning end forventet. Projektperioden udløber med udgangen af 2012, men social og integrationsministeren har, sammen med satspuljepartierne, netop afsat 5 mio. kr., så projektet kan fortsætte uændret, indtil en endelig evaluering af forsøget er klar i løbet af foråret. AF DORTEA NIELSEN Hos PAS behøver man hverken opgive navn eller CPR-nummer for at få professionel hjælp til at komme ud af et misbrug af hash eller feststoffer som fx kokain, amfetamin eller ecstasy. Siden projektets åbning i januar 2011 er omkring 280 personer blevet indskrevet i behandling. Målsætningen var 140 i alt i løbet af de to år. PAS København har således haft over dobbelt så mange borgere indskrevet til behandling, som forventet. Ca. 75 % af de indskrevne er mænd, og den typiske bruger af tilbuddet er en mand først i 30 erne, der fortæller, at han i det skjulte ryger hash hver eneste dag efter job eller studier og i weekenden typisk endnu mere. Udadtil passer han sit arbejde og betaler sine regninger. Indeni står det dog helt anderledes til: Misbruget er eskaleret, det er blevet en styrende del af ham, hvilket bringer ham mere og mere ud af kurs. De fleste, der opsøger PAS, føler, at jorden brænder under dem. Måske har kæresten stillet ham eller hende stolen for døren, eller måske kommer der flere og flere klager over indsatsen på jobbet. Det, vi kan tilbyde, er en tidlig indsats, før disse borgere måske ryger helt af sporet og mister job, familie og bolig. Vores seneste tal viser, at mere end 60 % udskrives som stoffri efter fire måneders gruppebehandling, suppleret af tilbud om yoga, akupunktur, mindfulness og kropsbehandling, som hjælper den enkelte til at mærke egne grænser. Efter endt gruppebehandling er der tilbud om selvhjælpsgrupper efter behov. Alle ind og udskrivninger registreres i Københavns Kommunes eget brugerjournalsystem samt i Socialstyrelsens online-registrering. Socialstyrelsen har udarbejdet tillægsspørgsmål, således at der tegnes en endnu mere detaljeret profil af, hvem der søger hjælp i PAS. Det er fx spørgsmål som: Er der tale om studerende, offentlige eller privatansatte? Hvilke professioner er der tale om? Hvor længe har deltageren brugt sit hovedstof? Hvor længe har han/hun oplevet et problematisk brug af stoffet? Etc. PR PAS havde fra start den udfordring, at vi skulle gøre opmærksom på os selv for at nå ud til en målgruppe, vi ikke rigtig vidste, hvem var. Vi havde en del PRmidler, og vi besluttede os for at gøre os så mange erfaringer som muligt. I teamet bragte vi vores fordomme frem i lyset, kiggede på dem og besluttede os for at skyde med spredehagl i vores PR-indsats. Vi skulle nå ud til den 35-årige kvinde såvel som den 20- og 40-årige mand, den socialrådgiverstuderende, skuespilleren, sygeplejersken, tømreren m.fl. Hjemmesiden fik højest prioritet, og igen måtte vi tænke i nye baner for at udsende lige præcis dét signal, 86 Stof 20

2 Stof 20 87

3 ANDRE STOF-ARTIKLER OM BEHANDLINGSTILBUD I KØBENHAVN: Nr. 11, 2008: Hash- og kokain-behandling. Nr. 12, 2008: Paradokset med metoder i mødet med brugeren. Nr. 16, 2011: Fra forsøg til forankring Nr. 17: Stofmisbrugere i gratis, anonym behandling. vi ønskede at formidle: Vi er nede på jorden, uhøjtidelige og professionelle. Det var vigtigt for os, at teksterne på hjemmesiden blev skrevet i et letforståeligt hverdagssprog uden at blive for hverdagsagtige. Vi ville ikke være for faglige, ej heller for (u)seriøse. Det var hele tiden en balancegang igen uden at vide, hvem der var modtageren i den anden ende. Vi fik brainstormet os frem til vores slogan Har festen varet for længe?, som vi syntes afspejlede et budskab med alvor og lethed på samme tid noget, som også afspejlede os som team. Rådgivningscenter København (RCK) havde ikke så mange PR-erfaringer at trække på, så vi besluttede at tænke i nye baner: Vi valgte at se PAS som et privat firma, der skulle tiltrække nye kunder. I samarbejde med vores søsterprojekt i Odense lavede vi en folder, som vi sendte ud til praktiserende læger, speciallæger og psykologer i Storkøbenhavn og omegn. Ved hver henvendelse til PAS registrerer vi, hvor den enkelte har fundet ud af, at vi eksisterer. Umiddelbart er det folderen hos lægen, der har resulteret i flest henvendelser. Søgeoptimering på hjemmesiden og radiospots ligger også i toppen af effektive PR-metoder til PAS målgruppe. Vi har eksperimenteret med biografreklamer, filmreklamer i DSB-togene, Go-Cards, viralvideo (en video, som spredes via sociale medier), annoncer i gratisavis, udsendt pressemeddelelser samt stillet op til diverse interviews til såvel aviser som tv. De fleste af metoderne har ikke tidligere været brugt i RCK, men det har været en brugbar viden, som RCK har valgt at drage nytte af ved fx selv at lave radiospot. Det er tydeligt for os, at PR-indsatsen har båret frugt. Vi er tilsyneladende blevet kendt i bybilledet, og nu er det mund-til-øre-metoden,de fleste kender os fra. Vi møder mange af deltagernes venner, kærester og familiemedlemmer, som er blevet inspireret til forandring og til at lægge stofferne på hylden. Nyt koncept: selvhjælpsgrupper I PAS har vi lavet et nyt tiltag ved at uddanne nogle stoffri brugere til - på frivillig basis - at være facilitatorer for nogle stoffri selvhjælpsgrupper, som kan køre videre uden for PAS regi. Erfaringen og forskningen viser, at jo længere man forbliver stoffri, jo større er chancen for også at opnå varig stoffrihed. Mødet med andre i samme situation i de stoffri grupper giver stor motivation og støtte til at holde fast i stoffriheden. Konceptet hedder Smart Recovery 1 og er RCK s nye tiltag som et (efterspurgt) alternativ til Minnesotamodellens selvhjælpsgrupper (MA, NA, AA m.fl.) og en del af kommunens målsætning om at fastholde den opnåede stoffrihed. Grupperne er baseret på kognitive principper og er et tilbud til de københavnske borgere, som har været i behandling og ønsker at vedligeholde deres stoffrihed. De, som har været indskrevet i PAS, kan dog også benytte sig af tilbuddet. Indtil videre er der tre facilitatorer, som p.t. benytter PAS lokaler på H.C. Andersens Boulevard centralt i København til at facilitere grupper Københavns Kommune har pr. 1. januar 2013 ansat en frivillighedskoordinator som p.t. arbejder i PAS til i 30 timer om ugen at koordinere disse grupper samt oplære nye facilitatorer. Vi så derfor en mulighed for at tyvstarte tilbuddet i PAS, så vores deltagere kunne fortsætte efterbehandlingen i disse grupper efter Smart Recovery-konceptet. Vi har nu fået selvhjælpsgrupperne til at fungere uden vores direkte deltagelse, men med supervision til facilitatorerne om mandagen, og har desuden mulighed for hver torsdag at tilbyde Smart Recovery via frivillighedskoordinatoren uden for PAS på Amager. Deltagerne har således mulighed for at deltage i selvhjælpsgrupperne op til to gange om ugen, hvis de ønsker det. Vi oplever, at målgruppen i PAS generelt har travlt med arbejde, studie, familie m.m., så derfor spiller fleksibiliteten i tilbuddets åbningstider en central rolle I PAS ser vi selvhjælpsgrupperne som en naturlig del af det at være i behandling. Vi giver gerne deltagerne billedet af, at primærforløbet er ligesom at tage kørekort (blive stoffri). Efterbehandlingen er der, hvor de skal lære at køre dvs. leve det stoffri liv og finde tilbage til den, de var, før stofferne blev et problem, og lære at tackle livet på en for dem meningsfuld måde. Krop og sind forbindes Mindfulness er blevet en mere og mere central del af behandlingen. Vi har igennem projektforløbet valgt at have fokus på at guide deltagerne til at blive mere til stede i nuet og mærke sig selv. Det er vores erfaring, at man via simple øvelser bl.a. kan hjælpe deltagerne til at blive mere til stede, mere kærlige og ikke-dømmende over for sig selv og omgivelserne og på den måde nedsætte stressniveauet. Hver gruppesession starter og slutter således med en grounding/afspændingsøvelse, ligesom vi taler om det at være opmærksomme på en 88 Stof 20

4 accepterende og ikke-vurderende måde som en naturlig del i behandlingen. Yoga med fokus på åndedrættet har resulteret i mange tilbagemeldinger fra glade deltagere om, at yogaen i PAS har gjort en betydningsfuld forskel for dem. De fortæller, at de har opnået større kontakt med sig selv og dermed har været i stand til at træffe nogle bedre beslutninger for sig selv ikke bare i forhold til stoffer, men også i forhold til relationer. Et samarbejde med Jakob Lund fra Breathe S.M.A.R.T. 2, som udbyder et 5-dages aftenkursus i yoga, meditation og åndedrætsteknikker, har vist sig at være en stor succes. Kurset er meget efterspurgt. Langt de fleste deltagere på kurset melder tilbage, at de har været rigtig glade for det og oplever at være nået et spadestik dybere i forståelsen af sig selv. Lige præcis det at nå ind til en spirituel del af sig selv oplever vi er af stor betydning for at opnå et solidt fundament for et stoffrit liv. Nye undersøgelser i USA (www.nicabm.com ) understøtter vores erfaring og belyser effekten af, at den enkelte får et bevidst forhold til sin egen spiritualitet. Alle medarbejdere i PAS har selv gennemført Breathe S.M.A.R.T.-kurset for at prøve det på egen krop, og nogle af os bruger metoderne dagligt. PAS har desuden rigtig god erfaring med et samarbejde med Lærke Illemann, der arbejder som kropsterapeut, uddannet inden for body-sds. 3 Fem deltagere ad gangen bliver tilbudt tre body-sdskropsbehandlinger med tre ugers mellemrum. Fælles for deltagerne er, at de er stoffri og arbejder aktivt med egne grænser. Åndedrætsterapi er en central del i kropsbehandlingen og giver den enkelte mulighed for at blive bedre til at rumme de følelsesmæssige tilstande. Det er en meget konfronterende behandlingsform, og vi vurderer derfor nøje, hvorvidt deltageren er et sted i sin udvikling, hvor han/hun kan rumme behandlingen og ikke mindst få noget brugbart ud af den. Efter 1. behandling holder vi et møde med Lærke, hvor vi gennemgår body-sds-deltagerne for at bringe evt. opmærksomhedspunkter i forhold til den enkelte deltager frem samt sikre en rød tråd mellem kropsbehandlingerne og samtaleforløbene ved, at vi har fokus på mulige løsninger via hhv. krop (body-sds) og sind (samtaler). Body-sds har vist sig at være et rigtig godt supplement til tale-behandlingen fra grupperne i PAS. Deltageren fremstår mere grounded og har ofte fået mere bund i sig selv specielt deltagere med kokain-afhængighed eller de hurtige stoffer. Behandlerne i PAS har alle selv prøvet at ligge på briksen, og nogle af os har selv glæde af behandlingerne i fritiden. At være behandler Vi har i løbet af projektperioden erfaret vigtigheden af at forene krop og sind i behandlingen, hvilket forudsætter, at behandlerne selv lever ud fra disse principper og således formår at møde deltagerne på en autentisk måde. Det er vores erfaring, at deltagerne er yderst reflekterende og agerer kritisk over for de ting, som bliver fremlagt. De stiller store krav til behandlerne og vil ikke spises af med nogle indstuderede meldinger eller faglige analyser. De ønsker at blive mødt i øjenhøjde på en fordomsfri og kærlig måde. Hos os er deltagerne ikke bare gæster, men en del af PAS, hvilket bl.a. betyder, at de tager ansvar for at lave kaffe og te før sessionerne og rydde op efter sig. Her er ingen forskel på personale- og klienttoiletter en ydre ting for at vise, hvordan vi ser på deltagerne. Vi er i gang med at udarbejde nogle spørgsmål til deltagerne for at spørge, hvad det optimale vil være for dem med hensyn til tidspunkter for gruppesessioner, yoga, akupunktur samt planlægning af efterbehandling. Vores mantra er, at vi ønsker at møde deltagerne, som vi gerne selv vil mødes. Det kunne lige så godt være os selv, for (næsten) alle har en afhængighed, hvad enten der er tale om stoffer, sukker, kaffe, cola, cigaretter, træning, shopping m.m - og det kunne jo lige så godt være en af os behandlere, der skulle i behandling for en afhængighed. Når vi omtaler forskellige afhængigheder på den måde, kan det være med til at gøre oplevelsen af at have en stofafhængighed mindre skamfuld og mindre farlig at røre ved. Deltagerne i PAS har en stofafhængighed, andre har noget andet. Fælles for os er, at vi kan vælge at kigge på den, byde den indenfor og være nysgerrig efter at udforske den - og lade det være kilden til en livsstilsændring, som tager os i en ønsket retning. Måske kan afhængigheden ligefrem ses som en gave til at udvikle sig selv og nå ind til sig selv på et dybere plan? Kulturen i PAS Som projektleder i PAS har det været vigtigt for mig at skabe en kultur, hvor vi har rum til at være os selv og møde alle i øjenhøjde hvad enten det drejer sig om deltagere eller kollegaer. Vi har en løsningsfokuseret tilgang i behandlingen, som bunder i socialkonstruktivisme og her er der Stof 20 89

5 Du kan læse mere om PAS i hhv. København og Odense på: ikke én sandhed, men mange sandheder. Vi har som behandlere naturligvis en viden og erfaring mht. stofferne og brugen af disse. Men det er min overbevisning, at vi ikke er eksperter i, hvad der er meningsgivende for den enkelte. Vi kan kun hjælpe deltagerne til selv at finde ud af, hvad der giver livet mening og værdi for dem. Jo mere åbne, anerkendende, lyttende, nysgerrige og fordomsfri vi kan være i forhold til de mennesker, vi møder og tror på de bedste hensigter jo mere tror jeg på, at man vil føle sig set og respekteret. Jeg tænker, at det kræver en vis ydmyghed at møde mennesker på denne måde. I PAS lægger vi også vægt på selv at leve det, vi giver videre. Hvordan kan vi ellers give det videre til andre? Når vi i grupperne taler om fx egenomsorg, så er forudsætningen for at være autentisk i rollen som behandler, at vi behandler os selv kærligt ved at have fokus på at gøre gode ting for os selv såsom at spise varieret, bevæge os, få vores nattesøvn m.m. Drager vi ikke omsorg for os selv, vil det efter min mening derfor fremstå hult. Vi hverken er eller skal være super-mennesker som behandlere i PAS. Men jeg holder fast på, at vi skal være autentiske i mødet med andre. Det skylder vi vores medmennesker. Det kræver et konstant fokus, og derfor har jeg valgt at give os mulighed for at lave en mindfulness øvelse eller en meditation på 20 min. Hver dag i arbejdstiden for at vi kan pleje kontakten til os selv, også i en travl hverdag. Som et gammelt Zen-ordsprog siger: Du skal meditere 20 minutter dagligt, medmindre du har for travlt; så skal du sidde en time. I PAS prioriterer vi at have tid til at mærke os selv, for vi mener, at det er den bedste forudsætning for at være nærværende i forhold til andre i det arbejde, vi udfører. Tilpasning & fleksibilitet Jeg ser ligeledes en stor vigtighed i, at deltagerne kan mærke, at vi brænder for vores arbejde i PAS, og at vi oprigtig gerne vil hjælpe dem. Vi giver dem ansvaret for at lave den ændring, de ønsker - og lader dem vide, at vi er der. Det er igennem projektperioden blevet tydeligt for mig, at PAS målgruppe ikke kan passes ind i det offentlige system, fordi det er en gruppe, som har travlt med karriere, studier og familieliv og derfor ikke altid har mulighed for at møde inden for almindelig kontortid. Vi er nødt til at tilpasse os deres behov og holde åbent på skæve tidspunkter. Det forudsætter en fleksibilitet fra vores side, og takket være et yderst fleksibelt team har vi kunnet imødekomme deltagernes behov. Jeg tror, at det bliver nødvendigt at reformere hele tænkningen omkring åbningstider, indskrivningslængde, og hvad der ellers er normalt i behandlingsverdenen. Vi møder mennesker, som ikke nødvendigvis har behov for at komme jævnligt i behandling, men stadig gerne vil være indskrevet. Vi har deltagere, som ønsker at have os i baghånden og komme forbi og gøre status hver 2. - eller 3. måned. Sådan et behov imødekommer vi, selvom indskrivningslængen forlænges. Fleksibiliteten kan efter min mening ikke lade sig gøre, med mindre man er indstillet på at bevæge sig væk fra, hvad man plejer at gøre. Derfor har det været en fornøjelse at opleve et PAS-team, der er villig til at tænke ud af boksen og handle derefter. Det er med fuldt overlæg, at vi omtaler de indskrevne borgere som deltagere og ikke klienter, fordi vi oplever, at vi også via sproget er med til at ændre diskursen for, hvordan vi møder deltagerne. Det kan være endnu en metode til, at mødet med den enkelte efter min mening bliver mere i øjenhøjde. Sproget har en stor magt, og jeg har stor respekt for de signaler, vi udsender med vores ord. En deltager er en person, som tager aktiv del i noget, og denne betegnelse synes jeg afspejler vores tilgang til de mennesker, vi møder i PAS: Vi lægger ansvaret over til dem, og de er de aktive på deres vej mod et stoffrit liv. Tilgangen og forholdet til vores omgivelser taler vi om i det daglige, men vi har det rammesat ved vores teammøder én gang om ugen samt hver 3. uge, hvor vi har sags-supervision med en supervisor, som ud over at være uddannet psykolog også er mindfulnessinstruktør. Vi oplever på den måde at blive behandlet af en, som bruger den samme tilgang som os selv og dermed sluttes ringen. Fremtiden Vi vil i PAS gerne arbejde videre på mindfulnessdelen og afprøve et 8-ugers mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelses program, som man har gode erfaringer med i Odense. Derudover er vi p.t. i gang med at sammensætte et efterbehandlingsforløb, som vi gerne vil afprøve - en efterbehandling med nogle dybere temaer og med en længere mødefrekvens. Men først vil vi spørger deltagerne, hvad der giver mening for dem det er jo trods alt dem, der er eksperterne i deres eget liv. 90 Stof 20

6 DORTEA NIELSEN PROJEKTLEDER I PAS KØBENHAVN NOTER 1 Smart Recovery er et amerikansk-udviklet selvhjælpskoncept baseret på kognitive principper. Ønsker du at vide mere om Smart Recovery, kan du læse mere på: - eller ringe til Københavns Kommunes frivillighedskoordinator, Bendt Skjold Hansen på tlf Breathe S.M.A.R.T. (Stress Management And Rehabilitation Training) : Se også 3 Body-sds: Stof 20 91

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Villa, vovse og. weed

Villa, vovse og. weed Villa, vovse og weed Ved ordet stofmisbrugere tænker de fleste mennesker uvægerligt på kanyler i rendestenen og socialklasse fem. Men der findes også en anden slags stofafhængige, som indtil for få år

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Slip kontrollen, lad brugerne styre

Slip kontrollen, lad brugerne styre STOF nr. 21, 2013 Slip kontrollen, lad brugerne styre - I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Der er 3 niveauer for lytning:

Der er 3 niveauer for lytning: Aktiv lytning Aktiv lytning betyder at du som coach har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du opøver evnen til at lytte til det der ligger bag ved det, der bliver sagt eller det der ikke bliver sagt.

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Benita Holt Rasmussen

Benita Holt Rasmussen LAP Konferencen Mennesket i Balance - 26 februar 2013 Mindfulness baseret Stress Reduktion (MBSR) -et evidensbaseret forløb v.psykolog & mindfulness-instruktør fra CFM Benita Holt Rasmussen Det danske

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe.

Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Messehåndbogen Gode tips & ideér til en succesfuld messe. Ofte ses der desværre flere kedelige tendenser når firmaet drager på messetur. Det kan være, at I simpelthen har så mange produkter at vise frem,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Mindfulnessinstruktør

Mindfulnessinstruktør Mindfulnessinstruktør Bliv mindfulnessinstruktør for erhvervslivet Bag om uddannelsen som mindfulnessinstruktør MINDFULNESSINSTRUKTØR I ERHVERVSLIVET Vores instruktørprogram er for dig, som ønsker at gøre

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk Horse in Harmony Uddannelse Hvorfor denne uddannelse? Denne uddannelse er blevet udviklet i harmoni med min vision om at gøre verden til et bedre sted at være for heste og deres mennesker. Jeg ønsker at

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Nyhedsbrev, Yogarejse

Nyhedsbrev, Yogarejse Nyhedsbrev, Yogarejse Her følger flere informationer om vores yogarejse til Andalusien: Vi glæder os meget til at byde dig velkommen til Pulgarin Bajo, en traditionel, renoveret gård i Axarquia, Malaga.

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning.

SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Forslag til overnatning. SOMMER-SYMPOSIUM GRAFISK FACILITERING: VIDENDELING, TRÆNING OG INSPIRATION 29. JUNI OG 30. JUNI. Du er inviteret til to dages sommer-symposium - en fordybelse i feltet grafisk facilitering. Dagene bliver

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030

VISS.dk Videnscenter Skanderborg, Sølund Dyrehaven 10, Pavillon 3 8660 Skanderborg viss@skanderborg.dk telefon: 87948030 Kernen og masken på arbejdspladsen Hvor der er mennesker, er der følelser og stemninger - en atmosfære der afspejler, hvordan vi har det med hinanden. Atmosfæren kan være positiv, engageret, harmonisk

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

ROBUST MENTAL SUNDHED

ROBUST MENTAL SUNDHED ROBUST MENTAL SUNDHED Individuel rådgivning Mindfulness Online Kurser Foredrag Holdundervisning Workshop Mindfulness som faglig kompetence INDHOLD Mindbusiness 1 2 3 4 5 6 Individuel rådgivning Mindfulness

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere